NEPOMUKI DOLNEGO ŚLĄSKA
dawnych Księstw
Wrocławskiego, Świdnicko-Jaworskiego, Ziębickiego, Namysłowskiego,
Oleśnickiego, Wołowskiego, Legnickiego, Brzeskiego, Oławskiego
oraz
NEPOMUKI ŁUŻYCKIE


>    GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>>  STRONA JANÓW WROCŁAWSKICH
>>  STRONA JANÓW HR. KŁODZKIEGO
>>  STRONA JANÓW X. GŁOGOWSKIEGO
     i ŻAGAŃSKIEGO

>>   STRONA NEPOMUKÓW X. NYSKIEGO

>>> strona Jana Głogowskiego Nowego
>>> strona Jana Cieplickiego
>>> strona Janów Gorzanowskich
>>> strona fresków w zamku Sarny

Strona Janów Dolnośląskich rozrosła się ponad miarę i potrzebne były rozwiązania radykalne. W ten sposób powstały wydzielone z niej podstrony Janów Miasta Wrocławia, Janów Hrabstwa Kłodzkiego i Janów Księstw Głogowskiego Żagańskiego oraz Księstwa Nyskiego. Osobno ujęto Nepomuki Gorzanowskie, Jana Cieplickiego oraz Jana Głogowskiego Nowego. Pozostałe okazy - tutaj. Zapraszam!

Po uznaniu Jana Nepomucena patronem Habsburgów i ich imperium skromny kanonik awansował do rangi obrońcy cesarskiego porządku w opanowanych przez Habsburgów krajach, włączając terytoria zamorskie (>>). Być może to właśnie jest jednym z powodów, że figury JN tak licznie rozpleniły się na Śląsku? Mogła to być swoista manifestacja przywiązania mieszkańców Dolnego i Górnego Śląska (>>) i Hrabstwa Kłodzkiego (>>) do Domu Austriackiego w obliczu pruskiej aneksji w roku 1740

THURI Frantisek Xaver -
Cantata honorem sancti Joani Nepomuceni (1959)
- recitativo e ariaNews: zobacz artykuł ks. prof. J. Patera "Patron sławy ludzkiej" nt. Janów Dolnośląskich

Księstwa śląskie
w wiekach XVI-XVIII:


Mapa Śląska z 1905 roku:

To najciekawszy nepomucki region w Polsce. Jest tu ich najwięcej i to są najczęściej wysokiej klasy barokowe rzeźby. Nic dziwnego - tędy kult św. Jana migrował z Czech na północ. Klasztory w Krzeszowie, Henrykowie, Lubiążu, Kamieńcu i Trzebnicy, za sprawą szczególnego kultu cystersów do Jana N, powiększają kolekcję o piękne okazy.

Tutaj, w Wierzbnie, w dawnym Księstwie Świdnickim, znajdziecie prawdopodobnie najstarszą figurę Nepomuka w Polsce datowaną na 1701 rok.

Należy spodziewać się znacznego rozrostu tej właśnie części nepomuckiego serwisu w miarę wrzucania w skaner kolejnych zdjęć.

Urząd Gminy w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) wydał publikację pt: "Kult św. Jana Nepomucena na pograniczu polsko-czeskim w fotografii, historii i legendzie" w języku polskim, czeskim i niemieckim. Oprócz tekstu publikację wzbogacają 133 zdjęcia Nepomuków z terenów polskich i czeskich (nad: nolibab)

Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej zorganizował i prowadzi inicjatywę "Regionalna Międzynarodowa Odznaka Turystyczna SZLAKAMI św. JANA NEPOMUCENA". Włącz się - pobierz regulamin!

X.Wrocławskie
>>
X.Świdnickie
>>
X.Ziębickie
>>
X.Namysłowskie
>>
X.Oleśnickie
>>
X.Wołowskie
>>
X.Legnickie
>>
X.Brzeskie
>>
X.Oławskie
>>
Łużyce
>>
Inne
>>

KATALOG
532 + 32 obiektów
+ osobno Nepomuki Miasta Wrocławia, zobacz (>>)

+ osobno Nepomuki X.Głogowskiego, zobacz (>>)
+ osobno Nepomuki X.Nyskiego, zobacz (>>)

+ osobno Nepomuki H.Kłodzkiego, zobacz (>>) 
 
    

 

Księstwo Wrocławskie (bez stolicy Księstwa)

(Ducatus Wroclaviensis)

(56 + 5)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:

 

 MIEJSCOWOŚCI:Najważniejsza część dawnego X.Śląskiego od 1335 należała do królów Czech, aż do przejęcia w latach 1740-1742 terytorium Śląska przez Królestwo Prus. Wielokrotnie wydzielano z niego mniejsze terytoria. Księstwo obejmowało ziemię wrocławską, średzką i namysłowską ale ta ostatnia z czasem stała się osobnym księstwem.


^
Powiat Wrocław
(część należąca do X.Wrocławskiego, 32 + 4)

bez stolicy powiatu i Księstwa - miasta Wrocławia (zobacz >>)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz też osobną stronę Nepomuków miasta Wrocławia (>>)
zobacz kilka miejscowości leżących niegdyś w X. Świdnicko-Jaworskim (zobacz niżej >>)
zobacz część powiatu należącą do X.Oleśnickiego (>>)

(uwaga: Kąty Wrocławskie, Syców i Bierutów należały swego czasu do X. Oleśnickiego >>)^
Kąty Wrocławskie pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie ul. Sikorskiego
 

Kamienny Jan N. przy kościele, obok bramy. Figura powstała prawdopodobnie w 1738 roku (niekiedy datowana jest też na rok 1729). Ustawiona przy południowo-zachodnim odcinku ceglanego muru dawnego cmentarza przykościelnego. Wykonana została z piaskowca i posadowiona na czworobocznym granitowym cokole, z półkolistą wnęką na lampę. Na zwieńczeniu cokołu współczesny napis: "Św. Jan Nepomucen". Całośc otoczona kutym metalowym ogrodzeniem. Fundatorem tej skromnej rzeźby był komisarz biskupstwa wrocławskiego Jan Henryk Kreiger (uwaga: Kąty Wrocławskie, Syców i Bierutów należały swego czasu do X. Oleśnickiego)^
Kamionna pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

Fundatorem tej kamiennej rzeźby ustawionej na wydatnym cokole była rodzina von Kalckreuth, będąca wtedy właścicielem wsi. Pochodzi ona z pierwszej połowy XVIII wieku (1740 rok?) a prawdopodobnie wykonał ją wrocławski rzeźbiarz, Johann Albrecht Siegwitz. Jemu też przypisuje się autorstwo rzeźby Nepomucena we Wrocławiu na placu Katedralnym (>>). W cokole wnęka na latarnię umarłych. Poniżej niej na kartuszu jest scena zrzucenia świętego z Mostu Karola do Wełtawy (nad: J.G.). Pomnik został odrestaurowany w 2003 roku przez konserwatora Jolantę Marosik dzięki staraniom Ewy Grochowskiej-Sachs i prof. Rudolfa Lenza z funduszy rządu niemieckiego, a opis tego zdarzenia znajdziemy na stronie Uniwersytetu w Marburgu poświęconej Kamionnie. Jan Nepomucen był w bardzo złym stanie. Ostrzelany w czasie wojny, niszczony przez deszcze, z uszkodzeniami twarzy, pozbawiony rąk. Łacińska inskrypcja w tłumaczeniu Ewy Grochowskiej-Sachs, wyryta na monumencie brzmi: "Co często nieżyczliwość, nienawiść i zazdrość wymyśli nagannego, a oprócz tego trucizna złych języków wyrządzi złośliwą szkodę naszej godności - odwróć przez swe wstawiennictwo. Spraw, aby ich złośliwe poczynania nie miały Twojego błogosławieństwa. (...) Kto złośliwości zmyśla, przez nieprzyzwoite plotkarstwo poniża godność bliźniego. Spraw przez swoje wstawiennictwo i uwolnij nas od grzechu oraz występku, ponieważ życie w grzechu jest największym wstydem przed Bogiem." W Dzień Świętego 16.05 we wsi odbywa się msza polowa i majówka (uwaga: sprawdzić przynależność Kamionnej do X.Wrocławskiego vs X.Świdnickiego)^
Wszemiłowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

Przy budynku dzisiejszej R.S.P. jest neogotycka kapliczka wmurowana w dawne ogrodzenie majątku, pochodzące z przełomu XIX i XX wieku. W środku znajduje się kamienna polichromowana figura Jana Nepomucena datowana przypuszczalnie na I połowę XVIII wieku (nad: J.G.)^
Małkowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

Kamienny Jan N. przy kościele Św. Trójcy z 1730 roku fundowany przez rodzinę von Oberg, która miała tu swój majątek. Piękny pomnik w otoczeniu drzew. Na cokole wykuta scena topienia. Na tablicy można odczytać napis: "Święty Jan Nepomucen, męczennik i szczególny patron w różnych potrzebach, szczególnie w utraconej lub stojącej w niebezpieczeństwie utraty czci, który przez swoje sakramentalne milczenie ust otworzył całemu światu nieśmiertelną chwałę Benedykta XIII. Namiestnik Chrystusa w dniu 19 marca 1729 r. ogłosił go świętym. Sprawiedliwy mąż będzie milczał aż do swego czasu. Eccl 20. Wychwalajcie Pana w jego świętych Ps.150, który w nich jest cudowny Ps. 67 v 36". Z drugiej strony cokołu jest data: ANNO 1730 Den 9 MAY. W lecie 2016 figura była w renowacji prowadzonej ze środków Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz budżetu Gminy Kąty Wrocławskie (całkowita wartość projektu: 31385,91 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: 15000,00 zł, przyznano dofinansowanie w wysokości 10000,00 zł. Teren, gdzie była umieszczona figura, zabezpieczono taśmą i drewnianymi paletami) (nad: M.H., uzupełnienie J.G. i J.B. z Kłodzka)^
Pełcznica pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie nr 26
 

W budynku dawnej plebani z 1705 roku, przebudowanej w 1789, na wysokości pierwszego piętra jest nisza z muszlowym zwieńczeniem, w której stoi pochodząca z XIX wieku figurka Nepomuka, niestety dzisiaj już bez aureoli i krzyża (nad: J.G.)^
Pełcznica pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie nr 26
 

W kościele parafialnym jest drewniana polichromowana figura Jana N. ustawiona na konsoli przy ścianie^
Wojtkowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie nr 30
 

Kościół filialny Św. Jana Nepomucena, wzmiankowany w 1353 roku, obecny gotycko-renesansowy, wzniesiony około roku 1569 roku, remontowany w XVIII wieku, restaurowany w 1896 roku. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, z kwadratowym prezbiterium. Zachowała się chrzcielnica z 1572 roku i barokowe wyposażenie z początków XVIII wieku (zobacz tez niżej)

 

^
Wojtkowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie nr 30
 

W wymienionym powyżej kościele św. Jana Nepomucena, w oknie prezbiterium, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana N. (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>). Ołtarz główny zasłania okno witrażowe uniemożliwiając jego sfotografowanie od wnętrza kościoła (nad: arkadoo)^
Wojtkowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie nr 30
 

W wymienionym powyżej kościele św. Jana Nepomucena znajduje się również obraz z Janem N., który początkowo wisiał na prawo od ołtarza, ale obecnie miejsce to zajmuje wizerunek Jana Pawła II. Na obrazie, na tle czerwonawych chmur, święty w postawie stojącej z krucyfiksem trzymanym w prawej, uniesionej dłoni. Za plecami Nepomucena unosi się anioł, który trzyma palec na ustach. Od tutejszej parafianki pochodzi wiadomość, że planowane jest wykonanie nowego obrazu Jana - wtedy przybędzie nam kolejny wojtkowicki Nepomuk (nad: arkadoo)^
Wojtkowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie nr 30
 

W wymienionym powyżej kościele św. Jana Nepomucena znajduje się również znajduje się ołtarz z obrazem Jana N. Na obrazie święty w postawie stojącej z krucyfiksem trzymanym w prawej, uniesionej dłoni. Za plecami Nepomucena unosi się anioł, który trzyma palec na ustach. Atrybutem, który występuje niezwykle rzadko w przedstawieniach Jana jest kamień młyński ze sznurem (!!!), który widzimy na obrazie na tle mostu (nad: J.B. z Kłodzka)^
Skałka pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie ul. Łąkowa, DK 362
 

Po południowej stronie drogi Jawor-Wrocław, kilkadziesiąt metrów od mostu na Bystrzycy i koło stawu ustawiono figurę Jana N. na kielichowatym cokole. Na przedniej stronie cokołu tego pomnika widnieje inskrypcja w majuskule antycznej z podwójnym (!aby otrzymać rok fundacji wartość liczbową należy podzielić przez dwa!) chronostychem >> potwierdzająca fundację tej figury JN przez hrabiego Antoniego Ernesta von Sternberga z 1730 roku, która w tłumaczeniu oznacza "Dla uczczenia świętego Jana Nepomucena, swojego patrona i opiekuna (obrońcy), wzniósł tę statuę tutaj dla pobożnych wędrowców (pielgrzymujących) Antoni Ernst hrabia de Sternberg". Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku postument z figurą został przewrócony uderzeniem przyczepy ciągnika. Wtedy też prawdopodobnie uległa zniszczeniu podstawa cokołu i obecnie stoi on bezpośrednio na zastępczych fragmentach płyt. Figura została podana częściowej tylko renowacji czyli dokonano oczyszczenia i dorobiono biret. Nadal jednak brakuje fragmentu lewego ramienia i odłamanej części krzyża. Ten nietypowy cokół pomnika wykonany w kształcie tulipana pokryty jest z trzech stron reliefami ze scenami z życia: z prawej strony św. Antoniego Padewskiego z Dzieciątkiem Jezus - S. ANTONIVS DE PADVA; z tyłu pomnika św. Franciszka Ksawerego - S. FRANCISCVS XAVERIVS; z lewej strony św. Donata z Arezzo - S. DONATVS. Są one ujęte w roślinne dekoracje - akantowe naroża. Na dwu ostatnich płycinach widoczne są również chmury z błyskawicami, co potwierdza orędownictwo tych świętych w czasie burz z piorunami. Nieczytelna już inskrypcja "dla pobożnych wędrowców (pielgrzymujących)". Wspólnie ze świętym Antonim Padewskim (patronem we wszystkich potrzebach) i świętym Janem Nepomucenem mieli Ci wyobrażeni na tym postumencie święci chronić wędrowców przed śmiercią wskutek gwałtownej burzy. Ma to również potwierdzenie w litanii do Świętego Jana Nepomucena gdzie istnieje wręcz prośba: Od piorunów i gwałtownej niepogody wybaw nas Panie. Postać JN przedstawiona w kontrapoście ustawiona na chmurkach z których wyłaniają sie dwie główki putt. Niestety nie ma już jednej główki putta. Brakuje również herbu fundatora pierwotnie umocowanego nad napisem w języku łacińskim, po którym pozostał tylko metalowy zaczep mocujący (uzup: S. Zobniów)

VENERATIONI
DIVI IOANNIS
NEPOMVCENI
PATRONI SVI
ET PROTECTORIS
HANC STATVAM
HIC PIE PRO VIATORE ANTONIVS ERNESTVS
COMES DE STERNBERG
EREXIT
^
- Skałka pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie DK 362
 

W kościele pw. św. Marii Magdaleny znajduje się tu zdekompletowana kompozycja rzeźbiarska Gloria św. Jana Nepomucena. Pozostała po niej tylko jedna główka putta oraz podstawa pod figurę Jana N. w formie mostu. Na podstawie tej umieszczono figurę NMP z Dzieciątkiem a w miejscach pomiędzy przęsłami mostu wstawiono świece. Balustradę mostu zasłonięto natomiast ozdobnym koronkowym płóciennym pasem, przez co zatarł się wizerunek tego mostu. Po zaginięciu w roku 1945 figury Jana zatarła się nawet pamięć o nepomuckiej proweniencji podstawy bocznego ołtarzyka (nad: J.D., uzup: S. Zobniów)^
Sośnica pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

Kamienny Jan N. w ostrołukowej bramce od strony zachodniej cmentarza przykościelnego. Jest to późnobarokowa figura z około 1750 roku, piaskowcowa i nieduża. Niegdyś obok niej na bocznych słupkach z obu stron stały dwa putta^
Sośnica pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego jest ambona z płaskorzeźbioną sceną "Kazanie św. Jana Nepomucena" z około 1720 roku^
Sośnica pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (zobacz wyżej) jest rzeźba Jana N. zawieszona na filarze pod chórem. Typowe szczegóły - palec z gestem milczenia na ustach, krzyż i aureola z gwiazdami (nad: DarkMoon)^
Jaszkotle pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

W północnej ścianie, w murze przyporowym kościoła p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, w zakratowanej niszy stoi stoi figura Nepomucena z z końca XVIII lub początków XIX wieku. Kraty i szyba zostały założone po kradzieży i odzyskaniu figury w 2000 roku (nad: J.G.)^
Jaszkotle pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

W kościele p.w. Wniebowstąpienia Pana Jezusa, w przedsionku pomieszczenia służącego jako skład chorągwi, znajduje się drewniana polichromowana figurka św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku na niskiej drewnianej podstawie (nad: S.Zobniów)^
Jaszkotle pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

W kancelarii parafialnej plebani kościoła pw. Wniebowstąpienia Pana Jezusa (zobacz wyżej) znajduje się obraz Jana N. z około 1730 roku. Namalowano go na owalnej drewnianej płytce (nad: S.Zobniów)

 

^
- Krobielowice pow. Wrocław gm. Kąty Wrocławskie  
 

Na moście nad Czarną Wodą wiodącym przez bramę wjazdową zespołu pałacowego, po lewej stronie, stała kamienna figura Jana N. z XVIII wieku. Zaginiona w latach 50. XX wieku w nieznanych okolicznościach (nad: S.Zobniów)^
- Przecławice pow. Wrocław gm. Żórawina ul. Strzelińska
 

Według źródeł stała tu, przy kościele parafialnym św. Katarzyny, a dokładniej przy wewnętrznym murze cmentarza na południe od kościoła, mocno zniszczona figura św. Nepomucena z piaskowca. Pierwotnie stała ona czyli przed bramą kościelną, a po 1945 roku nastąpiła całkowita wyprowadzka z Przecławic i przenosiny do Jaksonowa (zobacz niżej). Przy tej operacji zaginęły gdzieś dwa aniołki umieszczone niegdyś przy stopach Jana. Na łuku drogi przy wyjeździe w stronę Jaksonowa i Szczepankowic pozostał natomiast barokowy postument niosący dziś typowa figurkę NMP, który - choć brak co do tego pewności - można łączyć z przeniesioną do Jaksonowa figurą JN, bo wymiary pasują do tej rzeźby, a według mieszkańców pochodzi z przykościelnego cmentarza. Na tylnej ścianie postumentu znajduje się słabo czytelny napis z datą 1863 (renowacja?)^
Jaksonów pow. Wrocław gm. Żórawina ul. Wroclawska
 

Kamienna barokowa figura Jana N. z  II ćwierci XVIII wieku przy kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, w ogrodzie plebanii, przy ogrodzeniu od strony głównej ulicy wsi. Piaskowcowa rzeźba o wysokości 112 cm stoi na trochę od niej niższym, walcowatym i wtórnym cokole. Rzeźba ta została przeniesiona po wojnie sprzed kościoła parafialnego w Przecławicach (zobacz wyżej), wtedy parafialnego, dziś filialnego w stosunku do Jaksonowa. Widoczne ślady erozji kamienia, a dodatkowe uszkodzenia prawdopodobnie powstały przy przenosinach i zmianie postumentu. Wtedy zaginęły też dwa aniołki, umieszczone niegdyś przy stopach Jana^
Węgry pow. Wrocław gm. Żórawina ul. Kościuszki / Strzelińska
 

Na skwerku przy głównej drodze, w sąsiedztwie kościoła parafialnego pw. św. Jadwigi figura Jana N. z połowy XVIII wieku, kamienna, polichromowana, na nowszym murowanym niezbyt pięknym cokole otoczonym metalowym płotkiem^
Węgry pow. Wrocław gm. Żórawina ul. Kościuszki
 

W kościele parafialnym pw. św. Jadwigi na przyściennej konsoli znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. (nad: S.Zobniów)^
Turów pow. Wrocław gm. Żórawina  
 

W kościele pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny z XV/XVI w lewym bocznym ołtarzu znajduje się barokowa, drewniana i polichromowana figura Jana N. (nad: S.Zobniów)^
Nasławice pow. Wrocław gm. Sobótka ul. Komuny Paryskiej
 

Około 50 metrów od skrzyżowania głównych dróg we wsi stoi kamienna gołogłowa polichromowana figura Jana N. datowana, zgodnie z napisem - chronostychem (>>) na cokole - na 15 września 1744. Fundatorem był ktoś o inicjałach S.F.V. Święty bez biretu, z głową zwieńczoną aureolą (niestety obecnie już całkowicie uszkodzoną), ustawiony w lekkim kontrapoście, skłaniający głowę na trzymany na lewym ramieniu krzyż z wyjątkowo plastyczną rzeźbą Chrystusa. Figura wykonana z piaskowca, ustawiona została na skłębionych chmurkach a następnie na granitowym dwuczęściowym wysokim cokole. Boki cokołu przyozdobione płaskimi lizenami z motywem taśmowym i muszlami na obydwu częściach cokołu nawiązujące do funkcji patronackiej Jana N. dla pielgrzymów. Górna część cokołu posiada prześwit o półkolistym zwieńczeniu przeznaczony dla latarni zmarłych. Prześwit ten zamknięty był dawniej dwoma metalowymi kratkami (istniejącymi jeszcze na początku 2002 roku). Między górnym a dolnym cokołem znajduje się łamany gzyms na którym jeszcze do końca lat 80-tych XX wieku znajdowały się dwa putta, jeden trzymający palec na ustach i klucz, a drugi trzymający palmę męczeństwa. Niestety putta te zostały również skradzione. W przedniej części dolnego cokołu w płycinie umieszczona jest inskrypcja w języku niemieckim, wykonana w majuskule antycznej (w narożach której umieszczono cyfry 1 / 7 / 4 / 4) o treści w tłumaczeniu "Bogu dla większej chwały a świętemu Janowi Nepomucenowi dla uniżonej czci ten pomnik [statuę] wzniósł S.F.V. dnia 15 września 1744 roku" (uzup i tłum: S.Zobniów)

GOTT
ZV
GROSSERER EHR
SANCTO
I
OANNI NEPOMVCENO
ZVR
VNTERHAENIGSTEN
VEREHRVNG
HAT
DISE STATVEN
AVFGESETZET
S.F.V.
D. 15. SEP^
Nasławice pow. Wrocław gm. Sobótka ul. Komuny Paryskiej
 

W poewangelickim kościele św. Józefa, na przyściennym cokole jest drewniana polichromowana barokowa figura Jana N., pochodząca prawdopodobnie ze zburzonego, położonego nieopodal gotyckiego kościoła  (nad: arkadoo)^
  Strzegomce pow. Wrocław? gm. Sobótka?  
 
 

Jest tu figura Jana N., mocno zniszczona, brak lewego ramienia. Na cokole chronostych >> (nad: M.H.)
(uwaga: nie mogę namierzyć tej miejscowości, może chodzi o Strzegomkę pod Strzegomiem lub o Strzegomiany (gm. Sobótka, pow. Wrocław)?)

 

^
Glinica pow. Wrocław gm. Jordanów Śląski  
 

W kościele śś. Antoniego Padewskiego i Macieja znajduje się barokowa figura św. Jana Nepomucena z około 1720 roku (nad: arkadoo)

 

^
Ratowice pow. Wrocław gm. Czernica ul. Polna 24
 

We wnęce ogrodzenia domu ustawiono kamienną polichromowaną figurę Jana N. o zniszczonej twarzy, co wzmaga ekspresję. Lekki kontrapost, trzymany na lewym ramieniu krzyż. W górnej części dwuczłonowego cokołu widoczna wnęka na latarnię natomiast poniżej podwójny kartusz herbowy fundatorów, zwieńczony koroną, z chronostychem (>>):

 SILENTIARII NARTYRI
HONORI PERPETUO
STATUEBAT
DEVOTUS CLIENS

W tłumaczeniu: "Milczącemu męczennikowi na wieczną chwałę wystawiony [pomnik-statua] przez pobożnego wyznawcę". Przy założeniu, że Y jako podwójne II oznacza 2, U i V oznacza 5, a N to niewłaściwie zrekonstruowane podczas remontu M, czyli 1000, daje on datę roczną fundacji 1729 (uzup: S.Zobniów)^
Gajków pow. Wrocław gm. Czernica ul. Główna
 

W kościele św. Małgorzaty, w niszy na chórze, stoi drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z około 1750 roku^
Dobrzykowice pow. Wrocław gm. Czernica ul. Wrocławska 2
 

W kościele, z prawej strony łuku tęczowego, umieszczono rozbudowaną barokową rzeźbiarską kompozycję nepomucką. W jej skład wchodzi figura klęczącego na chmurce Jana N., putta dzierżące atrybuty (kłódka, klucz, palec na ustach), sporo obłoczków i uskrzydlonych główek, a całość wieńczy duży anioł trzymający krucyfiks. Podstawę stanowi ciekawie ujęty zaokrąglony most z falami Wełtawy i nadbrzeżnymi skałami. Drewno złocone i polichromowane. Kompozycja imponuje rozmachem, prezentuje - jak na Śląsk - średnią klasę artystyczną, lecz jest urocza (nad: DarkMoon)^
Chrząstawa Wielka pow. Wrocław gm. Czernica ul. Wrocławska
 

W neogotyckim kościele Niepokalanego Poczęcia NMP, w ołtarzu bocznym zobaczyć można obraz Ferdinanda Wintera z około 1864 roku przedstawiający św. Jana Nepomucena (nad: J.D.)^
Milin pow. Wrocław gm. Mietków ul. Chłopska
 

Piękna barokowa figura z 1733 roku na placyku przy kościele św. Michała Archanioła, pod drzewem, na imponującym trójbocznym cokole. Z jednej strony cokołu przedstawiona jest scena spowiedzi królowej Zofii, a z drugiej, zrzucenie Jana Nepomucena z mostu do Wełtawy. Z przodu tablica inskrypcyjna z napisem po łacinie głosi: "Świętemu Janowi Nepomucenowi z uwielbienia wzniósł pobożny Piotr Beker". Nad nią podwójny kartusz herbowy fundatora (nad: J.G.)^
Maniów Wielki pow. Wrocław gm. Mietków ul. Okulicka 14
 

Naturalnej wielkości (170 cm) kamienna figura Jana N. na dużym cokole w północno-wschodniej części wsi pomiędzy kościołem pw. Niepokalanego Poczęcia NMP a plebanią. Według chronostychu (>>) pochodzi z 1752 roku. W tłumaczeniu brzmi on: "Przykład czcigodnego męża, który zwycięża idąc przez ciemność prostą drogą wiary".

PROTOTYPON
VENERARE VIRI
QVI VIXIT IN ORBE
SI SEO VERIS
RECTVM CRE
DE TENEBIS ITER

Z tyłu druga tablica inskrypcyjna, również chronostychowana (>>) i dająca ten sam rok 1752: "Ku chwale i dla uczczenia św. Jana Nepomucena wzniosła pobożność przy wsparciu niezmiennie wiernego sługi". Obok inicjały C.F.R. Par.., prawdopodobnie tutejszego proboszcza (parochus), fundatora obiektu.

HONORI ET VE
NERATIONI
SANCTI IOANNIS
NEPO
MUCENI
EX ASSE PEREN
NITER DE
VOTI
SERVI

Postać świętego w birecie na głowie i tradycyjnych szatach, adorującego trzymany na prawym ramieniu krzyż, ustawiona jest na dwuczęściowym cokole zwieńczonym profilowanym gzymsem, i zdobionym spływami wolutowymi z kampanulami. Figura została uszkodzona i brak jest lewego ramienia oraz fragmentu krzyża. Zachowało się oryginalne ogrodzenie w postaci kamiennej balustrady wzmocnionej metalowymi klamrami (nad: J.G., uzup: S.Zobniów). Figura ma uśmiech przypominający Piękne Madonny i "tańczącą" pozę^
Maniów Wielki pow. Wrocław gm. Mietków ul. Sobocka
 

W dawnym parku pałacowym, na niskim kopcu ziemnym, na zachód od ruin dworu, w sąsiedztwie polany pełniącej obecnie wiejskiego boiska sportowego, stoi druga (zobacz wyżej), skromniejsza figura Nepomucena, piaskowcowa, zapewne z końca wieku XVIII. Wysokość około 150 cm. Bywa datowana też na 1752 rok, co wynika z przypisania jej tego samego twórcy, ale opinia ta nie wydaje się w udowodniona (KZSwP). Posadowiona na niskim cokole zwieńczonym koroną (widoczny teraz tylko jej fragment, część być może jest w ziemi), który z kolei ustawiono na ceglanej podstawie. Postać świętego przedstawiona w tradycyjnej pozie z lekko tylko zaznaczonym kontrapoście i rzadko spotykaną odkrytą głową. Odziany w szaty kapłańskie - sutanna, komża i peleryna. U stóp figury św. Jana Nepomucena kartusz z apoteozą języka w glorii ("język na chmurkach") jako symbolu milczenia, przedstawionej za pomocą płaskorzeźbionych warstwowych chmur - prawdopodobnie wykuty inną ręką niż sama figura. Z lewej strony głowy widoczny fragment odłamanej i dziś już zaginionej metalowej aureoli. Widoczne resztki zniszczonej metalowej barierki, późniejszej niż figura (nad: J.G., uzup: S.Zobniów, M.M.). Jan jest polichromowany tyleż bogato co niefachowo^
- Bielany Wrocławskie pow. Wrocław gm. Kobierzyce ul. Wrocławska 30
 
 

W kościele św. Andrzeja, zgodnie ze spisem w Wikipedii, znajdować się ma barokowa figura Jana N. z roku 1730. Niestety wizja lokalna I.K. w sierpniu 2018 wykazała, że nie ma tam takiego obiektu, a proboszcz nigdy o niej nie słyszał. Pozostawiam wpis z "-" raczej na wszelki wypadek, a nie z nadzieją na potwierdzenie istnienia rzeźby (nad: I.K.)

 

^
Powiat Środa Śląska (część. należąca do X.Wrocławskiego, 23 + 1)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz część powiatu należącą do X.Świdnicko-Jaworskiego >>


^
Środa Śląska pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska ul. Kolejowa 2
 

Kamienna barokowa figura Jan N. w centrum miasta, przy ścianie dzwonnicy kościoła św. Andrzeja. Na postumencie płaskorzeźby przedstawiające sceny topienia, spowiedzi królowej i relikwię świętego języka. Jan ma bardzo sympatyczny uśmiech, może z powodu braku wąsów - ma tylko brodę (nad: M.H.) Grzegorz Borowski na stronie www.sroda.wfp.pl (>>) pisze, że poświęcono go uroczyście 16 maja 1729 roku. Jego fundatorem był proboszcz parafii Św. Andrzeja. To on w swoim testamencie z 12 sierpnia 1728 r. zapisał 160,48 talarów w gotówce z przeznaczeniem na zapłatę za figurę św. Jana Nepomucena. Wykonawcami testamentu byli: proboszcz z miejscowości Święte – Krzysztof Scholz, proboszcz ze Szczepanowa – Jan Mathes oraz kupiec i radny miejski, a wcześniej dzwonnik kościelny – Caspar Anton Sagner. Przeznaczyli oni dodatkowo na ten cel 71,45 talarów uzyskanych ze sprzedaży zachowanego na plebani wina. Natomiast całkowity koszt pomnika wyniósł ostatecznie 290,48 talarów. Niewyjaśnioną kwestią jest autorstwo pomnika. Zbigniew Aleksy przypuszcza, że mógł to być świdnicki rzeźbiarz – Tobiasz Stahlmayer. To jemu właśnie proboszcz Pachur zlecał większość prac w kościele odbudowywanym ostatecznie po pożarze, który miał miejsce w 1634 roku. Dziełem świdnickiego artysty jest między innymi zachowany do dziś ołtarz główny, a także ołtarze boczne w prezbiterium kościoła św. Andrzeja. Z dużym prawdopodobieństwem można więc uznać, że to jemu właśnie po śmierci proboszcza zlecono wykonanie pomnika. Odnawiano go tylko raz w 1883 roku (R. Orlich). Opis obiektu wg Agnieszki Drobnej: rzeźba świętego ustawiona jest na bardzo rozbudowanym, trzyczęściowym cokole. Część pierwsza, stanowiąca jednocześnie podstawę, to trzy stopnie (swego rodzaju schody) w kształcie połowy sześcioboku. Na nich ustawiona jest część druga – kilka obrobionych, dużych bloków kamiennych, które dopiero są podstawą właściwego cokołu. W jego dolnej części znajduje się łaciński napis informujący, że figurę polecił ustawić po swojej śmierci (1928 roku) proboszcz parafii p.w. Św. Andrzeja – Joannus Petrus Aloysius Pachur. Z kolei pod napisem – płaskorzeźba przedstawiająca wrzucenie św. Jana Nepomucena do Wełtawy. Po bokach tej części cokołu znajdują się dwie kolejne płaskorzeźby: z lewej strony – spowiadającego się człowieka, z prawej natomiast – monstrancję. Górną i zarazem ostatnią część postumentu stanowi prostopadłościan z motywem gwiazdy. Obiekt pięknie wyremontowany w początkach roku 2020 lub w końcu 2019
^
Środa Śląska pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska ul. Kolejowa 2
 

W kościele św. Andrzeja (zobacz wyżej) znajduje się ołtarz utrzymany w formach neogotyckich ołtarz Jana N. W nastawie ołtarza obraz przedstawiający stojącą postać Św. Jana Nepomucena, który przy lewym boku trzyma wysoki, sięgający ziemi krucyfiks i zielony liść palmy męczeństwa. Wskazujący palec prawej dłoni przytknięty do ust. Przez ramiona przewieszona stuła. Wokół głowy złocisty nimb, na tle którego pięć gwiazd. Po bokach na obrazie namalowane dwa słupki, na których wstęgi z napisami: "St. Johanes v. Nepomuk / ora pro nobis". Obraz flankują dwie figury świętych (nad: K.B., uzup: J.B. z Kłodzka)^
Środa Śląska pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska Pl. Wolności 3
 

W  Muzeum Regionalnym przechowuje się drewnianą rzeźbę Jana N., bardzo zniszczoną (utrącona jedna ręka, brak malatury). Przyniósł ją do muzeum już kilkadziesiąt lat temu jeden z mieszkańców Środy Śląskiej, który odnalazł ją na strychu jednego z domów przy ul. Kościuszki (źródło: j.w.)^
Święte pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska  
 

Kamienny barokowy Jan N. z gwiaździstą aureolą stoi na trójkątnym skwerku przy kościele św. Marcina, pod drzewami. Na cokole płaskorzeźbiony relikwiarz z językiem, z tyłu chronostych (>>) z datą 1727^
Święte pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska  
 

W kościele św. Marcina, na konsoli zawieszonej na filarze łuku tęczowego, ustawiono drewnianą polichromowana barokową figurę Jana N. (nad: K.B.)


  • Kryniczno (gm. i pow. Środa Śląska, ): kamienny barokowy Jan N. przed kościołem św. Wawrzyńca. Bogate fałdy szat, aureola, krucyfiks, cokół z herbami i inskrypcjami, polichromia

 • Kryniczno (gm. i pow. Środa Śląska, ): wewnątrz kościoła św. Wawrzyńca, w ołtarzu bocznym poświęconym Janowi N., jest drewniana neogotycka rzeźba Jana N. w typowym dla tego czasu ujęciu (uwaga: poprzednio wynotowałem ze źródeł kamienną polichromowaną rzeźbę z początku wieku XVIII, ale zapewne była po pomyłka pod wpływem poprzedniego obiektu - zobacz wyżej)
^
Rakoszyce pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska ul. Średzka / Wrocławska
 

Znajduje się tu współczesny kościół filialny pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Nie dziwi to, skoro sąsiednia miejscowość nazywa się Czechy. W nim, w ołtarzu głównym, umieszczono typową figurę Jana N. (uzup: P.N.)^
Rakoszyce pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska ul. Średzka / Wrocławska
 

W kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej) w oknie umieszczono witraż z wizerunkiem Jana N. (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) (nad: P.N.)^
Ciechów pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska ul. Lipowa / Jaworowa
 

Jan N. w centrum wioski, przy skrzyżowaniu, opodal kościoła. Kamienny, polichromowany, z 1726 roku, remontowany w 1994. Jest wybitnej urody, i do niedawna miał bardzo ciekawą minę! W 2013 r. figura św. Jana Nepomucena została zabrana do renowacji. Wg informacji księdza proboszcza zapadło postanowienie, że po renowacji figura ustawiona ma być w innym miejscu ponieważ w dotychczasowej lokalizacji, przy ruchliwym i wąskim skrzyżowaniu, narażona była na uszkodzenia. Po przeprowadzonym remoncie pomnik z figurą św. Jana Nepomucena ustawiono wiosną 2014 roku około 100 m na zachód od poprzedniego miejsca, przy rozwidleniu ulic Jaworowej i Lipowej (dawniej przy skrzyżowaniu Średzkiej i Jaworowej). Wyraz twarzy Jana zmienił się radykalnie, bo poprzednio był skutkiem poważnego uszkodzenia dolnej części twarzy (nad: M.H.). Na odwrocie cokołu nieczytelny napis, być może późniejszy, na froncie natomiast chronostych (>>) fundacyjny
 

HONORI
DIVI
NEPOMVCENI
HOC PIE.
EREXIT
JHCDC
1726^
Ciechów pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska ul. Kościelna
 

W kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych znajduje się barokowa, drewniana i polichromowana figura św. Jana Nepomucena ustawiona we wnęce okiennej. Kontrapost, pięciogwiaździsta aureola, podstawę tworzy kłębowisko chmur (nad: S.Zobniów)^
Proszków pow. Środa Śląska gm. Środa Śląska  
 

W kościele kościele filialnym pw. Św. Anny, na przyściennej konsoli, ustawiono barokową drewnianą i polichromowaną figurę Jana N.  Kontrapost, pięciogwiaździsta aureola, ekspresyjny gest pustych rąk (brak krzyża) (nad: S.Zobniów)^
Wilkszyn pow. Środa Śląska gm. Miękinia ul. Główna
 

Kamienna barokowa polichromowana figura Jan N. z XVIII wieku przed kościołem św. Wawrzyńca, na lewo od schodów wejściowych na teren dawnego cmentarza. Najprawdopodobniej ustawiony wtórnie na szczycie murowanej i odnowionej kapliczki. Święty ustawiony w lekkim kontrapoście z biretem na głowie, ubrany w tradycyjny ubiór kapłana, sutanna, komża, peleryna, adorujący trzymany na lewym ramieniu krucyfiks pod którym, widoczna jest palma męczeństwa. W prawej dłoni trzyma książkę, symbol uczonego kaznodziei. Kapliczka posiada dwie oszklone wnęki w których znajdują się figurki św. Józefa z Małym Jezusem na ręku oraz figurka NMP (nad: M.H., uzup: S.Zobniów)^
Wilkszyn pow. Środa Śląska gm. Miękinia ul. Główna
 

Wewnątrz kościoła św. Wawrzyńca znajduje się ołtarz nepomucki, a w nim olejny obraz Jana N. z początku XVIII wieku (?)

 

^
Wilkszyn pow. Środa Śląska gm. Miękinia ul. Główna
 

W tym samym kościele św. Wawrzyńca (zobacz wyżej) znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z XVIII wieku. Umieszczono ją na przyściennym wsporniku z napisem: "S. IOANNES NEPOMVCENE"^
- Lutynia pow. Środa Śląska gm. Miękinia ul. Kościelna
 

Drewniany (?) barokowy Jan N. o wysokości około 150 cm cm stała w ostrołukowej niszy w zewnętrznej wschodniej ścianie kościoła, za prezbiterium. Figura ta została skradziona (>>) około roku 2010 (nad: M.H., uzup: S.Zobniów)

 

^
Głoska pow. Środa Śląska gm. Miękinia ul. Główna
 

Drewniany barokowy, nietypowo polichromowany Jan N. stał niegdyś w murowanej kapliczce o formie łuku triumfalnego. Jan zamiast krzyża trzyma kij (oczywiście umieszczony tam wtórnie). Ładna sylwetka, wysoki biret. Figura Jana N. jest po renowacji i została - niestety - przeniesiona do wewnątrz kościoła (uzup: P.K.)


 • Gałów (gm. Miękinia, pow. Środa Śląska): kamienny barokowy Jan N. przed kościołem w geście adoracji niewielkiego krucyfiksu (nad: M.H.). Jan ma gołą głowę i wzrok wzniesiony do góry. Kontrapost, ładne szczegóły szat, zdobiony cokół

 • Mrozów (gm. Miękinia, pow. Środa Śląska): Jan xxx N. usytuowany nieopodal kościoła, niedawno (16 listopad 2005) odsłonięty po remoncie. Jan ma nowy granitowy postument, uporządkowano skwer, a cała figura jest podświetlana. Renowacja przeprowadzona przez Marka Delimata trwała kilkanaście miesięcy (nad: M.H.), a przeprowadzono ją z inicjatywy mieszkańca Mrozowa Zbigniewa Rybarczyka i dzięki staraniom prof. Rudolfa Lenza z Philipps-Universitaet w Marburgu, który przyczynił się do odrestaurowania dwóch innych figur św. Jana Nepomucena - w Kamionnej (gm. Kąty Wrocławskie) oraz na Osobowicach we Wrocławiu.
  Jest to kamienny barokowy Jan z 1740 roku, z bardzo ciekawie rozwiązanym cokołem - prócz przedstawień trzech scen związanych ze śmiercią świętego zastosowano przezrocze w kształcie gwiazdy. Figura była niegdyś polichromowana (szczątkowe zabarwienie szat, hostia pokryta srebrną folią). Na płycie cokołowej znajdowały się dwa putta z przodu figury (zaginione). Dawny pomnik stał w otoczeniu dwóch kasztanowców. (uwaga: istnieje niewielka szansa, że w powyższym opisie połączono dwa obiekty z Mrozowa - ten drugi miałby niegdyś mieć putta i kasztanowce. Należy sprawdzić!)

 • Błonie (gm. Miękinia, pow. Środa Śląska): naiwne płaskorzeźbione przedstawienie Jana N. na cokole krzyża przydrożnego. Biret i krzyż pomalowane rudą farbą, całość pobielona

^
  Malczyce pow. Środa Śląska gm. Malczyce  
 

Kamienny barokowy Jan N. przed kościołem parafialnym p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP, pod daszkiem (>>), z 15 maja 1723 roku. Uszkodzony nos, na cokole piękne herby (nad: M.H.)

 

^
Chomiąża pow. Środa Śląska gm. Malczyce  
 

W kościele św. Michała Archanioła jest drewniana polichromowana (biel i złoto) figura Jana N. z wieku XVIII, ustawiona na przyściennym wsporniku

[uwaga: dawniej przy kościele stała, a właściwie leżała zniszczona niewielka kamienna figura Jana N. We wrześniu 2016 z inicjatywy S.Zobniowa roku ostała przeniesiona do Muzeum Diecezjalnego we Wrocławiu (>>), gdzie po renowacji ma zasilić ekspozycję]^
Ujazd Górny pow. Środa Śląska gm. Udanin nr 40a
 

W kościele św. Marcina jest drewniana polichromowana figura Jana N. ustawiona na przyściennej konsoli ozdobionej wyrzeźbionymi frędzlami. Taneczny gest pustych rąk Jana wskazuje, że niegdyś trzymał w nich krucyfiks (nad: J.Z.)^
Karczyce pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty  
 

Wewnątrz kościoła parafialnego Podwyższenia Krzyża Świętego, w niszy ściennej stoi drewniana polichromowana figura Jana N. z krzyżem i palmą w ręku. Figura ta została tu przeniesiona z zewnętrznej wnęki w ścianie prezbiterium kościoła do jego wnętrza w związku z serią kradzieży barokowych figur i kamiennych krzyży w tym rejonie (nad: S.Zobniów)^
Powiat Strzelin (część należąca do X.Wrocławskiego, 1)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz część powiatu należącą do X.Brzeskiego (>>)

     

^
Borów pow. Strzelin gm. Borów Starowiejska 2
 

W kościele NMP i św. Wolfganga znaleźć można figurę klęczącej na chmurce, w glorii chwały, postaci Jana N. (nad: S.Zobniów) 
 
    

 

Księstwo Świdnicko-Jaworskie (218 + 14)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:^
Powiat Świdnica (34 + 3)

zobacz na mapie google >>

 


^
Świdnica pow: Świdnica gm: Świdnica Rynek 44
 

 

W narożach kamienic na rynku stoją posągi autorstwa pochodzącego z Frankonii rzeźbiarza Georga Leonarda Webera (1665 lub 1670 - po 1732), tworzącego na przełomie XVII i XVIII wieku. Oprócz Jana Nepomucena - figura z roku 1718 - jest też Florian (>>). Na cokole figury Jana - chronostych (>>): "StatVa DIVo IoannI / NepoMVCeno saCrata", dający rok 1718. Święty w postawie stojącej, odziany w szaty kanonika: buty ze ściętymi noskami, sutannę spiętą podwojonymi guziczkami, komżę wykończoną dołem i przy rękawach koronką, futrzaną pelerynę z chwostami, biret na głowie. Jan trzyma złożone w modlitwie ręce oparte o zamkniętą księgę, która wsparta na udzie lewej wysuniętej do przodu nogi. Jan mocno obraca głowę w prawo, w kierunku krucyfiksu, który trzyma unoszący się za jego plecami aniołek. Rzeźba wyjątkowo efektowna, pięknie opracowana faktura szat (koronki!), księgi, sympatyczny aniołek trzyma krucyfiks z aureolą prawie siedząc na plecach Jana. Całość umieszczona w półokrągłej wnęce. W lutym 2013 duży fotogram tej figury zawisł w Galerii Świdnickiej, oczywiście w celach komercyjnych (uzup: J.B. z Kłodzka) • Świdnica (gm. i pow. Świdnica, ): w portalu zachodnim bazyliki św. Stanisława i św. Wacława znajduje się kamienna rzeźba Jana N. z 1727 roku. Na obramionym wolutami postumencie płaskorzeźby ze scenami Topienia oraz Spowiedzi Królowej (z tyłu, trudno dostępna). Jan ma pięciogwiaździstą aureolę, krucyfiks i zamkniętą księgę na znak dochowanej tajemnicy

 • Świdnica (gm. i pow. Świdnica, ): Jan N. wewnątrz kościoła p.w. św. Stanisława i św. Wacława, stojący na konsoli przy ścianie

 • Świdnica (gm. i pow. Świdnica, ): w kościele p.w. św. Stanisława i św. Wacława jest ciekawy ołtarz nepomucki z początku XVIII wieku, zaopatrzony w rzeźbiony wizerunek Jana N. na wpół zatopiony w płaszczyźnie ołtarza. Jan N. w pozycji klęczącej (!), w aureoli, wokół głowy chmurki z gwiazdami a na dole kompozycji Most Karola i złota figurka JN wpadającego do Wełtawy. Całość biała ze złotymi elementami (gwiazdy, aureola, krzyż, rąbek szaty, brzeg rzeki, zobacz też poniżej). W bocznym ołtarzu jest ponadto figura nepomukopodobna, lecz choć znane są i takie wizerunki JN, to jednak muszle na szacie wskazują, że jest to raczej inny święty pielgrzym (uwaga: sprawdzić!)

 • ¿ Świdnica (gm. i pow. Świdnica, ): w podziemiach kościoła śś. Stanisława i Wacława eksponowany jest kolejny Nepomuk. Biały, ze złotymi elementami ubioru i aureolą. Rozłożone ręce trzymały niegdyś krucyfiks. Jest on identyczny z tym, którego widać na zdjęcie przedstawiającym Jana na konsoli przy ścianie kościoła śśw. Stanisława i Wacława (zobacz wyżej). Pojawia się więc pytanie, czy jest to ta sama rzeźba, czy też jej kopia (a może oryginał kopii dziś prezentowanej w kościele? uwaga: sprawdzić na miejscu)

 • Świdnica (gm. i pow. Świdnica): kamienny barokowy Jan N. umieszczony przy wejściu do budynku klasztoru Urszulanek (dziś należącego do parafii św. Józefa), na fasadzie ogrodowej, w podwórzu. Jan w birecie, z krucyfiksem, sutanna zaopatrzona w długi rząd guzików. XVIII wiek

 • Świdnica (gm. i pow. Świdnica): kamienny polichromowany barokowy Jan N. umieszczony w półokrągłej wnęce na dziedzińcu wewnętrznym klasztoru Urszulanek (dziś należącego do parafii św. Józefa),  Jan w birecie, z metalową aureola i palmą, z uszkodzonymi rękami. XVIII wiek

 • Świdnica (gm. i pow. Świdnica): statyczny Jan N. w aureoli wewnątrz kościoła p.w. św. Józefa przy ul. Kotlarskiej, stojący na konsoli przy ścianie


^
¿ Witoszów Dolny pow: Świdnica gm: Świdnica  
 

W pobliżu kościoła parafialnego Nawiedzenia NMP jest kapliczka z końca XVIII wieku. Rezydował w niej bardzo efektowny kamienny polichromowany Jan N. stojący na chmurkach ozdobionych gwiazdami i aniołkami. Niestety zdjęcie GSV (2012) oraz dwie wizyty P.K. (2018 i 2020) wykazały brak rzeźby na jej miejscu. Nie znamy jej losów, jest możliwe, że została zabezpieczona w kościele czy muzeum - zwłaszcza po kradzieży cennych zabytków sakralnych w roku 2005, ale niestety jest też prawdopodobny czarny scenariusz (zobacz >>). Murowana kapliczka wnękowa została niestety kiedyś nieco oszpecona przez ozdobienie pilastrów płytkami ceramicznymi, ale aktualnie płytki te usunięto (uzup: P.K.) (uwaga: należy podjąć śledztwo na miejscu i w źródłach; tymczasowo zmieniam status na "¿")^
Lutomia Dolna pow: Świdnica gm: Świdnica  
 

W pomieszczeniu po prawej stronie w tutejszym kościele Przemienienia Pańskiego zobaczyć można drewnianego barokowego Jana N. w aureoli, z palcem przy ustach. Obiekt polichromowany, w kontrapoście, dobrej klasy

 

^
Grodziszcze pow: Świdnica gm: Świdnica  
 

W kościele św. Anny, w neogotyckim ołtarzu bocznym, jest obraz Jana N. w aureoli, z mostem w tle (nad: Arkadoo)

 


 • Dobromierz (gm. Dobromierz, pow. Świdnica, ): od 11 czerwca 2010 bardzo ładny gołogłowy barokowy XVIII-wieczny Jan N. stoi na rynku - placu Wolności. 5,5 m wysokości, cokół z wolutami i tablicami fundacyjnymi. Do wiosny roku 2010 stał on w okolicach dobromierskiej przychodni zdrowia, przy drodze do Strzegomia, zaniedbany, z utrąconą prawą ręką, bez aureoli. Dzięki wsparciu finansowemu Konsulatowi Niemiec możliwa była kompleksowa renowacja pomnika

 • Bronów (gm. Dobromierz, pow. Świdnica): barokowy XVIII-wieczny Jan N. ustawiony przy polnej drodze wiodącej do zrujnowanego pałacu. Zapewne fundacja właścicieli majątku. Bogato zdobiona (cokół, putta, tablica fundacyjna z chronostychem (>>), tarcza herbowa). Figura została uszkodzona podczas próby kradzieży. Ustawiono ją ponownie na cokole, lecz utrącona głowa i ręka czekają schowane na renowację^
Stary Jaworów pow: Świdnica gm: Marcinkowice nr 49
 

Barokowy piaskowcowo-granitowy Jan N. z 1729 roku. Płaskorzeźby na cokole przedstawiają sceny Topienia i Spowiedzi Królowej oraz herb fundatora - jeleń nad połową koła. Obiekt prawie całkowicie obrośnięty bluszczem, co raczej nie wychodzi mu na dobre. Wizytujący go w listopadzie 2014 RJF uzyskali obietnicę, że bluszcz na pomniku będzie niedługo przycięty^
Zebrzydów pow: Świdnica gm: Marcinkowice nr 50
 

W tutejszym kościele filialnym NMP Szkaplerznej na przyściennym wsporniku ustawiono polichromowaną figurę Jana N. Aureola, duży krucyfiks wzniesiony na wysokość twarzy, u stóp dwa aniołki - jeden z kluczem, drugi z palcem przy ustach^
Zebrzydów pow: Świdnica gm: Marcinkowice nr 50
 

W tutejszym kościele filialnym NMP Szkaplerznej (zobacz wyżej) jest również obraz Jana N. Jest to malowidło umieszczone na balustradzie chóru, a przedstawia Jana w pełnej krasie, z krzyżem i palmą, na tle sceny Topienia (Most Karola, oprawcy, postać JN wpadająca do wody). Po lewej stronie krajobraz, a na pierwszym planie niezidentyfikowane przedmioty (monstrancja? astrolabium? klucze?)
 • Strzelce Świdnickie (gm. Marcinowice, pow. Świdnica): w kościele Wszystkich Świętych znaleźć można drewnianą polichromowana figurę Jana N. w aureoli o dziewięciu (!) gwiazdach (nad: J.K.)

 • Mysłaków (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): w kościele, przy prawym filarze, na przyściennym wsporniku ustawiono klasyczną figurę Jana N. z krzyżem i palmą (nad: J.Z.)

 • Szczepanów (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): obok kościoła MB Różańcowej piękny kamienny barokowy polichromowany Jan N. z połowy XVIII wieku. Aureola, spłaszczony cokół z wolutami i herbami, w ręku biret (nad: M.H.)

 • Szczepanów (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): w tym samym kościele MB Różańcowej, w przepięknym ołtarzu głównym jedna z biało-złotych figur to Jan N. XVIII wiek (nad: J.K.)

 • Gogołów (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): w kościele św. Marcina, w renesansowym ołtarzu bocznym wtórnie umieszczono obraz przedstawiający Jana N. adorującego krzyż trzymany przez anioła siedzącego na chmurce. W tle praski Most Karola ze sceną Topienia, a u stóp Jana aniołek z Księgą

 • Wiry (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): w kościele, z lewej strony ołtarza, na przyściennym wsporniku ustawiono klasyczną figurę Jana N. z krzyżem i palmą (nad: J.Z.)

 • Wiry (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): w kościele, w bocznej kaplicy, znaleźć można drewnianą polichromowaną rzeźbę Jana N. w aureoli, z dużym krzyżem i małą palmą w rękach (nad: arkadoo)

 • Śmiałowice (gm. Marcinowice, pow. Świdnica, ): drewniana polichromowana barokowa figura Jana N. na przyściennym wsporniku w kościele św. Wawrzyńca. Cechą charakterystyczna jest aureola z 10 (!, chyba) gwiazdami (nad: Arkadoo)


^
Imbramowice pow: Świdnica gm: Żarów  
 

Na bocznej ścianie zawieszony dość wysoko obraz z wizerunkiem św. Jana Nepomucena (nad: S.Zobniów)^
Wierzbna pow: Świdnica gm: Żarów  
 

W tej miejscowości, będącej dawną posiadłością cystersów (>>), na skwerze w pobliżu wejścia na teren kościoła oraz wejścia do remontowanego Pałacu Opata, jest figura Nepomuka ustawiona na wysokiej kolumnie, na cokole której widnieje zatarty chronostych (>>), ponoć z datą 1701. Gdyby takie odczytanie daty potwierdziłoby się, to byłaby to prawdopodobnie najstarsza, lub jedna z najstarszych figur Jana N. w dzisiejszej Polsce (nad: A. Sheer, Świdnica). Inne źródło wskazuje jednak na rok 1789, a samodzielne próby odczytania uszkodzonego napisu dają jeszcze inny rezultat). Jan ma widoczne uszkodzenia - a raczej ślady nieprawidłowego usuwania uszkodzenia - w okolicach szyi i głowy. W przekrzywionej aureoli były cztery gwiazdy, teraz pozostała jedna. Bardzo mocny, wręcz nienaturalny kontrapost (lewa noga); aby osiągnąć taki kontrapost, twórca usadowił Jana na chmurce z główkami putt. Ubiór typowy dla kanonika składający się z: sutanny bezguzikowej (talary), komży - rokiety obszytej koronką i futrzanej peleryny (almucja); na głowie biret, na nogach trzewiki. Krucyfiks trzymany jest lewą dłonią (przez chustę?) przy ciele i podtrzymywany (nietypowo - bo z góry) prawą dłonią (uzup: RJF)
^
Zastruże pow: Świdnica gm: Żarów  
 

Na środku kamiennego mostu przerzuconego nad Strzegomką, a wiodącego do Krukowa, stała niegdyś barokowa, również kamienna figura Jana N. Wieś należała do cystersów z Krzeszowa i most, a co za tym idzie również figura, został ufundowany przez opata Petrusa II Keylicha w roku 1794. Posąg stał na cokole opatrzonym inskrypcją "IOANNIS NEPOMVCENI / CVLTVI / DE VOVEBAT / PERVS A CRVSSENVS". Most nazywano oczywiście Johannisbrücke. Uległ on zniszczeniu podczas powodzi w roku 1928. Nie jest jasne, czy po naprawie i przebudowie dalej stała na nim figura, na pocztówce z lat 30. nie jest już widoczna. Most został zniszczony w roku 1945 i odbudowany w nieco innym kształcie, już bez Nepomuka (nad: G.S.)

 


 • Buków (gm. Żarów, pow. Świdnica, ): kamienny posąg Jana N. przed kościołem. Pomalowana na biel i brąz figura w aureoli stoi na biało-zielonym cokole z zakratowaną wnęka na światło umarłych. Kontrapost, krucyfiks, piękna barokowa rzeźba (nad: arkadoo)


^
Strzegom pow: Świdnica gm: Strzegom  
 

Na rynku, odgrodzony słupkami i prętami, stoi piękny barowy kamienny Jan N. ze złoceniami, adorujący krzyż, w aureoli. Pochodzi z 1735 roku, a fundowała go rodzina Nimptschów z Olszan (w Olszanach również jest kamienna barokowa figura Jana N., zobacz niżej)^
Strzegom pow: Świdnica gm: Strzegom ul. Kościelna
 

Barokowy kamienny Jan N. przy zachodniej fasadzie bazyliki śś. Piotra i Pawła^
Strzegom pow: Świdnica gm: Strzegom ul. Kościelna
 

W północnym ramieniu transeptu bazyliki śś. Piotra i Pawła znajduje się obraz przedstawiający apoteozę Jana Nepomucena autorstwa Franza Heigla (+1737) ze Świdnicy. Według pracy dyplomowej "Święty z mostu. Legenda i pieśń o św. Janie Nepomucenie wobec tradycji literackiej" Beaty Bartnik z Instytutu Filologii Polskiej w Uniwersytecie Wrocławskim pochodzi on z II połowy XVII wieku. Byłby więc najstarszym wizerunkiem JN na dzisiejszych ziemiach polskich. Co prawda nie jest znana data urodzin Heigla, ale ponieważ zmarł on przedwcześnie w stosunkowo młodym wieku, stąd wniosek, że teza nie daje się utrzymać^
Strzegom pow: Świdnica gm: Strzegom ul. Kościelna
 

Biała figura Jana N. wygiętego w tanecznym kontrapoście, ze złotymi elementami ubiory, bez krucyfiksu (utracony?) wewnątrz bazyliki śś. Piotra i Pawła^
Strzegom pow: Świdnica gm: Strzegom ul. Kościelna
 

W bazylice śś. Piotra i Pawła (zobacz wyżej) znajduje się barokowa monstrancja. Na dole jej centralnej części, przymocowany do srebrnej blachy znajduje się złota sylwetka Jana N. w birecie i z krzyżem. Szczyt monstrancji stanowi maltański krzyż z dużym czerwonym kamieniem szlachetnym  (nad: Pietrosul)^
Strzegom pow: Świdnica gm: Strzegom  
 

 Przy plebanii bazyliki śś. Piotra i Pawła (zobacz wyżej) i w jej budynku działa prowadzona przez Caritas stołówka, w jej holu stoi biała figura Jana N. z krzyżem - zapewne wtórnie i nieprawidłowo wetkniętym w lewą rękę (nad: Pietrosul)^
Olszany pow: Świdnica gm: Strzegom  
 

Kamienny barokowy bezaureolowy Jan N. koło kościoła parafialnego pw Świętej Trójcy. Właścicielami Olszan była rodzina Nimptschów, która ufundowała Nepomuka ze strzegomskiego rynku (zobacz wyżej). Przypuszczenie, że rodzina ta przyczyniła się również do powstania tego obiektu potwierdza łacińska inskrypcja fundacyjna na cokole wymieniająca Krzysztofa Ferdynanda hrabiego Nimptsch i jego żonę Magdalenę^
Jaroszów pow: Świdnica gm: Strzegom  
 

W kościele polichromowana typowa figura Jana N. z palmą w jednej i krzyżem w drugiej ręce (nad: Z.R.)

 

^
Świebodzice-Ciernie pow: Świdnica gm: Świebodzice ul. Ciernie 85
 

W tej dawnej wsi położonej wzdłuż Pełcznicy, dziś części Świebodzic, 2 września 2014 ustawiono nową kamienną kapliczkę, w której umieszczono figurę Jana N. wykonaną przez jednego ze strzegomskich kamieniarzy. Inicjatywa należała do społecznego komitetu budowy, któremu przewodniczył pan Robert Naronowicz, a najbardziej zaangażowany był pan Andrzej Pawłowski. Na tabliczce umieszczono napis: "ŚW. JAN NEPOMUCEN / PATRON LUDZI ZAGROŻONYCH POWODZIĄ / 02.09.2014" (nad: K.G.)^
Powiat Środa Śląska (część należąca do X.Świdnickiego, 15)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz obiekty z części powiatu należącej do X. Wrocławskiego (>>)
uwaga: należy zbadać przynależność poszczególnych miejscowości gminy Kostomłoty do X.Świdnickiego


^
Piekary pow. Środa Śląska gm. Udanin  
 

Kamienna figura św. Jana Nepomucena z połowy XVIII wieku, ustawiona przy zewnętrznej ścianie prezbiterium (od strony południowo-wschodniej) kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela. Figura świętego w tradycyjnych szatach kapłana, w sutannie, komży, krótkiej pelerynie kanonika, z głową z kręconymi lokami zwieńczoną aureolą z pięcioma gwiazdami, jednak bez biretu. Święty przedstawiony w lekkim kontrapoście, adorujący trzymany na prawym ramieniu krzyż, pod którym widoczna palma męczeństwa, ustawiony jest na ozdobnym cokole z rocaille'owym kartuszem bez napisów. Figura chroniona jest metalowym daszkiem (>>) przytwierdzonym do ściany prezbiterium (nad: M.H., uzup.: S.Zobniów)^
Piekary pow. Środa Śląska gm. Udanin  
 

Wewnątrz kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela, na ścianie przymocowano klęczącą figurę Jana N. z biretem w ręku. Figura świętego w tradycyjnych szatach kapłana, w sutannie, komży, pelerynie kanonika. Druga dłoń pusta, być może niegdyś trzymała krzyż (nad: S.Zobniów)

 

^
Pichorowice pow. Środa Śląska gm. Udanin  
 

Bardzo ładna kamienna figura Jana N. na cokole wbudowanym w mur przykościelnego cmentarza przy kościele św. Mikołaja. Delikatnie rzeźbione szaty, bez nadmiernej ilości szczegółów, za to z głębokim wcięciem zdradzają dobry warsztat. To samo dotyczy cokołu zdobionego wolutami i inskrypcją. Święty z biretem na głowie, ubrany w tradycyjny strój kapłana w sutannie, komży i pelerynie kanonika adoruje trzymany na prawym ramieniu krzyż. W lewej ręce trzyma palmę męczeństwa stabilizując jednocześnie położenie krzyża. Figura ustawiona na szerokim gzymsie zwieńczającym dwukondygnacyjny cokół ozdobiony spływami wolutowymi. Prawdopodobnie dawniej przy figurze na tym szerokim gzymsie były dwa aniołki z atrybutami. Przednia strona górnego cokołu wypełniona płyciną z pięcioma gwiazdami (częściowo skutymi) poniżej której inskrypcja łacińska w majuskule antycznej o treści, w tłumaczeniu "Wieczna chwała i cześć dla świętego Jana Nepomucena". Data wyznaczona z chronostychu (>>) wskazuje na 1726 rok (uzup: S.Zobniów)


SIT LAVS
SIT ET
PERPETVA
GLORIA
DIVO
IOANNI
NEPOMV:
:CENO
^
Pichorowice pow. Środa Śląska gm. Udanin  
 

W kościele św. Mikołaja, na konsoli ściennej (pomiędzy oknami) po prawej stronie nawy głównej usytuowano białą figurę Jana N. ze złotą aureolą i elementami szat (nad: K.B.)^
Pichorowice pow. Środa Śląska gm. Udanin nr 53
 

Barokowa kamienna figura Jana N. ustawiona na murowanej kapliczce z wnęką, usytuowaną w ogrodzie prywatnego domu (nad: S.Zobniów)^
Gościsław pow. Środa Śląska gm. Udanin  
 

W murze kościelnym przy kościele śśw. Szymona i Judy Tadeusza otwarta wnękowa kapliczka z II połowy XVIII wieku, w kształcie konchy, faliście zwieńczona gzymsem i chroniona dachówką, z dwoma pilastrami po bokach. W niej barokowa (?) kamienna polichromowana figura Jana N. o wyjątkowo dużych i spracowanych dłoniach, na cokole, w czapce i z krzyżem. Stoi na prostym cokole z gzymsem. Strój tradycyjny - czarna sutanna, 11 guzików (3 uszkodzone), biała komża z koronką, brązowa peleryna z kołnierzem; widoczny kołnierzyk; czarny biret na głowie; noski butów mocno ścięte. Krzyż trzyma oburącz oparty na prawej ręce. Głowa zwrócona w stronę krzyża. Kontrapost. Polichromia wtórna, kiepskiej jakości, święty wygląda jakby był karykaturalnie umalowany - Jan Gościsławski jest rudy!^
Konary powiat: Środa Śląska gm: Udanin  nr 26a
 
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego jest ołtarz Jana N. z I połowy XVIII wieku, a w nim figura Jana N. z drewna polichromowanego, z tego samego czasu (uwaga: upewnić się, opis przeniesiony po błędnym przypisaniu do Konar w pow. Strzelin gm. Przeworno)

 

^
Kostomłoty pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty  
 

Barokowa kamienna figura Jana N. z roku 1729 stoi na czworobocznym postumencie, bez tablic inskrypcyjnych, kartuszy, czy napisów. Na cokole ze spływami wolutowymi umieszczono jeszcze zwężającą się podstawę ozdobiona chmurkami, a na niej figurę Jana N. z biretem na głowie, w typowym ujęciu barokowym, w kontrapoście, w ubiorze kapłana z sutanną, komżą, z narzuconą na plecy pelerynką, adorującego trzymany na prawym ramieniu krzyż. Stoi ona przy murze, obok wejścia na cmentarz przy kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego (nad: J.G.) (uzup: S.Zobniów)^
Kostomłoty pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty  
 

W kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego, na przyściennym wsporniku stoi drewniana polichromowana figura Jana N. z krzyżem i w birecie (nad: S.Zobniów)^
Osiek pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty nr 32
 

Po lewej stronie bocznej drogi wiodącej do Bogdanowa stoi kamienna, masywna, polichromowana figura Jana Nepomucena z lat 50./60. XIX wieku autorstwa Franza Thamma z Lądka Zdroju (na podstawie biografii Franza Thamma w Schlesische Biographieen. Kłodzko 1902, s. 133–158; inne źródło: prawdopodobnie z końca XVIII wieku). Strój tradycyjny (czarna sutanna, 11 guzików, biała komża, brązowa peleryna z kołnierzem i frędzlami; widoczny kołnierzyk, noski butów ścięte; czarny biret na głowie; czerwona stuła z krzyżami na końcach). Oburącz, przy lewym ramieniu, trzyma krzyż skierowany w lewą stronę. Dodatkowo, w prawej dłoni, zieloną palmę opartą o prawą rękę. Lekki kontrapost. Wzrok skierowany na krzyż. Stoi na wysokim, prostopadłościennym, pobielonym cokole, na froncie którego ozdobna płycina z całkowicie zatartą, zamalowaną i obecnie nieczytelną inskrypcja. Całość ogrodzona metalowym płotkiem. Napisów brak. Polichromia wtórna, bardzo kolorowa - figura oraz cokół są często malowane (uzup: G.S., S.Zobniów)^
Osiek pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty  
 

W neogotyckim kościele Wniebowzięcia NMP, w południowym ołtarzu bocznym, znaleźć można obraz z wizerunkiem Jana N., od roku 1957 zasłonięty kopią obrazu MB Kochawińskiej. Zgodnie z ustaleniami proboszcza z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków obraz będzie uwidoczniony dopiero po konserwacji (nad: Pietrosul, uzup: S.Zobniów)^
Świdnica Polska pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty DW 346
 

Kamienna figura Jana N. usytuowana przed ogrodzeniem kościoła Św. Jadwigi, przy skrzyżowaniu dróg do Środy, Kątów i Szymanowic. Data powstania – 1722 rok, autor – nieznany, materiał – piaskowiec, wymiary – 350 x 80 x 77 cm. Czworoboczny baniasty zdobiony motywami roślinnymi cokół, opisany jest z każdej strony inskrypcjami w języku niemieckim głoszącymi chwałę świętego. Na przedniej tablicy widnieje napis, w tłumaczeniu: "Chwała Janowi z Nepomuka, który życie oddał Wełtawie w 1383 za co otrzymał koronę męczeńską". Postać świętego przedstawiona jest w przyklęku na prawym kolanie. W lewej ręce trzyma krucyfiks, a wzrok ma skierowany w górę. Brak nakrycia głowy, natomiast utraconą aureolę przywrócono w trakcie renowacji ostatnim czasie. U dołu dwa putta. Cokół bardzo ozdobny, opisany z czterech stron gotykiem na polach rzeźbionych motywami roślinnymi. Bardzo piękny obiekt (nad: B.L, informacje na podstawie opisu usytuowanego obok rzeźby)^
Świdnica Polska pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty nr 34
 

Najważniejszym elementem wyposażenia późnobarokowego kościoła Św. Jadwigi Śląskiej jest ołtarz główny z obrazami „Wizja św. Jadwigi Śląskiej” i „Św. Jan Nepomucen”. Obraz ze św. Janem Nepomucenem umieszczony w górnej części nastawy ołtarzowej. Święty spogląda na trzymany przed sobą krucyfiks, palec lewej dłoni przy ustach (nad: J.B. z Kłodzka)^
  Piotrowice pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty  
 

Na cmentarzu, przy kościele katolickim św. Katarzyny stoi odnowiona figura naturalnej wielkości Jana Nepomucena z 1729 roku. Na gzymsie cokołu jest tylko napis: A.1729 D. Juli (nad: J.G.)^
  Piotrowice pow. Środa Śląska gm. Kostomłoty  
 

W kościele filialnym św. Katarzyny, na szczycie daszku nad amboną, znajduje się rzeźba Jana N. Jan przedstawiony jest z odkrytą głową, aureola bez gwiazd, gałązką palmową w jednej dłoni i krucyfiksem w drugiej (nad: DarkMoon)^
Powiat Złotoryja (część należąca do X.Świdnicko-Jaworskiego, 9)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz obiekty z części powiatu należącej do X. Legnickiego (>>)

 

^
Świerzawa powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa ul. Złotoryjska 6
 

Przechowywany jest tutaj - dziś w nawie bocznej świątyni Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - piękny drewniany Jan N. z XVIII wieku o cechach barokowych, o wysokości 170 cm.  Polichromowany, w pozie wskazującej, że ongiś dzierżył krucyfiks, a ostatnio w prawą dłoń wsunięto mu brakującą palmę. Na głowie biret nałożony nieco na bakier. Prawdopodobnie jest to rzeźba ołtarzowa. Wiadomo, że do świerzawskiej świątyni ołtarz główny przyjechał z legnickiego klasztoru benedyktynek w Legnicy, kupiony od sióstr po sekularyzacji zakonu w 1810 roku, figura ta również dotarła tutaj prawdopodobnie wraz z wyposażeniem likwidowanego klasztoru. Na drewnianym postumencie napis: "Hl. Johannes von Nep.". Nie zachowała się aureola z gwiazdami znana z wcześniejszych opisów (uzup: 258)^
Świerzawa powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa ul. Złotoryjska 6
 

Drewniana, polichromowana figura Jana N. o wysokości 170 cm z XVIII wieku ustawiona przy ścianie prezbiterium kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (zobacz wyżej), na kamiennym wsporniku ozdobionym ornamentem akantowym, wolutowym oraz szyszką (nad: S.Zobniów, 258)

 

^
Rząśnik powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa  
 

Drewniana, polichromowana figura Jana N. ustawiona na postumencie przy filarze tęczowym w kościele Świętej Trójcy. Figura o wysokości 104 cm, powstała prawdopodobnie w lokalnym śląskim warsztacie w połowie XVIII wieku. Kontrapost, nieautentyczny krzyż i palma w dłoniach, biret na głowie (nad: S.Zobniów, 258)

 

^
Nowy Kościół powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa  
 

Drewniana, polichromowana figura Jana N. o wysokości 97 cm, ustawiona na przyściennej konsoli w kościele Matki Bożej Różańcowej. Posiada cechy stylu barokowego z III ćwierci XVIII wieku. Powstała zapewne w jednym ze śląskich warsztatów, jednak nie są znane szczegóły jej genezy ani nazwisko fundatora (nad: S.Zobniów, 258)

 

^
Sokołowiec powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa  
 

Przy plebanii kamienny barokowy Jan N. z krzyżem i palmą w prawym ręku i w aureoli

 

^
Sokołowiec powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa  
 

W kościele parafialnym p.w. św. Jadwigi na przyściennej konsoli ustawiono drewnianą, polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena o wysokości 162 cm. Na konsoli ozdobionej ornamentem małżowinowym i akantowym widnieje inskrypcja "St. Johannes Nepomuck" (nad: S.Zobniów, 258)

 

^
Dobków powiat: Złotoryja gmina: Świerzawa  
 

Piękny kamienny barokowy Jan N., polichromowany, trzymający czapkę w lewym, a krzyż w prawym ręku. Napis bardzo ozdobną czcionką na cokole świadczy, że ufundował ją Carl Joseph Fride w roku 1845^
Wojcieszów powiat: Złotoryja gmina: Wojcieszów  
 

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na przyściennej konsoli w nawie głównej ustawiono drewnianą polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena o wysokości 82 cm, pochodzącą z II połowy XVIII wieku. Na konsoli w ozdobnym kartuszu okolonym ornamentem roślinnym umieszczono napis: "Hl. Johanes v. Nepomuk" (nad: S.Zobniów, 258)

 

^
Wojcieszów powiat: Złotoryja gmina: Wojcieszów  
 

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, na ścianie nawy, na wysokości empory organowej obraz na płótnie (220 x 130 cm) z połowy XVIII w. z wizerunkiem św. Jana Nepomucena (nad: S.Zobniów, 258)

 

^
Powiat Dzierżoniów (15 + 1)

zobacz na mapie Google >>

 


^
Dzierżoniów (Drobniszów, Rychonek, Rychbach) pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów Rynek
 

Przy rynku, w pobliżu dawnej gospody "Pod Czerwonym Jeleniem", stoi kamienny Jan N. z 1733 roku, ufundowany przez tutejszego rzeźnika, protestanta (!) Siegfrieda, a postawiony przez rzeźbiarza Krzysztofa Hampela. Fundacja to wynik wyroku sądowego w sprawie o bluźnierstwo. Rzeźnik w tejże gospodzie rozpowiadał historyjkę, którą zasłyszał we Wrocławiu, a która dotyczyła wielkiego pomnika JN na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu (J.G.Urbański, 1732, zobacz >>). Otóż pewien wartownik-dezerter zawiesił ponoć na figurze Jana swoją broń, której chciał się pozbyć, czyniąc z kanonika żołnierza. Luteranie z żartu się śmiali, ale katolicy złożyli pozew. Na dzierżoniowskim Rynku pomnik stał do 1911 roku. Po sporach, jakie prowadzili katolicy z protestantami (dążącymi do wystawienia w Rynku posągu religijnego reformatora Marcina Lutra), został przeniesiony w sąsiedztwo kościółka św. Trójcy. W październiku 2002 roku powrócił na Rynek – około 30 metrów na południe od miejsca pierwotnego wystawienia. Na cokole chronostychowane (>>) inskrypcje nawiązujące do historii fundacji:
 


LIngua stI JoannIs nepoMV
C
enI pIe DILIgentes ste ho
norat & protegIt In..noran
tes hostes eIVs Inhonorat
testante præsentI

 

"Język św. Jana Nepomucena chwali i chroni tych, którzy go pobożnie wysławiają, lecz gardzi wrogami, którzy go na wzgardę wystawiają, o czym świadczy niniejsza statua" (tłum. za whermaszewski.wordpress.com) oraz sceny z życia Jana (nad: J.W., uzup: I.K.)^
Dzierżoniów (Drobniszów, Rychonek, Rychbach) pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów ul. Kościelna
 

Kamienna figura Jana N. z 1720 roku na cokole przy wejściu do kościoła św. Jerzego. Bardzo ładna barokowa rzeźba, z pofałdowanymi szatami, w kontrapoście, w aureoli, w której zachowały się cztery gwiazdy. Rzeźbę wyróżnia rzeźbiona tkanina zaczepiona o górne ramie krzyża oraz nietypowy klepsydrowy cokół (nowszy?). Ostatnio (2011?) obiekt został odnowiony. Obok - Florian (nad: J.W.)^
Dzierżoniów (Drobniszów, Rychonek, Rychbach) pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów ul. Kościelna
 

Drewniana polichromowana rzeźba Jana N. flankowana aniołkami w kościele p.w. św. Jerzego (nad: J.W.)^
Dzierżoniów (Drobniszów, Rychonek, Rychbach) pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów ul. Świdnicka 30
 

Drewniana polichromowana rzeźba Jana N. w palmą w prawej dłoni eksponowana jest w Izbie Regionalnej przy ulicy Świdnickiej 30 (nad: U.B.)

 

^
Kiełczyn pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów  
 

W kościele ołtarz główny flankuje po lewej stronie drewniana biała rzeźba Jana N. z krzyżem w rękach (nad: J.Z.)

 

^
Piława Dolna pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów ul. Główna 89
 

W kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej na ścianie zawieszono prostokątny obraz przedstawiający Jana N. w towarzystwie aniołków, które unoszą nad nim okrąg pięciu gwiazd i palmę męczeńską (nad: U.B.)

 

^
Uciechów pow: Dzierżoniów gm: Dzierżoniów ul. Kościelna
 

W kościele św. Bartłomieja na zdobionym wsporniku ścianie zawieszono drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z krzyżem i palmą, w towarzystwie dwóch aniołków. Lata 1725-27^
Sieniawka pow: Dzierżoniów gm: Łagiewniki  
 

Kamienna barokowa figura Jana N. z 1730 roku, z resztką aureoli, umieszczona w kaplicy nieopodal kościoła (nad: M.H.)^
  -/¿ Sieniawka pow: Dzierżoniów gm: Łagiewniki  
 

Według źródeł we wsi jest też druga kapliczka z figurą Jana N. Czeka na odnalezienie i sfotografowanie (nad: M.H.). Raz nie udało się jej znaleźć powodu zasp śniegu, innym razem (U.B.) naszą wiedzę wzbogaciła jedynie informacja o zniszczonej figurze jakiegoś świętego z kapliczki, w której rezyduje dziś  szablonowa figura NMP. Była w niej jeszcze jedna figura - być może drugiego Jana N. o którym wspominają źródła - ale rozpadła się i nie wiadomo nawet czy zachowały się jej szczątki. Być może mowa o tym samym obiekcie, a być może nie (uwaga: należy kontynuować poszukiwania)

 

^
Bielawa pow: Dzierżoniów gm: Bielawa ul. Wolności
 

W kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ul. Wolności 130, na konsoli zamocowanej na jednym z filarów po lewej stronie od ołtarza głównego znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Św. Jana Nepomucena. Święty w postawie stojącej, trzyma przed sobą w prawej dłoni krucyfiks, który adoruje wzrokiem. W lewej dłoni liść palmy męczeństwa, przez ramiona przewieszona stuła, wokół głowy nimb z pięciu gwiazd. Stan dobry (nad: J.Z., uzup: J.B. z Kłodzka)^
Pieszyce pow: Dzierżoniów gm: Pieszyce ul. Kościelna 11
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. ustawiona na wsporniku na ścianie po prawej stronie ołtarza w kościele św. Jakuba Apostoła przy ulicy Kościelnej. Rzeźba ma barokowy kontrapost, elegancki gest rąk wskazuje, że niegdyś tkwił w nich krzyż, ma pięciogwiaździstą aureolę, a podstawę tworzy stylizowana srebrna chmura (nad: M.Muryn)

 

^
Pieszyce pow: Dzierżoniów gm: Pieszyce ul. Kościelna 11
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. we wnęce ściany po prawej stronie ołtarza w tym samym kościele św. Jakuba Apostoła  przy ulicy Kościelnej (zobacz wyżej). Figura trzyma na ramieniu duży krzyż, do którego skłania głowę, a otacza ją krzywa pięciogwiaździsta aureola. Złoty sznur, niebieska befka i odwrocie peleryny. Po obu stronach inne figury (nad: M.Muryn)

 

^
Rościszów pow: Dzierżoniów gm: Pieszyce  
 

W kościele św. Bartłomieja, po lewej stronie ołtarza głównego, stoi figura Jana N., drewniana i polichromowana. XVIII wiek (nad: U.B.)

 

^
Piskorzów pow: Dzierżoniów gm: Pieszyce nr 42a
 

W tej miejscowości (znów samodzielnej, po okresie administracyjnego połączenia z Pieszycami) jest murowany kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. Wybudowany w wieku XVI, przebudowywany w latach 1730 i 1921 (zobacz listę kościołów pod wezwaniem JN >> )

 

^
Piskorzów pow: Dzierżoniów gm: Pieszyce nr 42a
 

W kościele św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej) jest figura Jana N. na ścianie po lewej stronie ołtarza. Jest to drewniana polichromowana barokowa rzeźba o szerokim geście, dziś już bez krzyża w rękach, zaopatrzona w misternie wygięty zdobiony pulpit, na którym umieszczono Księgę. Biret, aureola z pięcioma gwiazdami (nad: M.Muryn). Najprawdopodobniej starsza od kościoła - wtedy jej pochodzenie należy określić jako nieznane

 

^
Piskorzów pow: Dzierżoniów gm: Pieszyce nr 42a
 

W kościele św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej) jest sztandar procesyjny z wyhaftowanym wizerunkiem Jana N. z palmą i palcem na ustach i wezwaniem "ŚW. JANIE NEPOMUCENIE / MÓDL SIĘ NAD NAMI" (nad: M.Muryn)^
Powiat Wałbrzych (4 + 3)

zobacz na mapie Google >>

 


^
Wałbrzych-Stary Zdrój pow: Wałbrzych gm: Wałbrzych ul. 11 Listopada
 

Kamienny Jan N., usytuowany przy wewnętrznej drodze do kościoła św. Barbary, na tzw. Starym Zdroju (Altwasser). W cokole wnęka na światło. Jan stoi na tarczy herbowej, w prawej ręce trzyma drewniany (!) krzyż, a w lewej palmę. Figura ta uprzednio stała na moście (>>) nad Pełcznicą zwanym niegdyś Johannisbrücke przy ulicy 11 Listopada (niegdyś drewnianym, a od 1932 roku murowanym), przeniesiona w czasach komunistycznych. Ufundował ją w roku 1751, wraz z mostem (>>), właściciel uzdrowiska Stary Zdrój Franz Josef von Mutius z Głogowa, kanclerz biskupa Filipa Gotarda von Schaffgotscha. Tłumaczenie napisu fundacyjnego z łaciny brzmi (za dolny.slask.pl): "Świętemu Janowi Nepomucenowi, wyśmienitemu czcigodnemu patronowi sporządzono ten pomnik na jego cześć (okręg Altwasser, 1751). Podpis: Królewski Radca Sądowy, Franz Joseph von Mutius". Niestety aktualny (2020) stan obiektu jest zły. Pomalowano go farbą olejną (!) przez co napis stał się nieczytelny, a po roku 2015 Jan stracił swój krucyfiks. Renowacja jest konieczna i pilna, ale utrudnia ją nieuregulowana kwestia własności figury (nad: BJL., uzup. Casey, HEJM, P.K.)
^
- Wałbrzych pow: Wałbrzych gm: Wałbrzych  Pl. Kościelny
 

W kościele MB Bolesnej był barokowy obraz Jana N., niestety skradziony (>>) w nocy z 1 na 2 czerwca 2006 roku. W kartuszu w górnej część zdobionej ramy znajdował się napis "St. / Johannes v. Nep. / bitte fur uns". Jana przedstawiono w pozycji klęczącej na chmurce, adorującego MB z Dzieciątkiem. Na lewym ramieniu krzyż, w prawej wyciągniętej ręce Język. Wokół aniołki z wieńcem laurowym, zamkniętą księgą, palcem na ustach oraz główki anielskie. Kompozycję dopełniają: scena Spowiedzi w lewym dolnym rogu oraz Gołębica na górze. W czerwcu 2019 portal walbrzych.naszemiasto.pl odświeżył temat w nadziei na jakieś informacje od czytelników (uzup: J.Z.)

 

^
Wałbrzych pow: Wałbrzych gm: Wałbrzych ul. M.Konopnickiej 19
 

Oddział PTTK Ziemi Wałbrzyskiej organizuje "Rajdy szlakami świętego Jana Nepomucena", który ma swój znaczek z wizerunkiem JN (np. Świdnica 2009, Bratysława 2012). Przyznaje też odznaki św. Jana Nepomucena za odwiedzenie i sfotografowanie odpowiedniej ilości pomników JN. Odznaki te mogą być w stopniu diamentowym (z małymi "diamencikami" w charakterze gwiazdek w aureoli Jana), złotym, srebrnym i brązowym. Ulotka z zasadami zdobywania odznak tutaj (>>). Znaczki te same w sobie stanowią obiekt nepomucki, stąd uwzględniam je w katalogu zbiorczo, jako pojedynczą pozycję^
Witków Śląski pow: Wałbrzych gm: Czarny Bór  
 

Nietypowo usytuowany kamienny Jan N. - na mostku (>>) na drodze wiodącej do kościoła wybudowano (wzdłuż drogi, nad balustradą mostu) dodatkowe piętrowe przęsło w formie łuku, a dopiero na nim umieszczono kamienną figurkę Jana N.^
Witków Śląski pow: Wałbrzych gm: Czarny Bór nr 42
 

Przy posesji nr 42, która niestety nie przetrwała, stoi piękny krzyż na cokole o cechach charakterystycznych dla baroku wzorowany zapewne na pracach szkoły krzeszowskiej. Zachowana została anatomia ciała Ukrzyżowanego i przepełnionej bólem Matki Boskiej i św. Jana, stojących na szczycie postumentu. Na obszernej płaszczyźnie frontowej cokołu ukazano płaskorzeźby św. Franciszka Serafickiego i św. Jana Nepomucena klęczącego na moście. Z zatartego napisu można jedynie odczytać, że krzyż został poświęcony 13.10.1810 roku. Obiekt polichromowany, odnowiono go w roku 1976 i ponownie przed rokiem 2017, a w 2000 postawiono nowy płotek (uzup: P.K.)^
- Boguszów pow: Wałbrzych gm: Czarny Bór nr 42
 

Przy posesji nr 42, która niestety nie przetrwała, stoi piękny krzyż na cokole o cechach charakterystycznych dla baroku wzorowany zapewne na pracach szkoły krzeszowskiej. Zachowana została anatomia ciała Ukrzyżowanego i przepełnionej bólem Matki Boskiej i św. Jana, stojących na szczycie postumentu. Na obszernej płaszczyźnie frontowej cokołu ukazano w płaskorzeźby św. Franciszka Serafickiego i św. Jana Nepomucena klęczącego na moście. Z zatartego napisu można jedynie odczytać, że krzyż został poświęcony 13 października 1810 roku. Obiekt polichromowany, odnowiono go w roku 1976, a w 2000 postawiono nowy płotek

 

^
¿/- Mieroszów pow: Wałbrzych gm: Mieroszów Pl. Niepodległości 27
 

Na szczycie domu w rogu rynku umieszczono krępą kamienną rzeźbę przypominającą Jana N. Rzeźba jest mocno skorodowana co kazało wątpić w tożsamość Jana N. fotografującemu ją J.Z. Na podstawie kroju szat i ogólnego wrażenia jest to Jan N., choć i tu nowsze zdjęcia pokazują dziwna jak na JN kokardkę na nodze. Natomiast domniemamy biret to raczej coś na kształt zębatej korony, a krzyż - patyk przypominający berło (św. Wacław? Zygmunt?) lub nawet lutnię (Dawid?). Nawet biorąc pod uwagę stopień zniszczenia należy wątpić w nepomuckość tego obiektu. Zmiana klasyfikacji z "wątpliwy +" na "wątpliwy -" nastąpiła po otrzymaniu dokładniejszych zdjęć RJF^
Powiat Jawor (11 + 2)

zobacz na mapie Google >>

 

uwaga: Do Księstwa Świdnicko-Jaworskiego należały ponadto miejscowości z dzisiejszego powiatu (figurujące na tej stronie  w ramach swojego dzisiejszego powiatu):

* pow. Ząbkowice Śląskie (3 obiekty, zobacz poniżej >>): Bobolice (gm. Ząbkowice Śląskie)^
Jawor pow: Jawor gm: Jawor ul. Św. Marcina
 

W kościele św. Marcina jest ołtarz Jana Nepomucena. Jest to spora stiukowa (? a może pokryte gipsem drewno?) kompozycja, w centrum której umieszczono ilustrujące apoteozę JN spiętrzenie chmurek i putt ponad - stanowiącą podstawę układu - dynamiczną sceną zrzucenia Jana z mostu, a flankowana jest postaciami dwóch świętych kanoników: JN i innego bezbrodego. Na górze - herb fundacyjny i klęcząca figura JN Bardzo ciekawy obiekt, fajnie oddana też woda przypływająca pod mostem, która jakby wylewa się wprost na ołtarz (nad: M.M.). Obiekt pochodzi roku 1740 z lubiąskiej pracowni Mathiasa Steinla - jednego z lepszych barokowych rzeźbiarzy tej części Europy, natomiast według źródeł kamienna rzeźba JN powstała w 1726 roku

^
Jawor pow: Jawor gm: Jawor ul. Św. Marcina
 

W tym samym kościele św. Marcina (zobacz wyżej) na konfesjonale ustawiono białą figurę Jana N. ze złotym krzyżem w ręku. Podpis w obramowanym laurem otoku nie daje powodów do wątpliwości: "DIVI IOANNI NEPOMUCENI". Natomiast inna biała figura na nad innym konfesjonałem ustawionym przy ołtarzu nepomuckim to Jan Sarkander

 

^
- Jawor pow: Jawor gm: Jawor ul. A.Mickieiwcza
 
 

Na tutejszym moście (>>) stał okazały barokowy posąg Jana Nepomucena autorstwa znanego śląskiego rzeźbiarza Jerzego Leonarda Webera, wykonany w 1711 roku. Wygląd figury jest znany - na jej wzór stworzony został przez tego samego artystę Nepomuk Cieplicki (>>). Jaworski Jan zniszczony został w nieznanej mi, lecz zamierzchłej przeszłości

 


 • Stary Jawor (gm. i pow. Jawor): przy ul. Starojaworskiej 90b stoi niewielki kamienny, nieudolnie lecz uroczo malowany Jan N. adorujący krzyż, na walcowym cokole. Niebieska peleryna sprawia wrażenie damskiej podomki. Jan ma uszkodzoną lewą rękę, druga dłoń sprawia wrażenie nieproporcjonalnie dużej. Na cokole nieczytelny napis


 • Mściwojów (gm. Mściwojów, pow. Jawor, ): na fasadzie tutejszego kościoła umieszczono kamiennego Jana N. Obok piękny okaz Floriana (>>), niestety bez głowy (zdaje się, że głowę już doprawiono)

 • -/¿ Mściwojów (gm. Mściwojów, pow. Jawor, ): wewnątrz kościoła NMP była drewniana polichromowana rzeźba JN z XVIII wieku. Uwaga: wizja lokalna przeprowadzona w maju 2009 przez JJK wykazała, że figura ta przeniesiona najprawdopodobniej do innego kościoła - być może do pobliskich Mierczyc (gm. Wądroże Wielkie, pow. Jawor)

 • Mściwojów (gm. Mściwojów, pow. Jawor, ): wewnątrz tegoż kościoła NMP jest również obraz "Sceny z życia św. Jana Nepomucena", olejny na płótnie, z wieku XVIII, namalowany przez Bernarda Krausego, śląskiego malarza z Ząbkowic (1743-1803), nazywanego "małym Willmanem" ze względu na częste kopiowanie obrazów mistrza (zobacz też jego obraz z Opawicy, X. Opolskie >>)

 • Mściwojów (gm. Mściwojów, pow. Jawor, ): kolejnym Nepomukiem w tym samym kościele NMP jest współczesny (1997) witraż ze sceną zrzucenia Jana N. z mostu  (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) (nad: JJK)

 • Bolków (gm. Bolków, pow. Jawor, ): przy kościele barokowa rzeźba z 1724 roku na okazałym cokole zaopatrzona w aureolę, na której zachowała się tylko jedna gwiazda. Inskrypcja zdradza osobę fundatora: "Anno 1724 Johannes Joseph Strickeflus" (nad: W.K.). Odnowiona


^
Luboradz pow: Jawor gm: Mściwojów  
 

Piękny barokowy okaz Nepomuka przy tutejszym, nieustająco (2012) remontowanym pałacu. Kamień, poza trochę manierystyczna. Putto pomaga Janowi trzymać krucyfiks. Na cokole kartusz. Rzeźba dużej klasy! Obok druga, Floriana (>>) - niestety niedawno ktoś odłamał jej głowę, której nie udało się odzyskać

 • Wiadrów (gm. Paszowice, pow. Jawor): na murze kościelnym przy bramie kamienna barokowa figura Jana N.


^
Kwietniki pow: Jawor gm: Paszowice  
 

W tej miejscowości na granicy księstw Świdnickiego i Jaworskiego, w ogrodzie plebanii stoi kamienny barokowy Nepomuk z krucyfiksem i aureolą, z roku 1748. Ma nieco uszkodzoną twarz i bardzo żylastą dłoń^
Słup pow: Jawor gm: Męcinka  
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. umieszczona była do niedawna (2000?) w półokrągłej wnęce bramki wiodącej na teren kościoła Wniebowzięcia NMP, obok stojącego po lewej stronie Ossuarium. W ramach ochrony przed kradzieżą przeniesiono go do wnętrza kościoła. Stoi teraz po prawej stronie bocznego ołtarza, obok wejścia do zakrystii. Ciekawa poza w mocnym kontrapoście, nowszy krzyż (uzup: S.Zobniów)^
Powiat Jelenia Góra (48)

zobacz na mapie Google >>

 


^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

Kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1709 roku, ustawiona w roku 1812 na dziedzińcu kościoła farnego pw. Świętych Erazma i Pankracego, przy wejściu do zakrystii od strony północnej. Rzeźba pierwotnie znajdowała się na moście (>>) na Bobrze (wg innego źródła przy moście na Młynówce) a strącono ją stamtąd w roku 1812 co wskazywałoby na udział żołnierzy napoleońskich w tym akcie (uwaga: według innego źródła to druga jeleniogórska figura JN stała na moście, została z niej tylko głowa - zobacz niżej). Restaurowana w 1886 roku^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra pl. Kościelny
 

Kamienna głowa Jana N. wmurowana jest w ścianę budynku przy kościele Św. Erazma i Pankracego (nad: J.P.)^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

Nad konfesjonałem w kościele śśw. Erazma i Pankracego umieszczono piękną barokową drewnianą figurę Jana N., bogato polichromowaną, flankowaną dwoma puttami i zwieńczoną zawieszoną już na ścianie bogatą kompozycją pełną chmurek i aniołków, a przedstawiającą Trójcę Świętą (nad: J.P.)
Ponadto w zwieńczeniu jednego z ołtarzy jest obraz przedstawiający świętego podobnego do Jana N., jednak został on zidentyfikowany jako Franciszek Ksawery (zobacz Pseudonepomuki >>)
^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Jana Matejki 28

Muzeum Karkonoskie posiada aż pięć  figur Jana N. oraz imponującą kolekcję obrazów na szkle, zbieraną od czasów przedwojennych, a uzupełnianą po 1974 roku. Rdzeń kolekcji stanowią zbiory E. Wiesego, dyrektora wrocławskiego Schlesisches Museum der bildenden Künste (Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych), który w latach 1933-45 mieszkał w Jeleniej Górze. Jego kolekcja liczyła około 1300 obrazów na szkle (źródło tej i poniższych informacji: muzeumkarkonoskie.pl). Wśród nich są następujące 28 nepomucenalia (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>):


 

Jan N. siedzący (w konfesjonale?), z palcem przy ustach, 3. ćwierć XIX wieku; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,6 × 18,8 cm; nr inw. MJG Et 53; poch.: ze zbiorów E. Wiesego; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na zewnętrznym tle

Jan N. spowiadający Królową. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,3 × 18,2 cm; nr inw. MJG Et 87; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu

Jan N. spowiadający Królową - typ z podwójną arkadą. 2. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,8 ×18,6 cm; nr inw. MJG Et 97; rama: profilowana brązowa, wzdłuż wewnętrznej krawędzi żółta; stan zachowania: potłuczony, ubytek szkła w dolnym lewym rogu, od strony lica zabezpieczony dodatkową szybą

Jan N. spowiadający Królową - typ z podwójną arkadą. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 29 ×18,5 cm; nr inw. MJG Et 213; rama: profilowana ciemnobrązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w tle, rama uszkodzona

Jan N. spowiadający Królową - typ z podwójną arkadą. Koniec XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 × 18 cm; nr inw. MJG Et 320; rama: prosta brązowa, uszkodzona; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w tle, brak dolnej części ramy
Jan N. spowiadający Królową, w górnej części niesymetryczne czerwone draperie, czarne tło. 2. poł. XIX w.; pogranicze śląsko-morawskie; wym. szkła 31,5 × 21 cm; nr inw. MJG Et 863; poch.: ze zbiorów E. Wiesego; rama: profilowana czarna; stan zachowania: w górnej partii wielokrotnie pęknięty, klejony, na całej powierzchni obrazu duże ubytki warstwy malarskiej
Jan N. (popiersie) adorujący krucyfiks przytulony do policzka. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 39,4 × 26,5 cm; nr inw. MJG Et 13; rama: brązowa, nowa; stan zachowania: prawie całkowicie złuszczona farba na nimbie, drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. (popiersie) adorujący krucyfiks przytulony do policzka. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 34 × 22,4 cm; nr inw. MJG Et 109; rama: profilowana czarna; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu, warstwa malarska wykazuje tendencję do złuszczania
Jan N. adorujący krucyfiks. Pocz. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. 29 ×18 cm; nr inw. MJG Et 138; rama: profilowana czarna; stan zachowania: potłuczony, bardzo duże ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 ×18,3 cm; nr inw. MJG Et 570; rama: prosta czerwona; stan zachowania: ubytki warstwy malarskiej w partii napisu, na sutannie, na balustradzie i wzdłuż górnej krawędzi obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18,2 cm; nr inw. MJG Et 574; rama: prosta brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej przy krawędziach obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy.  3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 27,5 × 17,6 cm; nr inw. MJG Et 575; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: przebarwienia warstwy malarskiej w tle, drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy.  3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18,2 cm; nr inw. MJG Et 582; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym.  3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 731; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: warstwa malarska wykazuje tendencję do odspajania od podłoża, drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym. 3. ćw. XIX.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 732; rama: prosta brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 17,5 cm; nr inw. MJG Et 733; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w górnej partii tła
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 × 18,5 cm; nr inw. MJG Et 734; rama: profilowana czarna, przy wewnętrznych krawędziach brązowa; stan zachowania: ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 735; rama: prosta mahoniowa, wzdłuż wewnętrznych krawędzi złota; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w tle i w partii napisu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 736; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w partii napisu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym, niebieskie tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,3 × 18,3 cm; nr inw. MJG Et 737; rama: profilowana czarna, mocno starta; stan zachowania: potłuczony, mały ubytek szkła w górnym prawym rogu, drobne ubytki warstwy malarskiej w tle
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, zielone tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 × 18 cm; nr inw. MJG Et 738; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu, trwałe przebarwienia warstwy malarskiej w tle
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym, zielone tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 739; rama: profilowana czerwona; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w dolnej partii obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 898; rama: prosta brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu, większe przetarcia wzdłuż górnej krawędzi obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, posadowiony na trzykwiatowym ornamencie, podtyp z promieniem świetlistym. 3. ćw. XIX w.; wym. szkła 27,5 × 18,5 cm; nr inw. MJG Et 997; rama: profilowana czerwono-brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Monochromatyczne popiersie Jana N. - typ z krzyżem na lewym ramieniu, w owalu, w narożach jednakowe ornamenty kwiatowe. 2. poł. XIX w.; Cheb (niem. Eger); wym. szkła 24,7 × 17,8 cm, wym. passepartout 17,7 ×13,6 cm; nr inw. MJG Et 1053; rama: prosta brązowa; stan zachowania: dobry
Popiersie Jana N. z krzyżem na prawym ramieniu, w ramie z ornamentem kwiatowym. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 19,5 × 13 cm; nr inw. MJG ET 740; rama: profilowana czarna; stan zachowania: warstwa lustrzana uległa częściowemu rozkładowi, ubytki w dolnej partii tła, rama przemalowywana, farba silnie łuszcząca się
Jan N. - typ z krzyżem na lewym ramieniu, na tle mostu w ramie z ornamentem kwiatowym. Koniec XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 36 × 27,8 cm; nr inw. MJG Et 181; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: warstwa lustrzana uległa częściowemu rozkładowi, duże ubytki warstwy lustrzanej przy górnej krawędzi obrazu, napis słabo czytelny
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, w obramowaniu zdobionym ornamentem kwiatowym, podtyp z promieniem świetlistym, szare tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 35 × 26,6 cm; nr inw. MJG Et 2259; poch.: dar, Jelenia Góra, 1977 r.; rama: profilowana ciemnobrązowa, nowa; stan zachowania: ubytki szkła i warstwy malarskiej i lustrzanej, konserwacja 1978-81, nowa rama

^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

W tym samym Muzeum Karkonoskim prezentowana jest drewniana polichromowana figurka Jana N. z XIX wieku. Wysoki biret, utrącone dłonie, zatarta twarz i inne szczegóły, brak atrybutów. Ustawiona na obłym cokoliku (nad: S.Ł.)

 

^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

W tym samym Muzeum Karkonoskim prezentowana jest drewniana polichromowana figura Jana N. z XIX wieku, w birecie, z pustymi dłońmi. Obiekty niezłej klasy, elegancki łagodny kontrapost (nad: S.Ł.)

 

^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

W tym samym Muzeum Karkonoskim prezentowana jest drewniana polichromowana figurka Jana N. z XIX wieku. Ustawiono ją na cokoliku ozdobionym kwiatkiem (Sub Rosa?) (nad: S.Ł.)

 

^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

W tym samym Muzeum Karkonoskim prezentowana jest drewniana figurka Jana N. z XIX wieku. Widoczne resztki polichromii, szczątkowa aureola - zachował się niepełny druciany okrąg pozbawiony gwiazd. Prostopadłościenny cokolik (nad: S.Ł.)

 

^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Boczna
 

W tym samym Muzeum Karkonoskim prezentowana jest drewniana polichromowana figurka Jana N. z XIX wieku. Kontrapost,  krzyżyk maltański na piersi, brak krucyfiksu, profilowany cokolik (nad: S.Ł.)

 

^
Jelenia Góra-Cieplice-Zdrój pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. P.Ściegiennego / Marysieński Sobieskiej
 

Figura św. Jana Nepomucena przy moście (>>) na rzece Kamiennej, ufundowana przez hr. Jana Schaffgotscha, a wykonana w 1712 roku przez znanego śląskiego rzeźbiarza Jerzego Leonarda Webera. Ten rzeźbiarz ze Świdnicy wykonał tę figurę, na wzór własnej wcześniejszej rzeźby, ustawionej na moście w Jaworze. Figura ta dowodzi znacznej samodzielności mistrza, który nie poszedł tu za powszechnie przyjętym schematem świętego ustalonym przez Jana Brokoffa - rzeźbiarza praskiego, reprezentowanym przez brązowy posąg na moście Karola w Pradze. Zobacz artykuł opisujący całą historię powstania rzeźby >>. Na cokole bardzo ciekawy podwójny chronostych. Na froncie cokołu płaskorzeźbiony herb fundatorów, rodziny Schaffgottchów, otoczony inskrypcją: "DIVo IoannI nepoMVCeno saCrata" ("Świętemu Janowi Nepomucenowi poświęcona"). Po bokach znajdują się herby dwóch kolejnych żon fundatora, zaś z tyłu wykuto dalszy ciąg upamiętniającej jego ród inskrypcji: "II / eX / Man Dato / pIetatIs / sChaff / gotsChLanae" ("Zgodnie z polecenia pobożności Schafgotschów" [dosłownie: “scharfgotschańskiej”]). Zastosowanie z tyłu cokołu napisu rozpoczynającego się od II podkreśla, że jest to kontynuacja inskrypcji z przodu, czyli druga część tego napisu. Oba napisy zawierają w chronostychach (>>) datę wystawienia pomnika: 1713. Cokół został odnowiony i upiększony nowymi napisami przez hr. Rafała Gurowskiego w roku 1758 (zobacz artykuł  >>) (uzup: S.Zobniów)
 


DIV
o IoannI nepoMVCeno saCrata
 
II
eX
M
an Dato
pIetatIs
sChaff
gotsChLanae
 ^
Jelenia Góra-Cieplice-Zdrój pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Cieplicka 9
 

W zwieńczeniu ołtarza w pocysterskim kościele św. Jana Chrzciciela znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N., barokowa tak jak cały ołtarz

 

^
Jelenia Góra-Sobieszów pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Cieplicka 221
 

W  prezbiterium kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa znajduje się obraz Jana N. pochodzący z ołtarza bocznego w sąsiednim kościele św. Marcina dającego nazwę parafii. Ma wymiary 145 x 87 cm i przedstawia świętego ubranego w sutannę i komżę, na ramionach ma zarzuconą krótką, futrzaną pelerynę, spod niej wystaje stuła. W prawej ręce trzyma krzyż, w lewej liść palmy. Głowę świętego otacza nimb z pięciu gwiazd. W tle, za mgłą widać wieloprzęsłowy most i widok Pragi (nad: H.Jakóbczak)

 


 • Łomnica (gm. Mysłakowice, pow. Jelenia Góra, ): tutejszy kamienny barokowy Nepomuk stoi na wysokim baniastym cokole przed Bramą Basztową, na placyku przed kościołem. Ładna sylwetka i szaty, na szyi krzyż maltański, w ręku palma, brak drugiej. Piaskowcowa, barokowa z połowy XVIII wieku, prawie naturalnej wielkości. Po obu stronach świętego były putta, z których jedno trzymało tarczę z herbem fundatora - niestety zostały skradzione (>>) w 2009 roku i pozostały po nich tylko pręty. Na wybrzuszonym cokole cztery płaskorzeźby przedstawiające sceny Spowiedzi, Rozmowy, Topienia oraz Biczowania (JN lub Chrystusa). Obiekt bardzo zniszczony, brak gwiazd w aureoli (skradzione na złom)

 • Łomnica (gm. Mysłakowice, pow. Jelenia Góra, ): w kościele, na przyściennym wsporniku ustawiono drewnianą polichromowana figurę Jana N. trzymającego palmę w prawej ręce
 • Podgórzyn (gm. Podgórzyn, pow. Jelenia Góra): w tutejszym kościele św. Trójcy, u zbiegu ul. Ewangelickiej i Kościelnej, prezentuje się polichromowana figura Jana N. z krzyżem w ręce, ustawiona we wnęce ściennej i zwieńczona językiem umieszczonym na chmurkach i otoczonym promieniami (nad: J.P.)

 • Podgórzyn (gm. Podgórzyn, pow. Jelenia Góra): u zbiegu ul. Ewangelickiej i Kościelnej, przed kościołem św. Trójcy barokowy kamienny Nepomuk na ładnym baniastym cokole z herbem. Jest też Florian (>>) • Orle (gm. Szklarska Poręba, pow. Jelenia Góra, ): na zachód od schroniska, przy mostku granicznym na Izerze ustawiono współczesną drewnianą figurkę bezbrodego Jana N., zapewne z inicjatywy GOPRowców
 • Kowary (gm. Kowary, pow. Jelenia Góra, ): naprzeciw kościoła franciszkanów kamienny most (>>) na Jedlicy z rzeźbą św. Jana Nepomucena z 1725 roku, co głosi data wyryta wraz z łacińską inskrypcją w kartuszu na półowalnym cokole. Jan, trzymający palec na ustach, stoi na chmurkach symbolizujących świat pozaziemski, z których wyłaniają się dwa putta. Po obu stronach figury umieszczono dwa metalowe stojaki na latarnie o podstawach ozdobionych otoczoną gwiazdami aureolą z literami "SIv" oraz "N". Jan utracił swoją gwiaździstą aureolę. J.G. z Łańcuta (>>) przesłał mi zdjęcie nabytego przez siebie obrazu R. Matterna z lat 1918-20, na którym udało mu się rozpoznać właśnie Jana Kowarskiego. J.Z. przesłał zdjęcia Jana po remoncie w 2008 roku - odzyskał on aureolę i dosztukowano też ułamany koniec krzyża. Figurę także oczyszczono, ale to akurat kwestia gustu, czy wygląda lepiej niż poprzednio. Arkadoo przesłał fotkę z niemieckich archiwów sprzed 1939 roku, a ja posiadam odbitkę XIX-wiecznej grafiki przedstawiającej te figurę

 • Kowary (gm. Kowary, pow. Jelenia Góra, ): drugi tutejszy Jan N. rezyduje w kościele Franciszkanów, z krzyżem i gałązką palmową w dłoniach. Jest polichromowany (nad: J.G.)

 • Kowary (gm. Kowary, pow. Jelenia Góra, ): trzeci tutejszy Jan N. również rezyduje w parafialnym kościele Franciszkanów, również ma krzyż i gałązkę palmową w dłoniach. Szaty w całości pozłocono. Jego poza jest natomiast swobodniejsza, zaliczyłbym go do rodzaju "Janów Tańczących". Źródła datują go na rok 1744 (nad: J.P.)

 • Kowary (gm. Kowary, pow. Jelenia Góra, ): w tym samym kościele Franciszkanów, w ołtarzu poświęconym Janowi N. zobaczyć można obraz nepomucki, olejny na płótnie, z roku 1751

^
Powiat Kamienna Góra (36)

zobacz na mapie Google >>

 
 • Kamienna Góra (gm. i pow. Kamienna Góra, ): barokowy piaskowcowy Jan N. na ładnym cokole, przy ścianie kościoła św. Piotra i Pawła, fundacji Franciszka Wincklera z 23 czerwca 1723 roku. Ustawiony w kontrapoście Jan trzyma palec przy ustach i przytula krucyfiks. Pierwotnie Jan stał na balustradzie mostu (>>) nad fosą przy Bramie Górnej (rejon obecnego Placu Grunwaldzkiego). Postać Jana ma 182 cm i stoi na 100 centymetrowym postumencie, na którym widnieje napis z nazwiskiem fundatora: Kajetanus Franciskus Winkler; Anno 1723 D 13 Juni

 • Kamienna Góra (gm. i pow. Kamienna Góra): w tutejszym Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego na rynku - Placu Wolności 11 - przechowuje się drewnianą polichromowaną figurę Jana N. o wysokości 41 cm, pochodzącą z Krzeszówka. Jan trzyma krucyfiks i palec na ustach, a nad nim zbudowano - zupełnie bez sensu - rodzaj kapliczki zbitej z dwóch deszczułek. Jest to kościelna figura, która za nic nie pasuje do takiej pseudoludowej scenerii

 • Kamienna Góra (gm. i pow. Kamienna Góra): w tutejszym Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego na rynku - Placu Wolności 11 - przechowuje się malowanego na szkle Jana N stojącego na tle przęseł mostu, nad nim girlanda kwiatów, pod nim podpis "S. Johannes" (nr. kat. 63) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 • Kamienna Góra (gm. i pow. Kamienna Góra): w tutejszym Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego na rynku - Placu Wolności 11 - przechowuje się niewielką drewnianą polichromowaną figurę Jana N. bez czapki, z pionowym krzyżem w ręku (nad: JJK)

 • Kamienna Góra (gm. i pow. Kamienna Góra): w tutejszym Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego na rynku - Placu Wolności 11 - przechowuje się dużą barokową drewnianą figurę Jana N. z resztami polichromii, pochodzącą zapewne z ołtarza któregoś z kościołów, na co wskazuje wycięcie w plecach (nad: JJK)

 • Kochanów (gm. i pow. Kamienna Góra, ): w miejscowości znanej z dużej ilości rzeźb przydrożnych nie mogło zabraknąć Jana N. Jest to bardzo barokowy, wygięty w patetycznym geście kamienny Jan na cokole z wolutami

 • . Piaskowiec, polichromowany. Jan utracił krucyfiks i teraz sprawia wrażenie tańczącego. Na przedzie postumentu, wśród barokowych ornamentów, znajduje się napis: "S.Johannes Bitte fur uns Bei Gott.1754", czyli "Święty Janie proś za nami u Boga.1754"
 • Olszyny (gm. i pow. Kamienna Góra): przy drodze za płotem prywatnej posesji p. Stochwy nr 81, przy ładnej kapliczce, na skrzyżowaniu szlaku turystycznego do Głazów Krasnoludków stoi XVIII-wieczna barokowa figura Jana N. o wysokości 140 cm, w przekrzywionej aureoli pozbawionej już gwiazd. Cokół (170 cm) z kanerulami, palec na ustach, piaskowiec. Niedaleko jest mały mostek lub przepust drogowy

 • Gorzeszów (gm. i pow. Kamienna Góra, ): na terenie prywatnej posesji nr 109 (w głębi, niewidoczna z drogi), na cokole ozdobionym czterema wydatnymi wolutami stoi barokowy kamienny Jan N. w pięciogwiaździstej aureoli. Polichromowany, a farba złuszczona z połowy twarzy robi nieco straszne wrażenie. Właścicielka posesji mówi, że kilka lat temu kupiła dom z Nepomucenem na podwórku. Szczęściara :)

 • Jawiszów (gm. i pow. Kamienna Góra): obok nowego mostu drogowego jest tutaj stary most (>>) na młynówce pochodzący z końca XVIII w. Jednoprzęsłowy, przesklepiony kolebką. Stała na nim, na prostej balustradzie, figura św. Jana Nepomucena wyposażona w stułę (rzadkość!). Podczas oberwania chmury 13.08.1985 roku woda zerwała część mostu wraz z balustradą i figurą. Po trzech latach, wiosną 1988 roku, robotnicy regulujący rzekę wydobyli z niej uszkodzoną rzeźbę i złożyli ją na brzegu. Jan ma poważne uszkodzenia twarzy i rąk, a ułamany krucyfiks wygląda jakby Jan trzymał go pod peleryną. We wrześniu 1985 członkowie Bractwa Krzyżowców doprowadzili do jej ustawienia w sąsiedztwie mostu, w kępie starych drzew. Miejmy nadzieję, że po naprawieniu mostu rzeźba wróci na swoje pierwotne miejsce

 • Jawiszów (gm. i pow. Kamienna Góra): we wnęce pomalowanego na biało (dawnej: seledynowo, poprzednio: cytrynowo) cokołu krzyża przydrożnego jest płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. podpisany Johannes. Krzyż stoi na posesji nr 26 i został postawiony w 1870 roku przez Benedykta Scholza. Janowi towarzyszą Matka Boska Bolesna i św. Katarzyna. Na przedzie napis: "Du rufes mir zu folgen Dir, Im Leben und im Sterben.Herr, alle Zeit bin ich bereit, Lass mir Dein Reich mich erben", czyl;i w tłumaczeniu: "Ty wołasz mnie, abym Ci ulżył w życiu i śmierci. W każdym czasie jestem przygotowany, pozwól mi osiągnąć Twoje królestwo". Z tyłu: "Errichtet zur Ehre Jessu von den Tischlermeister Johann und Katharina Benker. Uutsbesitzer Katharina Benker geborene Hoffmann von Lindenau geb. 2.2.1822 gest. 10.10.1869. Herr lass sie ruhen im Frieden Amen", czyli "Ku chwale Jezusa ufundowana przez majstra stolarskiego Jana i Katarzynę Benker. Właścicielka dóbr Katarzyna Benker z domu Hoffmann z Lipienicy ur.2.2.1822 zmarła 10.10.1869.Panie daj jej wieczny odpoczynek. Amen"

 • Krzeszów (gm. i pow. Kamienna Góra): oprócz wielkiego opactwa cystersów (>>) jest tutaj również kamienny zadbany Jan N. ustawiony na balustradzie nad środkowym filarem XVIII-wiecznego murowanego mostu (>>) na rzece Zadrnej, na ulicy Św. Jana Nepomucena (!). Barokowy święty trzyma księgę oraz krucyfiks, a na rozkosznie wypukłym cokole umieszczono płaskorzeźbę ze sceną Topienia. Postać ma 175 cm wysokości. Napisy: trzy litery wskazują na fundatora, ewentualnie wykonawcę, dalej data 1736, z której wynika, że figura została postawiona 7 lat po kanonizacji. Zamieszczono również podpis: HL.J.N.

 • Krzeszów (gm. i pow. Kamienna Góra): na posesji nr 169, z przeciwnej stront tamy zabezpieczającej dopływ wody od strony piaskowni, ustawiono żelazny krzyż na postumencie o wysokości 260 cm, na którym widnieje emblemat IHS, a poniżej postać najprawdopodobniej Jana N. Jeszcze niżej - postać Baranka. Można odczytać część napisu na postumencie: "Errichtet von dem Bauergutsbesitzer Anton Hirmert 1858", czyli: "Ufundowany przez właściciela dóbr ziemskich Antona Hirmerta 1885" (nad: JJK)

 • Krzeszów (gm. i pow. Kamienna Góra): po południowej stronie nawy kościoła cystersów (>>), pierwszej od wejścia jest kaplica św. Jana Nepomucena. Kaplica dekorowana jest freskami o tematyce nepomuckiej. Na sklepieniu postać patrona w niebie z towarzyszącym mu aniołem z kluczem – symbolem tajemnicy spowiedzi, na ścianie przedstawione jest zrzucenie świętego z Mostu Karola w Pradze do Wełtawy (nad: BJL - kompilacja kilku źródeł >>)

 • Krzeszów (gm. i pow. Kamienna Góra): barokowa, bardzo efektowna rzeźba Jana N. nad stallami zakonnymi opactwa. Dzieło powstało w warsztacie Antoniego Dorazila w latach 1730-1735 (nad: J.W.), według częściowego projektu F.M. Brokoffa


^
Krzeszów pow: Kamienna Góra gm: Kamienna Góra Plac Jana Pawła II 1
 

W kościele klasztoru cystersów (>>) ołtarz w kaplicy św. Jana Nepomucena wykonał klasztorny rzeźbiarz Joseph Lachel w 1761 roku. Zwieńczono go wyobrażeniem Języka w glorii, w otoczeniu pięciu złotych gwiazd. i okręgu z chmurek. W centrum ołtarza umieszczony jest obraz z 1732 roku "Św. Jan Nepomucen rozdający jałmużnę", pędzla znakomitego malarza czeskiego Petera Brandla. Przedstawia on królową spoglądającą z wysokiego balkonu na rozdawane przezeń jałmużny. (nad: BJL - kompilacja kilku źródeł >>, uzup: dzidek1960). Obraz ten doczekał się kilku kopii autorstwa najlepszych barokowych malarzy Śląska (zobacz notki Wojciechów i Chełmsko Śląskie poniżej na tej stronie)^
Krzeszów pow: Kamienna Góra gm: Kamienna Góra Plac Jana Pawła II 1
 

W magazynie klasztoru cystersów (>>) przechowywany jest obiekt będący najprawdopodobniej relikwiarzem (>>) nepomuckim. Jest to oprawiona w ramę z rocaille'owym obramowaniem na dole (reszta utrącona?) kompozycja z naszytych na  czerwonym i srebrnym materiale koronek, perełek, kamieni, złotych i kolorowych kwiatków. W jej centrum wyobrażenie Języka z charakterystycznym pęknięciem i żyłkami, w otoku z promieni. Brak podpisu potwierdzającego związek obiektu z JN (chyba, że karteczka ukryła się pod perłami u podstawy języka), jednak motyw Języka na to wskazuje. W narożnikach medaliony (kość słoniowa?) i karteczki z imionami innych świętych, których relikwie prawdopodobnie zawiera relikwiarz (śśw. Klemens, Urszula, X, Y). Obiekt ten, razem z drugim bliźniaczym mającym w centrum Serce Jezusa, stanowiły być może część nastawy ołtarzowej bazyliki krzeszowskiej. Trzecia ćwierć XVIII wieku. Obiekt w trakcie konserwacji (nad: A.W.)^
Jawiszów pow: Kamienna Góra gm: Kamienna Góra  
 

Niewielki Jan N. na potężnym cokole, ustawiony tam wtórnie. Bardzo jaskrawo pomalowany (czerwień, biel, złoto, czerń, różowa podstawa)^
Leszczyniec pow: Kamienna Góra gm: Kamienna Góra  
 

Dawny kościół ewangelicki wybudowany w latach 1751-54 po przekazaniu katolikom zyskał wezwanie św. Jana Nepomucena. Dolny obraz w głównym ołtarzu kościoła to owalny obraz Jana N. adorującego krzyż wznoszony w prawej ręce. Wokół głowy pięć gwiazd. W tle aniołek z wieńcem męczeńskim na chmurce, poniżej większy anioł. Autorem jest prawdopodobnie Georg Wilhelm Neunhertz (ur. 1689 we Wrocławiu, zm. 27 maja 1749 w Pradze; uczeń Willmanna) [zobacz obrazy jego autorstwa w kościele w Żaganiu (X.Głogowsko-Żagańskie >>) oraz w Neuzelle w Niemczech >>)], a malowidło powstało przed 1725 rokiem (uzup: dzidek1960)^
Czadrów pow: Kamienna Góra gm: Kamienna Góra nr 10
 

Kamienny późnobarokowy Jan N. adorujący krucyfiks trzymany prawie poziomo w obu rękach. Szczególny wyraz twarzy Jana z ciężkimi powiekami ma w sobie coś niepokojącego. Ładny cokół, dawniej ze śladami niebieskiej farby, z tarczą. Datuje się go na 1867 rok. Postać ma wysokość 153 cm a cały pomnik 320 cm. Obiekt stał na skarpie rzeki Zadrnej, pod dużym klonem, koło wjazdu do fermy kur i narażony na skutki ruchu ciężkich pojazdów groził przewróceniem, mimo prowizorycznej naprawy wykonanej przez mieszkańców w roku 1984. W 2017 podjęto decyzję o jego gruntowej renowacji i przeniesieniu w bezpieczniejsze miejsce, przy rozstajach dróg, nieopodal mostu, w kierunku Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Renowację przeprowadziło Stowarzyszenie Brama Czadrowska, a poświęcenie miało miejsce 26 listopada 2017 roku. Cały projekt dokumentuje ta strona (>>), korzystająca zresztą z naszego serwisu

 • Lubawka (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): na rynku okazały barokowy Jan N. ustawiony w narożu ratusza, chroniony bardzo ciekawym daszkiem (>>) w kształcie gwiazdy (!). Barokowy postument ma wysokość 250 cm. Z boku umieszczono napis: "Den 25 septemb. Anno 1727", czyli "Dnia 25 września 1727" – jest to zapewne data poświęcenia figury

 • Lubawka (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): w półokrągłej wnęce nad bocznym wejściem do kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP umieszczono ładną niewielką polichromowaną figurę Jana N. w aureoli, barokową

 • Lubawka (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): wewnątrz tego samego kościoła parafialnego Wniebowzięcia NMP (zobacz wyżej), we wnęce przy wejściu bocznym w prawej nawie, nad potężnymi drzwiami jest dosyć oryginalny obraz, przedstawiający wyłowienie Jana Nepomucena z Wełtawy (druga ćwierć XVIII wieku). W tle pierwszoplanowej sceny widać Most Karola oraz unikalny widok Pragi z około 1650 roku. Jan ma aureolę z gwiazd (nad: I.M.)

 • Okrzeszyn (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra): na rzeczce Szkło, na jednym z mostków (>>) stoi figura Jana N. z 1726 roku (chronostych >>). Niestety została ona strącona do wody podczas dziecięcych zabaw zimą 1987/88. Nie był to zresztą pierwszy taki wypadek, poprzednio stało się to na początku lat osiemdziesiątych, a jeszcze wcześniej obiekt został zniszczony w czasie inwazji wojsk bloku wschodniego na Czechosłowację. W 1994 roku rzeźbę wydobyto z potoku i ustawiono na jej miejscu, lecz niestety nie udało się odnaleźć głowy - Jan jest zdekapitowany. Uszkodzona jest również prawa ręka i krucyfiks. To co zostało wskazuje na wysoką klasę rzeźby widoczną choćby w potraktowaniu szat i chmurkowej podstawy oraz zgrabnego wolutowego cokołu. Na cokole znajduje się napis: "Sit Tibi Deus Atque laus in beato Joanne Nepomuceno" czyli w tłumaczeniu: "Niech Tobie będzie chwała Boże w Świętym Janie Nepomucenie"

 • Okrzeszyn (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra): w zachodniej części kościoła Narodzenia NMP, na zwieńczeniu konfesjonału, jest figura Jana Nepomucena umieszczona jako patron tajemnicy spowiedzi. Pochodzi z lat 20. XVIII wieku i wykonana została przez anonimowego rzeźbiarza nazwanego Mistrzem Figur ze Starych Bogaczowic

 • Błażejów (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra): przy domu nr 177 jest tu przydrożny kamienny Nepomuk, pomalowany na jaskrawe barwy. Barok, i i to niezły. Brak oryginalnego krucyfiksu, zamiast tego pod lewą pachę Jana wetknięto prosty krzyżyk. Figura z XVIII wieku ma wysokość 150 cm, a postument 200 cm. W 1992 roku pomnikowi groziło przewrócenie, ale mieszkańcy postawili go do pionu i umocnili cementem. Na cokole były napisy, ale po II wojnie światowej uległy zniszczeniu

 • Błażejów (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra): w szczycie domu nr 125 niedaleko Jana kamiennego, w oszklonej kapliczce zobaczyć można drewnianego Jana N.

 • Błażkowa (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra): niewielki kamienny Nepomuk we wnęce bramy domu nr 3. Barokowy, polichromowany, z krucyfiksem, o obfitych i rozwianych szatach. Malowniczy obiekt, do tego niezłej klasy artystycznej

 • Niedamirów (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra): na cokole krzyża, na osobnym wsporniku, umieszczono wtórnie kamienną rzeźbę Jana N. utrzymaną w manierze nieco uproszczonego baroku. Figura jest świeżo oczyszczona "do żywego" i trudno stwierdzić jej wiek. Widoczne uszkodzenia - brak palców daje wrażenie, że Jan skubie w zamyśleniu brodę a nie trzyma palec przy ustach - wskazują, że rzeźba nie jest nowa . Pod rzeźbą wstawiennicza modlitwa w języku niemieckim o uwolnienie od wpływu szatana. W dalszej części napis fundacyjny: "Errichtet zur Ehre Gottes von Stellenbesitzer n Hubner und seiner Ehefrau Bertha geb. Gaspar im Jahre 1886" czyli "Ufundowane na chwałę Bożą przez właściciela gruntu Jana Hubnera i jego żonę Bertę z domu Gaspar w 1886 roku"

 • Miszkowice (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): w kościele Wszystkich Świętych na szczycie konfesjonału umieszczono - być może wtórnie - drewnianą figurę Jana N. Jest nieco niezdarna, w stylu barokowo-ludowym, polichromowana. W prawym ręku trzyma palmę, którą być może powinna tkwić w lewej dłoni, brak natomiast krzyża (nad: JJK)

 • Miszkowice (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): w kościele Wszystkich Świętych w lewym ołtarzu bocznym umieszczono obraz Jana N. przestawiający scenę adoracji krzyża przy ołtarzu z otwartą Księgą. W tle - Most Karola. W dole obrazu aniołek z palmą i palcem przy ustach. Całość nieco cukierkowa, być może na skutek renowacji (nad: JJK)

 • Miszkowice (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): w kościele Wszystkich Świętych w ołtarzu głównym umieszczono obraz Jana N. Jest to bogate barokowe malowidło z tłumem postaci, wśród których widać JN na chmurce (nad: JJK)

 • Miszkowice (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): na budynku Straży Pożarnej umieszczono oszklona kapliczkę, a w niej maleńką uroczą drewnianą i polichromowaną figurkę Jana N. (nad: J.P.)

 • Chełmsko Śląskie (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): barokowa drewniana polichromowana figura Jana N. na konsoli z aniołkiem w kościele św. Rodziny, XVIII wiek

 • Chełmsko Śląskie (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): w tym samym kościele św. Rodziny jest poświęcony Janowi N. barokowy ołtarz z obrazem "Św. Jan rozdający jałmużnę" - kolejna kopia obrazu Brandla z Krzeszowa - namalowany przez Johanna Franza Hoffmanna, który z kolei jest autorem fresków nepomuckich w  zamku Sarny (zobacz osobną stronę >>). W źródłach ołtarz datuje się na rok 1713, a obraz na około 1700. To "około" robi wielka różnicę, ale tak wczesne datowanie należy raczej odrzucić (zobacz rozważania na ten temat przy wpisie dotyczącym Krzeszowa, Wojciechowa i Legnicy). Tak czy inaczej obraz ten jest szacownym zabytkiem nepomuckim. Ponadto znalazłem informację o konserwacji modelu ołtarza św. Jana Nepomucena z tego kościoła w roku 2005 (4000 zł) (uwaga: należy sprawdzić czy chodzi o model wspomnianej figury, czy o zupełnie inny obiekt)

 • Chełmsko Śląskie (gm. Lubawka, pow. Kamienna Góra, ): w tym samym kościele św. Rodziny, na plebanii znajduje się ołtarzyk w którego centrum umieszczona jest płaskorzeźba z Janem Nepomucenem klęczącym? (stojącym?) na chmurze, w otoczeniu aniołków. Pod chmurą pokonani żołnierze. W tle namalowany Most Karola (nad: I.M.)


^
Chełmsko Śląskie pow: Kamienna Góra gm: Lubawka  
 

Barokowy Jan N. z aniołkami na pochyłym rynku, XVIII wiek. Rozbudowana kompozycja dużej klasy. Jan stoi na kłębowisku chmurek, a na plecach dosłownie siedzi mu aniołek, który ponad ramieniem Jana ukazuje mu krucyfiks do adoracji. Cokół dwukondygnacyjny, górna część zdobiona spływami wolutowymi. Na dolnym kartuszu data 1855, czyli rok ewentualnej renowacji. Figura ma 173 cm a cały pomnik 345 cm. Figura jest niemal kopią rzeźby stojącej w Lewinie Kłodzkim w dawnym Hrabstwie Kłodzkim (zobacz >>). Analizy Ewy Grochowskiej-Sachs kazały jej przypisać obie figury G.L. Weberowi (uzup: G.S.)^
Powiat Lwówek Śląski (27 + 2)

zobacz na mapie Google >>

 


^
Lwówek Śląski pow: Lwówek Śląski gm: Lwówek Śląski ul. Kościelna
 

Na prawo od bocznego, południowego wejścia do kościoła parafialnego pw Wniebowzięcia NMP stoi barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1713 roku. Święty w birecie na głowie, ubrany w typowy strój kapłana w sutannie, komży i gronostajowej pelerynie adoruje trzymany na lewym ramieniu krucyfiks, schylając lekko ku niemu głowę. Figura ustawiona jest na ozdobnym beczkowatym cokole z 1769 roku, na którego przedniej stronie umieszczono łaciński napis, przedstawiający losy figury JN z 1713 roku. Inskrypcja ta wykonana w majuskule w 12 wierszach zawiera treść: "Z dobroci Boga figura ta została tutaj postawiona w 1713 r. W 1741 r. ludzie uszkodzili figurę i wynieśli. Jednak głównie dla czci ponownie powróciła [figura JN] na to miejsce w 1769 r.". Pomimo słabej czytelności niektórych wyrazów wyraźnie widoczne są jeszcze daty - 1713, 1741 i na końcu 1769. Informacja o uszkodzeniu figury w 1741 roku jest wiązana z działaniami wojennymi króla Prus Fryderyka II, który zajął cały Śląsk. Uspokojenie w tym rejonie nastąpiło (na krótki okres) dopiero po zakończeniu wojen śląskich na mocy pokoju zawartego 15 lutego 1763 roku na zamku w Hubertusburgu. Dawniej nad figurą istniało blaszane zadaszenie po którym pozostał w ścianie kościoła fragment metalowego wysięgnika. Figura wymaga pilnej renowacji i usunięcia wielu uszkodzeń (uzup: S.Zobniów)^
Lwówek Śląski pow: Lwówek Śląski gm: Lwówek Śląski ul. Kościelna 23 
 

W domu naprzeciwko kościoła Wniebowzięcia NMP umieściła się apteka, która nazwę "Pod św. Nepomucenem" wzięła od kamiennej figury Jana N. (zobacz wyżej). Zaopatrzona jest w szyld z malowanym wizerunkiem Jana N. z palcem przy ustach i palmą męczeńską (nad: J.Z.)^
Lwówek Śląski pow: Lwówek Śląski gm: Lwówek Śląski ul. Szkolna
 

W jednym z pomieszczeń klasztoru franciszkanów znajduje się figura Jana N. pochodząca z Kalwarii Pacławskiej. Jest to XVIII-wieczna drewniana, polichromowana rzeźba poddana ostatnio (2014) gruntownej renowacji. Według informacji księdza proboszcza, który rzeźbę udostępnił do sfotografowania, będzie ona wkrótce eksponowana w kościele przyklasztornym (nad: P.K.)^
Niwnice pow: Lwówek Śląski gm: Lwówek Śląski  
 
 

W kościele biała figura Jana N.

 

^
Lubomierz pow: Lwówek Śląski gm: Lubomierz ul. Nowa (d. Majowa) / W.Kowalskiego
 

Na tzw. Górnym Rynku, przed domem nr 7, stoi kamienny barokowy Jan N. Umieszczono go na prostopadłościennym cokole zwieńczonym gzymsem, która z kolei stoi na sześciostopniowej kamiennej podstawie tworzącej schody. Święty z biretem na głowie przyozdobioną aureolą z gwiazdami, w typowym ubiorze kapłana, w sutannie, komży obramowanej u dołu koronką, gronostajowej pelerynie adoruje trzymany na lewym ramieniu krucyfiks spod którego wyłania sie palma męczeństwa a jednocześnie w wymownym geście prawą dłoń przykładając do piersi. Figura stoi na chmurkach, niejako unoszona w glorii chwały. Z przodu cokołu dawniej przymocowany był wysięgnik lampy oświetlającej figurę. Barokowa XVIII-wieczna figura była w nienajlepszym stanie: zostały jej tylko trzy z pięciu gwiazd aureoli, a cokół był uszkodzony. W lecie 2010 zakończono renowację rzeźby, jednak niezrozumiały i zadziwiający jest fakt przyozdobienia głowy Jana po przeprowadzonej renowacji roku aż sześcioma gwiazdami (nad: J.G., uzup: S.Zobniów, I.K.) (uwaga: ten obiekt w źródłach nazywany jest czasem Nepomucynem, a czasem nawet św. Maternusem)
^
Lubomierz pow: Lwówek Śląski gm: Lubomierz ul. Jeleniogórska / Most św. Jana (aktualnie: 1 Maja)
 

We wschodniej części miejscowości, na kamiennym moście św. Jana Nepomucena (>>) na Lubomierce z przełomu XVI i XVII wieku znajdowała się do końca lat 90. XX wieku kamienna barokowa figura Jana N. Cokół wyposażony był w latarnię w kształcie gwiazdy. Niestety figura została zniszczona przez samochód wiozący dłużyce drewna i strącona do rzeki. Od roku 2000 rozbita na kilka części figura św. Jana Nepomucena znajdowała się w magazynie Zakładu Gospodarki Komunalnej przy ul. 1 Maja (naprzeciw poczty), gdzie bez głowy, bez części krzyża i bez części jednej dłoni stała w krzakach w pobliżu oczyszczalni ścieków. Czekała na renowację aż do roku 2019, za to efekt jest bardzo dobry i rzeźba znów cieszy oczy mieszkańców. Od Lubomierzanina Kamila otrzymałem archiwalną pocztówkę dokumentującą dawny wygląd tego miejsca). Z figurą tą wiąże się zagadka i wskazówka wiodąca do skarbu: fragment listu ostatniej opatki tutejszych benedyktynek (zobacz niżej) Barbary Friedrich mówi ".. A to, co mogłam wynieść i ukryć, strzeże święty Jan Nepomucen z mostu w Lubomierzu, który przetrwa na pewno złe czasy dla mnie i drogich mi sióstr zakonnych". Sekularyzacja zakonu miała miejsce na mocy ustaw józefińskich w roku 1810. Skarb klasztorny ponoć składał się z kosztowności oraz dużej ilości złotych i srebrnych monet. Nigdy go nie odnaleziono, chyba że utożsamić z nim należy garnek z monetami odkryty całkiem gdzie indziej - w murze kościoła św. Krzyża (uzup: S.Zobniów, M.Dr.)^
Lubomierz pow: Lwówek Śląski gm: Lubomierz Pl. Kościelny
 

Jedna z kaplic bocznych kościoła parafialnym NMP i św. Maternusa (d. benedyktynek) poświęcona jest św. Janowi Nepomucenowi. Głównym elementem wystroju jest XVIII-wieczny ołtarz Jana Nepomucena z obrazem autorstwa Jana Jeremiasza Knechtela. Obraz przedstawia unoszonego na chmurach, w glorii chwały, świętego Jana Nepomucena z odkrytą głową zwieńczoną aureolą z 5 gwiazd i ubranego w typowy barokowy ubiór kapłana. Powyżej wizerunku świętego JN dwa aniołki, w tym po lewej stronie trzymający atrybuty świętego - klucz (nawiązujący do jego uwięzienia), kłódka (nawiązująca do zachowania tajemnicy spowiedzi) oraz drugi aniołek, po prawej stronie podający świętemu JN palmę męczeństwa. Po prawej stronie u dołu obrazu widoczna scena zrzucenia JN z Mostu Karola do Wełtawy. W zwieńczeniu ołtarza, poniżej belki architrawu apoteoza języka w glorii pięciu gwiazd. Wystrój rzeźbiarski obiektu jest dziełem tutejszego rzeźbiarza Jana Józefa Friedricha (uzup: S.Zobniów)^
Lubomierz pow: Lwówek Śląski gm: Lubomierz Pl. Kościelny
 

Strop kaplicy świętego Jana Nepomucena w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny