@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

NEPOMUKI KSIĘSTWA RACIBORSKIEGO
w tym Wodzisławskiego Państwa Stanowego
podstrona Janów Górnośląskich


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>     STRONA NEPOMUKÓW GÓRNOŚLĄSKICH

>>   STRONA NEPOMUKÓW X. CIESZYŃSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. OPOLSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. NYSKIEGO

>>>  STRONA JANA (?) KATOWICKIEGO

>>>  STRONA JANÓW GŁUCHOŁASKICH
>>>  STRONA JANÓW JASTRZĘBSKICH

>>   STRONA JANÓW DOLNOŚLĄSKICH

>>   JANY Z CZESKIEJ CZĘŚCI X.RACIBORSKIEGO


Posłuchaj:
 

THURI Frantisek Xaver -
Cantata honorem sancti
Joani Nepomuceni (1959) - coro II

W dawnym Xięstwie Raciborskim Nepomuków jest sporo, i to najwyższej klasy! Działali tu tacy twórcy jak rodzina Österreichów. Są także dzieła bezimiennych ludowych artystów - pełnych uroku naśladowców sztuki mistrzów, np. w Krzyżanowicach koło Raciborza. W samym Raciborzu są inne figury nepomuckie autorstwa Johanna Melchiora Österreicha lub pochodzące z jego warsztatu. Ten XVIII-wieczny rzeźbiarz miał talent - jego figury wyróżniają się poziomem artystycznym i trochę niekonwencjonalnym ujęciem. Zwraca uwagę wysoki poziom artystyczny oraz swobodnie traktowane atrybuty Świętego - na przykład liczba gwiazd waha się od kanonicznych 5 do 7. Naturalną kontynuacją tej kolekcji jest zbiór Janów Czeskich, gdzie znajdziecie kilka figur z czeskiej części Górnego Śląska - X.Raciborskie obejmowało należące dziś do Czech widły Odry i Olzy - okolice Starego Bogumina, Pudłowa, Kopytowa i Szonychela (zobacz >>)

Miasto Jastrzębie obrało sobie nawet Jana N. za patrona, w Rybniku i Jastrzębiu są relikwie Janowe. Są tu nawet konkursy wiedzy na temat JN dla dzieci!

 


Śląsk, XVI-XVIII:


Mapa Śląska,1905:


Wodzisławskie
Państwo Stanowe
1736:

 


^

X. Raciborskie >>
w tym Wodzisławskie Państwo Stanowe >>


Księstwo Raciborskie w ciągu swych dziejów było wielokrotnie dzielone i ponownie łączone. Ostatecznie w 1521 roku ostatni Piast śląski Jan II Dobry złączył je razem z X. Bytomskim i X. Opolskim w Księstwo Opolsko-Raciborskie (tzw. II Księstwo O-R). Rządzili nim od 1532 roku Hohenzollernowie z ramienia Czech, potem, w latach 1552-1645 i od 1646 znajdowało się pod bezpośrednim panowaniem Habsburgów, by w latach 1646-1666 stać się zastawem polskich Wazów. W 1742 roku w wyniku wojen śląskich obszar Księstwa został inkorporowany do Prus


^

Księstwo Raciborskie
wraz z Wodzisławskim Państwem Stanowym (>>)

(233 + 18)

zobacz na mapie Google (>>)


^

ALFABETYCZNIE (do uzupełnienia)


 POWIATY:

 

 MIEJSCOWOŚCI:


^

Powiat Racibórz (część, 100 + 4)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz pozostałe obiekty powiatu, należące do Wodzisławskiego Państwa Stanowego (Rudyszwał, Zabełków, >>)


 • Racibórz (gm. i pow. Racibórz, ): bardzo rzadkie przedstawienie "Jana Nepomucena Jałmużnika" z dziedzińca klasztoru dominikanek. Rzeźba przeniesiona na plac Długosza po kasacie zakonu w 1818 roku. Wykonana w latach 30. XVIII wieku przez Johanna Melchiora Österreicha - drugi z najwyższej klasy barokowych wizerunków Jana N. w mieście (zobacz też Racibórz-Ostróg, Rybnik, Kuźnia Raciborska, Rudy, Bluszczów, Wodzisław). Na cokole, poniżej głównej inskrypcji napis "Renovatum est anno MDCCCLI", a z tyłu tabliczka o kolejnym odnowieniu z roku 1994. Dziś ta lokalizacja okazuje się niezbyt szczęśliwa - jest tu duży parking

 • Racibórz (gm. i pow. Racibórz, ): na placu przed kościołem Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Warszawskiej, przy mostku na nieistniejącej już rzeczce Psince, stoi polichromowana kamienna ludowa figurka Jana N. na cokole ułożonym z kamieni, około 100 cm. XVIII wiek

 • Racibórz (gm. i pow. Racibórz, ):  przy ul. Londzina kamienna figurka Jana N. na dużym cokole, według tradycji wskazująca wejście do nieistniejącego już kościoła franciszkańskiego. Figura jest kopią XIX–wiecznej rzeźby drewnianej stylizowanej na barokową, umieszczonej obecnie w Muzeum Miejskim. Pierwotnie była w tym miejscu XVIII-wieczna figura JN, jej losy nie są znane (zobacz niżej)

 • - Racibórz (gm. i pow. Racibórz, ): na postumencie przy ul. Londzina kopia zastąpiła XIX-wieczna figurę, ale ta z kolei stanęła na miejscu XVIII-wiecznej rzeźby Jana N., której losy są nieznane, z l połowy XIX wieku (zobacz wyżej)

 • Racibórz (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul. Mariańskiej 25 płaskorzeźbione popiersie Jana N. w dolnej części cokołu krzyża przydrożnego. Jan ma palec na ustach, palmę i biret. Całość bardzo ludowa i malownicza, polichromowana i nieco zatarta

 • Racibórz (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul. Mariańskiej 14, koło Centrum Kulturalnego Sekwens, stoi murowana kapliczka z połowy XIX wieku zbudowana na rzucie połowy koła, sklepiona konchowo, od frontu zamknięta trójkątnym szczytem, wejście półkoliste. We wnętrzu ludowa barokowa figura św. Jana Nepomucena (uwaga: do sprawdzenia na miejscu)

^
Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz Rynek
 

Okazała kamienna figura przy kościele św. Jakuba, ustawiona przy ścianie prezbiterium, pomiędzy szkarpami. Pochodzi z roku 1720, przeniesiona tu ze wzgórza przed Bramą Nową. Figurę ustawiono na cokole w 1877 roku. Na muszlowym mikrokartuszu ustawionym na graniastym cokole tajemnicze przedstawienie lwa wspinającego się na palmę (?)^
Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz Rynek
 

W kościele św. Jakuba odnaleźć można ciekawą płaskorzeźbę przedstawiająca klęczącego na klęczniku Jana w otoczeniu aniołków, w owalnej ramie zdobionej obłoczkami. Aniołki trzymają kotwicę (rzadkość!), biret, palmę męczeńską i - uwaga: kolumnę!, a całość płaskorzeźby wieńczy przedstawienie Boga Ojca i Jezusa Chrystusa z kulą ziemską^
Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz Rynek
 

W zakrystii kościoła św. Jakuba, w kącie za drzwiami, stoi polichromowana figura Jana N. Jan ma biret, długą wąską stułę na szyi, złoty brzeg komży, w ręku cienki krzyżyk, a wokół głowy aureolę bez gwiazd (nad: JBT)

 

^
-/¿ Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Starowiejska 24
 

Według źródła miała tu być, w niewielkiej murowanej kapliczce wnękowej z dwuspadowym daszkiem, rokokowa figura Jana N. z końca XVIII wieku. Niestety nie widać go na bardziej aktualnych zdjęciach tej okolicy (lipiec 2012), zastąpiła go rzeźba św. Mikołaja (uzup: S.Zobniów) (uwaga: należy zweryfikować losy obiektu. utracona?)

 

Racibórz: Muzeum Miejskie (3 + 1)
[gm. Racibórz, pow. Racibórz]: w Muzeum Miejskim mieszczącym się w nieużytkowanym gotyckim kościele dominikanek pw. Ducha Świętego przy ulicy Gimnazjalnej znajdują się co najmniej trzy Nepomuki i jeden obiekt nepomukopodobny (Jan Sarkander?)
 

^
Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Gimnazjalna
 
 

W Muzeum Miejskim przechowuje się oryginał XIX-wiecznej figury Jana N. z ulicy Londzina, która z kolei jest następczynią rzeźby z wieku XVIII (zobacz wyżej)

 

^
Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Gimnazjalna
 

W Muzeum Miejskim przechowuje się oryginał figury Jana N. z Kapliczki Zgody w Raciborzu-Starej Wsi (in loco - kopia, zobacz niżej)^
Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Gimnazjalna
 

W Muzeum Miejskim drewniana polichromowana figura Jana N. w aureoli o pięciu gwiazdach i długiej befce (nad: M.P.)^
¿ Racibórz pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Gimnazjalna
 

W Muzeum Miejskim drewniana złocona figura podpisana jako Jan N. - jednak mam wątpliwości co do tej identyfikacji (Jan Kanty? Jan Sarkander? Franciszek Ksawery?). Strój jest nieco nietypowy jak na Nepomuka (nad: M.P.)

 • Racibórz-Ostróg (gm. i pow. Racibórz, ): najbardziej okazały spośród raciborskich Nepomuków to kamienna barokowa grupa rzeźbiarska wykonana około roku 1733 przez Johanna Melchiora Österreicha (zobacz też Racibórz, Rybnik, Kuźnia Raciborska, Rudy, Bluszczów, Wodzisław), a fundowana przez hr. Karola von Sobecka i jego żonę Maksymilianę. Zwraca uwagę wyciągnięta ku niebu lewa ręka Jana, siedem (!) gwiazd w aureoli oraz aniołki trzymające zamkniętą na kłódkę księgę i biret oraz palec przy ustach. Na trójstopniowej podstawie czworoboczny wolutowy cokół i czworoboczna nadstawa. Herby fundatorów i chronostych (>>)

  HONORI AC VENERATIONI DIVI
  IOANNIS NEPOMVCENI EREX~
  (...)
  IN SIGNIO S.IOANNIS REGNET CA
  ROLVS DE SOBEK ET RAVTHEN
  SAGITIS ARMATVS LAVREIS
  SERTIS ORNATVS

   

 • Racibórz-Ostróg (gm. i pow. Racibórz, ): koło kościoła św. Jana Chrzciciela przy ul. Morawskiej (róg AK), na przykościelnym cmentarzu, jest figura Jana N. w murowanej kapliczce o kolebkowym dachu. rzeźba ma cechy barokowe, jest drewniana i polichromowana i przedstawia Jana w przyklęku na srebrnej chmurce, trzymającego w dłoni palmę. Jest to oratorium grobowe pierwszego proboszcza ks. Andrzeja Kubiczka (pochówek nie przetrwał)

 • Racibórz-Ostróg (gm. i pow. Racibórz, ): w lewym neogotyckim ołtarzu kościoła św. Jana Chrzciciela przy ul. Morawskiej (róg AK) jest dosyć szablonowa polichromowana figura Jana N., zapewne z końca XIX wieku

 

 • Racibórz-Stara Wieś (gm. i pow. Racibórz, ): na rogu ulicy Głubczyckiej i Mikołaja/Mariańskiej jest drewniana bardzo kolorowa (zależnie od czasu od ostatniego remontu) figura Jana N. w murowanej tynkowanej Kapliczce Zgody (kopia - oryginał w Muzeum Miejskim, zobacz wyżej). Rzeźba utrzymana jest w stylu ludowo-barokowym, w aureoli, z palmą i krzyżykiem. Kapliczka ta stoi tu od XIX wieku, po zburzeniu starszej kaplicy, w której znajdował się obraz przedstawiający scenę pojednania na Starej Wsi biskupa wrocławskiego Tomasza II i księcia Henryka IV Probusa

 • Racibórz-Stara Wieś (gm. i pow. Racibórz, ): w budynku Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej przy ul. Gamowskiej 3, nad schodami na wprost drzwi wejściowych, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana Nepomucena (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>)


^
Racibórz-Stara Wieś pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Kozielska
 

W kościele św. Mikołaja, w neogotyckim ołtarzu bocznym jest statyczna figura Jana N. z palcem przy ustach. Byłoby to typowe przedstawienie z końca XIX wieku, gdyby nie jeden szczegół - dziwny przedmiot w lewej dłoni. Jest to najwyraźniej mała maczuga! Jedyne wyjaśnienie, jaki przychodzi mi do głowy, to zamiana atrybutów z którymś z sąsiadów - Jakub Młodszy? Tadeusz Juda? (uzup: JBT)


 • Racibórz-Brzezie (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul Pogrzebieńskiej (róg Brzeskiej) jest murowana kapliczka ze szczytem, zamknięta łukowo, wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N.

 • Racibórz-Ocice (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul. Wiejskiej 17/19 (przedłużenie Ocickiej) murowana kapliczka burzowa z sygnaturką, w niej polichromowana figura św. Jana Nepomucena, I połowa XIX wieku (uwaga: istnieje bardzo niewielkie prawdopodobieństwo, że wymieniona w jednym źródle kamienna figura Jana N. przy Ocickiej nie jest tożsama z tym obiektem)

 • Racibórz-Płonia (gm. i pow. Racibórz, ): przy ulicy Szkolnej 46 kapliczka z I połowy XIX wieku, kwadratowa, szczycik ujęty spływami, pomalowana na seledynowo, kryta dachówką. Wewnątrz, za płytą z pleksi, drewniana polichromowana figura Jana N.

 • Racibórz-Sudół (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul. Korczaka 9, w pobliżu skrzyżowania z ul. Czynu Społecznego, ceglana kapliczka z końca XIX wieku, w jej półokrągłej wnęce rzeźba św. Jana Nepomucena, drewniana polichromowana

 • Racibórz-Studzienna (gm. i pow. Racibórz, ): przy ulicy Bogumińskiej 73 w latach 1906-07 wybudowano kościół pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, rozbudowany w 1933 roku. W 1935 nastąpiła - o zgrozo - zmiana wezwania na Krzyża Świętego

 • Racibórz-Studzienna (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul. Bojanowskiej 7-9, niedaleko szkoły, jest ceglana kapliczka, w jej oszklonej wnęce drewniana polichromowana figura Jana N. o cechach ludowo-barokowych

 • Racibórz-Studzienna (gm. i pow. Racibórz, ): przy ul. Bogumińskiej, za kościołem Krzyża Świętego, stoi kapliczka wnękowa, w niej figura Jana N. z 1907 roku, polichromowana, statyczna i dosyć typowa, z palmą w dłoni. Na podstawie napis: "St. Joannes / Nepomuci / 1907-2007"

^
Raciborz-Markowice pow. Racibórz gm. Racibórz ul. Powstańców Śląskich 8
 

W kościele św. Jadwigi Śląskiej, na konfesjonale po lewej stronie nawy, stoi ładna drewniana i polichromowana figura Jana N. Jan prezentuje się w kontrapoście, w nieoryginalnym krzyżykiem wetkniętym w lewą opuszczoną dłoń, w aureoli o siedmiu (!) gwiazdach. Nie wiadomo skąd przywędrowała tu ta rzeźba, ale z pewnością jest starsza niż kościół, który powstał w roku 1887 (nad: M.Muryn)^
Kuźnia Raciborska pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska pl. A.Mickiewicza 7
 

Piękny kamienny Jan N. z 1747 roku fundacji hr. von Sobeck, wykonany w warsztacie Johanna Melchiora Österreicha (zobacz też Racibórz, Racibórz-Ostróg, Rybnik, Rudy, Bluszczów, Wodzisław). Gwiazdy, palma, krzyż, postument ujęty esownicami, z dwoma kartuszami herbowymi i wyryta datą - wszystko aż błyszczy po niedawnym remoncie - dawniej figura była polichromowana, obecnie kamień oczyszczono z warstw farby. Po obu stronach figury posadzono dwie tuje, które jednak nie są w stanie odseparować Jana od niekorzystnego estetycznie tła^
Kuźnia Raciborska pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska ul. Kościelna 1
 

Drewniana domkowa kapliczka św. Jana Nepomucena koło przystanku PKS, blisko kościoła i niedaleko mostu nad Rudą. Połowa XIX wieku, odbudowana po 1950, na planie kwadratu, otwarta łukiem odcinkowym, pobita gontem. Była remontowana w 2004 (?) roku - ustawiono ją na podmurówce z cegły. Wewnątrz szablonowa biała figura św. Jana Nepomucena z Zakładu Sztuki Kościelnej Schaeferów w Piekarach Śląskich oraz rzeźby dwóch aniołków^
Kuźnia Raciborska pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska ul. Kościelna 14
 

W kościele parafialnym św. Magdaleny jest utrzymany w stylu neogotyckim ołtarz główny z obrazem patronki oraz typowymi rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Franciszka

 

^
Rudy pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska ul. Cysterska
 

W kościele klasztornym cystersów (>>), po prawej stronie prezbiterium, jest kaplica pod wezwaniem Jana N., a w niej okazały ołtarz wykonany w kamieniu i stiuku, przedstawiający apoteozę Świętego. Kaplicę JN urządzono na początku XVIII wieku w trakcie przebudowy dawnej wczesnogotyckiej - XIII wiecznej - kaplicy przytranseptowej. W kopule kaplicy, w trakcie prac konserwatorskich G. Szczerbińskiej w 1996 roku, odkryto freski z około 1725 roku. Są one sygnowane literami M.I.M. co pozwala ich autora identyfikować z Michaelem Jacobem Maixnerem. Co ciekawe, sam JN na nich nie występuje. Natomiast wyniesienie ciała świętego przedstawiono na arkadowej stiukowej płycinie pomieszczonej na pochodzącym z 1785 roku retabulum. W trakcie prac prowadzonych w około 1785 roku fresk znalazł się pod sztukaterią autorstwa chyba Johanna Schuberta, który może był też autorem ołtarza. Ciało Jana jest podtrzymywane przez anioła, zaś opadająca ręka przez aniołka. JN odziany jest w sutannę, komżę i mozzettę. Pod baldachimem ołtarza zauważyć można Język Promienisty na chmurkach - co ciekawe ma on wyraźną szczerbę W szczycie ołtarza flankującego wejście do kaplicy umieszczono jeszcze jeden motyw nepomucki - wykonaną w stiuku złoconą scenę Spowiedzi Królowej, obramowaną złotym rocaillem^
Rudy pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska ul. Zamkowa
 

Przy ul. Zamkowej wiodącej do Brantolki, przed zachodnim skrzydłem zespołu poklasztornego, stoi kamienna figura Jana N. z 1724 roku. Rzeźbę ustawiono pod lipą na miejscu starej dzwonnicy, tuż naprzeciwko opactwa. Niektórzy twierdzą, że Jan spogląda na miejsce ukrycia skarbu ukrytego przez mnichów w podziemnym tunelu w obawie przed Szwedami. Tunel zawalił się i skarby tkwią ponoć pod ziemią do tej pory. Figura usytuowana jest dziś w tym samym lub bardzo zbliżonym miejscu co na widoku klasztoru sporządzonym około połowy XVIII wieku przez F.B. Wernera (Wehnera). Zmienił się jednak charakter otoczenia. Dawniej za figurą znajdowało się 6 prostokątnych stawów, z których wypływał niewielki ciek. Stojąca dziś figura ma postument w kształcie tralki, z wtórnie podwyższonym cokołem, ozdobiony anielskimi główkami, z datą cyfrą "1724". Inaczej wygląda ona na rysunku Wernera, gdzie ukazany jest on w formie prostopadłościanu, wyraźnie szerszego od postaci świętego. Polichromia na rzeźbie była chyba nowsza. Święty w lekkim kontrapoście, w sutannie, komży i mozzettcie, z okolonym wieńcem 5 blaszanych gwiazd biretem na głowie trzyma w rękach krucyfiks a prawej również wykonaną z blachy palmę. Niedawno drewniany płotek ze sztachet, który kilka lat temu otaczał rzeźbę, zastąpiono łańcuchem na słupkach. W zimie 2011/2012 figura została zabrana do renowacji. Jan, dawniej rudowłosy (!), został oczyszczony ze starej farby i jest teraz koloru naturalnego piaskowca. Tylko gwiazdki i palma zyskały pozłotę. Całość ustawiono na kanelowanej kolumnie, która niezbyt pasuje do reszty

^
Rudy pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska ul. Świętojańska / Brzozowa / Polna
 
Kamienna barokowa figura Jana N., autorstwa Johanna Melchiora Österreicha (zobacz też Racibórz, Racibórz-Ostróg, Rybnik, Kuźnia Raciborska, Bluszczów, Wodzisław). Pochodzi - jak wskazuje umieszczony na cokole chronostych (>>) - z 1734 roku. Inskrypcja w tłumaczeniu (S.Zobniów) oznacza: "Od adoratora (czciciela) Piotra dla Św. Jana Nepomucena za uzyskane łaski (godności)”. Święty w wyraźnym kontrapoście, ubrany w sutannę, komżę i mozzettę, z okolonym wieńcem pięć blaszanych gwiazd biretem na głowie. W obu rękach trzyma krucyfiks a prawej również wykonaną z blachy palmę. Cokół ma kształt opiętego wolutami prostopadłościanu zaopatrzonego w pałąk światła umarłych, dziś służącego za wieszak dla wazonu. Wtórna polichromia
 
IN DIGNI
VENERATORES EX
PETRI GRATIAS FIE
RI FECERVNT S.
I
OANNI NEPOMV
C
ENO


^
Rudy pow. Racibórz gm. Kuźnia Raciborska ul. Cysterska
 

W muzeum w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym eksponowana jest drewniana polichromowana i złocona figura Jana N., wykonana w trzeciej ćwierci XVIII wieku z drążonego pnia lipowego. Jana przedstawiono w pozie przyklęku na błękitnej chmurce, w rękach ma spory krzyż, który jednak nie pasuje do gestu rąk - zapewne nie jest oryginalny. Na głowie biret, a nad nim aureola z pięcioma złotymi gwiazdami. Wymiary 82x35-43 cm. Obiekt restaurowany. Jest to depozyt o sygnaturze P-1/2013, a pochodzi z kapliczki z parafii św. Gerarda w Starych Gliwicach (zobacz stronę X.Opolskiego >>), gdzie zastąpiła go figura MB (nad: A.K.) (zobacz fiszkę obiektu)


 • Ruda Kozielska (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz): na ołtarzu kapliczki przydrożnej św. Urbana między innymi drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z I połowy XIX wieku

 • Jankowice Rudzkie (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz): przy Raciborskiej 21 stoi kapliczka z około 1900 roku dostawiona do budynku starej karczmy, w niej drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena, koniec XIX wieku, ozdobiona wygiętym w łuk prętem przybranym, kwiatami

 • Jankowice Rudzkie (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz): w kapliczce przy Raciborskiej 13 przechowywany jest feretron z szablonowym obrazem Jana N. na tle Pragi z Wełtawa i mostem, przybrany sztucznymi kwiatami

 • Ruda (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz): wewnątrz murowanej kapliczki przydrożnej o cechach neogotyckich, z sygnaturką, znajduje się między innymi drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z 1904 roku, odnowiona w 2004 roku. W szczycie obraz św. Floriana (>>) (nad: MPloszaj)

 • Turze (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz): drewniana figura w kapliczce obok mostu nad Rudą. Kapliczka jest również drewniana, o ozdobnie wyciętym otworze, lecz najciekawszy jest dach w formie ostrosłupa o podstawie sześciokąta

 • Budziska (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz): na skrzyżowaniu ulic Szkolnej i Wolności stoi przydrożna murowana kapliczka z sygnaturką, z 1900 roku, a w niej piękna barokowa drewniana i polichromowana figura Jana N. o ascetycznym wychudzonym wyglądzie i w aureoli o siedmiu (!) gwiazdach. Piękne gesty palców trzymających palmę i krzyż, pięknie pognieciona sutanna

 • Siedliska (gm. Kuźnia Raciborska, pow. Racibórz, ): przy ul. Powstańców 15 murowana kapliczka z 1872 roku, elewacja zamknięta trójkątnym ściętym szczytem, zwieńczonym sygnaturką, opięta pilastrami przechodzącymi w sterczyny, wewnątrz figura św. Jana Nepomucena^
Pietrowice Wielkie pow. Racibórz gm. Pietrowice Wielkie ul. 1 Maja 14a
 

Wewnątrz kościoła śśw. Wita, Modesta i Krescencji jest obraz Jana N., zapewne XIX-wieczny, przedstawiający Jana w birecie, z długą stułą i w aureoli, z palcem przy ustach i z krzyżem oraz palmą na lewym przedramieniu. W tle widok Wełtawy z Mostem Karola i okolicznymi gotyckimi budynkami Pragi. Ciekawe jest, że JN stoi na brzegu rzeki, mniej więcej w okolicach dzisiejszego

 


 • Pietrowice Wielkie (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przy ogrodzeniu kościoła śśw. Wita, Modesta i Krescencji, przed fasadą, stała figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. Kamienna, polichromowana, z gołą głową i w aureoli. Krótki krzyż w lewej ręce, wzniesiony na wysokość głowy, w prawej ręce biret. Symetrycznie ustawiono Floriana >>. W nieustalonym czasie (przed lipcem 2013) rzeźba została zdjęta z cokołu i przeniesiona do garażu plebanii. Stała tu jeszcze wiosną 2018 roku (uwaga: należy monitorować i dowiadywać się czy są plany renowacji i kiedy rzeźba wróci na swe miejsce!)

 • Pietrowice Wielkie (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): za kościołem, przy ul. 1 Maja i Wyzwolenia, stoi druga kamienna polichromowana barokowa figura Jana N. z XVIII wieku, na postumencie prostopadłościennym, z gzymsem i częściowo zniszczoną inskrypcją: "NIS DE S... / DAIH (?) A ... / DOMINI I (?) ANNO / PETROWIC... / P LM PATRI / CD SIC ... / ... M ... L ..."

 • Pietrowice Wielkie (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przy ul. Młyńskiej 5 figurka Jana N. z XIX/XX wieku, w przeszklonej ostrołukowo zamkniętej wnęce w elewacji bocznej budynku. Wnęka w słabo zaznaczonym wykuszu zamkniętym półkoliście - po ostatniej przebudowie znikła ona nawet całkowicie na korzyść czegoś w rodzaju wykusza

 • Pietrowice Wielkie (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przy ul. Daszyńskiego 9 figurka Jana N. z XIX/XX wieku, w przeszklonej ostrołukowo zamkniętej wnęce w elewacji frontowej budynku. Wnęka w ceglanym obramieniu, z daszkiem dwuspadowym

 • Cyprzanów (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przed kościołem przy ul. Janowskiej 29, w bramie, figura Jana N. fundacji małżeństwa Ottlik, które ofiarowało wykonane z piaskowca figury Matki Bożej i św. Jana Nepomucena. Koniec XIX wieku, remont w 1988 roku. Rzeźbę wykonała firma Rosenberg z Münster

 • - Cyprzanów (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz): przy ul. Janowskiej kapliczka domkowa z połowy XIX wieku, murowana, tynkowana, nakryta czterospadowym dachem zwieńczonym krzyżem bożogrobców, wejście zamknięte półkoliście ozdobione falistą listwą, we wnętrzu była do niedawna ludowa figura św. Jana Nepomucena z XIX wieku, lecz wizja lokalna (M.Muryn, 2010-09) wykazała jej brak. Być może jest w pobliskim kościele lub oddano ją do renowacji? (uwaga: należy spytać na miejscu)

 • Kornice (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz): kapliczka z końca XVIII wieku na planie kwadratu, z trójbocznym zamknięciem, sklepienie kolebkowo-krzyżowe, wejście zamknięte koszowo, ujęte pilastrami, szczyt ujęty spływami, zwieńczony trójkątnie z wnęką owalną pośrodku, daszek siodłowy z wieżyczką z iglicą wieżyczka zwieńczona iglicą, z ładną barokowo - ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena o białej rokiecie z kosmykami futra gronostaja i czapką w ręku, w otoczeniu aniołków. Obiekt odrestaurowano w 1868 roku i wtedy ponownie poświęcono

 • Krowiarki (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): w parku przy zamku Strachwitzów, w pobliżu ogrodzenia od strony ul. Wyzwolenia stoi figura św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, barokowa, kamienna, polichromowana, pochodząca z warsztatu Johannesa Nitschego z Opawy (1740-1830), autora figur JN z Wielkich Goszczyc (Velké_Hoštice, X.Opawskie), w Gliwicach przed kościołem ormiańskim, w Żyrowej. Postument dwukondygnacyjny, wysoki, z gzymsami, polichromowany z początku XX wieku, z kartuszem. Na ostatniej stronie okładki "Spotkań z Zabytkami (>>)" z kwietnia 2001,  razem z rysunkiem Isi (>>) wydrukowano akwarelę przedstawiającą tego Jana

 • Pawłów (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przy ul. Bocznej 1, wewnątrz murowanej kapliczki drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena

 • Gródczanki (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz): przy ul. Wiejskiej, za zabudowaniami dworu kamienna figura Jana N. z I połowy XIX bądź końca XVIII wieku, na czworokątnym cokole murowanym otynkowanym, zwieńczonym gzymsem, otoczonym metalowym płotkiem. Figura osłonięta okrągłym blaszanym daszkiem (>>) wspartym na metalowych prętach

 • Lekartów (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz): przy głównej szosie znajduje się obszerna kapliczka z 1820 roku, we wnętrzu której znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem oraz figura św. Jana Nepomucena

 • Maków (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): na cmentarzu kościelnym, na murowanym cokole z przełomu XVIII i XIX wieku, wykonana w oparciu o tradycje barokowe krępa kamienna figura św. Jana Nepomucena z początku XIX wieku, fundowana przez T. Dzimirskiego

 • Maków (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przy ul. Raciborskiej 68 kapliczka św. Jana Nepomucena, XVIII/XIX wiek, na planie kwadratu z absydą. Wewnątrz drewniana polichromowana rzeźba JN z krzyżem w ręku

 • Samborowice (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): kapliczka domkowa przy ul. Długiej 79, wewnątrz drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena o cechach ludowo-barokowych, z przekrzywiona aureolą, XIX wiek

 • Żerdziny (gm. Pietrowice Wielkie, pow. Racibórz, ): przy ulicy Powstańców Śląskich, naprzeciw domu nr 30 stoi kapliczka zbudowana w 1868 roku poświęcona św. Janowi Nepomucenowi. Dawniej służyła mieszkańcom wioski do odprawiania nabożeństw. Została też wyposażona w sygnaturkę, którą dzwoniono na Anioł Pański. Wewnątrz drewniana polichromowana figura JN w aureoli. Zbudowana na rzucie prostokąta z dołączoną półkolistą absydą, zapewne w I połowie XIX wieku lub jeszcze w XVIII wieku, świadczyć może o tym fakt z zapisków, że w 1870 roku drzwi i okna kaplicy były już tak uszkodzone, że wymagały remontu. Wyremontowano wtedy także dach i wieżyczkę, którą pokryto gontem. Fundatorem kapliczki była pewna pani z bogatego domu z Głubczyc, która wychodząc za mąż za pana Nowaka przeprowadziła się do Żerdzin. Ona też prawdopodobnie zakupiła figurę św. Jana Nepomucena i figurkę św. Urbana. Fasadę kaplicy zwieńczono trójkątnym szczytem z wnęką, przechodzącym w wysoką podstawę krzyża. Posiada wieżyczkę z dzwonkiem, kiedyś używanym codziennie na Anioł Pański. Z kolei napis na sygnaturce, która rozbiła się w 1873 roku głosił: "DANIEL NICL HAT MICH GOSEN LUBIWITZ 1800. S.IOANNES ORA PRO NOBIS." Dzwon ten sołectwo Żerdziny dało przelać na nowy odlany przez Hoberga z Pawłowiczek, z inskrypcją: AD HON S.IOAN.NEP INC.SCHARDZIN F.F. 1873. Został on poświęcony 18 czerwca 1873 roku przez ks. proboszcza Izydora Zawadzkiego. Już przed I wojną światową w kapliczce odprawiane były nabożeństwa. Bonawentura Siara już w latach około 1900-25 prowadził tu Drogę Krzyżową a nabożeństwa majowe śpiewały tylko same dziewczyny. Gdy do wioski w 1945 roku weszły wojska radzieckie, jeden z żołnierzy przestrzelił dzwon na wylot. W 1985 roku powiększono i przykryto kapliczkę nowym dachem. Przy pracach remontowych pracowały wtedy nawet kobiety, ponieważ budowa musiała być ukończona szybko (czasy komunistyczne). Wtedy też w czasie zakładania dzwonu rozpadł się on na trzy kawałki w miejscu przestrzelenia. Dzwon pospawano, jednak jego dźwięk dzisiaj nie brzmi już tak pięknie. W 1996 roku pomalowano elewację; w 2000 roku poświęcono i zamontowano na frontowej elewacji pamiątkowe tablice ku czci poległych żołnierzy z Żerdzin w czasie II wojny światowej. Dzisiaj kapliczka służy jako jeden z ołtarzy czasie Procesji Bożego Ciała (uzup.: D.H.)


 • Krzyżanowice (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): przy ul. Głównej bardzo interesująca rzeźba w stylu późnobarokowym przedstawia Jana N. stojącego na leżącym diable z żeliwnymi (!) skrzydłami nietoperza. Po bokach umieszczono adorujące aniołki. Powstała w 1758 roku, a w 1965 dobudowano cokół, brzydki zresztą. W postumencie wnęka z figurką Dzieciątka Jezus, tzw. "praskie Jezulatko"

 • Krzyżanowice (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): murowana kapliczka przydrożna rogu ulic Moniuszki i Wyzwolenia, z końca XVII wieku. Wejście i otwory okienne kapliczki zamknięte półkoliście, przykryta dwuspadowym daszkiem. Wewnątrz drewniana figura Jana N.

 • Tworków (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): przy ul. św. Jana, na rogu ul. Głównej i Dworcowej, koło kościoła św. Piotra i Pawła stoi rzeźba św. Jana Nepomucena, datowana na 1758 rok, która w 1965 roku została obudowana kaplicą. Obok Florian (>>)

 • Tworków (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): w kościele parafialnym wisi późnobarokowy obraz tyrolskiego malarza Josefa Matyasa Lassera przedstawiający Jana N. (nad: G.Z.)

 • Tworków (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): drewniana polichromowana figurka Jana N. w półokrągłej oszklonej wnęce domu przy Głównej 49 (nad: M.Muryn)

 • Owsiszcze (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): przy ul. Wojska Polskiego stoi murowana kapliczka zdobiona wyrobionymi w tynku kwiatami i wzorami geometrycznymi, z datą 1931 w szczycie. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli

 • Bieńkowice (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): piękna kamienna barokowa, polichromowana i klęcząca (!) figura Jana N. z 1744 roku usytuowana nad bramką ogrodzenia kościelnego przy ul. Pomnikowej. Efektowna gwiaździsta aureola w typie czeskim lub kłodzkim. Obok dwa aniołki

 • Bieńkowice (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz): przy skrzyżowaniu Wojnowskiej i Raciborskiej 29 stoi murowana kapliczka kanelowanymi półkolumnami, w niej drewniana polichromowana figura Jana N. z czapką w ręku, z ładnie wzniesionymi oczami, w aureoli oświetlanej żarówkami, bardzo sympatyczna

 • Borucin (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): przy ulicy Bończyka, w kościele św. Augustyna, jest polichromowana statyczna figura Jana N. umieszczona w neogotyckim ołtarzu, typowa dla tego okresu

Kilka obiektów (Rudyszwał, Zabełków) z dzisiejszej gminy Krzyżanowice powiatu raciborskiego opisano poniżej, w rozdziale poświęconym Wodzisławskiemu Państwu Stanowemu (zobacz >>) • Nędza (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): w pobliżu kościoła przy ul. Jana Pawła II, w kępie drzew, zadbana murowana kapliczka z 1878 roku, zbudowana na grobie ofiar epidemii z lat 1806-1807 z fundacji Żyda Pawła Hoja. We wnętrzu między innymi figura św. Jana Nepomucena (nad: J.D.)

 • Szymocice (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): przy ul. Wiejskiej 20 stoi kapliczka drewniana, pochodząca z końca XIX wieku. Posiada konstrukcję słupową i jest rozmieszczona na planie kwadratu. Kapliczka jest oszalowana, od frontu otwarta. W nadprożu widać ozdobnie wycięte listwy. W jej wnętrzu znajduje się drewniana, polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, pochodząca z połowy XIX wieku. W maju 2009 Janowi zainstalowano okno - jest teraz zabezpieczony, ale trudno się robi zdjęcia

 • Babice (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): przy ul. Ogrodowej naprzeciwko kościoła kapliczka z początku XIX wieku, murowana otynkowana, na planie kwadratu. Narożniki ścięte, okna i wejście zamknięte półkoliście. Gzyms koronujący kostkowy. Dach namiotowy, kryty blachą. Wewnątrz drewniana, polichromowana figura św. Jana Nepomucena na kamiennym, wypukłym postumencie, z 1722 roku. Obok kapliczki krzyż ufundowany w 1896 roku

 • Łęg (gm. Nędza, pow. Racibórz): kapliczka, zbudowana w 1909 roku, stoi przy ul. Szkolnej, murowana na planie kwadratu, ściany otynkowane, o podziałach ramowych (ramy ceglane). W szczycie trzy półkoliście zamknięte wnęki. Ściany zwieńczone ceglanym fryzem kostkowym. Wejście i okna zamknięte półkoliście. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Wewnątrz drewniana, polichromowana figura św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku, na kamiennym, wypukłym postumencie drewniana, polichromowana figura św. Jana Nepomucena. W wieżyczce dzwon odlany w 1740 roku, oznajmiający dawniej o śmierci któregoś z mieszkańców (uwaga: należy upewnić się, że nie ma tu innej kapliczki z figurą JN z wieku XVIII)

 • Górki Śląskie (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): niedaleko cmentarza, przy skrzyżowaniu ulic Ofiar Oświęcimskich i Rudzkiej kapliczka św. Jana Nepomucena z 1896 roku, wewnątrz figura Jana N. drewniana i polichromowana, w aureoli. W kwietniu 2010, na czas remontu kapliczki, figura przechowywana była w domu prywatnym

 • Zawada Książęca (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): wewnątrz zbudowanego w latach 1954-56 kościoła znajduje się drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena ze spalonego drewnianego kościółka pochodząca z XVIII wieku. Kościół ten był pod wezwaniem JN, a jego pierwotna lokalizacja to Ostróg, przeniesiono go tu w roku 1869

 • Zawada Książęca (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): przy ul. Raciborskiej 49, na rogu ulicy Betonowej stoi kapliczka św. Jana Nepomucena z roku 1934, na planie ośmioboku z ryzalitem wejściowym, nad szczytem przyczółek z małą wnęką, szczyt z zaznaczonymi schodkami i datą budowy. Dach wielopołaciowy, kryty łupkiem. Wewnątrz drewniana, polichromowana figura św. Jana Nepomucena z I połowy XIX wieku

 • Ciechowice (gm. Nędza, pow. Racibórz, ): przy ulicy Odrzańskiej 18, w murowanej kapliczce z sygnaturką jest drewniana polichromowana figura Jana N. z kwiatami zamiast krzyża w prawej ręce • Rudnik (gm. Rudnik, pow. Racibórz): przy ul. Sylwestra dwie półkoliste kapliczki przydrożne z XVIII i początku XIX wieku (według "Zabytków powiatu raciborskiego" G. Wawocznego - z 1822 roku) z barokowo-ludowymi rzeźbami św. Jana Nepomucena i św. Floriana (>>) (uwaga: według Informatora Turystycznego Województwa Śląskiego  kapliczka JN pochodzi z początku XX wieku - należy sprawdzić, czy mówi on o tym samym, czy innym obiekcie, i jaka jest data jego powstania)

 • Brzeźnica (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ul. Górnej postument ujęty wolutami, zwieńczony wydatnym gzymsem. Na postumencie uszkodzony posąg św. Jana Nepomucena z XVIII wieku

 • Brzeźnica (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ul. Kozielskiej 24 spora murowana kapliczka o formach ciężkiego neogotyku, z sygnaturką. Wewnątrz między innymi typowa polichromowana figura Jana N. z XIX wieku

 • Gamów (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ul. Długiej 33 kapliczka zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku, murowana otynkowana, na planie prostokąta, wejście półkoliste. Szczyt trójkątny, ścięty, wydzielony gzymsem. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Wewnątrz polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, XVIII/XIX wiek

 • Gamów (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ul. Długiej 24 otwarta kapliczka zbudowana w pierwszej połowie XIX wieku, murowana otynkowana, słupowa, na planie prostokąta, wejście półkoliste z uskokami, ujęte prostymi pilastrami. Szczyt trójkątny, wydzielony gzymsem daszek dwuspadowy, kryty dachówką. Wewnątrz bardzo sympatyczna polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena, XVIII/XIX wiek

 • Gamów (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): w kościele św. Anny przy ul. Długiej, na prawej ścianie zawieszono typowy obraz nepomucki, XIX/XX wiek (nad: M.Muryn)

 • Lasaki (gm. Rudnik, pow. Racibórz): kamienny, polichromowany krzyż z 1861 roku z płaskorzeźbą Jana N. Postument na planie prostokąta, zwieńczony wydatnym gzymsem. W półkoliście zamkniętej wnęce polichromowana płaskorzeźba św. Jana Nepomucena. Powyżej wnęki inskrypcja w języku niemieckim

 • Sławienko (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): w tej miejscowości zwanej także Słowienkiem, przy ul. Krętej 8 kapliczka św. Jana Nepomucena z II połowy XIX wieku (1854?), wewnątrz polichromowana figura JN

 • Modzurów (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ulicy Łąkowej figura św. Jana Nepomucena z końca XIX wieku, na miejscu starego kościoła, obok wjazdu na teren założenia pałacowego, niedaleko ul. Słowackiego. Postument na planie kwadratu, murowany z cegły, zabezpieczony blachą. Figura polichromowana, pod daszkiem (>>) blaszanym, niestety ma utrąconą prawą rękę

 • Modzurów (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): w kościele św. Trójcy, w szczycie neogotyckiego prawego ołtarza bocznego figura św. Jana Nepomucena z końca XIX wieku (nad: M.Muryn)

 • Strzybnik (gm. Rudnik, pow. Racibórz): na rogu ul. Długiej i ul. Słonecznej kapliczka z XVIII wieku, kwadratowa, wieżyczka kwadratowa z hełmem baniastym. Rzeźba św. Jana Nepomucena z 1736 roku

 • Szonowice (gm. Rudnik, pow. Racibórz): kapliczka przy ul. Obrońców Pokoju, początek XIX wieku, prostokątna z absydą, wewnątrz na konsoli polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena. Kapliczka i JN zostali amatorsko odnowieni (2008), jest opiekun, który otworzył kapliczkę wizytującej obiekt Siostrze Wirtualnej Bajarce, aby mogła obejrzeć i uwiecznić Nepomuka. Dorobiono też drzwi

 • Szonowice (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ul. Słowackiego kapliczka przydrożna z XIX wieku, wewnątrz drewniany, neogotycki ołtarzyk z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena (uwaga: wymaga sprawdzenia)

 • Czerwięcice (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): murowana bielona kapliczka przydrożna ze stromym drewnianym daszkiem, w niej niewielka figura Jana N. ze stułą na szyi, malowana na dosyć nietypowe kolory. Na schodowym cokole słabo widoczny napis "Rosenthal-Niederwiese (Niederwiess?). ren. Günther Golly" (nad: MPloszaj)

 • Grzegorzewice (gm. Rudnik, pow. Racibórz, ): przy ulicy Powstańców 8 kapliczka przydrożna z połowy XIX wieku z ludowo-barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena. Obiekt remontowany w roku 1992 (uwaga: w jednym ze źródeł zanotowano figurę Jana N. w kapliczce przy Powstańców 7, a więc naprzeciwko opisanego obiektu. Znalazłem też zdjęcie innej kapliczki, bardziej masywnej, z ostrołukowym wejściem, wieżyczką i krytej blachodachówką. Należy sprawdzić)

 • Ponięcice (gm. Rudnik, pow. Racibórz): bardzo malownicza kapliczka przydrożna z przełomu XVIII i XIX wieku z barokowo-ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena. Na szczycie ciekawie przedstawiona gwiazda (kombinacja z motywem Oka Opatrzności). Szkoda, że obok wyrósł dom z pustaków

 • Ponięcice (gm. Rudnik, pow. Racibórz): w tej samej kapliczce jest też druga figura Jana N.!

 • Sławików (gm. Rudnik, pow. Racibórz): w kościele św. Jerzego, w ołtarzu głównym, jest rzeźba św. Jana Nepomucena

 • Łubowice (gm. Rudnik, pow. Racibórz): na cmentarzu przy ul. Wolności stoi kamienna barokowa figura Jana N. z XVIII wieku na dziwnym nieoryginalnym cokole, przeniesiona z folwarku w Brzeźnicy

 • Łubowice (gm. Rudnik, pow. Racibórz): przy ul. Eichendorffa, w domu parafialnym, w Izbie Muzealnej Josepha von Eichendorffa, drewniana, polichromowana figura Jana N. z końca XIX wieku. Przeniesiona z przydrożnej kapliczki (uwaga: być może figura jest jednak w kościele; jest też możliwe, że są to dwie różne rzeźby)
^
Łubowice pow. Racibórz gm. Rudnik ul. Eichendorffa 22
 

Wewnątrz kościoła, na neogotyckim przyściennym wsporniku zawieszonym nad bocznym wejściem, ustawiono polichromowana figurę Jana N. Ma on gronostajową pelerynę, stułę na szyi, biret, aureolę, która spadła mu na ramiona. W prawym ręku nietypowy atrybut - gałązka lilii o dwóch kwiatach. Sądząc po odwrotnie obsadzonym krzyżu w lewej dłoni ktoś kiedyś majstrował przy tych atrybutach - być może lilie nie są oryginalnie związane z tą rzeźbą? (nad: JBT)

 • Krzanowice (gm. Krzanowice, pow. Racibórz, ): na Rynku kapliczka św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, na planie prostokąta, z wolutowym szczytem. Wewnątrz obraz JN ze sceną Spowiedzi Królowej, ozdobiony (doczepionymi wtórnie?) rocaille'ami, na zewnątrz, we wnęce nad wejściem namalowano wizerunek JN z palcem na ustach na tle mostu praskiego, który - ciekawostka - jest całkowicie zabudowany

 • Krzanowice (gm. Krzanowice, pow. Racibórz, ): kapliczka św. Jana Nepomucena, ul. Długa 47, XVIII/XIX wiek, na planie kwadratu. Wewnątrz smukła drewniana figura JN, polichromowana, z krucyfiksem, aureolą, palną i zwisającymi rogami mantoletu. We wrześniu 2010 kapliczka była pozbawiona drzwi, a figury nie było - mamy nadzieję, że zabrano ja do renowacji (uwaga: ustalić stan aktualny)

 • Wojnowice (gm. Krzanowice, pow. Racibórz, ): przy skrzyżowaniu ulic Rostka i Mickiewicza murowana kapliczka z malowidłem przedstawiającym św. Floriana (>>) nad wejściem. Wewnątrz świeżo odnowiona drewniana polichromowana figura Jana N. w aureoli i w kontrapoście, bardzo ładna

 • Kornowac (gm. Kornowac, pow. Racibórz):  XIX-wieczna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, zwana "Świyntyjon". Ostatnio zmieniła wygląd zewnętrzny - zmyto białą farbę i aktualnie jest cała ceglasta

 • Pogrzebień (gm. Kornowac, pow. Racibórz, ): kapliczka zbudowana w roku 1930, drewniana, na planie sześciokąta, drzwi i okna zamknięte ostrołukowo, przeszklone. Daszek sześciopołaciowy, dzwonowy, pobity blachą i zwieńczony kulą z krzyżem. Wewnątrz polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII wieku wygięta we wdzięcznym kontrapoście. Aureola z siedmioma (!) gwiazdami. Tabliczka erekcyjna z d. kapliczki, fundatora Halacza, XVIII/XIX wiek. Warto wspomnieć, że obiekt znajduje się na placu Jana Nepomucena

 • Pogrzebień (gm. Kornowac, pow. Racibórz): kapliczka domkowa z wysokim daszkiem siodłowym. Murowana, profilowana gzymsem wieńczącym. Drzwi i okna zamknięte półkoliście. Wewnątrz figury świętych: Jana Nepomucena i Floriana (>>)

 • Łańce (gm. Kornowac, pow. Racibórz, ): kapliczka domkowa św. Jana Nepomucena z XIX wieku z wieżyczką zwieńczoną krzyżem (nad: J.D.)

 • Rzuchów (gm. Kornowac, pow. Racibórz): przy ul. K. Miarki 15 murowana kapliczka domkowa, w niej współczesna cepeliowska drewniana figurka Jana N., być może na miejscu starszej


 

^

Powiat Rybnik (52 + 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): duża kamienna figura Jana N. w fontannie na rynku. Figura pochodzi z 1736 roku, została przeniesiona sprzed zamku w Jastrzębiu w 1823 roku (patrz niżej). Była to wymiana - hrabia von Strachwitz w zamian zabrał drewnianą figurę Jana N. ze zlikwidowanej z powodu przebudowy ratusza, przylegającej doń kapliczki (jej dalsze losy opisano poniżej). Śląska gazeta "Sztandar Polski" z marca 1921 roku, a więc z czasów plebiscytu decydującego o przynależności do Polski, tak opisała incydent, w który zamieszany był ten Jan: "Rybnik. Karteczkami agitacyjnemi oblepili Niemcy dzisiejszej nocy pomnik św. Jana na rynku. Lud wiejski przychodząc na targ oburzał się niezmiernie na bezczelność niemieckich agitatorów. Mamy nadzieję, że taka agitacyja, jak wybijanie szyb Polakom, zbezeczeszczanie miejsc świętych i rzeczy niejednemu jeszcze heimattreuerowi oczy otworzy". Figura stała w tym miejscu do 1940 roku, kiedy to Niemcy przenieśli ją na skwer za kościołem p.w. Matki Boskiej Bolesnej. Po drugiej wojnie światowej nie zezwolono na jej powrót na rynek, dlatego przy starym kościele znajdowały się aż dwa Nepomuki. Ksiądz Eryk Twardzik, proboszcz w latach 1957-1984, przechrzcił więc Nepomuka z rynku na błogosławionego Jana Sarkandra. I pod tym imieniem figura przetrwała aż do 1993 roku, w którym została odnowiona na koszt miasta przez Krystyna Koziełła z Krakowa

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): przed kościołem MB Bolesnej stoi druga rybnicka figura Jana N., autorstwa Jana Melchiora Österreicha z Raciborza, pochodząca z 1728 roku (zobacz też Racibórz, Racibórz-Ostróg, Rudy, Kuźnia Raciborska, Bluszczów, Wodzisław). Jej ranga artystyczna kazałaby nadać jej raczej numer 1. Rzeźba późnobarokowa, wolnostojąca. Fundatorem figury był hrabia Karol Ferdynand Węgierski. W 1806 roku figura została przeniesiona sprzed bramy zamku na plac przed dopiero co zbudowanym kościołem. Stoi na miejscu, gdzie kiedyś był drewniany kościółek św. Jana związany z początkami szpitala brackiego przy ulicy Rudzkiej

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): w kościele M.B. Bolesnej, w tradycji rybnickiej zwany "starym kościołem", w ołtarzu bocznym, znajduje się obraz Jana N. z około 1800 roku przedstawiający apoteozę JN. Unosi się on na warstwie chmur, która dzieli obraz na dwie części - poniżej widok Mostu Karola w Pradze. Jest też jeden duży anioł trzymający krucyfiks i dwa mniejsze, z wieńcem i palmą

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik, ): na ścianie kamienicy na rogu placu Kościelnego oraz ulicy Curie-Skłodowskiej, tuż obok kościoła Matki Boskiej Bolesnej, znajduje się mural namalowany przez panią Kazimierę Drewniokową. Przedstawia on główne zabytki Rybnika, w tym Nepomuka z rybnickiego rynku (nad: H.Jakóbczak, uzup: MPloszaj)

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): na rogu Mikołowskiej i Powstańców, w wielkim neogotyckim kościele św. Antoniego, jest witraż nepomucki (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>)

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): według informacji nadesłanych z Muzeum w Rybniku (Rynek 1) jest tam drewniana figurka Jana Nepomucena o wymiarach 36x12cm, pozyskana w 1978 roku. Jest ona  wykonana z drewna lipowego, pokryta polichromią i stanowi przykład typowej rzeźby ludowej  pochodzącej z Górnego Śląska z początku XX wieku. Na stronach internetowych Muzeum dostrzec można fotografie fragmentów nepomuckich kapliczek podrybnickich uwiecznione dla potrzeb ekspozycji etnograficznej

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): w Muzeum w Rybniku jest jeszcze jedna figurka Jana N. z drewna lipowego, z XIX wieku. Jej podstawa ma półkolisty profilowany kształt, a na cokoliku umieszczono napis "S.JAN.N." (nad: MPloszaj)

 • Rybnik-Wielopole (gm. i pow. Rybnik): we wsi Wielopole, dziś części Rybnika, w drewnianym kościele paraf. p.w. św. Katarzyny jest drewniana figura Jana N.

 • - Rybnik-Boguszowice (gm. i pow. Rybnik): w tej wsi, dziś części Rybnika, stoi otwarta arkadowa kapliczka ponepomucka, w której niegdyś była figura św. Jana Nepomucena. Przeniesiono ją do kościoła Najświętszego Serca Jezusa (patrz niżej). Kapliczka jest murowana, ładna i ciekawa w formie przez swój siodłowy dach, arkady i cokół wewnątrz. Wieje jednak smutkiem z powodu braku rzeźby

 • Rybnik-Boguszowice (gm. i pow. Rybnik): w kościele Najświętszego Serca Jezusa, w skrzydle południowym naprzeciw ambony, jest figura Jana N. przeniesiona z kapliczki (patrz powyżej)

 • - Rybnik-Boguszowice (gm. i pow. Rybnik): między probostwem a kościołem Najświętszego Serca Jezusa stała niegdyś kaplica poświęcona św. Janowi Nepomuceńskiemu pochodząca z połowy XIX wieku

 • Rybnik-Golejów (gm. i pow. Rybnik): w tej wsi, dziś części Rybnika, przy ul. Wiosny Ludów i Gliwickiej, stoi XIX-wieczna kapliczka z wieżyczką na sygnaturkę, z figurą św. Jana Nepomucena wewnątrz

 • Rybnik-Zebrzydowice (gm. i pow. Rybnik, ): w tej wsi, dziś części Rybnika, przy ulicy Zebrzydowickiej 180, za szkołą podstawową nr 12, stoi murowana kapliczka 1928 roku, a w niej malowany na blasze (rzadkość!), pochodzący z poprzedniej kapliczki wizerunek Jana N.

 • Rybnik-Chwalęcice (gm. i pow. Rybnik, ): w danej wsi Chwałęcice, dziś części Rybnika, stoi kościół pw. Jana Nepomucena i św. Barbary

 • Rybnik-Chwalęcice (gm. i pow. Rybnik, ): kościół Jana N. w Chwalęcicach od roku 2009 (uroczyste wniesienie - 2010) posiada zamknięte w promienistym relikwiarzu relikwie (>>) Jana N., które obnoszone są w trakcie procesji. Umieszczono je tuż obok ołtarza, a poniżej rzeźby Jana. Z oryginalnego relikwiarza zachowało się jedynie oczko, reszta jest dorobiona w roku 2010 staraniem ks. Grzegorza Jagieło. Za szybką z łacińskim napisem święty Jan Nepomucen zobaczyć można cząstkę kości zalakowaną pieczęcią z herbem biskupim, przystawioną zapewne jeszcze w wieku XVIII. Skąd w kościele w Chwałęcicach wzięła się cząstka kości świętego Jana Nepomucena? - zobacz artykuł na ten temat (>>)

 • Rybnik-Chwałęcice (gm. i pow. Rybnik, ): we wsi Chwałęcice, dziś części Rybnika, naprzeciw kościoła przy ulicy Bronisława Czecha 60, stoi domkowa murowana kapliczka nepomucka z początków XX wieku, z dachem dwuspadowym zwieńczonym smukłą sygnaturką. Drzwi i okna zamknięte półkoliście z kunsztownie wykończoną stolarką. Patronem Chwałęcic, a zarazem jej kapliczki jest św. Jan Nepomucen. Oryginalna figura znajduje się obecnie w kościele, być może w kapliczce jest inny Jan (należy sprawdzić na miejscu) (zobacz niżej)

 • Rybnik-Chwałęcice (gm. i pow. Rybnik, ): we wsi Chwałęcice, dziś części Rybnika, naprzeciw kościoła przy ulicy Bronisława Czecha 60, stoi domkowa murowana kapliczka nepomucka, z dachem dwuspadowym zwieńczonym smukłą sygnaturką (zobacz wyżej). W jej oknie frontowym jest witraż z wizerunkiem Jana N. (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) (nad: M.Muryn)

 • Rybnik-Chwalęcice (gm. i pow. Rybnik, ): we wsi Chwałęcice, dziś części Rybnika, wewnątrz kościoła pw. Jana Nepomucena i św. Barbary jest odrestaurowana figura Jana N. pochodząca z kapliczki (zobacz wyżej) (nad: J.G.)

 • - Rybnik-Stodoły-Chałupki (gm. i pow. Rybnik): w tej wsi, dziś części Rybnika, stoi okazała murowana kapliczka ponepomucka. na ceglanej podmurówce z dużą półkoliście zamkniętą wnęką, w której znajdowały się drewniane ludowo – barokowe figury patrona kapliczki oraz mniejsze figury św. Józefa i św. Floriana (>>) - patrona Stodół. Najprawdopodobniej skradzione (>>) na początku lat 90. Wielospadowy dach kapliczki jest remontowany. Opiekunami kapliczki są państwo Deptowie. Z relacji mieszkańców: "Bezmała ta kapliczka wybudowoł niejaki Wilk co był śpiywokym, dużo rzykoł i chodził po ponciach". " … Moja starka mieli 103 lata jak umrzyli i dycki godali, że jak oni prziszli na świat, to już tyn świnty Jon tu stoł" (źródło: www.drewnianeskarby.republika.pl, tam też rysunki)

 • Rybnik-Stodoły (gm. i pow. Rybnik, ): spora kapliczka przy skrzyżowaniu ulic Rudzkiej i Cisowej, o formach neogotyckich. Wewnątrz figura Jana N.

 • Rybnik-Niewiadom (gm. i pow. Rybnik): przy ul. Batorego, w lesie, stoi murowana kapliczka domkowa, z dwuspadowym dachem, p.w. św. Jana Nepomucena. Prawdopodobnie pochodzi z początku XX wieku. W 1995 roku była remontowana. Wewnątrz drewniana rzeźba Jana N.

 • Rybnik-Niewiadom (gm. i pow. Rybnik): przy ul. Sportowej jest murowana kapliczka domkowa, z dwuspadowym dachem, p.w. św. Jana Nepomucena. Wewnątrz drewniana rzeźba Jana N.

 • Rybnik-Niewiadom (gm. i pow. Rybnik): przy ul. Frontowej jest murowana kapliczka domkowa, z dwuspadowym dachem, p.w. św. Jana Nepomucena. Wewnątrz, z boku ołtarzyka, drewniana polichromowana rzeźba Jana N. w aureoli (nad: MPloszaj)

 • Rybnik-Kamień (gm. i pow. Rybnik): jest tu murowana kapliczka nepomucka z sygnaturką na dachu, fundowana przez Eigerta, protestanckiego (!) właściciela majątku Kamień w II połowie XIX wieku. Wewnątrz, za oszklonymi drzwiami jest figura JN, trudna do zobaczenia w zwykłych warunkach (nad: MPloszaj)

 • Rybnik-Radziejów (gm. i pow. Rybnik): w dzielnicy - dawnej wsi - Radziejów, przy ul. Trzech Krzyży stoi murowana kapliczka ufundowana w 1897 roku, której wygląd współczesny nadał remont w 1998 roku. Wewnątrz drewniana figura Jana N. w znakomitej formie (pani mieszkająca obok powiedziała odkrywczyni, że bardzo kochają swego Nepomucka), w kolorach czarnym, białym i cielistym, do tego zielona palma w lewej ręce. Na parapetach okiennych stoją dwa aniołki (choć nie wyglądają na aniołki), które przetrwały ze spalonego drewnianego kościółka (nad: MPloszaj)


^
Rybnik-Niedobczyce pow: Rybnik gm: Rybnik ul. Zagłoby 2
 

W tej wsi, dziś części Rybnika, przy ulicy ciągnącej sie wzdłuż potoku, stoi XIX–wieczna kapliczka domkowa, murowana, otynkowana, na planie kwadratu, z sygnaturką z prześwitem wspartą na ozdobnych słupkach. Wnętrz figurka św. Jana Nepomucena, drewniana, polichromowana, z befką i aureolą, niegdyś również płaskorzeźby^
Rybnik Ligota-Ligocka Kuźnia pow: Rybnik gm: Rybnik ul. Żorska / K. Miarki
 

W Ligocie - dawnej wsi, dziś dzielnicy Rybnika - jest kaplica Jana N. z połowy XIX wieku z jego figurą z 1930 roku. Jan stoi na ołtarzyku wśród tłumu innych rzeźb (uwaga: granica między Ligocką Kuźnią a Ligotą nie jest oczywista, ale takie umiejscowienie wskazują autorzy bardzo rzetelnego i dokładnego przewodnika "Szlakami Zielonego Śląska"  A. Żukowski i A. Matuszczyk-Kotulska tom 2, s. 172. Natomiast administracyjnie Ligota i Ligocka Kuźnia stanowią jedną dzielnicę Rybnika) (uzup: J.Ku.)^
Rybnik Ligota-Ligocka Kuźnia pow: Rybnik gm: Rybnik ul. Wolna 125
 

W tej dawnej wsi, dziś części Rybnika (zobacz wyżej), stoi piękny drewniany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca, a w nim na rocaille'owym przyściennym wsporniku znajduje się drewniana polichromowana rokokowa rzeźba Jana N. Święty ubrany jest w sutannę, komżę i gronostajową narzutkę, prawa dłoń spoczywa na piersi, w wzniesionej do poziomu twarzy ręce lewej trzyma krucyfiks. Biret trzyma jeden z dwóch aniołków, drugi dzierży zamkniętą na kłódkę księgę. Całość nawiązuje do głubczyckich dzieł młodszego z Österreichów - Antona - bardzo prawdopodobne jest jego autorstwo. Kościół został tu przeniesiony z Boguszowic w roku 1977. Kościół w tej ostatniej miejscowości znajdował się niegdyś w zarządzie cystersów z Rud i stamtąd pochodzi drewniana figura JN, pozyskana na wyprzedaży majątku kasowanego klasztoru (może była elementem pierwotnego ołtarza w kaplicy JN w kościele klasztornym, zobacz wyżej) przez proboszcza Sedlaczka wkrótce po roku 1810

 

^
Rybnik Ligota-Ligocka Kuźnia pow: Rybnik gm: Rybnik ul. Partyzantów
 

W tej dawnej wsi, dziś części Rybnika (zobacz wyżej), stoi murowana bielona kapliczka z połowy XIX wieku z polichromowaną figurą Jana N. w aureoli i z krzyżem - wygląda  na wykonaną z tworzywa sztucznego lub ceramiki (nad: J.Ku.)

 
 • Czerwionka-Leszczyny (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik): w dzielnicy Czuchów, dawnej wsi, w pobliżu drogi stoi kapliczka św. Jana Nepomucena z I połowy XIX wieku

 • Czerwionka-Leszczyny (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik): w dzielnicy Dębieńsko na rogu ul. Jana i ul. Wolności kapliczka św. Jana Nepomucena, 2 połowa XIX wieku

 • Czerwionka-Leszczyny (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik): w dzielnicy Leszczyny na rogu ul. Pojdy murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku, zwieńczona wolutą. Wewnątrz kapliczki drewniana polichromowana rzeźba JN, ludowo-barokowa, z pierwszej połowy XIX, z gwiaździsta aureolą. Niestety ostatnio (2009) aureolę widziano oderwana leżącą na podłodze kapliczki. W okolicach roku 2015 figura odzyskała aureolę, jednak jej stan dalej nie jest dobry (uzup: J.Ku.)

 • Bełk (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik): na tzw. kopcu - dawnym grodzisku - stoi niewielka murowana z kamienia neogotycka kaplica nagrobna z 1860 roku ufundowana przez Antoniego Gemandera, ozdobiona wewnątrz mocno zniszczonymi niestety freskami nepomuckimi. Rozpoznać można scenę Topienia (ryży Jan związany sznurem, ze stułą na szyi i dzierżący krzyż wpada właśnie do wody z wielkim pluskiem (!), w tle majaczy sylwetka mostu) i scenę Tortur (oprawca wbija właśnie nóż w ramię muskularnego obnażonego do połowy Jana, drugi rozgrzewa nad ogniem obcęgi, a Jan przypięty metalową klamrą do łoża tortur wolną ręką unosi krzyż). Kolejna scena jest tak zniszczona, że trudną ja rozpoznać, widać tylko rąbek sutanny Jana i szachownicową zielono-czarną posadzkę - być może była to scena Rozmowy z królem. Na wejściem dwa anioły grają na trąbach a całość uzupełniają zacheusze i zdobienia roślinne. Styl jest unikalny dla obiektów nepomuckich. W podziemiach obiektu umieszczono kryptę grobowa Lukasów. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Bełk już uratowało od zniszczenia kopiec, teraz planuje renowacje kaplicy (nad: Adam)

 • Palowice (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik, ): przy ulicy Wiejskiej 35 kapliczka z XVIII wieku z polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena w ołtarzyku. Figura odnowiona, lecz skrócona o dolną część wygląda na klęczącą; wieżyczka sygnaturki z hełmem cebulastym

 • Palowice (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik, ): w kościele Trójcy Przenajświętszej, na prawej ścianie, na przyściennej konsoli ustawioną piękną drewnianą polichromowaną barokową figurę Jana N. Jan ma plamę, aureolę i gest, który wskazuje, że niegdyś utracił krzyż trzymany w drugiej ręce

 • Stanowice (gm. Czerwionka-Leszczyny, pow. Rybnik): przy ul. Zwycięstwa kapliczka zbudowana w końcu XIX wieku, murowana otynkowana, na planie kwadratu. Wejście z łukiem koszowym. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką. Na wejściem wieloramienna gwiazda. Wewnątrz drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena. W maju 2009 od MPloszaj pozyskałem zdjęcia świadczące o zmianie wystroju kapliczki - przemalowaną ją zastępując błękity żółcieniami • Lyski (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): przy ul. Rybnickiej, w narożniku placu kościelnego, przy ogrodzeniu, za kościołem św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy, kapliczka konchowa z około 1960 roku (wg innego źródła około 1925 roku). Murowana, na planie trójkąta, otwarta od frontu łukiem odcinkowym. Okienka ostrołukowe. Na podwyższeniu figura św. Jana Nepomucena, drewniana polichromowana, zapewne znacznie starsza. Dach trójpołaciowy, kryty dachówką

 • Lyski (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): w neogotyckim ołtarzu bocznym w kościele św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy znajduje się typowa polichromowana figura Jana N. z palem przy ustach i długą stułą, podpisana na podstawie "St: Joh. v. N." (nad: M.Muryn)

 • Adamowice (gm. Lyski, pow. Rybnik): przy ulicy Rybnickiej kapliczka św. Jana Nepomucena z końca XIX wieku, neogotycka, zamknięta trójbocznie, narożniki oszkarpowane. W szczycie naczółek z wnęką na sygnaturkę

 • Bogunice (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): kapliczka św. Jana Nepomucena, w obniżeniu przy skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Leśnej, połowa XIX wieku, na planie prostokąta. Nad nawą czworoboczna wieżyczka sygnaturki, z latarnią. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N. w dużej aureoli

 • Dzimierz (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): przy skrzyżowaniu ulic Rzuchowskiej i Sportowej stoi spora kapliczka św. Jana Nepomucena z około 1900 roku, na planie prostokąta. Na kalenicy czworoboczna, metalowa wieżyczka sygnaturki, z hełmem piramidalnym. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana o uproszczonych rysach, lekkim kontrapoście i ciekawych fałdach sutanny. W dłoniach palma i krzyż, zapewne nieoryginalny, na co wskazuje mocowanie

 • Raszczyce (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): przy skrzyżowaniu ulic Raciborskiej i Rybnickiej, nieco na południe od kruchty kościoła, stoi barokowa kamienna figura św. Jana Nepomucena z końca XVIII wieku. Postument również kamienny, prostopadłościenny, zwieńczony gzymsem, ujęty esownicami. Figura polichromowana, dawniej chroniona brzydkim blaszanym daszkiem, usuniętym po niedawnym remoncie

 • Sumina (gm. Lyski, pow. Rybnik): wewnątrz kapliczki obraz Matki Boskiej Częstochowskiej oraz figury św. Jana Nepomucena i św. Jadwigi Śląskiej

 • Żytna (gm. Lyski, pow. Rybnik, ):  przy ulicy Wolności kościół filialny p.w. św. Jana Nepomucena (parafia Raszczyce), na miejscu dawnej kapliczki JN (zobacz niżej), 1986-88, salowy. Od zachodu 3-kondygnacyjna, czworoboczna wieża z kruchtą w dolnej części. Hełm wieży piramidalny, kryty blachą

 • Żytna (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): w kościele pod wezwaniem JN (zobacz wyżej) jest też witraż nepomucki (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>)

 • Żytna (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): w kościele pod wezwaniem JN (zobacz wyżej) ornat z wizerunkiem Jana N., używany tylko na większe uroczystości, np. śluby (nad: M.Muryn)

 • Żytna (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): w kościele pod wezwaniem JN figura Jana N. z 2 połowy XIX wieku, drewniana polichromowana. Dawniej stała w kapliczce zlikwidowanej pod budowę kościoła JN

 • Żytna-Budzin (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): na skrzyżowaniu ulic Jana II Sobieskiego i Budzińskiej kapliczka z wysuniętym dachem tworzącym przedsionek oraz sygnaturką. Wewnątrz figura Jana N. z 2 połowy XIX wieku, drewniana polichromowana, o czterech gwiazdach w aureoli

 • Pstrążna (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): przy ulicy Wyzwolenia 28, w kościele św. Mikołaja, na filarze po lewej stronie nawy umieszczono typowa polichromowaną figurę Jana N. (nad: M.Muryn)

 • Czernica (gm. Gaszowice, pow. Rybnik): przy ul. Zwycięstwa zaniedbana kapliczka z 2 połowy XIX wieku, murowana otynkowana. Na planie kwadratu, wejście i okna zamknięte półkoliście. Narożniki ujęte pilastrami. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką. Wewnątrz na ołtarzyku drewniana figura św. Jana Nepomucena, 2 połowa XIX wieku^
Zwonowice pow: Rybnik gm: Lyski ul. Wyzwolenia
 

Figura Jana N. na środku ronda, kamienna, polichromowana, z końca XIX wieku, pochodząca z dawnej kaplicy. W efekcie remontu (2012?) została odmalowana i zyskała daszek (uzup: J.Ku.)
 • Łuków Śląski (gm. Gaszowice, pow. Rybnik, ): przy skrzyżowaniu ulic Wolności i Jana kapliczka z II połowy XIX wieku, murowana otynkowana. Na planie prostokąta, od frontu nadbudowana czworoboczna wieża z hełmem ostrosłupowym wklęsłym. Wejście i okna zamknięte półkoliście. Daszek dwuspadowy, kryty dachówką. Wewnątrz na konsoli w narożniku rzeźba św. Jana Nepomucena, II połowa XIX wieku, drewniana i polichromowana (uwaga: niektóre mamy nazywają tę miejscowość Łukowem, bez określenia "Śląski")

 • Piece (gm. Gaszowice, pow. Rybnik): przy ul. Rydułtowskiej 20 kapliczka św. Jana Nepomucena, z 2 połowy XIX wieku. Figura drewniana polichromowana
 • Świerklany Górne (gm. Świerklany, pow. Rybnik): przy ul. Kościuszki kwadratowa kapliczka św. Jana Nepomucena, z czterospadowym dachem z krzyżem na szczycie, wewnątrz drewniana figura Jana N.

 • Jankowice Rybnickie (gm. Świerklany, pow. Rybnik): w tutejszym kościele na przyściennym wsporniku umieszczono drewnianą polichromowaną figurę Jana N.


^

Powiat Żory (10 + 2)

zobacz na mapie Google (>>)

 

     

 • Żory (gm. i pow. Żory, ): krępy kamienny Nepomuk na rynku. W aureoli, ze złoconą palmą, kokardą peleryny i rąbkiem sutanny. Ustawiony na sporej kolumnie. Dawniej w tym miejscu stała kapliczka z drewnianą rzeźbą, która 19 października 1883 roku została zastąpiona kamienną figurą na wysokiej kolumnie (a która trafiła na ul. Murarską, zobacz niżej), całość wykonana z kamienia, przez rzeźbiarza Franciszka Kokesa z Ostroga, którą miejski proboszcz poświęcił 4-go listopada po południu. Padł on ofiarą działań wojennych w marcu 1945 roku (zobacz niżej). Obecnie na cokole, w który został wbudowany fragment zniszczonego cokołu z figury wykonanej przez Kokesa stoi wykonany z piaskowca Nepomuk pochodzący z przełomu XVIII i XIX wieku z Warszowic (gm. Pawłowice, pow. Pszczyna, X.Pszczyńskie), od 1908 roku stojący na terenie Szoszów, gdzie zdjęto go z cokołu po uszkodzeniu w 1997 roku i ufundowaniu przez rodzinę właścicieli nowej figury (zobacz niżej wpis dotyczący Żor-Szoszów). Został poświęcony uroczyście 15 października 2000 roku, jest to więc już trzeci JN na tym miejscu (nad: J.G., uzup: M.K.)

 • - Żory (gm. i pow. Żory, ): drugi z kolei Nepomuk na rynku stanął 19 października 1883 roku. Była to kamienna figura na wysokiej kolumnie, całość wykonana przez rzeźbiarza Franciszka Kokesa z Ostroga, którą miejski proboszcz poświęcił 4-go listopada po południu. Pomnik padł ofiarą działań wojennych w marcu 1945 roku. W cokole obecnego pomnika znajduje się fragment kolumny - jedynego ocalałego fragmentu rzeźby. Z ikonografii okresu międzywojennego (ryciny i pocztówki) wiemy, że święty był wysoki, smukły i posiadał atrybuty: krzyż, palmę i aureolę z gwiazdami (zobacz wyżej)

 • Żory (gm. i pow. Żory, ): ceglana kapliczka św. Jana Nepomucena, zwana "Kościółkiem" stoi u zbiegu ul. Murarskiej i Bankowej na miejscu dawnego drewnianego kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, który spłonął w 1807 roku. W środku drewniana polichromowana figurka Jana N. Zarówno kapliczka (przebudowana) jak i figura trafiły na to miejsce z płyty rynku w 1883 roku (zobacz wyżej) (uzup: M.K.)

 • - Żory (gm. i pow. Żory, ): po ogłoszeniu Jana Nepomucena świętym w 1729 roku w kościele farnym śśw. Filipa i Jakuba wykonano ołtarz ku jego czci (na nowo?), dziś już nieistniejący. W 1734 roku Mateusz Owschinsky przekazał na ołtarz Jana Nepomucena dar. Ksiądz dziekan Zaitz dał go w 1785 roku odnowić. Główny obraz w barokowym ołtarzu przedstawiał wejście św. Jana Nepomucena do nieba. Obraz w formie medalionu nad nim przedstawiał św. Wacława. Po bokach św. Jana stały figury św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty, po obydwu stronach obrazu medalionowego mniejsze figurki św. Jana Chryzostoma i św. Jana Kantego. Ponad medalionem figura Zbawiciela z kulą ziemską. Na ołtarzu znajdowała się szklana skrzynka z plastycznymi scenami z życia św. Jana Nepomucena pochodząca od dominikanina Mikołaja Paradonera z roku 1743. W czasie oktawy świątecznej Jana Nepomucena odprawiano przy tym ołtarzu nabożeństwa (nad: M.K. za "Geschichte der Landpfarreien des Archipresbyterates Sohrau in O.-S.", Alfonsa Nowacka, Opole 1912, Żory 1992)

 • Żory-Osiny (gm. i pow. Żory, ): przy ul. Szkolnej 42, na prywatnej posesji bardzo piękna barokowa kamienna polichromowana figura Jana N. w mocnym kontrapoście, adorująca krzyż, w murowanej kapliczce umieszczonej na kilku schodkach. Figura jest najprawdopodobniej, wg przekazów rodzinnych, pamiątką postawioną przez przodka obecnych właścicieli, Pawła Wawrę w roku 1791, po powrocie z Ziemi Świętej jako wotum za uratowanie życia. Na kamiennym cokole odkryto spod tynku w 1937 roku napis: "FUNDAToR PAVeL VAV/RA RoCU 1791/ DNA / 11 LIPNA" (wszystkie litery "N" są lustrzanym odbiciem). Kapliczka jest co roku odnawiana i malowana przez właściciela, pana Ludwika Wróbla. Gruntowny, kapitalny remont kapliczka przeszła w roku 2009, kiedy to spełniając przyrzeczenie pan Ludwik całą wygraną w konkursie "Ślązak roku 2008" przeznaczył na ten cel! W dniu 21 maja 2009 uświetniono zakończenie remontu uroczystą mszą świętą przy kapliczce (uzup: M.K.)

 • Żory-Rój (gm. i pow. Żory, ): w dzielnicy Rój, przy ul. Starowiejskiej, stoi kapliczka zwana "Świnty Jon". Wewnątrz znajdują się: figura współczesna (lata 50-te XX wieku) św. Józefa, obraz Matki Boskiej Szkaplerznej namalowany kilka lat temu oraz spora, naturalnej wielkości, drewniana, polichromowana figura Jana N. z roku 1852 (data na licu cokolika). Z relacji mieszkającej nieopodal opiekunki kapliczki, pani Gertrudy Motykowej wynika, że figura ta stała swego czasu w pobliskiej osadzie Brodek, "pod gołem niebem" na grobli obok stawu należącego do tamtejszego majątku. Mieszkańcy Starej Wsi (kolonii Roja) postanowili przed laty zabrać świętego Jana i ukradli go. Jak zapewnia autorka relacji jedynym celem kradzieży było zapewnienie ochrony niszczejącej na wolnym powietrzu figurze. Zdobycz schowano w kapliczce stojącej na miejscu tej zachowanej do dziś (uzup: M.K.)

 • Żory-Rój (gm. i pow. Żory): w dzielnicy Rój, przy drodze 932 do Wodzisławia, stoi murowana kaplica Jana N. z sygnaturką, wewnątrz drewniana polichromowana figura JN (uwaga: sprawdzić na miejscu - wykluczyć Żory na Górnym Śląsku >>)

 • Żory-Rogoźna (gm. i pow. Żory, ): na rogu ul. Wodzisławskiej i ul. Chopina jest spora murowana kaplica, poświęcona 19 września 1957 roku, a w niej na konsoli przyściennej ciekawa klęcząca (!) figura Jana N. Biała, ze złoconymi krawędziami szat, palmą i aureolą, datowana na początek XVIII wieku, a więc jest najstarszą na terenie Żor. Została przywieziona z Pogwizdowa koło Cieszyna (X.Cieszyńskie >>) około 1957 roku przez ks. Adama Bieżanowskiego i jak twierdzi obecny proboszcz w Pogwizdowie została przez ówczesnego proboszcza, ks. Józefa Janika jedynie wypożyczona do Żor (podobno żyje jeszcze świadek tej rozmowy, obecny kościelny, ówcześnie ministrant). Według relacji ks. Zbigniewa Macury, autora historii parafii w Pogwizdowie, obecnie proboszcza w Puńcowie, figura może być pozostałością ołtarza ze starego, nieistniejącego dziś, drewnianego kościoła "na kirchofie", postawionego około 1722 roku, co zgadzało by się z datowaniem figury przez Muzeum w Żorach (uzup: M.K.)

 • Żory-Rogoźna (gm. i pow. Żory): w dniu 28 października 1979 roku ks. Benedykt Woźnica dokonał konsekracji trzech nowych dzwonów do kościoła w Rogoźnej (parafię erygowano dwa lata wcześniej). Pierwszy dzwon nosi imię "Maria", drugi "Franciszek", a trzeci "Jan Nepomucen" (nad: M.K.)

 • Żory-Rowień (gm. i pow. Żory, ): na ul. Kasztanowej, u zbiegu z ulicą Tęczową, na rozstaju dróg przy stawach zwanych Biesem, w tynkowanej na żółto kapliczce obok ołtarza znajduje się skromna drewniana figurka Jana N. Rzeźba pochodzi z końca XIX wieku, jest polichromowana, wielokrotnie przemalowywana, ludowa, pozbawiona palmy i aureoli, w ręku świętego współczesny krucyfiks. Święty nie jest specjalnie eksponowany w kapliczce, stoi z boku maleńkiego ołtarza wprost na posadzce. Figura jest wydrążona w środku co znacznie zmniejsz jej wagę. Po podniesieniu jest niespodziewanie lekka (uzup: M.K.)
^
Żory-Szoszowy pow. Żory gm. Żory ul. Jana Nepomucena
 

Przy ulicy Jana Nepomucena (!) nr 14 stoi figura Jana N. o ciekawej historii. Jej poprzedniczką, ustawiona niegdyś na polu należącym do Franciszka Figasa w Warszowicach (przy granicy z Żorami-Szoszowami) stała, ufundowana przez jego rodzinę, pochodząca z przełomu XVIII i XIX wieku figura z piaskowca przeniesiona tu z terenu parafialnego cmentarza. W 1908 roku podczas prac związanych z regulacją przepływającej nieopodal rzeki Pszczynki właściciel zmuszony został do przeniesienia figury. Stanęła ona na innym polu należącym do niego - już na terenie Żor-Szoszów, przy obecnej ulicy Jana Nepomucena, naprzeciw budynku nr 14. Data przeniesienia umieszczona została na nowym cokole istniejącym do dziś, zwieńczonym ładnym gzymsem i zaopatrzonym w napis wotywny w dolnej części. Stary cokół nie wytrzymał transportu i jego szczątki można oglądać na podwórku potomków fundatora, państwa Szkróbków - służą jako ozdoba piaskownicy. Figura została częściowo uszkodzona przez żołnierzy radzieckich w 1945 roku - obok chowano poległych żołnierzy i podczas salwy nad grobem odstrzelono Nepomucenowi głowę. Naprawiona figura stała do 1997 roku, kiedy to potężna wichura poważnie ją uszkodziła. Wtedy to pan Leon Szkróbka schował uszkodzoną figurę w zabudowaniach gospodarczych, a na cokole stanęła nowa figura ufundowana przez jego brata, proboszcza z bytomskich Łagiewnik. Figura pochodzi ze znanego warsztatu Schaeferów - Zakładu Sztuki Kościelnej w Piekarach Śląskich (wywiad z ks. Alfredem Szkróbką z grudnia 2009 roku) i stoi do dziś. Materiał, z którego wykonano figurę to cement z dodatkiem mączki marmurowej. Stara figura została przez rodzinę Szkróbków przekazana Towarzystwu Miłośników Żor i w 2000 roku stanęła na cokole na żorskim rynku (patrz wyżej) (uzup: M.K.)^
 
Żory pow. Żory gm. Żory  
 

W  Żorach mieszka i pracuje urodzony w Rajczy rzeźbiarz Henryk Szczotka, twórca m.in. ludowej figury Jana N. wystawionej na XIII Jarmarku Władysławowskim w czerwcu 2015 roku. Był to pierwszy Nepomuk od lat na tym jarmarku (nad: M.K.)


^

Powiat Wodzisław Śląski (część poza Wodzisławskim Państwem Stanowym, 18 + 2)

zobacz na mapie Google (>>)

 

część położona na północ od granicy dawnego Wodzisławskiego Państwa Stanowego
zobacz p
ozostałe obiekty z dzisiejszego powiatu wodzisławskiego należące do Wodzisławskiego Państwa Stanowego (>>)
 • Lubomia (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ulicy Jana Nepomucyna (lokalna oboczność!), na rogu Polnej drewniana ośmiokątna kaplica p.w. Jana N. Kapliczka jest konstrukcji zrębowej, szalowana deskami, dach z wieżyczką na sygnaturkę, kryty gontem. Źródła mówią o pochodzeniu tej kaplicy z około roku 1700, a nawet z 1616 (tablica). Jest to możliwe tylko pod warunkiem zmiany jej wezwania. Sama figura pochodzi z połowy wieku XIX i jest drewniana, malowana na biel, złoto i czerń, z czapka i krzyżem w rękach. Jej poza jest unikalna

 • Lubomia (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): w neogotyckim kościele św. Marii Magdaleny jest typowa figura Jana N. z końca XIX lub początku XX wieku, dziś pozbawiona krzyża

 • Lubomia (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): w tym samym kościele św. Marii Magdaleny jest przeniesiony z pierwotnie stojącego na tym miejscu drewnianego kościoła obraz św. Jana Nepomucena z XIX wieku

 • Grabówka (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): między Grabówką a Lubomią, przy ulicy Asnyka 8, w grupie wielkich lip kamienna figura Jana N., postawiona 1738 z fundacji ks. K. Lichnowskiego, o wielkiej klasie artystycznej. Postument prostopadłościenny, na planie prostokąta, z wybrzuszonymi dłuższymi bokami. Przy krótszych bokach esownicowe woluty. Cokół wieńczy wydatny gzyms. Na postumencie polichromowana kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena, trzymającego otwartą księgę. Na frontowej ściance postumentu bogaty kartusz z herbem Lichnowskich oraz poniżej chronostych (>>). Tłumaczenie łacińskiej inskrypcji jest bardzo interesujące: "W uściech niemądrego rózga pychy, lecz wargi mądrych strzegą ich". Jest to fragment wiersza z Przypowieści Salomonowych. Jeszcze ciekawszy jest przedmiot, na którym Jan opiera prawą stopę - jest to kula ziemska, motyw (czasem w formie astrolabium sferycznego) znany z kilku obrazów północno-wschodniej Polski i kilku rzeźb z Czech, Śląska i Niemiec. Interpretacja tego symbolu jest ciągle przedmiotem dociekań - zobacz na stronie poświęconej atrybutom nepomuckim >>

 • Grabówka (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. Bordynowskiej 21 figura Jana N. w murowanej kapliczce z datą 1896 nad wejściem

 • Ligota Tworkowska (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. Wiejskiej duża drewniana figura Jana N. w aureoli o dużych gwiazdach w kaplicy MB Częstochowskiej z 1902 roku

 • Ligota Tworkowska (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): w budynku nr 24 (stara szkoła?) jest oszklona wnęka, w niej skromna drewniana figurka Jana N. Poniżej przyczepiono tablicę pokazującą najwyższy poziom wody pobliskiego zbiornika wodnego (uwaga: zdjęcia pozyskane od MPloszaj wprowadzają nieco wątpliwości co do tożsamości figury - brakuje zarostu i mantoletu, natomiast wodomiar pasuje idealnie do JN. należy poszukać w źródłach)

 • Nieboczowy (gm. Lubomia, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. Rzecznej 12 drewniana figura Jana N. we wnęce murowanej wnękowej kapliczki zabezpieczonej płotkiem^
Buków pow. Wodzisław Śląski gm. Lubomia ul. Główna / Owocowa
 

W tej miejscowości otoczonej rozlewiskami Odry malowany wizerunek Jana N. znajduje się na sklepieniu prezbiterium kościoła MB Nieustającej Pomocy (zobacz niżej), w dziwnej pozie adoracji przed Matką Boską ze Starej Boleslavi. Po drugiej stronie - Florian >>^
Buków pow. Wodzisław Śląski gm. Lubomia ul. Główna / Owocowa
 

Po lewej stronie na ścianie przed prezbiterium w kościele MB Nieustającej Pomocy  (zobacz wyżej) na przyściennym wsporniku usytuowano szablonową polichromowaną figurę Jana N. W rękach cienki krzyżyk i palma (nad: M.Muryn)^
-/¿ Buków pow. Wodzisław Śląski gm. Lubomia ul. Główna / Odrzańska
 

Na przedwojennym zdjęciu zobaczyć można piękną drewnianą kapliczkę Jana N., z sygnaturką. Obiekt istnieje nadal, znajduje się nawet na Szlaku Architektury Drewnianej woj. śląskiego, ale opisywany jest wyłącznie jako kapliczka matki Boskiej Różańcowej (Kapliczka Różańcowa). Wewnątrz nie ma już (najprawdopodobniej) figury Jana N. Czy powiązanie tego obiektu z kultem Jana N. jest błędem w opisie starej fotografii, czy też po zmianie wezwania nepomucka przeszłość kapliczki została zapomniana?

 • Rydułtowy-Pietrzkowice (gm. Rydułtowy, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. Pietrzkowickiej stoi murowana tynkowana na szaro kapliczka, a w niej spora drewniana figura Jana N., która najwyraźniej utraciła krzyż

 • Rydułtowy-Radoszowy (gm. Rydułtowy, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. Urbana 11 stoi murowana kapliczka z ostrołukowo zamkniętą wnęką, a w niej, oprócz obrazu Pana Jezusa, drewniana figurka Jana N. z krucyfiksem

 • - Rydułtowy (gm. Rydułtowy, pow. Wodzisław Śląski, ): w neogotyckim kościele św. Jerzego prawy ołtarz boczny poświęcony był Janowi Nepomucenowi i św. Józefowi. Zapewne już nie istnieje (uwaga: sprawdzić na miejscu) (nad: J.D.)

 
^
Pszów pow: Wodzisław Śląski gm: Pszów ul. ks. P. Skwary
 

W bazyliką Narodzenia NMP, w skrajnym ołtarzu lewej nawy znajduje się złoto-biała figura Jana N. Postać ustawiona w lekkim kontrapoście, ze stułą, brak natomiast palmy i krzyża, choć układ rąk wskazuje na to, że lewa mogła podtrzymywać krucyfiks (nad: M.O)

  • Pszów (gm. Pszów, pow. Wodzisław Śląski, ): przed murem kościelnym bazyliki Narodzenia NMP, obok wejścia, statyczna kamienna figura Jana N., z 1728 roku na tynkowanym cokole z chronostychem (>>). Jej wygląd zapewne mocno się zmienił po którejś z renowacji

 • Pszów-Krzyżkowice (gm. Pszów, pow. Wodzisław Śląski, ): w ścianie  kościoła Najświętszego Serca pana Jezusa przy ulicy Armii Krajowej 31 jest konchowa wnęka, a w niej niewielka kamienna figura Jana N., zapewne seryjny wytwór fabryczki Schaeferów z Piekar Śląskich

 • Pszów-Krzyżkowice (gm. Pszów, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ulicy Armii Krajowej 9 (róg Dolnej) drewniana polichromowana figura Jana N. w murowanej kapliczce z sygnaturką, zaopatrzona w napis z imieniem w rocaillowym otoku (nad: M.Muryn)

 • Pszów-Pszowskie Doły (gm. Pszów, pow. Wodzisław Śląski, ): przy  ul. Miarki 60 na wysokim dwuczłonowym czerwonym słupie ustawiono białą statyczną figurę Jana N. z palcem przy ustach
^
Bluszczów pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce wzgórze Kamieniec
 

 

Na wchód od ulicy Piaskowej, pomiędzy wsiami Bluszczów, Rogów i Rogowiec, stoi figura przydrożna przedstawiająca św. Jana Nepomucena-Jałmużnika (rzadkość!), barokowa, pochodząca prawdopodobnie z pierwszej połowy XVIII wieku i wykonana w warsztacie Johanna Melchiora Österreicha (będąca warsztatowym wariantem dzieła mistrza Österreicha - figury Jana N. z Placu Długosza w Raciborzu, zobacz wyżej, zobacz też Racibórz-Ostróg, Rybnik, Kuźnia Raciborska, Rudy, Wodzisław). Wysokość - około 5 metrów. Jest to fundacja Larischów z lat 1730-40. Postument prostopadłościenny, na planie prostokąta, z wybrzuszonymi dłuższymi bokami. Postument zdobiony poziomymi i pionowymi uskokami. Przy krótszych bokach konsole, na których stoją figurki św. Antoniego i św. Franciszka. Postument wieńczy wydatny gzyms. Na postumencie piaskowcowa grupa figuralna z postacią św. Jana Nepomucena dającego jałmużnę żebrakowi. Figury stoją na kłębiących się obłokach. U stóp św. Jana aniołek, drugi czepia się szat świętego. Figura odnowiona 2001 ze środków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Andrzej Nowak poświęcił jej artykuł w miesięczniku "U nas" (czerwiec 2002) pt. "Odnowiony Nepomuk na Bluszczowskiej Górce błogosławi Nadodrzańskiej Dolinie": Wieloletnie starania o odnowienie osiemnastowiecznej figury Św. Jana Nepomucena w Bluszczowie zostały uwieńczone sukcesem. Dobiegły końca prace konserwatorsko-renowacyjne tego najcenniejszego obiektu zabytkowego na terenie Gminy Gorzyce. Prace konserwatorskie wykonane zostały przez pana Jakuba Drożdża z Krakowa. Jak wiadomo, pierwotny całokształt bluszczowskiego monumentu posiadał także rzeźby dwóch aniołków. Jednak wojna i zaniedbanie w minionych latach doprowadziły do kompletnego zniszczenia tych rzeźb. Dzięki renowacji pomnik został uzupełniony, tak że bluszczowski Jonek przybrał wygląd jak przed wiekami. Dzięki staraniom władz Gminy i dyrektora Muzeum w Wodzisławiu Śl. – p. Porwoła, dzięki przychylności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, no i dzięki Bluszczowianom, a szczególnie panu Klimanku, pani Helenie Lazar, Radzie Sołeckiej, zdołano zebrać fundusze i inwestycja została sfinalizowana. Łączny koszt renowacji zabytku wyniósł 91 tysięcy złotych. W niedzielę 19 maja nastąpiło uroczyste poświęcenie odnowionego pomnika. Na Bluszczowskiej Górce w obecności członków władz Gminy, Wójta – Krystyny Durczok, Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce – Jerzego Pawelca, Przewodniczącego Rady Powiatu – Antoniego Motyczki, bardzo licznie zgromadzonej rzeszy mieszkańców Bluszczowa i okolic ks. Leonard Malorny – proboszcz parafii w Rogowie dokonał uroczystego poświęcenia figury. Krótki rys historyczny tego obiektu przedstawiła pani Helena Lazar. Wójt Gminy Krystyna Durczok przesłała słowa podziękowania wszystkim ludziom i instytucjom, którzy przyczynili się do tego dzieła. Wspaniałą oprawę artystyczną przygotowały dzieci z bluszczowskiej Szkoły Podstawowej pod kierunkiem pani Bernadety Dziaćko. Młody bluszczowski poeta Jacek Klimanek zacytował swój wiersz poświęcony tej figurze p.t. „Święty w cieniu Lipy”. Jak przystało na okoliczności i miejsce odprawione zostały uroczyste nieszpory Maryjne, po czym rozpoczęła się tradycyjna śląska majówka, do której przygrywała orkiestra dęta KWK „Marcel”. Odnowiona figura św. Jana Nepomucena patronować nadal będzie Nadodrzańskiej Dolinie, a jednocześnie stanowić będzie niewątpliwą atrakcję turystyczną naszej Gminy. Ten najstarszy zabytek w gminie znalazł się na okolicznościowym mosiężnym medalu wybitym przez Gorzyce z okazji 40-lecia istnienia gminy (zobacz wyżej) (uwaga: sprawdzić przynależność do Wodzisławskiego Wolnego Państwa Stanowego)^

Wodzisławskie Państwo Stanowe
(Status Minor Vladislaviensis, Ziemia Wodzisławska)

(51 + 7)

zobacz na mapie Google (>>)

 

Ciało powstałe w roku 1502 na zrębach Xięstwa Wodzisławskiego (Ducatus Loslensis) wydzielonego w roku 1474 z Xięstwa Raciborskiego. Oprócz samego Wodzisławia zawierało Czyżowice, Turzę Małą (Turzyczkę), Wielką Turzę, Skrzyszów, Krostoszowice, Karkoszkę, Podbucze, Marusze, Radlin i Obszary, a ponadto 11 folwarków i lasy. Później przyłączone zostały do niego tereny wokół dzisiejszego Jastrzębia, w tym Moszczenica i Ruptawa


 POWIATY:

^

Powiat Wodzisław Śląski
(część w Wodzisławskim Państwie Stanowym, 34 + 2)

zobacz na mapie Google (>>)

 

w granicach Wodzisławskiego Państwa Stanowego mieściła się północna część dzisiejszego powiatu
zobacz pozostałe obiekty powiatu, z jego południowej części poza Wodzisławskim Państwem Stanowym (>>)^
Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Wałowa
 

Przy ulicy stoi piękny kamienny Jan N. autorstwa Johanna Melchiora Österreicha wykonany w latach 1747-49 na zamówienie hrabiego Guidobalda von Dietrichsteina (zobacz też Racibórz-Ostróg, Rybnik, Kuźnia Raciborska, Rudy, Bluszczów). Kiedyś stał przed pałacem, twarzą do niego, u wylotu ulicy św. Jana, otoczony kutym w metalu płotkiem, a w pierwszych dniach II wojny światowej firma kamieniarska z Rybnika zrealizowała przeniesienie go na cmentarz przy ulicy Pszowskiej. Ostatnio (2005) po barbarzyńsku oczyszczono go wodą pod wysokim ciśnieniem, zapewne uszkadzając powierzchnię kamienia, zdemontowano i przeniesiono obok kościoła w centrum Wodzisławia. W środku postumentu znaleziono wizytówkę firmy oraz kilka monet i gazet z dnia montowania (nad: G.D.). Tak pisze o nim Echo Ślonska: "Miasto ubogi w dynkmale i Historia - Ruscy spolili w ostatnio wojna. Jest jednak Nepomuk i to wielkigo artysty - majstra Johanna Melchiora Österreicha ale jak go w wojna z miasta wziyni i postawili na kiyrchofie to do teraz te "wodzisławskie elity" nie chcóm go przeniyoć nazot, choćby na rynek. Elity samorządowo - kościelne zleciły natomiast konserwacja, i Nepomuk dostoł malowanie teróm (smołą) po plecach reszta - szkoda słów - na olejno"^
Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Kościelna
 

Kapliczka z figurą Jana Nepomucena niedaleko schodów przy ulicy Kościelnej wiodących do kościoła WNMP. Figura jest bardzo ładna, drewniana i polichromowana. Krzyż w rękach jest prawie poziomy, biret. Kapliczka zbudowana na przełomie XIX/XX wieku, murowana, potynkowana, na planie kwadratu. Wejście zamknięte koszowo, okratowane. Szczyt trójkątny, obramowany, z krzyżem pośrodku. Daszek siodłowy, kryty dachówką. Pierwsza kapliczka na tym miejscu została ufundowana, wraz z obecną figurą, w roku 1724, przez proboszcza i dziekana wodzisławskiego ks. Pawła Józefa Mizia^
Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Kościelna
 
Figura Jana Napomucena wewnątrz kościoła

W kościele WNMP przy ulicy Kościelnej 1 (zobacz wyżej), na konsoli na tylnym, prawym filarze, stała niegdyś ciekawa barokowa drewniana figura Jana N. wygięta w mocnym kontrapoście, z biretem w ręku. Aktualnie znajduje się na probostwie. Ze względu na charakterystyczny gest przez starszych mieszkańców nazywana jest Janem Witającym lub Pozdrawiającym. Prawdopodobnie pochodzi ona z nieistniejącej już dziś kapliczki, stojącej wylotu drogi ks. Pawła Pośpiecha i była być może fundacją franciszkanów. Została ona rozebrana w roku 1941, gdyż przeszkadzała w manifestacjach nazistów z pobliskiego "Haus der Heimat"

 

^
¿ Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Kościelna
 
 

W pewnym źródle znalazłem informację, że w tym samym kościele WNMP (zobacz wyżej) jest ponadto obraz przedstawiający Jana Nepomucena z 1867 roku. Wizja lokalna M.Muryna zaprzeczyła tym doniesieniom. Ze względu na szczegółowy opis przypuszczam, że obiekt ten jednak istnieje. Być może został, tak jak figura (zobacz wyżej), przeniesiony na plebanię, nie można też wykluczyć pomyłki (uwaga: sprawdzić)

 

^
Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Daszyńskiego
 

Blisko biblioteki miejskiej stoi murowana kapliczka z wnęką zamknięta oszkloną kratą, a w niej współczesna drewniana skromna figurka Jana N. o bardzo niebieskich oczach. Zastąpiła ona oryginalną figurę z tej kapliczki, która po reniowacji w roku 1972 trafiła do Muzeum (zobacz niżej)^
Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Wilhelma Kubsza 2
 

W magazynie tutejszego Muzeum przechowuje się XIX-wieczną drewnianą polichromowaną figurę Jana N. pochodzącą z kapliczki przy ul. Daszyńskiego (in loco współczesna rzeźba, zobacz wyżej). Obiekt w bardzo złym stanie (brak dłoni i atrybutów). Poza statyczna, pod stopami chmurki (?). W zbiorach od roku 1972 (uzup: M.Muryn)

 

^
Wodzisław Śląski pow. Wodzisław Śląski gm. Wodzisław Śląski ul. Wilhelma Kubsza 2
 

W magazynie tutejszego Muzeum  (zobacz wyżej) przechowuje się XIX-wieczną wysmukłą drewnianą figurę Jana N., być może pochodzącą z Wodzisławia, z palmą w prawej ręce i krzyżem w lewej (obecnie brak). W zbiorach od roku 1972 (uzup: M.Muryn)

  • Wodzisław-Jedłownik (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): w lewej nawie tutejszego kościoła usytuowanego na  skrzyżowaniu ulic Wolności i Rogowskiej jest drewniana polichromowana figura Jana N. ustawiona na przyściennej konsoli. Jest też Florian

 • Wodzisław-Kokoszyce (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): przy ulicy Oraczy 4, obok OSP, murowana tynkowana na różowo kapliczka św. Jana Nepomucena, pochodząca z XVIII/XIX wieku, klasycystyczna. Nad wejściem data 1917 (remont?). Wewnątrz drewniana polichromowana (czerwień, biel, czerń) figura JN w kontrapoście, z małym krzyżykiem w prawej ręce

 • Wodzisław-Kokoszyce (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): przy ulicy Oraczy duża kapliczka murowana, tynkowana, z wieżyczką na sygnaturkę, z ośmioboczną latarnią i hełmem z oszkloną wnęką, a w kapliczce drewniana statyczna figura Jana N. z przełomu XVIII i XIX wieku

 • Wodzisław-Zawada (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): przy tej samej ulicy ul. Oraczy 210a kamienny Jan N. na betonowym filarze, koniec XIX wieku. Zniszczona przez erozję część stuły

 • Wodzisław-Turzyczka (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. Starowiejskiej, koło mostu na Lesznicy murowana kapliczka, otynkowana, na planie zbliżonym do kwadratu, zamknięta półkoliście. Wejście zamknięte segmentowo. Daszek siodłowy, kryty blachą. Wewnątrz drewniana figura Jana N. z aureolą. Kapliczka została w roku 2007 odbudowana od podstaw, bo stara pochodząca prawdopodobnie z roku 1800 niestety rozsypała się (uwaga: wiem, że były plany przekazania figury do muzeum w Wodzisławiu (po renowacji), oraz ufundowanie nowej rzeźby do kapliczki. Należy sprawdzić, czy plan ten został wykonany, i czy stara figura nie jest tożsama z jednym z obiektów wymienionych poniżej jako przechowywanych w tym muzeum. Na podstawie klasy rzeźby widocznej na fotografii z roku 2009 przypuszczam jednak, że pozostała na swoim miejscu)

 • Wodzisław-Wilchwy (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): kapliczka murowana, przebudowana około 1910 roku z wcześniejszej, prawdopodobnie XVIII-wiecznej. Zbudowana na rzucie prostokąta z prezbiterium. Kryta dachem dwuspadowym, ceramicznym z sygnaturką kopulastą. We wnętrzu były ciekawe rzeźby Chrystusa Bolesnego z 1680 roku (odnawiana) oraz św. Jana Nepomucena, polichromowana, koniec wieku XVIII. Kapliczka ta jest (lipiec 2012) w trakcie niezakończonego od roku 2009 remontu, a figur nie ma - być może są na plebanii, być może u konserwatora (uwaga: sprawdzać stan aktualny)

 • Wodzisław-Radlin II (gm. i pow. Wodzisław Śląski, ): przy ulicy Chrobrego nr 24 jest murowana kapliczka z solidnymi drewnianymi drzwiami, za którymi kryje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. o ciekawie wygiętych rękach, w których trzyma nowszy krzyż • Radlin (gm. Radlin, pow. Wodzisław Śląski, ): w przysiółku Biertułowy, przy skrzyżowaniu ulic Rymera i Rogozina, jest murowana kapliczka domkowa, a w niej drewniana polichromowana figura Jana N. z palmą, bez krzyża, w fioletowej sutannie


^
  Gorzyce pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce  
 

Z okazji 40-lecia istnienia gminy Gorzyce wybiły okolicznościowy mosiężny medal z wizerunkiem Jana N. z Bluszczowa  (zobacz niżej) na rewersie. Medal został wyemitowany w ilości 1000 sztuk, oczywiście notuję go w katalogu jako jedną pozycję. Ma średnicę 30,9 mm oraz ciężar 12,5 g. Jan z Bluszczowa jest najstarszym zabytkiem gminy (nad: H.Jakóbczak)


^
Odra pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce ul. Główna 21
 

Murowana kapliczka z baniastym dachem z 1842 roku, w ścianę wmurowana żeliwna tabliczka z oznaczeniem poziomu wody podczas powodzi w dniach 5-6 sierpnia 1880 roku. Na tabliczce figuruje obecnie (po remoncie) data 9.07.1997 - nie wiem, czy stara zniknęła, czy też data została po [prostu źle zanotowana. Kaplica remontowana zapewne w 2013 lub 2012 roku otrzymała niestety plastikowe drzwi balkonowe z brązową ościeżnicą, lecz została otynkowana i odmalowana, i ma wyremontowany dach. Wewnątrz drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena ze stułą i wtórnie osadzonym w ręku krzyżem. Uszkodzone palce prawej dłoni. Zwracają uwagę bardzo niebieskie oczy Jana. W nieustalonym momencie przed latem 2013 roku figura ta zniknęła z kapliczki (muzeum? kościół? kradzież?), a na jej miejscu pojawiła się inna, wykonana na jej wzór (zobacz niżej)^
Odra pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce ul. Główna 21
 

W murowanej kapliczce (zobacz wyżej) starą drewnianą polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena z niebieskimi oczyma zastąpiła nowa, wykonana na jej wzór. Gest, krój szat, włosy Jana są identyczne - nie ma jednak stuły, ma brązowe źrenice i ma ogólnie nieco spokojniejszy wyraz. Szczegóły twarzy (oczy, nos) wskazują na użycie żywicy do modelowania obecnej postaci (nad: M.O.) (uwaga: istnieje niewielka szansa, że jest to jednak ta sama figura, którą podczas renowacji pozbawiono stuły - wymaga sprawdzenia)


^
Czyżowice pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce ul. Wiejska 6
 

W nowym kościele Chrystusa Króla drewniana figura Jana N. na przyściennej konsoli, oczywiście o wieki starsza od tej budowli. Rzeźba ma cechy barokowe, ciało silnie skręcone, co dodatkowo podkreśla zawirowanie szat i stuły. Polichromia, biret i duży krucyfiks trzymany na prawym barku, palma w lewej dłoni^
Gorzyczki pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce ul. Wiejska 18/20
 

Kaplica o rozmiarach małego kościółka, murowana, z wieżyczką. Została ona całkowicie zniszczona podczas II Wojny Światowej, ponownie wystawiona i poświęcona w roku 1993. W niej ocalała niewielka drewniana figurka Jana N. ustawiona na cokole, którą odrestaurowano przy okazji odbudowy kaplicy w taki sposób, że wygląda na nowy obiekt. Za nią zaaranżowano wielką aureolę wykonaną z drewnianych promienistych elementów. Według osób mieszkających w sąsiedztwie, rzeźba przez lata wojny i komunizmu przeleżała na strychu (uzup: M.Muryn)^
 
Olza pow. Wodzisław Śląski gm. Gorzyce  
 

W kapliczce obraz nepomucki w złoconej ramie z łuków odcinkowych. Jan N. adoruje krucyfiks, przed nim księga i - co rzadkie - czaszka. Pięć gwiazd wokół głowy, czerwony spód peleryny, błękitna befka

 


 • Krostoszowice (gm. Godów, pow. Wodzisław Śląski, ): współczesny kościół p.w. św. Jana Nepomucena z 1983 roku. Nad zegarem dzwonnicy umieszczono polichromowaną figurę Jana N. z dużym krzyżem w rękach. Jest to szablonowy wyrób warsztatu Schaeferów z Piekar Śląskich

 • Krostoszowice (gm. Godów, pow. Wodzisław Śląski, ): w tym samym nepomuckim kościele jest też obraz Jana N. w ostrołukowej ramie

 • Gołkowice (gm. Godów, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. 1 Maja, w pobliżu kościoła, murowana ceglana kapliczka, w niej okazała drewniana polichromowana figura Jana N.

 • Gołkowice-Żabków (gm. Godów, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. 1 Maja i Granicznej jest murowana kapliczka z wieżą i czerwonym dachem, a w niej piękna barokowa drewniana i polichromowana figura Jana N. w bardzo ciekawej pozie: Jan N. klęczy (!) na czymś w rodzaju kartusza, a zza ramienia wygląda mu aniołek. Kapliczka na sklepienie dekorowane gwiazdami

 • Gołkowice-Żabków (gm. Godów, pow. Wodzisław Śląski, ): w tej samej murowanej kapliczce przy ul. 1 Maja i Granicznej (zobacz wyżej) jest inna, młodsza drewniana polichromowana figura Jana N. w statycznej pozie

 • Skrzyszów (gm. Godów, pow. Wodzisław Śląski, ): przy ul. 1 Maja 120 stoi zgrabna murowana kapliczka kryta gontem, a w niej umieszczono sympatyczną drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z aureolą i palmą w opuszczonej ręce • Mszana (gm. Mszana, pow. Wodzisław): przy ul. Mickiewicza 80 w murowanej kapliczce skromna drewniana figurka Jana N. o czterogwiaździstej aureoli, w zielonej sutannie, w pozie klęczącej (?)

 • Połomia (gm. Mszana, pow. Wodzisław Śląski): przy ulicy Szkolnej kapliczka św. Jana Nepomucena z krzyżem nad wejściem zabezpieczonym ukośna kratą, wewnątrz niewielka drewniana polichromowana figura Jana N. w aureoli. Przełom XVIII i XIX wieku. Kapliczka została odnowiona na Boże Ciało 2012, a już w czerwcu 2012 roku nastąpił kolejny atak wandali - rzeźba została wyniesiona z kapliczki przed kościół, a wcześniej na trawnik przy drodze i na pobocze drogi. Tym razem została powiadomiona policja. Szczęśliwie obiekt nie ucierpiał, z wyjątkiem aureoli i rozwalonych kopniakiem drzwi kapliczki

 • Połomia (gm. Mszana, pow. Wodzisław Śląski): na wzniesieniu obok starej plebani umieszczona na kolumnie kamienna statyczna figura Jana N. Jest to część zespołu rzeźbiarskiego

 • Połomia (gm. Mszana, pow. Wodzisław Śląski): w nowym kościele wybudowanym w latach 80. XX wieku na miejscu starego drewnianego, który zawalił się w 1975 i został przeniesiony do Wisły-Głębc (zobacz stronę Janów X. Cieszyńskiego >>), jest część wyposażenia starego kościółka. W tym, w zwieńczeniu ołtarza, rzeźba Jana N. z I ćwierci wieku XVIII

 • Połomia (gm. Mszana, pow. Wodzisław Śląski): w tym samym kościele (zobacz wyżej), jest obraz ze świętym Janem Nepomucenem rozdającym jałmużnę z roku 1790

 • Połomia (gm. Mszana, pow. Wodzisław Śląski): w tym samym kościele (zobacz wyżej), jest obraz ze świętym Janem Nepomucenem rozdającym jałmużnę, z wieku XIX

 • Gogołowa (gm. Mszana, pow. Wodzisław Śląski): przy ul. Wiejskiej murowana kapliczka z XIX wieku, wewnątrz, z boku ołtarzyka niewielka drewniana figurka Jana N.

 • - Marklowice (gm. Marklowice, pow. Wodzisław Śląski): stała tu niegdyś, koło stawu dworskiego, murowana kapliczka Jana N. Została rozebrana w latach 40. na skutek spękań i osuwania się gruntu, staw zasypano w latach 60. Nie wiadomo, co stało się z figurą (uwaga: należy zapytać w kościele)

 • Marklowice (gm. Marklowice, pow. Wodzisław Śląski, ): polichromowana płaskorzeźba popiersia  Jana N. trzymającego krzyż i palce na ustach, umieszczona w tondzie na fasadzie kościoła św. Stanisława Biskupa i Męczennika przy ulicy Wyzwolenia 134. Stanowi część postalu wejściowego. Po spodem napis: St. Johanne Nepomucene. / ora pro nobis. (nad: M.Muryn)^

Powiat Racibórz (część w Wodzisławskim Państwie Stanowym, 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz pozostałe obiekty powiatu, poza Wodzisławskim Państwem Stanowym (>>)
X.Raciborskie obejmowało również należące dziś do Czech widły Odry i Olzy - okolice Starego Bogumina, Pudłowa, Kopytowa i Szonychela (zobacz >>)

   


 • Rudyszwałd (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): w tej wsi przy samej granicy czeskiej, przy ul. Wiejskiej blisko jej skrzyżowania z Zabełkowską, jest kapliczka domkowa z XIX wieku, zbudowana na rzucie prostokąta, z dwuspadowym dachem, elewacja zwieńczona trójkątnym szczytem, półkoliście zamknięte wejście flankowane pilastrami podtrzymującymi belkowanie. Nad wejściem data 1810. Wewnątrz drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena w aureoli

 • Rudyszwałd (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): w tej wsi przy samej granicy czeskiej, w kościele parafialnym Św. Trójcy jest ołtarz boczny barokowo-klasycystyczny z przemalowanym obrazem św. Jana Nepomucena z XVIII wieku. W zwieńczeniu - Florian (>>) (nad: J.D.)

 • Zabełków (gm. Krzyżanowice, pow. Racibórz, ): przy ulicy św. Jana i Długiej, na cokole stoi kamienna barokowa polichromowana figura Jana N. z palcem na ustach, z XIX wieku. Na frontowej stronie podstawy łacińska inskrypcja 'St. Nepomuk ora pro nobis', z tyłu imiona i nazwiska fundatorów. Osłonięto ją nieładnym blaszanym daszkiem


 

^

Powiat Jastrzębie Zdrój
(część w Wodzisławskim Państwie Stanowym, 16 + 5)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz obiekty z terenów powiatu należących dawniej do X.Bytomskiego, a później do Bytomskiego Wolnego Państwa Stanowego (>>)

Kult Jana N. w okolicach Jastrzębia notuje się od roku 1700. Poniżej lista i fotografie obiektów nepomuckich z terenu dzisiejszego Jastrzębia. Uwaga: część powiatu należała niegdyś do do X.Bytomskiego i została opisana na innej stronie (zobacz >>). Na jeszcze innej stronie kilka artykułów z lokalnej prasy opisujących dokładnie ich historię i związki miasta z Janem N., które doprowadziły do ogłoszenia Jana N. patronem Jastrzębia i umieszczenia w kościele relikwii janowych. Od roku 2002 corocznie organizuje się tu Nepomucenalia i konkurs wiedzy o Janie N. dla dziatwy szkolnej, Jego imię nosi też jadłodajnia przy parafii pw. św. Katarzyny w Jastrzębiu Górnym. 29 stycznia 2009 uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój w sprawie nadania nazw ulic pojawiła się ulica Naszego Ulubionego Świętego! Jest to odcinek dawnej ulicy Warszawskiej od ul. Północnej do ul. Pszczyńskiej. We wrześniu 2011 miasto wydało album poświęcony Janowi N. i jego wizerunkom na terenie gminy (>>)

zobacz osobną stronę z opisami i artykułami z prasy lokalnej (>>)


 
 • - Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): pierwsze miejsce w Jastrzębiu związane z Janem N. to okolice dawnego zamku w Jastrzębiu Górnym, gdzie stała niegdyś kamienna figura Jana N. z 1736 roku przekazana następnie do Rybnika przez ówczesnego właściciela zamku, hrabiego Ludwika von Strachwitz w 1823 roku (zobacz niżej oraz wpis dotyczący Rybnika powyżej)

 • - Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): przy dzisiejszej Alei Piłsudskiego (d. Średnicowa) była stara murowana kapliczka z 1823 roku z figurą Jana N. wybudowana przez rybniczan. Figura Jana z tej kapliczki znajduje się obecnie przy kościele Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (zobacz niżej) 21 września 2002 roku św. Jan Nepomucen został patronem miasta, co Watykan zatwierdził 14 grudnia 2001. Jej historia jest wyjątkowo bogata: w mieście, poniżej jastrzębskiego zamku jak to widać na jednej ze starych map, była niegdyś kamienna rzeźba Jana N. z 1736 roku. Została ona przekazana do Rybnika przez ówczesnego właściciela zamku, hrabiego Ludwika von Strachwitz około 1820 roku. W zamian z Rybnika do Jastrzębia przekazano drewniana figurę pochodzącą z kapliczki przy rybnickim ratuszu, dla której w roku 1823 Rybniczanie wybudowali w Jastrzębiu kaplicę pod wezwaniem św. Jana, w miejscu dzisiejszego Urzędu Miasta. Na jej utrzymanie Rybnik miał przekazywać rocznie 10 talarów. W latach 70. XX wieku została ona odnowiona i odbywały się tu tłumne nabożeństwa. Była to murowana tynkowana budowla o spłaszczonym półokrągłym szczycie kryjącym dwuspadowy daszek, z półokrągło zwieńczonym wejściu. Niestety starą kapliczkę zburzono w 1975 roku, po przenosinach figury na nowe miejsce (zobacz niżej). Zobacz artykuł na temat całej tej historii (>>)!

 • - Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): po uzyskaniu od komunistów zezwolenia na budowę nowego kościoła Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła zwanego "Na Górce" obok nowej świątyni wybudowano nową kapliczkę i po wielu kłopotach z władzami 14.09.1975 roku przeniesiono tam starą rybnicką figurę Jana N. z Al. Piłsudskiego (zobacz wyżej). Murowana bielona kapliczka o dwuspadowym daszku ciągle stoi, ale ma już status obiektu ponepomuckiego w związku z kolejnymi przenosinami figury (zobacz niżej)

 • Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): po wykończeniu dolnego kościoła (zobacz niżej) starą figurę Jana N. przeniesiono po raz kolejny i umieszczono ją w przykościelnej sadzawce na tyłach ołtarza. Miała ona ozdobny daszek, ale na najnowszych fotografiach już go nie widać. Zobacz artykuł na ten temat (>>)

 • Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): dolny kościół Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła przy ulicy Popiełuszki 1a ma wezwanie św. Jana Nepomucena. Nad wejściem umieszczono okazałą płaskorzeźbę wykonaną w metalu przedstawiającą Jana i garnących się do niego wiernych. Cały kościół powstał na miejscu starej kapliczki Jana N. (zobacz wyżej) w 1974 roku (nad: D.M.)

 • Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): D.M. nadesłał ciekawostkę - przy Pszczyńskiej 128b, w domu parafialnym parafii św. Katarzyny, działa Jadłodajnia Parafialna pod wezwaniem św. Jana Nepomucena! Obok - ulotka informacyjna jadłodajni (nad: D.M.)

 • Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój): w rocznicę 40-lecia nadania praw miejskich wybito medal, na awersie którego jest wizerunek Jana N. w kapliczce i daty objęcia przez Jana patronatu nad miastem (nad: D.M.)

 • Jastrzębie Zdrój (gm. i pow. Jastrzębie Zdrój, ): odcinek dawnej ulicy Warszawskiej od ul. Północnej do ul. Pszczyńskiej dnia 29 stycznia 2009), uchwałą Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój, nazwano ulica Świętego Jana Nepomucena

^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. Popiełuszki 1a

 

Po ukończeniu nowego kościoła wraz z jego dolną częścią poświęcona Janowi N. (zobacz wyżej) w 1980 roku biskup Bednorz przekazał nowej parafii relikwie (>>) św. Jana Nepomucena. Zawarto je w relikwiarzu w kształcie krzyża, ze szklaną komorą na relikwie na przecięciu ramion. Wewnątrz umieszczono też stosowną karteczkę z imieniem świętego^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

al. J. Piłsudskiego 62

 

W kościele Miłosierdzia Bożego znajduje się współczesny obraz z Janem N. (nad: M.Muryn)


^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

al. J. Piłsudskiego 60

 

W Urzędzie Miasta, w sali obrad, na ścianie powieszono obraz przedstawiający patrona miasta - Jana N. Obraz jest współczesny i jest portretem figury JN ze starej kapliczki, dziś rezydującej koło kościoła MB (zobacz wyżej) (nad: M.Muryn)


^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

al. J. Piłsudskiego 60

 

W Urzędzie Miasta (zobacz też wyżej), w gabinecie Prezydenta (o ile aktualne władze nic nie zmieniły w tej kwestii) rezyduje współczesna drewniana figurka patrona miasta - Jana N.  W trakcie plenerowego widowiska "Jan Nepomucen" była ona zanurzana w fontannie miejskiej. Nie wiem, czy jest to zwyczaj cykliczny, czy jednorazowa akcja (nad: M.Muryn)^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. M.Witczaka 4

 

W Galerii Historii Miasta w roku 2016 prezentowana była wystawa pt. "Wszyscy Święci", a w jej ramach współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. wykonana w stylu ludowym przez miejscowego rzeźbiarza Jerzego Soremskiego (zobacz też niżej). rzeźba ta została sprzedana i  nie znamy jej aktualnej lokalizacji - przepisanie jej do Jastrzębia oraz do tej galerii jest tylko symboliczne (nad: M.Muryn)^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. M.Witczaka 4

 

W Galerii Historii Miasta w czerwcu 2019 znajdowała się współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. wykonana w stylu ludowym przez Jerzego Soremskiego. Rzeźba ta została tu umieszczona po sprzedaży poprzedniej nepomuckiej pracy tego twórcy (zobacz wyżej) i jest do niej podobna - ma nieco silniej skręconą głowę (nad: M.Muryn)^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. M.Witczaka 4

 
 

W Galerii Historii Miasta w czerwcu 2019 znajdowała się kolejna, niemal identyczna współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. wykonana w stylu ludowym przez Jerzego Soremskiego (zobacz wyżej). Została sprzedana prosto z tej wystawy (nad: M.Muryn)

 

^
Jastrzębie Zdrój pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. M.Witczaka 4

 

W Galerii Historii Miasta prezentowana była wystawa pt. "Wszyscy Święci", a w jej ramach współczesna drewniana figura Jana N. wykonana przez miejscowego rzeźbiarza Jerzego Soremskiego. Od powyższych różni się brakiem polichromii (zobacz wyżej) (nad: M.Muryn)^
Jastrzębie Zdrój-Moszczenica-Połowioki pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. Komuny Paryskiej / gen. Dąbrowskiego

 

W dawnej wsi, dziś dzielnicy Jastrzębia, w miejscu zwanym Połowioki, jest murowana kapliczka Jana N. z wieżyczką dzwonniczą, być może pełniąca niegdyś rolę kapliczki burzowej. Ufundowana w 1854 roku przez Wawrzyna Koczora. Odprawiane są tu nabożeństwa ku czci Świętego. Niestety pierwotna lokalizacja znajdowała się w obniżeniu terenu i budynek na skutek nagłych zalań uległ zniszczeniu. W związku z realizowaną przebudową skrzyżowania ulic przeniesiono kapliczkę o około 20 metrów. Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków, a prace prowadzone były w uzgodnieniu ze służbami konserwatorskimi. Na zlecenia miasta wykonany został projekt oraz podjęto decyzję o realizacji inwestycji. Rozbiórką, przeniesieniem i odtworzeniem kapliczki zajęła się firma zewnętrzna. Kapliczka została obudowana z nowej cegły, a z oryginalnych elementów pozostała m.in. dzwonnica z krzyżem na szpicy. Odrestaurowane zostały również rzeźby znajdujące się we wnętrzu kapliczki. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane ze środków publicznych Urzędu Miasta. Odbywa się tu nawet konkurs wiedzy na temat Jana Nepomucena dla dzieci! Zobacz artykuł na ten temat (>>) (uzup: M.Muryn)^
Jastrzębie Zdrój-Moszczenica-Połowioki pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. Profesora Rudolfa Ranoszka 63 

 

W kapliczce-wnęce we frontowej ścianie domu znajduje się niewielka figurka Jana N., wykonana w stylu ludowym, polichromowana i zaopatrzona w pięciogwiaździstą aureolę. Dawniej umieszczona była w kapliczce na drzewie, dziś dzieli wnękę z Chrystusem Frasobliwym^
- Jastrzębie Zdrój-Cisówka pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. Cieszyńska 213

 

W tej wsi, dziś dzielnicy Jastrzębia, przy drodze do Zebrzydowic jest murowana bielona kapliczka ponepomucka z 1826 roku,  znajduje się murowana kapliczka, którą w 1826 roku ufundował ówczesny właściciel Cisówki i całej okolicy Ludwik von Strachwitz. Nie ma już w niej niestety drewnianej polichromowanej ludowej figury Jana N., która została skradziona (>>). Pomimo to 21 maja nadal odbywają się tu nabożeństwa ku czci św. Jana. W roku 2013 obiekt został wyremontowany przez Urząd Miasta, jednak ksiądz nie zainteresował się nią i odmówił zakupu nowej figury JN - powiedział, że skoro miasto wyremontowało kapliczkę to niech też kupi figurę. Obecnie w kapliczce duże zdjęcie Jana Pawła II (uzup: M.Muryn)^
- Jastrzębie Zdrój-Ruptawa pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój  
 

W tej dawnej wsi, dziś dzielnicy miasta Jastrzębia, przy głównej drodze, poniżej kościoła, była murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z roku 1850, wybudowana przez Jana Lipkę. Ze zdjęcia można wnioskować, że była podobna do tej z Cisówki (zobacz wyżej). W latach 90. (inne źródło: 70. lub 80.) znajdowała się w złym stanie technicznym i rozebrano ją. Figurę z tej kapliczki przeniesiono do kościoła (zobacz niżej)

 

^
Jastrzębie Zdrój-Ruptawa pow. Jastrzębie Zdrój gm. Jastrzębie Zdrój

ul. ks. Płonki 5

 

W tej dawnej wsi, dziś dzielnicy miasta Jastrzębia, w kościele Niepokalanego Serca NMP jest XIX-wieczna figura Jana N., drewniana, polichromowana, statyczna, statyczna, z małym krzyżykiem w prawej ręce. Rzeźba pochodzi ze zrujnowanej w latach 70. XX wieku kapliczki (zobacz wyżej)

 

 


  Źródła>>
^
@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©