Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Małopolska > Województwo Sandomierskie >
powiaty: Sandomierz, Wiślica, Chęciny, Opoczno, Stężyca, Pilzno oraz Ziemia Radomska

NEPOMUKI d.woj. SANDOMIERSKIEGO I R.P.

w tym
Z.RADOMSKIEJ, Z.STĘŻYCKIEJ, KIELECKIE, ŚWIĘTOKRZYSKIE, ...


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW
 

>>> strona fresków wąchockich
>>> renowacja Jana Starachowickiego
>>> dawny powiat jędrzejowski:
       zobacz stronę Janów Krakowskich


>> Nepomuki Mazowieckie

>> Nepomuki Sieradzkie

>>> album "Obrazy ludowe"

>>> album "Kapliczki i krzyże
       przydrożne" z 1958 roku

>>> album "Pejzaż frasobliwy"

Posłuchaj:
 
THURI Frantisek Xaver
Cantata honorem
sancti Joani Nepomuceni
- choral

NEPOMUKI woj. SANDOMIERSKIEGO W

....współtwórz tę mapę!....


Nepomucenów tutaj dużo, a i kult Jana N. rozwijał się bujnie: w kościele w Lipie były nawet relikwie naszego Świętego (wraz z relikwiami drzewa Krzyża Świętego, śśw. Tekli, Adama, Klemensa, Simpolicjusza, Maksyma) zdobyte w Rzymie w roku 1778 przez tutejszego dziedzica Jakuba Borkowskiego! Ufundował dwa relikwiarze w kształcie monstrancji, które znajdują się (znajdowały?) koło tabernakulum. Działało też Bractwo Św. Jana Nepomucena, które z okazji jego wprowadzenia do świątyni 10 sierpnia 1785 roku ofiarowało barokowy pacyfikał. Te okolice to dawne włości Małachowskich herbu Nałęcz i spokrewnionych z nimi rodów takich jak Rostworowscy. W połowie XVIII wieku w tej rodzinie były co najmniej dwie osoby o imieniu Jan Nepomucen, co tłumaczyłoby szczególną atencję rodu do świętego Jana i fundacje posągów JN w Końskich,  Borkowicach, Czerwonym Moście, Kazanowie, Ossie, Parczówku i Włoszczowie. Są tu miejscowości, gdzie stoją po dwie figury Jana N. (np. Bodzentyn), a w kościołach sporo jest obrazów nepomuckich. Są też parafie pod wezwaniem św. Jana Nepomucena - jak na przykład w Przysusze, są też odpusty Nepomuckie, jak w Policznej. Zagłębiem nepomuckim okazał się Wąchock, z całym cyklem fresków nepomuckich. A spodziewałem się tam raczej wysypu Florianów, jako że kościół klasztorny cystersów jest pod jego wezwaniem.

Ton Nepomukom Sandomierskim, a zwłaszcza Kieleckim i Świętokrzyskim, nadają dzikie ludowe świątki przywodzące na myśl figury Światowida lub innego bożka. Drewniane figury tego typu stoją w charakterystycznych brokowych kapliczkach (>>) o trzech ścianach z namiotowym dachem i z płotkiem zamykającym wejście. Jest też cała kolekcja wyrafinowanych barokowych rzeźb fundacji magnackiej, których wybitnym przykładem jest Szczaworyż / Żerniki Górne - jeden z moich ulubionych Janów!

Przedstawiam tutaj Nepomuki z historycznego obszaru dawnego województwa sandomierskiego.
Poza rdzeniem województwa obejmuje ono oczywiście również dwie ziemie:

Ziemia Radomska (>>)

Ziemia Stężycka (>>)


Dawna Ziemia Radomska dziś wchodzi w skład Mazowsza (co jest oczywistą bzdurą), natomiast leżąca już za Wisłą Ziemia Stężycka aktualnie należy do lubelszczyzny


^

Gloger, 1903: Granice województwa Sandomierskiego
(...) były następujące: na północ graniczyło z trzema województwami: Łęczyckiem, Rawskiem i Mazowieckiem. Z pierwszemi dwoma granicę stanowiła rzeka Pilica na przestrzeni od Białobrzegów do Wyśmierzyc. Z województwem Mazowieckiem, po obu stronach Wisły, była granica przeważnie sucha, a tylko w okolicy Głowaczewa i Ryczywołu na 3-milowej przestrzeni stanowiła tę granicę rzeka Rodomka. Zachodnią granicę tworzyło województwo Lubelskie i ziemia Łukowska, do województwa powyższego należąca. Do województwa Sandomierskiego należała ziemia Stężycka, na prawym brzegu Wisły położona, i ta właśnie miała od północy ścianę zawiślańskiej połowy ziemi Czerskiej, od północo-wschodu ziemię Łukowską, od południa przez rzekę Wieprz województwo Lubelskie i od poludnio-zachodu rzekę Wisłę (od ujścia Wieprza do ujścia Radomki). W okolicy Sieciechowa i Kozienic kilkanaście wsi, dziś położonych na lewym brzegu Wisły, należało także do ziemi Stężyckiej. Wisła oddzielała województwo Sandomierskie od Lubelskiego, od okolicy ujścia Wieprza i wsi Gołębia, w górę tej rzeki idąc do ujścia Sanu, a dalej odgraniczał San na przestrzeni kilkomilowej aż pod Rudnik i Krzeszów, gdzie województwo Sandomierskie graniczyło już nie z Lubelskiem, ale z ziemią Przemyską województwa Ruskiego. Granica ta z ziemią Przemyską biegła od Krzeszowa i rzeki Sanu w kierunku południowo-zachodnim ku rzece Wisłokowi i miastu Krosnu, gdzie nad Jasiołką pod Świerzową i Zręczynem stykały się trzy województwa: Sandomierskie, Krakowskie i Ruskie. Dalej długa linia granicy południowo-zachodniej województwa Sandomierskiego (...) Secemin, Sobków, Pińczów, Opatowiec, Szczurowa, Wojnicz, Tuchów, Brzostek, Kołaczyce i Jedlicze należały do województwa Sandomierskiego, a Lelów, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Koszyce, Szczepanów, Zakluczyn, Jodłowa, Jasło, Dukla i Jaśliska do województwa Krakowskiego. Na tej przestrzeni stanowiła granicę w niektórych miejscach górna Nida, a z pobliża Działoszyc do Wisły Nidzica, od Przemykowa do Brzezinki Uświca, a dalej lewy jej dopływ. Od Brzostka do okolicy Krosna rozgraniczała dwa województwa, Krakowskie i Sandomierskie, rzeka Wisłoka, z wyjątkiem małej przestrzeni powyżej Jasła, gdzie wsie Brzyszczki, Gorajowice i Hańkówka, do województwa Krakowskiego zaliczone, znajdowały się na prawym brzegu Wisłoki. (...). Granica zachodnia od województwa Sieradzkiego, którą z Koniecpola do Tomaszowa stanowiła rzeka Pilica. (...)


zobacz całą mapę I Rzeczpospolitej >>


Województwo Sandomierskie (714 + 85)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:      
KATALOG


^
Powiat Sandomierz (35 + 5)

zobacz na mapie google >>


 


^
Miasto Sandomierz (11)

zobacz na mapie google >>


dawna stolica województwa


     

^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Staromiejska 3  
 

W klasztorze dominikanów, w kaplicy św. Jacka Odrowąża, znajduje się rokokowy feretron z wizerunkiem Jana N. (zobacz też niżej) (nad: trojek)^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Staromiejska 3  
 

W krużgankach klasztoru dominikanów (zobacz wyżej) znajduje się XVIII-wieczny obraz Jana N., przeniesiony tu z kaplicy św. Jacka Odrowąża (nad: trojek)

 

^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Katedralna  
 

W katedrze obraz św. Jana N. wieńczy jeden z ośmiu bocznych rokokowych ołtarzy - ołtarz św. Kazimierza, przy trzeciej parze filarów międzynawowych, od strony nawy północnej. Obrazy do wszystkich tych ołtarzy zamówione zostały w Rzymie w 1776 roku (źródło: "Katalog zabytków sztuki w Polsce", z. XI, s. 58) (nad: K.L.). Widziałem go 15.10.2006, bez możliwości wykonania fotki

 

^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Katedralna  
 

W katedrze, w nawie północnej, ponad konfesjonałem - pierwszym od strony prezbiterium - znajduje się ośmiokątny obraz w złotej ramie przedstawiający m.in. sceny spowiedzi i zrzucenia Jana N. do Wełtawy, postać króla Wacława i liczne putta (nad: S.Ł.)^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Katedralna  
 

W katedrze, w nawie południowej, ponad konfesjonałem - pierwszym od strony prezbiterium - znajduje się ośmiokątny obraz w złotej ramie przedstawiający apoteozę Jana N. zaopatrzoną w putta dzierżące atrybuty (księga i gwiaździsta aureola) i trzymające palec na ustach. Jest też papież dzierżący relikwiarz, zapewne w związku z nadaniem Janowi statusu świętego. Sugerowałoby to datę powstania malowidła bliską rokowi kanonizacji. Rzadkość! (nad: S.Ł.)^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Katedralna  
 

W katedrze, na obrazach cyklu "Martyrologium Romanum" autorstwa Karola de Prevot przedstawiających śmierć świętych męczenników kościoła w układzie kalendarzowym (dwanaście obrazów na dwanaście miesięcy) na obrazie "Maj", na dzień 16 przedstawiono Jana Nepomucena w bardzo nietypowej pozie, ale opis z boku obrazu nie zostawia wątpliwości (nad: S.Ł.)^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Katedralna  
 

W katedrze, na zachodniej ścianie wewnątrz Zakrystii Mansjonarskiej, są trzy owalne tonda z przedstawieniami świętych. Lewe to płaskorzeźbiony wizerunek Jana N., obok MB i Jan Kanty. Ściana ta to dawna gotycka zewnętrza ściana katedry (nad: JJK)^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Zamkowa 12  
 

W Zamku, czyli w Muzeum Okręgowym, oglądać można zwieszony na ścianie destrukt drewnianej rzeźby Jana N. w birecie, sprzed 1939 roku, jak głosi informacja. Drewno dębowe, polichromia, wysokość 78 cm. Obiekt pochodzi z miejscowości Chwałki (gm. Obrazów, pow. Sandomierz). Stan zły, dolna część jest nadpalona, brak rąk i nóg, resztki polichromii. (zobacz poniżej opis kapliczki w Sandmierzu-Chwałkach, być może dawnym mieszkaniu figury)^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Jana Długosza 9  
 
 

W Domu Długosza, w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu z prawie 100% pewnością znajduje się szkaplerzyk z wizerunkiem św. Jana Nepomucena na odwrocie. Informacja ta pochodzi z "Dekanatu radomskiego" (wyd. Radom 1911, s. 307), gdzie wybitny kapłan i organizator pierwszego muzeum w Radomiu ks. Jan Wiśniewski (który nota bene uważał Jana N. za swego patrona, zm. w 1943 roku) opisał swe zbiory, oraz z książki Tomasza Palacza "Z pogranicza Orońska" (Warszawa-Orońsko 2009). Był to jeden z sześciu podobnych miedzianych obiektów z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej - ten z Janem był najmniejszy z nich i miał wymiary 4x3,5 cm. Obiekt ten przetrwał, co wiadomo z opisu przeprowadzki księdza Wiśniewskiego na probostwo w Borkowicach, a następnie z faktu zrealizowania jego testamentu, którym darował swe zbiory instytucjom Diecezji Sandomierskiej. Najbardziej prawdopodobne miejsce to właśnie Muzeum Diecezjalne w Sandomierzu (zobacz też figurę z Radomia >>) (nad: P.Puton)

 

^
Sandomierz pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Jana Długosza 9  
 

W Domu Długosza, w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu znajduje się obraz "Communio Sanktorum" nieznanego z nazwiska malarza małopolskiego, z roku 1713. W prawej części malowidła dostrzec można głowę Jana N. Obiekt zdradza podobieństwo do obrazu w kościele w Czyżowie Plebańskim (zobacz niżej) (nad: M.Muryn)^
Sandomierz-Chwałki pow: Sandomierz gm: Sandomierz ul. Sadownicza 4  
 

W części wsi Chwałki przejętej przez miasto, na prywatnej posesji stoi betonowa kapliczka. W niej figura Jana N. ze sztucznego kamienia lub gipsu. Na cokole inskrypcja fundacyjna z nazwiskiem i rokiem 1937. Nie jest znany - ale niewykluczony - związek tego obiektu z reliktem drewnianej figury Jana N. z Muzeum Okręgowym na zamku w Sandomierzu (zobacz wyżej), która pochodzi właśnie z Chwałek (nad: E.R.)^
Klimontów pow: Sandomierz gm: Klimontów ul. Jasieńskiego
 
 

W kościele podominikańskim obraz nepomucki z XVIII wieku. Jan N. jest tu blondynem trzymającym krzyż w prawej ręce i wznoszącym do niego oczy. Jest anioł z palcem na ustach i czymś dziwnym w ręku (biret z troczkiem? kłódka? język?) i drugi, z palmą. W tle scena Topienia

 

^
¿ Klimontów pow: Sandomierz gm: Klimontów pl. Jana Pawła II
 

We wnęce fasady kościoła pokolegiackiego św. Józefa stoi kamienna figura, najprawdopodobniej Jana N. Identyfikacja jest utrudniona ze względu na brak atrybutów (nad: Pietrosul) (uwaga: upewnić się co do nepomuckości rzeźby!)

 

^
¿ Klimontów pow: Sandomierz gm: Klimontów pl. Jana Pawła II
 

We ołtarzu głównym kościoła pokolegiackiego św. Józefa (zobacz wyżej) stoi drewniana złocona figura, być może przedstawiająca Jana N. Identyfikacja jest utrudniona ze względu na brak atrybutów (nad: Pietrosul) (uwaga: sprawdzić nepomuckość rzeźby!)

 

^
Ossolin pow: Sandomierz gm: Klimontów  
 

Późnobarokowa kamienna figura Jana N. na niskiej toskańskiej kolumnie z datą 1779, pięknie zlokalizowana przy polnej drodze na wzgórzu. W wyniku erozji kamienia ma uszkodzoną twarz. Wizja lokalna B.N. z Kielc w roku 2009 i podjęta próba interwencji nie dały rezultatu - odspojona twarz została zdeponowana na plebanii w Goźlicach, gdzie jednak nie zainteresowano się nią specjalnie. W ciągu sześciu następnych lat nic się nie zmieniło, jednak w roku 2015 Jan doczekał się renowacji i znów ma twarz (uzup: Pietrosul)^
Nasławice pow: Sandomierz gm: Klimontów  
 

Przy drodze z Obrazowa do Klimontowa, nad strugą, stoi stara kamienna figura Jana N. uzupełniona nową głową, nie pasującą do reszty - brak zarostu i biretu. Obiekt ustawiony na dwuczłonowym cokole z gzymsem, całość pobielona (nad: Piotr Bielawski)^
Konary pow: Sandomierz gm: Klimontów koło nr 54
 

We wschodniej części wsi, na pagórku wśród drzew, stoi klasyczna przydrożna kapliczka brogowa na filarkach, dziś niestety kryta już blachą i z kafelkową posadzką, z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. Rzeźba jest wydłużona, o ciekawie pofałdowanych szatach, z nieoryginalnym krzyżykiem w dłoniach i palmie w lewej ręce. Mocno podkreślone niefachowym malowaniem oczy nadają Janowi uroczy wyraz naiwnego zdziwienia (nad: Pietrosul)^
Łoniów pow: Sandomierz gm: Łoniów  
 

Na rozstajach, naprzeciwko wjazdu prowadzącego od głównej drogi ku świątyni i zespołowi pałacowemu hrabiów Moszyńskich, stoi murowana, czworoboczna kapliczka. Wzniesiona na rzucie kwadratu, otwarta ze wszystkich stron ostrołukowymi arkadami, sklepiona kopulasto, nakryta namiotowym daszkiem, dziś blaszanym, osłania piękną, późnobarokową rzeźbę św. Jana Nepomucena w stylu ludowo-barokowym. Kamienny, wkomponowany, najprawdopodobniej wtórnie, w zbyt duży dla niego cokół. XVIII wiek, prawdopodobnie fundacja dworska^
Łoniów pow: Sandomierz gm: Łoniów  
 

W tutejszym kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa jest boczny ołtarz św. Jana Nepomucena z obrazem nepomuckim

 

^
Wnorów pow: Sandomierz gm: Łoniów koło nr 50
 

Polichromowana figura Jana N. w arkadowej murowanej bielonej i krytej blaszanym czterospadowym daszkiem kapliczce nad stawem, XVIII wiek. Obiekt nieco podobny w charakterze do tego z pobliskiego Łoniowa, ma jednak ścięte naroża, gzyms i nie jest ażurowa (zobacz wyżej). Jan trzyma w rękach uszkodzony krucyfiks i ułomek palmy, ma niebieskie oczy (nad: Pietrosul)^
  ¿ Zawichost pow: Sandomierz gm: Zawichost  
 
 

W klasztorze klarysek z pewnością znajdzie się wizerunek Jana N. - same siostry podkreślają swój kult do niego (uwaga: sprawdzić na miejscu, poszukać w źródłach)

 

^
Trójca pow: Sandomierz gm: Zawichost  
 

Przy drodze kamienna figura Jana N. na dwuczęściowym cokole, górny segment profilowany i gzymsowany. Inskrypcja nieczytelna. Według informacji mieszkanki pobliskiego domu rzeźbę przeniesiono z pobliskiego cmentarza cholerycznego leżącego po tej samej stronie drogi, kilkaset metrów na północ^
Czyżów Plebański pow: Sandomierz gm: Zawichost  
 

Istnienie tutejszego Nepomuka wydedukowałem na podstawie daty corocznego jarmarku, który odbywa się tu 16 maja i ma wezwanie św. Jana Nepomucena. Potwierdzenie nadesłał Teo P. - koło muru kościelnego znalazł pięknego barokowego Jana z piaskowca, polichromowanego, datowanego według inskrypcji na cokole na rok 1750. Rzeźba była uszkodzona - widoczne załatane pękniecie z tyłu głowy i pleców
^
Czyżów Plebański pow: Sandomierz gm: Zawichost  
 

W kościele, w lewym ołtarzu bocznym, jest obraz autorstwa Szymona Czechowicza przedstawiający apoteozę Jana N. Święty klęczy na chmurce wznosząc krzyż, a nad jego głową fruwa aniołek trzymający aureolę. Sam ołtarz być może pierwotnie przeznaczony był dla innego świętego o królewskim rodowodzie (Kazimierz? Wacław?), o czym świadczyć może wieńcząca go zamknięta korona. Ponoć w kościele tym znajdowała się złota imitacja jego języka. Miał ją przywieźć w 1741 roku z Pragi pielgrzym, który widział w krypcie katedry św. Wita rozsypane w proch ciało i cudownie zachowany "żywy język" świętego. O złotej relikwii, którą ponoć ten pielgrzym dotykał ocalałego języka, pisze ksiądz Jan Wiśniewski w "Dekanacie opatowskim" wydanym w 1907 roku. Według innej opowieści, złoty język przywiózł w drugiej połowie XIX wieku Henryk Prendowski, dziedzic Czyżowa, żonaty z włoską markizą, który część majątku poświęcił na stworzenie gwardii papieskiej i walczył w obronie Państwa Kościelnego przed wojskami Garibaldiego. Również dużo podróżował po świecie, przywożąc wiele cennych pamiątek. "Wieść gminna głosi, iż za tę oryginalną relikwię wykupiono, w przeddzień wybuchu pierwszej wojny, siedmiu młodych mężczyzn skazanych na syberyjskie zesłanie"^
Czyżów Plebański pow: Sandomierz gm: Zawichost  
 

W kościele Wszystkich Świętych (zobacz wyżej) odnaleźć można wizerunek zapewne św. Jana Nepomucena na obrazie w głównym ołtarzu. Jest to malowidło przedstawiające - zgodnie z wezwaniem kościoła - tłum świętych. Jana wypatrzyć można w ostatnim rzędzie, na prawym skraju. Obiekt zdradza podobieństwo do obrazu w Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)^
Linów pow: Sandomierz gm: Zawichost nr 86
 

W przysiółku zwanym Przy Dworze, przy lokalnej drodze, na południe od jej skrzyżowania z drogą nr 74 Kielce-Lublin, stoi kamienny polichromowany Nepomuk o cechach ludowego baroku. Ustawiona w kontrapoście na seledynowym cokole rzeźba miła poprzednio czerwone szaty i biret, wzniesione w górę oczy i ciężki krucyfiks. W maju 2015 szaty były białe, biret czarny a peleryna niebieska. Stan aktualny może się różnić co do kolorów, bo obiekt jest regularnie przemalowywany. Jan ten wymieniony był w filmie "Wszystkie święte Nepomuki". Jego fundacja wiąże się zapewne z właścicielami tutejszego majątku (Cichowscy? Migurscy?) (uzup: Pietrosul)^
  Niedźwice pow: Sandomierz gm: Zawichost  
 

Kamienna bielona figura Jana N. bez lewej dłoni ustawiona wtórnie na ceglanym postumencie i chroniona metalowym daszkiem, nad niewielkim strumykiem i nieopodal dworu (nad: Pietrosul)

 

^
  Obrazów pow: Sandomierz gm: Obrazów koło nr 23
 

Na wysepce skrzyżowania dróg koło kościoła śśw. Piotra i Pawła stoi kamienna wolnostojąca figura Jana N. o cechach późnobarokowych (wyszukana półklęcząca poza, rozwiane szaty) pomalowana na czerwono-biało i ustawiona na klocowanym szarym cokole. Pierwsza połowa XIX wieku^
  Komorna pow: Sandomierz gm: Obrazów  
 

Ludowo-barokowa, drewniana figura Jana N. w kapliczce. Zniszczenie nadaje jej szlachetny wygląd (uwaga: obiekt wykazuje podobieństwo do Nepomuka z Gnieszowic [zobacz niżej], jednak z powodu różnic stanu tej figury uwiecznionego na fotografii oraz zmienionego po remoncie wyglądu Jana N. z Gnieszowic trudno wyrokować o tożsamości lub podobieństwach. Należy zbadać na miejscu!)

 

^
Koprzywnica pow: Sandomierz gm: Koprzywnica ul. Krakowska (DK79)
 

Przed klasztorem, po drugiej stronie drogi, przed stawem, stoi kamienna bielona figura  Jana N. Niedawne odnowienie odsłoniło na cokole napis "1846". Cokół ma teraz kolor biały, a na rzeźbie ujawniły się detale. Nie mogło go tu zabraknąć - wszak byli tu cystersi (>>) (uzup: Pietrosul)^
Koprzywnica pow: Sandomierz gm: Koprzywnica ul. Przykościelna 24
 

Na tyłach kościoła MB i remizy stoi ładna polichromowana figura Jana N. z krzyżem w rękach, o cechach barokowych. Prostopadłościenny cokół z zatartą inskrypcją we frontowej płycinie, na nim wolutowana podstawa, na niej z kolei zwężający się ku górze cokolik. XVIII wiek (nad: Pietrosul)^
Gnieszowice pow: Sandomierz gm: Koprzywnica ul. S. Żeromskiego
 

Przy głównej, równoległej do Koprzywianki ulicy wsi stoi drewniana kapliczka w formie sześciobocznej gontowej kopułki opartej na czterech profilowanych słupach. Kapliczkę postawiono w roku 2009, jednak znajdująca się wewnątrz figura Jana N. jest znacznie starsza i wykonano ją jeszcze w manierze baroku ludowego. Jest drewniana, ze śladami polichromii, z pięciogwiaździstą aureolą, z krzyżem w prawej i palmą w lewej ręce. Dłonie i krucyfiks zostały zapewne odtworzone i umieszczone wtórnie. Na jednym ze słupów kapliczki umieszczono metalową tabliczkę w rosyjskojęzycznym napisem fundacyjnym (?): "E.A i A.A. / BOXIHY" (uwaga: obiekt wykazuje podobieństwo do Nepomuka z Komorni [zobacz wyżej], jednak z powodu różnic stanu tej figury uwiecznionego na fotografii oraz zmienionego po remoncie wyglądu Jana N. z Gnieszowic trudno wyrokować o tożsamości i podobieństwach. Należy zbadać na miejscu!)^
  Trzykosy pow: Sandomierz gm: Koprzywnica  
 

Na kolumnie kamienna bielona figura Jana N. z wieku XIX, nieco zniszczona (nad: Pietrosul)

 

^
Góry Wysokie pow: Sandomierz gm: Dwikozy
 

W pobliżu kościoła MB Bolesnej na Księżej Górze rezyduje kamienna figura Jana N. odrestaurowana i przeniesiona w to miejsce staraniem rodziny Sawów w 2008 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Rzeczyca Mokra pow: Sandomierz gm: Dwikozy  
 

Niedaleko mostka, pod starą lipą stoi nowa figura Jana N. z  masy żywicznej, poświęcona 21 maja 2016 roku. Zastąpiła starą rzeźbę (zobacz niżej). Jest większa od pierwotnej, ma 115 centymetrów wysokości. Stoi na betonowym cokole, obłożonym granitowymi płytami (nad: Pietrosul)

 

^
- Rzeczyca Mokra pow: Sandomierz gm: Dwikozy  
 
 

Pod starą lipą była  do roku 2016 XIX-wieczna figura Jana N., zniszczona z upływem czasu. Pozostały już z niej tylko niewielkie fragmenty i zastąpiła ja nowa figura z żywicy (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  Koćmierzów pow: Sandomierz gm: Samborzec  
 
 

Figura ufundowana przez właściciela dóbr w Koćmierzowie i powstańca styczniowego Lamberta Nejmarka, XIX wiek (nad: Pietrosul)

 

^
¿ Skotniki pow: Sandomierz gm: Samborzec  
 
 

W tutejszym kościele św. Jana Chrzciciela były niegdyś relikwie (>>) Jana N. Brak wiedzy na temat stanu aktualnego (uwaga: należy sprawdzić na miejscu) (nad: Pietrosul)

 

^
Dacharzów-Jankowice Kościelne Sandomierskie pow: Sandomierz gm: Wilkowice  
 

Na ziemnym kopcu przy bocznej drodze do Wilczyc, w starej wsi Jankowice, dziś części Dacharzowa, koło miejsca, gdzie w roku 1931 od pioruna spłonął stary modrzewiowy kościół, stoi na plincie kamienna bezgłowa figura. Obiekt bardzo zniszczony, jednak ogólne wrażenie, wzmianka w artyukule gazetowym oraz relacja Zofii Malanowskiej, córki ostatniego właściciela tuitejszego majątku, pozwala zidentyfikować go jako Jana N. Widoczne zarysy szat i prawej dłoni podtrzymującej niegdyś trzon krzyża. Głowa musiała zaginąć po roku 2018, bo zdjęcie z kieleckiego dodatku Gazety Wyborczej pokazuje ją jeszcze całości, chociaż widać, że jest utrącona i została tylko nałożona na korpus. Może została zabezpieczona, a może dotąd wala się gdzieś w krzakach? Przełom XVIII i XIX wieku (nad: E.R.)^
Powiat Kielce (58 + 7)

zobacz na mapie Google >>^
Miasto Kielce (11 + 1)

zobacz na mapie google >>


aktualna stolica województwa


     
 • Kielce (gm. i pow. Kielce): późnobarokowa figura Jana N., z datą 1757 na cokole, stojąca teraz obok Seminarium Duchownego, a przeniesiona tam z kieleckiego parku (nad: K.L.) Przenosiny te według legendy to cud - figura sama przewędrowała tę trasę

 • Kielce (gm. i pow. Kielce): druga z figur Jana N., która ciągle jeszcze stoi w kieleckim parku nad stawem, jest rokokowa, wyrzeźbiona z pińczowskiego piaskowca przez kielczanina Jakuba Korneckiego i jest uznawana za arcydzieło sztuki XVIII wieku. Stała kiedyś na dziedzińcu klasztoru cystersów w Jędrzejowie (>>), a do Kielc sprowadził ją Tomasz Zieliński. Na cokole data odnawiania - rok 1914. Bardzo ciekawy jest  rzadko potykany motyw kuli lub astrolabium (symbol filozofa lub uczonego? występuje np. na obrazach w kościołach na styku Mazowsza i Podlasia), na której Jan trzyma stopę (nad: K.L.)

 • Kielce (gm. i pow. Kielce, ): przy ulicy Pańskiej (róg Ślusarskiej) była kapliczka z drewnianą figurą Jana N. Była ona remontowana i przenoszona w inne miejsce w grudniu 2002 roku, lecz po tym remoncie Jan dalej wyglądał na bardzo zniszczonego - brakowało całego dołu rzeźby, lewej ręki i krucyfiksu. Ostatnio jednak (2006?) obiekt doczekał się generalnej przebudowy otrzymując formę co najmniej dziwną. Całość związana jest z pompą. 35-centymetrową figurę JN umieszczono w czymś w rodzaju donicy zalewając ją betonem. Upodabnia to Jana do chicagowskiego gangstera skazanego przez kumpli, na moment przed wrzuceniem do rzeki. Zbudowano rodzaj parawanu w ławeczkami, a jego wierzchu ustawiono inne figury świętych. Janowi dalej brakuje całej dolnej części, nie zrobiono żadnego zadaszenia, więc jego życie może okazać się krótkie

 • Kielce (gm. i pow. Kielce, ): w kościele św. Wojciecha, w jednym z ołtarzy, jest obraz Jana Nepomucena namalowany przez Jana Stykę między datami 1888-1890 (nad: H. Jakóbczak)
 

^
Kielce pow: Kielce gm: Kielce Plac Zamkowy
 

Barokowa, pochodząca z lat końca 30. bądź z III ćwierci XVIII wieku figura Jana N., stojąca na wysokiej toskańskiej kolumnie, obok kaplicy ogrójcowej przy kieleckiej katedrze. Pierwotnie stała na pl. Panny Marii, przed dzwonnicą, a fundację przypisuje się kanonikowi Janowi Gwalbertowi Muszyńskiemu (fundatorowi w katedrze ołtarza Jana Kantego z obrazem JN na zasuwie, zobacz niżej). Figurę tę po roku 1824 przeniesiono w północno-zachodni narożnik cmentarza kolegiackiego, gdzie znajdował się cmentarz kolegiacki. Niedawno zakończono jej wieloletni remont (nad: K.L.). Figurę tę widziałem kiedyś na XIX-wiecznym obrazie z widokiem Kielc, o czy donosiłem w Wiadomościach Nepomuckich >>^
Kielce pow: Kielce gm: Kielce Plac NMP 3
 
 

W bazylice katedralnej, w nawie północnej, znajduje się ołtarz Jana Kantego z jego obrazem, wystawiony po roku 1775 przez kanonika Jana Gwalberta Muszyńskiego, a wykończony (pozłota) w roku 1788 przez wikarego Antoniego Jaśkiewicza. Na jego zasuwie jest obraz przedstawiający Jana N., który w roku 1791 określono jako "nowy" (uwaga: należy obejrzeć na miejscu) (nad: H. Jakóbczak)

 

^
-/¿ Kielce pow: Kielce gm: Kielce Plac NMP 3
 
 

W bazylice katedralnej istniały dawnej jeden lub nawet dwa obrazy Jana N. Jeden z nich należał być może do zlikwidowanego jeszcze przed rokiem 1760 prowizorycznego ołtarzyka św. Jana Nepomucena, opisanego w pierwszym, XVIII-wiecznym inwentarzu kościoła: "stół na pędestale marmurowy, blat alias wierzch mieniony biały z czerwonym. Tamże obraz S. Jana Nepomucena przy tym ołtarzu". Ich dalsze losy nie są znane (nad: H. Jakóbczak, za artykułem M.Pieniążek-Samek "Przemiany kolegiaty (obecnie katedry) kieleckiej w epoce baroku w świetle inwentarzu. Część II: wiek XVIII")

 

^
Kielce pow: Kielce gm: Kielce ul. 1 Maja 53
 

Kamienna figura Jana N. stoi przy ruchliwej ulicy, niedaleko kościoła Św. Krzyża. Jest to lekko modernizujący obiekt z roku 1919 fundacji Michała Jurkowskiego. Pierwotnie stała po drugiej stronie ulicy, lecz w związku z jej poszerzeniem został przeniesiony na obecne miejsce. Ustawiono ja na czworokątnym, rozszerzającym się w dół cokole z inskrypcją "Święty Janie Nepomucenie módl się za nami" (nad: K.L.). Zdjęcia W.Ś. z lipca 2009 pokazywały nienajlepszy stan rzeźby - farba odłaziła płatami. Później było już tylko gorzej - co prawda figura doczekała się renowacji, ale w 2013 (?) odcięto ją od świata za pomocą absurdalnie ustawionych ekranów akustycznych. Całość wygląda tak groteskowo, że zdjęcie obiektu znalazło się na prześmiewczym portalu kwejk.pl^
Kielce pow: Kielce gm: Kielce ul. Zagnańska / 1 Maja
 

Naprzeciw kościoła Świętego Krzyża, na zamknięciu ulicy, stoi kamienna kapliczka - krzyż umieszczony na wysokim dwustopniowym postumencie. W płytkiej wnęce na frontowej ścianie tegoż postumentu, na niewielkiej konsoli umieszczony został płaskorzeźbiony wizerunek św. Jana Nepomucena, opatrzony u góry napisem "S. Jan" (nad: H.Jakóbczak). Płaskorzeźba jest nieco zatarta, być może wskutek intensywnej renowacji. Poprzednio postać Jana bywała malowana na różne kolory, aktualnie jest ich pozbawiona^
Kielce pow: Kielce gm: Kielce ul. Jana Pawła II 3
 

W Muzeum Diecezjalnym oglądać złocony rokokowy relikwiarz (>>), we wnętrzu którego widoczne są relikwie (>>). Obiekt nie jest dokładnie podpisany, ale z karteczki wewnątrz relikwiarza da się odczytać "Joan Nep.", co pozwala przypisać go do Jana N.^
Kielce pow. Kielce gm. Kielce ul. Turystyczna 1a
 

Siedzibę ma tutaj firma Popiel produkująca masowo figury Jana N. z żywicy epoksydowej o wysokości 85 cm figury + 10 cm aureola. Polichromowana. Nie jest znany wzorzec tego wizerunku. Zobacz m.in. Budy Głogowskie, Nienadowa, Sietesz, Raszowa, Stare Kotowice, Wysoka, Niedrzwica Duża. Symbolicznie umieszczam tu tę lokalizację jako pojedynczą pozycję listy (nad: Pietrosul)

 

^
Kielce-Pietraszki pow. Kielce gm. Kielce ul. Młyńska
 

Przy ścieżce rowerowej GreenVelo wiodącej wzdłuż Bobrzy, przy ulicy, której nazwa wspomina osadę przy młynie wodnym nad tą rzeką, stoi masywna walcowata kapliczka ze stożkowym gontowym daszkiem, o grubych ścianach przeprutych trzema glifionymi otworami. Poświęcona jest Janowi N., a pochodzi z 1830 roku. Być może kapliczka związana jest historią z młynem. Wewnątrz niewielka (współczesna?) polichromowana figurka Jana N., zapewne kolejna w tym miejscu i na pewno nie tak wiekowa jak kapliczka

 
 • Baszowice Stare / Mirocice (gm. Nowa Słupia, pow. Kielce, ): gdzieś pomiędzy tymi dwoma miejscowościami stoi barokowa figura Jana N. w pięknym kontrapoście. W albumie "Polen. Herausgegeben von Karl Dedecius fotografiert von Bruno Barbey" (Hoffman und Campe, 1987) znajduje się taka oto fotografia. Z opisu wynika, że ten kamienny polichromowany Jan N. znajduje się gdzieś koło drogi Bodzentyn-Kielce. Śledztwo wykazało, że ten Jan jest tożsamy z notowanym wcześniej Janem z Baszowic. Co prawda Baszowice nie leżą przy tej drodze, ale album jest pełen nieścisłości. Nadesłane później zdjęcia (M.B., Falbanka) dowodzą, że dzisiaj Jana chroni niezbyt piękna drewniana kapliczka (>>) w stylu jakby góralskim, a użyte kolory polichromii obniżają rangę figury (nad: Trojek)
 • Belno (gm. Bieliny, pow. Kielce, ): przy drodze Kielce - Lublin (nr 74), przy mostku i niedaleko starego młyna, stoi piękny drewniany Jan N. naturalnej wielkości, w stylu ludowo-barokowym, w drewnianej kapliczce z XIX wieku z fundacji Ludwika Nowakowskiego, o dwuspadowym daszku i nieco wysuniętym naczółku. Goła głowa, kontrapost. Piękna polichromia (niebieskie oczy!) uzupełnia precyzyjnie cięte detale (mankiety!). Utracona lewa dłoń figury, prawa ruchoma. Liczne uszkodzenia palców, dolnej części, spękania i ubytki farby Od frontu arkadowy otwór wejściowy z zaciosami

 • Huta Nowa (gm. Bieliny, pow. Kielce, ): przy skrzyżowaniu szosy nr 753 z lokalną drogą wiodącą do Huty Starej i dalej na Święty Krzyż, przed sklepem stoi domkowa kapliczka (>>) drewniana z połowy XIX wieku. Trójspadowy dach i ściany kryte gontem. Od frontu otwór zamykany współczesną metalową kratą, na szczycie sterczyna z ułamanym końcem, zapewne krzyżem. W środku ludowa drewniana rzeźba Jana N. Prawa ręka Jana przytrzymuje zapięcie peleryny, lewa odsunięta od ciała i skierowana w dół, dłoń poziomo. Biret, brak aureoli, brak też krucyfiksu, który być może kiedyś wetknięty był w prawą dłoń postaci. Wtórna polichromia to ładnie pofałdowane czarno-białe szaty, brązowe dłonie i twarz oraz dzikie w wyrazie oczy

 • Huta Nowa (gm. Bieliny, pow. Kielce): kapliczka (>>) drewniana z około 1900 roku (uwaga: podczas wizji lokalnej w maju 2012 nie udało mi się odszukać obiektu, co nie znaczy, że nie istnieje. należy sprawdzić)

^
Bieliny pow: Kielce gm: Bieliny ul. Kielecka
 

Koło drogi i w bezpośredniej bliskości stawu wiejskiego stoi drewniana kapliczka (>>) domkowa z II połowy XIX wieku, z sygnaturką zakończoną metalowym krzyżem z kurkiem. Ściana z okienkiem, szalunek wykończony fryzem arkadkowym. Bywała malowana na różne kolory, dziś oczyszczona i zabezpieczona. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N., o dłoniach pozbawionych krucyfiksu i palmy w nieustalonej przeszłości. Niestety ostatnio (przed 2017) chodnik przed kapliczką został wyłożony kostką Bauma
^
Bieliny pow: Kielce gm: Bieliny  
 

W kościele, na balustradzie chóru umieszczono kolorowe obrazki przedstawiające świętych, w tym wizerunek Jana N. z zamkniętą Księgą, w birecie i futrzanej pelerynie (uwaga: upewnić się co do identyfikacji postaci)

 

^
Bieliny pow: Kielce gm: Bieliny ul. Żeromskiego
 

Płaskorzeźba Jana N. znajduje się na kamiennym neogotyckim nagrobku ks. kanonika Karola Żurkowskiego. Znaleźć go można naprzeciwko głównego wejścia (od strony sklepu), a powstał w roku 1827 z fundacji biskupa sandomierskiego Józefa Juszyńskiego (nad: Przemek)^
Huta Stara pow: Kielce gm: Bieliny  
 

Zamknięta trójbocznie kapliczka (>>) drewniana z połowy XIX wieku, kryta gontem, z fryzem arkadkowym na szalunku pod dwuspadowym daszkiem, zwieńczona sterczyną z kutym krzyżem. Dawniej bywała malowana, dziś w kolorze naturalnego drewna. W środku ludowa drewniana polichromowana (biel, czerń, cielisty, czerwone usta) rzeźba Jana N. Prawa ręka poziomo na piersi, lewa odsunięta od ciała i skierowana w dół, dłoń poziomo, aureola przystrojona kwiatami. Mieszkańcy udawali się tu po ratunek w przypadku uciążliwej suszy. Brali z kapliczki dzwonek i używali go podczas procesji. Miał on obudzić świętego oraz przyciągnąć wodę
^
  Huta Stara pow: Kielce gm: Bieliny  
 

Pięknie położona drewniana kapliczka nad strumykiem, w środku ludowo-barokowa drewniana rzeźba Jana N., XIX wiek (uwaga: odwiedzona w roku 1999, jednak podczas wizji lokalnej w maju 2012 nie udało się odszukać obiektu. należy sprawdzić)

 

^
Porąbki pow: Kielce gm: Bieliny nr 16
 

Drewniana kapliczka (>>) domkowa z końca XIX wieku o dwuspadowym daszku,  w środku ludowa drewniana i polichromowana rzeźba Jana N. wykonana w tradycji barokowej. Brak krzyża, który kiedyś z pewnością tkwił w rękach Jana. Biret, kontrapost i ładne fałdy szat, długa szyja. Obiekt dawno temu został przeniesiony z sąsiedniego Kakonina, gdzie stał przy strumyku spływającym z gór. W roku 2007 figura zniknęła, wzbudzając żal miłośników Nepomuków. Szczęśliwie okazało się, że wkrótce wróciła wyremontowana. Kapliczką opiekuje się mieszkający naprzeciwko pan. Niestety ostatnio (przed 2017) miejsce przed kapliczką zostało wyłożone kostką Bauma, a rów wybetonowany • Bodzentyn (gm. Bodzentyn, pow. Kielce, ): kamienny Jan N. ustawiony przy wschodniej pierzei Dolnego Rynku, wśród drzew. Według daty na zakończonym obło cokole postawiono go tu w 1807 roku. Jest to jedna z grupy podobnych figur z tej okolicy (Bodzentyn II, Ćmińsk, Miłków, Bieleckie Młyny), być może wykonanych w tym samym warsztacie (Kunów?). Na kilku z nich powtarza się motyw koronki sutanny w kształcie słoneczka, na innych go brak, ale charakter krępych postaci jest wspólny. Na drugim, Górnym Rynku króluje figura Floriana (>>) na wysokiej kolumnie

 • Bodzentyn (gm. Bodzentyn, pow. Kielce, ): drugi Jan N. stoi przy drodze, na skarpie zakola rzeki Psarki, przodem do ulicy Kieleckiej. Kamienna figura na sporym cokole. Poza bardzo podobna do pierwszego z bodzentyńskich Janów, są też słoneczka zdobiące rąbek sutanny (zobacz wyżej). Zapewne wytwór tego samego warsztatu

 • Bodzentyn (gm. Bodzentyn, pow. Kielce, ): trzeci Jan N. w tej miejscowości do zobaczenia w kościele, w jednym z bocznych ołtarzy przy łuku tęczowym, z prawej strony, w barokowym owalnym obrazie umieszczonym w górnej kondygnacji. W tle malowidła panorama Pragi z Mostem Karola (nad: H. Jakóbczak)

 

 • Wzdół Rządowy (gm. Bodzentyn, pow. Kielce, ): przy rozstajach dróg i na granicy ze Wzdołem-Parcele, pod wielkimi drzewami, u stóp schodów wiodących do kościoła, stoi kamienna barokowa figura Jana N. Data na cokole 1768 rok. A sama figura łudząco podobna do tej w Kazanowie (zobacz niżej) (nad: Falbanka)


^
Łabędziów pow: Kielce gm: Morawica ul. Dworska 2
 

Na prywatnej posesji w pobliżu mostu na Czarnej Nidzie kamienna figura Jana N. ustawiona na wysokiej kolumnie. Proweniencja prawdopodobnie dworska, jak wskazuje nazwa ulicy. Kolumna jest zbyt cienka, zapewne wtórna, i ledwo dźwiga podwójny gzyms. Figura też nie jest zwyczajna, bo na prawym przedramieniu Jan trzyma dziecko lub aniołka. Jest też zamknięta księga (?). Postać krępa, w typowej szacie i birecie, ujęta w kontrapoście. Jest to albo unikalne (jedyny znany nam odpowiednik to figura z Bychawy (lubelskie >>), niekanoniczne ujęcie ikonograficzne, albo jednak rzeźba przedstawia inną postać. Szczegóły rzeźby są już zatarte (nad: Falbanka. Uwaga: znaleźć w źródłach potwierdzenie identyfikacji. Obiekt był tu poprzednio notowany z lokalizacją Bieleckie Młyny jako niepewny, jednak na jednym z blogów znalazłem informację mmieszkanki miejscowości z potwierdzniem niepomuckości. Znak zapytania znika, za to zmienia się miejscowość - Łabędziów jest za rzeką, na jej wschodnim brzegu)
 • Brudzów (gm. Morawica, pow. Kielce, ): na cyplu wiejskiego stawu stoi kapliczka (>>) murowana z przełomu XVIII i XIX wieku, a koło niej , na czymś pośrednim między cokołem a kwietnikiem, kamienna bielona figura Jana N. Związek rzeźby z kapliczką nie jest jasny

 • - Chmielowice (gm. Morawica, pow. Kielce): murowana bielona kapliczka (>>) z czerwonym dachem z dachówki. Stała w niej niegdyś XVIII-wieczna figura św. Jana Nepomucena. Wymieniona na figurę św. Rocha zaginęła nie wiadomo kiedy. Później wstawiono tam m.in. inną rzeźbę Jana N. (zobacz niżej)

 • Chmielowice (gm. Morawica, pow. Kielce): w tej samej kapliczce (>>) znajdują się obecnie trzy rzeźby malowane tyloma warstwami białej farby i wapna, że trudno je jednoznacznie zidentyfikować. Według wszelkiego prawdopodobieństwa jest tam jednak Jan N., któremu towarzyszy wspomniany powyżej Roch i jeszcze jeden święty (zobacz wyżej)

 • Brzezinki (gm. Masłów, pow. Kielce, ): nad Lubrzanką, przy drodze, stoi drewniana kapliczna z figurą św. Jana N. Ufundowana po powstaniu styczniowym, obiekt powstał z inicjatywy jednego z mieszkańców, który chciał w ten sposób uczcić urodziny swego syna. Kapliczka była wówczas osadzona na palach, a drewniana figura była malowana na biało. Obiekt remontowano (nowa podmurówka) w 1945 roku. Wymiary: 184x233 cm, w szczycie 285 cm. Daszek to betonowe dachówki, zniszczone (trzech brakuje), pokryte mchem. W górnej część i kapliczki zawieszony jest krzyżyk drewniany z figurką Jezusa. Figurka św. Jana istniała do początku lat 60- tych, kiedy to została skradziona (>>). W latach 70-tych wyrzeźbiono nową figurę. Drewno lipowe na nią dał Jan Radek z Brzezinek, a wyrzeźbił ją Tadeusz Januchta z Klonowa. Nieświadomy artysta ozdobił ja napisem "Św. Jan Chrzciciel". Stary zwyczaj (>>), żywy do lat 60-tych XX wieku, wymagał, aby 24 czerwca pławić figurę św. Jana w Lubrzance - od tego dnia można było pływać w rzece. Kapliczką zainteresowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzezinkach w ramach programu "Ślady przeszłości. Uczniowie adoptują zabytki" Instytutu Dziedzictwa Narodowego i Centrum Edukacji Obywatelskiej (opiekun Halina Machul) wykonując prace porządkowe wewnątrz i przed kapliczką, wstawiając brakujące w drzwiczkach szybki i wzmacniając zamknięcie kapliczki. Nie otrzymali jednak fachowego wsparcia czego dowodem jest kompletne pomieszanie Jana Nepomucena z Janem Chrzcicielem oraz Janem Biskupem. Pojawia się więc problem - czy należy uznać, że w Brzezinkach jest Jan N., czy też nie?

 • Wola Kopcowa (gm. Masłów, pow. Kielce): po zachodniej stronie drogi wiodącej przez wieś piaskowcowa figura Jana N. z 1774 roku na kilkuczłonowym baniastym cokole. Kontrapost, duży krucyfiks. Niedawno (2019?) obiekt pięknie oczyszczono i wyremontowano, a Jan zyskał aureolę ze złotymi gwiazdami (nad: Pietrosul)
^
  Ciekoty pow: Kielce gm: Masłów  
 
 

Nowa kapliczka z płaskorzeźbą Jana N. poświęcona 16 maja 2015 roku, umiejscowiona nad stawem, tam gdzie stała kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena, którą Stefan Żeromski opisywał w "Urodzie życia" i "Ludziach bezdomnych" i która zapewne jeszcze w XIX wieku uległa zniszczeniu (zobacz niżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  - Ciekoty pow: Kielce gm: Masłów  
 
 

Nad stawem stała niegdyś kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena, którą Stefan Żeromski opisywał w "Urodzie życia" i "Ludziach bezdomnych" i która zapewne jeszcze w XIX wieku uległa zniszczeniu (nad: Pietrosul)

 

^
Zachełmie pow: Kielce gm: Zagnańsk ul. Spokojna
 

Na skwerku przed kościołem św. Rozalii i św. Marcina stoi na wysokim cokole kamienna figura Jana N datowana na rok 1774 (nad: H.Jakóbczak) (uwaga: miejsce to, jako leżące na granicy miejscowości, na różnych mapach przypisywane jest do Zachełmia lub do Zagnańska)

 

^
Samsonów-Ciągłe pow: Kielce gm: Zagnańsk  
 

Przy drodze na Szałas i przy stawie na Bobrzy (który dawniej był znacznie większy), stoi murowana kapliczka (>>) domkowa o półokrągłych oknach, a w niej okazała polichromowana rzeźba Jana N. z drugiej połowy XVIII wieku. Jedna z piękniejszych rzeźb nepomuckich w Polsce, o niepowtarzalnym uroku, pięknym kontrapoście podkreślonym liniami szat, smutnym obliczu. Napis wskazuje na rok 1868 lub 1888. Obiekt wzniesiony na niewielkim wzniesieniu, będącym hałdą żużlu z XVIII-wiecznego zakładu hutniczego. Stan kapliczki nie był najlepszy, zwłaszcza frontowego okienka o pięknych szprosach, ale nie później niż w roku 2015 przeprowadzono remont. Nr w rejestrze zabytków: A.473 z 29.01.1987. Zarówno sam obiekt, jak i jego usytuowanie, bardzo przypominają nieodległą nepomuceńską kapliczkę w Janaszowie (zobacz niżej)^
Janaszów pow: Kielce gm: Zagnańsk  
 

Na niewielkim wzniesieniu, w pobliżu mostu na rzeczce Bobrzy i przy granicy z Jasiowem, stoi malownicza, nakryta gontowym dachem kaplica z sygnaturką, z umieszczoną we wnętrzu figurą świętego Jana Nepomucena. Zarówno sam obiekt, jak i jego usytuowanie, bardzo przypominają nieodległą nepomuceńską kapliczkę w Samsonowie (zobacz wyżej). Oprócz samej rzeźby świętego na uwagę zasługuje też napis wyryty na stopniu przed drzwiami kaplicy: "SANCTY JOANNES - ORA PRA NORIS 1898 (?)" (nad: H.Jakóbczak) • Zabłocie (gm. Zagnańsk, pow. Kielce): przed pierwszymi zabudowaniami wsi od strony gimnazjum stoi domkowa kapliczka (>>) murowana, kryta blachą, z około 1850 roku. W środku statyczny drewniany polichromowany Jan N. o siwych - czy raczej srebrnych - wąsach i brodzie • Daleszyce (gm. Daleszyce, pow. Kielce, ): w tej miejscowości nad Belnianką przy drodze na Słopiec (ulica Kościuszki) stoi kamienna polichromowana figura Jana N. na pękatym cokole, na nim data, dawniej częściowo zatarta "A.. Do.. / 181..". W źródle znalazłem, że powstała w 1811 roku, a po remoncie na cokół wróciła właśnie ta data, choć możliwe jest jednak jej odczytanie jako 1841

 • Daleszyce (gm. Daleszyce, pow. Kielce, ): przy drodze do kościoła, przy rozwidleniu ulic Kościelnej, Ściegiennego i Świętokrzyskiej stoi zagłębiona nieco poniżej poziomu ulicy murowana bielona kapliczka (>>) z początku XIX wieku.  Wewnątrz przez szybę w zamkniętych drzwiczkach dostrzec można obraz z wizerunkiem Jana N., raczej stary niż nowy. Swego czasu trzymałem doniesienie, że nie jest to kapliczka nepomucka, a św. Mikołaja, lecz to co udało mi się zobaczyć mimo niekorzystnych warunków zdaje się rozstrzygać sprawę

 • Borków (gm. Daleszyce, pow. Kielce): w tej miejscowości nad Bełnianką jest świeżo odnowiona, kolorowo pomalowana figura Jana N. w ceglanej kapliczce (>>) (nad: M.M.)
 • Miedziana Góra (gm. Miedziana Góra, pow. Kielce, ): domkowa murowana kapliczka (>>) na dole południowego stoku góry Kaplicznej, w odległości 6 m od szosy Kielce - Łódź, frontem na południe. Wymurowana została z czerwonej cegły łączonej zaprawą wapienną, tynkowana na zewnątrz i wewnątrz, z wejściem zabezpieczonym metalową kratą,. Dach jest drewniany, dwuspadowy o konstrukcji krokwiowej, pokryty ocynkowaną blachą. Z zewnątrz kapliczka była kilkakrotnie bielona, a wewnątrz pomalowana jasnobrązową farbą wodną. Mury kapliczki otoczone są wyodrębnionym na zewnątrz niskim cokołem. Fasada przepruta jest kolebkowo sklepionym otworem wejściowym, w którym osadzone jest niskie przegrodzenie z drewnianych słupków. Wewnątrz znajduje się drewniana ludowa figurka św. Jana Nepomucena, na której wyryta jest prawdopodobnie data powstania 1867

 • Ćmińsk Kościelny (gm. Miedziana Góra, pow. Kielce, ): niewielka krępa kamienna figura Jana N. przy szosie nr 74 Piotrków Trybunalski-Kielce i drodze dojazdowej do kościoła (uwaga: od 2007 roku połączono miejscowości pod wspólna nazwą Ćmińsk). Obiekt niedawno (2011?) remontowany, m.in. dodano złotą aureolę i poprawiono czytelność inskrypcji pod stopami Jana:
   

  TA IEST FUNDACYIA
  UCZIWEGO MACIEIA
  WIRZCHOWSKIEGO
  A O DO 1779

 • ?/- Ćmińsk Kościelny (gm. Miedziana Góra, pow. Kielce): w źródłach znaleźć można informację o kamiennej późnobarokowej (1779 rok) figurze Jana N. we wnęce nad drewnianymi drzwiami wejściowymi i nad tablicą konsekracji z 1658 roku w fasadzie tutejszego kościoła św. Trójcy. Problem polega na tym, że figura ta wcale nie przypomina Jana N.! Jest to brodata siedząca postać z Księgą na kolanach - może któryś z Ewangelistów? (nad: Falbanka, uzup.: JJK)^
Kostomłoty Pierwsze pow: Kielce gm: Miedziana Góra ul. Świętojańska / Maciejówka
 

Przy drodze (ulica Świętojańska!), na wzniesieniu w otoczeniu drzew i około 100 m na zachód od potoku Sufraganiec stoi kamienna figura Jana N. z roku 1771. Ustawiono ją na rozbudowanym postumencie z wolutami, który z kolej stoi na cokole z otoczaków. Napis "A.D. 1771" (nad: H.Jakóbczak)

 

^
-/¿ Kostomłoty Pierwsze pow: Kielce gm: Miedziana Góra ul. Łódzka (DK74) / Obwodnica Kielc
 

Na granicy Kielc, ich przysiółku Sufraganiec oraz Kostomłotów Pierwszych (granica biegnie potokiem Sufraganiec) bezlitośnie pomalowany na srebrno Jan N. rezydował w ceglanej kapliczce (>>) przy moście na Sufragańcu. Kapliczka była uszkodzona i nieco przekrzywiona (spięto ją stalowymi prętami), i miała nowy blaszany dach. Ludowy barok, drewno. Niestety w roku 2012 w związku z budową węzła obwodnicy kapliczka zniknęła z tego miejsca, które zmieniło się nie do poznania. Nie są nam znane aktualne losy figury i plany co do jej ustawienia w innym miejscu (uwaga: obiekt dawniej notowany pod lokalizacją Kielce-Sufraganiec)


 • Stara Zbelutka (gm. Łagów, pow. Kielce, ): kamienna figura św. Jana Nepomucena znajduje się we wnęce na ścianie frontowej tutejszego kościoła p.w. św. Doroty, po prawej stronie od głównego wejścia. Figura wykonana jest z szarego piaskowca. Nepomucen ma starannie wykonane i czytelne detale stroju. Poniżej postaci znajduje się napis o treści: "Św. Jan / Błogosław im Boże / 1870 roku" (nad: I.M.)
   

 • Wola Łagowska (gm. Łagów, pow. Kielce, ): przy rozstajach na początku wsi, zatopiona w zieleni, stoi pomalowana na czerwono drewniana kapliczka domkowa, a w niej ludowa drewniana i polichromowana figura Jana N. Obiekt zadbany, jak widać na zdjęciach odbywają się tu nabożeństwa majowe
   

 

^
  Zamkowa Wola pow: Kielce gm: Łagów  
 

Mieszka tu ludowy rzeźbiarz Ździsław Błosiński. Znamy jedną z jego drewnianych figurek Jana N. o wysokości 23 cm, prezentowaną w sklepie internetowym "Dolina Kultury" (nad: M.K.)

 

^
Melonek-Ruda pow: Kielce gm: Łagów  
 

Przy drodze i koło mostku na Łagowicy stoi ładna, typowa dla tych okolic kapliczka (>>) drewniana z końca XIX wieku, kryta gontem, z ozdobnym czubkiem i otwartym frontem odgrodzonym płotkiem. Na słupie wyryty rok remontu - 2000. W niej drewniana figura Jana N., współczesna, ludowa, która zastąpiła na tym miejscu starszą (zobacz niżej. Uwaga: jesienią 2021 figury nie było w kapliczce! Czy to renowacja, czy kradzież? Należy sprawdzić na miejscu)^
Melonek-Ruda pow: Kielce gm: Łagów  
 

Stara figura Jana N. z kapliczki nad Łagowicą (zobacz wyżej) zachowała się i dotarł do niej Pietrosul. Jest to drewniana polichromowana ludowa figura ustawiona na podstawie. Ma znaczne uszkodzenia części środkowej (dłonie, pierś) oraz dolnej części twarzy. Jest to efekt nadpalenia przez świecę, co spowodowało jej zastąpienie w kapliczce nową rzeźbą (nad: Pietrosul)^
Sędek pow: Kielce gm: Łagów nr 26
 

Figura Jana N. w kapliczce przydrożnej (nad: Pietrosul)

 

 • Maleszowa (gm. Pierzchnica, pow. Kielce, ): naprzeciw stajni dworskich, po drugiej stronie drogi, stoi kamienna figura Jana N. z roku 1768, w kontraposcie, w towarzystwie aniołków. W rękach krzyż, na cokole płaskorzeźba ze sceną Topienia. Całość niefachowo pomalowana wieloma warstwami farby

 • Drugnia (gm. Pierzchnica, pow. Kielce, ): kapliczka (>>) ciekawa murowana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Zbudowana z kamienia na rzucie koła i nakryta ośmioboczną kopułą krytą gontem (do niedawna blachą). Po niedawnym remoncie wygląda jak nowa, pochodzi jednak z XVIII wieku. W pobliżu niej przepływa strumyk dający początek rzece Czarnej Staszowskiej. Jest tam też nieco zarośnięty i zaniedbany obecnie staw - sadzawka królewska, z której co trzecia złowiona ryba trafiała do plebana • Straszów (gm. Mniów, pow. Kielce): kapliczka (>>) murowana, XIX wiek, w niej drewniana polichromowana figura Jana N., dosyć statyczna 
 • -/¿ Stara Słupia (gm. Nowa Słupia, pow. Kielce, ): przy rozstajach i zakręcie drogi 751 stoi drewniana kapliczka domkowa o czterospadowym daszku. Wewnątrz są tylko szablonowe figurki i obrazki, natomiast sąsiedztwo strumienia i wyczucie każą mi przypuszczać, że niegdyś mogła tu rezydować figura Jana N. Na przedniej ścianie, koło drzwi, zamocowano uroczą blaszaną skarbonkę

 • Święty Krzyż (gm. Nowa Słupia, pow. Kielce, ): w narożniku kaplicy Św. Krzyża (Oleśnickich) klasztoru benedyktynów jest obraz nepomucki dobrej klasy przedstawiający Jana N. w aureoli wpatrzonego w krucyfiks trzymany w rękach. W tle most i scena Topienia. Zgrubne datowanie: koniec XVIII wieku (uwaga: sprawdzić malowidła na stiuku w kaplicy, zwłaszcza w narożach, na okoliczność wizerunków JN! uwaga 2: sprawdzić, czy w samym kościele, a nie w kaplicy, jest drugi obraz Jana N., XVIII-wieczny, w srebrnej sukience - czy też mowa o tym samym obiekcie, lecz pozbawionym dziś przybrania) • Podzamcze Piekoszowskie (gm. Piekoszów, pow. Kielce, ): w murowanej kapliczce przy drodze przez wieś umieszczono kamienną figurę Jana N. niezłej klasy. Jan jest pobielony z wyjątkiem biretu, który pomalowano na granatowo (!) (nad: Falbanka)

 • ¿ Jaworznia (gm. Piekoszów, pow. Kielce): nepomucka kapliczka (>>) murowana z początku XX wieku (uwaga: wizja lokalna Falbanki nie dała rezultatów - należy ponownie sprawdzić na miejscu)

 • Łosienek (gm. Piekoszów, pow. Kielce, ): kapliczka (>>) murowana o półokrągłych arkadach, XIX wiek. Wewnątrz drewniana ludowa figura Jana N. o złożonych rękach, o ciemnej twarzy (nad: Falbanka)

 • Zajączków (gm. Piekoszów, pow. Kielce, ): murowana jednownękowa kapliczka (>>) z roku 1833 przy

 • drodze położonej najbliżej torów, na rozstaju drogi ze skrętem do Zajączkowa. Na kamiennej tabliczce słabo czytelny napis fundacyjny. Wewnątrz figura Jana N. (nad: Falbanka)
^
Wierna Rzeka pow: Kielce gm: Piekoszów  
 

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. Wyróżnia ją to, że do czubka palmy przyczepiono mu kwiatek (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Piotrkowice pow: Kielce gm: Chmielnik ul. Kościelna 1
 

Figura Jana N. o cechach barokowych przy bocznym ołtarzu w kościele Matki Bożej Loretańskiej. Złoto-srebrne szaty, krucyfiks, biret (nad: Falbanka)^
  Śladków Duży pow: Kielce gm: Chmielnik  
 
 

W grupie drzew dobrej klasy figura Jana N. z białego kamienia, na dużym cokole z kwadratową gzymsowaną bazą i trójstopniowej bazie. Biret, krzyż na lewym ramieniu, lekki kontrapost

 

^
Chęciny pow: Kielce gm: Chęciny ul. Małogoska 13
 

We wnęce na zewnętrznej ścianie kruchty kościoła bernardynek św. Józefa (dawniej św. Marii Magdaleny, klarysek), jest barokowa kamienna figurka Jana N. Stan nie jest najlepszy, widoczne mocne zwietrzenia materiału (nad: Falbanka)^
Chęciny pow: Kielce gm: Chęciny  
 

W stallach ustawionych wzdłuż zachodniej ściany kościoła św. Bartłomieja umieszczono ciąg wizerunków świętych. Jest wśród nich Jan N. przedstawiony na tle krajobrazu z rzeką (nad: Falbanka)^
Chęciny pow: Kielce gm: Chęciny  
 

W kościele św. Bartłomieja (zobacz wyżej) jest obraz nepomucki, na którym Jan N. z palcem na ustach widnieje na tle rzeki (nad: Falbanka)

 

^
  Łukowa pow: Kielce gm: Chęciny  
 
 

W kościele parafialnym obraz Jana N. w feretronie z XVIII wieku

 

^
Podpolichno pow: Kielce gm: Chęciny  
 

Za mostkiem, na łuku drogi, nieco cofnięta od drogi stoi murowana domkowa kapliczka (>>), a w niej czeka drewniana figura Jana N. w stylu ludowym, niedawno remontowana - aż za dobrze, z zatarciem patyny (nad: Falbanka)^
Siedlce pow: Kielce gm: Chęciny nr 98
 

Przy rozwidleniu dróg stoi murowana kapliczka domkowa z figurą Jana N. Kapliczka malowana jest okresowo na różne kolory, ostatnio (2012) na seledynowo. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N. w birecie i typowych szatach, skrócony o uszkodzone nogi. Lekki kontrapost, skłon głowy, befka i duży nieoryginalny krzyż nieprawidłowo wsadzony w lewą rękę figury^
Tokarnia pow: Kielce gm: Chęciny  
 

Na terenie skansenu (>>) w Tokarni (oddział  Muzeum Wsi Kieleckiej, sektor lessowy), między drzewami stoi kamienny posąg Jana N. na prostopadłościennym cokole z tekstem wykutym romantyczną czcionką. Koronka komży oddana przez wywiercenie mnóstwa otworków. Przeniesiony do skansenu z lapidarium w Podzamczu Piekoszowskim. Rzeźbę datowaną na rok 1844 wykonano z wapienia pińczowskiego w nieznanym warsztacie kamieniarskim. Na postumencie wyryto w kamieniu inskrypcję, dziś słabo czytelną. Fundatorem figury była Teresa Buchoska, z drugiego męża Okońska. Odnowił ją w latach 30. XX wieku, Marian Grzegorzewski, właściciel folwarku Szydłówek leżącego wówczas niedaleko Kielc (nad: J.F.)^
Tokarnia pow: Kielce gm: Chęciny  
 

Na terenie skansenu (>>) w Tokarni (oddział  Muzeum Wsi Kieleckiej), na ścianie w chałupie gontarza zawieszono oleodruk Jana N. przedstawiający figurę JN na Moście Karola, z sylwetką Hradczan w tle (nad: J.F.)

 

^
Tokarnia pow: Kielce gm: Chęciny  
 

Na terenie skansenu (>>) w Tokarni (oddział  Muzeum Wsi Kieleckiej), w drewnianym kościele MB Pocieszenia z nadwiślańskiego Rogowa (pow. Kazimierza Wielka, gm: Opatowiec, zobacz niżej) wisi olejny obraz nepomucki. Jest to kopia (2014) skradzionego (>>) w roku 1989 malowidła z wieku XVIII. Kopia została wykonana na podstawie zachowanej w Muzeum Wsi Kieleckiej fotografii. Wymiary to 110 x 160 cm. Obraz umieszczono na jego właściwym miejscu, to jest w retabulum ołtarza bocznego. Pomysł odtworzenia obrazu pojawił się, kiedy w trakcie renowacji ołtarza odkryto fragmenty starej polichromii - pięć gwiazdek nepomuckich. Natomiast  bogato zdobiona rama obrazu wymieniona była w inwentarzu wnętrza kościoła z 1847 roku, co pozwoliło na przywrócenie na właściwe miejsce tego obiektu przechowywanego do tej pory w magazynie (zobacz tez niżej).
Świątynię - jako szpitalną - wzniósł w roku 1761 biskup przemyski Michał z Granowa Wodzicki , podkanclerzy koronny i właściciel Rogowa i zapewne również jemu zawdzięczamy ufundowanie ołtarza z obrazem JN (nad: H.Jakóbczak)^
Raków pow: Kielce gm: Raków  
 

W kościele parafialnym św. Trójcy znajduje się ołtarz boczny z przedstawieniem św. Jana Nepomucena (nad: H.Jakóbczak)

 

^
  Lipiny pow: Kielce gm: Raków  
 

Przy drodze na początku wsi stoi, za drewnianym płotkiem, kamienna bielona figura Jana N. Stoi na niewielkim cokole, jest raczej ludowa i prowincjonalna, ale ma wiele uroku. Przyozdobiona jest kwiatami i kolorowymi chorągiewkami. XIX wiek (uwaga: zweryfikować czy obiekt nie należy do Szumska)^
¿ Strawczyn pow: Kielce gm: Strawczyn  
 
W tutejszym kościele Wniebowzięcia NMP jest obraz ołtarzowy, na którym widnieje ktoś bardzo podobny do Jana Nepomucena, ale raczej nim nie jest. Do tego wniosku prowadzi obserwacja szczegółów: w tle nie ma rzeki i mostu, postać ma aureolę lecz bez gwiazd, w jej stóp leży jakiś nieboszczyk, któremu święty błogosławi. W drugiej ręce trzyma palmę męczeńska i jakiś czerwonawy przedmiot. Jeśli jest to język, to przyjdzie wycofać się z zastrzeżeń i uznać nepomuckość obrazu, ale może to być coś zupełnie innego. Zostawiam ten wpis w katalogu z pytajnikiem tylko ze względu na ten domniemany język, ale obstawiam jakiegoś innego świętego męczennika-wskrzesiciela (nad: Falbanka)
 

^
Powiat Końskie (22 + 3)

zobacz na mapie google >>^
Końskie pow: Końskie gm: Końskie ul. ks. J. Granata 1
 

Przy południowej fasadzie kolegiaty śśw. Mikołaja i Wojciecha stoi kamienna barokowa figura Jana N. z drugiej połowy XVIII wieku, na postumencie rokokowym. Najprawdopodobniej fundacja Małachowskich. Cokół jest gruby, ale niewysoki, o zdobionych narożach, około 170 cm. Figura wielkości naturalnej, z odkrytą głową, z butem o ściętym nosku i pięknie oddanych szatach. W obrębie ternu kościelnego jest też Florian (>>). Obie figury nie są polichromowane, mają przebarwienia spowodowane korozją.
uwaga 1: istnieje wersja, że ta figura JN stała kiedyś w kapliczce arkadkowej w parku pałacowym Małachowskich, lecz jest to mało prawdopodobne i zapewne odnosi się do innej rzeźby innego świętego, który bywa mylony z JN.
uwaga 2: jest też nieprecyzyjna informacja o relikwiach JN (zobacz więcej >>), które jakoby były w Końskich. Nie wiadomo, czy są tu jeszcze. Ponieważ z kolei pewna informacja o istnieniu w Lipie (zobacz poniżej) dwóch relikwiarzy z relikwiami JN spotkała się ze zdecydowanym odporem kościelnego, to jest pewne prawdopodobieństwo, że chodzi o te same obiekty i w jakimś nieznanym momencie zostały one translokowane z Lipy do Końskich
uwaga 3: figura z kapliczki arkadowej stojącej na cmentarzu, mimo identyfikowania jej w pracy "Końskie - zarys dziejów" z Janem N., została ostatecznie zakwalifikowana jako pseudonepomuk i przeniesiona do działu poświęconego takim przypadkom (zobacz >>). Notka ta mocno zamieszała w dotychczasowych opisach wszystkich koneckich Nepomuków - który gdzie stał, gdzie i kiedy został przeniesiony itp. Tymczasem moim zdaniem jest wykluczone łączenie tej rzeźby z Janem Nepomucenem^
  Końskie pow: Końskie gm: Końskie  
 

W Końskich mieszka twórca ludowy Grzegorz Król. Jest twórcą wielu wizerunków Jana N. (zobacz niżej), w tym obrazu prezentowanego na wystawie "Rzeźba i malarstwo" w tutejszej galerii ATUT wiosną 2017 roku. Obiekt ten symbolicznie przypisuję do tej lokalizacji (nad: Pietrosul)

 

^
  Końskie pow: Końskie gm: Końskie  
 

W Końskich mieszka twórca ludowy Grzegorz Król. Jest twórcą wielu wizerunków Jana N. (zobacz wyżej), w tym polichromowanej drewnianej rzeźby JN umieszczonej w kapliczce na wierzbie (nad: Pietrosul)

 

^
  Końskie pow: Końskie gm: Końskie  
 

W Końskich mieszka twórca ludowy Grzegorz Król. Jest twórcą wielu wizerunków Jana N. (zobacz wyżej), w tym polichromowanej drewnianej rzeźby JN. Obiekt ten symbolicznie przypisuję do tej lokalizacji (nad: Pietrosul)

 

^
  Końskie pow: Końskie gm: Końskie  
 

W Końskich mieszka twórca ludowy Grzegorz Król. Jest twórcą wielu wizerunków Jana N. (zobacz wyżej), w tym polichromowanej drewnianej rzeźby JN w kapliczce z roku 2018 wystawionej w roku następnym na XLVI Konkursie Współczesnej Sztuki Religijnej w Kielcach. Oferowana była na Allegro, nie znamy jej aktualnego miejsca przechowywania. Wysokość 60 cm (bez krzyża). Obiekt ten symbolicznie przypisuję do tej lokalizacji (nad: Pietrosul)

 

^
  Końskie pow: Końskie gm: Końskie  
 

W Końskich mieszka twórca ludowy Grzegorz Król. Jest twórcą wielu wizerunków Jana N. (zobacz wyżej), w tym polichromowanej drewnianej rzeźby JN prezentowanej na wystawie autorskiej "Rzeźby Grzegorza Króla" w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przyszusze latem 2016 roku. Obiekt ten symbolicznie przypisuję do tej lokalizacji (nad: Pietrosul)

 

 • Czerwony Most (gm. i pow. Końskie, ): w tej miejscowości na peryferiach Końskich, tuż za przejazdem kolejowym, po prawej stronie szosy do Skarżyska-Kamiennej, znajduje się barokowy piaskowcowy Jan N., trzymający czapkę w ręce. Ta XVIII-wieczna rzeźba ma dobrą klasę. Duża, ponaddwumetrowa figura stoi na 2-3 metrowym cokole z herbem Nałęcz  Małachowskich, który z kolei stoi na kilkumetrowej wysokości kopcu. Teren prywatny. Według informacji od właściciela, konecki dziennikarz pan Klusek ma zamiar opublikować historię figury. Są plany remontu i przesunięcia figury, ale wszystko upada z powodu braku funduszy (nad: M.W., uzup.: Falbanka)

 • Kazanów (gm. i pow. Końskie, ): barokowa kamienna figura JN przed kościołem, bardzo prawdopodobna jest fundacja Małachowskich. Zapewne II połowa XVIII wieku

 • Stary Dziebałtów (gm. i pow. Końskie, ): we wsi murowana kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena pomalowaną na srebrno, o wzroście 120 cm. Data budowy kapliczki na jej szczycie - 1932

 • Wincentów (gm. i pow. Końskie, ): kamienna figura JN, pokryta grubą warstwą białej farby, ustawiona we współczesnej ceglanej, niezbyt ładnej kapliczce. Postument figury stanowi głowina kolumny - może niegdyś stała ona na cokole o takiej formie?


 • Gowarczów (gm. Gowarczów, pow. Końskie, ): figura kamienna św. Jana Nepomucena, 120 cm, z 1788 roku przed kościołem parafialnym śśw. Piotra i Pawła, bez nakrycia głowy, z krucyfiksem. Na 190-centymetrowym cokole zatarty napis:
   

  Dusza
  Jozefa
  ratunku
  żebrze
  1788 r

^
Lipa pow: Końskie gm: Ruda Maleniecka ul. Wolska 62
 

Przed kościołem kamienna figura Jana N. w ciekawym kamiennym obramowaniu zwieńczonym krzyżem, na masywnym cokole^
Lipa pow: Końskie gm: Ruda Maleniecka ul. Wolska 62
 

W kościele w jednym z ołtarzy znajduje się obraz nepomucki z ładną sceną Topienia Jana N. w tle.
uwaga 1: nieprecyzyjna informacja o relikwiach JN (zobacz więcej >>), i to aż w dwóch relikwiarzach. Jednak według kościelnego dziś ich nie ma w wyposażeniu kościoła. Istnieje pewne prawdopodobieństwo, że w jakimś nieznanym momencie zostały one translokowane z Lipy do Końskich (zobacz wyżej)
uwaga 2: kościół w Lipie najwyraźniej był lokalnym centrum kultu Jana N., skoro działało tu niegdyś Bractwa Nepomuckie (zobacz więcej >>), które z okazji jego wprowadzenia do świątyni 10 sierpnia 1785 roku ofiarowało barokowy pacyfikał, czyli relikwiarz w kształcie krzyża.
 
 • - Młotkowice (gm. Ruda Maleniecka, pow. Końskie, ): kapliczka (>>) murowana 1937 (na miejscu kapliczki drewnianej). Uroczystości przed tą kapliczką i starą ludowo-barokową drewnianą figurą pamięta moja Mama, pochodząca z nieodległej Rudy Malenieckiej. Niestety, jej ostatnia wizyta w tych stronach przyniosła wiadomość o kradzieży (>>) figury. Została ona zastąpiona współczesną rzeźbą (zobacz poniżej)

 • Młotkowice (gm. Ruda Maleniecka, pow. Końskie, ): skradziona (>>) stara ludowo-barokowa drewniana figura została zastąpiona współczesną kamienną (?) rzeźbą Jana bez zarostu, z krucyfiksem (zobacz powyżej)


 

 • Radoszyce (gm. Radoszyce, pow. Końskie, ): przed miejscowością, na skrzyżowaniu drogi nr 728 i lokalnej do Mościsk stoi kapliczka (>>) murowana, II połowa XIX wieku, flankowana kolumnami, w jej szczycie niewielka wnęka, w której ustawiono drewnianą XIX-wieczną figurę Jana N. w aureoli, pomalowaną (niebieskie oczy!), w nienajlepszym stanie

 • Radoszyce (gm. Radoszyce, pow. Końskie, ): w rozwidleniu dróg do wsi Wilczkowice i Grodzisko stoi murowana, pomalowana na żółto kapliczka (>>) z I połowy XIX wieku, o dwuspadowym dachu i kutym krzyżu z kogucikiem na czubku oraz solarnym symbolem nad wejściem. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N. (114 cm) z krzyżem i palmą w dłoniach. Są one włożone wtórnie w ręce Jana, pierwotne mocowanie polegało na stałym przytwierdzeniu do dłoni kołeczkami (nad: P.P.)

 • Zychy (gm. Radoszyce, pow. Końskie, ): w szczycie domkowej kapliczki jest oszklona wnęka, a w niej drewniana niewielka (60 cm) figurka Jana N. (nad: Falbanka)

 • Radoska (gm. Radoszyce, pow. Końskie, ): na końcu wsi, w kierunku Łopuszna, po prawej stronie ceglana kapliczka, w której drewniana polichromowana figura JN zanurzonego w sztucznych kwiatach (nad: Falbanka)

 • Ruda Pilczycka (gm. Słupia Konecka, pow. Końskie, ): zrujnowana kapliczka (>>) drewniana z XIX wieku (uwaga: wizja lokalna Falbanki w 2006 roku nie dała efektów, należy sprawdzić istnienie tego obiektu np. w okolicach Domu Opieki)

 • Pijanów (gm. Słupia Konecka, pow. Końskie, ): w tej miejscowości położonej tuż przy granicy dawnego województwa krakowskiego, przy moście na szosie stoi kamienny Nepomuk, pomalowany dosyć dziwnie na czerń i biel, z krzyżem na piersi. Ma uszkodzone ręce, ale widać niezłą klasę i barokową - choć uproszczoną - manierę (nad: Falbanka)


^
  ¿ Starzechowice pow: Końskie gm: Fałków  
 
 

Jest tu wpisana do rejestru zabytków kapliczka św. Jana Nepomucena, drewniana, z XVIII wieku. Niestety, wizyta Fabianki w tym miejscu w lipcu 2007 wykazała brak tego obiektu, a nikt z autochtonów nie znał jego losów

 

 • Luta (gm. Stąporków, pow. Końskie): przy drodze do Zarośli, niedaleko rzeczki, stoi kamienny Jan N. (piaskowiec z dużą domieszką miki? - cały lśni w słońcu). Na cokole data wymalowana 1674 (Siostra Wirtualna K.L. kwestionuje, ja się dołączam do tych wątpliwości - napis powstał niedawno) oraz nazwisko fundatora - Jana Kozłowskiego z żona Heleną. W dolnej części zatarty napis, być może tam znajdowała się właściwa data fundacji. Wyjątkowo dziwny przez swą pierwotność, uroczy przez schematyczne potraktowanie szczegółów - zobaczcie stópki, ręce, fałdy szat, twarz wreszcie! Powierzchnia rzeźby mocno zatarta przez czas. Istnieją nieco zabawne spekulacje (Jedynak, konskie.org.pl), że cokół pochodzi z innego obiektu, a nawet, że sama figura to poddana przeróbkom archaiczna "baba" porównywana z "Pielgrzymem Świętokrzyskim" lub sławną "Babą Chęcińską" (nad: K.L., uzup.: P.P.)

 • Kamienna Wola (gm. Stąporków, pow. Końskie, ): 100-200 metrów poniżej kościoła, przy drodze domkowa kapliczka (>>) murowana z pierwszej połowy XIX wieku, w niej Jan o dosyć dziwnych rysach

 • ¿ Krasna (gm. Stąporków, pow. Końskie, ): są doniesienia o istnieniu tu figury Jana N. W parafii twierdzą, że w związku z remontem jakąś figurę Jana schowali. Ale gdzie? Gdzie stała przed remontem? Czy i gdzie znajdzie się po jego zakończeniu - nie wiadomo (uwaga: należy sprawdzić!) (nad: Falbanka)
^
Powiat Radomsko (część, 8 + 1)

zobacz na mapie Google (>>)


W dawnym województwie sandomierskim znajdował się niewielki wschodni skrawek powiatu położony na obu brzegach Pilicy. Pilica stanowiła jego granicę z woj. sieradzkiego (>>), jednak w okolicach Przedborza granica ta przekraczała rzekę na korzyść woj. sandomierskiego, obejmując wsie Łączkowice i Pratkowice. Dalej granica przebiegała mniej więcej tak jak dzisiejsza granica gminy Przedbórz - na drodze do Radomska do wsi Wierzbowiec, a na drodze w kierunku Piotrkowa między Wolą Przedborską a wsią Majstry. Są to tereny dawnego starostwa przedborskiego. Inny, południowy skrawek dzisiejszego powiatu radomszczańskiego należał dawniej do województwa krakowskiego (>>)


 • Przedbórz (gm. Przedbórz, pow. Radomsko, ): artykuł w Gazecie Radomszczańskiej to okraszona zdjęciem opowieść o Janie z Przedborza (GR, 28.12.2000) stojącym przy ulicy Piotrkowskiej (trasa nr 742). Jest to przydrożna kapliczka (nowsza) ze starą zniszczona XVIII-wieczną figurą. Planuje się przeniesienie jej do Muzeum Ludowego. Kiedy odwiedziłem tego Jana w czerwcu 2009 ciągle tam był, niestety w stanie opłakanym: urwana ręka leżała obok, pręt zabezpieczający przed kradzieżą wbity niegdyś w korpus wystawał z podstawy

 • Przedbórz (gm. Przedbórz, pow. Radomsko, ): w tutejszym Muzeum Ludowym przy ulicy Kieleckiej 9 przechowuje się starą figurę Jana N. z Gaju-Policzka (zobacz poniżej). Rzeźba jest mocno zniszczona - brak dolnej części i dłoni, brak atrybutów, pęknięcie na całej wysokości. Szczątkowe ślady polichromii

 • Przedbórz (gm. Przedbórz, pow. Radomsko, ): w tutejszym Muzeum Ludowym przy ulicy Kieleckiej 9 przechowuje się niewielką drewnianą figurę Jana N. Brak dłoni, zniszczona polichromia (nad: S.Ł.)

 • Przedbórz (gm. Przedbórz, pow. Radomsko, ): w tutejszym Muzeum Ludowym przy ulicy Kieleckiej 9 przechowuje się współczesną drewnianą polichromowaną figurę Jana N. w fioletowej pelerynie (nad: S.Ł.)

 • Przedbórz (gm. Przedbórz, pow. Radomsko, ): w tutejszym Muzeum Ludowym przy ulicy Kieleckiej 9 przechowuje się obrazek z wizerunkiem Jana N. Jest to rysunek autorstwa Tadeusza Tutaka z roku 1962 przedstawiająca kapliczkę z Gaju-Policzka (zobacz niżej) (nad: S.Ł.)

 

 • Wola Przedborska (gm. Przedbórz, pow. Radomsko): jest tu kapliczka z figurą Jana N. z wieku XVIII. Jest to druga lokalizacja tego obiektu - dawniej stał przy przedborskim moście, na zachodnim brzegu Pilicy. Znany jest zapisek z rachunkowych ksiąg miejskich dotyczący zapłaty artyście - nijakiemu Kolrzyńskiemu urodzonemu około1730 roku i zamieszkałemu w Żarkach pod Końskimi - w kwocie 91 zł, między innymi za pomalowanie figury Jana Nepomucena "za mostem" (nad: Ciocia Irenka, uzup.: P.Z.)

 • Gaj-Policzko (gm. Przedbórz, pow. Radomsko): dawna kapliczka znajdująca się w tej miejscowości pochodziła najprawdopodobniej z II połowy XVIII wieku. Od frontu była otwarta, opierała się na belkach nośnych. Ozdobiono ją deskami z eliptycznymi wycięciami. Z boków i tyłu oszalowano deskami. Całość zwieńczona czterospadowym dachem o drewnianej konstrukcji nośnej, kryta najprawdopodobniej gontem bądź nabitymi na siebie łatami. Kapliczka posiadała drewnianą, deskowaną podłogę oraz sufit z desek. We wnętrzu drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, o cechach baroku ludowego, z końca XVIII lub z początku XIX wieku. W 1967 roku konstrukcja brogowa uległa niemal całkowitemu zniszczeniu. Zachowana do dzisiaj, w bardzo złym stanie, figura św. Jana Nepomucena stanowi eksponat Muzeum Ludowego w Przedborzu (zobacz powyżej). Odnowiony w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>) obiekt nawiązuje do pierwowzoru zarówno konstrukcją brogową, jak i postacią świętego. Kapliczkę wieńczy drewniany krzyżyk z listkowanymi ramionami na drewnianej kuli. Autorem jest Zbigniew Kołucki, na podstawie odręcznego rysunku Tadeusza Tutaka wykonanego w 1962 roku, a przechowywanego w Muzeum Ludowym w Przedborzu (zobacz wyżej)

 • Żeleźnica (gm. Przedbórz, pow. Radomsko, ): kapliczka słupowa, figura św. Jana Nepomucena. Kapliczka ufundowana została najprawdopodobniej w II połowie XVIII wieku. Według informatorów wykonana była z jednego kloca drewna, z wnęka zakończoną półokrągło w której znajdowała się drewniana rzeźba Jana Nepomucena.  Podczas prac melioracyjnych w latach 60-tych figurę skradziono (>>) a kapliczkę zniszczono (zobacz poniżej). Nowy obiekt, odtworzony w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>) dość dokładnie oddaje charakter pierwowzoru. Podstawę stanowi jednokolorowa, niemal barokowa w swoim przepychu rzeźba "patrona od wody". Pod latarnią znajduje się wyryty napis "Św. Jan Nepomucen" oraz sygnatura "AD 2006". Autorem rzeźby jest Zbigniew Fabijański

 • - Żeleźnica (gm. Przedbórz, pow. Radomsko): we wnęce starej kapliczki znajdowała się drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena. Podczas prac melioracyjnych w latach 60-tych XX wieku kapliczka uległa zniszczeniu, natomiast figurę skradziono (>>)
^
Powiat Powiat Tarnów (część w d.woj. sandomierskim, 36 + 6)

zobacz na mapie Google >>


zobacz obiekty z pozostałej części powiatu, należącej dawniej do woj. krakowskiego (>>) • Tarnów-Zabłocie (gm. i pow. Tarnów, ): nad potokiem Wątok przy ul. J. Dąbrowskiego (dawniej św. Marcina) stoi nepomucka kapliczka o ciekawym wielokątnym kształcie, w środku drewniana figura Jana N. (nad: M.B.). Ja fotografowałem ją w nocy 14 czerwca 2008 (uwaga: przy cmentarzu natomiast, na rozstajach, stoi piękna barokowa kaplica z rzeźbą św. Walentego, która może zmylić początkujących Łowców Nepomuków - umieszczam jej zdjęcia ze względu na urodę, lecz nie zaliczam jej oczywiście do katalogu. zobacz inne pseudonepomuki >>)

 • Tarnów (gm. i pow. Tarnów, ): w oszklonej wnęce w jednym z domów przy ulicy Najświętszej Marii Panny, niedaleko mostu na potoku, stoi polichromowana figura Jana N. w sześciogwiaździstej (!) aureoli (nad: H. Jakóbczak)

 • ¿ Tarnów (gm. i pow. Tarnów): na murach Starówki, na osi południowej nawy NMP stał kiedyś być może Jan. Dojrzałem nepomukopodobną figurę na rekonstrukcji miasta autorstwa J. Dutkiewicza. Ciekawe, czy ten element zaczerpnął z jakichś źródeł, czy też to jego fantazja

 • Tarnów (gm. i pow. Tarnów): w tutejszym muzeum jest drewniana figura Jana Nepomucena z kapliczki w Iwkowej (gm. Iwkowa, pow. Brzesko, d.woj. krakowskie >>). W kapliczce ustawiono gipsową kopię (uwaga: w warszawskim Muzeum Etnograficznym (>>), w stałej ekspozycji na drugim piętrze jest Nepomuk z okolic Tarnowa, XIX wiek. zaliczony został do Janów Warszawskich)
^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Bernardyńska 24
 
 

W  zakrystii kościoła klasztornego bernardynów pw. Podwyższenia Św. Krzyża przechowywany jest lawaterz rokokowy z posążkiem św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XVIII wieku (nad: Pietrosul)

 

^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Bernardyńska 13
 
 

W  klasztorze bernardynów znajduje się obraz Jana N. z drugiej połowy XVIII wieku (nad: Pietrosul)

 

Tarnów: Muzeum Diecezjalne
[gm. Tarnów, pow. Tarnów]: w Muzeum Diecezjalnym przy ulicy Jana Pawła II nr 3 znajduje się kolekcja co najmniej czterech obrazów nepomuckich na szkle (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) oraz jedna figura Jana N.:
 

^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Jana Pawła II 3
 

W Muzeum Diecezjalnym oglądać kresowy (>>) obrazek na szkle Jana N. (obiekt nr 15). Pochodzi z Ukrainy, z Pokucia Wschodniego (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) i był kiedyś częścią zbiorów Norberta Lippóczy. Wykazuje spore podobieństwo do nepomuckiego obrazka na szkle z Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi (zobacz >>) (uzup: Pietrosul)^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Jana Pawła II 3
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) oglądać obrazek na szkle Jana N.  (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>). Jest to utrzymany w czerni i czerwieni obrazek z Janem o śmiesznych wąsikach i krzyżem na lewym ramieniu (nad: M.Muryn)


^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Jana Pawła II 3
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) oglądać obrazek na szkle przedstawiający Spowiedź Królowej przed Janem N. (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>). Jest to typ z arkadą w środku kompozycji (nad: M.Muryn)


^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Jana Pawła II 3
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) oglądać obrazek na szkle przedstawiający Jana N. (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) pochodzący ze Słowacji. Obiekt był kiedyś częścią zbiorów Norberta Lippóczy. Jest to typ z trzema dużymi czerwonymi kwiatami w charakterze aureoli i z krzyżem w prawej dłoni Jana (nad: M.Muryn, uzup: Pietrosul)^
Tarnów pow: Tarnów gm: Tarnów ul. Jana Pawła II 3
 

W tutejszym Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) zobaczyć można małą drewnianą ludową figurkę Jana N. pochodzącą z Żyżnowa. Niestety nie da się ustalić, czy chodzi o Żyznów (gm. i pow. Strzyżów) czy o Żyznów (gm. Klimontów, pow. Sandomierz), (nie mówiąc już o tym, że Żyżnowa przez dwa ż nie ma w spisie miejscowości polskich) choć obstawiam raczej tę pierwszą możliwość z racji zasięgu diecezji tarnowskiej


^
Wola Rzędzińska pow: Tarnów gm: Tarnów nr 158a
 

W niszy kapliczki słupowej z 1869 roku znajduje się figurka Jana N., odremontowana w roku 2015 (nad: Pietrosul)

 

^
  Koszyce Wielkie pow: Tarnów gm: Tarnów  
 

W tej miejscowości położonej zaraz za południowo-zachodnią granicą Tarnowa znajduje się okazała kamienna figura Jana N. z roku 1819. Na gzymsie wieńczącym cokół wyryto tę właśnie datę i inicjały R.B. oraz SA (nad: A.B.)


^
Radłów pow: Tarnów gm: Radłów ul. Szkolna
 
 

Przy drodze, w kępie drzew i w bliskości mostku na strudze ustawiono na postumencie kamienny posąg św. Jana Nepomucena z 1808 roku, chroniony metalowym daszkiem


^
Radłów pow: Tarnów gm: Radłów ul. Poległych
 

Kamienna figura Jana Nepomucena na cmentarzu parafialnym, prawdopodobnie z połowy XIX wieku (nad: H.Jakóbczak)


^
  -/¿ Wola Radłowska pow: Tarnów gm: Radłów  
 

Na cokole kapliczki, w pomalowanej na niebiesko niszy jest płaskorzeźbiony wizerunek świętego kanonika. Z Janem N. łączy go strój, wyobrażony obok biret, stuła i krucyfiks. Nie może to być jednak Jan! Jest kompletnie niepodobny, pucołowaty i gołobrody. Przypomina raczej pewnego polityka (dawniej nawet dwóch) (nad: MPloszaj)


^
  Przybysławice pow: Tarnów gm: Radłów  
 
 

Relief z Janem N. na cokole słupa maryjnego (nad: Pietrosul)

 

^
- Wierzchosławice pow: Tarnów gm: Wierzchosławice Dwudniaki, droga 975
 

W albumie "Sztuka ludowa w Polsce" dostrzegłem stare zdjęcie drewnianej polichromowanej figury Jana N. w kapliczce brogowej, acz z dwuspadowym dachem, usytuowanej w przysiółku Dwudniaki (dawniej Dwórniaki?), z I połowy XIX wieku. Obiekt ten usytuowany jest przy drodze z Radłowa do Wojnicza. Niestety, jak wykazało śledztwo przeprowadzone przez Siostrę Wirtualną A.Ż., oryginał rzeźby został prawdopodobnie skradziony (>>) ("pewnego dnia odkryto, że rzeźby nie ma i nikt nie wiedział co się z nią stało", jak poinformowali w muzeum) i zastąpiony kopią. Wydaje się, że sekwencja zdarzeń była następująca: stała sobie i chyliła się do upadku stara kapliczka z kutym żelaznym krzyżem na czubku i ze starą figurą JN wewnątrz. Taki stan uwiecznili autorzy albumu "Sztuka ludowa w Polsce" (fot. A >>). Potem kapliczka została gruntownie wyremontowana, co praktycznie oznaczało budowę nowej na wzór starej, lecz figura, również odrestaurowana i pomalowana, pozostała ta sama. Teraz do akcji weszli pp. A. Różycki i P. Szczegółów fotografując obiekt do albumu "Pejzaż frasobliwy" (rok 2000, fot. B >>). Niezbyt długo po tej dacie figurę skradziono (>>), a na jej miejscu postawiono współczesną kopię, nieco różniącą się od oryginału i pozbawioną jego klasy (zobacz niżej, rok 2000, fot. C >> oraz fot. D >>)^
Wierzchosławice pow: Tarnów gm: Wierzchosławice Dwudniaki, droga 975
 

Przy drodze z Radłowa do Wojnicza, w nowej, wystawionej na wzór starej kapliczce w przysiółku Dwudniaki (dawniej Dwórniaki?), na miejscu skradzionej (>>) rzeźby Jana N. postawiono jej raczej nieudaną kopię, drewnianą i polichromowaną (zobacz wyżej historię zmian kapliczki i figury)^
Bogumiłowice pow: Tarnów gm: Wierzchosławice koło nr 73 i 229
 
 

Drewniana rzeźba Jana N. o charakterze barokowym w dużej kaplicy przydrożnej usytuowanej koło mostka na potoku i koło sklepu (nad: Pietrosul)

 

^
Bobrowniki Małe pow: Tarnów gm: Wierzchosławice  
 

Kamienna figura Jana Nepomucena z roku 1742 na cmentarzu wojennym nr 212. Rzeźba usytuowana jest w obrębie cmentarza, na niewielkim zadrzewionym wzniesieniu, pośrodku podmokłego zagłębienia terenu, które może być pozostałością dawnego stawu. Taka hipoteza, jak również przepływający w pobliżu strumień, skłaniają do przypuszczenia, że początkowo Jan mógł stać na wyspie pośrodku stawu, a dopiero w czasie pierwszej wojny światowej wokół figury wybudowano otoczony ozdobnym ogrodzeniem cmentarzyk, choć mogło oczywiście być i tak, że została ona w to miejsce przeniesiona dla ozdobienia nowo powstałego cmentarza. Z analogiczną sytuacją mamy do czynienia w miejscowości Staszkówka, gdzie w na terenie cmentarza wojennego nr 119 również znajduje się kapliczka z figurą Jana Nepomucena. Rzeźba z Bobrownik umieszczona jest na wysokim wielostopniowym postumencie, ujętym z obu stron okazałymi wolutami. Centralne pole cokołu zajmuje herb Kotwica (?) w ozdobnym kartuszu, pod którym widoczny jest napis: "RESTAUROWANO W ROKU 1860". W górnej części cokołu herb Grzymała zwieńczony koroną, a poniżej niego kolejny napis: "FUNDACYA / M. i I. KARNICKICH", powyżej zaś, tuż pod stopami Jana data: "R. P. 1875". Nie mniej ciekawie przedstawia się tylna ściana postumentu, gdzie w głównej części umieszczona została ozdobna inskrypcja: "A. D. / 1742. / JOANNIS N. STI", a u góry, w kartuszu dekorowanym koroną i panopliami herb Prus I. Dość szczególne wydaje się umieszczenie najstarszej inskrypcji z tyłu figury, co sugeruje, że być może postument był pierwotnie ustawiony odwrotnie, a obrócono go dopiero przy okazji jakiejś gruntownej renowacji. Kolejną zmianą, dokonaną już w trakcie przeprowadzonej w ostatnich latach konserwacji, było usunięcie osłaniającego figurę metalowego daszku, oraz uwolnienie rzeźby i postumentu spod pokrywającej całość olejnej malatury. Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że w roku 2009 Jan z Bobrownik, wraz ze wspomnianym wcześniej Janem ze Staszkówki, był bohaterem jednego z pytań w Konkursie Całorocznym Studenckiego Koła Przewodników Górskich w Krakowie (nad: H.Jakóbczak)^
Łętowice pow: Tarnów gm: Wierzchosławice  
 

Na prywatnej posesji niedaleko cmentarza, na murowanym postumencie, w oszklonej obudowie ustawiono drewnianą polichromowaną figurę Jana N. w stylu ludowym, z 1842 roku. Obecną formę obiekt uzyskał staraniem właściciela posesji w 1974 roku. W kronice parafialnej zapisano podanie, że  to powódź przyniosła figurę w 1813 roku, co kłóci się z zapisem na podstawie rzeźby i może dotyczy innej rzeźby (zobacz też poniżej)

 

^
¿ Łętowice pow: Tarnów gm: Wierzchosławice  
 
 

W zakrystii tutejszego kościoła przechowuje się jakąś rzeźbę, na temat której istnieje niejasny przekaz, iż jest to figura Jana N. ustawiona niegdyś na miejscu zniszczonej rzeźby św. Wawrzyńca. Niepewna jest identyfikacja świętego więc nie wiadomo też, czy to do tej rzeźby odnosi się zapis z kroniki parafialnej z 1813 roku (zobacz powyżej)

 
 • Żabno (gm. Żabno, pow. Tarnów, ): przy zbiegu ulic Kilińskiego i św. Jana (!), niedaleko stawu, stoi okazała murowana kapliczka z roku 1882, a w niej figura statyczna drewniana i polichromowana Jana N. Obiekt zadbany i przyozdobiony kwiatami. Według "Monografii gminy Żabno" T.Maciąga kapliczka ufundowana była przez młodzież żabieńską lub rzemieślnicy skupieni w Wielkim Cechu Garncarskim, o czym świadczyć mógłby umieszczony nad herbem Żabna kielich z dwoma krzyżującymi się mieczami – insygniami, które widnieją na pieczęci Wielkiego Cechu Garncarskiego z 1676 roku. Obiekt jest murowany z cegły, na rzucie wielokąta, z daszkiem siodłowym pokrytym dachówką, z czterech stron zwieńczony kolumnami. Główne wejście jest ostrołukowe, a w bocznych ścianach umieszczono okienka (nad: J.D.)

 • Żabno (gm. Żabno, pow. Tarnów, ): przy zbiegu ulic Wyspiańskiego i Poprzecznej 3-metrowa murowana z cegły kapliczka na planie prostokąta, pomalowana na żółto, z daszkiem dwuspadowym z dachówki zwieńczonym dwoma krzyżami, fundowana według tradycji przez wójta Michała Masłonia około1890 roku. We wnętrzu umieszczona jest rzeźba Jana N. (nad: H.Jakóbczak <-- "Monografia gminy Żabno" T.Maciąga, uwaga: należy sprawdzić na miejscu)

 • Otfinów (gm. Żabno, pow. Tarnów, ): nakryta czerwonym blaszanym daszkiem kamienna figura Jana N. stoi w centrum wsi, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 973 z lokalną prowadzącą do miejscowości Kłyż. Na cokole tablica z napisem: "Św. Janie / Nepomucenie / módl się / za nami. / Wystawiono 1909". Poniżej tablicy słabo czytelny fragment napisu: "W SAMEK ... BOCHNI" (nad: H.Jakóbczak)

 • Siedliszowice (gm. Żabno, pow. Tarnów, ): przy głównej drodze przez wieś, za ogrodzeniem prywatnej posesji stoi niewielka figura Jana N. posadowiona na masywnym, czworobocznym cokole. W prawej ręce trzyma krzyż i palmę, w lewej bliżej niezidentyfikowany przedmiot (książka? zwój papieru?). Niestety zarówno sama figura, jak i cokół są obecnie mocno zniszczone (nad: H.Jakóbczak)

 • Łęg Tarnowski (gm. Żabno, pow. Tarnów, ): piękna kamienna figura Jana N. otoczona metalowym płotkiem stoi po południowej stronie drogi wojewódzkiej 973, dokładnie naprzeciwko dworu Męcińskich. Według napisów umieszczonych na cokole, figura została ufundowana w roku 1752 przez Dominika Potockiego, a odnawiana była w roku 1892. Kto wie, może była to ostatnia renowacja, bo rzeźba jest w dość kiepskim stanie. Sytuacji nie poprawił też na pewno wypadek, który według relacji jednego z mieszkańców miał miejsce w lecie roku 2011, kiedy to w cokół kapliczki uderzył samochód, uszkadzając postument figury i niszcząc otaczający ją płotek (nad: H.Jakóbczak). Napisy na przedniej i lewej ścianie cokołu głoszą:

SANCTE
DEFENSOR
FAMÆ
MORTALIUM
TUO JUVAMINE
NE TRADS ME
CALVMNIANIMBUS
ME
A. D. 1752 ADM.
TE
STATUE WY
STAWIŁ DO
MINIK POTO
CKI.
ODNOWIONY
W ROKU PAŃSKIM 1892
PRZEZ JÓZEFA I HELENĘ
MĘCIŃSKICH.
^
Ilkowice pow: Tarnów gm: Żabno  
 

Przy drodze wiodącej do Dunajca, w grupie starych drzew stoi kamienna polichromowana rzeźba Jana N. z 1732 roku, na cokole, pod daszkiem. U jej stóp umieszczono nieco tajemniczą postać z książką w rękach (Izydor? Fundator? Sponsor renowacji?). Metalowy wygięty w łuk ząbkowany daszek opiera się na falistych prętach schodzących do płotka, którym ogrodzona jest figura. W rękach duży krzyż, kontrapost, biret, czerwona peleryna. Na plincie data renowacji (nad: Pietrosul)

 

^
Wietrzychowice pow: Tarnów gm: Wietrzychowice nr 35
 

Przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny jest kamienna barokowa figura Jana N., odnowiona w roku 1855 (53?). Kontrapost, aureola z pięcioma gwiazdami, koronka u komży. Była częścią szpaleru rzeźb stojących przed starym drewnianym kościołem, zniesionym w roku 1917. Na cokole napis: "Restaur= / owali fi / gure Sta / nisław i / Teresa Buchasoo= / wie włościanie z Wie / trzychowic / roku / 1855" (nad: J.D., uzup: Pietrosul, JBT)^
  Szczepanowice pow: Tarnów gm: Pleśna  
 

Na cokole przydrożnego kamiennego krzyża znajduje się, między innymi, płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. pomalowany na złoto (nad: H.Jakóbczak)

 

^
  Rychwałd pow: Tarnów gm: Pleśna  
 

 

Ludowa rzeźba Jana N. w murowanej kapliczce z 1849 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Tuchów pow: Tarnów gm: Tuchów ul. Tarnowska / Wysoka
 

Naprzeciwko klasztoru redemptorystów, przy głównej drodze z Tarnowa stoi ceglana kapliczka, a wewnątrz, w ostrołukowej oszklonej wnęce, umieszczono polichromowaną figurę Jana N. (uwaga: jedno ze źródeł sugeruje, że obiekt jest tożsamy z figurą fundowaną przez opata F.A. Janowskiego - zobacz niżej) (nad: H. Jakóbczak)^
-/¿ Tuchów pow: Tarnów gm: Tuchów  
 

 

W 1781 - opat tyniecki i zarazem biskup tarnowski Florian Amand Janowski (1725-1801) funduje w Tuchowie kamienną figurę Jana Nepomucena, a ponadto Floriana (>>) i MB. Ustawiono je obok ratusza (uwaga: jedno ze źródeł sugeruje, że obiekt jest tożsamy z figurą sprzed klasztoru redemptorystów - zobacz wyżej) (nad: J.D., uzup: H.Jakóbczak)

 

^
Tuchów pow: Tarnów gm: Tuchów ul. Chopina
 

Przy domu kultury stoi, przywiązana sznurkiem do drzewa, drewniana figura Jana N. Powstała ona w wyniku corocznego pleneru rzeźbiarskiego, ta edycja była pod hasłem "Sacrum". Ten jest autorstwa Edmunda Szpanowskiego z Sierpca (mazowieckie >>) i powstał w roku 2016. Jan jest neoludowy, ma palec przy ustach i pionowy krzyż w lewej ręce

 

^
Zabłędza pow: Tarnów gm: Tuchów nr 53
 

Przy drodze przez wieś znajduje się neogotycka ceglana kapliczka z pierwszej połowy XX wieku. W ostrołukowej wnęce zamykanej okienkiem umieszczono ludową rzeźbę św. Jana Nepomucena datowaną na XVIII/XIX wiek, pochodzącą ze starszej kapliczki drewnianej (nad: H.Jakóbczak)^
Ryglice pow: Tarnów gm: Ryglice ul. Tarnowska / Podkarpacka
 

Przy moście przy rozwidleniu dróg na Joniny oraz na Zalasową, przy stawie, po zachodniej stronie Zalasówki i po północnej stronie Szwedki stoi kapliczka przydrożna z 1831 roku, klasycystyczna, murowana, kryta blachą, otwarta czterema arkadami zamkniętymi półkoliście. Dach namiotowy. Wewnątrz rzeźba, barokowo – ludowa z 1831 roku, na postumencie z inskrypcją (uwaga: przez Ryglice biegła granica między dawnymi woj. krakowskim i sandomierskim, jednak ta figura stoi po północnej, sandomierskiej stronie rzeki i granicy. 3 listopada 2018 ciężarówka do przewozu drewna zawadziła o kapliczkę, która runęła kompletnie zniszczona. Kierowca nawet się nie zatrzymał, ponoć nie zauważył zdarzenia. Cudownym zbiegiem okoliczności sama figura zupełnie nie ucierpiała. Została zdeponowana w kościele do czasu remontu kapliczki, która ma być odtworzona w dotychczasowej formie pod opieka konserwatora zabytków. Inny obiekt nepomucki w tej miejscowości lokuje się już po stronie krakowskiej - zobacz stronę Nepomuków d.woj. krakowskiego >>) (uzup: B.M.)^
Zalasowa pow: Tarnów gm: Ryglice  
 
 

W kościele św. Jana Ewangelisty, w rokokowym ołtarzu bocznym z 2. połowy XVIII wieku jest starszy obraz św. Jana Nepomucena z 1713 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Lubcza-Nagórze pow: Tarnów gm: Ryglice koło nr 199
 

Kapliczka, dawniej słupowa a dziś w formie szklanego akwarium ze stromym daszkiem, z drewnianą polichromowaną ludową rzeźbą Jana N. fundacji dworskiej z lat 1860-70 (uzup: S.Zobniów)^
Lisia Góra pow: Tarnów gm: Lisia Góra ul. Jaracza 71 (DW984)
 

Kapliczka murowana o formach neogotyckich osłania ludowo-barokową rzeźbę św. Jana Nepomucena z wieku XVIII. Jan w prawej ręce wznosi przed siebie krucyfiks, nie ma nakrycia głowy, a jego peleryna ma błękitny kolor. Jest tu również kapliczka z figurą Floriana (nad: A.B.)^
-/¿ Lisia Góra pow: Tarnów gm: Lisia Góra  
 
 

W tutejszym kościele był wykonany w połowie wieku XVIII ołtarz Jana N. Współczesne opisy kościoła nie wspominają o tym ołtarzu, a wymieniają inne. Stąd najbardziej prawdopodobne jest, że obiekt już nie istnieje (uwaga: sprawdzić na miejscu!) (nad: H.Jakóbczak <-- www.lisia-gora.diecezja.tarnow.pl)

 

^
Lisia Góra pow: Tarnów gm: Lisia Góra ul. Witosa 68 / Łukowska
 

W rozwidleniu dróg prowadzących do Łukowej i Śmigna stoi malownicza kapliczka wystawiona w 1831 roku z fundacji Macieja i Anny Wajsów. Murowana budowla, wzniesiona w planie kwadratu, otwarta z trzech stron arkadowymi otworami wspartymi na dwóch masywnych kolumnach i dwóch półkolumnach. Na szczycie kuty monogram Chr. w otoku promieni, w niej drewniana polichromowana figura Jana N. z długa stułą na szyi (nad: J.D., uzup.: A.B.) (uwaga: obiekt poprzednio notowany pod lokalizacją Śmigno)^
Powiat Dąbrowa Tarnowska (8)

zobacz na mapie Google (>>)^
Dąbrowa Tarnowska pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Dąbrowa Tarnowska ul. Kościelna
 

Kamienna figura św. Jana Nepomucena, XVIII/XIX wiek, naprzeciw kościoła Wszystkich Świętych. Wysoki, murowany, dwukondygnacyjny cokół o ściętych narożach, podzielony na kondygnacje wydatnym gzymsem, z obrazem Matki Boskiej w płycinie dolnej partii stanowi podstawę dla lekkiej, pełnej wyrazu figury świętego^
  Dąbrowa Tarnowska pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Dąbrowa Tarnowska  
 

Druga kamienna figura św. Jana Nepomucena w tej miejscowości pochodzi z roku 1896 i jest nieco podobna do tej pierwszej (zobacz wyżej). Różni ją cokół - tutaj ma formę grubej kolumny z plintą, mniejsza dynamika oraz precyzja wykonania detali, która w Nepomuku przy ul. Kościelnej jest znacznie większa. Może to być jednak, przynajmniej częściowo, efekt zamalowania grubą warstwą farby - tutaj sutanna jest biała, peleryna brązowa, zarost czarny, palma zielona. Zapewne jest młodsza od tej pierwszej i pochodzi z wieku XIX. Podobna jest poza i układ rąk oraz blaszany zębaty daszek oparty na skręconych ozdobnie metalowych prętach. Obiekt remontowany w roku 2014, ale niestety został uszkodzony w nocy z soboty na niedzielę 26 sierpnia 2018 roku. Figura i daszek zostały zwalone z cokołu przez 16-letniego barbarzyńcę, a przy upadku oderwała się głowa i uszkodził krucyfiks. Sprawcę zatrzymano, a koszt ponownej renowacji szacowano na 80 tys. zł. Nie mam informacji, czy rzeźba jest już na swoim miejscu (nad: H.Jakóbczak, uzup: Pietrosul)^
Gręboszów pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Gręboszów nr 144
 

Za obecnym urzędem pocztowym i koło kościoła znajduje się zwieńczony kapitelem słup z kamienną figurą św. Jana Nepomucena z 1761 roku, co poświadcza data wykuta na słupie. Biret, palma, krzyż na lewym ramieniu. Kapitel zdobi ornament roślinny i gzyms^
Gręboszów pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Gręboszów nr 2
 

W kościele, w południowej nawie, znajduje się feretron z wizerunkiem Jana N. Ma on formę owalu ujętego w złocony wieniec z liści dębowych i laurowych. Wewnątrz malowidło z fantastycznym pagórkowatym pejzażem, na tle którego półplastyczna postać Jana N. z krzyżem, palmą i aureolą. Wokół głowy pięć gwiazd (nad: JBT)

 

^
Żelichów pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Gręboszów  
 
 

W drewnianym kościele św. Zygmunta przeniesionym tu z Pleśny (gm. Pleśna, pow. Tarnów) w 1928 roku jest obraz Jana N.

 

^
Kozłów pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Gręboszów nr 43, DW 973
 

Po zachodniej stronie drogi (po jej drugiej stronie są już Hubenice) stoi kamienna figura przydrożna pochodząca z połowy XVIII wieku. Na cokole zwieńczonym kapitelem ustawiono złączone plecami posągi śśw. Mikołaja i Jana Nepomucena (nad: J.D.). Unikalna sprawa, nasuwające się analogie to rzeźby z Łęki, Skotnik Dolnych, Podrajów i podkrakowskiego Przewozu (drewniana). W październiku 2013 zakończył się pilotowany przez Lokalną Grupę Działania „Perły Ponidzia” i przy udziale parafii Borusewo remont tego obiektu, wykonany przez Pracownię Konserwacji Zabytków p. Jakuba Olszyńskiego z Przeworska, a czas był już najwyższy ze względu na znaczne zniszczenie podwójnej figury (brak rąk, pęknięcia cokołu, trzonu i kapitela, uszkodzenia twarzy, krucyfiksu). Dodano blaszany daszek na wygiętych prętach

 

^
  Bolesław pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Bolesław  
 
 

Ludowa rzeźba Jana N. w drewnianej kapliczce z pierwszej połowy XIX wieku. Obiekt jest wyremontowany "na ślicznie", co pozbawiło go patyny i nadało plastikowego wyglądu. Malowanie biało-cytrynowe (!). Kapliczka jest domkowa, z płotkiem odgradzającym wejście, z wnęką w szczycie (figurka Chrystusa Frasobliwego). Figura to ludowa polichromowana postać z plamą o cienkich liściach w lewej i małym krucyfiksie w prawej dłoni. Oczy nieco wyłupiaste, zarost, cytrynowy brzeg komży (nad: Pietrosul)

 

^
Szczucin pow: Dąbrowa Tarnowska gm: Szczucin ul. 1-go Maja 39 (DK 73)
 

Polichromowana figura Jana N. w ekspozycji Muzeum Drogownictwa. Jest to nieco dziwny obiekt, ustawiony koło modelu kamiennego mostu. Na samym moście widać pomnik na cokole, jednak sylwetka wskazuje na innego świętego (nad: A.Sh.)

 

^

Powiat Mielec (35)

zobacz na mapie Google >>^
Mielec pow: Mielec gm: Mielec ul. Legionów 81
 

W ogródku domu stoi kamienna figura Jana N. z palmą i krzyżem, w czapce (nad: P.T.). Barokowa, z 1736 roku, fundacji Ossolińskich, z herbem fundatorów na cokole i inskrypcją "Anno. Dni. / 1736. / Die. 9 Mai."

 

^
Mielec-Wojsław pow: Mielec gm: Mielec ul. Wojsławska 282
 

W narożniku ogrodzenia dawnego majątku Wojsław, w bliskości stawów na starorzeczu Wisłoka, stoi kamienna figura Jana N. w manierze barokowej, w kontrapoście, w birecie, z krzyżem, chroniona daszkiem. W 1997 roku została odremontowana staraniem mieszkańców osiedla Wojsław oraz Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej (nad: P.T.)^
Mielec pow: Mielec gm: Mielec ul. Wojsławska 282
 

W bazylice św. Mateusza, w kaplicy przylegającej od północy do nawy kościoła, znajduje się XVIII-wieczny ołtarz z obrazem Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz umieszczonymi po bokach rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Piotra. Mocno zniszczoną rzeźbę doprowadził do obecnego stanu Stanisław Szęszoł z Mielca. Nad czterema figurami z kościoła pracował dwa lata (nad: H.Jakóbczak, uzup: Pietrosul)^
Mielec pow: Mielec gm: Mielec al. Niepodległości 7
 
 

Niewielka współczesna rzeźba Stanisława Czarneckiego z Mielca - "Kapliczka w Pniu - Św. Jan Nepomucen"  (zobacz też niżej) prezentowana w 2013 roku w Centrum Promocyjno-Wystawienniczym Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu na Dorocznej Wystawie „Inspiracje” Klubu Środowisk Twórczych Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej im. Władysława Szafera w Mielcu (nad: Pietrosul)

 

^
  Mielec pow: Mielec gm: Mielec  
 
 

Niewielka współczesna polichromowana rzeźba w kapliczce skrzynkowej autorstwa Stanisława Czarneckiego z Mielca (zobacz też wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
Mielec pow: Mielec gm: Mielec ul. Legionów 73
 

W Muzeum Regionalnym w Dworku Oborskich znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. z wieku XIX (ze znakiem?, jak głosi podpis). Rzeźba jest uszkodzona - utrącona jest główka krzyża trzymanego na prawym ramieniu, brakuje palca wskazującego prawej dłoni, w aureoli są tylko dwie gwiazdy. Kontrapost podkreśla spiralne skręcenie szat. Figura była prezentowana na wystawie czasowej w roku 2019 (nad: Grażyna Kowalik (FB), via J.B. z Kłodzka)

 

^
  Mielec pow: Mielec gm: Mielec  
 

W Mielcu mieszka rzeźbiarz Stanisław Szęszoł, który stworzył polichromowaną figurkę Jana N. (zobacz też figurę z bazyliki powyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  Mielec pow: Mielec gm: Mielec  
 

Druga polichromowana figurka Jana N. autorstwa rzeźbiarza Stanisława Szęszoła z Mielca (zobacz wyżej oraz figurę z bazyliki powyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  Mielec pow: Mielec gm: Mielec  
 

Trzecia polichromowana figurka Jana N. autorstwa rzeźbiarza Stanisława Szęszoła z Mielca (zobacz wyżej oraz figurę z bazyliki powyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  Podleszany pow: Mielec gm: Mielec  
 

Przy drodze wiodącej do kładki na Wisłoce stoi kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. Rzeźba jest bardzo manierystyczna, wygięta w skomplikowanym kontrapoście, ludowo-barokowa. XVIII wiek

 

^
Chorzelów pow: Mielec gm: Mielec nr 111
 

Naprzeciwko kościoła stoi przydrożna figura Jana N., kamienna. Jest to barokowa rzeźba ustawiona na cokole, z XVIII wieku (nad: K.M.)

 

^
Chorzelów pow: Mielec gm: Mielec nr 377
 
 

Na plebanii przechowywany jest ludowy feretron z płaskorzeźbionym wizerunkiem Jana N. z pierwszej połowy XIX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  Chorzelów pow: Mielec gm: Mielec nr 377
 
 

Na plebanii przechowywana jest kamienna figura Jana N. z XVIII wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  Gliny Małe pow: Mielec gm: Borowa  
 
 

Niedaleko przeprawy promowej, przy wiślanym wale stoi figura Jana N. Chadzają doń w wyznaczonym dniu uroczyste procesje

 

^
Łysaków pow: Mielec gm: Czermin droga 1151R
 

Jest tu uroczy kamienny pomalowany białą i czarną farbą olejną przydrożny Jan N. Na cokole znajduje się data 1715 oraz tarcza z herbem Abdank pod koroną. Data ta wymaga potwierdzenia, bo źródła wskazują na przełom XVIII/XIX wieku jako moment powstania rzeźby. Niedawno przybył mu ochronny daszek i płotek^
  Jaślany pow: Mielec gm: Tuszów Narodowy  
 

Kapliczka przydrożna na pograniczu Jaślany – Józefów, nad kanałem Czajkowskim, koło mostu. XIX wiek. We wnęce rzeźba Jana N. również z XIX wieku^
Czajkowa pow: Mielec gm: Tuszów Narodowy  
 

Na uboczu wsi, nad rzeką Babulówką, stai figura Jana N. na prostokątnym cokole z  inskrypcją: S. Jan Nepomucen R – 1896. Przed rokiem 2015 obiekt zabezpieczono szklaną klatką, niezbyt urodziwą. Niestety wiosną 2017 spadająca gałąź jednej ze starych lip zniszczyła doszczętnie kapliczkę. Szczęśliwie sama figura ucierpiała niewiele, a jeszcze w tym samym w roku M. Czekaj przeprowadził renowację likwidując klatkę (uzup: Pietrosul)^
  Czajkowa pow: Mielec gm: Tuszów Narodowy  
 

Pokolorowany relief z Janem N. na kamiennej figurze przydrożnej. Napisy: "S. JAN Nep / Z FUNDACJI / GMINY CZAJKOWY / ZA STARANIEM URZĘDU / GMINNEGO / 1888 [1886?]". Nepomukowi towarzyszą św. Paweł i św. Kazimierz (nad: Pietrosul)^
Malinie pow: Mielec gm: Tuszów Narodowy nr 165
 

Nad stawem stoi kapliczka w formie czterospadowego daszku na czterech metalowych słupkach, zabezpieczona płotkiem. Być może powtarza kształt brogu swej poprzedniczki. Wewnątrz kamienna polichromowana figura Jana N. o bardzo rozwianej pelerynie. Malowniczy obiekt, również z powodu rosnących obok drzew. Tekst z tablicy na kapliczce: "Kwadratowa, drewniana kapliczka z namiotowym dachem została wzniesiona w XIX wieku na pomieszczenie kamiennego, barokowego posągu św. Jana Nepomucena, ufundowanego przez Tarnowskich z Chorzelowa. Posąg wykonał ówczesny rzeźbiarz Jan Martyński z Borzęcina (do Polski przywędrował z Martina ze Słowacji). Posąg był kilkakrotnie niszczony. Podczas II wojny światowej wydobyty ze stawu, odnowiony. Ponownie uszkodzony w 1945 r. przez obce wojska (odstrzelono głowę i prawą rękę). Przez pewien czas przebywał na posesji Czesława Mazura. Potem zrekonstruowany, z prymitywną, gipsową głową, bez prawej ręki  stawiony na pniu. Około roku 1973 Stanisław Ortyl drewnianą kapliczkę zastąpił dachem krytym blachą, podtrzymywanym na  kątownikach, pomiędzy nimi ozdobne, metalowe balustrady. W 2004 roku kapliczkę zobaczył i zainteresował się nią mielecki rzeźbiarz Stanisław Szęszoł. Korzystając z różnych źródeł zrekonstruował posąg św. Jana. Pomagał mu Jan Wąsowicz, również rzeźbiarz. 7.IV.2005 roku posąg został z powrotem umieszczony na swoim miejscu." (nad: Pietrosul)^
  Gawłuszowice pow: Mielec gm: Gawłuszowice  
 

W ceglanej kapliczce za szybą jest polichromowana drewniana rzeźba Jana N. z małym krzyżykiem w lewej dłoni. Ciekawy gest rąk (nad: Pietrosul)^
  Kliszów pow: Mielec gm: Gawłuszowice  
 

Kamienna polichromowana figura Jana N. ustawiona na cokole, zabezpieczona daszkiem, z roku 1873. Zapewne poniższe podanie odnosi się do tego właśnie obiektu: kiedy parobek wiózł snopy w upalny sierpniowy dzień, żartem zwrócił się do Świętego wymawiając mu, że stoi w cieniu i odpoczywa. Za chwilę wóz przewrócił się, a parobka wyciągano spod niego z połamanymi nogami. Później leżał w łóżku przez pół roku i - jak mówili ludzie - odpoczął sobie (źródło: artykuł z "Leksykonu kultury ludowej w Rzeszowskiem" Krzysztofa Ruszla, Rzeszów 2004, nad: K.I., uzup: Pietrosul)^
  Kliszów pow: Mielec gm: Gawłuszowice  
 
 

Według tego samego źródła (zobacz powyżej) jest tu druga kapliczka z figurą Jana N. Według znalezionego opisu stoi ona przy drodze i barierce (potok?), ma ceglane obramowanie, a rzeźba wewnątrz jest statyczna i pilochromowana (uwaga: sprawdzić na miejscu, w tym dopasowanie opisu do właściwej figury)

 

^
  Krzemienica pow: Mielec gm: Gawłuszowice  
 

W drewnianej kapliczce domkowej na skrzyżowaniu umieszczono drewnianą polichromowaną figurę Jana N. (nad: Pietrosul)^
Radomyśl Wielki pow: Mielec gm: Radomyśl Wielki ul. Firleja / Kopernika
 

Neogotycka, tynkowana na żółto kapliczka domkowa z rzeźbą Jana N. w ołtarzu. Zbudowana około 1900 roku na planie prostokąta z trójbocznym zamknięciem. Okna wykonane ostrołukowo, szczyt schodkowy ze sterczynami sterczynami odcinkowo zamkniętymi wnękami; w zwieńczeniu kuty krzyż. Figura w ołtarzu, również neogotyckim, z nieoryginalnym małym krzyżem w dłoniach (nad: Pietrosul)^
Zgórsko pow: Mielec gm: Radomyśl Wielki  
 

W tej miejscowości, dziś administracyjnie części Podborza, w sąsiedztwie kościoła (zobacz niżej) stoi barokowa kamienna polichromowana figura Jana N. wystawiona 16 maja 1715 roku przez Jerzego Zbigniewa Ossolińskiego, w owym czasie kasztelana połanieckiego. Jan ma pięciogwiaździstą aureolę, bardzo futrzastą mozzettę i krucyfiks ułożony na palmie. Na cokole rozbudowana inskrypcja fundacyjna po łacinie. Słowem - mimo wczesnego datowania - bardzo klasyczny obiekt nepomucki dobrej klasy (nad: H.Jakóbczak, uzup: Pietrosul)^
Zgórsko pow: Mielec gm: Radomyśl Wielki  
 

W tej miejscowości, dziś administracyjnie części Podborza, w kościele św. Mikołaja jeden z rokokowych ołtarzy bocznych z IV ćwierci XVIII wieku wyposażony jest w w zwieńczeniu w owalny obraz Jana Nepomucena (nad: H.Jakóbczak)^
Dulcza Wielka-Podlesie pow: Mielec gm: Radomyśl Wielki  
 
 

Kapliczka ceglana na planie kwadratu, z dolną częścią tynkowaną, z wnęką zamkniętą półkoliście i szczytem zakończonym betonowym krzyżem. Stoi ona na miejscu starszej, drewnianej, wybudowanej przez kołodzieja dworskiego (Raczyńskich?) Jana Wolaka  (zobacz niżej) przed rokiem 1846, która zawaliła się w latach powojennych. Do nowej budowli przeniesiono starą drewnianą figurę Jana N. wyrzeźbioną przez tegoż kołodzieja, który ponoć za uczciwą pracę dostał na własność kawałek pola i stawy, nad którymi powstał młyn. W 1956 roku wnuk kołodzieja, Zygmunt Wolak, który był właścicielem cegielni, wybudował dla Jana aktualną kapliczkę, oczywiście z cegły (nad: Pietrosul)

 

^
Dulcza Wielka-Stara Wieś pow: Mielec gm: Radomyśl Wielki ul. Świętego Jana 16
 

Kapliczka Jana N. powstała prawdopodobnie w połowie XIX wieku przy polnej drodze biegnącej dawniej między Starą Wsią, a Zdziarcem, dziś  ulicy Świętego Jana (!). Wzniesiona została z cegły, otynkowana i kryta dachówką, na planie kwadratu, ze szczytem wydzielonym gzymsem i wnęką zamkniętą dwubocznie. Wejście z częściowo oszklonymi drzwiami. W środku rzeźba Jana N. wykonana przez kołodzieja dworskiego Wolaka (zobacz wyżej). Kapliczkę, zniszczoną w czasie wojny, odnowiła Aniela Drąg w 1945 roku. Obecnie kapliczka stoi na kawałku ziemi, która należy do Fryderyka i Stanisławy Drąg (nad: Pietrosul)

 

^
Kosówka pow: Mielec gm: Wadowice Górne  
 
 

Przy drodze z Kosówki do Zabrnia, zapewne gdzieś przy rzeczce Breń dzielącej te miejscowości, a na pewno przy kanale zwanym Janówka, znajduje się kapliczka z figurą Jana N. Pochodzi zapewne z końca XIX wieku, być może ufundowana została przez rodzinę Zielińskich, właścicieli tutejszego dworu. Miejscowe podanie łączy jej powstanie z rabacją i śmiercią dziedzica Zielińskiego - by "przestało straszyć" w miejscu "śmierci pana" tą kapliczkę postawiono, i miało "się uspokoić". Druga wersja mówi o wotum wdzięczności za ocalenie panicza od utonięcia w rozlewisku, które niegdyś znajdowało się w pobliżu tego miejsca. Obiekt remontowany w roku 1912 i 1995 (nad: H.Jakóbczak <-- spzabrnie.edupage.org) (uwaga: należy sprawdzić na miejscu)

 

^
Przecław pow: Mielec gm: Przecław Rynek
 

Na wysokim dwuczłonowym cokole, ustawiono statyczną kamienną figurę Jana N. z 1905 roku, fundowaną przez mieszczan i  burmistrza Adama Sadowskiego^
  Przecław pow: Mielec gm: Przecław  
 
 

 Mieszka tu pan Tomasz Gondek, lokalny twórca ludowy. Stworzył on co najmniej jedną rzeźbę Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
  Tuszyma-Dąbie pow: Mielec gm: Przecław  
 
 

W części wsi będącej niegdyś osobną wsią Dąbie, nad Tuszymką (alias Dąbską Rzeczką) stoi kapliczka z lat 70. XX wieku na miejscu starszej, wzniesionej w 1868 roku z fundacji Wolskich, ówczesnych właścicieli majątku. Wewnątrz rzeźba Jana Nepomucena ze starszej budowli

 

^
Padew Narodowa pow: Mielec gm: Padew Narodowa ul. Ks. Jana Kica
 

W kapliczce przy drodze na Zarównie (za torami), przy cieku wodnym o nazwie Laski, znajduje się polichromowana rzeźba Jana N. Napis na cokole: "S. / JAN /NEPOMUCYN / 1887." Napis na tabliczce na ogrodzeniu: "Fundator: Rodzina Augustynów z USA Stanley, Franciszek, ojciec Wawrzyniec Franciszek". Figura zamknięcia jest w ciasnej oszklonej klatce zamocowanej na oryginalnej podstawie, całość ogrodzona metalowym płotkiem (nad: Pietrosul)^
  Zaduszniki-Majdanek pow: Mielec gm: Padew Narodowa  
 

W kolonii tej wsi zwanej Majdankiem, nad Wisłą, stoi biała wysmukła murowana kapliczka, a w niej drewniany Jan N.. Mocno zniszczony, pomalowany, ale pięknie ustrojony (nad: M.Z.)^
  Przykop pow: Mielec gm: Padew Narodowa  
 

Drewniana ludowa figura Jana N. Według miejscowej legendy rzeźba Św. Jana Nepomucena została wyłowiona przez mieszkańców z wody i ustawiona w drewnianej kapliczce, w miejscu do którego przypłynął. Niedawno (w 1999 r.), z powodu zniszczenia ze starości drewnianej kapliczki, Nepomucen znów odbył podróż. Tym razem przebył tylko ok. 150 m. Nową siedzibę uszykowano mu w wiejskiej dzwonnicy, którą przy okazji przebudowano. Stąd nietypowa dla Nepomucena kapliczka z dzwonem (nad: M.Z.)^
Powiat Dębica (24 + 4)

zobacz na mapie google >>


zobacz obiekty z pozostałej części powiatu, należącej dawniej do woj. krakowskiego (>>)


 • Dębica (gm. i pow. Dębica, ): ul. Świętosława 139 (dawniej Kędzierz), parcela S. Olechowskiego. Kapliczka, zbudowana w II połowie XIX wieku przez Jana Kota. Wewnątrz rzeźba Jana N.,  barokowa z XVIII wieku, oraz feretron z obrazem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. W szczycie wnęki z figurkami śś. Łukasz, Stanisław Bp. (nad: K.M.)

 • Dębica (gm. i pow. Dębica): na południowy wschód od centrum miasta w przysiółku Wolica-Kopaliny, na parceli Jasińskich stoi kapliczka, ufundowana w 1910 roku przez Jana i Mariannę Panków. Wewnątrz ludowa rzeźba Jana Nepomucena oraz kopia późnobarokowej rzeźby Matki Boskiej z Dzieciątkiem, wykonana w 1982 r. przez R. Dobosza z Nowego Sącza. Oryginał przeniesiony został do kościoła par. N. M. P. w Dębicy. Ponadto: cztery rzeźby aniołków ludowo barokowe, ludowe rzeźby Jana Kantego, Chrystusa Zmartwychwstałego, śś. Kazimierza. Wykonawca J. Panek (nad: K.M.)

 • Latoszyn (gm. i pow. Dębica, ): drewniany Jan N. w oszklonej wnęce kapliczki. Jan N. strzeże mostu ma rzece Ostrej przy dojeździe do granicy Dębicy od strony Tarnowa. Wedle miejscowej tradycji figura przypłynęła tu z wodą. Jednak zagadnięta staruszka nie potrafiła określić czasu powstania kapliczki. Kapliczka, zbudowana w 1978 roku po zniszczeniu (przez pędzący samochód) starej, fundowanej w 2 połowie XIX wieku, przez Blezieniów. W głębokiej niszy, figura św. Jana Nepomucena, późnobarokowa, wiek XVIII/XIX z pierwszej (zniszczonej) kapliczki  (nad: M.K., uzup: K.M.)

 • Głobikowa (gm. i pow. Dębica, ): koło wieży przekaźnikowej stoi murowana kapliczka z połowy XIX wieku. We wnęce 70-centymetrowa rzeźba św. Jana Nepomucena, ludowa w tradycji barokowej, XIX wiek. Odnowiona w 1975 roku (nad: M.K.)

 • Gumniska (gm. i pow. Dębica): parcela J. Cabaja. Murowana kapliczka słupowa, zbudowana w XIX wieku, koło nieistniejącego dworu Foksów, staraniem właścicieli. We wnęce rzeźba św. Jana Nepomucena ludowa barokowa z XIX wieku (nad: M.K.)

 • Pustków (gm. i pow. Dębica): w centrum wsi, na skrzyżowaniu dróg, stoi kapliczka przydrożna z rzeźbą JN, wzniesiona w początku XIX wieku, składa się z pięciu masywnych kolumn ustawionych na wspólnym, kolistym cokole otaczających rzeźbę świętego. Nakrywa ją niewielki, dwuspadowy daszek kryty blachą. Figurka otoczona drzewami i metalowym płotkiem (nad: K.M.)

^
Brzeźnica pow. Dębica gm. Dębica
 
 

W kaplicy z roku 1841 stojącej na cmentarzu znajduje się barokowo-ludowa rzeźba Jana N. z XVIII wieku (nad: Pietrosul)

  • Pilzno (gm. Pilzno, pow. Dębica, ): kamienna polichromowana figura Jana N. w sąsiedztwie kościoła i klasztoru karmelitów ustawiona na prostokątnym cokole i chroniona blaszanym daszkiem na wygiętych metalowych nóżkach. Jan na biret, czerwoną pelerynę, aureolę, palmę i krzyż

 • Łęki Górne (gm. Pilzno, pow. Dębica): na skrzyżowaniu drogi prowadzącej do Zwiernika, przy alei prowadzącej do dworu, stoi barokowa kapliczka z XVIII wieku. Murowana, z pilastrami na narożach, wewnątrz rzeźba Jana N. z drugiej połowy XVIII wieku

 • Jaworze Górne (gm. Pilzno, pow. Dębica): kapliczka wzniesiona w XIX wieku z fundacji Pieniążków - właścicieli dworu. W 1978 roku przebudowana przez Bronisławę Banaszek. Wewnątrz rzeźba Jana N., późnobarokowa z wieku XVIII, z dodanym nowym krucyfiksem (nad: K.M.)

 • Lipiny (gm. Pilzno, pow. Dębica): przy szosie Pilzno – Chotowa stoi kapliczka wzniesiona na przełomie XVIII i XIX wieku, nieustalonej fundacji. Wewnątrz rzeźba Jana N. , późnobarokowa, wiek XVIII (nad: K.M.)

 • Zwiernik Średniaki (gm. Pilzno, pow. Dębica): parcela J. Jurka, w rejonie zabudowań dworskich. Kapliczka, wzniesiona około 1770 roku, z fundacji dworskiej. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena z II połowy XVIII wieku. Odnawiana w 1909 roku, 1925 i 1946. Gruntownie odnowiona w 1970 roku z fundacji Stanisława Zagorca (nad: K.M.)

 • - Parkosz (gm. Pilzno, pow. Dębica): przy murze podworskim, w miejscu figury św. Jana Nepomucena zniszczonej w czasie działań wojennych w roku 1944, wzniesiono w 1961 roku, z fundacji mieszkańców wsi kapliczkę. Wewnątrz pozorowana grota z dzikich kamieni, w której znajduje się figura N. P. Maryi Niepokalanie Poczętej (nad: K.M.)

JN-Podkarpacie-Zwiernik Średniaki: kapliczka nepomucka z około 1770 roku (fot: K.M.)
JN-Podkarpacie-Zwiernik Średniaki: kapliczka nepomucka z około 1770 roku (fot: K.M.)

^
  Stara Jastrząbka pow. Dębica gm. Czarna Parcela nr 259 F. Ćwioka
 

Kapliczka wzniesiona pod koniec wieku XIX z fundacji Ćwioków i Gruszewskich. Wewnątrz rzeźby ludowe z wieku XIX: ŚŚ. Jana Nepomucena i Floriana, obraz ludowy Veraicon oraz kilka oleodruków (nad: K.M.)

 

^
  Żyraków pow. Dębica gm. Żyraków Parcela nr 74, W. Bienasza
 

Murowana okazała kapliczka zaopatrzona w sterczynowy szczyt, kryta dachówką, zbudowana około połowy XIX wieku. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena, ludowa, w tradycji barokowej wiek XVIII/XIX. Według tradycji przeniesiona w 1810 roku z miejscowego kościoła parafialnego adaptowanego wówczas na spichlerz (nad: K.M.)

 

^
Korzeniów pow. Dębica gm. Żyraków Parcela nr 118 Julii Szostak
 

Przy wjeździe od strony Przecławia stoi ceglana kapliczka, postawiona na miejscu drewnianej wzniesionej w XVIII/XIX wieku, z fundacji dworskiej Potockich (inne źródło podaje Szostaków, przodków dzisiejszej właścicielki). Odnowiona w 1975 roku, a następnie zmieniona niestety na nową w roku 2008. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena, barokowo–ludowa, wiek XVIII/XIX. Polichromia, mocny skręt ciała, stuła, w ręku krzyż (nad: K.M., uzup: Pietrosul)^
  Straszęcin pow. Dębica gm. Żyraków  
 

Przy wjeździe do zespołu dworskiego stoi kamienna polichromowana figura św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku. Wielokrotnie restaurowana. Miejsce uporządkowane w sierpniu 2017 (nad: K.M.)

 

^
  - Dęborzyn pow. Dębica gm. Jodłowa Parcela J. Lisa
 

Kapliczka, wzniesiona w XVIII wieku z fundacji dworskiej, a na początku XX wieku przestawiona z otworzeniem pierwotnej formy. Wewnątrz figura i obraz MB w miejsce skradzionej (>>)

  • Bączałka (gm. Brzostek, pow. Dębica): kapliczka murowana, kamienna na prostokątnym planie, kryta dwuspadowym dachem, z pierwszej połowy XIX wieku. We wnętrzu umieszczone ludowe rzeźby: św. Jana Nepomucena, MB z Dzieciątkiem na półksiężycu i Chrystusa Ukrzyżowanego. W trójkątnym szczycie rzeźba Gorzejowa (gm. Brzostek, pow. Dębica): murowana kapliczka, wzniesiona na przełomie XVIII i XIX wieku, na prywatnej parceli J. Kiecy. Wewnątrz współczesna rzeźba św. Jana wstawiona tam na miejsce skradzionej (>>) (zobacz niżej) (nad: K.M.)

 • - Gorzejowa (gm. Brzostek, pow. Dębica): w starej murowanej kapliczce stała niegdyś figura Jana Nepomucena z połowy XVIII wieku. Została skradziona (>>) razem z renesansowymi płaskorzeźbami z XVI wieku przedstawiającymi św. Annę Samotrzeć i niezidentyfikowanego biskupa. Na jej miejscu nowa figura (zobacz wyżej)

 • Grudna Górna (gm. Brzostek, pow. Dębica): w sąsiedztwie kościoła parafialnego mszalna kaplica św. Jana Nepomucena. Pierwotne jej powstanie określa się na wiek XVIII. Obecna postać to przełom XVIII/XIX wieku. Wewnątrz ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena oraz obraz Miłosierdzia Bożego. Gruntownie odnowiona w 2005 roku (nad: K.M.)

 • Zawadka Brzostecka (gm. Brzostek, pow. Dębica): kapliczka z XIX wieku, nieznanej fundacji. Wnętrze kapliczki, na drewnianym ołtarzyku, ludowe rzeźby Jana Nepomucena, Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz św. Dominika (nad: K.M.)

 • Zawadka Brzostecka (gm. Brzostek, pow. Dębica): przy drodze 992, niedaleko stacji benzynowej i przy starej lipie znajduje się kapliczka słupowa z 1893 roku. Wykonano ją z piaskowca, a trzy kondygnacje rozczłonkowano gzymsem. Wieńczy ją półkolisty naczółek z kamiennym krzyżem. W drugiej i trzeciej kondygnacji w zaszklonych wnękach umieszczono rzeźby ludowe św. Jana Nepomucena i Matki Bożej z Dzieciątkiem datowane na XIX w. Niżej widnieje napis fundacyjny:
  KU CZCI NMP RÓŻAŃCOWEJ POSTAWIŁ TĘ FIGURĘ JAN KRZYŻAK W R. 1893 (nad: K.M.)
^
Brzostek pow. Dębica gm. Brzostek Rynek
 

Kaplica w rynku z 1816 roku,  zbudowana na rzucie prostokątnym z fasadą i dwoma słupami typu kolumnowego z figurą św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku. Obok kaplicy zachowała się do niedawna XIX- wieczna studnia tradycyjnie zwana "studnią u Jana". W latach 1918–19 była ona przebudowana, wyremontowana w 1989 roku, jednak w latach 2016-17 pompę zdemontowano i obecnie praktycznie nie istnieje (uzup: Pietrosul)^
Bukowa pow. Dębica gm. Brzostek ul. A.Mickiewicza 27 (DK73)
 

Przy drodze Pilzno - Jasło, naprzeciw budynku byłej szkoły podstawowej, murowana z cegły kapliczka wzniesiona w drugiej połowie XIX wieku, kryta dachówką. Jej fasadę zdobią charakterystyczne półkolumny. Wewnątrz barokowo-ludowa rzeźba Jana N. (nad: K.M.)^
  Przeczyca pow. Dębica gm. Brzostek  
 

Przy starym trakcie Przeczyca – Jodłowa Dolna, na parceli S. Nawracaja, stoi drewniana kapliczka wzniesiona w I połowie XIX wieku, w bardzo złym stanie. Wewnątrz powinny być: rzeźba św. Jana Nepomucena barokowo – ludowa z XVIII wieku, oraz figura N.P. Maryi Niepokalanie Poczętej (nad: K.M.) (uwaga: ustalić stan obecny)

 

^
  -/¿  Przeczyca pow. Dębica gm. Brzostek  
 
 

Obraz Jana N. rezydował niegdyś w prawym bocznym ołtarzu w dawnym kościele z 1687 roku Kościół został rozebrany w 1907 roku, losy obrazu nie są znane (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Jasło (część w d.woj. sandomierskim, 9)

zobacz na mapie Google (>>)


zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do województwa krakowskiego (>>)


 
Powiat Jasło (8)

(część w granicach d. woj. sandomierskiego)

zobacz Nepomuki tej części powiatu na mapie Google >>
zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do
województwa krakowskiego (>>)


^
Warzyce pow. Jasło gm. Jasło  
 

W tej miejscowości, leżącej na granicy województwa krakowskiego, znajduje się kamienna figura z 1920 roku fundowana przez Piotra Sankowskiego na pamiątkę jego rodziców. Walenty Sankowski nabył tutejszy dwór i rozebrał stojący opodal zbutwiały krzyż. W zamian postanowił ufundować kapliczkę, lecz to postanowienie zdołał spełnić dopiero jego syn. Kamień, aureola, z której odpadła jedna gwiazda, statyczna poza. Spory cokół z wnękami zaopatrzonymi w płaskorzeźbione figury świętych (uwaga: upewnić się co do usytuowania obiektu w woj. sandomierskim) (nad: L.J., zobacz kartę obiektu). Na cokole inskrypcja:

KTO STRZEŻE UST SWOICH
STRZEŻE DUSZY SWOJEJ
WALENTY I ZOFIA
SANKOWSCY