SZKLANE NEPOMUKI
 

>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>     STRONA O OBRZĘDOWOŚCI JN
>     STRONA ULOTNYCH JN
>     STRONA HERBÓW JN


 
Posłuchaj: RYBA Jakub Jan: Chvalozpev ke
sv. Janu Nepomuckemu (1803)
- Jenon ctnost
Obrazki Jana N. na szkle malowane

Bardzo specyficzną grupą Nepomuków są obrazki na szkle powstające od XVIII wieku do dzisiaj. Odłamem temu rodzaju są rzadkie Jany malowane na lustrze.

Narzucająca się klasyfikacja tych obiektów jest taka:

 • masowo produkowane w krajach habsburskich obrazki z XIX- i początku XX wieku, w kilku(nastu) wariantach, odmianach i szkołach

 • dawne ludowe artefakty inspirowane tymi obiektami

 • współczesne obiekty powtarzające dawne schematy

 • współczesne artefakty nie oparte na w/w tradycjach

Nie są to po prostu namalowane na tafli szyby obrazki. Najwięcej ich spotkamy na Podhalu, choć nie  były tu produkowane aż do połowy XX wieku, kiedy to działalność rozpoczęła Ewelina Pęksowa. Pochodzą z kilku ośrodków (Morawy, pogranicze czesko-austriackie, Kotlina Kłodzka, okolice Jeleniej Góry, Austria i południowe Niemcy) a roznoszone były po wsiach przez wędrownych obraźników. Najczęściej wykonywane z pomocą odciśniętego na odwrociu drzeworytniczego szablonu, potem kolorowane. W konsekwencji napisy umieszczane w dolnej strefie obrazka są często odwrócone lub zniekształcone przez niepiśmiennych malarzy. Zdarzało się nawet, że artyści wykorzystywali obie strony szkła tak kładąc kolory i kontury to po jednej, to po drugiej stronie, że uzyskiwali efekt pewnej głębi. Inne efekty dawało zastosowanie lustra. Widoczny jest efekt horror vacui - tło szczelnie wypełniają kwiaty (najczęściej), gwiazdy i promienie. Stosowano również obramowania architektoniczne, przeróżne kolumienki, owale i łuki.

Największy znany mi zbiór Szklanych Nepomuków zobaczyć można w Muzeum Tatrzańskim na Krupówkach w Zakopanem (14 sztuk, >>), w kaplicy na Jaszczurówce (wystawa czasowa). Dwa obrazki są w Muzeum Orkana w Rabce (>>), dwa inne w skansenie - Orawskim Parku Etnograficznym - w Zubrzycy Górnej (>>), w Muzeum Pienińskim w Szczawnicy (2, >>). Cztery obiekty są w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (>>) - najstarszy wśród nich to szklany Jan z XIX wieku (zaliczam go do Janów Warszawskich). Co najmniej dwa szklane Jany znaleźć można w Muzeum Etnograficznym w Krakowie (>>), choć zapewne zbiór ten jest większy - wynika to ze znanych mi kilku darowizn i transakcji między kolekcjonerami a Muzeum z początku XX wieku. Jest też (co najmniej) jeden obiekt tego typu w Muzeum Śląska Opolskiego opisany na stronie Nepomuków X. Opolskiego (>>), pozyskany w Nysie, obrazki są również w Muzeum Śląska Cieszyńskiego w  Cieszynie (2, >>). Są tu też obiekty z Muzeum Etnograficznego we Wrocławiu (>>), Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach (1, X.Ziębickie >>), Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze (1, X.Świdnickie >>), Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku (1, >>), Kaszubskiego Parku Etnograficznego we Wdzydzach Kiszewskich (3, Pomorskie >>), Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie (4, Pomorskie >>), Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie (1, >>) i podobny do niego obrazek z Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi (1, >>) oraz Jany Czeskie (>>), Słowackie (>>), Niemieckie (>>) i Francuskie (>>).

W ziemi czeskiej wytwarzanie, czy produkcja obrazów na szkle (podmalba), rozwinęła się przede wszystkim pod koniec XVIII wieku. Malowane obrazy świętych, które powstawały w wyspecjalizowanych warsztatach, skierowane były głównie do odbiorców ze wsi, którzy nabywali je ze względów głębokiej pobożności lub kupowali je, jako upominki np. odpustowe. W ludowej chacie obrazy te umieszczane były w specjalnym uświęconym miejscu, w tzw. świętym kątku.

Współczesne Jany na szkle bywają do dostania w kilku galeriach, np. tej na Pl. Zamkowym w Warszawie (>>). Ich stan liczbowy jest oczywiście zmienny, symbolicznie liczę je jako jedną sztukę i zaliczam do Janów Warszawskich.

Współczesne Nepomuki Szklane reprezentują najlepiej obiekty autorstwa obu pań Pęksowych, do zobaczenia np. w ich galerii przy ul. Cichej Wody 8 w Zakopanem (>>). Tu prezentuję wiele obiektów z tej galerii oraz dodatkowo obrazek Eweliny Pęksowej (nie znam miejsca jego przechowywania, zapewne jest to jakieś muzeum lub kolekcja prywatna) oraz drugiego Jana tej samej autorki z  Muzeum Etnograficznego w Warszawie (>>) - jest to szklany Jan z 1983 roku (zaliczam go do Janów Warszawskich).

Nieco starsze Jany to szklany Jan z 1968 roku autorstwa Władysława Walczak-Branieckiego, również z Muzeum Etnograficznym w Warszawie (>>) lub obrazek autorstwa Nikifora Krynickiego przedstawiający procesyjną chorągiew kościelną z Janem N.

Z Brusów (Pomorze >>) pochodzi twórca ludowy Józef Chełmowski (ur. 1934), który wykonał co najmniej kilka wizerunków Janów N. malowanych na szkle. Jego prace oglądać można w Muzeum Zachodnio–Kaszubskim w Bytowie, Muzeum Okręgowym w Bydgoszczy i Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Były prezentowane na wielu wystawach.

Obok prezentuję wszystkie zebrane dotąd fotografie Janów Szklanych, powtarzając je (i tak zaliczając) również w miejscach ich szczegółowego opisu. Fotografie są często złej jakości, robione telefonem lub w niekorzystnych warunkach w muzeach

^
Otrębusy powiat: Pruszków, Z.Warszawska woj. mazowieckiego (>>) gmina: Brwinów ul. Natalińska 15
 

W Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach znajduje się obrazek na szkle  z Janem N. wykonany przez Zofię Gąsienicę-Roj z Zakopanego w roku 1977. Wymiary to 34x42cm. Ciekawą formę, przypominającą bardziej koronę, przybrał biret Jana  (nad: Pietrosul)

 

^
  Stężyca pow. Kartuzy, pomorskie >> gm. Stężyca  
 

W Stężycy zlokalizowany jest obrazek na szkle przedstawiający Jana N. z roku 1993 autorstwa Józefa Chełmowskiego (1934-2013). Wymiary to 30x26,5 cm. Jan, z krzyżem i palmą w rękach, przedstawiony jest na niebieskim tle. U dołu rogi obfitości. Profilowane czerwone obramowanie z dwoma kwiatami w rogach, poza nim kreskowane tło (nad: Pietrosul)

 

^
Bytów (Bëtowò) pow. Bytów, pomorskie >> gm. Bytów

ul. Zamkowa 2

 

W Muzeum Zachodniokaszubskim na zamku, w dziale etnograficznym, prezentowany jest obrazek na szkle przedstawiający Jana N. Postać Jana w aureoli, z krzyżem i palmą, otoczona jest ornamentami kwiatowymi (nad: dzidek1960)

 

^
Bytów (Bëtowò) pow. Bytów, pomorskie >> gm. Bytów

ul. Zamkowa 2

 

W Muzeum Zachodniokaszubskim  na zamku, w dziale etnograficznym, prezentowany jest obrazek na szkle przedstawiający Jana N. Postać Jana w aureoli, z krzyżem i palmą, otoczona jest girlandą z dwóch rodzajów kwiatów i opatrzona podpisem identyfikującym świętego (nad: dzidek1960)

 

^
Bytów (Bëtowò) pow. Bytów, pomorskie >> gm. Bytów

ul. Zamkowa 2

 

W Muzeum Zachodniokaszubskim na zamku, w dziale etnograficznym, prezentowany jest obrazek na szkle przedstawiający Jana N. Postać Jana na niebieskim tle, w aureoli, z krzyżem i palmą, ma po obu stronach głowy dwa aniołki, a u dołu cztery kwiaty (nad: dzidek1960)

 

^
Bytów (Bëtowò) pow. Bytów, pomorskie >> gm. Bytów

ul. Zamkowa 2

 

W Muzeum Zachodniokaszubskim na zamku przechowywana jest papierowa odbitka graficzna w obrazie na szkle. Przedstawia Jana N. ukazanego w półpostaci, w stroju kanonika: w białej komży i pelerynce, okrywającej ramiona. Z szyi zwisa stuła, której fragmenty widoczne są na komży. Głowa Świętego okryta biretem, otoczona nimbem w formie obręczy z pięcioma gwiazdkami. W prawej dłoni palma męczeńska, w lewej krucyfiks. Tło kompozycji szare. Pod szkłem namalowany jest wielobarwny, stylizowany ornament roślinny, składający się z zielonych liści, kwiatów wielopłatkowych i tulipanów w barwach cynobrowych i żółtych i niebieskich. W prawym i dolnym rogu sygnatura autorska z datą. Rewers: odautorski napis: "Św. Jan Nepomucen - 2012 Z podklejonym drzeworytem". Drzeworyt oprawiony jest w ramę drewnianą o płaskim profilu, brązową. Wymiary: 30 x 24 cm. Autorem jest Włodzimierz Ostoja-Lniecki z Czerska, znany nam z podobnych prac z Galerii Sztuki Ludowej w Lublinie i Muzeum Etnograficznego w Krakowie  (nad: Pietrosul)

 

^
Lublin pow. Lublin, lubelskie >> gm. Lublin

ul. Grodzka 14

 

W Galerii Sztuki Ludowej w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich obraz na szkle wykonany przez Włodzimierza Ostoję-Lnieckiego z Czerska (zobacz wyżej). Jest to niewielkie malowidło przedstawiające popiersie Jana N. z palmą i krzyżem, ze srebrnym nimbem o pięciu niebieskich gwiazdach. W tle osiem niebieskich kwiatków, na dole podpis "ŚW. JAN NEPOMUCEN". Podpis artysty i datę zasłania rama (nad: M.Muryn)^
Lublin pow. Lublin, lubelskie >> gm. Lublin

ul. Grodzka 14

 

W Galerii Sztuki Ludowej na Starym Mieście w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich drugi obraz na szkle wykonany przez Włodzimierza Ostoję-Lnieckiego z Czerska (zobacz wyżej). Jest to niewielkie malowidło przedstawiające popiersie Jana N. z palmą i krzyżem, ze srebrnym nimbem o pięciu niebieskich gwiazdach. W tle osiem niebieskich kwiatków, na górze czerwone draperie - i to różni ten obrazek od poprzedniego, a na dole podpis "ŚW. JAN NEPOMUCEN". Podpis artysty i datę zasłania rama (nad: M.Muryn)

 

^
Lublin pow. Lublin, lubelskie >> gm. Lublin

ul. Grodzka 14

 

W Galerii Sztuki Ludowej w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich trzeci obraz na szkle wykonany przez Włodzimierza Ostoję-Lnieckiego z Czerska (zobacz wyżej). Jest to malowidło przedstawiające popiersie Jana N. w birecie, z palmą i krzyżem, ze srebrnym nimbem obramowanym niebieskim otokiem. W tle dwa niebieskie kwiatki i cztery duże czerwone kwiaty (nad: M.Muryn)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków, krakowskie >> gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

[nr kat. MEK 83883] W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można obraz na szkle z podłożonym drzeworytem przedstawiający Jana N. autorstwa Włodzimierza Ostoi-Lniskiego z Czerska na Kaszubach. Drzeworyt wykonany czarną farbą i przycięty, został centralnie umieszczony w kompozycji i obwiedziony grubą, czarną linią. Święty jest ukazany w półpostaci, w białej komży i czarnej pelerynce okrywającej ramiona. Z szyi zwisa stuła, której fragmenty widoczne są przy dłoniach. Długowłosy święty ma na głowie czarny biret z białym krzyżem pośrodku. Wokół widnieje nimb w postaci obręczy z pięcioma czarnymi gwiazdami. W prawej dłoni Jan trzyma palmę męczeńską, w lewej krucyfiks. Tło kompozycji na szkle jest błękitne. Wokół wizerunku namalowano wielobarwny, stylizowany ornament roślinny. Składa się z parzyście i symetrycznie rozmieszczonych ciemnozielonych liści, kwiatów wielopłatkowych (barwy oranżu i cynobru), tulipanów cynobrowych i koloru oranżu oraz drobnych ciemnoniebieskich kwiatków. Po lewej u dołu znajduje się sygnatura autorska, zaś po prawej data: 2015. Na rewersie znajduje się odautorski napis mówiący o wykonawcy i czasie powstania obrazu. Całość jest oprawiona w płaska ramę drewnianą koloru brązowego. Wymiary: 37x24 cm (nad: Pietrosul)

 

^
Tarnów pow: Tarnów, krakowskie >> gm: Tarnów

ul. Jana Pawła II 3

 
 

W Muzeum Diecezjalnym oglądać kresowy (>>) obrazek na szkle Jana N. (obiekt nr 15). Pochodzi z Ukrainy, z Pokucia Wschodniego. Wykazuje spore podobieństwo do nepomuckiego obrazka na szkle z Muzeum Huculszczyzny i Pokucia w Kołomyi (zobacz >>)


W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) oglądać obrazek na szkle Jana N. Jest to utrzymany w czerni i czerwieni obrazek z Janem o śmiesznych wąsikach i krzyżem na lewym ramieniu (nad: M.Muryn)

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) oglądać obrazek na szkle przedstawiający Spowiedź Królowej przed Janem N. Jest to typ z arkadą w środku kompozycji (nad: M.Muryn)

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) oglądać obrazek na szkle przedstawiający Jana N. Jest to typ z trzema dużymi czerwonymi kwiatami w charakterze aureoli i z krzyżem w prawej dłoni Jana (nad: M.Muryn)


^
  Sól pow. Żywiec, Państwo Żywieckie woj. krakowskiego (>>) gm. Rajcza  
 

Z tą miejscowością związany jest (lokalizacja? pochodzenie?) obrazek Jana N. na szkle z lat 20. XX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
Katowice-Nikiszowiec pow. Katowice, Górny Śląsk >> gm. Katowice ul. Oswobodzenia 1
 

W Galerii "Szyb Wilson" na terenie byłego szybu kopalnianego KWK "Wieczorek" w lecie 2019 roku w ramach XII Festiwalu Art Naif prezentowany był obraz na szkle - część tryptyku autorstwa Artura Zazuli - przedstawiający Jana N. . Ramę tryptyku stanowi stara rama okienna. Nie jest nam znana aktualna lokalizacja obiektu (nad: Pietrosul)^
Kladruby kraj: Plzeň, Czechy >> okres: Tachov droga nr 193/203
 

Wśród ponad 200 różnych wizerunków Jana N. eksponowanych na wystawie nepomuckiej w klasztorze pobenedyktyńskim (zobacz wyżej) jest obrazek na szkle w stylu ludowym przedstawiający JN (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Litomyšl (Leitomischl) kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Svitavy obec: Litomyšl Jiráskova 9
 

W Muzeum regionalnym w Litomyšlu (Regionální muzeum v Litomyšli), w jednej z sal wystawowych, prezentowana jest kolekcja obrazów na szkle. Jeden z obrazów, wystawionych w galerii w muzeum, przedstawia Św. Jana Nepomucena z krucyfiksem trzymanym w obu dłoniach. Święty zobrazowany od pasa w górę, w szatach kanonika. Postać przedstawiona na niebieskim tle. Wokół głowy Jana, na której biret, lustrzana aureola z pięcioma gwiazdami i nimbem w kształcie złotego obwarzanka. Ujmujące są czerwone usta i czerwone paznokcie świętego. Obraz nieznanego autora, o wymiarach 51x33,5 cm, datowany jest na przełom XVIII i XIX wieku, powstał w warsztacie w rejonie Masywu Czeskomorawskiego (Českomoravská vrchovina). Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kouřim kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Kolín ul. Ruská
 

W skansenie Muzeum lidových staveb v Kouřimi, w jednej z zabytkowych chat, w tzw. świętym kąciku umieszczonych jest kilka obrazów malowanych na szkle. Na jednym z nich widzimy Św. Jana Nepomucena z krzyżem i ukwieconą palmą męczeństwa. Wokół głowy świętego nimb z pięcioma gwiazdo-kwiatkami (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kouřim kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Kolín ul. Ruská
 

W skansenie Muzeum lidových staveb v Kouřimi, w jednej z zabytkowych chat, w tzw. świętym kąciku umieszczonych jest kilka obrazów malowanych na szkle. Na jednym z nich widzimy stojącego Św. Jana Nepomucena z krzyżem. Wokół głowy świętego nimb z pięcioma gwiazdkami (nad: J.B. z Kłodzka)^
Zuberec - Brestová (Zuberzec, Zuberecz) kraj: Žilina, Słowacja >> okres: Tvrdošín  
 

W skansenie - Múzeum oravskej dediny - znajduje się obrazek malowany na szkle z Janem N. (nad: Pietrosul)

 

^
Salzburg Land: Salzburg, Austria >> Stadtteil: Riedenburg Am Hellbrunnerberg
 

Na jednej ze ścian muzeum Volkskunde Museum, które znajduje się w Monatsschlössl Hellbrunn zawieszone są Święte obrazy namalowana na szkle. Na jednym z obrazów namalowane popiersie Św. Jana Nepomucena adorującego wzrokiem trzymany przed sobą krucyfiks. Wokół głowy świętego pięć gwiazd. Postać namalowana w okrągłym polu, pod którym podpis: "S: JOHAN: N:". Obraz w prostokątnej drewnianej ramce. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
Bad Tölz land: Bawaria, Niemcy >> rejencja: Górna Bawaria region: Oberland pow: Bad Tölz-Wolfratshausen Marktstrasse 48
 

W Muzeum Miejskim (Stadt Museum), znajdującym się naprzeciwko Moralt Haus (zobacz wyżej) znajduje się obrazek na szkle z wizerunkiem Jana N., z XIX wieku (nad: JeJo)

 

^
Bad Tölz Niemcy: land: Bawaria, Niemcy >> rejencja: Górna Bawaria region: Oberland pow: Bad Tölz-Wolfratshausen Marktstrasse 48
 

W tym samym Muzeum Miejskim (zobacz wyżej) znajduje się drugi obrazek na szkle z wizerunkiem Jana N., z XIX wieku (nad: JeJo)

 

^
Bad Tölz Niemcy: land: Bawaria, Niemcy >> rejencja: Górna Bawaria region: Oberland pow: Bad Tölz-Wolfratshausen Marktstrasse 48
 

W tym samym Muzeum Miejskim (zobacz wyżej) znajduje się obrazek na lustrze z wizerunkiem Jana N., z XIX wieku (nad: JeJo)

 

^
Jelenia Góra pow: Jelenia Góra gm: Jelenia Góra ul. Jana Matejki 28  
 

Muzeum Karkonoskie posiada imponującą kolekcję obrazów na szkle, zbieraną od czasów przedwojennych, a uzupełnianą po 1974 roku. Rdzeń kolekcji stanowią zbiory E. Wiesego, dyrektora wrocławskiego Schlesisches Museum der bildenden Künste (Śląskiego Muzeum Sztuk Pięknych), który w latach 1933-45 mieszkał w Jeleniej Górze. Jego kolekcja liczyła około 1300 obrazów na szkle (źródło tej i poniższych informacji: muzeumkarkonoskie.pl). Wśród nich są następujące 28 nepomucenalia:
 

Jan N. siedzący (w konfesjonale?), z palcem przy ustach, 3. ćwierć XIX wieku; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,6 × 18,8 cm; nr inw. MJG Et 53; poch.: ze zbiorów E. Wiesego; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na zewnętrznym tle

Jan N. spowiadający Królową. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,3 × 18,2 cm; nr inw. MJG Et 87; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu

Jan N. spowiadający Królową - typ z podwójną arkadą. 2. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,8 ×18,6 cm; nr inw. MJG Et 97; rama: profilowana brązowa, wzdłuż wewnętrznej krawędzi żółta; stan zachowania: potłuczony, ubytek szkła w dolnym lewym rogu, od strony lica zabezpieczony dodatkową szybą

Jan N. spowiadający Królową - typ z podwójną arkadą. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 29 ×18,5 cm; nr inw. MJG Et 213; rama: profilowana ciemnobrązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w tle, rama uszkodzona

Jan N. spowiadający Królową - typ z podwójną arkadą. Koniec XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 × 18 cm; nr inw. MJG Et 320; rama: prosta brązowa, uszkodzona; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w tle, brak dolnej części ramy
Jan N. spowiadający Królową, w górnej części niesymetryczne czerwone draperie, czarne tło. 2. poł. XIX w.; pogranicze śląsko-morawskie; wym. szkła 31,5 × 21 cm; nr inw. MJG Et 863; poch.: ze zbiorów E. Wiesego; rama: profilowana czarna; stan zachowania: w górnej partii wielokrotnie pęknięty, klejony, na całej powierzchni obrazu duże ubytki warstwy malarskiej
Jan N. (popiersie) adorujący krucyfiks przytulony do policzka. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 39,4 × 26,5 cm; nr inw. MJG Et 13; rama: brązowa, nowa; stan zachowania: prawie całkowicie złuszczona farba na nimbie, drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. (popiersie) adorujący krucyfiks przytulony do policzka. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 34 × 22,4 cm; nr inw. MJG Et 109; rama: profilowana czarna; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu, warstwa malarska wykazuje tendencję do złuszczania
Jan N. adorujący krucyfiks. Pocz. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. 29 ×18 cm; nr inw. MJG Et 138; rama: profilowana czarna; stan zachowania: potłuczony, bardzo duże ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 ×18,3 cm; nr inw. MJG Et 570; rama: prosta czerwona; stan zachowania: ubytki warstwy malarskiej w partii napisu, na sutannie, na balustradzie i wzdłuż górnej krawędzi obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18,2 cm; nr inw. MJG Et 574; rama: prosta brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej przy krawędziach obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy.  3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 27,5 × 17,6 cm; nr inw. MJG Et 575; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: przebarwienia warstwy malarskiej w tle, drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy.  3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18,2 cm; nr inw. MJG Et 582; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym.  3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 731; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: warstwa malarska wykazuje tendencję do odspajania od podłoża, drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym. 3. ćw. XIX.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 732; rama: prosta brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 17,5 cm; nr inw. MJG Et 733; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w górnej partii tła
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 × 18,5 cm; nr inw. MJG Et 734; rama: profilowana czarna, przy wewnętrznych krawędziach brązowa; stan zachowania: ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 735; rama: prosta mahoniowa, wzdłuż wewnętrznych krawędzi złota; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w tle i w partii napisu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 736; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w partii napisu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym, niebieskie tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,3 × 18,3 cm; nr inw. MJG Et 737; rama: profilowana czarna, mocno starta; stan zachowania: potłuczony, mały ubytek szkła w górnym prawym rogu, drobne ubytki warstwy malarskiej w tle
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, zielone tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28,5 × 18 cm; nr inw. MJG Et 738; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu, trwałe przebarwienia warstwy malarskiej w tle
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy, podtyp z promieniem świetlistym, zielone tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 739; rama: profilowana czerwona; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej w dolnej partii obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, z dwoma kwiatami koło głowy. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 28 × 18 cm; nr inw. MJG Et 898; rama: prosta brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu, większe przetarcia wzdłuż górnej krawędzi obrazu
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, posadowiony na trzykwiatowym ornamencie, podtyp z promieniem świetlistym. 3. ćw. XIX w.; wym. szkła 27,5 × 18,5 cm; nr inw. MJG Et 997; rama: profilowana czerwono-brązowa; stan zachowania: drobne ubytki warstwy malarskiej na całej powierzchni obrazu
Monochromatyczne popiersie Jana N. - typ z krzyżem na lewym ramieniu, w owalu, w narożach jednakowe ornamenty kwiatowe. 2. poł. XIX w.; Cheb (niem. Eger); wym. szkła 24,7 × 17,8 cm, wym. passepartout 17,7 ×13,6 cm; nr inw. MJG Et 1053; rama: prosta brązowa; stan zachowania: dobry
Popiersie Jana N. z krzyżem na prawym ramieniu, w ramie z ornamentem kwiatowym. 1. poł. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 19,5 × 13 cm; nr inw. MJG ET 740; rama: profilowana czarna; stan zachowania: warstwa lustrzana uległa częściowemu rozkładowi, ubytki w dolnej partii tła, rama przemalowywana, farba silnie łuszcząca się
Jan N. - typ z krzyżem na lewym ramieniu, na tle mostu w ramie z ornamentem kwiatowym. Koniec XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 36 × 27,8 cm; nr inw. MJG Et 181; rama: prosta mahoniowa; stan zachowania: warstwa lustrzana uległa częściowemu rozkładowi, duże ubytki warstwy lustrzanej przy górnej krawędzi obrazu, napis słabo czytelny
Jan N. - typ z krzyżem na prawym ramieniu, na tle mostu, w obramowaniu zdobionym ornamentem kwiatowym, podtyp z promieniem świetlistym, szare tło. 3. ćw. XIX w.; Dolny Śląsk; wym. szkła 35 × 26,6 cm; nr inw. MJG Et 2259; poch.: dar, Jelenia Góra, 1977 r.; rama: profilowana ciemnobrązowa, nowa; stan zachowania: ubytki szkła i warstwy malarskiej i lustrzanej, konserwacja 1978-81, nowa rama

^

Witraże Nepomuckie

Pokrewną ze względu na użyty materiał kategorią, choć mającą oczywiście zupełnie inna proweniencję, przeznaczenie i wyraz artystyczny są witraże z wizerunkiem Jana N. Są to w olbrzymiej większości obiekty z początku XX wieku, choć zdarzają się nieco starsze oraz całkiem współczesne realizacje


^
Wojtkowice pow. Wrocław, X.Wrocławskie >> gm. Kąty Wrocławskie nr 30
 

W wymienionym powyżej kościele św. Jana Nepomucena, w oknie prezbiterium, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana N. Ołtarz główny zasłania okno witrażowe uniemożliwiając jego sfotografowanie od wnętrza kościoła (nad: arkadoo)^
Rakoszyce pow. Środa Śląska, X.Wrocławskie >> gm. Środa Śląska ul. Średzka / Wrocławska
 

W kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej) w oknie umieszczono witraż z wizerunkiem Jana N. (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) (nad: P.N.)^
Bychowo pow: Trzebnica, X.Oleśnickie >> gm: Żmigród  
 

W tym samym kościele Jana N. (zobacz wyżej), w oknie ściany południowej, jest witraż z wyobrażeniem Jana N. fundowany przez mieszkańców Karnic i Buchowa, już w czasach mocno powojennych (polski napis fundacyjny) (nad S.Zobniów)^
Zielenice powiat: Strzelin, X.Brzeskie >> gm: Borów  
 

W kościele św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej) znajduje się współczesny witraż ufundowany jako "Dar Marii Świrskiej z synem Marianem". Na witrażu Jan, w szatach kanonika, przedstawiony w postawie stojącej. W lewej dłoni świętego krucyfiks z liściem palmy. Wskazujący palec prawej dłoni przytknięty do ust. Na głowie biret. Wokół głowy aureola. Nad głowa Liście i kiście winogron, a pod stopami liście i żołędzie dębu (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
Kamienica pow. Nysa, X.Nyskie >> gm. Paczków nr 95
 

W kościele pw. Św. Jerzego (zobacz wyżej), na chórze znajduje się okno z witrażem z przedstawieniem klęczącego na obłoku Jana N. Święty trzyma zielony liść palmy przy lewym ramieniu, prawa dłoń uniesiona w geście błogosławieństwa. Jan ubrany zwyczajowo w szaty kanonika doby baroku. Wokół głowy promienista aureola. Pod chmurą uskrzydlona główka putta. W dolnej części witraża częściowo nieczytelna inskrypcja fundacyjna: "(Gewidmet?) durch Familie ... Rudolph." (nad: J.B. z Kłodzka)^
Wielbark pow. Szczytno, Prusy Książęce >> gm. Wielbark N53°24'02.02, E20°56'46.00
 

 

W oknie tego samego kościoła pw. Jana N. (zobacz wyżej) jest witraż z wyobrażeniem Jana N. pochodzący z lat 60. XX wieku, a wykonany przez Stanisława Pawlisza z Poznania^
Pogorzała Wieś powiat: Malbork, malborskie >> gm: Miłoradz  
 
 

W tej wsi położonej na brzegu Nogatu, w prezbiterium kościoła św. Mikołaja jest witraż z wizerunkiem Jana N. z początku XX wieku (zobacz Szklane Nepomuki >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Krościenko Wyżne pow. Krosno, Ziemia Sanocka, ruskie >> gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 

W nowym kościele parafialnym św. Marcina (zobacz wyżej), nad głównym ołtarzem po lewej stronie, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana N. projektu Stefana Matejki, wykonany w Krakowskim Zakładzie Witrażów, Oszkleń Artystycznych i Fabryki Mozaiki Szklanej S.G. Żeleński w roku 1910. Obok postaci Jana z dużym krzyżem i palcem na ustach widać liść palmy, zbirów w średniowiecznych strojach i budowle miasta Pragi. naroża wypełniają gałązki z liściami (nad: Pietrosul) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 
 • Podkowa Leśna (gm. Podkowa Leśna, pow. Grodzisk, , Mazowsze): w kościele w podwarszawskiej Podkowie Leśnej odnajdujemy witraż nepomucki, którego projekt wykonał Jan Henryk Rosen w roku 1936 (nad. M.K.)

 • Wrocław: w katedrze Św. Jana Chrzciciela jest współczesny witraż przedstawiający Jana N. w północnej kaplicy westwerku, umieszczony na miejscu ołtarza JN z 1723 roku zniszczonego w czasie wojny (zobacz wyżej). Ufundowany przez zakony żeńskie archidiecezji wrocławskiej

 • Pielgrzymka (gm. Pielgrzymka, pow. Złotoryja, , X.Legnickie): jest tu kościół parafialny (pochodzący z XIII wieku) pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, a w jego oknie umieszczono współczesny witraż z wizerunkiem Jana N. Jest on darem dzieci I-komunijnych z roku 2008

 • Mściwojów (gm. Mściwojów, pow. Jawor, , X.Świdnicko-Jaworskie): kolejnym Nepomukiem w tym samym kościele NMP jest współczesny (1997) witraż ze sceną zrzucenia Jana N. z mostu (nad: JJK)

 • Świeradów Zdrój (gm. Świeradów, pow. Lubań, X.Świdnicko-Jaworskie): integralną część obecnego kościoła św. Józefa Oblata i NMP stanowi kaplica pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, powstała już w roku 1785, poświęcona rok później. Późniejsza część kościoła jest neogotycka i powstała jako prywatna świątynia rodziny Schaffgotschów, właścicieli Świeradowa, w 1899 roku. Jest tam (uwaga: sprawdzić w której części kościoła) witraż nepomucki ufundowany przez Marię von Schaffgotsch (nad: R.K., sieć)

 • Jaszkowa Dolna (gm. i pow. Kłodzko, H. Kłodzkie >>, ): w tutejszym kościele parafialnym św. Jana Chrzciciela, w jednym z okien od strony frontowej, jest witraż z postacią Jana N. Obok - Florian

 • Nowy Świętów (gm. Głuchołazy, pow. Nysa, ):  w tutejszym kościele Chrystusa Króla, w jego barokowej części, znajduje się witraż Jana N. (nad: K.B.)

 • Ruda Śląska-Orzegów (gm. i pow. Ruda Śląska, ): w dzielnicy Orzegów przy ul. kardynała Augusta Hlonda, w jednym z okien kościoła św. Marii Magdaleny jest witraż z wizerunkiem Jana N. (nad: M. Muryn)

 • Gliwice-Szobiszowice (gm. i pow. Gliwice, ): przy ulicy Bernardyńskiej, w kościele św. Bartłomieja w Szobiszowicach jest witraż z Janem N. Ciekawy jest niespotykany atrybut przydany świętemu - kotwica u jego stóp. To symbol nadziei, jednej z trzech głównych cnót chrześcijańskich

 • Racibórz-Stara Wieś (gm. i pow. Racibórz, ): w budynku Przyszpitalnej Poradni Specjalistycznej przy ul. Gamowskiej 3, nad schodami na wprost drzwi wejściowych, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana Nepomucena

 • Strzelce Opolskie (gm. i pow. Strzelce Opolskie): w kościele św. Wawrzyńca jest piękny witraż nepomucki (nad: S.Ł.)

 • Rybnik (gm. i pow. Rybnik): na rogu Mikołowskiej i Powstańców, w wielkim neogotyckim kościele św. Antoniego, jest witraż nepomucki

 • Rybnik-Chwałęcice (gm. i pow. Rybnik, ): we wsi Chwałęcice, dziś części Rybnika, naprzeciw kościoła przy ulicy Bronisława Czecha 60, stoi domkowa murowana kapliczka nepomucka, z dachem dwuspadowym zwieńczonym smukłą sygnaturką (zobacz wyżej). W jej oknie frontowym jest witraż z wizerunkiem Jana N. (nad: M.Muryn)

 • Żytna (gm. Lyski, pow. Rybnik, ): w kościele pod wezwaniem JN (zobacz wyżej) jest też witraż nepomucki

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): w kościele Św. Jana Nepomucena jest cykl 5 witraży przedstawiających żywot Jana N.

 • Mystków (gm. Kamionka Wielka, pow. Nowy Sącz, ): witraż nepomucki projektu Stefana Matejko, wykonane w firmie Żeleńskiego w Krakowie w 1939 roku w kościele św. apostołów Filipa i Jakuba

 • Frampol (gm. Frampol, pow. Biłgoraj): w kościele p.w. Jana Nepomucena z lat 1873-1878 znajduje się też witraż nepomucki

 • Radom (gm. i pow. Radom, ): w kościele farnym św. Jana, w późnorenesansowej Kaplicy Kochanowskich, jest witraż przedstawiający Jana N., ufundowany przez ks. Jana Węglickiego - prefekta szkół miejscowych, który Jana Nepomucena miał za swego Patrona. Witraż wykonany w 1909 r. przez Michała Olszewskiego z Warszawy. Jan stoi między dwoma kolumnami, na stułę spowiednika, palmę, krzyż i aureolę. Nie ma zarostu (rzadkość!), ale tożsamość nie budzi wątpliwości z powodu podpisu "JAN NEPOMUCEN". Ciekawy jest również krzyż maltański na szyi postaci - wyraźne nawiązanie do figury stojącej przed kościołem

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut): w farze znajduje się witraż z ładnym wizerunkiem Jana Nepomucena. Powstał on w pracowni wiedeńczyka Carla Geylinga i pochodzi z 1898 r., czyli z okresu ostatniej przebudowy fary (nad: Trojek, uzup.: M.K.)

 • Dorohusk (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): w kościele pod wezwaniem Jana N. jest też witraż nepomucki, przy wejściu do świątyni

 • Warszawa: w kościele św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Rzymowskiego, w kaplicy na prawo od wejścia, pośród innych świętych, znajduje się witraż z wizerunkiem Jana N. Ma on wygląd dość nietypowy i gdyby nie podpis, to tylko gest mógłby zdradzić Nepomuka (nad: S.Ł.)

 • Biskupiec Pomorski (gm. Biskupiec, pow. Nowe Miasto Lubawskie, ): przy ulicy Kwiatowej poprotestancki kościół pod wezwaniem Jana Nepomucena i Matki Boskiej Różańcowej z lat 1892-94, wewnątrz ażurowy neogotycki ołtarz główny, zza którego efektownie wyziera witraż z wizerunkiem Jana N. Wyjątkowy obiekt wśród witrazy nepomuckich!

 • Skalmierzyce (gm. Nowe Skalmierzyce, pow. Ostrów, , kaliskie): w kościele parafialnym pw. św. Katarzyny, w jednym z okien przy głównym ołtarzu jest witraż z Janem N. - dzieło Włodzimierza Tetmajera z 1907 roku (nad: H.Jakóbczak)

^
Praha Praha 1 Hradčany kraj: hlavní město Praha  
 

W kaplicy Jana N. (sv. Erharda a Otýlie, Vlasšimská, sv. Vojtěcha, zobacz wyżej) w katedrze sv. Vita, po prawej stronie ołtarza głównego, naprzeciwko konfesji Jana N., znajduje się witraż ze św. Janem Nepomucenem (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>). Twórcą był Karel Vladislav Zap (1812-1871) w roku 1868, zmiany w 1870 roku. Widać tu sylwetkę Jana N. w aureoli, z krzyżem i palmą, Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny i św. St. Jana Nepomucena i króla Wacława IV, w prawym polu św. Jan Nepomucena-Jałmużnika, Spowiedź Królowej. Napisy łacińskie identyfikują postaci. Projekt pochodzi z roku 1868 roku i jest dziełem Josefa Krannera (1801-1871)^
Praha Praha 1 Hradčany kraj: hlavní město Praha  
 
 

W kaplicy Schwarzenbergów w katedrze sv. Vita znajduje się niewielkich rozmiarów witraż ze św. Janem Nepomucenem (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>). Jego tematem jest historia relikwii św. Jana, a wykonał go w latach 1930-31 Karel Svolinsky (nad: I.M.) (uwaga: zweryfikować, czy obiekt nie jest tożsamy z witrażami z kaplicy Jana N. / sv. Erharda a Otýlie / Vlasšimská, zobacz wyżej)

 

^
Praha Praha 1 Staré Město kraj: hlavní město Praha, Czechy >> ul. Havelska
 

W tym samym kościele Sv. Havla  (zobacz wyżej), nad wejściem i opisaną powyżej figurą JN znajduje się witraż z przedstawieniem Jana N. w birecie, trzymającego krucyfiks i zaopatrzonego w kartusz z napisem "SANCTVS IOANNES NEPOMVCENO"  (nad: dzidek1960) • Kowno (Kaunas, okręg i rejon Kowno, Litwa, ): w kościele Witolda jest witraż, na którym umieszczono Jana N. na moście, i to nawet podwójnie

 • Nepomuk (Czechy >>): jest tam oczywiście kościół imienia Jana N.(1734- 36, architekt K. I. Dientzenhofer) wzniesiony na miejscu jego domu rodzinnego, przebudowanego na kaplicę już w 1643 roku. Wewnątrz są cztery barokowe malowidła ze scenami z życia Jana zawieszone na filarach, ołtarz główny z figurą Jana N., witraż nepomucki oraz dzwon jego imienia

 • Vchrlabi (okres Trutnov, kraj: Hradec Králové, Czechy >>): w kościele św. Wawrzyńca w witrażu po prawej stronie ołtarza postać Jana N. (nad: JJK)

 • Vlčice (okres Trutnov, kraj: Hradec Králové, , Czechy >>): w jednym z otworów okiennych w kościele św. Wojciecha (kostel sv. Vojtěcha) znajduje się witraż przedstawiający św. Jana Nepomucena. Święty w jednej dłoni trzyma pionowo krucyfiks z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa, a wskazujący palec drugiej dłoni ma przytknięty do ust. Na głowie Jana biret, a na twarzy broda i wąsy. W dolnej części witraża napis. Witraż podzielony trzema poziomymi, metalowymi i już zardzewiałymi płaskownikami. Stan witraża dobry, jednak sam kościół, przynajmniej od zewnątrz, sprawia wrażenie zaniedbanego (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Kutná Hora (okres: Kutná Hora, kraj: Středočeský, Czechy >>): w końcowej części prawej nawy katedry św. Barbary znajduje się piękny witraż przedstawiający św. Jana Nepomucena spowiadającego Królową. Pod witrażem data fundowania witraża - 1923 rok (nad: I.M.)

 • Kutná Hora (okres: Kutná Hora, kraj: Středočeský, Czechy >>): w kościele pod wezwaniem św. Jana Nepomucena (zobacz wyżej), znaleźć można witraż z wizerunkiem Jana N. Znajduje się prawej strony od ołtarza głównego (nad: I.M.)

 • Vchrlabi (okres Trutnov, kraj: Hradec Králové, Czechy >>): w kościele św. Wawrzyńca w witrażu po prawej stronie ołtarza postać Jana N. (nad: JJK)

 • Holčovice (okres: Bruntál, kraj: Moravskoslezský, , Czechy >>): w jednym z okien kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Panny Marii (kostel Neposkvrněného početí Panny Marie z let 1770-1772) znajduje się witraż przedstawiający św. Jana Nepomucena. Święty w jednej ręce trzyma krucyfiks, a wskazujący palec drugiej przy ustach. Stan witraża dobry, lecz siatki ochronnej fatalny (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Hradec nad Moravicí (okres: Opava, kraj: Moravskoslezský, Czechy >>, ): witraż Jana N. w lewej nawie kościoła św. Piotra i Pawła, ul. Zámecká (nad: M.Muryn)

 • Teplice (okres: Teplice, kraj: Ústí nad Labem, Czechy >>): na ul. U Červeného kostela, po prawej stronie na ścianie wejściowej do kościoła pw. Najświętszego Serca Jezusa, jest witraż z Janem N. (nad: M.Muryn)

 • Olomouc (Ołomuniec, okres i kraj: Olomouc, , Czechy >>): w katedrze Św. Wacława (Katedrála svatého Václava, Dóm svatého Václava, metropolitní katedrála svatého Václava), w prezbiterium, po prawej stronie znajduje się witraż przedstawiający trzech świętych. Jednym z nich jest Św. Jan Nepomucen, przedstawiony w postawie stojącej, z zielonym liściem palmowym przy lewym boku i wskazującym palcem prawej dłoni przy ustach. Na głowie zielony biret, a wokół niej aureola z pięciu gwiazdek w okręgach. Włosy długie- opadają na szyję, na twarzy wąsy i broda. Wyraz twarzy spokojny, wzrok skierowany ku niebu. Święty ubrany w szaty kanonika: czarna sutanna, biała komża z szerokimi rękawami, gronostajowa peleryna, pod którą czerwona stuła. U stóp Jana zdobny napis: S JOHANN v NEPOMUK. Stan witraża bardzo dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Olomouc (Ołomuniec, okres i kraj: Olomouc, , Czechy >>): w kościele św. Maurycego przy ulicy 8 května pierwszy witraż na prawo od ołtarza św. Jana Nepomucena przedstawia scenę Spowiedzi Królowej (nad: M.Muryn)

 • Olomouc (Ołomuniec, okres i kraj: Olomouc, , Czechy >>): w tym samym w kościele św. Maurycego (zobacz wyżej) drugi witraż w prawo od ołtarza św. Jana Nepomucena przedstawia jego postać (nad: M.Muryn)

 • Olomouc (Ołomuniec, Olmütz, Ołomuniec, okres i kraj: Olomouc, , Czechy >>): w kościele św. Michała przy Žerotínovo náměsti witraż po lewej stronie przedstawia postać Jana N. (nad: M.Muryn)

 • Radhošť  (okres: Vsetín, kraj: Zlínský, Czechy >>): na szczycie najwyższej góry w okolicy, administracyjnie należącej do miejscowości Dolní Bečva, w kaplicy śśw. Cyryla i Metodego  jest witraż nepomucki z końca XIX wieku


^
Bratřejov (Bratrejow) kraj: Zlínský, Czechy >> okres: Zlín  
 

W kościele Świętych Cyryla i Metodego (Kostel sv. Cyrila a Metoděje) zbudowanym w latach 1871-90 w stylu neogotyckim znajduje się okno z witrażem przedstawiającym popiersia Jana N. i Św. Ludmiły. JN trzyma przed sobą w dłoniach krucyfiks, w który wpatruje się z dużą intensywnością. Na szyi świętego zawieszony krzyżyk. Wokół głowy diadem z dziesięcioma (!) gwiazdami. Pod przedstawieniem podpis: "S. JOHANNES. NEP" (nad: J.B. z Kłodzka)^
Čenkovice kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Ústí nad Orlicí    
 

W południowej ścianie kościoła św. Wawrzyńca (Kostel sv. Vavřince, zobacz niżej) znajduje się witraż przedstawiający postać św. Jana Nepomucena w birecie na głowie, z krucyfiksem i palmą męczeństwa w jednej dłoni i wskazującym palcem drugiej dłoni przy ustach- symbol dochowania tajemnicy spowiedzi i przekaz dla nas, o powściągliwość swego języka. Stan witraża dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Bystřec kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Ústí nad Orlicí    
 

W oknie kościoła św. Jakuba Apostoła (1830) znajduje się witraż przedstawiający półpostać św. Jana Nepomucena Strój tradycyjny. W lewej ręce krzyż, palec prawej na ustach. Wizerunek otoczony okrągłą ramką (nad: G.S.)

 

^
Choceň (Chotzen) kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Ústí nad Orlicí obec: Vysoké Mýto ul. Mistra Choceňského
 

W kościele sv. Františka Serafínského (zobacz wyżej) prawe okno prezbiterium wyposażono w witraż z wizerunkiem Jana N. Strój tradycyjny, nimb z pięcioma gwiazdami, krzyż w prawej ręce. Palec wskazujący lewej ręki na ustach. Autor i datowanie nieznane (nad: G.S.)^
Vysoké Mýto (Hohenmauth) kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Ústí nad Orlicí obec: Vysoké Mýto Náměstí Vaňorného
 

Jedno z okien prezbiterium gotyckiego kościoła św. Wawrzyńca (Kostel svatého Vavřince) wyposażono w witraż z Janem N. (nad: G.S.)^
Litomyšl (Leitomischl) kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Svitavy obec: Litomyšl ul. Zámecká
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (Kostel Povýšení sv. Kříže) znajduje się witraż z wizerunkiem, między innymi, Jana N. z krzyżem i palmą. Strój tradycyjny, stuła, nimb. Podpis: "Sv. Jan Nep." (nad: G.S.)^
Bělá nad Svitavou kraj: Pardubický, Czechy >> okres: Svitavy obec: Svitavy
 

W kościele Wszystkich Świętych (Kostel Všech svatých) jeden z witraży przedstawia dwóch świętych, patronów spowiedzi. Jednym z nich jest Św. Jan Nepomucen, ukazany w postawie stojącej ze wskazującym palcem przytkniętym do ust, a drugim Jan Sarkander. Fundatorem tego okna witrażowego był miejscowy kapłan Josef Hladký, wykonawcą firma Škarda z Brna. Okno zostało osadzone w ścianie kościoła 18 kwietnia 1902 roku. Witraż zabezpieczony od strony zewnętrznej gęstą siatką Stan obiektu dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Nové Město nad Metují (Nowe Miasto nad Metują, Neustadt an der Mettau) kraj: Hradec Králové, Czechy >> okres: Náchod obec: Nové Město nad Metují ul. Husovo náměstí
 

W jednym z okien kościoła Trójcy Przenajświętszej (Kostel Nejsvětější Trojice) umiejscowiony jest witraż z przedstawieniem popiersia Św. Jana Nepomucena. Święty trzyma w dłoniach krucyfiks. Wokół głowy Jana aureola, w której napis: "SV. JAN NEP." Wokół aureoli pięć gwiazd. Stan witraża dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
(uwaga: w tym kościele jest jeszcze jeden witraż okienny, z prawej strony ołtarza, z wizerunkiem bardzo podobnym do JN, tyle, że w czerwonych szatach. Jest to św. Karol Boromeusz, co widać po napisie wokół głowy (uzup: G.S.))^
Jindřichov - Nové Losiny (Neu Ullersdorf) kraj: Olomouc, Czechy >> okres: Šumperk obec: Šumperk  
 

W jednym z otworów okiennych w kościele św. Izydora (Kostel sv. Isidora) znajduje się witraż przedstawiający stojącą na skłębionym obłoku postać Św. Jana Nepomucena. Święty trzyma w lewej, uniesionej dłoni krzyżyk, a w prawej liść palmy męczeństwa. Ubrany w szaty kanonika z przewieszoną przez ramiona stułą. Pod postacią Jana inskrypcja: "Hl. Johann v. Nep.". Poniżej, w dolnym, lewym rogu umieszczone, niestety trudne do odczytania z tej strony, dane fundatorów witraża. Od strony zewnętrznej witraż zabezpieczony gęstą, metalową siatką. Stan witraża dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kopřivná kraj: Olomouc, Czechy >> okres: Šumperk  
 

W kościele Św. Trójcy jeden z witraży po lewej stronie to wizerunek Jana N. Strój tradycyjny. Nimb o 5 gwiazdach. Trzyma mały krzyż trzyma oraz palec wskazujący na ustach. Autor i datowanie nieznane (nad: G.S.)

 

^
Štíty (Schildberg) kraj: Olomouc okres: Šumperk nám. Miru
 

Nad wejściem do kościoła Wniebowzięcia NMP znajduje się witraż z wizerunkiem Jana N. Strój tradycyjny, stuła, krzyż; nimb, pięć gwiazd. Autor i datowanie nieznane (nad: G.S.)^
Vyšší Brod (Hohenfurth) kraj: Jihočeský, Czechy >> okres: Český Krumlov  
 

W kościele cysterskiego vyšebrodskeho kláštera jedno z gotyckich maswerkowanych okien ozdobiono, zapewne w końcu wieku XIX, witrażem ze scenami z życia Jana N. (Narodzenie, młody Jan służący do mszy św. (rzadkość), Spowiedź Królowej, Jan przed Królem Wacławem, martwy Jan w Wełtawie, Apoteoza Jana w mandorli z personifikacjami Czech i Austrii - rzadkość!). W dolnej części anioły z tarczami herbowymi, w tym Różą Rožmberków^
Domažlice (Taus, Tusta) kraj: Plzeň, Czechy >> okres: Domažlice Náměstí Miru
 

W kościele Narodzenia Panny Marii (Kostel Narození Panny Marie) znajduje się witraż św. Jana Nepomucena, który ufundował w 1893 roku dziekan Dr. Jan Dobry, co jest udokumentowane inskrypcją na witrażu. Święty w postawie stojącej z krucyfiksem i zielonym liściem w dłoniach, przez ramiona przewieszona stuła, wokół głowy pięć gwiazd. Stan bardzo dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Klatovy (Klattau) kraj: Plzeň, Czechy >> okres: Klatovy ul. Krameriova / Křížová
 

W kościele Narodzenia Panny Marii (Kostel Narození Panny Marie) w jednym z okien znajduje się witraż, na którym przedstawione są postacie trzech świętych (od lewej): Św. Jana Nepomucena, Św. Wacława i Św. Teresy. Wszyscy święci w postawach stojących ze swoimi głównymi atrybutami. Święty Jan Nepomucen z niewielkim krzyżykiem w lewej dłoni i dwoma palcami prawej dłoni przy ustach. Wszyscy święci opisani w swoich aureolach, niestety w przypadku Jana szybka (gomółka) z jego imieniem wypadła i pozostał napis SVATY ... NEPOM. W dolnej części witraża napis fundacyjny: Na pamatku svec rodicu venuje ??? J*H*Sedlak. Stan ogólny witraża dobry, jednak pojedyncze szybki wypadły (nad: J.B. z Kłodzka)^
Švihov (Schwihau) kraj: Plzeň, Czechy >> okres: Klatovy ul. Komenského
 

W jednym z okien kościoła Św. Wacława (Kostel sv. Václava) znajduje się witraż przedstawiający stojącą postać Św. Jana Nepomucena. Jan trzyma w jednej dłoni krucyfiks i liść palmy męczeństwa, a palec drugiej dłoni ma przytknięty do ust. Przez ramiona przewieszona stuła spowiednika. Wokół głowy otok z gwiazd. Obok okna z witrażem na ścianie znajduje się zegar słoneczny. Stan witraża dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Velhartice (Wellartitz) kraj: Plzeň, Czechy >> okres: Klatovy  
 

W jednym z okien w kościele Narodzenia Panny Marii (Kostel Narození Panny Marie) znajduje się witraż przedstawiający popiersie św. Jana Nepomucena, który trzyma przy piersi swe atrybuty: krucyfiks i liść palmy męczeństwa. Witraż chroniony jest od zewnątrz gęstą metalową siatką, która jednak nie zasłania jego rysunku. Stan witraża dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kroměříž kraj: Zlínský, Czechy >> okres: Kroměříž Riegrovo náměstí
 

W kościele NMP, po lewej stronie prezbiterium, znajduje się witraż z Janem N. (nad: M.Muryn)^
Kroměříž kraj: Zlínský, Czechy >> okres: Kroměříž Stojanovo náměstí
 

W kościele św. Maurycego, po lewej stronie prezbiterium, znajduje się witraż z Janem N. (nad: M.Muryn)^
Březolupy kraj: Zlínský, Czechy >> okres: Uherské Hradiště obec: Uherské Hradiště
 

Kościół Wniebowzięcia Panny Marii (Kostel Nanebevzetí Panny Marie) został zbudowany w latach 1774-78, ciekawostka: w tym czasie kościół nie miał okien. Dziś w jednym z okien znajduje się witraż przedstawiający postacie dwóch świętych, jednym z nich jest św. Jan Nepomucen. Święty przedstawiony w postawie stojącej, w jednej dłoni trzyma krucyfiks i liść palmy męczeństwa, wskazujący palec drugiej dłoni trzyma przy ustach. Przez ramiona Jana przewieszona stuła. Witraż od strony zewnętrznej chroniony jest gęstą metalową siatką. Stan witraża dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Dobříš kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Příbram Náměstí Svobody
 

W kościele Najświętszej Trójcy, po lewej jego stronie, jest witraż z Janem N. (nad: M.Muryn)^
Poděbrady (Podiebrady, Podiebrad) kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Nymburk Anežky Českĕ náměstí
 
 

W kościele Podwyższenia Krzyża Świętego (zobacz wyżej) według tablicy informacyjnej z kruchty jest witraż z wizerunkiem Jana N. (uwaga: sprawdzić stan rzeczywisty - kościół był zamknięty) (nad: G.S.)

 

^
Přerov nad Labem (Prerow an der Elbe) kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Nymburk  
 

W kościele świętego Wojciecha z końca wieku XVIII, położonym naprzeciwko skansenu (zobacz wyżej), przebudowanym w XIX, pierwsze okno zawiera witraż z Janem N.  Strój tradycyjny. Nimb o pięciu gwiazdach. Postać statyczna. Oburącz trzyma krzyż przy ramieniu, dodatkowo palmę. Stoi na chmurkach. Autor i datowanie nieznane (nad: G.S.)

 

^
Louňovice pod Blaníkem kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Benešov  
 

W kościele Wniebowzięcia NMP (zobacz wyżej), po prawej stronie, jest witraż z popiersiem Jana N. Aureola, krzyż wzniesiony w obu rękach (nad: Muryn)

 

^
Kladno kraj: Středočeský, Czechy >> okres: Kladno Náměstí starosty Pavla
 

W kościele Wniebowzięcia NMP stojącym na głównym placu miasta (zobacz wyżej), w oknie po lewej stronie jest witraż z postacią, która prawie na pewno jest Janem N. Święty trzyma krzyż w prawej i przedmiot przypominający palmę w lewej ręce (uwaga: należy zweryfikować w godzinach otwarcia kościoła) (nad: M.Muryn)

 

^
Horní Dunajovice kraj: Jihomoravský, Czechy >> okres: Znojmo obec: Znojmo  
 

Jeden z witraży w kościele Trójcy Przenajświętszej (Kostel Nejsvětější Trojice) przedstawia stojącą postać Św. Jana Nepomucena. Święty trzyma przy ustach palec, a w drugiej dłoni krucyfiks i palmę męczeństwa. Przez ramiona przewieszona stuła. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Jetřichovice (Jietrzichowice, Dittersbach) kraj: Ústí nad Labem, Czechy >> okres: Děčín  
 

W późnobarokowym kościele pod wezwaniem Jana N. z 1752 roku jest witraż nepomucki. Jan ma typowy strój, gwiaździsty nimb i stułę (nad: G.S.)

 

^
Turnov (Turnau) kraj: Liberec, Czechy >> okres: Semily obec: Turnov Mariánské nám.
 

W oknie kościoła NNMP (Chrám Narození Panny Marie, zobacz wyżej), w lewej nawie znajduje się witraż Jana N. nieznanego autorstwa. Jan w stroju tradycyjny, ze stułą, z pięcioma gwiazdami wokół głowy. Postać statyczna. Palec lewej dłoni na ustach, w prawej prawdopodobnie palma (nad: G.S.)^
Trojanovice-Radhošt kraj: Moravskoslezský, Czechy >> okres: Nový Jičín   Radhošt
 

Na szczycie góry Radhošt, na samej granicy z Krajem Zlínskim, znajduje się kaplica śśw. Cyryla i Metodego, w której środkowy witraż po prawej strona nawy przedstawia wizerunek Jana N. Strój tradycyjny (stuła); aureola, pięć gwiazd. Palec wskazujący prawej ręki na ustach; w lewej krzyż i palma. Postać statyczna. Poniżej napis: "Sv. Jan Nep.". Autor i datowanie nieznane. Byłem tu w bardzo wczesnym okresie nepomuckim, zdjęcia do odszukania w archiwach (uzup.: G.S.)^
Zuberec (Zuberzec, Zuberecz) kraj: Žilina, Słowacja >> okres: Tvrdošín ul. Roháčska
 

Witraż z roku 1932 z Janem N. w prezbiterium kościoła św. Wendelina. Autorem był Jan Říha z Brna. Napis fundacyjny głosi "Daroval Ján Harmata, Australia"  (nad: Pietrosul)^
Bayerisch Eisenstein land: Bawaria, Niemcy >> rejencja: Dolna Bawaria pow: Regen   Bahnhofstraße 22
 

W kościele pod wezwaniem Jana N. (Kirche St. Johannes Nepomuk, zobacz wyżej), w bocznej ścianie i nad konfesjonałem znajduje się okno z witrażem przedstawiającym stojącego na moście św. Jana Nepomucena. Święty trzyma swe atrybuty: krzyż i zielony liść palmy męczeństwa. Wokół głowy aureola, w którą wkomponowano siedem gwiazd(!). Sutanna spięta dużymi guzikami. Brak biretu na głowie uwidacznia znaczną łysinę tego Nepomuka. W przepływającej pod mostem Wełtawie widać pływające ryby. Witraż został wykonany w 1961 roku według projektu architekta o nazwisku Rothemund z Zwiesel przez E. Schwankla z Eisenstein. Fundatorką tego okna witrażowego jest Thekla Putz, co potwierdza inskrypcja w witrażu: "STIFTERIN / THEKLA PUTZ / BAYER EISENST / 1961". W dolnej części witraża, po obydwóch stronach Jana cytat z ewangelii św. Mateusza: "SELIG DIE VERFOLGUNG LEIDEN UM DER GERECHTIGKEIT WILLEN DENN IHRER IST DAS HIMMELREICH / MATTh / KAPITEL 5 / VERS 10" ( tłum: "Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie", Mt 5,10). Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Straubing land: Bawaria, Niemcy >>  rejencja: Dolna Bawaria     Pfarrplatz
 

W głównym kościele miasta, St. Jakob, w jednym z południowych okien znajduje się witraż nepomucki utrzymany w stylu neogotyckim. Przedstawia on sylwetkę Jana z palcem przy ustach i w aureoli w towarzystwie innych świętych - Wita, Pankracego i Stanisława Kostki^
Straubing land: Bawaria, Niemcy >>  rejencja: Dolna Bawaria     Pfarrplatz
 

W kościele St. Jakob (zobacz wyżej) jedna w południowych kaplic poświęcona jest Janowi N. W jej oknie znajduje się witraż nepomucki utrzymany w stylu neogotyckim. Wykonał go F.X. Zettler z Monachium w roku 1903, a dolnych kwaterach są wizerunki i nazwiska fundatorów ubranych w szaty stylizowane na średniowieczne. Jana przedstawiono w scenie kazania do ludzi zebranych na łące, w tle wieże Straubing^
Inne kruche obiekty Nepomuckie

Szkło i porcelana są materiałem bardzo różnorodnym. Podczas poszukiwań nepomuckich udało mi się znaleźć jego zastosowanie do nietypowych wizerunków Jana N. • Kozlovice (okres: Frýdek-Místek, kraj: Moravskoslezský, Czechy): w małym lokalnym muzeum utworzonym w domu wójta, prezentującym wygląd i wyposażenie starej szkoły (obecna škola) znaleźliśmy - między innymi obiektami nepomuckimi - dwa dzbany z wizerunkiem Jana N.

 • Londyn (Anglia, Wielka Brytania, ): w magazynie Victoria & Albert Museum przechowywana jest wykonana w miśnieńskiej (Meissen, Niemcy >>) wytwórni porcelanowa figurka Jana N.  Twórcami byli Johann Joachim Kändler i Peter Reinicke, którzy wzorowali sie na Nepomuku nr 1 z Mostu Karola w Pradze (Czechy >>). 23 centymetry, około roku 1744 (nr inw.: C.2562-191)^
Linhartovy (Geppersdorf) kraj: Moravskoslezský, Czechy >> okres: Bruntál obec: Bruntál čp. 36
 

W zamku Linhartovy (Zámek Linhartovy) wystawiana jest bardzo ciekawa współczesna ceramika Jana Kutálka. Jednym z eksponatów jest waza praska, na której między innymi postaciami charakterystycznymi dla Czech ukazany jest Św. Jan Nepomucen. Święty trzyma przed sobą w złożonych dłoniach złoty krzyżyk, który adoruje wzrokiem. Nad głową Jana, na której biret, pięć złotych gwiazd. Spod przykrótkiej sutanny wystają dwa buciki z klamerkami. Święty ma kolorowe skarpetki! Pod postacią Jana, który przedstawiony w układzie horyzontalnym przepływają mniejsze i większe ryby. Stan wazy bardzo dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Čepice u Sušice kraj: Plzeň, Czechy >> okres: Klatovy obec: Sušice  
 

Na moście na rzece Otava w roku 2011 ustawiono nietypową figurą Jana N. Ma ponadnaturalną wysokość i wykonana jest ze szkła! Jest to nie tylko największy ze Szklanych Nepomuków (>>), ale również jest to największa szklana rzeźba na świecie. Wykonał ją rzeźbiarz Martin Mašek, a gwiazdy odlano w warsztacie Tomášková-Dytrychová (nad: J.B. z Kłodzka)

 

 ^ 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR :::STARE:::PRYWATNE:::©