Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Wielkopolska > województwo sieradzkie >
powiaty: sieradzki, szadkowski, piotrkowski, radomszczański oraz Ziemia Wieluńska (powiaty: wieluński i ostrzeszowski)

NEPOMUKI SIERADZKIE


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW
 

>> zobacz stronę Janów Wielkopolskich
>> zobacz stronę Janów Mazowieckich

>> zobacz stronę Janów Małopolskich

>>> Nepomuk Radomszczański
>>> Nepomuk Radomszczański 2


>>> album "Obrazy ludowe"

>>> album "Kapliczki i krzyże
       przydrożne
" z 1958 roku

>>> album "Pejzaż frasobliwy"

Przedstawiam tutaj Nepomuki z historycznego obszaru dawnego województwa sieradzkiego, części Prowincji Wielkopolskiej. Inaczej mówiąc - Jany Ziemi Łódzkiej. (Radomsko, Piotrków Trybunalski i okolice) - a to dlatego, że nie uznaję dominacji nowotworu Miasta Łodzi, który wyrósł w środku Polski w XIX wieku

NEPOMUKI SIERADZKIE W

....współtwórz tę mapę!....

 


Posłuchaj:
 
THURI Frantisek Xaver
Cantata honorem
sancti Joani Nepomuceni
- choral


Województwo Sieradzkie
wraz z Ziemią Wieluńską (>>)

(139 + 13)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE (do uzupełnienia)


 POWIATY (do uzup.):


 MIEJSCOWOŚCI (do uzup.):


Gloger, 1903:
Województwo Sieradzkie na północ graniczyło z Kaliskiem i Łęczyckiem. Od tego ostatniego stanowiła granicę rzeka Ner, prawie na całej swej długości. Wschodnią granicę od województwa Sandomierskiego stanowiła rzeka Pilica od Koniecpola aż po Białobrzegi. Na południe graniczyło województwo Sieradzkie z Krakowskiem, a część tej granicy tworzyła rzeka Liczwarta, dopływ Warty. Na zachodzie leżały księstwa śląskie.

Województwo Sieradzkie obejmowało przestrzeni mil kwadratowych 162 i składało się z 4, mniej więcej równomiernych powiatów: Sieradzkiego, Szadkowskiego, Piotrkowskiego, i Radomskiego czyli Radomskowskiego. Ziemia zaś Wieluńska, wzdłuż granicy śląskiej ciągnąca się, miała przestrzeni mil kwadratowych 501/2 i podzielona była na dwa powiaty: większy Wieluński i znacznie mniejszy Ostrzeszowski (...) Herb województwa przedstawiał pół orła czarnego w czerwonem polu i pół lwa czerwonego w żółtem polu, w koronie złotej, pokrywającej obie głowy (...) Województwo Sieradzkie miało przywilej używania do pieczęci laku czerwonego, co tylko samym panującym służyło, a to w nagrodę, że obywatele sieradzcy, w czasie wojny z Krzyżakami, wsparli dzielnym posiłkiem Łęczycanów i odzyskali stracone przez nich chorągwie. Województwo Sieradzkie i Łęczyckie, za swój mundur obywatelski przyjęło kontusz karmazynowy, wyłogi granatowe i żupan biały.

Uwaga: miasto Sulejów należało do woj. sieradzkiego, natomiast opactwo cystersów, dziś w granicach miasta - do d.woj. sandomierskiego (>>). Z kolei dzielnica Mstowa - Wancerzów to sieradzkie, a główna część miasta należała do d.woj. krakowskiego (>>)


^
Powiat Sieradz (18 + 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 
 • Sieradz (gm. i pow. Sieradz, ): w krużgankach klasztoru dominikanów św. Stanisława Biskupa jest obraz św. Jana Nepomucena z XVIII wieku

 • Sieradz (gm. i pow. Sieradz, ): w tym samym kościele św. Stanisława Biskupa jest ołtarz Jana N. z rzeźbą i obrazem

 • Sieradz (gm. i pow. Sieradz, ): na ambonie kolegiaty Wszystkich Świętych dostrzec można polichromowaną figurę Jana N. ze złotym krzyżem w ręku (nad: J.B., H.J., J.W.)

 • Charłupia Mała (gm. i pow. Sieradz, ): przy ulicy ks. Jana Radzymińskiego (dojście ścieżką koło domów nr 9-11),  na kopcu nad rzeką Mesznik (Myja), stoi figura Jana N. umieszczona na ceglanym cokole. Figura nie jest w najlepszym stanie - mocno uszkodzony jest krucyfiks, głowa była zapewne naprawiana i pozbawiono ją zarostu, z korpusu złazi farba (nad: M.Muryn)

 • Kuśnie (gm. i pow. Sieradz, ): na skraju wsi murowana barokowa kaplica z XVIII wieku zwieńczona kopułą, pod wezwaniem Jana Chrzciciela. Jest to pozostałość po dawnym założeniu dworskim. Na zewnętrznej ścianie, nad wejściem i świetlikiem, umieszczono na wsporniku drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z krzyżem w ręku, zresztą ułożonym nieprawidłowo i niezgodnie z zamysłem rzeźbiarza. Rzeźbę chroni półkolisty daszek wtopiony w dach kaplicy (nad: H.Jakóbczak)
 

JN-sieradzkie-Wrząca: Jan N. w kapliczce koło dworu (fot: M.K.)JN-sieradzkie-Wrząca: Jan N. w kapliczce koło dworu (fot: M.K.)
JN-sieradzkie-Wrząca: Jan N. w kapliczce koło dworu (fot: M.K.)
 • Wrząca (gm. Błaszki, pow. Sieradz, ): przed wjazdem do bramy majątku Gruszczyńskich stoi kapliczka nepomucka, z drewnianą figurą Jana N., o uszkodzonych dłoniach, która wygląda na baaardzo starą, drewnianą rzeźbę

 • Gruszczyce (gm. Błaszki, pow. Sieradz, ): w kościele ołtarz główny późnobarokowy o dekoracji rokokowej z obrazem św. Stanisława Biskupa Męczennika z XVIII wieku i z rzeźbami rokokowymi św. Jana Nepomucena i św. Antoniego (nad: J.D.)

 • Kalinowa (gm. Błaszki, pow. Sieradz, ): przy bramie kościoła św. Magdaleny stoją barokowe rzeźby Jana Nepomucena i Floriana (nad: J.D.)^
Kamienna Wieś (d. Kamienna) pow. Sieradz gm. Błaszki  
 

W drewnianym kościele św. Trójcy w zwieńczeniu ołtarza umieszczono obraz św. Jana Nepomucena, z drugiej połowy XVIII wieku wykonany w drewnie polichromowanym^
Kliczków Mały pow. Sieradz gm. Brzeźnio  
 

Jest tu drewniany kościół pw. Jana N. z 1764 roku, wystawiony w miejsce zużytego poprzedniego kościoła przez dziedzica Rocha Tarnowskiego, a w nim zapewne co najmniej jeden wizerunek JN

 

^
Kliczków Mały pow. Sieradz gm. Brzeźnio nr 38c
 

Niedaleko dworu i stawu znajduje się murowana kapliczka z rzeźbą św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku^
Złoczew pow. Sieradz gm. Złoczew ul. Błaszkowska
 

W północno-wschodnim narożniku terenu sióstr kamedułek, przy cieku wodnym, znajduje się stara kapliczka z 1865 roku (zobacz niżej). Ustawiona na profilowanym słupie klatka mieści, na miejscu starej skradzionej, nową figurkę Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
- Złoczew pow. Sieradz gm. Złoczew ul. Błaszkowska
 
 

W północnej części posiadłości sióstr kamedułek znajduje się stara kapliczka z 1865 roku. W niej była kiedyś stara figurka Jana N. Skradziona (>>) po II Wojnie Światowej (zobacz też wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
Uników pow. Sieradz gm. Złoczew  
 
 

W kościele rokokowa rzeźba św. Jana Nepomucena pochodząca najprawdopodobniej z poprzedniego kościoła, rozebranego w 1870 roku

 

^
Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna 
 

 

Na przyporze muru klasztoru bernardynek (dziś benedyktynek, zobacz niżej), stojącym na skarpie doliny Warty, do zobaczenia była do niedawna bardzo sympatyczna kamienna figura Jana N. Dosyć krępa, ale proporcjonalna sylwetka, polichromia, biret. Niestety figury już nie ma na jej miejscu! Jan został rozbity przez chuliganów. Jedna z sióstr skrzętnie zebrała rozbite części, które czekają na renowację. Przydałoby się jakieś wsparcie miłośników JN, tym bardziej, że pochodzi podobno z okolic 1775 roku!^
¿ Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna
 

W kościele św. Józefa przy klasztorze bernardynek (dziś benedyktynek, zobacz wyżej) stojącym na skarpie doliny Warty, przy lewym ołtarzu bocznym stoi bardzo sympatyczna drewniana polichromowana figura odziana w szaty kanonika. Układ rąk (lew dłoń nieco uszkodzona) zdaje się wskazywać, że mogła niegdyś dzierżyć w nich krzyż. Łowca Nepomuków musi być jednak czujny. Jedno spojrzenie w dół ... ten ksiądz jest bosy! Wizerunki Jana N. bez butów są absolutnie unikalne (zob. Osijek, Chorwacja >>)! Gdyby nie ten szczegół, to nawet brak zarostu nie wzbudzałby większych wątpliwości. W tej sytuacji jednak prawdopodobnie pozostaje jedynie odpowiedzieć na pytanie kto to jest, jeśli nie Nepomucen?


^
Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna
 

W zakrystii kościoła św. Józefa przy klasztorze bernardynek (dziś benedyktynek, zobacz wyżej)  jest obraz Jana N. (nad: JJK)


^
Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna
 

W kościele NMP bernardynów (zobacz też niżej), w ołtarzu przy północnym filarze nawy, stoi figura Jana N. Jan jest biały, ze złoconym biretem, krzyżem i wykończeniami szaty. XVIII wiek^
Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna
 
 

W tym samym kościele NMP bernardynów (zobacz wyżej), w kruchcie, jest ołtarz boczny, a w nim rzeźba Jana N. ustawiona na tle rokokowego, iluzjonistycznie malowanego ołtarza


^
Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna
 
 

W tym samym kościele NMP bernardynów (zobacz wyżej), w kruchcie, w tym samym rokokowym iluzjonistycznym ołtarzu, jest też obraz Jana N. z II połowy XVIII wieku


^
¿ Warta pow. Sieradz gm. Warta ul. Klasztorna
 

Na zewnętrznej fasadzie tego samego kościele NMP bernardynów (zobacz wyżej), w umieszczonych wysoko niszach stoją trzy figury, z których jedna może być podejrzana o nepomuckość. Z powodu odległości i małych rozmiarów trudno to określić jednoznacznie (uwaga: sprawdzić)


^
Powiat Pajęczno
(część w d.woj. sieradzkim, poza Z.Wieuńską, 6)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz Nepomuki w części powiatu położonej w Ziemi Wieluńskiej d.woj. sieradzkiego (>>) • Nowa Brzeźnica (gm. Nowa Brzeźnica, pow. Pajęczno): w murowanej bielonej kapliczce, przy drodze 483, za mostkiem, niewielka figurka JN, również pobielona

 • Dworszowice Kościelne (gm. Nowa Brzeźnica, pow. Pajęczno, )*: przepiękny drewniany polichromowany Jana N. z pękniętą twarzą, lekko wykręcony w murowanej bielonej kapliczce (nad: JJK)

 • Dworszowice Kościelne (gm. Nowa Brzeźnica, pow. Pajęczno, )*: w kościele figura Jana Nepomucena z XVIII wieku

 • Dubidze (gm. Nowa Brzeźnica, pow. Pajęczno, )*: murowana kapliczka na skrzyżowaniu drogi za zjazdem na Wolę Jankowską, wewnątrz polichromowana statyczna figura JN z końca XIX lub początku XX wieku, być może wytworzona w zakładzie Schafferów (nad: JJK)

 • Rząśnia (gm. Rząśnia, pow. Pajęczno): kapliczka z drewniana polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena, późny barok (wpis do rejestru zabytków PKZ 156 PSOZ 6600/46/92), najprawdopodobniej w sąsiedztwie kościoła św. Jana Chrzciciela, na wyposażeniu którego formalnie się znajduje

 • Strzelce Wielkie (gm. Strzelce Wielkie, pow. Pajęczno, woj. łódzkie, )*: przy ul. Częstochowskiej 28 murowana i pobielona kapliczka z bardzo ładną figurą Jana N., drewnianą i polichromowaną (nad: JJK)

^
Powiat Radomsko (część w d.woj. sieradzkim, 15 + 3)

zobacz na mapie Google (>>)

 

wschodni skrawek dzisiejszego powiatu radomszczańskiego należał dawniej do woj. sandomierskiego (>>), a z kolei rąbek południowy - do woj. krakowskiego (>>)


^
Radomsko pow. Radomsko gm. Radomsko ul. Piłsudskiego
 

W parku miejskim, noszącym od niedawna nazwę Park Świętojański, przy zasilającej staw parkowy rzeczce stoi kamienna rzeźba Jana N. z 1831 roku. Zniszczona przez Niemców w roku 1940 wróciła na swe miejsce sześć lat później. Więcej na ten temat w artykule A. Sankowskiego. Są tam zdjęcia autorstwa Jacka Łęskiego. W lipcu 2005 figura, niedawno starannie odremontowana, straciła głowę za sprawą nocnych wandali-balangowiczów. Szkodę naprawiono^
Radomsko pow. Radomsko gm. Radomsko ul. Piłsudskiego 
 

Naprzeciwko komendy policji stoi murowana tynkowana kapliczka z roku 1866, w której odnaleźć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z dużym krzyżem w rękach. Rzeźba była dwukrotnie kradziona, z tego raz wrzucono ją do Radomki. Nosi też ślad przecięcia dłutem po działaniach poszukiwacza złota (!). Więcej na ten temat w artykule autorstwa A. Sankowskiego. Zawiera zdjęcia figur autorstwa Jacka Łęskiego^
Radomsko pow. Radomsko gm. Radomsko ul. Brzeźnicka 205
 

Na posesji państwa Kowalików stoi murowana kapliczka o dwuspadowym daszku z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. Jej historię opowiada artykuł autorstwa Zofii Gzik (Gazeta Radomszczańska, 13.07.2000)^
- Brodowe pow. Radomsko gm. Ładzice E75 
 

Nad strugą, po wschodniej stronie drogi, stoi murowana, pomalowana na różowo kapliczka ponepomucka. Figura Jana N. została skradziona (>>) w niewiadomym czasie i zastąpiła ją szablonowa figurka MB^
Przerąb pow. Radomsko gm. Masłowice  
 

Piękna barokowa kamienna figura Jana N. ustawiona na ornamentowanym cokole, przy drodze, stawie i mostku na Luciąży. Kartusz z datą A.D. 1777. Obiekt był pomalowany na rozkoszne lila kolorki, ale kiedy w końcu października 2017 roku wrócił po renowacji na swoje miejsce, z dawnych kolorów nie zostało ani śladu. Wykonano go z piaskowca pochodzącego z pobliskiej góry Chełmo. Remont polegał na oczyszczenia oraz usunięcia przemalowań, plam i wtórnych reperacji konieczne było m.in. sklejanie spękań i rekonstrukcja brakujących elementów, założenie powłoki hydrofobowej, izolacji i stabilizacji fundamentów. Finansowanie - Starostwo Radomszczańskie, wykonanie - specjalistyczna łódzka firma, koszt - 35 tys. zł. Zmienił się kształt cokołu, który został wydłużony i pojawiły się na nim cztery (!) gwiazdy oraz napis "JOANES NEPOMV / CENVS". Wygląda na to, że ta operacja to nie odtworzenie stanu poprzedniego, a nowa kreacja, mocno dyskusyjna choć wykonana z klasą, mająca na celu podwyższenie obiektu ochlapywanego dotąd przez jadące drogą pojazdy. Dlatego również dodano nowe stopnie i elementy podstawy (nad: Ciocia Irenka, uzup: Pietrosul)^
  Chełmo pow. Radomsko gm. Masłowice  
 

Kamienna figura Jana N. Barokowa, bardzo urodziwa, polichromowana, choć niezbyt fachowo. Figura stoi przy drodze prowadzącej z Chełma do wsi Granice (gdzie łączy się z drogą Radomsko Przedbórz), po jej zachodniej stronie, około 150-200 m na północ od kościoła, na północnym brzegu niewielkiego cieku. Rzeźba dość nieudolnie polichromowana (polichromia zniszczona) stoi na pozbawionej bazy kolumnie. Głowica o echinusie zdobionym wolutowo zakończonymi draperiami. Na płaskim, czworokątnym abakusie niski postument„ozdobiony” plastikowymi kwiatami.. Święty stojący w lekkim kontrapoście, ubrany w sutannę, komżę i mozzettę, z biretem na głowie. Prawa ręka trzyma nasadę belki diagonalnie przechodzącego w poprzek piersi krucyfiksu, lewa przyciska go do piersi. Rzeźbie utrącono, a następnie dość nieudolnie ponownie przymocowano głowę (nad: Ciocia Irenka, uzup. J.P.)^
Wielgomłyny pow. Radomsko gm. Wielgomłyny  
 

XVIII-wieczny kamienny Jan N. na cokole ze spływami i z pałąkiem latarni umarłych, w birecie i z krzyżem, ustawiony w czymś w rodzaju barokowej fontanny. Remontowany w 2006 roku, kiedy to stracił polichromię, lecz odzyskał klasę i wyjątkową elegancję (nad: Tomek z Krakowa)
^
  Odrowąż pow. Radomsko gm. Wielgomłyny  
 
  Na skraju parku dworskiego znajduje się kapliczka przykryta gontem. Pochodzi z początku XIX wieku i jako jedna z ostatnich w regionie posiada dzwonniczkę - sygnaturkę. Z kapliczką związana jest legenda o ukrytych w jej wnętrzu skarbach, które zrabował niewierny służący z pobliskiego dworu. We wnęce kapliczki znajduje się drewniana, zabytkowa rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX wieku
 

^
  Gosławice pow. Radomsko gm. Kodrąb  
 
Kapliczka św. Jana Nepomucena z drewnianą polichromowaną figurą


^
  Kamieńsk pow. Radomsko gm. Kamieńsk  
 
Przy na cmentarzu przy kościele parafialnym, na stożkowym cokole wykonanym z kamieni polnych połączonych grubą spoina, stoi kamienna polichromowana figura Jana N. Krępą postać Świętego zaopatrzono w aureolę i krucyfiks (nad: J.P.)


^
Gidle pow. Radomsko gm. Gidle Pl. Dominikański
 

Nepomucki wizerunek z sanktuarium gidelskiego jest ludowym obrazkiem malowanym olejem na desce. Jan N. trzyma krzyż i palmę, ma biret i aureolę. W tle naiwno-urocze wyobrażenie scen Topienia na Moście Karola i Wyłowienia Zwłok Jana. Całość bardzo kolorowa

 

^
- Gidle pow. Radomsko gm. Gidle ul. Kartuzka 52
 

Przed późnobarokowym kościołem parafialnym MB Bolesnej z 1754 roku, przy mostku na Kanale Lodowym jest miejsce, które swego czasu zakwalifikowałem jako ponepomuckie. Stoi tam pusta murowana kapliczka domkowa z 1896 roku. Potwierdzenie przyszło lata później. Według informacji uzyskanej od mieszkańców z okolicznych domów przez S.Zobniowa, figurka Jana N. z tej kapliczki została skradziona (>>) w 1995 roku (uzup: S.Zobniów)^
Michałopol pow. Radomsko gm. Gidle  
 
 

Przydrożna kapliczka ze skromnym ludowym Nepomukiem w bliskości Kanału Lodowego. Kilkadziesiąt metrów na południowy wschód od tego miejsca biegnie granica z dzisiejszym woj. śląskim

 

^
Zabrodzie pow. Radomsko gm. Gidle  
 

Przy mostku na Kanale Lodowym i rozwidleniu dróg do Ciężkowic, Grabów i Zabrodzia stoi skromna kapliczka z białej cegły, z szablonową (warsztat Schaeferów z Piekar Śląskich?) (zobacz >>) figurą Jana N. wewnątrz (nad: B.K.)^
- Żytno pow. Radomsko gm. Żytno  
 

Niedaleko miejscowości Żytno, przy przecięciu drogi do Bugaja ze strugą, stoi bielona murowana kapliczka wnękowa, z dwuspadowym daszkiem zwieńczonym metalowym krzyżem, zamknięta kratą. Oryginalna drewniana polichromowana XIX-wieczna rzeźba Jana N. została skradziona (>>) w latach 90. XX wieku. Obecnie zastąpił ją inny Nepomuk (zobacz niżej)

 

^
Żytno pow. Radomsko gm. Żytno  
 

Dzięki dokumentacji fotograficznej istniała możliwość odtworzenia brakującej postaci skradzionego (>>) Jana N. (zobacz wyżej) i umieszczenia go w starej murowanej kapliczce. Nowy obiekt odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Współczesna (2009) figura autorstwa Wojciecha Nagórskiego ze Zduńskiej Woli została wykonana w manierze baroku ludowego, z lekko wydłużonymi proporcjami. Wyrazista polichromia. Uroczystość poświęcenia odbyła się 10 września 2009

 

^
  Łazów pow. Radomsko gm. Żytno  
 

Bielona murowana kapliczka z polichromowaną figurą Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Jasień pow. Radomsko gm. Kobiele Wielkie  
 

Na grobli między stawami stoi murowana domkowa malowana czasem na żółto i niebiesko, a czasem na niebiesko-biało kapliczka z dwuspadowym daszkiem. Wewnątrz, za zwieńczonymi półokrągło drzwiami i zasłonką, stoi polichromowana figura Jana N. w birecie, z krzżem na prawym ramieniu^
Powiat Częstochowa (część w d.woj. sieradzkim, 8 + 2)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz leżącą za Wartą część powiatu należącą dawniej do woj. krakowskiego (>>) • Mykanów (gm. Mykanów, pow. Częstochowa, woj śląskie): późnobarokowa, kamienna figura św. Jana Nepomucena pochodzi z 1808 roku. Jej pochodzenie ma na pewno związek z ciągiem, dawnych stawów folwarcznych, przy których ją ustawiono

 • Lubojna (gm. Mykanów, pow. Częstochowa, woj śląskie): przy głównej drodze nr 483 stoi biała murowana kapliczka o formach nieco neogotyckich, wewnątrz ludowa drewniana figura Jana N. Uroczy wyraz twarzy, wywinięty skraj peleryny, prawa ręka trzyma krzyż i palmę, lewa rozłożona szerokim gestem

 • Jamno (gm. Mykanów, pow. Częstochowa, woj śląskie, ): kapliczka murowana z pierwszej połowy XIX w., z ludową rzeźbą św. Jana Nepomucena • Mstów-Wancerzów (gm. Mstów, pow. Częstochowa, woj. śląskie, ): w kościele klasztornym kanoników regularnych, w ołtarzu przy  łuku tęczowym, polichromowana złota figura Jana N. w kontrapoście, gołogłowa i z pustymi rękami rozłożonymi w tanecznym geście. Połowa wieku XVIII (uwaga: kapliczka Jana N. z samego Mstowa, jako leżącego już w dawnym województwie krakowskim (>>), zanotowana jest na stronie Nepomuków Małopolskich >>)

  • Kłomnice (gm. Kłomnice, pow. Częstochowa, woj. śląskie, ): przy głównej drodze miejscowości, ul. Częstochowskiej, na rogu Zdrowskiej, stoi murowana biało-błękitna kapliczka kryta czterospadowym blaszanym dachem. W półokrągłych wnękach stoi polichromowana św. Jana Nepomucena z XIX wieku oraz mała figurka Floriana (>>)

 • Garnek (gm. Kłomnice, pow. Częstochowa, woj. śląskie, ): przy wjeździe do wsi od strony Karczewic, po wschodniej stronie Warty, naprzeciw drewnianego młyna, stoi piękna drewniana kapliczka z takąż polichromowaną figurą Jana N. w malowanej na błękitno wnęce, na nieco dziwacznym cokole (nad: B.K.)
^
Zawada pow. Częstochowa gm. Kłomnice ul. Częstochowska
 

Kapliczka Św. Jana Nepomucena przy moście nad Wartą, z roku 1837. Wewnątrz, za kratą, polichromowana figura Jana N. • - Dąbrowa Zielona (gm. Dąbrowa Zielona, pow. Częstochowa, woj. śląskie): po pewnej wycieczce nepomuckiej zapisałem, jako efekt oględzin: za wsią, jest ewidentne miejsce ponepomuckie - pusta kapliczka przy rzeczce, niedaleko mostku. Kilka lat później znalazłem potwierdzenie intuicyjnego stwierdzenia - zdjęcie z lat 50. w pewnej książce poświęconej sztuce ludowej. Była tu niegdyś drewniana kapliczka w formie wydłużonego domku, z dwuspadowym daszkiem zwieńczonym krzyżem. Wewnątrz, pod trzema arkadkami, drewniana barokowo-ludowa figura Jana N. Tak więc wyczułem - bez żadnych wskazówek - nepomuckość tego miejsca. Wątpliwa satysfakcja - wolałbym aby nadal była tam figura. Co się z nią stało? Kiedy zniknęła?

 • - Święta Anna (gm. Dąbrowa Zielona, pow. Częstochowa, woj. śląskie): za wsią, jest ewidentne miejsce ponepomuckie: pusta kapliczka przy rzeczce, niedaleko mostka

 


 • Koniecpol (gm. Koniecpol, pow. Częstochowa): obok mostku przy rzeczce stoi spora murowana domkowa kapliczka zaopatrzona w sygnaturkę z miedzianej blachy. Wewnątrz duża polichromowana ładna figura Jana N. z krzyżem w rękach (nad: B.K.)


^
Powiat Turek (4)

zobacz na mapie Google (>>)

 


^
Grzymiszew pow. Turek gm. Tuliszków DK72 / Lipowa
 

Na rozstajach kamienna polichromowana figura Jana N. Jest bardzo błyszcząca, całkiem jakby była zrobiona z porcelany. Jan ma zamknięte oczy, aureolę ozdobioną sztucznymi kwiatami, a krucyfiks oburącz przyciska do piersi. Niedawno obiekt ten podany został renowacji. Z cokołu zniknął napis, całość otynkowano^
Piętno pow. Turek gm. Tuliszków  
 

W parku dworskim, na wysepce na stawie do którego prowadzi drewniany mostek, stoi kamienna polichromowana figura Jana N. Ustawiono ją wtórnie na dużym głazie narzutowym, na którym również umieszczono tabliczkę z napisem "Św. Janie / Nepomucenie / miej nas w opiece". Jan w prawej ręce trzyma palmę, lewa jest pusta. Układ dłoni wskazuje jednak, że w prawej tkwił niegdyś krzyż, a palmą była w lewej. Obiekt wyremontowano w grudniu 2016 roku. Będzie odbywać się tutaj coroczna impreza pod nazwą "Nepomuki" - pierwsza edycja miała miejsce w ostatnią niedzielę czerwca 2018

 

^
Władysławów pow. Turek gm. Władysławów Rynek
 

W tej miejscowości na granicy województw kaliskiego i sieradzkiego jest kamienna rokokowa figura Jana N. ustawiona w 1752 roku (data na dole cokołu) z fundacji hr. Gurowskiego, właściciela miejscowości. Bardzo ciekawy baniasty wydłużony cokół z płaskorzeźbą św. Wawrzyńca. Uszkodzona aureola i oczy, które robią wrażenie wyłupiastych przez niefachową polichromię. W roku 1867 dokonano renowacji rzeźby (uzup: S.Zobniów)^
Żuki pow. Turek gm. Turek DK72
 

Drewniany polichromowany Jan N. w murowanej kapliczce pięknie się prezentuje na tle kominów elektrociepłowni Turek. Tablica upamiętnia odbudowę po zniszczeniu przez Niemców:

NIEMCY ZNISZCZYLI
 MY NA CHWAŁĘ BOGU
ODBUDOWALI
PRACOWNICY MAJĄTKU
ŻUKI 1945 R
^
Powiat Piotrków Trybunalski (28 + 2)

dziś w województwie łódzkim

zobacz na mapie Google (>>)

 


^
Piotrków Trybunalski pow. Piotrków Trybunalski gm. Piotrków Trybunalski ul. Pijarska
 

Barokowa złota figura Jana N. w drugim po lewej stronie ołtarzu bocznym kościoła jezuickiego (przejściowo pijarskiego) św. Franciszka Ksawerego.

[-] W innym ołtarzu jest tu figura, która bywa podejrzewana o nepomuckość, jednak atrybut w postaci czaszki deptanej stopą świętego wskazuje, z prawie 100% pewnością, na inną identyfikację (uwaga: jest możliwe, że figury z ołtarza głównego były w 2013 roku przestawione z powodu prac konserwatorskich)  (uzup: B.K., E.Ochmański)^
Piotrków Trybunalski pow. Piotrków Trybunalski gm. Piotrków Trybunalski ul. Pijarska
 

W kaplicy bocznej poświęconej Janowi Nepomucenowi kościoła jezuickiego św. Franciszka Ksawerego znajduje się późnobarokowy ołtarz Jana N. z lat 1771-77. W zwieńczeniu znalazły się obłoki z aniołkami i adorowany przez nie gwiezdny krąg. Poniżej kartusz z napisem: "SANCTO IOANNI NEPOMUCENO PATRONO FAMA PERICO : TANTI VM." ("Świętemu Janowi Nepomucenowi patronowi tych którzy znajdują się w zagrożeniu"). Głównym elementem jest barokowy olejny obraz św. Jana Nepomucena.

W jednym ze źródeł znalazłem informację o istniejącym w Piotrkowie Trybunalskim Bractwie św. Jana Nepomucena (zobacz >>), być może związanym z tą właśnie kaplicą^
Piotrków Trybunalski pow. Piotrków Trybunalski gm. Piotrków Trybunalski ul. Pijarska
 

W kaplicy bocznej poświęconej Janowi Nepomucenowi tego samego kościoła jezuickiego św. Franciszka Ksawerego (zobacz też wyżej) jest polichromia sprzed 1769 roku, ze scenami z życia Jana N.

[-] Na sklepieniu nawy głównej wymalowano podobną do Jana N. postać księdza w stule spowiednika w scenie Apoteozy, jednak stan zachowania nie pozwala na jego identyfikację. Niewidoczne są atrybuty - prócz palmy męczeńskiej - trzymane zapewne przez liczne aniołki. Jest to zapewne któryś ze świętych jezuickich, najprawdopodobniej - ze względu na wezwanie kościoła - Franciszek Ksawery. Polichromia ta wykonana była przez Andrzeja Ahorna i Jana Raynera^
Piotrków Trybunalski pow. Piotrków Trybunalski gm. Piotrków Trybunalski ul. Starowarszawska / Farna
 

Niewielka lecz urocza polichromowana kamienna rzeźba Jana N. ustawiona we wnęce zewnętrznej fasady wieży kościoła farnego św. Jakuba^
Piotrków Trybunalski pow. Piotrków Trybunalski gm. Piotrków Trybunalski ul. Rycerska
 

W krużgankach dawnego klasztoru przy kościele  NPM Śnieżnej  – dawniej dominikanek - znajduje się wizerunek Jana N. Jest to część polichromii powstałych w latach 1676-1689, zamalowanych w roku 1869, i odsłoniętych w 1953, konserwowanych w 1984 roku. Data powstania akurat wizerunku Jana N. wymaga zbadania i potwierdzenia, jako wyjątkowo wczesna. Najbardziej prawdopodobne jest, że akurat ten fragment malowideł powstał później (uwaga: należy zweryfikować w źródłach datę powstania) (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Piotrków Trybunalski pow. Piotrków Trybunalski gm. Piotrków Trybunalski ul. Jerozolimska 3
 

Murowana dwukondygnacyjna kapliczka,  we wnętrzu której rezyduje figurka św. Jana Nepomucena. Kapliczka postawiona w końcu XIX wieku na skrzyżowaniu traktu śląskiego z sulejowskim przy ulicy Sulejowskiej 1, w 1979 roku została przeniesiona na obecne miejsce. W dniu 09.08.1960 roku pod tą kapliczką (w jej pierwotnej lokalizacji) zginęli dwaj funkcjonariusze Komendy Ruchu drogowego Milicji Obywatelskiej zastrzeleni przez bandytę Lecha (uwaga: należy zweryfikować na miejscu) (nad: H.Jakóbczak, za mapa.piotrkow.pl)

 
 • Gorzkowice (gm. Gorzkowice, pow. Piotrków Trybunalski): ceglana kapliczka wnękowa z drewnianą figurą Jana N. w stylu ludowym, w uroczym kontrapoście, w uszkodzonej aureoli, pomalowaną na biel i czerń, za bielonym płotkiem

 • Plucice (gm. Gorzkowice, pow. Piotrków Trybunalski): ceglana kapliczka wnękowa z figurą Jana N. za szybą, polichromowaną, o czerwonej mozzetcie

 • - Cieszanowice (gm. Gorzkowice, pow. Piotrków Trybunalski): na wyspie na stawie stoi zrujnowana i pusta kapliczka - najprawdopodobniej ponepomucka (uwaga: wezwanie kapliczki nie potwierdzone)

 

 • Grobla (gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj łódzkie): oryginalnym obiektem, stojącym tu do niedawna, była klasyczna, monolityczna kapliczka słupowa z charakterystyczną, wyciosaną w pniu wnęką, w której mieściła się figura św. Jana Nepomucena. Kapliczka z II połowy XIX wieku wykonana była z drewna liściastego, z wyraźnie zarysowanym podziałem. Podstawa to cokół z półażurową wnęką. Górną część stanowiła pełna latarnia zakończona czterospadowym daszkiem. Na słupie przybita była drewniana mała kapliczka skrzynkowa (wykonana z deseczek), do której wkładano święte obrazki i sztuczne kwiaty. Nowy obiekt nawiązuje w pełni do oryginału. Najważniejszą część stanowi wnęka, w której znajduje się prawie metrowej wysokości rzeźba przedstawiająca jednego z najpopularniejszych patronów w Polsce - św. Jana Nepomucena. Nad figurą, w górnej części kapliczki został wyryty napis "Święty Jan Nepomucen". Z czterech stron w zwężeniu latarni widnieje rozeta (gwiazda heksapentalna) - prasłowiański symbol solarny. Nowa kapliczka - poprzez lokalizację i wybór patrona - ponownie wpisuje się w urokliwy krajobraz, chroniąc mieszkańców okolicznych miejscowości przed powodziami, ulewami i niepożądanymi działaniami innych żywiołów. Nowy obiekt odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Autorem rzeźby jest Wojciech Grzędowski

 • Łochyńsko (gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj łódzkie): przy drodze do Rozprzy stara kapliczka św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XIX wieku usytuowana była na podmokłej łące, nad rzeką Luciążą. Wykonano ją z jednego pnia sosnowego, z wyciętą głęboko na figurę wnęką. Kapliczka nakryta była blaszanym, stożkowym daszkiem, zwieńczonym drewnianym krzyżem z przybitym do niego metalowym małym krucyfiksem. Nie wiem, gdzie jest teraz przechowywana, ale z pewnością nie została zniszczona skoro stanowiła wzór dla nowego obiektu. Zachowana ponoć w bardzo złym stanie

 • Łochyńsko (gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj łódzkie): dzięki zachowanemu, choć w złym stanie, oryginałowi (zobacz wyżej) wykonanie nowego obiektu, który zastąpił starą kapliczkę JN przy drodze do Rozprzy, nie stanowiło problemu. Powstała cięta w jednym, okrągłym, grabowym pniu, wizualnie ciężka, monolityczna kapliczka. W proporcjonalnie dużej wnęce znajduje się, nawiązująca swoją formą do oryginału (prostota wykonania), ponad półmetrowa postać św. Nepomucena. Nowy obiekt, kryty łupanym gontem, wieńczy drewniany krzyż z rzeźbionym Chrystusem, którego zabezpiecza przed opadami półokrągły daszek. Nowy obiekt odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Autorem rzeźby jest Wojciech Nagórski

 • Łochyńsko (gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj łódzkie): przy drodze na Bagno stoi murowana bielona kapliczka JN

 • - Milejów (gm. Rozprza, pow. Piotrków Trybunalski, woj łódzkie, ): była tu okazała drewniana figura Jana N. w kapliczce, zapewne nowszej, przy cmentarzu. Kilka lat temu (2004?) przejeżdżając tędy odwiedziłem Jana i stwierdziłem, że figura jest kompletnie niezabezpieczona - można ja było po prostu wziąć pod pachę, wsadzić do samochodu i korzystając z ustronności miejsca niepostrzeżenie odjechać. Pofatygowałem się wtedy do księdza proboszcza, poinformowałem go o zagrożeniu dla tej rzeźby i poprosiłem o zabezpieczenie. Efekt? Podczas kolejnej wizyty (2009-06-11) stwierdziłem brak figury, a spotkani przechodnie potwierdzili moje obawy - rzeźba została skradziona (>>)!


^
Ignaców pow. Piotrków Trybunalski gm. Rozprza  
 

Skromna kapliczka z ludową figurką JN w przydrożnej kapliczce nad strugą, przed torami (uwaga: obiekt dawniej notowany pod hasłem "Romanów") (uzup: S.Zobniów)^
Mierzyn pow. Piotrków Trybunalski gm. Rozprza  
 

Przy skrzyżowaniu w centrum wsi i remizie strażackiej, w bliskości stawów, w murowanej kapliczce słupowej znajduje się ciekawa ludowa drewniana czarno-biała figura Jana N. Biret, na szyi stuła, w rękach krzyż, brak aureoli (nad: E.Ochmański <- S.Jakubczak)^
Wolbórz pow. Piotrków Trybunalski gm. Wolbórz Pl. W. Jagiełły 5
 
 

W kolegiacie św. Mikołaja Biskupa znajduje się obraz Jana N. na chmurze pędzla Franciszka Smuglewicza (nad: Pietrosul)

 

 • Golesze-Parcela (gm. Wolbórz, pow. Piotrków Trybunalski, ): w dużej, murowanej i tynkowanej na biało kapliczce na rozstajach dróg jest drewniana polichromowana figura Jana N., bez aureoli lecz w birecie, w krucyfiksem, bardzo sympatyczny. Kapliczka jest zadbana, ogrodzona i wyremontowana, przy czym dodano jej niezbyt zgrabny dach z dziwaczną masywną i klockowatą sygnaturką

 

 • Skotniki (gm. Aleksandrów, pow. Piotrków Trybunalski): źródła notują tu Nepomuka. Jest tu również Florian (nad: Ciocia Irenka)

 

 • Moszczenica (gm. Moszczenica, pow. Piotrków Trybunalski, ): przy mostku przed zjazdem na Rękoraj, na cokole z tablicą fundacyjną stoi kamienny kolorowy Jan N. z roku 1910 (nad: JJK)

 • Rękoraj (gm. Moszczenica, pow. Piotrków Trybunalski): w parku przy drodze do pobliskiej Moszczenicy stoi dawny dwór z XIX stulecia. Przy wjeździe do parku znajduje się kapliczka drewniana wykonana z jednego kloca drewna, z czworościenną wnęką na cokole, w której umieszczono ludową figurę św. Jana Nepomucena

 

 • Witów (gm. Sulejów, pow. Piotrków, ): w kościele śśw. Małgorzaty i Augustyna ołtarz główny zakrywa zasuwa z wizerunkiem Jana N. adorującego NMP ze Starej Boleslavi z połowy XVIII wieku (nad: H.Jakóbczak)

 • Poniatów / Witów (gm. Sulejów, pow. Piotrków, ): na granicy tych dwóch miejscowości, lecz po poniatowskiej stronie rzeczki, na wzgórku w kępie drzew stoi kamienna figura Jana N. na cokole z inskrypcją fundacyjną (5 maja 1781 roku). Rzeźba jest polichromowana, statyczna, dosyć uproszona. Obiekt wyjątkowo malowniczy, odbyliśmy tu majówkę. Inskrypcja głosi:

FAMA.
PATRONO
DIVO
IOANNI
NEPOMUCENO
ESAVVO
PVPOP
AD 1781
D 5. MAII

 

 • Bogdanów (gm. Wola Krzyżtoporska, pow. Piotrków Trybunalski): w kościele św. Trójcy jest  obraz przedstawiający męczeństwo Jana N., którego wizerunek przykrywa srebrna rokokowa sukienka. Obraz barokowy, lecz przerabiany w wieku XX. Działa tu Bractwo Eucharystyczne Św. Jana Nepomucena (zobacz >>)

 • Mzurki (gm. Wola Krzyżtoporska, pow. Piotrków Trybunalski): pierwsza kapliczka nepomucka powstała tutaj ponoć w latach 1807–12, ufundowana przez wojsko napoleońskie (?!) na granicy wsi Mzurki, Żądło i Woźniki, przy rozlewisku. Druga (ufundowana przez Wawrzyńca Wiśniewskiego z Gomulina) poświęcona została 21 maja 1900 roku. Przetrwała 40 lat i została usunięta na rozkaz hitlerowców przez dwóch miejscowych gospodarzy. Obaj po kilku latach zginęli śmiercią tragiczną. 21 maja 2009 roku, po prawie 70 latach od zniszczenia została ufundowana nowa kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena. Fundatorzy to Ewa i Antoni Bujakowscy z Żądła, Andrzej Jankowski z Suchcic, Karol Dziej z Mzurek, Grażyna i Józef Stępniowie (nad: H.Jakóbczak)

^
Kacprów pow. Piotrków Trybunalski gm. Wola Krzyżtoporska  
 

W dolnej części dwukondygnacyjnej bielonej kapliczki słupowej, za szkłem, znajduje się ludowa drewniana polichromowana figura Jana N. (nad: E.Ochmański <- S.Jakubczak)^
  Parzniewice pow. Piotrków Trybunalski gm. Wola Krzyżtoporska  
 

W murowanej kapliczce domkowej, za szkłem, znajduje się ładna ludowa drewniana polichromowana figura Jana N. (nad: E.Ochmański <- S.Jakubczak)^
Ręczno pow. Piotrków Trybunalski gm. Ręczno ul. Główna 21
 

Figura Jana N. w kapliczce na rozstajach, przy szkole. Kapliczka jest murowana, bielona, kryta zielona blachą, przybrana kwiatami. Figura to ludowa rzeźba, polichromowana, w brązowej mozzetcie wiązanej długimi sznurami, wysokiej czapce, ze stułą i wtórnym krzyżykiem^
Dęba-Majstry pow. Piotrków Trybunalski gm. Ręczno
 

Na rozstajach, ukryta w grupie drzew na masywnym cokole stoi kamienna figura Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
  Dziewuliny pow. Piotrków Trybunalski gm. Grabica  
 
 

Kamienna figura Jana N. o cechach późnobarokowych, ukazana w kontrapoście, z krzyżem w ręku, w birecie. Ustawiona na ceglanej podstawie i murowanym cokole. Skorodowana twarz, uszkodzona główka krzyża. Zapewne związana z tutejszym dworem

 

^
Powiat Tomaszów Mazowiecki (część w d.woj. sieradzkim, 2)

zobacz na mapie Google (>>)

 

zobacz Nepomuki części powiatu położoną za Pilicą, w d.woj. sandomierskim (>>) (skansen Rzeki Pilicy)
zobacz Nepomuki części powiatu położoną za Pilicą, w d.woj. łęczyckim (>>)


     


 • Tomaszów Mazowiecki (gm. i pow. Tomaszów Mazowiecki, ): w Muzeum im. hr. T. Ostrowskiego, w dziale etnograficznym, znajduje się figurka Jana N. pochodząca z Żelechlinka w rawskim. Wysokość około 50-60 cm, z ciemnego drewna (nad: S.Ł.)

 • Tomaszów Mazowiecki (gm. i pow. Tomaszów Mazowiecki, ): w Muzeum im. hr. T. Ostrowskiego, w dziale etnograficznym, znajduje się druga figurka Jana N. pochodząca z Koźnina w koneckim. Podano nazwisko Kaszubiński (twórca?) i datę 1863 (nad: S.Ł.)


^

Powiat Pabianice (część, 5)

zobacz na mapie Google (>>)

 

 

^
Dobroń (d. Dobroń Stary) pow. Pabianice gm. Dobroń ul. Sienkiewicza 56
 
 

W drewnianej kapliczce przydrożnej (zobacz niżej) była figura Jana N. z wieku XVIII. Została ona przeniesiona do ołtarza w lewym ramieniu transeptu drewnianego kościoła św. Wojciecha (nad: E.Ochmański <- S.Jakubczak, uzup: Pietrosul)

 

^
Dobroń (d. Dobroń Stary) pow. Pabianice gm. Dobroń ul. Sienkiewicza 27
 
 

W starej przydrożnej kapliczce drewnianej z XVIII wieku następczynią figury Jana N. (zobacz wyżej) została najpierw młodsza figurka św. Floriana, a następnie - od roku 2013 - nowa figura Jana N., która wyrugowała Floriana (nad: Pietrosul)

 

^
  Dobroń (d. Dobroń Stary) pow. Pabianice gm. Dobroń  
 

Wykonano tu w roku 2017 współczesną kapliczkę z figurą Jana N., którą oferowano do sprzedaży na portalach aukcyjnych. Jest to ażurowy obiekt z dwuspadowym daszkiem, na wysokim słupie ozdobionym gzymsikiem i datą 2017. Figura statyczna, polichromowana, z biretem, krzyżem, palmą i długą stułą. Nie są znane dalsze losy obiektu (nad: Pietrosul)^
  Lutomiersk pow. Pabianice gm. Lutomiersk  
 
 

Kamienna barokowa figura Jana N. z XVIII wieku (uwaga: należy zweryfikować na miejscu)

 

^
Dłutów pow. Pabianice gm. Dłutów nr 15b
 

Przy siedzibie leśnictwa w roku 2011 postawiono wyrzezaną z pnia drzewa kapliczkę, umieszczając w niej współczesną polichromowaną drewnianą figurkę Jana N.

 

Powiat Łask (3)

^
Marzenin pow. Łask gm. Sędziejowice  
 
 

Polichromowana figura Jana N. w kościele Wniebowzięcia NMP (nad: Pietrosul)

 


 • Widawa (gm. Widawa, pow. Łask, ): drewniany Jan N. w kapliczce wmurowanej w ogrodzenie kościelne na rynku dawnego miasteczka. Pierwszy raz odnalazłem tego Nepomuka 20 sierpnia 2002 roku, ponownie zobaczyłem go dokładnie cztery lata później, nawet godzina była zbliżona

 • Widawa (gm. Widawa, pow. Łask, ): w muzeum parafialnym, w dawnym klasztorze bernardynów, znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. pochodząca z kapliczki z Łodzi, usytuowanej przy obecnej ul. Rzgowskiej, przy tak zwanych Stawach Jana (!), przed mostem na rzece Olechówce. W roku 1940 kapliczkę zniszczyli Niemcy na rozkaz niesławnej pamięci gauleitera Arthura Greisera, jako element akcji eliminowania przejawów polskiej religijności. Figura cudem przetrwała w ukryciu w magazynie kościoła św. Wojciecha. Odnaleziona w 1965 roku przez ks. proboszcza Jerzego Spychałę rzeźba została odrestaurowana, a następnie przekazana do muzeum. Kapliczka została odtworzona  ramach programu "Pejzaż wszystkich świętych" w roku 2011 (zobacz >>) (nad: H.Jakóbczak)

 
^
Powiat Zduńska Wola (1)

zobacz na mapie Google (>>)

 

uwaga: notowana tu niegdyś barokowa figura Jana N. z cmentarza w Wygiełzowie (gm. Zapolice, pow. Zduńska Wola) okazała się pomyłką. jednak sam obiekt gdzieś istnieje i należy go zlokalizować


     

 • Tymienice (gm. i pow. Zduńska Wola ): figura Jana N. w przydrożnej murowane kapliczce, pochodząca z XVIII wieku (według władz gminy z XVII, co należy między bajki włożyć)

 

^
Powiat Bełchatów (3)

^
Szczerców pow. Bełchatów gm. Szczerców ul. Częstochowska / Kącik
 

U zbiegu ulic i w bliskości rzeki Widawki stoi kapliczka późnobarokowa, murowana z czterospadowym daszkiem; figura św. Jana Nepomucena z około połowy XVIII wieku. Kapliczka została niedawno niezbyt fachowo odnowiona, zmieniając przy tym kolor - została obłożona płytkami udającymi cegłę. Jest tu również późnobarokowa figura św. Floriana (>>)^
Szczerców pow. Bełchatów gm. Szczerców ul. Cmentarna
 

W cmentarnej kaplicy św. Barbary, w ołtarzu głównym, stoi XVIII-wieczna figura Jana N.

 

^
Kaszewice pow. Bełchatów gm. Kluki  
 

Na rozstajach dróg w centrum miejscowości stoi murowana kapliczka o czterospadowym daszku. Wewnątrz polichromowana figura Jana N. (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Powiat Poddębice (6)

^
Borysew pow. Poddębice gm. Poddębice DK72/DK703 (ul. Kaliska)
 

Od strony miejscowości Praga, koło dużego ronda, na prywatnej posesji, na pomalowanym na różowo cokole stoi kamienna polichromowana figura Jana N. pod blaszanym ząbkowanym daszkiem (>>). Jan ma w ręku krzyż i palmę w kształcie ząbkowanej piły^
Bałdrzychów pow. Poddębice gm. Poddębice  
 

W kościele św. Idziego znajduje się barokowa drewniana figura Jana N. z XVIII wieku. Kontrapost, ładny gest rąk, dzisiaj już pustych. Ustawiono ją przy lewej ścianie, a jej poprzednie miejsce to wnęka nad drzwiami w zewnętrznej fasadzie kościoła - w sieci znaleźć można zdjęcia z taką lokalizacją rzeźby (nad: E.Ochmański, uzup: H.Jakóbczak)

 

^
  Rodrysin pow. Poddębice gm. Poddębice  
 

Oryginalna, najprawdopodobniej XIX-wieczna kapliczka skrzynkowa z rzeźbą św. Jana Nepomucena była zawieszona na kilkusetletnim dębie. Legenda głosi, że podczas II wojny światowej uratowało ją przed zniszczeniem, w cudowny sposób, samo drzewo. Kapliczka z figurką podobno stopniowo obrastała korą, a w konsekwencji została całkowicie wchłonięta. Niektórzy twierdzą, że do tej pory widać na dębie zgrubienie.
Nowy obiekt - kapliczkę słupową z dwuspadowym daszkiem - odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Kapliczka została ustawiona obok rosnącego wciąż dębu. Swoją formą nawiązuje do małych form sakralnych występujących na tym terenie. Na szczególną uwagę zasługuje, umieszczona we wnęce, wykonana w ludowej manierze, polichromowana figura św. Jana Nepomucena, której autorem jest Andrzej Wojtczak. Uroczyste poświęcenie obiektu odbyło się 8 września 2010 (nad: Bajarka)^
Wartkowice pow. Poddębice gm. Wartkowice DK469
 

Dojrzany z okna samochodu drewniany Jan N. przydrożny w szklanej kapliczce. Miejscowość leży po zachodniej stronie Neru, więc należy do województwa sieradzkiego leżąc tuż przy jego granicy z łęczyckim (Kujawy >>). Dawniej był tu też kościół, w którego wnętrzu była barokowa figura JN oraz malowidło ścienne przedstawiające Jana N. Dziś kościół wraz z wyposażeniem jest atrakcją skansenu w Dziekanowicach (zobacz >>)^
Uniejów pow. Poddębice gm. Uniejów ul. Kościelna
 

W kościele parafialnym Wniebowzięcia NMP, w zwieńczeniu ambony, jest barokowa, drewniana i polichromowana figura Jana N. z krzyżem i palmą w rękach (nad: P.N.)


^
Uniejów pow. Poddębice gm. Uniejów ul. abp. Jakuba Świnki 1
 

Na terenie miniskansenu "Zagroda Młyńska" usytuowana jest kapliczka - w formie domku na słupie - z drewnianą figurą Jana N. wewnątrz. Znalazła się tu za sprawą księdza z jednej z poduniejowskich wsi (nad: M.Muryn) (uwaga: ustalić dokładne pochodzenie i losy obiektu)^

^

Powiat Łódź - część należąca do d. woj. sieradzkiego (1)

dziś w województwie łódzkim, dawniej w powiecie piotrkowskim I RP

zobacz na mapie Google (>>)

 

     
 

^
Żeromin pow. Łódź-Wschód gm. Tuszyn  
 

Stary obiekt usytuowany był przy strudze obok trasy Tuszyn - Czarnocin, pochodził najprawdopodobniej z drugiej połowy XIX wieku. Kapliczka wyróżniała się bardzo charakterystycznym wyglądem, przede wszystkim wysokością. Składała się z długiego - czterometrowego słupa, na którym znajdowała się właściwa część kapliczki, przykryta dwuspadowym daszkiem. Według informatorów - do II wojny światowej we wnęce znajdowała się figura św. Jana Nepomucena. Nowo powstały obiekt jest wierną repliką pierwowzoru. Charakteryzuje się dużą smukłością (zachowana wysokość) i lekkością konstrukcyjną. Wykonany jest z jednego kloca drewna. Właściwą część stanowi górny fragment przypominający swoim charakterem wydłużoną skrzyneczkę. We wnęce znajduje się polichromowana figura św. Jana Nepomucena. Nad niszą, na frontowej ścianie kapliczki, została wyryta rozeta. Całość nakryto dwuspadowym daszkiem. Nowy obiekt odtworzono w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>). Autorem rzeźby jest Elżbieta Świderek

 

Ziemia Wieluńska (39 + 3)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:


Ziemia Wieluńska, czyli Terra Velumensis, początkowo zwana była Ziemią Rudzką, kiedy jest stolicą była dzisiejsza wieś Ruda koło Wielunia (tam również jest Nepomuk). Była suwerenną częścią województwa sieradzkiego, a od końca XVIII wieku - kaliskiego. Spadkobiercą Ziemi Wieluńskiej są dzisiejsze powiaty: wieluński, ostrzeszowski, kępiński, wieruszowski oraz część oleskiego i pajęczańskiego.


^
Powiat Wieluń (17)

zobacz na mapie Google >>

 

S.Ł. nadesłał informację o broszurze Tomasza Spychały rozprowadzanej przez muzeum w dworze w Mokrsku pt. "Przydrożne krzyże, kapliczki i figury na terenie gminy Wieluń". Już z okładki widać, że jest tam co najmniej jeden nie znany mi Jan N.^
Wieluń pow. Wieluń gm. Wieluń ul. G. Narutowicza 13
 

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej znajduje się współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Wiesława Janiaka z Wielunia. Rok wykonania: 1994, styl: pseudoludowy (nad: M.Muryn)

 

^
Wieluń pow. Wieluń gm. Wieluń ul. G. Narutowicza 13
 

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej prezentowana  jest drewniana polichromowana figura Jana N. z około 1930 roku autorstwa Franciszka Karpińskiego z Krzyworzeki. Dosyć smukła postać, długi krzyż na podobieństwo pastorału wsparty o podłoże, wysoki biret, stuła (nad: M.Muryn)

 

^
Wieluń pow. Wieluń gm. Wieluń ul. G. Narutowicza 13
 

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej prezentowana  jest współczesna drewniana dwuczłonowa kapliczka. W dolnej wnęce umieszczona jest krępa polichromowana figura Jana N., pseudoludowa, z krzyżykiem i palmą (nad: M.Muryn)

 

^
Wieluń pow. Wieluń gm. Wieluń ul. G. Narutowicza 13
 

W Muzeum Ziemi Wieluńskiej jest drewniana, mocno zniszczona figura Jana N. wykonana przez wędrownego rzeźbiarza Pawła Brelińskiego. Cechą szczególną jest wydatny kołnierz peleryny. Brak dłoni, stóp i atrybutów (nad: M.Muryn)

 

^
Wieluń pow. Wieluń gm. Wieluń ul. Sienkiewicza 1
 

W kościele Św. Józefa Oblubieńca znaleźć można obraz z Janem N. adorującym krzyż. Przy nim stół z otwartą księga i biretem, nad głową pięć gwiazd i aniołek z palmą i wieńcem męczeńskim. Przełom XVIII i XIX wieku (nad: M.Muryn)

 • Wieluń (gm. i pow. Wieluń, ): figura Jana N. na rynku. W pobliżu niej 1 listopada 1943 roku Niemcy ustawili długą żerdź do której przywiązano 10 polskich skazańców. Po salwie z karabinów żandarmi dobijali swoje ofiary z pistoletów

 • Wieluń (gm. i pow. Wieluń, ): w ogrodzie przy kolegiacie Bożego Ciała i Nawiedzenia NMP ustawiono kamienną figurę Jana N. (nad: W.Ś.)

 • Wieluń (gm. i pow. Wieluń, ): przy kościele franciszkanów-reformatów, na wysokim cokole zdobionym kanelurowanymi pilastrami, ustawiono kamienną figurę Jana N. w aureoli (nad: W.Ś.)

 • Wieluń (gm. i pow. Wieluń): w kościele św. Barbary rzeźba św. Jana Nepomucena z I połowy XIX wieku

 • Rychłowice (gm. i pow. Wieluń): przy drodze do Gaszyna kapliczka w formie oszklonej klatki na cokole z kamieni polnych, z czterospadowym blaszanym daszkiem, w niej drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z palmą i długim krzyżem, nienaturalnie zamocowanym w prawej dłoni (nad: B.K.)
^
Ruda pow. Wieluń gm. Wieluń ul. Rudzka
 

Na szczycie kruchty wiodącej do kościoła św. Wojciecha znajduje się figura Jana N. z krzyżem. Goła głowa, masywny krucyfiks, palma i pastelowa polichromia - Jan z Rudy jest rudy! (nad: M.Muryn) • Młynisko (gm. Biała, pow. Wieluń, ): jest tu kościół pod wezwaniem Jana N., a w nim zapewne choć jeden wizerunek JN. W niedzielę po 21 maja odbywa się tu odpust św. Jana Nepomucena

 • Młynisko (gm. Biała, pow. Wieluń, ): koło kościoła pod wezwaniem Jana N. (zobacz wyżej) jest murowana otynkowana na żółto kapliczka, a w jej górnej wnęce drewniana polichromowana figura Jana N. (nad M.O.)


 • Kąty (gm. Czarnożyły, pow. Wieluń, ): kapliczka św. Jana Nepomucena z roku 1990, wybudowana przez Józefa Rosińskiego z pomocą Władysława Łuczaka na miejscu starszej, z początku XX wieku, zniszczonej w czasie II wojny światowej. Ocalała figurka Jana N., która była przechowywana prawie pół wieku w ukryciu. Co roku w dniu 21 maja, odprawiana jest tu msza święta odpustowa ku czci Jana N.

 

 
 • Kochlew (gm. Wierzchlas, pow. Wieluń): kapliczka św. Jana Nepomucena odtworzona w ramach programu "Pejzaż Wszystkich Świętych" w roku 2008 (uwaga: należy wyszukać informacje o starym obiekcie) 

 • Załęcze Wielkie (gm. Pątnów, pow. Wieluń, ): na wysokim brzegu Warty, na skraju terenu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego ZHP "Nadwarciański Gród", na północ od centrum wsi, stoi kapliczka słupowa św. Jana Nepomucena odtworzona w ramach programu "Pejzaż Wszystkich Świętych" w roku 2008 (uwaga: należy wyszukać informacje o starym obiekcie)

 • Dzietrzniki (gm. Pątnów, pow. Wieluń): zniszczona przez Niemców podczas II Wojny Światowej kapliczka pochodziła najprawdopodobniej z II połowy XIX wieku. Rekonstruowany w ramach projektu "Pejzaż Wszystkich Świętych" (zobacz więcej na ten temat >>) obiekt został ustawiony w miejscu pierwotnej lokalizacji, a więc przy strudze, w najbliższej okolicy kościoła. Jest to kapliczka słupowa z wnęką, w której znajduje się, zrobiona przez Andrzeja Wojtczaka w ludowej manierze, figura Jana N. W dolnej części, od frontu, poza ozdobnymi wolutami umieszczony został napis: "Święty Jan Nepomucen A.D. 2009"


^
Powiat Ostrzeszów
(część Ziemi Wieluńskiej d.woj. sieradzkiego, 6)

zobacz na mapie Google >>

 

 

^
Myślniew pow. Ostrzeszów gm. Kobyla Góra  
 

W drewnianym filialnym kościele Narodzenia NMP z roku 1746 znajduje się feretron z malowanym wizerunkiem Jana N. na tle Mostu Karola i sceny Topienia. Jan przytula do policzka krucyfiks, w prawej ręce ma palmę, a wokół głowy poświatę. 16 maja odbywa się tu odpust Jana N. kiedy to feretron noszony jest w procesji. Uroczystość ta wiąże się z działalnością tutejszego Bractwa św. Jana Nepomucena istniejącego co najmniej od roku 1733, a więc związane było jeszcze z poprzednikiem dzisiejszego kościoła (zobacz >>). Być może nie jest bez znaczenia fakt, że kościół posadowiony jest na źródle (nad: Bartłomiej Majchrzak)^
Myślniew pow. Ostrzeszów gm. Kobyla Góra  
 

W tym samym kościele filialnym Narodzenia NMP (zobacz wyżej) znajduje się ołtarz boczny obrazem Jana N. Świętego przedstawiono w aureoli, z krzyżem w dłoni, na tle niebieskich draperii. W rogu dwie główki anielskie. Obraz obramowany jest od góry wyrzeźbioną draperią, a na środku umieszczono tablicę z napisem "ALTARE PRIVI / LEGIATVM PRO / DEFVNCTIS PE / TRVS SEXTIS.". Ołtarz ten wiąże się zapewne z działalnością tutejszego Bractwa św. Jana Nepomucena istniejącego co najmniej od roku 1733 (nad: Bartłomiej Majchrzak)

 

^
Myślniew pow. Ostrzeszów gm. Kobyla Góra  
 

W tym samym kościele filialnym Narodzenia NMP (zobacz wyżej), na ścianie nad wejściem do zakrystii powieszono się obraz Jana N. z palmą i krzyżem na tle sceny Topienia. U góry schematycznie ujęte obłoki  i ornament (nad: Bartłomiej Majchrzak)

 

^
Myślniew pow. Ostrzeszów gm. Kobyla Góra  
 

W tym samym kościele filialnym Narodzenia NMP (zobacz wyżej) na chórze, na przyściennym wsporniku, znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. Jest bardzo wysmukła, z manierystycznie wydłużoną szyją, w birecie i pelerynie, z prostym (być może nieoryginalnym) krzyżem w rękach (nad: Bartłomiej Majchrzak)

 

^
  Parzynów pow. Ostrzeszów gm. Kobyla Góra  
 
 

Murowana bielona kapliczka z wnęką zamknięta kratą, w niej drewniana polichromowana figura Jana N. o cechach barokowych, z liliową rokietą

 

^
Kolonia Marczykowskie pow. Ostrzeszów gm. Grabów nad Prosną DW 450
 

Przekrzywiona ceglana kapliczka z półokrągłymi bielonymi szczytami i kamiennym fundamentem, pięknie usytuowana przy drodze, pod modrzewiem i na tle pól. Wewnątrz polichromowana sympatyczna figura Jana N. w aureoli, z krzyżem (nad: MPloszaj)^
Powiat Wieruszów
(część w Ziemi Wieluńskiej d.woj. sieradzkiego, 5 + 1)

zobacz na mapie Google >>

 


^
Wieruszów pow. Wieruszów gm. Wieruszów ul. Sportowa
 
 

Niedaleko Prosny jest figura Jana N., która odzyskała głowę w 2007 roku

 

^
Mirków pow. Wieruszów gm. Wieruszów  
 
 

Niedaleko Prosny, w kępie drzew znajduje się obalona figura św. Jana Nepomucena bez głowy. Do 8 września 1941 figura była umieszczona na cokole który stal na kopcu o średnicy 12 i wysokości 4 m. Zdewastowali ją Niemcy wrzucając głowę do pobliskiej rzeki

 

^
Bolesławiec pow. Wieruszów gm. Bolesławiec  
 

W tej leżącej nad Prosną miejscowości, nad stawami na Prośnie stoi w ceglanej kapliczce drewniany ludowy malowany Jan N., dość toporny, ujmujący naiwnością. Opiekuje się nią Bractwo Literacko-Prasalskie, została ona zresztą wzniesiona z funduszu brackiego po II Wojnie Światowej na miejscu starej, zniszczonej. Figura została odmalowana przed rokiem 2019 (fot: Bajarka, uzup: MGB)^
  Jeżopole pow. Wieruszów gm. Lututów  
 
 

Niedaleko Prosny, w kępie drzew znajduje się obalona figura św. Jana Nepomucena bez głowy. Do 8 września 1941 figura była umieszczona na cokole który stal na kopcu o średnicy 12 i wysokości 4 m. Zdewastowali ją Niemcy wrzucając głowę do pobliskiej rzeki

 

^
  - Dzietrzkowice pow. Wieruszów gm. Łubnice  
 

Stała tu niegdyś drewniana kapliczka domkowa ze spiczastym daszkiem krytym gontem. Wewnątrz, za sztachetowym płotkiem, rezydowała drewniana figura Jana N. w birecie. Zachowało się jedyne zdjęcie tego obiektu. Jego losy po roku 1939 nie są mi znane

 

^
Dzietrzkowice pow. Wieruszów gm. Łubnice ul. Tysiąclecia 47
 

Przed kościołem, na schodkowym cokole, stoi kamienna polichromowana figura Jana N. Czerwona peleryna, stuła, biret, aureola z gwiazdami, krzyż

 

^
Powiat Pajęczno
(część w Z. Wieluńskiej woj. sieradzkiego, 2 + 1)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz Nepomuki w części powiatu położonej poza Ziemią Wieluńską d.woj. sieradzkiego (>>)


  • - Patrzyków (gm. i pow. Pajęczno): w tej miejscowości nad Wartą, w której oba brzegi rzeki należały do Ziemi Wieluńskiej, stała tu niegdyś kapliczka nepomucka nad Wartą. Było to przed wojna, a może dawniej - nie pamiętają jej juz nawet najstarsi mieszkańcy. Wspomniał ją tylko ksiądz z Wąszosza przy okazji poświęcenia mostu i nowej kapliczki JN po małopolskiej (>>) stronie rzeki, w październiku 2006

 • Działoszyn (gm. Działoszyn, pow. Pajęczno): na tzw. Górze św. Jana, na północny zachód od miasta, na wysokim, betonowym postumencie ustawiono figurę św. Jana Nepomucena. Pamiątkowa tablica podaje, że w roku 1943 pomnik ten został zniszczony przez Niemców, lecz odbudowano go z pietyzmem w 1945 na wzór starego

 

^
Siemkowice pow. Pajęczno gm. Tuszyn ul. Kościelna (18 Stycznia)
 

W tej miejscowości leżącej na wschodniej granicy Ziemi Wieluńskiej, niedaleko kościoła św. Marcina, na rozstajach, stoi przydrożna murowana bielona kapliczka z polichromowaną figurą Jana N. Na jej szczycie jest metalowy krzyż, ją samą zdobi parta kolumienek. Jan ma "wysoką" aureolę z pięcioma dużymi gwiazdami, krucyfiks i zieloną palmę

 

^
Powiat Olesno
(część w Ziemi Wieluńskiej d. woj. sieradzkiego, 2)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz Nepomuki części powiatu należącej niegdyś do X.Opolskiego (>>)

   

 • Praszka (gm. Praszka, pow. Olesno, ): przy ulicy Kaliskiej kaplica Jana Nepomucena z XIX wieku zwieńczona dwoma piramidalnymi wieżyczkami i piękną gwiazdą morawską (herrnhucką). Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N.

 • Szyszków (gm. Praszka, pow. Olesno): murowana kaplica pw. Św. Jana Nepomucena z 1920 roku


^
Powiat Kępno
(część należąca do Ziemi Wieluńskiej d.woj. sieradzkiego, 7 + 1)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz Nepomuki w części dzisiejszego powiatu należącej niegdyś do X.Namysłowskiego (>>)
zobacz Nepomuki w części dzisiejszego powiatu należącej niegdyś do X.Oleśnickiego (>>)


^
Domanin-Wieś pow. Kępno gm. Kępno nr 15
 

Ceglana dwuczłonowa nepomucka kapliczka wnękowa kryta dwuspadowym daszkiem, wybudowana w roku 2004 ze składek mieszkańców. Zastąpiła ona starszą, z roku 1946, która z kolei zastąpiła zniszczoną podczas okupacji jak wiele obiektów nepomuckich w Wielkopolsce. Ta pierwotna kapliczka stała na posesji należącej do tutejszego księdza. Figura to drewniana polichromowana figura Jana N. z drewna lipowego, zapewne XIX-wieczna, ujęta w przyklęku na prawym kolanie, trzymająca krucyfiks, w niebieskiej pelerynie. Wysokość 130 cm (nad: H.Jakóbczak)^
Mikorzyn pow. Kępno gm. Kępno  
 
 

W kościele św. Idziego, w  kaplicy, mieści się ołtarzyk barokowy z rzeźbą św. Jana Nepomucena, namalowany przez J. Baltazara de Jung w 1794 roku,  odnowiony w roku 1852

 

^
Mikorzyn pow. Kępno gm. Kępno  
 
 

W tym samym kościele św. Idziego (zobacz wyżej) jest też inna barokowa figura Jana N.

 

^
¿ Opatów pow. Kępno gm. Łęka Opatowska  
 
 

Przy kościele stała niegdyś kapliczka św. Jana Nepomucena, ale że wiemy to tylko z notatki z 1843 roku, to sprawa wymaga zbadania na miejscu. Obawiam się, że obiekt już nie istnieje (nad: J.D.)

 

^
  Jankowy pow. Kępno gm. Baranów  
 

Sześciokątna murowana kapliczka z ostrołukowymi oszklonymi otworami. Stromy dach kryty dachówką. Wewnątrz drewniana figura Jana N. (nad: K.B.)^
Trzcinica pow. Kępno gm. Trzcinica ul. Jana Pawła II 14
 

Murowana kapliczka sześcioboczna z drewnianą figurą Jana Nepomucena ustawionej przy drodze do wsi Laski, nad rzeczką Pomianką (nad: S.Zobniów)

 

^
Granice / Laski-Osiedle Nowe pow. Kępno gm. Baranów ul. Kępinska
 

Na rozstajach, na granicy Granic z przysiółkiem Lasek, pomiędzy dwoma drzewami stoi murowana kapliczka. W oszklonej wnęce figura Jana N., polichromowana, z krzyżem, w birecie i pięciogwiaździstej aureoli (nad: J.Kotek)^
Laski pow. Kępno gm. Baranów ul. Kościelna
 

Na terenie kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi, po prawej stronie, na cokole z kamieni polnych stoi polichromowana figura Jana N. (nad: J.Kotek)


 


  Źródła>>
^

 ^ 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR :::STARE:::PRYWATNE:::©