@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

NEPOMUKI HRABSTWA KŁODZKIEGO


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>>   STRONA JANÓW DOLNOŚLĄSKICH
>>> STRONA JANÓW WROCŁAWSKICH
>>> STRONA JANÓW X. GŁOGOWSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. NYSKIEGO


>>> strona Janów Gorzanowskich
>>> strona fresków w zamku Sarny
>>> strona Jana Cieplickiego

Hit: freski nepomuckie z zamku Sarny!
Hit: leżący Nepomuk z Gorzanowa!

Hit: stare fotografie wyszukane w archiwum papierni w Dusznikach! Na nich Jany z Kłodzka, Domaszkowa, Szalejowa Dolnego, Trzebieszowic...

Oddział Ziemi Wałbrzyskiej PTTK w marcu 2003 r. ustanowił Regionalną Międzynarodową odznakę turystyczną "Szlakami Świętego Jana Nepomucena". Odznaka posiada cztery stopnie, które zdobywa się w kolejności za poświadczone zwiedzenie miejscowości w których znajdują się ogólnodostępne figury JN. Do regulaminu dołączony jest m.in. katalog miejscowości z figurami w Polsce i Czechach. Szczegółowy regulamin i książeczki zdobywcy ww. Odznaki można otrzymać pod adresem PTTK w Wałbrzychu, ul. Konopnickiej 19, tel. (074) 842 40 52

Posłuchaj:
 

THURI Frantisek Xaver -
Cantata honorem sancti Joani Nepomuceni (1959) - coro II

 

Kotlina Kłodzka to nie Śląsk - historycznie nie należała do niego,
a i geograficznie jest wydzielonym subregionem

Oczywistym uzupełnieniem tych zbiorów jest kolekcja czeskich Nepomuków - Kotlina była w posiadaniu Korony Czeskiej (>>) i wraz z nią weszła w skład Rzeszy (>>), a potem imperium austriackiego (>>). Następnie, w roku 1741, we władanie przejął ją król pruski. Dekanat Kłodzki należał do arcybiskupstwa praskiego, a nie wrocławskiego

Hrabstwo Kłodzkie, czyli Grafschaft Glatz, to najciekawszy nepomucki region w Polsce. Jest tu ich najwięcej i to są często wysokiej klasy barokowe rzeźby. W samym Kłodzku jest co najmniej trzynaście wizerunków Jana! Nic dziwnego - tędy kult św. Jana migrował z Czech (>>) na północ. Tutejsi magnaci byli często związani z dworem Habsburgów i szerzenie kultu ich nadwornego świętego było aktem lojalności, zwłaszcza w okresie wojen o Śląsk z protestanckimi Prusami po roku 1740. Kłodzczanie mieli swój wkład nawet w powstanie praskiej konfesji sw. Jana Nepomucena - zaangażowany w ten projekt był bowiem hrabia Gundacker von Althann (właściciel Międzylesia, Wilkanowa i innym majątków w Hrabstwie). Najnowsze wzorce ikonograficzne trafiały szybko i bezpośrednio na te tereny - na przykład Herbersteinowie z Gorzanowa, związani z dworem Habsburgów w swych fundacjach opierali się na wzorcach wypracowanych w wiedeńskim kościele Augustianów.
W dniu 13 IV 1741 r. papiez Benedykt XIII zatwierdził teksty oficjum brewiarzowego i formularz mszalny ku czci sw. Jana Nepomucena na dzien 16 V. Były one przeznaczone głównie dla kleru czeskiego, a dekanat kłodzki, jak wiadomo, należał do archidiecezji praskiej.
W Bystrzycy Kłodzkiej znajduje się druga najstarsza w Polsce figura z 1704 roku. W tejże Bystrzycy znajdowały się niegdyś relikwie (>>) św. Jana Nepomucena ofiarowane przez królową Polski Marię Józefę w 1740 i 1757 roku.
To tu zaczęła się pasja nepomucka Ojców Założycieli Wirtualnego Bractwa Nepomuckiego. Umieściłem tu plon trzech wypraw do Kotliny Kłodzkiej (>>)


K  A  T  A  L  O  G

Hrabstwo Kłodzkie
(249 + 37)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 GMINY:


 MIEJSCOWOŚCI: 
 
    

 

^
Miasto Kłodzko (Glacium, Glacensis urbs, Glocium, Glatz, Kladsko), stolica hrabstwa (24 + 12)

zobacz na mapie Google (>>)

 

     

^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko Most Św. Jana
 

Wizytówką miasta jest kamienna figura Jana Nepomucena z Mostu św. Jana (>>) na Młynówce - mniejszej kopii Mostu Karola z Pragi (>>). Jest to ostatnia figura na moście, licząc od zachodu. Jej fundatorem był syn hrabiego von Götzena - Franciszek (Franz, zm. 31.10.1707), o czym świadczą kartusze herbowe fundatora i jego żony, z domu księżniczki Lichtenstein, umieszczone na cokole. Rzeźba wykonana jest z piaskowca, a jej wysokość to: 210 cm cokołu i 210 cm figury. Stoi w lekkim kontrapoście, ubrany jest w sutannę, rokietę, mantolet, na głowie ma biret, a w rękach trzyma krucyfiks, głowa świętego jest lekko pochylona w prawo. Aureola zaginęła w latach 80. XX wieku więc ta aktualna nie jest autentyczna. Data fundacji nie jest znana, jednak propozycja Anety Marek (rok 1655) jest zupełnie niewiarygodna (w dodatku sprzeczna z innym zapisem jej opracowania "Ziemia Kłodzka jako region kultu św. Jana Nepomucena" w SzGPiH t.3, 2014 - wiek XVIII). Jest to obiekt bardzo malowniczy i chętnie fotografowany. Zobacz kolekcję (>>) ponad 220 przedwojennych zdjęć, pocztówek i grafik przedstawiających Most św. Jana i figurę, która dała mu nazwę. Miniaturka tej rzeźby znalazła się również w Parku Miniatur Minieuroland (zobacz niżej). Figura, razem z całym mostem, zagrała w filmie Aleksandra Forda "Pierwszy dzień wolności" z 1964 roku
^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W liście do brata przyszłego prezydenta USA Johna Quincy Adamsa relacjonującego wizytę w Twierdzy Kłodzkiej 27.08.1800 roku czytamy: "Na wieży umieszczono, na rozkaz Fryderyka II, figurę św. Jana Nepomucena, patrona Czech, z twarzą zwróconą w stronę tej krainy, co sprawiło ogromną satysfakcję ludności katolickiej i pogodziło ją z panowaniem heretyków". O figurze z donżonu Twierdzy przeczytać można (Johann Friedrich Zöllner, 1753-1804, relacja z sierpnia 1791), że po zdobyciu Śląska król Prus spośród dwójki świętych - Floriana i Nepomucena - wybrał figurę JN jako zwieńczenie donżonu, a podczas następnej wizyty kazał, nieco złośliwie i ironicznie, obrócić ją twarzą w stronę Czech. Anegdotę tę przytacza również Józef Morawski (1782-1853): "Kiedy robiono około tej fortecy, znaleziono dwa posągi św. Floriana i św. Jana Nepomucena. Fryderyk II na raport mu uczyniony odpowiedział, iż ponieważ [sic!] św. Nepomucen jest patronem Czech, więc ma być na wieży postawionym twarzą ku Czechom. Lud pospolity przyjął to za dowód hołdu Fryderyka dla św. Jana i to mu zyskało pierwsze uczucia przychylności mieszkańców w kraju podbitym". Figura na wiezy nie była nowa, wykorzystano istniejącą już rzeźbę podarowaną Kłodzku w roku 1703 przez komendanta twierdzy majora Georga Wilhelma von Wenedigera (+1705). Był to Prusak w służbie austriackiej, zasłużony w wielu bitwach z Turkami (w tym pod Wiedniem), który pięć lat spędził w niewoli tureckiej. 10 lutego 1703 roku przeszedł na katolicyzm, i z tej okazji ufundował figurę JN, którą ustawiono na moście Zamkowym przy Bramie Polnej, znajdującym się w północnej części twierdzy (dziś ul. Nowy Świat). Zaopatrzono ją w latarnię kształcie wieży. Przebudowa twierdzy wymusiła w 1770 roku zmianę lokalizacji i tak trafiła ona na donżon. Stała ona tam przez 161 lat, z przerwą na lata I Wojny Światowej, kiedy to schowano ją w kazamatach lazaretu. Byłaby to więc najstarsza lub jedna z najstarszych (zobacz Idzików poniżej) kamiennych rzeźb Jana w Hrabstwie Kłodzkim! Rzeźba zniknęła z wieży w czasie, którego ustalenie wciąż jest dyskutowane. Pozostały po niej resztki kamiennego cokoły leżące bezładnie w fosie. Istnieje kilka teorii dotyczących tego wydarzenia. Pierwsza mówi, że 5 lipca 1931 roku nad Kłodzkiem przelatywał sterowiec "Graff Zeppelin", zacumował linę u podstawy figury św. Jana Nepomucena na donżonie. Skutkiem tego było podcięcie rzeźby, jej upadek i zniszczenie. Druga teoria mówi, że w związku z jakimś świętem (?) niemieckim rozwieszono linę między wieżą ratusza a Twierdzą.  Jeden z końców liny zamocowano u podstawy figury św. Jana Nepomucena. Na linie rozwieszono faszystowskie flagi ze swastykami, a ciężar liny i flag, oraz deszcz i wiatr spowodowały, że cokół z figurą został podcięty i rzeźba Jana spadła i rozbiła się. Obie wersje - nawet jeśli rzeźbę szybko przywrócono - są jednak mało prawdopodobne ze względu na brak wzmianek na ten temat w ówczesnej prasie. Istnieją za to powojenne (1945 i relacje z drugiej ręki 1947, 1948) wzmianki o stojącej wciąż na swym miejscu figurze. Pierwsza z nich (Andrzej Ropelewski (1923-2012) "Pionierskie lato", 1972) w odniesieniu do początku czerwca 1945 głosi, że: "W tym samym mniej więcej czasie na polecenie Musiała [pełnomocnik rządu polskiego na powiat kłodzki, pierwszy powojenny starosta powiatu kłodzkiego] została […] wywieszona długa biało-czerwona flaga na jednym z najwyższych bastionów kłodzkiej twierdzy, gdzie przymocowano ją do dużej figury, przedstawiającej chyba jakiegoś świętego. Flaga ta krótko tam jednak wisiała, runęła w dół wraz z figurą. Co było tego powodem, nie wiadomo. Może silny huragan, który przeszedł wtedy nad Kłodzkiem, a może ręce hitlerowskich pogrobowców?". Dodajmy: a może inne ręce? Widać tu, jak poszczególne wersje wydarzeń mieszały się ze sobą stając się raczej legendą niż relacją. Czy jest to ta sama figura, którą obejrzeć można w lapidarium Twierdzy? (uzup: J.B. z Kłodzka, wykorzystano obficie artykuł I.Klimaszewskiej)^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W lapidarium Twierdzy znajduje się kamienna rzeźba Jana N. głowy i prawej dłoni. Czy jest to ta sama figura, która niegdyś zdobiła donżon (zobacz wyżej)? Porównanie sylwetki figury i starych fotografii wskazuje, że jest to prawdopodobne. Jednak wiadomo, że pierwszy kierownik kłodzkiego muzeum, Wacław Brejter, w latach 60. XX wieku bez rezultatu poszukiwał tej rzeźby, a o destrukcie w lapidarium zapewne wiedział. Jest tu też figura Floriana, co kusi do nawiązań z anegdotą o wyborze Fryderyka II obiektu wieńczącego donżon spośród dwóch rzeźb (uzup: artykuł I.Klimaszewskiej)^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko Pl. Kościelny
 

Rzeźba Jana N. z 1751 roku przed wejściem do kościoła NMP. Data ta uwidoczniona została na górnym gzymsie cokołu figury: "ES 1751", gdzie inicjały ES prawdopodobnie dotyczą wykonawcy tego pomnika. Jego renowację przeprowadzono w 1881 roku. Przed rokiem 2004 złamana gałąź drzewa uszkodziła (zgięła) nimb gwiazdowy przy głowie Jana, co naprawiono przed rokiem 2013. Fundator: "Maksymilian, baron Mitrowski z Mitrowic, świętego cesarsko - królewskiego majestatu szambelan, starosta hrabstwa Kłodzko". Kamienne ogrodzenie flankowane postumentami z aniołkami trzymającymi atrybuty. Miniaturka tej rzeźby znalazła się również w Parku Miniatur Minieuroland (zobacz niżej) (uzup: S.Zobniów)

 • Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Plac Kościelny), w ołtarzu bocznym Św. Barbary (przy ostatnim filarze międzynawowym, z lewej strony), ufundowanym w 1720 roku przez rodzinę von Ullersdorf, znajduje się pełnopostaciowa, pełnoplastyczna rzeźba Św. Jana Nepomucena, autorstwa lub warsztatu Michała Kösslera (Michael Kössler). Figura o wysokości 128 cm ustawiona jest na niewielkim podeście, po prawej stronie ołtarza (stojąc twarzą do niego). Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście, ciężar ciała spoczywa na prawej nodze, lewa lekko ugięta w kolanie, wysunięta do przodu. Jan ubrany w strój kapłański: białą sutannę oblamowaną dołem złotą tasiemką, spod sutanny wystają dwa białe trzewiki ze ściętymi noskami; komżę- wykończoną dołem i przy rękawach złotą koronką; zarzuconą na plecy i związaną pod szyją, złotą w kolorze, futrzaną pelerynę z kapturem (mantolet); na głowie biały biret ze złotą oblamówką. Szaty ukształtowane w pionowe, płynnie układające się fałdy opinają ciało. Spod biretu, na kark opadają długie, falujące włosy. Na twarzy zarost: broda. Święty trzyma na prawym przedramieniu złoty krucyfiks (być może kiedyś krucyfiks był znacznie wyższy, tak że Jan trzymał go w obydwu dłoniach, i ku któremu schylał głowę i adorował nabożnym wzrokiem). W lewej, odsuniętej od tułowia ręce trzyma pionowo, złoty w kolorze liść palmowy- symbol męczeńskiej śmierci. Twarz spokojna, uduchowiona, wzrok skierowany przed siebie. Stan rzeźby dobry, choć widoczne spękania polichromii (uzup.: J.B. z Kłodzka)

 • Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Plac Kościelny, przy ścianie prawej, południowej nawy znajduje się barokowa, polichromowana, drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z I ćwierćwiecza XVIII wieku. Rzeźba pełnopostaciowa o wysokości 170 cm, mogąca pochodzić z warsztatu Michała Klahra. Święty przedstawiony en face, w stroju kapłańskim i futrzanej peleryny na ramionach. W prawej, opuszczonej i lekko odchylonej od tułowia dłoni trzyma liść palmy. Lewą, zgiętą w łokciu i przyciśniętą do piersi przytrzymuje krucyfiks. Komża, sięgająca kolan, biała wykończona dołem złotą koronką, rękawy wykończone złotą oblamówką. Sutanna czarna. Na głowie świętego wysoki czarny biret. Wokół głowy aureola z pięcioma złotymi gwiazdami. Całość statyczna, szaty opracowane w drobne pionowe fałdki. Uduchowione spojrzenie skierowane na krucyfiks. Figura ustawiona na tle purpurowego płótna, na konsoli, zdobionej złoconą girlandą z motywami rozety i liści akantu. Stan dobry (uzup.: J.B. z Kłodzka)

 • Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): drewniana figura Jana N. z kościoła o. franciszkanów pod wezwaniem M.B. Różańcowej ucierpiała w czasie powodzi w 1997 roku, kiedy ołtarze płynęły z nurtem Młynówki. Ustawiona w konchowej wnęce, zaopatrzona w aureolę i krucyfiks, jaskrawo polichromowana. Renowacja dała efekt trochę dziwny - Jan N. nabrał nieco odpustowego i azjatyckiego wyglądu

 • - Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): na ulicy Podgórnej jest wpasowana w mur kapliczka, o zamkniętej łukowo wnęce zdobionej gzymsem. Była w niej drewniana figura JN o dużej aureoli. Niestety, jak donosi Brat Wirtualny Casey, została ona skradziona (>>) kilka lat temu (2006?). Krata zamykająca kapliczkę kazała się niewystarczająca! Na miejsce Jana wstawiono banalną figurkę św. Antoniego

 • Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): pod miastem, ale jeszcze w granicach Kłodzka, przy ul. Wielisławskiej - drodze na Stary Wielisław, ale jeszcze przed torami, jest dwukondygnacyjna murowana kapliczka słupowa z przełomu XVIII i XIX wieku, z wnękami wypełnionymi obrazami mozaikowymi. W jednej z wnęk mozaikowy (!) wizerunek Jana N. Kapliczka powstała dla upamiętnienia pamięci katolickiego księdza Andreasa Faulhabera powieszonego na szubienicy dnia 30 grudnia 1757 roku z rozkazu barona de la Motte Fouqe, ówczesnego gubernatora Hrabstwa. Zarzut obejmował nakłanianie żołnierzy do dezercji i udzielanie im rozgrzeszenia w czasie spowiedzi. Jeden ze złapanych uciekinierów zdradził nazwisko księdza podczas przesłuchania, lecz ten nie chciał zdradzić protestantom tajemnicy spowiedzi. Ciało księdza wisiało na stryczku przez 2,5 roku (!), do czasu zdobycia Kłodzka przez armię austriacką

 • - Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): J. E. Koie, autor znanego opisu Śląska z roku 1830, w notatce o Braszowicach (X. Ziębickie >>) pisze, że tamtejsza figura Jana N. i jej towarzysz - św. Antoni - wykonane w 1736 roku (widniejący na cokole rok 1785 pojawił się tam na skutek nieudolnej renowacji) pierwotnie stały w Kłodzku, gdzie zdobiły wjazd na most na Nysie Kłodzkiej prowadzący do bramy Ząbkowickie (obecnie ulica Kolejowa). Jest to piękna barokowa piaskowcowa figura na wolutowym cokole z tarczą herbową i chronostychami (>>) fundacyjnymi (nad: J.P.)

 • -/¿ Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): przy ul. Czeskiej, dawniej Böhmische Strasse (najstarsza ulica Kłodzka), pod arkadą domu zburzonego - tak jak sąsiednie - pod koniec lat 50. XX wieku, stała niegdyś figura Jana Nepomucena, zapewne drewniana i polichromowana, oświetlona latarnią na pałąku. W kilku arkadach umieszczono inne rzeźby (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Kłodzko-Leszczyna (gm. i pow. Kłodzko, ): kamienna barokowa figura z dzielnicy Leszczyna, wymalowana na biało i ustawiona na ułomku cokołu. Czy stała ona niegdyś na pustym dziś cokole zachowanym nieopodal? (zobacz poniżej)

 • Kłodzko-Leszczyna (gm. i pow. Kłodzko, ): pusty kamienny cokół ze skutą tarczą herbową. Czy stał na nim Jan N., ten pomalowany na biało? (zobacz wyżej)

 • - Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko): tego Nepomuka już nie ma, a nam wcale nie jest smutno z tego powodu! 13 listopada 2012 roku w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego miał miejsce wernisaż wystawy noszącej tytuł "Święty Jan Nepomucen na Ziemi Kłodzkiej", na której zaprezentowano 32 prace fotograficzne. Organizatorami były Kłodzkie Towarzystwo Oświatowe oraz Centrum Kultury Chrześcijańskiej przy parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kłodzku. W trakcie wernisażu częstowano przybyłych tortem ze stosownym obrazkiem na jego wierzchu, przedstawiającym "słodkiego" świętego Jana Nepomucena otoczonego aniołkami. Tort, palce lizać, został cały zjedzony, a więc tego Jana już nie ma. Zdjęcia z wystawy w Centrum Kultury Chrześcijańskiej w Kłodzku dostępne są tutaj (>>), a prezentowane prace na tej stronie (>>) (nad: J.B. z Kłodzka)

^
-/¿ Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Zawiszy Czarnego / Nad Kanałem
 

Stojący obecnie na skarpie pomnik Św. Trójcy z 1709 roku został przeniesiony o 24 metry na północny zachód, z cypla usytuowanego nad samym kanałem (Młynówką), z powodu zagrożenia jego zniszczeniem powodziami często nawiedzającymi ten teren. Przy przenosinach w 1999 roku pomnik został rozebrany i po częściowej renowacji, ponownie w całości zmontowany na trójkondygnacyjnym cokole przez firmę ARTIS OPUS (Wiśniowski & Semkowicz). Na poprzednim miejscu pozostał tylko murowany kamienny cypel z resztkami schodowego podestu. Na cokole rzeźby Św. Trójcy znajdują się inskrypcje fundacyjne i modlitewne, jednak żadna z nich nie nawiązuje do św. Jana Nepomucena. Na tylnej stronie figury Św. Trójcy znajduje się podwójny krzyż z płaskorzeźbą serca w koronie cierniowej a poniżej piszczele i czaszka. Po lewej stronie Trójcy Świętej i nieistniejącej dzisiaj kładki nad Młynówką jeszcze w końcu XIX wieku stała figura Jana N. z początku wieku XVIII. Jej losy nie są znane, choć można przypuszczać, że zaginęła podczas dużej powodzi w 1783 roku, tym bardziej, że kilkakrotne wstrząsy podziemne mogły wpłynąć na osłabienie wiązania figury z podłożem (uzup: S.Zobniów)^
Kłodzko-Jurandów pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Podgrodzie 5 / Zamiejska / Warty
 

Przy skrzyżowaniu ulic, przy drodze wyjazdowej do Wrocławia, stoi kamienna grupa figuralna Ukrzyżowania z XVIII wieku. Figura środkowa, umiejscowiona bezpośrednio pod Krzyżem przedstawia klęczącego św. Jana Nepomucena. Wszystkie figury pomalowane są na biało kilkoma warstwami odchodzącej farby. Święty klęczy na lewym kolanie, na prawym ugiętym w przyklęku trzyma dłoń z biretem. Lewa, otwarta dłoń dotyka piersi świętego na wysokości serca. Głowa wzniesiona do góry, wyraz twarzy uduchowiony, a wzrok utkwiony w niebie. Na ramionach święty ma zarzuconą pelerynę spiętą pod szyją. Głowa odkryta, bez aureoli. Włosy i broda długie, kręcone. Figury umieszczone przy ruchliwej drodze, w miejscu gdzie tworzą się kałuże, przejeżdżające samochody ochlapują figury wodą. I tak święty Jan Nepomucen, patron "wodny" narażony jest na prawie ciągły kontakt z wodą w tym miejscu (nad: J.B. z Kłodzka)^
-/¿ Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Waleriana Łukasińskiego 34
 
 

W kościele klasztornym franciszkanów-reformatów (dziś klarysek) śśw. Jerzego i Wojciecha było niegdyś 11 ołtarzy fundowanych przez darczyńców, wśród nich Jana N. Niestety dziś go tu nie ma i nie są znane jego losy (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
- Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Waleriana Łukasińskiego 34
 
 

Na placu przed kościołem klasztornym franciszkanów-reformatów (dziś klarysek) śśw. Jerzego i Wojciecha (zobacz wyżej), między lipami, stały niegdyś kamienne figury Jana N., śśw. Franciszka, Józefa i Anioła Stróża. Wykonano je w latach 1720-30 i stały na tym miejscu do kasaty klasztoru w roku 1810, kiedy to zostały sprzedane i przeniesione w różne miejsca w Hrabstwie Kłodzkim. Figura Jana N. trafiła do Starej Łomnicy (zobacz niżej), gdzie według źródła umieszczono ją na bramie cmentarza kościelnego. Jednak żadna z figur w Starej Łomnicy nie jest figurą bramną i nie odpowiada jej opisowi. Nie jest więc pewne, że ta figura rzeczywiście tam trafiła, a jeśli nawet, to co się z nią stało. Raczej nie można utożsamiać jej z obiektem stojącym przy ogrodzeniu cmentarza. Pojawiła się hipoteza, że jest ona tożsama z tą w Kłodzku-Leszczynach (na pewno nie jest to jej miejsce oryginalne), ale opis (pozycja klęcząca) raczej to wyklucza (uwaga: należy dalej badać temat) (uzup: G.S.)

 

^
  ¿ Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Waleriana Łukasińskiego 34
 

Kościół klasztorny franciszkanów-reformatów (dziś klarysek) śśw. Jerzego i Wojciecha zdobiony był niegdyś wewnątrz malowidłami al fresco. Jesienią 2015 roku w wyniku prac konserwatorskich zostały one fragmentarycznie odkryte. Jedna z uwidocznionych scen zdaje się przedstawiać klęczącą postać Jana N. adorującego MB z Dzieciątkiem. Taka identyfikację należy oczywiście potwierdzić w toku dalszych badań, na co będziemy niecierpliwie czekać. Nasze apetyty na kolejny obiekt kłodzki nepomucki chłodzi G.S. - odsłonięte fragmenty są niewielkie i stwierdzenie, że być może będzie tam wizerunek Jana Nepomucena, jest trochę naciągane (nad: J.B. z Kłodzka, uzup: G.S.)Kłodzko: Muzeum Ziemi Kłodzkiej (5 + 4)
[gm. Kłodzko, pow. Kłodzko]: w Muzeum mającym siedzibę przy ulicy Łukasiewicza 4 znaleźć można dwie figury Jana N., dwa obrazy nepomuckie i ul figuralny przedstawiający Jana. Do tego cztery nepomuckie obrazki na szkle (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>), choć ta informacja wymaga weryfikacji
 

^
Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Łukasiewicza 4
 

W Muzeum Ziemi Kłodzkiej przechowywana jest figurka Jana N., dzieło Michał Klahra Starszego z Bielic, pierwszej połowy XVIII wieku. Trafiło tu po roku 2010, po nieudanej na szczęście próbie kradzieży z drugiej lokalizacji, którą byłą wnęka w szczycie domu przy Armii Krajowej 37 (zobacz wyżej). Pierwotnie rzeźba stała nad tympanonem domu przy ul. Łukasiewicza 7. Profesor Tadeusz Broniewski (a w ślad za nim Krystyna Toczyńska-Rudysz, "Niezwykłe peregrynacje pewnej pięknej rzeźby", w "Ziemia Kłodzka nr 223", 1-2.2013) przypuszcza, że pierwotnie figura służyła jako bozzetto, czyli model do większych figur JN w jednym z kłodzkich warsztatów rzeźbiarskich - Sebastiana Flackera albo Michała Klahra. W momencie translokacji ta drewniana 75-centymetrowa rzeźba miała resztki polichromii z XIX i XX wieku, utrąconą rękę i skorodowaną aureolę. Podczas oględzin w Muzeum w plecach Jana odkryto wydrążoną skrytkę, z której wyjęto karteczki – intencyjne modlitwy do Świętego, grafiki sygnowane nazwiskami znanych autorów publikacji poświęconych JN z początków XVIII wieku i inne związane z jezuickimi świętymi. Panowie Krysiński i Sawickiego z PGKiM dołożyli tam jeszcze kartkę dokumentującą przenosiny Jana z ulicy Łukasiewicza do wnęki domu przy AK 31 (wtedy: Armii Czerwonej) (nad: J.B. z Kłodzka)


^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Łukasiewicza 4
 

W magazynach Muzeum Ziemi Kłodzkiej znajduje się drewniany i polichromowany ul figuralny, przedstawiający św. Jana Nepomucena. Obiekt ten datowany jest na I połowę XIX wieku. Płaskorzeźbiony święty Jan Nepomucen przedstawiony jest w postawie stojącej. Na głowie ma czarny biret, spod którego spływają na ramiona długie kręcone włosy. Na spokojnej, jakby zamyślonej twarzy zarost: broda i wąsy, spod włosów wystaje prawe ucho. Święty ubrany jest w czarną sutannę, spod której wystają dwa, niezwykle małe trzewiczki. Na sutannie biała komża, wykończona dołem koronką o zielonkawym kolorze. Na ramiona święty ma narzuconą pelerynę związaną zielonym sznurem zakończonym frędzlami, spod której widać fioletowy kołnierz. Pod peleryną, stuła. W prawej dłoni święty trzyma, na wysokości brzucha zamkniętą księgę, która jest "lądowiskiem" dla pszczół. Do wnętrza ula prowadzą trzy otwory, umieszczone tuż powyżej księgi. Dłoń lewej ręki na wysokości piersi, być może kiedyś trzymała krucyfiks. Całość w dość dobrym stanie, choć widać wyraźne pionowe pęknięcie (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Łukasiewicza 4
 

Obraz zakupiony przez Muzeum Ziemi Kłodzkiej w 2013 roku w ramach projektu "Zakup kolekcji malarstwa z początku XX w. do zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej". Ten i inne obrazy prezentowane były na wystawie "Malownicza ziemia kłodzka", która obejmuje 29 obrazów pejzażowych powstałych między rokiem 1833 a latami 40. XX w. i pochodzących ze zbiorów Muzeum Ziemi Kłodzkiej. Czas trwania wystawy od 21.03.2014 do 18.08.2014.

Dane obrazu: "Widok na most w Lądku", II połowa XIX wieku, olej, tektura, 32 x 40 cm, cena: 3000 zł. Autor: Emil Frohnert - ur. 1884, Berlin, zm.1955, Niemcy, malarz, grafik, studia w berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych, czynny na Śląsku we Wrocławiu i Szklarskiej Porębie, od 1944 r. w Lipsku, potem w Annaburgu (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kłodzko pow: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Łukasiewicza 4
 

W zbiorach Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku znajduje się drewniana, polichromowana, poddana zabiegom konserwatorskim w 2009 roku rzeźba Św. Jana Nepomucena. Rzeźba przed renowacją była w złym stanie, spękana, zniszczona przez owady, brakowało jej prawej ręki i krzyża, po renowacji wygląda wspaniale. W 2009 roku na ścianach muzeum wisiał baner ze zdjęciem figury przed renowacją reklamujący zadanie pod nazwą "KONSERWACJA ZESPOŁU RZEŹB ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI KŁODZKIEJ". Sama rzeźba datowana jest na XIX-ty wiek i pochodzi ze wsi Marcinków (gm. Bystrzyca Kłodzka), być może ustawiona była w kościele Św. Marcina, który obecnie jest w stanie totalnej ruiny. Święty przedstawiony w postawie stojącej w szatach kanonika, na głowie biret. Wokół głowy nimb z pięcioma gwiazdami. Szczególną uwagę zwracają duże dłonie świętego, w lewej trzyma krucyfiks, a prawą ma przytkniętą do piersi. Na odwrocie rzeźby widoczna sygnatura nadana przez muzeum: MZK E - 88 (czy 88 to rok pozyskania rzeźby przez muzeum?). Plecy wykończone niestarannie, co sugeruje, że figura umiejscowiona była tyłem przy jakiejś pionowej płaszczyźnie (nad: J.B. z Kłodzka) • ¿ Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): w Muzeum Ziemi Kłodzkiej są wizerunki Jana N. malowane na szkle (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) (uwaga: sprawdzić, wizyta B.H. w 2007 roku nie dała rezultatu, być może obiekty są w magazynie lub były eksponowane na wystawie czasowej)

 • Kłodzko (gm. i pow. Kłodzko, ): w Muzeum Ziemi Kłodzkiej przy ul. Łukasiewicza 4  jest olejny obraz "Szalejów Dolny - widok na most i szkołę", przedstawiający figurę Jana N z tej miejscowości (zobacz poniżej) nieznanego autora, z połowy XIX wieku. Jest to pejzaż przedstawiający szalejowski sielski krajobraz z kościołem, rzeczką i mostkiem, na którym stoi kolorowa figura Jana N. Wymiary: 51x72 cm (nad: B.H.)


^
- Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Armii Krajowej 31
 

 

We wnęce w szczycie domu przy ulicy Armii Krajowej 31 stała niegdyś 75-centymetrowa figurka Jana N. Jest to dzieło Michał Klahra Starszego z Bielic. Jej pierwsza lokalizacja to wieńczący elewację domu przy ulicy Łukasiewicza 7 tympanon. Przeprowadzka nastąpiła po wielkiej katastrofie budowlanej na kłodzkiej starówce w roku 1970, a tam stała zapewne od wybudowanie domu, czyli od roku 1770. W roku 2010 stała nastąpiła próba kradzieży figury. W tym czasie remontowano dach sąsiedniej kamienicy nr 33 i od strony dachu ktoś (może któryś z dekarzy) próbował podjąć do góry drewnianą figurę Jana. Na całe szczęście nie udało się to, ponieważ przezornie została ona dołem okręcona drutem zamocowanym we wnęce. Jednak próba kradzieży spowodowała, że figura niebezpiecznie wychyliła się do przodu poza wnękę, grożąc wypadnięciem. Taki stan utrzymywał się przez pewien czas, potem rzeźba zniknęła. Szczęśliwie okazała się, że została przekazana do Muzeum Ziemi Kłodzkiej (zobacz niżej) (uzup: J.B. z Kłodzka, G.S.)^
Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. T. Kościuszki 1
 

W restauracji "Przy młynie" wisi na ścianie drzeworyt z widokiem na most Św. Jana (czy jak mówią Kłodzczanie most Wita Stwosza) oraz kościół Matki Bożej Różańcowej. Na pierwszym planie, na moście widać rzeźbę Św. Jana Nepomucena. Drzeworyt został wykonany kilkanaście lat temu, chyba po powodzi tysiąclecia w 1997 roku, tak pamiętają właściciel lokalu i jeden z pracowników. Wystąpił tu znany efekt nepomucki - J.B. bywa w tym pubie od szeregu lat i nigdy tego obrazu nie dostrzegł, mimo olbrzymiej wiedzy i doświadczenia "w temacie", natomiast przy kolejnej wizycie obiekt dostrzegła jego córka. Stan dobry, chodź widoczne drobne ubytki (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kłodzko-Zagórze powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Korczaka 40
 

Pod miastem, ale jeszcze w granicach Kłodzka, koło torów, na bocznej ścianie okazałego budynku mieszkalnego z końca XVIII wieku (przebudowanego na początku XX) pod szczytem dachu jest wnęka. Umieszczono w niej figurkę Jana N. Jest ona prawdopodobnie drewniana, ze śladami polichromii. Jan trzyma w prawej ręce liść palmy; brak krzyża. Strój tradycyjny: sutanna, komża, peleryna, biret na głowie. Aureola ze śladami gwiazd. Czas powstania bliżej nieznany, może być przełom XVIII i XIX. Wysokość figurki około 70 cm (nad: G.S.)^
Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Noworudzka 11
 

W parku miniatur Minieuroland w Kłodzku ustawiono miniaturę kłodzkiego mostu Świętego Jana (na przedłużeniu ul. Wita Stwosza) wraz z sześcioma znajdującymi sie na tym moście barokowymi figurami, w tym figury Jana N. (nad: S.Zobniów)^
Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Noworudzka 11
 

W tym samym parku miniatur Minieuroland w Kłodzku (zobacz wyżej) ustawiono miniaturę kłodzkiego kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wraz z dwoma grupami rzeźbiarskimi - bramy wejściowej oraz  Jana N. fundacji barona Mitrowskiego (nad: S.Zobniów)^
Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko Pl. Bolesława Chrobrego 9
 

W jednym ze sklepów z pamiątkami na kłodzkim rynku można nabyć za 30 złotych kwadratową płytkę ceramiczną z ręcznym malunkiem przedstawiającym widok na Most Św. Jana Nepomucena. Na pierwszym planie widać figurę patrona mostu. Niestety rysunek nie jest sygnowany żadnym podpisem, a więc autor malunku jest nieznany (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
  Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Wypada zanotować w tym miejscu ulotnego Nepomuka w postaci piernikowego Jana N. z błękitna polewą wykonanego przez J.B. z Kłodzka w ramach I Spotkań Piernikarskich w Pałacu Kamieniec 6 stycznia 2016. Pierniki nie zostały zjedzone i ich obecna lokalizacja to Kłodzko (nad: J.B. z Kłodzka)^
  Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Jeśli powiedziano A (zobacz wyżej), należy powiedzieć B: w Kłodzku rezyduje też drugi piernikowy Jan N., bez polewy, wykonany przez J.B. z Kłodzka w ramach I Spotkań Piernikarskich w Pałacu Kamieniec 6 stycznia 2016 (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
¿ Kłodzko-Mariańska Dolina powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Mariańska 2/4
 

W tej miejscowości włączonej niedawno do Kłodzka, w Pracowni Artystycznej Jarosława Radomskiego powstał projekt stworzenia Tryptyku Kłodzkiego (pełna nazwa: "Tryptyk Święci i Błogosławieni w Dziejach Ziemi Kłodzkiej"), mający na celu popularyzację historii Ziemi Kłodzkiej poprzez związanych z Hrabstwem Kłodzkim świętych i błogosławionych. Wśród siedmiu postaci jest Jan Nepomucen. Jego figura ma być odlana z płynnego marmuru i polichromowana. Ta pozycja listy dotyczy rysunku projektowego, bo sam zrealizowany Tryptyk (właściwie dlaczego tryptyk?) stoi w kościele poewangelickim w Kamieńcu Ząbkowickim (tzw. Czerwonym Kościele) w X.Ziębickim (zobacz >>) (nad: S.Zobniów, za "Ziemia Kłodzka" nr 266-267)

 

^
- Kłodzko-Mariańska Dolina powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Mariańska 2
 

W tej miejscowości włączonej niedawno do Kłodzka, przy drodze do Wojciechowic, na starym kamiennym moście (>>) z 1847 roku na potoku Jodłownik, u wejścia na kalwarię na Mariańskiej Górce i przy dawnej gospodzie "Mariathal", jeszcze w 1997 wieku stał pusty cokół ze sterczącym bolcem mocującym niegdyś figurę Jana N. Rzeźba ta została najprawdopodobniej strącona do wody przez przejeżdżający mostkiem zbyt duży pojazd, a następnie wyłowiona i wywieziona (ukradziona?) przez nieznane osoby w latach osiemdziesiątych. Niestety któraś z wielkich powodzi (1997 lub 1998) zniszczyła również cokół. Pod koniec lat 90-tych XX wieku po jednej z większych powodzi stary kamienny most uległ znacznemu zniszczeniu co spowodowało konieczność jego przebudowy. Niestety nie są również znane miejsca gdzie wywieziono pozostałości z rozebranego starego kamiennego mostu, zmieniono też barierkę pozbawiając go cech zabytkowych. Figura powstała prawdopodobnie w roku 1758, remontowana była zaś w 1881. Głosiły tak zatarte częściowo napisy "17 ERRUDIT 58" oraz "RENOVIERT IN JAHRE 1881 GESCHENK WOHL..."^
  Kłodzko / Bartošovice v Orlických Horách powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Rysunek nabyty przez J.B. z Kłodzka przedstawiający figurę Jana N., która znajduje się w miejscowości Bartošovice v Orlických Horách (Czechy >>) przy granicznym moście nad rzeką Dzika Orlica (czes. Divoká Orlice, niem. Wilde Adler, Erlitz), której źródła znajdują się w rejonie Torfowiska pod Zieleńcem. Rysunek wykonała w 2016 lub 2017 roku uczennica szkoły średniej o profilu plastycznym K. Kozerska, chyba ze Szczecina. Wykonany na brązowym, pakowym papierze czarną i białą kredką. Przejeżdżając przez most przyszły nabywca zauważył dwie dziewczyny siedzące na krzesełkach i rysujące coś w plenerze. Okazało się, że jedna z nich odzwierciedla na papierze figurę Św. Jana Nepomucena. Spytał o możliwość nabycia rysunku, który jeszcze nie był gotowy. Uzgodniono odbiór dzieła za dwie godziny. Gotowy rysunek czekał w pobliskim zajeździe w Niemojowie u Pani Danusi, gdzie stacjonowali uczniowie (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kłodzko powiat: Kłodzko gm: Kłodzko ul. Daszyńskiego 16
 

W restauracji "Śnieżnik" na jednej ze ścian zawieszony jest obraz, akwarela, namalowany w 2001 roku przez R. Kulikowską. Na obrazie widzimy fragment Kłodzka, tzn. kościół Matki Bożej Różańcowej i gotycki Most Św. Jana z barokowymi figurami. Pierwsza figura widoczna po prawej stronie to oczywiście Jan N. (nad: J.B. z Kłodzka)

 

 
 
    

 

^
Gmina Kłodzko (poza terenem miasta, 40 + 5)

zobacz na mapie Google (>>)

  • Boguszyn (gm. i pow. Kłodzko, ): kamienna, polichromowana figura św. Jana Nepomucena z początku XIX w. Na cokole flankowanym wolutowymi spływami napis - zapewne późniejszy - w języku polskim: "Św. Janie Nepomucenie módl się za nami". W wyższej partii cokołu główki dwóch putt. Święty przedstawiony w postawie stojącej, w pozie statycznej. Ubrany jest w czarną sutannę, białą komżę, brązową, zawiązaną pod szyją pelerynę z kapturem, na głowie czarny biret. W dłoniach św. Jan trzyma krucyfiks, pod którym liść palmy. Stan obiektu dostateczny. Niestety w ciągu ostatnich 10 lat wycięto okazałe drzewa (cisy?) flankujące rzeźbę

 • Droszków (gm. i pow. Kłodzko, ): przy ogrodzeniu kościelnym kamienna barokowa figura Jana N. z 1732 roku zabezpieczona daszkiem. Na płaskim kamiennym, nieco przekrzywionym cokole w otoku napis fundacyjny Georga Friedricha Kunschnera podający datę postawienia rzeźby: "ZV EHRE / GOTTES VND DESEN / HEILIGEN HABE ICH / GEORGE FRIEDRICH / KŰNSCHER DISE ST / DVA AUFRICHTE / LASEN DEN 14 / MAY" ( "Ku czci Boga i tego świętego, ja Georg Friedrich Kűnschner tę statuę (stdva) wystawić kazałem 14 maja [1732 roku]" - tłumaczenie S.Zobniów)

 • Krosnowice (gm. i pow. Kłodzko, ): w kościele Jakuba Apostoła, na konsoli przy ścianie, drewniany polichromowany barokowy Jan N. w towarzystwie dwóch aniołków. Ładne szaty, lecz krzyż umieszczony wtórnie, nieprawidłowo. Autorem najprawdopodobniej jest Michael Klahr Młodszy

 • Krosnowice (gm. i pow. Kłodzko, ): w tym samym kościele Jakuba Apostoła (zobacz wyżej), w ołtarzu poświęconym św. Wawrzyńcowi, obraz olejny przedstawiający między innymi Jana Nepomucena namalowany prawdopodobnie w latach 1729-1735, być może przez Michaela Klahra Starszego (nad: JJK)

 • Krosnowice (gm. i pow. Kłodzko, ): na placu naprzeciwko szkoły, przy alejce wiodącej do miejscowego kościoła parafialnego stoi kamienny barokowy Jan N. adorujący grupę Trójcy Świętej nad nim. Jedyne w swoim rodzaju przedstawienie! Krzyż trzymany przez Jezusa wygląda na odtwarzany, brakuje również Gołębicy, zapewne przymocowanej niegdyś do kuli ziemskiej; poza tym stan dobry. Do tego ładna kamienna pleciona balustrada w typie śląskim i trójczłonowy cokół z inskrypcjami, a na ostatnim, obłym członie - z herbami. U dołu cokołu data renowacji - 1883. Dawniej pomnik ten stał bliżej rzeki (N 50.379850, E 16.635822) i narażony był na negatywne skutki powodzi. Po słynnej powodzi (powódź stulecia) z 1997 roku pomnik został poważnie uszkodzony. Po przeprowadzonej renowacji pomnik ustawiono na dzisiejszym miejscu

 • Krosnowice (gm. i pow. Kłodzko, ): na posesji nr 143 znajduje się murowana kapliczka z kamienną polichromowaną figurą św. Jana Nepomucena. Kapliczka przykryta jest dwuspadowym dachem, pod którym gzyms przykryty dachówkami. Figura świętego ustawiona na niskim kamiennym postumencie w półkolistej wnęce zwieńczonej konchą. Św. Jan N. przedstawiony jest w pozycji stojącej, ciężar ciała spoczywa na prawej nodze, lewa lekko ugięta w kolanie. Na głowie biret pomalowany na brązowo. Twarz, broda i włosy pomalowane na biało. Twarz spokojna, wzrok utkwiony przed siebie. Na prawym ramieniu św. Jan trzyma, prawie w pozycji pionowej, krucyfiks pod którym liść palmy (symbol męczeńskiej śmierci). Krucyfiks i liść palmy brązowe. Lewa dłoń pusta i otwarta lekko wysunięta do przodu. Jan ubrany w białą sutannę, brązową komżę oraz pelerynę narzuconą na ramiona i spiętą pod szyją. Figura i kapliczka pomalowane kolejnymi warstwami odchodzącej farby. We wnęce obok św. Jana Nepomucena, na niewysokim pieńku figurka ogrodowego krasnala w krótkich porteczkach i czerwonej czapie. Dziwne zestawienie.
  W rozmowie z młodą mieszkanką domostwa zasugerowałem aby krasnalowi znaleźć inne miejsce w ogródku. Zabrała krasnala, dzięki czemu udało mi się zrobić zdjęcie bez tegoż. Jednak gdy za godzinę wracałem krasnal stał z powrotem obok św. Jana. Dowiedziałem się również, że w niedługim czasie planowany jest remont kapliczki ale nie figury (brak pozwolenia od stosownych władz konserwatorskich). Obok posesji przepływa rzeka Nysa Kłodzka, która często wylewa powodując powodzie, jednak ani figura, ani posesja na której stoi nie są zalewane wodą (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Jaszkowa Dolna (gm. i pow. Kłodzko, ): w zachodniej części wsi, po północnej stronie skrzyżowania dróg Kłodzko - Jaszkowa - Droszków - Trzebieszowice, koło domu nr 25, w kapliczce wnękowej  stoi kamienna figura Jana N. Jan ma uduchowioną pozę z oczami wzniesionymi w górę, w rękach czapkę i metalowy krzyż z palmą, aureolę i ładnie skontrastowane szaty: futrzana peleryna i komża z podłużnymi fałdami. Napis wskazuje na rok powstania - 10 maja 1730 roku. Ciekawostka (śmieszna, gdyby nie była tragiczna): wójt Jaszkowej, p. Ryszard Niebieszczański raczył powiedzieć w roku 2004, że "praktycznie większość kapliczek i figur przydrożnych na terenie wsi kłodzkich została w bieżącym roku odremontowana przy okazji konkursu na najbardziej zadbaną wieś". Było to przy okazji ukończenia remontu tego obiektu staraniem władz, mieszkańców i lokalnych firm

 • Jaszkowa Dolna (gm. i pow. Kłodzko, ): na cokole kolumny maryjnej z 1783 roku, ustawionej na placyku przy przystanku autobusowym i rozwidlenia dróg, we wschodniej części wsi, po południowej stronie drogi, w rocaille'owym otoku umieszczono płaskorzeźbę Jana N. z palmą i krzyżem, na chmurce. Niestety w 2001 roku skradziono figurę NMP!

 • - Jaszkowa Dolna (gm. i pow. Kłodzko, ): we wnęce nad bramką wejściową wiodącą na teren cmentarza przykościelnego była dawniej figurka Jana N. Niestety w latach 70. XX wieku figurka spełniająca rolę opiekuna i przewodnika dla dusz zmarłych w tamtym drugim świecie została skradziona (>>)^
Gołogłowy powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 38
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. z około 1750 roku w kościele filialnym św. Antoniego. Nieco naiwna w wyrazie i geście, w aureoli z gestem świadczącym o trzymanym niegdyś krucyfiksie

 

^
Gołogłowy powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 38
 

Na przykościelnym placyku, od zachodniej strony kościoła filialnego św. Antoniego stoi barokowa kamienna pasja z 1803 roku (a być może nawet starsza), a na froncie jej cokołu znajduje się płaskorzeźbiona postać Jana N. ustawiona na balustradzie mostu na tle miejskich zabudowań, z palmą męczeństwa w lewej ręce i adorującej krzyż trzymany w prawej ręce. Postać ta nie ma brody, ale może to być skutek erozji kamienia a nie zamiaru artysty. Niemieckojęzyczny napis został barbarzyńsko usunięty, pozostał tylko rok budowy (pierwszej renowacji?) i drugi - 1837 - zapewne renowacji (kolejnej?). Pod górną płaskorzeźbą przedstawiającą świętego stojącego na moście jest zawieszony medalion z leżącą postacią trzymającą krzyż, w aureoli  na tle zabudowań (hipoteza robocza: kościół św. Krzyża w Pradze, w którym dokonano pierwszego pochówku JN po wyłowieniu z Wełtawy). Dodatkowo widoczne są falujące linie (symbolizujące rzekę Wełtawę?), na której widoczny jest zarys jakiegoś przedmiotu (płynącego biretu?), wysunięty spod sutanny fragment stopy, przedstawienie muszli. Na temat tego przedstawienia wywiązała się fascynująca dyskusja - czy jest to rzadki przykład wizerunku JN w pozycji leżącej (jego unikatowość pogłębiałoby ujęcie kościoła św. Krzyża), czy też wyobrażenie śmierci Franciszka Ksawerego, jak przypuszcza G.S.? Na korzyść tej drugiej hipotezy przemawia brak analogicznych płaskorzeźb na cokołach pasji czy krzyży z ukazaniem leżącej postaci JN oraz przywołany przez G.S. przykład wizerunku Franciszka X. na obrazie Goyi "Śmierć Franciszka Ksawerego". Wtedy roślinność na tej płaskorzeźbie można by uznać za palmy, a biret za kapelusz. Również muszle bywają atrybutami tego świętego (zobacz również Roszyce poniżej). Riposta S.Zobniowa przywołuje argument, iż śmierć Franciszka Ksawerego nigdy nie była w ikonografii wiązana z wizerunkiem mostu, a przecież nad tym medalionem (z leżącą na wodzie postacią) ukazano stojącą na moście postać z krzyżem i palmą męczeństwa. Te dwie płaskorzeźby nie przedstawiają dwu oddzielnych postaci, lecz ściśle nawiązują do scen związanych z jedną i tą samą osobą. Wizerunki muszli wiązane są z podróżami i dlatego przypisywane są postaciom świętych patronujących ludziom w podróżach i pielgrzymkach. Dlatego muszle są przypisywane również dla św. Franciszka i św. Jana Nepomucena. Funkcja patronacka św. Jana Nepomucena dla pielgrzymów i podróżnych na terenie dawnego Hrabstwa Kłodzkiego była bardzo rozpowszechniona i wiązana była z wieloma ośrodkami pątniczymi (Wambierzyce, Bardo Śląskie, Stary Wielisław, MB Igliczna itp.) (uzup: S.Zobniów, G.S.)^
Jaszkowa Dolna powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 120
 

W oknie witrażowym w prezbiterium kościoła p.w. Św. Jana Chrzciciela, po lewej stronie stojąc twarzą do ołtarza przedstawionych jest dwóch świętych: Św. Florian i Św. Jan Nepomucen. Św. Jan Nepomucen w postawie stojącej na płaszczyźnie wody, trzyma wskazujący palec prawej dłoni przytknięty do ust (symbol zachowania tajemnicy spowiedzi). Na lewym przedramieniu świętego położony krucyfiks z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa, pod krucyfiksem zielony liść palmy (symbol śmierci w zadanych Janowi męczarniach). Święty odziany w sutannę, spod której wystaje trzewik ze ściętym noskiem; komżę; futrzaną pelerynę zwaną mantoletem; pod peleryną, przez ramiona przewieszona fioletowa w kolorze stuła (atrybut spowiedników); na głowie biret. Na piersi Jana zawieszony na niebieskiej szarfie medalion z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Z tyłu głowy, wokół niej złota aureola. Na twarzy zarost: wąsy i broda. Wyraz twarzy spokojny, oczy otwarte, wzrok skierowany przed siebie. Pod stopami Jana inskrypcja: "St. Joh. v. Nepomuk". Tuż obok małymi czcionkami inskrypcja fundacyjna, lub dane wykonawcy witraża. Może któryś z nepomukofilów, z lepszym aparatem lub lornetką, odczyta ten napis. Od 1901 zbierano materiały i fundusze na budowę kościoła. 18.06.1903 położono kamień węgielny, w 1904 bryła kościoła jest ukończona. 7.X.1905 arcybiskup Pragi kardynał Leo Skrebensky konsekruje świątynię. Tak więc można przypuszczać, że witraże zostały wykonane między 1903 a 1905 rokiem. Stan ogólny witraży dobry, nieuszkodzone (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Korytów powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W parku zamkowym, przy wjeździe od strony Piszkowic, stoi piękna barokowa figura Jana N. z 1726 roku, z herbami fundatorów. Jest to kamienny Jan N. z czapką w ręce. Mam związane z nim osobiste wspomnienia - jest jeden z pierwszych Nepomuków, które obejrzałem ze świadomością co oglądam, a w birecie, który Jan trzyma w ręku zalęgły się pszczoły!^
Korytów powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 1
 

W przeszklonej niszy, nad wejściem do budynku znajduje się drewniana polichromowana figura stojącej postaci Św. Jana Nepomucena. Święty w stroju kanonika z biretem na głowie. Stan figury dostateczny, polichromia zniszczona (nad: W.Brygier, uzup: G.S.)^
Ławica powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W tej wsi na północ od Kłodzka, niedaleko miejsca, gdzie Ścinawka spotyka się z Nysą Kłodzką i w zakolu tej ostatniej, przy skrzyżowaniu bocznych dróg stoi kamienna polichromowana figura przedstawiająca pątnika, z zsuniętym na plecy kapeluszu pielgrzymim. Po lewej stronie cokołu, w rokokowym obramowaniu, znajduje się płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. Ma on sutannę, komżę, pelerynę, biret na głowie i krzyż.
Marek Perzyński w swej książce "Gminy Kłodzko skarby i osobliwości" identyfikuje główną postać obiektu - rzeźbę pątnika - z Janem N.: "Etnografowie zwracają zaś uwagę, że w Ławicy zachowało się niezwykle rzadkie przedstawienie św. Jana Nepomucena jako pielgrzyma do sanktuarium w Starej Boleslavi". Analizy tego przypadku podjęła się G.S. przywołując artykuł Andrzeja Sheera ("Przydrożne Pomniki Przeszłości 2003, z. 37, s. 2-16"). Wniosek: jest to figura św. Franciszka Ksawerego, a twierdzić tak pozwala podobieństwo do wizerunków tej postaci z Trzebieszowic, z rynku w Bystrzycy i Nowego Waliszowa (nad: W.Brygier, uzup: G.S.)^
Ławica powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Nad wejściem do barokowej kaplicy Św. Anny znajduje się drewniana, polichromowana, nosząca cechy ludowe rzeźba Jana N.. W roku 2015 kaplica była gruntownie remontowana i przebudowywana, a w piątek 1 maja 2015 roku, biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec dokonał uroczystego poświęcenia odrestaurowanej kaplicy. Między innymi zmieniono usytuowanie wejścia do kaplicy, które wcześniej znajdowało się po przeciwnej stronie, od drogi. Nad daszkiem nowoutworzonego wejścia wymurowano małą kapliczkę, w której umieszczono za szybką figurkę Św. Jana Nepomucena. Święty przedstawiony w postawie stojącej z krucyfiksem trzymanym w obu dłoniach i stułą przewieszoną przez ramiona. W pobliżu kaplicy przepływa rzeka Nysa Kłodzka i znajduje się wodna przystań startowa spływów kajakowych i pontonowych po rzece organizowanych przez firmę Ski-Raft Sp. z o. o.. To właśnie ta firma jest fundatorem rzeźby Św. Jana Nepomucena. Kaplica i teren przyległy zadbane, otoczone opieką (nad: J.B. z Kłodzka)^
Jaszkowa Górna powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W kaplicy przy kościele św. Mikołaja na mensie ołtarza znajduje się płaskorzeźba nepomucka. Jej dokładna interpretacja jest trudna, choć i tak sytuacja poprawiła się po niedawnym oczyszczeniu z warstw farby. Jest tam ryba, liście palmy (?), prostokątna koperta zamkniętego listu (dawniej sądziliśmy że jest to biret), jest tez nierozpoznany obiekt - być może róża. Być może kaplica nosiła niegdyś wezwanie św. Jana Nepomucena i pierwotnie znajdowała się tam rzeźba lub obraz Jana N. - obecnie jest to figura Madonny z Dzieciątkiem (uzup: G.S.)^
Stary Wielisław powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Na łące, około 40 metrów od torów kolejowych stoi kamienna figura Jana N, ze zniszczoną piękną aureolą i z cokołem z nieobrobionych bądź zniszczonych kamieni. Jan ma na sobie typowy dla niego strój kanonika: sutannę z widocznymi 6 guzikami, komżę - rokietę obszytą koronką i futrzaną pelerynę (mantolet) z kołnierzem. Na głowie biret, na nogach trzewiki z lekko ściętymi noskami. Krucyfiks ułożony na gałązce palmy, na lewym ramieniu. Nietypowa twarz z ciekawą fryzurą, uszkodzony nos. Inskrypcja fundacyjna z tyłu cokołu wskazuje na rok 1832, ta z przodu głosi: "S. IOHANN NEPOMUC / ORA PRO NOBIS" (uwaga: zobacz też powyżej mozaikowego Jana N. w Kłodzku, tuż przy granicy Wielisławia >>) (uzup: RJF)
^
Stary Wielisław powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 83
 

W kościele parafialnym św. Katarzyny Aleksandryjskiej Aleksandryjskiej (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej) znajduje sie drewniana, polichromowana rzeźba przedstawiająca Jana N. Rzeźba ustawiona jest na przyściennej, zawieszonej w nawie głównej, konsoli, na której w polu tarczy namalowany Język Święty. Św. Jan Nepomucen przedstawiony w postawie stojącej w nieznacznym kontrapoście. Jan odziany w odświętne szaty kanonika doby baroku: sutanna, komża, futrzana peleryna, na głowie biret, na nogach trzewiki ze ściętymi noskami. Wskazujący palec prawej dłoni dotyka ust, symboliczny znak dochowania tajemnicy spowiedzi w obliczu męki, która spotkała Nepomucena. O prawe udo oparta, zamknięta na klamerki księga, również symbol dochowania tajemnicy, ale i wysokiego wykształcenia Jana. Na lewym przedramieniu położony krucyfiks i liść palmy męczeństwa. Wokół głowy wybrakowany nimb z gwiazd. Po bokach konsoli metalowe uchwyty na świece (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Stary Wielisław powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 83
 

Przed wejściem do kościoła parafialnego św. Katarzyny Aleksandryjskiej stoi sobie Jan N. razem z Franciszkiem Ksawerym - para nieczęsto łączona ze sobą. Na cokole data 1720. Aureola w typie "czeskim" - pozioma, na metalowym sztyfcie, pozłacana, z gwiazdkami na końcach dłuższych promieni. Piękny kontrapost, krucyfiks przytulony do ramienia. Inskrypcja: "SANCTUS / JOANNES / NEPOMUCEN / MARTYR, DOCTOR. / CANON; PRAGENS / FAMA PERICLITAN= / =TIUM PATRON. / SINGULARIS. / 26 MARTY 1720". Co znaczy: "Święty Jan Nepomucen, męczennik. doktor. Kanonik Praski, Uznawany za patrona (obrońcę) od niemiłosiernych zagrożeń (niebezpieczeństw). 26 Marca 1720" (uzup: S.Zobniów)^
 • Stary Wielisław (gm. i pow. Kłodzko): w centrum wsi, przed budynkiem nr 1 znajduje się kamienna figura św. Jana Nepomucena. Figura ustawiona jest na głowicy okrągłej kolumny. Kolumna, około 20 lat temu, dołem obciążona została betonową kostką, co zapobiegło wywróceniu. Św. Jan przedstawiony jest w pozycji stojącej. Ubrany jest w sutannę spiętą dużymi guzikami, komżę wykończoną dołem koronką, pelerynę zarzuconą na plecy i związaną pod szyją, na głowie ma biret, obuty jest w trzewiki ze zwyczajowo ściętymi noskami. Jan posiadał kiedyś aureolę z gwiazd, dziś jej resztki spoczywają u stóp kolumny. Na twarzy zarost: broda i wąsy, włosy długie, kręcone opadają na ramiona. Święty trzyma w ramionach, przytulony do piersi krucyfiks oraz liść palmy, patrzy przed siebie spokojnym wzrokiem. Na figurze resztki polichromii. Figura ustawiona jest pomiędzy dwoma świerkami, które zasadzone ponad 20 lat temu, miały być odmianą karłowatą. Dziś wyrosły wysoko ponad Jana. Według słów mieszkanek domu jeszcze do niedawna pod peleryną świętego miały gniazdo os (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Mikowice (gm. i pow. Kłodzko, ): w tej niewielkiej wsi niedaleko Kłodzka, około 50 m na wschód od domu nr 20b, znajduje się kamienna grupa figuralna Ukrzyżowania z 1851 roku (jak wskazuje data na odwrociu). Na postumencie przedstawiona jest scena zrzucenia Świętego Jana Nepomucena z praskiego mostu Karola do Wełtawy. W tle widoczny jest fragment (chyba) Hradczan z katedrą św. Wita. Na moście widoczne zatarte postacie żołnierzy, czy gapiów. Św. Jan Nepomucen przedstawiony jest w stroju kapłańskim, w sutannie, komży, w birecie na głowie. Wokół głowy widoczny otok z pięciu gwiazd. Prawa dłoń świętego położona na sercu, lewa otwarta lekko odchylona od ciała. Całość, łącznie z grupą Ukrzyżowania pobielone. Miejsce utrzymane w starannym porządku, który utrzymuje gospodyni mieszkająca obok. Wieść niesie, że zaraz po wojnie w pobliskim domu, na schodach zastrzelono niemieckiego gospodarza, a niedaleko figury jego żonę, która uprawiała na polu szparagi i biegła mężowi na pomoc. Ponoć pochowano ich 5-10 kroków od figury (dziś jest tu zaorane pole). Sprawcami mordu mieli być radzieccy żołnierze. Jeszcze do niedawna koło figury majowymi wieczorami zbierali się mężczyźni (jeden z nich przynosił harmonię) i kobiety, by śpiewać majówki. Dziś ten zwyczaj już niestety zaniknął. Wokół figury rosną stare drzewa, w jednym z nich osy miały niegdyś olbrzymie gniazdo i zaciekle broniły dostępu do tego miejsca. Dostać się tam można polną drogą odchodzącą od ulicy Lisiej koło stacji paliw w Kłodzku (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Ruszowice (gm. i pow. Kłodzko, ): w zachodniej części wsi, na cokole przydrożnej kamiennej pasji z 1803 roku umieszczono płaskorzeźbę ze sceną zrzucenia św. Jana Nepomucena z mostu Karola w Pradze przez oprawców. Resztki biało-brązowo-różowej polichromii, oczywiście nieoryginalnej. Pomiędzy rokiem 1996 a 2006 skradzione (>>) zostały flankujące rzeźby postaci świętych i putt

 • Szalejów Dolny (gm. i pow. Kłodzko, ): kamienny Jan N., dawnej bez ręki i z utrąconą głowę krzyża, ustawiony kilka metrów na południe od mostku nad Bystrzycą Dusznicką, przy bocznej drodze wiodącej do kościoła parafialnego śśw. Szymona i Tadeusza. W 1995 roku D.K. znalazł tę rękę w rzece i położył obok - mieliśmy wtedy nadzieję, że zostanie ona odtworzona. W 2006 roku rzeźba została odrestaurowana. Jest to jeden z moich ulubieńców, ma dużą klasę, dynamiczną sylwetkę, pięknie cięte szaty wydęte mistycznym powiewem. Szkoda, że nie odtwarza się ładnej balustrady mostu - jest badziewie z metalowych prętów. Dawny sielski stan tego miejsca pokazuje XIX-wieczny obraz przechowywany w Muzeum Okręgowym w Kłodzku (zobacz wyżej i zdjęcia obok). Na cokole chronostych (>>) wskazuje na rok 1723:

S.
JOANNES
NEPOMVCENE
SVSCIPE
VOTA
TIBI
DEVOTA

 • Szalejów Dolny (gm. i pow. Kłodzko, ): w barokowej kaplicy pielgrzymkowej św. Anny, na rzeźbionej konsoli przy ścianie po prawej stronie ołtarza ustawiono drewnianą polichromowaną rzeźbę Jana N. z lat 30. XVIII wieku, o wysokości około 150 cm. Bardzo ładna ekspresyjna (figura serpentinata) poza z mocnym kontrapostem, z lewą ręką jakby w geście sprzeciwu. Aureola gwiaździsto-promienista w stylu czeskim. Strój tradycyjny (czarna sutanna, 9/10 złotych guzików, brązowa komża ze złotą koronką na dole, ciemnobrązowa peleryna z frędzlami, czarny biret na głowie, złoty nimb; brązowe buty ze ściętymi noskami i dość wysokimi obcasami, mocno wystające spod sutanny). Obie ręce (dłonie) nieco wyciągnięte przed siebie; krzyż, wraz z palmą, lekko oparty na prawej dłoni i prawym ramieniu. Prawa noga mocno wysunięta do przodu, opiera się tylko na obcasie buta. W kartuszu na konsoli scena Topienia, jeden z aniołków trzyma lilię niewinności, drugi księgę (uzup: G.S.)

 • Szalejów Górny (gm. i pow. Kłodzko, ): kamienny polichromowany Jan N. w ogrodzie domu nr 79, 150 metrów na południowy wschód od mostu nad potokiem Toczek. Jan trzyma krzyż z palmą, a pod nim dziwaczny niezidentyfikowany okrągły obiekt. Figura ma cechy sztuki ludowej. Na cokole znajduje się kartusz z płaskorzeźbą mostu, a na bocznych ściankach cokołu inskrypcje fundacyjne pozwalające datować obiekt na rok 1811

 • - Szalejów Górny (gm. i pow. Kłodzko, ): koło domu nr 22 kamienna kapliczka ponepomucka, z której figurę Jana N. skradziono (>>) już w latach 80-tych. Ciekawa forma obiektu: na cokole z inskrypcją w liściastym otoku umieszczono (wtórnie?) kamienną niszę, również lamowaną rzeźbionymi liśćmi. Inskrypcja fundacyjna (F.Tauz.) wskazuje na rok 1828 jako datę powstania obiektu

 • Szalejów Górny (gm. i pow. Kłodzko, ): w kościele parafialnym pw. Św. Jerzego, na prawej ścianie nawy głównej (stojąc twarzą do ołtarza) zawieszony jest dużych rozmiarów olejny obraz na płótnie, umieszczony w złoconej prostokątnej ramie zwieńczonej ostrym łukiem. Na obrazie widzimy stojącą postać Św. Jana Nepomucena, obróconego w prawą stronę. Święty przytyka wskazujący palec prawej dłoni do zamkniętych ust, w lewej trzyma przed sobą krucyfiks, który adoruje wzrokiem. Jan ubrany w strój kapłański: czarną sutannę; białą, bogatą w koronkowe wykończenia sutannę z szerokimi rękawami; futrzany mantolet; na głowie biret, a przez ramiona przewieszona stuła. U boku świętego klęcząca postać mężczyzny z wyciągniętą po datek dłonią. Stan obrazu dobry (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Szalejów Górny (gm. i pow. Kłodzko, ): w kościele parafialnym pw. Św. Jerzego, na prawej ścianie prezbiterium (stojąc twarzą do ołtarza), ukryty za amboną, zawieszony jest dużych rozmiarów, pozbawiony ramy, prostokątny, olejny obraz na płótnie. Obraz przedstawia stojącą postać Św. Jana Nepomucena otoczonego uskrzydlonymi puttami. Jan ubrany w sutannę, komżę, futrzaną pelerynę, na głowie biret. Prawą dłonią dotyka piersi na wysokości serca, a lewą, otwarą ukazuje most ze sceną zrzucenia swego ciała do rzeki. Unoszący się za plecami Nepomucena aniołek trzyma w prawej dłoni nad głową Świętego wieniec laurowy i liść palmy, a paluszkiem lewej dłoni dotyka zamkniętych ust. U boku Jana kolejny aniołek ukazujący mu krucyfiks z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa. W tle widać stolik nakryty czerwonym płótnem, na którym ustawiono zamknięte i otwarte księgi oraz położono klucze (atrybuty Janowe). Powyżej dwie uskrzydlone główki putt. Stan obrazu dobry, brakuje ramy (nad: J.B. z Kłodzka)

^
Wojbórz powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

 

Na wewnętrznej ścianie kościoła św. Jerzego, z prawej strony, nad wejściem do zakrystii, na przyściennej konsoli umieszczona jest drewniana, polichromowana figura JN. Figura nie jest duża ale bardzo dobrze zachowana. Święty przedstawiony jest w pozycji stojącej, w lekkim kontrapoście. Głowę odzianą w złoty biret ma silnie przechyloną w prawą stronę, w kierunku krucyfiksu, który trzyma na prawym ramieniu. W lewej, odchylonej od tułowia dłoni św. Jan trzyma złoty liść palmy. Włosy długie, kręcone opadające na szyję. Na twarzy zarost: kędzierzawa broda i wąsy. Oczy otwarte, wzrok utkwiony na krucyfiksie. Święty ubrany w białą sutannę, oraz komżę w kolorze srebra, dołem i przy rękawach wykończoną złotą koronką, a u góry wysokim kołnierzem. Na ramiona zarzucona futrzana peleryna koloru złotego, związana pod szyją. Peleryna od spodu czerwona. Jan obuty jest w złote trzewiki, które wystają spod sutanny (nad: J.B. z Kłodzka)^
Wojbórz powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 18
 

Pomnik z figurą Jana N. z 1822 roku stojący na trzystopniowym cokole w ogrodzie domu w północnej części wsi. Figura o wysokości około 165 cm ustawiona na kamiennym, dwustopniowym postumencie, który umieszczony jest na kamiennej, prostokątnej płycie fundamentowej, ze ściętymi narożami, o wysokości 200 cm. Na całości rzeźby resztki polichromii. Jan ubrany jest w tradycyjnie w czarną sutannę, spiętą drobno rozstawionymi guzikami; na sutannie biała komża sięgająca kolan, dołem i przy rękawach wykończona koronką; na ramiona zarzucona peleryna, spod której wystaje stuła; trzyma na prawym ramieniu krzyż a jeden z palców lewej ręki ma przyłożony do ust w geście milczenia. Na głowie świętego biret. Włosy długie, kręcone opadają na ramiona. Na twarzy zarost: broda i wąsy. Wyraz twarzy spokojny, święty spogląda przed siebie, lekko w dół. Na cokole pomnika płaskorzeźba z przedstawieniem apoteozy Języka w otoku z chmurek, nad główkami dwóch putt, a poniżej scena zrzucenia z Mostu Karola do Wełtawy w Pradze. Poniżej płaskorzeźb kartusz z napisem S. Johannes Nepom. Poniżej napis w języku niemieckim w trzech linijkach a pod nim nazwisko fundatora, ówczesnego mieszkańca tego domu: Ignatz Bitner oraz data: 1822. Powyżej unoszący się aniołek, trzymający liść palmy, symbol śmierci męczeńskiej. Stan dobry (nad: S.Zobniów, uzup: J.B. z Kłodzka)^
Wojbórz powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 50
 

Na skarpie koło prywatnego domu, przy bocznej drodze do szkoły stoi murowana kapliczka słupowa z przymocowanymi tablicami płaskorzeźb Matki Bożej i Jana Nepomucena (nad: S.Zobniów)^
Wojbórz powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W centrum wsi, na cmentarzu, przy kościele Św. Jerzego znajduje się kamienna płyta z płaskorzeźbą przedstawiającą stojącą postać Św. Jana Nepomucena. Płyta prostokątna, u góry zamknięta trójkątem, umieszczona jest na obudowanym granitowymi płytami postumencie, w części frontowej postumentu umieszczony zawór czerpalny wody, poniżej kratka ściekowa. Święty trzyma w dłoniach, pochylony na lewy bark krucyfiks, ku któremu skłania głowę. Na głowie biret, na ramiona zarzucona almucja, pod którą komża i sutanna. Płaskorzeźba w płytkiej niszy na stylizowanej na głowę konsoli, dawniej to w tym miejscu, w ustach głowy, zamocowane było ujęcie wody (dziś pozostał tylko otwór). Całość, czyli płyta i płaskorzeźba, pokryta wieloma warstwami białej farby, kolorem brązowym wyróżniony biret, krucyfiks i konsola (nad: J.B. z Kłodzka)^
Roszyce powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Przy mostku na potoku Roszycki Spław piękna kamienna polichromowana figura Jana N., z płaskorzeźbami oraz Językiem Promienistym (>>) na cokole i metalowymi wieszakami na światło. 1740 rok, renowacja 1801. Aureola z czterema i połową gwiazdy, ciekawy gest prawej ręki. Identyfikacja scen na cokole nie jest jednoznaczna. Przyjęliśmy kiedyś, że jest to wizja MB ze Starej Boleslavii oraz JN Pielgrzym. Tymczasem G.S. przeanalizowała te przedstawienia i skłania się raczej to zanegowania ich nepomuckości. Może ta po prawej stronie to św. Rozalia (wtedy na głowie postaci dopatrywalibyśmy się różanego wieńca), ewentualnie Maria Magdalena? Postać z lewej strony ma krzyż i, chyba, księgę (lewy dolny róg) - być może to Bernard z Clairvaux lub Franciszek Ksawery (zobacz również Gołogłowy powyżej)? Wymagać to będzie dalszych ustaleń. W otoku napis fundacyjny w języku niemieckim (tłum: Casey):

IOHANES
VONNEPOMUCKBIT
FUR UNS. BEI GOTT
A: 1801 VON. DER.
GEMEINDE ZUR
EHRE GOTTES
UND.EWIGEN
ANDENKEN. ER
RICHT.ET
WORDEN

JANIE
NEPOMUCENIE
MÓDL SIĘ ZA NAMI U
BOGA
W ROKU 1801 POSTAWIONY
PRZEZ GMINĘ NA
CHWAŁĘ
BOGA
I WIECZNĄ
PAMIĄTKĘ

Chronostych (>>) potwierdza rok 1740 jako moment postawienia. Inskrypcja ta oznacza w wolnym tłumaczeniu (S.Zobniów): "Niecne działania Cesarza (Wacława IV) wyniosły świętego Jana na patrona bezpieczeństwa":

CÆSAREVS MOLI
TOR VILIS ATQVE
INDIGNVS VENE
RATOR BEATI IOAN
NIS TVTORIS ET
PATRONI
^
Żelazno powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 120
 

Kamienna figura Jana N. z wieku XVIII w aureoli u podnóża wzgórza kościelnego i obronnej wieży mieszkalnej. Na cokole płaskorzeźbiona scena z życia JN - pielgrzymki do Starej Boleslavi (rzadkość!). Jan przedstawiony jako pielgrzym z odkrytą głową, przewieszonym na plecach kapeluszem podróżnika, trzymający w prawej ręce taśmę (różaniec?) zakończoną krzyżykiem, podpierający się kijem trzymanym w lewej ręce. W listopadzie 2019 roku stwierdzono, że Suweren, swoim zwyczajem nienawidzący drzew, usunął piękną starą lipę ocieniającą tę rzeźbę, którą trzy lata wcześniej niemiłosiernie ogłowiono jakby to był bambus. W krajobrazie przybył w zamian maszt telefonii komórkowej o dyskusyjnej estetyce (uzup: S.Zobniów, U.B.)
^
Starków powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Spokojny kamienny Jan N. na bramce wejściowej na teren kościoła filialnego św. Mikołaja. Przedstawiony w statycznej postawie w kontrapoście, trzyma w dłoniach przy piersi pochylony na prawy bark, wysoki krucyfiks. Zazwyczaj pod krucyfiksem znajduje się liść palmy męczeństwa, w tym wypadku go nie ma, zastępuje go kawałek tkaniny-chusta, przez którą Jan trzyma krzyż. Święty ubrany w spiętą ośmioma guzikami sutannę, komżę i pelerynę, na głowie biret. Spod biretu opadają na szyję długie, falujące włosy. Wyraz twarzy spokojny, uduchowiony. Jan z wysokości przybramnego słupka spogląda spokojnym wzrokiem daleko w dal, na wiernych zdążających do świątyni. Na cokole rzeźby, w kartuszu data roczna wystawienia figury: 17 AD 41. Stan rzeźby dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Starków powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 4
 

Na posesji prywatnej ludowa figura Jana Nepomucena w zwieńczonej półkoliście, flankowanej kolumienkami kapliczce. Jan jest grubo pomalowany farbą, ma brązową komżę i pelerynę i złoty (!) biret^
Wojciechowice powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Jest tutaj Nepomuk wzmiankowany w miniprzewodniku historycznym po gminie Kłodzko. Jest to kamienna figura Jana N. usytuowana po północnej stronie kościoła św. Michała Archanioła, z chronostychem (>>) na cokole. Niestety ostatni wiersz zawierający inicjały fundatora i datę został zatarty. Widoczne są jedynie trzy litery duże "I" oraz 7.., zatem data wynikająca z chronostychu wskazuje raczej na datę 1757 jako rok powstania rzeźby.

AVXILIATORI
VITAE FAMAE QVE
TVTORI
DIVO IOANNI
V
OTA SACRATA
TVLIT
* * I * I * I * 7 * *

Jan, w typowym ubiorze kanonika (sutanna z widocznymi 11 guzikami, komża (rokieta) obszyta koronką, futrzana peleryna (almucja) z kapturem - związana ozdobnym sznurem, biret na głowie oraz trzewiki ze ściętym noskiem) rozwianym nieco wiatrem mistycznym, ustawiony jest w wyraźnym kontrapoście. Głowę zdobi aureola z pięcioma gwiazdami, niestety zardzewiała. Wzrok skierowany przed siebie, krzyż trzymany oburącz, na wprost. Na postumencie hak, zapewne na latarnię umarłych (nad: M.H., uzup: RJF, S.Zobniów)^
- Wojciechowice powiat: Kłodzko gm: Kłodzko nr 30a
 

Przed domem znajduje się murowana, otynkowana, pobielona kapliczka z wnęką, w której ustawiona jest figura maryjna. O tym, że kapliczka miała związek z Nepomucenem świadczy umiejscowiona pod niszą, pomalowana na jasnobrązowo metalowa płytka, w której wycięto pięć gwiazd i język, czyli atrybuty Św. Jana Nepomucena. W niszy mogła być umieszczona kiedyś rzeźba przedstawiająca Nepomucena. Stan kapliczki dobry, miejsce zaopiekowane (nad: J.B. z Kłodzka)^
- Piszkowice powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Przed pałacem Haugwitzów, w parku pałacowym, pomiędzy pałacem a kościołem parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela, na trójczłonowym cokole zaopatrzonym we wnękę - latarnię umarłych, stała figura Jana N. Wykonana z kamienia, XVIII-wieczna. Niestety, w październiku 20005 otrzymałem informację, że tej figury już nie ma - między sierpniem a październikiem 2005, podczas próby kradzieży (>>)^
Piszkowice powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Figura Jana N. z roku 1770 w kościele św. Jana Chrzciciela stoi w ołtarzu mu poświęconym. Strój tradycyjny (czarna sutanna, biała komża, brązowa peleryna z kapturem i wiązaniem; widoczny kołnierzyk; duży, czarny biret na głowie, nieco dziwnie przekrzywiony). Nad nim, w glorii, 5 gwiazd. Kontrapost. Prawa dłoń na sercu, lewa nisko. Otoczony przez anioły. Na górze: po prawej trzyma palec na ustach; po lewej duży krzyż, na który patrzy święty. Na dole także 2 anioły oraz srebrne chmurki. Po bokach ołtarza 2 sceny z życia: prawa strona - pielgrzymka do Starej Boleslavi; lewa strona - spowiedź królowej Zofii. Obie w złotych obramowaniach zdobionych różami. Motyw róży powtarza się także przy postaci świętego. W zwieńczeniu ołtarza apoteoza języka w glorii. Dolna część ołtarza przysłonięta obrazem Chrystusa  (uzup: G.S.)^
Piszkowice powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W tym samym kościele św. Jana Chrzciciela jest też inna rzeźba Jana N. z I połowy XIX wieku. Stoi między filarami, z boku. Strój tradycyjny (czarna sutanna, biała komża, brązowa peleryna z frędzlami, z odkrytą głową; buty ze ściętymi noskami; kołnierzyk biało-niebieski). Fałdy komży dynamiczne. Lewa noga dość mocna wysunięta do przodu, ugięta. Święty trzyma lewą ręką zamkniętą księgę, opierając ją o kolano. Palec wskazujący prawej ręki na ustach. Wzrok skierowany ku górze. Stoi na małym cokoliku z plintą; od frontu napis: "S. JOHAN. NEP." (uzup: G.S.)

 

^
Ołdrzychowice Kłodzkie powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

Obok mostu na Skrzynczanej kamienny polichromowany Jan N., chronostych (>>) wskazuje na rok 1725, który w wolnym tłumaczeniu znaczy: "Uczczony jest wawrzynem (laurem) za dzień męczeństwa" (tłum S.Zobniów). Chroni go blaszany daszek, a nad głową ma aureolę, na której czas dłuższy były tylko trzy gwiazdy. Uzupełniono je niedawno (2013?)

DIE
QVA MARTYR
IO LAVREATVS
COLITVR^
Ołdrzychowice Kłodzkie powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  
 

W prezbiterium kościoła pw. Św. Jana Chrzciciela znajduje się drewniana, polichromowana rzeźba Św. Jana Nepomucena, która ustawiona jest na przyściennej konsoli. Święty przedstawiony w postawie stojącej, trzyma w dłoniach, przy piersi, pochylony na prawe ramię krucyfiks, który adoruje wzrokiem. Jan ubrany w spiętą guzikami sutannę, komżę i gronostajową, związaną pod szyją pelerynę. Na głowie, wokół której pięć złotych gwiazd, biret. Na twarzy zarost, włosy długie, falujące. Stan rzeźby dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
- / ¿ Ołdrzychowice Kłodzkie powiat: Kłodzko gm: Kłodzko  ul. Młyńska
 

Murowana kapliczka przydomowa pod wezwaniem Piętnastu Świętych Wspomożycieli przy zakładzie "Rapmet" kryje tajemnicę nepomucką. Rezydowała tu niegdyś figura Jana N., ustawiona na niewielkim cokoliku w ołtarzu. Za nią przymocowano liczne gwiazdki. To co pozostało z oryginalnego wystroju, to imponująca rama w formie bujnych pędów roślinnych, dziś pomalowana niefachowo zieloną farbą. Niegdyś spośród tych liści wychylały się figurki Wspomożycieli dzierżące swe atrybuty - pozostały po nich tylko ślady. Główna rzeźba Jana N. ujęta była w kontrapoście, była polichromowana i trzymała krzyż w obu rękach. Na głowie biret. Apel do wszystkich czytających te słowa o poszukiwanie zaginionej figury i sygnał w przypadku odnalezienia choćby jej śladu! (nad: D.G.) 
 
    

 

^
Gmina Bystrzyca Kłodzka
(Habelschwerdt, Hoabeschwerde, Kladská Bystřice, 45 + 8)

zobacz na mapie Google (>>)

 


^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Pl. Szpitalny 5
 

Kościół pomocniczy, szpitalny, obecnie pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, został wzniesiony w 1588 roku niedaleko miejsca, w którym rzeka Bystrzyca Łomnicka wpada do Nysy Kłodzkiej (teren zalewowy). Dawniej znajdował się poza murami grodzkimi, przy szpitalu, które budowano w tamtych czasach poza miastami - chroniąc pozostałą część mieszkańców. Wielokrotnie niszczony, odbudowany na nowo, jako barokowy w 1634 roku, a po pożarze w 1833 roku gruntownie przebudowany. Jest to budowla salowa kryta dwuspadowym dachem. Prezbiterium, nie wydzielone, posiada w rzucie kształt półkola. Na osi kwadratowa, wyższa wieża, kryta dachem namiotowym. Wyposażenie skromne, m.in. barokowo-neoklasycystyczny ołtarz św. Jana Nepomucena i prospekt organowy z pierwszej połowy XIX wieku. Kościół kilkakrotnie zmieniał wezwanie - początkowo wymieniane wezwanie Najświętszej Panny Marii, zmieniono na Świętych Piotra i Pawła, następnie Świętego Antoniego, a od 1833 roku na Świętego Jana Nepomucena. Kościół jest obiektem zabytkowym nr rej.: A/1674/436 z 17.12.1958. Do świątyni przylega budowla dawnego szpitala (obecnie - 2009-01-25 - Dom Pomocy Społecznej). Stan obiektu dobry, choć z zewnątrz widać ślady zawilgocenia w dolnych partiach budynku (ślady po minionej powodzi)^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Pl. Szpitalny 5
 

W kościele p.w. Jana N. (zobacz wyżej) istnieje barokowo-neoklasycystyczny ołtarz z obrazem z 1833 roku przedstawiający klęczącego przed krucyfiksem ze złożonymi dłońmi Jana N., z aniołem trzymającym palec na ustach. Wokół głowy Jana pięć jasnych punkcików. W górnej części obrazu dwa uskrzydlone putta. Na mensie ołtarza w kartuszu inicjały "Joh.v.Nep" (nad: A. Wziątek, uzup: J.B. z Kłodzka)^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Pl. Szpitalny 5
 

W kościele p.w. Jana N. (zobacz wyżej) znaleźć można drewnianą figurę Jana N. trzymającego czapkę w dłoni, z krzyżem i aureolą (nad: A. Wziątek)


^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Pl. Szpitalny 5
 

W kościele p.w. Jana N. (zobacz wyżej) na sklepieniu nawy zachowała się dosyć niezgrabna, lecz fascynująca polichromia przedstawiająca wydobycie ciała świętego Jana N. z Wełtawy przez rybaków. W drewnianej, dużej łodzi trzech rybaków, jeden z nich stoi z wiosłem, a dwóch przenosi z nurtu Wełtawy do łodzi martwe ciało. Dłonie i nogi świętego skrępowane powrozem, wokół głowy nimb z pięcioma gwiazdami. Jan ubrany w czarną sutannę i białą komżę (nad: A. Wziątek, uzup: J.B. z Kłodzka)^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Plac Szpitalny 1
 

Na placyku koło mostu na Bystrzycy Łomnickiej znajduje się piękna barokowa kamienna i złocona figura Jana N. autorstwa Franciszka Karola Veita, datowana na rok 1704, co potwierdza wyryta z tyłu postumentu data, gmerk i nazwisko twórcy. Jest to jedna ze starszych figur JN w Polsce, po tej z Wierzbnej koło Świdnicy (>>) (są obiekty nepomuckie w Polsce datowane na wiek XVII, wymaga to jednak weryfikacji). Stojący w pięknym kontrapoście JN ubrany jest w typowy dla niego strój kanonika z dodanymi złoceniami: sutannę z widocznymi 18 guzikami, komżę - rokietę obszytą koronką i futrzaną pelerynę (almucja) z kołnierzem. Na głowie biret, na nogach trzewiki. Wyrastająca z biretu aureola jest wspaniała i niepowtarzalna - tworzy je pięć ogromnych, połączonych ze sobą gwiazd. Krótsze jest jedno z ramion krucyfiksu - Święty podtrzymuje go lewą dłonią na lewym ramieniu, a trzymana w prawej dłoni gałązka palmy tylko go stabilizuje. Karl Heinz Ludwig, wielki miłośnik Bystrzycy Kłodzkiej, urodzony w niej a zamieszkały w Niemczech, miał udział w renowacji figury w 1999 roku (remontował również Jana z Nowego Waliszowa). Podczas remontu figurę oczyszczono z warstw farby. Zobacz panoramę!. Chronostych (>>) na cokole chronionym ozdobną kratą głosi:

CEDAT IN HONOREM
SANCTI IOANNI


^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Okrzei 49
 

W kaplicy szpitalnej Matki Bożej Wspomożenia Wiernych z 1869 roku na przyściennej konsoli ustawiona jest drewniana polichromowana figura Św. Jana Nepomucena. Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście trzyma w dłoniach krzyż, wtórny, całkowicie niepasujący do stylu i klasy rzeźby. Jan ubrany w szaty wyższego zwierzchnika kościelnego doby baroku, kanonika. Na plecach ma zarzuconą złotą w kolorze, futrzaną pelerynę z kapturem, czyli mantolet. Pod mantoletem srebrna w kolorze, ukształtowana w większe i mniejsze fałdy i wykończona dołem złotą koronką komża. Pod komżą spięta złotymi w kolorze guzikami (widać 11) sutanna. Spod sutanny wystają dwa złote w kolorze trzewiki ze ściętymi noskami. Na głowie świętego wysoki, rozłożysty biret kolory miedzi. Spod biretu wysunął się na czoło kosmyk włosów. Wokół głowy Jana metalowa aureola z pięcioma gwiazdami. Na twarzy zarost: broda i wąsy. Twarz szczupła, oczy i usta otwarte, wzrok utkwiony na krzyżu. Kaplicę szpitalną uroczyście poświęcono 24 maja 1869 roku, sama figura Św. Jana Nepomucena wydaje się być starsza, barokowa, a więc do kaplicy mogła zostać translokowana z innego miejsca. Stan rzeźby dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Góra Floriańska
 

Na przełomie kwietnia i maja 2011 na dzwonnicy kaplicy pw. św. Floriana na Górze Floriańskiej zawisł dzwon z wizerunkiem Jana N. Zimą 2010/2011 prezentowany był on w Muzeum Filumenistycznym w Bystrzycy Kłodzkiej. Z drugiej strony dzwonu jest tez i wizerunek św. Floriana. Ciekawostką jest fakt, że wstępny szkic dzwonu wykonał Karl-Heinz Ludwig (zobacz wyżej). Dzwon wykonano z środków zebranych przede wszystkim ze sprzedaży grafik dotyczących Bystrzycy Kłodzkiej autorstwa Karla-Heinza Ludwiga i Klausa Neugebauera. Stary dzwon kaplicy w roku 1942 został zrzucony z wieży kaplicy i przeznaczony do przetopienia na cele zbrojeniowe. Doszło wówczas do jego pęknięcia. Ostatecznie nie został jednak przetopiony i trafił na tzw. "Cmentarz dzwonów" w Hamburgu. Po wojnie proboszcz z Voigtsdorf (obecnych Wójtowic) założył w Hude koło Oldenburga nową parafię katolicką - do tej nowej parafii udało się sprowadzić dzwon pochodzący z kaplicy św. Floriana i niemałym kosztem usunąć jego uszkodzenie. Z tego dzwonu pochodzić będą zarówno wizerunki świętych jak i inskrypcja "Beato Floriano Ignis Patrono Sit Honora Habelschwerdensibus Eternum" (z tego wynika iż w rzeczonym Hude mamy wizerunek świętego na dzwonie). Górna inskrypcja na dzwonie głosi: "Obywatele Bystrzycy Kłodzkiej U.Ehem. Einwohner Habelschwerdt" (nad: J.Z.)^
- Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Góra Floriańska
 
 

Na Górze Floriańskiej zwanej też Parkową nad miastem znajduje się barokowa kaplica św. Floriana z 1703 roku, gdzie do pożaru w roku 1823 znajdowały się relikwie (>>) św. Jana Nepomucena ofiarowane przez królową Polski Marię Józefę Habsburżankę, żonę Augusta III Sasa w 1740 i 1757 roku. Ciekawy jest fakt, że jej córka, królewna Anna Maria (1728-97), również ofiarowała relikwie kościołowi kapucynów w Warszawie (>>)

 

^
¿ Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Góra Floriańska
 

Na Górze Floriańskiej zwanej też Parkową nad miastem, w kaplicy św. Floriana z 1703 roku (niestety zamkniętej na głucho) znajdują się świetne rzeźby i freski barokowe. Źródła mówią o istnieniu tu drewnianej figury Jana N. z 1727 roku autorstwa M. Klahra, niestety jej losy są nieznane (skradziona? przekazana do Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu?) (nad: A. Wziątek). Znana jest natomiast przedwojenna fotografia tej rzeźby - do zobaczenia w Muzeum Filumenistycznym (uzup.: JJK)^
¿ Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Góra Floriańska
 

Na Górze Floriańskiej zwanej też Parkową, przy kaplicy, jest figura NMP. Na cokole płaskorzeźbiony wizerunek nepomukopodobny - w grę wchodzi Jan N., ale również Franciszek Ksawery i inni^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Rynek
 

Jan Nepomucen jest jedną z figur zespołu rzeźbiarskiego pochodzącego z 1736 roku - kolumny Trójcy Świętej, której autorem był Antoni Jörg. Kolumna do zobaczenia na rynku. Jörg jako już uznany rzeźbiarz zlecenie na wykonanie Bystrzyckiej kolumny dostał najprawdopodobniej za pośrednictwem pochodzących z Bystrzycy zakonników klasztoru kamienieckiego Franza Rautenstraucha oraz Roberta Kleinwachtera, zapewne spokrewnionego z fundatorem. Kolumna będąca wotum za ocalenie miasta od pożaru, jest trójkondygnacyjna, a Jan i Florian stoją na balustradzie pierwszej z nich. Twórcą obecnej (1953 rok), metalowej balustrady jest Jan Liwacz, mieszkaniec Bystrzycy Kłodzkiej, znany jako autor auschwitzkiego napisu "Arbeit Macht Frei"^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Pl. Marii Skłodowskiej-Curie
 

W kościele parafialnym pod wezwaniem św. Michała Archanioła, przed prezbiterium, na marmurowej półce na  lewej ścianie stoi piękna barokowa drewniana figura Jana N. w złotej szacie, przypisywana M. Klarowi (nad: E.L.)^
Bystrzyca Kłodzka powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka Mały Rynek 1
 

Drewniana, zniszczona figura Jana N. znajduje się w magazynach Muzeum Filumenistycznego. Brak głowy i krzyża, lewa dłoń oderwana. Wcześniejsza lokalizacja obiektu nie jest znana, czy mogła być umiejscowiona w kaplicy św. Floriana (zobacz wyżej)? Figurę można zobaczyć, a nawet sfotografować, po uprzednim uzgodnieniu z dyrekcją muzeum. Stan ogólny bardzo zły (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
Gorzanów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Podzamcze 1
 

Kamienna barokowa figura Jana N. z połowy XVIII wieku, usytuowana jest na murze nad bramą wejściową do chłopskiego gospodarstwa, naprzeciwko muru ogrodu pałacowego. Należy ona do rzadkiego typu Janów Klęczących (porównaj np. Mikulov, Czechy >>), a unikalne jest to, że adorowany krucyfiks leży u stóp Jana (uwaga: rzeźba trudna do sfotografowania, przynajmniej dla amatora - zawsze pod światło)
 
^
Gorzanów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Młyńska 1
 

Barokowa kamienna figura św. Jana Nepomucena, z krzyżem i aureolą z pięcioma gwiazdkami stoi na placyku we wsi, niedaleko rzeki i mostka na Nysie Kłodzkiej, w sąsiedztwie dawnego młyna. Pochodzi z 1721 roku i ufundowała ją hrabina Rozalia von Herberstein. Przed wojną figura otoczona była drewnianym płotkiem i chroniona blaszanym ząbkowanym daszkiem. Postument niski, kamienny, prostopadłościenny, ujęty esownicami, zwieńczony gzymsem. Płycina z inskrypcją, w inskrypcji chronostych (>>). Treść inskrypcji w wolnym tłumaczeniu znaczy: "Hrabina Herberstein, córka Hr. Jorger nakazała pilnie wystawić (ten pomnik) ku czci św. Jana" (tłum: S.Zobniów)
 

COMITISSA
HERBERSTEI
NIANA NATA
DE IORGER
PRO SANCTI
IOANNIS
VENERATIO
NE INTENSA
POSVIT^
Gorzanów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Kłodzka 1
 

W kościele Świętej Marii Magdaleny znajduje się drewniana, polichromowana, pełnoplastyczna rzeźba przedstawiająca Jana N. pochodząca z drugiej połowy XVIII wieku. Święty w postawie stojącej w kontrapoście trzyma na prawym przedramieniu krucyfiks z Ciałem Ukrzyżowanego Jezusa, ku któremu zwraca głowę, i które adoruje pobożnym wzrokiem. Pod krucyfiksem ułożony zielony liść palmy, symbol męczeńskiej śmierci. Święty w szatach wyższego urzędnika duchownego, kanonika doby baroku. Sutanna ukształtowana w ostro cięte, prawie pionowe fałdy, spod niej wystają noski dwóch trzewików. Komża w kolorze złota, wykończona dołem misterną koronką, ukształtowana w drobne fałdy. Na ramionach futrzana peleryna związana pod szyją sznurem. Pod szyją stójkowy kołnierzyk. Na głowie wysoki biret w kolorze miedzi. Wokół głowy nimb z pięciu gwiazd zamocowanych na wygiętym w okrąg pręcie. Na twarzy zarost: broda i wąsy, włosy falujące. Karnacja skóry naturalna. Rzeźba ustawiona na konsoli zamocowanej na filarze z lewej strony nawy głównej. Na frontowej ścianie konsoli ładny kartusz z owalnym polem, w którym inskrypcja: "St. / JOHANN / von / NEPOMUK / o.p.n." (Święty Janie Nepomucenie módl się za nami). Stan ogólny rzeźby dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Gorzanów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Kłodzka 1
 

 

W kościele Świętej Marii Magdaleny znajduje się, w nawie głównej przy prawym bocznym ołtarzu, naturalnej wielkości drewniana figura przedstawiająca św. Jana Nepomucena na marach. Rzeźba przedstawiała postać martwą, leżącą z zamkniętymi oczyma i splecionymi na piersi dłońmi na marach wykonanych z osobnego kawałka drewna. Na poduszce umieszczono pięć złotych gwiazd. Przypomina ona trochę nagrobną tumbę średniowiecznego rycerza. Zachowana w dobrym stanie polichromia o mocnych kolorach podkreśla żałobny charakter przedstawienia. Wykonana została z lipowej kłody, od spodu wydrążonej w celu zmniejszenia ciężaru. Rzeźbiarz najwyraźniej chciał upamiętnić w swej pracy dramatyczne wydarzenia nocy 20 marca 1393 roku, chwilę tuż przed cudownym odnalezieniem ciała kanonika praskiego w wodzie po zrzuceniu do Wełtawy. Wszystko to bardzo różni gorzanowskiego Jana od typowych figur, rzeźbionych zwykle w klasycznym kontrapoście, adorującego krzyż i trzymającego plamę męczeńską. Figura pochodzi prawdopodobnie z roku 1741, a wykonał ją Johann Georg Poser - te informacje wyczytać można na zachowanej kartce przyklejonej na spodzie figury (Anno 1741. ist dieser[s?......] / den 1. Juny aufgerechtet worden / Johann George Poser Bildhauer [...] / Johann George [...] / Johann George Pleschke allhier [...] / zu Grafenort / [....] / [....] / [....]). Druga kartka mówi o renowacji w roku 1874 (Restauriert / im September den [...] 1874 / durch Maler Herder [?] / Regensburg [...] / Herrn Pfarrer Scholz in / Grafenort). Porównanie z analogicznymi obiektami (zobacz >>) czyni prawie pewnym przypuszczenie, że figura przeznaczona była do niszy pod mensą ołtarza. Problem w tym, że w kościele brak takiego ołtarza - okazuje się jednak, że istniał, jednak zaginął w nieokreślonym czasie po ostatniej wojnie (zobacz niżej) (zobacz wspomnienie z tego odkrycia oraz analizę tego typu wizerunku nepomuckiego na osobnej stronie >>). Na obecne miejsce rzeźba została przeniesiona z empory, gdzie rezydowała wewnątrz arkady. Minusem aktualnej lokalizacji jest zbyt wysoki podest, na którym umieszczono rzeźbę (uzup: A.D.)^
- Gorzanów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Kłodzka 1
 

Na starej pięciopolowej pocztówce widzimy wnętrze kościoła Św. Marii Magdaleny w Gorzanowie. Widoczny jest ołtarz główny i cztery ołtarze boczne, wśród których jeden dedykowany św. Janowi Nepomucenowi (Johann von Nepomuk - Altar). W nastawie tego ołtarza obraz ze Św. Janem Nepomucenem trzymającym krucyfiks. Na gzymsie dwa aniołki, z których prawy trzyma palec przy ustach. Niestety, los obrazu i pozostałych elementów ołtarza nie jest znany. Zdjęcie zostało tak wykadrowane, że mensa ołtarza jest ledwo widoczna i nie można rozstrzygnąć, czy leżąca figura Jana N. przechowywana dziś w nawie głównej (dawniej w emporze, zobacz wyżej) była w niej umieszczona (nad: J.B. z Kłodzka)

 

^
Gorzanów-Muszyn powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Bystrzycka 41
 

W dawnej miejscowości Muszyn, dziś przysiółku Gorzanowa, na prywatnej posesji przy końcu ulicy, przy drodze do Zabłocia i Bystrzycy oraz przy mostku stoi kamienna figura Jana N. z pierwszej połowy XIX wieku. Postument murowany z kamieni, prostopadłościenny. Na postumencie kamienna figura św. Jana Nepomucena, z krzyżem na lewej ręce, z prawą ręką na ustach, bez aureoli. Przy cokole drewniana kapliczka naścienna z kopią figurki MB Śnieżnej. Ostatnio figura została umieszczona w specjalnej gablocie (szkło? pleksi?) obejmującej całą rzeźbę wraz z cokołem. Figura nie była poddana renowacji, a nowe zabezpieczenie raczej nie dodaje jej urody. Wygląda za to dość solidnie i JN stoi w tym "domku" zamknięty na kłódkę będącą jednym z jego atrybutów (uzup: G.S.)^
Topolice powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka naprzeciw posesji nr 5
 

Przy mostku nad potokiem Duna Górna/Topolica w roku 2013 ustawiono wykonaną z piaskowca kolumnę ustawioną na niewielkim, kwadratowym, lekko profilowanym postumencie umocowanym na również kwadratowej, większej podstawie. Na kolumnie figura Jana N. w sutannie, komży z koronką, pelerynce i birecie, wykonana w tego samego kamienia przez Rafała Bernackiego z Gorzanowa w roku 2012. Jan trzyma obiema rękami trzyma krucyfiks. Wysokość figury to około 60 cm, z kolumną około 2,5 m (nad: G.S.)^
Idzików powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka nr 55
 

Przy bocznej drodze, w bliskości  potoku, znajduje się kamienna figura Św. Jana Nepomucena. Niewysoka, około 90 cm, ustawiona jest na gruszkowatym postumencie. Święty przedstawiony w postawie stojącej, trzyma w ramionach pochylony w lewą stronę krucyfiks, ku któremu skłania głowę. Jan ubrany w szaty kanonika, szczególnie ciekawie opracowana futrzana peleryna narzucona na plecy. Nietypowy i zastanawiający jest fakt zaopatrzenia Jana w kaptur widoczny na plechach figury. Rysy rzeźby zatarte, a prawa dłoń podtrzymująca dół krzyża utrącona. Na frontowej i bocznych ścianach postumentu płytkie reliefy o tematyce religijnej. Na tylnej ścianie silnie zatarte inskrypcje z imionami "JAN STRIWERT / WALTER INGRVND / ANNO 1693" (przy czym możliwa jest także wersja INGRUND lub HANS TRIWERT, RIWER / WALTEN IN GRVND (zarządca, gospodarz gruntu)". Stan klasyfikujący do renowacji (nad: M.K., uzup: J.B. z Kłodzka, G.S.).
Do niedawna nawet istnienie tego obiektu było niepewne, datowanie również (przełom XIX i XX wieku), a po wizycie J.B. sytuacja odwróciła się o 180 stopni - jeśli przyjąć, że rzeźba pochodzi z tego samego roku co postument, na którym widnieje rok 1693, to byłoby to najstarsze przedstawienie św. Jana Nepomucena w Hrabstwie Kłodzkim, czyli Ziemi Kłodzkiej, na Dolnym Śląsku, a nawet w całej RP! Teza niezmiernie kusząca, jednak trzeba podejść do niej z należytą ostrożnością. Figura stoi na dosyć grubej plincie, widoczne jest jej (późniejsze?) łączenie z cokołem, a dokładniej z wieńczącym go wałkiem. Typ ikonograficzny z grubsza odpowiada schematowi Jana nr 1 z Mostu Karola w Pradze (1683), choć zastosowano nieco inne ułożenie krzyża, kontrapost na inna nogę i inny typ biretu. Te cechy - w połączeniu z korozją figury - nie pozwalają na precyzyjne datowanie, bo typ ten był stosowany przez całe 300 lat trwania kultu. A znane są przypadki wtórnego ustawiania figur JN na cudzych cokołach (vide Słupiec). Nieco zatarte przedstawienia na cokole: na frontowej ściance krzyż z gałązkami palmy (?) przypominający krzyż trójlistny, jednak z nierównymi ramionami; na lewej ściance serce gorejące z krzyżem wystającym z płomieni (?) i wieńcem różanym (?, symbol Chrystusa?); na prawej ściance serce gorejące (ponownie płomienie?) z wieńcem różanym (?, symbol Matki Boskiej?). Cokolwiek by to nie było, kompozycje te nie są związana z Janem z Nepomuka. Nie można zatem jednoznacznie wykluczyć, że Jan zastąpił na tym miejscu figurę innego świętego. Zupełnie przykładowo - Franciszka Ksawerego, którego atrybutem jest serce gorejące. Nie można jednak wykluczyć przypadku, że był to jednak Jan N., tyle że prawdopodobieństwo nie jest duże - dotarcie na tak głęboką prowincję nowego typu ikonograficznego zaledwie 10 lat po wystawieniu wzorca byłoby sporym wyczynem (uzup: G.S.)
^
Idzików powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

W kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny znajduje się barokowa (druga połowa XVIII wieku), drewniana, polichromowana figura Jana N., ustawiona na przyściennej konsoli. Święty, stojący w kontrapoście, trzyma uniesiony przed sobą, w prawej ręce niewielki krucyfiks, a w lewej, opuszczonej wzdłuż tułowia, zielony liść palmy męczeństwa i zwycięstwa. Jan ubrany w czarną sutannę, białą lecz przykurzoną komżę oraz futrzaną, związaną pod szyją pelerynę. Szaty ukształtowane w fałdy, przylegają do ciała. Wokół odkrytej głowy otok z pięciu gwiazd, dawniej aureola opierała się o ramiona Świętego, dziś wszystko jest OK. Na twarzy broda i wąsy. Głowa lekko uniesiona, wyraz twarzy uduchowiony, wzrok skierowany ku górze. Rzeźba w dobrym stanie (nad: A.W., uzup: J.B. z Kłodzka)^

 • Idzików (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): po lewej stronie alejki wiodącej przez wschodnią bramkę na teren cmentarza przy kościele parafialnym stoi, na prostopadłościennym 3-kondygnacyjnym postumencie zwieńczonym gzymsem, kamienny Jan N., zapewne z roku 1740, z uzupełniani z lat 1747-51 (cokół, ogrodzenie, malowanie, chronostychy). Fundacja dwóch kolejnych proboszczów - Józefa Mohra (1724-1745) oraz Walentina Ferdynanda Becka (1745-1764). Pozytyw - krzyż wsparty na prawej ręce. W dolnej części cokołu tego pomnika z czterech stron widoczne są inskrypcje z aż czterema chronostychami (>>) (w tłumaczeniu S.Zobniowa):
   
  na przedniej stronie cokołu:
  Tu stanął łatwo i szybko na cześć
  patrona, pomocnikiem był,
  z dobrą sławą obeznany
  , 1747
  z prawej strony cokołu:
  Cokół z kamienia postawił,
  pozłocił i wymalował
  Walenty Beck
  , 1747

  HIC AD
  STAT PRO
  NVS VELOX
  I
  N HONORE
  PATRONVS
  AVXILIA
  TOR ERIT SI
  BONA FA
  MA PERIT


  BASEM
  ELAPIDE
  EREXIT,
  INAVRA
  VIT, ET
  PINXIT
  VALENTI
  NVS BECK

  na tylnej ścianie cokołu:
  To ogrodzenie
  zbudował tutejszy proboszcz
  Walenty Beck
  , 1751
  z lewej strony cokołu: Ta figura została
  wzniesiona w tym roku i na tym cokole
  na wieki postawiona przez tutejszego
  proboszcza Christophora Maehra
  , 1740


  +SIMILI
  TER CAN
  CELLOS EX
  TRVXIT
  ANNO HOC
  V
  ALENTI
  NVS BECK
  HVIAS PA
  ROCHVS

  HAEC STA
  TVA HOC AN
  NO EXTRVC
  TA ET IN BA
  SE TEGVLA
  REA POSITA
  EST A CHRI
  STOPHORO
  MAEHR HVIVS LOCI
  PAROCHO


 • Kamienna (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): drewniana, nieco prymitywna figura Jana N. w aureoli o czterech gwiazdach w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, na prawo od ołtarza. Odnowiona podczas remontu całej kaplicy (zobacz niżej) (nad: A.W)

 • Kamienna (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): barokowa drewniana figura Jana N. w kaplicy Najświętszego Serca Pana Jezusa, przy ołtarzu głównym. jedna przy ołtarzu. Bardzo zniszczona, bez lewej dłoni, która leży za ołtarzem (!), brak też krzyża, przekrzywiona aureola. Ogłoszony na tych stronach apel do wszystkich miłośników Nepomuków (i nie tylko) o pomoc w pozyskaniu środków na renowację tej rzeźby najwyraźniej pomógł - figura Jana i cała kaplica zostały wyremontowane (nad: A.W)

 • Mostowice (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): przy drodze po prawej stronie wejścia do kościoła filialnego pw. Narodzenia Matki Bożej stoi figura Jana N. z 1725 roku, kamienna, barokowa. Postument prostopadłościenny, dwukondygnacyjny, uskokowy, z gzymsami i metalową konstrukcją latarni umarłych. Na nim kamienna figura św. Jana Nepomucena, z krzyżem na prawej ręce, z aureolą z 5 gwiazdkami (bywa też przekrzywiona, z niepełną ilością gwiazdek). Z tyłu cokołu, pod gzymsem, inskrypcja A 1725 D. 12 N., co oznacza Roku Pańskiego 1725 dnia 12 listopada, z przodu na dolnej części cokołu słabo już widoczny napis: Bewahre deinen Mund / O, Christ ! / Entehne (nicht) was heilig ist., czyli w tłumaczeniu Strzeż swego języka, / O, Chrześcijaninie / nie hańb tego co święte. Poniżej tej inskrypcji data renowacji - 1860

 • Nowa Bystrzyca (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): drewniany polichromowany i barokowy Jan N. w pięknym drewnianym kościele. Jan. ma palmę i krucyfiks, a nad głową aureole o dużych gwiazdach
 

^
Nowy Waliszów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

Dewniana polichromowana barokowa figura Jana N. w kościele św. Mikołaja, nad wejściem do zakrystii, przypisywana Michałowi Ignacemu Klahrowi (nad: M.K.)

 

^
Nowy Waliszów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

Kamienna barokowa figura Jana N. nad stawem, postawiona w roku 1747 przez Jana Baptystę von Fröbel, kamienna. Na niskim postumencie zwieńczonym gzymsem i ujętym esownicami stojąca figura św. Jana Nepomucena. Na przedniej ściance postumentu łacińska inskrypcja z chronostychem (>>)

VENERATIONI
BEATI IOANNIS NEPO
MVCINI IN LASO
HONORE PATRONI EX
STRVXIT IOANNES
BAPTISTA DE FRO
BEL
...

która w tłumaczeniu brzmi "Ku czci patrona, błogosławionego Jana Nepomucena wystawił Baptysta De Frobel" (tłum: S.Zobniów). Jan miał utrąconą głowę (2002), lecz przy okazji pogłębiana pobliskiego stawu mieszkańcy Nowego Waliszowa odnaleźli w nim oryginalną głowę świętego. Po oczyszczeniu umocował ją (2004) na swoim miejscu Karl Heinz Ludwig, wielki miłośnik Bystrzycy Kłodzkiej, urodzony w niej, zamieszkały w Niemczech. Miał on również udział w renowacji w 1999 roku Jana z Bystrzycy, tego z 1704 roku (zobacz wyżej)

[uwaga: jest tutaj również kamienna figura nieco podobna (zobacz >>) do Jana N. (krzyż, zarost), która kiedyś zmyliła któregoś w Łowców Nepomuków, w efekcie czego znalazł się tutaj jej wpis. Po przesłaniu zdjęć J.Z. w sierpniu 2008 można stwierdzić, że jest to podobizna św. Franciszka Ksawerego. Są mi znane wizerunki Jana N. - pielgrzyma, któremu takie atrybuty nie są obce, ale w tym przypadku inskrypcja z chronostychem (>>) potwierdza identyfikację i rok - 1753]^
Nowa Łomnica powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka nr 6
 

Kamienna figura Jana N., 1748 rok. Postument kamienny, wolutowy, zwężający się ku górze, zwieńczony gzymsem uskokowym. Od frontu inskrypcja w języku niemieckim, z inskrypcją. Na postumencie kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena, z krzyżem na prawej ręce. Jan miał niegdyś aureolę, która najpierw przekrzywiła się i opadła na pierś Świętego, a potem w ogóle zniknęła^
Ponikwa powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka nr 40
 

Przy drodze koło domu nr 40, przy ścieżce wiodącej do kościoła stoi kamienny Jan N. z 1777 roku, jak głosi napis fundacyjny na cokole. Bez aureoli, z krzyżem opartym na prawym barku. Postument dwukondygnacyjny, zwieńczony gzymsem, górna część o linii wolutowej, z inskrypcją VONDATVR / JOHAN / GORGE / STRAVCH / ANNO / 1777 / Den 6 May. W dolnej części cokołu tego pomnika jest ryt daty renowacji - 1907. Brak gwiazdek w aureoli^
Ponikwa powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

W kościele przechowywany jest sztandar procesyjny ze św. Janem Nepomucenem. Na sztandarze naszywka z przedstawieniem stojącej postaci św. Jana Nepomucena na tle rozciągniętej kotary, między dwoma kolumnami, na których wsparty łuk. Jan trzyma przed sobą w prawej dłoni krucyfiks, który adoruje wzrokiem. Wskazujący palec lewej dłoni przytknięty do ust. Wokół głowy wianuszek z pięciu gwiazd. Przez ramiona przewieszona spowiednicza stuła. Stan sztandaru dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Długopole Zdrój powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Zdrojowa 2
 

Właściciel kawiarni "Horus", zlokalizowanej na terenie dawnego kościoła ewangelickiego, odkupił od nieznanych handlarzy dziełami sztuki trzy elementy pochodzące z nieznanego pomnika Jana N. Są to kamienne płyty stanowiące okładzinę cokołu, z płaskorzeźbionymi scenami Pielgrzymki, Spowiedzi Królowej i Topienia. Do zamknięcia całości w kwadrat brakowałoby czwartej płyty, na której mogły znajdować inskrypcje lub kolejna scena, np. - hipotetycznie - Rozmowa z królem lub Umęczenie Jana. Płyty w przekroju są trapezami i po zestawieniu ze sobą pod kątem prostym mogłyby stanowić okładzinę postumentu lub cokołu. Problem polega na niemożności ustalenia w jakiej miejscowości znajdował sie ten pomnik JN z którego cokołu wycięte zostały te trzy elementy. Stan płyt zadowalający, choć widoczne ubytki, zwłaszcza w strefie obramienia (uwaga: należy podjąć próbę identyfikacji tego zaginionego pomnika) (nad: S.Zobniów, uzup: J.B. z Kłodzka)^
Poręba powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka nr 40
 

Od strony Długopola barokowy pomnik z polichromowaną kamienną figurą Jana N. z 1791 roku ustawiony przy bocznej drodze nad potokiem, pomiędzy domami, pomiędzy strumykiem, a ogrodzeniem budynku gospodarczego, w specjalnie wciętym ogrodzeniu, w środkowej części wsi w odległości około 350 m od miejscowego kościoła parafialnego św. Sebastiana. Rzeźba ustawiona jest na cokole z wolutami u doły i falistym łamanym gzymsem w górnej części. Gzyms ten bywa interpretowany jako otwarta Księga i, jeśli jest to właściwe, to byłby jedyny znany przypadek takiego użycia tego atrybutu! Jan ma na sobie typowy strój kanonika składający się z: sutanny bezguzikowej (talary), komży (rokiety) obszytej koronką oraz peleryny (zszytej z czterech długich futer) z kołnierzem. Na głowie fikuśny biret, na nogach trzewiki z zaokrąglonymi czubkami. Lekki kontrapost, aureola z czterema gwiazdami, bo jedna już odpadła. Krucyfiks ułożony niemal poziomo na gałązce palmy opiera się o prawe ramię i podtrzymywany jest lewą dłonią. Niepokój wzbudza stan szyi, tymczasowo trzymającej utrąconą niegdyś głowę. Na przedniej części cokołu,  w ozdobnym kartuszu, płaskorzeźba ze sceną Topienia wyobrażająca zrzucenie Jana do Wełtawy przez żołnierzy Wacława IV stojącymi z pikami, halabardami i pochodniami na trójprzęsłowym moście. Powyżej widoczna jest płaskorzeźba sceny chrztu Jezusa w rzece Jordan wraz uosobieniem Ducha świętego w postaci gołębicy. Z lewej strony cokołu widoczna płaskorzeźba św. Pawła z mieczem. Natomiast na prawej ścianie cokołu niezidentyfikowana postać z pochodnią (ale na pewno nie jest to postać JN). Z tyłu cokołu widnieje ryt daty fundacji: A 1791 (nad: EL, uzup: S.Zobniów, RJF) (uwaga: na cokole krucyfiksu przy kościele widoczna jest płaskorzeźbiona postać podobna do JN, z krucyfiksem i nakryciem głowy. klasyfikuję ją jednak jako pseudonepomuka - nie pasuje mi kosz z owocami (czy może węglami), bose stopy, poza i ubiór)
 
 • Rudawa (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): figura Jana N. nad Orlicą, przy drodze do Poniatowa, na skraju lasu, w odległości około 250 metrów od kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Początek XIX wieku. Podstawa murowana z bloków skalnych. Postument kamienny prostopadłościenny, wysmukły, na planie kwadratu, zwieńczony wydatnym gzymsem. Na postumencie kamienna figura św. Jana Nepomucena, z krzyżem na lewej ręce, bez aureoli z gwiazdkami. Na cokole widoczne płyciny na których po lewej i prawej stroni dawniej widoczne jeszcze były malowane postacie świętych. Na przedniej stronie prawdopodobnie istniał napis fundacyjny. Teraz już całkowicie zatarty. Z tyłu cokołu bardzo słabo widoczne napisy renowacji pomnika: Renoviert von / Damian und Maria / Peuker (1900), a poniżej drugi napis: Renowviert von / Wilhelm u. Maria / Peuker / 1925. (UWAGA: wizja lokalna RJF w maju 2016 roku wykazała, że figury BRAK na jej miejscu, pozostał jedynie pusty cokół. Sprawa została zgłoszona na policję. Mam nadzieję, że rzeźba została tylko przekazana do renowacji i wkrótce wróci, ale niestety znacznie bardziej prawdopodobny jest scenariusz negatywny. Do momentu wyjaśnienia sprawy pozostawiam wpis na liście)

 • Stara Łomnica (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): przy domu nr 44 na tynkowanym postumencie zwieńczonym gzymsem kamienna barokowa figura Jana N. z krzyżem na lewej ręce i z przekrzywioną pięciogwiaździstą aureolą - podobnie jak niegdyś ta z sąsiedniej Nowej Łomnicy, zanim ta całkiem odpadła. Figura znacznie od tamtej ładniejsza, najprawdopodobniej starsza. Resztki polichromii. Na cokole nowszy napis z nazwiskiem Prause. Połowa XVIII wieku (wg innego źródła - początek XIX)

 • Stara Łomnica (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): w zachodniej części wsi, niemal przy granicy z wsią Nowa Łomnica stoi kamienna barokowa kolumna z figurą maryjną. Na cokole płaskorzeźbione postaci świętych, w tym na froncie Jan N., uporczywie malowany przez mieszkańców na jaskrawe kolory

 • Stara Łomnica (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): XVIII-wieczny obraz Jana N. w kościele św. Małgorzaty, z aniołkami zawieszonymi ponad ramą. Jan ma palec na ustach, biret, palmę i krucyfiks, przedstawiono go w statycznej pozie. Olej na płótnie (nad: Andrzej R.)^
Stara Łomnica powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

Przy bocznym ogrodzeniu cmentarza, na prywatnej posesji, stoi figura Jana N. Jest to figura barokowa, kamienna, na prostokątnym cokole z napisem, w aureoli. Obiekt jest zasłonięty przez dużą lipę i inną roślinność. Data wyznaczona z chronostychu (>>)
 

FVNDATA A PRIMO PAROCHO IOANNES CHISLER

wskazuje czas wystawienia figury na 1758 rok. Treść inskrypcji w wolnym tłumaczeniu: "Ufundowana przez pierwszego proboszcza Jana Chislera" (nad: kid72, uzup.: G.S., tłum: S.Zobniów)^
  -/¿ Stara Łomnica powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 
 

Pojawiła się kusząca hipoteza, że jest to ta figura, która stała niegdyś na placu przed kościołem klasztornym franciszkanów-reformatów śśw. Jerzego i Wojciecha w Kłodzku (zobacz wyżej), razem z figurami śśw. Franciszka, Józefa i Anioła Stróża. Wykonano je w latach 1720-30 i stały na tym miejscu do kasaty klasztoru w roku 1810, kiedy to zostały sprzedane i przeniesione w różne miejsca w Hrabstwie Kłodzkim. Figura Jana N. według źródeł trafiła do Starej Łomnicy. Jednak rzeźba przy cmentarzu nie jest figurą bramną i nie odpowiada jej opisowi (figura klęcząca). Nie jest więc pewne, że ta figura rzeczywiście tam trafiła, a jeśli nawet, to co się z nią stało (uwaga: należy dalej badać temat)

 

^
- Stary Waliszów powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

Murowana bielona domkowa kapliczka Jana N. przy szlaku im. J. Szczypiorskiego do Bystrzycy, zdobiona wolutową attyką. Wewnątrz nie ma już Nepomuka, lecz gwiazdy na szczytach kapliczki nie pozostawiają wątpliwości co do identyfikacji obiektu (uwaga: zbadać losy figury!)

 

^
Stary Waliszów-Mszaniec powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka nr 161
 

W założonym przez hr. von Wallisa przysiółku Mszaniec, po lewej stronie drogi do Bystrzycy Kłodzkiej stoi kamienny, nieco toporny posąg Jana N. z 1818 roku. Postument prostopadłościenny, niski, na nim figura św. Jana Nepomucena w postawie stojącej. W dłoniach, na wysokości piersi, trzyma, ułożony prawie poziomo, krucyfiks, na głowie biret, a wokół niej nimb ze zniszczonymi gwiazdami (nad: M.K., uzup: J.B. z Kłodzka)^
- Stary Waliszów-Mszaniec powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka  
 

W założonym przez hr. von Wallisa przysiółku Mszaniec słupowa, kryta dachówką kapliczka nepomucka przy drodze z Bystrzycy, obok mostku nad potokiem Pławienia. Figurę Jana N. skradziono (>>) w nieokreślonym momencie

 • Wilkanów (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): kamienny Jan N. przy kościele, na rynku, przy moście nad Wilczką, z 1735 roku. Postument kamienny, prostopadłościenny, zwieńczony gzymsem. W płycinie inskrypcja z chronostychem (>>):
   

  STATVA ISTA ANNO
  QVO MVNDVS SPECI
  LI
  TERI VBIL ABAT
  RENOVATA EST
  A.P.G.D.I.G.

  Dwie ostatnie litery to najprawdopodobniej inicjały renowatora (uzup: S.Zobniów)

 • Wilkanów (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): drewniany polichromowany Jan N. na konsoli przyściennej w kościele św. Jerzego (nad: M. K.)

 • Wilkanów (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): ładny obraz Jana N. z palcem na ustach w kościele św. Jerzego, w bogatej owalnej rokokowej ramie (nad: Andrzej R.)

 • Wilkanów (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): w kościele św. Jerzego drewniana drewniana polichromowana figura Jana N. z poziomą aureolą w stylu czeskim i z biretem w dłoni (nad: JJK)

 • Wójtowice (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): na placu przed kościołem św. Marii Magdaleny, przy lokalnej drodze, na cokole krzyża znajduje się okazała płaskorzeźba Jana N. spowiadająca królową Zofię, z resztkami polichromii. Fundator - Ignatz Troyonski, data fundacji wynikająca z chronostychu (>>):
   

  SALVA NOS
  IESV CRVCIFIXE
  O VOS TIBI
  PRETIOSO TVO SANGVINE
  REDEMISTI

  (tłum. S.Zobniów: "Wybaw nas Jezu Ukrzyżowany, [błagamy] Cię, najkosztowniejszą Twą Krwią zbawieni...") to rok 1799. Nad napisem chronostychowym na czole cokołu tego krzyża przedstawiono scenę spowiedzi królowej Zofii przez kapłana Jana N. Z tyłu cokołu widoczny napis fundacyjny w brzmieniu: "IGNATZ / TROYSKY HAT DIE / STATUA / AUFRICHTEN LASSEN / ANO 1799 / IGNATZ FRITSCHE / HAT DIE STEINE / DAR ZU GEGEBEN / A C P." Nad literą N (w słowie ANO) jest znak ~ wskazujący na konieczność podwojenia litery, czyli w konsekwencji daje to słowo ANNO, czyli roku 1799. Napis fundacyjny posiada zatem brzmienie (w tłumaczeniu S.Zobniów): "Ignacy Troysky kazał tę figurę wystawić w roku 1799, Ignacy Fritsche ofiarował na to kamień" (uzup: S.Zobniów)

 • Wyszki (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko): w kościele św. Jana Chrzciciela boczny ołtarz poświęcono Janowi N. i umieszczono w nim drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z XVIII wieku

 • Zalesie (gm. Bystrzyca Kłodzka, pow. Kłodzko, ): w stojącym tu pięknym drewnianym kościele św. Anny z 1718 roku (rzadkość w Hrabstwie, niestety stale zamknięty), pod chórem, stoi drewniana polichromowana rzeźba Jana N. w aureoli i z krzyżem w prawej ręce kościele filialnym św. Anny z 1718 roku (rzadkość w Hrabstwie, niestety stale zamknięty), znajduje się wizerunek św. Jana Nepomucena namalowany na desce. Święty przedstawiony w postawie stojącej, trzymał kiedyś w prawej dłoni uniesiony do góry i adorowany pobożnym wzrokiem krucyfiks (obecnie odłamany, widoczny jeszcze na starszym zdjęciu). Dziś wygląda to tak, jakby przyglądał się kawałkowi patyczka uniesionego do góry aby go lepiej widzieć i dziwi się gdzie jest reszta. Lewa dłoń uniesiona na wysokość piersi. Na ubiór Jana składają się szaty kanonika: sutanna, komża, futrzana peleryna. Pod szyją biały kołnierzyk. Wokół odkrytej głowy świętego otok z pięciu złotych gwiazd. Wizerunek Jana przymocowany do drewnianej podstawy i ustawiony przy ścianie, na ławce w ostatnim rzędzie, co w czasie mszy świętej sprawiło wrażenie, że Jan wszedł na ławkę, aby lepiej widzieć co się dzieje przy ołtarzu. Stan dobry, lecz należałoby Janowi przywrócić obiekt adoracji - krucyfiks i znaleźć bardziej godne miejsce (uzup: J.B. z Kłodzka)

^
Międzygórze powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego
 

Koło zajazdu "Złoty Róg", za rzeką Wilczką, znajduje się współczesna szablonowa figura Jana N. z jednej z wytwórni postawiona w lipcu 2014 na cokole starego posągu JN (zobacz niżej). Strój tradycyjny, choć barwy nie mają nic wspólnego ze strojem kapłańskim (czarno-zielona sutanna, 12 srebrnych guzików, czarno-złota komża z koronką, szara peleryna ze złotym wiązaniem, kapturem i frędzlami; widoczny złoty kołnierzyk; czarny biret na głowie; buty brązowe o ściętych noskach). W prawej ręce, przy piersi, trzyma zieloną palmę. W lewej - długi krzyż, oparty dołem o plintę. Włosy raczej krótkie, kręcone; zarost. Niby kontrapost, choć trudno mówić o tym w przypadku tej figury. Twarz i dłonie przypominają kiepską lalkę; lekko kiczowaty (nad: G.S.)^
- Międzygórze powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego
 

Koło zajazdu "Złoty Róg", za rzeką Wilczką, stała niegdyś kamienna figura Jana N. z roku 1880. Zaginęła lub została zniszczona w nieznanym czasie. Pozostała po niej tylko cokół z napisem od frontu: "JOHANN / NEPOMUK / 1880(?)". Napis z tyłu postumentu jest już nieczytelny, choć widać jeszcze ślady polichromowanego zdobienia. Cokół przymocowany drutem do brzozy, ale ustawienie całości blisko krawędzi skarpy grozi upadkiem do rzeki. W lipcu 2014 ustawiono na nim nową szablonową figurę Jana N (zobacz wyżej) (nad: G.S.)^
Międzygórze powiat: Kłodzko gm: Bystrzyca Kłodzka ul. Wojska Polskiego 2-4
 

W drewnianym kościele św. Józefa Oblubieńca z połowy XVIII wieku, pod organami, na konsoli zawieszonej na barierze chóru, stoi drewniana polichromowana figura Jana N. wykonana w manierze barokowej. Strój tradycyjny (sutanna, 7-8? guzików) - kolorystyka szat nieco dziwna, utrzymana w tonacjach brązowo-bordowych. Nimb z pięcioma dużymi gwiazdami, kontrapost. W lewej ręce krzyż, w prawej palma. Autor i datowanie nieznane (nad: G.S.) 
 
    

 

^
Gmina Duszniki powiatu Kłodzko (Bad Reinerz, Dušníky, 7)

zobacz na mapie Google >>

 

    

^
Duszniki powiat: Kłodzko gm: Duszniki Zdrój ul. Kłodzka 13 
 

W kościele parafialnym św. Apostołów Piotra i Pawła jest wyjątkowo okazała ambona z wyobrażeniem Jonasza połykanego przez wieloryba. Naprzeciwko niej, na lewym filarze, umieszczono równie imponującą kompozycję - konfesję Jana N. wykonaną w technice stiuku, polichromowaną przedstawiającą scenę Topienia Jana N. Lata dwudzieste XVIII wieku


^
Duszniki-Podgórze powiat: Kłodzko gm: Duszniki Zdrój ul. Podgórze 
 

Wewnątrz kaplicy mszalnej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, pochodzącej z roku 1707, znajduje się barokowy ołtarz i obrazy drogi krzyżowej namalowane na szkle. Na mensie ołtarza trzy, polichromowane, niewielkich rozmiarów figurki świętych, z których jedna (środkowa) przedstawia Św. Jana Nepomucena. Święty w postawie stojącej, w szatach kanonika, trzyma przed sobą w dłoniach zielony liść palmy męczeństwa, któremu jakby z uwagą się przygląda. Być może kiedyś dzierżył w dłoni krucyfiks i to w niego był wpatrzony. Niegdyś w pobliżu kaplicy istniała pustelnia. Kaplicę restaurowano w 1970 r. Odpust w kaplicy w Podgórzu 14 września (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Duszniki (gm. Duszniki, pow. Kłodzko, ): krępa figura kamienna św. Jana Nepomucena, 1722 rok. Pierwotnie usytuowana nad rzeką, przy starej papierni, potem - po powodzi - przy ul. Kłodzkiej, koło kościoła. W roku 2004 przeniesiono ją znowu w okolice Bystrzycy Dusznickiej, koło domu Pod Barankiem. Rzeźba ma nietypowy układ rąk, a umieszczono ją na wtórnie skomponowanym z ułomków pozyskanych zapewne z lapidarium cokole. Cokół ten kilka miesięcy później uzupełniono dwoma kamiennymi elementami: zamkniętą księgą i kłódką z napisem TACUI. Oba elementy są dosyć toporne, ale chwała pomysłodawcom za samą ideę

 • Zieleniec (gm. Duszniki Zdrój, pow. Kłodzko, ): kamienny Jan N. z 1862 roku tuż przy wyciągu narciarskim, przy drodze, koło schroniska "Orlica". Styl prowincjonalny, lecz nie pozbawiony uroku. Krępy Jan trzyma czapkę w ręku. Ten najwyżej na Śląsku (870 m n.p.m.) usytuowany posąg JN na wysokości  posiada na cokole cztery płaskorzeźby (w tym dwie z inskrypcjami) oraz dwie płyciny z inskrypcjami. Na frontonie cokołu umieszczono dwie płaskorzeźby - apoteozy Języka a poniżej krucyfiksu. Natomiast w dolnej części cokołu w płycinie słabo już czytelną inskrypcję modlitewną. Z prawej strony cokołu płaskorzeźba św. Józefa (potwierdzoną napisem poniżej). Z lewej strony płaskorzeźba z nierozpoznanym wizerunkiem świętej postaci (braku możliwości odczytania podpisu pod tą płaskorzeźbą). Z tyłu cokołu czytelna jeszcze inskrypcja fundacyjna: Errichte von / Joseph Bartsch / im Jahre / 1862 - a więc: Wystawił Józef Bartsch w roku 1862 (uzup.: S.Zobniów)

 • Zieleniec (gm. Duszniki Zdrój, pow. Kłodzko, ): przy drodze do Dusznik Zdroju kamienny krucyfiks z głęboko rytą płaskorzeźbioną figurą Jana N. na cokole. Na cokole poza wizerunkiem JN dwie inskrypcje: z przodu napis modlitewny (podobnie jak na pobliskim pomniku z F. JN oraz na cokole kolumny NMP); z tyłu cokołu napis fundacyjny treści: Errichtet von / Johann Postler. / 1866, czyli: Wystawiony przez Jana Postlera 1866. Poniżej napis wykonawcy kamiennego krzyża w treści: Gef. H. Rasch a. Conradswalde b. Landeck, czyli: wykonał H. Rasch z Konradowa k. Lądka Zdroju. Niedawno odnowiony, Jan otrzymał pozłocenie krzyża i inskrypcji. Johann Postler, razem z bratem, wystawił również drugi podobny obiekt (zobacz niżej), którego wykonawcą był ten sam Rasch

 • Zieleniec (gm. Duszniki Zdrój, pow. Kłodzko, ): płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. na lewym boku cokołu kolumny maryjnej po prawej stronie wejścia do kościoła św. Anny. Resztki polichromii i złocenia na gwiazdach wokół głowy Jana. Po prawej stronie - św. Jgnacy Loyola z pozłacanym poniżej podpisem St. Ignacius Loy.Obiekt fundowany przez miejscowych gospodarzy braci Ignatza i Johanna Postlerów w roku 1862, a wykonawcą był H. Rasch z Konradowa. Z przodu cokołu napis modlitewny, natomiast z tyłu inskrypcja fundacyjna: Errchtet vom / Feldgärtner u. / Kirchenvater / Ignatz Postler / und dessen Bruder / Johann Postler / 1862, co oznacza: Wystawił rolnik i prowizor kościoła Ignacy Postler i jego brat Jan Postler w 1862. Z tego też tytułu w cokole kolumny NMP znajdują się reliefy ich patronów. Poniżej napis: Gefertigt H. Rasch in / Conradswalde b. Landeck, czyli: Wykonał H. Rasch z Konradowa k. Lądka Zdroju. Johann Postler, tym razem samodzielnie, wystawił również drugi podobny obiekt (zobacz wyżej), którego wykonawcą był ten sam Rasch

 • Zieleniec (gm. Duszniki Zdrój, pow. Kłodzko, ): wewnątrz kościoła św. Anny, w półkolistej absydzie za prezbiterium, na przyściennym cokoliku ustawiono drewnianą, pociągniętą gipsem i pomalowaną figurę Jana N. (nad: J.D.)


 
 
    

 

^
Gmina Kudowa powiatu Kłodzko (7)

zobacz na mapie Google >>

 

Kudowa stanowiła wraz z sąsiednimi miejscowościami (Słone/ Slané, Brzozowie/Březová, Czermna/Velká Čermná, Zakrze/Žakš, Kudowa-Zdrój/Lázně Chudoba, Błażejów/Blažejov, Jakubowice/Jakubovice, Pstrążna/Stroužné, Bukowina/Bukovina, Ostra Góra/Nouzín, Ostra Góra/Ostrá Hora) tak zwany Czeski Kątek (Zakątek), to jest należały bezpośrednio do Królestwa Czech, a nie do Hrabstwa Kłodzkiego. Dopiero w roku 1763 Prusy przyłączyły je do swojej prowincji Prowincji Śląskiej. Była to enklawa dialektu kłodzkiego języka czeskiego w morzu niemczyzny.


 
 • Brzozowie (gm. Kudowa, pow. Kłodzko, ): w tej miejscowości - dziś dzielnicy Kudowy - jest Jan N. malowany na blasze (rzadkość!), zawieszony na desce zamocowanej na kamiennym cokole, przy przystanku autobusowym (ulica Brzozowie 13). Obiekt bardzo ciekawy i malowniczy. Ładne aniołki towarzyszące Janowi, aureola przypominająca cytrynę. U stóp napis ozdobną czcionką: "O hl. Johannes von Nepomuk bitte für uns!". Stan: zły, urwany górny zaczep, obłażąca farba (7.2005)

 • Brzozowie (gm. Kudowa, pow. Kłodzko, ): w tej miejscowości - dziś dzielnicy Kudowy - jest drewniany polichromowany Jan N. we wnęce dzwonnicy koło kościoła śśw. Piotra i Pawła. Na czas remontu elewacji dzwonnicy obiekt tymczasowo (lato 2013) w zakrystii

 • Czermna (gm. Kudowa Zdrój, pow. Kłodzko, ): owalny obraz Jana N. w szczycie prawego ołtarza bocznego w kościele św. Bartłomieja

 

^
Pstrążna powiat: Kłodzko gm: Kudowa  
 

Jan N. na oleodruku w skansenie - Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego^
Słone powiat: Kłodzko gm: Kudowa  
 

W tej miejscowości - dziś części Kudowy - jest kamienna rzeźbiarska grupa Ukrzyżowania z roku 1826 ustawiona na placu w rozwidleniu dróg przy mostku, w zachodniej części wsi. Na zachodniej stronie cokołu znajduje się płaskowyrzeźbiony Jan N. oraz modlitwa i imię świętego w języku staroczeskim^
Słone powiat: Kłodzko gm: Kudowa ul. Słone 18 
 

W tej miejscowości - dziś części Kudowy - na prywatnej posesji, otoczona metalową balustradą, stoi postać Chrystusa na krzyżu w otoczeniu trzech postaci: Maria, Maria Magdalena i św. Józef (?). Poniżej, jakby w odrębnej kapliczce, flankowanej po bokach kolumienkami, stoki płaskorzeźba Jana N.,  bardzo przestrzenna i wypukła. Jan jest w sutannie, komży (11 guzików), pelerynce i birecie. W prawej ręce – liść palmy, w lewej – krzyż. Pod nim w owalnym, ozdobnym medalionie napis JOHANNES. Jeszcze niżej cytat z psalmu. Za lampką główki dwóch putt. Z tyłu napisy: "JOH. HEINISCH" (twórca?); a powyżej: "JOSEF u. MARIA PRAUSE 1885" (fundatorzy?) (nad: G.S.)^
Słone powiat: Kłodzko gm: Kudowa  
 

W tej miejscowości - dziś części Kudowy - na cmentarzu, przy kościele filialnym p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znajduje się kamienny Krzyż Męki Pańskiej ustawiony na podstawie z 3 schodków, postumencie i cokole z 3 podpisanymi wnękami figuralnymi. Od frontu: HI. Maria, z lewej strony: S. Josef, z prawej: S. Johannes. Na bocznej ścianie postumentu, we wnęce umieszczona jest niewysoka (około 40 cm), kamienna rzeźba Św. Jana Nepomucena. Święty przedstawiony w postawie stojącej, trzyma przed sobą na prawym przedramieniu krucyfiks, a w lewej, opuszczonej dłoni zielony liść palmy męczeństwa. Jan ubrany w czarną sutannę, białą komżę (wykończoną dołem koronką), futrzaną pelerynę (koloru białego), na głowie czarny biret. Przez ramiona przewieszona stuła, a na piersiach zawieszony równoramienny krzyż. Włosy, jak na Jana, stosunkowo krótkie, na twarzy zarost: wąsy i broda. Pod szyją czarny kołnierzyk. Stan dobry. Na froncie postumentu duża płycina, obecnie pusta. Górna część cokołu ma faliste zwieńczenie, na niej główki 2 aniołków oraz lampka (współczesna). Na tylnej części cokołu wyraźny napis: Errichtet/von/Joseph Langer/und/Franz Kurschatke/1888 (nazwiska fundatorów; nazwiska twórcy brak) (nad: J.B. z Kłodzka, uzup: G.S.) 
 
    

 
Gmina Radków (23 + 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

 • Radków (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): kamienna barokowa figura św. Jana Nepomucena przy murach miejskich (ul. Ogrodowa), z resztami polichromii. Dawniej zaopatrzona była w metalową aureolę, widoczną jeszcze na najstarszym zdjęciu sprzed 1995 roku. Ufundowali ją mieszkańcy, w tym J. Kohler i G. Kuben w 1715 roku, co wynika z ciekawego chronostychu (>>) na dwustopniowym cokole, przy czym literę Y należy odczytywać jako podwójną literę I:

  HeILIge Ioannes
  NepoMVCene
  erLange Vns gnaD
  beY gott

  co oznacza Święty Janie Nepomucenie uzyskaj nam łaskę u Boga (tłum: S.Zobniów). W dolnej części cokołu inskrypcja fundacyjna o treści

  ANNO 1715 DEN 16 APRIL IST
  DIESE STATUEN GOTT VND
  DEM HEILIGEN IOANNI NEPOMV
  CENO AVFF GERICHTET WORDEN
  VON IOANNE KOHLER VND GEORGIO
  KUBEN NEBST ANDERN WOHLTHAE
  THERN

  co oznacza W roku 1715 dnia 16 kwietnia został ten posąg Bogu i św. Janowi Nepomucenowi wzniesiony przez Joannę Kohler i Jerzego Kubena wraz z innymi dobroczyńcami (tłum: S.Zobniów). Z boku cokołu widoczny napis o renowacji - RENOVERT 1856

 • Radków (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): figura św. Jana Nepomucena na fasadzie domu nr 13/14 w pierzei zachodniej rynku, pomiędzy drugim a trzecim piętrem, w ozdobnej barokowej wnęce. Parapet tej wnęki imituje przęsła mostu. XVIII wiek

 • Radków (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): na zachodnich peryferiach Radkowa, na Farnej Górze (Pfarr Berge, dogodne dojście od ul. Leśnej nr 12), w okolicy ogródków działkowych i w bliskości potokui wpadającego do Pośny stoi, na sporym cokole z napisem Ora pro nobis kamienna polichromowana figura Jana N. Jan trzyma krzyż pionowo w niezbyt często spotykany sposób, opierając go o udo. Ma zapiętą pelerynę i groźną minę. Stopę trzyma na chmurkach z puttem

 

^
Radków powiat: Kłodzko gm: Radków Leśnia 26  
 

Na terenie prywatnej posesji przy ul. Leśnej 26 odnaleźć można kamienny posąg Jana N. Jest to statyczna rzeźba ożywiona tylko lekkim kontrapostem, w klasycznym stroju (sutanna, 11 guzików, komża z koronką, peleryna z kołnierzem, wiązana pod szyją; biret na głowie; buty o ściętych noskach) i bezgwiaździstej już aureoli. Uszkodzony krzyż  (brak główki i figury Chrystusa) podtrzymuje prawą ręką, oparty na lewym przedramieniu; w lewej ręce palma. Starannie oddana fryzura i zarost, jest nawet dziurka w uchu. Cokół z trzema wnękami, z gzymsami, na podstawie. Widoczne resztki polichromii oraz pozostałość trzpienia od lampki. Z przodu cokołu napis gotykiem. "Errichtet / von / Ernst u. Karolina / Vögel. / 1913.". Pomnik wykonał Stefan Hertelt - właściciel zakładu kamieniarskiego z Radkowa (nad: RJF, uzup: G.S.)
^
Ratno Dolne powiat: Kłodzko gm: Radków DW 387  
 

Kamienny Jan N. koło mostu nad potokiem Pośna, na drodze Ścinawka Górna - Kudowa-Zdrój, 70 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 388 (Ratno Dolne - Bystrzyca Kłodzka), u podnóża zamku. W prawej ręce trzyma krzyż z palmą, w lewej księgę z kłódką. Na cokole pomnika widnieje rok 1770 (Marek Staffa podaje jako rok powstania 1727, inne źródło 1770, zgodnie z inskrypcją) (uzup: RJF)
  • Ratno Górne (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): po południowej stronie drogi nr 387 z Radkowa, w odległości około 100 m na wschód od skrzyżowania z drogą do Tłumaczowa, w kępie bzów barokowy kamienny Jan N. na obłym cokole, na którym umieszczono Język (>>) w relikwiarzu i dwie główki aniołków, 1784

 • Raszków (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): w kościele filialnym pw. Świętych Piotra i Pawła znajduje się ołtarz boczny z olejnym obrazem Św. Jana Nepomucena. Święty rozdaje klęczącym i stojącym przed nim ubogim ludziom srebrne monety. Jedną z nich wręcza właśnie klęczącej przed nim matce, której dziecko pobożnie złożyło rączki w podzięce. Z tyłu widać jeszcze klęczącego mężczyznę oraz stojącą kobietę w chustce na głowie i z nagim dzieckiem w ramionach. Stan obrazu dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Ścinawka Górna - Sarny powiat: Kłodzko gm: Radków    
 

Na zamku Sarny (Scharfeneck) położonym na wzgórzu nad Ścinawką Górną znajduje się ufundowana przez von Götzenów kaplica Jana N. z barokowymi freskami Hansa Hoffmanna o tematyce nepomuckiej z 1738 roku. Zobacz osobną stronę poświęconą freskom w kaplicy nepomuckiej w zamku Sarny >>

Stan zachowania - ciągle niezły. Po przejęciu zamku przez nowych właścicieli obiekt jest zabezpieczony i udostępniony. Odbywają się tu wspaniałe koncerty muzyczne. Renowację zaplanowano na rok 2019


^
Ścinawka Górna - Sarny powiat: Kłodzko gm: Radków    
 

Na zamku Sarny (Scharfeneck) do nabycia są karty z reprodukcjami fresków z wnęk okiennych kaplicy zamkowej ze scenami z życia Jana N. autorstwa Hansa Hoffmanna z 1738 roku. Są to: Narodzenie, Kazanie Jana, Pielgrzymka do Starej Boleslavi, Spowiedź Królowej, Sąd Królewski, Jan Więzień, Topienie oraz niezidentyfikowana scena z zakonnikiem - być może ilustrująca spór o obsadę opactwa w Kladrubach. Zobacz osobną stronę poświęconą freskom w kaplicy nepomuckiej w zamku Sarny >> (nad: A.D.)


 

^
Ścinawka Średnia powiat: Kłodzko gm: Radków DW 387  
 

Kamienny polichromowany Jan N. z roku 1778 przy drodze Ścinawka Górna - Ratno Dolne, naprzeciw budynku przy ul. Sikorskiego 25f. Aureola z pięcioma gwiazdami została niedawno naprawiona, ale juz lekko rdzewieje. Buty ze ściętymi czubkami, sutanna z 12 guzikami. Palec przy ustach, krucyfiks i palma na prawym ramieniu. U stóp chmurki i putta, po bokach dwie latarnie. Na cokole polski (wtórny) napis: "Św. Janie / Nepomucenie / Módl się za nami" (uzup: RJF)
^
Ścinawka Średnia powiat: Kłodzko gm: Radków ul. 3 Maja 5  
 

Koło byłej Przędzalni, po wschodniej stronie placu wiejskiego, w ogrodzie prywatnej posesji, około 100 metrów na północ od mostu nad rzeką Ścinawką, stoi kamienna figura Jana N. Efektowny cokół zaopatrzony pierwotnie w płaskorzeźbę MB w owalnym kartuszu, światło umarłych, wolutowe spływy, kamienną ozdobną trzyczęściową balustradę (niestety nieco przysłoniętą) i dwa serca gorejące. W zwieńczeniu cokołu putto oraz przedstawienie glorii w formie skłębionych chmur na których postawiono figurę św. Jana Nepomucena. Na sercach gorejących umieszczonych po obu stronach figury współcześnie namalowane napisy: R.P oraz 1945. Na cokole wtórny napis Św. Jan Nepomuceński. Prawdopodobnie dawniej były tam inicjały fundatora i data fundacji. W 2008 roku serce z datą 1945 zaginęło, zapewne skradzione (>>) - a szkoda, bo może kiedyś istniałaby szansa ustalenia pierwotnego rytu, czyli daty fundacji (nad: T. Gmerek, uzup: S.Zobniów)
^
Ścinawka Średnia powiat: Kłodzko gm: Radków    
 

W kościele parafialnym pw. Św. Magdaleny na granicy prezbiterium i transeptu, po lewej stronie, tuż obok ambony znajduje się olejny obraz na płótnie, w złotej ramie, przedstawiający scenę przenoszenia martwego ciała Św. Jana Nepomucena po wyłowieniu z Wełtawy. Dwaj rybacy podtrzymują ciało Jana: jeden u stóp, a drugi przy głowie. Z tyłu, za Nepomucenem, biskup w infule (mitra) na głowie oraz dwaj ministranci trzymający krucyfiks i pastorał. Przed Janem ksiądz z kadzidłem i klęcząca kobieta z dzieckiem. W tle liczna gawiedź ludzi. Ponad zwłokami Nepomucena uskrzydlony anioł, trzymający koronę z gwiazd i liść palmy męczeństwa, a obok dwa putta. Stan obrazu dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Ścinawka Średnia powiat: Kłodzko gm: Radków ul. Leśna 11  
 

Pomiędzy dwoma starymi akacjami stoi statyczna kamienna figura Jana N. Jan jest ubrany w niemal płaski biret, bezguzikową sutannę, komżę wykończoną koronką i pelerynę. Brak aureoli, wyjątkowo długie włosy opadające na plecy. Krucyfiks trzymany niemal pionowo, brak palmy. Rzeźba stoi na chmurce umieszczonej na postumencie, który z przodu ozdobiono wypukłym gzymsem, wolutami, puttami i po motywem kwiatowym. Pod puttami scena Topienia w Wełtawie z widocznymi resztkami polichromii. Inskrypcja na dole postumentu nieczytelna (uzup: RJF) (uwaga: do momentu uzupełnienia RJF figura ta obecna była na tej stronie bez definitywnie określonej lokalizacji, ze wskazaniem na Ścinawkę Średnią)
 • Ścinawka Dolna (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): w kościele parafialnym pw. św Jakuba Apostoła w Ścinawce Dolnej po prawej stronie w ołtarzu głównym, w parze ze św. Pawłem stoi figura Jana N. Postać ubrana jest w kolorowe szaty kapłańskie sutannę, rokietę, stułą i narzuconym na ramiona mantoletem. Św. Jan Nepomucen w lewej ręce trzyma krzyż a palec wskazujący prawej ręki trzyma przy ustach na znak zachowania tajemnicy spowiedzi. Poniżej figury JN inskrypcja ST. IOH. NEP (nad: S.Zobniów)

 • Tłumaczów (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): w barokowym kościele pw. św. Piotra i Pawła, pochodzącym z roku 1661, znajduje się boczny ołtarz Św. Anny wykonany w stylu regencji. Jest to wyjątkowo bogaty przykład sztuki snycerskiej XVIII wieku. Jedną z kilku figur umieszczonych w ołtarzu jest umiejscowiona w górnej części, po prawej stronie, drewniana polichromowana rzeźba Św. Jana Nepomucena. Święty stoi w pięknym kontrapoście w rozwianych złotych szatach. W prawej dłoni trzyma olbrzymią, zieloną gałązkę palmową, lewą podtrzymuje krucyfiks, ku któremu pochyla głowę. Na głowie biret, a wokół niej otok ze złotych gwiazd. Spod sutanny wystają dwa trzewiki ze ściętymi noskami. Stan rzeźby dobry, choć polichromia spękana (nad: J.B. z Kłodzka)

 • Wambierzyce (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): w odległości około 1500 metrów na zachód od tzw. Bramy Radkowskiej kamienna barokowa rzeźba Jana N. na wysokiej kolumnie ustawionej przy dawnej pątniczej drodze z Wambierzyc do Radkowa, po prawej stronie. Cokół z umieszczonymi w płycinach z owalnymi obramieniami ciekawymi, ale trudno już czytelnymi chronostychami (>>), które pozwalają datować rzeźbę na rok 1707. Napisy są dwuczęściowe i w każdej duże litery z chronostychu potwierdzają datę wystawienia w 1707 roku. Z przodu (od strony drogi) nie można już ustalić treści napisu ale można odczytać powiększone rzymskie litery: D / IIMVC / CCV / CMI / CCIL / CLC - co stanowi liczbę 3414 czyli podwojoną liczbę roku 1707. Z prawej strony cokołu napis, w górnej części jeszcze możliwy do odczytania, o treści: SanCte Iohannes / De NepoMVC / Ora pro nobIs. Na pozostałych stronach cokołu praktycznie niemożliwe już do odczytania napisy ale analiza powiększonych liter (również w tych podwójnych napisach) potwierdza datę 1707

 • Wambierzyce (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): obraz Jana N. w ołtarzu bazyliki p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wykonany przez Karla Sebastiana Flackera (ur. 1679 we Wiedniu; zm. 22. marca 1746 Kłodzku) w roku 1723. Piękna rokokowa rama, a w mensie ołtarza płaskorzeźbiona scena Topienia

 • - Wambierzyce (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): w niszy zwieńczenia jeden z bram wejściowych na teren kompleksu Śląskiej Doliny Jerozolimskiej znajdowała się prawdopodobnie drewniana figura Jana N. Niestety w latach 50. XX wieku została skradziona (>>). Brama ta znajduje się po lewej stronie ul. Szpitalnej (od strony placu przed wielkimi schodami wiodącymi do Bazyliki NNMP) i jest ustawiona prostopadle do bramy wjazdowej w tę ulicę. Z uwagi na bardzo bliskie sąsiedztwo z istniejącą figurą Jana N. z 1740 roku ustawioną po lewej stronie kolumny NMP (zobacz wyżej), ta zaginiona figurka oraz istniejąca fundacji hr. von Götzen są mylone w opisach jako stojące nad budynkiem bramnym (nad: S.Zobniów)

 • - Wambierzyce (gm. Radków, pow. Kłodzko, ): wodne procesje odbywały się również w Wambierzycach! Zdjęcie z książki Joanny Lamparskiej "Sudety Środkowe po obu stronach granicy. Przewodnik inny niż wszystkie" (Część 2, ASIA-PRESS s.c., Wrocław 2003), w podrozdziale poświęconym Wambierzycom pokazuje kamienną figurę Jana N. na mostku nad potokiem Cedron w południowej części głównego placu przed Bazyliką NNMP oraz spławianie rzeźby martwego Jana N. (zobacz informację o wodnych procesjach >>). Z podpisu na starej pocztówce wiadomo, że mostek nosił nazwę Johannesbrücke, a więc Most Świętojański. Nie są znane powojenne losy spławianej figury, podobnej zresztą do tej z Gorzanowa nawet w zastosowanej kolorystyce, natomiast co do rzeźby na moście wysnuwam teorię o jej tożsamości ze stateczną figurą stojąca koło plebanii (zobacz wyżej), opartą jedynie na porównaniu niewyraźnych zdjęć

 • Wambierzyce (gm. Radków, pow. Kłodzko ): w prywatnym skansenie Gospodarstwa Agroturystycznego u Sołtysa przy ulicy Wiejskiej 52 eksponowana jest drewniana figura Jana N. Są tu również ułomki kamiennych rzeźb: leżącego na boku brodatego mężczyzny, stojącej postaci i innej klęczącej, z otwartą księgą w rękach. Nie można na 100% wykluczyć ich nepomuckości (uzup: U.B.)

 

^
- Wambierzyce pow: Kłodzko gm: Radków nr 38-39
 

W odnowionej (lub nowej) kapliczce z piaskowca naprzeciw domu nr 38-39 przy drodze do skansenu dnia 30 sierpnia 2008 roku ustawiono nowego Jana N., ufundowanego przez mieszkańców (1200zł !!!). Figura wykonana była zapewne z gipsu, niestety w roku 2013 figura została skradziona (>>), według informacji od mieszkańca (uzup: G.S.). W kapliczce stoi teraz porcelanowa figurka MB (nad: JJK)^
Wambierzyce pow: Kłodzko gm: Radków ul. Szpitalna
 

Kamienna barokowa rzeźba Jana N. nad budynkiem bramnym (wjazd w ulicę Szpitalną) po prawej stronie schodów bazyliki Nawiedzenia, z gołą głową i utrącona prawą dłonią. Ustawiono ją po lewej stronie kolumny NMP (1682) w parze ze św. Janem Sarkandrem, w balustradzie muru z wejściami do kaplic nr 12a (Wieczerza Pańska), 9 (Jezus w gościnie u faryzeuszów), oraz nr 10 (Uroczysty wjazd do Jerozolimy). Figura ta wystawiona została w 1740 roku z fundacji hrabiny von Götzen z domu Stielfried co potwierdzają kartusze herbowe na jej cokole^
Wambierzyce pow: Kłodzko gm: Radków Pl. Najświętszej Marii Panny
 

Kamienna figura Jana N. po lewej stronie monumentalnych schodów bazyliki Nawiedzenia, przed plebanią. Jej statyczność wskazuje na XIX-wieczną, późniejszą, niż pozostałych Janów z Wambierzyc, datę powstania. W ciągu ostatniego 10-lecia Jan utracił czubek krzyża, jak na to wskazują kolejne zdjęcia prezentowane na tej stronie. Być może cokół rzeźby nie jest oryginalny. Uwaga: jest możliwe, że figura ta stała dawniej na mostu zwanym Johannesbrücke, czyli Świętojańskim. Bardzo podobny obiekt widoczny jest na starych fotografiach dokumentujących Wodne Procesje (zobacz niżej). Podobna jest wielkość i postawa figury, kąt nachylenia krucyfiksu, nakrycie głowy. Inna jest długość krzyża, ale ten zmieniał się w czasie kilkukrotnie. Ustawiona w parze z figurą Daniela Paschazjusza von Osterberg. Na przedniej stronie cokołu w prostopadłościennej płycinie napis: ST. / IOHANNES / ORA PRO NOBIS. Natomiast w dolnej części cokołu widoczny ryt: No 60. Z tyłu cokołu fragment napisu - A: URBAN. BILD...(HAUER), niestety z powodu odłamania części cokołu brak dalszej części napisu. Figura jest uszkodzona - brak lewej dłoni. Naprawie poddano jedynie połamany krzyż trzymany w prawej ręce^
Wambierzyce pow: Kłodzko gm: Radków ul. Szpitalna
 

W Sanktuarium Matki Bożej Wambierzyckiej Królowej Rodzin, Patronki Ziemi Kłodzkiej, za ołtarzem głównym, za zamkniętymi drzwiczkami, znajdują się trzy relikwiarze. Jednym z nich jest relikwiarz Św. Jana Nepomucena (zobacz >>), w którym umieszczony jest maleńki fragment kości Świętego. Relikwiarz w formie skromnego kartusza, zdobionego motywem roślinnym, przymocowany do plastikowej podstawki. A więc przybywając do Matki Bożej Wambierzyckiej, modląc się przed Jej wizerunkiem, pamiętajmy, że z tyłu za Jej figurką są relikwie Św. Jana Nepomucena, do którego również możemy zanosić nasze prośby. Tuż obok znajdują się relikwie św. Joanny Beretty Molla i Św. Pawła od Krzyża. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Wambierzyce pow: Kłodzko gm: Radków  
 

Na Górze Synaj, wewnątrz kaplicy nr 70 - Wszystkich Świętych znajduje się dużych rozmiarów obraz namalowany na desce. Jedną, z całej rzeszy świętych na nim przedstawionych jest postać Św. Jana Nepomucena, koło którego stoi Św. Floriana. Jan Nepomucen trzyma przed sobą uniesiony w lewej dłoni krucyfiks. Jednak głowa świętego obrócona w tył, tak jakby konwersował z innym świętym. Obraz był restaurowany w 1988 roku przez panią Alicję Gorbacz, co zostało udokumentowane napisem w prawym, dolnym rogu obrazu: REN. Alicja Gorbacz 1988. Wydaje się, że dziś obraz jest w takim stanie, który kwalifikuje go do ponownych prac renowacyjnych (nad: J.B. z Kłodzka)^
  Karłów pow: Kłodzko gm: Radków nr 35
 

Kapliczka z roku 1855 w formie sceny ukrzyżowania umieszczonej na postumencie schodkowym i trzyczęściowym cokole. Część dolna – prosta bryła, bez ozdób i napisów, zwieńczona górą gzymsikiem. Górna, od frontu, z płyciną, w której znajduje się płytka wnęka, a w niej płaskorzeźbiony Jan N. Strój tradycyjny: sutanna bez guzików, komża, peleryna; buty ze ściętymi noskami; biret trzyma nisko prawą ręką, oparty o szatę. Postać wtórnie polichromowana w kolorze czerwono-brązowym. W lewej ręce trzyma (na wysokości serca, oparte o lewe ramię) krzyż, a pod nim liść palmy. Głowa pochylona do krzyża. Na trzeciej części, u stóp krzyża ozdobny kartusz z zatartym już napisem. Z tyłu cokołu napis fundacyjny oraz rok wystawienia: "ERRICHTET VON / JOHANN DINTER. GEB: / AUS KUNZENDORF BEI / NEURODE / MŰLLER MALZ? VON HIER / 1855" (tłum. G.S.: Postawił / Johann /Jan/ Dinber ur.(odzony) / w Drogosławiu obok / Nowej Rudy / tutejszy młynarz słodowy (?) / 1855") (nad: G.S.) 
 
    

 

^
Gmina Międzylesie
(Mittelwalde, Mèttewaale, Mezilesi, Středolesí) (30 + 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

To zapewne najgorsza gmina nepomucka w Polsce. Mimo monitów i listów protestacyjnych w Międzylesiu prym wiodą zrujnowane pomniki, miejsca ponepomuckie, smutne szczątki rozbitych figur i puste cokoły (Międzylesie x 2, Niemojów, Gniewoszów, Lesica, Roztoki)