Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Małopolska > Województwo Ruskie > Ziemie: Lwowska, Przemyska, Sanocka, [Halicka], Chełmska

NEPOMUKI DAWNEGO WOJ. RUSKIEGO I RP
w części należącej dziś do III RP
wraz ze swą północną enklawą - Ziemią Chełmską


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>>   STRONA JANÓW BEŁZKICH
>>   STRONA JANÓW SANDOMIERSKICH
>>   STRONA JANÓW LUBELSKICH
>>   STRONA JANÓW PODLASKICH

>>   STRONA JANÓW MAŁOPOLSKICH

>>>  Nepomuki Jarosławskie

>>   STRONA JANÓW KRESOWYCH

>>> album "Obrazy ludowe"

>>> album "Pejzaż frasobliwy"

Opisane tu tereny to część Rusi Czerwonej: Karpaty i Podkarpacie, Bieszczady, Łemkowszczyzna, Pogórze Wschodnie i Zachodnie... Do tego należąca administracyjnie do województwa ruskiego I RP Ziemia Chełmska oddzielona od niego województwem bełzkim

posłuchaj:
LINEK Jiri Ignac (1725-91)
 Jdete na hrad prazsky
(duet)

 

Nepomuki d.woj. ruskiego

....współtwórz tę mapę!....

Nepomuki d.woj. ruskiego - część w III RP

....współtwórz tę mapę!....


Gloger, 1903: Województwo Ruskie składało się z pięciu ziem: 1) Lwowskiej z powiatem Żydaczowskim, 2) Przemyskiej, 3) Sanockiej, 4) Halickiej i 5) Chełmskiej. Dwie ziemie ostatnie, to jest Halicka i Chełmska, rządziły się osobno, nadto ziemia Chełmska oddzielona była całkowicie od województwa Ruskiego przez województwo Bełzkie. Mówiąc zatem o granicach, należy oddzielnie uważać pierwsze cztery ziemie jako województwo Ruskie, które w roku 1772 weszło w skład Galicyi i Lodomeryi, a oddzielnie opisać granice ziemi Chełmskiej, która innym ulegała losom po rozbiorze. Województwo Ruskie graniczyło na północ z województwem Lubelskiem, Bełzkiem i Wołyńskiem, na wschód z województwem Podolskiem i Wołoszczyzną, gdzie znaczną część granicy między Karpatami i Dniestrem stanowiła rzeka Czeremosz. Granicę południowo-wschodnią z Węgrami stanowił łańcuch Karpat, zwany tu Beskidem wysokim lub Bieszczadami, ścianę zaś wschodnią stanowiły dwa województwa: Sandomierskie, od Sanu do rzeki Jasiolki, Krakowskie, oddzielone od województwa Ruskiego rzeką Jasiołką na podgórzu karpackiem.

Ziemia Chełmska stanowiła anklawę, czyli oddzielną przynależność województwa Ruskiego, będąc zupełnie od niego przegrodzoną [korekta: stykały się mniej więcej wzdłuż linii Tereszpol-Ciotusza, ten błąd został powielony w wielu opracowaniach] przez województwo Bełzkie. Graniczyła ona na północ z województwem Brzesko-litewskiem, a część tej granicy na lewym brzegu Bugu stanowiła rzeczka Włodawka. Na wschód, przechodząc daleko za prawy brzeg Bugu, graniczyła z Wołyniem. W części tej zabużnej leżał Opalin, Lubomla, Maciejów i najdalej, bo na samym krańcu północo-wschodnim ziemi, położone Ratno i Datyn. Południową jej granicę stanowiło województwo Bełskie, a zachodnią Lubelskie, Bug przecinał ziemię Chełmską na dwie nierówne części. Ziemia Chełmska składała się z dwóch powiatów: chełmskiego i krasnostawskiego, ze znaczącymi miastami: Chełmem, Krasnymstawem i Zamościem. Po pewnych zmianach do Ziemi Chełmskiej włączono włość hrubieszowską i kryłowską, które odtąd stanowiły enklawę tej Ziemi w województwie bełskim. Również prywatny powiat szczebrzeski zaliczany był do ziemi chełmskiej.

mapa województwa ruskiego I RP wraz z Ziemią ChełmskąWOJEWÓDZTWO RUSKIE

(382 + 94)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE

Ziemia Sanocka >> Ziemia Przemyska >> Ziemia Lwowska >> Ziemia Chełmska >>

wschodnie części w/w Ziem oraz cała Ziemia Halicka w całości - dziś na Ukrainie, zobacz >>


 POWIATY (do uzup.):


 MIEJSCOWOŚCI (do uzup.):       
 
    

 

^

ZIEMIA SANOCKA
(104 + 24)

zobacz na mapie google >>


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI (do uzup.):      

     

W skład Ziemi Sanockiej wchodziły powiaty sanocki, brzozowski, leski oraz część powiatów krośnieńskiego, rzeszowskiego i turczańskiego (dziś na Ukrainie >>) oraz część dzisiejszego powiatu Ustrzyki Dolne

 

^
Powiat Sanok (27 + 6)

zobacz na mapie google >>^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok pl. św. Jana 
 

W murowanej bielonej, pokrytej dachówką kapliczce przed zamkiem (dziś Muzeum Okręgowym) jest figura Jana N. Nie widać jej dokładnie zza oszklonego okna z czerwonymi szprosami, którym zabezpieczono półokrągłą wydłużona wnękę. Jest to drewniana polichromowana XIX-wieczna figura, dosyć statyczna, w birecie, z krzyżem, zapewne nieoryginalnym. Otoczenie kapliczki ulegało dużym zmianom, co widać na archiwalnym zdjęciu
Sanok: Muzeum Budownictwa Ludowego (4)
[gm. Sanok, pow. Sanok]: w Muzeum Budownictwa Ludowego, czyli w skansenie w Sanoku (>>) przy ul. ul. Aleksandra Rybickiego 3, rezydują dwie figury i dwa obrazy nepomuckie:
 

^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 

Drewniany polichromowany Nepomuk w kapliczce brogowej z Nowej Wsi Czudeckiej (Pogórze Wschodnie), który niegdyś stał przy drodze Czudec-Strzyżów, a dziś rezyduje w Muzeum Budownictwa Ludowego, czyli w skansenie w Sanoku (>>). Według innego informatora figura w Sanoku jest kopią Nepomuka z Krajnej k. Birczy z XIX wieku (II połowa). Jan ten doczekał się nawet swoich portretów olejnych, co nie dziwi biorąc pod uwagę wyjątkową malowniczość tego obiektu. Jest to oczywiście aranżacja, lecz wykonana z pełnym wyczuciem i smakiem. Święty w postawie stojącej w kontrapoście z krzyżem i liściem palmy męczeństwa, na głowie biret, strój kanonika. Wydaje się, że rzeźba poddana w ostatnim czasie pracom konserwatorskim (uzup: J.B. z Kłodzka)
^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 

Drugi Nepomuk w tym samym skansenie (zobacz wyżej) znajduje się w bocznym ołtarzu poświęconym Janowi N. cerkwi św. Onufrego przeniesionej tam z Rosolina. Jest to spory obraz przedstawiający Jana N. w aureoli, z aniołkami u stóp. XVIII wiek^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 

Trzeci Nepomuk w tym samym skansenie (zobacz wyżej) wisi na ścianie w pokoju gospodyni w budynku plebani rzymsko-katolickiej z Ropy. jest to spory obraz z półpostacią Jana N., z krzyżem i świetlisto-gwiaździstą aureolą. W tym samym budynku wisi jeszcze jeden obraz z gołogłową postacią nepomukopodobną, jest to jednak zapewne inny święty^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 
 

Kolejny Nepomuk w tym samym skansenie (zobacz wyżej) to drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z Rybotycz z przełomu XIX/XX wieku. Drewno lipowe, wysokość 34 cm (nad: Pietrosul)

 
 

^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Zamkowa 2 
 

W jednym z programów TVPolonia dostrzegłem piękny duży obraz Jana N. z aniołkami eksponowany w zbiorach Muzeum Historycznego w sanockim Zamku (sygn. MHS/S/5353). Pochodzenie nieznane, XVIII wiek


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Zamkowa 2
 

W  tymże programie TVPolonia dostrzegłem też stojącego obok drugiego Jana N., tym razem jest to nieznanego pochodzenia drewniana rzeźba, barokowa z XVIII wieku, ze śladami polichromii, w kontrapoście, z uszkodzoną lewą dłonią i głowicą krzyża. Zbiory Muzeum Historycznego w sanockim Zamku (sygn. MHS/S/2536)


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Grzegorza z Sanoka 5 
 

W kościele Przemienienia Pańskiego, w bocznym ołtarzu Najświętszego Serca Jezusowego w lewej nawie, jest drewniana polichromowana figura Jana N. ze stułą, z początku XX wieku. Dosyć statyczna, układ rąk wskazywał, że niegdyś Jan dzierżył krzyż, toteż po latach został on odtworzony (nad: Bajarka, uzup. J.P., JBT)^
- Sanok pow. Sanok gm. Sanok Rynek / Franciszkańska
 
 

W kościele franciszkanów był niegdyś ołtarz z obrazem Jana N. Wiadomość ta pochodzi z ostatniej ćwierci XVIII wieku (nad: Pietrosul)

 


 • Mrzygłód (gm. i pow. Sanok): murowana bielona kapliczka z krępą kamienną polichromowaną ludową figurą Jana N. - dostrzegłem ją w albumie "Błękitny San" ze zdjęciami Adama Krzywki. Obiekt gruntownie wyremontowany w roku 2009, malowniczy, a rzeźba mimo odnowienia zachowała patynę i urok

 • Mrzygłód (gm. i pow. Sanok): murowana dwukondygnacyjna kapliczka z dwuspadowym zielonym daszkiem. W dolnej wnęce pomalowana na szaro figurka Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli (nad: Pietrosul)^
Kostarowce pow. Sanok gm. Sanok  
 

Na niewielkim wzgórku przed wejściem do kościoła stoi kamienna rzeźba Jana N. z początku XX wieku, wykonana przez kamieniarzy ze Starego Brusna. Stała ona jeszcze niedawno na tutejszym cmentarzu z utrącona głową, jednak po renowacji trafiła na obecne miejsce. Zdjęcie z KZSwP z lat 70. wskazuje, że już wtedy głowa była odspojona od tułowia. Grubociosana, o zwężającej sie ku górze sylwetce, nieco podobna do obiektu z Bażanówki (zobacz niżej). W trakcie renowacji zyskała polichromię i prosty cokół (nad: Pietrosul, uzup: R.G.)^
  Niebieszczany pow. Sanok gm. Sanok  
 

Tutejszy Jan N. mieszka w kapliczce malowanej okresowo na różne kolory - ostatnio na biało-brązowo (2020), poprzednio na niebiesko. Jest to ładna polichromowana drewniana rzeźba, uszkodzona w dolnej części (brak stóp), o białych szatach, twarzy i krzyżu, czarnym birecie, kołnierzu i zaroście oraz brązowych dłoniach. Kapliczka słupowa z dwuspadowym daszkiem (nad: W.P., uzup: R.G.)^
Srogów Dolny pow. Sanok gm. Sanok koło nr 60
 

W niszy nad wejściem XIX-wiecznej kaplicy umieszczono współczesną figurkę Jana N. w stylu ludowo-cepeliowskim, drewnianą i polichromowaną. Później (2016) w niszy Jana N. zastąpiła figurka Chrystusa, natomiast on awansował i rezydował wewnątrz kapliczki. Jednak później (2017) figurka wylądowała pod ławą w kapliczce, jakby ktoś się jej trochę wstydził (nad: Pietrosul, uzup: M.Z.)^
  Raczkowa pow. Sanok gm. Sanok  
 

XIX-wieczna drewniana polichromowana ludowa rzeźba Jana N. w oszklonej wnęce nad wejściem do murowanej otynkowanej kapliczki domkowej z XIX wieku (nad: Pietrosul)^
Międzybrodzie pow. Sanok gm. Sanok  
 

Współczesna drewniana płaskorzeźba przedstawiająca Jana. N. umieszczona w dwukondygnacyjnej, przedwojennej kapliczce (nad: W.P.)^
Międzybrodzie pow. Sanok gm. Sanok  
 

W dwukondygnacyjnej kapliczce (zobacz wyżej) najpóźniej w roku 2016 umieszczono również, prócz opisanej powyżej płaskorzeźby, współczesną drewnianą figurę Jana N. (nad: Pietrosul)

 

 

^
Falejówka pow. Sanok gm. Sanok  
 

Przy mostku na potoku Pijawka przecinającym główną drogę we wsi znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z roku 1828 w nowej szklano-metalowej kapliczce, wystawionej na miejscu starszej, XIX-wiecznej. Całość przypomina nieco budkę telefoniczną (nad: Pietrosul) • Bukowsko (gm. Bukowsko, pow. Sanok): przy drodze stoi murowana bielona kapliczka, a w niej za szklaną szybką ludowy, ubrany na niebiesko, najprawdopodobniej drewniany Jan N., w dobrym stanie (nad: Bajarka)

 • Bukowsko (gm. Bukowsko, pow. Sanok, ): w kościele Podwyższenia Krzyża Św. przechowywana jest rokokowa puszka z końca XVIII wieku. Na pokrywie przedstawienie m.in. św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)

 • Nowotaniec (gm. Bukowsko, pow. Sanok, ): w kościele św. Mikołaja, na zasuwie ołtarza św. Anny znajduje się malowany wizerunek Jana N. z XX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  Wola Sękowa pow. Sanok gm. Bukowsko  
 

W siedzibie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego przechowywano współczesną (2009) drewnianą rzeźbę Jana N., zapewne autorstwa Radosława Kapcia. Jan jest ładny, smutny i wysmukły (uwaga: nie wiadomo, czy Nepomuk jest tam na stałe, czy tylko czasowo). W tej chwili (2016) figura znajduje się w zbiorach prywatnych, pozostawiam ją jednak przy lokalizacji Wola Sękowa (nad: W.P., uzup: Pietrosul) • ¿ Czaszyn (gm. Zagórz, pow. Sanok): niedawno wyremontowana barokowa XVIII-wieczna kapliczka przydrożna, arkadowa, ogzymsowana i zwieńczona spiczastym daszkiem, z nowszą figurą podobną do Jana N. Jest strój kanonika z biretem, jednak poważne wątpliwości co do identyfikacji nasuwa brak zarostu, układ rąk, w które wtórnie wetknięto krzyż oraz sandały - szczegół w Polsce niespotykany. Czyżby był to inny święty przerobiony na JN? Kapliczka pierwotnie zapewne była nepomucka...


 

^
Tarnawa Górna pow. Sanok gm. Zagórz  
 

Przy odejściu polnej drogi do Czaszyna XVIII-wieczna kapliczka św. Jana Nepomucena z nowszą drewnianą polichromowana figurą Jana N. Krzyż, stuła, palec przy ustach, ostro cięte szaty. Zastąpiła ona starą rzeźbę, skradzioną (>>) (zobacz niżej), a ufundował ją Adam Henryk Wysocki chcąc w ten sposób ulżyć bolejącej po stracie starej rzeźby Małgorzacie Sadlik, której rodzina przez długie lata opiekowała się tą kapliczką. Wyrzeźbił ją i pomalował Jan Mogilany, rzeźbiarz z Zagórza. Figura została poświęcona przez ówczesnego proboszcza tarnawskiej parafii ks. prałata Józefa Jakiełę i zamocowana w kapliczce przez Jana Sadlika w roku 1978. Kapliczkę i rzeźbę odnowiono gruntownie w 2016 roku (uzup: Pietrosul)^
- Tarnawa Górna pow. Sanok gm. Zagórz  
 
 

W XVIII-wiecznej kapliczce rezydowała niegdyś równie stara figura św. Jana Nepomucena. Została ona skradziona (>>) w końcu lat 70. XX wieku i zastąpiona nowszą w roku 1978 (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
Tyrawa Wołoska pow. Sanok gm. Tyrawa Wołoska  
 

We wnęce na fasadzie kościoła św. Mikołaja umieszczono późnobarokową białą rzeźbę Jana N. (nad: Pietrosul)^
Tyrawa Wołoska pow. Sanok gm. Tyrawa Wołoska  
 

Murowana bielona kapliczka z czterospadowym daszkiem. Wewnątrz, w oszklonej wnęce nowa drewniana figura Jana N., która zastąpiła starszą, w pięciogwiaździstej aureoli (nad: Pietrosul)^
-/¿ Tyrawa Wołoska pow. Sanok gm. Tyrawa Wołoska  
 

Stara drewniana figura Jana N. pochodząca z kapliczki (zobacz wyżej). Data na podstawie wskazuje na rok 1868 jako moment wykonania. Nie są znane jej losy po usunięciu z jej pierwotnego miejsca (nad: Pietrosul) (uwaga: ustalić aktualne miejsce przechowywania)

 

^
- Tyrawa Wołoska pow. Sanok gm. Tyrawa Wołoska  
 
 

W kościele św. Mikołaja zgodnie z Katalogiem  Zabytków Sztuki w Polsce powinien być obraz Jana N. z II połowy XVIII wieku. Niestety wizja lokalna nie potwierdza tego faktu. Losy obrazu są nieznane (nad: Pietrosul)

 

^
Bażanówka pow. Sanok gm. Zarszyn  
 

Przy drodze na Długie, niedaleko mostu, stoi kamienna polichromowana figurka Jana N. na cokole, pochodząca z roku 1855. Grubociosana, o zwężającej sie ku górze sylwetce

 

^
Jaćmierz pow. Sanok gm. Zarszyn koło nr 89
 

Przy mostku w kapliczce - dawniej drewnianej, dziś w formie daszku na metalowych słupkach - za płotkiem rezyduje ładna drewniana figura Jana N. Biret, krzyż, podniszczona polichromia. Uszkodzona prawa ręka (nad: Pietrosul)^
  ¿ Nieznana podkarpacka miejscowość pow. ? gm. ?  
 

Kamienny Jan N. w aureoli na sporym prostopadłościennym cokole dostrzeżony w albumie "Pejzaż Frasobliwy' A. Różyckiego i P. Szczegłówa (uwaga: należy podjąć próbę identyfikacji na podstawie porównania z innymi obiektami z katalogu)

 

^
Powiat Brzozów (21 + 4)

zobacz na mapie google >>^
Brzozów pow. Brzozów gm. Brzozów ul. Kościuszki 12
 

Mała murowana kapliczka z dwuspadowym daszkiem wykończonym gzymsikiem kostkowym i krzyżem, a w ciasnej półokrągłej wnęce drewniana polichromowana figura Jana N., której cechę szczególną stanowi bosa stopa! Styl rzeźby jest ludowy, raczej naiwny. Kapliczka znalazła się poniżej poziomu ulicy i wygląda na stłamszoną, choć jest raczej zadbana^
Stara Wieś pow. Brzozów gm. Brzozów DW 886, nr 582
 

Naprzeciwko klasztoru okrągła murowana kapliczka fundacji Jana Jaszczura z 1810 roku; wewnątrz w oszklonej wnęce drewniana polichromowana figura Jana N. (nad: W.K.). Jest utrzymywana w bardzo dobrym stanie^
Stara Wieś pow. Brzozów gm. Brzozów DW 886, nr 778
 

We wnęce filara wewnątrz późnobarokowej bazyliki Wniebowzięcia NMP ustawiono ładną kamienna figurę Jana N, z krzyżem w rękach. Kontrapost (nad: Pietrosul, uzup: JBT, J.B. z Kłodzka)^
Turze Pole pow. Brzozów gm. Brzozów DW 887
 

Kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się po lewej stronie szosy Rymanów-Brzozów, tuż przed kościołem. Jest to kapliczka domkowa, murowana, tynkowana, malowana na biało, pokryta czterospadowym, blaszanym daszkiem. W ścianie frontowej ma przeszklone drzwiczki, za którymi znajduje się drewniana, polichromowana figura Nepomucena. Jest to nieco rzadziej spotykane przedstawienie Jana - święty, w geście tajemnicy, trzyma palec na ustach, w drugiej ręce trzyma krzyż (nad: I.M.)
^
Grabownica Starzeńska pow. Brzozów gm. Brzozów  
 

W kościele św. Mikołaja Biskupa i św. Józefa, w transepcie, znajduje się lewy boczny ołtarzyk o charakterze barokowym, pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku, w zwieńczeniu którego jest owalny barokowy obraz świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku. Jan N. z krzyżem i palmą w dłoniach stoi na tle krajobrazu z rzeką (nad: H.Jakóbczak)

 

^
- Grabownica Starzeńska pow. Brzozów gm. Brzozów  
 

W  murowanej bielonej kapliczce rezydowała niegdyś, zgodnie z Katalogiem Zabytków Sztuki w Polsce (d. powiat Lesko), drewniana ludowa rzeźba Jana N. z XIX wieku. Niestety nie ma jej już na jej miejscu, a jej losy są nieznane (nad: Pietrosul)

 

^
- Zmiennica pow. Brzozów gm. Brzozów  
 

Drewniana rzeźba Jana N., ludowa z I połowy wieku XIX została w roku 1981 skradziona (>>) z trójkątnej (!) drewnianej kapliczki przy stawie i ogrodzeniu kościelnym,  drewnianej, malowanej i krytej blachą (dawniej gontem) (nad: Pietrosul)

 

^
Zmiennica pow. Brzozów gm. Brzozów  
 

Drewniana współczesna rzeźba Jana N., wykonana między 1982 i 1999 rokiem, autorstwa Stanisława Adamczaka. Stoi w kapliczce przy stawie i kościele (zobacz wyżej) na miejscu skradzionej (>>). Jest luźną kopią tej skradzionej (nad: Pietrosul)^
  Haczów pow. Brzozów gm. Haczów  
 

Współczesna kapliczka z polichromowaną figurą Jana N. Wielokrotnie wieś nawiedzały powodzie. Zapisy tych faktów uwiecznione są na belkach słynnego drewnianego kościoła. Można je odczytać pod sobotami (nad: M.K.)^
Haczów-Podole pow. Brzozów gm. Haczów nr 335
 

Krzyż przydrożny z XIX wieku z kapliczką, w której XIX-wieczna ludowa rzeźba św. Jan Nepomucena (nad: Pietrosul)^
Jabłonica Polska pow. Brzozów gm. Haczów nr 311 (?)
 

Kapliczka św. Jana Nepomucena, wykonana z cegły, tynkowana, z licznymi ubytkami tynku, pomalowana na biało. We wnęce kapliczki stoi ładny Nepomucen, o ludowym charakterze. Rzeźba wykonana jest z drewna, z licznymi śladami pęknięć. Nepomucen pomalowany jest w kolorach białym i czarnym, adoruje krzyż, ma wokół głowy aureolę przyozdobioną sztucznymi kwiatami. Jan smętnym wzrokiem wpatruje się w niebo. Kapliczka pokryta jest drewnianym, ładnie wykończonym, dwuspadowym daszkiem, na którego froncie widnieje obrazek z Chrystusem. Po roku 2016 kapliczka i figura zostały gruntownie odnowione (nad: I.M., uzup: Pietrosul)^
Jasienica Rosielna pow. Brzozów gm. Jasienica Rosielna  
 

Wizerunek Jana N. na feretronie stojącym pod chórem, pod po południowej stronie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (nad: H. Jakóbczak)^
Jasienica Rosielna pow. Brzozów gm. Jasienica Rosielna  
 

W tymże kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (zobacz wyżej) wizerunek Jana N. znaleźć można na polichromii z 1870 roku, nad nawą (Bóg Ojciec w otoczeniu Świętych) autorstwa Jana Tabińskiego, przemalowanej w 1930 roku przez Mariana Stroińskiego (nad: Pietrosul)^
  Jasienica Rosielna pow. Brzozów gm. Jasienica Rosielna  
 

Kapliczka z XIX wieku, murowana, czworoboczna, o trzech kondygnacjach rozdzielonych gzymsami. W dolnej wnęce ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX wieku (nad: Pietrosul)^
Blizne pow. Brzozów gm. Jasienica Rosielna  
 

Przy drewnianym kościele Wszystkich Świętych jest organistówka, w której ma powstać muzeum parafialne. Jego zalążek stanowi m.in. drewniana polichromowana figura Jana N., która jeszcze w roku 2008 rezydowała w jednej z murowanych kaplic koło kościoła. Jest to ładna barokowo-ludowa rzeźba, wygięta w  lekkim kontrapoście i dzierżąca zbyt duży, zapewne młodszy od niej krucyfiks. Ładnie oddano palce dłoni i szaty figury. Profilowany cokolik (nad: A.K. -> H. Jakóbczak, uzup: Pietrosul)^
Blizne pow. Brzozów gm. Jasienica Rosielna  
 

We wnętrzu kościoła Wszystkich Świętych, w górnej kondygnacji bocznego ołtarza znajduje się barokowy w wyrazie obraz, na którym przedstawiono postać Jana N. w dosyć nietypowym ujęciu: Jan z głową opartą na ręku pisze lub wskazuje coś w otwartej księdze swą palmą męczeńską, a księga ta oparta jest na czaszce. O jego tożsamości świadczy pięć gwiazd dookoła głowy (nad: H. Jakóbczak)^
- Krzemienna pow. Brzozów gm. Dydnia  
 

W tej wsi ulokowanej przy stawach w dolinie Sanu, przed dworem Bobczyńskich, jest murowana pobielona kapliczka ponepomucka z figurką Chrystusa na miejscu XIX-wiecznej ludowej rzeźby św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)

 

^
  Jabłonka pow. Brzozów gm. Dydnia  
 

W murowanej bielonej kapliczce z dwuspadowym daszkiem, w dolnej wnęce rezyduje ciekawa drewniana polichromowana ludowa rzeźba Jana N. Nietypowe ujęcie stóp i palmy w dłoniach (nad: Pietrosul)^
Witryłów pow. Brzozów gm. Dydnia  
 

Jest tu nietypowa murowana z łamanego kamienia kapliczka w formie fasady kościelnej z dwoma wieżami, z XIX wieku. We wnęce lewej wieżyczki drewniana polichromowana ludowa rzeźba Jana N. (nad: Pietrosul)^
Temeszów pow. Brzozów gm. Dydnia  
 

Pod starym dębem, na terenie parku podworskiego, stoi kamienna bielona figura św. Jana Nepomucena na cokole. Uszkodzone dłonie i krucyfiks (nad: Pietrosul)^
  Wydrna pow. Brzozów gm. Dydnia  
 

W malowniczej kępie drzew znajduje murowana kapliczka z drewnianą polichromowaną figura Jana N. Duży prosty krzyż w dłoniach, wyraźne kosmyki na gronostajowej pelerynie (nad: Pietrosul)^
  Domaradz pow. Brzozów gm. Domaradz  
 

Murowana domkowa kapliczka z czterospadowym gontowym daszkiem, z drewnianą polichromowaną ludową figurą Jana N. z XIX wieku. Rzeźba jest uszkodzona, brakuje jej nóg. Obiekt usytuowany jest na trasie planowanej drogi szybkiego ruchu S19, a stoi na miejscu poprzedniej kapliczki z XIX wieku (nad: Pietrosul)^
- Domaradz pow. Brzozów gm. Domaradz  
 

Na brzegu Stopnicy stała niegdyś murowana kapliczka z roku 1838, zrujnowana i mogąca w każdej chwili runąć do rzeki. Wewnątrz była drewniana barokowo-ludowa figura Jana N. z XIX wieku. Napis fundacyjny głosi: "1838 / FUNDATOR / JEDRZEI STEC, I ANNA ŻONA" (uwaga: sprawdzić Domaradz-Zawodzie). W roku 2008 obiekt został poddany odbudowie, a figura wymieniona (zobacz niżej). Nie są znane losy starej figury

 

^
Domaradz pow. Brzozów gm. Domaradz  
 

Na brzegu Stopnicy postawiono, na miejscu starej (zobacz wyżej), nową kapliczkę i umieszczono w niej nową drewnianą rzeźbę Jana N. Remontem zajmował się pracownik interwencyjny gminy Domaradz Stanisław Marczak w 2008 roku, a figurę św. Jana Nepomucena wyrzeźbił Stefan Rogoz, ludowy rzeźbiarz z Domaradza. Pozostał tylko stary napis "1838 / FUNDATOR / JEDRZEI STEC, I ANNA ŻONA" (nad: Pietrosul)^
Wesoła pow. Brzozów gm. Nozdrzec  
 

Murowana kapliczka z początku XIX wieku, pomalowana aktualnie na pastelowe kolory, z czterospadowym blaszanym daszkiem. W otwartej arkadowo górnej kondygnacji drewniana polichromowana ludowa rzeźba św. Jan Nepomucena z XIX wieku, wygięta w bardzo widowiskowym kontrapoście (nad: Pietrosul)^

Powiat Lesko (6 + 3)

zobacz na mapie google >>
^
  Lesko pow. Lesko gm. Lesko  
 

Kamienna polichromowana figura Jana N. przy drodze na Cisną, nad Sanem. Toczyły się tu ciężkie walki podczas I wojny i ten Jan znalazł się w pamiętnikach żołnierskich. Ma na szyi nieco zwichrowaną stułę. Początek XX wieku (nad: Bajarka)^
- Polańczyk pow. Lesko gm. Solina  
 

Stoi tu wymurowana z kamieni w końcu XVIII wieku (lub po roku 1848, na pamiątkę zniesienia pańszczyzny) kapliczka z namiotowym daszkiem, niegdyś z figurą Jana N. wewnątrz. Według Rocznika Oddziału Bieszczadzkiego TOnZ z 2000 roku (A. Sałapata) możliwe jest, że rzeźbę wykonał rosyjski żołnierz na pamiątkę zwycięstwa nad Austriakami w roku 1915. Kapliczka ta to najstarszy obiekt budowlany w Polańczyku. Sąsiednia ulica ma nazwę "Świętego Jana" (!) (nad: P. Bielawski)^
Górzanka pow. Lesko gm. Solina nr 50
 

Współczesna drewniana rzeźba Jana N., umieszczona we współczesnej kapliczce kamiennej, przy drodze i potoku Wołkowyjka. Około roku 2016 figura zyskała kolory (nad: W.P., uzup: Pietrosul)^
Myczków pow. Lesko gm. Solina DK nr 894  
 

W miejscu zwanym "Sawin" lub "Na Krzyżówce", w pobliżu hotelu, na skrzyżowaniu dróg do Polańczyka i Soliny, w drewnianej kapliczce słupkowej umieszczono starszą (1937, twórca ze Średniej Wsi) figurkę Jana N. pochodzącą ze starej kapliczki stojącej przy drodze do Berezki na tzw. "Bagnie" (zobacz niżej). Kapliczkę w roku 1997 wykonał Piotr Rafalski przy pomocy mieszkańców wioski, a ustawiono ją na miejscu starszej z przełomu XIX i XX wieku. Są plany, aby przywrócić w roku 2020 lub następnym właściwą kolej rzeczy, to znaczy przenieść tę rzeźbę na jej stare miejsce "Na Bagno", a w kapliczce "Na Krzyżówce" umieścić nową figurę św. Krzysztofa (uzup: R.G.)^
- Myczków pow. Lesko gm. Solina  
 

W miejscu zwanym "Na Bagnie", w najstarszej w okolicy murowanej tynkowanej kapliczce wyznaczającej być może granicę włości, była niegdyś figura św. Jana Nepomucena, która jednak rozpadła się ze starości. Na jej miejscu ustawiono wykonaną w 1937 roku figurę Jana N. przez rzeźbiarza ze Średniej Wsi, która została przeniesiona czasowo do kapliczki "Na Krzyżówce" (zobacz wyżej). Jana w 1990 roku zastąpił płaskorzeźbiony Chrystus, lecz ten z kolei zniknął przed 2020 rokiem. Aktualnie na miejscu jest obraz maryjny, są jednak plany (2020? 2021) aby rzeźba wróciła ona na swe stare miejsce. Zgodnie z zachowanym podaniem kapliczka powstała dzięki Eulalii Zatorskiej, właścicielce Myczkowa, w intencji zdrowia jej dwunastego - po 11 zmarłych - dziecka, Jana Nepomucena Wita Zatorskiego, przyszłego dziedzica i fundatora tutejszych kościołów. Jej istnienie w 1852 roku potwierdzają mapy katastralne. Zniszczona podczas I Wojny Światowej, została odbudowana dzięki kolejnej właścicielce dóbr myczkowskich Helenie Sorger, córce Zatorskiego, po jej śnie, w którym zobaczyła ojca modlącego sie przy ruinie. Wielokrotnie remontowany obiekt jest murowany z kamienia, ma ścięte naroża niewidoczne obecnie spod tynku nałożonego w latach 1989/90 (nad: Pietrosul, uzup: R.G.)^
Myczków pow. Lesko gm. Solina Mała pętla bieszczadzka 12
 

Św. Jan Nepomucen na ludowym obrazie w Gminnym Muzeum Kultury Bojków. Pochodzi z chorągwi (feretronu?) z tutejszego kościoła, a na odwrociu była MB. Obraz zwykle przechowywany jest w magazynie muzeum (nad: J.T., uzup: Pietrosul, R.G.) ^
Myczków pow. Lesko gm. Solina  
 

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, z lewej strony bocznego neogotyckiego ołtarza, jest drewniana polichromowana figura Jana N. ze stułą, trzymająca krzyż i palmę. Kościół, a więc zapewne również figurę, fundował w roku 1901 Jan Nepomucen Zatorski, właściciel Myczkowa (nad: Bajarka, uzup: R.G.)^
- Bóbrka pow. Lesko gm. Solina droga 2272R
 

Znana murowana kapliczka koło kamieniołomu i przy drodze na Myczkowce, pochodząca z roku 1848, upamiętniająca zniesienie pańszczyzny i odnowiona w roku 2001 ma, według regionalisty Andrzeja Potockiego proweniencję nepomucką. Nie są znane losy figury Jana N., która tu rezydowała. Obiekt nieco przesunięty w roku 1932 w związku z budową drogi (nad: Pietrosul)^
Stefkowa pow. Lesko gm. Olszanica DK 84, nr 45
 

W górnej części wsi figura, w miejscu gdzie droga DK84 zbliża się do potoku Olszanica, stoi kamienny posąg św. Jan Nepomucena na murowanej kolumnie. Święty w postawie stojącej, jakby kroczył naprzód, trzyma w dłoniach, przytulony do piersi krucyfiks i liść palmy męczeństwa. Na głowie biret. Według tabliczki przyczepionej do postumentu obiekt wyremontowany przez mieszkańców wsi w roku 2012. Wtedy też zyskał polichromię. Na tyłach płynie rzeczka Potoczek (nad: J.T.)^
Powiat Krosno
(część należąca do Ziemi Sanockiej d.woj. ruskiego, 44 + 9)

zobacz na mapie google >>


zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do województwa krakowskiego (>>) oraz do województwa sandomierskiego (>>)^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Piłsudskiego
 

W farze pod wezwaniem św. Trójcy jest kaplica św. Jana Nepomucena z polichromią z I ćwierci XVIII wieku. W kartuszach rozpoznać daje się sceny Kazania, Spowiedzi Królowej i herby^
- Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Piłsudskiego
 
 

W tej samej kaplicy JN w farze był kiedyś obraz Jana N. z I ćwierci XVIII wieku. W połowie tego stulecia określano go jako cudowny, ubrany był w srebrną sukienkę

 

^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Piłsudskiego
 

Sporych rozmiarów kamienna figura Jana N. stoi na ogrodzeniu przed fasadą kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, należącego do zakonu kapucynów (nad: H.Jakóbczak)^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Gałczyńskiego 74 / Żeromskiego 82
 

Przy ulicy ciągnącej się wzdłuż Wisłoczy stoi wysoka kapliczka kształcie słupa zwieńczonego klatką, trójkondygnacjowa. Najwyższa to arkadowa kapliczka z kamienną figurą Jana N. o cechach ludowych, z ciekawym nieco prymitywnym krucyfiksem. Środkowa część ma oszkloną wnękę z figurą NMP, a na dolnej umieszczono napis: "PRZESTAWIŁ FRANCISZEK ZAJDEL R.P. 1890". Czy oznacza to, że kapliczka powstała w roku 1890, czy została tu wtedy przeniesiona? Odnowiona w roku 1890 przez kamieniarza Franciszka Nowaka (nad: Pietrosul)^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Krakowska 20
 

Kamienna polichromowana ludowa rzeźba Jana N. z XIX wieku w murowanej kapliczce wzniesionej zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, odnowionej w 1949 i kolejny raz około roku 2015. Murowana, otynkowana, czworoboczna, przepruta z trzech stron. Od frontu na dole wmurowany płaskorzeźbiony kartusz z datą 1767, podtrzymywany przez dwa lwy (nad: Pietrosul)

 

^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Powstańców Warszawskich 46
 

Kapliczka słupowa fundowana w 1807 roku przez Tomasza Strachyńskiego, o czym świadczy nieco zatarta inskrypcja. Trójkondygnacjowa, z trzecią kondygnacją przeprutą z trzech stron, w niej współczesna kapliczce rzeźba Jana N. w birecie, z krzyżem przyciśniętym do lewego barku. Kamienna, niestety mocno zwietrzała (nad: Pietrosul)^
- Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Korczyńska 11
 

Kapliczka fundowana 1878 przez Stanisława i Apolonię Skublickich. W kształcie słupa, trójkondygnacjowa, z wnęką od frontu i trzecią kondygnacją przeprutą z trzech stron, we wnęce była niegdyś rzeźba Jana N. U szczytu rzeźba Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z XIX wieku (nad: Pietrosul)^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno ul. Piłsudskiego 16
 

W Muzeum Podkarpackim, które ulokowało się w dawnym pałacu biskupim, odnaleźć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z połowy XVIII wieku. Uszkodzona, bez dłoni i atrybutów (nad: MCh)^
Krosno pow. Krosno gm. Krosno Piłsudskiego 16
 
 

W Muzeum Podkarpackim (zobacz wyżej) odnaleźć można drugą drewnianą figurę Jana N., prezentowaną dawniej na wystawie "Pradzieje Podkarpacia" (nad: Pietrosul)

 

^
  Rymanów pow. Krosno gm. Rymanów ul. Konopnickiej 37 / Nadbrzeżna 10
 

Na granicy Rymanowa i Posady Górnej, na tzw. "Murach", w górnej niszy kamiennej kapliczki z krzyżem na szczycie umieszczona jest krępa prymitywna i bardzo ciekawa kamienna figura Jana N. (uzup: Pietrosul)^
Rymanów pow. Krosno gm. Rymanów ul. Kilińskiego 10
 

Figura Jana N. w niszy kapliczki z 1790 roku na miejscu dawnego kościoła św. Andrzeja. Inskrypcja. Figura jest drewniana, polichromowana, mocno skorodowana. Biret, w lewej dłoni nieoryginalny krzyż, w prawej nieustalony przedmiot, być może resztka poprzedniego krzyża^
Rymanów-Posada Dolna pow. Krosno gm. Rymanów ul. Kolejowa 48
 

Kamienna prymitywna bezgłowa figura Jana N. na szczycie słupowej kapliczki. Na cokole inskrypcja: "1897 / F. P. H." (Paweł Hanusz). Obiekt podobny do świątków z Klimkówki (zobacz niżej), Rymanowa (zobacz wyżej) czy Iwonicza (nad: Pietrosul)^
  Rymanów-Posada Dolna pow. Krosno gm. Rymanów ul. Kolejowa
 

Murowana kapliczka słupowa, w jej wnęce polichromowana figura Jana N. z dużym równoramiennym krzyżem na piersi (uwaga: obiekt notowany poprzednio jako Klimkówka)^
Rymanów-Zdrój pow. Krosno gm. Rymanów ul. Zdrojowa 59
 

W kościele św. Stanisława Biskupa, w lewej nawie bocznej jest witraż z umieszczonym w górnej części wizerunkiem Jana N. (nad: JBT)^
Ladzin pow. Krosno gm. Rymanów ul. Rzeszowska 55
 

Po prawej stronie drogi prowadzącej do Rymanowa stoi kamienna polichromowana figura Jana N. z masywnym krucyfiksem i uchylonymi ustami. Ciekawa pozycja - aby osiągnąć efekt kontrapostu rzeźbiarz zaopatrzył Jana w klockowaty schodek pod prawą stopą. Rokieta spięta równoramiennym krzyżem wiszącym na szyi (nad: W.P.)

 

^
Zmysłówka pow. Krosno gm. Rymanów  
 

W tym dawnym przysiółku Ladzina, a od 2012 roku samodzielnej wsi, stoi murowana słupkowa bielona kapliczka Jana N. datowana na rok 1825. Wewnątrz, we wnęce, niewielka czarno-biała figura pokryta wieloma warstwami farby zacierającej szczegóły, w tym zarost. Bardzo malowniczy obiekt (uwaga: obiekt notowany dawniej pod nazwami Rymanów-Zmysłówka i Milcza, nad: M.K., uzup: Pietrosul)

 

^
- Rudawka Rymanowska - Hamry pow. Krosno gm. Rymanów  
 
 

Nieistniejąca figura w nieistniejącej kapliczce stojącej do połowy XX wieku na rozstajach dróg koło brodu na Wisłoku (nad: Pietrosul)

 

^
Klimkówka pow. Krosno gm. Rymanów  
 

Nieco powyżej kościółka Znalezienia Krzyża Świętego, w bliskości potoku zwanego Kościółkowa Woda, Klimkówka lub Potok Świętokrzyski, na kamiennym, dwukondygnacyjnym postumencie stoi kamienna figura Jana N., bardzo ludowa (nad: L.J., zobacz kartę obiektu). Rzeźba była bardzo uszkodzona, miała utrąconą głowę, lecz po 2007 roku ta wróciła na swe miejsce - nie wiem tylko czy jest oryginalna, czy jest to kopia. Miejsce to było celem masowych pielgrzymek chorych, którzy obmywali się w cudownym źródełku (dziś wyschniętym). Podobnie jak inna rzeźba z tej miejscowości (zobacz niżej) oraz figura z Posady Dolnej (zobacz wyżej) jest to obiekt bardzo ascetyczny i pierwotny. Obie figury są unikalne w swym rodzaju i przypominają pogańskie świątki (uwaga: tablica informacyjna przy kościele podaje, że na terenie parafii są już tylko dwa Nepomuki, dwa inne przeniesiono do muzeów. należy sprawdzić w terenie)^
Klimkówka pow. Krosno gm. Rymanów ul. Zdrojowa
 

Na kamiennej kolumnie z kapitelem stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena. Podobnie jak inna rzeźba z tej miejscowości czy obiekty z Posady Dolnej (zobacz wyżej), Klimkówki (zobacz niżej), Rymanowa (zobacz wyżej) czy Iwonicza jest to obiekt bardzo dziki i ekspresyjny w swej ascetycznej pierwotności. Obie figury są unikalne w swym rodzaju i przypominają pogańskie świątki (nad: Pietrosul)^
Królik Polski pow. Krosno gm. Rymanów  
 
 

W kościele Narodzenia NMP, na zaplecku ambony jest obraz z wizerunkiem Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Korczyna pow. Krosno gm. Korczyna ul. St. Pigonia (droga pow. 1966R)
 

Przy drodze powiatowej Korczyna - Jabłonica,  przy potoku, stoi okazała domkowa kapliczka św. Jana Nepomucena z roku 1832. Kapliczka ta zbudowana jest z kamienia, kilka lat temu z zewnątrz i wewnątrz otynkowana i pobielona wapnem. Figura Jana N. jest wielkości około 150 cm. W związku z modernizacją drogi latem 2016 roku obiekt przesunięto za pobocze drogi (nad: J.St.)^
Kombornia pow. Krosno gm. Korczyna  
 

W kościele parafialnym NMP, nad bramką z boku ołtarza głównego jest rokokowa polichromowana rzeźba Jana N. pochodząca ze starego drewnianego kościoła, poprzednika obecnego. Ujęta jest w bardzo ciekawą i nieco dziwaczną oprawę, którą stanowi szafka z relikwiami (nie ma wśród nich relikwii JN), a nad nią wznosi się przeszkolona piramidalna wysoka struktura zwieńczona kwiatonem. Sama figura ustawiona jest wewnątrz piramidy na gruszkowatym malowanym cokole^
Kombornia pow. Krosno gm. Korczyna  
 

W starym kościele NMP (zobacz wyżej), w szczycie ołtarza jest też obraz Jana N. w drewnianej sukience z około 1775 roku. W roku 2016 ołtarz przechodził remont, a obraz zabezpieczony był folią (uzup: Pietrosul)

 

^
Miejsce Piastowe pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe Dukielska (DK 19) / Cmentarna / Cicha / Turków
 

Murowana kapliczka z wnęką, w niej drewniana polichromowana wysmukła ludowa figura Jana N. z krzyżem trzymanym prawie poziomo, w birecie^
-/¿ Miejsce Piastowe pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe ul. Markiewicza / Łysogórska
 
 

Podobno pod figurą Matki Bożej Bolesnej zakopana jest kamienna figura Jana N. (uwaga: potrzebne dalsze badania) (nad: Pietrosul)

 

^
Miejsce Piastowe pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe ul. Dworska 25
 

Na niewielkim wzniesieniu pod drzewami stoi ładna murowana bielona kapliczka z sercem gorejącym w szczycie. W niej, w oszklonej wnęce, drewniana polichromowana ludowa figura Jana N. Postać ukazana w kontrapoście, z palmą w prawej i krzyżem w prawej ręce, w birecie i befce. Czarna peleryna z czerwoną podszewką, ładna koronka komży (nad: Pietrosul)^
  Rogi pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe  
 

W pobliżu gospodarstwa agroturystycznego stoi kapliczka o formach późnobarokowych, ze 150- centymetrową postacią św. Jana Nepomucena przeniesioną z dworu. U góry Chrystus Frasobliwy. Obie rzeźby dłuta J. Skowronka z przełomu XIX i XX wieku, restaurowane w 2002 roku^
  Rogi pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe  
 

Kapliczka w rogu parceli, z polichromowaną figurą Jana N. w pojedynczej niszy (nad: Pietrosul)^
Targowiska pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe DK 19
 

Kamienna figura Jana N. z 1867 roku, na okazałym cokole, w aureoli o pięciu dużych złoconych gwiazdach

 

^
Targowiska pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe  
 

W murowanej kapliczce przy ogrodzeniu drewnianego kościoła, obłożonej tłuczonym kamieniem, nowej lub wybudowanej na wzór starej, znajduje się stara drewniana polichromowana figura Jana N. W dłoni palma, w drugiej nie ma już krzyża (nad: B.K.)^
Wrocanka pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe  
 
 

W kościele Wszystkich Świętych, na przyściennej konsoli w po lewej stronie prezbiterium stoi drewniana figura Jana N.

 

^
  Głowienka pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe ul. Pogórze (139?)
 

Przy ciągnącej się wzdłuż potoku Lubatówka ulicy stoi kapliczka z figurą Jana N. (nad: Pietrosul)^
Głowienka pow. Krosno gm. Miejsce Piastowe ul. Szkolna 26
 

Na granicy Głowienki i Krosna stoi murowana kapliczka domkowa ozdobiona dwoma pilastrami. Drewniana figura Jana N. znajduje się w dolnej niszy kapliczki (nad: Pietrosul) (uwaga: przedłużeniem ulicy Szkolnej na południe jest ul. Świętego Jana)^
Szklary / Jaśliska pow. Krosno gm. Jaśliska  
 

Około 2 km na południowy wschód od Szklar, na Węgierskim Szlaku i blisko granicy z d.woj. krakowskim, znajduje się kapliczka zwana „U Jana”. Nieznana jest data powstania budowli ani nie wiadomo z czyjej inicjatywy została wzniesiona. Franciszek Kotula wysunął hipotezę głoszącą, że uczynił to pleban jaśliski ks. Marcin Nowakowski, żyjący w XVIII wieku (dzisiejsze cechy obiektu są charakterystyczne dla pierwszej połowy XIX wieku). Dawny wygląd kapliczki uległ zmianie podczas remontu w roku 2003. Płaskie kamienie otynkowano i pobielono, a dach z piaskowcowych płyt zastąpiono cementowym. Nie ma też starej rzeźby patrona - spłonęła (zobacz niżej) i została zastąpiona współczesną krępą drewnianą figurą Jana N. Przed powstaniem kapliczki na tutejszej górze odbywało się palenie sobótek – obrzęd, który wrósł głęboko w tradycje ludu. Na tej postawie F. Kotula stwierdził, iż było to miejsce przedchrześcijańskiego kultu. Od momentu wystawienia kapliczki odprawiano tu obrzędy >> ku czci św. Jana Nepomucena. Z miejscem tym związany był również zwyczaj oprowadzania bydła dookoła kapliczki, które prowadzono na sprzedaż z Jaślisk do Rymanowa. Handlujący na targu sprzedawca zachwalając swój towar informował, że oprowadził zwierzę wokół figury św. Jana. Miało to być gwarancją, że jest ono dobrej jakości. Obiekt wystąpił w filmie Dariusza Jabłońskiego "Wino truskawkowe", nakręconym na podstawie książki "Opowieści Galicyjskie" Andrzeja Stasiuka^
- Szklary / Jaśliska pow. Krosno gm. Jaśliska  
 
 

W kapliczce "U Jana" mieszkała niegdyś stara drewniana figura Jana N. Niestety spłonęła i została zastąpiona nową (zobacz wyżej)

 

^
Równe pow. Krosno gm. Dukla  
 

Ludowa czarno-biała figura Jana N. w murowanej bielonej słupowej kapliczce stojącej na skraju głównej drogi prowadzącej przez wieś. Kapliczka wzniesiona jest na planie kwadratu, z czterospadowym daszkiem. W ścianie frontowej wykonana jest duża, półokrągło zakończona i przeszklona wnęka. Wewnątrz umieszczona jest ludowa figura Jana N. w kontrapoście, w birecie i uniesionymi rękami - dziś już bez atrybutów (nad: L.J., zobacz kartę obiektu)^
Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz ul. Długa
 

Koło kościoła Wszystkich Świętych i w sąsiedztwie stawów i rzeczki, na cokole, lekko przekrzywiona stoi kamienna figura Jana N. z palcem na ustach, z lat 1885-1895, dłuta Józefa Aszklara, urodzonego w Lubatowej, zamieszkałego w Iwoniczu a później Haczowie (nad: W.K. i L.J. uzup: Pietrosul, zobacz kartę obiektu)^
Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz ul. Długa
 

W kościele Wszystkich Świętych, w zwieńczeniu lewego ołtarza bocznego, umieszczono obraz z Janem N. (nad: M.Muryn)^
Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz ul. Długa
 

W kościele Wszystkich Świętych, w kaplicy Św. Krzyża, konfesjonał zdobi figura Jana N. (nad: Pietrosul)^
Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz ul. Długa
 

W kościele Wszystkich Świętych, na obrazie Wszystkich Świętych (Adoracji Trójcy Świętej) w tłumie postaci dostrzec można wizerunek Jana N. (uwaga: z atrybutów widoczna tylko palma - należy potwierdzić tożsamość) (nad: Pietrosul)

 

^
  Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz  
 

Kamienna ludowa rzeźba Jana N. z pierwszej połowy XIX wieku w niszy murowanej kapliczki. Widoczne resztki malowania. Na pelerynie delikatnie zaznaczone krzyż i palma. Spod krótkiej sutanny wystają czubki butów. Ten piękny w swej prostocie obiekt przypomina inne kamienne Nepomuki z tego regionu, np. z Klimkowej (nad: Pietrosul)^
Lubatowa pow. Krosno gm. Iwonicz nr 292
 
 

W kościele św. Stanisława przechowywana jest rokokowa puszka z wizerunkiem św. Jana Nepomucena na pokrywie, z końca XVIII wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  * Lubatowa / Warszawa pow. Krosno gm. Iwonicz  
 
 

W warszawskim Muzeum Etnograficznym (>>), w stałej ekspozycji na drugim piętrze jest Nepomuk z Lubatowa, XIX wiek (uwaga: obiekt zaliczony do Nepomuków Warszawskich)

 

^
Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 

Miejscowość ta była lokalnym ośrodkiem kultu Jana N. W kościele parafialnym św. Marcina w roku 1744 ufundowano ołtarz nepomucki, a w 1770 powstało aktywne Bractwo Nepomuckie (>>). Organizowane przez nie uroczystości 16 maja początkowo miały charakter bracki, potem parafialny. W archiwum zachowała się księga bracka z lat 1869-1914 z nazwiskami 1338 osób z Krościenka, ale również z Haczowa, Korczyny, Komborni, Targowisk, Jasienicy, Jabłonicy, Łężan, Suchodołu i miejsca Piastowego, a nawet Niebylca, Brzozowa i Żyznowa. Niestety stary drewniany kościółek nad brzegiem Wisłoka został rozebrany około roku 1912 i zastąpiony nową budowlą, pod tym samym wezwaniem. Ze starego kościoła przeniesiono XVIII-wieczny obraz Jana N. W roku 2010 poddano go renowacji. Widać na nim Jana z palcem na ustach, stojącego koło stołu z otwartą księgą podtrzymywaną przez aniołka (czerwone skrzydła) grającego na trąbce. Drugi aniołek (niebieskie skrzydła) dzierży krucyfiks. Posadzka z dwubarwnych kafli przechodzi w taflę wody, dalej most. Na górze draperia i chmury (uzup: Pietrosul)

 

^
Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 

W nowym kościele parafialnym św. Marcina (zobacz wyżej), nad głównym ołtarzem po lewej stronie, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana N. projektu Stefana Matejki, wykonany w Krakowskim Zakładzie Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mozaiki Szklanej S.G. Żeleński w roku 1910. Obok postaci Jana z dużym krzyżem i palcem na ustach widać liść palmy, zbirów w średniowiecznych strojach i budowle miasta Pragi. naroża wypełniają gałązki z liściami (nad: Pietrosul) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 

^
Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 
 

W nowym kościele parafialnym św. Marcina (zobacz wyżej) znajduje się feretron z obrazem Jana N., neogotycki (nad: Pietrosul)

 

^
Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 

Na rozstajach, w pobliżu kościoła św. Marcina, murowana kapliczka nepomucka wystawiona staraniem proboszcza Andrzeja Nowiny-Ujejskiego i zapewne tutejszego Bractwa Nepomuckiego (>>) (zobacz wyżej). Wieczorami odbywały się tu śpiewy ku czci Jana N. Wewnątrz ładna drewniana polichromowana ludowa figura Jana N. z krzyżem i palmą. Jaskrawsze kolory zyskała w latach 2017-2018^
  ¿ Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Północna 411
 
 

W kapliczce szafkowej była ludowa figura Jana N. autorstwa tutejszego rzeźbiarza Józefa Żywica (+1972). Los jej nie jest nam znany (nad: Pietrosul)

 

^
  - Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Północna 330
 

Zaginiona ludowa rzeźba Jana N. z XIX wieku, stojąca niegdyś w kapliczce słupowej ufundowanej przez Jana i Zofię Michalskich. Figurka stała w górnej niszy (nad: Pietrosul)

 

^
  - Iskrzynia pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne  
 
 

Nieistniejąca już kaplica świętego Jana Nepomucena z 1750 roku

 

^
  Iskrzynia pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne  
 

Ledwo widoczna drewniana figurka Jana N. w przydrożnej murowanej bielonej kapliczce. Rzeźba jest ciekawa, ludowa, o okrągłej głowie z wielkimi oczyma. Biret, krzyż, w drugiej ręce nieustalony ostro zakończony przedmiot (nad: Pietrosul)^
  Odrzykoń pow. Krosno gm. Wojtaszówka  
 

Drewniana czarno-biała współczesna figura Jana N. w ceglanej kapliczce słupowej z 2 połowy XIX wieku, którą ufundował Szczepan Foryś. Jest to kopia poprzedniej figury (nad: Pietrosul)^
  - Odrzykoń pow. Krosno gm. Wojtaszówka  
 
 

W ceglanej kapliczce słupowej z 2 połowy XIX wieku  była kiedyś stara drewniana figura Jana N. Niestety zupełnie spróchniała i została zastąpiona współczesną kopią (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
  Odrzykoń pow. Krosno gm. Wojtaszówka  
 

Drewniana polichromowana figura w masywnej murowanej kapliczce z XIX wieku, fundator: Józef Folta. Obiekt jest uproszczoną wersją kapliczki z części Odrzykonia zwanej Rzeki, leżącej już w dawnym województwie sandomierskim, zobacz (>>). W październiku 2008 roku figurę skradziono, ale po niespełna dwóch tygodniach policja ją odnalazła (nad: Pietrosul)^
Powiat Rzeszów
(część należąca do Ziemi Sanockiej d. woj. ruskiego, 8 + 1)

zobacz na mapie google >>


zobacz obiekty z części powiatu leżącej w Ziemi Przemyskiej woj. ruskiego (>>)
zobacz obiekty z części powiatu leżącej w dawnym woj. sandomierskim (>>)^
Tyczyn pow. Rzeszów gm. Tyczyn ul. Grunwaldzka 15
 

Koło strugi i niedaleko pałacu Wodzickich stoi kapliczka Jana N., murowana, wzniesiona w 1872 roku na miejscu poprzedniej z 1768 roku, którą fundował hr. Wodzicki i ks. Leopold Olcyngier. Ponoć drewniana polichromowana figura o wyraźnie oddanych detalach powstała jako fundacja tyczynianina w podzięce za szczęśliwy powrót z Ameryki w roku 1918 - być może jednak dotyczy to nowej kapliczki, bo rzeźba sprawia wrażenie starszej^
Hermanowa pow. Rzeszów gm. Tyczyn nr 212
 

Przy drodze i przy szkole, w otoczeniu starych lip, stoi murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. Peleryna Jana robi nieco batmańskie wrażenie^
  Hermanowa pow. Rzeszów gm. Tyczyn  
 
 

Jest tu druga figura Jana Nepomucena (uwaga: należy sprawdzić na miejscu doniesienia źródła "Tyczyn - dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna")

 

^
Kielnarowa pow. Rzeszów gm. Tyczyn nr 64
 

Niedaleko kościoła i przystanku PKS jest murowana kapliczka, w której znajduje się epoksydowa polichromowana figura Jana Nepomucena z palmą w ręku i z komżą skręcona wiatrem mistycznym. Jest to odlew z żywicy epoksydowej z Pracowni Rzeźbiarsko-Odlewniczej "ARKADA" w Łowcach (>>) koło Jarosławia (zobacz też: Jarosław, Lubienia, Krasiczyn, Jasło, Kołaczyce, Obory,...)^
- Kielnarowa pow. Rzeszów gm. Tyczyn nr 64
 
 

Oryginalna drewniana polichromowana figura Jana Nepomucena z kapliczki koło kościoła (zobacz wyżej) pochodziła z I połowy XIX wieku (źródło: "Tyczyn - dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna"). Niestety została skradziona (>>) w nieustalonym czasie

 

^
Borek Stary pow. Rzeszów gm. Tyczyn nr 336a
 

W sanktuarium maryjnym jest barokowy ołtarz św. Jacka Odrowąża. W zwieńczeniu maleńki drewniany polichromowany Jan N. z palmą męczeńska w ręce (nad: M.K.)^
Borek Stary pow. Rzeszów gm. Tyczyn nr 336a
 

W kościele klasztornym sanktuarium maryjnego (zobacz wyżej), w szczycie ołtarza bocznego w prawej nawie, jest owalny obraz z Janem N. (nad: Pietrosul)^
Straszydle pow. Rzeszów gm. Lubenia koło nr 399
 

Przy drodze równoległej do rzeczki Lubenki mała figurka Jana N. umieszczona w górnej niszy kamiennej kapliczki z rzeźbą Chrystusa Frasobliwego (nad: Pietrosul)^
  Futoma pow. Rzeszów gm. Błażowa  
 

Współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. naturalnej wielkości, w birecie, z krzyżem i palmą, w kapliczce, ufundowana przez rodzinę Krygowskich, poświęcona 25 kwietnia 2011 roku. Kapliczka jest murowana z łamanego kamienia, z dwuspadowym daszkiem, z wnęką zabezpieczoną płotkiem. Została ufundowana w 20-leciu międzywojennym przez rodzinę Krygowskich, jako wotum wdzięczności za szczęśliwy powrót do zdrowia Zdzisława Krygowskiego. Rzeźbę wykonał (Kazimierz? Zbigniew?) Krygowski (nad: Pietrosul)^
Powiat Przemyśl (część należąca do Ziemi Sanockiej d.woj. ruskiego, 4 + 5)

zobacz na mapie google >>


zobacz większą część dzisiejszego powiatu leżącą w dawnej Ziemi Przemyskiej woj. ruskiego >>^
Babice pow. Przemyśl gm. Krzywcza  
 

W tutejszym kościele św. Trójcy ufundowanym przez hr. Jerzego Pnińskiego w roku 1791 jest boczny ołtarz przytęczowy, a w jego szczycie wielokątny obraz z Janem N. z lat 1776-80 (nad: H.Jakóbczak)


^
- Babice pow. Przemyśl gm. Krzywcza  
 
 

W tutejszym kościele św. Trójcy w 1722 r. był "medalik ze Św. Janem Nepomucenem z rubinem w materii" ofiarowany jako wotum przez Marcjannę Humniską z Piątkowej. Jego losy są nieznane (uwaga: zapytać w kościele) (nad: Pietrosul)

 

^
  Ruszelczyce pow. Przemyśl gm. Krzywcza  
 

Piękna kamienna figura Jana N. wykonana w manierze barokowej, w kontrapoście, o nietypowym geście rąk. Dostrzegłem ją w albumie "Błękitny San" ze zdjęciami Adama Krzywki. Niedawno odnowiona, ustawiona na cylindrycznym cokole, umiejscowiona przy szosie na wschodnim skraju wsi. Pierwsza tutejsza figura była drewniana i miały ją przynieść wody Sanu. Kolejny, kamienny Nepomuk – ufundowany zapewne przez właścicieli tutejszych dóbr – stoi tu co najmniej od 1852 roku. Według lokalnych opowieści, w 1944 roku sowiecki żołnierz odstrzelił świętemu biret, za co zginął w bójce już następnego dnia. Miał on zostać pochowany w pobliżu figury (uzup: Pietrosul)


^
  - Dubiecko pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 
 

W poprzednim drewnianym kościele św. św. Szymona i Judy Tadeusza, który stał tu w latach 1753-1926, w ołtarzu bocznym był obraz Jana N.  Ślad po nim zaginął "kiedy to został rozebrany i przeniesiony na nowe miejsce" (nad: Pietrosul)

 

^
  Przedmieście Dubieckie pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 

Ludowa prymitywna drewniana figura Jana N. w pięknej kapliczce brogowej (nad: Pietrosul)


^
  Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 

Znajduje się tutaj, w otoczeniu trzech świerków, niezbyt ładna murowana z białej cegły zakratowana kapliczka kryta ostrym dachem krytym czerwona blacha. Znajduje się w niej szablonowa figura Jana N. wykonana z tworzywa sztucznego przez firmę Popiel z Kielc (zobacz, również Budy Głogowskie, Sietesz, Raszowa, Stare Kotowice, Wysoka,...), która została ufundowana przez proboszcza Franciszka Partykę i mieszkańców Nienadowej i uroczyście poświęcona w 2010 roku. Jednak miejsce to ma długą i burzliwą historię nepomucką - obecna rzeźba jest już czwartą (zobacz niżej) (uzup: Pietrosul)

http://it.home.pl/nepomuki/mp/jn-mp-nienadowa4f.jpg

^
  - Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 

W artykule z "Leksykonu kultury ludowej w Rzeszowskiem" Krzysztofa Ruszla, Rzeszów 2004, nad: K.I.) widnieje niewyraźna archiwalna fotografia brogowej kapliczki krytej gontem z drewnianą figurą Jana N. z XIX wieku, podpisana nazwą tej miejscowości. Widoczna tam figura została skradziona (>>) w II połowie XX wieku

 

^
  - Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 
 

Druga drewniana figura Jana N. umieszczona w starej kapliczce po kradzieży oryginalnej rzeźby (zobacz wyżej), została skradziona (>>) w II połowie XX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  - Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 
 

Trzecia drewniana figura Jana N. umieszczona w starej kapliczce po kradzieżach dwóch pierwszych rzeźb (zobacz wyżej), została skradziona (>>) zapewne na początku XXI wieku. Chronił ją drewniany daszek wsparty na czterech słupach. Są podejrzenia, że sprawcą kradzieży był tutejszy mieszkaniec, który niebawem zginął tragicznie. Figurę tę przeniesiono z Bachowa (gm. Krzywcza) ponieważ straciła one swoje miejsce na skutek poszerzenia drogi (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Ustrzyki Dolne
(bieszczadzki, część w Ziemi Sanockiej, 2 + 1)

zobacz na mapie google >>


tuż na północ i wschód od Smolnika przebiegała - wytyczona działem wodnym Bałtyku (San) i Morza Czarnego (Strwiąż) - granica Ziemi Sanockiej i Ziemi Lwowskiej (>>). Tam znajdziesz kolejne obiekty nepomuckie z dzisiejszego powiatu bieszczadzkiego

   

^
Smolnik pow. Ustrzyki Dolne (bieszczadzki) gm. Lutowiska  
 

Współczesny drewniany Jan N. w manierze ludowej na słupie z łamanego kamienia (nad: R.K.). Widziałem ją w październiku 2006 i ponownie w czerwcu 2013. Kapliczka powstała około 2003 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza. Fundacja jest związana z budową mostu przy którym stoi kapliczka. Most umożliwia, jak wiadomo, na sucho przejechanie pod opieką św. Jana około 50 metrów z Pętli Bieszczadzkiej do cerkwi pozostałej po wsi Smolnik (uzup: P.T.)^
Polana pow. Ustrzyki Dolne (bieszczadzki) gm. Czarna  
 

Odtworzona współcześnie kapliczka z nową polichromowaną figurą Jana N. wewnątrz. Obiekt poświęcono w Dzień Niepodległości 2018 roku i jest on następcą starej kapliczki z XVIII wieku (zobacz niżej). Autorem rzeźby jest Piotr Karciarz z Polany. Jan trzyma w obu rękach duży krucyfiks ułożony na liściu palmy, na głowie ma biret, brak aureoli. Kapliczkę wykonał Zbigniew Sidorski z Górzanki i jest to konstrukcja z gontowym czterospadowym daszkiem opartym na czterech słupach. Za plecami figury zamontowano ażurową kratę. Całość na kamiennym fundamencie. Do podstawy przymocowane tabliczki informujące o inicjatorach i fundatorach (nad: R.G.)^
- Polana pow. Ustrzyki Dolne (bieszczadzki) gm. Czarna  
 
 

Do roku 1951, kiedy to Polana wróciła w granice RP wyniku wymiany granicznej,  istniała tu jeszcze przedzaborowa kapliczka z rzeźbą Jana N. Z figurą tą związana jest legenda, którą przekazuje się ustnie od wielu lat: "w okresie międzywojennym duża część mieszkańców Polany emigrowała do USA. By móc to uczynić i zapłacić za daleką podróż mieszkańcy pozbywali się swoich dóbr, również ziemi. Tak też chciał uczynić mieszkający w Polanie Żyd. Działka, którą chciał sprzedać znajdowała się obok dzisiejszej Świetlicy Wiejskiej. Stała na nim kapliczka z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena. I to właśnie ta kapliczka w niedalekiej przyszłości miała doprowadzić do tragicznych i tajemniczych wydarzeń. Ofertą sprzedaży ziemi zainteresowany był miejscowy pop o nazwisku Łódzki. Transakcja po długich negocjacjach doszła do skutku. Jednak nowy właściciel postanowił czy wręcz zażądał od mieszkańców Polany rozebrania stojącej tam kapliczki świętego Jana. Spotkało się to ze zdecydowanym sprzeciwem. By sprawę załatwić po swojej myśli o pomoc zwrócił się do sprzedawcy. Ten jednak miał mu odpowiedzieć: „ziemią handluję, ale świętymi nie”. Wobec takiego obrotu sprawy, Łódzki zmuszony był wyjaśnić sprawę w sądzie. Ten znajdował się w pobliskich Lutowiskach a droga prowadziła przez Skorodne sąsiadujące z Polaną. Tuż przed Lutowiskami na wzniesieniu Hodak, pop nagle zasłabł i umarł. Po uroczystościach pogrzebowych sprawę kapliczki postanowiła wyjaśnić pani Łódzka – żona zmarłego. Podobnie jak on wraz z woźnicą przez Skorodne ruszyła do sądu w Lutowiskach. I tu zdarzyć się miała rzecz niebywała. W miejscu, w którym umarł jej mąż, pani Łódzka nagle zasłabła. Woźnica natychmiast zawrócił do Polany. Łódzka jeszcze przez kilka dni żyła, lecz znajdowała się w śpiączce. W końcu umarła i została pochowana w okolicy cerkwi. To nie koniec historii. Kilka godzin po pogrzebie na jej grób zbiegły się psy i zaczęły go rozkopywać. Możliwe, że w czasie pochówku pani Łódzka jeszcze żyła i zwierzęta to wyczuły? Cała sprawa jest owiana tajemnicą" (źr.: bieszczady24.pl) . Od roku 2018 zastępuje ja nowa kapliczka (zobacz wyżej) (nad: R.G.)

 

 
 
    

 

W skład Ziemi Przemyskiej wchodziły powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski oraz powiaty samborski, drohobyski i stryjski (dziś na Ukrainie >>). Dzisiejsze powiaty nie pokrywają się z dawnymi i tak na terenie dawnego województwa leżą dzisiejsze powiaty Jarosław, Łańcut i Leżajsk oraz części dzisiejszych powiatów Rzeszów, Przeworsk, Nisko, Biłgoraj, Przemyśl i Tomaszów

 

^

Powiat Przemyśl (część w Z.Przemyskiej, 22 + 1)

zobacz na mapie google >>


zobacz część dzisiejszego powiatu leżącą w dawnej Ziemi Sanockiej woj. ruskiego (okolice Dubiecka i Krzywczy) >>^
Przemyśl-Zasanie pow: Przemyśl gm: Przemyśl Pl. Konstytucji 3 Maja
 

Kamienna figura Jana N. przy moście na Sanie, po jego północnej stronie, obok klasztoru sióstr benedyktynek. XVIII-wieczny barok. Jan jest sympatyczny, robi wrażenie nieco zadumanego i zasmuconego. Głęboko cięte szaty, nieco zatarty już koronkowy wzór komży, krucyfiks. Szczególną zwraca uwagę kunsztowna kokarda zawiązana na sznurze spinającym rokietę. Dłonie odtworzone znacznie później, nieco niezgrabnie, lub zniekształcone przez korozję. Rzeźba wykonana w słynnej lwowskiej szkole rzeźbiarskiej^
Przemyśl-Zasanie pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Św. Jana Nepomucena / Biskupa Jakuba Glazera
 

Jest tu ulica Świętego Jana Nepomucena, a na trójkątnym skwerku u jej zbiegu z ul. Biskupa Glazera stoi piękny Jan N. z roku 1908 fundacji mieszczan przemyskich, kunsztownie odkuty w kamieniu. Na podstawie informacja o rzeźbiarzu (J. Tracz), osobno o budowniczym postumentu (Majerski) oraz inskrypcje modlitewno-patriotyczne, z których jedna wzywa do opieki Jana nad ulica jego imienia i jej mieszkańcami (nad: Teo P.)
^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Mickiewicza 2
 
 

Podczas prac remontowych prowadzonych w 1999 roku w siedzibie budynku PKO odkryto w fundamentach kamień węgielny z wizerunkiem św. Jana Nepomucena, pochodzący sprzed 100 lat. Wizerunek świętego został odnowiony i ponownie umieszczony w dawnym miejscu wraz z listem

 

^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl Plac Katedralny
 

W archikatedrze Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela, w północnej nawie wisi obraz Jana N. z 1889 (?) roku autorstwa Władysława Rossowskiego (1857-1923). Notowano tu dawny kult św. Jana Nepomucena i św. Jana Kantego, a od roku 1777 działało Bractwo Nepomuckie (>>) (uwaga: jest tu kilka malowideł ściennych z wizerunkami pseudonepomuckimi - są to przedstawienia kanoników, stąd podobieństwo do Jana N. Jeden ma nawet miecz w głowie) (nad: Teo P., uzup: Pietrosul)^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl Plac Katedralny
 

W archikatedrze Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela jest piękny relikwiarz Jana N. (zobacz więcej >>) w kształcie Języka otoczonego pięcioma gwiazdami i wieńcem męczeńskim. Wykonano go w latach 1787-89 i zawiera także relikwie św. Stanisława i św. Szczepana. Zapewne opiekowało się nim działające tu  od roku 1777 Bractwo Nepomuckie (>>) (zobacz wyżej)

 

^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl Plac Katedralny 2 / 3
 

W Muzeum Archidiecezjalnym eksponowana jest drewniana figura Jana N. z 2 połowy XVIII wieku, przedstawiona w kontrapoście, z krzyżem na lewym ramieniu, w aureoli w której pozostały tylko trzy gwiazdy. Pochodzi ona z kościoła parafialnego św. Małgorzaty w Wysokiej (gm. i pow. Łańcut) i pierwotnie tam była notowana w tym spisie^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Jagiellońska / Mickiewicza 
 

W kościele franciszkanów-reformatów pod wezwaniem św. Antoniego, w prawym ołtarzu bocznym znajduje się silnie przemalowany obraz z Janem N., z przełomu XIX i XX wieku^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Słowackiego / Wapowskiego
 

Niedaleko szpitala, po lewej stronie, idąc od centrum, stoi murowana kapliczka św. Jana Nepomucena. Figura Jana N. stoi za oszklonymi drzwiczkami, wykonana jest z drewna, polichromowana na kolor czarny i biały. Wyraźnie widać, że Janowi w okresie późniejszym dorobiono dłonie, umieszczając je na kanciastych "nadgarstkach" co wygląda bardzo nienaturalnie. Wizyta w październiku 2017 roku wykazała, że kapliczką zaopiekowano się w bardzo nieudany sposób. Jej fasada jest obecnie obita deskami (!), wymieniono też okno zmieniając układ szprosów (nad: I.M.)^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Obozowa 
 

Na granicy z wsią Nehrybka znajduje się kapliczka z umieszczoną wewnątrz figurą Jana N. Według zamieszczonej tam informacji kapliczka powstała prawdopodobnie w XIX wieku, natomiast sama figura została wykonana w roku 2015 w pobliskich zakładach "Polna", na wzór rzeźby znajdującej się w kościele w Nehrybce (zobacz niżej). W tym samym czasie odnowiono też kapliczkę, oraz uporządkowano jej otoczenie, a na pamiątkę tego faktu na obłożonym kamieniami cokole pojawił się napis: "ŚW. JANIE / MÓDL SIĘ / ZA NAMI / A.D. 2016" (uzup: H.Jakóbczak)^
Nehrybka pow: Przemyśl gm: Przemyśl nr 86
 

W kościele - dawnej cerkwi - na ścianie po lewej stronie nawy zawieszono polichromowaną figurę Jana N. Była ona wzorem dla figury umieszczonej w pobliskiej kapliczce na granicy Przemyśla i Nehrybki (zobacz wyżej) (nad: H.Jakóbczak)^
Krasiczyn pow: Przemyśl gm: Przemyśl  
 
 

W parafii (na plebanii?) przechowuje się piękną dwumetrową XVIII-wieczną rzeźbę JN wykonaną w piaskowcu w słynnej lwowskiej szkole rzeźbiarskiej (zobacz też opis figury św. Jana Nepomucena w Przemyślu koło mostu na Zasaniu - powyżej). Przed II Wojną Światową stała ona na tzw. Komarze, przy drodze nieopodal dzisiejszej posesji Majchrowiczów, nieopodal tartaku i browaru Sapiehów (czyżby fundatorzy?). Zniszczona i zepchnięta do rowu przez Rosjan podczas ostatniej wojny, przeleżała tam do roku 1973, skąd została przewieziona na plebanię. Wymaga dorobienia całej głowy, ręki i podstawy. Niestety nie sfinalizowano zaawansowanych planów remontu figury, a w miejscu ponepomuckim ustawiono krzyż na kamiennym cokole, a następnie szablonowy odlew z warsztatu w Łowcach (>>) (zobacz poniżej)

 

^
Krasiczyn-Komar pow: Przemyśl gm: Przemyśl  
 

Na tzw. Komarze, na miejscu starej barokowej rzeźby (zobacz powyżej) od 2005 roku stoi szablonowy odlew figury Jana N. z Jarosławia, wykonany z żywicy epoksydowej w Pracowni Rzeźbiarsko-Odlewniczej "ARKADA" w Łowcach (>>) koło Jarosławia (zobacz też: Jarosław, Lubienia, Kielnarowa, Jasło, Kołaczyce, Obory,...)^
- Krasiczyn pow: Przemyśl gm: Przemyśl  
 
 

Na zamku była niegdyś figura Jana N., która została zniszczona podczas najazdu moskiewskiego w 1726 roku. Według ówczesnego kronikarza wyglądało to tak: "Wjechali Moskale z Kozakami sławny zamek krasiczyński złupili, dla zdobycia żelaza mury rozwalili, okna powybijali, z ołowiu kule lali, drzwi i stoły łupali, wszelką galanterię popsuwszy w fosy wrzucali, staroświeckie obrazy wszystkich królów i panów rąbali, a inne zabrane po różnych wsiach, w Przemyślu sprzedawali. Basztę Papieską zburzyli, obrazy papieżów zabrali. Rozbiwszy na ostatek kaplicę złupili ją, srebra to jest: kielichy, monstrancje i ornaty wszystkie zabrali, obrazy i ołtarze poniszczyli, krzyże połamali, statuę św. Jana Nepomucena porąbali i w kawałki posiekli i wszystkie wsie spustoszyli i w niwecz obrócili"

 

^
  Fredropol pow. Przemyśl gm. Fredropol  
 

Kamienna figura Jana N. w słupowej kapliczce z cegły, z resztkami tynku i z gniazdem bocianim na czubku. Teren jest obecnie w rekach prywatnych i ogrodzony. Ostanie doniesienia (styczeń 2020) mówią, że stan rzeźby mocno się pogorszył w ostatnich 10 latach (nad: W.P., uzup: R.G.)^
  Sierakośce pow. Przemyśl gm. Fredropol  
 

Piękna słupowa przydrożna kapliczka z kamienną figurą JN z XVIII wieku, pomalowaną na intensywne kolory. Wrażenie robią oczy i usta postaci oraz rozwiana rokieta i komża. Cokół, na którym stoi Jan N., ma przekrój trójkąta równobocznego. Tuż nad głową świętego przebiegają przewody energetyczne^
  Kopysno pow. Przemyśl gm. Fredropol  
 

Przydrożna kapliczka z 1848 roku z łamanego kamienia Wewnątrz popękana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena. Po tajemniczym zniknięciu latach 70. XX wieku figurka powróciła do kapliczki w 2004 roku. Święty ma na głowie metalową koronę (uzup: Pietrosul)^
  Buszkowice pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

Wysoka polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w murowanej przydrożnej kapliczce ozdobionej profilowanym naczółkiem (nad: Pietrosul)^
  Buszkowiczki pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

Na szczycie pagórka dominującego nad wsią, na jej skraju, niedaleko starorzecza Sanu, tuż za dawnym folwarkiem należącym do Sapiehów, znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. z I połowy XIX wieku umieszczona w nowszej w drewnianej kapliczce. Uwagę zwracają błękitne oczy Jana i jego z dezaprobatą skrzywione usta (nad: H.Jakóbczak)^
  Bolestraszyce pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

Prosta kapliczka z malowanym wizerunkiem św. Jana Nepomucena zrealizowana w ramach I Festiwalu Ogrodowego w 2011 roku. Autorzy: Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, Janusz Skalski, Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie. Jana ukazano na tle wzbierającej rzeki, w padającym deszczu, a nad nim umieszczono napis "OD WODY ZACHOWAJ NAS PANIE" (nad: Pietrosul)^
Wyszatyce pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

W murowanej kapliczce obok kościoła św. Mikołaja Biskupa znajduje się polichromowana drewniana rzeźba Jana N. Kapliczka ma stromy dwuspadowy daszek i otwór zabezpieczony kratą. Rzeźba natomiast ma fioletową pelerynę, biret i długi krucyfiks w dłoniach (nad: Pietrosul)^
Bircza pow. Przemyśl gm. Bircza ul. Wojska Polskiego / Krótka
 

Na zapleczu rynku, w murowanej kapliczce domkowej z końca XIX wieku, znajduje się obraz z wizerunkiem Jana N. Jest tu postać Jana z krzyżem i w aureoli, są dwa anioły (z palcem przy ustach oraz z biretem), jest Księga i scena Topienia (nad: Pietrosul)


http://it.home.pl/nepomuki/mp/jn-mp-bircza1d.jpg

^
Łodzinka Górna pow. Przemyśl gm. Bircza  
 

Przy drodze do Posady Rybotyckiej stoi kamienny Jan N., przy którym dzieciaki odśpiewują majówkę na klęczkach. Zdjęcie nie jest pozowane. Modlące się dziewczynki nie wiedziały, że są sfotografowane. Figura pochodzi z 1904 roku (nad: M.K.)^
Kuźmina pow. Przemyśl gm. Bircza DW890, nr 115
 

Za płotem prywatnej posesji, około 50 metrów przed drewnianym  kościołem (dawnej cerkwi), stoi kolorowa kapliczka domkowa kryta blachą, z baniastym zwieńczeniem z krzyżem. W niej drewniana polichromowana figura Jana N. Miejscowość położona jest na granicy Ziem Przemyskiej i Sanockiej (nad: B.K.) 
 
    

 

^
Powiat Jarosław (18 + 2)

zobacz na mapie google >>


(zobacz osobną stronę (>>) poświęconą freskom A. Swacha w kaplicy nepomuckiej w kościele klasztoru dominikanów)^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław pl. Piotra Skargi 2 
 

W kolegiacie p.w. Bożego Ciała (dawny kościół św. Jana Chrzciciela), w nawie głównej, po lewej stronie, tuż nad konfesjonałem, znajduje się obraz z Janem N. Przedstawia on zrzucenie przez żołnierzy św. Jana Nepomucena z mostu do Wełtawy. Nad Nepomucenem unosi się aniołek z gałązką palmową i wieńcem laurowym (nad: I.M.)^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Jana Pawła II 15 
 

W niedalekiej odległości od budynku Sądu Rejonowego i murów otaczających kościół pw. Trójcy Świętej i klasztor OO. franciszkanów-reformatów widzimy kapliczkę z około 1743 roku, z polichromowaną figurą św. Jana Nepomucena. Kapliczkę zaopatrzono w rodzaj arkady i profilowany szczyt, a sama figura stoi na cokole. Rzeźba jest kopią - odlewem z żywicy epoksydowej z Pracowni Rzeźbiarsko-Odlewniczej "ARKADA" w Łowcach (>>) (zobacz niżej). Stara figura znalazła schronienie w kościele (zobacz poniżej)^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Jana Pawła II 16 
 

W kościele klasztornym Św. Trójcy franciszkanów-reformatów (zobacz wyżej) znajduje się polichromowana figura Jana N. Jest to oryginalna rzeźba z kapliczki naprzeciw murów klasztoru - na jej starym miejscu umieszczono kopię, a ona stała się wzorcem, który Pracownia Rzeźbiarsko-Odlewnicza "ARKADA" w Łowcach (>>) powiela w dziesiątkach egzemplarzy - można je znaleźć w całej Polsce (zobacz niżej)Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Zamkowa 24
 

W Jarosławiu, przy ulicy Zamkowej wiodącej do Sanu, jest kapliczka z figurą Jana N. Murowana, profilowana w manierze barokowej, pomalowana na różowo, kryta dachówką. Wewnątrz ładna drewniana figura JN z poziomym krzyżem w rękach (nad: ruckus)^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Benedyktyńska 3
 

W murowanej, zwieńczonej półokrągłym szczytem kapliczce zamkniętej na kłódkę, stojącej przed bramą wejściową na teren opactwa ss. benedyktynek, znajduje się drewniana, polichromowana figura Jana N. Kapliczka była remontowana na jesieni 2010 (nad: ruckus)^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Dominikańska 
 

Kaplica św. Jana Nepomucena w kościele klasztoru dominikanów, wyposażona jest w malowany ołtarz z postacią św. Jana Nepomucena. Na sklepieniu, ścianach i filarach polichromie wykonane przez pochodzącego z Moraw poznańskiego franciszkanina Adama Swacha ukazują sceny z życia świętego. Na zachodniej ścianie znajduje się duży fresk przedstawiający jego męczeństwo, tj. wrzucenie św. Jana do rzeki Wełtawy. Cała kaplica i zdobiący ją zespół fresków to jeden z najciekawszych obiektów nepomuckich w Polsce. Zobacz osobną stronę (>>) poświęconą tym freskom
^
  Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Brodowicze 
 

Jan N. z dzielnicy Brodowicze - około 4 km na północ od centrum miasta, w bliskości stawów - to kamienna figura w stylu późnego XIX lub wczesnego XX wieku. Statyczna, o ograniczonej liczbie detali, majestatyczna (nad: W.P.)


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Pełkińska 93
 

Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z XIX w. o cechach ludowych, w murowanej kapliczce obok domu nr 93 (nad: Pietrosul)^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Słoneczna / Boczna Słonecznej 1
 

Wysokiej klasy kamienna rokokowa figura w młodszej murowanej arkadowej dwukondygnacyjnej kapliczce. Stonowana polichromia, ostro cięte szaty przywodzące na myśl rzeźbę szkoły lwowskiej, piękny gest adoracji krzyża, aureola bez gwiazd. Napis na podstawie napis: "S:tis Ioann NePom:" (nad: Pietrosul)^
Radymno pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Sobieskiego 2
 

W kościele św. Wawrzyńca, w prawym ołtarzu przytęczowym św. Antoniego znajduje się obraz z Janem N. adorującego krucyfiks, z głową otoczoną pięcioma gwiazdami. Na dole napis: "S.IOANNES / Nepomucenus / M:" (nad: Pietrosul)^
Radymno pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Sobieskiego 2
 

W kościele św. Wawrzyńca, w zwieńczeniu ołtarza (św. Anny Samotrzeć), na lewo od ambony, znajduje się złota figura Jana N. ukazanego w kontrapoście, w birecie, z krzyżem w prawej ręce. Lewa dłoń pusta, być może kiedyś trzymała palmę (nad: Pietrosul)^
  Rokietnica pow. Jarosław gm. Rokietnica    
 

Postument z figurą Jana N. z 1743 roku fundacji kanonika płockiego Jana Wiszniewskiego, proboszcza rokietnickiego. Na cokole stosowna inskrypcja poświadczająca fundację i odnowienie w roku 1885 (?)^
  Radawa pow. Jarosław gm. Rokietnica  
 

XIX-wieczna kapliczka z kamienną figurą Jana N. Nadano jej formę ozdobnej altany dodając ażurowe kraty na dole i nad łukami wieńczącymi otwory. Dach czterospadowy. Figura grubo pomalowana białą farbą, na cokole^
  Wiązownica pow. Jarosław gm. Rokietnica  
 

Kapliczka z drewnianym Nepomukiem przemalowanym na kobietę tak gruntownie, że trudno dopatrzeć się kanonicznego zarostu Jana. O jego identyfikacji przesądza nakrycie głowy (nad: W.P.)^
  Surmaczówka pow. Jarosław gm. Wiązownica  
 

Tuż nad Lubaczówką, przy moście stoi drewniana szalowana kapliczka z sygnaturką na dwuspadowym dachu. W szycie ma oszkloną, zamkniętą półokrągło wnękę, w której umieszczono ładną, drewnianą polichromowaną figurę Jana N. w stylu ludowo-barokowym. Na wnęką wycięto okrągły otwór, w którym wstawiono gwiazdę tworzącą ażur (nad: W.P.)^
  - Mołodycz pow. Jarosław gm. Wiązownica  
 
 

W kapliczce - poprzedniczce dzisiejszego obiektu - była nieistniejąca już lipowa rzeźba Jana N. z XIX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
Czerniawka pow. Jarosław gm. Laszki  
 

W nowej ceglanej kapliczce pod lasem od momentu poświęcenia, który miał miejsce 21 maja 2015 roku, rezyduje współczesna polichromowana figurka Jana N. (nad: Pietrosul)^
Miękisz Stary pow. Jarosław gm. Laszki  
 

Na zewnętrznej ścianie prezbiterium kościoła, we wnęce, za szklanymi drzwiczkami znajduje się polichromowana figura Jana N. Styl ludowy, postawa statyczna, stuła, krzyż w obu dłoniach, biret (nad: K.Z.)^
- Pruchnik pow. Jarosław gm. Pruchnik ul. Kańczudzka
 

Na cmentarzu, pod lipą, piękna brogowa, kryta gontem, kapliczka ponepomucka. Nie ma w niej już figury Jana N., zastąpiła ją MB (nad: Pietrosul)

 

^
Łowce pow. Jarosław gm. Chłopice nr 189
 

Siedzibę ma tutaj Pracownia Rzeźbiarsko-Odlewnicza "ARKADA", która produkuje masowo figury Jana N. - odlewy z żywicy epoksydowej oparte na wzorcu, którym jest rzeźba z kościoła św. Trójcy w Jarosławiu (zobacz wyżej >>). Odlewy takie (kolorowe) są np. w Jarosławiu, Kielnarowej, Lubieni, (jednobarwne) w Krasiczynie, Jaśle, Kołaczycach, Oborach na Kujawach (zobacz >>). Symbolicznie umieszczam tu tę lokalizację jako pojedynczą pozycję listy (nad: Pietrosul)

 

 
 
    

 

Powiat Przeworsk (11 + 3)

zobacz na mapie google >>


^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Św. Jana 2
 

Piękny Nepomuk w niszy na fasadzie jednej z kamienic, blisko wejścia do bazyliki bożogrobców (nad: M.K.) Jest to najwyraźniej ta sama figura, która znalazła się na okładce "Spotkań z Zabytkami" z kwietnia 2001, lecz do tamtego zdjęcia wyjęto ją w jej wnęki. Innym wyjaśnieniem może być fakt, że Jan stał niegdyś na własnym prostopadłościennym cokole kilka metrów dalej na południe, przy ulicy Stolarskiej. Jeśli jego przeniesienie do wnęki miało miejsce po kwietniu 2001, to wykonanie takiego zdjęcia nie nastręczało żadnych kłopotów. W tym samym numerze, razem z nepomuckim rysunkiem Isi wydrukowano akwarelę przedstawiającą Jana N. z okolic Przemyśla.
Nieoceniona K.I. wynalazła w archiwach informację dotyczącą tekstu nabożeństwa do Jana Nepomucena "Obrońca sławy ludzkiej" z roku 1749. Autor był prepozytem klasztoru bożogrobców w I połowie XVIII wieku. Dowodzi to żywości kultu JN w tej okolicy w tych latach. K.I. jest również autorką zdjęć tego Jana umajonego z okazji Bożego Ciała (2010) przez opiekującą się figurą właścicielkę pobliskiego sklepu Jarzynka^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Park 2
 

W rezydencji książąt Lubomirskich (obecnie Muzeum) znajduje się figurka Jana N. z XVIII-XIX wieku, znaleziona nad rzeczką Mleczką. Drewno polichromowane (nad: Krycha)


^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Park 2
 

W rezydencji książąt Lubomirskich (obecnie Muzeum) znajduje się drewniana polichromowana figurka Jana N. autorstwa Józefa Szypuły, pochodząca z lat 90. XX wieku. Numer ewidencyjny to MP-SL-107 (nad: H.Jakóbczak)^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Park 2
 

W rezydencji książąt Lubomirskich (obecnie Muzeum) znajduje się drewniana figurka Jana N. autorstwa Władysława Dubanika, pochodząca z lat 90. XX wieku. Numer ewidencyjny to MP-SL-20 (nad: H.Jakóbczak)^
Nowosielce pow. Przeworsk gm. Przeworsk nr 67
 

W sąsiedztwie świątyni, koło stawów, stoi kapliczka słupowa z drewnianą figurą Jana N. z XVIII wieku. Rzeźba jest bardzo zniszczona, brakuje całej dolnej partii. Zniszczone malowanie, biel i czerń. Na głowie biret, w ramionach krzyż, który już prawie wtopił się w korpus (nad: M.K.)^
Nowosielce pow. Przeworsk gm. Przeworsk nr 67
 

Po prawej stronie ołtarza głównego w drewnianym kościele św. Marii Magdaleny (1595 rok) zawieszono obraz z wizerunkiem Jana N. w bogatej rokokowej ramie. Krzyż trzyma anioł w górze, u stóp świętego leży biret (nad: M.K.)

 

^
Nowosielce pow. Przeworsk gm. Przeworsk nr 67
 

W prezbiterium w drewnianym kościele św. Marii Magdaleny (1595 rok) wisi drugi obraz z Janem N. klęczącym na chmurze w towarzystwie trzech aniołków, z biretem w ręku. Urocza nieporadność warsztatowa twórcy, bogata rokokowa rama (nad: Pietrosul)

 

^
  - Nowosielce pow. Przeworsk gm. Przeworsk  
 

W kapliczce słupowej była kiedyś figura Jana N. Została skradziona (>>) i zastąpił ją Chrystus, następnie MB, a ostatnio (2016) znowu Chrystus (nad: Pietrosul)

 

^
Świętoniowa pow. Przeworsk gm. Przeworsk naprzeciw nr 50
 

Murowana kapliczka  datowana jest na pierwszą połowę XIX wieku. Usytuowana na krzyżowych drogach rozchodzących się w kierunkach: Gorliczyny, Grzęski i Bud Łańcuckich. Szczyt daszku zwieńczony jest podwójnym krzyżem patriarchalnym - symbolem Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Na ich pamiątkę postawiono kapliczkę, niedawno "wyremontowaną"; obecnie wewnątrz znajduje się w niej wątpliwej urody figura Serca Jezusa. Zaś w szczycie za szybą i kratą drewniana figura Jana N. z interesującym krucyfiksem o dwóch poziomych belkach (nad: K.I.)^
Sietesz pow. Przeworsk gm. Kańczuga DW881
 

W północnej części wsi, nad stawem dworskim, przy skrzyżowaniu szosy z Kańczugi do Łańcuta z główną drogą prowadzącą przez wieś do wsi Siedleczka stoi kapliczka budowana z cegły, lepiona gliną i bielona, pokryta blachą. Według miejscowej tradycji wybudowana została około połowy XIX wieku, po zniesieniu pańszczyzny, w miejscu gdzie dawniej był areszt, w którym właściciel dworu przetrzymywać miał chłopów. Pierwotnie była to kapliczka typu domkowego, z otworem wejściowym od frontu, pokryta gontem. Została poważnie przebudowana: wejście zamurowano, pozostały otwór przeszklono. Teren wokół kapliczki otoczony został metalowym płotkiem. Po roku 2008 obiekt uległ dalszym przekształceniu, niestety niekorzystnym. Dodano coś w rodzaju portyku na dwóch kolumnach, przebito boczne okna, dodano gzyms i cokół z czerwonej cegły, inaczej pokryto daszek i przemalowano ogrodzenie. Wewnątrz znajduje się współczesny szablonowy odlew Jana N. produkowany przez firmę Popiel z Kielc (zobacz >>, również Nienadowa, Sietesz, Łowkowice, Raszowa, Stare Kotowice, Wysoka). Zastąpił on (po roku 2008) starą drewnianą polichromowaną figurę, której losy nie są nam znane (zobacz niżej) (nad: K.I., uzup: Pietrosul)^
-/¿ Sietesz pow. Przeworsk gm. Kańczuga DW881
 

W starej kapliczce z około połowy XIX wieku (zobacz wyżej) przynajmniej do roku 2008 rezydowała drewniana pokryta farbą figura św. Jana Nepomucena, z dużym krzyżem w ręce, w birecie. Jej los nie jest nam znany, ale w roku 2016 na jej miejscu była szablonowa figura z żywicy epoksydowej (skradziona (>>)? przeniesiona? uwaga: ustalić losy obiektu po 2008 roku) (nad: K.I., uzup: Pietrosul)^
  Rączyna pow. Przeworsk gm. Kańczuga  
 

W  murowanej domkowej kapliczce z roku 1991 umieszczono drewnianą figurę duchownego. Nie ma biretu, inne atrybuty przepadły w ciągu wieków, a wetknięty w dłonie krzyżyk jest wtórny. Na długiej stule i komży wymalowano ozdoby - wici roślinne i kwiatki, lecz one też są zapewne młodsze niż sama figura. Według mieszkańców to św. Jan Nepomucen. Pierwotnie figura umieszczona była w kapliczce skrzynkowej na starej lipie, potem po jej ścięciu, na "akacji" - wtedy rzeźba utraciła dolne partie, które przegniły. Dachówka na kapliczce pochodzi z dachu starej szkoły (nad: W.P., uzup: Pietrosul)^
  - Krzeczowice pow. Przeworsk gm. Kańczuga  
 
 

O  jednej z tutejszych kapliczek  lokalny informator powiedział K.I., że była tam w środku, ale skradli, figura Jana "MEPOMUCYNA". Kolejna strata (>>)! (nad: K.I.)

 

^
  Gać pow. Przeworsk gm. Gać  
 

Kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. (nad: M.Z.) 
 
    

 

^
Powiat Rzeszów
(część należąca do Ziemi Przemyskiej d. woj. ruskiego, 39 + 4)

zobacz na mapie google >>


zobacz obiekty z części powiatu leżącej w Ziemi Sanockiej woj. ruskiego (>>)
zobacz obiekty z części powiatu leżącej w dawnym woj. sandomierskim (>>)^
Rzeszów pow. Rzeszów gm. Rzeszów ul. Podwisłocze / Kopisto 
 

Kamienna osiemnastowieczna figura Jana N. stała od lat na rzeszowskim Staromieściu, przy kościele. W roku 2007 rzeźbę odnowiono i w roku następnym przeniesiono na ul. Podwisłocze (róg Kopisto), niedaleko rzeki, mostu i zamku. Nie zrealizowano więc planu, aby ustawić Jana na drugim brzegu, na Podpromiu, gdzie specjalnie zasadzono cisy. Jan był już wielokrotnie przenoszony, w XVIII wieku stał przy moście zwodzonym prowadzącym do zamku, tam gdzie dziś kończy się ulica Kraszewskiego. Potem został przeniesiona na róg ulicy Unii Lubelskiej i Dąbrowskiego. Tablica na cokole głosi:

ŚW. JAN NEPOMUCEN
UR. 1348 - 1393
PATRON MOSTÓW - GROBLI
PRZEPRAW RZECZNYCH
I DOBREJ SŁAWY
FIGURA TA ZOSTAŁA POSTAWIONA
Z POCZĄTKU XVII W. PRZY GROBLI
W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ
CZĘŚCI MIASTA RZESZOWA
PRZY UL. PODZAMCZE - OBECNIE
DĄBROWSKIEGO - SKĄD USUNIĘTO
JĄ W ROKU 1969 I PORZUCONO
NA CMENTARZU W STAROMIEŚCIU.
NA TYM MIEJSCU POSTAWIONO
JĄ 13 VIII 1981
ŚW. JANIE MIEJ PIECZĘ
NAD NASZYM MIASTEM

W 2008 ROKU FIGURĘ ODNOWIONO
I WYKONANO NOWY COKÓŁ.
W DNIU 5 V 2008 POSTAWIONO JĄ TU PRZY MOŚCIE ZAMKOWYM.

MIESZKAŃCY RZESZOWA

Przy czym ostatni akapit i podpis dopisano po ostatniej przeprowadzce. Niestety Jan zarasta różnymi banerami reklamowymi, kiedyś dodano mu do towarzystwa koszmarną reklamę w kształcie bicykla


 
 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): Jana N. zobaczyć można na Placu Farnym, we wnęce zewnętrznej ściany XV-wiecznego prezbiterium rzeszowskiej fary. Jan jest kamienny, z naiwną twarzą. Po remoncie fary zmieniło się wygląd figury - na pozbawionej już niepotrzebnych tynków ceglanej ścianie ładnie prezentuje się odświeżona jasna rzeźba (nad: TRojek)

 • Rzeszów-Słocina (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ulicy Słocińskiej stoi trzypiętrowa kapliczka z figurą Jana N. w górnej wnęce, pochodząca z roku 1860 i z leżącej nad Wisłokiem dawnej wsi Drabinianki (dziś dzielnicy Rzeszowa), gdzie znajdowała się przeprawa promowa, a postawiona jako dziękczynienie za uwłaszczenia chłopów. Drewniana figura ma około 80 cm, a zakupiona została przez fundatora, Wojciecha Mikułę, na odpuście w Leżajsku. Kapliczka stała w miejscu, gdzie dziś znajduje się spółdzielnia mieszkaniowa i dąb, sadzony również przez Wojciecha Mikułę. Kapliczkę przeniesiono w roku 1975 przed nowy dom potomków fundatorów, rodzinę Złamańców, w związku z budową na miejscu dawnej wsi blokowiska Nowe Miasto (nad: H.Jakóbczak <- mariten.blog.onet.pl)

 • Rzeszów-Pobitno (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Polnej 8 (skrzyżowanie z Morgową), od roku 1880 stoi kamienna figura Jana Nepomucena z utrąconym krzyżem, biretem i długą stułą. Bardzo ładnie prezentuje się przy południowym słońcu, jest polichromowana - choć farba złazi płatami (nad: H.G.)

 • Rzeszów-Przybyszówka (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Dębickiej, w starym kościele św. Mikołaja, w zwieńczeniu lewego ołtarza bocznego poświęconego świętej Barbarze znajduje się owalny obraz Jana N. z palcem przy ustach. Drewniany ołtarz pochodzi z nieistniejącego krakowskiego kościoła świętego Szczepana, jednak wizerunek Jana Nepomucena został dodany już po przeniesieniu, podobno w roku 1929 (nad: H.Jakóbczak)

 • Rzeszów-Przybyszówka (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Dębickiej, przy schodach kościoła św. Mikołaja, stoi kamienna polichromowana figura Jana N. w czerwonej mozetcie. I połowa XIX wieku, lekki kontrapost

^
Rzeszów pow. Rzeszów gm. Rzeszów ul. Sokoła
 

W kościele bernardynów Wniebowzięcia NNMP, w ołtarzu św. Józefa, odnaleźć można późnobarokowy obraz Jana N. przedstawionego w przyklęku w scenie adoracji krzyża. Obok aniołek z palcem na ustach i kluczem, na stole Księga, a w lewej części obrazu widoczny jest tajemniczy symbol kuli ziemskiej, globusa lub astrolabium sferycznego. Występuje on na przykład na obrazach z mazowiekiego Czerwińska i Łomży, Czudca (sandomierskie >>), Ostrożanów (podlaskie >>), Nowego Wiśnicza (krakowskie >>), Siedlec (lubelskie >>) oraz w figurach ze Szczuczyna czy Tarnowskich Gór (Górny Śląsk >>) i Bensheim w Niemczech (>>)
 ^
-/¿ Rzeszów pow. Rzeszów gm. Rzeszów ul.
 

W pijarskim kościele św. Krzyża jedna z południowych kaplic pochodząca z I połowy XVIII wieku (1718) nosiła wezwanie Jana N. Kaplica ta połączona była z sąsiednimi tworząc amfiladę, a utworzono ją zamykając przęsło krużganków klasztornych. Obok w ten sam sposób utworzono kaplicę św. Filipa Neri. Od kasaty konwentu przez Austriaków w 1786 roku pomieszczenia kaplic były w rękach cywilnych, de facto zdesakralizowane. Dopiero w 1979 roku odzyskał je dla potrzeb kultu ks. Walenty Bal, "który po wyczerpaniu środków prawnych w czerwcu 1979 roku zajął kaplice św. Filipa Nereusza i św. Jana Nepomucena, użytkowane przez sąsiadujące z kościołem Muzeum Okręgowe. W październiku 1979 roku Sąd Rejonowy w Rzeszowie skazał go na rok więzienia w zawieszeniu i karę grzywny". Obecnie jest tam kaplica Miłosierdzia Bożego, a wchodzi się doń przez portal w przyziemiu wieży zegarowej (nad: H.Jakóbczak, uzup: Pietrosul)

 

Rzeszów: Muzeum Diecezjalne (5)
[gm. Rzeszów, pow. Rzeszów]: w kolekcji Muzeum Diecezjalnego przy ulicy Zamkowej 4 znajduje się pięć drewnianych rzeźb Jana N. od barokowych po XIX-wieczne