@ Bookmark and Share 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


spis >>


Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Wielkopolska > województwa: brzesko-kujawskie, łęczyckie i inowrocławskie z Ziemią Dobrzyńską
województwo inowrocławskie > dawne Powiaty: Inowrocław, Bydgoszcz oraz Ziemia Dobrzyńska
województwo brzesko-kujawskie > dawne Powiaty: Brześć, Radziejowo (vel Radziejów), Przedecz, Kowal i Kruszwicka
województwo łęczyckie > dawne Powiaty: Łęczyca, Orłów, Brzeziny

Nepomuki Kujawskie

THURI Frantisek Xaver - Cantata honorem sancti Joani Nepomuceni - choral

Nepomuki Kujawskie to Jany z trzech dawnych województw I RP:


woj. inowrocławskie >>
wraz z
Ziemią Dobrzyńską >>

woj. brzesko-kujawskie >>

woj. łęczyckie >>Gloger, 1903: województwo Inowłocławskie graniczyło na północ z województwem Pomorskiem, tudzież przez Wisłę z województwem Chełmińskiem, na zachód przez Wisłę z ziemią Dobrzyńską, na południe z województwem Brzeskiem, a na zachód z północną częścią województwa Kaliskiego (z której za Stanisława Augusta utworzono województwo Gnieźnieńskie). Województwo Inowłocławskie posiadało przestrzeni 53 mil (...) Województwo Inowłocławskie dzieliło się na 2 powiaty: nieco mniejszy Inowłocławski i większy Bydgoski (...)

Ziemia Dobrzyńska, za Wisłą położona, miała kształt podobny do trójkąta, którego podstawę południowo-zachodnią stanowiła Wisła, bok północno-zachodni Drwęca, a ścianę wschodnią wpadająca także do Wisły Skrwa. Za Drwęcą leżała ziemia Chełmińska, później województwo tej nazwy, do Prus królewskich należące, za Skrwą Mazowsze płockie (...) Ziemia Dobrzyńska dzieliła się na 3 powiaty: Dobrzyński, Rypiński i Lipnowski, (ustanowiony w miejsce dawnego Słońskiego). Ziemia ta, lubo uchwałą sejmu 1717 roku do województwa Brzesko-kujawskiego, a następnie do Inowłocławskiego przyłączona, nie przestała wszakże odrębnie się rządzić.

Województwo Brzesko-kujawskie graniczyło od północy z Inowłocławskiem i przez Wisłę z ziemią Dobrzyńską, od wschodu z województwem Rawskiem, od południa z Łęczyckiem i Kaliskiem, od zachodu także z Kaliskiem, a w ostatnich czasach Rzeczypospolitej z nowo utworzonem Gnieźnieńskiem. Rozległość województwa Brzesko-kujawskiego wynosiła mil kwadratowych niespełna 60 (...)

Województwo Łęczyckie graniczyło na północy z Brzesko-kujawskiem i Rawskiem. Część granicy północno-wschodniej z województwem Rawskiem stanowiła rzeka Przysowa (od wsi Trębisk aż do połączenia się z Bzurą). Wschodnią ścianę od miasteczka Soboty aż do rzeki Pilicy pod Brzegiem stanowiło województwo Rawskie. Na południu rzeka Pilica na kilkomilowej przestrzeni (od Białobrzegów do Brzegu) rozgraniczała województwo Łęczyckie od Sandomierskiego. Zachodnią granicę dawało województwo Sieradzkie i na małej przestrzeni w okolicy Koła, Kaliskie. W tej południowo-zachodniej ścianie dwie rzeki Ner i Wolborka płynęły granicą województw. Województwo Łęczyckie miało figurę mocno wydłużoną od Kłodawy i Grzegorzewic na północno-zachodzie, do rzeki Pilicy na południo-wschodzie. Obejmowało przestrzeni około 80 mil (...)
 

>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW
 po sąsiedzku: >>    NEPOMUKI WIELKOPOLSKIE >>    NEPOMUKI SIERADZKIE >>    NEPOMUKI POMORSKIE
 

^

^

 
 
    

 

Gloger, 1903:
Województwo Inowłocławskie graniczyło na północ z województwem Pomorskiem, tudzież przez Wisłę z województwem Chełmińskiem, na zachód przez Wisłę z ziemią Dobrzyńską, na południe z województwem Brzeskiem, a na zachód z północną częścią województwa Kaliskiego (z której za Stanisława Augusta utworzono województwo Gnieźnieńskie). Województwo Inowłocławskie posiadało przestrzeni 53 mil (...) Województwo Inowłocławskie dzieliło się na 2 powiaty: nieco mniejszy Inowłocławski i większy Bydgoski (...)


^
Powiat Inowrocław (część w d.woj. inowrocławskim, 6)

zobacz na mapie google >>

 


^
Inowrocław powiat: Inowrocław gm: Inowrocław ul. Gordona Bogdana
 
 

W kościele farnym św. Mikołaja jest ołtarz w nawie południowej, rokokowy z II połowy XVIII wieku z rzeźbą Jana Nepomucena

 

^
Inowrocław powiat: Inowrocław gm: Inowrocław ul. Gordona Bogdana
 
 

W  tym samym kościele farnym św. Mikołaja (zobacz wyżej), w tym samym ołtarzu (zobacz wyżej) jest obraz z wizerunkiem św. Jan Nepomucena

 

^
Gniewkowo powiat: Inowrocław gm: Gniewkowo  
 
 

W kościele parafialnym śśw. Mikołaja i Konstancji, przy głównym ołtarzu na regencyjnej konsoli przyściennej rzeźba Jana Nepomucena, barokowa z II ćwierci XVIII wieku

 

^
Gniewkowo powiat: Inowrocław gm: Gniewkowo  
 
 

W tym samym kościele śśw. Mikołaja i Konstancji (zobacz wyżej),  przy bocznym ołtarzu, na regencyjnej konsoli przyściennej rzeźba Jana Nepomucena, barokowa z II połowy XVIII wieku

 


^
Gniewkowo powiat: Inowrocław gm: Gniewkowo ul. Paderewskiego
 

Przy kościele śśw. Mikołaja i św. Konstancji (zobacz wyżej) stoi ceglana kapliczka z II połowy XIX wieku. Wewnątrz drewniana polichromowana Jana N.

 

^
Pakość powiat: Inowrocław gm: Pakość ul. Inowrocławska 4
 
 

W kaplicy Wniebowzięcia NMP - elementu Kalwarii Pakoskiej - górny obraz w ołtarzu poświęcony jest Janowi N. (nad: Pietrosul)

 

^
Kościelec powiat: Inowrocław gm: Pakość  
 

Przy kościele św. Małgorzaty na wysokim ceglanym cokole stoi kamienna figura Jana N. z XVIII wieku. Postument pochodzi z czasów późniejszych, bo napis na nim głosi "F.W.K. [X.?] M.W.K.P.K.1837."^
Powiat Żnin (część należąca do d.woj. inowrocławskiego, 1)

zobacz na mapie google >>

 

zobacz resztę powiatu leżącą na terenie d.woj. gnieźnieńskiego >>

     

^
Łabiszyn-Wieś powiat: Żnin gm: Łabiszyn  
 

W tej miejscowości leżącej zasadniczo na terenie d.woj. gnieźnieńskiego (zobacz resztę tego powiatu >>), ale w części położonej po wschodniej stronie Noteci - a więc już na terenie Kujaw, przed kościołem klasztornym św. Mikołaja stoi kamienna figura Jana N., późnobarokowa z XVIII wieku. W roku 2018 (lub niedługo przedtem) została pięknie odrestaurowana i polichromowana (nad: A.Pi., uzup: P.K.)^
Powiat Aleksandrów Kujawski (3)

zobacz na mapie google >>

   

 

^
Grabie powiat: Aleksandrów Kujawski gm: Aleksandrów Kujawski  
 

W kościele św. Wacława jest kaplica Jana N. (dawniej prezbiterium) z ołtarzem, w którym znajduje się retabulum w formie baldachimu z rzeźbą Jana N. z aniołkiem u stóp. Na mensie malowana scena Topienia Świętego z mostu do Wełtawy. Koniec XVIII wieku

 


^
Nieszawa powiat: Aleksandrów Kujawski gm: Nieszawa ul. Noakowskiego
 

W kościele św. Jadwigi, w ołtarzu bocznym, jest przemalowany XVIII-wieczny obraz Jana N. Jan ma biret na głowie, a w rękach krucyfiks i palmę. W tle scena Topienia (uwaga: obraz okresowo bywa przesłaniany innym, przedstawiającym bodajże św. Jadwigę!)

W tym samym kościele św. Jadwigi, w zwieńczeniu innego ołtarza bocznego ołtarza jest obraz przedstawiający Apoteozę pewnego świętego, na pierwszy rzut oka bardzo podobnego do Jana N. Informacja o nepomuckości dzieła, potwierdzona przez opryskliwą siostrę zakonną, ale zakwestionowana przez proboszcza okazała się fałszywa - uskrzydlone serce w prawym górnym rogu obrazu wskazuje na Kajetana z Thieny. Obiekt przesunięty do kategorii Pseudonepomuków (>>)^
Ciechocinek powiat: Aleksandrów Kujawski gm: Ciechocinek ul. Słońsk Górny / Lipnowska
 

Przy skrzyżowaniu drogi wiodącej ku Wiśle z inną, na wysokim betonowym słupie ustawiono współczesną (2014) drewnianą figurę Jana N. autorstwa Krzysztofa Zawackiego Poniżej tabliczki "ŚW. JAN / NEPOMUCEN / PATRON / POWODZIAN" umieszczono drugą z oznaczeniem poziomu wody powodziowej (nad: Pietrosul)^
Powiat Nakło (część należąca do d.woj. inowrocławskiego, 1)

zobacz na mapie google >>

   

zobacz resztę powiatu leżącą na terenie d.woj. gnieźnieńskiego >>

   

^
Minikowo powiat: Nakło gm: Nakło  
 
 

Na cmentarzu kapliczka z figurą Jana N. na miejscu dawnego kościoła

 


^
Powiat Bydgoszcz (7)

zobacz na mapie google >>

 

zobacz resztę powiatu leżącą na terenie d.woj. gnieźnieńskiego >>


^
Bydgoszcz powiat: Bydgoszcz gm: Bydgoszcz ul. Farna
 

Przed bydgoską konkatedrą, od strony północnej, przy jazie farnym, stoi figura św. Jana Nepomucena, kamienna na granitowym cokole, pochodząca z lat 1729–1745. Początkowo stała na ceglanym postumencie i w innym miejscu - bliżej ratusza. Remontowana w 2008 oraz 2017 roku • Bydgoszcz (gm. i pow. Bydgoszcz, ): w tutejszym muzeum przechowuje się co najmniej jeden wizerunek Jana N. - wiem o pochodzącej z Gdańska rzeźbie autorstwa Edmunda Zielińskiego

 • Bydgoszcz (gm. i pow. Bydgoszcz): na wystawie bydgoskiego antykwariatu w styczniu 2013 pojawiło się czasopismo "Rodzina Polska" wydane w Warszawie w roku 1933. Na okładce - Jan N. nr 1 (nad: S.Ł.)

 • Wudzyn (gm. Dobrcz, pow. Bydgoszcz, ): na dwustopniowym cokole murowana kapliczka z półokrągłą wnęką zamkniętą oknem, w niej drewniana polichromowana figura Jana N., przełom XIX i XX wieku. Pod wnęka tablica z napisem "Św. Janie módl się za nami"


^
Dobrcz powiat: Bydgoszcz gm: Dobrcz ul. Długa
 

W neogotyckim kościele św. Wawrzyńca, na prawo od głównego ołtarza, zawieszono obraz Jana N. z przełomu XVIII i XIX wieku. Prawdopodobnie pochodzi on z drewnianej kaplicy Jana Nepomucena, stojącej obok starego drewnianego kościoła, która spłonęła wraz z nim w połowie XIX wieku. Jan lewituje na obłoku, ma palec przy ustach, palmę i krzyżyk. W tle Most Karola. Najbardziej zaskakującym elementem jest aureola o nadmiarowej liczbie gwiazdek - 7 (nad: E.Ochmański)

 

^
Koronowo powiat: Bydgoszcz gm: Koronowo ul. Farna
 

W kościele filialnym św. Andrzeja, w zwieńczeniu jednego z ołtarzy, jest barokowy półplastyczny wizerunek Jana N. Po obu stronach uskrzydlone putta


^
Koronowo powiat: Bydgoszcz gm: Koronowo ul. Bydgoska
 

W kościele pocysterskim Wniebowzięcia NMP, w zwieńczeniu jednego z bocznych ołtarzy, jest barokowy okrągły medalion z Janem N. Jan adoruje wzrokiem krzyż, w tle Most Karola. Jest też tutaj, stojąca na przyściennej konsoli, figura jednego ze świętych, nieco podobna do Jana N., lecz nim nie będąca (nad: P.K.) 
 
    

 

^

Ziemia Dobrzyńska
woj. inowrocławskiego

(21 + 1)

zobacz na mapie google >>^
Powiat Golub-Dobrzyń (8)

zobacz na mapie google >>

 

   

^
Dulsk powiat: Golub-Dobrzyń gm: Radomin  
 

W kościele Wniebowzięcia NMP, w lewym ołtarzu bocznym, jest obraz przedstawiający Jana N. W tle, na stole, biret i zapieczętowany list. Z drugiej strony most i scena Topienia, w górze anioły z palcem na ustach i z Językiem. Jana wyróżnia go ciekawa aureola - na płótno nałożono tworzące koronę trójkąty ze złotej blachy, a do niej przyczepiono gwiazdki (nad: A.C.)

 

^
Dulsk powiat: Golub-Dobrzyń gm: Radomin  
 

W  kościele Wniebowzięcia NMP (zobacz wyżej) jest neogotycki feretron z wizerunkiem Jana N. W tle Most Karola w Pradze i nieokreślona świątynia (nad: Thomas)

 

^
Dulsk powiat: Golub-Dobrzyń gm: Radomin  
 

W kościele pocysterskim Wniebowzięcia NMP, po lewej stronie bocznego ołtarza św. Tekli ustawiono drewnianą polichromowaną barokową figurę Jana N. z krzyżem w dłoni (nad: E.Ochmański)

 


 • Obory (gm. Zbójno, pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, ): w parku klasztornym rzeźba Jana N. (nad: R.K.). Jakiś czas sądziłem, że jest to barokowa kamienna figura, lecz wizyta w sierpniu 2011 pozbawiła mnie złudzeń - jest to odlew z tworzywa sztucznego wydający przy popukaniu głuchy odgłos. Jest to odlew z żywicy epoksydowej z Pracowni Rzeźbiarsko-Odlewniczej "ARKADA" w Łowcach (>>) koło Jarosławia (zobacz też: Jarosław,  Krasiczyn, Jasło, Kołaczyce (ruskie >>), Lubienia (sandomierskie >>) ...)

 • Obory (gm. Zbójno, pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, ): na szczycie bramki ogrodzenia klasztornego jest statyczna kamienna rzeźba Jana N. (nad: R.K.)

 • Obory (gm. Zbójno, pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, ): w klasztorze karmelitów jest rokokowy ołtarz nepomucki. Jego snycerska oprawa utworzona została z wolut, skrętów, motywów liściastych i draperyjno-baldachimowych. W nim obraz Jana N. z II połowy XVIII wieku

 • Obory (gm. Zbójno, pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, ): w kaplicy Opatrzności Bożej kościoła klasztornego jest pochodzący z 1704 roku ołtarz w stylu regencji, a nim rzeźba Jana N.

 • Obory (gm. Zbójno, pow. Golub-Dobrzyń, woj. kujawsko-pomorskie, ): w kościele karmelitów jest jeszcze jedna figura Jana N. z XVIII wieku


^
Powiat Rypin (7)

zobacz na mapie google >>

 


^
Rypin powiat: Rypin gm: Rypin ul. Jana Pawła II 9
 

Prawdopodobnie na plebanii przechowywana jest drewniana rzeźba Jana N. pochodząca z kościoła p.w. św. Trójcy w Rypinie. Drewniana, w lekkim kontrapoście, w birecie, z uszkodzoną prawą ręką i dolną partią, bez atrybutów w dłoniach. Była obecna na wystawie "Święci Pańscy w tradycji ludowej" w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie (uwaga: sprawdzić na miejscu - inne możliwości to Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, muzeum we Włocławku, parafia św. Jadwigi w Nieszawie, kolekcja prywatna)

 

^
Rypin (?) powiat: Rypin gm: Rypin ul. Warszawska 20 (?)
 

W Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie kilka lat temu prezentowana była wystawa "Święci Pańscy w tradycji ludowej". Pokazano na niej drewniana figurkę Jana N., ludową, ze śladami polichromii, ustawioną na cokoliku. Nie znamy miejsca jej stałego pobytu - może to być Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, muzeum we Włocławku, parafia św. Trójcy w Rypinie (zobacz wyżej) parafia św. Jadwigi w Nieszawie, kolekcja prywatna (uwaga: zweryfikować)

 

^
Sadłowo powiat: Rypin gm: Rypin ul.
 

W kościele św. Jana Chrzciciela, w bocznym rokokowym ołtarzu, znajduje się obraz Jana N. w złotej ramie

 

 • Skrwilno (gm. Skrwilno, pow. Rypin, woj. kujawsko-pomorskie, ): w tej miejscowości na granicy Mazowsza i Ziemi Dobrzyńskiej odnalazłem Nepomuka w postaci drewnianej figury w lewym skrzydle głównego ołtarza w kościele parafialnym, który leży na zachód za graniczną rzeką Skrwą, a więc należy do Ziemi Dobrzyńskiej

 


^
Urszulewo powiat: Rypin gm: Skrwilno  
 

Źródła donosiły, że w tej miejscowości tuż za granicą Mazowsza jest Jan N. "Stał od wiek, wieków" - tak najczęściej odpowiadają rodowici mieszkańcy Urszulewa. Przez lata figura stała w centrum miejscowości, by strzec mieszkańców, jak sami twierdzą, przed niebezpieczeństwami związanymi z wodami Jeziora Urszulewskiego. Dziś urszulewianie podkreślają, iż św. Jan Nepomucen dobrze ich strzegł, gdyż, jak pamięcią sięgnąć, nikt spośród nich nigdy się nie utopił. W tradycji lokalnej najczęściej mówi się o figurze "Jana", "Świętygo Jana", rzadziej już dodaje się "Jana Nepomucena", a prawie wcale nie nazywa się go skrótowo Nepomukiem. Figurę najczęściej zdobiono papierowymi kwiatami i kolorowymi wstążkami. Zdarzało się, że kondukt żałobny, odprowadzając zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku, przechodził obok figury Świętego. I w ten sposób św. Jan Nepomucen, spoglądając z wysokiego słupa, pożegnał niejednego mieszkańca wioski. Na pustych nocach śpiewało się też pieśni do świętego Jana Nepomucena, które, o dziwo, przetrwały nie tylko na kartkach zeszytów przekazywanych z pokolenia na pokolenie, ale i w żywej pamięci mieszkańców. Obecność Jana, świętego Jana Nepomucena, nad Jeziorem Urszulewskim była tak wyraźna, iż nawet zdominował on Jana Chrzciciela do tego stopnia, że mieszkańcy święcenie wód w dniu 24 czerwca wiązali z Nepomucenem. Podczas II Wojny Światowej mieszkańcy, obawiając się zniszczenia figury przez hitlerowców, wykopali ją wraz ze słupem, opakowali w natłuszczone pakuły i szmaty i zakopali. Przez wiele lat przechowywana w wilgoci uległa poważnemu zniszczeniu i straciła swój pierwotny urok.
Moja wizja lokalna w początkach lat 2000. wykazała, że figury nie ma na jej miejscu. We wrześniu 2005 otrzymałem informacje od Pani Krystyny Pawłowskiej, Kustosz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, że rzeźba ta została zabrana ze swym słupem w 1988 roku (ze względu na fatalny stan zachowania) do tego Muzeum (zobacz niżej, Włocławek, ul. Bulwary 6, Katalog zbiorów, Włocławek 1998; poz. kat. 133), za zgodą proboszcza ze Skrwilna. Obecnie, po konserwacji, znajduje się ona na klatce schodowej w Muzeum.
1 lipca 2017 odsłonięta została nowa figura Jana N. Jest to następczyni starej rzeźby, wiernie odtworzonej przez lipnowskiego artystę. Stanęła w centrum miejscowości, w bliskim sąsiedztwie pierwotnej lokalizacji, na tzw. "kliniku", trójkątnym fragmencie działki, przekazanej i urządzonej w tym celu przez jej właściciela, który dostarczył też materiał na nową figurę oraz opłacił honorarium artysty. Akcję wspierała grupa mieszkańców Urszulewa, dyrektor MZD w Rypinie, wójt gminy Skrwilno i miejscowy zakład. Program uroczystości obejmował odśpiewanie pieśni "Witaj Janie z Bolesławia", recytację okolicznościowego wiersza "Powrót Jana", mszę św. z procesją, poświęcenie wód i wszelkich sprzętów pływających. Nowy Jan ma aureolę o trzech (!) dużych gwiazdach, długi krzyż, czarny biret, sutannę i pelerynę zawiązaną czerwonym sznurem, białą komżę i zieloną palmę z lewej ręce (nad: K.Ma.) (uzup: K.Ma.)^
Urszulewo (Szczutowo? Skrwilno?) powiat: Rypin gm: Skrwilno  
 

Z okazji odsłonięcia 1 lipca 2017 nowej figury Jana N. (zobacz wyżej), jako dar od mieszkańców Urszulewa, został zakupiony ornat z wizerunkiem Świętego Jana Nepomucena. Nie wiem, do którego kościoła trafił na stałe (Szczutowo? Skrwilno?), więc tymczasowo przypisuję go do tej lokalizacji (nad: K.Ma.)

 

^
Urszulewo powiat: Rypin gm: Skrwilno  
 

Z okazji poświęcenia 1 lipca 2017 nowej figury Jana N. (zobacz wyżej), przygotowane zostały miniaturowe figurki - kopie odsłanianej rzeźby. Nie jest ustalona ilość tych figurek, jest ich co najmniej 12. Zapewne zostały ofiarowane gościom podczas ceremonii i rozjechały sie po Polsce, ja symbolicznie przypisuję je, jako jedną pozycję, do Urszulewa (nad: K.Ma.)

 

^
Powiat Lipno (5+1)

zobacz na mapie google >>

  • Kikół (gm. Kikół, pow. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie): kamienny barokowy Nepomucen na wysokim kopcu nad jeziorem

 • Trutowo (gm. Kikół, pow. Lipno, woj. kujawsko-pomorskie, ): w kościele karmelitów św. Anny, z lewej strony ołtarza głównego jest rzeźba Jana N., zapewne z XVIII wieku. Jest raczej nietypowa (uwaga: sprawdzić szczegóły i źródła)
 • Skępe (gm. Skępe, pow. Lipno, ): w kościele klasztornym należącym do bernardynów zawieszono ciekawy obraz nepomucki. Jana N. przedstawiono w trakcie unoszenia go do nieba przez dwa anioły, z lekko zezowatymi oczyma wzniesionymi do góry, z palmą męczeńską w ręce. Dosyć niezwykła jest aureola Jana - jest to podwójny otok, pionowy i poziomy, oba składające się z pięciu gwiazd. Połowa XIX wieku

 • Huta Skępska (gm. Skępe, pow. Lipno, ): przy kaplicy pw. Stanisława BM, na cokole z kamieni polnych stoi betonowa figura Jana N. w zbyt małym birecie. Uszkodzona - ubytek dłoni, brak atrybutów. Kaplica pochodzi z roku 1975, figura zapewne z tych samych czasów (nad: Thomas)

 • Karnkowo (gm. Skępe, pow. Lipno, ): w sklepionej konchowo wnęce w bocznej fasadzie kościoła św. Jadwigi, nad bocznym południowym wejściem, ustawiono polichromowaną figurę Jana N., zapewne XIX-wieczną, w czarnym birecie, z długim krzyżem w prawym ręku

 • ¿ Karnkowo (gm. Skępe, pow. Lipno): wewnątrz kościoła św. Jadwigi, po prawej stronie ołtarza głównego, najprawdopodobniej rezyduje polichromowana figura Jana N. w fioletowej pelerynie (uwaga: sprawdzić w godzinach otwarcia kościoła!)^
Powiat Toruń (część należąca do Z.Dobrzyńskiej woj. inowrocławskiego, 1)

zobacz na mapie google >>

 

     

^
Dobrzejewice gm: Obrowo  
 

W oszklonej kapliczce koło kościoła rezyduje typowa statyczna polichromowana figura Jana N pozbawiona atrybutów (nad: E.Ochmański) 
 
    

 

Gloger, 1903:
Województwo Brzesko-kujawskie graniczyło od północy z Inowłocławskiem i przez Wisłę z ziemią Dobrzyńską, od wschodu z województwem Rawskiem, od południa z Łęczyckiem i Kaliskiem, od zachodu także z Kaliskiem, a w ostatnich czasach Rzeczypospolitej z nowo utworzonem Gnieźnieńskiem. Rozległość województwa Brzesko-kujawskiego wynosiła mil kwadratowych niespełna 60 (...)

Korona > Wielkopolska > województwo brzesko-kujawskie > dawne powiaty: Brześć, Radziejowo (vel Radziejów), Przedecz, Kowal i Kruszwicka


^
Powiat Włocławek (8 + 1)

zobacz na mapie google >>

 

   

^
- Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek  
 

Przed katedrą Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na Pl. Kopernika do II wojny światowej stała kamienna barokowa figura Jana N. z I połowy XVIII wieku, na ceglanym cokole otoczonym metalową balustradą. W 1770 kanonik Grzegorz Strzelecki ufundował nową tablicę fundacyjną na miejsce zniszczonej. Pomnik został zburzony przez Niemców w roku 1940. Dzisiaj na tym miejscu urządzono klomb kwiatowy^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek  
 

W katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, powyżej zaplecków w po lewej stronie prezbiterium, pod neogotyckim baldachimem umieszczono polichromowaną figurę Jana N. z krzyżem i palmą (nad: M.Muryn)^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek  
 

W katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w pierwszej kaplicy po lewej stronie, koło ołtarza św. Józefa ustawiono krępą polichromowaną figurę Jana N. z palmą (nad: M.Muryn)Włocławek: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
[gm. Włocławek, pow. Włocławek]: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej przy Bulwarze jest kolekcja ludowych i współczesnych ludowych figur z Kujaw (Wołuszewo) i Ziemi Dobrzyńskiej (Urszulewo, Zaduszniki) - jak głosi nazwa muzeum - ale również zza granicy regionu, z Mazowsza (Dzięgielewo)
 

^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek ul. Bulwar Piłsudskiego 6
 

[nr kat. 133] W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku znalazł się odrestaurowany Jan Urszulewski (Katalog zbiorów, Włocławek 1998; poz. kat. 133; zobacz wyżej). We wrześniu 2005 otrzymałem informacje od Pani Krystyny Pawłowskiej, Kustosz Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, że rzeźba ta została zabrana ze swym słupem w 1988 roku (ze względu na fatalny stan zachowania) z Urszulewa do tego Muzeum (poz. kat. 133), za zgodą proboszcza ze Skrwilna. Obecnie, po konserwacji, znajduje się ona na klatce schodowej w Muzeum. Figura pochodzi prawdopodobnie z przełomu XVIII i XIX wieku. W oryginale wykonana z drewna sosnowego, dzisiaj ma 117 cm wysokości i 40 cm szerokości. Z racji licznych ubytków, w tym części głowy i biretu, musiała być zdecydowanie wyższa. U dołu resztki podstawki wykonanej w tym samym kawałku drewna sosnowego, co sama figura. Zauważalne ślady polichromii. Wyraźne ubytki na wysokości rąk i twarzy Świętego oraz brak atrybutów, które na pewno być musiały, podobnie jak zadaszenie, które było charakterystyczne dla tego typu przedstawienia. Święty ubrany w strój kanonika – sutannę, rokietę i mantolet. Na głowie biret i najprawdopodobniej aureolę z tradycyjnymi pięcioma gwiazdami, obecnie już nieistniejącą. Pierwotnie słup z figurą otoczony był drewnianym, sztachetowym płotkiem. Obiekt jest opisany w pracy Pani Kustosz pt. "Zabytkowa ludowa rzeźba w drewnie". Stara rzeźba jest drewniana, bardzo skorodowana, z malutką już główką i cienką szyją, co zaprzecza źródłu, które mówi o kamiennej figurze. Podczas II Wojny Światowej mieszkańcy, obawiając się zniszczenia figury przez hitlerowców, wykopali ją wraz ze słupem, opakowali w natłuszczone pakuły i szmaty i zakopali. Przez wiele lat przechowywana w wilgoci uległa poważnemu zniszczeniu i straciła swój pierwotny kształt, ale nie urok (uzup: K.Ma.)^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek ul. Bulwar Piłsudskiego 6
 

W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prezentowana jest drewniana ludowa figurka Jana N. z Dzięgielewa (pow. Sierpc, gm. Gozdowo, Mazowsze >>) pochodząca z roku 1866. Jej autorem jest prawdopodobnie Antoni Bońkowski. Postać przedstawiona w statycznej frontalnej pozie, z pustymi już rękami, które zapewne trzymały krzyż. Spod sutanny wystają czubki butów, komża wykończona ząbkami, wysoki biret. Resztki polichromii. Oczy przymknięte, zarostu brak - lub przedstawiony był poprzez malowanie, co aktualnie nie jest widoczne. Na plincie napis "Janie broń nas" (nad: U.B.)^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek ul. Bulwary 6
 

W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku oraz w Nieszawie (inowrocławskie), na wystawach w roku 2009 i 2015 prezentowana była drewniana pseudoludowa polichromowana drewniana figurka Jana N. autorstwa Jana Durkiewicza z Wołuszewa (inowrocławskie) (nad: Pietrosul)
(uwaga: przypisuję ją umownie do lokalizacji we Włocławku, choć nie jest pewne, czy znajduje się ona na stałe w kolekcji Muzeum)

 

^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek ul. Bulwar Piłsudskiego 6
 

W Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku prezentowany jest drewniana polichromowana ludowa figura Jana N. z okolic Zadusznik (pow. Lipno, gm. Wielgie) pochodząca z XIX wieku, nieznanego autorstwa. Postać statyczna, bujne włosy wystają spod biretu, puste ręce, które zapewne trzymały krzyż i plamę. Czerń, biel i kolor cielisty. Ciekawy szczegół - rękawy sutanny najwyraźniej wykonane są z futra, taka jak peleryna (nad: U.B.)^
Włocławek powiat: Włocławek gm: Włocławek ul. Bulwar Piłsudskiego 6
 
 

[nr kat. MK-11768 E] W Etnograficznym - oddziale Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku - znajduje się figurka Jana N. z drewna lipowego (41,5 cm) z 2009 roku autorstwa Jana Wójkiewicza ze Szczutkowa (zobacz też: Szczutkowo poniżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  Szczutkowo powiat: Włocławek gm: Choceń
 

Pochodzi stąd rzeźbiarz ludowy  Jan Wójkiewicz, stąd przypisanie figurki Jana N. z drewna lipowego jego autorstwa do tej lokalizacji. Przed 2010 rokiem (zobacz też: muzeum we Włocławku powyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
Powiat Radziejów (1)

zobacz na mapie google >>

  

     

^
Połajewo powiat: Radziejów gm: Piotrków Kujawski  
 
 

W kościele Św. Trójcy, w neogotyckim ołtarzu bocznym, jest obraz św. Jana Nepomucena z około 1740 roku w metalowej, trybowanej sukience regencyjnej z II ćwierci wieku XVIII. Sukienka oraz zachowane przy obrazie trzy wota rokokowo-ludowe z XVIII i XIX wieku wskazują na żywy kult Jana N.

 

^
Powiat Mogilno (3)

zobacz na mapie google >>

 

     

^
Strzelno powiat: Mogilno gm: Strzelno  
 

W słynnym romańskim kościele klasztornym św. Trójcy, na sklepieniu, do zobaczenia są freski nepomuckie przedstawiające sceny z życia Jana N.: Audiencja u króla i królowej, Topienie, Niesienie na marach, Modlitwa królowej do obrazu JN. Dwie ostatnie są unikalne! Poziom malowideł nie jest zbyt wysoki, ale wynagradza to niekonwencjonalność ujęcia (nad: T.M.)^
Strzelno powiat: Mogilno gm: Strzelno  
 

W tym samym kościele klasztornym św. Trójcy jest również relikwiarzowy ołtarz św. Krzyża, a w nim, wśród wielu innych, zamknięto relikwie Jana Nepomucena (>>)! Widoczne są one za owalną szybką wprawioną w niewielką drewnianą polichromowaną figurkę Nepomuka z palmą w jednej i krzyżem w drugiej ręce. Ołtarz opisano w "Spotkaniach z Zabytkami" z maja 2009^
Strzelno powiat: Mogilno gm: Strzelno  
 

W tym samym kościele klasztornym św. Trójcy, w górnej kondygnacji dwupoziomowej kaplicy św. Barbary przylegającej od południa do prezbiterium, przechowywany jest feretron z malowanym wizerunkiem Jana N. (nad: H.Jakóbczak)^
Powiat Inowrocław (część w d.woj. brzeskokujawskim, 2)

zobacz na mapie google >>

 

   

^
Kruszwica powiat: Inowrocław gm: Kruszwica ul. Kolegiacka
 

Pochodzący z połowy XVIII wieku kamienny Jan N. stoi przy prezbiterium słynnej romańskiej kolegiaty św. Piotra i Pawła.  Figura osadzona jest na wysokim, masywnym, ośmiobocznym słupie ustawionym na prostopadłościanie. Św. Jan Nepomucen przedstawiony w postawie stojącej z metalowym krzyżem wystającym ponad prawy bark (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Chełmce powiat: Inowrocław gm: Kruszwica  
 
 

W kościele parafialnym Jan Nepomucen barokowo - ludowy z II połowy XVIII wieku

 

^
Powiat Słupca (część w d.woj. brzeskokujawskim, 1)

zobacz na mapie google >>

 

     

^
Różanna powiat: Słupca gm: Orchowo DW 262
 

Przy drodze stoi murowana słupowa kapliczka pomalowana na radosne kolory (błękit, żółć, czerwony daszek). We wnęce drugiej kondygnacji umieszczono dziwny obiekt, który najwyraźniej jest hybrydą kilku postaci. Pięciogwiaździsta aureola definitywnie określa Jana N. Krzyż w lewej ręce to atrybut nepomucki, a nie tylko. Trzymana w prawej dłoni krata identyfikuje św. Wawrzyńca. Brązowa szata (habit?) i brak zarostu pasują raczej do św. Franciszka, jednak może to być efekt pokrycia rzeźby wieloma warstwami farby. Stuła na lewym przedramieniu znowu zwraca nas w stronę JN, ale jest ona zawieszona w niespotykany wśród Nepomuków sposób (nad: A.D.) 
 
    

 

Gloger, 1903:
Województwo Łęczyckie graniczyło na północy z Brzesko-kujawskiem i Rawskiem. Część granicy północno-wschodniej z województwem Rawskiem stanowiła rzeka Przysowa (od wsi Trębisk aż do połączenia się z Bzurą). Wschodnią ścianę od miasteczka Soboty aż do rzeki Pilicy pod Brzegiem stanowiło województwo Rawskie. Na południu rzeka Pilica na kilkomilowej przestrzeni (od Białobrzegów do Brzegu) rozgraniczała województwo Łęczyckie od Sandomierskiego. Zachodnią granicę dawało województwo Sieradzkie i na małej przestrzeni w okolicy Koła, Kaliskie. W tej południowo-zachodniej ścianie dwie rzeki Ner i Wolborka płynęły granicą województw. Województwo Łęczyckie miało figurę mocno wydłużoną od Kłodawy i Grzegorzewic na północno-zachodzie, do rzeki Pilicy na południo-wschodzie. Obejmowało przestrzeni około 80 mil (...)

Województwo łęczyckie dzieliło się na trzy powiaty: łęczycki, brzeziński i orłowski. W 1791 roku Sejm Czteroletni utworzył w województwie łęczyckim powiat inowłodzki. Miastem sejmikowym była Łęczyca, gdzie obierano na sejmy posłów 4, a deputatów trybunalskich 2.

Korona > Wielkopolska > województwo łęczyckie > dawne powiaty: Łęczyca, Brzeziny, Orłów, Inowłódź


Powiat Łęczyca (4)


^
Kwiatkówek powiat: Łęczyca gm: Góra Świętej Małgorzaty  
 

W otwartym w lecie 2013 skansenie "Łęczycka zagroda chłopska" znajduje się drewniana współczesna kapliczka słupowa z figurą drewnianą polichromowaną Jana wykonaną z drewna przez ludowego rzeźbiarza Henryka Adamczyka (nad: P.K.)
 • Daszyna (gm. Daszyna, pow. Łęczyca, woj. łódzkie, ): oryginalnym XIX-wiecznym obiektem była wykonana z drewnianych bali kapliczka typu brogowego, w której umieszczona była figura św. Jana Nepomucena. Najprawdopodobniej ufundowana przez właścicieli dworku – rodzinę Wieszczyckich z Daszyny – kapliczka nie doczekała okresu wyzwolenia. Została zniszczona przez Niemców w 1944 roku. Po wojnie mieszkańcy ufundowali, w miejscu nieistniejącego już obiektu, skromny żelazny krzyż.
  Nowy obiekt odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Nowa fundacja stanęła na prywatnym terenie Pana Marka Pabiańczyka, ponownie na wprost zachowanego jeszcze zespołu dworsko-parkowego. Jest to kapliczka monolityczna, z wykonaną w ludowej manierze przez Daniela Fabijańskiego figurą św. Jana Nepomucena. Uroczyste poświęcenie obiektu odbyło się 11 września 2010

 • Witaszewice (gm. Góra Świętej Małgorzaty, pow. Łęczyca, woj. łódzkie): źródła podają, że znajdująca się tu kiedyś kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena usytuowana była nad wodą i została wykonana pod koniec XIX wieku przez ludowego rzeźbiarza Józefa Kaletę z Marynek koło Łęczycy. Mieszkańcom Witaszewic towarzyszyła do II wojny światowej, kiedy to, najprawdopodobniej w 1942 roku, została zniszczona przez Niemców.
  Nowy obiekt, odtworzony w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>), ulokowano w malowniczym miejscu, na pagórku, pośród pól; jest to charakterystyczny dla regionu łęczyckiego typ monolitycznej kapliczki słupowej. W przestronnej wnęce znajduje się bardzo wyrazista, wykonana grubym cięciem dłuta, polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena autorstwa Henryka Adamczyka. W dolnej części napis "Święty Jan Nepomucen A.D 2010". Poświęcenie obiektu odbyło się 26 września 2010

 • Górki Łubnickie (gm. Piątek, pow. Łęczyca, ): wewnątrz murowanej słupowej kapliczki jest piękna kamienna rzeźba Jana N. o precyzyjnie wykonanych detalach^

Powiat Łódź (część w d.woj. łęczyckim, 4)

zobacz na mapie Google (>>)


     

^
Łódź pow. Łódź gm. Łódź l. Ks. I. Skorupki 3
 

W Muzeum Archidiecezji Łódzkiej znajduje się drewniana ludowa rzeźba Jana N. z XIX wieku pochodzenia śląskiego (>>)

 

^
Łódź pow. Łódź gm. Łódź ul. Rzgowska
 

Od II połowy XVIII wieku przy Stawach Jana (!), przed mostem na rzece Olechówce, przy obecnej ul. Rzgowskiej, do 1940 roku stała kapliczka z figurą Jana N. Zniszczyli ją Niemcy na rozkaz niesławnej pamięci gauleitera Arthura Greisera, jako element akcji eliminowania przejawów polskiej religijności. Figura cudem przetrwała w ukryciu w magazynie kościoła św. Wojciecha i dziś znajduje się w muzeum parafialnym w Widawie (woj. sieradzkie, zobacz >>). W roku 2011, w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych - rekonstrukcja krajobrazu kulturowego", kapliczka odtworzona została przez  Henryka Chałubca z miejscowości Bieliki. Ma około 2,5 m wysokości. We wnęce krytej gontem i zwieńczonej krzyżem kłody drzewa umieszczono drewnianą polichromowaną figurkę Jana, luźno wzorowaną na oryginalnej. Niestety wandale już zadziałali - zniknął krzyż i trzymana przez Jana palemka (nad: H.Jakóbczak)^
  Łódź pow. Łódź gm. Łódź  
 

Do Łodzi przypisuję obiekt zakupiony przez mieszkańca tego miasta w sieci. Jest to współczesna replika medalika nepomuckiego. Awers to popiersie Jana N. w towarzystwie trzymającej palec przy ustach królowej Zofii. Wokół głowy Jana pięć gwiazd, do tego napis z imieniem świętego. Na rewersie Język i również inskrypcja mepomucka (nad: A.D.)^
Łódź pow. Łódź gm. Łódź pl. Wolności 2
 

W zbiorach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego znajduje się współczesna pseudoludowa drewniana polichromowana figurka Jana N. autorstwa Henryka Adamczyka z Łęczycy. Pochodzi z roku 2009 i była prezentowana na wystawie "Wszystkie ziele. Zioła w obrzędowości i zdobnictwie ludowym" w gliwickim Muzeum Miejskim w Willi Caro (2017) (nad: M.Muryn) (uwaga: wiadomo, że w muzeum jest więcej obiektów nepomuckich. prędzej czy później pojawią się na tej stronie)

Powiat Brzeziny (1)

 • Brzeziny (gm. i pow. Brzeziny, woj. łódzkie, 51.800972° N, 19.741702° E): figura Jana N. na daszku studni przy stawach, naprzeciwko kościoła, przy głównej trasie Rawa Mazowiecka - Łódź. Drewniana, polichromowana, w ręku cienki krzyżyk, najpewniej wtórny. Figura została wyprodukowana (odlana) w nieustalonym dotąd warsztacie, którego identyczne ,lub prawie identyczne dzieła można spotkać na terenach północnego Mazowsza, Podlasia i woj. bełzkiego (zobacz ich porównanie >>)
Powiat Zgierz (1)

 • Aleksandrów Łódzki (gm. Aleksandrów Łódzki, pow. Zgierz, ): drewniany Jan w murowanej kapliczce stoi przy ul. Warszawskiej około numeru 50. Kapliczka odbudowana w 1948 roku przez związek kupców (nad: W.K.)


^

Powiat Kutno (część w d.woj. łęczyckim, 2)

zobacz na mapie Google (>>)


   

^
Łęki Kościelne powiat: Kutno gm: Krzyżanów  
 

W kościele św. Marii Magdaleny stoi polichromowana figura Jana N. z krzyżem w ręku (nad: S.Zobniów)^
Orłów powiat: Kutno gm: Bedlno  
 

W prezbiterium w kościele Bożego Ciała stoi polichromowana figura Jana N. z krzyżem w ręku, w birecie, bez aureoli. Zielony spód peleryny (nad: S.Zobniów)^

Powiat Łowicz (część w d.woj. łęczyckim, 7 + 1)

zobacz na mapie Google (>>)

zobacz pozostałe obiekty z tego powiatu, należące niegdyś do Ziemi Sochaczewskiej województwa rawskiego (>>)
zobacz pozostałe obiekty z tego powiatu, należące niegdyś do Ziemi Gostyńskiej województwa rawskiego (>>)^
Maurzyce powiat: Łowicz gm: Zduny  
 

Jan N. w trójkondygnacyjnej kapliczce w tutejszym skansenie - Muzeum Wsi Łowickiej. Kapliczka jest słupowa w typie tej z Aleksandrowa (zobacz wyżej), murowana i pomalowana na błękit, natomiast figurka to drewniany neoludowy świątek (nad: G.W.)^
Strugienice / Wierznowice pow: Łowicz gm: Zduny  
 

Na granicy tych miejscowości, blisko miejsca gdzie droga przekracza niewielki dopływ Bzury, stoi ceglana trójczłonowa kapliczka o ciekawej formie. Na prostopadłościennym cokole z tablicą fundacyjną i zdobionym pinaklami stoi bęben z wnęką, a na nim figura Jana N. chroniona metalowym daszkiem na prętach. Rzeźba jest prosta, polichromowana i wygląda na jedną z szablonowych figur z początków XX wieku. Napis głosi: "F Z W / WIERZNOWICE / R. 1937.". Całość zwieńczona przechylonym krzyżykiem. Założono tu punkt WayPointGame (uzup: MDW)^
Sobocka Wieś / Urzecze pow. Łowicz gm. Bielawa  
 

Przy drodze i dokładnie pomiędzy znakami początku Sobockiej Wsi i końca Urzecza (może parę cm bliżej tej pierwszej, dlatego ją wziąłem na szyld) stoi ceglana kapliczka, w której za szybką umieszczono figurkę Jana N. Kapliczka na dachówkowe pokrycie, bywa czasem bielona. Obie wsie leżą po północnej stronie Bzury, a więc w Ziemi Gostyńskiej a nie Sochaczewskiej


^
Urzecze pow. Łowicz gm. Zduny  
 

Przy zakręcie drogi z Urzecza nad Bzurę, a więc w X.Łowickim, stoi nieco dziwaczny obiekt - na solidnym cokole ustawiono niewielką figurkę Jana N., a nad nią rozpięto koślawy daszek. Krajobraz sprawia, że całość ma urok (nad: Pietrosul)^
Bąków Górny pow. Łowicz gm. Zduny  
 

W budynku plebanii przechowywana jest stara drewniana figura Jana N. z kapliczki za wsią (zobacz niżej) (nad: T.Su.)^
Bąków Górny pow. Łowicz gm. Zduny  
 

We wnęce murowanej słupowej kapliczki krytej dachówką stoi nowa szablonowa figura Jana N. Obiekt usytuowany jest za wsią, na południowy zachód od kościoła, przy drodze do Bąkowa Dolnego i strudze, wśród drzew. Starą rzeźbę przeniesiono na plebanię (zobacz wyżej) (nad: T.Su.)^
  Koźle powiat: Łowicz gm: Zduny  
 

Nad strugą stoi drewniana kapliczka brogowa uzupełniona współcześnie rodzajem szklanej klatki, w niej współczesna polichromowana figura Jana N. w rozwianej pelerynie^
  - Koźle powiat: Łowicz gm: Zduny  
 
 

W drewnianej kapliczce nad strugą była niegdyś stara drewniana figura Jana N. Niestety została skradziona, bodajże w latach 70. (>>)

 

^

Powiat Poddębice (część w d.woj. łęczyckim, 2)

zobacz na mapie Google (>>)


   

^
Poddębice pow. Poddębice gm. Poddębice Pl. T. Kościuszki
 

W kościele św. Katarzyny, na drugim prawym filarze znajduje się obraz Jana N. z początku XVIII wieku, udekorowany wstawkami ze złotego metalu (mantolet, gwiazdy, stuła, biret trzymany w dłoni) (nad: E.Ochmański)

 

^
Gostków Stary pow. Poddębice gm. Wartkowice  
 

Miejscowość leży po wschodniej stronie Neru, więc należy do województwa łęczyckiego leżąc tuż przy jego granicy z sieradzkim (>>). Nieistniejąca już kapliczka pochodziła najprawdopodobniej z końca XVIII bądź z początku XIX wieku. Do dnia dzisiejszego zachowały się na jej temat jedynie nieliczne wzmianki w literaturze etnograficznej.
Ulokowana w malowniczym miejscu, nad rzeką Ner, nowa fundacja upamiętniła dawny obiekt. Kapliczkę odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Wewnątrz znalazła się figura św. Jana Nepomucena autorstwa Wojciecha Nagórskiego. Umieszczona w czterościennej latarni, wykonana w ludowej manierze rzeźba, stanowi najważniejszy element tej małej formy sakralnej. Ubrana w komżę i stułę postać świętego - boskiego orędownika - ma chronić mieszkańców okolicznych, nadrzecznych miejscowości przed powodziami, opadami i gradobiciem. Kapliczkę wyróżnia dwuspadowy, symetryczny daszek zwieńczony krzyżykiem. Ciekawym elementem architektonicznym jest również okrągły słup stanowiący podstawę, zdobioną wolutami i opatrzoną w części frontalnej napisem z wyciętą nazwą patrona oraz datą nowej fundacji. Uroczyste poświęcenie obiektu odbyło się 16 września 2010Powiat Pabianice (1)

 • Górka Pabianicka (gm. i pow. Pabianice, ): w tej wsi leżącej przy granicy z województwem sieradzkim (>>), w grupie drzew stoi, otoczona metalowym kutym płotkiem kamienna polichromowana figura Jana N. Krępą rzeźbę bez stóp ustawiono na sporym cokole ozdobionym ciekawymi motywami: są tu wici roślinne i gałązki i owoce, korona cierniowa, serce przebite kotwicą i krzyżem. Są dwie daty: 1889 i 1914 oraz inicjały XJW. Czyżby chodziło o fundację znanego nam już księdza Jana Wiśniewskiego, który w pierwszych latach XX wieku ufundował Nepomuki w Ćmielowie (>>)i w Cerekwi (>>) (sandomierskie)? (uwaga: należy upewnić się co do lokalizacji Górki w łęczyckim a nie w pobliskim sieradzkim (>>)
Powiat Tomaszów Mazowiecki (część, 2)

 • Będków (gm. Będków, pow. Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, ): w tej miejscowości położonej przy granicy dawnych województw łęczyckiego i sieradzkiego, nad rzeką Wolbórką, w pięknym gotyckim kościele przy rynku, jest ołtarz główny z końca XVIII wieku. W tym ołtarzu zaś drewniana polichromowana (biel i złoto) figura Jana N. obok Jana Kantego

 • Spała (gm. Inowłódź,  pow. Tomaszów Mazowiecki, woj łódzkie): przy moście na niewielkiej strudze Gać znajduje się kapliczka nepomucka z 1877 (inne źródło: 1874) roku, która jest najstarszym murowanym obiektem w Spale. We wnętrzu, na wprost wejścia znajduje się obraz Matki Bożej, a po prawej - dużych rozmiarów postać Świętego, drewniana, polichromowana. Wejście zabezpiecza krata. Nad nim znajduje się kamienna tabliczka z nazwiskiem fundatora - Adama Pająkazobacz Nepomuki części powiatu położoną za Pilicą, w d.woj. sieradzkim (>>)
(miasto Tomaszów)
zobacz Nepomuki części powiatu położoną za Pilicą, w d.woj. sandomierskim (>>)

(skansen Rzeki Pilicy)

 


  Źródła>>
^
@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©