@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

NEPOMUKI KSIĘSTWA NYSKIEGO
(Nysko-Grodkowskiego)


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW


>>   STRONA NEPOMUKÓW X. OPOLSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. CIESZYŃSKIEGO
>>   STRONA NEPOMUKÓW X. RACIBORSKIEGO

>>>   STRONA JANA (?) KATOWICKIEGO

>>>   STRONA JANÓW GŁUCHOŁASKICH
>>>   STRONA JANÓW JASTRZĘBSKICH

>>   STRONA JANÓW DOLNOŚLĄSKICH

 

Posłuchaj:
 

THURI Frantisek Xaver -
Cantata honorem sancti Joani Nepomuceni (1959) - coro II

Najstarszy wizerunek Jana N. na terenie dzisiejszej RP rezyduje w Otmuchowie! (zobacz>>)

Stronę tę wydzieliłem ze spisu Nepomuków Śląskich w marcu 2007 jako skutek kłopotów z zaliczeniem Janów z tych okolic do Dolnego bądź Górnego Śląska. Tradycyjnie za taką granicę uchodzi środkowy bieg Nysy Kłodzkiej, lecz ten podział jest ahistoryczny, raczej operować należy pojęciami księstw Wrocławskiegio, Opolskiego, Raciborskiego i pomniejszych. Z Nysy najbliżej do Opola, ale od czasów Chrobrego były to ziemie we władaniu biskupów wrocławskich. Zwano je też kasztelanią otmuchowską. Na tej stronie znajdą się Nepomuki Księstwa Nysko-Grodkowskiego z miast takich jak: Nysa, Paczków, Grodków, Otmuchów, Głuchołazy, oraz ich okolic.

Naturalnym uzupełnieniem tego spisu są obiekty z należącego dziś do Czech (>>) okręgów Jesenika i Zlatych Hor w Kraju Olomouckim, które również należały do posiadłości biskupich

Księstwa śląskie
w wiekach XVI-XVIII:

Mapa Śląska z 1905 roku:

 Księstwo Nyskie
(111 + 9)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:Granica kasztelani otmuchowskiej biegła na wschód od Konradowa i Głuchołaz w kierunku północnym, następnie skręcała od Nowego Lasu w kierunku północno-wschodnim, kierując się dalej do Lipowej i Ścinawy Nyskiej, tam skręcała na północ i przebiegała na wschód od Włodar i Rynarcic, pozostawiając te wsie jeszcze na swym terytorium. Następnie granica biegła do wsi Mańkowice, gdzie ostro skręcała w kierunku wschodnim, biegnąc obok wsi Budziszowice i Łambinowice w kierunku północno-zachodnim. Na północ od Malerzowic Wielkich granica biegła Nysą Kłodzką wchodząc na wysokości Brzezin na teren obecnego powiatu brzeskiego. Tam kierowała się w kierunku zachodnim aż do Wielamowic, stąd skręcała na południowy zachód i na zachód od wsi Kamiennik do Lipnik i Lasowic, gdzie skręcała ku południowi, w stronę Nysy Kłodzkiej. Z tego miejsca północnym brzegiem Nysy Kłodzkiej szła aż do Paczkowa i Kozielna. Dalej wchodziła na teren obecnego powiatu ząbkowickiego, gdzie za wsią Błotnica kierowała się w kierunku południowo - zachodnim dochodząc do dzisiejszej granicy RP. Fragment średniowiecznej granicy dawnej kasztelanii otmuchowskiej, należącej do biskupów wrocławskich, idealnie pokrywa się ze współczesną granicą administracyjną województw dolnośląskiego i opolskiego, biegnącą na południowy wschód od Ziębic. Dalej granica przebiegała głównymi szczytami, najpierw Rychlebskich Hor a następnie Jeseników, aż do Pradziada i stąd Średnią Opawą, do Vrbna pod Pradziadem, pozostawiając je jednak w księstwie bruntalskim. Następnie biegiem Czarnej Opawy dochodziła w pobliże Heřmanovic, które również wchodziły w skład księstwa nyskiego. Od księstwa opolsko-raciborskiego, księstwo nyskie oddzielała tu dolina Bystrego Potoku.

Począwszy od 1344 roku do X. Nyskiego należał, jako lenno króla czeskiego, okręg grodkowski, a w roku 1416 kompleks wsi położonych na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej w okolicy Paczkowa. Królestwo czeskie, a wraz z nim księstwo nyskie, przeszło pod panowanie Habsburgów. W roku 1740 wybuchają wojny austriacko-pruskie, w wyniku których Nysa wraz ze Śląskiem przechodzi w 1742 roku pod panowanie pruskie. Na mocy układu zawartego 9 października 1741 roku na zamku w Przydrożu Małym Księstwo nyskie zostało podzielone na dwie części. Linię podziału stanowił odcinek łączący Biskupią Kopę z Bilą Vodą, leżącą u podnóża Gór Złotych. Ustalona wówczas granica jest granicą między Polską a Czechami
 

 

^
Powiat Nysa
(część należąca do X.Nyskiego, 87 + 6)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz pozostałą część powiatu Nysa w d. X.Opolskim >>

Ten obszerny i bogaty w wizerunki Jana N. powiat warto podzielić na poszczególny gminy, ponieważ ich Nepomuki różnią się nieco charakterem. Ponadto wydzielić trzeba Kasztelanię Otmuchowską (>>) obejmującą teren dzisiejszej gminy Otmuchów.
Fragment artykułu na temat Janów z gminy Głuchołazy z "Naszego Życia Głuchołaz" z 11 września 2002. Autor: Paweł Szymkowicz: "Na terenie samej tylko gminy Głuchołazy, jeszcze trzydzieści lat temu znajdowało się aż dwanaście jego XVIII i XIX-wiecznych figur. Po dwie były w: Głuchołazach, Nowym Świętowie, Jarnołtówku i Gierałcicach, po jednej w: Polskim Świętowie, Nowym Lesie, Markowicach i Burgrabicach" (zobacz cały artykuł >>). Poniżej lista i zdjęcia Janów N. wymienionych w tym tekście uzupełnionych o nasze znaleziska


  Gminy:

 

  Miejscowości:


Gmina Nysa (21)


^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa  
 

Najbardziej okazały posąg Jana N. w Nysie, ten sprzed kościoła Św. Jakuba i Agnieszki, pochodzi z 1731 roku. Dawniej na cokole przymocowane były trzy  latarnie, w tym jedna z podwójnym krzyżem, po których dziś nie ma śladu. Figura była niegdyś złocona i polichromowana. Niedawno została odrestaurowana. Inskrypcja-chronostych (>>) na cokole głosi po łacinie:

HONORI
HONORIS
PATRONI DIVI
I
OANNIS
NEPOMVCENI
ERIGI CVRAVIT.

JOANN:FRANC:
L:B:DE HOFFMANN
CANONIC:PRÄLAT:
ECCL:CATHED:
WRATISL:AC
NISSÆ PRÆSES.

co, po rozwinięciu skrótów, tłumaczy się na polski:

Czcigodnemu obrońcy czci, boskiemu Janowi Nepomucenowi
polecił zbudować Jan Franciszek baron von Hoffman,
kanonik prałat kapituły katedralnej we Wrocławiu
i prezydent rejencji nyskiej [1731]
^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa  
 

Kamienny barokowy Jan N. stoi pod ścianą kościoła świętych Piotra i Pawła, niedaleko słynnej Fontanny Trytona, oczywiście na zewnątrz świątyni. Na cokole chronostych (>>) . Treść inskrypcji oznacza: "Zwracajcie się do świętego Jana Nepomucena w poczuciu zagrożenia, opiekuna jego wyznawców". Wyróżnione litery z chronostychu wyznaczają datę fundacji na 1738 rok (nad: H.J., uzup: S.Zobniów):

DIVO
I
OANNI NEPO
MVC
ENO
HONORIS TV
TORI PROBVS
STATVIT PIE
TATIS AFFEC
TVS^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Bracka
 

We wnętrzu kościoła świętych Piotr i Pawła (zobacz wyżej), w stiukowym ołtarzu z roku 1730 w kaplicy po lewej stronie świątyni, znaleźć można piękny barokowy obraz "Zachwycenie św. Jana Nepomucena"^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Bracka
 

We wnętrzu kościoła świętych Piotr i Pawła (zobacz wyżej) znajduje się drewniana polichromowana, niewielka figura Jana N. z krzyżem i ciekawą palmą w ręku. Jan ma czerwoną czapkę, buty i guziki sutanny (nad: S.Ł.)

 

^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Bracka
 
 

We wnętrzu kościoła świętych Piotr i Pawła (zobacz wyżej) znajduje się konfesjonał regencyjny z figurką Jana N. w zwieńczeniu

 

^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa Plac Katedralny
 

W kościele pod wezwaniem śśw. Jakuba Starszego i Agnieszki (zobacz wyżej, przy południowym filarze, w sąsiedztwie głównych drzwi wejściowych ustawiono figury śs. I. Loyoli i Jana Nepomucena. Figura Jana N. jest biała i ma złocone brzegi szat oraz krucyfiks (nad: S.Zobniów)^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Piotra Ściegiennego 11
 

Na dawnym przedmieściu Stare Miasto, obok kościoła świętego Jana Chrzciciela, stoi kamienny Jan N. w nieczęstej ikonografii podtrzymywany przez anioła. Rzeźba dużej klasy ustawiona na cokole, na którym chronostych (>>), trochę pomazany przez wandali. Znaczenie napisu, dającego rok 1773, to: "Obrona od niebezpieczeństw zaświadcza o świętości Jana" (nad: H.J., (tłum S.Zobniów)
 

POST
LIMINIO VINDI
CATVS
PIVS HONOR SANC
TO IOANNI^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Bramy Grodkowskiej
 

Kamienny barokowy Jan N. z roku 1744 stoi niedaleko mostu na Nysie Kłodzkiej, na placu po prawej stronie od wejścia do kościoła św. Franciszka z Asyżu. Figurę ustawiono na skomplikowanej konstrukcji wieloczłonowego cokołu zdobionego herbami, inskrypcjami, wazami i wolutami. Całość ogrodzona kamienną barierką. Poniżej wezwania "SANCTE JOANNE NEP. / ORA PRO NOBIS", chronostych (>>) (nad: H.J., uzup: B.H.):

ANNO
QUO DIVUS IOANNES
NEPOMUCENUS
E PONTE NISSENSI
PORTATUS
PATRONUS
NOSTER
RECEPTUS


Swego czasu Jan miał biret miał dosyć dziwnie zawieszony na ramieniu (!?), co byłoby unikalnym ujęciem, gdyby nie hipoteza, że ten element po prostu odpadł z głowy lub cokołu i został położony w tym miejscu przez troskliwego przechodnia. W 2007 roku biretu zresztą już nie było, mam nadzieję, żezostał gdzieś zabezpieczony. Mocno zniszczona twarz dodawała co prawda ekspresji rzeźbie, ale stan Jana był tragiczny i wymagał natychmiastowego ratunku! Brakowało również jednego z putt (aniołków?) umieszczonych na wazach, być może to właśnie ono dzierżyło nakrycie głowy Jana. Na jesieni 2010 roku stan rzeźby był jeszcze gorszy - prócz biretu brakowało głowy i putta! Mam nadzieję, że elementy te zabezpieczono i że jest to wstęp do prac renowacyjnych, ale nie znam stanu aktualnego
^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Bramy Grodkowskiej
 

Podczas porządkowania strychu klasztoru franciszkanów w lecie 2008 roku odnaleziono tam rzeźbę Jana N. Jest to spora drewniana polichromowana figura ujęta w lekkim kontrapoście, w typowym stroju, w wysokim birecie, z licznymi uszkodzeniami (brak prawej dłoni i krzyża, ubytki polichromii). Gest lewej ręki i ułożenie prawej wskazują, że Jan trzymał w nich niegdyś krucyfiks (nad: D.S.)

^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Biskupa Jarosława 11
 
  W tutejszym muzeum, które mieści się w dawnym Pałacu biskupów wrocławskich, przechowuje się ludową drewnianą polichromowaną figurę Jana N. o wysokości 27 cm
 


^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Biskupa Jarosława 11
 

W tutejszym muzeum, które mieści się w dawnym Pałacu biskupów wrocławskich, w jednej z sal wystawienniczych, zawieszono na ścianie niewielkie naczynia cynowe pochodzące z terenu Nysy i datowane na XVIII-ty wiek. Na jednym z nich, na pionowej części, widzimy relief postaci Św. Jana Nepomucena. Święty przedstawiony w postawie stojącej, z wysokim krucyfiksem w ramionach, który adoruje wzrokiem. W prawej dłoni trzyma pionowo liść palmy. Wokół głowy, na której biret, poświata, na skraju której pięć gwiazdek. Jan ubrany w sutannę i rokietę- ukształtowane w fałdy oraz mantolet z wywiniętym kołnierzem. Za Janem widok Pragi z Mostem Karola. Postać Jana ujęta w kartusz, u góry otwór do przybijania naczynia. U stóp Świętego kielichowate naczynie przykryte klapką. Naczynie mogło być przeznaczone na wodę święconą (kropielniczka?) lub sól (do wyjaśnienia). Stan naczynia bardzo dobry. Podobny, o ile nie identyczny obiekt prezentowany jest w Galerii Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w Krakowie (zobacz >>) (nad: J.B. z Kłodzka)^
Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Jana Sobieskiego / Rynek Solny
 

Na styku ulic znajduje się Dom Macierzysty Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Narożniki północnej elewacji tego budynku ozdobiono figurami z piaskowca przedstawiającymi Archanioła Michała w środkowej elewacji - św. Hieronima oraz św. Jana Nepomucena (po prawej stojąc twarzą do budynku). Św. Jan Nepomucen przedstawiony w rozwianych szatach, w postawie stojącej w kontrapoście trzyma w dłoniach krucyfiks pochylony na prawe ramię. Głowa odkryta, bez biretu i bez aureoli z gwiazd. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
  Nysa pow. Nysa gm. Nysa ul. Jana Sobieskiego / Rynek Solny
 

Uwaga: długo rozstrzygaliśmy, czy kolejny nyski Jan N. znajduje się na fasadzie pojezuickiego kościoła Wniebowzięcia NMP. Kłopot polegał na tym, że mogła to być jedna z dwóch drewnianych barokowych figur, bardzo ładnych zresztą: mniejsza u góry, na prawej wieży, większa u dołu, na lewej wieży. Dopuszczaliśmy też, że żaden z nich nie jest Nepomukiem, na co wskazywałby brak brody... (nad:H.J.) Kwestia ta rozstrzygnięta została na niekorzyść wersji nepomuckiej - według tablicy umieszczonej na ścianie kościoła są tam tylko postaci śśw. Karola Boromeusza, Ferdynanda Kastylijskiego, Ignacego Loyoli i Franciszka Ksawerego (uzup: J.K.). Ostatecznie więc obiekty te trafiły do działu Pseudonepomuki (>>)

 


 

 • Lipowa (gm. i pow. Nysa): polichromowany Jan N. w pomalowanej na niebiesko wnęce w szczycie plebani (uwaga: być może inne figury JN ukryte są w licznych kapliczkach rozsianych po wsi, lecz większość z nich zamknięta jest na głucho

 • . sprawdzić!)
 • Siestrzechowice (gm. i pow. Nysa): przy ul. Kopernika 36, obok mostku przez strumień znajduje się kamienna rzeźba przedstawiająca stojącą postać Św. Jana Nepomucena. Pomnik ufundowany został w 1726 roku, ten rok umieszczony jest pod napisem na frontonie postumentu. Święty trzyma w ramionach krucyfiks, pochylony na prawe ramię. Ubrany zwyczajowo w sutannę, komżę, pelerynę i biret. Na głowie biret, brak otoku z gwiazd Stan pomnika dobry (uwaga: mam też informację o figurze św. Jana Nepomucena z 1779 roku, należy upewnić się co do identyczności tych obiektów)

 • Regulice (gm. i pow. Nysa): z tej miejscowości pochodzi barokowy Nepomuk wykonany - co rzadkie - z granitu! Ma misternie rzeźbione i szlifowane elementy stroju (szczególnie mantoletu). Niestety uległ "wypadkowi" i zadaniem A.L., studentki IV roku toruńskiej konserwacji jest przywrócenie jego pierwotnego wyglądu, w tym rekonstrukcja twarzy i sklejenie dwóch części rzeźby. To ona właśnie nadesłała mi informację o tym obiekcie i jego zdjęcia (nad: A.L., 2007-04-25)

 • Radzikowice (gm. i pow. Nysa, ): w kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja znaleźć można barokowo-ludową figurę św. Jana N.

 • Iława (gm. i pow. Nysa, ): jest tu kaplica pw. św. Heleny z XIX wieku z barokową rzeźbą św. Jana Nepomucena (nad: J.D.)

 • Kubice (gm. i pow. Nysa, ): w kościele z początku XIX wieku barokowa rzeźba Jana N. (nad: J.D.)

 • Domaszkowice (gm. i pow. Nysa): kamienna barokowa figura Jana N. na wolutowanym cokole, XVIII wiek. Twarz postaci i cokół mocno skorodowane

 • Kępnica (gm. i pow. Nysa, ): w kościele zobaczyć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z dużym krucyfiksem, aureoli o dużych złotych gwiazdach, w birecie, XVIII wiek^
Wierzbięcice pow. Nysa gm. Nysa  
 

Kamienna barokowa polichromowana figura Jana N. na rogu cmentarza przy kościele parafialnym pw. św. Mikołaja, przy północno-wschodnim narożniku muru i drodze do Lipówek, w odległości 100 m na północ od skrzyżowania. XVIII wiek. Święty z biretem na głowie z typowym dla okresu baroku ubiorze kapłana, w sutannie, komży ozdobionej koronką, z narzuconym na ramiona mantolecie i befką pod szyją adoruje trzymany na lewym ramieniu krucyfiks spod którego wyłania się palma męczeństwa. Figura przedstawiona w kontrapoście ustawiona została na zwężającym się ku górze cokole na którego przedniej stronie nieczytelne reliefy. Zniszczona twarz robi trochę niesamowite wrażenie. Figura wymaga pilnej renowacji (uzup: S.Zobniów)^
Rusocin pow. Nysa gm. Nysa  
 

Przed kościołem parafialnym pod wezwaniem św. Klemensa, z 1897 roku znajduje się barokowa, kamienna figura Jana N. Na prostopadłościennej plincie, na której bezpośrednio ustawiona jest rzeźba, widoczne są inicjały i rok powstania figury: HW 1723 BW. Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście z krucyfiksem i liściem palmy męczeństwa trzymanych w dłoniach. Nad głową wieniec z pięciu gwiazd. Rzeźba umieszczona na prostopadłościennym postumencie zwieńczonym gzymsem. Figura w dobrym stanie (nad: J.D., uzup: J.B. z Kłodzka)Gmina Skoroszyce (5)


^
Skoroszyce pow. Nysa gm. Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 11
 

W sąsiedztwie piekarni, stoi murowana kapliczka z dwuspadowym daszkiem krytym dachówką w której w otwartej niszy ustawiono barokową drewnianą polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena. Święty w birecie na głowie w sutannie, komży ozdobionej koronką i rokiecie adoruje trzymany na lewym ramieniu duży krucyfiks. Figura przedstawiona w lekkim kontrapoście. Na uwagę zasługuje twarz JN a konkretnie wysunięty z ust język (!) jako symbol zachowania tajemnicy spowiedzi - jest to jedyny znany taki przykład tego symbolu w figurach JN. Na cokoliku data "1820" (uzup: S.Zobniów)^
Skoroszyce pow. Nysa gm. Skoroszyce ul. Powstańców Śląskich 22
 

W zachodniej części wsi, w pobliżu mostka, na niskim cokole stoi kamienna figura Jana N. z krzyżem. Pomalowana brązową farbą, zniszczona twarz


 

^
Czarnolas pow. Nysa gm. Skoroszyce nr 107
 
 

W kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej z pierwotnego wyposażenia zachowała się barokowa figura Jana N.

 


^
Sidzina pow. Nysa gm. Skoroszyce ul. Nyska / Radziechowska
 

Przed kościołem parafialnym pod wezwaniem śśw. Piotra i Pawła stoi kamienny Jan N. w typowej pozie, z krucyfiksem. Dawniej widoczne były tylko resztki polichromii, ale figura została odnowiona i wygląda bardzo dobrze. Zyskała złocenia, aureolę i palmę (raczej zbędnie). Wyeksponowano datę 1890 na cokole - być może to data jednej z renowacji, ponieważ rzeźba wygląda na znacznie starszą (uzup: J.Kotek)^
Sidzina pow. Nysa gm. Skoroszyce ul. Nyska 1
 

W kościele parafialnym pod wezwaniem śśw. Piotra i Pawła umieszczono na lewej ścianie (obok bocznego wejścia do kościoła) na konsoli figurę św. Jana Nepomucena. Święty z biretem na głowie w typowym dla okresu baroku stroju kapłana, w sutannie, komży, rokiecie ze stułą trzyma w rękach krucyfiks. Figura w statycznej pozie (nad: S.Zobniów)

 


Gmina Pakosławice (3)


^
Pakosławice pow. Nysa gm. Pakosławice  
 

W kościele parafialnym pod wezwaniem śśw. Piotra i Pawła na przyściennej konsoli stoi drewniana polichromowana figura Jana N. Święty z biretem na głowie w typowym ubiorze kapłana, w sutannie, komży i rokiecie adoruje trzymany w lewej ręce krucyfiks przykładając jednocześnie palec wskazujący prawej ręki do ust na znak zachowania tajemnicy spowiedzi (nad: S.Zobniów)^
  Reńska Wieś pow. Nysa gm. Pakosławice  
 

Przed kościołem polichromowana figura Jana N. o cechach barokowych, którą wtórnie ustawiono w kapliczce o dwuspadowym daszku na prostym kamiennym cokole

 

^
Nowaki pow. Nysa gm. Pakosławice  
 

Po lewej stronie w ścianie frontowej wieży kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja, w niszy powyżej głównej bramy wejściowej wstawiono figurę św. Jana Nepomucena. Święty z biretem na głowie w typowym dla okresu baroku stroju kapłana (sutanna, komża i gronostajowa peleryna kanonika) adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks. Figura ustawiona w lekkim kontrapoście (nad: S.Zobniów)Gmina Łambinowice (3 + 1)


^
Łambinowice pow. Nysa gm. Łambinowice ul. Zawadzkiego
 

W kościele św. Marii Magdaleny, na przyściennym wsporniku, stoi złocona figura Jana N. z krzyżem w rękach (nad: B.K.)^
Jasienica Dolna pow. Nysa gm. Łambinowice  
 

Na kościele św. Marcina kamienny barokowy polichromowany Jan N. w zamkniętej półokrągło niszy na zewnętrznej wschodniej ścianie prezbiterium. Jest to barokowa XVIII-wieczna figura w birecie na głowie w sutannie, komży ozdobionej koronką i rokiecie, w lekkim kontrapoście. Trzyma na prawym ramieniu krucyfiks, spod którego wyłania się palma męczeństwa (nad: JJK, uzup: S.Zobniów)^
Bielice pow. Nysa gm. Łambinowice nr 97a
 

We wnęce ściany zewnętrznej kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej umieszczono polichromowaną figurę Jana N. Cechy barokowe, silny kontrapost. Biret, krzyż na prawym ramieniu (nad: R.J.)

 

^
¿ Bielice pow. Nysa gm. Łambinowice nr 97a
 

Na starej, bardzo niewyraźniej czarno-białej pocztówce, na ścianie wewnętrznej prezbiterium w kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej, nad drzwiami do zakrystii majaczy polichromowana figura Jana N. z krzyżem na lewym ramieniu (uwaga: sprawdzić na miejscu czy figura istnieje)

 

Gmina Paczków (13 + 1)


^
Paczków pow. Nysa gm. Paczków Rynek 11
 

Kamienny Jan N. w niszy w narożu domu w bloku śródrynkowym. Na podstawie wyryta data 176(?)4. Figura ta prawdopodobnie stała niegdyś przy ratuszu na cokole, który zaginął. Rzeźba pełnoplastyczna, święty przedstawiony w postawie stojącej. Nad głową otok z siedmiu (!) gwiazd, z których jedna jest przełamana na pół, a druga osunęła się na inną. Święty przedstawiony tradycyjnie w stroju kapłańskim. Na głowie czarny biret. Ubrany jest w czarną sutannę spiętą podwójnymi guzikami. Spod sutanny wystają czarne trzewiki o ściętych noskach. Komża biała, wykończona dołem misterną koronką, której czytelność tuszuje grubo nałożona farba. Na ramiona narzucona peleryna z kapturem (mantolet). Pod brodą biały kołnierz w postaci stójki. Twarz zarośnięta, włosy długie, faliste. Święty trzyma, pochylony na prawe ramię krucyfiks, pod którym obfity liść palmy. Lewa dłoń delikatnie dotyka piersi na wysokości serca. Rzeźba ustawiona jest na wystającej z muru kamiennej konsoli. Całość pomalowana grubymi warstwami wyblakłej, teraz już łuszczącej się farby. Być może jego elementem jest płaskorzeźba ze sceną Topienia wmurowana w ścianę domu kilka metrów dalej (zobacz niżej) (uzup: J.B.z Kłodzka)^
Paczków pow. Nysa gm. Paczków Rynek 11
 

Płaskorzeźba przedstawiająca scenę Topienia Jana N. umieszczona została na fasadzie banku, na domu w bloku rynkowym, którego róg zdobi figura opisana powyżej. Jest możliwe, że obiekt był elementem cokołu tej rzeźby (nad: A.L.)

 

^
Paczków pow. Nysa gm. Paczków ul. Kościelna
 

W prezbiterium kościoła pw. św. Jana Chrzciciela, na przyściennej konsoli ustawiona drewniana, barokowa (?), polichromowana rzeźba przedstawiająca św. Jana Nepomucena. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, ubrany w szaty kanonika doby baroku: sutanna, komża, mantolet (futrzana peleryna), na głowie biret. Wokół głowy nimb utworzony z pięciu gwiazd. Uwaga: wg doniesień jednej z komentujących na INSTAGRAMIE NEPOMUCKIM figury w połowie 2022 nie było na jej miejscu, ponoć zabrano ją do renowacji (nad: B.H., uzup: J.B. z Kłodzka)p>^
Paczków pow. Nysa gm. Paczków ul. Wojska Polskiego 21
 

Niedaleko Bramy Nyskiej stoi kamienny barokowy Jan. Na cokole kartusz herbowy z 1679 roku pochodzący z innego obiektu^
Paczków pow. Nysa gm. Paczków ul. Staszica 29a
 

Okazały barokowy kamienny Jan N. umieszczony został w fasadzie domu, na wprost wylotu ulicy. Ustawiono go na nowym cokole obłożonym betonowymi płytkami elewacyjnymi, lecz wmontowano w niego fragment herbu ze starego cokołu^
Paczków pow. Nysa gm. Paczków ul. Sienkiewicza 8 / Jagiellońska
 

Barokowa figura Jana N. stoi w ogródku przy skrzyżowaniu ulic. Jan jest kamienny, gołogłowy, w przyklęku na rozbudowanym cokole z chmurkami. Jest to piękna rokokowa rzeźba, bardzo manierystyczna i dużej klasy. Ma resztki polichromii. Ufundowany 16 maja 1724 roku przez Annę Rosinę Forchin, jak głosi inskrypcja: ANNO / 1724 DEN 16 / MAII IST GOT / VNNDT GEMH? / IOANNI NEPOMV / CENO ZU EHREI / DIESE STATUA / AUFF GESET VER? / WORDEN VON / ANNA ROSINA / FORCHIN (ew. FORGHIN; tłum.: Ta statua poświęcona Bogu i Janowi Nepomucenowi została ufundowana/postawiona 16 maja 1724 roku przez Annę Rosinę Forchin). W okolicach roku 2017 obiekt doczekał się gruntownego remontu i wygląda imponująco (uzup: G.S., U.B.)^
  - Paczków / Bytom pow. Nysa gm. Paczków  
 

W Muzeum Górnośląskim w Bytomiu (gm. i pow. Bytom, Górny Śląsk >>) przechowuje się ul figuralny św. Jana Nepomucena z Paczkowa. To najstarszy ul na Górnym Śląsku, gdzie tradycja pszczelarska jest uboższa niż na Dolnym. Pochodzi z XVIII wieku (a nawet, w co nie wierzę, z wieku XVII - jak pisze L. Dubiel), z Paczkowa, ma 120 cm i wykonany jest z drewna lipowego, a następnie polichromowany. Styl barokowo-ludowy. Nepomucen przedstawiony jest tutaj tradycyjnie - w birecie, komży i pelerynie (uwaga: zaliczam go do Janów Górnośląskich, tutaj wzmiankowany tylko informacyjnie)

 

^
  Ścibórz pow. Nysa gm. Paczków  
 

Na miejscu skradzionego (>>) barokowego Nepomuka (zobacz niżej). w pięknej wnękowej kapliczce pielgrzymkowej, ustawiono nową polichromowaną figurę z dużym krzyżem opartym o ziemię, jedną z szablonowo produkowanych rzeźb z wytwórni w Nowej Soli w X.Głogowskim. W porównaniu z oryginałem wypada bardzo blado - mimo jaskrawych kolorów (nad: J.K.)^
  - Ścibórz pow. Nysa gm. Paczków  
 

Drewniany polichromowany Jan z rozpostartym jak u Batmana płaszczem stał niegdys w pięknej barokowej kapliczce pielgrzymkowej z karawaką na szczycie. Pochodzi z XVIII wieku. Figuruje w rejestrze OOZP (PC01212) jako skradziony (>>)! Ja widziałem go ostatnio 2004-02-07, zdjęcie w rejestrze wygląda na znacznie starsze. Jan trzyma na nim inny krzyż. Trzeba będzie wyjaśnić - może widziałem drugą z kolei figurę, a pierwszą skradziono znacznie wcześniej? Figurę, którą ja odwiedziłem, skradziono (>>) dwa miesiące po mojej wizycie, w kwietniu 2004 roku. To jedna z najbardziej bolesnych strat nepomuckich. A był to jeden z moich ulubionych Nepomuków, do tej pory jego zdjęcie robi za tapetę moich Windows :(^
Gościce pow. Nysa gm. Paczków  
 

Przy kościele św. Mikołaja kamienny polichromowany Jan z 1801 roku, na profilowanym cokole z krzyżem^
Trzeboszowice pow. Nysa gm. Paczków  
 
 

Figura Jana N. przy starej drodze Nysa-Kłodzko, która po zmianach granicznych po wojnach prusko-austriackich o Śląsk stała się drogą lokalną, choć został na niej jeszcze bruk (uwaga: sprawdzić na miejscu!)

 

^
Unikowice pow. Nysa gm. Paczków  
 
 

Późnobarokowa kaplica z 1774 roku z rzeźbami św. Jana Nepomucena i Antoniego (nad: J.D.)

 

^
Kamienica pow. Nysa gm. Paczków nr 95
 

Przed kamiennym murem, okalającym teren przy kościele pw. Św. Jerzego, znajduje się kamienna, polichromowana, datowana na 1801 rok rzeźba św. Jana Nepomucena. Święty w postawie stojącej w kontrapoście, ubrany w szaty kanonika: sutanna spięta guzikami, widać dwanaście; komża wykończona dołem i przy rękawach koronką; futrzana peleryna z kapturem, związana pod szyją sznurem; na głowie biret. Przy prawym ramieniu, prawą dłonią trzyma krzyż z Ukrzyżowanym, pod krzyżem liść palmy męczeństwa. Lewa dłoń dotyka piersi w okolicach serca. Głowa delikatnie przechylona w stronę krzyża. Na twarzy zarost: wąsy i broda, włosy długie, falujące, opadają na szyję, oczy zamknięte. Na cokoliku, na którym ustawiona rzeźba, stary kartusz z inicjałami i datą roczną: "F (E,R?) K / 1801". Rzeźba umieszczona na nowym, brzydkim, obłożonym kamieniem, cokole. Pierwotnie figura zlokalizowana była bliżej jezdni i bramy w murze, flankowana dwoma kilkudziesięcioletnimi lipami, zniszczonymi w czasie burzy w latach 90. XX wieku. Podczas prac remontowych na przełomie XX i XXI wieku figura przeniesiona w obecne miejsce, kilka metrów w stronę zachodnią pod mur (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Kamienica pow. Nysa gm. Paczków nr 95
 

We wsi znajduje się XX-wieczny (zbudowany w 1914 roku, zobacz niżej) kościół pw. św. Jerzego, który wewnątrz posiada barokowo-rokokowe wyposażenie z XVIII/XIX wieku (ołtarze, obrazy, rzeźby, ambona, organy, chrzcielnica). Z lewej strony ołtarza głównego, stojąc do niego zwróconym twarzą, znajduje się drewniana, polichromowana figura Jana N. Rzeźba umieszczona jest na półce, ustawionej na przyściennej konsoli. Święty przedstawiony w postawie stojącej. W prawej dłoni trzyma przed sobą krucyfiks, na który spogląda z namaszczeniem. W lewej dłoni trzyma dużych rozmiarów liść palmy, symbol męczeńskiej śmierci. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Kamienica pow. Nysa gm. Paczków nr 95
 

W kościele pw. Św. Jerzego (zobacz wyżej), na chórze znajduje się okno z witrażem z przedstawieniem klęczącego na obłoku Jana N. Święty trzyma zielony liść palmy przy lewym ramieniu, prawa dłoń uniesiona w geście błogosławieństwa. Jan ubrany zwyczajowo w szaty kanonika doby baroku. Wokół głowy promienista aureola. Pod chmurą uskrzydlona główka putta. W dolnej części witraża częściowo nieczytelna inskrypcja fundacyjna: "(Gewidmet?) durch Familie ... Rudolph." (zobacz stronę szklanych Nepomuków >>) (nad: J.B. z Kłodzka)^
  Dziewiętlice pow. Nysa gm. Paczków  
 
 

Figura Jana N. przy starej drodze Nysa-Kłodzko, która po zmianach granicznych po wojnach prusko-austriackich o Śląsk stała się drogą lokalną, choć został na niej jeszcze bruk (uwaga: sprawdzić na miejscu!)

 

^
Dziewiętlice pow. Nysa gm. Paczków nr 80a
 

W kościele św. Marii Magdaleny, w bocznym ołtarzu Serca Jezusowego znajduje się pełnoplastyczna rzeźba Jana N. Rzeźba biała ze złotymi elementami (wykończenie szat, krucyfiks, liść palmowy, biret). Święty w postawie stojącej w kontrapoście, prawa noga ugięta w kolanie. Jan pochyla głowę w kierunku trzymanego w dłoniach krucyfiksu, w prawej dłoni trzyma liść palmy (nad: J.B. z Kłodzka)^
Stary Paczków pow. Nysa gm. Paczków nr 95
 

W kościele parafialnym pw. Wszystkich Świętych, na przyściennej konsoli wzbogaconej oświetleniem dwu świec ustawiono barokową drewnianą i polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena. Święty w birecie na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami, z befką pod szyją, w sutannie, komży ozdobionej koronką i gronostajową rokietą kanonika, spod której wyłania się stuła adoruje trzymany w lekko wyciągniętej prawej dłoni krucyfiks, trzymając zarazem w lewej dłoni palmę męczeństwa. XVIII wieczna figura przedstawiona została w lekkim kontrapoście (nad: S.Zobniów)Gmina Kamiennik (4)


^
Karłowice Wielkie pow. Nysa gm. Kamiennik  
 

Kamienny posąg Jana N. na nieco dziwacznym zwężającym się ku górze cokole stoi przy drodze z Nysy do Kamiennika, na końcu wsi (nad: S.Zobniów)^
Karłowice Wielkie pow. Nysa gm. Kamiennik  
 
 

W kościele św. Marii Magdaleny, w rokokowym ołtarzu bocznym, jest oprawiony w bogatą ramę obraz Jana N. z końca XVIII wieku

 

^
Wilemowice pow. Nysa gm. Kamiennik nr 14
 
 

W parku pałacowym zachowała się kamienna figura Jana N. z przełomu XVIII i XIX wieku

 


^
Cieszanowice pow. Nysa gm. Kamiennik nr 11a
 

Piękna barokowa figura Jana N., kamienna i polichromowana, przedstawiona w tanecznej pozie, w przekrzywionej aureoli i z krzyżem w ramionach. XVIII wiek

 


Gmina Korfantów (część, 3)


^
Ścinawa Nyska pow. Nysa gm. Korfantów ul. Nyska 8
 

Rzeźba św. Jana Nepomucena na otynkowanym cokole za metalowym ogrodzeniem, obok przystanku PKS. W 2006 roku figura Jana N. została poddana pracom renowacyjnym co było już bardzo konieczne uwzględniając erozyjne uszkodzenia figury (brak prawej ręki, uszkodzona część twarzy itd.), co potwierdzają zdjęcia figury wykonane w 2004 roku  (nad: S.Zobniów)^
Ścinawa Mała pow. Nysa gm. Korfantów ul. Klasztorna
 
 

W kościele Nawiedzenia NMP jest polichromowana figura Jana N. wpatrzonego w trzymany w ręku krzyżyk

 


^
Rynarcice pow. Nysa gm. Korfantów nr 47a
 
 

Rzeźba św. Jana Nepomucena na przyściennym wsporniku w kościele św. Mikołaja. Srebrno-złota, w przekrzywionej aureoli, z pustymi rękami

 


Gmina Głuchołazy (18 + 4)


^ • Głuchołazy (gm. Głuchołazy, pow. Nysa, : N50°19'02.71, E17°22'37.34): drewniana figura Jana N. w murowanej kapliczce przy ul. Kraszewskiego 10. XVIII-wieczna, polichromowana, z nowszym krucyfiksem na prawym przedramieniu. Jan ma niebieskie oczy

 • Głuchołazy (gm. Głuchołazy, pow. Nysa, : N50°18'53.78, E17°23'01.00): figura Nepomuka we wnęce domu przy skrzyżowaniu ul. Skłodowskiej i Bohaterów Warszawy, naprzeciwko wieży obronnej. Jest to kamienna XIX-wieczna figura z długą szyją, z krzyżem na lewym ramieniu, nieco niezgrabna, lecz mająca sporo uroku. Obok, na ścianie domu, pałąk latarni umarłych

 • Głuchołazy (gm. Głuchołazy, pow. Nysa, : N50°19'00.77, E17°23'05.42): w kościele św. Wawrzyńca przy ul. Kościelnej, na ostatnim prawym filarze nawy, jest drewniana polichromowana figura Jana N.

 • Głuchołazy (gm. Głuchołazy, pow. Nysa, : N50°19'00.77, E17°23'05.50): w kościele św. Wawrzyńca w prawym transepcie barokowy ołtarz z obrazem przedstawiającym Jana N. jako Pielgrzyma modlącego się do MB Starobleslawskiej. Jan ma cienką laskę pielgrzymią w dłoni, a stoi przed wejściem do kościoła w Starej Boleslavi. W szczycie ołtarza umieszczono dwa putta półnagie, a pół-przystrojone w elementy zwykłego stroju Nepomuka - mozzettę i biret

 • Markowice (gm. Głuchołazy, pow. Nysa): kamienna figura Jana N. przystrojona kwiatami, chroniona brzydkim blaszany daszkiem, który ją przytłacza. Ładny barok, lecz pobielenie wieloma warstwami farby zatarło szczegóły. Silny kontrapost z ugiętą i wysuniętą nietypowo prawą nogą. Zawinięty brzeg peleryny, krucyfiks, baniasty cokół. XVIII wiek

 • Stary Las (gm. Głuchołazy, pow. Nysa, ): w prezbiterium kościoła p.w. Św. Marcina, na przyściennej konsoli znajduje się biała figura przedstawiająca stojącą postać Św. Jana Nepomucena ze wskazującym palcem prawej dłoni przy ustach. W lewej ręce Święty trzyma niewielki krucyfiks zwrócony w jego stronę Ciałem Chrystusa. Jan zwyczajowo ubrany w sutannę, spod której wystają dwa trzewiki, komżę wykończoną dołem i przy rękawach złotą koronką oraz długą pelerynę i biret. Włosy długie, wąsy, broda. Oczy przymknięte. Stan figury bardzo dobry (nad: J.B. z Kłodzka)
 

^
Burgrabice pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 142
 

Na wschodniej ścianie rotundy kościoła pw. św. Bartłomieja Apostoła znajduje się, ustawiona na konsoli, figura stojącej w kontrapoście postaci Św. Jana Nepomucena. Święty trzyma przed sobą w dość nietypowy sposób, w obydwu dłoniach, prawie poziomo, na wysokości ramion krucyfiks, ku któremu schylił głowę, i który adoruje pobożnym wzrokiem. Jan ubrany w sutannę spiętą drobnymi guziczkami, białą komżę wykończoną dołem i przy rękawach złotą koronką, na ramiona zarzucona futrzana peleryna związana pod szyją grubym, złotym sznurem, na głowie czarny biret. Stan rzeźby dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Burgrabice pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 142
 

Kamienna figura Jana N. przed kościołem św. Bartłomieja Apostoła, późny XVIII wiek. Naiwny kontrapost, a raczej nachylenie ciała w lewą stronę, utrącona prawa ręka^
Jarnołtówek pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 112
 

Koło Złotego Potoku znajduje się murowana, otynkowana i nakryta dwuspadowym dachem kapliczka Jana N. W kapliczce umieszczona na podwyższeniu drewniana, niefachowo i naiwnie polichromowana, raczej ludowej proweniencji figura, stojącej w kontrapoście postaci Św. Jana Nepomucena. Święty odziany w szaty kanonika. Sutanna czarna i spięta guzikami, których widać dziesięć. Spod sutanny wystają brązowe trzewiki ze ściętymi noskami. Na sutannę nałożona biała komża, dołem wykończona kryzowaną koronką. Na komżę narzucona brązowa peleryna z kapturem. Na głowie czarny biret. Pod szyją czarny, stójkowy kołnierz. Głowa obrócona w prawo. Na twarzy broda i wąsy, brwi czarne, włosy brązowe. Oczy duże, szeroko otwarte. Jan trzyma przed sobą puste dłonie, obydwie uszkodzone, do lewej doczepione sztuczne kwiaty. sztuczne kwiaty zdobią również podstawę, na której ustawiona figura.
1 stycznia 2018 roku - zapewne w ramach imprezy sylwestrowej - kapliczka została sprofanowana, a figura ucierpiała w czasie wandalskiego ataku. Leżała wraz z postumentem przez wejściem. Mieszkańcy posprzątali kaplicę i zanieśli świętego do pomieszczeń gospodarczych pobliskiej szkoły. Planowany jest montaż solidnych krat w kapliczce przed powrotem figury po remoncie (uzup: J.B. z Kłodzka)
^
Jarnołtówek pow. Nysa gm. Głuchołazy  
 

W kościele św. Bartłomieja, na lewej ścianie, znajduje się polichromowana figura Jana N. w aureoli, szablonowa i statyczna, XIX/XX wiek. Brakowało jej palmy, ale została dorobiona około roku 2017 (uzup: U.B.)^
- Jarnołtówek pow. Nysa gm. Głuchołazy  
 

Na moście (>>) przerzuconym nad rzeczką i wiodącym do dworu stała kiedyś kamienna figura Jana N. Skradziona (>>) kilkanaście lat temu, złodzieje łomem usunęli betonową podstawę


^
Nowy Świętów pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 37a
 

Piękna figura Jana N. fundacji dworskiej, ustawiona w półokrągłej wnęce elewacji ogrodowej dawnego dworu rodziny von Maubeuge. Pałac datowany jest na około 1800 rok i z tego okresu może pochodzić figura świętego. Dawniej przed elewacją znajdowało się sztuczne jezioro z wysepką, co może uzasadniać taką lokalizację. Jan jest kamienny, stoi w kontrapoście, w tradycyjnym dla niego ujęciu ikonograficznym, w postawie stojącej w szatach kanonika z biretem na głowie, trzyma na ukos przy piersiach krucyfiks, ku któremu schyla głowę i adoruje wzrokiem. Brak otoku z gwiazd. Rzeźba umieszczona niskim profilowanym postumencie. pomalowana (być może olejną farbą) na kolor czarny, brązowy, srebrny i biały. Stan ogólny rzeźby dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Nowy Świętów pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 57a
 

W tutejszym kościele Chrystusa Króla (zobacz niżej), w jego romańskiej części, znajduje się ołtarz boczy Św. Jana Nepomucena. W nastawie ołtarza olejny obraz na płótnie z przedstawieniem stojącej postaci Jana N. na tle Mostu Karola i zabudowań Pragi. Święty w lewej dłoni trzyma krucyfiks i zielony liść palmy męczeństwa. Liść ten, czy gałązka palmy umieszczony w tym miejscu mówią, że Jezus i Jan Nepomucen umarli śmiercią męczeńską. Palec wskazujący prawej dłoni przytknięty do zamkniętych ust (symboliczne przedstawienie dochowania tajemnicy spowiedzi). Przez ramiona, pod mantoletem przewieszona stuła. Rękawy białej komży duże, zwisające. Na głowie świętego wysoki, czarny biret. Wokół głowy żółty nimb z pięcioma gwiazdami. Oczy Jana otwarte, wzrok skierowany daleko przed siebie. Na twarzy zarost: wąsy i broda. W szycie obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus, natomiast w dolnej części ołtarza obraz Jezusa, który częściowo przesłania obraz główny. Po bokach obrazu dwa putta. Stan obrazów dobry, jednak ołtarz jako całość kwalifikuje się do zabiegów restauratorskich (nad: K.B., uzup: J.B. z Kłodzka)^
Nowy Świętów pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 57a
 

W tutejszym kościele Chrystusa Króla (zobacz wyżej), w jego barokowej części, znajduje się witraż Jana N. Święty w postawie stojącej z krzyżem w dłoniach. W dolnej części witraża inskrypcja: "ST. JOH / v. NEPOMUK" (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) (nad: K.B., uzup: J.B. z Kłodzka)^
¿ Nowy Świętów pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 57a
 

W tutejszym kościele Chrystusa Króla (zobacz wyżej), na przyściennej konsoli w nawie głównej stoi w kontrapoście drewniana biało-złota rzeźba - być może Jana N. - z przełomu XIX i XX wieku, statyczna, w birecie i aureoli, ze stułą. Niestety lewa dłoń i wskazujący palec prawej są odłamane (uzup: S.Zobniów, J.B. z Kłodzka) (uwaga: z powodu braku atrybutów i zarostu warto by potwierdzić identyfikację tej rzeźby. Wymienienie w folderze "Weekend z Nepomucenem" (tohorak.opole.opoka.org.pl/Nepo/Mapa-nepo.pdf) nie jest wystarczającym argumentem)^
Biskupów pow. Nysa gm. Głuchołazy  
 

Po wschodniej stronie drogi wiodącej do kościoła Wniebowzięcia NMP stoi kamienny Jan N. z końca XVIII wieku, ustawiony wtórnie na murowanym z kamieni cokole. Umieszczono na nim marmurową tablicę z napisem "ŚWIĘTY / JANIE - / NEPOMUCENIE / STRZEŻ / NASZYCH DRÓG / SOLIDARNOŚĆ / PGR ŁĄCZKI - / BISKUPÓW". Figura jest nieco skorodowana i ma utrącony nos. Delikatny kontrapost, biret, befka, krzyż na lewym ramieniu (uzup: S.Zobniów)^
Gierałcice pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 119
 

Kamienny polichromowany Jan N. we wnęce domu - dawnej plebanii. Ładna figura z gołą głową, nowszym drewnianym krucyfiksem i czapką trzymaną w ręku w ten sposób, że wydaje się być zawieszoną na dolnym ramieniu krzyża. W przekrzywionej aureoli są już tylko cztery gwiazdy. XVIII wiek^
- Gierałcice pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 67
 
 

Według źródeł była tu figura Jana N. - w rzeczywistości w żadnej w licznych ładnych kapliczek nie odnalazłem Jana N., skradziono (>>) go bowiem przed moją wizytą w Gierałtcicach. Została po nim tylko pusta murowana bielona kapliczka z półokrągłą wnęką usytuowana przy wyjeździe w kierunku Głuchołaz. Przed rokiem 2017 na jej miejscu umieszczono nową szablonową figurę (zobacz niżej)

 

^
Gierałcice pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 67
 

W murowanej bielonej kapliczce z półokrągłą wnęką usytuowanej przy wyjeździe w kierunku Głuchołaz, na miejscu skradzionej przed rokiem 2009 rzeźby JN (zobacz wyżej) umieszczono (pomiędzy 2014 a 2017 rokiem) nową szablonową statyczną figurę Jana N. Ma ona biało-różową pelerynę, pięciogwiaździstą aureolę, krzyż i palmę, fioletowy biret, stułę i sutannę (nad: U.B.)^
  ¿ Gierałcice pow. Nysa gm. Głuchołazy  
 
 

Według źródeł była tu jeszcze jedna figura Jana N. (uwaga: sprawdzić na miejscu)

 

^
Nowy Las pow. Nysa gm. Głuchołazy nr 115
 

Przy drodze w kierunku Nysy, 300 m od kościoła, w cieniu lipy, stoi barokowa, kamienna rzeźba Jana N. Święty przedstawiony w typowym ujęciu ikonograficznym: w postawie stojącej, z krucyfiksem przy piersi i z przekrzywioną aureolą z gwiazd wokół głowy. Rzeźba ustawiona na gruszkowatym postumencie, na frontowej ścianie którego wyryta data roczna: 1733 a ponad nią chrystogram – IHS. Przypuszcza się, że jest to najstarsza figura jaką można spotkać w gminie Głuchołazy. Figura i cokół pobielone, lecz farba już bardzo przybrudzona. Stan ogólny obiektu kwalifikuje go do prac renowacyjnych (uzup: J.B. z Kłodzka)Kasztelania Otmuchowska, obejmująca teren dzisiejszej gminy Otmuchów:


Gmina Otmuchów (16)


^
Otmuchów pow. Nysa gm. Otmuchów  
 

Wewnątrz kościoła parafialnego Św. Mikołaja, w nawie południowej, znajduje się ołtarz Jana N. z obrazem przedstawiającym modlącego się świętego (scenę z jego śmiercią w nurtach Wełtawy widok w tle). Jest to sygnowane dzieło nadwornego malarza biskupa wrocławskiego Franciszka Ludwika von Neuburg, Johanna Claessensa (Clayssensa) z Antwerpii, który przybył do Nysy w 1694, a w dwa lata później, czyli w roku 1696, namalował ten obraz. Datowanie to potwierdził opiekun grupy studentów Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, co pozwala ogłosić obraz - przynajmniej do znalezienia innego kandydata na ten tytuł - najwcześniejszym wizerunkiem Jana N. w Polsce! (uzup: S.Ł., RJF)
 • Otmuchów (gm. Otmuchów, pow. Nysa): na zewnątrz muru kościoła św. Mikołaja i św. Franciszka Ksawerego stoi piękny kamienny barokowy Jan w aureoli i ze złotą palmą, pierwsza połowa XVIII wieku

 • Otmuchów (gm. Otmuchów, pow. Nysa): kilka metrów dalej stoi drugi Jan, również wysokiej klasy barokowa rzeźba. Ten Jan jest młodszy, przystojniejszy, bez czapki. Aureola przetrwała w stanie szczątkowym. Data na cokole wskazuje na rok 1747. Myślę, że jeden z Janów został przeniesiony w to miejsce, bo w takim tłoku one raczej nie występują. Tylko który, kiedy i skąd?

 • Otmuchów (gm. Otmuchów, pow. Nysa): w tym samym kościele jest drewniana figura przedstawiająca Jana N. Pochodzi ona prawdopodobnie z XVIII wieku

 • Otmuchów (gm. Otmuchów, pow. Nysa): niewielki kamienny pomnik JN stojący na skraju placu zamkowego

 • Otmuchów (gm. Otmuchów, pow. Nysa): drewniana figura Jana N. znajduje się w niszy domu przy ulicy Pierwszego Maja. Pochodzi z XVIII wieku

 • Maciejowice (gm. Otmuchów, pow. Nysa, ): pobliżu neogotyckiego kościoła św. Anny stoi barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1771 roku. W roku 2004 mieszkańcy wsi sami pomalowali posąg farbą emulsyjną. Zabytek wymaga jednak gruntownej i fachowej renowacji. Fakty TVN 20 maja 2013 wyemitowały materiał na temat przemalowania Jana z pobliskiego Kałkowa (zobacz niżej) (>>), a w filmiku pojawia się też Jan z Maciejowic, z przytykiem, że domalowano mu opaleniznę (nad: R.K., sieć)

 • Jodłów (gm. Otmuchów, pow. Nysa, ): w kaplicy pw. Męki Pańskiej jest rzeźba św. Jana Nepomucena na konsoli, restaurowana w 2008 roku

 • Buków (gm. Otmuchów, pow. Nysa, ): barokowa figura św. Jana Nepomucena z 1780 roku ufundowana przez Antoniego Taerne z Nysy. Krzyż (uszkodzony) oparty na prawym ramieniu, pod nim palma. Lewa ręka na sercu. W aureoli zostały tylko dwie gwiazdy (nad: J.D.)

 • Ratnowice (gm. Otmuchów, pow. Nysa,  ): w tej niewielkiej wsi znajduje się kościół p.w. Św. Marcina, który otoczony jest kamiennym murem pochodzącym z przełomu XV i XVI wieku. To właśnie na nim ustawiona jest barokowa kamienna figura Św. Jana Nepomucena z XVIII wieku o naturalnej wielkości. Święty, przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście, trzyma przy piersi krucyfiks pochylony na lewe ramię. Ubrany w sutannę, komżę obszytą dołem koronką, na ramionach peleryna związana sznurem z frędzlami. Głowa, na której biret lekko pochylona w lewą stronę. Włosy długie, wąsy i broda. Szaty ukształtowane w fałdy. Stan rzeźby dobry (nad: J.D., uzup.: J.B. z Kłodzka)

 • Kałków (gm. Otmuchów, pow. Nysa,  ): na skrzyżowaniu dróg, w grupie drzew stoi barokowa kamienna figura Św. Jana Nepomucena z 1729 roku. Wiosną 2013 roku została ona (zapewne po raz kolejny) pomalowana farbą olejną przez jednego z mieszkańców. Tym razem jednak sprawa nabrała rozgłosu i Fakty TVN 20 maja 2013 wyemitowały specjalny materiał na ten temat (>>). Jest happy end - postanowiono o renowacji mocno już skorodowanej figury. W filmiku pojawia się też pobliski Jan z Maciejowic (zobacz wyżej), z przytykiem, że domalowano mu opaleniznę (nad: J.Z.)


^
Kijów pow. Nysa gm. Otmuchów nr 17
 

 

Piękny kamienny polichromowany Jan N. koło neogotyckiego dworu. Na cokole z uszakami chronostych (>>). Ponoć 1798 rok, choć odcyfrowanie napisu daje rok 1731 (?):
 

SanCto IoannI
SanItatIs VItæ atqVæ
HonorIs Vero ProteCto
Præsens eX Stat ætrna
grotItVDInIs thessera (?)
M I S ThersIo (?)

W roku 2009 figura przeszła renowację, w tym usunięto warstwy farby przywracając naturalny kolor kamienia - informację o tym oraz zdjęcie otrzymałem od Sołtysa Kijowa^
Jasienica Górna pow. Nysa gm. Otmuchów  
 

W kościele filialnym pw. św. Mikołaja w pomieszczeniu składu chorągwi znajduje się barokowa, drewniana, polichromowana figura św. Jana Nepomucena. Święty w birecie na głowie przyozdobionej aureolą z pięcioma gwiazdami, w sutannie, komży ozdobionej koronką i gronostajową rokietą kanonika adoruje trzymany na lewym ramieniu krucyfiks, przykładając jednocześnie prawą dłoń do piersi spod której wyłania się palma męczeństwa. Figura przedstawiona w wyrazistym kontrapoście i rozwianych szatach (nad: S.Zobniów)^
Powiat Ząbkowice Śląskie (część należąca do X.Nyskiego, 12)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz część powiatu leżącą w X.Ziębickim >>^
Chałupki pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ząbkowice Śląskie  
 

W miejscowości tej jest kościół pod wezwaniem Jana Nepomucena z roku 1744, wybudowany jako kaplicę, obecnie kościół filialny. W ołtarzu głównym Johann Joseph Praße zaprojektował tabernakulum, nad nim rodzaj baldachimu zwieńczony gwiazdą, a w predelli figurę Jana Leżącego (zobacz niżej). Zachował się rysunek projektowy tego ołtarza.
Zachował się rysunek projektowy - dzieło lądeckiego rzeźbiarza Johanna Josepha Prauße z 1747 roku – ołtarza głównego z drewnianą polichromowaną figurą Jana Nepomucena usytuowaną pod mensą ołtarzową. Jana przedstawiono jako martwego, a taki wizerunek jest stosunkowo rzadki (Gorzanów, Miejski Lasek pod Lewinem, Hrabstwo Kłodzkie (>>), Gołogłowy, Niedzica, Spisz (>>), Praga, Wiedeń, Nepomuk, wiele obiektów w Bawarii). Pierwowzorem był być może anonimowy rysunek z XVII wieku, na którym po raz pierwszy przedstawiono tak ujętego Jana N., a upowszechniał się on poprzez późniejsze oparte na nim ryciny. Dzisiejszy kształt ołtarza bardzo odbiega od tego projektu (zobacz niżej) (nad: J.B. z Kłodzka)^
Chałupki pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ząbkowice Śląskie  
 

W kościele pod wezwaniem Jana Nepomucena (zobacz wyżej), w mensie ołtarza głównego, jest drewniana, polichromowana figura leżącej na marach postaci. Święty przedstawiony jest w stroju kapłańskim: w czarnej sutannie oraz białej komży wykończonej dołem i przy rękawach złotą koronką. Na ramionach futrzana peleryna podszyta fioletowym płótnem i związana złotym sznurem. Głowa świętego spoczywa na białej poduszce. Na głowie czarny biret. Włosy długie kręcone. Na twarzy broda i wąsy. Oczy świętego na wpół otwarte, tak jak i usta. Lewa dłoń ułożona wzdłuż lewego boku, prawa zgięta w łokciu, leży na piersiach świętego. Dzisiejszy kształt ołtarza bardzo odbiega od zachowanego projektu  lądeckiego rzeźbiarza Johanna Josepha Prauße z 1747 roku (zobacz wyżej) (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Chałupki pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ząbkowice Śląskie  
 

W kościele pod wezwaniem Jana Nepomucena (zobacz wyżej), w ołtarzu głównym, jest obraz przedstawiający Jana N. modlącego się przed krucyfiksem. Obok znajduje się też otwarta Księga i czaszka. Wokół obrazu większe i mniejsze anioły z atrybutami Jana. Nad obrazem Gloria Języka Świętego. Stan dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Chałupki pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ząbkowice Śląskie  
 

W kościele pod wezwaniem Jana Nepomucena (zobacz wyżej), na wsporniku umocowanym do filara ustawiona jest drewniana rzeźba Św. Jana Nepomucena adorującego krucyfiks. Stan dobry (nad: J.B. z Kłodzka)^
Pomianów Dolny pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ziębice nr 80
 

Kamienna figura Jana N. na cokole, ustawiona przed kościołem św. Franciszka Ksawerego i przy rozstajach dróg. Nieproporcjonalna, zbyt niska sylwetka zdradza prowincjonalność warsztatu i prawdopodobny czas powstania w XIX wieku. Na postumencie płaskorzeźbiony kartusz z Językiem w glorii. Święty przedstawiony w postawie stojącej w kontrapoście, trzyma, położony na lewym ramieniu krucyfiks, pod którym liść palmy, prawa, otwarta dłoń dotyka piersi. Ubrany w strój kanoniczny: sutannę spiętą guzikami; komżę wykończoną dołem szeroką koronką i ukształtowaną w fałdy; związaną pod szyją futrzaną pelerynę z kapturem; na głowie niewysoki biret a na nogach trzewiki ze ściętymi noskami; pod szyją wysoki, stójkowy kołnierzyk z dwoma wypustkami. Włosy kręcone, zarost: broda i wąsik. Twarz spokojna, usta Świętego otwarte, wzrok skierowany przed siebie. Rzeźba ustawiona na prostopadłościennym postumencie, zwieńczonym górą gzymsem. Stan pomnika dobry (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Golina pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ziębice  
 

Przy polnej drodze prowadzącej z Chałupek do Pomianowa Dolnego, na północ od wsi Golina, w odległości ponad pół kilometra od niej, w kępie drzew znajduje się kamienna, polichromowana figura Jana N. Rzeźba ustawiona jest na murowanym kwadratowym, pobielonym słupie. Przedstawia postać świętego od pasa w górę. Jan trzyma w ramionach krucyfiks. Figura ustawiona jest w szczerym polu, daleko od wody i jakichkolwiek zabudowań, a to dlatego, że kiedy w roku 1938 przechodziła przez ten rejon wielka powódź, niemieccy gospodarze uciekli przed nią na pobliskie wzniesienie. Figura św. Jana Nepomucena została ustawiona przez nich w miejscu, do którego doszła woda i gdzie znaleźli ratunek. Stan dobry (nad: R.P., uzup: J.B. z Kłodzka)^
Lubnów pow. Ząbkowice Śląskie gm. Ziębice DW 395, nr 40a
 

W kościele parafialnym pw. św. Andrzeja Apostoła (z XVIII wiek) na prawym filarze prezbiterium ustawiono na konsoli drewnianą figurę św. Jana Nepomucena. Święty z biretem na głowie przyozdobionej aureolą z gwiazdami, w typowym dla okresu baroku ubiorze kapłana wznosi w prawej ręce krucyfiks ku górze, co można określić mianem "misjonarsko-jezuickiego" lub "kontrreformacyjno- apologetycznego", wskazując zarazem na wyraźne zapożyczenie z ikonografii św. Franciszka Ksawerego przedstawianego w XVIII wiek w takiej pozie jako misjonarza Indii. Nad głową świętego dwa aniołki trzymają wieniec, a jeden także palec na ustach (nad: S.Zobniów, uzup: G.S.)^
Pomianów Górny pow. Ząbkowice Śląskie gm. Kamieniec Ząbkowicki  
 

 

Kamienny barokowy Jan N. z 1753 roku ustawiony jest na wysokim cokole przy bramce ogrodzenia kościoła św. Barbary w tej malowniczej wsi położonej tuż przy granicy między Opolskim i Dolnośląskim. Jest to piaskowcowa rzeźba o tradycyjnym ujęciu ikonograficznym, w postawie stojącej, w szatach kanonika, z trzymanym przy piersiach krucyfiksie, gwiaździsta aureola obsunęła się do przodu. Datowanie rzeźby nie jest pewne, może ona, tak jak kościół, pochodzić z okresu około 1753 roku. Stan w roku 2009 kwalifikował ją do prac konserwatorskich. Zdarzyło mi się tu nocować w warunkach polowych, z widokiem na Jana (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Mrokocin pow. Ząbkowice Śląskie gm. Kamieniec Ząbkowicki nr 12
 

Barokowy kamienny Jan N. stoi przy drodze, za płotem prywatnej posesji - dawnym młynie, dawniej malowniczo obrośnięty pnączami i kwiatami. Od czasu do czasu jest odmalowywany, ostatnio (2014-02) ma czerwoną pelerynę, rude włosy (rzadkość), czarną brodę i złoty brzeg komży. Święty w postawie stojącej w kontrapoście w szatach kanonika, trzyma w dłoniach pochylony na lewe ramię krucyfiks, pod którym zielona gałązka palmowa. Na głowie czarny, głęboko nasunięty na czoło biret. Brak charakterystycznych dla Jana gwiazd. Rzeźba ustawiona na niskim cokole. XVIII wiek (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Mrokocin pow. Ząbkowice Śląskie gm. Kamieniec Ząbkowicki koło nr 14
 

W centrum wsi, na niewielkiej skale, stoi przydrożna kaplica mszalna pod wezwaniem Jana Nepomucena. Wybudowana w latach 1830 - 1845 w konstrukcji szkieletowej na kamiennej podmurówce. Do wnętrza prowadzi kilka betonowych stopni. Jest to niewielki obiekt wzniesiony na rzucie zbliżonym do kwadratu, nakryty czterospadowym dachem pokrytym blachą. Ponad dach wystaje sygnaturka zwieńczona krzyżem. Kaplica posiada dwa ostrołukowo zwieńczone okna w ścianach bocznych i drzwi wejściowe. Wyposażenie kaplicy pochodzi z okresu jej budowy. Niestety kaplica jest stale zamknięta, więc istniejący w niej zapewne jakiś wizerunek JN jest nam bliżej nieznany. Obok kaplicy znajduje się kamienny krzyż pokutny (uzup: J.B. z Kłodzka)^
Doboszowice pow. Ząbkowice Śląskie gm. Kamieniec Ząbkowicki nr 77/79
 

Koło prywatnego domu, na brzegu potoku i tuż przy moście, stoi kamienna figura Jana N., remontowana około 2011 roku. Polichromia z czasu tego remontu niestety zaczyna spływać, a figura pokryła się nalotem. Robi bardzo dobre wrażenie, może z wyjątkiem cokołu, który nie jest oryginalny. Strój Jana tradycyjny (czarna sutanna, biała komża, brązowa peleryna z frędzlami i kapturem, czarne buty; czarny biret na głowie; widoczne bardzo duże wypustki kołnierzyka). Dawniej figura ta stała na moście, jednak podczas jego przebudowy w latach 50. XX wieku figurę przeniesiono i ustawiono na nowym wymurowanym otynkowanym i pobielonym dwustopniowym cokole (nad: D. Kołodziej, uzup: G.S., J.B. z Kłodzka)^
Doboszowice pow. Ząbkowice Śląskie gm. Kamieniec Ząbkowicki  
 

W kościele parafialnym pw. św. Mikołaja na przyściennej konsoli ustawiono drewnianą polichromowaną figurę św. Jana Nepomucena. Święty w birecie na głowie, w ubiorze kapłana z okresu baroku, w sutannie, komży ozdobionej koronką i gronostajowej pelerynie kanonika przedstawiony został w wyrazistym kontrapoście, w układzie figura serpentinata. Najprawdopodobniej dawniej w lewej ręce figury znajdował się krucyfiks (nad: S.Zobniów)^
Powiat Brzeg (część w X.Nyskim, 7 + 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

Okolice Grodkowa należały dawniej do X.Nyskiego
zobacz większość dzisiejszego powiatu wchodząca dawnej w skład X.Brzeskiego >>

zobacz część dzisiejszego powiatu wchodząca dawnej w skład X.Opolskiego >>^
Grodków pow. Brzeg gm. Grodków ul. Warszawska 13
 

W źródłach znalazłem zdjęcie drewnianej barokowej figury Jana N. na nastawie ołtarzowej z kościoła parafialnego św. Michała Archanioła. Potwierdziła to wizja lokalna M.O. Jest to biało-złota figura ujęta w kontrapoście, zaopatrzona w duży krzyż i biret^
- Grodków pow. Brzeg gm. Grodków ul. Elsnera 33
 

Niedaleko stawu i na prywatnej posesji (warsztat samochodowy), stoi pusta kapliczka nepomucka. Nie zachowała się figura Jana N., której nie ma tu już co najmniej od początku lat 90. Skradziona? (>>) (uwaga: kontynuować badania, potwierdzić nepomuckość kapliczki)


^
Wojsław pow. Brzeg gm. Grodków  
 

Drewniane figura Jana N. w kościele parafialnym pod wezwaniem Wszystkich Świętych. Biała, złote wykończenie szat (nad: S.Zobniów)

 

^
- Osiek Grodkowski pow. Brzeg gm. Grodków nr 45
 

Przy dawnej zachodniej bramie prowadzącej ze wsi na teren dworski stoi murowana kapliczka z niszą, a w niej była niegdyś drewniana figura Jana N. z XVIII wieku. Niestety, figura została skradziona (>>) w roku 2007 i pozostał tylko cokół z datą 1733. Była to bardzo ładna figura pomalowana na biel (twarz, peleryna, brzeg komży, befka), czerń (sutanna, biret, włosy, zarost i brwi) i błękit (komża wraz z rękawami i kołnierzem), z utrąconymi rękami, w birecie, ale już bez krzyża i aureoli (nad: M.H., uzup: S.Zobniów) (uwaga: dawniej powiat Grodków, dziś woj. opolskie)^
Osiek Grodkowski pow. Brzeg gm. Grodków nr 45
 
 

W starej murowanej kapliczce (zobacz wyżej) umieszczono nową figurę Jana N., która zastąpiła oryginalną XVIII-wieczną rzeźbę skradzioną (>>) w roku 2007. Niestety odbiega ona wyglądem od oryginału

 

^
Starowice Dolne pow. Brzeg gm. Grodków  
 

W zachodniej części wsi, za majątkiem i w dawnym parku dworskim znajduje się staw. Stoi nad nim kamienny, barokowy pomnik św. Jana Nepomucena z XVIII wieku (nad: M.H.) (uwaga: dawniej powiat Grodków, dziś woj. opolskie)^
Wierzbnik pow. Brzeg gm. Grodków  
 

150 metrów na północ od kościoła, przy drodze do Brzegu, murowana kapliczka z drewnianą figurką św. Jana Nepomucena wykonaną w manierze barokowej. Kontrapost, palma, krucyfiks, aureola (nad: M.H.) (uwaga: dawniej powiat Grodków, dziś woj. opolskie)

 

^
Więcmierzyce pow. Brzeg gm. Grodków  
 
 

XVIII-wieczny kamienny polichromowany Jan N. o ciekawej fryzurze, chroniony metalowym daszkiem (uwaga: dziś woj. opolskie)

 

^
¿Kopice pow. Brzeg gm. Grodków  
 
 

Jest tu kapliczka nepomucka, nie wiadomo czy zachowała się figura Jana N. (uwaga: należy zweryfikować. )

 

^
Bogdanów pow. Brzeg gm. Grodków  
 
 

W kościele filialnym św. Stanisława Biskupa znajduje się czarno-biała figura Jana N. (nad: Arkadoo) (uwaga: dziś woj. opolskie)

 

^
Powiat Strzelin  (część należąca do X.Nyskiego, 5)

zobacz na mapie Google (>>)

 

Do X.Nyskiego należał północno-wschodni skraj dzisiejszego powiatu - gmina Wiązów.
Zobacz część powiatu leżącą w X.Wrocławskim >>

Zobacz część powiatu leżącą w X.Brzeskim >>


 

^
Wiązów-Biskupice powiat: Strzelin gm: Wiązów  ul. Daszyńskiego 3
 

W tej części Wiązowa, która niegdyś była samodzielna miejscowością (Biskupia Wieś, Bischofsdorf, Bischwitz b. Wansen), stoi kamienny Jan N. z 1818 roku przy moście obok młyna, na nowszym ceglanym cokole. Miał kiedyś aureolę, lecz najwyraźniej odpadła lub została utrącona, tak zresztą jak górne ramię krzyża. Najpewniej fundowana przez właścicieli młyna (nad: M.H., uzup: S.Zobniów)^
Wiązów powiat: Strzelin gm: Wiązów ul. Kościelna
 

Kamienna figura Jana N. z resztkami polichromii, z krzyżem, na cokole, ustawiona na placyku pod rozłożystym kasztanem w sąsiedztwie kościoła parafialnego św. Mikołaja. Święty z odkrytą głową, w typowym stroju kapłana w sutannie, komży z ozdobną koronką, rokietą kanonika i narzuconym na wierzch mantoletem z kapturem, adoruje trzymany na prawym ramieniu krucyfiks spod którego wyłania się palma męczeństwa. Święty lewą ręką przyciska do piersi biret. Figura przedstawiona w wyrazistym kontrapoście, z lewą stopą usytuowaną na książce (symbolu uczonego teologa) ustawiona jest na dwustopniowym cokole. Dolny cokół z wydatnym gzymsem posiada fragment metalowego wysięgnika latarni poniżej której znajdowała się dawniej inskrypcja fundacyjna. Figura ufundowana w 1757 roku przez proboszcza Franza Zünna, kanonika nyskiego (nad: M.H., uzup: S.Zobniów). Zatarty napis na cokole głosił niegdyś (wg H. Hoffmanna):

Franc(iscus) Zünn S(acri)
R(omani) I(mperi)
Eques de Zünnen Burg
Can(ononicus) Niss(ensis) f(ieri) f(ecit) 1757


^
Wiązów powiat: Strzelin gm: Wiązów  ul. Kościelna
 
W prezbiterium kościoła św. Mikołaja, po lewej stronie ołtarza głównego, na przyściennej konsoli, ustawiono drewnianą, barokową figurę św. Jana Nepomucena (nad: S.Zobniów)


^
Stary Wiązów powiat: Strzelin gm: Wiązów  
 

koło kościoła św. Floriana kamienny Nepomuk w aureoli, na baniastym cokole zdobionym girlandami, który z kolei ustawiony jest na prostokątnym, opatrzonym płaskorzeźbami i girlandami słupie, ufundowany przez tutejszego wójta Josepha Hansela  z 1811 roku przy cmentarzu kościelnym. Na obłym cokole scena pielgrzymki do Starej Boleslavi. Z tyłu inskrypcja:

Errichtet
von Joseph
Hansel
gewesenen Erb- und Gerichts
Scholtzen Algier
1811


^
Częstocice pow. Strzelin gm. Wiązów DK 39
 

W kościele św. Barbary, na przyściennej konsoli z napisem ORA PRO NOBIS i na zielonej podstawie, stoi drewniana polichromowana figura Jana N. Silny kontrapost, na szyi medalion, w rękach duży nowy krzyż nieprawidłowo umieszczony - poza Jana wskazuje, że oryginalnie leżał on na prawym przedramieniu. Nad rzeźbą do ściany przymocowano dwa tłuste aniołki (nad: S.Zobniów)


 


  Źródła>>
^
@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©