@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

Nepomuki z książki
"Obrazy ludowe"

Aleksander Jackowski, fotografie A. Różycki i P. Szczegłów
Krupski i S-ka, Krajowy Dom Twórczości Ludowej w Lublinie


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>     STRONA O OBRZĘDOWOŚCI JN

Posłuchaj: RYBA Jakub Jan: Chvalozpev ke
sv. Janu Nepomuckemu (1803)
- Jenon ctnost

Przedstawiam Nepomuceny wyszukane w książce A. Jackowskiego "Obrazy ludowe".

  • Jan Nowy z Tarnowa. Do tutejszego Muzeum Diecezjalnego (nr 15) trafił z Kresów. Malowany na szkle. Jan Nowy - dla odróżnienia od Starego, czyli Jana Chrzciciela. Lud często mylił ze sobą tych związanych z wodą świętych. Zdarza sie to i etnografom...

  • Jan Nepomucen z Zubrzycy Dolnej na Orawie, dzisiaj w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (nr E 3517). Malowany na szkle.

  • Dolnośląski wizerunek Jana Spowiednika, czyli scena spowiedzi królowej. Malowany temperą na lustrze, dzisiaj w Muzeum Etnograficznym w Warszawie (nr 7439).

  • Jan z sanktuarium w Gidlach pod Częstochową. Olej na desce. W tle scena wyłowienia ciała Świętego.

  • Jan z Podhala, dziś w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem (nr 359). Malowany na szkle (fotografia na górze strony).

@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©