@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

Twórczość Nepomucka różnej proweniencji


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

<     POWRÓT DO TWÓRCZOŚCI NEPOMUCKIEJczeski hymn do Jana Nepomucena wraz z tłumaczeniem ks. Michała Kotry

Pieśń do Św. Jana Nepomucena

Tłumaczenie: ks. Michał Kotra z: „Kancionál“, Zvon, Praha 1992 s.498-499.

1. Gorąco Cię wzywamy, święty Janie, Ziemi Czeskiej wierny orędowniku; pieśń chwały,
Tobie poświęconej, lud czeski Ci śpiewa z serca.
Ty jesteś dla nas przykładem księdza odważnego, sługi Kościoła,
który w trudnościach, w wirach dobra i zła z drogi wiary nigdy nie schodzi.

2. Przez wieki pamięć trwa o Twej miłości do prostej biedoty,
w sercach której żyła twoja chwała w każdej ciężkiej dziejów chwili.
Z odwagą głosiłeś Słowo Boże, przykład Pana miałeś zawsze za swą tarczę,
a gdzie nakaz tajemnicy Cię wiązał, słowa umiałeś w głębi duszy skryć.

3. I gdy świat krzyż ciężki na nas włoży, Ciebie wzywać chcemy w dniach złych,
poświęcimy z Tobą służbie Bożej język swój i dzieło naszych rąk.
Słowa prawdy chcemy mówić zawsze, gotowi się rozdać bliźnim,
podobni jednak twardej skale milczeć tam gdzie Słowo Boże brzmi.

4. Wysłuchaj prośby nasze, święty Janie, wstawiaj się za nami u Boga,
niech nad Twą Ojczyzną stale rozpościera się pokoju, (i) miłości jasne niebo.
Daj niech wiernych Czechów plemię, zachowa we czci czyste Twe dziedzictwo!
Za swój lud i szczęście Czeskiej Ziemi, Męczenniku Panie, wstawiaj się!


Kilka uwag do czeskich pieśni: Oznaczenia te występują w oryginalnym tekście zeskanowanym z Kancjonału.
W kancjonale każda pieśń ma swój numer. Ta pieśń ma numer 835, ten numer (lub inny) jest wyświetlany
lub wpisywany przez organistę przed Mszą św. by ludzie wiedzieli, jaka pieśń będzie śpiewana w czasie Mszy.

Litera „M” oznacza, że ta pieśń może być śpiewana w czasie Mszy o Św. Janie [16.05.]
Cyfry przy literze „M” oznaczają – 1 zwrotka śpiewana „na wejście”
2 zwrotka śpiewana między czytaniami zamiast psalmu
3 zwrotka śpiewana „na ofiarowanie”
Litery „Tx N-„ oznaczają – tekst i melodia zostały przepracowane.
Pieśń pochodzi z „Księgi chorałów” z 1847 roku.
 

(Echo Jaworza, nr 242, Lipiec 2012)


Stoi pan Janek przy wodzie
W pogodzie i w niepogodzie.
Lecz stać w deszczu jest nieprzyjemnie,
Więc święty czasami się zdrzemnie.
I wówczas mamy powodzie.


Tomasz Dudziak (skps.wroclaw.pl/biustonosz/limeryki)
 

 


  Źródła>>
^

@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©