@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

NEPOMUKI GÓRNEGO ŚLĄSKA:
Jany z Jastrzębia-Zdroju,
części Wodzisławskiego Państwa Stanowego:
artykuły z prasy lokalnej
 

>>    PODSTRONA NEPOMUKÓW KSIĘSTWA RACIBORSKIEGO

>     PODSTRONA NEPOMUKÓW GÓRNOŚLĄSKICH


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>     STRONA NEPOMUKÓW GÓRNOŚLĄSKICH

>>   STRONA NEPOMUKÓW X. RACIBORSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. CIESZYŃSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. OPOLSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. NYSKIEGO

>>>  STRONA JANA (?) KATOWICKIEGO

>>>  STRONA JANÓW GŁUCHOŁASKICH
>>   STRONA JANÓW DOLNOŚLĄSKICH

Posłuchaj:
 

THURI Frantisek Xaver -
Cantata honorem sancti Joani Nepomuceni (1959)
- recitativo e aria

Wodzisławskie Państwo stanowe na mapie z 1736 roku:


 

Na terenie dzisiejszego Jastrzębia jest kilkanaście obiektów nepomuckich. Na stronach Janów X. Raciborskiego i X. Bytowskiego znajdują się ich opisy lista i fotografie, a tutaj nimi kilka artykułów z lokalnej prasy opisujących dokładnie ich historię i związki miasta z JN, które doprowadziły do ogłoszenia Jana N. patronem Jastrzębia. Corocznie organizuje się tu Nepomucenalia i konkurs wiedzy o JN dla dziatwy szkolnej, Jego imię nosi też jadłodajnia przy parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. W rocznicę 40-lecia nadania praw miejskich wybito medal, na awersie którego jest wizerunek JN w kapliczce i daty objęcia przez Jana patronatu nad miastem. A ostatnio (29 stycznia 2009), uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie nadania nazw ulic pojawiła się ulica Naszego Ulubionego Świętego! Jest to odcinek dawnej ulicy Warszawskiej od ul. Północnej do ul. Pszczynskiej

We wrześniu 2011 roku Jastrzębie wydało album "Święty Jan Nepomucen - patron miasta", tutaj dostępny w wersji elektronicznej >>. Zawiera on życiorys i legendę Jana oraz opis zabytków nepomuckich na terenie gminy wraz z ich historią.
 ^

Wrócą pociągi do Jastrzębia Zdroju

14.11.11, Forum Gazety Wyborczej

Za rok powrócą pociągi do Jastrzębia Zdroju?

Jak udało nam się ustalić pierwszy pociąg osobowy, wyjedzie z Jastrzębia Zdroju 1 września 2012 roku. Ruch pasażerski został zlikwidowany ponad 10 lat temu przez PKP. Jak tłumaczono pociągi były puste i jeździły bardzo wolno. Nie zgadzali się z Tym mieszkańcy, którzy uważali, że ruch pasażerski byłby jak najbardziej możliwy gdyby nie rozkład jazdy, który obowiązywał wtedy - 2 Pociągi na dobę do Pawłowic Śląskich. Od kilku lat trwa batalia mieszkańców i urzędników zainteresowanych przywróceniem połączeń w Jastrzębiu. Po wstępnych rozmowach UM ze spółką Jastrzębskiej Spółki Kolejowej ustalono że pociągi wrócą do Jastrzębia Zdróju w niecały rok. Od Marca 2012 roku mają powstać nowe przystanki osobowe, oraz wyremontowane obecne na trasie Jastrzębskiej Spółki Kolejowej: Jastrzębie Zdrój-Kopalnia, Jastrzębie Zdrój-Przycentrum, Szeroka, Borynia, Boguszowice, Jankowice, Chwałowice i Rybnik-Niedobczyce. Według planów ma zostać uruchomionych 8 par pociągów w Relacji Jastrzębie Zdrój - Rybnik - Cieszyn. Pociągi obsługiwane byłyby na początku przez Szynobus wypożyczone z Małopolskiego Zakładu Przewozów Regionalnych. Pod jakim logiem wyjadą pociągi? Przewozy Regionalne, Arriva PCC, Koleje Śląskie czy może Ceskie Drahy? Tego jeszcze nie wiadomo. Wstępne rozmowy miasta z przedstawicielami odbędą się początkiem roku. Wiadomo już że pierwszy osobowy pociąg który wyjedzie z pasażerami z Jastrzębia Zdroju będzie nazywał się "JAN NEPOMUCEN".

Siwiec Elżbieta


^

Nie pozwolił nam spoganieć (A.BR.)

artykuł z "Gościa Niedzielnego" (>>)

Mieszkańcy Jastrzębia czcili go już w osiemnastym wieku. Wybudowali dla niego kaplicę. 21 września 2002 roku św. Jan Nepomucen został patronem miasta.

Na jednej z map z połowy osiemnastego wieku, poniżej jastrzębskiego zamku, zaznaczona jest kapliczka. Właśnie tam umieszczona została kamienna figura Świętego. Po 1820 roku, ówczesny właściciel zamku, hrabia Ludwik von Strachvitz podarował figurę rybniczanom. W zamian przekazali oni hrabiemu drewnianą rzeźbę św. Jana Nepomucena i obiecali wybudować dla niego murowaną kaplicę w Jastrzębiu. Budowla stanęła w 1823 roku. Na jej utrzymanie Rybnik miał przekazywać rocznie 10 talarów.

Od tego czasu, raz w roku mieszkańcy Jastrzębia Górnego szli w procesji do kaplicy, gdzie odbywało się nabożeństwo ku czci Świętego. W latach 70. XX wieku uzdrowiskowe miasto przemieniło się w aglomerację górniczą. Setki tysięcy osób przybyłych z całej Polski znajdowały zatrudnienie w kopalniach. Powstawały nowe osiedla mieszkaniowe. Ale brakowało kościołów. Władza odmawiała zezwoleń na ich budowę. Ksiądz Czesław Podleski, proboszcz parafii św. Katarzyny, postanowił wtedy skorzystać z kaplicy św. Jana. W lipcu 1972 roku budowla została odrestaurowana. Już podczas remontu murarze byli inwigilowani przez milicję.

Pierwszą Mszę św. odprawiono w kaplicy 20 maja 1973 roku. Andrzej Kinasiewicz, autor książki „Niezwykła historia figury św. Jana Nepomucena w Jastrzębiu Zdroju” tak opisuje tamte wydarzenia: „Kapliczka była maleńka. Mieściła się w niej jedynie drewniana figura Świętego, mensa ołtarzowa oraz celebrans. Wierni uczestniczący we Mszy św. stali na zewnątrz zajmując część ruchliwej ulicy. (...) Księża żartobliwie nazwali kapliczkę »bazyliką mniejszą«. A to ze względu na jej niewielkie rozmiary, a także z powodu ogromnego znaczenia, jakie miała dla życia religijnego mieszkańców Jastrzębia Zdroju”.

Kaplica stała się solą w oku władz. Podczas nabożeństw przy budowli pełno było milicjantów, esbeków. Tłumy rozmodlonych ludzi, stojących pod gołym niebem drażniły partyjnych notabli. Wreszcie, w 1974 roku wyrazili oni zgodę na budowę nowego kościoła w Jastrzębiu. Dolna część dwukondygnacyjnego kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła nosi dziś imię św. Jana Nepomucena. Figura Świętego stanęła obok budowli.

„Aż wierzyć się nie chce, ile trudów pokonaliśmy z pomocą św. Jana - napisze potem budowniczy kościoła, ksiądz Bernard Czernecki. - Ile zwycięstw odnieśliśmy za jego przyczyną. On nie pozwolił »spoganieć« naszemu miastu. On bronił dziedzictwa Bożego w naszych dzieciach”.

25 września ubiegłego roku Rada Miasta podjęła uchwałę o obraniu św. Jana Nepomucena patronem Jastrzębia. 14 grudnia Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przychyliła się do prośby mieszkańców. 21 września 2002 roku, podczas Mszy św. sprawowanej w kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła odbyło się uroczyste ustanowienie patrona miasta. Imię św. Jana Nepomucena otrzymała także, otwarta w czerwcu tego roku, jadłodajnia przy parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym.

Ciekawe źródło:  "Niezwykła historia figury św. Jana Nepomucena w Jastrzębiu Zdroju", Andrzej Kinasiewicz, Jastrzębie Zdrój,  Urząd Miasta, 2002

W mieście odbywa się coroczna impreza pod nazwą Nepomucenalia.


^

Moszczenica czci Nepomucena

teksty z Kroniki Gościa Niedzielnego

We wrześniu tego roku w Jastrzębiu Zdroju odbyła się uroczystość ustanowienia patrona miasta. Został nim św. Jan Nepomucen. Z tej okazji, w październiku, w Szkole Podstawowej nr 16 i w Zespole Szkół nr 4 w Moszczenicy Śląskiej - dzielnicy miasta, zorganizowana została wystawa poświęcona św. Janowi Nepomucenowi. Wystawę pokazano także w moszczenickim kościele pw. Matki Boskiej Różańcowej. Przedstawiona została biografia Świętego, kapliczki związane z jego kultem, które znajdują się na terenie Jastrzębia, Rybnika i Wodzisławia. W Moszczenicy Śląskiej kult św. Jana Nepomucena jest bardzo żywy. W tym roku mieszkańcy odnowili kapliczkę Świętego, w której odprawiane są nabożeństwa ku jego czci. W listopadzie 2002 roku, wśród uczniów jastrzębskich szkół zorganizowany zostanie konkurs wiedzy o św. Janie Nepomucenie.


Konkurs o św. Janie Nepomucenie

Ks. J. W.

Od trzech miesięcy miasto Jastrzębie Zdrój ma swojego patrona - świętego Jana Nepomucena. 13 grudnia 2002 roku w Moszczenicy Śląskiej zorganizowany został miejski konkurs wiedzy na temat Patrona.

Przedsięwzięcie zorganizowali nauczyciele religii oraz dyrekcje Zespołu Szkół nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 16 w Jastrzębiu Moszczenicy. Mocno zaangażowała się także młodzież Gimnazjum nr 2, która poprzez swoje czasopismo “Szkolny Manhattan” przedstawiła sylwetkę świętego kapłana i męczennika.

W konkursie wzięło udział 20 szkół z terenu całego miasta (12 podstawowych i 8 gimnazjalnych). 56 uczniów, finalistów szkolnych eliminacji, walczyło o tytuł najlepszego znawcy postaci św. Jana Nepomucena. W grupie szkół podstawowych wygrał Marek Okręglicki (SP 5), a gimnazjalnych Daria Latkowska (Gimnazjum nr 8). Zwycięzcy otrzymali rowery górskie i nagrody książkowe.

Patron to inaczej przyjaciel. Ktoś, kto potrafi mądrze doradzić, roztropnie upomnieć. Święty Jan Nepomucen, choć żył w XIV wieku, doskonale potrafi spełnić te wymagania. Uczy szacunku wobec drugiego człowieka, odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Taka była idea i cel tego konkursu. Zbliżyć się intelektualnie i duchowo do człowieka, który żył według wartości i zasad opartych na wierze w Boga i poszanowaniu człowieka.
 


Album o św. Janie Nepomucenie

We wrześniu 2011 przez miasto Jastrzębie Zdrój wydany został album "Święty Jan Nepomucen. Patron miasta". Na miejskich stronach internetowych tak reklamuje się to wydawnictwo: "to wyjątkowa publikacja wydana z okazji 10 rocznicy obwołania św. Jana Nepomucena patronem Jastrzębia-Zdroju. Autor albumu, Dariusz Mazur, przedstawił w nim niezwykłą postać św. Nepomucena - męczennika, który stał się symbolem walki o wolność słowa i przekonań. Publikacja przedstawia miejsca kultu, które znajdują się lub znajdowały na terenach leżących obecnie w granicach naszego miasta. Tekst publikacji ilustrują niezwykłe zdjęcia, grafiki i ryciny" (nad: M.Muryn)

Album w formacie pdf dostępny jest tutaj >>
 

 


  Źródła>>
^
@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©