Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Wielkopolska > województwa: Chełmińskie i Malborskie >
województwo Chełmińskie > Ziemia Chełmińska (Powiaty: Chełmno, Toruń, Grudziądz, Radzyń, Kowalewo)
i Ziemia Michałowska (powiaty: Brodnica, Nowe Miasto)
województwo Malborskie  > Powiaty: Sztum, DzieRZgoń, Elbląg i Malbork oraz Księstwo Warmińskie
Prusy Książęce

NEPOMUKI PRUSKIE

Prusy Królewskie
czyli
dawne województwa chełmińskie i malborskie
w tym Księstwo Warmińskie
oraz
 Prusy Książęce
(dzisiaj Mazury i okolice)>     GŁÓWNA STRONA

>>    NEPOMUKI KUJAWSKIE
>>    NEPOMUKI POMORSKIE

Tytuł "Nepomuki Mazurskie" nie mógło być tu zastosowany, bo granic Mazur nie sposób wyznaczyć dokładnie. Kraina ta (w dzisiejszym rozumieniu) składa się z kilku części o bardzo różnej  historii. Olszyn - dzisiejsza stolica regionu - z pewnością nie leży na Mazurach. Jeśli przez Mazury rozumieć teren dawnych Prus Wschodnich (Prusy Książęce) zawężony przez aktualne granice Rzeczpospolitej, to na tym terenie Nepomuki - z kilkoma wyjątkami - nie występują, co wynika z protestanckiego rodowodu mieszkańców. Nie brak ich natomiast na wschodnim brzegu zakola Wisły (dawne województwa chełmińskie i malborskie) oraz na katolickiej Warmii (administracyjnie należącej do woj. malborskiego)

Posłuchaj:
 
THURI Frantisek Xaver
Cantata honorem
sancti Joani Nepomuceni
- choral

NEPOMUKI PRUS KRÓLEWSKICH W

....współtwórz tę mapę!....


NEPOMUKI PRUS KSIĄŻĘCYCH W

....współtwórz tę mapę!....


Literatura: "Kult św. Jana Nepomucena na Warmii" - Uniwersytet Gdański, Wydział Filologiczno-Historyczny. Autor: Janusz Hochleitner 1991-4. Wydana drukiem 1996, Elbląg.
 


Prusy Królewskie >>

Prusy Książęce >>
(Wschodnie)


KATALOG

152 + 29

Prusy Królewskie

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


woj. chełmińskie >>

woj. malborskie>>

w tym Z. Michałowska >>

w tym  X.Warmińskie>> 
 
    

 

Województwo Chełmińskie (61 + 4)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:Gloger, 1903:

Województwo Chełmińskie (... dawniej Toruńskie) graniczyło na północ z Pomezanią, należącą do Prus książęcych, na zachód z ziemią tychże Krzyżaków, która nosiła nazwę Saskiej, czyli Sasinowskiej, na południe z ziemią Dobrzyńską i powiatami Sierpskim i Szreńskim po rzekę Działdówkę. Resztę granicy południowej i ścianę zachodnią stanowiła Wisła, oddzielająca je od województw Inowłocławskiego i Pomorskiego. Województwo Chełmińskie składało się z dwóch ziem: Chełmińskiej i Michałowskiej, podzielonych na siedm powiatów. Z tych pięć powiatów: Chełmiński, Toruński, Grudziądzki, Radzyński i Kowalewski, leżało w ziemi Chełmińskiej, a dwa: Brodnicki i Nowomiejski, w Michałowskiej, wschodnią część województwa stanowiącej. Ziemia ta rządziła się wspólnie z Chełmińską, miała jednak osobnego swego chorążego i sędziego ziemskiego z asesorami, a odprawiała sądy w Brodnicy i Nowem-mieście. Północno-wschodni kraniec województwa Chełmińskiego, a w nim ziemi Michałowskiej, około Lubawy, zajmowały obszerne posiadłości biskupów chełmińskich (...)

 

^

Powiat Chełmno (12 + 2)

zobacz na mapie Google (>>)

 
 • Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ): w lewej nawie fary NMP jeden z ołtarzy przyfilarowych flankuje barokowa złocona figura Jana N. pozbawiona krzyża, 1779 rok
 • Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ):  w lewej nawie fary NMP pierwszy ołtarz przyfilarowy to rokokowy ołtarz Jana N. z XVIII wieku. Jest w nim obraz z około 1780 roku z postacią MB z krzyżem i zwiniętym pismem (?) wieńczącą Jana gwiaździstą aureolą. Barokowy, o bardzo ciekawym choć niewdzięcznym w fotografowaniu wypukłym półokrągłym kształcie. Dół ołtarza zdobi pięć gwiazd, na górze litery SJ (Santus Joanni?). Jan opiera stopę na kuferku (jedyne znane mi wystąpienie takiego motywu), obok leży kłódka i łańcuch. Barokowy obiekt był restaurowany w roku 1879 i wtedy zapewne kolumny i inne elementy zyskały białą barwę. Jest tu też, w kaplicy N. Sakramentu, złota figura nepomukopodobna, a jeden z ołtarzy wieńczy obraz, zapewne Franciszka Ksawerego, który może zmylić początkujących Łowców Nepomuków - obu nie wliczam do katalogu
 • Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ): obraz Jana N. razem z Xawerym znajduje się w podominikańskim kościele świętych Piotra i Pawła, zawieszony na drugim filarze międzynawowym po prawej stronie. Pochodzi najprawdopodobniej z któregoś ołtarza w farze, a u dominikanów znalazł się w 2002 roku. Wymiary: 145x112 cm (zobacz też niżej) (nad: H. Jakóbczak)
 • - Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ): nieistniejąca już kaplica Jana N. usytuowana niegdyś przed dominikańskim kościołem świętych Piotra i Pawła. W roku 1751  ufundowano tu Bractwo św. Jana Nepomucena (>>)
 • Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ): drugi obraz nepomucki znajduje się na zaplecku stall w kościele pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, przy dawnym klasztorze cysterek - dziś Sióstr Miłosierdzia (nad: H. Jakóbczak)
 • Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ): w zbiorach minimuzeum-skarbczyka Sióstr Miłosierdzia w d. klasztorze cysterek znajduje się niewielka współczesna (?) drewniana i polichromowana figura Jana N.  Jan ma złożone na piersi ręce przyciskające mały krzyżyk i palmę (nad: Thomas)
 • Chełmno (gm. i pow. Chełmno, ): w zbiorach minimuzeum-skarbczyka Sióstr Miłosierdzia w d. klasztorze cysterek znajduje się druga współczesna (?) drewniana i polichromowana figura Jana N. Jana przedstawiono w kontrapoście i włożono mu w ręce spory krzyż i palmę (nad: Thomas)
 • -/¿ Chełmno (gm. i pow. Chełmno): w kościele pofranciszkańskim, według jednej z zakonnic, w nastawie neogotyckiego ołtarza drugi od prawej obraz to wizerunek Jana N. My mamy co do tego bardzo poważne wątpliwości, ale sprawa wymaga sprawdzenia w źródłach (nad: Thomas)
 • Starogród (gm. i pow. Chełmno, ): w kościele św. Barbary z roku 1754, w szczycie pierwszego lewego ołtarza umieszczono drewnianą figurę Jana N.

^
Kijewo Królewskie powiat: Chełmno gm: Kijewo Królewskie ul. Św. Wawrzyńca / Chełmińska
 

Przy skrzyżowaniu stoi sympatyczna kamienna kolorowa figura Jana N. ustawiona na wysokim słupie. Jan Nepomucen jest, jak głosi napis na cokole, patronem gminy Kijewo i jego podobizna - ogolona i uśmiechnięta - jest w herbie miejscowości


 

^
Kijewo Królewskie powiat: Chełmno gm: Kijewo Królewskie ul. Św. Wawrzyńca 10
 

W kościele p.w. Św. Wawrzyńca, przy lewej ścianie, tuż przed amboną znajduje się ołtarz boczny, w którego szczycie umiejscowiony jest obraz z popiersiem Św. Jana Nepomucena. Święty trzyma przed sobą krucyfiks, który adoruje nabożnym wzrokiem. Ubrany jest w białą komżę, wykończoną przy rękawach koronką. Na ramiona zarzucona długa peleryna- mantolet. Na twarzy broda i wąsy, włosy długie. Wokół głowy jaśniejsza aureola i otok z pięciu delikatnych gwiazd. Tło niebieskie. Obraz umieszczony w złoconej, rzeźbionej ramie. Stan ołtarza i obrazów bardzo dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kijewo Królewskie powiat: Chełmno gm: Kijewo Królewskie ul. Toruńska 15
 

Jan Nepomucen jest, jak głosi napis na cokole figury na słupie (zobacz wyżej), patronem gminy Kijewo i jego podobizna - ogolona i uśmiechnięta - jest w herbie miejscowości. Na budynku Urzędu Gminy zawieszono tarczę herbową z takim właśnie wizerunkiem Jana N.^
Trzebcz Szlachecki powiat: Chełmno gm: Kijewo Królewskie  
 

W gotyckim kościele pw. Wniebowzięcia NMP, z przełomu XIII/XIV w., lewa figura w lewym prześwicie ściany tęczowej to św. Jan Nepomucen. Święty w postawie stojącej z pustymi dłońmi, kiedyś mógł trzymać krucyfiks. Jan w złotych szatach kanonika z wysokim biretem na głowie. Stan rzeźby dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Lipienek powiat: Chełmno gm: Lisewo  
 

W murowanej słupowej kapliczce, poświęconej po odnowieniu w kwietniu 2017 roku, rezyduje figura Jana N. o czerwonej sutannie i krzyżem w dłoniach (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Toruń (22)

zobacz na mapie Google (>>)

 
 • Toruń (gm. i pow. Toruń, ): figura Jana N. w dwukondygnacyjnym ołtarzu Matki Boskiej Szkaplerznej z lat 1728-1729 w pofranciszkańskim kościele NMP. Kościół ten przejęli później bernardyni, co miało skutek w formie powołania, jak w wielu ich kościołach w Polsce, Bractwa św. Jana Nepomucena (>>)
 • Toruń (gm. i pow. Toruń, ): barokowy obraz Jana N. w szczycie ołtarza św. Anny w kaplicy prawej nawy w kościele św. Jakuba
 • Toruń (gm. i pow. Toruń, ): w kościele św. Jakuba jednym z malowideł zdobiących stalle jest obraz Jana N. (nad: R.K.)
 • Toruń (gm. i pow. Toruń, ): przy ulicy Bażyńskich w dzielnicy Mokre, na terenie kościoła pw. Chrystusa Króla stoi przykościelna kapliczka z drewnianą rzeźbą Jana Nepomucena (nad: Thomas)

Znaleziona w źródłach informacja, jakoby w Toruniu, w kościele śśw. Janów, skrajna południowo-wschodnia kaplica nosiła imię Jana Nepomucena, okazała się nieprawdziwa. Jest to bowiem kaplica Krzyża Świętego i nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek zmieniała wezwanie. Jedyna kwestia, nad którą trzeba się będzie pochylić, to zbadanie, czy w ołtarzu tym nie ma przypadkiem relikwii JN, tak jak ma to miejsce w jego odpowiedniku i naśladowcy w Strzelnie (Kujawy >>).

To samo dotyczy notowanego w źródłach obrazu JN, w którym występuje on w szykownej srebrnej sukience. Wystarczy rzut wprawnego oka aby zorientować się, że jest to Franciszek Ksawery. Zamiast mostu lub ewentualnie konfesjonału w tle obrazu są zarażeni dżumą i egzotyczne zwierzęta. Srebrna sukienka i krzyż trzymany w ręku to zbyt mało. Już na własną rękę w tym samym kościele znalazłem kolejny obiekt nepomukopodobny - złotą figurę w birecie flankującą ołtarz w lewej nawie. Strój postaci nie jest jednak strojem kanonika, więc wypada odrzucić i tę kandydaturę na Nepomuka. Zdjęcia obu obiektów pseudonepomuckich tutaj >>

 • Toruń (gm. i pow. Toruń, ): Muzeum Okręgowym w ratuszu (Rynek Staromiejski 35) przechowuje się drzeworyt (nr inw. MT/Gr/2423) z wizerunkiem Jana N. Postać lekko zwróconego w prawo św. Jana Nepomucena w czarnym birecie i sutannie, białej komży w pionowe paski i czarnej pelerynce w biały wzór. W prawej ręce złożonej na piersi palma męczeńska, w lewej ręce krucyfiks. Wokół głowy aureola z pięciu gwiazd. Święty stoi na półkolistym wzniesieniu, które przesłaniają dwa symetrycznie zakomponowane rogi obfitości, z których wyrastają pionowe łodygi dużych wielopłatkowych kwiatów, każda z czterema lancetowatymi listkami. Wizerunek świętego na białym tle jest ujęty w ramę zamkniętą ozdobnym łukiem spiętym u góry motywem przypominającym odwróconą literę "C". Obramowanie zdobią z trzech stron drobne białe schematycznie potraktowane liście akantu na czarnym tle. Górne rogi kompozycji są wypełnione pojedynczymi kwiatami (trzy- i czteropłatkowym) na czarnym tle w drobne białe punkty. U dołu obramowanie wypełnia czarny pas z widoczną po prawej częściowo wyciętą inskrypcją w odbiciu lustrzanym na białym tle. Klocek datowany na I połowę XIX wieku, odbitka przed 1945 rokiem (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (Zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)
 

Toruń : Muzeum Etnograficzne (6)
[gm. Toruń, pow. Toruń]: w tutejszym Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej Puffnerowej mieszczącym sie przy Wałach gen. Sikorskiego 19 znajduje się kilka rzeźb Jana N. z różnych okresów oraz grafiki nepomuckie
 

^
Toruń powiat: Toruń gmina: Toruń Wały gen. Sikorskiego 19
 

[nr kat. MET 4595] W Muzeum Etnograficznym znajduje się ludowa, drewniana, polichromowana rzeźba św. Jana N. z XIX wieku . Pochodzi ze wsi Wiele, woj. Pomorskie. Była prezentowana na wystawie "Tradycje religijności ludowej na Pomorzu" w skansenie (>>) w Klukach (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Zapewne z tego lub podobnego powodu w lecie 2007 roku nie było jej na jej stałym miejscu

 

^
Toruń powiat: Toruń gm: Toruń Wały gen. Sikorskiego 19
 

W Muzeum Etnograficznym znajduje się ludowa, drewniana, polichromowana rzeźba św. Jana N. pochodząca z terenów Borów Tucholskich. XIX wiek. Zniszczona dolna część rzeźby

 

^
Toruń powiat: Toruń gm: Toruń Wały gen. Sikorskiego 19
 

[nr kat. MET 63877] W Muzeum Etnograficznym znajduje się rzeźba Jana N. z kolekcji Bolesława i Liny Nawrockich,  dłuta Ignacego Kamińskiego (1883-1974) z Oraczewa w powiecie łęczyckim, współtwórcy "stylu kutnowskiego" (zobacz >>). Rok powstania to 1973 (zobacz niżej). Rozpoznawalny styl twórcy w przypadku Nepomuka polega na krępej sylwetce na nóżkach, braku brody, birecie, niewielkim krzyżyku w opuszczonych dłoniach, stule i birecie przy braku peleryny (nad: Pietrosul)

 

^
Toruń powiat: Toruń gm: Toruń Wały gen. Sikorskiego 19
 

W Muzeum Etnograficznym znajduje się inna rzeźba Jana N. z kolekcji Bolesława i Liny Nawrockich  dłuta Ignacego Kamińskiego (zobacz wyżej) (1883-1974) z Oraczewa w powiecie łęczyckim. Rozpoznawalny styl twórcy w przypadku Nepomuka polega na krępej sylwetce na nóżkach, braku brody, birecie, niewielkim krzyżyku w opuszczonych dłoniach, stule i birecie przy braku peleryny (nad: Pietrosul)

 

^
Toruń powiat: Toruń gm: Toruń Wały gen. Sikorskiego 19
 

W skansenie przy Muzeum Etnograficznym znajduje się ludowa, drewniana, polichromowana rzeźba Jana N. pochodząca ze wsi Młyniec (pow. Toruń, gm. Lubicz, Ziemia Dobrzyńska). Ustawiona jest na słupie, a chroni ją blaszany wygięty daszek oparty na metalowych prętach. Została tu przeniesiona w roku 1990, a na miejscu umieszczono kopie (zobacz niżej. uwaga: jest wątpliwość, czy oryginalna lokalizacja obiektu to Młyniec Pierwszy czy Drugi, aktualnie kapliczka stoi w Młyńcu Pierwszym) (uzup: Pietrosul)^
Toruń powiat: Toruń gmina: Toruń Wały gen. Sikorskiego 19
 

W Muzeum Etnograficznym przechowuje się ręcznie kolorowany stalodruk z wizerunkiem Jana N. wykonany najprawdopodobniej w czeskiej Pradze (Maulini?) z XIX wieku (Zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>) (nad: K.I.)

 

^
Toruń powiat: Toruń gm: Toruń ul. Żeglarska / Świętojańska
 

Drewniana wolnostojąca figura Jana N. ulokowana dziś w zachodniej kruchcie podwieżowej katedry, czyli kościoła śśw. Janów. Jest to ładna barokowa rzeźba o nieco zniszczonej polichromii, ujęta w kontrapoście, z tanecznym gestem rąk pozbawionych już krzyża, w birecie. Ładna drewniana konsola, na której ja ustawiono, jest zapewne przypisana temu Janowi wtórnie. Rzeźba stoi tam od niedawna, nie jest znana jej wcześniejsza lokalizacja (uwaga: zbadać!) (nad: Thomas)^
Świerczynki powiat: Toruń gm: Toruń ul. Żeglarska / Świętojańska
 

W kościele barokowy ołtarz główny wykonany w 1696 roku zdobi między innymi rzeźba św. Jana Nepomucena. Nie jest pewne, czy figura również pochodzi z XVII wieku (byłby to jeden z najstarszych Nepomuków w Polsce!) czy też jest późniejsza (uwaga: dotrzeć do źródeł) (nad: H.Jakóbczak)

 
 • Chełmża (gm. Chełmża, pow. Toruń, ): w kolegiacie, w ołtarzu ustawionym przy lewej ścianie, jedna z drewnianych złoconych figur jest Janem N. Ja widziałem ją tylko z daleka, przez kratę blokującą główne wejście, lecz kolejni wizytujący zrobili zdjęcia z bliska. Obie rzeźby przedstawiają świętych kanoników (doktorów kościoła?), obie pozbawione są atrybutów. Ja obstawiam prawą z nich jako Jana N., ale wymaga to sprawdzenia  (uwaga: sprawdzić źródła!)
 • Nawra (gm. Chełmża, pow. Toruń, ): w kościele św. Katarzyny, w ołtarzu głównym, jest rzeźba Jana N. z III ćwierci XVIII wieku
 • Nawra (gm. Chełmża, pow. Toruń, ): w tym samym kościele św. Katarzyny przechowuje się monstrancję rokokową z II połowy wieku XVIII z figurkami świętych na ramionach, w tym Jana Nepomucena
 • Nawra (gm. Chełmża, pow. Toruń, ): przy drodze do Trzebcza Szlacheckiego kamienna (sztuczny kamień?) polichromowana szablonowa figura Jana Nepomucena na cokole. Pozostały tylko trzy z pięciu gwiazd w aureoli (nad: Thomas <- Marcin Stajszczak)
 • Pluskowęsy (gm. Chełmża, pow. Toruń, ): przy drodze, od strony pobliskiego jeziora, stoi murowana kapliczka, a w jej wnęce niewielka kamienna figurka JN pomalowana na brązowo. Ma cielistą twarz, czarny zarost i biały (!) biret. Utrącone dłonie kiedyś trzymały zapewne krzyż. Datowanie trudne, zapewne XIX wiek
^
Dźwierzno powiat: Toruń gm: Chełmża  
 

W kościele NMP, w ołtarzu głównym, jest rzeźba Jana N. z II ćwierci XVIII wieku. Figura ma srebrno-złote szaty i krzyż i palmę w rękach

 

^
Dźwierzno powiat: Toruń gm: Chełmża  
 

W tym samym kościele NMP (zobacz wyżej), w ołtarzu bocznym, jest obraz Jana N. z III ćwierci XVIII wieku. Jan trzyma palmę i krucyfiks, przed nim otwarta Księga. W tle Most Karola^
Grzywna powiat: Toruń gm: Chełmża DW 589
 

Ołtarzowa barokowa figura Jana N. z XVIII wieku w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Złoto-srebrna polichromia

 

^
Młyniec Pierwszy powiat: Toruń gm: Lubicz ul. Golubska / Gronowska
 

Na rozstajach, w bliskości Drwęcy, w oszklonej kapliczce na słupie, która jest kopią kapliczki z około 1880 roku, znajduje się kopia figury Jana N. Oryginalny obiekt znajduje się od 1990 roku w Muzeum Etnograficznym w Toruniu (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^

Ziemia Michałowska (Terra Michaloviensis)

część dawnego województwa chełmińskiego, obejmowała tereny dzisiejszych powiatów:
^

Powiat Brodnica (6+1)

zobacz na mapie Google (>>) • Brodnica (gm. i pow. Brodnica, ): w gotyckim kościele św. Katarzyny, w bocznym ołtarzu św. Józefa prawej nawy jest drewniana polichromowana figura Jana N.
 • Mszano (gm. i pow. Brodnica, ): polichromowana statyczna polichromowana figura Jana N. w kapliczce na czterech filarach. Na szczycie daszku krytego dachówką chorągiewka i krzyż


 • Brzozie (gm. Brzozie, pow. Brodnica, ): na terenie przykościelnego cmentarza stoi wysoka dwuczłonowa kolumna, a na niej polichromowana figura Jana N., zapewne kamienna (sztuczny kamień?). Trzygwiezdna już tylko aureola, w dłoniach poziomy krzyż. Kolory to biel i czerń, kolumna żółta. Zapewne późny wiek XIX


^
Jabłonowo Pomorskie powiat: Brodnica gm: Jabłonowo chelminskie  
 

Na wzgórzu zamkowym stoi figura Jana N. ze sztucznego kamienia, ustawiona na żeliwnym neogotyckim cokole, a ten z kolei na stosie kamieni. Odłamana ręka. Około połowy XIX wieku (pałac pochodzi z lat 1854-1859). Pod drzewem, w odległości 7 m od figury założono skrzynkę geocaching (>>). Zakładający opisał rzeźbę jako anioła (!)^
Bobrowo powiat: Brodnica gm: Bobrowo  
 

W gotyckim kościele ołtarz główny flankuje późnobarokowa rzeźba Jana N., drewniana, złocona. Jan dzierży w dłoni niewielki krzyż, na oko umieszczony tu wtórnie, ale układ rąk wskazuje, że dawniej krucyfiks trzymany był oburącz i był większy. Symetrycznie ustawiono figurę nepomukopodobną, lecz towarzystwo JN, nieco inny ubiór i brak typowych atrybutów każe przypuszczać, że jest to inny święty duchowny

 

^
Nieżywięć powiat: Brodnica gm: Bobrowo  
 

W kościele św. Jana Chrzciciela, po lewej stronie regencyjnego ołtarza głównego, stoi czarno-biała figura Jana N. z krzyżem w ręku

 

^
- Pokrzydowo powiat: Brodnica gm: Zbiczno  
 

W narożniku cmentarza i naprzeciwko kościoła stoi murowana słupowa kapliczka z połowy XIX wieku, odnowiona w 1999 roku, z figurką Matki Boskiej. Kiedyś prawdopodobnie rezydowała w niej figura Jana N. (uwaga: wymaga potwierdzenia) (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Działdowo (3)

zobacz na mapie Google (>>)


     

 • Lidzbark Welski (gm. Lidzbark Welski, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, ): kamienny Jan N. z roku 1802 na moście (>>) nad rzeką Wel. Polichromowany, na dużym prostokątnym cokole. Niedawno zamieniono mu krzyż - aktualny jest mniejszy  pewnie bliższy oryginalnemu. Obiekt miał burzliwą historię, o czym mówi napis na tablicy: Św. Jan Nepomucen rok wykonania 1802. Patron rzek i źródeł. Chroni nas przed powo­dziami. Zrzucony do rzeki Wel przez Niemców. Uratowany i przechowany przez pana Józefa Wilimskiego. Powrócił na swoje miejsce 15 sierpnia 1921 r. Lidzbark 2010.
 • Lidzbark Welski (gm. Lidzbark Welski, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie, ): w tutejszym kościele jest współczesny obraz Jana N. z roku 2002. Napis głosi: "Św. Jan Nepomucen Lidzbark 1802–2002" (nad: R.K.)
 • Lidzbark Welski (gm. Lidzbark Welski, pow. Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie): współczesna drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena przy promenadzie na brzegu Jeziora Lidzbarskiego. Postawiona została w I połowie czerwca 2011 roku. Autorem jest znany rzeźbiarz z Sierpca – Edmund Szpanowski. Napis na tabliczce: Święty Jan Nepomucen. Patron chroniący przed powodziami i wzburzonymi wodami, a także patron mostów i przepraw. Według tradycji ludowej jest świętym, który chroni również pola i zasiewy zarówno przed powodzią, jak i suszą. Napis na boku figury: Wyk. Edmund Szpanowski z Sierpca – 2011 (nad: Pietrosul)^

Powiat Nowe Miasto Lubawskie
(część w woj. chełmińskim, 6)

zobacz na mapie Google (>>)


zobacz pozostałe Nepomuki dzisiejszego powiatu, z części należącej do Prus Książęcych >>


 


^
Nowe Miasto Lubawskie powiat: Nowe Miasto Lubawskie gm: Nowe Miasto Lubawskie  
 
 

Drewniana kapliczka umieszczona na słupie z roku 1934, ufundowana przez Katarzynę i Antoniego Troszyńskich. Kapliczka została rozebrana i schowana na czas wojny, wróciła na swe miejsce po jej zakończeniu

 

^
Nowe Miasto Lubawskie powiat: Nowe Miasto Lubawskie gm: Nowe Miasto Lubawskie  
 

W bazylice, w ołtarzu św. Tomasza, jest figura św. Jana Nepomucena wykonana w stylu późnobarokowym. Ołtarz ufundowany przez ks. Jana Ewertowskiego w 1712 roku jako podziękowanie za ustanie dżumy w tych okolicach. Rzeźba jest drewniana, złocona, ze srebrną komżą. Brak krzyża

 

^
  Nowe Miasto Lubawskie powiat: Nowe Miasto Lubawskie gm: Nowe Miasto Lubawskie  
 

W pobliżu boiska szkolnego znajduje się skromna polichromowana figura św. Jana Nepomucena zamknięta w szklanej klatce na słupie (nad: Ł.Ż.)

 

^
  Nowe Miasto Lubawskie powiat: Nowe Miasto Lubawskie gm: Nowe Miasto Lubawskie  
 

Polna kapliczka Jana N. ze figurką z roku 1934 zamkniętą w oszklonej klatce na słupie. W trakcie II w.s. kapliczka została rozebrana, wróciła w roku 1946 po przechowaniu przez fundatorów, rodzinę Troszyńskich (uwaga: obiekt poprzednio notowany w lokalizacji Bratian)^
Szwarcenowo powiat: Nowe Miasto Lubawskie gm: Biskupiec  
 
 

W drewnianym kościele św. Mikołaja, w prawym ołtarzu bocznym górny obraz przedstawia Jana N.  (nad: Pietrosul)

 

^
  Trzcin powiat: Nowe Miasto Lubawskie gm: Grodziczno  
 
 

Nad rzeką Wel stoi drewniana współczesna figura Jana N. dłuta Leszka Baciora, poświęcona 21 maja 2016 roku (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Iława (7)

zobacz na mapie Google (>>)
 • Rożental (gm. Lubawa, pow. Iława, ): w tutejszym kościele lewy boczny ołtarz poświęcono Janowi N. Główne miejsce zajmuje w nim drewniana złocona figura Jana na bordowym tle. Ujęta jest w profilowaną ramę. Kompozycję uzupełniają aniołki i Oko Opatrzności. Rzeźba ma cechy barokowe, w jej rękach umieszczono palmę i krzyż. Połowa XVIII wieku
 • Rożental (gm. Lubawa, pow. Iława, ): w kościele rokokowo-regencyjny feretron z malowanym wizerunkiem Jana Nepomucena. W tle, za postacią Jana, widoczny Most Karola w Pradze
 • Grabowo (gm. Lubawa, pow. Iława, ): przed kościołem, na słupku bramy w murze ogradzającym teren kościelny stoi okazały kamienny Jan N., w towarzystwie NMP. Barokowy, polichromowany (choć farba odłazi płatami), z gołą głową (biret leży u stóp figury), z rasowym zawirowaniem brzegu szaty. W rękach krzyż i palma. Obiekt bardzo urokliwy. Podczas ostatniej wizyty (2010-05-26) kościół był w trakcie remontu, być może odnowienia doczekają się też figury przed wejściem
 • Prątnica (gm. Lubawa, pow. Iława, ): w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej jest późnobarokowy ołtarz główny 2 ćwierci XVIII wieku, a w nim, po prawej stronie, polichromowana figura Jana N. w rudej mozzetcie


^
Lubawa powiat: Iława gm: Lubawa  
 
 

W drewnianym kościele św. Barbary na przyściennej konsoli ustawiono figurę Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Sampława powiat: Iława gm: Lubawa DK15
 

W kościele św. Bartłomieja (zobacz niżej), po prawej stronie ołtarza głównego umieszczono polichromowaną figurę Jana N.  z krzyżem w ręku (nad: E.Ochmański)

 

^
Sampława powiat: Iława gm: Lubawa DK15
 

W kościele św. Bartłomieja (zobacz wyżej), po prawej stronie lewego ołtarza bocznego umieszczono polichromowaną figurę Jana N.  z krzyżem i palmą w rękach (nad: E.Ochmański)

 

^

Powiat Grudziądz (część, 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

   


 • Radzyń Chełmiński (gm. Radzyń Chełmiński, pow. Grudziądz, ): drewniany złocony Jan N. w szczycie ołtarza bocznego w kościele św. Anny (zobacz niżej)
 • Radzyń Chełmiński (gm. Radzyń Chełmiński, pow. Grudziądz, ): ołtarz główny w tym samym kościele św. Anny (zobacz wyżej) wieńczą dwie drewniane złocone figury, z których jedna jest z pewnością Janem N. Tylko która? (nad: Thomas) Ja obstawiam tę prawą

^
Mały Rudnik powiat: Grudziądz gm: Grudziądz  
 
 

Kapliczka z półpełną figurą św. Jana Nepomucena, autorstwa Mieczysława Wojtkowskiego z Olsztyna, wykonana z drewna topoli w pierwszej połowie czerwca 2018 roku na dorocznym Plenerze Rzeźby Figuralnej i Ogrodowej U Styperków w podgrudziądzkiej Rudzie. Kapliczka z Nepomucenem podobno została przekazana Ochotniczej Straży Pożarnej w Małym Rudniku (uwaga: sprawdzić na miejscu) (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Golub-Dobrzyń (2 + 1)

zobacz na mapie Google (>>)


     


^
Golub powiat: Golub-Dobrzyń gm: Golub-Dobrzyń  
 

W gotyckim kościele św. Katarzyny, w szczycie ołtarza prawego bocznego, jest barokowy obraz z wizerunkiem Jana N. w aureoli o dużych srebrnych gwiazdach

 

^
Wielka Łąka powiat: Golub-Dobrzyń gm: Kowalewo Pomorskie  
 

W kościele śśw. Katarzyny i Małgorzaty ołtarzowy obraz Jana N. utrzymany w stylistyce neogotyckiej. Jan ma w ręku niewielki krzyżyk, nad głową pięciogwiaździstą aureolę. W tle Most Karola

 

^
¿ Wielka Łąka powiat: Golub-Dobrzyń gm: Kowalewo Pomorskie  
 

W kościele śśw. Katarzyny i Małgorzaty (zobacz wyżej) prezentowana jest galeria barokowych drewnianych i polichromowanych figur ołtarzowych z  II połowy XVIII wieku. Widoczne podobieństwo warsztatowe wskazuje, że wyszły spod tej samej ręki. Dziesięć spośród nich przedstawia świętych duchownych, na co wskazuje ubiór (sutanna, komża, stuła, w czterech przypadkach - biret). Żaden z nich nie ma mantoletu bądź mozetty, żaden nie ma zarostu typowego dla Jana N. Jedna z postaci trzyma język w ręku, inna ma krzyżyk wetknięty w dłonie (być może wtórnie), trzecia trzyma otwartą Księgę. Jednak każda z nich budzi jakieś wątpliwości co to identyfikacji z Janem z Nepomuka. Ponadto - jeśli jest to jeden zespół rzeźbiarski, to raczej nie ma w tym zbiorze dwóch figur przedstawiających tę samą postać. Sprawa wymaga dalszych analiz i poszukiwań w źródłach - póki co wszystkie obiekty umieszczam w jednej pozycji katalogu, ze znakem ¿

 

 
 
    

 

Województwo Malborskie (10 + 2)

bez X.Warmińskiego, nominalnie części woj. malborskiego

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:Gloger, 19
03:

Województwo Malborskie. Najmniejsze z trzech województw w Prusiech polskich, od północy Bałtykiem, a właściwie zatokami Gdańską i Fryską oblane, od wschodu graniczące z księstwem Warmińskiem i Prusami książęcemi, od południa z częścią tychże Prus, która się zwała Pomezanią, od zachodu przedzielone było korytem Wisły od województwa Pomorskiego. Dzieliło się na cztery powiaty: Sztumski, Kiszporski, Elbląski i Malborski (...).
Województwo malborskie dzieliło się na cztery powiaty: malborski, elbląski, sztumski, kiszporski (dzierzgoński - dziś część w powiecie sztumskim). Tylko nominalnie jego część stanowiło X. Warmińskie, znacznie zresztą od niego większe (zobacz niżej)

 

^

Powiat Malbork (5 + 2)

zobacz na mapie Google (>>)
^
Kończewice powiat: Malbork gm: Miłoradz nr 40
 

W pięknym tutejszym kościele Matki Bożej Wniebowzięcia jest konfesjonał zwieńczony drewnianą figurką Jana N. Całość polichromowana i pełna uroku^
- Kończewice powiat: Malbork gm: Miłoradz nr 40
 
 

W tutejszym kościele Matki Bożej Wniebowzięcia (zobacz wyżej) przed rokiem 1742 znajdował się, w głównym polu południowego ołtarza bocznego, obraz Jana N. Jego losy nie są znane, ale zapewne już nie istniej - teraz jest tu obraz św. Anna Samotrzeciej (nad: Pietrosul)

 

^
Pogorzała Wieś powiat: Malbork gm: Miłoradz  
 
 

W tej wsi położonej na brzegu Nogatu, w prezbiterium kościoła św. Mikołaja jest witraż z wizerunkiem Jana N. z początku XX wieku (zobacz Szklane Nepomuki >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Pogorzała Wieś powiat: Malbork gm: Miłoradz  
 
 

W kościele św. Mikołaja jest obraz z wizerunkiem Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Mątowy Wielkie powiat: Malbork gm: Miłoradz  
 
 

W północnej nawie w kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w ołtarzu bocznym z XVIII wieku jest figura Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Mątowy Wielkie powiat: Malbork gm: Miłoradz  
 
 

W kapliczce z 1855 roku, wybudowanej po powodzi, która pochłonęła 34 mieszkańców wsi na terenie kościelnym, naprzeciwko wału przeciwpowodziowego, była niegdyś figura Jana N. (uwaga: sprawdzić stan aktualny) (nad: Pietrosul)

 

^
Stara Kościelnica powiat: Malbork gm: Miłoradz  
 

W gotyckim kościele ołtarz główny wieńczą barokowe figurki św. Krzysztofa i Jana Nepomucena. Drewno polichromowane^

Powiat Elbląg (3)

zobacz na mapie Google (>>)


 


^
Tolkmicko powiat: Elbląg gm: Tolkmicko ul. Kościelna
 

W kruchcie, przed umieszczonym w wieży wejściem do kościoła parafialnego św. Andrzeja Apostoła, stoi wykonana z piaskowca rokokowa figura Jana N. z 1736 roku. Rzeźbił ją Christoph (Krzysztof) Perwanger (po 1700-1785), uczeń Antoniego Kornowskiego, również tolkmicczyka, urodzony w Tyrolu obywatel Tolkmicka, burmistrz i piwowar. Dawniej, jak widać na przedwojennej pocztówce, rzeźba stała przed kościołem, a towarzyszyła jej druga tego samego autora, przedstawiająca MB. Jan przedstawiony jest w postawie stojącej, trzyma przy piersiach, pochylony na lewe ramię krucyfiks, który adoruje wzrokiem. Pod krucyfiksem liść palmy. Jan ubrany zwyczajowo w sutannę, komżę, pelerynę i biret. Figura ustawiona na wysokim, kwadratowym w przekroju i zwężającym się ku górze postumencie, zwieńczonym niewielkim, trójstopniowym gzymsem, na którym kartusz herbowy. Na przedniej płycinie postumentu znajdowała się kiedyś płaskorzeźba (czyżby scena Zrzucenia?), dziś widoczne są jej niewielkie partie. Na bocznych ścianach postumentu: z lewej strony trudny do odczytania napis: "DEO / In Santissimus / MIRABILI ... / ... Ra ... / Posi ... / D ... x... " i z rokiem fundacji w ostatniej linii: "AD MDCCXXXVI" lub ewentualnie "AD MDCCXXXVII". Z prawej strony płaskorzeźbiona scena Spowiedzi. Stan rzeźby, pomimo niby przeprowadzonej renowacji bardzo zły, dobrze się stało, że rzeźby zostały przeniesione do kruchty (uzup: Pietrosul, J.B. z Kłodzka)^
Kadyny powiat: Elbląg gm: Tolkmicko  
 

W kościele franciszkanów, po lewej stronie odbudowanego ołtarza, na przyściennym zdobionym akantem wsporniku umieszczono pochodząca z Krosna (zobacz niżej) drewnianą figurę Jana N.  Szaty złoto-srebrne, na szyi równoramienny krzyżyk, wysoki srebrny biret, puste ręce zapewne trzymały kiedyś krzyż. Lekki kontrapost, widocznych sześć guzików sutanny (nad: Pietrosul)^
Zwierzno powiat: Elbląg gm: Markusy  
 
 

W kościele św. Michała Archanioła, na południowej ścianie nawy zawieszono obraz ze sceną męczeństwa Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Sztum (1)

zobacz na mapie Google (>>)


     


^
Dzierzgoń powiat: Sztum gm: Dzierzgoń  
 

Przed kościołem Św. Trójcy i Św. Katarzyny, w rogu terenu przykościelnego, stoi ceglana neogotycka kapliczka, a w niej polichromowana figura Jana N. w birecie, z palmą i krzyżem, o złożonych dłoniach (nad: K.B.)^

Powiat Nowy Ddwór Gdański (1)

zobacz na mapie Google (>>)


     


^
  Sztutowo powiat: Nowy Dwór Gdański gm: Sztutowo  
 
 

Mieszka tu ludowy rzeźbiarz Stanisław Suska. Znamy jedną z jego drewnianych figurek Jana N. prezentowanych w roku 2009 na spotkaniu z gimnazjalistami w Nowym Dworze Gdańskim. Inna jego rzeźba nepomucka, bardzo podobna do tej sztutowskiej, do zobaczenia w Domku Ogrodnika w Pszczynie na Śląsku (zobacz >>) (nad: M.K.)

 

Księstwo Warmińskie (75 + 29)

nominalnie część woj. malborskiego

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:Gloger, 19
03:

Warmia, stanowiąca oddzielne księstwo pod absolutną władzą księcia biskupa Warmińskiego (...) Warmia, przedstawiająca kształtem swoim nieregularny trójkąt, mający 77 mil kwadratowych przestrzeni, z wierzchołkiem, ku morzu zwróconym, od strony północy miała brzegi Fryszchafu, na północo-wschodzie Prusy królewieckie, na południo-wschodzie tychże Prus powiaty: Szestyński, Szczyciński i Niborski, oddzielające ją od księstwa Mazowieckiego; na zachodzie powiat Olsztynkowski, linię rzeki Paseryi i w pobliżu Fryszchafu województwo Malborskie (...) Kapituła warmińska ma za herb bramę żelazną w murze o trzech wieżach i pół krzyża (z lewem ramieniem), nad herbem mitra papieska, a nad mitrą krzyżyk. Miasta warmińskie (...) były następujące: 1) Heilsberg, stołeczne Warmii, 2) Frauenburg, 3) Braunsberg (w spolszczeniu Brunsberga) nad rzeką Passargą; 4) Bisztynek, 5) Ressel, po polsku Resla, Ressela, 6) Seeburg, po polsku Siborg; 7) Biskupiec, 8) Wartenberg; 9) Olsztynek, 10) Gutstadt; 11) Orneta, 12) Mezlak, po niemiecku Mehlsack, i inne. Granice Warmii wyznaczają nad Zalewem Wiślanym Frombork i Braniewo. Od Braniewa granica biegła nieco za Reszel, dalej za Biskupiec, obok Butryn, Gryźlin, Gietrzwałdu, Ornety do Fromborka.
 


 

 

^

Powiat Olsztyn (45 + 17)

zobacz na mapie Google (>>)
^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn Most Św. Jana  
 

W 1996 nowi obywatele miasta - Towarzystwa Miłośników Olsztyna, przy wsparciu Fundacji Polsko-Niemieckiej oraz dawnych mieszkańców Allenstein z Gelsenkirchen - ufundowali kopię zaginionego posągu Jana N. (zobacz niżej), tym razem spiżową i większych rozmiarów niż oryginał (Piotr Obarek i Edward Jurewicz). Rzadki to przykład ciągłości tradycji, i to na przekór burzliwej historii. Z tej okazji Poczta Polska przygotowała nawet okolicznościowy datownik "Odsłonięcie Statuy św. Jana Nepomucena". Co prawda, nie obyło się bez przekrętów lub tylko posądzeń o nie.
"Po wojnie figury na moście już nie było. Przepadła bez wieści. Przez 45 lat w Olsztynie brakowało kamiennego strażnika.
- Sytuacja polityczna tamtych lat nie pozwala, aby upominać się ponowne ustawienie świętego na moście - opowiada Andrzej Sassyn honorowy przewodniczący Towarzystwa Miłośników Olsztyna. W 1989 roku Sassyn był jednym z inicjatorów rekonstrukcji pomnika. Współczesna figura różni się znacznie od pierwowzoru. - Święty ma inne szaty - wylicza Sassyn. - Biret jest katolicki, poprzedni Nepomucen miał biret protestancki. Poza tym postawiliśmy ją po drugiej stronie mostu. Jego poprzednik stał na południowej. Uznaliśmy jednak, że na północnej święty będzie się lepiej prezentował.
" (Zakopany strażnik mostu św. Jana", Marzena Olechowska, Gazeta Wyborcza / Gazeta Olsztyńska 06-04-2003)^
- Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn Most Św. Jana
 

 

Olsztyński Nepomuk jest ciekawym przypadkiem. Od zawsze kapliczka z czerwonej cegły stała sobie koło mostu (>>) na Łynie. W 1869 roku kapliczkę zlikwidowano, a na samym środku mostu (n.b. zwanym Johannesbrucke) umieszczono kamienną figurę autorstwa Wilhelma Jansena z Kolonii. W 1909 roku w związku z przebudową mostu, figurę przesunięto na jego obrzeże i wkomponowano w kamienne poręcze zabezpieczające. Plany umieszczenia figury w przymostowej kapliczce nie doczekały się realizacji.
"Losy XIX wiecznego pomnika św. Nepomucena, który do połowy ubiegłego wieku stał na moście Jana owiane są tajemnicą. Nie wiadomo co się z nim stało: Zniszczył go tramwaj w tragicznym wypadku tuż po I wojnie? A może zestrzelili go żołnierze radzieccy? Badacze dziejów miasta mają nową sensacyjną teorię - posąg spoczywa zakopany przy moście. Historia olsztyńskiego Nepomucena zaczyna się na początku XIX wieku. Najpierw przy moście stanęła skromna kapliczka z czerwonej cegły. - Niewiele osób wie, że figura św. Jana Nepomucena z tej właśnie kapliczki była pierwowzorem dla późniejszego posągu - mówi Stanisław Piechocki, badacz dziejów Olsztyna. Co się stało z kapliczką? Piechocki zamyśla się i odpowiada: - Tego niestety dzisiaj nie wiadomo. Kamienny posąg świętego ustawiono przy balustradzie w 1869. Wykonał go Wilhelm Jansen z Kolonii. W 1909 r. gdy umacniano most, na moment figura zniknęła. Była przechowywana w magazynach kościoła św. Jakuba. Po remoncie wróciła na dawne miejsce. Ówcześni mieszkańcy otaczali św. Jana Nepomucena ogromnym kultem. Układali na jego cześć pieśni. Jedna z nich zachowała się w rodzinnych archiwach byłego olsztyniaka mieszkającego obecnie w Niemczech. Autorem jest jego pradziadek Hans Strohmenger: Święty Johann z Nepomuk / na naszym moście Jana / Śpiewa z nami / Pije z nami / i chroni nas dniem i nocą / swoją boską mocą!"
("Zakopany strażnik mostu św. Jana", Marzena Olechowska, Gazeta Wyborcza / Gazeta Olsztyńska 06-04-2003).
Kamienna figura zaginęła, nie wiadomo w jaki sposób, już po wojnie. Stanisław Piechocki ma sensacyjną teorię na temat zaginięcia pomnika. Podważa domysły o wypadku tramwajowym i zniszczeniu figury przez żołnierzy radzieckich (...) i przypuszcza, że posąg ciągle spoczywa zakopany przy moście. Widziany był ponoć leżący w chaszczach pomiędzy mostem a ul. Asnyka, w stanie posuniętego zniszczenia, jeszcze w roku 1946.
"Gdzie podział się święty?
Nowa figura godnie zastępuje starą strzegąc mostu, ale badaczom dziejów Olsztyna i pasjonatom wciąż nie daje spokoju pytanie: Co się stało z XIX-wiecznym Nepomucenem? Kiedy zaginął? Badacze dziejów miasta mają dwie teorie na ten temat.
Pierwszą opisał Alojzy Śliwa w "Spacerkach po Olsztynie":
"Latem po I wojnie światowej (data nie jest dokładnie znana) na moście św. Jana zdarzył się tragiczny wypadek. W jadącym dzisiejszą ulicą Grunwaldzką tramwaju zepsuły się hamulce. Pojazd stoczył się z góry, wypadł z szyn, przełamał barierę mostu i wpadł do Łyny. Zginęły wówczas dwie osoby: jedną byłą pasażerka pechowego tramwaju, drugą - Elżbietka, wnuczka znanej w całym Olsztynie straganiarki Gertrudy Hoppe, która handlowała na moście zieleniną. Po owym wypadku most poszerzono. W katastrofie ucierpiała figura św. Nepomucena. Wkrótce usunięto ją."
Druga hipoteza wiąże zaginięcie figury świętego z dramatycznymi losami miasta w 1945 roku. Andrzej Sassyn jest przekonany, że figura stała na moście do końca wojny, więc nie mogła zostać zniszczona w wypadku tramwajowym: - Mówi się, że to żołnierze radzieccy po wkroczeniu z 21 na 22 stycznia 1945 r. do Olsztyna wystrzelili do posągu z działa. Nie ma jednak żadnych świadków, którzy potwierdziliby tę wersję. Ale przecież ktoś z miejscowych musiałby to widzieć...
Stanisław Piechocki ma nową sensacyjną teorię na temat zaginięcia pomnika. Podważa domysły o wypadku tramwajowym i zniszczeniu figury przez żołnierzy radzieckich (...) i przypuszcza, że posąg spoczywa zakopany przy moście"
("Zakopany strażnik mostu św. Jana", Marzena Olechowska, Gazeta Wyborcza / Gazeta Olsztyńska 06-04-2003)^
  -/¿ Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 
 

Dwumetrowa kamienna figura św. Jana Nepomucena, wykonana za 450 marek w pracowni Heinricha Hartmanna w Wiedenbrück w Westfalii na zamówienie olsztyńskiego dziekana ks. Józefa Teschnera w 1909 roku, dotarła do Olsztyna w czerwcu 1910. Dalsze jej dzieje do ustalenia (nad: Pietrosul)

 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Żytnia
 

Kolejny olsztyński Nepomuk to barokowy obraz z połowy XVIII wieku, który pierwotnie wisiał w nieistniejącej już kaplicy przy dawnej szosie klebarskiej (obecnie al. Piłsudskiego). Ufundowała ją stara olsztyńska rodzina Freytagów. Pod koniec XIX wieku kaplicę zburzono, a obraz być może trafił do dwukondygnacyjnej kaplicy w obecnym areszcie, a po wojnie do wsi Dajtki (dziś dzielnicy Olszyna). Według innej hipotezy przechowywany był w kaplicy cmentarnej z 1913 roku pod wezwaniem św. Nepomucena w Dajtkach. Później obraz zaginął. Prawdopodobnie na początku lat 70 został zabrany do Krakowa do jednej z tamtejszych pracowni konserwatorskich. Potem być może wrócił do Olszyna, ale jego odnaleziciel, ksiądz Krzysztof Szarowicz, proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej na  Dajtkach, nie chce zdradzić tajemnicy. Po restauracji w pracowni konserwatorskiej Barbary Kulczyńskiej-Nowak w 2003 roku obraz zawisł w jego kościele. Obraz był zdeformowany w kilku miejscach, trzeba go było też pokryć werniksem. Niestety, zaginęła cenna rama obrazu z XVIII wieku oraz metalowe elementy nałożone na płótno, a trzeba wiedzieć, że tego typu zdobienia jak metalowe sukienki nakładane na obraz często świadczą o rozwiniętym kulcie Jana N. i istnieniu Bractwa św. Jana Nepomucena (>>) w danej miejscowości. Napis w otwartej księdze trzymanej przez aniołka z palmą (w prawym dolnym rogu obrazu) to cytat z Księgi Tobiasza: Sacramentum Regis abscondere bonum est. Tob. Cap 12 K 7, co tłumaczy się Ukrywać tajemnice królewskie jest rzeczą piękną, Tob. 12,7 (uzup: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Mickiewicza 10
 

Na północnej ścianie w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa wisi obraz Jana Nepomucena w neogotyckiej ramie (nad: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Mickiewicza 10
 

W głównym ołtarzu w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa stoi polichromowana figura identyfikowana przez J.Piskorską jako Jan Nepomucen. Wykonana w roku 1911w warsztacie Heinricha Hartmanna (nad: Pietrosul)

 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Piłsudskiego
 

25 grudnia 1998 roku  kaplica w Areszcie Śledczym otrzymała wezwanie św. Jana Nepomucena. Mgr Andrzej Sassyn, prezes Towarzystwa Miłośników Olsztyna, zasłużony przy odbudowie i powrocie pomnika św. Jana Nepomucena na most nad Łyną (zobacz wyżej), ofiarował do kaplicy więziennej figurę Jana N., wykonaną przez Jana Gołębiowskiego (źródło: "JOANNES NEPOMUCENUS REDIVIVUS", ks. Jan Borzyszkowski, Studia Warmińskie XXXVIII, 2001)


^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Sielska
 

Inny olszyński obiekt nepomucki to wspomniana drewniana wyżej kaplica cmentarna z 1913 (według innego źródła 1909) roku pod wezwaniem św. Nepomucena w Dajtkach, dawnej wsi podolszyńskiej, dziś osiedla


W Muzeum Warmii i Mazur w zamku olsztyńskim

znajduje się osiem drewnianych figur Jana N:

 
 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

W książce "Polska sztuka ludowa" (miesięcznik organ Państwowego Instytutu Badania Sztuki Ludowej, numer potrójny poświęcony wystawie sztuki ludowej w Krakowie, rok II, czerwiec lipiec i sierpień 1948, nr 6, 7, 8, strona 11) zamieszczono rycinę rzeźby zatytułowanej "Apostoł". Jest to rzeźba w drzewie lipowym, polichromowana, o wysokości 55 cm. Pochodzi z powiatu olsztyńskiego, a przechowywana jest w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Otóż, po dokładnym przyjrzeniu się rycinie śmiem twierdzić, że nie jest to żaden Apostoł, lecz nasz ulubiony Jan N.! Trzyma księgę (pasuje!), ułożenie drugiej ręki może wskazywać, że w niej dzierżył krucyfiks. Na głowie czapka przypominająca biret (pasuje, który apostoł nosi coś takiego w przyjętej ikonografii?), szaty kapłańskie: sutanna, komża i peleryna (pasuje!). Przed II wojną światową w zbiorach muzeum regionalnego w Olsztynie^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

W zbiorach fotografii PAP znalazłem stare zdjęcie (1948) drewnianej polichromowanej figury św. Nepomucena z 1740 roku (inne źródło: koniec XVIII wieku). Rzeźba ma uszkodzoną twarz, brak również prawej ręki. Do roku 1929 przechowywana była na poddaszu kościoła św. Jakuba. W 1958 roku była eksponowana na wystawie czasowej w muzeum w Lidzbarku Warmińskim (przygotowanej przez muzeum z Olsztyna). Aktualnie w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Poddana została renowacji. Ostatnio (2014-2015) na wystawie "Warmia Marii Zientary-Malewskiej" (uzup: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajduje się drewniana polichromowana figura Jana z pustymi rękami, w birecie (nad: Pietrosul)

 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. w birecie. Pochodzi ona z kapliczki w miejscowości Dywity. Mierzy 57 cm i ma dorobioną prawą dłoń (nad: Pietrosul)

 

 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

W zbiorach Muzeum Warmii i Mazur znajduje się drewniana (lipa) polichromowana figura Jana ze stułą na szyi, bardziej prymitywna od poprzedniej (zobacz wyżej). XIX wiek (nad: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

Drewniana figura Jana N. z kaplicy św. Rocha z Bredynek (pow. Olszyn, gm. Biskupiec, z kapliczki przydrożnej?), z krzyżem na lewym ramieniu i ciekawej fakturze mantoletu. Polichromowana. Od dawna w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (nr E-3147 OMO). Pochodzi z XIX wieku, mierzy 58 cm. W poprzednich latach była eksponowana na wystawach czasowych m.in. w muzeach w Nidzicy (zamek, 2013) i w Mrągowie. Od listopada 2018 roku na wystawie czasowej w Olsztynie (nad: G.W., uzup: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

Współczesna (2017) drewniana figura Jana N. z drewna lipowego wykonana przez Mariana Murata z Biskupca w ramach projektu "A święci milczą..." w Muzeum Warmii i Mazur (nad: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Zamkowa 2
 

Razem z opisaną powyżej rzeźbą Muzeum Warmii i Mazur prezentuje "tak, żeby można było uchwycić proces tworzenia w drewnie" niedokończoną drewnianą figurę Jana N. identyczną w zarysach jak ta gotowa. Ten "półprodukt" oczywiście również wykonał Marian Murat z Biskupca w ramach projektu "A święci milczą..." (nad: Pietrosul)

 

^
  -/¿ Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. St. Staszica
 

Na poddaszu kościoła św. Jakuba do I wojny światowej przechowywana była drewniana figura Jana N. Polichromowana, w czarnym birecie (zobacz też niżej). Wiadomo o niej ze zdjęcia IS PAN, lecz jej los jest nieznany (nad: Pietrosul)

 

^
  -/¿ Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. St. Staszica
 

Na poddaszu kościoła św. Jakuba do I wojny światowej przechowywana była druga drewniana figura Jana N. w aureoli (zobacz też wyżej). Rzeźba w ujęciu klęczącym lub z uszkodzona dolną częścią. Wiadomo o niej ze zdjęcia IS PAN, lecz jej los jest nieznany (nad: Pietrosul)

 

W Muzeum Archidiecezji Warminskiej w Olsztynie

znajdują się trzy obiekty nepomuckie: figura i dwa malowane wizerunki Jana N:

 
 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Świętej Barbary 2
 

W zbiorach Muzeum Archidiecezji Warmińskiej (dawniej w Wyższym Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej Hosianum) znajduje się obraz z Janem N. Jest to scena Apoteozy, w której Jan unosi się na chmurce w towarzystwie kręgu aniołków z otwartą księgą otwartą na cytacie z Księgi Psalmów ("Posuri ori meo / custodiam, / cum consister / et Peccator / adversum me. / Psal. 38. / v. 2."), z palcem na ustach i innymi atrybutami (nad: Pietrosul)^
Olsztyn / Bartąg pow. Olsztyn gm. Stawiguda ul. Świętej Barbary 2
 

W nowym Muzeum Archidiecezji Warmińskiej swe nowe miejsce znalazł konfesjonał z owalnym obrazem Jana N. na zaplecku. Dawnej obiekt ten znajdował się w kościele św. Jana Ewangelisty w Bartągu (pow: Olszyn, gm: Stawiguda, ), przy południowej ścianie świątyni (nad: Pietrosul)^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn ul. Świętej Barbary 2
 

W zbiorach Muzeum Archidiecezji Warmińskiej znajduje się drewniana uszkodzona figura Jana N. (bez rąk i części twarzy) odnaleziona podczas remontu kamienic przebudowanych na to muzeum. Rzeźba ma charakter barokowy, stoi w kontrapoście na prostej podstawie, ma nieco rozwiane szaty, biret na głowie i buty ze ściętymi noskami (nad: Pietrosul)

 

^
Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn Rynek
 

Na olsztyńskim rynku latem 2012 roku do kupienia była akwarela, na której widoczna jest figura św. Jana Nepomucena z ul. Prostej na moście na Łynie. Nie mamy wiedzy czy została sprzedana i gdzie trafiła (nad: J.B. z Kłodzka)


^
  Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 

W zbiorach prywatnych w Olsztynie znajduje się współczesna drewniana polichromowana figurka Jana N. wykonana z drewna lipowego, dłuta Zdzisława Błosińskiego z Zamkowej Woli (pow. Kielce, gm. Łagów, sandomierskie >>). Krzyż w obu dłoniach, na lewym ramieniu (nad: Pietrosul)

 

^
  Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 

W zbiorach prywatnych w Olsztynie znajduje się współczesna drewniana polichromowana figurka Jana N. wykonana z drewna lipowego, dłuta Jana Szymańskiego z Kutna (pow. i gm. Kutno, rawskie >>). Krzyż i palma w dłoniach, czerwone buty (nad: Pietrosul)

 

^
  Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 

W zbiorach prywatnych w Olsztynie znajduje się współczesna drewniana polichromowana figurka Jana N. wykonana z drewna lipowego, dłuta Jerzego Soremskiego z Jastrzębia Zdroju (pow. i gm. Jastrzębie-Zdrój, Górny Śląsk, X.Bytomskie >>). Krzyż i palma w dłoniach, niewidoczne buty (nad: Pietrosul)

 

^
  Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 
 

W zbiorach prywatnych w Olsztynie znajduje się współczesna drewniana polichromowana figurka Jana N. dłuta Eugeniusza Węgiełka z Pęcławia k. Góry Kalwarii (2019-2020) (nad: Pietrosul)

 

^
  Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 
 

W zbiorach prywatnych w Olsztynie znajduje się współczesna drewniana polichromowana figurka Jana N. z 2014 roku dłuta Henryka Adamczyka z Łęczycy (nad: Pietrosul)

 

^
  Olsztyn pow. Olsztyn gm. Olsztyn  
 
 

W zbiorach prywatnych w Olsztynie znajduje się druga współczesna drewniana polichromowana figurka Jana N. z 2014 roku dłuta Henryka Adamczyka z Łęczycy (nad: Pietrosul)

 

^
Barczewo pow. Olsztyn gm. Barczewo ul. Klasztorna
 

W kościele św. Andrzeja znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N.^
Barczewo pow. Olsztyn gm. Barczewo ul. Klasztorna
 

W kościele św. Andrzeja (zobacz wyżej), w zwieńczeniu południowego ołtarza przytęczowego, znajduje się obraz przedstawiający klęczącego Jana N. trzymającego krzyż. Do tego pięciogwiaździsta aureola, palma i dramatycznie rozświetlone niebiosa (nad: Pietrosul)^
  -/¿ Dobrąg pow. Olsztyn gm. Barczewo  
 

W kapliczce, w dolnej niszy, była kiedyś drewniana figura Jana N. znana tylko z niewyraźnego zdjęcia z 1948 roku. Jej los jest nieznany (nad: Pietrosul)

 

^
  -/¿ Dobrąg pow. Olsztyn gm. Barczewo  
 

W kapliczce z roku 1601, w górnej niszy, nad rzeźbą Matki Boskiej (która ocalała), stała drewniana figura św. Jana Nepomucena, znana ze zdjęcia z 1958 roku. Jej los jest nieznany (nad: Pietrosul)

 

^
Ramsowo pow. Olsztyn gm. Barczewo  
 

W tutejszym kościele śśw. Andrzeja i Rocha, w górnej kondygnacji ołtarza głównego, obraz flankowany jest przez rzeźbę Jana N., drewnianą, złoto-srebrną i barokową. Jan w lewej dłoni trzyma coś na kształt palmy, drugą ma pustą, ale gest i wzrok wskazują, że niegdyś miał w niej krucyfiks^
Ramsowo pow. Olsztyn gm. Barczewo  
 

W tutejszym kościele śśw. Andrzeja i Rocha (zobacz wyżej), w prawym ołtarzu bocznym, znajdują się dwie barokowe drewniane złocone  rzeźby nepomukopodobne. Są to niewątpliwie święci kanonicy bądź doktorzy Kościoła. Żaden - prócz stuły - nie ma atrybutów, a w ich identyfikacji pomóc może tylko strój i gest. Lewa rzeźba przyciska dłonie do piersi - tego raczej wykluczamy. Natomiast prawy jest bardziej nepomucki w wyrazie i to tę rzeźbę identyfikujemy z zapisem w niemieckim źródle, które mówi o JN i  "drugim duchownym" ("zweiten Ordensgeistlichen"). Wszystkie trzy rzeźby wyglądają na wykonane jedną ręką (uzup: Pietrosul)^
- Lamkowo pow. Braniewo gm. Barczewo  
 
 

W tutejszym kościele śśw. Mikołaja i Augustyna koło ambony stała niegdyś drewniana figura Jana N. Opisywano ją jeszcze w roku 1929. Jej los nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
Biskupiec pow. Olsztyn gm. Biskupiec al. 1 Maja / Most św. Jana
 

W narożniku domu, w którym obecnie mieści się księgarnia, umieszczona jest figura JN. Polichromia, aureola, krzyż. Dodatkowo, w czerwcu 2006 imię Jana Nepomucena otrzymał znajdujący się tuż obok most na rzece Dymer. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonał Burmistrz Biskupca Marek Domin. Podczas uroczystości wystąpiła młodzież z biskupieckich szkół, odznaczono symboliczna kokardką wszystkie Janiny i Janów biorących udział z uroczystości, były również konkursy i zabawa przy utworach wykonanych przez Folk Kapelę z Sorkwit (uwaga: dwie postacie na witrażach w pobliskim kościele nie są Nepomukami - to Jan Sarkander i Stanisław Kazimierczak - zobacz stronę psudonepomuków >>)^
Boreczek pow. Olsztyn gm. Biskupiec  
 

Przy drodze, blisko granicy z sąsiednim Rycybałem, znaleźć można drewnianą figurkę Jana N. w górnej wnęce murowanej kapliczki. Szaty biało-niebieskie, stuła, puste już dłonie bez atrybutów, biret, brązowy zarost, kwadratowa podstawa (nad: Pietrosul)^
- Biesowo pow. Olsztyn gm. Biskupiec  
 
 

W ołtarzu głównym w starym kościele była figura Jana N. Spłonęła razem z kościołem w roku 1910 (nad: Pietrosul)

 

^
  -/¿ Biesowo pow. Olsztyn gm. Biskupiec  
 
 

Drewniana figura Jana N. z kapliczki, jej los jest nieznany (nad: Pietrosul)

 

^
Kolno pow. Olsztyn gm. Kolno  
 

Drewniana figura Jana N. dłuta Wilhelma Biereichela z około 1830 umieszczona na konfesjonale w kościele Trzech Króli, w prawym ramieniu transeptu. Rzeźba stoi na wymyślnej wolutowej ażurowej konstrukcji, ma złote szaty, stułę, biret, krzyż przy piersi i poziomą aureolę bez gwiazd. W prawej dłoni ułomek palmy (nad: Pietrosul)^
- Kolno pow. Olsztyn gm. Kolno  
 
 

W kościele Trzech Króli (zobacz wyżej), w ołtarzu bocznym w prawym ramieniu transeptu była - po prawej stronie - figura Jana N. z około 1735 roku. Ołtarz już nie istnieje (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Kolno pow. Olsztyn gm. Kolno  
 
 

Przed kościołem Trzech Króli (zobacz wyżej) stała niegdyś figura Jana N. z XIX wieku, być może autorstwa Wilhelma Biereichela. Losy tego obiektu nie są znane (nad: Pietrosul)

 

^
Jeziorany pow. Olsztyn gm. Jeziorany  
 

W tutejszym kościele św. Bartłomieja, w bocznym ołtarzu przy drugim filarze nawy północnej jest Nepomuk jak się patrzy, z gwiazdami, bardzo błękitną stułą na szyi i mostem na Wełtawie w tle. Jest to obraz autorstwa C. Kabatha z roku 1866^
Jeziorany pow. Olsztyn gm. Jeziorany  
 

W tym samym kościele św. Bartłomieja (zobacz wyżej), w nasadzie ołtarza głównego z roku 1734 jest figura Jana N. Biret, srebrno-złote szaty, a rękach brak krzyża, ale jest ładny liść palmy^
- Radostowo pow. Olsztyn gm. Jeziorany  
 

Figura Jana N. stała kiedyś na zachodniej bramie w murze kościoła św. Jerzego. Zniknęła w latach 1938-1939. Los figury nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
- Kikity pow. Olsztyn gm. Jeziorany droga 593
 
 

Figura Jana N. stała kiedyś w ołtarzu w kaplicy filialnej. Zaginiona, los figury nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
Tłokowo pow. Olsztyn gm. Jeziorany  
 
 

W pięknym gotyckim kościele św.Jana Chrzciciela, w górnej części prawego ołtarza, znajduje się figura Jana N. (nad: Pietrrosul)

 

^
Frączki pow. Olsztyn gm. Dywity  
 

W tutejszym kościele św. Mikołaja jest drewniana polichromowana figura Jana N. w birecie, złotej pelerynie i z krzyżem na prawym ramieniu (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Sętal pow. Olsztyn gm. Dywity  
 
 

W tutejszym kościele św. Mikołaja była kiedyś, w głównym ołtarzu, figura Jana N. Jej los nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Brąswałd pow. Olsztyn gm. Dywity  
 
 

W tutejszym kościele św. Katarzyny była kiedyś figura Jana N. Jej los nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
Dobre Miasto pow. Olsztyn gm. Dobre Miasto ul. Orła Białego / ks. E. Rzeszutka
 

Niegdyś koło mostu (>>) na Łynie i Baszty Bocianiej stała neogotycka kapliczka nepomucka. Terakotową rzeźbę Jana N. ustawiono nietypowo na jej czubku. Kiedy miasto "wyzwalała" Armia Czerwona, to żołnierze odstrzelili głowę figurze Jana oraz uszkodzili podstawę i prawy but. Z czasem dorobiono Nepomukowi głowę z drewna, a kapliczkę w 1995 roku z powodu budowy nowego mostu przeniesiono na drugą stronę drogi. Figura czekała na lepsze czasy, aż w 2013 roku została odrestaurowana przez Karolinę Kuśmirek w ramach pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W kapliczce rezyduje Matka Boska, a odnowiona figura Jana N. znalazła miejsce w kościele Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych (zobacz też niżej) (nad: T.G., dobremiasto.net, uzup: Pietrosul)
(uwaga: istnienie figury Jana N. w kapliczce św. Jerzego przy ul. Wojska Polskiego zostało zweryfikowane negatywnie przez Pietrosula)^
Dobre Miasto pow. Olsztyn gm. Dobre Miasto ul. ks. E. Rzeszutka
 

Drewniana polichromowana rzeźba w zwieńczeniu bocznego neogotyckiego ołtarza w kościele farnym Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych, około 1880 (zobacz też wyżej) (nad: Pietrosul)^
Dobre Miasto pow. Olsztyn gm. Dobre Miasto ul. ks. E. Rzeszutka
 

Barokowa drewniana polichromowana rzeźba w ołtarzu NMP (Muttergottesaltar) w kościele farnym Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych. Jan ma gołą głowę, ręce skrzyżowane na piersi, a krzyż trzyma pionowo w prawej dloni (nad: Pietrosul)^
-/¿ Dobre Miasto pow. Olsztyn gm. Dobre Miasto ul. ks. E. Rzeszutka
 
 

Kolejna barokowa drewniana figura Jana N. z kościoła farnego, jej los nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
Głotowo pow. Olsztyn gm. Dobre Miasto  
 

W tutejszym kościele Najświętszego Zbawiciela i Świętego Floriana główny ołtarz flankuje ładna barokowa drewniana i polichromowana figura Jana N., ze wzniesioną w geście podtrzymywania krucyfiksu. Restaurowana w latach 2010-13, z przywróceniem pierwotnych barw (zobacz też niżej)^
Głotowo pow. Olsztyn gm. Dobre Miasto  
 

W tutejszym kościele Najświętszego Zbawiciela i Świętego Floriana (zobacz wyżej) główny ołtarz zdobi obraz Jana N. Jest to okrągłe barokowe malowidło przedstawiające Jana trzymającego rękę na zamkniętej księdze i adorującego krucyfiks podtrzymywany przez anioła klęczącego na kuli ziemskiej (rzadkość!). W tle Most Karola, a na pierwszym planie dwa aniołki z palcem na ustach i księgą z napisem "Sigillum Confessionis". Pod Janem - Florian (nad: Pietrosul)^
Gietrzwałd pow. Olsztyn gm. Gietrzwałd  
 

Polichromia po południowej stronie nawy we wnętrzu kościoła Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Św. Jan Nepomucen umiejscowiony jest między św. Augustynem i św. Wawrzyńcem. Autorem malowideł z 1898 roku jest elbląski malarz Justus Bornowski (nad: Pietrosul)^
Sząbruk pow. Olsztyn gm. Gietrzwałd ul. A. Samulowskiego
 

Prawa figura w prawym ołtarzu bocznym w kościele św. Mikołaja i św. Jana Ewangelisty to Jan N. Srebrno-złote szaty, biret, palec przy ustach, buy wystające poza podstawę, na której stoi rzeźba (nad: Pietrosul)^
  Godki (? / Elbląg?) pow. Olsztyn gm. Jonkowo  
 

Współczesna pseudoludowa rzeźba Jana N. wykonana w drewnie lipowym powstała podczas warsztatów rzeźby ludowej w Godkach (w ramach projektu "Warmio, quo vadis?") latem 2016 roku. Była eksponowana jesienią tegoż roku na wystawie w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Nie jest znana jej lokalizacja po zakończeniu wystawy, zostaje przypisana symbolicznie do Godek (nad: Pietrosul)

 

^
Gryźliny pow. Olsztyn gm. Stawiguda ul. Kościelna
 

W głównym ołtarzu w kościele św. Wawrzyńca znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. o uszkodzonych dłoniach. Pierwotnie ulokowana była w ołtarzu bocznym (nad: Pietrosul)^
Bartąg pow. Olsztyn gm. Stawiguda ul. Nad Łyną 58
 

W kościele św. Jana Ewangelisty, w drugiej kondygnacji północnego ołtarza bocznego znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. w złoto-srebrnych szatach. Wysoki biret i ładnie oddany gest rąk trzymających niegdyś krucyfiks (nad: Pietrosul).
(uwaga: dawnej w tym kościele, przy południowej ścianie, znajdował się konfesjonał z owalnym obrazem Jana N. na zaplecku. Został przeniesiony do nowego Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olszynie, zobacz wyżej)^
  -  Groszkowo pow. Olsztyn gm. Purda  
 

Przy drodze z Giław do Purdy, w bocznej wnęce zniszczonej ceglanej kapliczki zachowała się równie zniszczona niewielka figurka świętego bez głowy. Przed jakiś czas rozważana była nepomuckość obiektu, jednak czaszka u stóp raczej rozstrzyga wątpliwości na rzecz Alojzego Gonzagi. Na kapliczce napis 1874 - prawdopodobnie data powstania (zobacz stronę psudonepomuków >>) (nad: A.B., uzup.: Pietrosul)^

Powiat Lidzbark Warmiński (18 + 7)

zobacz na mapie Google (>>)
^
Lidzbark Warmiński pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński  
 

W muzeum na zamku znaleźć można obraz przedstawiający Trójcę Świętą (na górze), Chrystusa (na dole) i tłum świętych, z archaniołem Michałem (?) w roli głównej. Tuż obok niego, na bardzo eksponowanym miejscu, widać półpostać Jana N. w stroju kanonika i w birecie (nad: A.D.)^
Lidzbark Warmiński pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński ul. Wiejska 113
 
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, w ołtarzu, znajduje się rzeźba Jana N. (nad: Pietrosul)


^
Ignalin pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński  
 

Na wsporniku przyściennym w kościele św. Jana Ewangelisty znajduje się rzeźba Jana N., drewniana i polichromowana, z palcem przy ustach, w aureoli (nad: Pietrosul)^
-/¿ Runowo pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński nr 50
 
 

W kościele św. św. Szymona i Tadeusza, w prawym ołtarzu była niegdyś figura Jana N. z połowy XIX wieku. Jej los nie jest znany (nad: Pietrosul)

 


^
Blanki pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński  
 

W kościele św. Michała Archanioła, w szczycie ołtarza głównego znajduje się drewniana rzeźba Jana N. Goła głowa, na szyi długa stuła z krzyżykami na końcach, uszkodzone ręce (brak lewej dłoni), polichromia złoto-srebrna (nad: Pietrosul)^
Rogóż pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński nr 15
 
 

W kościele św. Barbary znaleźć można malowidło nepomuckie (nad: Pietrosul)


^
Kraszewo pow. Lidzbark Warmiński gm. Lidzbark Warmiński nr 40
 
 

W kościele św. Elżbiety znaleźć można rzeźbę Jana N. (nad: Pietrosul)


^
-/¿ Wapnik pow. Lidzbark Warmiński gm. Lubomino  
 
 

W ołtarzu kościoła św. Andrzeja Apostoła była drewniana figura Jana N. Jej los jest nieznany (nad: Pietrosul) (uwaga: sprawdzić na miejscu)

 

^
Stoczek Klasztorny pow. Lidzbark Warmiński gm. Kiwity  
 

W kompleksie pobernardyńskim znaleźć można wizerunek Jana N. na freskach przypisywanych Maciejowi Meyerowi (+1737, autor fresków w Świętej Lipce w Prusach, zobacz wyżej) w krużganku na wschód od kaplicy. Barokowe malowidło jest mocno zniszczone i wyblakłe, ledwo można dostrzec, że przedstawia klęczącą postać Jana N. z krzyżem, na tle mostu i sceny Topienia^
Stoczek Klasztorny pow. Lidzbark Warmiński gm. Kiwity  
 
 

W kompleksie pobernardyńskim jedna z narożnych kaplic nosi wezwanie św. Jana Nepomucena. Nie ma tu już żadnego wizerunku Jana N. (uzup: Pietrosul)

 

^
Stoczek Klasztorny pow. Lidzbark Warmiński gm. Kiwity  
 

Obraz św. Jana Nepomucena w klauzurze klasztoru bernardynów, dziś zajmowanego przez Zgromadzenie Księży Marianów. Jest to namalowana w stylu prowincjonalnym scena Apoteozy z klęczącym na chmurze Janem trzymającym ręce złożone na piersi, aniołkami dzierżącymi atrybuty (krzyż, klucz, palec przy ustach, palma i aureola), główkami anielskimi i motywem Topienia w prawym dolnym rogu (nad: Pietrosul)^
Orneta pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta ul. Kopernika 11
 
 

W klasztorze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny znajduje się obraz z Janem N. z połowy XVIII wieku , pochodzący zapewne z nieistniejącego już kościoła jezuitów w Braniewie (nad: Pietrosul)

 

^
- Orneta pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

Na moście (>>) nad fosą miejską stała dawniej barokowa kamienna figura Jana N. z 1756 roku. Zniszczona podczas którejś z wojen światowych

 

^
-/¿ Orneta pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

W kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, w nieistniejącym już ołtarzu św. Michała z połowy XVIII wieku, była niegdyś drewniana figura Jana N. Los jej nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Orneta pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

W kościele św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, w nieistniejącym już ołtarzu św. Barbary z połowy XVIII wieku, była niegdyś drewniana figura Jana N. (nad: Pietrosul)

 


^
-/¿ Osetnik pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

Nieistniejąca figura Jana N. w górnej kondygnacji ołtarza głównego z kościoła św. Jakuba Starszego (dziś w ruinie) (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Osetnik pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

Figura Jana N. stała niegdyś we wnęce neogotyckiej kapliczki. Jej los nie jest znany (nad: Pietrosul)

 

^
Henrykowo pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 

Figura Jana N. stała niegdyś w prawym ołtarzu bocznym z około 1753 roku w kościele św. Katarzyny. Po renowacji (zasługa miejscowego proboszcza, który sukcesywnie odnawia zachowane stare rzeźby ołtarzowe i zrekonstruował na podstawie fotografii jeden z ołtarzy bocznych) w maju 2020 została ustawiona na mensie ołtarza głównego. Kontrapost, wysoki biret, ładny gest pustych już rąk, fałdowana komża, futrzasta peleryna (nad: Pietrosul)

 

^
Krosno pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 

Barokowa, drewniana, złoto-srebrna figura Jana Nepomucena w bocznym ołtarzu pięknego kościoła pielgrzymkowego pw. Nawiedzenia NMP (uwaga: kolejna figura JN z tego kościoła znajduje się dzisiaj w kościele w Kadynach i tam została opisana - zobacz wyżej)^
Krosno pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 

W kościele pielgrzymkowym NNMP (zobacz wyżej), w pierwszym ołtarzu bocznym po lewej stronie jest obraz Jana N. z 1893 roku^
Krosno pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 

Sto metrów przed barokową świątynią pielgrzymkową NNMP (zobacz wyżej), przy moście na drodze od strony Ornety stoi nowa, piękna kamienna figura Jana N. ustawiona nad rzeczką Drwęcą Warmińską w roku 2008. Rzeczka wylała w ubiegłym(?) roku powodując zalanie kościoła - do tej pory są ślady powodzi i skute tynki w kościele. Jest to o tyle ciekawe, że przedmiot kultu - kamienną figurę MB odnaleziono właśnie w rzece. Koryto rzeki przesunięto, aby ołtarz budowanego kościoła znalazł się dokładnie w miejscu odnalezienia figury. Teraz Drwęca upomina się o swoje.
Żeby temu zaradzić poproszono o wstawiennictwo właśnie Św. Jana Nepomucena. I dlatego jego figura znalazła się nad korytem rzeki. Ustawiona na wysokiej, żłobkowanej kolumnie wysokości około 3m (podstawa betonowa - chyba jeszcze nie dokończona). Wykonana z jasnego kamienia lub żywicy, mniej niż naturalnej wielkości. Nieźle oddane rysy twarzy. Niestety nie jest znany autor tej rzeźby. Drwęca została po powodzi uregulowana, zbudowano nowy most (nad: S.Ł.)^
Bażyny pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

W w kościele śśw. Mikołaja i Rocha znajduje się rzeźba Jana N. Dawniej stała w ołtarzu, dziś zdaje się na posadzce koło niego. Jest drewniana polichromowana (srebrno-złota), w birecie, z krzyżem i palcem przy ustach (nad: Pietrosul)

 

^
Chwalęcin pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, w lewym ołtarzu lewa figura to Jan N. (nad: Pietrosul)

 

^
Chwalęcin pow. Lidzbark Warmiński gm. Orneta  
 
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, na chórze, przechowywana jest bezręka drewniana rzeźba Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Bartoszyce (6 + 1)

zobacz na mapie Google (>>)
^
Bisztynek pow. Bartoszyce gm. Bisztynek ul. Kościelna
 
 

W ołtarzu w kościele farnym św. Macieja Apostoła i Przenajdroższej Krwi Pana Jezusa znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. (uwaga: informacja do weryfikacji)

 

^
Bisztynek pow. Bartoszyce gm. Bisztynek ul. Kościelna
 

W kościele św. Macieja (zobacz wyżej), po  lewej stronie nawy, na czwartym filarze obok ołtarza św. Walentego znajduje się łądny obraz Jana N. przedstawiający do na klęczkach w scenie skupionej modlitwy przed krucyfiksem. Anioł gestem wskazuje na wieniec męczeński unoszący się nad głową świętego (nad: Pietrosul)

 

^
Bisztynek pow. Bartoszyce gm. Bisztynek ul. Wojska Polskiego
 

Zaginiona rzeźba Jana N. z 1746 roku pochodząca z cmentarza obok kościoła św. Michała Archanioła. Pozostał z niej tylko niszczejący cokół z  piękną tablicą z inskrypcją: "Ad / Majorem Dei Gloriam / S. Joannis Nepomuceni Honorem / hanc Statuam / fieri et erigi curavit / Rochus Sebastianus Langhanki / Anno 1746 / die sta Juny". Na jej miejscu w nieustalonym momencie pojawiła się modrzewiowa (?), bardzo zniszczona figura apostoła , zapewne Szymona, z około 1850 roku, być może dzieło Carla Jeroschewitza (1811-1878) z Ornety lub z warsztatu Biereichela, o wysokości 120 cm. Informacje o dalszych losach rzeźby dotyczą zapewne właśnie jej, a nie oryginalnej figury JN. Otóż stała ona na swym cokole stała co najmniej do 1987 roku, potem wylądowała na strychu plebanii. Odnaleziona tam przez proboszcza ks. Romana Chudzika, kolejny proboszcz - ks. Eugeniusz Bartusik - w 2008 roku oddał ją do konserwacji, do której jednak do tej chwili nie doszło. Aktualnie mocno uszkodzona rzeźba znajduje się tymczasowo u konserwatora Marka Mak-Gołowacza w Blankach (gm. Lidzbark Warmiński) (nad: Pietrosul) (uwaga: z powodu tablicy pozostawiam obiekt na liście)

 

^
Sątopy pow. Bartoszyce gm. Bisztynek DW 594
 

W prawym bocznym ołtarzu w kościele św. Jodoka znajduje się rzeźba Jana N. (nad: Pietrosul)^
Łędławki pow. Bartoszyce gm. Bisztynek  
 
 

Ołtarz z obrazem Jana N. w kaplicy śśw. Piotra i Pawła (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Paluzy pow. Bartoszyce gm. Bisztynek  
 
 

Na poddaszu kościoła Św. Krzyża Zwycięskiego przechowywana jest (była?) drewniana rzeźba Jana N. Jej los nie jest znany (nad: Pietrosul) (uwaga: zweryfikować na miejscu)

 

^
Unikowo pow. Bartoszyce gm. Bisztynek  
 

Płaskorzeźba Jana N. umieszczona w szycie w lewym ołtarzu bocznym kościoła św. Jana Chrzciciela. Ciekawy, nietypowy obiekt przedstawia Jana N. stojącego z krzyżem wzniesionym w prawej ręce, z aureolą z gwiazd i promieni nad głową, na tle mostu i budowli. Całość flankują dwa anioły i ornamenty muszlowe, wstęgowe i roślinne (nad: Pietrosul)^

Powiat Braniewo (10+ 4)

zobacz na mapie Google (>>)
^
Braniewo (Brunsberga) pow. Braniewo gm. Braniewo ul. Świętokrzyska
 

Nieco poza miastem, na północ i zachód od centrum, nad rzeką Pasłęką, jest kościół pod wezwaniem Świętego Krzyża i Świętego Jana Nepomucena z 1731 roku (zobacz niżej). Wewnątrz, w ołtarzu głównym ufundowanym przez Antoniego Ignacego Hanmanna a wykonanym przez Jana Chrystiana Schmidta z Reszla, pozłoconym w 1741, w górnej kondygnacji znajduje się obraz Św. Jana Nepomucena, barokowy, pochodzący z tego samego czasu co ołtarz. Święty trzyma przed sobą w dłoniach krucyfiks, który adoruje wzrokiem. Wokół głowy, która pochylona w kierunku krzyża, aureola z gwiazd. Stan obrazu i ołtarza dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)

(uwaga: niepewne istnienie figury Jana N. z 1750 roku opisano w rozdziale dotyczącym Prus - ulica Olsztyńska, przy której miała ona rezydować, leży w d. Nowym Mieście, już za Pasłęką - dawną granicą państwową)^
Braniewo (Brunsberga) pow. Braniewo gm. Braniewo ul. Świętokrzyska
 

Przed kościołem Św. Krzyża, którego drugim patronem jest Św. Jan Nepomucen (zobacz wyżej), znajduje się kamienny, pobielony pomnik właśnie Św. Jana Nepomucena, umieszczony na szczycie daszku jednej ze stacji Drogi Krzyżowej. Święty Jan przedstawiony w postawie stojącej, trzyma w dłoniach, przy piersi, pochylony na lewe ramię solidnych rozmiarów krucyfiks. Jan ubrany w sutannę, komżę, pelerynę, na głowie biret z wysokimi płatkami. Na frontowej ścianie postumentu płaskorzeźbiona stacja Drogi Krzyżowej. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Braniewo (Brunsberga) pow. Braniewo gm. Braniewo ul. Świętokrzyska
 
 

Poprzedniczka figury Jana N. na kapliczce drogi krzyżowej przy kościele św. Krzyża (nad: Pietrosul)

 

^
Braniewo (Brunsberga) pow. Braniewo gm. Braniewo ul. Świętokrzyska
 
 

W kościele Św. Krzyża  lub w przyległym klasztorze znajduje się figura Jana N.Była ona wystawiona w kościele w czasie odpustu MBNP 27.06.2020 (nad: Pietrosul)

 

^
  -/¿ Braniewo-Nowe Miasto pow. Braniewo gm. Braniewo ul. Olsztyńska
 
 

Przy leżącej już po drugiej stronie Pasłęki (dawne Nowe Miasto, połączone z Braniewem dopiero po rozbiorach) ulicy Olsztyńskiej była niegdyś przydrożna drewniana figura Jana N. z około 1750 roku. Jej losy nie są nam znane (nad: Pietrosul) (uwaga: zdobyć informację o stanie i historii tego obiektu, zbadać okolicę, zwłaszcza przy dzisiejszym cmentarzu)

 

^
- Płoskinia pow. Braniewo gm. Płoskinia nr 57
 
 

Nieistniejąca rzeźba Jana N. w kościele św. Katarzyny (nad: Pietrosul)

 

^
Długobór pow. Braniewo gm. Płoskinia  
 
 

Rzeźba Jana N. w drugiej kondygnacji kościoła św. Jana Ewangelisty i NMP, zapewne drewniana (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Frombork pow. Braniewo gm. Frombork ul. Stara 6
 

Po południowej stronie kościoła św. Mikołaja (później zbór, następnie kotłownia) przez wieki stała kamienna figura Jana Nepomucena z około 1750 roku. Rzeźbił ją Krzysztof Perwanger (po 1700-1785), uczeń Antoniego Kornowskiego z Tolkmicka (zobacz wyżej). Ostatnio znalazła miejsce w ekspozycji w Szpitalu św. Ducha, filii Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Rzeźba jest bardzo zniszczona, szczegóły są praktycznie nieczytelne. Jan stoi na kłębowisku chmur, a dolny segment cokołu ozdobiono wizerunkiem mostu - zapewne ze sceną Topienia (uzup: E.Ochmański)
(uwaga: w tym samym muzeum prezentowane są również dwie inne drewniane polichromowane rzeźby z parafii św. Katarzyny w Płoskini podpisane jako św. Jan Nepomucen. Jednak ich szaty i ogólny wygląd nie dają podstaw do takiej identyfikacji - przedstawiają raczej, w pierwszym przypadku, św. Walentego, druga to również Walenty lub Wawrzyniec)^
Frombork pow. Braniewo gm. Frombork ul. Katedralna
 
 

W bazylice katedralnej Wniebowstąpienia NMP i św. Andrzeja, w kaplicy Zbawiciela i Wszystkich Świętych  (zobacz też niżej), znajduje się medalion z wizerunkiem Jana N. (nad: Pietrosul). Ponadto jedna z kurii kanonicznych przy katedrze była pod patronatem św. Jana Nepomucena. Została zlikwidowana w 1837 roku, a na jej miejscu wybudowano w latach 1844-1845 neogotycki pałac biskupów warmińskich

 

^
-/¿ Frombork pow. Braniewo gm. Frombork ul. Katedralna
 
 

W bazylice katedralnej Wniebowstąpienia NMP i św. Andrzeja (zobacz wyżej), również w kaplicy Zbawiciela i Wszystkich Świętych znajdował się niegdyś srebrny relikwiarz Jana N. Jego istnienie notuje spis inwentarza poczynionego przez kanonika warmińskiego Jana Ciechowskiego z roku 1785 (nad: Pietrosul)

 

^
Wierzno Wielkie pow. Braniewo gm. Frombork  
 
 

W kościele Wszystkich Świętych, w ołtarzu głównym z 1771 roku, znajduje się barokowa rzeźba Jana N. z 1730 roku (nad: Pietrosul)

 

^
- Łajsy pow. Braniewo gm. Pieniężno DW510
 
 

Nieistniejący barokowy ołtarz Jana N. w kościele św. Mikołaja (zobacz też niżej) (nad: Pietrosul)

 

^
Łajsy pow. Braniewo gm. Pieniężno DW510
 

W niszy nad wejściem do kościoła św. Mikołaja (zobacz wyżej) znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. z palcem na ustach (nad: Pietrosul)^
Lechowo pow. Braniewo gm. Pieniężno  
 
 

Drewniana figura Jana N. rezydująca na drzewcowym świeczniku procesyjnym (!) w kościele św. Jana Chrzciciela, z około 1797 roku. Jej los nie był znany aż wystawy czasowej (9.2014-12.2015) w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku "Fides - ratio - ars. Skarby Warmii i Mazur". Wiadomo więc, że istnieje, natomiast czy na stałe jest w tym kościele? (uwaga: zweryfikować na miejscu) (nad: Pietrosul)

 

 
 
    

 

Prusy Książęce (Wschodnie, 13)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:


Tytuł "Nepomuki Mazurskie" nie mógł być tu zastosowany, bo granic Mazur nie sposób wyznaczyć dokładnie. Kraina ta (w dzisiejszym rozumieniu) składa się z kilku części o bardzo różnej  historii. Jeśli przez Mazury rozumieć teren dawnych Prus Książęcych, zwanych potem Wschodnimi, zawężony przez aktualne granice Rzeczpospolitej, to na tym terenie Nepomuki - z kilkoma wyjątkami - nie występują, co wynika z protestanckiego rodowodu mieszkańców. W tym rozdziale opisano kilka obiektów nepomuckich zachowanych w tym dawnym lennie królewskim. Nepomuki te zjawiły się tu z powodu katolickiej części ludności oraz bliskości granicy z Mazowszem i Prusami Królewskimi - tu szczególnym przypadkiem jest sanktuarium pielgrzymkowe w Świętej Lipce


^

Powiat Szczytno (3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

   

^
Wielbark pow. Szczytno gm. Wielbark ul. Ogrodowa
 

Tutejszy kościół katolicki ma wezwanie św. Jana Nepomucena. Jest neogotycki i pochodzi z lat 1879-1880. Jego istnienie i wezwanie jest zasługą ks. Jana Szadowskiego, proboszcza w latach 1872-1887, działacza społecznego, obrońcy polszczyzny. Strop kościoła oparto na na drewnianych podciągach i kroksztynach. Wyposażenie jest neogotyckie, w ołtarzu głównym zobaczyć można płaskorzeźbiony wizerunek Jana N., z II połowy XX wieku. Koło kościoła usytuowana jest neogotycka kapliczka z roku 1885 z czerwonej cegły, która o tyle wiąże się z Janem N., że na marmurowej tabliczce umieszczono napis "Pod Twoją Obronę uciekamy się Primo annivers. Dedicat hujus Ecclesiae s. tit. s. Joannis Nep. Dom. infr. Oct. SS. App. Petri et Pauli 1885"

 

^
Wielbark pow. Szczytno gm. Wielbark ul. Ogrodowa
 

 

W oknie tego samego kościoła pw. Jana N. (zobacz wyżej) jest witraż z wyobrażeniem Jana N. pochodzący z lat 60. XX wieku, a wykonany przez Stanisława Pawlisza z Poznania (zobacz Szklane Nepomuki >>)^
Lesiny Wielkie pow. Szczytno gm. Wielbark nr 28
 

Szablonowa figurka Jana N. w niszy w nawie kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, taka sama jak w Jabłonnie Lackiej (pow. Sokołów Podlaski), w Kraczkowej-Budach (pow. Łańcut), w Parysowie (pow. Garwolin), w Przerośli (pow. Suwałki) i wielu innych miejscach. Na cokoliku napis: "S. JAN / NEPOMUCYN" (nad: Pietrosul)Powiat Kętrzyn (2)


     


^
Święta Lipka pow. Kętrzyn gm. Reszel nr 29
 

W tej miejscowości leżącej tuż za granicą Warmii, w słynnym pielgrzymkowym kościele znaleźć można wizerunek Jana N. na fresku w nawie głównej. Autorem malowideł był Maciej Meyer (+1737, aktywny również w Stoczku Klasztornym, zobacz niżej)^
Święta Lipka pow. Kętrzyn gm. Reszel nr 29
 

W muzeum parafialnym znajduje się drewniana figura Jana N. wykonana w połowie XX wieku przez lidzbarskiego rzeźbiarza i malarza Michaela Lipowa. Na postawie napis "S. Johannes / Nepomuck" (nad: M.Muryn)Powiat Ostróda (1)


     


^
Dąbrówno pow. Ostróda gm. Dąbrówno  
 

W tej miejscowości położonej na wschodniej granicy Warmii z Prusami, przy ulicy Ostródzkiej 6, stoi neogotycki kościół fundowany przez biskupa chełmińskiego Jana Nepomucena Marwicza w latach 1863-1865 pod wezwaniem św. Jana Nepomucena i Niepokalanego Poczęcia MB. W ołtarzu głównym, również neogotyckim, typowa dla tego okresu drewniana polichromowana figura Jana N. z palcem na ustachPowiat Nowe Miasto Lubawskie (część, 2)


zobacz pozostałe Nepomuki dzisiejszego powiatu, z części należącej do woj chełmińskiego w Prusach Królewskich >>


     


^
Biskupiec Pomorski pow. Nowe Miasto Lubawskie gm. Biskupiec ul. Kwiatowa
 

W kościele pod wezwaniem Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej z lat 1892-94 jest ażurowy neogotycki ołtarz główny, zza którego efektownie wyziera witraż z wizerunkiem Jana N. (zobacz Szklane Nepomuki >>)

 

^
Biskupiec Pomorski pow. Nowe Miasto Lubawskie gm. Biskupiec ul. Kwiatowa
 

W tym samym kościele Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej, w prawym neogotyckim ołtarzu bocznym jest drewniana polichromowana figura Jana N.

 

Powiat Olsztyn (część, 1)


     


^
  Olsztynek pow. Olsztyn gm. Olsztynek  
 

Na kiermaszu w tutejszym skansenie - Muzeum Budownictwa Ludowego - pojawiła się współczesna pseudoludowa figurka Jana N. autorstwa Mariana Murata (nad: J.B. z Kłodzka)

 

Powiat Mrągowo (4)


     


W Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej

znajdują się co najmniej cztery figurki Jana N:

 
 

^
Piecki pow. Mragowo gm. Piecki ul. Zwycięstwa 48
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej znajduje się ceramiczna figurka Jana N. autorstwa Władysławy Prucnal z Medyni Głogowskiej (pow. Łańcut, gm. Czarna, d.woj. ruskie >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Piecki pow. Mragowo gm. Piecki ul. Zwycięstwa 48
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej druga ceramiczna figurka Jana N. autorstwa Władysławy Prucnal z Medyni Głogowskiej (pow. Łańcut, gm. Czarna, d.woj. ruskie >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Piecki pow. Mragowo gm. Piecki ul. Zwycięstwa 48
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej znajduje się drewniana polichromowana figurka Jana N. (uwaga: obiektów nepomuckich może być tutaj więcej) (nad: Pietrosul)

 

^
Piecki pow. Mragowo gm. Piecki ul. Zwycięstwa 48
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego im. Walentyny Dermackiej znajduje się kolejna drewniana figurka Jana N. (uwaga: obiektów nepomuckich może być tutaj więcej) (nad: Pietrosul)

 

Powiat Nidzica (0)


     


^
           
 

Póki co brak obiektów nepomuckich w tym powiecie. W roku 2013 w muzeum na nidzickim zamku gościła czasowo pochodząca z Bredynek, a przechowywana na stałe w Muzeum Warmii i Mazur w Olszynie ludowa drewniana i polichromowana figurka Jana N. z wieku XIX, z krzyżem w ręku i ciekawej fakturze mantoletu (nad: G.W.)


 


  Źródła>>
^


 ^ 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR :::STARE:::PRYWATNE:::©