CHRONOSTYCHY NEPOMUCKIE

Chronostych (czasem zwany też chronogramem) to rodzaj łamigłówki wykorzystującej fakt, że litery

M D C L X V I

w alfabecie łacińskim oznaczają jednocześnie cyfry.
Na cokołach noszących figury Jana Nepomucena odnaleźć można często inskrypcje fundacyjne, zawierające zwykle pobożną maksymę lub pochwałę fundatora w języku łacińskim, niemieckim lub polskim. Jeśli zauważycie, że niektóre z liter są wyróżnione, to spróbujcie odczytać je jako cyfry. Ich suma określi datę ufundowania, wykonania lub - rzadziej - renowacji rzeźby. Każda ze "specjalnych" liter nie może wystąpić bez swego liczbowego kontekstu. Znane są też chronostychy podwójnie, gdzie suma cyfr dopiero po podzieleniu przez dwa da
je rok fundacji. Przykład obliczeń podaję poniżej (Wrocław).

Jeszcze bardziej wysublimowane to chronostychy kabalistyczne. gdzie wartości liter określane są według następującego klucza:

A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K L M N O P Q R S
10 20 30 40 50 60 70 80 90
T V X Y Z  
100 200 300 400 500

Cały pomysł jest bardzo barokowy, ta epoka lubowała się w tego typu zagadkach.

ściąga:
 
M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V = 5
I = 1

uwaga 1:
występują różne oboczności, np. czasem V, a nawet Y może również oznaczać U, choć Y, jako podwójne II, częściej liczyć należy jako 2.
literę H należy liczyć jako Ix2, a W jako VV.

uwa
ga 2:
jeśli dwie cyfry występują obok siebie, to należy je sumować, a nie czytać razem (np. I.X to 11, a nie 9).


 • Wrocław (Dolny Śląsk, ): figura sprzed Św. Macieja jest autorstwa Johanna Georga Urbansky'ego i pochodzi z 23.06.1723 roku. Piaskowcowa rzeźba stała niegdyś nieco dalej od kościoła, na obecnym placu Nankiera. Na cokole widnieje inskrypcja fundacyjna, kartusz z płaskorzeźbą "Zrzucenie do Wełtawy", nisza z metalową kratą (zapewne na latarnię; krata ukradziona w 1999 roku) a na chmurkach zasiadły aniołki z atrybutami Świętego. Napis-chronostych głosi:

 • C+I+I+M+V+C+V+C+I+I+I+I+L+L+I+I+V+C+I+
  I+V+I+I+V+I+I+I+C+L+I+V+I+I+X+V+X=1723

SANCTO
I
OANNI NEPOMVCENO.
 PRO SERVATO CONFESSIONIS SIGILL
E PONTE PRAGENSI
IN AQVAS PRÆCIPITATO:
QVI
HONORANTES SE HONORAT,
INHONORANTES VERO INHONORAT:
PII CLIENTES,
VENERATIONIS ERGO,
 EXSTRVXERE.

 • Wrocław (Dolny Śląsk, ): figura Jana N. stoi w południowo-zachodnim narożu muru otaczającego teren cmentarza przy kościele św. Maurycego. Kamienna, barokowa, z krucyfiksem, ustawiona na cokole ze spływami wolutowymi i ozdobionymi kampanulami, zaopatrzonym w górnej części we wnękę na światło umarłych z kratką regencyjną i palmetami, podobnie jak opisana powyżej rzeźba sprzed św. Macieja. Święty w birecie na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami, w sutannie, komży ozdobionej koronką i gronostajowej rokiecie, adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks, spod którego wyłania sie palma męczeństwa. Rzeźba przedstawiona w lekkim kontrapoście, ustawiona została na szerokim gzymsie bogato zdobionego cokołu. Figura została wykonana przez nieznanego rzeźbiarza, chociaż przypisuje się jej (A.Więcek 1963, K.Kalinowski 1986) wykonanie przez J.J. Urbańskiego w 1726 roku jako następnej po figurze JN z 1724 roku ustawionej w Częstochowie. Datę 1726 potwierdza uczytelniona w trakcie renowacji inskrypcja, z której można odczytać powiększone litery rzymskie stanowiące datowanie figury. W ozdobiony obramieniem z ornamentem roślinnym kartuszu pod wnęką znajduje sie mocno już zatarty napis, chronostychowany, który w tłumaczeniu brzmi "Przechodniowi / Ciebie / z szacunkiem pozdrawiającemu / i w czci zagrożonemu / bądź / obrońcą" (uzup: S.Zobniów, tłum: J.Woronczak)


VIATORI
 
TE
RE
VERENTER SALVTANTI
FAMAQVE PERICLITANTI
ESTO
D
EFENSOR

 • Maniów Wielki (Dolny Śląsk, gm. Mietków, pow. Wrocław, ): naturalnej wielkości (170 cm) kamienna figura Jana N. na dużym cokole w północno-wschodniej części wsi pomiędzy kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP a plebanią. Według chronostychu (>>) pochodzi z 1752 roku. W tłumaczeniu brzmi on: "Przykład czcigodnego męża, który zwycięża idąc przez ciemność prostą drogą wiary". Z tyłu druga tablica inskrypcyjna, również chronostychowana i dająca ten sam rok 1752: "Ku chwale i dla uczczenia św. Jana Nepomucena wzniosła pobożność przy wsparciu niezmiennie wiernego sługi". Obok inicjały C.F.R. Par.., prawdopodobnie tutejszego proboszcza (parochus), fundatora obiektu. Postać świętego w birecie na głowie i tradycyjnych szatach, adorującego trzymany na prawym ramieniu krzyż, ustawiona jest na dwuczęściowym cokole zwieńczonym profilowanym gzymsem, i zdobionym spływami wolutowymi z kampanulami. Figura została uszkodzona i brak jest lewego ramienia oraz fragmentu krzyża. Zachowało się oryginalne ogrodzenie w postaci kamiennej balustrady wzmocnionej metalowymi klamrami (nad: J.G., uzup: S.Zobniów). Figura ma uśmiech przypominający Piękne Madonny i "tańczącą" pozę
PROTOTYPON
VENERARE VIRI
QVI VIXIT IN ORBE
SI SEO VERIS
RECTVM CRE
DE TENEBIS ITER
HONORI ET VE
NERATIONI
SANCTI IOANNIS
NEPOMUCENI
EX ASSE PEREN
NITER DEVOTI
SERVI


 • Skałka (Dolny Śląsk, gm. Kąty Wrocławskie, pow. Wrocław, ): po południowej stronie drogi Jawor-Wrocław, kilkadziesiąt metrów od mostu na Bystrzycy ustawiono figurę Jana N. na kielichowatym cokole. Na przedniej stronie cokołu tego pomnika widnieje inskrypcja w majuskule antycznej z podwójnym (!aby otrzymać rok fundacji wartość liczbową należy podzielić przez dwa!) chronostychem potwierdzająca fundację tej figury JN przez hrabiego Antoniego Ernesta von Sternberga z 1730 roku, która w tłumaczeniu oznacza "Dla uczczenia świętego Jana Nepomucena, swojego patrona i opiekuna (obrońcy), wzniósł tę statuę tutaj dla pobożnych wędrowców (pielgrzymujących) Antoni Ernst hrabia de Sternberg". Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku postument z figurą został przewrócony uderzeniem przyczepy ciągnika. Wtedy też prawdopodobnie uległa zniszczeniu podstawa cokołu i obecnie stoi on bezpośrednio na zastępczych fragmentach płyt. Figura została podana częściowej tylko renowacji czyli dokonano oczyszczenia i dorobiono biret. Nadal jednak brakuje fragmentu lewego ramienia i odłamanej części krzyża. Ten nietypowy cokół pomnika wykonany w kształcie tulipana pokryty jest z trzech stron reliefami ze scenami z życia: z prawej strony św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus - S. ANTONIVS DE PADVA; z tyłu pomnika św. Franciszka Ksawerego - S. FRANCISCVS XAVERIVS; z lewej strony św. Donata z Arezzo - S. DONATVS. Są one ujęte w roślinne dekoracje - akantowe naroża. Na dwu ostatnich płycinach widoczne są również chmury z błyskawicami, co potwierdza orędownictwo tych świętych w czasie burz z piorunami. Nieczytelna już inskrypcja "dla pobożnych wędrowców (pielgrzymujących)". Wspólnie ze świętym Antonim Padewskim (patronem we wszystkich potrzebach) i świętym Janem Nepomucenem mieli Ci wyobrażeni na tym postumencie święci chronić wędrowców przed śmiercią wskutek gwałtownej burzy. Ma to również potwierdzenie w litanii do Świętego Jana Nepomucena gdzie istnieje wręcz prośba: Od piorunów i gwałtownej niepogody wybaw nas Panie. Postać JN przedstawiona w kontrapoście ustawiona na chmurkach z których wyłaniają sie dwie główki putt. Niestety nie ma już jednej główki putta. Brakuje również herbu fundatora pierwotnie umocowanego nad napisem w języku łacińskim, po którym pozostał tylko metalowy zaczep mocujący (uzup: S. Zobniów)
VENERATIONI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI
PATRONI SVI
ET PROTECTORIS
HANC STATVAM
HIC PIE PRO VIATORE ANTONIVS ERNESTVS
COMES DE STERNBERG
EREXIT
 • Nasławice (Dolny Śląsk, gm. Sobótka, pow. Wrocław, ): około 50 metrów od skrzyżowania głównych dróg we wsi stoi kamienna gołogłowa polichromowana figura Jana N. datowana, zgodnie z napisem - chronostychem na cokole - na 15 września 1744. Fundatorem był ktoś o inicjałach S.F.V. Święty bez biretu, z głową zwieńczoną aureolą (niestety obecnie już całkowicie uszkodzoną), ustawiony w lekkim kontrapoście, skłaniający głowę na trzymany na lewym ramieniu krzyż z wyjątkowo plastyczną rzeźbą Chrystusa. Figura wykonana z piaskowca, ustawiona została na skłębionych chmurkach a następnie na granitowym dwuczęściowym wysokim cokole. Boki cokołu przyozdobione płaskimi lizenami z motywem taśmowym i muszlami na obydwu częściach cokołu nawiązujące do funkcji patronackiej Jana N. dla pielgrzymów. Górna część cokołu posiada prześwit o półkolistym zwieńczeniu przeznaczony dla latarni zmarłych. Prześwit ten zamknięty był dawniej dwoma metalowymi kratkami (istniejącymi jeszcze na początku 2002 roku). Między górnym a dolnym cokołem znajduje się łamany gzyms na którym jeszcze do końca lat 80-tych XX wieku znajdowały się dwa putta, jeden trzymający palec na ustach i klucz, a drugi trzymający palmę męczeństwa. Niestety putta te zostały również skradzione. W przedniej części dolnego cokołu w płycinie umieszczona jest inskrypcja w języku niemieckim, wykonana w majuskule antycznej (w narożach której umieszczono cyfry 1 / 7 / 4 / 4) o treści w tłumaczeniu "Bogu dla większej chwały a świętemu Janowi Nepomucenowi dla uniżonej czci ten pomnik [statuę] wzniósł S.F.V. dnia 15 września 1744 roku" (uzup i tłum: S.Zobniów)
GOTT
ZV
GROSSERER EHR
SANCTO
I
OANNI NEPOMVCENO
ZV
R
VNTERHAENIGSTEN
VEREHRVNG
HAT
DISE STATVEN
AVFGESETZET
S.F.V.
D. 15. SEP

 

 • Łozina (Dolny Śląsk, gm. Długołęka, pow. Wrocław, ): kamienna figura Jana N. ustawiony na południowym uskoku starego cmentarza przy kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Postać JN przedstawiona w typowym stroju kapłańskim, w lekkim kontrapoście, adorującą trzymany na lewym ramieniu krzyż. Biret Jana ma ciekawą formę, jest bardzo płaski. ustawiona została na niewysokim czworokątnym cokole zdobionym po bokach płaskimi wolutami z kwiatem akantu i kampanilami. Na froncie cokołu widoczna łacińska inskrypcja z podwójnym (!) chronostychem, w majuskule antycznej o treści w tłumaczeniu: "Pomnik [statua] wzniesiona dla uczczenia świętego Jana Nepomucena i ofiarowana do publicznej czci przez wszystkich i każdego z osobna w dniu 17 sierpnia. [1727 roku]". Z podwójnego chronostychu dwukrotnie określona jest data 1727 rok. Z tyłu cokołu tabliczka o renowacji w 2001 roku o treści: "Dla uczczenia 800-lecia Łoziny / uratowaliśmy pomnik św. Jana Nepomucena / Agata i Janusz Królowie / Barbara i Zdzisław Pisarkowie / Łozina Maj 2001 rok" (uzup: S.Zobniów)

STATVA
VENERATIONI
DIVI I
OANIS
NEPOMVCENI
ERECTA
ɷ
DEVOTIONI PVBLICAE
OMNIBVS ET SINGVLIS
PIE
PRAESENTATA
DIE. 17 AGST

 • Świdnica (Dolny Śląsk, X.Świdnickie, gm. Środa Śląska, pow. Środa Śląska, ): w narożach kamienic na rynku stoją posągi autorstwa pochodzącego z Frankonii rzeźbiarza Georga Leonarda Webera (1665 lub 1670 - po 1732), tworzącego na przełomie XVII i XVIII wieku. Oprócz Jana Nepomucena - figura z roku 1718 - jest też Florian (>>). Na cokole figury Jana - chronostych, dający rok 1718. Święty w postawie stojącej, odziany w szaty kanonika: buty ze ściętymi noskami, sutannę spiętą podwojonymi guziczkami, komżę wykończoną dołem i przy rękawach koronką, futrzaną pelerynę z chwostami, biret na głowie. Jan trzyma złożone w modlitwie ręce oparte o zamkniętą księgę, która wsparta na udzie lewej wysuniętej do przodu nogi. Jan mocno obraca głowę w prawo, w kierunku krucyfiksu, który trzyma unoszący się za jego plecami aniołek. Rzeźba wyjątkowo efektowna, pięknie opracowana faktura szat (koronki!), księgi, sympatyczny aniołek trzyma krucyfiks z aureolą prawie siedząc na plecach Jana. Całość umieszczona w półokrągłej wnęce. W lutym 2013 duży fotogram tej figury zawisł w Galerii Świdnickiej, oczywiście w celach komercyjnych (uzup: J.B. z Kłodzka)


StatVa DIVo IoannI
NepoMVCeno saCrata

 • Pichorowice (Dolny Śląsk, X.Świdnickie, gm. Udanin, pow. Środa Śląska, ): bardzo ładna kamienna figura Jana N. na cokole wbudowanym w mur przykościelnego cmentarza przy kościele św. Mikołaja. Delikatnie rzeźbione szaty, bez nadmiernej ilości szczegółów, za to z głębokim wcięciem zdradzają dobry warsztat. To samo dotyczy cokołu zdobionego wolutami i inskrypcją. Święty z biretem na głowie, ubrany w tradycyjny strój kapłana w sutannie, komży i pelerynie kanonika adoruje trzymany na prawym ramieniu krzyż. W lewej ręce trzyma palmę męczeństwa stabilizując jednocześnie położenie krzyża. Figura ustawiona na szerokim gzymsie zwieńczającym dwukondygnacyjny cokół ozdobiony spływami wolutowymi. Prawdopodobnie dawniej przy figurze na tym szerokim gzymsie były dwa aniołki z atrybutami. Przednia strona górnego cokołu wypełniona płyciną z pięcioma gwiazdami (częściowo skutymi) poniżej której inskrypcja łacińska w majuskule antycznej o treści, w tłumaczeniu "Wieczna chwała i cześć dla świętego Jana Nepomucena". Data wyznaczona z chronostychu wskazuje na 1726 rok (uzup: S.Zobniów)


S
IT LAVS
SIT ET
PERPETVA
GLORIA
DIVO
IOANNI
NEPOMV:
:CENO

EX BEATIS IOANNES.
NEPOMVCeNVS DebITe
CANONISATVR
EoDeM ANNO
STATVA (...) haeC ereCta atqVe eXposIta est pIae VeneratIonI
 • Łagoszów Wielki (Dolny Śląsk, X. Głogowskie):  Kaplica św. Jana Nepomucena. Nad wejściem do kaplicy napis brzmiący w tłumaczeniu "Dive Joanni Nepomucene". W kaplicy drewniana figura świętego, nad którą Trójca Święta trzyma koronę
Renovatium 1764
V..D..IO..I..I..MVC.:.

 • Kwielice (Dolny Śląsk, X. Głogowskie, ): figura skradziona (?) znajdowała się na południowej balustradzie mostku na przeciwko domu nr 49, około 200 m na zachód od kościoła. Po Nepomucenie pozostał tylko cokół (mocno pochylony w stronę rzeczki). Poniżej chronostychu daty renowacji - 1845, 1960 - 1976. Chronostych daje datę 1734 (nad: Paulus)
DEO
ET
SANCTO IOANNI
NEPOMVCENO
HONORIS ERGO
EXTRVXIT
DPGP
PQ
 • Grodowiec (Dolny Śląsk, X. Głogowskie): figura św. Jana Nepomucena (jedna z trzech w tej miejscowości) umieszczona na prawo od reprezentacyjnych schodów do kościoła. Napisy na cokole brzmią w tłumaczeniu:
   
  O najsłodsza Dziewico Mario, ucieczko wielu wielkich grzeszników. Proś Boga za nami. W roku 1749

  Niepełne tłumaczenie drugiego napisu może brzmieć mniej więcej tak:

  Cudotwórco św. Janie Nepomucenie,
  porusz nasze serca do pokuty

  Suma cyfr chronostychu daje datę 1749.

O sVsseste JVngfraV MarIa, zVfLVCht. VIeLer
 großen sVn Der. bItte Gott Vor Vns. Anno 1749
VVVnDer ... atIger
I
oanes NepoMVC...
wege Vnsere...
... Vs nen...
LL
... I
...fzIgen schottern...
V
nseren Ver... (1?)74(9?)
 • Henryków Lubański (Łużyce, pow. i gm. Lubań, ): tuż przy kościele św. Mikołaja kamienna figura Jana Nepomucena w stylu praskim. Wieś ta była enklawą katolicką w okolicznym morzu ewangelickim. Działało tu Bractwo Nepomuckie, czego śladem jest dokument zawierający listę członków Bractwa Nepomuckiego (zobacz >>) zmarłych w okresie od kwietnia 1752 do marca 1753, przechowywany w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu (zobacz >>). Działające w Henrykowie Lubańskim (niem. Katholisch Hennersdorf / Hennersdorf) Bractwo Nepomuckie podjęło działania i doprowadziło w 1769 roku do wystawienia pomnika Świętego Jana Nepomucena. Figura ta ustawiona została na placu dawnego cmentarza przy miejscowym kościele parafialnym pod wezwaniem św. Mikołaja. Jest już niestety bardzo zniszczona (odłamane ręce, brak krucyfiksu, atrybutów itp.) i wymagana jest pilna renowacja. Na froncie cokołu widoczna chronostychowana inskrypcja w języku niemieckim, w wolnym tłumaczeniu: Święty Janie Nepomucenie proszę wstawiaj się za nami do Boga. Na tylnej ścianie tego cokołu widoczny kartusz fundacyjny potwierdzający datę wystawienia w 1769 roku (nad: L.C., uzup., tłum.: S.Zobniów)
HeILIger
Iohanne NepoMVCene
bItte DoCh Gott
fVr Vns
 • Trzebnica (Dolny Śląsk, X.Oleśnickie, pow. i gm. Trzebnica, ): iękna kamienna barokowa kolumna zwieńczona figurą Jana N., z krzyżem w ręku i z pięciogwiaździstą aureolą stoi na przed wejściem do kościoła opactwa cysterek (>>) pod wezwaniem św. Bartłomieja. Święty z biretem na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami, w typowym ubiorze kałana z okresu baroku, przyciska palmę męczeństwa lewą ręką do piersi, jednocześnie wznosi trzymany w prawej ręce w górę krucyfiks, co określane jest mianem "misjonarsko-jezuickiego" lub "kontrreformacyjno-apologetycznego", wskazując zarazem na wyraźne zapożyczenie ze współczesnej w XVIII wieku ikonografii św. Franciszka Ksawerego przedstawianego w takiej pozie jako misjonarza Indii. Figura w lekkim kontrapoście stoi na bogato rzeźbionym kapitelu głowicy korynckiej wysokiej kolumny. Kolumna z kolei ustawiona została na zdobionym spływami wolutowymi cokole na obrzeżach którego posadowiono dwa putta, jedno z rogiem obfitości i drugie z książkami, symbolami uczonego kapłana i zachowania tajemnicy spowiedzi. Na cokole chronostych - inskrypcja fundacyjna Zofii Korycińskiej, opatki trzebnickiej, z roku 1738

EX PIETATE
DIVO IOANNI NEPOMVCENO
EREXIT
SOPHIA ABBAT*
TREBNICENSIS
 • Trzebnica (Dolny Śląsk, X.Oleśnickie, pow. i gm. Trzebnica, ): na dziedzińcu klasztoru cysterek (>>), naprzeciw pomnika z rzeźbą piety, obok wejścia do budynku klasztoru ustawiono figurę św. Jana Nepomucena. Święty z biretem na głowie, przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami ustawiony został na dwustopniowym cokole. Górny cokół ze spływami wolutowymi posiada z przedniej strony chronostychowaną inskrypcję fundacyjną (niestety ale już obecnie prawie nieczytelną) potwierdzająca datę fundacji na 1724 rok. Inskrypcję tę odczytała Pani Lydia Baruchsen podając w 1931 roku w pracy doktorskiej "Ðie Schlesische Mariensäule" ("Śląskie kolumny Maryjne"), że z zapisu chronogramu wynikała właśnie taka data. W 1945 roku żołnierze rosyjscy w trakcie zabawy wjechali na figurę samochodem, rozbijając ją. Od tego czasu inskrypcja ta nie jest już czytelna z powodu ubytków, ale warto zacytować czytelne fragmenty tego napisu w majuskule łacińskiej, w tłumaczeniu "Święty Janie Nepomucenie bądź patronem ludzi pobożnych...." (tłum: S.Zobniów)
SANCTO IOANNI NEPOMVCENO
CANTO I..IS STILLARI IS
CONSERVATORI
HONORIS PATRONO
CLIENS PIE ...
LIE... I..I
 • Syców (Dolny Śląsk, gm. Syców, pow. Oleśnica, ): kamienny polichromowany Jan z 1731 roku na piramidalnym w kształcie cokole opatrzonym chronostychem. Wartenberg to niemiecka nazwa Sycowa

HONORI
SACTI IOANNIS
NEPOMVCENI
DEVOTA POSVIT
VVARTENBERGA

 

 • Jelenia Góra-Cieplice-Zdrój (Dolny Śląsk, pow. i gm. Jelenia Góra, . Zobacz osobną stronę poświęconą temu Nepomukowi): bardzo ciekawy podwójny chronostych. Na froncie cokołu płaskorzeźbiony herb fundatorów, rodziny Schaffgottchów, otoczony inskrypcją: "DIVo IoannI nepoMVCeno saCrata" ("Świętemu Janowi Nepomucenowi poświęcona"). Po bokach znajdują się herby dwóch kolejnych żon fundatora, zaś z tyłu wykuto dalszy ciąg upamiętniającej jego ród inskrypcji: "II / eX / Man Dato / pIetatIs / sChaff / gotsChLanae" ("Zgodnie z polecenia pobożności Schafgotschów" [dosłownie: “scharfgotschańskiej”]). Zastosowanie z tyłu cokołu napisu rozpoczynającego się od II podkreśla, że jest to kontynuacja inskrypcji z przodu, czyli druga część tego napisu. Oba napisy zawierają w chronogramach datę wystawienia pomnika: 1713. . Cokół został odnowiony i upiększony nowymi napisami przez hr. Rafała Gurowskiego w roku 1758 (zobacz artykuł  >>) (uzup: S.Zobniów)

DIV
o IoannI nepoMVCeno saCrata
 
II
eX
M
an Dato
pIetatIs
sChaff
gotsChLanae
 
 • Gryfów Śląski (Dolny Śląsk, pow. Lwówek Śląski, gm. Gryfów Śląski, X.Świdnickie (>>), ): Przy placu Kościelnym, nad wejściem do otwartej kruchty kościoła na ciekawym zwężającym się cokole ustawiono kamienny posąg Jana N. W górnej części tego cokołu ponad reliefem krzyża z promieniami - napis: In hoc Signo vinces czyli W tym znaku zwyciężysz. Poniżej płaskorzeźby krzyża inskrypcje fundacyjne w tym również z chronostychem. Łacińska inskrypcja fundacyjna (z zapisem w minuskule, a litery z chronostychu w majuskule) zawiera treść: W roku kanonizacji świętego Jana Nepomucena wystawiona została ta figura i ozdobiona na cześć Boga przez Teodora Lucjana Bontemps, cesarskiego urzędnika (poborcę podatkowego) oraz jego żonę, córkę szlachetnego Pana Műhlera. Data wyznaczona z chronogramu wyznacza datę fundacji tej figury św. Jana Nepomucena - 1729 rok (uzup: S.Zobniów)


Anno CanonIzat
IonIs S. IoannIs
NepoMVCen
I StatVa Ista InsIgnI
De
VI, et eIVs HonorI, posIta;
a
Theodoro Luci: Bontemps,
Caesar Vactigalium Antigrapheo.
Cian Uxore Sua, nobili nata
De Műhlern.

 

 • Warta Bolesławiecka (Dolny Śląsk, pow. Bolesławiec, gm. Warta Bolesławiecka, X.Świdnickie (>>), ): Kamienna figura Jana N. z 1726 roku, jak głosi  chronostych ustawiony przy wejściu do kościoła. W tłumaczeniu:  O, święty Janie Nepomucenie, który ochraniasz przeprawę z Warty, sławimy Ciebie. Data wyznaczona z chronogramu wskazuje na datę fundacji figury - 1726 rok. Cokół z wolutami i gmerkiem kamieniarza. Obok św. Eligiusz (uzup: P.K., S.Zobniów)

O
SanCte Ioan
nes NepoMV
C
ene qUI VIs
transIens In
De Vartonete
honorer
 
 • Dzierżoniów (Drobniszów, Rychonek, Rychbach, Dolny Śląsk, X.Świdnickie (>>), ): przy rynku, w pobliżu dawnej gospody "Pod Czerwonym Jeleniem", stoi kamienny Jan N. z 1733 roku, ufundowany przez tutejszego rzeźnika, protestanta (!) Siegfrieda, a postawiony przez rzeźbiarza Krzysztofa Hampela. Fundacja to wynik wyroku sądowego w sprawie o bluźnierstwo. Rzeźnik w tejże gospodzie rozpowiadał historyjkę, którą zasłyszał we Wrocławiu, a która dotyczyła wielkiego pomnika JN na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (J.G.Urbański, 1732, zobacz >>). Otóż pewien wartownik-dezerter zawiesił ponoć na figurze Jana swoją broń, której chciał się pozbyć, czyniąc z kanonika żołnierza. Luteranie z żartu się śmiali, ale katolicy złożyli pozew. Na dzierżoniowskim Rynku pomnik stał do 1911 roku. Po sporach, jakie prowadzili katolicy z protestantami (dążącymi do wystawienia w Rynku posągu religijnego reformatora Marcina Lutra), został przeniesiony w sąsiedztwo kościółka św. Trójcy. W październiku 2002 roku powrócił na Rynek – około 30 metrów na południe od miejsca pierwotnego wystawienia. Na cokole chronostychowane inskrypcje nawiązujące do historii fundacji: "Język św. Jana Nepomucena chwali i chroni tych, którzy go pobożnie wysławiają, lecz gardzi wrogami, którzy go na wzgardę wystawiają, o czym świadczy niniejsza statua" (tłum. za whermaszewski.wordpress.com) oraz sceny z życia Jana (nad: J.W., uzup: I.K.)

LIngua stI JoannIs nepoMV
C
enI pIe DILIgentes ste ho
norat & protegIt In..noran
tes hostes eIVs Inhonorat
testante præsentI

 
 • Otyń (Dolny Śląsk, X. Głogowskie, pow. Nowa Sól, gm. Otyń, woj. lubuskie): figura św. Jana Nepomucena znajduje się kilka metrów od mostu na Śląskiej Ochli, po prawej stronie drogi (jadąc do centrum miejscowości). Figura stoi na postumencie. Na jego przedniej części znajduje się płaskorzeźba ukazująca strącenie Jana do Wełtawy. Na trzech następnych bokach znajdują się napisy z chronostychem (nad: Paulus). Oto napis na jednym z boków cokołu, w tłumaczeniu (S.Zobniów): "Po upływie kilku lat dla uczczenia Jego kanonizacji postawiono ten pomnik na spełnienie ślubowania". Faktycznie, od kanonizacji upłynęło 11 lat

ANNO
a
CanonIzatIoneI UnDe=
CIMo
statUa prasens
eIUs HonorI
Vota fUIt, posIta qVe
 
 • Nowa Sól (Dolny Śląsk, X. Głogowskie, gm. i pow. Nowa Sól, woj. lubuskie): tutejszy Jan znajduje się obok kościoła pod wezwaniem św. Michała Archanioła przy ul. Kościelnej. Rzeźba z I połowy XVIII wieku, chronostych wskazuje na rok 1738. Na uwagę zasługuje ryt daty 1736 na podstawce figury JN, wiązanej z datą powodzi w Nowej Soli w tym właśnie roku. Dwa lata później, w podzięce, wystawiona została ta figura JN. Stała ona początkowo na prowizorycznym pomoście u wejścia do portu. Na cokole, poniżej herbu fundatora, scena Topienia ładna sama w sobie, ale i ciekawa - płaskorzeźbiona postać Jana leci do wody "na łeb na szyję", widać nawet podeszwy butów, nie widać za to głowy , która schowała się w fałdach ubioru. Ufundowana przez ostatniego zarządcę solnego Frauz Lindner von Lindenthal w podzięce za przeżycie wielkiej powodzi i klęski głodu, jak głosi chronostych na cokole (uzup: S.Zobniów)
D:O:M:
 HonorI
 et
 VenantIonI
 DIVI IoannIs
 NepoMVCenI
 FIerI et erLoI
 CVraVIt
 F:A:de L:OAi:
 Neos:f:Admin:
 • Krzelów (gm. Wińsko, pow. Wołów, , X.Wołowskie >>): kamienna figura Jana z 1725 roku, z chronostychem fundacyjnym niejakiego de Gillera,
 • oznaczającego "Na znak uwielbienia dla Jana wystawił i do istnienia powołał F.I de Giller". Herb fundatora potwierdza jego fundację, a z tyłu cokołu wyrzezano napis: "SVSCIPE MNEMOSI(N?)ON / RECTO TIBI CORDUE DICA / T(V?)VM SERVA IN TVTELA / MEQVE MEO(S?)QVE / TVA", co po polsku  brzmi "Ślubując pamięć niezłomną, do Ciebie mówi serce, Tobie służba we wszystkim, i ja i wszystko, co moje jest Twoje" (tłumaczenia J. Komorowskiego)
IN SIGNVM
VENERATIONIS IOANEAE
PONEBAR
FIERI QVE FECIT
F.I. DE GILLER
 • Stobno (gm. Wołów, pow. Wołów, , X.Wołowskie >>): barokowa kamienna figura Jana N. przy kościele św. Mikołaja. Z chronostychu wynika, iż powstał on w 1731 roku, ponoć jako wypełnienie przyrzeczenia mieszkańców zdesperowanych nieustającymi ulewami powodującymi powódź. Rzeźba ustawiona na gzymsie prostopadłościennego postumentu podwyższonego bazą. Na frontowej ścianie postumentu inskrypcja w łacinie z "wszytym" chronostychem z datą roczną 1731. Boczne ściany postumentu zdobione reliefami o wzorze wstęgowo-roślinnym. Stan pomnika dobry (nad: M.H., uzup: J.B. z Kłodzka). Mnie szczególnie ujęły eleganckie guziki sutanny zgrupowane po trzy
SIC
HONORABITVR
QVEM REX
ET PIA
LINGVA
FIDELITER
HONORAT:
...
...
 • Oława (gm. i pow. Oława, X. Oławskie, Dolny Śląsk): tutejszy Jan sprzed kościoła Św. Rocha otrzymał "gustowny" lastrykowy cokół. A, według A. Sheera, jest to jeden z najstarszych Janów w Polsce, datowany na 1706 rok. Bardzo ładna barokowa rzeźba w klasycznym kontrapoście, z uduchowionym wyrazem twarzy i zdobionym baniastym cokołem na którym umieszczono płaskorzeźbę ze sceną topienia. W medalionie chronostych
ConfIDens non erVbesCaM … GDE F.F.
 • Brzeg (gm. i pow. Brzeg, dziś woj. opolskie, , Dolny Śląsk): kamienne barokowe figury z 1722 roku ustawione w tym miejscu, tj. przed fasadą kościoła św. Krzyża, w 1755 roku. Po lewej św. Tadeusz Juda, po prawej św. Jan Nepomucen w aureoli. Na cokole pod Nepomukiem dwa obszerne chronostychy z datami 1722 (a dokładnie 2x1722=3444) i 1755 (nad: M.H.). Niektóre opracowania wspominają, iż wcześniej Jan ten stał przy moście na Odrze

Psalm 148
LAVDATE EVM IN EXCELSIS
SIT LAVS DEO PATRI
DEO FILIO
DEO OVE SPIRITVI SACTO
VNI ATQVE TRINO DEO HONOR
HONORI
HONORIS PROTECTORI
SANC(S)TO IOANNI NEPOMVCENO
FAMAE PERICLITANTIS ET INREBVS
ADVERSIS SINGVLARI PATRONO
HAEC STAVA ERECTA EST AB
INDIGNISSIMO SERVO
FR: IOS: FAVERSKY
 • Tyniec nad Ślęzą (gm. Kobierzyce, pow. Wrocław, , Dolny Śląsk): obok kościoła piękna figura Jana N. z 1733 roku fundowana przez księcia Jana Józefa von Gotzen autorstwa Johana Georga Urbansky'ego
honorI
SanCtI IoannIs Nepo:
erIgIt
SerVVs perpetVVs
Ioanhes IosephVs
CoMes De Gotzen
 • Ratowice (gm. Czernica, pow. Wrocław, Dolny Śląsk, ): kamienny polichromowany JN o zniszczonej twarzy, co wzmaga ekspresję. Bogaty cokół z herbami fundatorów i chronostych. Przy założeniu, że U i V oznacza 5, Y jako podwójne II - 2, a N to niewłaściwie zrekonstruowane podczas remontu M, czyli 1000, daje on datę 1729. Tłumaczenie: "Milczącemu męczennikowi na wieczną chwałę wystawiony [pomnik-statua] przez pobożnego wyznawcę"

SILENTIARII NARTYRIS
HONORI PERPETUO
STATUEBAT
DEVOTUS CLIENS
 

 • Chojnów (Dolny Śląsk, gm. Chojnów, pow. Legnica, Dolny Śląsk, X.Legnickie): figura Jana prawdopodobnie z 1732 roku, przeniesiona przed neoromański kościół ze skrzyżowania dróg na Przedmieściu Bolesławieckim, koło mostu . Na cokole podpis rzeźbiarza (?) "AB / EISENMALF (?)", a poniżej zatarty chronostych fundacyjny Antoniego Ignaca:
IOANES NEPOVCENE
FAVI ... ...QVE ... BONE
I ... SERCEDISO (?)
ITO
ERVO ... SVO
ANTONIO IGNATIO
 • Złotoryja (gm. i pow. Złotoryja, Dolny Śląsk, X.Legnickie, ): przed kościołem św. Jadwigi z 1212 roku znajduje się od 1840 roku, przeniesiona tu sprzed południowej ściany starego ratusza, figura św. Jana Nepomucena, ufundowana w 1732 roku przez burmistrza Jana Leopolda Feige (1723-41, zm. 1765, jego grób znajduje się zapewne w podziemiach kościoła), oczywiście z budżetu miasta. Twórcą rzeźby był niejaki Scholz, a na pierwotnym miejscu w rynku ustawiono ją 30 sierpnia 1733 roku. Święty przedstawiony jest w birecie, szatach kapłańskich i z krzyżem ułożonym na palmie na prawym ramieniu. Prawa ręka podtrzymuje krzyż i jednocześnie palcem przy ustach nakazuje milczenie. Brak polichromii i aureoli, choć ta ostatnia była jeszcze w latach 80. Wysokość figury to 150 cm, trójczłonowego cokołu 250 cm. Po lewej stronie cokołu widzimy scenę spowiedzi królowej Zofii, po prawej rozmowę Nepomucena z królem Wacławem IV (scena sądu), od frontu strącenie świętego z mostu Karola w Pradze. U podnóża cokołu wyrzeźbiony został herb Złotoryi - orzeł - w jego XVIII-wiecznej wersji. Inskrypcja łacińska (od frontu i po lewej u dołu: "Eximia est Virtus praestare Silentia Rebus: At centra ori...is est Culpa tac...cla...") wyjaśnia, ze pomnik i ustawiczne modlitwy z nim związane są oznakami szacunku dla świętego oraz pochwały "męstwa zachowania milczenia w prawdzie". Napis w tekście łacińskim z przodu jest chronostychem. Cyfry dają - po zsumowaniu - liczbę 1732, czyli rok fundacji. W tłumaczeniu Sylwii Dudek-Kokot i Romana Gorzkowskiego: "Na większą chwałę bożą / Znakomitemu obrońcy czci / świętemu / Janowi Nepomucenowi / niech będą te wieczne dary". Po prawej u dołu znajdujemy imię i nazwisko oraz funkcję fundatora: "Consulo Johan. Leopold: Feige Icto", czyli "Johann Leopold Feige, biegły w prawie konsul [burmistrz]". Na tylnej ścianie cokołu widnieje napis na pamiątkę renowacji figury w 1840 roku przez parafię św. Jadwigi, której przekazano obiekt: "Renovatum durch milde Beiträge hiesige katolischen Stadt Gemeinde den 16 Mai 1840" (nad: BJL, uzup: 258)
A.M.D.G.
INSIGNI
HONORIES PROTECTORI
DIV
O
JOANNI NEPOMVCENO
EA
V
OTA PERPETVA
SVNTO
 • Wojciechowice (gm. Kłodzko, pow. Kłodzko, Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie, ): jest tutaj Nepomuk wzmiankowany w miniprzewodniku historycznym po gminie Kłodzko. Jest to kamienna figura Jana N. usytuowana po północnej stronie kościoła św. Michała Archanioła, z chronostychem na cokole. Niestety ostatni wiersz zawierający inicjały fundatora i datę został zatarty. Widoczne są jedynie trzy litery duże „I” oraz 7.., zatem data wynikająca z chronostychu wskazuje raczej datę 1757 jako rok powstania rzeźby. Jan, w typowym ubiorze kanonika (sutanna z widocznymi 11 guzikami, komża (rokieta) obszyta koronką, futrzana peleryna (almucja) z kapturem - związana ozdobnym sznurem, biret na głowie oraz trzewiki ze ściętym noskiem) rozwianym nieco wiatrem mistycznym, ustawiony jest w wyraźnym kontrapoście. Głowę zdobi aureola z pięcioma gwiazdami, niestety zardzewiała. Wzrok skierowany przed siebie, krzyż trzymany oburącz, na wprost. Na postumencie hak, zapewne na latarnię umarłych (nad: M.H., uzup: RJF, S.Zobniów)

AVXILIATORI
VITAE FAMAE QVE
TVTORI
DIVO IOANNI
V
OTA SACRATA
TVLIT
* * I * I * I * 7 * *

DIE
QVA MARTYR
IO LAVREATVS
COLITVR

 • Szalejów Dolny (Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): kamienny Jan bez ręki przy mostku. W 1995 roku DarekK znalazł tę rękę w rzece i położył obok - mieliśmy wtedy nadzieję, że zostanie ona odtworzona. Jan miał też utrąconą głowę krzyża. W 2006 roku rzeźba została restaurowana. Jest to jeden z moich ulubieńców, ma dużą klasę, dynamiczną sylwetkę, pięknie cięte szaty wydęte mistycznym powiewem. Szkoda, że nie odtwarza się ładnej balustrady mostu - jest badziewie z metalowych prętów. Na cokole chronostych wskazuje na rok 1723

S.
JOANNES
NEPOMVCENE
SVSCIPE
VOTA
TIBI
DEVOTA

 • Lewin Kłodzki (gm. Lewin Kłodzki, pow. Kłodzko, Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): na rynku kamienna, barokowa figura Jana N., flankowana puttami i opatrzona bogatymi inskrypcjami, wskazującymi trzykrotnie na datę 1717. Tłumaczenia napisów (S.Zobniów):
  1) Błogosławiony Jan odniósł triumf przez zachowanie tajemnicy spowiedzi
  2) Ku czci błogosławionego Jana Nepomucena wystawił (nadał) Jan Jerzy Stancke
  3) Błogosławionemu Janowi na wieki zwalniającego od pomówień (wystawili) będący w potrzebie wdzięczni czciciele

BEA
TVS IO
ANNES CON
FESSIONISSI
GILLODEBITE
TRIVMPHAT
HONORI
BEATI IOAN
NIS NEPOMV
C
EN DATI IOAN
NES GEORGIVS
STANCKE

B.IO
APERPETV
AINEFAMIA
LIBERATV
OS INDIG
NOSCLI
ENTES

 • Radochów (Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie, ): Jan N. na gruszkowatym cokole opatrzonym herbem fundatora - hrabiego de Neynaus - i chronostychem, z 1734 roku. Tekst w tłumaczeniu oznacza: "W podzięce za uzdrowienie - Hrabia De Neyhaus". W inskrypcji na cokole celowo w nazwisku fundatora literę „y” zapisano małą literą, aby w chronostychu można było ją przyjąć jako „II” bo tylko wtedy data z tego chronostychu wyznacza datę fundacji 1734

EXSTRVI CVRAVIT
COMES DE NEyNAVS

 • Lądek (Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie, ): Jan N. na moście z 1565 roku na rzece Białej. Na froncie cokołu chronostych dający sumę 1709, z boku inny, słabo czytelny, uwieczniający renowację rzeźby słowami "z dobrowolnych datków statua ta została odnowiona" (1752). Kolejne renowacje miały miejsce w latach 1783 oraz 1822 i znowu daty te wyryto na tablicy
HÆC STATVA
HONORI PERPETVO
SANCTI IOANNIS
NEPOMVCENI
ABINCOLIS
CIVITATIS HVIVS
EXPENSIS VERE
PIIS ERECTA
EX
BENE FACTORVMA
VOTIS ATQVE
EXPENSIS HÆC
STATVA DENVO
RENOVATA EST
 • Bystrzyca Kłodzka (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie)): koło mostu znajduje się figura autorstwa Karola Veita datowana na rok 1704. Jest to najprawdopodobniej druga najstarsza figura w Polsce, a stwierdza to właśnie chronostych


C
EDAT IN HONOREM
SANCTI IOANNI

LILIATO HONORIS
CONSERVATORI PVRPVRATO
IGNO MINIAE AVERSORI
VOTA DEPOSVIT

VENERABILI
HONORIS PATRONO
VOTAS VA DEPOSVIT
VILIS ET INDIGNVS
SERVVS ANTONIVS
BENEDICTVS STRAVBE

EX
PIETATE VOVET
STATVA MLOCVS
IS TE IOANNI: SIS
TVTELARIS PRO
TEGE DIVE TVOS
 • Dzikowiec (gm. Nowa Ruda, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): kamienny barokowy Jan N. pochodzący najprawdopodobniej z 1783 roku (ostatnia analiza chronostychu może wskazywać jednak na inny rok jej powstania 1787 lub 1789) roku. Figura pierwotnie stała na górce w grupie drzew w okolicach parku pałacowego. W 2011 roku, po sprzedaży pałacu prywatnemu właścicielowi, została poddana renowacji i przeniesiona do centralnej części wsi. Polichromia, na cokole niemiecka inskrypcja z chronostychem. Podczas renowacji wprowadzono poprawki, które najprawdopodobniej przywracają pierwotną, oryginalną wersję tekstu. Wątpliwości dotyczyły zwłaszcza jego końcowego zapisu. W ten sposób początkowo przyjęte "stirb her" zostało w drodze analitycznej i fachowej pomocy odczytane jako "fiirbitter (Fürbitter)". Istnieje duże prawdopodobieństwo uszkodzenia liter na skutek działań erozyjnych lub podczas prac związanych z usuwaniem polichromii. Nie jest również wykluczony celowy zamysł twórcy podczas uwieczniania tekstu. Na tym etapie pozostał problem ostatecznego datowania powstania figury z chronostychu. "ü" w fiirbitter (Fürbitter) odczytany jako "II" zmienia odczyt o 2 lata. W dosłownym tłumaczeniu napis oznacza: "Święty Janie Nepomucenie bądź nam pobożnym wyznawcom u Boga/w Bogu zaufanym wstawiającym", a w wersji ostatecznej: "Święty Janie Nepomucenie wstaw się za nami pobożnymi wyznawcami u Boga", a co po rozszyfrowaniu daje rok 1789 (1787) (uzup: Casey)

HeILIgen Johann Von NepoMVC seIt Vns anDaeChtIgen Verehrern beI Gott eIn VerIraVter fIIrbItter

 

 • Wójtowice (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): płaskorzeźba Jana spowiadająca królową Zofię na cokole krzyża. Fundator - Ignatz Troyonski, data fundacji wynikająca z chronostychu to rok 1799

SALVA NOS
IESV CRVCIFIXE
O VOS TIBI
PRETIOSO TVO SANGVINE
REDEMISTI
 • Międzylesie (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): rzeźba Jana N. na mostku (>>) na rzeczce Polnej, niedaleko zamku

 • . Na cokole data 1725 oraz trzy płaskorzeźby ze scenami z życia Świętego. Z przodu cokołu, na wypukłości w kształcie spłaszczonego walca znajduje się relief ze sceną Topienia JN. Powyżej tej płaskorzeźby widnieje napis z chronostychem, kontynuowany poniżej reliefu, co oznacza "Święty Jan Nepomucen stoi tu na chwałę i ochronę naszego honoru". Data z chronostychu wyznacza datę 1725. Data ta jest również widoczna u dołu cokołu. Z prawej strony cokołu scena rozmowy JN z królem Wacławem IV, a z lewej strony scena spowiedzi królowej Zofii w dwudzielnym konfesjonale

DIVU
s Ioannes NepoMUCenUs
 

hIC stat pro honorI et nostrI
 

 

 • Międzylesie (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): między cmentarzem a dawnym szpitalem w Międzylesiu, w pobliżu rzeki Polnej znajduje się pomnik świętego. Współczesna tablica obok przedstawia go jako Jana Nepomucena Pielgrzyma, co potwierdza napis na cokole wymieniający Starą Boleslavię. Na cokole tego pomnika widoczny napis z chronostychem odpowiadający tłumaczeniu: "Św. Pannie /Staro/Bolesłavskiej i błogosławionemu Janowi Ne/pomucenowi/ wdzięczni mieszkańcy Międzylesia". Suma liter w chronostychu potwierdza datę 1734. Z boków cokołu napisy widoczne są tylko częściowo, ten z prawej tłumaczy się  "wystawiona z pobożności"; z lewej strony możliwe już do odczytu są tylko fragmenty inskrypcji - SVB / AN...AE (?) (nad: S.M., uzup. i tłum: S.Zobniów)

Sta. VIRGO
BOLESLA
VIENSIS SIS
ET BEATVS
IOANNES Ne
SIS GRATIOSA
MITTELWAL
D
ENSIS
PRO
D
EVOTIONE
EXPO...
STATVA
SVB / AN...AE (?)
 • Boboszów (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie / Lichkov (kraj: Pardubický, okres: Ústí nad Orlicí, Czechy): na północ od wsi Lichkov, dokładnie na granicy polsko-czeskiej stoi barokowa piaskowcowa figura Jana N. z roku 1730. Na cokole niewielkich rozmiarów wnęka, zatarte napisy, w tym chronostychy, w tłumaczeniu: "Święty patron Jan Nepomucen / Ten posąg jest częścią naszego honoru" oraz daty powstania i kolejnych renowacji obiektu uzupełnione o inicjały ich sprawców. Całość umieszczona na nowej, pobielonej podmurówce. Stan dobry (uzup: J.B. z Kłodzka, S.Zobniów)


1906
DIVV
S PATRONVS IOANNES NEPOMV
C
ENVS
 

hIC stat. parte honorIs nostrI
 
 • Długopole Górne (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): kamienna figura Jana N. wystawiona 24 maja 1728 roku po północno-wschodniej stronie mostu nad Nysą Kłodzką, przy drodze wiodącej do kościoła, na północ od zabudowań i po prawej stronie rzeki. Jan prezentuje piękny kontrapost, gwiaździstą aureolę i krucyfiks. Na cokole zwieńczonym plątaniną chmur i aniołków wyryto scenę Topienia i aż dwa chronostychy, niemiecki i łaciński, , zawierające tę samą datę, w tłumaczeniu: "Św. Janie Nepomucenie proś Boga za nas, wszystkich Twoich adoratorów" oraz "Kieruj nasze kroki na drogę pokoju, prawdy i sprawiedliwości". Z tyłu cokołu widoczna inskrypcja fundacyjna z inicjałami fundatora i dokładnym datowaniem: "J.B. / 1728 / den 24 Mai / Joh. Bartsch....", czyli: "Jan Bartsch - dnia 24 maj 1728" (nad: M.P., uzup: S.Zobniów)

S.
IOANNES NE
POMVCENE
BITT GOTT VOR
VNS BEVOR ALLE
D
EINE VER
EHRER

S.
IOANNES NE
POMVCENE DI
RIGE GRESSVS
NOSTROS IN PA
CE VERITATE
ET
IVSTITIA

 • Domaszków (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): na bramce kościelnej ustawiono rodzaj cokołu, a na nim kamienną figurę Jana N. z 1727 roku. Tłumaczenie chronostychu na cokole (S.Zobniów): "Św. Janie Nepomucenie módl się za nami tu i wszędzie Tobie oddanym". Po lewej stronie putto opiera się prawą ręka o tarczę z napisem: "UNUM / IN / DEO" ("Jedynie w Bogu"), a ustawione jest na podstawce z napisem: AMORE (Miłość). Po prawej stronie putto opiera się lewą ręką o tarczę z napisem: "UT / SERVER / LEGEM / SERVO" ("Jak sługa, prawu służę"), ustawione na podstawce z napisem PIETATE (Pobożność)

S. IOANNES
NEPOMVCENE
ORA PRO NOBIS
HIC ET VBIQVE
TIBI
D
EVOTIS

 • Lesica (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): kamienna figura Jana N. z 1753 roku stoi w lesie przy mostku na strumyku Jelonik. Na cokole pomnika apoteoza języka w promieniach chwały, a powyżej inicjały fundatora przedzielone datą fundacji H 1753 E. W dolnej części napis w języku niemieckim w sześciu linijkach potwierdzający w chronostychu chronostychu (>>) datę fundacji. Tekst w tłumaczeniu oznacza: Chroń nasz czas / w godzinę naszej śmierci / przed szyderstwem / od nieszczęść / O, wielki wspaniały człowieku / O, święty Janie (nad: T. Gmerek, uzup: S.Zobniów)

WEHR VNSER BIELLE ZEIT
IN VNSER STERBLIKEIT
VOR SPOTH
VOR NOTH
O, GROßER WVNDERSMANN
O, HEILIGER IOHANNES

 

 • Nowa Wieś (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): przy mostu na potoku Nowinka - strumienia wypływającego spod szczytu małego Śnieżnika, koło kościoła i przy drodze do dworu stoi kamienna barokowa figura Jana N. w wysokim birecie. Chronostych w tłumaczeniu brzmi: "Świętemu Janowi Nepomucenowi niech będzie szczera sława i chwała" podaje datę 1726 jako rok fundacji, co potwierdza ryt "Ao 1726" na odwrocie. Cokół profilowany i gzymsowany. Bardzo ładnie oddane szaty Jana sprawiają wrażenie niewyprasowanych

DIVO
IOANNI
NEPOMUCE
NO SIT PIA
LAUS ATQUE
GLORIA

 

 • Roztoki (gm. Międzylesie, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): we wnęce nad bocznym wejściem fasady tego samego kościoła znajduje się kamienna figura Jana N. Kamienna, barokowa, polichromowana, z dwoma puttami u stóp i chronostychem wspominającym papieża Benedykta XIII i podającym datę kanonizacji (1729, rzadkość!), który w tłumaczeniu brzmi: Janowi przez Papieża Benedykta XIII kanonizowanemu niech będzie oddana cześć

DIVO IOANNI A PAPA BENEDICTO XIII
CANONIZATO SIT. ET DETVR HONOR

 

 • Roszyce (gm. i pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): przy mostku piękna kamienna polichromowana figura Jana N. z dwoma płaskorzeźbami z leżącym JN przedstawiającymi wizję MB ze Starej Boleslavi oraz język (>>) na cokole i metalowymi wieszakami na światło. Chronostych wskazuje na postawienie w 1740 roku, renowacja 1801. Aureola z czterema i połową gwiazdy, ciekawy gest prawej ręki. Inskrypcja oznacza w wolnym tłumaczeniu (S.Zobniów): "Niecne działania Cesarza (Wacława IV) wyniosły świętego Jana na patrona bezpieczeństwa"
CÆSAREVS MOLI
TOR VILIS ATQVE
INDIGNVS VENE
RATOR BEATI IOAN
NIS TVTORIS ET
PATRONI
 • Gorzanów (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): barokowa figura stoi placyku we wsi, niedaleko rzeki, przy mostku i w sąsiedztwie domu (młyn) o adresie Młyńska 1. Pochodzi z 1721 roku i ufundowała ją hrabina Rozalia von Herberstein. Płycina z inskrypcją, w inskrypcji chronostych. Treść inskrypcji w wolnym tłumaczeniu znaczy: "Hrabina Herberstein, córka Hr. Jorger nakazała pilnie wystawić (ten pomnik) ku czci św. Jana" (tłu: S.Zobniów). Na postumencie kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena, z krzyżem i aureolą z 5 gwiazdkami

COMITISSA
HERBERSTEI
NIANA NATA
DE IORGER
PRO SANCTI
IOANNIS
VENERATIO
NE INTENSA
POSVIT
 • Idzików (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): po lewej stronie alejki wiodącej przez wschodnią bramkę na teren cmentarza przy kościele parafialnym stoi, na prostopadłościennym 3-kondygnacyjnym postumencie zwieńczonym gzymsem, kamienny Jan N., zapewne z roku 1740, z uzupełniani z lat 1747-51 (cokół, ogrodzenie, malowanie, chronostychy). Fundacja dwóch kolejnych proboszczów - Józefa Mohra (1724-1745) oraz Walentina Ferdynanda Becka (1745-1764). Pozytyw - krzyż wsparty na prawej ręce. W dolnej części cokołu tego pomnika z czterech stron widoczne są inskrypcje z aż czterema chronostychami  (w tłumaczeniu S.Zobniowa):
   
  Na przedniej stronie cokołu:
  Tu stanął łatwo i szybko na cześć
  patrona, pomocnikiem był,
  z dobrą sławą obeznany
  , 1747.
  Z prawej strony cokołu:
  Cokół z kamienia postawił,
  pozłocił i wymalował
  Walenty Beck
  , 1747.
  Na tylnej ścianie cokołu:
  To ogrodzenie
  zbudował tutejszy proboszcz
  Walenty Beck
  , 1751
  Z lewej strony cokołu: Ta figura została
  wzniesiona w tym roku i na tym cokole
  na wieki postawiona przez tutejszego
  proboszcza Christophora Maehra
  , 1740


HIC AD
STAT PRO
NVS VELOX
I
N HONORE
PATRONVS
AVXILIA
TOR ERIT SI
BONA FA
MA PERIT
BASEM
ELAPIDE
EREXIT,
INAVRA
VIT, ET
PINXIT
VALENTI
NVS BECK
+SIMILI
TER CAN
CELLOS EX
TRVXIT
ANNO HOC
V
ALENTI
NVS BECK
HVIAS PA
ROCHVS
HAEC STA
TVA HOC AN
NO EXTRVC
TA ET IN BA
SE TEGVLA
REA POSITA
EST A CHRI
STOPHORO
MAEHR HVIVS LOCI
PAROCHO
 • Nowy Waliszów (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): kamienna barokowa figura Jana N. nad stawem, postawiona w roku 1747 przez Jana Baptystę von Fröbel, kamienna. Na niskim postumencie zwieńczonym gzymsem i ujętym esownicami stojąca figura św. Jana Nepomucena. Na przedniej ściance postumentu łacińska inskrypcja z chronostychem, która w tłumaczeniu brzmi "Ku czci patrona, błogosławionego Jana Nepomucena wystawił Baptysta De Frobel" (tłum: S.Zobniów)

VENERATIONI
BEATI IOANNIS NEPO
MVCINI IN LASO
HONORE PATRONI EX
STRVXIT IOANNES
BAPTISTA DE FRO
BEL
...
 • Stara Łomnica (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): przy bocznym ogrodzeniu cmentarza, na prywatnej posesji, stoi figura Jana N. Jest to figura barokowa, kamienna, na prostokątnym cokole z napisem, w aureoli. Obiekt jest zasłonięty przez dużą lipę i inną roślinność. Data wyznaczona z chronostychu wskazuje czas wystawienia figury na 1758 rok. Treść inskrypcji w wolnym tłumaczeniu: "Ufundowana przez pierwszego proboszcza Jana Chislera" (nad: kid72, uzup.: G.S., tłum: S.Zobniów)

FVNDATA A PRIMO PAROCHO IOANNES CHISLER

 • Bolesławów (gm: Stronie Śląskie, pow: Kłodzko, ): w sąsiedztwie domu nr 15, przy mostku na dawnej, zasypanej już dziś młynówce, stoi kamienny Jan N. z 1728 roku na dwuczęściowym cokole. Dolny element cokołu zeszpecony był tablicą z informacjami o godzinach odprawiania mszy św. w miejscowym kościele, ale po remoncie napis szczęśliwie zniknął a Jan otrzymał nowy nimb z pięcioma gwiazdami. Obiekt nosi cechy charakterystyczne dla warsztatu Klahrów. Na górnym cokole widoczna z przodu inskrypcja z chronostychem, która w tłumaczeniu brzmi Figurę tę wystawiono ku czci św. Jana Nepomucena. Potwierdzenie roku fundacji zawartej w chronostychu widnieje również u podstawy cokołu. Z tyłu tego cokołu napisy B.H.L.A. / Reno / 1883 / 1930. natomiast z lewej strony napis: I.W.R. 1801. Napisy te potwierdzają daty i prawdopodobnie inicjały fundatorów przeprowadzanych renowacji. W górnym cokole widoczne dwa metalowe wysięgniki na latarnie służące jako przyozdobienie figury. Do lat 70. XX wieku głowę JN zdobiła jeszcze aureola z pięcioma gwiazdami. W 2009 roku przeprowadzono renowację, o czym informuje data wyryta z tyłu postumentu. Pozłocono niektóre elementy i inskrypcję (uzup: S.Zobniów, G.S., I.M.)

VENERATIONI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI HAEC
STATVA POSITA EST
1728

 • Radków (gm. Radków, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): kamienna barokowa figura św. Jana Nepomucena przy murach miejskich (ul. Ogrodowa), z resztami polichromii. Dawniej zaopatrzona była w metalową aureolę, widoczną jeszcze na najstarszym zdjęciu sprzed 1995 roku. Ufundowali ją mieszkańcy, w tym J. Kohler i G. Kuben w 1715 roku, co wynika z ciekawego chronostychu (>>) na dwustopniowym cokole, w którym litera Y została policzona jako dwa I, który oznacza: Święty Janie Nepomucenie uzyskaj nam łaskę u Boga (tłum: S.Zobniów)

HeILIge Ioannes
NepoMVCene
erLange Vns gnaD
beY gott

 

 • Wambierzyce (gm. Radków, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): w odległości około 1500 metrów na zachód od tzw. Bramy Radkowskiej kamienna barokowa rzeźba Jana N. na wysokiej kolumnie ustawionej przy dawnej pątniczej drodze z Wambierzyc do Radkowa, po prawej stronie. Cokół z umieszczonymi w płycinach z owalnymi obramieniami ciekawymi, ale trudno już czytelnymi chronostychami (>>), które pozwalają datować rzeźbę na rok 1707. Napisy są dwuczęściowe i w każdej duże litery z chronostychu potwierdzają datę wystawienia w 1707 roku. Z przodu (od strony drogi) nie można już ustalić treści napisu ale można odczytać powiększone rzymskie litery: D / IIMVC / CCV / CMI / CCIL / CLC - co stanowi liczbę 3414 czyli podwojoną liczbę roku 1707. Z prawej strony cokołu napis, w górnej części jeszcze możliwy do odczytania. Na pozostałych stronach cokołu praktycznie niemożliwe już do odczytania napisy ale analiza powiększonych liter (również w tych podwójnych napisach) potwierdza datę 1707
SanCte Iohannes
De NepoMVC
Ora pro nobIs

 

 • Radochów (gm. Lądek Zdrój, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): na prywatnej posesji, na brzegu rzeki Biała Lądecka, znajduje się kamienna figura klęczącej postaci Św. Jana Nepomucena. Takie przedstawienie ikonograficzne tego świętego jest bardzo rzadkie, również na Ziemi Kłodzkiej (patrz: Gorzanów, Kłodzko). Święty klęczy na obłoku przed ułożonym przed nim krucyfiksem. Obok krucyfiksu resztki metalowego, zardzewiałego liścia palmy męczeństwa. Lewa dłoń Jana dotyka piersi w okolicach serca, w prawej opuszczonej wzdłuż ciała święty trzyma biret. Z ramienia wystaje fragment metalowego pręta, do którego dawniej przymocowane były gwiazdy. Rzeźba umieszczona na prostopadłościennym postumencie, na frontowej ścianie którego inskrypcja w łacinie z chronostychem dającym datę roczną 1744. Na kolejnej ze ścian postumentu inicjały i data roczna: zna: zna: "M G / 1744". Pomnik w stanie ogólnym dobrym, choć okolice głowy i nos uszkodzone (nad: J.B. z Kłodzka)
AVXI
LI
ARE TVIS
DIV
E CLE
R
VMQVE
T
VERE
 • Szczytna (gm. Szczytna, pow. Kłodzko, , Dolny Śląsk, Hrabstwo Kłodzkie): po tym kamiennym Janie N. z 1723 roku długo do obejrzenia był tylko but na uszkodzonym cokole z napisem-chronostychem, który w wolnym tłumaczeniu oznacza: "Święty Janie Nepomucenie chroń tutaj nasze życie" (tłum. S.Zobniów). W maju 2008 zakończono remont obiektu i Nepomuk ten pojawił się na swym dawnym miejscu wraz z tabliczką upamiętniającą: "RENOWACJA I POŚWIĘCENIE FIGURY ŚW JANA NEPOMUCENA 3 MAJA 2008 ROKU WDZIĘCZNI MISJONARZE ŚWIĘTEJ RODZINY". Nieznane są losy rzeźby przed ponownym ustawieniem na cokole. Posąg usytuowany jest na balustradzie mostu nad fosą zamku Leśna na Szczytniku, ma palce na ustach i biret w ręku, a nad głowa promienistą poziomą aureole w stylu czeskim
S. Ioannes NepoMVCe
ne tVos hIC Degen
tes benIgnVs pro
tege serVos

 

 • Opole (X. Opolskie >>): na cokole Jana stojącego przed wejściem do klasztoru franciszkanów przy placu Wolności widnieje chronostych, którego cyfry MDCCVVI dają datę 1711
FaVtor ConCorDIae
et
FaMae PatronVs
 • Trzebina (gm. Lubrza, pow. Prudnik, , X. Opolskie >>): barokowa kamienna figura JN z 1767 roku (wg chronostychu) lub 1758 (wg źródła) roku przy attykowym murze dworu Kotulińskich, Wachtelów i Blüchera, obok kapliczki bożogrobców. Niespotykany kształt aureoli, zapewne wyposażonej niegdyś w gwiazdy. Stan niezbyt dobry, sypie się ceglany cokół figury, brak gwiazd w aureoli. Na cokole kartusz z nieco zatartą inskrypcją-chronostychem oraz krzyżami - zwykłym i bożogrobców

CÆSAREVS MOLI
TOR VILIS ATQVE
INDIGNVS VENE
RATOR BEATI IOAN
NIS TVTORIS ET
PATRONI
 • Prudnik (gm. i pow. Prudnik, , X. Opolskie >>): okazały kamienny nepomucki barokowy zespół z 1743 roku, z aniołami, stoi w południowo-wschodnim rogu rynku miasta. Na jesieni 2004 roku zniknęły putta, wróciły na swe miejsce po renowacji. Bardzo bogaty program rzeźbiarski i inskrypcyjno-chronostychowy wskazujący na datę powstania i fundatorów, pośród których znaleźli się członkowie rady miejskiej i jeden notariusz, z burmistrzem Prudnika (Neostadt) na czele, przy czym tylko burmistrz nie nosi imienia Jan. Ciekawy jest fakt dwujęzyczności napisów. W prawym dolnym rogu jednego z napisów znalazły się inicjały CWZ, być może należące do twórcy dzieła
VIRO SANSTO FAMÆ ET HONORIS,
CONSERVATORI,
SE SVOSQVE DE VOVENT.
TOBIAS IOSEPHVS BRAVNISCH, CONSUL
IOANNES SIGISMVNDUS WRIDINGER
IOANNES CHRISTOPHORUS LANGE
IOANNES IOSEPHVS KOLSDORFF
IOANNES GEORGIVS SCHUSTER
IOANNES CAROLVS STVRM, SENATORES
IOANNES HENRICVS BRAVNISCH, NOTARIVS
INTERCESSIO, Ô NEPOMVCENE! TVA,
NOBIS DEFERAT QVAEQVE FAVSTA
ATQVE BONA!
LVDIBRIO. HAVDERVNT,
O VITE DEVOTE COVNT!
DICH IOHANNVS LASSE PREISSEN,
DEINER ZVNGE EHR BEWEISSEN,
GNADER HELFFEN SPRING VNS BEY!
VNSERE HERTZN VOR DIRTHVN BIEGEN,
IN DER NOTH NICHT VNS LAS. LIEGEN,
SON DERHIEVON. STETS BEFREY!
PRÆSENS
DIVI IOANNI STATVA
16 MAY IN.IPSA TVTELANIS
VIGILIA
POSITA, ET ERECTA EST,
Ô PATRONE
TVA SVB CVRA
NEOSTADIVM CONSERVA,
ET SINE FINE
GVBERNA!
ITA
FERVENTE OPTA AMORE
CONSVL, SENATVS,
POPVLVSQVE
NEOSTADIENSIS
MVTÂ FACVNTIA TVA PRO PACE, GRA
TIOSVS SIS EXORATOR!
 • Łąka Prudnicka (gm. i pow. Prudnik, , X. Opolskie >>): piękny kamienny Jan przez zamkiem, 1712 rok. Jan w średnim stanie, widoczna korozja kamienia, przez co oczy robią wrażenie ślepych. Z głowy wystaje resztka ułamanej metalowej aureoli. Na froncie i z tyłu cokołu chronostychy, dziś trudno czytelne, zwłaszcza ten tylny, co bardzo utrudnia odczytanie nazwiska fundatora. Daje się jednak odcyfrować, że był to ktoś z rodu Mettich, właścicieli zamku i wsi przez 300 lat. Napis frontowy jest ujmujący w swej wyrafinowanej prostocie

SANCTI IOAÑIS NEPOMV
C
ENI HONORIS DEFESORI
HONORI
 • Czarnowąsy (gm. Dobrzeń Wielki, pow. Opole, , X. Opolskie >>): kamienna figura św. Jana N. stoi przy ogrodzeniu cmentarza otaczającego drewniany kościół Św. Anny. Jan zniknął na chwilę w 2009 roku przy okazji sporządzania nowego ogrodzenia, został poddany renowacji, teraz stoi głębiej na cmentarzu, po drugiej stronie kościoła, z dala od drogi. Naprawiono uszkodzoną aureolę, która opadała smętnie na twarz, odnowiono złocenia. Jest to barokowa, kamienna rzeźba z 1722 roku (data z trzech chronostychów, czwarty daje rok 1773, natomiast źródło podaje 1772). Barokowy cokół jest opatrzony łacińskimi napisami - chronostychami ze wszystkich stron
DIVE IOANNES
NEPOMVCENE
ORA PRO NOBIS IN
NECESSITATIBVS
NOSTRIS
TVA
 BONITATE
NON CONFVNDARAB
EXPECTATIONE
MEA
HONORI
BEATI IOANNIS
NOVI SILENTIARII ET
INTIMI DEI
C
ONSILIARII
OFFERT
FAMVLVS ET CLI~
ENS INTERDIVOTVS
 • Toszek (gm. Toszek, pow. Gliwice, X. Opolskie >>): kamienna figura Jana N. na rynku. W dolnej części okazałego dwukondygnacyjnego cokołu (108 cm) z przeźroczem, gzymsami i wolutami znajduje się tablica inskrypcyjna z chronostychem (>>) z datą 1725. Istnieją niejasne zapiski źródłowe, że sama figura (130 cm) została wykonana bardzo wcześnie, bo już w roku 1706 w Pradze, a fundowana przez hrabiego Colonnę. Jednak według J. Gorzelika rzeźba ta wykazuje wiele wspólnych cech z figurą Jana N. w Izbicku  (zobacz niżej >>) pochodzącą z 1723 roku, co pozwala przyjąć tezę o wspólnym autorstwie obu figur i wykluczyć datę 1706 i Pragę jako miejsce wykonania

SANCTO IOANNI NEPOMVCENO
PRO
CONSERVATO CONFESSIONIS
S
IQILLO E PONTE
PRAQENS
I PRAECIPITATO
LAVS ET GLORIA
 • Opawica (gm. i pow. Głubczyce, , X.Karniowsko-Opawskie >>): w tej przygranicznej miejscowości, przy wschodniej części rynku, na wzgórku pod drzewami i w sąsiedztwie kościoła, ustawiona jest figura św. Jana Nepomucena. Według K. Mallera (1999) figura została ufundowana w 1724 roku przez Marię Juliannę baronessę Blankowską. Na cokole znajduje się nieczytelna już inskrypcja potwierdzająca datę fundacji, a powyżej kłębowisko chmurek i główek anielskich. W okresie późniejszym w cokół pomnika wstawiono metalowy wysięgnik na latarnię światła umarłych, uszkadzając i zniekształcając treść chronostychowanej inskrypcji:. Ładny kontrapost, krzyż na prawym barku, pięknie oddane fałdy szat, aureola i biret, u stóp aniołek z kluczem przy ustach, drugi z rogiem obfitości. Na wolutowanym cokole scena Wyłowienia lub raczej Topienia (?, zatarta, widoczne arkady mostu) z aniołami unoszącymi koronę nad leżącym ciałem Jana

STAT(VA)
ANTE ... OVI ...
CONE VN(?)DERIS IN
FLUVIUM
 
 • Racibórz-Ostróg (gm. i pow. Racibórz, X. Raciborskie >>): najbardziej okazały spośród raciborskich Nepomuków to kamienna barokowa grupa rzeźbiarska wykonana około roku 1733 przez Johanna Melchiora Österreicha, a fundowana przez hr. Karola von Sobecka. Zwraca uwagę wyciągnięta ku niebu lewa ręka Jana, siedem (!) gwiazd w aureoli oraz aniołki trzymające zamkniętą na kłódkę księgę i biret oraz palec przy ustach. Na wolutowym cokole herby fundatora i chronostych
HONORI AC VENERATIONI DIVI
IOANNIS NEPOMVCENI EREX~
(...)
IN SIGNIO S.IOANNIS REGNET CA
ROLVS DE SOBEK ET RAVTHEN
SAGITIS ARMATVS LAVREIS
SERTIS ORNATVS
 • Rudy (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz, X. Raciborskie >>): na ulicy Świętojańskiej, przy skrzyżowaniu z Brzozową i Polne, stoi kamienna figura Jana N., autorstwa Johanna Melchiora Österreicha. Inskrypcja w tłumaczeniu (S.Zobniów) oznacza: "Od adoratora (czciciela) Piotra dla Św. Jana Nepomucena za uzyskane łaski (godności)”. 1734 rok
IN DIGNI
VENERATORES EX
PETRI GRATIAS FIE
RI FECERVNT S.
I
OANNI NEPOMV
C
ENO
 • Zabrze (Górny Śląsk, gm. i pow. Zabrze, , Górny Śląsk, X.Bytomskie >>): Piękna barokowa figura Jana N. z 1778 roku znajduje się na cmentarzu św. Henryka. Fundatorem był Mathias von Wilczek, właściciel Zabrza, założyciel aż sześciu kolonii. Rzeźba pierwotnie znajdowała się przy moście nad rzeką Bytomką w pobliżu zabrzańskiego "zamku". Jan ma uroczy uśmiech, ładnie cięte szczegóły szat, krucyfiks i palmę oraz aureole ze złotymi gwiazdami. Na najstarszy cmentarz przy ulicy Staromiejskiej rzeźba trafiła w 1894 roku dzięki dyrekcji huty Donnersmarcka, która postawiła go w miejscu najstarszego pochówku na tym cmentarzu. Rzeźbę remontowano w 1995 roku. Wysokość 3 metry. Na szerokiej podstawie postument z wolutami po bokach i uskokowym gzymsem. Figurę ustawiono na cokoliku z gzymsowaniem i rozetką. Chronostych na płycinie daje rok 1778, a w tłumaczeniu (M. Skrzypek, D. Walerjański) brzmi: "W Ojczyźnie tkwij. Na wygnanie idź pod przymusem" lub bardziej poetycko "Zmuszony przybyłem do Ojczyzny z wygnanej siedziby" albo "Uważam, że mieszkańcy (domownicy) zostali zmuszeni do emigracji" (S.Zobniów). Na odwrocie drugi chronostych. W inskrypcji tej nie wyróżniono powiększonymi wymiarami litery LV w wyrazie ELVS w piątym wierszu. Gdyby uwzględnić z tego wyrazu literę V to datowanie powiększyłoby się do 1777. Natomiast gdyby uwzględnić obydwie litery LV, to datowanie wskazywałoby na 1827 rok. Ponieważ i treść tej inskrypcji jest również nieco zagmatwana, więc jest możliwe, że w trakcie którejś z renowacji została zniekształcona i lepiej nie uwzględniać jej do potwierdzania datowania tego pomnika, akceptując tylko datę z pierwszej inskrypcji (uzup: S.Zobniów)


IN VENI
PATRIAM SEDE
EXVLARE CO
ACTVS

FAVENTE
MATHIAA VVILCZEK
ETAN VENTE
DOROTHEA
ELVS
CONSORTE

 

 • Mikołów (gm. i pow. Mikołów, , Górny Śląsk, X.Pszczyńskie >>): kamienna figura św. Jana Nepomucena przed bramą kościelną dawnego kościoła św. Wojciecha (obecnie Matki Boskiej Śnieżnej) przy ulicy Okrzei pochodzi z roku 1799. Stoi na wysokim postumencie z chronostychem, który w wolnym tłumaczeniu znaczy: "Ty przynosisz chwałę całej parafii. Tobie (Janowi Nepomucenowi) wzniósł (tę figurę) Wiktor Pignora, Twój gospodarz". Uwaga: w oryginalnym tekście inskrypcji łacińskiej, litery wyznaczające datę w chronostychu zostały celowo uwypuklone poprzez zwiększenie ich wysokości. Warto zwrócić uwagę na wyraz TIBI w pierwszym wierszu. Pierwsza litera I ma mniejszą wysokość, tak jakby celowo starano się o ustalenie odczytu daty na 1798 rok a nie na 1799 r. Ale wyraz ten mógł zostać zdeformowany w późniejszym terminie (podczas renowacji) – i taką wersję przyjęto do dalszego odczytu tej inskrypcji, a więc w zapisie wyraz TIBI. W oryginale inskrypcji dokonywano kilka poprawek. Między innymi w pierwszym wierszu w wyrazie TIBI zmniejszono wysokość litery „I” – tak jakby pierwotnie chciano, aby tę literę nie wliczać do chronogramu. Natomiast w czwartym wierszu w wyrazie TEBIS starano się zmienić literę E na I aby zachować datowanie z chronostychu 1799 roku. Poprawki te widoczne są jeszcze na starych zdjęciach z roku 2004. W dolnej części pomnika wstawiono współczesną tablicę z treścią fragmentu inskrypcji zawierającej chronostych, ale i tutaj popełniono błędy – np. wyraz FERT zamieniono na FERIT oraz w czwartym wierszu zamiast wyrazów ERVS TEBIS napisano SERVIS. W chronostychu wyznaczono więc datowanie na 1800 rok i również nieznacznie zmieniono sens treści inskrypcji. Poniżej inskrypcji łacińskiej z chronostychem wyryto na tej samej tablicy w języku polskim napis o treści: "niech będzie Bogu nieusta / nna chwała. / Którym dał JANA. Pa / n ocala. / On ratuje Sercem tu na / Bożnym. / Czciego ze słowem Pana / Zacnymie. St. możnym" (uzup. i tłum: S.Zobniów)

EN TIBI FERT VOTVM LAV
DIS PAROE
CI A TOTA
A
VXIS TI VICTOR PIG
NORA ERVS TEBIS


 

 • Cieszyn-Błogocice (Górny Śląsk, Xięstwo Cieszyńskie, gm. Cieszyn, pow. Cieszyn, ): Figura Jana N. koło zameczku (dworu Mitmajerów) w Błogocicach została ufundowana w 1729 roku przez Jana Antoniego de Lechniti (Lechnickiego). Na froncie i z tyłu cokołu dwie inskrypcje z chronostychami, które mogą oznaczać "W wydźwignięciu z ubóstwa i biedy przychodzi z pomocą Nepomucen z miłym krzyżem" (wartość liczbowa napisu to 3458, co po podzieleniu przez dwa daje rok fundacji - 1729) oraz "Postawił opiekuńczemu patronowi najuniżeńszy Jan Antoni Lechnicki" (1729). Na bocznych ścianach są również chronostychy, w tłumaczeniu "Jestem sługą z bogatego domu pomimo otrzymania małego, bardzo okrutnego ciosu" (1729) oraz "Obliczem przepędzi wielki gniew" (1729). Wyżej - tablica z herbem fundatora. Metalowa gwiaździsta aureola oraz palma, do tego dużo wyrzeźbionych w kamieniu chmurek i aniołków (nad: stoik, uzup. i tłum: S.Zobniów)


IN GR
VE RENT
SI BELLA FAMES CR
VX
DI
RA VENENI
A
VXILIO
DE ALTIS NEPOMVCENE
VENI
 

POSVIT
T
VTELARIS PATRONI
IOANNES ANTONIVS
DE LECHNITI


SER
VES
DIVE LARES
A

SAEVO FVL MINIS
ICTV
 

VLTVRAS
SEGETE
M
PROCVLEXIGE
GRAN
DINIS
IRAS

 • Czechowice-Dziedzice [Czechowice Dolne] (Górny Śląsk, Xięstwo Cieszyńskie, gm. Czechowice-Dziedzice, pow. Bielsko, ): w zechowicach Dolnych (dziś część miasta Czechowice-Dziedzice) na starym cmentarzu przy kościele św. Katarzyny znajduje się figura Jana N., stojąca kiedyś nad kościelnym stawem. Po modernizacji drogi (i stawu) została przeniesiona na drugą stronę drogi, odmalowana i bardzo ładnie się prezentuje (nad: Krysia, uzup: J.Ku.). Na cokole napis, będący podwójnym chronostychem i po podzieleniu przez dwa dającym rok 1769 (o ile odczytanie jest prawidłowe)

SANCTO
JOANNI NEPOMU
C
ENO QVI BONSAR(?)
VIVIT IT DIGNISSI
V
ENERATIONIS ER
GO EX VOTO
POSUERAT
J.F.SET P.G.(?)
REPARAVIT
IUDIGNUS CUL
TOR JOSEPHUS
RAMTUCH

 • Nysa (Śląsk, Xięstwo Nyskie, gm. i pow. Nysa, ): Jan N. sprzed kościoła Św. Jakuba - pochodzi z 1731 roku, a więc zaledwie 2 lata po kanonizacji. Łacińska inskrypcja na cokole w wolnym tłumaczeniu na polski głosi:
  Czcigodnemu obrońcy czci, boskiemu Janowi Nepomucenowi polecił zbudować Jan Franciszek baron von Hoffman, kanonik prałat kapituły katedralnej we Wrocławiu i prezydent rejencji nyskiej [1731]

HONORI
HONORIS
PATRONI DIVI
I
OANNIS
NEPOMVCENI
ERIGI CVRAVIT.

JOANN:FRANC:
L:B:DE HOFFMANN
CANONIC:PRÄLAT:
ECCL:CATHED:
WRATISL:AC
NISSÆ PRÆSES.

 • Nysa (Śląsk, Xięstwo Nyskie, gm. i pow. Nysa, ): drugi kamienny barokowy Jan N. stoi pod ścianą kościoła świętych Piotr i Pawła, obok słynnej Fontanny Trytona, na cokole chronostych. Treść inskrypcji oznacza: "Zwracajcie się do świętego Jana Nepomucena w poczuciu zagrożenia, opiekuna jego wyznawców". Wyróżnione litery z chronostychu wyznaczają datę fundacji na 1738 rok (uzup: S.Zobniów)

DIVO
I
OANNI NEPO
MVC
ENO
HONORIS TV
TORI PROBVS
STATVIT PIE
TATIS AFFEC
TVS

 • Nysa (Śląsk, Xięstwo Nyskie, gm. i pow. Nysa, ): trzeci nyski Jan N. również zaopatrzony jest w pisany mieszaną barokowo-rzymską czcionką chronostych, niestety nieco pomazany przez wandali sprejowców. Znaczenie napisu, dającego rok 1773, to: "Obrona od niebezpieczeństw zaświadcza o świętości Jana" (nad: H.J., tłum S.Zobniów)

POST
LIMINIO VINDI
CATVS
PIVS HONOR SANC
TO IOANNI

 • Nysa (Śląsk, Xięstwo Nyskie, gm. i pow. Nysa, ): czwarty nyski Jan N. również zaopatrzony jest w chronostych dający datę 1744. Napis dotyczy mostu na Nysie Kłodzkiej (U=V=5)

ANNO
QUO DIVUS IOANNES
NEPOMUCENUS
E PONTE NISSENSI
PORTATUS
PATRONUS
NOSTER
RECEPTUS

 • Kijów (gm. Otmuchów, pow. Nysa, Śląsk, Xięstwo Nyskie): piękny kamienny polichromowany Jan N. koło neogotyckiego dworu. Na cokole z uszakami chronostych. Ponoć 1798 rok, choć odcyfrowanie napisu daje rok 1731 (?). W roku 2009 figura przeszła renowację, w tym usunięto warstwy farby przywracając naturalny kolor kamienia - informację o tym oraz zdjęcie otrzymałem od Sołtysa Kijowa

SanCto IoannI
SanItatIs VItæ atqVæ
HonorIs Vero ProteCto
Præsens eX Stat ætrna
grotItVDInIs thessera (?)
M I S ThersIo (?)

 • Ząbkowice Śląskie (gm. i pow. Nysa, , Dolny Śląsk, Xięstwo Ziębickie): była tu cała grupa barokowych kamiennych rzeźb otaczających kamienną kolumnę, na której umieszczono figurę Jana N. Obiekty te stopniowo znikały: najpierw pozbawiono je głów, w roku 1995 były już tylko dwie rzeźby, a do XXI wieku nie dotrwało nic i nie ma nawet śladów po cokołach. Pozostała tylko zdekapitowana figura Jana N. Strój tradycyjny (sutanna, komża, peleryna z frędzlami, na której leżą długie wypustki kołnierzyka). Prawą ręką przy prawym ramieniu trzyma krzyż (górna część uszkodzona). Lewa lekko wyciągnięta do przodu, trzymała palmę (?). Kolumna stoi na niewielkim, prostopadłościennym cokole z napisami i chronostychami na trzech bokach potwierdzającymi potrójnie (!) rok 1715. W tłumaczeniu: "Św. Janie Nepomucenie nieustannie módl (wstawiaj) się  za nami" (przód), "Wierny lud Tobie ofiarowuje, wysłuchaj naszych próśb/modlitw" lub też według S.Zobniowa "Usłysz kierowane do Ciebie modlitwy wiernych" (lewa strona), "Bądź nam pomocnym w niebezpieczeństwach" (prawa strona, tłum: S.Zobniów) (uzup. i tłum. napisów: G.S., S.Zobniów)
S.
IOHANNES
NEPOMVCE
NE
IVGITER
PRO NOBIS
INTERCE
DE
IN LÆSA
FAMA
PERICLITAN
TIBVS
ADIVTOR
ESTO
DE VOTÆ
TIBI
PLIEBIS
FIDELES
AVDI
PRECES
 • Ząbkowice Śląskie (gm. i pow. Nysa, , Dolny Śląsk, Xięstwo Ziębickie): klęczący na jednym kolanie kamienny barokowy Jan N. przy kościele p.w. św. Anny i Krzywej Wieży, z cokołami i balustradą. Postać Jana klęczy na obłokach, spomiędzy których wychylają się główki aniołów. Figura powstała w roku 1717 jeszcze przed beatyfikacją Jana, z fundacji Jadwigi von Giller, żony Franza Leopolda, sekretarza księstwa ziębickiego. Na cokole chronostych - inskrypcja fundacyjna: która tłumaczy się (według tablicy informacyjnej na zabytku): "[Figura ta] została wzniesiona dla sprawiedliwego i wielkiej świętości męża kościoła błogosławionego Jana Nepomucena na mocy testamentu Hedwig von Giller z domu Brinkmann i dla kultu wiernych postawiona". Natomiast twierdzenie o prymacie starszeństwa tej figury na Śląsku jest oczywiście nieprawdziwe, bo już figura oddalona o kilkaset metrów (ul. Kamieniecka 9, zobacz niżej) jest starsza o trzy lata. Figura ostatnio remontowana w roku 2008 (uzup: G.S.)
IVSTO AC MAGNÆ
SANCTITATIS VIRO APos
TOLICO ECCLESIASTICO
B. IOANNI NEPOMVCENo EX VLTIMA DISPOSITIONE
HEDWIGIS DE GILLERN
NATÆ DE BRINKMANN
ERECTA ET PRO
CVL
TV FIDELIVM
POSITA Â
F: L: D: G: M: S:
 • Wadochowice (Jaksice) (gm. Ziębice, pow. Ząbkowice Śląskie, , Dolny Śląsk, Xięstwo Ziębickie): od strony wschodniej drogi, między przystankiem PKS a kościołem św. Wawrzyńca, ustawiono pomnik z figurą Jana N. z 1781 roku. Święty z odkrytą głową zwieńczoną aureolą z gwiazdami, w tradycyjnym ubiorze kapłana, w sutannie, komży i pelerynie kanonika adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks spod którego wyłania się palma męczeństwa. Św. Jan Nepomucen trzyma w lewej ręce biret, stojąc w lekkim kontrapoście na smukłym trzyczęściowym cokole. Górna część cokołu ze spływami wolutowymi przyozdobiona dwoma reliefami puttów oraz apoteozą języka unoszonej na chmurach w promienistej glorii. Środkowy wydłużony cylindryczny cokół przyozdobiony został w dolnej części dwoma spływami wolutowymi z płaskorzeźbami muszli pomiędzy którymi wydatny kartusz herbowy fundatora. Dolny (trzeci) cokół przyozdobiony został reliefem główek dwu puttów. Środkowa część wydłużona część cokołu zawiera chronostychowaną siedmiowierszową inskrypcję fundacyjną zapisaną w minuskule łacińskiej. Niestety, górna część tego napisu w wyniku erozji granitu odpadła i nie ma możliwości odtworzenia pełnej jego treści. Pomimo utraconej górnej części zapisu istnieje możliwość ustalenia prawdopodobnej treści tej inskrypcji, która mogła znaczyć: "W podzięce dla świętego J. Nepomucena, patrona pobożnych i prawych wyznawców wiary, tę statuę wystawił Antoni Schiller". Inskrypcja na tym cokole zawiera podwójny chronogram co umożliwia jednoznaczne określenie daty fundacji na rok - 1781. Ten pomnik z figurą JN ustawiony na smukłym cylindrycznym cokole, niczym na kolumnie, flankowany był dwoma prostopadłościennymi cokołami na których zapewne dawniej były rzeźby towarzyszące (prawdopodobnie aniołów) (uzup. i tłum: S.Zobniów)
StrV...(...C...X...)....
gratVs LaVD..........
NepoMVCenI
Patron
I sVI fIe
L
Is StatVaM
P
IVs et probVs
Anton
IVs SChILLer
 • Braszowice (gm. Ząbkowice Śląskie, pow. Ząbkowice Śląskie, , Dolny Śląsk, Xięstwo Ziębickie): J. E. Koie, autor znanego opisu Śląska z roku 1830 pisze, że tutejsza figura Jana N. i jej towarzysz - św. Antoni - wykonane w 1736 roku (widniejący na cokole rok 1785 pojawił się tam na skutek nieudolnej renowacji) pierwotnie stały w Kłodzku (H. Kłodzkie >>), gdzie zdobiły most prowadzący do bramy Ząbkowickiej. Dziś stoi przed wejściem na teren kościoła parafialnego pw. św. Wawrzyńca. Jest to piękna barokowa piaskowcowa figura na wolutowym cokole z tarczą herbową i chronostychami (>>) fundacyjnymi. Święty przedstawiony w grupie figuralnej, unoszony jest na chmurach przez anioły w glorii chwały. Św. Jan Nepomucen z odkrytą głową zwieńczoną aureolą z pięcioma gwiazdami, w typowym ubiorze kapłana wspiera się na dwu podtrzymujących go aniołach, stojąc jednocześnie w wyrazistym kontrapoście na chmurach z których wyłaniają się główki puttów, w tym jeden trzymający biret. Kompozycja rzeźbiarska w typowym ujęciu rokokowym, uwzględniającym wpływy śląskiej maniery barokowej. Ta grupa figuralna ustawiona jest na cokole ozdobionym spływami wolutowymi, reliefami i inskrypcjami. Całość natomiast otoczona jest kamienną ozdobną balustradą. Na cokole z przodu widoczny dwuczęściowy kartusz, w górnej z herbem, natomiast poniżej w dolnej części zawierający inskrypcję fundacyjną w majuskule łacińskiej, z datą fundacji 1736 rok o treści: "STATVVA HAC / ERECTA EST SVMpLIBVS / FRANCISCI CAROLI GVTTNER / EIVSQVE CONYQIS REGINA / ANNO 1736". Co oznacza: "Pomnik został tutaj ustawiony staraniem księcia Franciszka Karola Guttnera w roku 1736". Kartusz objęty został dwoma okazałymi wolutami, W górnej części cokołu metalowy wysięgnik na latarnię. Tylna strona cokołu zawiera trzy kolumnowe płyciny z napisami zawierającymi chronostychy (przy czym zastosowano odczyt liter U oraz V jako cyfr 5) o treściach w tłumaczeniu: "Przestrzeń dobrze wypełniona dla odbiorców przy pomocy mistrza odwołującego się do Twojego serca, które jest bogactwem wszystkiego" (podwójny chronostych ukazuje datę fundacji - 1736); "Powstało z ze zgromadzenia przyłęckiego kamienia, piasku i cementu z podatków miejscowej ludności"; "Książę Mariańskiego Przyłęku nakazał wystawić z dobrego serca tę statuę z piaski i innych materiałów dla spełnienia ślubowania" (w chronostychu tego zdania dwukrotnie ukazano datę fundacji - 1736) (nad: J.P., uzup. i tłum: S.Zobniów)
INSTRUX ERE PIE
MAGISA UXILIA PDO
CLIENTES

TE OMNE COR
UF SUPPLEX
DIVE SALU
TET AVE
FRANCENBERG
LAPIDES DICAT
ET CONVENTUS
ARENAM
CALCEM
DIVERSUS
CONTRIBUENDO
CLIENS
DUX
M
ARIANUS
FRANC
ENBERG
EX VELLERE
AREN &
HANC
STATUAM
STRUXIT QVO
BONA CORDA
V
OVENT

 

 • Henryków (gm. Ząbkowice Śląskie, pow. Ząbkowice Śląskie, , Dolny Śląsk, Xięstwo Ziębickie): obok kościoła św. Andrzeja, na północ od opactwa cystersów (>>), ustawiono barokowy monument z figurą św. Jana Nepomucena z 1731 roku na pięcioczłonowym cokole. Figura świętego Jana Nepomucena z głową zwieńczoną aureolą z pięcioma gwiazdami przedstawiona w typowym ubiorze kapłana w sutannie, komży i pelerynie kanonika. Święty trzyma nisko w prawej ręce biret, przykładając lewą rękę do piersi. Figura świętego zobrazowana w lekkim kontrapoście ustawiona została na pięcioczęściowym cokole z których cztery przyozdobione zostały spływami wolutowymi. Na drugim (od góry) cokole z przodu relief z główkami trzech putt. Cokół ten flankowany jest dwoma postaciami aniołów trzymających atrybuty świętego. Po lewej stronie anioł trzyma w prawej ręce klucze (symbol uwięzienia) opierając prawą rękę na zamkniętej książce. Anioł po prawej stronie przykłada palec lewej ręki do ust, opierając prawą rękę na zamkniętej kłódce. Z przodu na trzecim cokole widoczna płaskorzeźba ze sceną Spowiedzi Królowej. Strój Jana tradycyjny (sutanna, 9-12 guzików, komża, peleryna z frędzlami, widać długie wypustki kołnierzyka; buty ze ściętymi noskami). Minimalny kontrapost. . Figury aniołów dość mocno uszkodzone - prawy trzyma palec na ustach, a w drugiej ręce kłódkę, lewy - klucz i zamkniętą księgę. Po bokach figury, przy ogrodzeniu także dwie uszkodzone figury aniołów. Dolna część cokołu z czterema wolutami oraz długą łacińską inskrypcją, stanowiącą zapewne skomplikowany chronostych. Najwyższa kondygnacja: główki putt. Na czwartym cokole, również zdobionego spływami wolutowymi na jego przedniej stronie umieszczono inskrypcję fundacyjną, stanowiącą jeden z najbardziej rozbudowanych pośród znanych nam chronostychów, która w poszczególnych zdaniach, oddzielanych gwiazdkami zastępującymi kropki, oznacza: "Dla pobożnej czci św. Jana Nepomucena. Szanowany praski kanonik, profesor prawa kanonicznego, królewski spowiednik i obiektywny przedstawiciel apostolski. Wzorzec wspaniałego kapłana. Nieodżałowany święty, aktywny obrońca dobrej sławy. Szczodry obrońca osób słabych i wdów. Za zdecydowane zachowanie tajemnicy spowiedzi został wielokrotnie umęczony. Przez swoja postawę (język) wzywa nas od 1300 roku abyśmy przeciwstawiali się zgorszeniu". Na uwagę zasługują chronogramy zawarte w tych siedmiu zdaniach, w których każdorazowo powielona została data fundacji - 1731 (data ta jest powtórzona siedmiokrotnie!!!). Przy wyrazie MARTYRIS w szóstym zdaniu, celowo uwypuklono literę Y odczytywaną jako II, dla uzyskania właściwej daty 1731. W dolnej części inskrypcji widoczne inicjały fundatorów - "G.A.H & A.Z". Pomnik otoczony został kamienną balustradą dodatkowo flankowaną dwoma murowanymi słupami na których ustawiono ozdobne wazony oraz rzeźbionymi figurami aniołów, niestety bardzo już zniszczonych (uzup: G.S., uzup. i tłum: S.Zobniów)
DEVOTÆ ACENIXÆ VENERATIONI
S.
IOANNIS NEPOMVCENI ͓
TR
IVR BIS PRAGENE CANONICI,
CANONICI I
VRIS DOCTORIS,
ECCLES
IASTIS ET CONFESSARII REGII,
PRACEL LENT
IS AGRI APOSTOLICI OPERARII ͓
EXIMIÆ
VERÆ QVE SACERDOTII NOSTRI PVPILLA ͓
S. POEN
ITENTIÆ SIGILLI CVSTODIS STRENVI
INOPORTVNITATE NVTANTIS FAMÆ PATRONI ͓
PA
VPERIS AT QVE VIDVA PROTECTORISTER MVNIFICI ͓
PRO CA
VSA SERVATI INTEGRE CONFESSIONIS SIGILLI
ENECT
I ETOC CISI MARTYRIS TER INVICTI ͓
CVIVS L
INGVA IA MCCC ET VLTRA ANIS IN CORRV
PTA
PRO NOBIS APPELLET ͓
D. D. D.
G. A. H. &L. Z.


 

 • Niedźwiednik (gm. Ziębice, pow. Ząbkowice Śląskie, , Dolny Śląsk, Xięstwo Ziębickie): Barokowa figura świętego Jana Nepomucena z 1743 roku autorstwa Ludwiga Adreasa Jaschke ustawiona we wschodniej części wsi, po prawej stronie drogi do Ziębic, w sąsiedztwie mostku nad bezimiennym potokiem, lewobrzeżnego dopływu Oławy. Na masywnym prostopadłościennym cokole (prawdopodobnie murowanym) ustawiono mniejszy cokół ozdobiony spływami wolutowymi na którym z kolei na podstawce ustawiono barokową figurę. Święty z biretem na głowie przyozdobionej aureolą z pięciu gwiazdami ubrany w typowym stroju kapłana, w sutannie, komży z koronką, gronostajowej pelerynie kanonika, adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks, przykładając jednocześnie prawą dłoń do piersi. Postać świętego przedstawiona została w wydatnym kontrapoście ze znacznym przechyleniem postaci i lekkim skrętem sugerującym wpływ śląskiej maniery barokowej w typowym figura serpentinata. Na płycinie z przodu cokołu inskrypcja w majuskule łacińskiej będąca prawdziwą zagadką. Według odczytania i tłumaczenia  S.Zobniowa potwierdza ona fundację tej figury przez cztery rodziny w roku 1743, bowiem posiada zapis o treściach: "HANG / SZ / MOLEM PIETAS SACRAS TRUXh HONORI / ADAMI / EXULUM ORPHANORUM AMATO ABENTI / FIDELI / AC CONSULIO VIDUARUM ADVOCATO / MALE / RUMORE ET FAMA PERICLITANUM / FELICI PATRONO / SANCTO IOANNI NEPOMUCENO". Napis nawiązuje do kabalistycznego zapisu daty 1743 Inskrypcja ta zawiera cztery zdania (umieszczone w czterech rzędach, jednak, ze względu na brak miejsca, z przeniesieniem ostatnich wyrazów poniżej), mogące oznaczać: "Rozmiar wielkości wyznaczony świętością patriotyzmu i honoru. Sierocy wygnańcy wielbią Cię. Rzecznik wspomagania dla wdów. Plotka niebezpieczeństwem w przekazach grupowych". Zakończenie inskrypcji zawiera treść: "Szczęśliwy mający (za) patrona Świętego Jana Nepomucena". Pomiędzy wierszami wyryto około 23 grup cyfr i liter, wśród których czterokrotnie powtarza się data 1743, co potwierdza datę fundacji obiektu. Natomiast według późniejszej interpretacji A. Kowalczewskiej i M.Zalewskiego (kapliczki.org.pl) napis nawiązuje do kabalistycznego zapisu daty 1743. Wskazówką są tu niewielkie liczby umieszczone pod każdym ze słów inskrypcji, z wyjątkiem imienia świętego. Inskrypcja odczytana być może jako  "HANC / MOLEM PIETAS SACRA STRUXIT HONORI / ADAMI / EXULUM ORPHANORUM AMATO AGENTI / FIDELI / AC CONSULTO VIDUARUM ADVOCATO / MALE RUMORE ET FAMA PERICULANIIUM / FELICI PATRONO / SANCTO IOANNI NEPOMUCENO", co w wolnym tłumaczeniu dwójki badaczy brzmi "Ten pomnik wzniesiono z wielkiej pobożności przez wzgląd na Adama wygnańca umiłowanemu i wiernemu wspomożycielowi sierot i wdów, Obrońcy przed pomówieniem i złą sławą, świętemu patronowi Janowi Nepomucenowi". Biorąc pod uwagę cztery pierwsze rzędy liter i przypisując im wartość liczbową otrzymujemy w każdym wierszu sumę 1743. Liczy te to kabalistyczne wartości liter określane według następującego klucza:

A B C D E F G H I
1 2 3 4 5 6 7 8 9
K L M N O P Q R S
10 20 30 40 50 60 70 80 90
T V X Y Z  
100 200 300 400 500

Tak więc inskrypcja jest poczwórnym chronostychem (>>) w zapisie kabalistycznym, a zawsze daje wynik 1743! Napis został w części odnowiony. Jana pomalowano dosyć jaskrawo - jest rudy, choć jeszcze w 2007 kolory były mocno wyblakłe. Jest tu też Florian (>>) (uzup.i tłum.: S.Zobniów, A. Kowalczewska i M.Zalewski)

HANC
MOLEM PIETAS SACRA STRUXIT HONORI
 ADAMI
XULUM ORPHANORUM AMATO AGENTI
FIDELI
 AC CONSULTO VIDUARUM ADVOCATO
MALE RUMORE ET FAMA PERICULANIIUM
FELICI PATRONO

SANCTO IOANNI NEPOMUCENO

 

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, Małopolska >>): w roku 1745 pod klasztorem kapucynów przy ul. Loretańskiej kanonik krakowski Maciej Lubieński ufundował figurę Jana N. usytuowaną na zewnętrznym narożniku Loretu. Na cokole figury - chronostych

INECTVS FVNDIS
FVNDOS
PATRONVS ABVNDIS
PROTEGAT ILLÆ OS
VT PIA
VOTA PETVNT

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, , Małopolska >>): [MNK III-ryc.-31104] W Muzeum Narodowym przechowywany jest rewers karty tytułowej starodruku przedstawiający apoteozę Jana N. wśród aniołów. W tle scena Zrzucenia. Łaciński napis z chronostychem dającym rok 1728 (nad: Pietrosul)

Depignant alij proprios Iconibus actus,
Icon virttutis NEPOMUCENUS adest.
Fulget in eximio probitatis norma IOANNE.
Qui ftygis & carnis mira trophea tulit
 MVnDVs ConVICtVs Vera probItate PatronI
Illi conferri ferta jubet.

 • Zielona Góra (gm. i pow. Zielona Góra, Lubusz): rzeźba Św. Jana z usytuowana przed południowym wejściem do konkatedry. Na postumencie chronostych, w tłumaczeniu:
  Świetemu Janowi Nepomucenowi z czcią najgłębszą poświęca L.D.B.
  – prawdopodobnie chodzi o burmistrza Leopolda von Breitenfeda

SANCTO
I
OANNI NEPOMVCEN
EX DEBITO VENERATIONIS
FERVORE EREXEBAT
L D B

 • Praha-Hradčany (Czechy): kamienna konfesja JN na zewnętrznej ścianie katedry sv. Vita. Jest niejako powtórzeniem w kamieniu formy grobu Jana N. z wnętrza katedry. Piękna grupa rzeźbiarska z XVIII wieku, na podstawie chronostych (1763), który tłumaczyć można "(dla) Świętego Jana Nepomucena stworzone i poświęcone"

DIVO IOANNI NEPOMVCENO
ELABORATA ET SACRATA

 • Praha-Hradčany-Pohořelec (obec i kraj: hlavní město Praha, , Czechy): na środku ulicy będącej głównym placykiem dawnego przedmieścia Hradczan - Pogorzelca - stoi kamienna barokowa figura Jana N. z aniołami. Jeden z nich trzyma palec przy ustach, drugi dzierży Palladium z wizerunkiem MB Staroboleslavskiej. Typowy, pięknie oddany strój, brak aureoli i palmy, ale ta ostatnia być może pierwotnie tkwiła w lewej dłoni. Jest za to ryba (rzadkość - podwójny symbol wody i milczenia!) u stóp Jana, stuła na jego szyi i wystający poza plintę bu ze ściętym noskiem. Na cokole wykuto sześcioramienną gwiazdę i wypełniono ją napisami, których odcyfrowanie sprawia trudności nawet fachowcom - jest to swego rodzaju szyfr, z którego umiemy wyłowić jedynie pojedyncze słowa, ale kolejność ich czytania i znaczenie liczbowe wyróżnionych liter jest już zagadką. Nieudolna próba odczytania: "Tajemnica pokazuje (aby) głosić chwałę gwiazd. Oto męczennik milczenia. Oto cena chwały. Kimkolwiek jesteś proś szczerze świętego Jana o uzdrowienie. I.I. ten pomnik stworzył i odnowił". Czy odwrócone "CI" należy czytać jako "D"? Poniżej i powyżej gwiazdy chronostychowane napisy, z których każdy daje rok 1752. W sumie rok ten zaszyfrowany jest aż pięciokrotnie! Autorem rzeźby był najprawdopodobniej Jan Antonín Quitainer (1709–65, syn i uczeń Ondřeje Filipa Quitainera) z Maléj Strány, autor ołtarzy w kościele Jana N. na Skalce (zobacz niżej) - ale wspomina się też o T. Hochhausie. Znalazłem też informację, że obiekt został przeniesiony na obecne miejsce w roku 1846 z Rynku Hradczańskiego (Hradčanské náměstí)

eCCe
gLorIaM - sIspreCor - sILenCI(D?)o
Me De La
:sanCte
Ioannes
preDICantI - MartIr - steLLIæ

CLaM DICIt

sIC Data MerCes
gLorIæ

I.I. In HM (hoc monumento) fieri curavit
renovirt...

 • Praha (Praha 1, Malá Strana, obec i kraj: hlavní město Praha): fasadę kamienicy przy ulicy Nerudovej nr 235-236/45-46 (dawniej 106) płaskorzeźbą raka, a nad nią widnieje fresk z zatartym wizerunkiem klęczącego Jana N. Wzdłuż gzymsu pierwszego piętra biegnie chronostychowany napis oznajmiający rok 1726

ISTÖ(?) ANNO CANONIZATVS DIVI IOANNI NEPOMVCENVS

 • Praha, Josefov (Praha 1, Czechy): przed frontem kościoła sv. Josefa, w licu muru oddzielającego go od náměstí Republiki, znajduje się kapliczka konchowa z barokową kamienną figurą Jana N. Na cokole chronostych (1732)

HOC
SYNCERUS
AMORSTRU
XIT,TIBI DI
V
E JOANNES

 • Praha, Nové Město (Praha 1, ul. Jindřišská 30, Czechy, ): przed głównym wejściem kościoła śśw. Henryka i Kunegundy (Svatý Jindřich a svatá Kunhuta), po lewej stronie i przy ścianie budowli znajduje się figura Jana N. z pracowni Michała Jana Józefa Brokoffa (>>) z początku XVIII wieku. Chronostych na cokole daje rok 1709 i głosi:

 GLORIOSO
FAMÆ PATRONO
PRAGENS
I
CANON
ICO
SAN
CTO IOANNI
E
CCLESIASTICA
P
IETAS
PON
IT
DIE XIII JULY

 • Hradec Králove (okres i kraj: Hradec Králové, Czechy, ): na ulicy, czy raczej placu o nazwie V Kopecku, obok bramy z nr 19, znajduje się kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena, ustawiona na cokole z chronostychem z datą powstania rzeźby

S
I
OANNI
FAMAE
TVTELARI
EXSTRVCTA
ET
DICATA
A IO IOSEPHO
GRISBACH
DIE 18 MAII

 • Chaloupky (okres i kraj: Hradec Králové, Czechy, ): pomiędzy Hradec Králové a Stěžerami, przy rozwidleniu polnych dróg, stoi kamienna figura Jana Nepomucena w bardzo dynamicznych szatach. Strój tradycyjny (sutanna, 9 guzików, prążkowana komża z koronką, peleryna z kapturem i frędzlami; widoczne wypustki kołnierzyka; biret na głowie; duże buty ze ściętymi noskami). Kontrapost. Duży krzyż trzyma oburącz przy prawym ramieniu. Ręce spracowane, widoczne żyły. Wzrok skierowany przed siebie. Cokół z gzymsami i wolutkami. Z przodu, w płycinie, łaciński napis z chronostychem, który jest trochę uszkodzony, nie wszystkie litery są czytelne, dlatego datowanie nie jest pewne (1729 lub 1730). Tłumaczenie (G.S.): Ta oto statua została wystawiona ku czci świętego Jana Nepomucena przez pobożnych czcicieli/wyznawców, z nakładu/ufundowana/ Wacława i Doroty Uhlirzów?). Figura wygląda jakby była po renowacji, ale są na niej dziwne ślady, nietypowe dla rzeźb barokowych (prążki na komży oraz na krzyżu). Cokół nie był oczyszczony; nosi ślady cementowania (nad: G.S.)

HONORI ET
P
IE VENERATIONI
DIVI I
OANNIS
NEPO
MVCENI
STATVA ISTA
ERE
CTA EST
E
X IMPENS
W
ENCESLAI
ET DOROTHE.E
V
HLIRZI..N

 • Stěžery (okres i kraj: Hradec Králové, Czechy >>, ): przed kościołem św. Marka stoi posąg modlącego się Jana Nepomucena. ukazano go między dwoma dużymi uskrzydlonymi aniołami, trzymającego przy piersi krucyfiks, ku któremu skłania głowę. Jeden z aniołów ukazuje Janowi przedstawienie Najświętszej Marii Panny z Dzieciątkiem Jezus. Drugi anioł podtrzymuje krucyfiks, a lewą dłonią wskazuje ku niebu. Przed Janem stolik, częściowo przykryty płótnem, na stoliku biret. Wokół głowy Świętego nimb z pięciu gwiazd. Na frontowej ścianie postumentu kartusz herbowy, a poniżej chronostych po łacinie, z rokiem 1761 (nad: nad: J.B. z Kłodzka)

DIVO IOANNI
V
NIVERSI ORBIS CHRISTIAN
I
I
NSIGNI THAVMAT VRGO
I
TA ERIGI CVRAVIT
VERAET INTEGRA PIETAS
ST
IESERIENSIS

 • Hořiněves (Horschenowes, okres i kraj: Hradec Králové, obec: Smiřice, č.p. 7, Czechy >>, ): przy drodze, nieopodal domu w którym urodził się Václav Hanka (1791-1861), pisarz i językoznawca czeski, znajduje się naturalnej wielkości kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena, datowana na 1740 rok i przypisywana warsztatowi J. Pacáka (Jiří František Pacák 1670, Starý Rokytník – 11 sierpnia 1742, Moravská Třebová). Rzeźba umieszczona na trójbocznym postumencie, z wolutowymi spływami w narożach, na ścianach pola z chronostychami w języku czeskim. Pod figurą duża gwiazda z okrągłą wnęką na światło. Święty w szatach kanonika, postawie stojącej z krucyfiksem opartym o lewe ramię. Stan ogólny zabytku dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

SWATY IAN
NEPOMVCKY
CANOVNIK
PRAZSKY
NYNI
NEBESTIAN
BOZ
I

 • Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Hradec Králové, Czechy >>, ): kamienna figura Jana N. z roku 1718. Strój tradycyjny (sześć guzików), złocony nimb, pięć gwiazd. Kontrapost. Oburącz trzyma krzyż, w prawej dłoni ma też palmę. Cokół na podstawie schodkowej z napisami na trzech bokach. Od frontu: "Swaty Iene Nepomvcky / Bvd Nassim Patronem Wżdicki / Chran Nas od Wseho Zleho / Wlast od hrhv Smrtelneho / Zbaw Hanbi Casne Y wecne / Zato Prosime Srdecne" ("Święty Janie Nepomucenie bądź naszym patronem. Zawsze chroń nas od wszystkiego złego, (a) zwłaszcza od grzechu śmiertelnego. Zbaw (nas od) hańby doczesnej i wiecznej. O to prosimy serdecznie"). Prawa strona: "Tato Pamatka Slavna / Ke cti Swateho Jana / Nepom. Patrona Ctskiho / Waclawa Blicka Wizwizena / Meste Zamberce Zrozeniho / Zdeyssim Meste Osazeni" ("Ta pamiątka sławna ku czci świętego Jana Nepomucena patrona czeskiego (przez) Wacława Blicka, w mieście Zamberku urodzonego, wzniesiona (i) w tym miejscu osadzona/postawiona"). Lewa strona z chronostychem: "oD hanbI zLI / poWIestI / ostřhej MILI / patrone CeskI" ("1718; Od hańby złej sławy ostrzegaj/strzeż miły patronie czeski"). Autor nieznany (nad. i tłum: G.S.)

oD hanbI zLI
poWIestI
ostřhej MILI
patrone CeskI

 • Rychnov nad Kněžnou (okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Hradec Králové, Czechy >>, ): barokowa grupa figuralna: krzyż z MB Bolesną, Janem N. i Florianem. Figury stoją plecami do siebie, frontem do placu. Jan N. w stroju tradycyjnym (osiem guzików), złocony nimb, pięć gwiazd. Kontrapost. Oburącz trzyma krzyż, w prawej dłoni palmę. Cokół z wolutami i ornamentami. Na froncie apoteoza Języka w glorii, a pod nią mała kłódka. Z tyłu fragment datowania: "A ..8.." (zacementowane). Z tyłu Floriana: "1761: / G : M:". Na tylnej części cokołu krzyża inskrypcja w języku czeskim z chronostychem: "k VVIetssI / sLaVVe bożI / DareM pana / gIrżIho bL(I)eChI / obraz tento / postaVVen" ("Ku większej sławie Bożej, darem pana Girżiho Blechi obraz ten postawiono"; w nazwisku fundatora litera L ma bardzo krótką dolną kreskę, co sugeruje, że jest to I, wówczas powstaje data: 1687. Przy traktowaniu jej jako L byłoby: 1736). Różne daty na krzyżu i figurze Floriana nie pozwalają uznać, że wszystkie figury mają tę samą datę powstania. Autor nieznany (nad. i tłum: G.S.)

k VVIetssI
sLaVVe bożI
D
areM pana
gIIho bL(I)eChI
obraz tento
postaVVen

 • Dobruška (okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Hradec Králové, Czechy, ): przy ul. Novoměstská 185 znajduje się kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Jest to kopia stojącego tu niegdyś oryginału z 1712 roku, który obecnie, po odrestaurowaniu, znajduje się w Miejskim Lapidarium. Na frontowej ścianie postumentu wklęsło-rzeźbiony napis w języku łacińskim, z chronostychem z datą powstania rzeźby (1712). Napis tłumaczy się "Ku czci św. Jana obrońcy dobrej sławy wystawiono"

HONORI DIVI
I
OANNIS PRE:
TIOSAE FAMAE
PROTECTORIS
ERECTA

 • Opočno (okres: Rychnov nad Kněžnou, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): Kamienna figura Jana N. autorstwa Ignacego Rohrbachera lub Jerzego Franciszka Pacáka, wystawiona z okazji kanonizacji w roku 1729 z fundacji Rudolfa hrabiego Colloreda. Anioły otaczają postać centralną. Strój tradycyjny (biret leży z prawej stronie świętego, nad główką putta). Prawa dłoń przy piersi, lewa wyciągnięta przed siebie. Krzyż trzyma jeden z aniołów. Wszystkie postacie spowite obłokami. Anioł z prawej strony trzyma palec na ustach; z lewej otwartą księgę. U stóp Jana personifikacja oszczerstwa w postaci karykatury Wacława IV (z palcem w ustach - gryzącego się w palec?!). Całość, otoczona kamienną balustradą, stoi na trójkątnym cokole. Od frontu dwa kartusze herbowe z koroną, poniżej chronostychowane napisy (bardzo eleganckie - wyróżnione litery zachowują mniej więcej symetrię napisu). Bardzo dynamiczny przykład barokowej rzeźby wschodnioczeskiej (nad: G.S.)

AVIS RVDOLPHI A VLSE
ET LEO GABRIELAE A STARH
ENBEROK
MARTYRI BE
ATO SE SVBSTERNVNT

TVVS VBI QVE
SEMPER QVE
FIDELIS CLI
ENS.
RUDOLPHUS DE ET IN
COLLOREDO GR: I: COMES
DE VALSE. TITVLIES PLN:
DOMINUS IN OPPCZNO?
ET CAET

TIBI DIVO IOAN
NI NEPOMVCE
NO SVB ANNO
CANONIZATIONIS
POSVIT

 • Lhoty u Potštejna (kraj: Hradec Králové okres: Rychnov nad Kněžnou obec: Potštejn, Czechy, ): przy bocznej drodze i domu nr 113 stoi kamienna figura Jana N. z medalionem (symbol MB Staroboleslavskiej) trzymanym wysoko w prawej ręce. Strój tradycyjny (sutanna z 11 guzikami), odkryta głowa, a wokół nimb z pięcioma gwiazdami. Stoi na chmurkach. Lewa opuszczona wzdłuż ciała, trzyma biret oraz złoconą palmę (być może dodaną po renowacji?). Kontrapost. U stóp apoteoza Języka w glorii. Cokół z wolutami, gzymsami, ornamentami roślinnymi; na froncie w ozdobnym kartuszu scena zrzucenia z mostu, a nad nią inskrypcja łacińska z chronostychem dającym datę roczną 1767m, w tłumaczeniu: "Na wieczną/nieustającą cześć Janowi Nepomucenowi postawili czciciele/wyznawcy". Tył: "Obnoven L.P. 1858" ("Odnowiono r/oku/ p/ańskiego/ 1858"). Autor nieznany (nad i tłum: G.S.)

HonorI perennI
ponIt CLIens
DIVo IoannI
NepoMVCeno

 
 • Borovnice (Kienwald, kraj: Hradec Králové okres: Rychnov nad Kněžnou, Czechy, ): kamienny pomnik Św. Jana Nepomucena, datowany wg jednych źródeł na 1721, według innych na 1714 rok, co wskazuje na jego wystawienie jeszcze przed ogłoszeniem Jana Nepomucena świętym. Pomnik otoczony jest kamienną, tralkową balustradą założoną na rzucie "symbolicznego" pięciokąta, w narożach którego na podstawach kule z płaskorzeźbioną gwiazdą. Na ścianach pięciobocznego postumentu rozbudowany chronostych w łacinie i płaskorzeźbione herby. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, w szatach kanonika, z krucyfiksem trzymanym w dłoniach, na głowie biret. Obecne położenie pomnika nie jest jego położeniem pierwotnym, został w to miejsce translokowany przy przebudowie drogi prowadzącej przez Borovnice. Stan pomnika dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

eX
pIas VaqVeotI
I
ntentIone obLata
honorI qVInqVeVVLne
rVMVnIgenItI fILIJ
D
eJ patrIs æternI~
et
tIbI VnICeo DIVe Ioan
nes NepoMVCene
qVatenVs
tVsIngVLosqVIn qVe
Iset æternItatIs DIffaM
atIone LIberessIngVLI
I
npræsentI tIbI se
seofferVnt

 • Borovnice-Přestavlky (Kienwald-Prestawilk, kraj: Hradec Králové okres: Rychnov nad Kněžnou, Czechy, ): Kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena z 1742 roku. Święty z rozpostartymi ramionami stoi wśród rzeszy aniołków na obłoku. Anioł po prawej stronie świętego trzyma biret, a anioł po lewej stronie trzyma zamkniętą księgę. Przed Janem położona mitra. Wokół głowy aureola pozbawiona gwiazd. Na frontowej stronie postumentu nieco zatarty chronostych w łacinie. Pomnik ufundowali Jan Václav Rous z Lipna i jego żona Johanka. Prace renowacyjno-konserwatorskie prowadzono w latach 1808, 1836, 1906 a w roku 1926 wokół rzeźby był postawiony nowy płot (nad: J.B. z Kłodzka)

PROTECTOR NOST... ICV
L
O FAMÆ NOSVBIQVE PROTEGEC...N
VGESQVE EST TIRPERAVS SIA ... AERCHV
C
HELSMIANARESPICE

 • Náchod (kraj: Hradec Králové, okres: Náchod, Masarykovo náměstí, Czechy, ): na rynku (strona północna), obok kościoła św. Wawrzyńca, stoi barokowa kamienna figura Jana N. w złoconej aureoli w typie "czeskim", a więc płaskiej, z promieniami i gwiazdami. Strój tradycyjny: sutanna, 12 guzików, komża, peleryna z kapturem i frędzlami, biret na głowie, widoczny kołnierzyk, noski butów ścięte. Jan ma na szyi złocony medalion, również złocony, a w rękach krzyż trzymany oburącz przy lewym ramieniu; palma oparta o prawe przedramię. Kontrapost, dynamicznie rozwiane szaty. Całość otacza kamienna balustrada z kulami. Cokół duży z wolutami oraz zdobieniami na bokach. Napisy od frontu i z tyłu, łacińskie z chronostychem (>>). Przód: 1768; tłum. P. Maximilanus Damian OFM: "Mężu święty, pobożne duchowieństwo, senat i cały lud Nachodu Twej świętej opiece szczerym uczuciem się oddaje"; tył: 1768; tłum. P. Maximilianus Damian OFM: "Odnowiony / pomnik/ z wdzięczności czcicieli. Niech będą modlitwy, niech będzie gorliwość, którą okazują sercem poddani" (nad: arkadoo, uzup: G.S.)

Vir sanCte
DeVotVs CLerVs
senatVs
IntegerqVe
popVLVs
naChoDenVs
tVæ pIæ
proteCtIonI
sInCero affeCtV
sese hIs
sVbsternIt

RESTAVRATA
GRATITUDINE
CULTORUM
sInt Vota
sIt ferVor
qVeM præbent
CorDe CLIentes

 • - Náchod (kraj: Hradec Králové, okres: Náchod, Masarykovo náměstí, Czechy, ): przy podeście schodów pałacowych/zamkowych, które są przedłużeniem ul. Regnerovy sady prowadzącej z rynku do nachodzkiego zamku (Státní Zámek Náchod) znajduje się pusty już dziś cokół od figury Jana Nepomucena. Cokół jest trójboczny, dwukondygnacyjny, z wolutami, nie ma żadnych symboli nepomuckich; napis w owalnym kartuszu umieszczony tylko na jednym boku (front?) jest słabo czytelny, pozostałe kartusze są puste. Figura św. Jana Nepomucena z Paladium Ziemi Czeskiej wystawiona została w 1741 roku dla upamiętnienia obrony Nachodu przed wojskami pruskimi. Postument w przekroju trójkątny, z wolutowymi spływami, ustawiony na dwu lub trzystopniowym podwyższeniu, zwieńczony gzymsem. Smutną pozostałością po figurze jest metalowy trzpień, który kiedyś łączył rzeźbę z cokołem. Na frontowej stronie cokołu znajduje się częściowo zatarty kartusz z chronostychem dającym rok 1741 lub 1742. Figura ponoć została zrzucona i zniszczona w roku 1954 przez wandali. Przed kilkoma laty w ramach rewitalizacji zamkowego wzgórza planowano powrót rzeźby Nepomucena na postument (uwaga: sprawdzać na bieżąco) (nad: G.S., uzup: J.B. z Kłodzka, źródło: seznam kulturnich pamatek: Podstavec pro sochu sv. Jana Nepomuckého - U spočinku zámeckého schodiště v Regnerových sadech pod zámkem /Evidovaná památka číslo 1462-18/)

ARXDICAT
AV-XILIS MAGNI
-SOLVTA BORVSIIS

 • Bohuslavice (okres: Náchod, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): na wyspie stoi pomnik Św. Jana Nepomucena, kamienny, barokowy. Postument obramowany po bokach wolutowymi spływami. Na przedniej ścianie chronostych z zakodowanym rokiem 1757 = M+C+I+D+I+V+I+I+X+V+I+X+V+X+I+C+V+I

FAMAE
PROTECTORI
DIVO IOANNI
EX VERA
PIETATE
EXSTRVXIT
ET SACRAVIT

 • Nové Město nad Metují (Mowe Miasto nad Metują, Neustadt an der Mettau, okres: Náchod, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): w niszy umieszczona jest kamienna figura Św. Jana Nepomucena. Poniżej figury płaskorzeźbiony kartusz z herbem Václava Josefa Burgermeistera z Villarsburgu, który w 1767 roku dom odkupił i kazał przebudować, a elewację główną zaopatrzyć w portal z rzeźbą Św. Jana Nepomucena. W dolnej części kartusza, pod herbem napis-chronostych w łacinie, wzywający Jana do opieki nad domem i rodem oraz dokumentujący datę fundacji na rok 1767. Stan zachowania figury dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

SANCTE IOANNES!
AEDES DE VILLARSBVRG
AB HOSTE FALSO ET ADVERSO PROTEGE

 • Nové Město nad Metují (Mowe Miasto nad Metują, Neustadt an der Mettau, okres: Náchod, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): przy ulicy Českých bratří, w barokowym kościele pod wezwaniem Jana N. (zobacz wyżej) na ambonie znajduje się rzeźba Jana N. wśród aniołów. Natomiast w kartuszu motyw z tumba Jana N. z katedry praskiej malowany i sygnowany przez Fickera. Na podniebiu napis z chronostychem dającym rok 1740 (nad: G.S.)

Ceo LoqVor
non Ita per se Vt per
DeVM eX Vo.
aeternaLIter
J. In terrIs transe
Vnter honoror

 • Libuň (okres Jičín, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): przed kościołem św. Martina stoi kamienna figura Jana N. z roku 1746, w stroju tradycyjnym, nimb, pięć gwiazd. Palma i wysoko uniesiony krzyż. Kontrapost. Cokół z gzymsami i wolutami. W górnej części symbol MB Staroboleslavskiej. W środku napis łaciński z chronostychem, w tłumaczeniu "Z pobożnymi życzeniami wytrwałości, honoru, czciciel/-e/ św. Jana Nepomucena wystawił/-li/", oraz tarcza z koroną, czaszką oraz incjałami: "P.M. - I.H". Tył z napisem w języku czeskim i datą: "Ke CztI a sLawIe / s. Iana Nepomuckeho / postawil Martin Iozef / Hlawa Cysorza?Carlas (ho)? / Dworski Caplan / fararz Libunski / A. 1746 / A F" ("Ku czci i sławie św. Jana Nepomucena wystawił Martin Jozef Hlawa cesarza Karola dworski kapłan proboszcz libuński w roku 1746 AF"). Autor nieznany (nad: JJK, uzup. i tłum: G.S.)

eX
pIo Voto
ConstantI honorI
et VeneratIonI
DIVI I
oannIs nepoMVCenI
posVIt

 • Úlibice (okres Jičín, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): nieopodal domu nr 67, koło mostu przez Úlibický potok, znajduje się barokowa, kamienna rzeźba Jana N. Szaty: sutanna, komża, peleryna ukształtowane w fałdy, silnie rozwiane wiatrem, biret. Wokół głowy pierścień z pięciu złotych gwiazd. Postument otoczonym kamienną, pięciokątną balustradą. Na froncie chronostych: 1730 = D+M+I+V+V+V+V+I+I+I+L+V+L+I+C
DE MISSE
SVAVQTAVOVEF
HONORI. IOAN. NEPO.
PIA PLEBS
VLRICENA
 • Stará Paka - Nove Paky (okres Jičín, kraj: Hradec Králové, Czechy, ): w starej dzielnicy Nove Paky stoi murowana kapliczka domkowa z figurą Jana N. datowaną na rok 1803. Kapliczka jest otwarta, ma dwuspadowy daszek z krzyżem na szczycie oraz półkoliste wejście z kolumienkami po bokach. Figura jest kamienna, polichromowana, ma strój tradycyjny (siedem guzików, medalion na piersi); bez nimbu. Kontrapost, krzyż. Cokół z profilowanym gzymsem, pod którym znajduje się apoteoza Języka w glorii. W części środkowej znajduje się scena z Janem - Pielgrzymem i symbolem MB Staroboleslavskiej. W dolnej części czeski napis z chronostychem, w tłumaczeniu: "Wdzięczny i ku chwale Bogu ofiarowuję tę ofiarę za pośrednictwem/sprawą niebiańskiego Jana z Nepomuku / Frantissek Ježek kowal/ - fundator". Tył: "A. 1803 / Opraveno – 1993". oraz: "Oprava I / Jos. Podlipny / roku 1884". Na płotku tabliczka z napisem: "Svatý Jene z Neomuku / drž nad naší vlastí ruku / aby v pravdě Boží žila / spravedlnost vítězila / Léta Páně 1993" ("Święty Janie z Nepomuku dzierż/trzymaj rękę nad naszą ojczyzną, aby w prawdzie Bożej żyła /a/ sprawiedliwość zwyciężyła. Roku pańskiego 1993"). Według Seznamu twórcą jest Jan Sucharda, figura pochodzi z początku XIX wieku, a umieszczono ją w kaplicy z połowy XIX wieku (nad: JJK, uzup i tłum.: G.S.)

WDieCnI BohV
InasI obIChWaLI skrze
nebesstIana Jana z NepoMVkV
Frantissek Ježek koWař
1803

 • Častolovice (okres Rychnov nad Kněžnou, kraj Hradec Králové, Czechy, ): przed kościołem św. Wita, po prawej stronie schodów prowadzących do niego znajduje się kamienna figura Św. Jana Nepomucena z 1721 roku. Na miejsce to rzeźba, która jest zarejestrowana pod nr Z/11/1, została przeniesiona z mostu nad Bělou w 1983 roku. Wielostopniowy postument z napisami, z których jeden posiada wkomponowany chronostych z rokiem 1721. Z innego możemy wyczytać rok, miesiąc i dzień: LP 1721 / DNE 15 / JVNIJ (rok wystawienia 1721 dnia 15-go czerwca). Stan rzeźby dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

INIVSTI
TIATVA
CONFIDI
AETERNE
NONERV
BESCAM

 • Trutnov-Horní Předměstí (Trautenau, okres Trutnov, kraj Hradec Králové, Czechy, ): na placu Svatojanské náměstí, który znajduje się na miejscu zlikwidowanego mostu nad młynówką, znajduje się bardzo nietypowa i ekspresyjna rzeźba przedstawiająca scenę walki Jana N. z dwoma żołdakami zrzucającymi go do Wełtawy. Kompozycja jest jednak podwójna - poniżej, w niszy przepruwającej cokół umieszczono rzeźbę martwego Jana. Górna postać ma strój tradycyjny, podwójny złocony nimb: tradycyjny i poziomy "czeski". Przed sobą, oburącz, trzyma krzyż. Dół stanowi szeroka balustrada. Autorem jest być może ktoś z pracowni Jiříego Františka Pacáka (1670-1742). Na frontowej ścianie postumentu dwuwersowy chronostych z rokiem 1718, w tłumaczeniu G.S.: "Świętemu Janowi Nepomucenowi, wybitnemu protektorowi/obrońcy korony czeskiej królewskiego miasta Trutnova" (nad: JJK, uzup: G.S.)

SanCto IoannI NepoMVCeno Coronæ CzeChICae
RegIæ VrbIs TrVtnoVIae insIgnI proteCtorI

 • Mladé Buky (Jungbuch, okres Trutnov, kraj Hradec Králové, Czechy, ): w pobliżu rzeki Úpy i mostu stoi kamienna barokowa figura Jana N.  z roku 1711.  całość klasycystyczna. Strój tradycyjny, dziewięć guzików u sutanny. Kontrapost. Oburącz trzyma krzyż, w zagięciu prawej ręki palma. Całość odnowiona, przeniesiona i ustawiona na dużym postumencie. Cokół główny trójkondygnacyjny; ornament muszlowy, inskrypcja łacińska z chronostychem. Po bokach dwa mniejsze cokoliki z ozdobnymi szyszkami. Napis z  chronostychem dającym rok 1711 brzmi w tłumaczeniu: "Ku czci błogosławionego Jana Nepomucena ten pomnik został wystawiony na krótko przed śmiercią darczyńcy w 1711". Pomnik został postawiony jako dowód pobożności Gottfrieda Quahla, który był przez krotki czas kapelanem w Trutnovie i przez 6 lat kapelanem w tutejszym kościele, gdzie został pochowany (nad: J.P., uzup: G.S.)

CEDIT HONORI
BEATI IOANNIS NEPOMVCENI
I
STA QVÆ PROSTAT STATVA
AVTHORE
AB ANNO VNO VITAS VA PIE PRIVATO
VIROET CVRATO VENERANDO
GODEFRIDO QVAHL

 • Dolní Olešnice (Nieder Oels, okres Trutnov, kraj Hradec Králové, Czechy, ): po lewej stronie lokalnej drogi Dolní Olešnice - Horní Olešnice, w pewnej odległości od kościoła Św. Jakuba (UWAGA wg Wikipedia - w kościele Św. Jakuba znajduje się Boční oltář sv. Jana Nepomuckého) znajduje się, umieszczona na piaskowcowym postumencie, kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, ubrany w szaty kanonika z biretem na głowie. Na przedramieniu lewej ręki trzyma ułożony prawie poziomo krzyż, ku któremu nachyla głowę, prawa ręka zgięta w łokciu i położona na klatce piersiowej. Wokół głowy świętego znajduje się prosta metalowa aureola bez gwiazd. Na frontowej ścianie postumentu chronostych - cytat z Księgi Psalmów, PSALM 92, Sprawiedliwe rządy Boże, werset 13: "Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie"). Na bocznych ścianach postumentu inskrypcje w języku niemieckim sławiące Św. Jana Nepomucena. Na ścianie tylnej napis: "Erichtet/ im 18 den Jahr/ Hundert/ ubersetzt 1822". A więc rzeźba wykonana w 1800 roku i translokowana w 1822. Całkowita wysokość postumentu z figurą wynosi 3,7 metra. Stan ogólny dobry, inskrypcje na postumencie ulegają zatarciu, przez co stają się nieczytelne (nad: A.D., uzup: J.B. z Kłodzka)

Der GereCh
te bLVht wIe
grVne PaL
M
en aVf LI
banosI IV
geLenfort
Ps: 92. 13 v.

 • Hrotovice (Hrottowitz, obec: Hrotovice, okres: Třebíč, kraj: Vysočina, Czechy, ): kamienna rokokowa figura Jana N. z puttem podtrzymującym duży krzyż. Aureola, utrącony czubek buta. Na cokole kartusz z łacińskim napisem z chronostychem  ukrywającym datę roczną 1735

GRATITVDINIS
PENS
VM EX SOLVO
VL
TRO PATROCINARE
PETENT
I

 • Jihlava (Igława, Iglau, obec: Jihlava, okres: Jihlava, kraj: Vysočina, Czechy, ): przy ul. Okružní stoi barokowa figura Jana N., ponoć z 1735 roku, pierwotnie stała pod murem cmentarza przy kościele Świętego Ducha. Na obecnym miejscu została umieszczona w 1993 roku. Na froncie, na plincie pod sceną Topienia z Mostem Karola, pierwszy chronostych (być może jego część nie jest widoczna lub postała zniszczona, bo daje on bezsensowną liczbę 1235), a od tyłu cokołu drugi, dającym datę roczną 1740. Nie zgadza się to z podaną w źródle datą 1735, a sam chronostych nie jest majstersztykiem, skoro w obliczeniach nie została uwzględniona jedna z liter D. U stóp Jana dwa aniołki z atrybutami: palma, biret, krzyż, księga. Jan ma aureolę i unosi Palladium, czyli medalion z MB ze Starej Boleslavi

SINCERE INVOCATES EX AVDI
V
S PER TE
DIVE IOANNES

DE VODÆ
VENERATIONI
SANCTI IOANNES NEPOMVCENI
EREXII
I
OVES FRIIERTAG
-------
RENOVIERT
1858

 • Jimramov (Ingramycz, Gymramow, Ingrowitz, obec:  Nové Město na Moravě, okres: Žďár nad Sázavou, kraj: Vysočina, Czechy, ): na placyku w centrum miejscowości stoi barokowy kamienny posąg Jana N. z roku 1712, naturalnej wielkości, na cokole osadzonym na dwustopniowej podstawie. Dawniej polichromowany. Stał kiedyś przed tutejszym pałacem. Cokół zdobią dwa herby fundatorów, podobne do tych z ambony miejscowego kościoła. Nad nimi znajduje się chronostych z datą roczną 1712 ("Ten kamień (posąg) świętemu Nepomucenowi postawiono")
HAEC PETRA
DIVO
NEPOMVCENO
POSITA EST
 • Maleč (Maltschin, obec i okres: Havlíčkův Brod, kraj: Vysočina, Czechy, ): kamienna barokowa figura Jana N. z wieku XVIII wieku, przeniesiona z terenu tutejszego zamku na skwer, gdzie towarzyszą jej inny posąg. Kamień skorodowany. Goła głowa, krucyfiks w ramionach, biret w lewej dłoni. Na cokole herby fundatorów pod koroną szlachecką. Nad nimi znajduje się chronostych dający liczbę 1207 - jest to zapewne tylko część napisu
SanCto IoannI NepoMVC
 • Dolní Město (Unterstadt, obec: Světlá nad Sázavou, okres: Havlíčkův Brod, kraj: Vysočina, Czechy, ): w centrum wsi, na skwerku i pod drzewem, stoi barokowa kamienna figura Jana N. z roku 1746. Aureola, krzyż dźwigany przez aniołka, wolutowy cokół z czeskim chronostychem w kartuszu
Ke CtI
Boha neJVVyššIho a
DobrotIVVého
též
Iana NepoMVCkého
patrona našeho
postaVVIena jest
státVa Jeho
 • Ledeč nad Sázavou (Ledetsch an der Sasau, obec: Světlá nad Sázavou, okres: Havlíčkův Brod, kraj: Vysočina, Czechy, ): w pobliżu plebanii kościoła sv. Petra a Pavla znajduje się kamienna barokowa figura Jana N. z roku 1746, umieszczona tutaj wtórnie. Na podstawie napis z czeskim chronostychem
sWatI NepoMVCkI Iene
zbaWIž nas V Boha
oD hanbI WIeCžne
 • Zelená Ves (Gründorf, okres: Pelhřimov, obec: Mezilesí, kraj: Vysočina, Czechy, ): barokowa figura Jana N. z czerwonego piaskowca pochodząca z początku XVIII wieku. Pierwotnie stała w pobliżu zamku, po jego zniszczeniu przeniesiona na obecne miejsce. Chronostychowany napis na cokole informuje, że posąg został ufundowany przez rodzinę Ubelli ze Siegburgu. Data fundacji jest jednak nieznana, bo chronostych jest wyjątkowo trudny do odczytania. Biret, krucyfiks, brak aureoli
FaMILIa
Per ILLVostrI
V
beLLIana
tVa sVa aLIC
at Vtea LIberet:
 • Žirovnice (Serowitz, okres: Pelhřimov, obec: Počátky, kraj: Vysočina, Czechy, ): barokowa figura Jana N. z roku 1713 stoi koło stawu i tutejszego zamku. Na bardzo fantazyjnym cokole widoczna gwiazda Šternberków, którzy byli właścicielami miejscowości i zamku od 1693 roku. Biret, krucyfiks, aureola, palma. Jest też chronostychowany napis fundacyjny
S. IOANNI NEPOMVCENO
DICAVIT

*

F.L.COMESA STERNBERG

 • Moravičany (Morawitschan, okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): w kościele św. Jerzego (Kostel sv. Jiří) wewnętrzne ściany kaplicy Jana N. i strop pokrywają freski Józefa Ignacego Sattlera z 1753 roku. Dekoracje freskowe ukazują kluczowe sceny z życia Jana. Na jednym z przedstawień klęczący Jan adoruje MB z Dzieciątkiem opierając się na kartuszu z chronostychowanym napisem dającym rok 1753 (nad: J.B. z Kłodzka)
O! DEI GENITRIX
MARIA
PROCVRA AVERTI
I
NFORTVNIA
A MORAVITSHA
NIO ET EIVS
VICINIA
 • Medlov (okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): kamienna rzeźba stojącej postaci Św. Jana Nepomucena koło Domu dla seniorów (Dom pro seniory) i kościoła. Na prawym ramieniu krucyfiks, w prawej, opuszczonej dłoni biret. Wokół głowy metalowy owal, niestety pozbawiony gwiazd. Na frontowej ścianie postumentu kartusz z inskrypcją ujawniającą fundatora: Franciscus Langer. Według źródła w internecie rzeźba pochodzi z 1761 roku, próba odczytania roku z chronostychu w kartuszu tej daty nie potwierdza. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
A.R.D
FRANCISCUS LANGER
PASTOR BONUS
EREXERAT
ME
 • Hnojice (Gnoitz, okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena z roku 1732 z warsztatu Jerzego Antoniego Heinza (Jiří Antonín Heinz, także Georg Anton Heintz, ur. 1698 Svitavy - zm. 1759 Znojmo). Wystawiona z inicjatywy i prawdopodobnie także ze środków miejscowego proboszcza, šternberskiego kanonika Godefrieda Kristiana Appela. Datę roczną powstania rzeźby można obrachować z chronostychu (>>) umieszczonego na tylnej ścianie postumentu. Święty przedstawiony w postawie stojącej w delikatnym kontrapoście, trzyma w dłoniach krucyfiks, do którego przytula twarz. Wokół głowy pięciogwiazdowy nimb. Oczy przymknięte, a usta lekko otwarte. Na głowie biret. Włosy długie, falujące, opadają na kark. Na frontowej ścianie postumentu kartusz w kształcie serca z zatartą sceną zrzucenia Jana z mostu Karola do Wełtawy. Stan rzeźby dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
SINGVLARIS VOTVTE
L(I?)ARI DIVO IOAN
NI NEPOMVCENO
S:HONORI
 • Branná (Kolštejn, Goldenstein, okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): w zewnętrznej niszy-kaplicy, między przyporami, przy ścianie absydy kościoła p.w. Michała Archanioła (Kostel Archanděla Michaela) znajduje się kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena pochodząca według chronostychu umieszczonego w kartuszu na frontowej ścianie postumentu z 1733 roku. Rzeźba wysokiej klasy, z pieczołowicie dopracowanymi detalami (nad: J.B. z Kłodzka)
STATVA
DIVO IOANNI
NEPOMVCENO
EXSTRVCTA
 • Libina-Dolní Libina (Böhmisch Liebau, okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): figura św. Jana Nepomucena ustawiona w sąsiedztwie mostku nad potokiem Mladonovský potok. Kontrapost, biret, krzyż, złota aureola i palma. Na opatrzonym łukowanymi gzymsami cokole inskrypcja z chronostychem (1751) (nad: S.Zobniów)
FAMAE
PATRON OFERT FVX SVA
V
OTA IOANNES.
POSTER VSINCVRIS
VIVERE DISCAT
EI.
 • Charváty (Charwath, okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): przy wjeździe (lub wyjeździe) do wsi Charváty od strony miejscowości Blatec i Kožušany-Tážaly, tuż przy drodze znajduje się kamienna figura Św. Jana Nepomucena. Po drugiej stronie drogi znajdują się domy o numerach 111 i 112. Figura, według informacji w internecie, datowana jest na 1773 rok. Święty Jan Nepomucen przedstawiony w postawie stojącej w delikatnym kontrapoście. Ciężar ciała spoczywa, w głównej mierze na lewej wyprostowanej nodze. Noga lewa lekko ugięta w kolanie i odsunięta nieco w bok. Na lewym ramieniu świętego położony pochylony na lewy bark i przylegający do piersi krucyfiks. To właśnie ku niemu Jan lekko pochyla głowę. W drugiej, opuszczonej wzdłuż ciała dłoni Nepomucen trzyma biret. Święty ubrany w szaty wyższego zwierzchnika kościelnego. U dołu widzimy sutannę spiętą podwajanymi guziczkami, spod niej wystają trzewiczki o ściętych noskach. Materiał sutanny opina nogi i ukształtowany jest w pionowe i ukośne fałdy. Na sutannę włożona, sięgająca kolan i wykończona dołem koronką komża, która również ukształtowana jest w prawie pionowe fałdy. Na ramiona zarzucona, związana pod szyją grubym sznurem z chwostami futrzana peleryna- mantolet. Pod szyją wysoki, stójkowy kołnierz z dwiema wypustkami. Wokół głowy nimb z pięciu sześcioramiennych gwiazd zamocowanych do ukształtowanego w owal metalowego pręta, zamocowanego po obu stronach szyi. Włosy długie, falujące, tyłem opadające na kark. Na twarzy zarost: broda i wąsy. Wyraz twarzy spokojny, zamyślony. Figura umieszczona na wysokim postumencie przykrytym gzymsem. Na frontowej ścianie postumentu kartusz z inskrypcją pisany łaciną i zawierający chronostych z datą roczną 1773. Kamień, z którego wykonano rzeźbę pokryty częściowo czarną patyną, która w niektórych miejscach odpada. Stan rzeźby dostateczny, miejscowe zniszczenia, konieczna konserwacja. Miejsce umiejscowienia pomnika zadbane, schludne (nad: J.B. z Kłodzka)
REFRENATA
LIN(Q?)VA DEVM
HONORA(?) IVBE
ACNOS (?)
PROTECTIONE
TVA
 • Šumvald (Schönwald), okres: Olomouc, kraj: Olomoucký, Czechy, ): a placu między kościołem p.w. Św. Mikołaja, szkołą podstawową oraz urzędem wsi znajduje się ustawiona na wysokim, bogato zdobionym, zwłaszcza główkami uskrzydlonych putt (około 20), postumencie kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena. Pochodzi ona wg daty rocznej i chronostychu umieszczonych na postumencie z 1713 roku, przez co już zasługuje na uwagę, gdyż powstała przed ogłoszeniem Jana błogosławionym i świętym co świadczy o silnym jego kulcie w tym miejscu. Tekst daje podwójną liczbę 1713. Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście w szatach kanonika kapituły praskiej doby baroku z biretem na głowie, wokół której pięć gwiazd. Prawą dłoń trzyma położoną na piersi, a lewą ma opuszczoną wzdłuż ciała. Atrybuty świętego, tj. krucyfiks i liść palmy niosą aniołowie umieszczeni na postumencie pod figurą Jana. Poniżej kartuszu z chronostychem scena: "Zrzucenie Św. Jana Nepomucena z Mostu Karola do Wełtawy". Stan pomnika dobry, choć widoczne drobne uszkodzenia (brak kciuka u lewej dłoni) (nad: J.B. z Kłodzka)
PONEBANT
SANCTO IOANNI NEPO
MVC
ENO DEVOTI.
SANCTE IOANNES NEPO
MVC
ENE ESTOA DIV
TOR NOSTER
I
N PESTE
 • Prostějov (Prościejów, Proßnitz, okres: Prostějov, kraj: Olomoucký, Czechy, ): rzed klasztorem Braci Miłosiernych (Klášter milosrdných bratří, zobacz wyżej) znajduje się kamienna barokowa figura Jana N. na gruszkowatym wolutowanym cokole, z aniołkiem podtrzymującym krucyfiks u stóp, z biretem w ręku. Na postumencie w kartuszu inskrypcja fundacyjna, zapewne z chronostychem, niestety trudno czytelna

D...RIVS
FR. EFO...H
..CIVS PROSTANIENSIS
EREXIT

 • Prostějov (Prościejów, Proßnitz, okres: Prostějov, kraj: Olomoucký, Czechy, ): koło kościoła Świętych Piotra i Pawła (Kostel sv. Petra a Pavla) znajduje się kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena. Święty w postawie stojącej w mocnym kontrapoście, lewa noga wyprostowana, prawa ugięta w kolanie i wysunięta lekko do przodu, tułów wychylony w prawą stronę. Jan odziany w szaty kanonika doby baroku. Sutanna spięta guzikami, których widać 11, spod sutanny wystają ścięte noski trzewików. Komża sięga kolan i wykończona jest dołem koronką. Na ramiona zarzucona futrzana peleryna z kapturem (!). Na głowę założony biret. Święty ma położony na prawym ramieniu krucyfiks z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa, krucyfiks dołem podtrzymywany jest złożonymi w modlitwie dłońmi. Głowa Jana pochylona w stronę krucyfiksu, który adorowany jest wzrokiem. Włosy długie, na twarzy zarost. Wokół głowy nie ma zwyczajowych gwiazd. Rzeźba usytuowana na postumencie zbliżonym w formie do gruszkowatego i wywyższonego dwustopniową platformą. Na frontowej ścianie postumentu kartusz w formie zbliżonej do serca z łacińskim chronostychem z datą roczną 1725 (?). Na tylnej ścianie podobny w formie kartusz z inicjałami: "A=H=R= / M=B=H=" (nad: J.B. z Kłodzka)

VERE
MAGNVS HIC
ADJVTOR
IN
NECVESS
I
TATIEVS

 • Konice (okres: Prostějov, kraj: Olomoucký, Czechy, ): w centrum miejscowości znajduje się kamienna, piaskowcowa, datowana na 1717 rok rzeźba św. Jana Nepomucena. Św. Jan Nepomucen jest przedstawiony jako postać stojąca w kontrapoście, w naturalnej wielkości. Ubrany jest w tradycyjne szaty kanonika z biretem na głowie i gwiazdami nad nią. Na twarzy zarost. Głowa zwrócona i pochylona w kierunku krzyża z ukrzyżowanym ciałem Chrystusa, który święty trzyma przy piersi. Detale rzeźby starannie opracowane zarówno z przodu, jak również z tyłu, co sugeruje, że od początku zaprojektowana była do umieszczenia w otwartej przestrzeni. Rzeźba osadzona na kamiennym, niewysokim postumencie. Na frontowej ścianie postumentu kartusz reliefowy ze sceną Zrzucenia św. Jana Nepomucena z Mostu Karola. Z tyłu postumentu znajduje się wklęsłorzeźbiony napis pamiątkowy z datą roczną w nagłówku i chronostychem. W 2000 roku, po całkowitej renowacji, posąg został przeniesiony spod kościoła Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na północną stronę Placu Masaryka, gdzie był pierwotnie usytuowany (nad: J.B. z Kłodzka)

HONORI BEA:
TI IOANNIS OP:
PIDVM KONI:
C
ENSE SAC:
RAVIT

 • Dolní Benešov (Dolny Beneszów, Benešov u Hlučína, obec: Hlučín, okres: Opava, kraj: Moravskoslezský, , Czechy): kamienna figura Jana N. przy drodze, przed kaplicą św. Krzyża. Na cokole ładnie zakomponowany chronostych w języku czeskim. Suma wyróżnionych cyfr daje liczbę 2634, co stanowi pewien problem i zagadkę - czy napis należy odczytywać inaczej niż zwykle, czy jest w nim zawarta data dzienna?   (nad: M.K.)
SanCto IoannI NepoMVCeno
HonorI   PosVIt   tVnC  Paro
ChVs   Ioannes  FranCIsCVs
FeDer  PatrIa HraDICensIs
 • Prażmo (Pražmo, Pražma, okres: Frýdek-Místek, kraj: Moravskoslezský, , Czechy): koło kościoła pod wezwaniem Jana N. stoi kamienna polichromowana figura Jana N. z 1835 (w pewnym źródle:1817) roku, co wyczytać można na chronostychowanym napisie fundacyjnym na cokole
WYSTAVIL SLOWVTNY
PAN MARTIN PIŽENAK
ARCYKNIŽECY DIREKTOR
 • Frýdlant nad Ostravicí (Frydlant nad Ostrawicą, okres: Frýdek-Místek, kraj: Moravskoslezský, , Czechy): przy rynku, niedaleko ratusza, stoi barokowa figura Jana N. ukazanego w przyklęku, w towarzystwie dwóch aniołów, ze złotą aureolą i złotym krzyżem w wyciągniętej ręce. Z tyłu cokołu data 1799, na froncie chronostych w języku czeskim (uzup: M.Muryn)
sVVaty
I
ene nepoMVCkI
oroDVj
za nas VVsseCh
 nInI
I VV
zIVVota
skonanI
 • Opava (Opawa, okres: Opava, kraj: Moravskoslezský, ul. Praskova, , Czechy): we wnęce muru kościoła św. Jana Chrzciciela, za transeptem, stoi kamienna barokowa figura Jana N. z krzyżem na prawym ramieniu. Lekki kontrapost, chmurki i główki anielskie pod stopami. Widoczne smętne resztki aureoli. Ciekawy cokół o szerokiej profilowanej podstawie, z chronostychowaną inskrypcją (wydaje się, że literę H należy liczyć jako Ix2). Obiekt nie jest w najlepszym stanie (nad: M.Muryn)
HonorI
aC
V
eneratIonI
DIVI
I
oannIs
NepoMVCenI

 

 • Velké Heraltice (Groß Herrlitz, okres: Opava, kraj: Moravskoslezský, ul. Opavská, , Czechy): w centrum miejscowości, przed urzędem miejscowości, przy skrzyżowaniu ulic Opavská i Sportovní, na niewielkim klombie ustawiona kamienna, piaskowcowa figura św. Jana Nepomucena pochodząca z 1736 roku. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, odziany w szaty kanonika doby baroku, trzyma na lewej dłoni, na wysokości ramienia krucyfiks, który adoruje wzrokiem. W prawej dłoni, przy boku trzyma biret. Rzeźba umieszczona na prostopadłościennym postumencie. Na frontowej ścianie postumentu płaskorzeźbiony kartusz. Na tylnej ścianie postumentu wklęsłorzeźbiony chronostych w łacinie z "wszytą" datą roczną 1736. Z bocznych ścian postumentu wystają solidne, metalowe uchwyty na świece (jeden z nich zniszczony). Stan pomnika dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

DIVO IOANNI
NEPOMVCENO
SACRAT
IORI
VOTO
PRONVS
S
VBSTRAVIT
P I W
S O C
P W

 • Sovinec (Eulenberg, Aulnburg, okres: Bruntál, obec: Jiříkov, kraj: Moravskoslezský, , Czechy): przed kościołem Św. Augustyna (Kostel sv. Augustina), przy wejściu, znajduje się barokowa, kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena, którą stworzył rzeźbiarza Jiří Antonín Heinz w latach 1728-1729, na zlecenie hejtmana Heinricha Biuka z Genrstenfeld. Po drugiej stronie wejścia znajduje się kamienny krzyż z XIX wieku. Święty Jan Nepomucen przedstawiony w postawie stojącej w wyraźnym kontrapoście, lewa noga wyprostowana, prawa zgięta w kolanie i wysunięta nieco do przodu, tułów przechylony w prawą stronę ku trzymanemu na prawym przedramieniu krucyfiksowi. Lewe ramię odsunięte od tułowia, niestety dłoń utrącona. Wokół głowy metalowa obrączka pozbawiona gwiazd. Święty, zwyczajowo, odziany w odświętne szaty kanonika kapituły praskiej doby baroku. Rzeźba ustawiona na prostopadłościennym postumencie nakrytym gzymsem. Na frontowej ścianie postumentu, w górnej jego części, kartusz z herbem. Poniżej płaskorzeźbiona chusta, na której inskrypcja z trudno czytelnym chronostychem. Napis jest niemieckojęzyczny, większość liter N jest odwrócona, a jedna z liter D nie jest wyróżniona. Jeszcze niżej data, prawdopodobnie dotycząca przeprowadzonej renowacji: "R. V. 1855". Pomnik przed dostępom chroni drewniany, niski płotek. Niestety rzeźba w stanie niedostatecznym, wymagającym prac konserwatorskich (nad: J.B. z Kłodzka)

HEILLIGER PATRON SEGNE
EVLENPERG
ALLEIN WOHNERSAMDT
ZV GEHORINGEN GRVNNEN
VON HEINRICH BIVK VON GERS
TENFELDT HAVBTMAN IH
EVLENPERG ~

 • Vranov nad Dyjí (Wranów nad Dyją, Frain, okres: Znojmo, kraj: Jihomoravský, , Czechy): na prawym brzegu, przy moście przez rzekę Dyje i szlaku zwanym Komenského stezka, ustawiona na postumencie kamienna, barokowa, naturalnej wielkości rzeźba św. Jana Nepomucena. Rzeźba została ufundowana przez Marię Annę Althann z domu Pignatelli w 1731 roku - taką datę roczną zawiera łaciński chronostych fundacyjny na frontowej ścianie postumentu, pod kartuszem herbowym, w tłumaczeniu:  "Bogu Największemu. Na cześć św. Jana Nepomucena, jako znak wielkiej miłości do niego i jego kultu, zbudowała z kamienia i z własnych zasobów Maria Anna, hrabina Althann z domu Pignatelli". W górnej części postumentu umieszczone kartusze herbowe donatorki i jej męża Michala Jana III. z Althannu. Święty w typowym ujęciu ikonograficznym, w postawie stojącej, odziany w szaty kanonika, trzyma przed sobą pustą, prawą dłoń, w której kiedyś dzierżył krucyfiks, choć w Internecie jest mowa o języku. Lewa dłoń dotyka piersi w okolicach serca. Wokół głowy nimb z pięcioma gwiazdami. Po bokach figury, na gzymsie, umiejscowione były putta, których obecnie nie ma. W górnej części postumentu umieszczone kartusze herbowe donatorki i jej męża Michala Jana III. z Althannu. Postument flankowany wolutowymi spływami. Pierwsze prace konserwatorskie przeprowadzono zgodnie z napisem w 1760 roku (nad: D.K., uzup: J.B. z Kłodzka)

DEO. OPT. MAX
HONORIque
SANCTI. IOANNIS. NEPOMUCENI.
STATUAM. HANC QUAMVIS. LAPIDEAM
IN PERPETUÆ. PIETATIS. TESSERAM
PUBLICO. CULTUI. PRIVATIS. SUMPTIBVS
MARIA. ANNNA. COM. AB. ALTHANN
NATA. PIGNATELLI
DEVOTA. CLIENS. ET. PROLIUM. PIA TUTRIX
ERICIT
RE 1760 NU

 

 • Bohutice (Bochtitz, obec: Moravský Krumlov, okres: Znojmo, kraj: Jihomoravský, , Czechy): naprzeciwko domu nr 79, w cieniu rozłożystej lipy, na kamiennej podmurówce pomnik Św. Jana Nepomucena. Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście, trzyma w dłoniach pochylony na lewe ramię krucyfiks, ku któremu kieruje wzrok. Szaty kanonika (sutanna, komża, futrzana peleryna, biret). Wokół głowy pięć gwiazd. Na frontowej ścianie postumentu kartusz z chronostychem w łacinie, ujawniający rok 1721. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

HONORI SANCTI IOANNIS
DE NEPOMVK
ERIGVNT BOHVTICENSES

 • Zábřeh (okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): na głównym placu miasta, na Placu Masaryka (Masarykovo náměstí) znajduje się barokowa Kolumna Maryjna (Słup Morowy), wykonana w 1713 roku, z figurą Jana N. pośród innych świętych. Chronostych na cokole tworzą wielkie litery napisu, a zarazem liczby rzymskie, ich suma daje rok 1713
LETA KTEREHOZ BUD
D
ANA CZEST I
BOHV I TAKI
M
ARII CZISTEI
PANNIE
 • Doubravice (okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): przy wyjeździe z Doubravic do Palonína i Mitrovic (č.p. 41) znajduje się barokowa kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena z 1773 roku, autorstwa ołomunieckiego rzeźbiarza Johna Michaela Scherhauffa, który również brał udział w dekoracji katedry w Ołomuńcu. Pomnik polecił wystawić ówczesny zarządca Doubravic - Jan Nepomuk Tkaný, prawdopodobnie ku czci swego patrona. Święty Jan Nepomucen przedstawiony w postawie stojącej, trzyma adorowany wzrokiem krucyfiks w lewej uniesionej dłoni, a biret w prawej, opuszczonej. Wokół głowy pięć złotych gwiazd. U stóp Jana dwa siedzące putta, z których jedno trzyma paluszek na ustach, a drugie opiera się na zamkniętej księdze. Na postumencie, obramowanym wolutowymi spływami napis łaciną, którego dwa dolne wersy tworzą chronostych (>>) dający rok 1773. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

INVICTO
FAMÆ DEFENSORI
SACRI LECORVM
EXPVCNATORI
DIVI TIARVM OSORI
IGNIS ET AQVÆ DERISORI
DOMVS AVSTRIÆ PROTECTORI
DIVO MARTYRI
IOANNI NEPOMVCENO.


C QVE ANTHELMVS
PRÆCONIA DIXIT

 • Ruda nad Moravou (okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): Przed zamkiem ustawiono grupę barokowych figur, a wśród nich Jana N. z aniołami. Rok 1789. Rzeźba otoczona kamienną balustradą otwartą od frontu. Strój tradycyjny, biret trzyma nisko w prawej ręce. W lewej krzyż oparty o ramię. Nimb z pięcioma gwiazdami. Postać dynamiczna. Na froncie cokołu napis łaciński z chronostychem, tył podobnie. Postać flankowana dwoma aniołami na odrębnych cokolikach. Po lewej: FAME (sława), z ręką na sercu; brak prawej dłoni. Po prawej: PATRONO (opiekun), ręka na sercu oraz zamknięta księga. Autor nieznany (nad. i tłum: G.S.)
StatVa
DIV
o IoannI NepoMVCeno
eXstrVCta
anno saLVtIs reparata
HaCCe StatVa sVbaCtVa
LIbeLLo CVM TVrCa sanCto
FerVore IoannIs Beran Ita renoVata
est. 1789

 

 • Loštice (Loschitz, obec: Mohelnice, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): w pobliżu mostu przez rzekę Třebůvka, przy domu o adresie Olomoucká 247/11 znajduje się piaskowcowy pomnik Św. Jana Nepomucena o wysokości 3,5 metra. Pomnik składa się z kilkuczłonowego postumentu i ustawionej na nim rzeźby Św. Jana Nepomucena. Święty zobrazowany w postawie stojącej w kontrapoście, w szatach kanonika kapituły praskiej doby baroku, trzyma, na wysokości prawego ramienia krucyfiks, do którego przytula twarz, na której widzimy wyraz czułości. W lewej dłoni, która jest obecnie uszkodzona, święty trzymał metalowy liść palmy męczeństwa. Wokół głowy metalowa aureola z pięcioma gwiazdkami. Pod rzeźbą płaskorzeźbiony medalion z przedstawieniem Maryi Panny Królowej z Dzieciątkiem Jezus na rękach. Na frontowej ścianie postumentu, ujęty w prostokątną ramkę, chronostych (81 liter, 8 linijek) w łacinie z "wszytą" datą roczną 1735. Kolejna inskrypcja, tym razem w języku czeskim, znajduje się na lewej bocznej płaszczyźnie postumentu: "SWATY IENE NEPO / MVCZKY STANISLAV / KRBECZ MNEISSTA / LOSCHICZKY". Stan figury kwalifikuje ją do zabiegów konserwatorskich (nad: J.B. z Kłodzka)
DIVE
IOANNES NEPO=
MVCENE PRO=
TECTOR HONO=
RISNOSTRISIT
TIBIHONOR A
TRANSEVNTIBVS
PIE ORANTIBVS
 • Mohelnice (Müglitz, obec: Mohelnice, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): kamienna barokowa figura Jana N. z 1719 roku o łącznej wysokości około 4,5 m wykonana z maletinskiego piaskowca w kolorze ochry z pomarańczowymi żyłkami. Święty w szatach kanonika stoi w kontrapoście z krucyfiksem trzymanym przy lewym ramieniu, palce prawej dłoni dotykają piersi. Głowa pochylona w lewo, na głowie biret, a wokół niej złota aureola z gwiazdami. Ładna sylwetka, na cokole napisy: "HERR / FRANTZ / FRIMEL HAT / DIESES / VVERCK / HIR AVFF" (prawa strona, z uzupełnieniem na płycie kamiennej) "IHR / ENLASSEN", Po lewej stronie "SANCT / IOANNES WIR / DICH BÜTTEN / THV UNS / VORSCHANDT / UNDT SPOT?BE / HÜTTEN / BE? GOTT THVAL / LEN GNADTER / WÖRBEN / FROM ? ZU LEBEN / SEELIG ZU / STERBEN". Z tyłu data 1719. Całość za metalowym niskim płotkiem  (nad: S.Zobniów, uzup: J.B. z Kłodzka)
ORA PRO?
NOBIS BEATE
IOANNES, A
DEO LARGE
MIRACVLIS
EXORNATE
 • Loštice (Loschitz, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): na końcu Loštic, w kierunku na Mohelnice znajduje się kamienna, barokowa rzeźba św. Jana Nepomucena umieszczona na wysokim kilkustopniowym postumencie. Święty w szatach kanonika, z biretem na głowie, w postawie stojącej w kontrapoście, trzyma przy piersi pochylony na lewe ramię krucyfiks, ku któremu nachyla głowę, i który adoruje wzrokiem. Rzeźba umieszczona na postumencie. Na frontowej ścianie zdobny kartusz z monogram "IHS", będącym symbolem Jezusa Chrystusa oraz inicjały "CLIPL". Na pozostałych trzech stronach górnej części schodkowego cokołu pod posągiem znajdują się teksty łacińskie, które są zawsze inne, ale za każdym razem chronostych mówi nam, że ten posąg pochodzi z 1716 roku. Pomnik został odrestaurowany w 2013 roku, całkowity koszt restauracji wyniósł 172 113 CZK, a 80 000 z tej kwoty zostało pokryte z dotacji finansowej z Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej (nad: J.B. z Kłodzka)
SANCTE
IOANNES
NEPOMVCENE
TIBI SIT
HONOR QVIA
DEFENSOR
HONORIS
ADESTO
SINGVLARIS
PATRONE
INFAMA
PERICLITANTI
BVS
ETFACNE
INAETERNVM
CONFVNDAN
TVR
 • Úsov (Mährisch Aussee, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): niedaleko zamku, na wzgórzu, po drugiej stronie drogi przy wyjeździe na Medlov znajduje się kamienna rzeźba Jana N., wykonana w 1724 roku z maletínského piaskowca. Rzeźba przedstawia świętego w postawie stojącej, z odkrytą głową, trzymającego w lewej dłoni biret, a prawą dłoń na sercu. Jan patrzy w dół na krucyfiks, który dźwiga mały aniołek stojący przy boku świętego. Całość umieszczona na walcowatym postumencie z wolutowymi skrzydłami. W polach między skrzydłami, w kartuszach umieszczony herb Franciszka Wacława z Tanenbergu (Františka Václava z Thanenberku) oraz trzy łacińskie napisy (z których jeden to chronostych, choć niezbyt udany, bo wyróżniono tylko niektóre ze znaczących liter), poniżej którego data roczna 1724. Okolica pomnika zadbana, do figury prowadzi brukowany chodnik z ławeczkami. Stan doby (nad: J.B. z Kłodzka)
HVNC
COLLOSSVM
DEVOTIONIS
ERGO DEDICAT
ANNȎCANO:
:NIZATIONIS
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI
PATRONI
SVI
 • Šumperk (Mährisch Schönberg, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): w parku, koło kościoła Św. Barbary znajduje się barokowa rzeźba Trójcy Przenajświętszej z 1756 roku, zbudowana w intencji ochrony Šumperka przed epidemią dżumy. Na jednej z bocznych ścian rozbudowanego postumentu płaskorzeźba przedstawiająca stojącą postać św. Jana Nepomucena. Święty w szatach kanonika, w lewej, uniesionej dłoni trzyma krucyfiks, a w prawej opuszczonej biret. Pod płaskorzeźbą chronostych dający rok 1248 (wybrakowany?) (nad: J.B. z Kłodzka)
HEJLIGER IOHANNES VON NEPOMVCK
BEHIETE DEINER WAHREN
V
EREHRER IHRE EHRE LETZT
V
ON HIER ABER BRINGE IHRE SEELEN.

 

 • Mírov (Mürau, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): na północnym skraju miejscowości znajduje się kamienna, piaskowcowa, ustawiona na wysokim postumencie rzeźba Św. Jana Nepomucena, w Internecie datowana na 1776 rok, choć chronostych na postumencie, jeśli uwzględnić G=100, daje rok 1876. Święty w tradycyjnym ujęciu ikonograficznym, stoi z krucyfiksem pochylonym na lewe ramię, ku któremu zwraca głowę, i który adoruje wzrokiem, na głowie biret. Na przedniej stronie postumentu, w owalnym polu, chronostych. Poniżej pisane kaligraficzną kursywą inicjały: J: F: B:. Stan obiektu dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
CVLtVs
DebIta qVe Gra
tIarVM aCtIo
Ita petIIt

 

 •  Postřelmov (Gross Heilendorf, okres: Šumperk, kraj: Olomoucký, Czechy, ): rzy barokowym, XVII-to wiecznym kościele Św. Mateusza (Kostel sv. Matouše) znajduje się kamienna, piaskowcowa rzeźba z 1732 roku, przedstawiająca stojącą postać św. Jana Nepomucena, któremu towarzyszy, dźwigający krucyfiks, półnagi aniołek czy putto. Święty ubrany tradycyjnie w szaty kanonika: sutannę, spod której wystają ścięte noski trzewików, komżę wykończoną dołem pasem koronki o wzorze roślinnym, futrzaną pelerynę z kapturem, szytą z poziomych pasów i związaną pod szyją sznurami z chwostami, w lewej opuszczonej dłoni biret. Prawa dłoń dotyka piersi w okolicach serca. Włosy długie, falujące. Na twarzy zarost: wąsik i broda. Wyraz twarzy spokojny, a nawet zadowolony. Głowa lekko pochylona w dół, wzrok skierowany ku krucyfiksowi, który trzyma aniołek. Wokół głowy na metalowym pręcie pięć gwiazd. Rzeźba umieszczona na prostopadłościennym postumencie flankowanym wolutowymi spływami i nakrytym gzymsem. Na frontowej ścianie postumentu rozbudowany, częściowo nieczytelny chronostych w łacinie. Suma odczytanych liczb daje 6291, co przy uwzględnieniu, że część napisu jest zniszczona pozwala przypuszczać, iż jest to rzadki poczwórny chronostych. Wtedy do liczby 6928 (4x1732) brakowało by 637, a więc np. jednej litery D, jednej C i kilku pomniejszych X, V czy I. Poniżej na cokole napis dokumentujący przeprowadzoną renowację: "OBNOVENO PÉČÍ MNV 1979". Na tylnej ścianie postumentu inskrypcja fundacyjna pisana w języku staroczeskim: "TATO STATUA GE POS / TAWENA NAKLADEM / KARLA MOLITORA / STARSIHO A IUDITI / MANZELKI GEHO / DNE 20IVNY / 1732". Fundatorami pomnika był burmistrz Zábřeha Karel Molitor wraz z żoną Juditą 20 czerwca 1732 roku. Pomnik stał w katastrze Zábřeh przed mostem z Zábřeha do Postřelmova. Po pracach konserwacyjnych w 1979 roku wykonanych przez MNV Postřelmov rzeźbę przeniesiono na cmentarz w Postřelmovie (nad: J.B. z Kłodzka)
DEO
ET
SANCTO ORBIS THAVMA
TVRGO AVXILIATORI
SILENTIARIO
DIV
O
I
OANNI NEPOMVCENO
VI
RGINI ET CONFESSORI
PVRPVREO
GRATI(?) VDINISERGO
P…IT
PERICVVS
FAMÆ ET I
E~ HOHENSTA….
CLI
ENSETS…
HVMILIS INI VNIO
ANNO 1732
 • Trstěnice (Stiegnitz, obec: Moravský Krumlov, okres: Znojmo, kraj: Jihomoravský, , Czechy):  centrum wsi, pod rozłożystą lipą ustawiona jest na gruszkowatym postumencie kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena z około 1722 roku (chronostychy na ścianach postumentu nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do daty powstania pomnika). Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście, prawa noga ugięta w kolanie, tułów lekko obrócony w prawo w stsunku do ustawienia nóg. Jan trzyma w prawej dłoni krucyfiks, a w lewej liść palmy męczeństwa. Święty odziany w szaty kanonika. Nad głową, na której biret, promienista aureola typu czeskiego. Rzeźba ustawiona na gruszkowatym, zwężającym się ku górze postumencie. Na ścianach postumentu inskrypcje-chronostychy. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

DIVE
IOANNES NEPO
MVC
ENE
ORA
(PRO STIGNI ?)
C
ENSIBVS

IST HAEC
STATVADI
VI
NO NVMINI
SACRATA
EST

SVMPTIBVS
GEORGII AN
TONII
(...INSTE B... ON ?)
DECANISTIGNI
C
ENSIS

IN ANNVA
FAMOSI
HVIVS CE
SANCTI
DI
E

 • Znojmo (Znaim, obec: Znojmo, okres: Znojmo, kraj: Jihomoravský, , Czechy): murowana, otynkowana i pobielona kaplica Św. Jana Nepomucena znajduje się u zbiegu ulic, w pobliżu mostu przez rzekę Dyje. W kaplicy ustawiona jest kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena. Święty przedstawiony w postawie stojącej w wyraźnym kontrapoście. Odziany w uroczysty ubiór kanonika. Sutanna spięta podwojonymi guzikami, widać ich razem dziesięć. Spod sutanny wystają trzewiki o mocno ściętych noskach. Prawa stopa ustawiona na prostopadłościennym podwyższeniu. Komża ukształtowana w fałdy i wykończona dołem i przy rękawach koronką. Na plecy zarzucona futrzana peleryna z kapturem, zwana almucją, związana sznurem. Pod szyją wysoki kołnierz z dwoma wypustkami. Na głowie biret, spod którego na szyję opadają długie, kręcone włosy. Na twarzy zarost: delikatna bródka i wąsik. Wokół głowy nimb wykonany z metalowego pręta, do którego zamocowanych pięć gwiazd. Wyraz twarzy spokojny, oczy otwarte, wzrok zwrócony ku górze. Usta lekko rozchylone. Jan trzyma w dłoniach, w "uchwycie gitarowym", pochylony w lewo krucyfiks z Martwym Ciałem Jezusa. Dodatkowo wzdłuż prawego ramienia ułożony liść palmy męczeństwa. Figura ustawiona na kamiennym postumencie. Na frontowej ścianie postumentu kartusz z chronostychem z wszytą datą roczną 1736 fundacji pomnika. Stan kaplicy pod względem konstrukcyjnym dobry, należałoby poddać restauracji wewnętrzną polichromię. Stan rzeźby również dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

SANCTE
T
VIS TIBI PERPETVO
P
IETATE SACRATIS
ESTO PATRON
VS
NO
XIA DAMNA
FVGA

 

 • Vnorovy (Znorovy, Znorov, Wnorau), okres: Hodoni, kraj: Jihomoravský, , Czechy): na rozstajach stoi kamienny barokowy posąg Jana N. z roku 1747. Postawa dosyć statyczna, kontrapost, prostopadłościenny cokół z płycinami i mocowaniem latarni. Jan stoi na chmurkach, ma aureolę, biret, podtrzymuje prawą dłonią oparty o prawy bark krucyfiks, lewa dłoń dotyka piersi. Całość otoczona metalowym płotkiem. Na tylnej ścianie cokołu chronostych (uzup: J.B. z Kłodzka)

SWATI JENE
Z NEPOMVKV
ZNOROWSKAV
V
BECOPATRVq A
OD OHNIE
ZACHRANq

 

 • Pardubice-Zelené Předměstí (okres: Pardubice, kraj: Pardubický, , Czechy): w dzielnicy Zelené Předměstí, na skwerku, przed kościołem Św. Jana Chrzciciela (kostel sv. Jana Křtitele) znajduje się kamienna, barokowa figura Św. Jana Nepomucena. Autor rzeźby nie jest znany (jak możemy przeczytać na mosiężnej tabliczce, umieszczonej przy płycie fundamentowej). Święty przedstawiony w postawie stojącej, z krucyfiksem trzymanym przy piersi i pochylonym na lewe ramię. Ubrany w sutannę, komżę i futrzaną pelerynę. Na głowie biret, Jan nie posiada otoku z gwiazd wokół głowy. Wyraz twarzy spokojny, uduchowiony. Rzeźba ustawiona na prostopadłościennym postumencie zwieńczonym gzymsem. Na przedniej ścianie postumentu napis w łacinie, z chronostychem z datą roczną 1747. W tłumaczeniu: "Po bitwach pruskich ta figura została odnowiona nakładem Brandlštejnských / Brandlštejna". Wygląda na to, że skoro  bitwa odbyła się w roku 1747, to figura musi być starsza. Na tylnej ścianie postumentu wyryty napis w języku czeskim z chronostychem dającym datę roczną 1887, dokumentujący przemieszczenie rzeźby w nowe miejsce, w tłumaczeniu: "TA RZEŹBA ZOSTAŁA SPRZED DOMU NR 68 POD ZŁOTĄ RÓŻĄ NA KRÁLOVSKÉ TŘIĚ PRZENIESIONA I NAKŁADEM BRACTWA ŚW. JANA CHRZCICIELA ODNOWIONA I NA STARYM CMENTARZU POSTAWIONA". Stan bardzo dobry. Drugi napis wskazuje, że fundatorzy operacji przesunięcia rzeźby nie byli zbyt biegli w chronostychach (>>) - nie wykorzystali wszystkich liter-cyfr (nad: J.B. z Kłodzka, uzup: G.S.)

POST
PRAELIA BORVSSIAE
HAEC STATVA
NOVITER
RESTAVRATA
EX
SVMPTIBVS
BRANDLSTEI
NIANIS
TATO SOCHA
BYLA OD DOMU Č. 68
U ZLATE RŮŽE
V KRÁLOVSKÉ TŘIĚ
PŘENESENA
A NÁKLADEM
BRATRSTVA
SV. JANA KŘTITELE
OBNOVENA
A NA STARÉM
HŘBÍTOVE
POSTAVENA
 • Ústí nad Orlicí (okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy): na skwerze koło muzeum stoi kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena. Na cokole znajdują się trzy daty: 1663 (!!!), 1713, 1855 i żadna z nich nie dotyczy renowacji, dlatego tutaj uważa się, że jest o parę lat starsza niż figura św. Jana Nepomucena z Mostu Karola w Pradze. Jednak pogląd taki należy zweryfikować, bo nosi ona cechy dojrzałego już typu ikonograficznego, którego wzorcem był Jan nr 1 z Mostu Karola, a ten pochodzi z roku 1683. Wcześniej stała, aż do roku 1950, na Svatojánském Naměstí (Plac św. Jana), kiedy nastąpiła konieczność poszerzenia drogi figurę przeniesiono do lapidarium na starym cmentarzu. Ostatnio (2015?) przeniesiono ją na obecne miejsce koło muzeum. Jan przedstawiony w postawie stojącej. Na prawym ramieniu trzyma krucyfiks, zaś w lewej dłoni liść palmy. Głowa w birecie przechylona na prawe ramię. Długie włosy opadają na ramiona. Na twarzy zarost: wąsy i broda ufryzowana w okręgi. Na cokole płaskorzeźbiony język w promienistej glorii, unoszący się na obłoku. Na przedniej i tylnej ścianie cokołu chronostychowane napisy w języku czeskim (w górnej części nieco zatarty i trudno czytelny) i po łacinie. Stan figury dobry (nad: J.B. z Kłodzka, uzup: G.S.)
PATRONO REGNI STA. PIA
VNDE COLVMNA JOANNI =
IS COLVMEN PATRIÆ
DELICET ESSE. SVA. A 1713
 • Jablonné nad Orlicí (okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy): przy XIX-wiecznym moście przez Cichą Orlicę figury św. Jana Nepomucena i św. Floriana z XVIII wieku. Jan N. stoi na prostym dwuczłonowym postumencie na prawej podporze mostu, Florian - na lewej. Na postumencie widzimy inskrypcję z chronostychem (nad: J.D., uzup: RJF)
KCTI SWATEHO
IANA KAZATELE
ORO
DOWNIKA MISTRO
WICE I LVBNIK
 • Čenkovice (okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy): na wzgórzu nad miejscowością stoi kamienna barokowa figura Jana N. z roku 1736. Strój tradycyjny (siedem guzików); złocisty nimb, pięć gwiazd. Kontrapost. Krzyż i palmę trzyma oburącz przy prawym ramieniu. Stoi na chmurkach. Cokół prostopadłościenny. Inskrypcja od frontu z chronostychem (1736). Tył: "IH PAVEL FELTZMAN VND EEWAEIB SVSANA HABEN DIE STATTVR LASEN MAHEN DEN 4 MA ANO 1736" (nad: G.S.)
O HEILIGER
IOANNES VOR
GARSTIGEN
SPOTT VND
SCHANDI BE
VAHRE VNS
HIERIN VNSERN
VATTERLA
NDT
 • Rudoltice (Rudelsdorf, okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy): koło domu nr 36 znajduje się kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z 1737 roku umieszczona na postumencie. Prawdopodobnie nie jest to lokalizacja pierwotna. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, odziany w szaty kanonika, trzyma na prawym ramieniu krucyfiks i liść palmy, i ku nim kieruje głowę. Lewa dłoń dotyka piersi w okolicach serca. Na głowie biret, brak zwyczajowych gwiazd. Na frontowej ścianie postumentu kartusz z chronostychem (>>) i datą roczną 1737. Stan ogólny dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
O SANCT
IOHANN VON
NEPOMVCK BE
WARE VNS STATS
DEINE TREVE
VEREHRER
1737
 • Vysoké Mýto (Hohenmauth, okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy): na placu stoi barokowa Kolumna Maryjna postawiona dla upamiętnienia pokoju z Francuzami oraz pożaru i zarazy (balustrada z wieku XIX), a na jej dole kamienna figura Jana N. w złotej aureoli, w prążkowanych szatach. Autorem był kamieniarz A. Štůna z Klatov. Wysokość 14 metrów. Figury: św. Józef, Florian, Wawrzyniec i JN. JN w stroju tradycyjnym, w sutannie o widocznych 7-8 guzikach, złocony nimb, pięć gwiazd. Duży krzyż trzyma oburącz. Kontrapost. Napisy łacińskie z chronostychami na czterech bokach cokołu. W każdym chronostych daje rok 1714 (uzup: G.S.)
LIberata
a ContagI
one patrIa
et
C
onCLVsa
CVM
gaLLIs
paCe
ofert
regIa
D
otaLIs
CIVI
tas
aLto=
M
aVta
Vos
o! patronI
nostrI In
peste faMe
et beLLo
nos CVsto
DI
te
eIa
D
eI nobIs
sVCCVrras
Mater
egenIs
 • Nové Hrady (Neuschloß, okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy): naprzeciwko kościoła, przy kamiennym murze ogrodu zamkowego wcinającym się w skarpę stoi wspaniała barokowa statua Jana N. aureoli. Jana przedstawiono w lekkim przyklęku, za nim duży anioł trzymający krucyfiks. Pięknie oddane w twardym piaskowcu rozwiane szaty, rysy twarzy, dłonie - jest to dynamiczna rzeźba wysokiej klasy. Cokół z wolutami i dwoma inskrypcjami z chronostychami dającymi w obu przypadkach datę kanonizacji - rok 1729. Przy czym obliczenia autor inskrypcji nieco naciągnął obliczenia traktując H jako II a jedną z liter T jako I. Mieszał też ze sobą duże i małe litery łacińskie unikając w ten sposób np. liczenia d jako D. Odczytanie napisów utrudnia fakt, że przed renowacją jeden z nich był nieczytelny, drugi zaś został przytoczony w opisie jako "HIC TOTUS PROSTAT IN ZVOFAMU ADVX STAT". Cokół przepruty otworem na światło w kształcie ośmioramiennej gwiazdy, zasłoniętym kolorowymi szybkami. Jan wpatrzony jest w krzyż, ma uduchowioną twarz i patetyczny gest. W lewej ręce trzyma Palladium. Schodki i metalowy płotek dopełniają kompozycji, którą zakłócają tylko przewody elektryczne nad posągiem. Jest to jeden z najpiękniejszych obiektów nepomuckich spośród 10 tysięcy opisanych w tym serwisie. Powstał w roku 1727. Aureola i duże złote gwiazdy zostały niedawno odnowione, a może raczej wymienione. Autor nieznany
HIC totUs prostat
IndVo faMa De CVseXstat
TVtodIstIJ DIVotVoreCstod
IVarieMzdIstaCzestsVetastod
 • Česká Třebová (Böhmisch Trübau, okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy >>): przy ul. Hýblovej, koło kościoła św. Jakuba Większego (kostel sv. Jakuba Většího) kamienna barokowa figura Jana N. z roku 1713 (lub 1712 wg Seznamu). Strój tradycyjny, nimb. Lewą ręką trzyma krzyż i palmę; palec wskazujący prawej na ustach. Stoi na trójkątnym cokole  pokrytym w całości płaskorzeźbionymi scenami z życia świętego. Prawa strona: scena Spowiedzi; lewa: Zrzucenia z mostu; front: anioł z szarfą z łacińskim napisem z chronostychem (1713, "W tobie św. Janie pokładam nadzieję, że nie będę zgubiony na wieki"). Pierwotnie figura stała na moście przez Třebovku, na drodze do Skuhrova. Odrestaurowana w 2012. Autor nieznany (uzup. i tłum: G.S.)
In te spero sanCte
I
oannes
non ConfVnDar In æternVM
 • Hejnice (Haindorf, okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy >>): kamienna barokowa rzeźba Jana N. usytuowana na moście (>>) nad Smedavą, na drodze wyjazdowej z rynku w kierunku południowym. Jan utracił aureolę. Na cokole chronostych dający rok 1722 (nad: BJL)
PRO
VENERATI
ONE SANCTI
IOHANNIS NEPO
MVC
ENI HAEC
STATVA EREC
TA ET POSITA
EST C. CLIENTS (?)
ET CVLTORE
C:K:
 • Řetová (Groß Ritte, okres: Ústí nad Orlicí, kraj: Pardubický, , Czechy >>): na skwerku przy drodze stoi kamienna figura Jana N. z roku 1792. Strój tradycyjny, nimb, pięć gwiazd. Krzyż, kontrapost. Cokół dwuczęściowy z gzymsami, wolutami i kartuszem zdobionym girlandą kwiatową. Na froncie inskrypcja w języku czeskim z chronostychem, niezbyt czytelna, 1792. Tłum: "Statuę świętego Jana Nepomuckiego patrona … czci … postawił….". Na dolnej części cokołu również napis z chronostychem, praktycznie nieczytelny. Autor nieznany (uzup: G.S.)
StatVI
svWatIho Iana
NepoMVCkIho
patrona juiz? guiz?
C
tI h..? .aI? postaWIt I DaL I
..znI … boho…
..I….I
Swaty Ian NepoMVCkI
 • Litomyšl (Leitomischl, okres: Svitavy, kraj: Pardubický, , Czechy): na trawniku skweru Záhradí stoi kamienna statyczna figura Jana N. w stroju tradycyjnym (stuła); bez nimbu, o cechach klasycystycznych, autorstwa E. Maxa (Seznam) lub Josefa Maxa (strona miasta), pochodząca z roku 1827. Prosty cokół z apoteozą języka. Pod plintą napis w języku czeskim: "Sv. Jene Nepomucký / oroduj za nás!" ("Św. Janie Nepomucenie módl/wstaw się na nami!"). Na tylnej części: "Obnaveno l.pl. 1931" ("Odnowiono w r. 1931"). Łacińskie napisy z chronostychami na czterech bokach cokołu są częściowo nieczytelne. Front: (jedno z G=C, W=V+V, 1827) "Ku czci św. Jana kamień/pomnik od wdzięcznego hrabiego Antoniego Waldsteina?", brak dużej części napisu. Lewa strona: (1827) "Wpływać na nas/potrząsać nami, powiedział, jest obowiązkiem pasterza/duchownego? Antonii Worell". Prawa strona: (1827) "Jego dłużnicy? rządcy/gubernator Xawery Heissig i Serafin Kallminzer?". Tył: (1827), "Decyzją/wyborem i pracą/trudem społeczności obywatelskiej w ogrodach wzniesiony/podniesiony / Decyzją i pracą społeczeństwa w publicznym ogrodzie/parku podniesiony?" (nad. i tłum: G.S.)
S. IoannIs
honorIs
G
ratVs LapI
 sVb antonIo CoMIte
a WaLDsteIn
opVs hoC pro MoVIt -
aC bene DIXIt
pastorIs pIetas
antonII woreLL
DebIte hIC gVbernante
XaVerIo heIssIg
et seraphICo
kaLL Minzer
sVffragIo
C
oMVnItatIs CIVILIs
zahraD
L
abor sVrgIt
 • Morašice, okres: Svitavy, kraj: Pardubický, , Czechy): kamienna figura Jana N. z roku 1732 stoi obok kościoła śśw. Piotra i Pawła. Strój tradycyjny, widoczne osiem guzików sutanny, nimb o pięciu gwiazdach. Krzyż, palma, kontrapost. Inskrypcja łacińska z chronostychem na froncie cokołu podaje nazwisko fundatora (inicjatora) i datę powstania obiektu. Naprawiany w 1894 i 1922 (nad: G.S)
Patronos Vo
pIe erIgIt
et
staVIt
I
osephVs GebharDt
CV
ratVs MorassI
C
ensIs.
1732
 • Sloupnice, okres: Svitavy, kraj: Pardubický, , Czechy): przy głównej drodze stoi kapliczka otwarta z stron, murowana i barokowa. Oparty na czterech kolumnach profilowany dach zwieńczony złoconą apoteozą Języka w glorii. Wewnątrz kamienna polichromowana figura Jana N. z roku 1769.  Stój tradycyjny, biret w lewej ręce, w prawej krzyż uniesiony do góry (typ znany np. z wrocławskiego Ostrowa Tumskiego). Duży złocony nimb z pięcioma gwiazdami. Minimalny kontrapost, postać sprawia wrażenie statycznej. Święty flankowany dwoma aniołkami (współczesne) - ten z prawej strony trzyma palmę, ten z lewej palec na ustach, a w drugiej ręce język (?). Cokół z gzymsami, wolutami oraz ozdobnym kartuszem na froncie, w nim łacińska inskrypcja z chronostychem, w tłumaczeniu: "Świętemu Janowi Nepomucenowi patronowi królestwa postawił pobożny lud". Na cokolikach przednich kolumn znajdują się cztery kartusze z napisami. Od lewej strony: "Založil zbožný lid 1769 / Sv. Jene Nepomucký! / Patrone náš pros za nás! / Obnovil Jan Kodytek 1893" ("Założył pobożny lud 1769 / Św. Janie Nepomucki proś za nas/ módl się za nami! Odnowił Jan Kodytek 1893"). Autor nieznany (nad: G.S)
SanCto
I
oannI NepoMVCeno
patrono regnI
posVIt
D
eVota
pLebs
 • Luže (okres: Chrudim, kraj: Pardubický, , Czechy): na głównym placu miasta na wysokiej kolumnie korynckiej ustawiono kamienną barokową figurę Jana N. U jej stóp kłębią się chmurki, nad głową gwiaździsta aureola, w ręku krucyfiks i złota palma. Widoczne ślady korozji. Na podstawie kolumny zatarty chronostychowany napis. Po nim inicjały fundatora (?) RKSI
DIVo
NepoMVCe
no
EreCta est
 • Chroustovice-Březovice (okres: Chrudim, kraj: Pardubický, , Czechy): przy drodze Chrudim-Vysoké Mýto, przy skręcie do zamku w Březovicach, na poboczu stoi kamienna figura Jana N. z roku jego kanonizacji -  1729. Strój tradycyjny, 6 guzików sutanny, złocony nimb, pięć gwiazd. Biret, nisko w prawej ręce. Brak lewego ramienia. Cokół z gzymsami i wolutami. Front z chronostychowaną inskrypcją łacińską, w tłumaczeniu (1729) "W roku kiedy nasz patron, Jan z Nepomuka został mianowany świętym"). Tył, również z chronostychem: (1729) "Statua wystawiona świętemu Janowi 14 listopada". Autor nieznany (nad. i tłum.: G.S.)
Anno qVo
Ioannes De Ne
poMVC patro
nVs noster In
ter sanCtos
Insert. VsfV
eratposIta
est
StatVa
ereCta san
CtI IoannIs
DIe XIIII no
VeMbrIs
 • Hrochův Týnec (okres: Chrudim, kraj: Pardubický, , Czechy): przy ulicy Podborskiej, poniżej kościoła św. Marcina stoi kamienna barokowa figura Jana N. z roku 1716. Autorem jest prawdopodobnie Jan Albert Devoty, zamieszkały w Hrochuv Týnec, rzeźbiarz, jeden z naśladowców Matyáše Bernarda Brauna. Strój tradycyjny, u sutanny sześć guzików, złocony nimb, pięć gwiazd, brak biretu. Oburącz trzyma krzyż. Kontrapost. U stóp dwie główki putt. Był flankowany dwoma aniołkami (jeden trzymał palmę, drugi biret), które stały nad wolutami cokołu - niestety zostały one skradzione w 2002 roku. Cokół dwukondygnacyjny z postumentem; zdobienia liśćmi akantu; z lampką osłoniętą gwiazdą. Inskrypcja łacińska z chronostychem, na froncie, w tłumaczeniu: "Postawiona ku czci świętego Jana Nepomucena 26 września" (1716). Tył: "Translata / A.D. 19*40 / Obnovena nakladem dobrodincoů / L.P. 1883 / A. Staude z Pardubic / Renovata / et /  17*29" ("Przeniesiony [?] w roku 19*40. Odnowiony nakładem dobroczyńców w 1883 A. Staude z Pardubic /wykonawca renowacji?/ Renowacja i  17*29" - ta część napisu jest już praktycznie w ziemi). Renowacja współczesna w 2007 roku. Front z chronostychem (nad. i tłum.: G.S.)
HONORI
DIVI
I
OANNIs
NEPOMVCENI
ERECTA
DIF 26.
SEPTEMB:
 • Velký Ořechov (Groß Orzechau, Großnußdorf, okres: Zlín, kraj: Zlínský, , Czechy): w centrum wsi, przy skrzyżowaniu dróg komunikacyjnych, na okrągłym kamienno-betonowym podwyższeniu znajduje się pomnik Św. Jana Nepomucena datowany na 1733 rok. Święty w postawie stojącej, w szatach kanonika, depcze język personifikacji pomówienia czy kłamstwa o szpetnej twarzy, wyłupiastych oczach i skołtunionych włosach. Jest to niezwykle rzadkie (!) ikonograficzne przedstawienie tego świętego. Dawniej u stóp Jana znajdował się również lecący aniołek, po którym pozostał tylko metalowy bolec. Prawa dłoń dotyka piersi, a w lewej, opuszczonej Jan trzyma biret. Głowa świętego lekko obrócona w prawo i uniesiona w górę, wzrok skierowany ku niebu, wokół głowy nimb z pięciu gwiazd. Na frontowej ścianie postumentu chronostych, z którego można odczytać rok 1718 (chyba, że uwzględnimy litery: VX z pierwszego wiersza, to otrzymamy rok 1733). Stan ogólny pomnika dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
W(?)VX
SAPIDA IN
MAGNO ORZECHOV
CVI
QVE
PATENS
 • Kroměříž (okres: Kroměříž, kraj: Zlínský, , Czechy): przy ulicy Gen. Svobody 39, przy wejściu do Kwietnego ogrodu (Květná zahrada), znajduje się kamienna rzeźba stojącego w kontrapoście Św. Jana Nepomucena. Wokół głowy pięć, drobnych gwiazd zamocowanych do metalowego pałąka. Na postumencie kartusz z łacińskim napisem z chronostychem ukrywającym datę roczną 1730

DIVO IO
ANNI.NEPOMVC
SACRATA
EXISTIT
STATVA
 • Březolupy (obec: Uherské Hradiště, okres: Uherské Hradiště, kraj: Zlínský, , Czechy): kamienna, piaskowcowa rzeźba św. Jana Nepomucena z 1723 (1726? czy 1727?) roku, usytuowana przy mostku i skrzyżowaniu dróg, niedaleko kościoła Wniebowzięcia Panny Marii. Święty przedstawiony w postawie stojącej w wyraźnym kontrapoście. Ciężar ciała spoczywa w głównej mierze na lewej, wyprostowanej nodze. Druga noga ugięta w kolanie i odsunięta w prawo. Tułów i głowa lekko obrócone w prawą stronę. Dłonie świętego dotykają piersi, palce dłoni zgięte. Na zdjęciach z kwietnia 2016 roku Jan nie trzyma w dłoniach, a nawet nie posiada żadnego ze swych podstawowych atrybutów, tzn. krucyfiksu, liścia palmy męczeństwa, a wokół głowy nie ma tak charakterystycznego dla większości Nepomuków atrybutu: nimbu z pięciu gwiazd. Na szaty świętego składają się: sutanna, komża i futrzana peleryna, na głowie biret. Wzrok Jana skierowany ku górze, ku niebu. Spod biretu, na kark opadają długie, falujące włosy. Na twarzy zarost: wąsy i broda. Rzeźba umieszczona na kilkuczłonowym, zwężającym się ku górze postumencie. Na frontowej ścianie postumentu wokół owalnego, wklęsłego pola, w którym pierwotnie prawdopodobnie był herb rodu Forgacz, znajduje się chronostych z datą roczną 1726 (?), pisany majuskułą w łacinie, w wolnym przekładzie: "Maria Baronowa Forgacz Świętego Jana wybudowała (wystawiła)" (nad: J.B. z Kłodzka)
MARIA BARONISSA FORGACZ
DIVO IOANNI CONSTRVXIT
 • Břest (okres: Kroměříž, kraj: Zlínský, , Czechy): na placyku w centrum miejscowości, przed kościołem, na postumencie z chronostychem stoi figura Jana N. w aureoli, trzymając biret w ręce. Chronostych nie jest najwyższych lotów, bo wyróżniono również literę B, a pominięto jedną z liter I. Daje on rok 1749 (ew. 1750), no kłóci się z określeniem "beato" - w tym czasie Jan był już świętym, a nie błogosławionym. Ogłasza, że fundatorem był tutejszy proboszcz Józef Ignacy (nad: J.Kotek)
Beato IoannI
NepoMVCeno
pIetatIs et ho
nor Is ergo er
reXIt et bene
DIXI
t Ioseph
Vs IgnatIVs
paroChVs brz
estnisIs
 • Valašské Klobouky (Wallachisch Klobouk, okres: Zlín, kraj: Zlínský, , Czechy): na placu Masarykovo nám. znajduje się kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena, która pochodzi z 1747 lub 1730 roku. Została ufundowana przez miejscowego rodaka Tobiáše Fuska, który w tym czasie był proboszczem w Křižanovicích. Święty w szatach kanonika, w postawie stojącej trzyma po swojej lewej stronie krucyfiks, a po prawej liść palmy męczeństwa. Wokół głowy nimb z pięcioma gwiazdami, przez szyję przewieszona stuła. U stóp Jana dwa aniołki prezentujące jego atrybuty: zamkniętą na kłódkę księgę oraz klucz, na którym w uroczy sposób aniołek opiera brodę. Pomiędzy aniołkami kartusz z chronostychem w łacinie, pisany majuskułą - niezbyt wyszukanym, skoro niektóre litery L i wszystkie X nie są wyróżnione - z wszytą datą roczną 1730, co dziwi, gdyż w źródłach w sieci pomnik datowany jest na rok 1747. Rzeźba ustawiona na ogzymsowanym postumencie, który umieszczony na podwyższeniu z kilkoma stopniami. Stan całości pomnika bardzo dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
PIO EVOTO ♥ EXLAPI
DE EXSTRVI FEERVNT
D
VO ECCLESIASTICI FILII
K
LOBVC
ENSES
 • Fryšták (okres: Zlín, kraj: Zlínský, , Czechy): dominantą placu náměstí Míru jest, usytuowany w jego górnej części, barokowy, kamienny pomnik Św. Jana Nepomucena, pochodzący z 1723 roku. Na sześciokątnej, czterostopniowej podstawie, za tralkową, ładnie uformowaną balustradą trójboczny postument, na którym rzeźba świętego. Naroża postumentu zdobione wolutowymi spływami z motywem kwiatów. Na bocznych ścianach postumentu płaskorzeźbione herby, na przedniej ścianie kartusz z chronostychem w łacinie, pisany majuskułą. Powyżej, pod metalowym wieszakiem napis: "IMSW / MEITER". Święty Jan Nepomucen przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście, lewa noga wyprostowana, prawa zgięta w kolanie i nieco wysunięta do przodu. Po bokach świętego dwa putta, które trzymają jego atrybuty: klucz i zamkniętą księgę. Jan odziany w szaty wyższego zwierzchnika kościelnego, kanonika kapituły praskiej doby baroku: sutannę, komżę i futrzany mantolet, na głowie biret. Na lewym przedramieniu, przy piersi, święty trzyma krucyfiks z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa. Prawa dłoń trzyma metalowy pozłacany liść palmy męczeństwa i dotyka piersi w okolicach serca. Wokół głowy aureola z pięcioma sześcioramiennymi gwiazdami. Na twarzy zarost. Głowa lekko obrócona w lewą stronę, uniesiona do góry, a wzrok skierowany ku niebu. Stan ogólny pomnika dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

DIVO
IOANI NEPO
MVC
ENO PRÆ
SENS V QTO EREC
TA EST STAT
VÆ
ISC
RVCESIGNA
TOSABA
D VEBSO
EA
MÆ ET HONO
R F
ISTVATVS

 
 • Lidečko (okres: Vsetín, kraj: Zlínský, , Czechy): przed barokowym kościołem Św. Kateřiny Sinajské, na terenie dawnego cmentarza znajduje się kamienny pomnik św. Jana Nepomucena z 1753 roku, który został ufundowany przez właściciela majątku Vsetín, Josefa hr. Illesházy. Święty w postawie stojącej trzyma przy lewym boku krucyfiks, a wskazujący palec prawej dłoni przy ustach. Wokół głowy Jana pięć gwiazd, a u stóp uskrzydlone główki dwóch putt. Rzeźba ustawiona na wysokim postumencie za ładną kamienną balustradą. Na frontowej ścianie postumentu kartusz z chronostychem - niedoskonałym, bo jedna z liter M pozostaje niewyróżniona - w łacinie. Na tylnej ścianie postumentu płaskorzeźbiony herb fundatora i data roczna fundacji: 1753. Stan ogólny dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
DVM
eXVrgVnt Lo
qVentes perVersa
sILere noVerIm
eXora
O! SanCte Ioanes
 • Zubrnice (okres: Litoměřice, kraj: Ústí nad Labem, , Czechy): w skansenie budownictwa ludowego usytuowanym w centrum wsi eksponowana jest kamienna figura Jana N. w aureoli, ustawiona na cokole pustą tarczą herbową, a ten z kolei na kamiennym postumencie. Na odwrocie cokołu chronostych dający rok 1724 (nad: M.Muryn)
DEO
ET
SANCTO SVO
SERVO
NEPOMVCENO
HONORI
PIA STIPE
STATVA
POSITA EST
 • Libochovice (okres: Litoměřice, kraj: Ústí nad Labem, , Czechy): przed domem stojącym na skrzyżowaniu ulic ustawiono imponującą barokową kamienną figurę Jana N. Jan, z gołą głową i w aureoli, trzyma w ręku zamkniętą księgę. Druga dłoń trzymała niegdyś krzyż wzniesiony nad głowę, ale obecnie jest pusta. Rozwiane szaty, szeroka befka. Najciekawsza jest dolna partia kompozycji, gdzie Jan depcze postać Szatana z uszami przypominającymi elfa z Sagi Pierścienia. Ten z kolei trzyma odwrócona pochodnię. Cokół jest obły zdobiony wolutami, ornamentami kwiatowymi i chronostychem dającym rok 1761, potwierdzony cyframi arabskimi na dole napisu (nad: M.Muryn)
HONORI DIVI NEPO
MVCENI SVIANOSTRI
QVE PATRONI
EREXIT
IOANNES FRAN~
SCHV. VART ~
REGIVS ANONARIVS
1761
 • Teplice (okres: Teplice, kraj: Ústí nad Labem, , Czechy): barokowa figura św. Jan Nepomucen znajduje się w Ogrodzie Zamkowym (Zámecká zahradá), w pobliżu ulicy U Zámku. Została wykonana w 1710 (jak podaje źródło w internecie) lub raczej w 1716 roku (chronostych), czyli przed kanonizacją JN. Jej fundatorem był urzędnik majątku teplickiego F.Tirmann. Święty w szatach kanonika, w postawie stojącej w silnym kontrapoście, trzyma w lewej, opuszczonej dłoni biret. Przy prawym boku świętego aniołek trzymający przed Janem krucyfiks, ku któremu Nepomucen wygina się, i który adoruje wzrokiem. Na tylnej ścianie postumentu chronostych w łacinie z "wszytą" datą roczną 1716 i imieniem i nazwiskiem fundatora (nad: J.B. z Kłodzka)
DEO
ET
IOANN
I
POSVIT
FRANCISCVS
TIRMANN
 • Doksy (okres: Česká Lípa, kraj: Liberec, , Czechy): za kościołem stoi kamienna figura Jana N. na wąskim wysokim cokole ozdobionym chronostychem z datą 1771
STATV
AM
HANC
LOCAVE
RAT
DEVO
TVS
IOANNES
ROBERA
 • Sloup v Čechách (okres: Česká Lípa, kraj: Liberec, , Czechy): przy moście drogowym nad Dobranovským potokiem stoją naprzeciwko siebie dwie figury: św. Rozalia i Jan N. z roku 1715 lub 1764 (?). Jan w stroju tradycyjnym, metalowy nimb, pięć gwiazd (zerwany, prawie leży na głowie i plecach świętego). Ugięte kolano, ale raczej bez kontrapostu. Oburącz trzyma duży krzyż. Utrącone frędzle przy pelerynie. Cokół prosty z inskrypcją i chronostychem, w tłumaczeniu: "Honor Świętemu Janowi Nepomucenowi. Renowacja 1857". Autor nieznany (nad i  tłum: G.S.)
DIVO
I
oannI nepo
MVCeno
L? I? Con honorI.
Denuo renovatum 1857
 • Turnov (Turnau, okres: Semily, kraj: Liberec, , Czechy): znajduje się tutaj kamienna fontanna z trzema barokowymi figurami z roku 1761: Jana N., św. Wacława (na środku) i Antoniego Padewskiego. Twórcą był Jan Chládek starszy z turnovskiego warsztatu Černovických, we współpracy z Františkem Fialou. Sama fontanna została dostawiona później. Jana ukazano w stroju tradycyjnym, bez biretu, z nimbem o pięciu gwiazdach. Kontrapost. Prawa dłoń na piersi, w lewej medalion (Palladium) z wizerunkiem MB Staroboleslavskiej. Na cokole napis łaciński z chronostychem (1761; "W uniesieniu wystawiono św. Janowi, kanonikowi sławnemu, obrońcy królestwa /oraz/ patronowi ojczyzny") (nad. i tłum.: G.S.)
CanonICO faMaeqVe
tVtorI hVIVs regnI
patrono patrIotae
qVe DIVo
IoannI ere
XIt ferVens
SPIrItVs S
 • Turnov (Turnau, okres: Semily, kraj: Liberec, , Czechy): przy fasadzie domu niedaleko rynku została ustawiona kamienna barokowa figura Jana N. z roku 1732, z krzyżem i palmą, w aureoli o złotych gwiazdach. Ustawiona na cokole z płaskorzeźbą Języka, chroniona daszkiem umieszczonym na ścianie. Twórcą był František Fiala, kamieniarz turnovski. Na cokole inskrypcja łacińska z chronostychem (1732): "Dla zwiększenia/uświetnienia czci świętego /JN/ tę stautę podniósł/wystawił Serwacy Kobus. Renowacja była w roku pańskim 1844. Josef Černohaus" (nad: M.S., uzup. i tłum: G.S.)
Pro
aVgenDo hono
re sanCtI hanC
 statVaM posVerat
serVatIVs kobVs.
RENOWATVS EST
Ano Domini 1844.
JOSEPH ČERNOHAVS
 • Lomnice nad Popelkou (Lomnitz an der Popelka, okres: Semily, kraj: Liberec, , Czechy): na błoniach nad rzeką Popelką, w kępie drzew stoi figura Jana N. z czerwonego piaskowca, w aureoli. Na cokole latarnia umarłych i data 1758. Pierwotnie stała na skrzyżowaniu ulic Plukovníka Truhláře i 5. května. Strona miasta podaje, że pochodzi z pierwszej połowy wieku XIX, mimo daty na cokole Jest to możliwe, bo figura odbiega wyglądem od figur z połowy XVIII wieku; być może zastąpiła wcześniejszą, która uległa zniszczeniu. Cokół wykonano z innego kamienia, co zdaje się potwierdzać tę tezę. W 2008 roku wykonano renowację obiektu. Strój tradycyjny, siedem guzików sutanny, nimb, pięć gwiazd. Lekki kontrapost. Oburącz trzyma krzyż. W części środkowej cokołu płaskorzeźbiony wizerunek MB Staroboleslavskiej. Na dole napis łaciński z chronostychem (1758), w tłumaczeniu: "Na cześć św. Janowi Nepomucenowi, patronowi szlachetnemu, pobożni czciciele z uczuciem/wdzięcznością i modlitwą". Autor nieznany (nad: JJK, uzup. i tłum: G.S.)
HonorI pIae qVe VeneratIonI
DIVI
IohannIs NepoMVCenI
orbIs patronI IngenVVs
preXIt affeCtVs
 • Lomnice nad Popelkou (Lomnitz an der Popelka, okres: Semily, kraj: Liberec, , Czechy): na skwerku stoi kamienna figura JN, 1739. Pierwotnie stała przy kościele sv. Mikulaša (przy południowej ścianie prezbiterium), przeniesiona tu po roku 2009 z powodu uszkodzeń spowodowanych przez spadający z dachu kościoła lód. Strój tradycyjny, nimb z pięcioma gwiazdami, biret i palma w lewej ręce, w prawej krzyż. Kontrapost. U stóp aniołek z palcem na ustach oraz kłódką. Cokół z czerwonego piaskowca. W dolnej części chronostychowany napis: (1739), w większości nieczytelny. Autor nieznany (nad: JJK, uzup: G.S.)
SoVDI….CfIs bohV
..feCfIIe..noWY
b...o MVfV
 • Říčany (Ritschan, kraj: Středočeský, okres: Praha-východ, , Czechy): na dawnym przykościelnym cmentarzu koło kościoła śśw. Piotra i Pawła (zobacz wyżej), stoi kamienna figura Jana N. z roku 1759, przeniesiona tu w roku 1935. Z lewej strony - figura św. Wacława (1937). Obie wykonane z czerwonego piaskowca. Strój Jana tradycyjny, z sutanną o 13 guzikach, nimbem o 5 gwiazdach (pęknięty i przekrzywiony wisi poziomo wokół twarzy). Krzyż, palma, kontrapost. Wysoki cokół z wolutami i gzymsami. Na froncie inskrypcja z chronostychem (1759). Tył: "Opravil a postavil / L.P. 1836 / …" (nieczytelne, data renowacji). Autor nieznany (nad: G.S.)
ChCenI beJt zahanbenI fraJ
s JaneM neDostatkI bLIżnIho taJ
 • Mnichovice (kraj: Středočeský, okres: Praha-východ, , Czechy): na skwerze (ul. Janská / Jiráskova) stoi, przeniesiony tu sprzed domu nr 126 w roku 1941 z powodu podwyższenia terenu, figura Jana N. z czerwonego piaskowca, z płaskorzeźbioną sceną topienia na cokole. Rzeźba pochodzi z roku 1634 (!!!), a więc prawie 100 lat przed kanonizacją, co potwierdza inskrypcja, seznam, a także inne źródła. Strój tradycyjny, sutanna o 11-12 guzikach, złocony nimb, pięć gwiazd, krzyż. Kontrapost (figura serpentinata?), dynamiczne szaty. Po prawej stronie na dole, dwie główki putt. Duży cokół z wolutami, na froncie scena Zrzucenia z mostu, a poniżej inskrypcja w języku czeskim (!) z chronostychem (1634!!!): "Ku większej chwale i pobożności świętego Jana ten to obraz/wizerunek „zgotował” i dał/zamówił i wystawił/ Matieolän Franciszek" - fundator. Napis dość mocno zniszczony. W roku 2016 renowację przeprowadził konserwator, rzeźbiarz akademicki, Peter Váňa, dodano nowy nimb (starego już nie było). Autor nieznany (uwaga: obiekt jest tak dojrzały ikonograficznie i stylowo, że nie zdziwiłbym się, gdyby data z chronostychu uległa podważeniu w toku kolejnych badań. należy śledzić doniesienia na ten temat) (uzup: G.S.)
K VIetssI sLaVIe a pobozoNostI sVatIho Jana tento obraz VihotoVIt I DaL MatIeolän frantissek
 • Brandýs nad Labem (Brandeis an der Elbe), kraj: Středočeský, okres: Praha-východ, , Czechy): w 2012 roku, po 94 latach (od 1918 roku), w ramach rewitalizacji powróciła na rynek rzeźba Św. Jana Nepomucena. Stała ona uprzednio przy dzwonnicy kościoła św. Pawła w podwójnym mieście Brandýs nad Labem-Stará Boleslav (zobacz niżej), gdzie pozostał po niej tylko postument. Rzeźba przedstawia św. Jana Nepomucena adorującego wizerunek Matki Boskiej Staroboleslawskiej, który trzyma przed nim pulchny, półnagi, uskrzydlony aniołek. Jan pochyla głowę w kierunku wizerunku Madonny i trzyma przed nim pobożnie złożone w modlitwie dłonie. Święty stoi na lewej nodze, a prawą klęczy na kolumience sięgającej kolana (pierwszy raz spotykam się z takim ujęciem). Na kolumience położony też biret. Ubrany standardowo w szaty kanonika. Na frontowej ścianie, pod gzymsem wieńczącym postument kartusz z chronostychem w języku łacińskim, w tłumaczeniu: "Chroniącemu obrońców sławy/dobrego imienia/ czciciele", z którego można odczytać datę roczną wystawienia: 1755. Poniżej inskrypcja w języku czeskim: "Blahoslavený kdož jazykem svým nepoklesl, a kdož nesloužil nehodným sebe. Eccles. XXV.11" (Błogosławiony kto językiem swym nie upadł i kto nie służył niegodnym siebie – cyt.bibl.). Na samym dole: Ren. 2012., a z tyłu postumentu inskrypcja w języku czeskim dokumentująca renowację pomnika w 1857 roku: "Obnoveni / stalo se L.P. 1857 / láskou a dobročinnosti / obecenstva" (Odnowiono w roku pańskim 1857 miłością i dobroczynnością społeczeństwa). Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka, tłum: G.S.)
Defensor
faMe
CVLtores
Contege
 • Mladá Boleslav (Młoda Bolesław, Jungbunzlau, kraj: Středočeský, okres: Mladá Boleslav, , , Czechy): w narożnej (NW) wnęce fasady kościoła pod wezwaniem św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej) znajduje się kamienna barokowa figura Jana N. w złotej aureoli. Przy wejściu do kościoła ustawiono natomiast wolutowany kamienny cokół z inskrypcjami, które jednoznacznie wskazują na nepomuckość tego obiektu i jego pochodzenie z Rožátova (Roschatau), dawnej nadrzecznej osady wchodzącej w skład dzisiejszego miasta Mladá Boleslav. Z dużym prawdopodobieństwem można cokół ten łączyć z figurą z narożnika kościoła - zapewne niegdyś (jeszcze za rožátovskich czasów?) Pierwszy objawia cyfrę 2961, drugi - 3051, trzeci - 1731 (?). Natomiast na jednym z boków napis podaje rok 1714 i fundatora ukrywającego się pod inicjałami ALBL (uzup.: M.Muryn)

DISERTO
ET
IN TRIBVLATIONE SILENTIARIO
QVIA POENITENTIARIO
B. IOANI NEPO
MVCENO
ADAMVS KOHAVT
ET SOCIATORI VERONICA
EREXERVNT

MOLDAVA ABSTVLIT
BENEFICENTIOR ISERA
VENERATIONI RESTITVIT
______ . ______

ORTI IN AQVIS PVGILI
AD AQVAS HAEC MERITO
GLORIA SVRGIT

EX VOTO
DEDICATA .SS. IOANI NEPOMVCENO
SUMMO PROTECTORI
FAMAE ET NOMINIS
A:L:B:L
ANNO 1714-8 OCTOBRIS
BIS PRIVATVS LOCO HIC DENI...VE SISTO
ET OV...SVS EO CARIOR MVLTIS

 • Bělá pod Bezdězem (kraj: Středočeský, okres: Mladá Boleslav, , Czechy): kamienna barokowa figura Jana N. z początku XVIII wieku. Dawniej na głównym placu miejscowości, dziś przed kościołem Podwyższenia Św. Krzyża. Na cokole złocony chronostych dający datę 1725 (z dokładnością do 8 lat, zależnie od odczytania liter W [V+V?], H [I=I?] i ostatniego samotnego I)

HONORI
I
OANNÆO
CLIENS OBTVLIT
INFIMVS VOTI RE
VS WENCESLAVS
VITVS IGNATI
VS CIPL CVRA
TVS BIELÆ
I

 • Liblice (kraj: Středočeský, okres: Mladá Boleslav, , Czechy): na skwerku, w pobliżu kościoła Św. Wacława znajduje się kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena z 1770 roku (data roczna pochodzi z internetu, chronostych daje rok 1772). Święty przedstawiony w postawie stojącej, ubrany w szaty kanonika, trzyma w ramionach krucyfiks i dodatkowo misę (symbol rozdawanej jałmużny), bardzo rzadkie zestawienie atrybutów w tym ujęciu. Na głowie biret z pomponem. Wokół głowy aureola z pięciu gwiazd. Uwagę zwraca również nietypowa futrzana peleryna (mantolet), zarzucona na ramiona, jednak nie związana pod szyją. Rzeźba, nie najwyższej klasy, ustawiona na prostopadłościennym postumencie, na frontowej ścianie którego chronostych z datą roczną 1772. Stan pomnika dobry, miejsce zadbane, otoczone płotkiem (nad: J.B. z Kłodzka)

DIVE PATERIÆ
BELLO FAME
PESTEQVE LASSIS
ORO: PATRIOTIS
 PATROCINARE TVIS

 • Tuklaty (kraj: Středočeský, okres: Kolín, , ul. Na Valech, Czechy): koło kościoła św. Jana Chrzciciela, cmentarza i dzwonnicy stoi kamienna, barokowa figura Jana N. w stroju tradycyjnym. Głowa odkryta, biret w ręce, wokół złocisty nimb z pięcioma gwiazdami. Piękny kontrapost, dynamiczne szaty. Krzyż leżący na palmie trzyma lewą ręką. Cokół trzyczęściowy z gzymsami. Na froncie cokołu łacińska inskrypcja z chronostychem dającym rok 1743. Autor nieznany, tylko inicjały: F P. Z napisu dowiadujemy się, że figura została postawiona dzięki inicjatywie lokalnego proboszcza, Václava Pečeného, dla uczczenia bawarskich i francuskich żołnierzy, którzy w Czechach brali udział w walkach o sukcesję austriacką. Renowacja w latach 2011-12 wykonana przez rzeźbiarza Martina Kulhánka (nad: G.S.)

HOSTIBVS ABACTIS
GRATES DEO
ET DIVO IOANI AGENS
HOC OPVS POSVIT
VENCESLAVS PECENI
LOCI PAROCHVS

 • Plaňany (kraj: Středočeský, okres: Kolín, , ul. Pražska): na skwerku kamienna figura Jana N. z roku 1759. Strój tradycyjny: 9 guzików, odkryta głowa, nimb, z pięcioma gwiazdami, krzyż, palma. Kontrapost. Figura flankowana trzema aniołkami (współczesne repliki). Twórcą był kutnohorský rzeźbiarz Martin Máslo i kamieniarz Václav Kamenický z Kostelca nad Černými lesy. Rzeźba postawiona przez proboszcza w podzięce za uchronienie miasta podczas bitwy pod Kolinem. Cokół trójboczny z wolutami, na froncie w ozdobnym kartuszu inskrypcja łacińska z podwójnym (!) chronostychem z rokiem 1759. W tłumaczeniu "Ta statua świętego Jana /postawiona/ w podzięce przez mieszkańców Plananów" (nad: i tłum: G.S.)

Statuam
hanC Mens gra
ta LoCI patrI of
fert DIVe Ioannes
eCCe tIbIpIa Dat
pLananIana / ManVs

 • Nymburk (kraj: Středočeský, okres: Nymburk, , Kostelní náměstí, Czechy): na placu przy kościele sv. Jillí kamienna figura Jana N. z roku 1742 w okrągłym kamiennym kręgu, otoczona metalową balustradą. Święty przedstawiony w pozycji klęczącej na chmurkach. Strój tradycyjny (16 guzików). Odkryta głowa, biret nisko w lewej ręce. Prawą przytrzymuje krzyż i palmę oparte o lewe ramię. Nimb złocisty, pięć gwiazd. Na dole aniołek z palcem na ustach oraz z kielichem z apoteozą języka. Cokół dwukondygnacyjny, z gzymsami. Front: tarcza herbowa z koroną, poniżej chronostychowany napis dający rok 1742: Wystawiona w roku /1742/ .... Pozostałe boki również z napisami. Napis po prawej stronie daje rok 1823. Lewa strona: "TRAKSLATVM / ET / RENOVATVM / ANNO 1891 / RENOV. 1929 / A. 200 / CANONISATIONS", w tłumaczeniu: Renowacja w 1891; renow.w 1929 w 200-lecie kanonizacji. Napis z tyłu daje rok 1778 i tłumaczy się: Renowacja św. Jana patrona królewskiego? w roku jubileuszu kanonizacji świętego? (uwaga: jeśli chodzi o 50 jubileusz kanonizacji, to powinien być 1779. Pałka litery R w słowie REGNI jest pogrubiona, być może należy potraktować ją jako I). Autor nieznany (nad: G.S.)

ERECTA
ANNO:
QVO DIVINO AVXILIO
&OPE HVIVS SANCTI TER=
RA BOHE MAESTAB=
HOSTE LIBERATA

RENOVATVM
DIVO IOANNI
C
ORONA SANC
TA CORONATVS
EST.
J Z

RENOVATVM
DIVO IOANNI
PATRONO REGNI
ANNO IVBILEO
INTER SANCTOS
CANONISATO

 • Kralovice-Mariánský Týnec (kraj: Středočeský, okres: Plzeň-sever, , Czechy): Koło pięknego kościoła pielgrzymkowego projektu Jana Blažeja Santiniego-Aichela stoi barokowa kamienna figura Jana N., zamykając - razem z figurą Anioła Stróża - perspektywę założenia od południa. Jest to piękna rzeźba (I.F. Platzer?) ujęta w lekkim kontrapoście, z biretem w prawej ręce i z Czeskim Palladium z MB ze Starej Boleslavi w lewej. Na odwrocie Palladium napis "CARL. LEG. ...". Nad gołą głową aureola o pięciu dużych gwiazdach. Zdobiony wolutami cokół zaopatrzono w dwa chronostychowane napisy (przy czym konsekwentnie zastosowano w nich literę C (niewyróżnioną) zamiast G, a w słowie NEPOMUCENO nie wyróżniono żadnej litery). Dolny napis tworzy liczbę 1761, górny 1767

* * * * *
PARTHENICO
SACERDOTI
C
ONFESSORI
SILENTIARIO
VRBIS PRACENÆ
CLORIÆ
CZECHIÆ DELICIO
S. IOANNI
NEPOMUCENO
*       *

SACRABAT
ÆTERNVM DEVOTVS
CLIENS
F.M.K.
P.P.P.T.
 • Třebovle (kraj: Středočeský, okres: Kolín, , Czechy): przy skrzyżowaniu, w pobliżu kościoła św. Bartłomieja i zamku Sázavský Dvúr, znajduje się wnękowa kapliczka z kamienną figurą Jana N. flankowaną dwoma aniołkami. Dwukolorowy piaskowiec. Jan w stroju tradycyjnym, w przyklęku na chmurach, z dłońmi złożonymi jak do modlitwy. Z nimbu zachowała się sama obręcz. Z jego lewej strony aniołek trzymający krzyż, przy jego nodze palma, a pod kolanem Jana biret. Na cokole tarcza z herbem Jana z Hartliebu. Na bokach inskrypcje łacińskie z chronostychem. Tłumaczenia: lewa strona: "W podziękowaniu /od/ domu Hartliebów postawiono tę statuę w Třebovli" (1727). Prawa strona: "W roku kanonizacji św. Jana Nepomucena zapisano wcześniej. Przedtem za tajemnice spowiedzi wrzuconego do wody w Pradze" (1727). Rzeźba powstała dwa lata przed kanonizacją, co potwierdza chronostych. Kapliczka z profilowanym gzymsem oraz główką putta, wnęka półkolista. Na zewnątrz kapliczki kolejne dwa aniołki. Prawy trzyma zamkniętą kopertę/list (czy biret?) na sercu oraz kartusz z apoteozą języka. Lewy ma palec na ustach oraz kartusz z nieczytelnym wizerunkiem. Niektóre starsze źródła mylnie podawały, że autorem był M.F.Brokof (ew. że z jego warsztatu), jednak autor jest nieznany (nad. i tłum: G.S.)

eX Voto?
HartLIebIaDVM?
stat
C statVa
in trzeboL

In anno
CanonIsatIonIs saC.?
IoaňIs nepoMVCenI?
propear serVata
ConfessIonIs seCreta
antehaC In aqVa
pragae = InIeCI?
XVIII?

 

 • Křivsoudov (Kschiwsoudow, kraj: Středočeský, okres: Benešov, , Czechy): w centrum miejscowości, na zielonym skwerku znajduje się kamienna, barokowa, datowana na 1722 rok figura świętego Jana Nepomucena. Rzeźba ustawiona na wysokiej cylindrycznej kolumnie, której kulminacją jest potężna głowica. Kolumna spoczywa na prostopadłościennym postumencie. Na dwóch ścianach postumentu częściowo nieczytelne napisy: jeden z datą 1722 - wystawienia pomnika i jest chronostychem w języku staroczeskim. Drugi zawiera rok 1868 - datę przeniesienia go z innego miejsca w obecne. Święty w tradycyjnym ujęciu ikonograficznym z atrybutami: krucyfiksem, liściem palmy, pięcioma gwiazdami (nad: J.B. z Kłodzka)

SWATI IENE NEPOMVCKY
ZASTVPCE NAS SPREMILI  (?)
CZASI IAVIWIECNAVHA... (?)
...
...
...
...
...
MDCCXXII

 • Vyšší Brod (Wyższy Bród, Hohenfurth, kraj Jihočeský, okres: Český Krumlov, , Czechy): na filarze mostu na Wełtawie stoi kamienna barokowa figura Jana N. Jan patrzy na klasztor cystersów, na głowie ma biret, w ramionach krucyfiks. Na wolutowanym cokole duża pomalowana na czerwono gwiazda oraz napis z chronostychem. Treść nie jest całkiem jasna, świadczy natomiast o wieku figury, która powstała być może jeszcze za statusu błogosławionego, przed kanonizacją. Już wtedy jednak napisano o patronacie Jana nad państwem Habsburgów. Wyróżnione litery dają liczbę 259 (ew. 210), która być może razem z innymi, zawartymi w niezachowanych napisach, dawała rok fundacji. Złote gwiazdy w aureoli i palma. Obiekt remontowany w roku 2014

REGNANTI
(G?)LORIOSE IN COELIS
B. IOANNI N.
L
(I?)OPATRI PATRIA
ET
PATRONO
REGNI

 • Rožmberk nad Vltavou (kraj Jihočeský, okres: Český Krumlov, , Czechy): na placyku w centrum miejscowości na wysokiej kolumnie stoi kamienna barokowa figura Jana N. w metalowej aureoli o pięciu złotych gwiazdach. Kontrapost, biret, duży krucyfiks. Na kapitelu kolumny wyrzeźbione serce gorejące. Na cokole inskrypcja fundacyjna z chronostychem świadcząca, że fundatorem był niejaki Joseph Antonius Hervisch. Napis powyżej daje rok 1722, a na samej górze inicjał JAP. Całość otoczona balustradą

PRO AMPLIANDAEIVS
GLORIA FIERICVRAVIT

 • Písek (kraj Jihočeský, okres: Písek, , Czechy): w kapliczce przy kościele Narození Panny Marie znajduje się barokowa kamienna figura Jana N. ukazana w przyklęku na chmurce. U stóp anioła, w rękach krzyż, w lewej dłoni złota palma. Bardzo rozwiane szaty, aureola o pięciu złotych gwiazdach. Na gzymsowanym cokole kartusz z chronostychowanym napisem, który daje datę 1762

SODA
LI
TAS AL
M
A SANCTO
SVO TVTE
L
ARI

 • Mladá Vožice (Jung Woschitz, kraj Jihočeský, okres: Tábor, , Czechy): po południowej stronie kościoła, w murze kościelnym umieszczono konchową kapliczkę, a w niej piękną polichromowaną kamienną figurę Jana N. Barokowa rzeźba stoi w lekkim kontrapoście, trzyma na prawym barku krucyfiks spod którego wygląda filuternie główka anielska. Biret, aureola o pięciu wielkich gwiazdach. Cokół z gzymsem i wolutami. Na froncie częściowo zatarta inskrypcja z chronostychem: "DIVO / TAMAE PA / TRONO S~YN / CEBO AF / TE C ... / L A ..." (?). Wyróżnione litery dają rok  1754, lecz odczytanie nie jest pewne

DIVO
TAMAE PA
TRONO S~YN
EBO AF
E C ...
L
A ...

 • Horosedly (Horusedly, kraj Jihočeský, okres: Písek,, Czechy): Przy moście na rzeczce Skalice ustawiono, z widokiem na kaplicę Jana N. po drogiej stronie, jedną z najbardziej malowniczych figur Jana N. jakie widziałem. Jest kamienna, pięknie polichromowana, wyposażona w aureolę, krucyfiks i biret - trzymany w lewej ręce. Cztery rogi bazy figury zdobią cztery aniołki z atrybutami: rogami obfitości (dwa tylne), palcem przy ustach, otwartą księgą z datą fundacji (1727). Na plincie umieszczono łaciński napis "RELIQVIÆ SANCTORŪ" - czyżby sugerująca istnienie relikwi Janowych w tej miejscowości? (Jeśli tak, to w grę wchodzi tylko kaplica JN, zobacz wyżej). Ale to dopiero początek - na wszystkich czterech ścianach cokołu są pola z sentencjami, również po łacinie. Front: 'SANCTO / IOANNI NE / POMVCENo", lewa strona (chronostych): "GLORIOSO / VINDICI LABOo / RANTIBVS EX / INFAMIA", prawa strona: "sMETROPOLI / TANÆ ECCLE / SIÆ PRAGENSIs / CANONICo", tył: "OB CUSTODI / TUM CONFEs / SIONIS SECRETŪ / MARTIRI". Rzeźba jest barokowa, pochodzi zapewne z roku 1727, jak głosi to chronostych i data w księdze. Niedawno z wielkim smakiem restaurowana - odważnie, lecz bardzo stylowo (innym kolorem zaznaczono otworzone fragmenty). Jak pokazują stare zdjęcia GSV, w roku 2011 figury nie było na tym miejscu. Pojawia się więc pytanie, czy teraz wróciła ona na swe miejsce, czy też może została tutaj skądś przeniesiona. Nie jest to najwyższe osiągnięcie sztuki rzeźbiarskiej, ale urok i położenie nie mają sobie równych [jeden z najpiękniejszych noclegów świata]

GLORIOSO
VI
NDICI LABOo
RANTIBVS EX
I
NFAMIA

 • Ostrov (Schlackenwerth, kraj Karlovy Vary, okres: Karlovy Vary, , Czechy): koło mostka na rzece Bystřica w parku zamkowym stoi piaskowcowa barokowa figura Jana N. o wysokości 3,5 metra. Wykonał ją rzeźbiarz Johann Wild w roku 1807. Pierwotnie ustawiona w okrągłym zagłębieniu przed kamiennym Janským Mostem (Johannisbrücke) po drugiej stronie rzeki Bystrzyca, przed klasztorem pijarów. Przeniesiona na obecne miejsce po zniszczeniach spowodowanych wichurą w roku 1958. Na profilowanym cokole napisy, częściowo nieczytelne, a na froncie chronostych (nad: G.W.)

Parochiani huisus ecclesiae piique clientes mei ex speciali voto ita poni craverunt

 • Klenčí pod Čerchovem (Klentsch), kraj: Plzeň, okres: Domažlice, , Czechy): na głównym placu, przed Muzeum Jindřicha Šimona Baara, w pobliżu urzędu miejscowości i kościoła św. Marcina, na zielonym trawniku ustawiona piaskowcowa rzeźba Św. Jana Nepomucena z 1715 roku (choć próba odczytania chronostychu dała rok 1718?). Święty w postawie stojącej w wyraźnym kontrapoście, trzyma przy lewym boku, równy mu wysokością krzyż (!) z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa, co jest rzadkim przedstawieniem ikonograficznym Jana Nepomucena. Rzeźba ustawiona na głowicy fragmentu kolumny jońskiej wtopionej w prostopadłościenny postument nakryty gzymsem. Na frontowej ścianie postumentu chronostych w łacinie, pod którym data roczna 1715. Dokumentuje to silny kult Jana Nepomucena w tym rejonie jeszcze przed ogłoszeniem go błogosławionym (1721) i świętym (1729). Na bocznych ścianach postumentu monogramy: MARIA oraz IHS. Postument ustawiony na dwustopniowym podwyższeniu. Jan zwrócony twarzą w kierunku hotelu. Stan pomnika dobry, miejsce zadbane (nad: J.B. z Kłodzka)

ANCTE
IOANNES
STRVCTA
VOTA ACCIPE
A
FRANCISCO
AACHM. VER (?)
1715

 • Nýrsko (kraj: Plzeň, okres: Klatovy, , Czechy): przy ul. Klostermannovej 37, przy schodach prowadzących do kościoła św. Tomasza (Kostel sv. Tomáše) znajduje się kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena pochodząca z 1736 roku. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, z prawą nogą nieco wysuniętą do przodu. W dłoniach Jana krucyfiks pochylony na lewe ramię. Wokół głowy metalowa aureola z pięcioma złotymi gwiazdami, a na głowie biret. Rzeźba ustawiona na prostopadłościennym, ogzymsowanym postumencie. Na frontowej ścianie postumentu chronostych w łacinie (litery S oraz NEP są wielkości tych wyróżnionych, lecz oczywiście nie mają znaczenia liczbowego). Do lat siedemdziesiątych XX wieku rzeźba stała na rynku, koło zlikwidowanego kościoła. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

EREXERVNT
DEVOTI SERVI
SANCTI IOANNIS
NEPOMVCENI

 

 • Hřensko (Herrnskretschen, kraj: Ústí nad Labem, okres: Děčín, , Czechy): przed kościołem pod wezwaniem Jana N. (zobacz wyżej) stoi kamienna figura Jana N. Na cokole rocaille z chronostychem dającym rok 1755. Zniszczona twarz posągu została ostatnio (2017?) naprawiona podczas renowacji (uzup: U.B.)

IO DIVO
IOANNI NEPOMVCENO
SIT HONOR LAVSAT
Q
VE GLORIA
INPERPETVAS ÆTERNI
TATES
IN ET PERTE NOBIS
VERO PAX
Q
VIES

 • Rheine (Niemcy >>): kamienna figura Jana N. w towarzystwie dwóch aniołów przy rzece Ren. Na cokole ciekawa scena Topienia, pod nią chronostych dający datę roczną 1730

SANCTO IOANNI NEPOMVCENO PATRONO SVO
EX DEVOTA INTENTIONE ERIGVNT

 • Bergheim (pow: Rhein-Erft, rejencja: Kolonia, kraj: Nadrenia Północna-Westfalia, Niemcy >>): na niewielkim mostku stoi prosta kamienna figura Jana N. z rozbudowanym napisem fundacyjnym na cokole (nad: K.Ks.). Jego fragment stanowi dający rok 1728 chronostych

ET PATRONO SVO PONVNT
IOANNES JOSEPHVS PERTVS SOVRDT
ET
ISABELLA CATHARINA
HARTMANS

 • Freiburg im Breisgau (Fryburg Bryzgowijski, Friburg, land: Badenia-Wirtembergia, rejencja: Freiburg, reg: Südlicher Oberrhein, pow: Breisgau-Hochschwarzwald, Niemcy >>, ): we wschodniej dzielnicy miasta - Ebnet, po zachodniej stronie mostu na rzece Dreisam, który swą nazwę wziął od niej (Nepomuk Brücke) znajduje się murowana kapliczka Jana N. Wewnątrz wykonana z czerwonego kamienia i polichromowana figura JN. W rękach trzyma krucyfiks ułożony na palmie, na głowie biret, rude włosy. Na profilowanym cokole w otoku pięć kul (gwiazd?) ujętych w specyficzną ozdobę roślinną. U stóp Jana inicjały T.W.M. (?, rzeźbiarza?). Na dolnym członie cokołu chronostychowany napis, jednak tylko litery dwóch ostatnich wersów mające wartość liczbową są wyróżnione i pozwala odczytać datę roczną 1725. Na pilastrze kapliczki data 1886 i inicjały A.D. (dotyczące remontu?) (nad: Kacper)

DIVO
IOANNI NEOPOMUCENSI
HANC STAT. UAM POSUIT
CASIMIRVS
EX BARONIBVS DES ICKINGEN

 

 • Altenthann (land: Bawaria, rejencja: Górny Palatynat, pow: Regensburg, Niemcy >>, ): przy skrzyżowaniu ulic znajduje się murowana, otynkowana, przykryta drewnianym daszkiem kapliczka, w której umieszczona jest pochodząca z roku 1762 kamienna rzeźba Jana N. Święty w postawie stojącej, w szatach kanonika, prawa noga lekko wysunięta do przodu. W ramionach Jana, pochylony na prawy bark, krucyfiks i zielony liść palmy męczeństwa. U stóp Nepomucena dwa putta ze złotymi skrzydełkami, z których jeden trzyma paluszek na swych ustach. Nad głową Jana, na której biret, metalowa, ciekawie uformowana aureola z pięcioma gwiazdami. Ciekawostką jest to, że Jan nie ma ani wąsów, ani brody (!), co dla przedstawień Nepomucena jest bardzo rzadkie. Rzeźby ustawione na prostopadłościennym postumencie, na frontowej ścianie którego chronostych w łacinie, a na gzymsie data roczna 1762. Wydaje się, że sama kapliczka została wykonana o wiele później niż rzeźba w niej stojąca, w celu jej ochrony. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

HenrICO
praerVLe
beneDICto
sCheLLe,,
rerVICarIo
saXeaInasta
tVasCVLp
torIsDeXtra
sVrreXIt

 • Straubing (land: Bawaria, rejencja: Górny Palatynat, pow: Regensburg, Niemcy >>, ): w kościele St. Jakob (zobacz wyżej) przy jednej z kolumn lewej nawy zamocowano rokokową ambonę.  Wykonana została w 1752 roku przez rzeźbiarza Wenzela Myrowskiego, a kończył ją miejscowy stolarz ohann Heinrich Klembt. Schody do niej okręcają się wokół kolumny i kończą bardzo ozdobną bramką wejściową, na szczycie której umieszczono cokolik o bardzo wyszukanej formie z klęczącą na chmurce figurą Jana N. w pięciogwiaździsiej aureoli. Po obu stronach Jana aniołki, jeden z palcem na ustach i z trójkątna kłódką, drugi z krucyfiksem. Na płycinach poniżej płaskorzeźbione sceny z życia Jana (Topienie, Spowiedź Królowej) i dodatkowo męczeństwa św. Szczepana. Malowana tablica fundacyjna z lat 60. XVIII wieku, a jeden z cytatów biblijnych zaprezentowany w rocaille'owym obramowaniu jest chronostychem dającym datę 1767

præDICate
eVan~
geLIVM
C
reatV
Marcian Cap.j6

 • Neukirchen beim Heiligen Blut (land: Bawaria, rejencja: Górny Palatynat, pow: Cham, Niemcy >>, ): murowana, otynkowana, założona na rzucie kwadratu kapliczka z dużą wnęką w ścianie frontowej. We wnęce umieszczona kamienna, polichromowana figura Św. Jana Nepomucena z roku 1720. Święty w postawie stojącej z krucyfiksem trzymanym w dłoniach przy piersi. Wokół głowy Jana pięć złotych gwiazd. Na frontowej ścianie cokołu, na którym ustawiona jest rzeźba kartusz z chronostychem w łacinie z "wszytą" datą roczną 1720. Pod kartuszem herb, prawdopodobnie fundatora rzeźby. Nad niszą tablica upamiętniająca pierwszą po II Wojnie Światowej czeską pielgrzymkę z Chodovska i Klatovska do Loucimskiej Panny Marii, która miała miejsce 9 maja 1990 r. Należy wyjaśnić, że w pobliskim kościele pielgrzymkowym Narodzenia Marii Panny (Katholische Wallfahrts- und Pfarrkirche Mariä Geburt zum Heiligen Blut) znajduje się słynąca cudami figurka Marii Panny (Černá Madona), która wcześniej znajdowała się w Czechach w miejscowości Loučim (nad: J.B. z Kłodzka)

SANCTVS
IOANNES NEPOMVCENVS
HONORIS
INSIGNIS DE
FENSOR

 

 • Zubrohlava (Żubrohława, Bölényfő, okres: Námestovo, kraj: Žilina (Orawa), Słowacja >>): kKamienna polichromowana figura Jana N. z roku 1852 ustawiona na cokole przy drodze do kościoła śśw. Piotra i Pawła. Napis głosi: "E pia devotione erexit Iosephus Kovalcsyk ut sit laus honor­que beato Ioanni Nepomuceno". Wskazuje on fundatora, niejakiego Józefa Kowalczyka i jest chronostychowany, a odczytana data potwierdza rok 1852. Pięciogwiaździsta aureola, blaszany daszek na prętach, krzyż, biret na głowie. Obiekt restaurowany w latach 1999 i 2009. Przy figurze rosną lipy zasadzone na cześć zmarłej cesarzowej Elżbiety, zwanej Sissi (nad: Pietrosul)

E pIa DeVotIone
ereXIt
I
osephVs  KoVaLCsyk
V
t sIt LaVs honorqVe
beato
I
oannI NepoMVCeno

 • Hrkovce (okres: Levice, kraj: Nitra, , Słowacja >>): przy głównej drodze, tuż za ogrodzeniem cmentarza, w bliskości rzeki Ipoly (Ipel'), ustawiono rekonstrukcję z 2010 roku barokowej figury Jana N. Nie odtworzono oryginalnego chronostychu (>>), ale go przepisano na tablicę informacyjną, co prawda z jednym małym błędem (wyróżnione niepotrzebnie litery O bez wartości liczbowej) wskazuje na rok 1782. Drugi, węgierski napis na rok 1739 (nad: M.O.)

DIVO IoannI nepoMVCeno
 pIVsCLIens posVIt Ioannes
 SzVnyogh Iános GyerkIensIs

NepoMVkI sz.Iánosnak a
Ió hlr és néV VáLaztott pátron Vsának
tIszteLetére áLLItotta háLa aDo hIVe
SzVnyogh Iános gerkI Iobbágy

 • Banská Bystrica (Neozolium, Besztercz-Bánya, Neüsoll i inne wariacje, okres: Banská Bystrica, kraj: Banská Bystrica, Słowacja >>): barokowa kaplica św. Jana Nepomucena z 1767 roku, od której pochodziła dawna nazwa przystanku kolejowego "Banská Bystrica mesto" (zobacz wyżej). Nad wejściem podwójny chronostych z datami 1767 i 1823. Wewnątrz znajduje się mocno zniszczona iluzjonistyczno-figuralna polichromia autorstwa pochodzącego z Wiednia bańsko­szczawnickiego malarza Antona Schmidta (1713–73). W ołtarzu drewniana barokowa rzeźba Jana N. naturalnej wielkości z aniołkiem trzymającym kłódkę i palmę. Całość wieńczy sygnaturka z kulą, a nad rozfalowanym gzymsem umieszczono pięć złoconych gwiazd. Przed kaplicą malowany wizerunek św. Jana Nepomucena i mostu Karola w Pradze (nad: Pietrosul)

NepoMVCene tVos fIDos tVe are CLIentes

qWI nVnC hanC reparantae DeM tVe arIs et ILLos

 • Kerecsend (kistérség: Egri, megye: Heves, régió: Észak-Magyarország): kamienny posąg Jana N. z roku 1802 stoi przy kościele na ul. Głównej (Fö utca). Ulica jest częścią drogi krajowej nr 25. Na cokole chronostych (>>), niezbyt udany skoro daje rok 1803 a nie 1802, jak wykuto poniżej, a ponadto tylko niektóre z liter-cyfr są wykorzystane (nad: M.O.)

SUMPTIBUS
COMUNITATIS
ERECTA ET
BENEDICTA
PERIOA:OR=
BÁN PAROCH

 • Veszprém (Vesprím, Weißbrunn, Belomost, kistérség: Veszprémi, megye: Veszprém, régió: Közép-Dunántúl, , Węgry): przy Var utca, w niszy, kamienna figura Jana N. na cokole, 1785. U podstawy tablica z chronostychowanym napisem

EX DE VOTIS OBLATIS SANCTO
I
OANNI NEPOMVCENO
SVI SVO

 • Mezőkövesd (kistérség: Mezőkövesdi, megye: Borsod-Abaúj-Zemplén, régió: Észak-Magyarország, , Węgry): kamienny Jan N. (Nepomuki Janosz szobor) z roku 1779 umieszczony na kolumnie tuż przy kościele pw. św. Władysława (Szent László katolikus templom), Na cokole chronostych

SANCTO
IOANN
I
NEPOMUCENO
PAT
IS ANDEREÆ
KAPOSSIZELO
POSITA
1779

 • Zlatna (Zalatna, Klein-Schlatten, prowincja: Siedmiogród/Ardeal/Erdely, judeţul: Alba, Piaţa Unirii, , Węgry): kamienna figura Jana N. z 1902 roku stała na cokole z chronostychem przy południowej ścianie kościoła pw. Jana N. (zobacz wyżej). Obecnie cokół jest pusty, a rzeźba przechowywana w pomieszczeniach kościelnych (?). Jan w jednym ręku ma krucyfiks, w drugiej, opuszczonej, zamkniętą księgę.  Chronostych daje datę 1902, przy czym nie jest najwyższej klasy, bo niektóre litery I, J, D nie są włączone do łamigłówki (nad: Pietrosul)

AD
MAGNAM DEI
GLORIAM
ET SANCTI
JOANN.[IS] NEP.[OMUCENI]
ECCL[ESI]AE
PATRONI HONOREM

 • Wiedeń (Bezirk: Brigittenau/Leopoldstadt, Austria >>): na granicy 2 i 20 dzielnicy Wiednia, koło dawnej komory celnej, przy skrzyżowaniu Taborstr. i Nordwestbahnstr. stoi ceglana kapliczka z baniastym hełmem, z kamienną barokową figurą Jana N. wewnątrz. Nad wejściem girlandy i ornamenty oraz napis dający datę 1728. Drugi chronostych, na cokole rzeźby, daje te samą datę

TABORINVS AVGVSTO
.ITHO CEXOMINE DECOR

DEO
VIRGINEÆ QVE
EIVS INTAC
PARENTI ET
DIVO IOANNI
C AD ARAS

 • Wiedeń (Bezirk: Döbling, Austria >>): kamienna figura Jana N. z połowy XVIII wieku przy Heiligenstädterstraße 181, na rogu Sickenburggasse, niedaleko Dunaju, umieszczona we wnęce w ściętym narożniku budynku. Na cokole napisy-chronostychy dające daty 1710 oraz 1709

ANNO
INSTANTI
D
ECIMA OCTOBRIS
POSV.
 IT
N

MAGGNO
ERRIS
C
ONFESSORI
ET IN
AS IS
ADVOCATO

 • Wiedeń (Bezirk: Landstraße, , Austria >>): kamienna figura Jana N. przy Apostelgasse, przy kościele Świętego Piotra i Pawła. Oryginalnie figura umieszczona była w niszy ściany kościoła, przeniesiona na obecne miejsce około roku 1970. Jest to duża barokowa rzeźba gołogłowego Jana na obłokach, z aniołkami trzymającymi palec przy ustach i biret. Na wolutowym cokole scena Topienia i chronostych z rokiem 1754

DIVO NEPOMVCENO TVTEI ARI SVO
I
NSTRVXIT SVPPLEX

 • Wiedeń (Bezirk: Döbling, , Austria >>): w dawnej wsi Josefsdorf, na wzgórzu Kahlenberg przy ścieżce, około 200 metrów poniżej i na południe od kościoła św. Józefa, stoi kamienna biała figura Jana N. Na cokole rozbudowany chronostych (>>) w języku niemieckim. Data z cokołu wskazuje na rok 1724, ale opis w źródłach mówi o roku 1750 jako momencie powstania rzeźby (nad: M.Muryn)

DERDEIN SAVL
GESEZ TAVFSNEV
TREV DESSELBEN
BSCHIITZERSEY
IAVONHISO SIND
I
ST RVCK
O IOANN VOM
NEPOMVCK

 • Hallein-Bad Dürrnberg (Land: Salzburg, Bezirk: Hallein, Rupertusplatz, , Austria >>):  kościele pielgrzymkowym Maria Dürrnberg, na przyściennej konsoli znajduje się drewniana, polichromowana, barokowa rzeźba przedstawiająca Św. Jana Nepomucena. Święty Jan przedstawiony w pozycji klęczącej na obu kolanach, co jest niezmiernie rzadkim ikonograficznym wyobrażeniem tego świętego (!). Przed sobą w prawej dłoni trzyma krucyfiks, który adoruje wzrokiem, do lewej dłoni, niefachowo, doczepiony zielony liść palmy męczeństwa. Przed kolanami Jana położony czarny biret. Wokół głowy nimb z pięcioma gwiazdami. Na frontowej ścianie postumentu w ozdobnym kartuszu chronostych. Trzy pierwsze wersy chronostychu ujawniają datę roczną 1720, kolejne trzy również pozwalają odczytać rok 1720 (nad: J.B. z Kłodzka)

DEO / SanCto qVe IoannI NepoMVCeno honorIs / SerVatorI erIgebat / In DebItae aCsIne sIne InVIoLabILIs Venera: / tIonIs teseraM. / CI... et Pa... indigns... / I.F.H.

 • Leuven (Louvain, Lowanium, region: Brabancja Flamandzka, , Belgia >>): w centralnej bibliotece tutejszego uniwersytetu przy Monseigneur Ladeuzeplein 21 przechowuje się rycinę nepomucką przedstawiającą pomnik Jana N. Figura ma pięć gwiazd wokół głowy i dwa putta u stóp (z palmą oraz z rogiem obfitości i palcem przy ustach). Na cokole inskrypcja z chronostychem dającym rok 1740. Banderie, również chronostychowane (>>), głoszą, że obiekt ma związek z kolegiatą parafialną św. Jakuba w Antwerpii, a ich rozszyfrowanie daje tajemniczą liczbę 1485 (?)

SANCTO
I
OANNI NEPOMUCEN
GRATITUDO
V
OVENS
EXHIBUI

IN INSIGNI ECCLESIA
C
OLLEGIATA AC PAROCHIALI DIVI
I
ACOBI ANTVERPIAE COLIT
POPULARE AC INVOCAT


^^
 • Dwie moje próby ułożenia chronostychu z datą 2006 na potrzeby Nowego Jana Piaseczyńskiego (Mazowsze >>) uświadomiły mi, jak trudna jest to łamigłówka. W założeniu tekst miał być polskojęzyczny, więc zastosowałem dodatkowe zasady:

  W = VV = 5+5 = 10                    Ł = L = 50                 J = I = 1

  Pierwszy:
  5+5+1+1+1+1000+5+100+1
  +1+1+50+5+5+500+1
  +100+1+100
  +1+50+50+5+5+1+5+5+1
  = 2006

ŚVVIĘTY IANIE NEPOMVCENIE
I PATRONIE SŁAVVY DOBREI
CHROŃ PIASECZNO
I BŁOGOSŁAVV KRAIOVVI
 

Drugi:
5+5+1+1+1+1000+5+100+1
+1+50+5+5+50+5+500+1+1
+5+5+5+5+1
+5+5+5+100+100
+1+5+5+1+5+5+1+5+5
= 2006


ŚVVIĘTY IANIE NEPOMVCKI
TYŚ IEST PATRON SŁAVVY LVDZKIEI

VV
staVV sIę za nas
V Pana VVszeChrzeCzy
teraz I na VVIek WIekó
VV
 

Zobacz też stronę (>>) poświęconą łacińskim napisom (w tym chronostychom) na cokołach figur JN w Czechach, która liczy 135 pozycji
 
<

 


  Źródła>>
^


 ^ 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR :::STARE:::PRYWATNE:::©