Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Małopolska > Województwo Lubelskie > Powiaty: Lubelski, Urzędowski. Ziemia Łukowska

NEPOMUKI
dawnego województwa
LUBELSKIEGO


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>>   STRONA JANÓW BEŁZKICH
>>   STRONA JANÓW RUSKICH
>>   STRONA JANÓW PODLASKICH

>>   STRONA JANÓW MAŁOPOLSKICH
 

 

>>> artykuły o Janach Lubelskich
>>> album "Obrazy ludowe"
>>> album "Kapliczki i krzyże
       przydrożne
" z 1958 roku

>>> album "Pejzaż frasobliwy"

Wśród  lubelskich Nepomuków są rzeźby ludowe - jak głosi publikacja TOnZ "Święci przydrożni, patroni przyuliczni ", na Lubelszczyźnie (co prawda pojętej szeroko, łącznie z d. woj bełzkim, Ziemią Chełmską i przyległą częścią woj. ruskiego) jest 140 tylko drewnianych figur Nepomucena - należą one zwykle do tej właśnie grupy. Dodajmy do tego zabytki z kamienia i obrazy i otrzymamy raj dla fanów Nepomuków. Kapliczki przydrożne Jana Nepomucena w regionie lubelskim przekraczają niemal dwukrotnie liczbę kapliczek poświęconych Maryi. Część spośród obiektów - zapewne i niestety - mieści się wśród tych zaginionych. Są tu eleganckie, wygięte w kontrapoście barokowe figury, fundowane zwykle przez lokalnego ziemianina lub wznoszone pod egidą proboszcza. Oba trendy wzajemnie się uzupełniają, co sprawia, że podróż po Lubelszczyźnie i Roztoczu w poszukiwaniu Janów to wielka przygoda.

Powstał nawet film poświęcony Janom z tej okolicy (K. Kubiak "Wszystkie święte Nepomuki"). Pokazano w nim kilka nadwiślańskich Janów z Lubelszczyzny, m.in. Dobre, Prawno, Wąwolnica, Wilków, Zakrzów. Ale, co istotniejsze, pokazano stosunek tutejszych do ich Janów - pełny zaufania i dumy, trochę poufały a na pewno żywy. Więcej na ten temat tutaj >>
 

Posłuchaj:
 
RYBA Jakub Jan:
 Chvalozpev ke
sv. Janu Nepomuckemu (1803) - Jenom ctnost

NEPOMUKI d.woj. LUBELSKIEGO

...współtwórz tę mapę!....


"Województwo Lubelskie, jako jedna całość z ziemią Łukowską, graniczyło: na północ i północo-wschód z województwem Podlaskiem (>>), na wschód z Ziemią Chełmską (>>) i małemi przestrzeniami województwa Brzesko-litewskiego (>>) i Bełzkiego (>>) [uwaga: według S.Wojciechowskiego, autora tej części Atlasu Historycznego PAN, to błąd tradycyjnie potem powielany, w tym na mapce poniżej. Zamieszanie wynika z nieostrych granic państwowych wewnątrz ordynacji zamojskiej], na południe z województwem Ruskiem, na zachód z województwem Mazowieckiem (>>) i Sandomierskiem (>>). Część tej granicy biegła Wisłą od ujścia Sanu do ujścia Wieprza i na małej przestrzeni dolnym Sanem, przy którego połączeniu się z Wisłą, oba brzegi do województwa Lubelskiego należały. Całe województwo dzieliło się na trzy powiaty: Lubelski, Urzędowski i Łukowski, nazywany zawsze „ziemią Łukowską”, oddzielony był bowiem od reszty województwa rzekami Wieprzem i Tyśmienicą, stanowiąc część jego północną. Przestrzeń całego województwa wynosiła mil kwadratowych 200 i 1/3. GLOGER (Kraków 1903)"

Mapa dawnego województwa lubelskiego I Rzeczpospolitej
osobno ujęto dawne województwo bełzkie >> oraz Ziemię Chełmską woj. ruskiego >>
które dziś częściowo zaliczono do Lubelszczyzny


zobacz całą mapę I Rzeczpospolitej >>

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE (228 + 58)

wraz z Ziemią Łukowską >>

zobacz na mapie google (>>)


powiaty, alfabetycznie (do uzup.): MIEJSCOWOŚCI (do uzup.):


KATALOG

Poniższe zestawienie figur i obrazów z terenu Lubelszczyzny nie jest suchą wyliczanką kolejnych obiektów! Z każdą pozycją na tej liście wiąże się PRZYGODA, cierpliwe poszukiwanie, tropienie w terenie, w źródłach i na mapach. A i tak często decyduje przypadek, łut szczęścia lub pomoc ludzi przywiązanych od pokoleń do "swoich" Janów.

Największy wkład w tworzenie tego katalogu miał Brat Wirtualny L.J., który przygotował zestawienie Nepomucenów w województwie lubelskim na podstawie "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce" oraz "Zabytków Architektury i Budownictwa w Polsce". Każdy z Nepomuków nadesłanych przez niego ma profesjonalnie wypełnioną "Kartę obiektu Nepomuckiego" opracowaną dla potrzeb Bractwa Św. Jana Nepomucena. Później swe zbiory ze strony roztocze.it.home.pl (>>) udostępnił Pietrosul, dane uzupełniał H. Jakóbczak i inni.
 


^
Powiat Lublin (57 + 12)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>

 


^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Królewska 10
 

W archikatedrze św. Jana, w kaplicy św. Jana w prawej nawie, jest ołtarz z obrazem z apoteozą Jana N. nieznanego autora. Jan klęczy na chmurce, obok druga z zamkniętą Księgą z troczkami, biretem i kluczem, nad nim MB z Dzieciątkiem. Jest też anioł trzymający kłódkę i palec na ustach, jest wieniec laurowy i putta
^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Królewska 10
 

W archikatedrze św. Jana, w tej samej kaplicy św. Jana (zobacz wyżej) jest fresk Józefa Mayera z połowy XVIII wieku, również z sceną apoteozy Jana N. Postać Jana jest jednak zwrócona na prawo, księga jest otwarta a Jan trzyma w ręku język. Centrum kompozycji to gorejący trójkąt z imieniem JAHWE wypisanym literami hebrajskimi. Renowacja miała miejsce w roku 2006
^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 42
 

W kościele franciszkanów-minorytów (kapucynów) pod wezwaniem śśw. Piotra i Pawła na Krakowskim Przedmieściu, w ołtarzu głównym jest obraz tzw. Górny z wizerunkiem Jana N. oraz dwóch aniołków. XVIII wiek^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Krakowskie Przedmieście 1
 

W kościele św. Ducha, w jednym z bocznych ołtarzy przy łuku tęczowym, jest XVIII-wieczny obraz nepomucki. Gołogłowy Jan opiera się o barokowy klęcznik (stalle?), ma przed sobą Księgę, na dole przedstawiono inną. Zza kotary wygląda krajobraz z mostem. Dziwacznie wykręcone ręce. Jest to zapewne ten obiekt, który wymienia protokół wizytacji z roku 1799. Sponsor renowacji z roku 1895, niejaki Jakób Mateusz, kazał uwiecznić ten fakt w inskrypcji na dole obrazu^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Złota 9
 

W Kaplicy Korczmińskich w klasztorze dominikanów jest obraz "Tryumf zakonu kaznodziejskiego" z  XVIII wieku, w którego centrum, wśród tłumu zakonników, zakonnic i papieży umieszczono klęczącego na chmurce Jana N. w charakterystycznej gronostajowej rokiecie. Jan nie ma zarostu, a w ręku trzyma jakiś przedmiot, prawdopodobnie język. Na obrazie od lewej: św. Wawrzyniec, św. Jan Nepomucen, św. Jacek, św. Dominik, fundatorzy (pod krzyżem), św. Helena i św. Onufry z aniołem (uzup: Pietrosul)^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul.  Świętoduska 14
 

W klasztorze karmelitów bosych przy ul. znaleźć można obraz Jana N. z MB z Dzieciątkiem. W rogu - aniołki z palmą, biretem, językiem i gwiaździstą aureolą. Ciekawy, choć nieco "gruby" styl. Być może jest to obraz, który rezydował w bocznym ołtarzu tutejszego karmelickiego kościoła św. Józefa (na płn. ścianie, w pierwszym ołtarzu na prawo od wejścia; dziś jest tu wizerunek św. Jana od Krzyża (nad: Pietrosul)^
- Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Na błoniach zamkowych, na południe od Zamku, jeszcze w latach 30. XX wieku stał Nepomuk. Sfotografował go Edward Hartwig w roku 1930 (kolekcja Zbigniewa Lemiecha, EH_079). Jan był statyczny i zapewne kamienny, zaopatrzony w gwiaździsta aureolę (nad: H.Jakóbczak). Do wyjaśnienia pozostaje autorstwo, data powstania i zniknięcia rzeźby. Na tablicy na cokole umieszczono rok 1933 (data renowacji?)^
Lublin-Głusk pow. Lublin gm. Lublin ul. Głuska 31
 

Nad rzeczką Czerniejówką, w pobliżu miejsca, w którym dawniej był most, na ogrodzonej parceli na zachód od ulicy, stoi murowana kapliczka z figurką Jana N. (uwaga: figura notowana czasem pod lokalizacją Dominów) (nad: Pietrosul)Lublin: kolekcja prywatna (min. 7)
[gm. Lublin, pow. Lublin]: prywatna kolekcja miniaturowych kopii rozmaitych figur św. Jana Nepomucena wykonanych przez jej właściciela w latach 2019-2020. Jest ich tu przynajmniej siedem
 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Pierwsza spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Druga spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Trzecia spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Czwarta spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Piąta spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Piąta spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

^
  Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

Szósta spośród figurek Jana N. z prywatnej kolekcji wykonanych przez właściciela (uwaga: odszukać pierwowzór figury) (nad: Pietrosul)

 

Lublin: Muzeum Lubelskie (12)
[gm. Lublin, pow. Lublin]: W Muzeum Lubelskim na Zamku odnaleźć można klika drewnianych Nepomuków, które - wyjątkowo pięknie wyeksponowan - tworzą reprezentacyjną galerię rzeźby nepomuckiej z tego regionu. Kolekcję uzupełnia kilka współczesnych Janów ludowych i obraz z motywem nepomuckim. Magazyny kryją zapewne jeszcze kilka niespodzianek, zresztą trafiło do nich kilka obiektów, któe jeszcze kilka lat temu były eksponowane na wystawie stałej
 
 

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku jest eksponowany drewniany, polichromowany Jan N. z XIX wieku pochodzący z nadbużańskich Dołhobrodów (gm. Hanna, pow. Włodawa, w d.woj. brzesko-litewskiego >>), nieznanego autorstwa. Pelerynę i sutannę pomalowano na niebiesko, komża jest biała. W zgięciu prawego ramienia krucyfiks. Pompon na czapce, czerwone rumieńce, koronkowe zdobienia komży^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku znajduje się drewniany, polichromowany Jan N. z początku XIX wieku pochodzący z Goraja (gm. Goraj, pow. Biłgoraj). Styl ludowy z inspiracjami barokowymi - szaty skręcone wiatrem mistycznym. Na szyi równoramienny krzyżyk - kanonickie dystynktorium, puste dziś i uszkodzone dłonie niegdyś trzymały poziomo krucyfiks. Pięknie zachowana patyna, to wzór wzorców jak powinno się restaurować takie figury^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku jest również drewniana rzeźba Jana N. pochodząca z nieustalonej miejscowości lubelszczyzny, z wieku XIX. Brak rąk. Autor nieznany (zobacz niżej) (nad: Pietrosul)^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku jest Nepomuk drewniany pochodzący z Chlewisk, (tych w gminie i powiecie Lubartów, woj. lubelskie). Brak dłoni. Szaty oddano za pomocą pionowych rowków. Styl ludowy, uproszczony i archaiczny, żłobkowany zarost. Brak rąk i atrybutów. Autor nieznany, połowa XIX wieku^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku znajduje się drewniany 128-centymetrowy Jan N. z Zarzeca Ulańskiego (gm. Ulan Majorat, pow. Radzyń Podlaski), z pomalowanymi na brązowo szatami, w birecie, z lewą ręką wzniesioną pionowo do góry. Bujny kędzior. Nie zachował się krucyfiks.  Rzeźba wykonana została przez anonimowego twórcę pracującego jednak zapewne dla wyspecjalizowanego warsztatu. Stała niegdyś w białej kapliczce przy jednym z domów, z napisem "Od powietrza głodu ognia i wojny" nad wejściem.  Tam znalazła się w roku 1938 za sprawą księdza Józefa Szczepańskiego po rozebraniu starego kościoła (1777), a do muzeum trafiła w roku 2000. W kapliczce umieszczono kopię^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku znajduje się - według podpisu - ludowy drewniany Jan ze Stróży (gm. i pow. Kraśnik). Biało-brązowy, pucołowaty, z niebieskimi oczami i z brodą, lecz bez wąsów. XIX wiek. Uwaga: identyczny obiekt znajduje się, według D. Powiłańskiej-Mazur (Twórczość Ludowa, 4. 2004), w sąsiednim Słodkowie Trzecim (gm. i pow. Kraśnik), gdzie dziś rezyduje kopia (uwaga: należy przypuszczać, że właściwą pierwotną lokalizacją tego obiektu jest Słodków III, ale należy badać sprawę dalej. To badanie utrudnia fakt, że po przearanżowaniu wystawy stałej obiektu tego nie ma w ekspozycji)


 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 
 

W Muzeum Lubelskim znajduje się inny z Janów ze Stróży (gm. i pow. Kraśnik, zobacz niżej), który znalazł schronienie na Zamku. To ludowy drewniany Jan z początku XIX wieku. Biało-brązowy, z białym wtórnym krzyżykiem, wygięty w lekkim kontrapoście. Nie jest pewne, czy pochodzi z kapliczki w Stróży, gdzie w tej chwili rezyduje MB, czy też może ze Stróży-Kolonii (zobacz niżej), a może z jeszcze innego miejsca (uwaga: po przearanżowaniu wystawy stałej obiektu tego nie ma w ekspozycji)


 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 
 

W Muzeum Lubelskim znajduje się drewniany Jan N. z Zakrzówka (gm. Zakrzówek, pow. Kraśnik) z XIX wieku. Jan ma wąsy, lecz nie ma brody (lub zamalowano ja białą farbą). Trzyma palmę i krucyfiks (nieoryginalny). Fałdy szat oddano wgłębiając w drzewnie szerokie pasy (uwaga: po przearanżowaniu wystawy stałej obiektu tego nie ma w ekspozycji)


 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku jest również współczesna drewniana ludowa rzeźba Jana N. autorstwa Zbigniewa Kęćki z Dąbrówki (gm. Adamów, pow. łukowski, sandomierskie, Ziemia Stężycka >>) (uwaga: dwie inne figury tego twórcy znajdują się w Łukowie, w zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, zobacz niżej)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku jest również drewniana ludowa rzeźba Jana N. z roku 1969 autorstwa Mariana Adamskiego z Sobisk-Kolonii (gm. Adamów, pow. łukowski, sandomierskie, Ziemia Stężycka >>) (uwaga: inna figura tego twórcy znajduje się w Łukowie, w zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, zobacz niżej)^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku jest również drewniana ludowa rzeźba Jana N. z roku 1969 autorstwa Franciszka Sadownika z Łomazów (gm. Łomazy, pow. Biała Podlaska). Brak rokiety, jest natomiast długa stuła na szyi^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin  
 
 

W Muzeum Lubelskim na Zamku odnaleźć można obraz Michała Stachiewicza zatytułowany "Przemarsz wojsk Kościuszki przez Rynek Krakowski". Widać na nim istniejąca do dziś figurę Jana N. z gzymsu kościółka św. Wojciecha (zobacz stronę Nepomuków Krakowskich >>)


 

Lublin: Muzeum Archidiecezjalne (5)
[gm. Lublin, pow. Lublin]: w Muzeum Archidiecezjalnym w wieży Trynitarskiej, niedaleko Krakowskiego Przedmieścia, przechowuje się cztery drewniane figury Jana N. i jeden obraz nepomucki
 
 
 • Lublin (gm. i pow. Lublin, ):  przechowywana jest drewniana polichromowana XVIII-wieczna figura z kościoła w Dzierzkowicach (gm. Dzierzkowice, pow. Kraśnik). Jan N. ma gołą głowę i klęczy (nieczęste, zwłaszcza w tym regionie Polski!) na przyściennej konsoli. Jest niestety w dość złym stanie (nad: D. Kołodziej). Według opisu D. Powiłańskiej-Mazur: "Postać świętego zakomponowana została w balii, z której wyskakują ryby. Cechy formalne tej pracy sugerują, że została ona wykonana przez wyszkolonego rzeźbiarza". Porównanie podstawy figury do balii jest mocną nadinterpretacją, o czy przekonują zdjęcia (uzup: Pietrosul)

 • Lublin (gm. i pow. Lublin, ): w Muzeum Archidiecezjalnym w wieży Trynitarskiej przechowywana jest też druga drewniana polichromowana figura Jana N. z XVIII wieku pochodząca z tego samego kościoła w Dzierzkowicach (gm. Dzierzkowice, pow. Kraśnik). Jan ma biret i krucyfiks na przyściennej konsoli. Jest również w złym stanie (nad: D. Kołodziej)

 • Lublin (gm. i pow. Lublin, ): w Muzeum Archidiecezjalnym w wieży Trynitarskiej przechowywany jest obraz Aleksandra Danielewicza przedstawiający Jana N. razem ze św. Andrzejem Apostołem, św. Katarzyną Aleksandryjską i być może ze św. Barbarą. Fundacja Jana i Katarzyny Oszustów ze wsi Lipy z 12 lutego 1840 roku. Uroczy obrazek w stylu naiwno-ludowym, bardzo kolorowy.  Napisy na obrazie (pisownia uwspółcześniona): "Święty Andrzey Apostoł, Święty Jan Nepomucyn. Królu Nieba wysokiego użycz nam zbawienia wiecznego. Zmiłuy się nad nami Panie, wysłuchay modlitwy nasze. Roku Pańskiego 1840, dnia 12 Lutego. Fundatorowie Jan i Katarzyna Oszustowie z wsi Lipy". In loco - choć nie w Lipach a w kościele cmentarnym św. Anny w sąsiednim Zaklikowie (zobacz niżej) - fotograficzna kopia obrazu (nad: Pietrosul)

 • Lublin (gm. i pow. Lublin, ): w Muzeum Archidiecezjalnym w wieży Trynitarskiej przechowywany jest Jan N. pochodzący z kapliczki z Buśna (gm. Białopole, pow. Chełm, Ziemia Chełmska woj. ruskiego >>), XIX wiek. Jest to ludowa drewniana rzeźba, pozbawiona już dłoni, mocno zniszczona, zapewne niegdyś polichromowana. Jan ma długą stułę na szyi

 • Lublin (gm. i pow. Lublin, ): w Muzeum Archidiecezjalnym w wieży Trynitarskiej przechowywany jest drewniany Jan N. stojący na pękniętym cokoliku, o utrąconych dłoniach i pięknie trefionych włosach (nad: Pietrosul)

Lublin: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1 + 1)
[gm. Lublin, pow. Lublin]: W Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego odnaleźć można jedną figurę Jana N. i drugą, raczej tylko nepomukopodobną
 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin Aleje Racławickie 14
 

W Muzeum KUL znajduje się uszkodzona przyścienna rzeźba drewniana z XVIII wieku. Przekazana z Centralnej Składnicy Muzealnej w Kozłówce w 1956 roku. Jest to właściwie destrukt, rzeźba pozbawiona jest głowy, rąk, atrybutów, mocno skorodowana jest też część dolna (nad: Pietrosul)^
¿ Lublin pow. Lublin gm. Lublin Aleje Racławickie 14
 

W Muzeum KUL znajduje się pochodząca ze Śląska drewniana rzeźba głowy podejrzewana o nepomuckość przez muzealną stronę www oraz dyrektora muzeum dr Krzysztofa Przylickiego, jednak brak brody i kształt nosa mogą wskazywać raczej np. na Karola Boromeusza. Dar Kurii Archidiecezjalnej we Wrocławiu z 1956 roku. III ćwierć XVIII wieku, widoczne uszkodzenia, w tym pionowe pęknięcie (nad: Pietrosul)

 

Lublin: Muzeum Wsi Lubelskiej (6)
[gm. Lublin, pow. Lublin]: W Muzeum Wsi Lubelskiej, czyli w tutejszym skansenie przy ul. Ks. Ściegiennego, naliczyłem pięć obiektów nepomuckich
 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Ks. Ściegiennego
 
 

W skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej, w części poświęconej Roztoczu, na rozstaju dróg i w otoczeniu drzew, usytuowana jest wolno stojąca, brogowa drewniana kapliczka przydrożna. Pierwotnie – przed przeniesieniem do skansenu – stała na skrzyżowaniu dróg z Lublina do Biłgoraja oraz z Korytkowa do przeprawy przez rzekę Białą Ładę, na terenie wsi Korytków Duży (gm. i pow. Biłgoraj, zobacz niżej). Pochodzi z połowy XIX wieku. Zbudowana z drewna sosnowego na podmurówce, posiada czterospadowy daszek, pokryty dranicami, z mocno wysuniętym okapem, wspartym na profilowanych słupach, z płotkiem ze sztachetek. Całość zwieńczona drewnianą sterczyną z żelaznym, kutym krzyżem. Oryginalna rzeźba św. Jana Nepomucena została skradziona (>>) jeszcze w Korytkowie w 1968 roku. Wewnątrz - nowa rzeźba Jana N. (zobacz niżej). Kapliczka zagrała ona w scenie modlitwy księdza Skorupki i żołnierzy przy kapliczce w filmie "Bitwa Warszawska 1920"

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Ks. Ściegiennego
 

W tymże  skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej, w kapliczce przeniesionej z Korytkowa Dużego (gm. i pow. Biłgoraj, zobacz wyżej) znajduje się drewniany polichromowany współczesny (1996 rok) Nepomuk autorstwa pochodzącego z Niedrzwicy Dużej Czesława Bielaka. Zastąpiła ona oryginalną figurę skradzioną (>>) jeszcze w Korytkowie, w 1968 roku (zobacz wyżej). Rzadko spotykaną cecha tego Nepomuka są jego bose stopy
^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Ks. Ściegiennego
 

W skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej, w sklepie z pamiątkami, znaleźć można obraz w technice akrylu przedstawiający figurę Jana N. Cz. Nabielaka z opisanej powyżej kapliczki z Korytkowa Dużego, dziś zlokalizowanej na terenie skansenu. Autor obrazu nieznany (nad: R.G.)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Ks. Ściegiennego
 

W  skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej przechowywany jest drewniany barokowo-ludowy Nepomuk pochodzący z Lubatowej (gm. Iwonicz, pow. Krosno, woj. ruskie). Ciekawie zarysowane włosy, trochę na modłę egipską. In situ do 14.07.1959, potem w skansenie (>>) w Sanoku, przekazany do Muzeum Zamkowego w Łańcucie w 1961 roku, wypożyczony do skansenu (>>) w Lublinie (tam nr dep. 5) (nad: J.G.)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Ks. Ściegiennego
 

W  skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej, nad stawem w części poświęconej Powiślu, znajduje się kapliczka domkowa drewniana, konstrukcji słupowej, z dwuspadowym dachem krytym blachą ocynkowaną pochodząca z Leszczyny (gm. Urzędów, pow. Kraśnik). W niej drewniana polichromowana figura Jana N. w birecie, z krzyżem i palmą, wyrzeźbiona w 2004 roku przez Adama Lipę z Siedlisk. Obok i nad wejściem do kapliczki przyczepiono piętnaście (!) gwiazd oraz Kielich i datę 1927. Oryginalnie w kapliczce znajdowały się figury innych świętych - Agaty, Floriana, NMP i Kalwaria autorstwa Antoniego Wnuka (ur. 1863) (nad: A.Ner)^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Ks. Ściegiennego
 

W  skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej od roku 2015 rezyduje drewniana polichromowana figura Jana N. pochodząca z kapliczki w Bychawie-Podzamczu (zobacz niżej). Przez lata przechowywana była w tamtejszym kościele lub w parafii. Skoro kapliczka pochodzi z połowy XVIII wieku,  i ufundował ją Dominik Stoiński, to jest prawdopodobne takie datowanie i pochodzenie tej rzeźby. Jej stan nie był dobry, drewno było mocno spróchniałe - mam nadzieję, że muzeum zadbało o stan obiektu. Wyrażana tu niegdyś nadzieja, że kiedyś wróci on na swoje właściwe miejsce nie spełniła się (nad: Ł., uzup: Pietrosul)

 

Lublin: Galeria Sztuki Ludowej (6)
[gm. Lublin, pow. Lublin]: na Starym Mieście, w Galerii Sztuki Ludowej przy ul. Grodzkiej 14 jest zmienna liczba obiektów nepomuckich.
Ponadto wizerunki Naszego Ulubionego Świętego można spotkań na corocznym Jarmarku jagiellońskim odbywającym się w sierpniu na Starym Mieście. W roku 2019 była tu np. figurka Zygmunta Żaka z Radomia (Z.Radomska d.woj. sandomierskiego, tam przypisana i opisana) i figurka oraz obraz JN autorstwa Stanisławy Mąki z Rożdżałowa w Z.Chełmskiej d.woj. ruskiego (>>) (tam przypisana i opisana)
 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Grodzka 14
 

W Galerii Sztuki Ludowej w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich obraz na szkle wykonany przez Włodzimierza Ostoję-Lnieckiego z Czerska. Jest to niewielkie malowidło przedstawiające popiersie Jana N. z palmą i krzyżem, ze srebrnym nimbem o pięciu niebieskich gwiazdach. W tle osiem niebieskich kwiatków, na dole podpis "ŚW. JAN NEPOMUCEN". Podpis artysty i datę zasłania rama (więcej o Szklanych Nepomukach >>). Potwierdzono jego obecność w sierpniu 2019 (nad: M.Muryn, uzup: R.G.)^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Grodzka 14
 

W Galerii Sztuki Ludowej na Starym Mieście w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich drugi obraz na szkle wykonany przez Włodzimierza Ostoję-Lnieckiego z Czerska (zobacz wyżej). Jest to niewielkie malowidło przedstawiające popiersie Jana N. z palmą i krzyżem, ze srebrnym nimbem o pięciu niebieskich gwiazdach. W tle osiem niebieskich kwiatków, na górze czerwone draperie - i to różni ten obrazek od poprzedniego, a na dole podpis "ŚW. JAN NEPOMUCEN". Podpis artysty i datę zasłania rama (więcej o Szklanych Nepomukach >>). Potwierdzono jego obecność w sierpniu 2019 (nad: M.Muryn, uzup: R.G.)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Grodzka 14
 

W Galerii Sztuki Ludowej w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich trzeci obraz na szkle wykonany przez Włodzimierza Ostoję-Lnieckiego z Czerska (zobacz wyżej). Jest to malowidło przedstawiające popiersie Jana N. w birecie, z palmą i krzyżem, ze srebrnym nimbem obramowanym niebieskim otokiem. W tle dwa niebieskie kwiatki i cztery duże czerwone kwiaty (więcej o Szklanych Nepomukach >>). Potwierdzono jego obecność w sierpniu 2019 (nad: M.Muryn, uzup: R.G.)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Grodzka 14
 

W Galerii Sztuki Ludowej w lecie 2018 eksponowane były obiekty nepomuckie, a wśród nich współczesna mała drewniana polichromowana figurka gołogłowego (blond) Jana N. z dużym krzyżem, autorstwa Dionizego Purty z Białegostoku. Rzeźbę cechuje skrajna oszczędność formy. Potwierdzono jej obecność w sierpniu 2019 (nad: M.Muryn, uzup: R.G.)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Grodzka 14
 

W Galerii Sztuki Ludowej swego czasu eksponowana była kolejna współczesna mała drewniana polichromowana figurka Jana N. z trzymanym pionowo krzyżem, autorstwa Dionizego Purty z Białegostoku. Różowy biret, zielona szata. Potwierdzono jej obecność w sierpniu 2019 (nad: Pietrosul, uzup: R.G.)

 

^
Lublin pow. Lublin gm. Lublin ul. Grodzka 14
 

W Galerii Sztuki Ludowej swego czasu eksponowana była kolejna współczesna mała drewniana polichromowana figurka Jana N. z dużym różowym krzyżem trzymanym ukośnie przy prawym ramieniu, autorstwa Dionizego Purty z Białegostoku. Biret w tym samym kolorze co krzyż, z fioletowym otokiem. Potwierdzono jej obecność w sierpniu 2019 (nad: Pietrosul, uzup: R.G.)
[uwaga: w lecie 2019 tymczasowo była tu współczesna kapliczka z figurą Jana N. - dzieło J.Pawłowskiego z Włodawy. Przypisano ją do Włodawy i opisano na podstronie Z.Chełmskiej d.woj. ruskiego (>>)]

 

^
Bełżyce pow. Lublin gm. Bełżyce ul. Kościuszki 78
 

W miejscu, skąd wyruszano na pielgrzymki do Częstochowy stoi kapliczka z drewnianą figurą Jana N. (nad: Pietrosul)
 • - Skrzyniec (gm. Bełżyce, pow. Lublin): w pięknej murowanej i bielonej kapliczce ponepomuckiej z XIX wieku nie ma już w niej starej figury Jana N. (zobacz też niżej). Sama kapliczka jest ciekawym obiektem - czterospadowy daszek oparto na grubych kolumnach, ściany przeprute okienkami i zaopatrzone w dwuskrzydłowe drzwi dodano być może później

 • Skrzyniec (gm. Bełżyce, pow. Lublin): murowana kapliczka ponepomucka z XIX wieku, na miejscu starej figury Jana N. (zobacz powyżej), w zamian umieszczono tam nową drewnianą i polichromowaną rzeźbę Jana N. wykonaną w manierze ludowej
 • Sobianowice Kolonia (gm. Wólka, pow. Lublin): przy skrzyżowaniu szosy z Turki z szosą z Leonowa stoi kamienny Jan na potężnym ceglanym słupie, XIX wiek. Jan utracił krzyż, została mu tylko palma (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Według miejscowej legendy, ewidentnie anachronicznej i ahistorycznej, figura jest wotum dziękczynnym za wygraną bitwę króla Jana III Sobieskiego z Turkami, stoczoną nad rzeką Bystrzycą (uzup: Pietrosul)^
Krzczonów pow. Lublin gm. Krzczonów ul. Leśna
 

Naprzeciwko kościoła i dzwonnicy znajduje się ukwiecona drewniana domkowa kapliczka z czterospadowym eternitowym daszkiem i ozdobnie wyciętym otworem, w niej ludowa drewniana polichromowana figura Jana N.  nawiązująca do tradycji rzeźby rokokowej, wygięta w pięknym kontrapoście, z nowym krzyżem w ręku. XIX wiek (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)^
Krzczonów Trzeci pow. Lublin gm. Krzczonów  
 

W prostej murowanej kapliczce domkowej rezyduje rzeźba Jana N. z 1788 roku. Jest to drewniana polichromowana figura pomalowana niezliczonymi warstwami farby, z widocznymi ubytkami. Dzikość tego wizerunku robi niesamowite wrażenia (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)^
- Krasienin pow. Lublin gm. Niemce nr 29
 

Na terenie kościelnym drewniana figura Jana Nepomucena we wnęce czterokondygnacyjnej murowanej kapliczki słupowej (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Niestety poczynając od remontu w roku 2012 figury nie ma w kapliczce, a kolejne wizje lokalne (maj 2019) potwierdzają ten stan. Obiekt uznaję więc za zaginiony, co nie zwalnia od ustalenia jego losów^
Krasienin pow. Lublin gm. Niemce nr 29
 

Na ołtarzu w prawej kaplicy w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Sebastiana umieszczono współczesną polichromowaną figurkę Jana N. z drewna lipowego o wysokości 63 cm. Wykonana przez Andrzeja Matysiewicza z Lublina i w 2017 roku umieszczona w kościele (nad: Pietrosul)
 • - Kiełczewice Maryjskie (gm. Strzyżewice, pow. Lublin): murowana kapliczka ponepomucka z XIX wieku, nie ma już w niej figury Jana N.

 • Kiełczewice Dolne (gm. Strzyżewice, pow. Lublin): na prywatnej posesji murowana, otoczona płotkiem kapliczka z wnęką, z polichromowaną figurą św. Jana Nepomucena, który według lokalnej tradycji ma spełniać jedno życzenie każdego, kto się pomodli przed jego wizerunkiem. Jest to bardzo przystojny Jan o sumiastym wąsie i błękitnej pelerynie (nad: Pietrosul)


 • Targowisko (gm. Zakrzew, pow. Lublin): w drewnianym kościele znaleźć można białą (gips?) figurę Jana N., o roztańczonych gestach, w birecie i z wtórnie włożonym do prawej dłoni małym krzyżykiem. Oryginalny krucyfiks z lewej ręki nie zachował się (nad: Pietrosul)
 

 • Piotrowice Wielkie (gm. Garbów, pow. Lublin): w murowanej bielonej przydrożnej kapliczce znajduje się kamienna uszkodzona rzeźba Jana N., pozbawiona twarzy i z innymi ubytkami, zamalowana na grubo białą farbą (nad: Pietrosul)

 
 • ¿ Uniszowice (gm. Konopnica, pow. Lublin): na stawie na rzeczce stoi kapliczka z typową figurą MB na kamiennym cokole. Cokół jest znacznie starszy od rzeźby. To, oraz lokalizacja obiektu każe mi smuć domysły o nepomuckości tego miejsca. Czy rzeczywiście był tu niegdyś Nepomuk i co się z nim stało?


 

^
-/¿ Ponikwy pow. Lublin gm. Zakrzew  
 

Jeszcze niedawno w pięknej drewnianej kapliczne brogowej rezydował malowany wieloma warstwami farby olejnej drewniany Jan N. wyglądał, jakby miał czarne okulary. Kapliczka pochodzi z  XX wieku, figura z XIX i nawiązuje do tradycji rzeźby rokokowej (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Niestety wizja lokalna K.Z. z kwietnia 2015 wykazała, że kapliczka jest pusta. Obawiamy się, że oznacza to kradzież (>>) i utratę tego obiektu (uwaga: sprawdzić)^
- Bychawa pow. Lublin gm. Bychawa ul. Partyzantów
 

Murowana kapliczka z połowy XIX wieku, nie już w niej figury świętego. O kapliczce tej mówi się w kontekście Jana Nepomucena, jednak najbardziej prawdopodobne jest, że poświęcona była Janowi Bożemu, a rezydowała w niej figura znajdująca się obecnie w północnej niszy w nawie kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela. Rzeźba ta podpisana jest na podstawie "Św. Jan", co wywołało z biegiem lat szereg nieporozumień - przypisywano ją przede wszystkim do XVIII-wiecznej kapliczki na Podzamczu sugerując daleko idą zmiany wyglądu (zmiana krzyża i palmy na Dzieciątko, a biretu na aktualną fryzurę). Rzeźba ta przedstawia św. Jana Bożego trzymającego na ręku dzieciątko, które bawi się, szarpiąc mu brodę. Pozostawiam tę pozycję spisu opatrzoną "-/¿" z uwagi na długotrwałe próby wyjaśnienia jej atrybucji i statusu, ale również dlatego, że aktualne wyjaśnienia tej historii nie są stuprocentowo pewne. Istnieje bowiem analogia figury JN z Dzieciątkiem - to Bieleckie Młyny (gm. Morawica, pow. Kielce, d.woj. sandomierskie (>>). Nie jest wykluczony też związek tego przedstawienia z legendą o Janie Kantym wskrzeszającym dziecko (nad. Pietrosul, uzup: Ł. za "Głos Ziemi Bychawskiej" 1(20) i 2 (21), 2005)

 

^
- Bychawa-Podzamcze pow. Lublin gm. Bychawa ul. Zamkowa / Pileckiego
 

Murowana kapliczka z połowy XVIII wieku, nie już w niej figury Jana N. Ufundował ją Dominik Stoiński herbu Rawicz, od 1725 roku właściciel dóbr Podzamcze. Obiekt stanął przy nowej drodze łączącej miasto z tzw. „traktem warszawskim”. Jest podobny do kapliczki w Mełgwi-Podzamczu (zobacz niżej). Nie jest to przypadek, ten majątek również należał do Stoińskich. Kapliczka jest barokowa, wymurowana z cegły na rzucie zbliżonym do trójkąta o dwóch bokach wklęsłych i trzecim lekko wybrzuszonym. Naroża ujęte pilastrami toskańskimi są gierowane, zastosowano spływy wolutowe flankujące silnie wyeksponowane naroża cokołu oraz uskokowe gzymsy. Tubylcy mówią, że ksiądz Bereza (proboszcz w latach latach 1983–1997) zabrał ją, bo bał się kradzieży. I rzeczywiście, po latach rzeźba odnalazła się w jednej z szaf domu parafialnego. Wyrażana tu niegdyś nadzieja, że kiedyś wróci na swoje właściwe miejsce nie spełniła się - od roku 2015 rezyduje ona w skansenie Muzeum Wsi Lubelskiej (nad: L.J. uzup: Pietrosul)

 

^
Borzechów pow. Lublin gm. Borzechów  
 

W murowanej domkowej kapliczce koło Gminnej Biblioteki Publicznej, opodal mostu na Chodelce, jest polichromowana figura Jana N. w stylu ludowym, z krzyżem i palmą. U jej stóp mała szablonowa figurka Floriana (nad: Pietrosul)


https://it.home.pl/lubelskie/lub/jn-lu-borzechow1c.jpg

^
Niedrzwica Duża pow. Lublin gm. Niedrzwica Duża ul. Kolejowa
 

Koło stacji PKP ustawiono szklaną klatkę na słupie, a w niej zamknięto współczesną szablonową figurą Jana N. z firmy Popiel w Kielcach (zobacz >>) (nad: P.Ku.)^
Krężnica Jara pow. Lublin gm. Niedrzwica Duża  
 

W parafii św. Floriana znajduje się obraz (akwarela?) przedstawiający Jana N. z aniołem trzymającym palmę i unoszącym się nad jego głową, na tle krajobrazu Pragi (nad: Pietrosul)^
Głuszczyzna pow. Lublin gm. Głusk DW 835
 

W pięknie odremontowanej starszej kapliczce przydrożnej, domkowej, krytej gontem, umieszczono współczesną (2011) figurę Jana N. dłuta Pawła Jałowiczora z Jaworzynki. Poprzednia rzeźba z kapliczki - popiersie Jana N. - skradziona (>>) w latach 70. XX wieku (zobacz niżej) (nad: (nad: (nad: Pietrosul)^
 - Głuszczyzna pow. Lublin gm. Głusk DW 835
 
 

W starej kapliczce nie zawsze rezydowała współczesna rzeźba (zobacz wyżej). Dawniej było tam 60-centymetrowe popiersie św. Jana Nepomucena, które zostało skradzione (>>) w latach 70. XX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
- Panieńszczyzna (Jastków) pow. Lublin gm. Jastków Al. Warszawska
 

Murowana kapliczka ponepomucka, nie ma już w niej figury Jana N. - skradziona (>>). Usytuowana na obrzeżu parku dworu Jastków, niedaleko stawów (uwaga: obiekt notowany tu dawniej pod hasłem Jastków, co zapewne było słuszne historycznie, ale nie według dzisiejszych podziałów administracyjnych)

 

^
- Panieńszczyzna (Jastków) pow. Lublin gm. Jastków Al. Warszawska
 
 

Druga figurka Jana N. w kapliczce została również (jak jej poprzedniczka, zobacz wyżej) skradziona (>>) (nad: Pietrosul)

 

^
Powiat Biłgoraj (część, 17 + 8)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>


zobacz obiekty z tego powiatu należące do Ziemi Chełmskiej d.woj. ruskiego >>
zobacz obiekty z tego powiatu należące do Ziemi Przemyskiej d.woj. ruskiego >>


^
Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. Zamojska / Łąkowa
 

Przy dawnym trakcie zamojskim stoi okazała kamienna figura Jana na dużym cokole. Przy tej figurze biłgorajskie rodziny i znajomi w czerwcu każdego roku żegnali wyruszających w świat sitarzy, jako że w tej okolicy Jan N. uważany jest również za PATRONA DŁUGICH PODRÓŻY. Obrzęd ten - a dokładnie jego rekonstrukcję - pokazała TVP 3.06.2004. Jan stoi na kwadratowym cokole z tablicą fundacyjną. Figurę wyrzeźbił w 1821 roku August Kuczyński. Św. Jan Nepomucen przyciska do piersi krzyż, a wokół jego głowy znajduje się pięć gwiazd^
Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. Krzeszowska 75a
 

Po południowej stronie ulicy stoi drewniana kapliczka malowana na biało, z brązowymi zdobieniami, z połowy XIX wieku. Napis "1917 R" wskazuje zapewne datę remontu. Wewnątrz ludowa drewniana polichromowana figura Jana N. o skręconych szatach (uwaga: ustalić, czy nie jest tożsamy z obiektem opisanym jako Biłgoraj-Puszcza Solska poniżej)^
- Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. Krzeszowska
 

Po północnej stronie ulicy stoi w pobliżu skrzyżowania z ul. Graniczną i mostu na Białej Ładzie, stoi podejrzana o nepomuckość zielona kapliczka. Nie ma w niej figury Jana N., jest figurka MB i święte obrazki (nad: Pietrosul)^
Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. 3 Maja 1
 

W ołtarzu głównym kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w jego środkowej kondygnacji, znajduje się złocona figura Jana N. (nad: Pietrosul)^
  - Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. Batorergo (?)
 
 

Po wschodniej stronie miatsta, przy drodze do Huty Krzeszowskiej stała nieistniejąca już kapliczka brogowa z XIX wieku, drewniana, na czterech słupach, daszek namiotowy, kryty gontem; z ludową rzeźbą Jana N. wewnątrz (nad: Pietrosul)

 

^
  - Biłgoraj-Puszcza Solska pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj  
 
 

Na postawie źródeł sporządziłem niegdyś notatkę: w tej dawnej wsi, dziś dzielnicy Biłgoraja, przy drodze do centrum miasta stoi drewniany Jan N. o precyzyjnie rzeźbionych detalach. Wiem, że dziś Jana tam nie ma - pozostaje pytanie, czy kiedykolwiek był i ewentualnie co się z nim stało  (uwaga: ustalić, czy nie jest tożsamy z istniejącym obiektem opisanym jako Biłgoraj 2 powyżej)

 

Biłgoraj: Muzeum Ziemi Biłgorajskiej (2)
[gm. Biłgotraj, pow. Bułgoraj]: W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej przy ul. T.Kościuszki 87 znajdują się co najmniej dwie figury Jana N.
 

^
Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 87
 

W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej znajduje się współczesna drewniana ludowa rzeźba Jana N. autorstwa Aleksandra Iwańczyka (nad: Pietrosul)^
Biłgoraj pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj ul. Tadeusza Kościuszki 87
 

W Muzeum Ziemi Biłgorajskiej znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. nieznanego autorstwa. Jana wyróżnia to, że jest ... łysy! Tak naprawdę stracił po prostu swój biret (nad: Pietrosul)
 • - Korytków Duży (gm. i pow. Biłgoraj, ): była tu, na skrzyżowaniu dróg z Lublina do Biłgoraja oraz z Korytkowa do przeprawy przez rzekę Białą Ładę płynącej na wschód od tej szosy, drewniana kapliczka z połowy XIX wieku z figurą Jana N., w tej chwili w skansenie - Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (zobacz wyżej). Była to wolno stojąca, brogowa drewniana kapliczka przydrożna. Zbudowana z drewna sosnowego na podmurówce, posiada czterospadowy daszek, pokryty dranicami, z mocno wysuniętym okapem, wspartym na profilowanych słupach, z płotkiem ze sztachetek. Całość zwieńczona drewnianą sterczyną z żelaznym, kutym krzyżem. Oryginalna rzeźba św. Jana Nepomucena została skradziona (>>) jeszcze w Korytkowie w 1968 roku (uwaga: należy sprawdzić, czy w tym miejscu nie postawiono kopii figury i kapliczki)

 • Korytków Duży (gm. i pow. Biłgoraj): mieszka tu rzeźbiarz ludowy  Aleksander Iwańczuk. Jedną z jego rzeźb przedstawiającą Jana N. z roku 2001 znam z fotografii w "Twórczości Ludowej". Nie znając jej miejsca zamieszkania symbolicznie przypisuję ten obiekt do Korytkowa Dużego

 • Nadrzecze (gm. i pow. Biłgoraj): w kaplicy św. Krzysztofa jest inna rzeźba Jana N. autorstwa Aleksandra Iwańczuka. Jest to współczesna drewniana figura w stylu ludowym, której znakiem szczególnym jest krótka sutanna sięgająca kolan i duży pompon na birecie (nad: Pietrosul)

 • Ciosmy (gm. i pow. Biłgoraj): w centrum wsi drewniana kapliczka brogowa o profilowanych kolumnach, z wymienionym niedawno dachem - niestety bez zachowania właściwych proporcji. Wewnątrz drewniana polichromowana rzeźba Jana Nepomucena w stylu ludowym, o ciekawie ukrytych pod podłoga stopach. Napis: "Sławetni Fondatorowie / Jan Maksym Jan Ciosmian / Roku 1892" (nad: Pietrosul)

 ^
- Gródki pow. Biłgoraj gm. Turobin  
 

Drewniana malownicza kapliczka ponepomucka, już bez figury Jana N. (nad: Pietrosul)

(uwaga: sam Turobin i okoliczne miejscowości, jako część wołości turobińskiej oraz z racji przynależności do parafii krasnostawskiej, należał do Ziemi Chełmskiej woj. ruskiego. Zobacz >>)

  • Frampol (gm. Frampol, pow. Biłgoraj): drewniana figura nepomucka o uproszczonych rysach i szatach, nawiązująca do tradycji rzeźby rokokowej, w nowszej ceglanej kapliczce przy ul. Janowskiej, II połowa XIX wieku

 • Frampol (gm. Frampol, pow. Biłgoraj): w 1740 roku Butler zbudował tu drewniany kościół p.w. Jana Nepomucena. W latach 1873 - 1878 został on przebudowany na murowany, neogotycki, projektu arch. Władysława Siennickiego. W nawie głównej, po prawej stronie, znajduje się obraz św. Jana Nepomucena. Ponadto znalazłem informację, że Nepomucen jest w herbie miasta Frampola. Okazało się to nieprawdą w odniesieniu do aktualnego herbu. Może uległ on zmianie? Oto temat na kolejne śledztwo nepomuckie!

 • Frampol (gm. Frampol, pow. Biłgoraj): w wymienionym powyżej kościele znajduje się też rzeźba św. Jana Nepomucena, barokowa z XVIII wieku

 • Frampol (gm. Frampol, pow. Biłgoraj): w wymienionym powyżej kościele znajduje się też witraż nepomucki (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

Uwaga: trzy południowe parafie dzisiejszego powiatu biłgorajskiego: Potok Górny, Tarnogród i Łukowa, dziś bez wahania łączone z województwem lubelskim, należały do Ziemi Przemyskiej województwa ruskiego. To samo dotyczy parafii Górecko Kościelne i Józefów. Zobacz >> • Goraj (gm. Goraj, pow. Biłgoraj): w kościele św. Bartłomieja jeden z bocznych ołtarzy flankuje barokowa rzeźba Jana N.; dobrej klasy. Jan trzyma w ręku biret, drugą ręką przyciska do piersi nieistniejący już krzyż. Złota szata (nad: Pietrosul)

 • Goraj (gm. Goraj, pow. Biłgoraj): w tym samym kościele (zobacz wyżej), na południowej ścianie zawieszono obraz z wizerunkiem Jana Nepomucena stojącego na obłoku (nad: Pietrosul)

 • - Goraj (gm. Goraj, pow. Biłgoraj): jeden z Nepomuków przechowywanych w Muzeum Lubelskim na Zamku (zobacz wyżej) to drewniany, polichromowany Jan z początku XIX wieku pochodzący z Goraja. Styl ludowy z inspiracjami barokowymi - szaty skręcone wiatrem mistycznym. Na szyi kanonickie dystynktorium - równoramienny krzyżyk, puste dziś i uszkodzone dłonie niegdyś trzymały poziomo krucyfiks. Nie wiem, czy na miejscu została choćby kopia, a starą figurę zaliczam do Nepomuków miasta Lublina


^
Goraj pow. Biłgoraj gm. Goraj ul. Frampolska
 

Jest tu wielki 164-centymetrowa rokokowa drewniana i polichromowana figura Jana N., zapewne z końca XVIII wieku, w drewnianej zielonej kapliczce, prawdopodobnie starszej. Kapliczka jest czworoboczna z otworem wejściowym zamkniętym półkoliście, ujętym pilastrami. Daszek namiotowy z baniastą latarnią. W kwietniu 2015 kapliczka przeszła remont i przemalowanie, a na jego czas figura świętego została zabezpieczona w innym miejscu. W czerwcu 2015 była już na swoim miejscu^
  - Hosznia Ordynacka pow. Biłgoraj gm. Goraj  
 
 

Źródła donoszą, że przed II wojną światową stała tu barokowa figura św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)


^
  Zagrody pow. Biłgoraj gm. Goraj  
 

Murowana kapliczka domkowa o czterospadowym daszku, ze współczesną kamienną długowłosą figurą Jana N., która zastąpiła drewnianą poprzedniczkę i nawiązującą do pierwowzoru (zobacz niżej), z księgą w lewej ręce zamiast biretu (nad: Pietrosul)^
  - Zagrody pow. Biłgoraj gm. Goraj  
 

W murowanej kapliczce (zobacz wyżej) rezydowała dawniej drewniana rzeźba Jana N. z końca XVIII wieku, zapewne z warsztatu Karola Burzyńskiego. Teraz zastąpiła ja nowa, kamienna, nawiązująca do pierwowzoru. Losy starej figur nie są nam znane (uwaga: ustalić) (nad: Pietrosul)

 

^
Turobin pow. Biłgoraj gm. Turobin ul. Narutowicza / DW 848
 

Na zachodnim przedmieściu Turobina od strony Zagrobla, przed mostem na rzece Por, stoi murowana kapliczka z XIX wieku, z półokrągłym wejściem, z ładną kamienną  figurą Jana (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Jest to jeden z moich faworytów na tym terenie. Wizja lokalna w maju 2007 potwierdza niezły stan obiektu, który usytuowany jest na granicy Ziemi Chełmskiej d.woj ruskiego (>>) i dawnego woj. lubelskiego, jednak kilkadziesiąt metrów po zachodniej, lubelskiej stronie rzeczki Por (dla wygody umieszczam go również z pozostałymi Nepomukami Turobińskimi na stronie Nepomuków Ruskich (>>) i zdjęcia oznaczone są jako "ruskie" ale powiększa liczbę Nepomuków Lubelskich)^
Powiat Opole Lubelskie (17 + 2)

zobacz na mapie google >>^
Opole Lubelskie pow. Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie ul. Fabryczna
 

Barokowy Jan N. z piaskowca ustawiony na okrągłym cokole-kolumnie stoi na terenie szpitala. Pochodzi z XVIII wieku, pierwotnie prawdopodobnie stał na okrągłej wysepce na stawie po północnej stronie pałacu. Kilka lat temu został pomalowany (nad: H.M.)^
Opole Lubelskie pow. Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie ul. Kościelna 2
 

Fresk z wizerunkiem Jana N. na sklepieniu kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to klęcząca na cokole postać w stroju księdza, z biretem w odchylonej prawej ręce, z krzyżykiem maltańskim na szyi. Uwaga: identyfikacja nie jest 100%, wymaga sprawdzenia w źródłach (nad: Pietrosul)

 

^
- Opole Lubelskie pow. Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie ul. Kościelna 2
 
 

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (zobacz wyżej) był w wieku XVIII w ołtarzu bocznym obraz Jana N. W wieku XIX zastąpiono go św. Walentym, a JN przepadł w otchłani dziejów (nad: Pietrosul)

 

^
Wrzelowiec pow. Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie  
 

Przy wjeździe do wsi od strony zachodniej stoi ładna drewniana kapliczka z przełomu XIX i XX wieku, konstrukcji słupowej, z trzech stron oszalowana z dwuspadowym daszkiem. z drewnianą figurą Jana N. (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>) Nepomuk ten pokazany był w filmie "Wszystkie święte Nepomuki"
^
- Wola Rudzka pow. Opole Lubelskie gm. Opole Lubelskie  
 
 

Była tu niegdyś kapliczka z ludową rzeźbą Jana N. Stała między torem kolejki i młynem. Drewniana, na wysokiej kolumnie, daszek czterospadowy, wsparty na czterech kolumienkach, kryty blachą. Jej losy nie są znane (nad: Pietrosul)

 

^
Józefów nad Wisłą pow. Opole Lubelskie gm. Józefów nad Wisłą ul. Powstańców 8
 

Na cmentarzu przykościelnym, w niszy muru, ustawiono kamiennego Jana N. oburącz trzymającego krucyfiks. W końcu maja 2011 figury nie było w niszy, a w maju 2018 pojawiła się ponownie, odrestaurowana (uwaga: jest też niepewna wiadomość o drewnianym Janie Józefowskim, lecz może dotyczyć innego Józefowa) (uzup: Pietrosul)^
Józefów nad Wisłą pow. Opole Lubelskie gm. Józefów nad Wisłą ul. Powstańców 10
 

W kościele Bożego Ciała obraz z wizerunkiem Jana N. Owalny, w prostokątnej ramie (nad: Pietrosul)

Uwaga: w Muzeum Zamojskim jest przechowywana drewniana figura Jana N., której pochodzenie łączy się z Józefowem (zobacz Nepomuki Ziemi Chełmskiej d. woj. ruskiego >>)

 

^
Prawno pow. Opole Lubelskie gm. Józefów nad Wisłą  
 

Jest tu Jan N. pokazany w filmie "Wszystkie święte Nepomuki". Stał dawniej w drewnianej brogowej kapliczce (zobacz niżej), lecz po renowacji został schowany przez proboszcza w kaplicy kościoła^
Prawno pow. Opole Lubelskie gm. Józefów nad Wisłą  
 

Na krzyżówce, w starej drewnianej brogowej kapliczce, na miejscu starej rzeźby przeniesionej do kościoła (zobacz wyżej), ustawiono nową przyciężką rzeźbę Jana N. (nad: Piotr Bielawski)^
Boiska-Kolonia pow. Opole Lubelskie gm. Józefów nad Wisłą  
 

Koło kościoła kamienny biały Jan N., mniej więcej z połowy XIX wieku^
  Głusko Duże-Kolonia pow. Opole Lubelskie gm. Karczmiska  
 

Na terenie podworskim murowana arkadowa kapliczka nepomucka z czterospadowym daszkiem, z przełomu XVIII i XIX wieku, w niej odlewana z żeliwa figura Jana N. Przez pewien czas rzeźby nie było na miejscu, lecz szczęśliwie wróciła do kapliczki^
Wilków pow. Opole Lubelskie gm. Wilków  
 

W drewnianej kapliczce z kolumienkami, krytej łamanym blaszanym dachem, jest Jan N. pokazany w filmie "Wszystkie święte Nepomuki". Może ten Jan nie był dobrze traktowany? Jak inaczej wytłumaczyć dwukrotne zalanie gminy w maju i czerwcu 2010? TeoP. i Pietrosul dokonali inspekcji Jana Wilkowskiego po wielkiej powodzi w 2010 roku. Obiekt nosił ślady zalania, ale wytrwał na posterunku. Kapliczka jest w gorszym stanie niż figura - grzyb na suficie, plamy, widoczne poziome pasy stagnacji wody, popękany i odpadający tynk. Rzeźba: sutanna równo zabrudzona naniesionym mułem i pyłem niesionym przez wodę. Obrazki i inne dodatki obecne zwykle w kapliczkach odpłynęły. Ale tym samym odsłoniły datę powstania rzeźby na jej podstawie, po prawej stronie: Św. Jan / 1863 rok. W końcu maja 2011 figury nie było w niszy, najprawdopodobniej zabrano ją do renowacji lub zabezpieczono na czas remontu kapliczki. W lecie 2013 wszystko było juz na swoim miejscu i w dobrym stanie, choć obiekt stracił sporo ze swej malowniczości. Kapliczka ta wystąpiła też w filmie Andrzeja Barańskiego "Braciszek" z 2007 roku. Modlił się przed nią franciszkanin brat Alojzy (Piotr Kosiba), kwestarz i jałmużnik żyjący w latach 1855-1939 (w tej roli Artur Barciś)

^
Wilków pow. Opole Lubelskie gm. Wilków  
 
 

Na strychu w kościele św. Floriana i św. Urszuli przechowywana jest drewniana rzeźba Jana N. z XVIII wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  Dobre pow. Opole Lubelskie gm. Wilków  
 
 

Jest tu figura Jana N. pokazana w filmie "Wszystkie święte Nepomuki"


^
  Podgórz pow. Opole Lubelskie gm. Wilków  
 
 

Jest tu Jan N. pokazany w filmie "Wszystkie święte Nepomuki". Trzeba będzie go poszukać, moje liczne wycieczki w okolice Kazimierza na razie nie pozwoliły na spotkanie trzeciego stopnia


^
Piotrawin pow. Opole Lubelskie gm. Łaziska  
 

Koło cmentarza kapliczka z drewnianą figurą św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, na niej czerwone serca. Kryta gontem, z krzyżem na czubku. Dawniej była błękitna, niedawno przemalowano ją na biało^
Piotrawin pow. Opole Lubelskie gm. Łaziska  
 

Na wewnętrznej ścianie kaplicy grobowej Piotra stojącej koło kościoła znajduje się malowany wizerunek Jana. Jest to popiersie obramowane rodzajem mandorli. Uwaga: nie jest wykluczone, że malowidło przedstawia Jana Kantego, a nie JN. Należy sprawdzić w źródłach^
Zakrzów pow. Opole Lubelskie gm. Łaziska  
 

Na 338 kilometrze od źródeł Wisły, na skarpie wału przeciwpowodziowego stoi kapliczka Jana N. pokazana w filmie "Wszystkie święte Nepomuki". Figurka stoi od strony koryta rzeki, niewidoczna z betonowej drogi pod wałem od strony wsi. Od dawna strzeże mieszkańców Doliny Chodelskiej od zalewów Wisły, a w tym miejscu w okresach powodziowych warunki hydrodynamiczne w korycie rzeki są rzeczywiście groźne. Prosta, drewniana, pomalowano na biało-niebiesko kapliczka chroni drewnianą ludową rzeźbę o czarnej czapce, białej komży i czerwonej pelerynie. Stan zły - brak rąk, dolnej części a twarz jest nieczytelna - choć widać troskę mieszkańców o Jana. TeoP. dokonał inspekcji Jana Zakrzewskiego po wielkiej powodzi w 2010 roku. Jest na tyle wysoko posadowiony na wale przeciwpowodziowym, ze fala 2010 go nie ogarnęła. Widoczne są nawet te same sztuczne kwiaty i kołek podpierający zetlałą podstawę. Natomiast tuż niżej w sródwalu, od strony Wisły jest mnóstwo zanieczyszczeń po powodzi^
  Braciejowice pow. Opole Lubelskie gm. Łaziska  
 

Koło domu nr 46 stoi bielony krzyż, a na jego cokole sprawne oko Łowcy Nepomuków dostrzec może zamalowaną i niewyraźną płaskorzeźbę Jana N. (nad: Pietrosul)^
Powiat Puławy (część, 15 + 2)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>

Uwaga: część dzisiejszego powiatu puławskiego należało do Ziemi Stężyckiej województwa sandomierskiego (>>), która była zawiślańską enklawą województwa sandomierskiego (>>). Należało do niej kilkanaście wsi w powiatach puławskim i ryckim. Inna część (Janowiec, Góra Puławska i okolice) dzisiejszego powiatu, leżąca po zachodniej stronie Wisły, należała do powiatu kozienickiego Ziemi Radomskiej województwa sandomierskiego (>>).
Zmiany koryta Wisły też miały swoje znaczenie
^
Puławy pow. Puławy gm. Puławy ul. Piłsudskiego
 

Kamienny Jan przy okrągłej świątyni Wniebowzięcia NMP, na brzegu parku pałacowego, ustawiony na trójczłonowym cokole, XVIII wiek. Dawniej pomalowany, aktualnie oczyszczony z farby^
Markuszów pow. Puławy gm. Puławy ul. Kościelna
 

W tutejszym kościele św. Józefa ołtarz główny flankuje figura Jana N. Biel i złoto, lekki kontrapost, subtelne rysy twarzy i rysunek szat, barok^
Markuszów pow. Puławy gm. Puławy ul. Lubelska
 

W prezbiterium kościoła św. Ducha znajduje się figura Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Wąwolnica pow. Puławy gm. Puławy ul. Zamkowa
 

Po prawej stronie podjazdu do kościoła stoi kamienny Jan z 1743 roku, na wysokim cokole, wspominany w filmie "Wszystkie nasze Nepomuki". Inskrypcja głosi: A.D. / 1743 / U.I.G.D. (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)^
Kazimierz Dolny pow. Puławy gm. Kazimierz Dolny ul. Krakowska 40
 

Murowana bielona kapliczka z przełomu XVIII i XIX wieku, a niej kamienny Jan N. ze współcześnie odtworzoną głową, stoi przy trakcie równoległym do Wisły
^
Kazimierz Dolny pow. Puławy gm. Kazimierz Dolny ul. Krakowska 6
 

W popularnej galerii i herbaciarni "U Dziwisza", na barze, stoi niewielka drewniana polichromowana figura Jana N., zapewne z końca XIX wieku, o ciekawym geście pustych już rąk, w birecie, szacie zdobionej złota aplikacją i z krzyżykiem zawieszonym na szyi na czerwonej wstążce (nad: Roland)^
Kazimierz Dolny pow. Puławy gm. Kazimierz Dolny Rynek 19
 

W Muzeum Sztuki Złotniczej, a czasem na wystawach czasowych w wieży fary prezentowane są wyroby złotnicze z wizerunkiem Jana N., w tym srebrne wotum z wizerunkiem Jana N. Podpisano je następująco: MSZK/436. Plakieta wotywna, św. Jan Nepomucen, NN, Polska centralna, III ćw. XVIII w. Plakieta - duża - przedstawia świętego w charakterystycznej pozie, z sześcioma (!) gwiazdami wokół głowy, po jego lewej stronie przedstawiona jest kobieta z niemowlęciem na ręku , po prawej mężczyzna, oboje klęczący (nad: M.K.)^
Kazimierz Dolny pow. Puławy gm. Kazimierz Dolny Rynek 19
 

W Muzeum Sztuki Złotniczej znajduje się tabliczka wotywna z wizerunkiem Jana N. w polu środkowym, autorstwa Johanna Georga Pfistera z Nysy, wykonana w 1738 roku. Jest to depozyt zbiorów wawelskich [nr inw. 6939], ale jako że na stałe rezyduje w Kazimierzu, jest w ekspozycji stałej muzeum, i nawet dorobiła się własnego numeru inwentarzowego [Dep MSZK/569], to zostaje dopisana do katalogu Nepomuków Lubelskich, a na stronie Janów Krakowskich  (zobacz >>) pozostawiam tylko wzmiankę (nad: M.K., uzup: Pietrosul)^
Kazimierz Dolny pow. Puławy gm. Kazimierz Dolny Rynek 19
 

W Muzeum Sztuki Złotniczej, a czasem na wystawach czasowych w wieży fary prezentowane są wyroby złotnicze z wizerunkiem Jana N., w tym relikwiarz św. Anny i św. Jana Nepomucena zawierający relikwie JN (>>) oraz złoty wizerunek Jana przyciskającego do piersi krucyfiks ułożony na palmie, pochodzący z kazimierskiej fary, połowa XVIII wieku (nad: TeoP.)^
  Kazimierz Dolny pow. Puławy gm. Kazimierz Dolny  
 
 

Drewniana figura Jana N. z XVIII wieku w zbiorach Romualda i Doroty Lipko (nad: Pietrosul)

 


 
 • - Męćmież (gm. Kazimierz Dolny, pow. Puławy): w tej znanej podkazimierskiej wsi był kiedyś Nepomuk! Widać to na obrazie Franciszka Ruśkiewicza "Pejzaż z zamkiem i rzeką" z około 1860 roku. Zamek to oczywiście Janowiec, rzeka - Wisła. Zobacz ilustrację poniżej i aktualne zdjęcia

 ^
Kurów pow. Puławy gm. Kurów ul. Fabryczna / Puławska (DK 12)
 

Dawniej piękny w swej dzikości, po ostatniej renowacji (2020?) poprawny i nieco nudny XVIII-wieczny kamienny Jan N. na wysokim słupie z plintą. Ustawiony na rozstajach dróg do Puław i Klementowic, dawniej między starymi kasztanowcami. Niestety to Polska, więc kasztanowcom nie można było wybaczyć istnienia. Barwa jest rzeczą zmienną, dawniej Jan był polichromowany a słup czerwony, później cokół uzyskał barwę kremową z niebieskimi krawędziami, teraz (2023) jest szary i pozbawionty barw (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)^
Kurów pow. Puławy gm. Kurów ul. Lubelska 6
 
 

W ołtarzu głównym w kościele Narodzenia Najświętszej Marii Panny i św. Michała Archanioła, na zasuwie znajduje się obraz Jana N. sprzed 1781 roku (jeden z trzech) (nad: Pietrosul)


 

 • - Żyrzyn (gm. Żyrzyn, pow. Puławy): we wsi,  przy dworskiej gorzelni Wesslów (dwór dziś w lubelskim skansenie, pozostał pałacyk), jeszcze w roku 1971 stała drewniana figura Jana N. z XVIII wieku, chroniona daszkiem. Skradziona (>>) jak wiele innych

 • Kośmin / Strzyżowice (gm. Żyrzyn, pow. Puławy): drewniana figura Jana znajduje się w kapliczce przydrożnej w miejscu przecięcia rzeki Wieprz szosą lubelską, po południowej stronie rzeki za którą rozciągała się już Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego (>>). Istnieje legenda dotycząca tej figury o typowej treści - miała ona dopłynąć w to miejsce sama, z falą powodziową (porównaj: Gołąb)

 • Nałęczów (gm. Nałęczów, pow. Puławy, ): teren przy kościele św. Jana Chrzciciela obrósł kolekcją pseudoludowych świątków. Na pniu ściętego drzewa ustawiono drewnianą polichromowaną rzeźbę Jana N. przedstawionego w przyklęku, z bosą stopą w sandale i z dłonią przy ustach, a dla ochrony dodano jej daszek z dwóch deszczułek. Jan ma biret, ale również mnisi kaptur na plecach (!) (nad: Pietrosul)

 • Nałęczów (gm. Nałęczów, pow. Puławy, ): przy tym samym kościele św. Jana Chrzciciela (zobacz wyżej) ustawiono drewnianą polichromowaną rzeźbę Jana N. Jest to współczesna figura z dużym krzyżem, o czerwonej sutannie, niezgrabnych dłoniach i nieco rozwichrzonej czuprynie (nad: Pietrosul)
 
 
    

 

^

ZIEMIA ŁUKOWSKA
d.woj. lubelskiego

zobacz na mapie google >>

(32 + 2)


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:      ^
Powiat Łuków
(część w Ziemi Łukowskiej, 21 + 1)

zobacz na mapie google >>


zobacz inne Nepomuki tego powiatu, dawniej w Ziemi Stężyckiej woj. sandomierskierskiego (>>)  

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. Kościelna / Piłsudskiego
 

W kolegiacie Przemienienia Pańskiego, w ołtarzu bocznym w prawej nawie, znajduje się obraz św. Jana Nepomucena, barokowy, w ozdobnej ramie uzupełnionej rocaillami i chmurkami. Świętego przedstawiono klęczącego na chmurze, z krzyżem, w otoczeniu putt i aniołów, z których jeden trzyma palec na ustach. Na dole obrazu - Most Karola i scena Topienia (nad: Pietrosul)^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. S. Wyszyńskiego
 

W pobernardyńskim kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, w pięknym rokokowym lewym ołtarzu najbliżej wejścia, znajduje się obraz z Janem N., a nad nim wyobrażenie Języka w glorii.  W publikacjach powszechnie traktowany jest jako przedstawienie św. Franciszka Ksawerego, czemu przeczy palma męczeńska, strój i ów język. Autorstwo tego obrazu, jak i pozostałych w ołtarzach bocznych, przypisywane jest Franciszkowi Smuglewiczowi. Obraz jest częściowo przysłonięty jest przez zdobną rokokową ramę. Całość uzupełniają srebrne chmurki i główki anielskie (nad: Pietrosul)Łuków: Muzeum Regionalne
[gm. Łuków, pow. Łuków]: w Muzeum Regionalnym przy ulicy J.Piłsudskiego 19 jest spora kolekcja współczesnych ludowych figur autorstwa okolicznych twórców, zwłaszcza z nieodległej Ziemi Stężyckiej województwa sandomierskiego (>>) tworzących Łukowski Ośrodek Rzeźby Ludowej. Do tego dwa starsze obiekty
 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 

Najstarszą rzeźbą w zbiorach Muzeum Regionalnego, eksponowaną w sieni, jest drewniana figura Jana N. pochodząca z kapliczki w Rolach (gm. Łuków, pow. Łuków). Widoczne uszkodzenie - spękania, brak palców, ubytki w dolnej partii (nad: Pietrosul)^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego oleodruk z wizerunkiem Jana N., XIX/XX wiek. Zakupiony w Galerii Staroświeckiej w Białej Podlaskiej. Eksponowany był na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna (2008) drewniana ludowa figura Jana N. autorstwa Zbigniewa Kęćki z Dąbrówki (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Jan trzyma w prawej ręce krzyż, a w drugiej - niespodziewanie - pęk lilii (nad: Pietrosul) (uwaga: inna figura tego twórcy znajduje się w Lublinie, w zbiorach Muzeum Lubelskiego na Zamku, zobacz wyżej)^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Jana Kęćki z Dąbrówki (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul) (uwaga: inna figura tego twórcy znajduje się w Lublinie, w zbiorach Muzeum Lubelskiego na Zamku, zobacz wyżej)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Mariana Adamskiego z Sobisk-Kolonii (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul) (uwaga: inna figura tego twórcy znajduje się w Lublinie, w zbiorach Muzeum Lubelskiego na Zamku, zobacz wyżej)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Jakuba Cąkały z Sobisk (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa tego samego Jakuba Cąkały z Sobisk (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>), co figura opisana powyżej. Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Jakuba Cąkały z Adamowa (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Ludwika Szczepanika z Antoniówki. Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Wacława Suskiego z Dąbrówki-Kolonii (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul) (uwaga: nie jest to ta sama figura co wymieniona na stronie Ziemii Stężyckiej (>>) rzeźba Wacława Suskiego z 1978 roku, z Dąbrówki, zobacz >>)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Tadeusza Lemieszka z Budzisk (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
Łuków pow. Łuków gm. Łuków ul. J. Piłsudskiego 19
 
 

W zbiorach Muzeum Regionalnego, w ramach Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, jest współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa Ryszarda Sęka z Budzisk (gm. Adamów, pow. Łuków, Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>). Eksponowana na czasowej wystawie w muzeum - "Święci pańscy w sztuce ludowej" w marcu 2014 roku (nad: Pietrosul)

 

^
  Łuków pow. Łuków gm. Łuków  
 

Tworzy tu rzeźbiarz Mieczysław Gaj. W internecie daje się odszukać figurę Jana N., drewnianą i polichromowaną (jest też zdjęcie przed położeniem farby), w promienistej aureoli, w birecie, bosą i z krzyżem (uwaga: lokalizacja może się oczywiście zmieniać) (nad: Pietrosul)^
  Łuków pow. Łuków gm. Łuków  
 

Inna rzeźba Mieczysława Gaja (zobacz wyżej) to figura Jana N., drewniana i polichromowana,  w birecie, bosa i z krzyżem, z wzorkowanym rąbkiem komży (uwaga: lokalizacja może się oczywiście zmieniać) (nad: Pietrosul)

 

^
  Łuków pow. Łuków gm. Łuków  
 

Kolejna rzeźba Mieczysława Gaja (zobacz wyżej) to figura Jana N., drewniana i polichromowana, w białej komży, z lekko pochyloną głową,  w birecie, bosa i z krzyżem (uwaga: lokalizacja i liczba obiektów może się oczywiście zmieniać) (nad: Pietrosul)

 

^
  Łuków pow. Łuków gm. Łuków  
 

Podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie (15-17 sierpnia 2014 roku) oferowana była do sprzedaży kolejna rzeźba Mieczysława Gaja (zobacz wyżej). Nie wiadomo, czy została sprzedana, a jeśli tak, to gdzie jest obecnie. Notuję ją symbolicznie pod lokalizacją - miejscem pochodzenia twórcy (nad: Pietrosul)

 

^
  Łuków pow. Łuków gm. Łuków  
 
 

Podczas Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie (15-17 sierpnia 2014 roku) oferowana była do sprzedaży współczesna drewniana polichromowana figura Jana N. autorstwa rzeźbiarza Mieczysława Zawadzkiego z Łukowa. Nie wiadomo, czy została sprzedana, a jeśli tak, to gdzie jest obecnie. Notuję ją symbolicznie pod lokalizacją - miejscem pochodzenia twórcy (nad: Pietrosul)

 

^
- Łazy pow. Łuków gm. Łuków  
 

Po północnej stronie drogi stała tu przydrożna murowana kapliczka nepomucka. 16 lipca 2010 roku kapliczkę przeniesiono w pobliże nowego przedszkola, potem ją wyremontowano. Zamiast Nepomuka (który trafił ostatecznie do nowej kapliczki - zobacz niżej) wewnątrz jest teraz figurka Chrystusa Frasobliwego z 2009 roku (nad: Mateusz, uzup.: Pietrosul)^
Łazy pow. Łuków gm. Łuków nr 222
 

Drewniana  figura Jana N. pochodząca ze starej kapliczki (wyremontowanej i przeniesionej w okolice przedszkola, zobacz wyżej) została w roku 2008 odnowiona i umieszczona w nowej kapliczce z klinkierowej cegły, która stanęła blisko pierwotnej lokalizacji, na posesji Mariusza Pulika (nad: Pietrosul)^
Trzebieszów Drugi pow. Łuków gm. Trzebieszów nr 46
 

Przy domu, niedaleko kościoła, w dwukondygnacyjnej murowanej i bielonej kapliczce rezyduje figura Jana N. Jest drewniana, polichromowana i w bardzo dobrym stanie. W obu rękach krzyż oparty o prawe ramię, na krzyż zatknięta duża zielona palma. Biret, nieco dzika twarz, kontrapost przypominający raczej koślawość. Dużo uroku (nad: Pietrosul)^
Powiat Siedlce
(część w d. Ziemi Łukowskiej, 8)

zobacz na mapie google >>


zobacz część powiatu w Ziemi Liwskiej d.woj. mazowieckiego >>
zobacz część powiatu w d.woj. podlaskim >>

 

^
Siedlce pow. Siedlce gm. Siedlce ul. Floriańska 1
 

W  kościele św. Stanisława, w ostatnim licząc od prezbiterium ołtarzu nawy północnej (częste miejsce występowania Nepomuków) znaleźć można malowany przez Szymona Czechowicza obraz ołtarzowy przedstawiający Jana N. z 1752 roku. Adorujący krucyfiks Jan stoi w kontrapoście przy stole, na którym leży otwarta Księga, biret i astrolabium (tajemniczy atrybut (>>) występujący na terenach północno-wschodniego Mazowsza, porównaj wizerunki ze Szczuczyna (>>), Czerwińska (>>) i Łomży (>>) a także figury z Janowa Podlaskiego, Kielc (sandomierskie >>), Tarnowskich Gór (Górny Śląsk >>) i Bensheim w Niemczech >>. Czy jest to symbol filozofa lub uczonego?). Janowi towarzyszą dwa duże anioły - jeden ma palec przy ustach i trzyma klucz, drugi ma wieniec i palmę. Za Janem stoi drewniana ławaSiedlce: Muzeum Decezjalne
[gm. Sieldce, pow. Siedlce]: w Muzeum Dizecezjalnym przy ulicy bpa Ignacego Świrskiego 56 jest klika ciekawych figur Jana N. w tym co najmniej jedna z nieodległej Ziemi Stężyckiej województwa sandomierskiego (>>). Niestety obecnie (2014) tylko jedna figura znalazła miejsce w stałej ekspozycji, na pozostałe wymienione w tym spisie zabrakło miejsca z uwagi na skromne powierzchnie Muzeum
 

^
Siedlce pow. Siedlce gm. Siedlce ul. bpa Ignacego Świrskiego 56
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz niżej) przechowuje się drewnianą polichromowaną figurę Jana N. pochodzącą z Łukowa, z wieku XVIII. Jan w lewej ręce trzyma biret, prawą przyciska do ramienia krzyż (pęknięty) i palmę. Wzrok ma wzniesiony nieco w górę, oczy szeroko otwarte. Barwy pastelowe, ładne zawirowanie szaty, starannie opracowany detal np. w misternie wiązanym sznurze przytrzymującym mantolet. Obecnie (2014) tylko ta figura znalazła miejsce w stałej ekspozycji, na pozostałe wymienione w tym spisie zabrakło miejsca z uwagi na skromne powierzchnie Muzeum (nad: Piotr Bielawski)^
Siedlce pow. Siedlce gm. Siedlce ul. bpa Ignacego Świrskiego 56
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) przechowuje się okrągły w kształcie, XVIII-wieczny obraz przedstawiający popiersie Jana N. z głową otoczoną gwiazdami, pochodzący z Żelechowa (Ziemia Stężycka województwa sandomierskiego >>) (nad: Piotr Bielawski)

 

^
Siedlce pow. Siedlce gm. Siedlce ul. bpa Ignacego Świrskiego 56
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) przechowuje się drewnianą polichromowaną figurę Jana N. utrzymaną w stylu barokowo-ludowym, z wieku XIX. Jan ma siodlasty w kształcie biret, jedna ręka na piersi, druga odgięta w bok - nie trzymają już krzyża ani palmy. Oczy półprzymknięte, usta rozchylone. Barwy stonowane: biel, szarość, czerń (nad: Piotr Bielawski)^
Siedlce pow. Siedlce gm. Siedlce ul. bpa Ignacego Świrskiego 56
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) przechowuje się drewnianą polichromowaną figurę Jana N. utrzymaną w stylu barokowo-ludowym, z wieku XVIII. Jan wygięty w silnym nienaturalnym kontrapoście, oczy ma przymknięte, trzyma zbyt duży, nieoryginalny krzyż. Barwy zniszczone przez czas, szarości i czernie (nad: Piotr Bielawski)

 

^
Siedlce pow. Siedlce gm. Siedlce ul. bpa Ignacego Świrskiego 56
 

W Muzeum Diecezjalnym (zobacz wyżej) przechowuje się drewnianą polichromowaną rzeźbę Jana N w stylu barokowo-ludowym, z wieku XVIII. Jana przedstawiono bez biretu, w starannie ułożonych włosach, z rozłożonymi rękami dziś pozbawionymi krzyża, w kontrapoście, szacie rozwianej wiatrem mistycznym, w befce o sporych rozmiarach (nad: Piotr Bielawski)

 

^
Pruszynek pow. Siedlce gm. Siedlce nr 10
 

Przy drodze, w uroczej kapliczce o czterech grubych kolumnach i gontowym daszku, stoi polichromowana figura Jana N. z krzyżem i palmą (nad: Pietrosul)^
Stok Lacki - Folwark pow. Siedlce gm. Siedlce ul. Pałacowa / Majowa
 

Przy skrzyżowaniu, w murowanej kapliczce o dwuspadowym daszku stoi ładna drewniana polichromowana figura Jana N. z nieoryginalnym krzyżem, w kontrapoście (nad: Pietrosul)^
Powiat Radzyń Podlaski
(część w d. Ziemi Łukowskiej, 3 + 1)

zobacz część powiatu poza Z.Łukowską >>
zobacz na mapie google >>^
Brzostówiec pow. Radzyń Podlaski gm. Radzyń Podlaski  
 

Murowana kapliczka z figurką Jana Nepomucena pomalowaną na żółto, po południowej stronie lokalnej drogi do Łukowa (Brzostówiec III). Odnawiana w 1905 roku (nad: Pietrosul)


 

^
 Zarzec Ulańskii pow. Radzyń Podlaski gm. Ulan Majorat  
 

Murowana kapliczka z półokrągłym otworem, w nim nowa drewniana, polichromowana figura Jana N. sporych rozmiarów. Stara rzeźba ta została przeniesiona w roku 2005 do Muzeum Lubelskiego w Zamku w Lublinie (zobacz wyżej), a nowa z grubsza i niezbyt udatnie naśladuje układ i gest poprzedniczki^
¿ Świerże pow. Radzyń Podlaski gm. Wohyń DW 814 / 2380
 

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 814 z drogą powiatową nr 2380 do Czemiernik stoi kapliczka, która została - niestety - odnowiona. Zdjęcia pokazują już nowy kształt obiektu, po remoncie. Dawniej kapliczka ta, według opisu nadesłanego przez R.S., wyglądała tak oto: "Wielkość mniej więcej ta sama, też cokół kamienny, ale daszek i filarki też były kamienne (czy też otynkowane). W środku stała cudna kamienna figurka, która zniknęła wraz z kapliczką. Starą." Do tej chwili nie pojawiło się w tym opisie imię Jana N., a to z powodu zastrzeżenia wniesionego przez Pietrosula. Po pierwsze zakwestionował on identyfikację świętego, po drugie skorygował lokalizację obiektu (nie Suchowola, a Świerże). Ponieważ sprawa wydaje się dyskusyjna - postać ma ubiór, krucyfiks i gest nepomucki, lecz jest bezbroda (może to skutek renowacji?) - a ponadto nie znany jest wygląd pierwszej figura w tym miejscu, to zostawiam wpis ze znakiem ¿ (uwaga: należy poszukać w źródłach)^
Tchórzew pow. Radzyń Podlaski gm. Borki  
 

Nadryziona zębem czasu drewniana rzeźba (z XIX wieku?) pod metalowym daszkiem. Według typowej legendy nepomuckiej przypłynęła Tyśmienicą i została wyrzucona na brzeg w 1926 lub 1927 roku. Postawiona została na pobliskiej posesji. Aktualna kapliczka wybudowana została około 1970 roku. Mimo starań księdza z sąsiedniej parafii figura uniknęła wywiezienia do muzeum diecezjalnego w Siedlcach (nad: Pietrosul)^
Powiat Radzyń Podlaski
(część poza d. Ziemią Łukowską, 1)

zobacz część powiatu w Z.Łukowskiej >>
zobacz na mapie google >>


     

^
Czemierniki pow. Radzyń Podlaski gm. Czemierniki Rynek 1
 

W kościele św. Stanisława jest ołtarz nepomucki umieszczony na południowej ścianie prezbiterium, z ciekawym obrazem Jana N. Jan siedzi na obłokach i ruchem rąk zdaje się błogosławić dwóch siedzącym poniżej postaciom kobiecym w koronach. Symbolikę wyjaśniają tarcze herbowe Królestwa Polskiego i W.K. Litewskiego. Układ wzorowany jest na  miedziorycie Pfeffera (? do weryfikacji), gdzie występują personifikacje Austrii i Czech, a przykład jego zastosowania to regencyjny obraz z kościoła św. Jadwigi w Radoszowych (gm. Pawłowiczki, pow. Kędzierzyn-Koźle) z około 1730 roku (zobacz >>). Czemiernicki obraz to ślad politycznej koncepcji przeciwstawienia narodu słowiańskiego (Polska i Czechy) żywiołowi niemieckiemu szerzonej np. przez Stanisława Leszczyńskiego i jego środowisko, ale również przez Sobieskich, a zwłaszcza Fanfanika, czyli królewicza Jakuba. Wtedy to podjęto starania o patronat św. Jana Nepomucena nad Rzeczypospolitą, a najbardziej spektakularnym znakiem jest przechowywany w praskiej katedrze dar wotywny Leszczyńskich - wielka złota monstrancja z wizerunkiem JN (zobacz >>). Natomiast Jakub Sobieski, fundator wielkiego posągu JN pod Jasną Górą (1726, zobacz >>), był właścicielem Czemiernik do roku 1719^
Powiat Łęczna (6 + 4)

zobacz na mapie google >>^
Łęczna pow. Łęczna gm. Łęczna  
 
 

W kościele św. Marii Magdaleny, w ołtarzu bocznym, znaleźć można XVIII-wieczny obraz "Wizja Św. Jana Nepomucena". Jan adoruje podtrzymywany przez anioły krzyż z Chrystusem, w tle sceny Spowiedzi i Topienia, u stóp biret, lilie i Księgi - zamknięta i otwarta na tekście psalmu 39(38) "Posui ori meo custodiam cum consisteret peccator adversum me" ("Będę pilnował dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem"). W rogu herb z zamkiem

 


 • ¿ Kijany (gm. Spiczyn, pow. Łęczna): rzeźba świętego aspirującego do miana Nepomuka, która flankuje ołtarz św. Anny Samotrzeciej w płd. kaplicy kościoła św. Anny (nad: Pietrosul)

 • Zawieprzyce (gm. Spiczyn, pow. Łęczna): tutejszy Jan N. ma swoją legendę, ciągle żywą wśród miejscowych, a opowiadającą o fundatorze - dziedzicu, któremu stało się coś złego (uwaga: szczegóły do odszukania w notatkach DK). (uwaga: zanotowałem niegdyś niejasne doniesienia o innej figurze JN w tej miejscowości, z krzyżem w lewej ręce - być może chodzi o poprzedniczkę aktualnej figury, a być może o obiekt z Jawidza. należy ustalić na miejscu) 

^
  Jawidz pow. Łęczna gm. Spiczyn  
 

Przy bocznej drodze prowadzącej na prywatną posesję, w grupie starych drzew, stoi murowana barokowa XVIII-wieczna kapliczka z wolutowym szczytem, z drewnianą rzeźbą Jana Nepomucena wewnątrz. Na cokole tablica upamiętniająca remont (?):

Przechodząc Wzróci Swoje Oko
i zmów Ojczenasz i Zdreowas Maryo
Zadusze Moje
Fundator Tomasza Marzóroko
1886

Za głową Jana, na ścianie, zawieszono uskrzydlone dwie główki anielskie, a na jego birecie i ramionach namalowano złote gwiazdy. W szczycie figurka św. Floriana (>>) (nadesłał L.J., zobacz kartę obiektu >>). Całość otoczona drewnianym płotkiem^
Jawidz pow. Łęczna gm. Spiczyn DW 828 / 829
 

Przy skrzyżowaniu dróg Jawidz-Spiczyn i Zawieprzyce-Charlęż stoi murowana kapliczka zdobiona rombami z tynku, ze współczesną figurą Jana N. z czapką w ręku (uwaga: odnaleźć zdjęcia w moim archiwum; jest możliwe, że stała tam niegdyś starsza figura) • - Puchaczów (gm. Puchaczów, pow. Łęczna): była tu XVIII-wieczna (? - patrz dalej) rzeźba Jana N. w nowszej kapliczce. Nepomucen z Puchaczowa figuruje w rejestrze skradzionych dzieł sztuki OOZP (>>) pod numerem PC00216. Najprawdopodobniej zastąpiony nową figurą (nad: L.J., patrz niżej)

 • Puchaczów (gm. Puchaczów, pow. Łęczna): rzeźba Jana N. w kapliczce. Dzisiejsza figura jest podobna, lecz nie identyczna z tą skradzioną, XVIII-wieczną. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że po kradzieży (>>) wstawiono inną rzeźbę, lub też wykonano nową figurę na wzór starej. (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>) (patrz wyżej). Prawa ręka trzymająca czapkę nieco wzniesiona, głowa zwrócona w prawą stronę, krucyfiks w zgięciu łokcia lewej ręki, rozwiane szaty, misterne loki

 • ¿ Puchaczów (gm. Puchaczów, pow. Łęczna): czy jest tu jeszcze jedna rzeźba Jana N.? D. Powiłańska-Mazur w jednym ze swoich artykułów wspomina o Janie z Puchaczowa trzymającym nietypowo długie drzewce chorągwi^
Puchaczów pow. Łęczna gm. Puchaczów Rynek
 

We wnęce fasady kościoła parafialnego umieszczono figurę Jana N. z kamienia, ustawioną na cokole ozdobionym kwiatkiem. Dawniej figura miała puste ręce, lecz w okolicach roku 2013 dostała nowy krzyż^
- Łańcuchów pow. Łęczna gm. Milejów  
 
W parku dworskim nad Wieprzem murowana kapliczka ponepomucka z XX wieku, nie ma już w niej figury Jana N.


^
Powiat Parczew
(część w d.woj. lubelskim, 7)

zobacz na mapie google >>


zobacz kolejne obiekty z tego powiatu należące dawniej do woj. brzesko-litewskiego >>


^
Parczew pow. Parczew gm. Parczew ul. Kościelna / Nadwalna
 

Piękna, niedawno odnawiana kapliczka w kształcie trójbocznego słupa, trójkondygnacyjna, zwieńczona krzyżem żelaznym. Dolna kondygnacja zwielokrotniona pilasterkami, œśrodkowa pilasterkami o wolutowych spływach, górna otwarta arkadami wspartymi na kolumnach, pomiędzy kondygnacjami gzymsowanie. Obiekt podobny do kapliczki w Siemieniu (zobacz niżej). Wewnątrz polichromowana rzeźba Jana N. późnobarokowa z II połowy XVIII wieku (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>) (uwaga: według moich obserwacji figura jest późniejsza, pochodzi z końca XIX lub początku XX wieku, i układem przypomina te ze Zwierzyńca, Hedwiżyna, Sitańca-Kolonii czy Bodaczowa - patrz Nepomuki Ziemi Chełmskiej >>). Barwy kapliczki i figury są zmienne, w roku 2012 dolną kondygnację pomalowano na brzydki żółty kolor, a daszek zyskał żółto-jasnobrązowe pasy^
Parczew pow. Parczew gm. Parczew ul. Kościelna 27
 
 

W kościele św. Jana Chrzciciela (Sanktuarium MB Królowej Rodzin), w ołtarzu św. Antoniego po prawej stronie nawy, na zasuwie ołtarzowej znajduje się obraz Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Jasionka (Pierwsza) pow. Parczew gm. Parczew  
 

W murowanej kapliczce z namiotowym daszkiem znajduje się drewniana rzeźba Jana N., mocno uszkodzona. Powstała na przełomie XVIII i XIX wieku, remont przeprowadzono w roku 2013 kiedy to była czasowo pusta. Kapliczka jest okresowo przemalowywana, w maju 2016 roku była różowa. Po roku 2010 zmieniło się również jej otoczenie, czyli jak zwykle - nienawidzący drzew suweren wyciął pięknego starego klona zastępując go kiczowatymi tujami (nad: L.J., uzup: R.G., zobacz kartę obiektu >>)^
  Wierzbówka pow. Parczew gm. Parczew  
 

Pomalowana na biało rzeźba Jana N. z piaskowca stojąca w dużej kapliczce z lat 60. XIX wieku, odremontowanej w 1984 roku. Pod kapliczką sklepiona piwnica, służąca w czasie II wojny œświatowej za schronienie (nad: Pietrosul)^
Orzechów Stary pow. Parczew gm. Sosnowica  
 

Przy odejściu drogi do łowiska na Jeziorze Skomielno stoi współczesna drewniana figura Jana N. autorstwa E. Szewczyka w kapliczce z pnia drzewa z dwuspadowym daszkiem (nad: Pietrosul) (uwaga: sprawdzić, czy Orzechów nie leżał już w Ziemi Chełmskiej!)


 

^
Siemień pow. Parczew gm. Siemień  
 

Na południe od budynków dworskich, na zapleczu UG, stoi piękna, bogato ogzymsowana i rozprofilowana murowana kapliczka słupowa z połowy XVIII wieku, nieco podobna do obiektu z Parczewa (zobacz wyżej), z drewnianą figurą Jana N. malowaną to na czarno, to na brązowo. W roku 2019 kapliczka była w złym stanie, widoczne ubytki tynku i wykruszenia cegły (nad: L.J., uzup: R.G., zobacz kartę obiektu >>)
^
  Siemień pow. Parczew gm. Siemień  
 
 

Drewniany Jan N. trzymający krucyfiks w lewej ręce

 

^
Powiat Janów Lubelski (10 + 7)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>
 • - Janów Lubelski (gm. i pow. Janów Lubelski, ): w kapliczce przy moście (ul. Lubelska, zobacz niżej) była niegdyś XVIII-wieczna drewniana figura Jana N. skradziona (>>) w latach 70. XX wieku

 • Janów Lubelski (gm. i pow. Janów Lubelski, ): w nowej krytej gontem kapliczce przy moście (ul. Lubelska) stoi ludowa drewniana figurka Jana N., polichromowana i statyczna, przyciskająca krzyż do ciała, wykonana w stylu ludowym w roku 1983 po kradzieży (>>) w latach 70. oryginalnej, XVIII-wiecznej. Znalazłem opis i fotkę tej nowej figury w artykule D. Powiłańskiej-Mazur w "Twórczości Ludowej" (4. 2004), błędnie zlokalizowaną jednak w Wilkołazie

 • Janów Lubelski (gm. i pow. Janów Lubelski): przy ulicy Bialskiej drewniana malowana na biało kapliczka z początku XX wieku z drewnianą polichromowaną figurą Jana N., być może starszą, na co wskazuje barokowa maniera rzeźby nawiązująca do tutejszych kamiennych figur z XIX wieku. Jan ma oczy wzniesione do nieba, a prawą rękę trzymającą krzyż podniesioną na wysokość twarzy (nad: Pietrosul)

 • Janów Lubelski (gm. i pow. Janów Lubelski): w kościele św. Jana Chrzciciela, w zwieńczeniu bocznego ołtarza, obraz z wizerunkiem klęczącego Jana N. Widoczny  motyw Języka (nad: Pietrosul)

 • Biała Druga (gm. i pow. Janów Lubelski): przed domem nr 89 polichromowana figura Jana N. zamknięta w metalowej oszklonej kapliczce. Napis: "Święty Jan / Fundator Jan / Breś RP 1906". Figura stała pierwotnie w innej kapliczce, po jej zniszczeniu nowi fundatorzy wykonali metalowo-szklaną osłonę (nad: Pietrosul)

 • Momoty Dolne (gm. i pow. Janów Lubelski, ): między Momotami Dolnymi i Górnymi, w domkowej kapliczce drewnianej nieporadna bosonoga ludowa rzeźba Jana Nepomucena z krzyżykiem w ręce i księgą pod pachą, bez zarostu, biretu, komży i peleryny, z 2001. Napis: "Wyk. Kołpa Sz. 2001 r.". Obiekt wysoce niekanoniczny i przez to ciekawy (nad: Pietrosul)^
- Janów Lubelski-Biała Poduchowna pow. Janów Lubelski gm. Janów Lubelski  
 
 

Był tu drewniany kościół z roku 1660, w którym spisy inwentarzowe z lat 1748 i 1781 wymieniały ołtarz Jana Nepomucena. Kościół ten spłonął całkowicie 12 września 1914 roku (nad: Pietrosul)

 

^
  - Potok Wielki pow. Janów Lubelski gm. Potok Wielki  
 
 

Była tu drewniana kapliczka z drewnianą średniej wielkości rzeźbą Jana Nepomucena z krzyżem w jednej ręce i ze stułą, z końca XIX wieku. Podobno figurę wywieziono za granicę, a kapliczka uległa zawaleniu w latach lat 70. XX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  Potok Wielki pow. Janów Lubelski gm. Potok Wielki nr 75
 

Nieco na południe od miejsca, w którym stała jej poprzedniczka (zobacz wyżej), stoi murowana z cegły kapliczka z 1981 roku, z dwuspadowym dachem. Wewnątrz nowa drewniana rzeźba Jana N. podarowana przez ks. Piotra Mazurka (nad: Pietrosul)^
  - Potoczek pow. Janów Lubelski gm. Potok Wielki  
 

W murowanej kapliczce o czterospadowym dachu i półokrągłym wejściu, usytuowanej po zachodniej stronie drogi w północnym krańcu wsi był drewniany polichromowany Jan N. oburącz trzymający krucyfiks. Niestety wizja lokalna K.Z. z kwietnia 2015 wykazała, że kapliczka jest pusta. Obawiamy się, że oznacza to kradzież (>>) i utratę tego obiektu, a potwierdza to stan z roku 2017 - w kapliczce na stałe zainstalowano figurę Chrystusa (uzup: Pietrosul) • - Godziszów (gm. Godziszów, pow. Janów Lubelski): w czerwonej drewnianej kapliczce z wysokim dachem i sygnaturką stał do roku 2000 drewniany Jan N. oburącz trzymający krucyfiks. Skradziony (>>) jak wiele innych, mimo zabezpieczenia wejścia metalową kratą. W końcu kwietnia 2012 roku na miejscu starej kapliczki ponepomuckiej postawiono nową, nawiązującą kształtem do poprzedniej, z dużą figurą MB

^
Dzwola pow. Janów Lubelski gm. Dzwola nr 183
 

Przy głównej drodze, na prywatnej posesji naprzeciwko kościoła stoi drewniana kapliczka na kolumienkach, z zamkniętą tylną ścianą, wewnątrz drewniana ludowa polichromowana figura Jana N., nawiązująca do tradycji rzeźby rokokowej, XIX wiek. Całość zadbana i ustrojona kwiatami^
Kapronie pow. Janów Lubelski gm. Dzwola  
 

Na zachód od zabudowań wsi, koło rzeczki Dzwoli i drogi na Władysławów-Cygany i tuż przy granicy obu wsi, stoi błękitna drewniana kapliczka domkowa z piękną, dawniej uszkodzoną drewnianą rzeźbą Jana N., prawdopodobnie z przełomu XIX i XX wieku. Pomysłowi spalenia starej kapliczki i postawienia nowej sprzeciwili się okoliczni mieszkańcy. Nadszarpnięta zębem czasu figura została zabrana z kapliczki jesienią 2020 roku, wróciła odnowiona na Wielkanoc 2021. Rzeźbę odrestaurowała miejscowa artystka Jolanta Wawszczakowa. Podtrzymujący na duchu, jedne z niewielu przykładów dobrej renowacji obiektu nepomuckiego (nad: Pietrosul) (uwaga: obiekt dawniej notowany tu pod lokalizacją Władysławów)
 • ¿/- Pasieka (gm. Modliborzyce, pow. Janów Lubelski): dwie kapliczki, z których jedna zawierała być może rzeźbę Jana N. (uwaga: szukać w źródłach, sprawa wątpliwa)

 • Stojeszyn (gm. Modliborzyce pow. Janów Lubelski): przed remizą i sklepem, na zakręcie, w pobliżu mostu na Sannie (naprzeciw parkingu) stoi krzyż ku czci Jana Nepomucena z 1926 roku z niszą w cokole. Być może niegdyś we wnęce stał Nepomuk. Napisy: "O Święty Janie / mult się zanami", "1926 r / d 24 listopa / Fundatorzy tej pamiątki / Walenty Kusz Jan Kusz I synowa / Feliksa Kusz wrs Kazimiesz / Lenart i żona" (nad: Pietrosul)

 • Wierzchowiska Pierwsze (gm. Modliborzyce, pow. Janów Lubelski): naprzeciw nowego kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy i drogi do Antolina drewniana brogowa kapliczka z 1904 roku, otwarta arkadą, z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. Jan jest sympatyczny i uśmiechnięty, bez wąsów (nad: Pietrosul) • ¿ Otrocz (gm. Chrzanów, pow. Janów Lubelski): w drewnianej kapliczce, na ołtarzu, obok innych figur i obrazków ustawiono drewnianą polichromowaną figurę księdza w birecie i rokiecie, trzymającego krzyż. Czy jest to Jan Nepomucen? Wątpliwości budzi brak zarostu i ogólny wygląd typu "święty młodzianek" (nad: Pietrosul)


^
Powiat Kraśnik (22 + 3)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>^
Kraśnik pow. Kraśnik gm. Kraśnik ul. Narutowicza 31
 

W kościele rektoralnym Św. Ducha jest boczny ołtarz w formie bogatej rokokowej ramy, a w niej duży obraz ukazujący apoteozę klęczącego Jana N. Anioł trzyma klucz i kłódkę - symbole tajemnicy. Pojawia się też motyw Języka. Jest to fundacja ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego, zrealizowana już jednak po jego śmierci (1751), w roku 1761 przez wdowę Anielę Teresę z Michowskich i syna Klemensa. Jest to jedna z kilku fundacji rodziny, która zarażona była wirusem nepomuckim (Zamczysko, Zwierzyniec, Zamość, Krzeszów, Turobin)

 

^
Kraśnik pow. Kraśnik gm. Kraśnik ul. Klasztorna 1
 

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, nad stallami po południowej stronie prezbiterium wisi obraz Jana N. Pierwotnie umieszczony był na zasłonie ołtarza św. Antoniego (przy środkowym lewym filarze). Jan klęczy z niewielkim krzyżykiem w dłoni. Nad nim anioł z wieńcem męczeńskim, aureola z pięcioma gwiazdami i Język. Na dole drugi anioł z trójkątną kłódką, a z drugierj strony most z płynącym piod nim ciałem Jana (nad: Pietrosul)Poniżej próba opanowania chaosu (dzięki wsparciu Pietrosula), który wyłania się z dostępnych źródeł dotyczących trzech sąsiednich miejscowości: Stróży, Stróży-Kolonii i Słodkowa Trzeciego, oraz jednego obiektu przechowywanego w Muzeum Lubelskim na Zamku w Lublinie i podpisanego (czy precyzyjnie?) Jan ze Stróży. W tych miejscowościach są:
+ trzy kapliczki (Stróża oraz Stróża-Kolonia - puste, i Słodków Trzeci)
+ trzy figury JN (dwie w Muzeum w Lublinie podpisane 'ze Stróży', oraz z kapliczki ze Słodkowa Trzeciego).
Zamieszanie wprowadzają notki w "Twórczości Ludowej", opis figur z Muzeum (obie 'ze Stróży' oraz notki w innych źródłach, a poza tym fakt, że dwie figury są niemal identyczne. W skrajnym przypadku wchodzą w grę trzy różne kapliczki, w których niegdyś były figury JN. Druga skrajność - to jedna kapliczka nepomucka w Słodkowie z kopią figury wykonaną po przeniesieniu oryginału do Muzeum na Zamku Lubelskim plus inna kapliczka - stara i piękna, ale nie mająca nic wspólnego z JN plus trzecia kapliczka z 1905 roku w Stróży. Możliwe są różne warianty pośrednie
 • ¿/- Stróża (gm. i pow. Kraśnik): z literatury wiem, że była tu kapliczka z figurą Jana Nepomucena z początku XX wieku. W tej chwili we wsi jest tylko kapliczka z figurką MB z 1905 roku, lecz w Muzeum Lubelskim na Zamku w Lublinie (zobacz wyżej) przechowywana jest figura ze podpisana 'ze Stróży' (uwaga: jest możliwe, że figura z muzeum pochodzi z kapliczki w Stróży-Kolonii [zobacz niżej], a w samej Stróży nie była nigdy obiektu nepomuckiego)

 • - Stróża-Kolonia (gm. i pow. Kraśnik): we wschodnim krańcu wsi przy sklepie, obok skrzyżowania drogi do pobliskiej Karpiówki znajduje się ponepomucka kapliczka z końca XIX wieku. Jest to piękny brogowy obiekt o czterospadowym, zdobionym wycinanymi z blachy ząbkami dachu, z drewnianą sygnaturką na szczycie, o czterech zdobnych kolumnach. Dziś znajduje się w niej wizerunek Matki Boskiej na desce (uwaga: jest możliwe, że figura z tej kapliczki rezyduje dziś na w Muzeum Lubelskim na Zamku, zobacz wyżej)

 • Słodków Trzeci (gm. i pow. Kraśnik): w zachodniej części wsi na skrzyżowaniu z drogą do Stróży-Kolonii, stoi drewniana brogowa kapliczka Jana Nepomucena z końca XIX wieku. O rzeźbie Jana N. znajdującej się wewnątrz D. Powiłańska-Mazur pisze (Twórczość Ludowa, 4. 2004): "zakomponowana frontalnie, bardzo statyczna i dostojna. Widoczna jest dbałość artysty o realistyczne wykonanie szat świętego. Sutanna ułożona jest w miękko zarysowane fałdy, gładki mantolet okrywa ramiona. Biała komża, o ostro zarysowanych, ukośnie biegnących drobnych fałdkach, u dołu ozdobiona jest koronką. Z tak zakomponowaną postacią kontrastuje twarz o dziecięcych rysach: pucołowatych policzkach i okrągłych niebieskich oczach, wyrażających zadziwienie. W nieproporcjonalnie małych w stosunku do postaci dłoniach święty trzyma palmę i krucyfiks". Uwaga: prawie identyczny obiekt znajduje się w Muzeum Lubelskim na Zamku, podpisane jest jednak jako Jan z sąsiedniej Stróży! Porównanie zdjęć tych rzeźb dowodzi, że w Słodkowie umieszczono nieźle wykonaną kopię figury, która dziś mieszka w Zamku - różni ją od oryginału lekki zez lewego oka (zobacz wyżej. należy sprawdzić przypisanie do lokalizacji oraz wyjaśnić kwestię, czy w Muzeum jest kopia, czy przeniesiono tam oryginał)^
Urzędów pow. Kraśnik gm. Urzędów  
 

Przy drodze kapliczka "Opolska" św. Jana, drewniana, zamknięta drzwiczkami, wewnątrz barokowo-ludowa drewniana polichromowana figurą Jana N. z początku XIX wieku^
Urzędów pow. Kraśnik gm. Urzędów  
 

W tutejszym kościele znajduje się obraz Jana N. przedstawionego w towarzystwie dwóch aniołów (nad: Pietrosul)

 

^
Skorczyce pow. Kraśnik gm. Urzędów  
 

Stała tu, wśród dużych drzew, piękna drewniana bielona kryta gontem kapliczka z barokowo-ludową drewnianą polichromowaną jaskrawo figurą Jana N. z XIX wieku. Między 2011 a 2020 rokiem nastąpiła radykalna zmiana, niestety negatywna. Stary obiekt zlikwidowano, a nowa drewniana kryta gontem kapliczka, ze starą figurą św. Jana Nepomucena, pojawiła się w nowym miejscu, w przysiółku Małe Skorczyce, na skrzyżowaniu ulicy Zakościelne i drogi prowadzoącej do stawu i rzeczki Urzędówki. Jest to reklama materiałów budowlanych z lokalnego marketu budowlanegio, i to z niższych półek. Brak proporcji, boazeria, lakier do drewna - nic tu nie jest takie jak powinno, i jak było (uzup: Pietrosul)^
Popkowice pow. Kraśnik gm. Urzędów  
 

Na rozstaju dróg niedaleko kościoła przy drodze do Domu Pomocy Społecznej murowana tynkowana kapliczka  z półkolistymi prześwitami, a w niej drewniany, malowany na czarno-biało Nepomuk o zabawnej minie. Styl ludowo-barokowy (nad: Krysia)
 • Zakrzówek (gm. Zakrzówek, pow. Kraśnik, ): w kapliczce o czterospadowym łamanym daszku opartym na dwóch brzuchatych kolumnach rezyduje pobielona figura Jana N., zabezpieczona kratą i ozdobiona sztucznymi kwiatami. Rzeźba ma palmę w prawym ręku i prezentuje się w ładnym kontrapoście. Nie jest pewne, czy jest to jej oryginalna lokalizacja - w Muzeum Lubelskim na Zamku w Lublinie (zobacz wyżej) prezentowana jest inna drewniana figura Jana N. z XIX wieku. Może kapliczka należała niegdyś do niej? (uwaga: sprawdzić)
 • Zakrzówek (gm. Zakrzówek, pow. Kraśnik): drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z 1999 roku umieszczona w starszej, pomalowanej na błękitno kapliczce brogowej. Jan ma tylko wąsy (nad: Pietrosul) (uwaga: okrągły obraz w kościele to pseudonepomuk - zobacz >>)

 • Sulów (gm. Zakrzówek, pow. Kraśnik): w jednej z kapliczek w tej miejscowości jest drewniana polichromowana figura Jana N. zaopatrzona w pomalowany na srebrno krzyż i ozdobiona sztucznymi kwiatami

 • Bystrzyca (gm. Zakrzówek, pow. Kraśnik): przy polnej drodze, wrośnięta w pnie drzew, które niegdyś ją otaczały, stoi piękna murowana bielona kapliczka arkadowa, o trójkątnym przekroju (rzadkość!). W niej destrukt drewnianej figury Jana N. umocowany na metalowym pręcie. Figura jest w złym stanie (widoczne ślady uczty drewnojadów), ale zadbana i piękna! (nad: Pietrosul)
 • Wilkołaz Drugi (gm. Wilkołaz, pow. Kraśnik): kapliczka na rzucie kwadratu, daszek czterospadowy, kryty blachą. Kolor malowania zmienny, ostatnio czerwony. Rzeźba Jana N. zamyślonym spojrzeniu jest drewniana, z rozłożonymi rękami, ludowo-barokowa, polichromowana. Około 1850 roku (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)  (uwaga: ten sam obiekt notowany był również błędnie pod lokalizacją Janów Lubelski)

 • Ostrów (gm. Wilkołaz, pow. Kraśnik): po wschodniej stronie drogi do Ewunina, na kasztanowcu kapliczka z figurką Jana N. Autorem rzeźby jest Kazimierz Bieńkowski (1907-1993) (nad: Pietrosul)

  • Polichna Pierwsza (gm. Szastarka, pow. Kraśnik, ): przy drodze nr 19, na skrzyżowaniu z drogą do Huty-Józefowa, stoi pomalowana na żółto kapliczka murowana z 1979 roku z drewniana i polichromowaną rzeźbą Jana N. z początku XX wieku (być może jednak starszą), ufundowana przez mieszkańców Polichny (nad: Pietrosul)

 • Wojciechów-Kolonia (gm. Szastarka, pow. Kraśnik, ): przy drodze stoi ceglana kapliczka domkowa zaopatrzona w sterczyny na rogach daszku. Wewnątrz drewniana polichromowana (jasnofioletowa peleryna i biret!) figura Jana N. z krzyżem i palmą (nad: W.Frąckiewicz)
 • Wyżnica (gm. Dzierzkowice, pow. Kraśnik, ): w tej wsi leżącej na obrzeżach Ordynacji Zamojskiej, w murowanej kapliczce domkowej z 1938 roku (odnowionej w 1999) usytuowanej obok szkoły podstawowej rezyduje ludowa drewniana polichromowana figura Jana N. Uszkodzone palce obu dłoni, szeroko otwarte oczy, biret, brak krzyża i palmy (nad: Epegeiro)^
  Gościeradów pow. Kraśnik gm. Gościeradów  
 
 

Drewniany Jan N. trzymający krucyfiks w prawej ręce

 

^
Gościeradów Plebański pow. Kraśnik gm. Gościeradów  
 

Przed kościołem, na rozstajach dróg, znajduje się murowana arkadowa kapliczka, z czterospadowym daszkiem, zwieńczona krzyżem, wewnątrz starsza kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z 1728 roku fundacji Szembeka. Na cokole oznaki godności biskupiej i herb fundatora oraz łacińska inskrypcja z tekstem z figury JN na Moście Karola w Pradze : "DIVO IOANNI NEPOMUCENO ANNO MCCCLXXXIII EX HOC PONTE DEIECTO EREXIT MATHIAS LB DE WUNSCHWITZ ANNO MDCLXXXIII" czyli w tłumaczeniu "Słudze Bożemu Janowi Nepomucenowi w roku 1383 z tego mostu zrzuconemu wzniósł Maciej L. baron Wunschwitz w roku 1683 - Roku Pańskiego 1728" . Z tyłu - aureola z gwiazdami, palma i wieniec laurowy^
Księżomierz pow. Kraśnik gm. Gościeradów ul. Kościelna / Gościeradowska / Dzierzkowska
 

W centrum wsi przy skrzyżowaniu dróg stoi odnowiona w 2001 roku drewniana domkowa kapliczka Jana Nepomucena z przełomu XIX i XX wieku. Wewnątrz drewniana ludowa polichromowana figura Jana N.^
- Księżomierz pow. Kraśnik gm. Gościeradów ul. Kościelna
 
 

W  drewnianym kościele Narodzenia NMP, w zwieńczeniu ołtarza głównego znajdował się olejny obraz Jana N. z połowy XVIII wieku. Niestety kościół spłonął w nocy z 4 na 5 maja 1996 roku i wraz z nim przepadł obraz Jana N.

 

^
Annopol pow. Kraśnik gm. Annopol  
 

Przy drodze nr 74 stoi murowana tynkowana na biało-niebiesko kapliczka św. Jana Nepomucena o płycinowym zębatym szczycie. Wewnątrz brązowo-niebieska statyczna figura Jana N. z długą stułą na szyi. Na cokole data: listopad 1926. Jan jest bezbrody - zapewne jest to efekt położenia niezliczonych warstw farby^
Borów pow. Kraśnik gm. Annopol  
 

Przed kościołem św. Andrzeja, pod lipą, na zielonym cokole stoi figura Jana N. z I połowy XIX wieku. W maju 2015 figura poddana została renowacji i oczyszczono ją z wszelkich przemalowań  (nad: Pietrosul, uzup: K.Z.)^
Olbięcin pow. Kraśnik gm. Trzydnik Duży DW 74
 

W kościele ludowy obraz z wizerunkiem klęczącego Jana N. w towarzystwie aniołów (nad: Pietrosul)

 

^Powiat Świdnik (12 + 6)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>

 • Krępiec (gm. i pow. Świdnik): drewniany Jan N. bez atrybutów. (uwaga: identyfikacja niepotwierdzona w 100% z powodu braku atrybutów charakterystycznych dla Jana Nepomucena, ale według mieszkańców wsi jest to JN)

 • - Rybczewice (gm. Rybczewice, pow. Świdnik): drewniany Jan N. z palmą. Uwaga: mam informację, że w kapliczce (XVIII/XIX wiek) nie ma już figury JN! (uwaga: należy dotrzeć do informacji o losach rzeźby)

 • Pilaszkowice / Bazar (gm. Rybczewice, pow. Świdnik): po zachodniej stronie drogi przez wieś, przy skrzyżowaniu z drogą prowadzącą do dworu, na skraju parku, stoi murowana bielona kapliczka na rzucie kwadratu, otwarta z trzech stron arkadami Wnętrze sklepione kolebką krzyżową spływającą na narożne pilasty. Daszek namiotowy. Wewnątrz ludowa rzeźba św. Jana N., (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • Wygnanowice (gm. Rybczewice, pow. Świdnik, ): pod skarpą Giełczwi kapliczka z przełomu XVIII i XIX wieku, wewnątrz drewniana późniejsza rzeźba Jana N. w stylu ludowym, z 1914 roku. Niedawno Jan przestał być Murzynem, został przemalowany na bladą twarz. A kiedyś potraktowano go ciemnobrązową farbą olejną (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • - Wygnanowice (gm. Rybczewice, pow. Świdnik, ): w tej samej kapliczce pod skarpą Giełczwi (zobacz wyżej) była ponoć druga figura Jana N., zaginiona (nad: Pietrosul)

 • Kawęczyn (gm. Piaski, pow. Świdnik): kapliczka o grubych kolumnach, w środku pięknie przystrojona kwiatami rzeźba Jana N. końca XVIII wieku (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • - Wierzchowiska (gm. Piaski, pow. Świdnik): murowana kapliczka ponepomucka z pierwszej połowy XIX wieku, o ładnym gzymsie obiegającym łukowany otwór. Nie ma już w niej figury Jana N.

 • Trawniki (gm. Trawniki, pow. Świdnik, ): przy zlikwidowanym już składzie buraków, na rozstajach dróg do Biskupic, Trawnik i Trawnik-Kolonii stoi kapliczka typowa dla tego regionu: murowana, bielona, z czterospadowym daszkiem, z półokrągło zakończonym otworem wejściowym. Wewnątrz św. Jan N. - typowa drewniana rzeźba z charakterystyczną dla lubelszczyzny i chełmszczyzny długą stułą na szyi. Przełom XIX/XX wieku

 • Oleśniki (gm. Trawniki, pow. Świdnik): koło cmentarza murowana kapliczka, w niej starsza (XVIII wiek?) figura Jana N. malowana na czarno-biało. Bardzo ciekawy obiekt - Jan bez czapki i innych atrybutów i właściwie tylko poza i strój pozwalają go zidentyfikować, choć pewności nie ma. Jan ma fryzurę "na szlachcica", wysoko podgolone skronie i bujną brodę

 • Dorohucza (gm. Trawniki, pow. Świdnik, ): w tej nadwieprzańskiej wsi położonej na granicy województwa lubelskiego z Ziemią Chełmską województwa ruskiego (>>) jest kamienna figura z 1783 (85?) roku w nowej kapliczce o filarach murowanych z białej cegły, niedawno zaopatrzonej w czterospadowy daszek, podobno niegdyś samodzielna. Rzeźba ma dużą klasę artystyczną (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • - Biskupice (gm. Trawniki, pow. Świdnik): był tu Nepomucen lecz został skradziony (>>). Pozostała po nim pusta masywna murowana kapliczki w kształcie słupa z prześwitami w górnej części. Fotografowałem obie (zobacz poniżej) je podczas wyjazdu do dworu w Choinach. Obecnie w obu są nowe świątki wykonane przez miejscowego rzeźbiarza p. Pawła Grątkowskiego

 • - Biskupice (gm. Trawniki, pow. Świdnik): drugi tutejszy Nepomucen również został skradziony (>>). Pozostała po nim pusta masywna murowana kapliczka w kształcie słupa z prześwitami w górnej części. Obecnie wewnątrz jest nowy świątek wykonany przez miejscowego rzeźbiarza p. Pawła Grątkowskiego

 • Mełgiew (gm. Mełgiew, pow. Świdnik): jest tutaj nepomucka kapliczka-bramka w murze kościelnym. Wzniesiona w 1730 roku, fundowana przez właściciela Podzamcza (zobacz niżej) sędziego ziemskiego lubelskiego Jacka Stoińskiego. Gruntownie odnawiana około 1910 roku. Usytuowana przy wikariacie z XVIII wieku, z rzeźbą św. Jana Nepomucena z przełomu XVIII i XIX wieku. Jan ma biret i krzyż w ręku, a głowę zwróconą w lewo. W nocy z 17 na 18 lutego 2001 figura została skradziona (>>) podczas remontu kapliczki, zaraz po renowacji rzeźby, przez gang, którego łupem padło też kilka innych okolicznych figur  i zniknęła na kilka miesięcy.  W styczniu 2003 roku Jan został odnaleziony przez policję świdnicką! Zobacz artykuł Kuriera Lubelskiego (>>). Nie wrócił jednak do kapliczki, a do kościoła. W lipcu 2007 nad Mełgwią przeszła gwałtowna burza, a zwalone drzewo uszkodziło mur tuż obok bramki. Kapliczce i figurze szczęśliwie nic się nie stało. Stara figura znalazła swe miejsce w kościele św. Wita, na ścianie transeptu, obramowana metalową kratą. Jan ma biret i krzyż w ręku. W kapliczce umieszczono współczesną rzeźbę ludowego artysty z Głuska (zobacz niżej) (nadesłali J.B. i L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • Mełgiew (gm. Mełgiew, pow. Świdnik): wypada więc w katalogu umieścić osobny wpis dotyczący współczesnego Nepomuka autorstwa ludowego artysty z Głuska, który objął zastępstwo za skradzionego Jana z kapliczki nad bramą kościoła (zobacz wyżej)

 • Mełgiew (gm. Mełgiew, pow. Świdnik): w tej samej miejscowości, w neogotyckim kościele parafialnym św. Wita projektu S. Szyllera, znajduje się interesujący (ten rokokowy zawijas na szczycie!) ołtarz Jana N. z II połowy XVIII wieku z obrazem z wizerunkiem Jana dzierżącym krzyż, przykrytym srebrną koszulką z tego samego okresu. Działało tu Bractwo Św. Jana Nepomucena, a częstym spadkiem po takim stowarzyszeniu jest właśnie koszulka na obrazie świętego

 • Mełgiew (gm. Mełgiew, pow. Świdnik): w kościele św. Wita przechowuje się piękny barokowy feretron z pełnoplastyczną postacią Jana N. ze złożonymi w modlitwie dłońmi, w towarzystwie aniołka trzymającego krzyż. Czarno-złote szaty

 • - Mełgiew-Podzamcze (gm. Mełgiew, pow. Świdnik): w tej niegdyś samodzielnej miejscowości (dziś dzielnicy Mełgwi) jest barokowa XVIII-to wieczna kapliczka nepomucka, obok bramy wjazdowej do pałacu na Podzamczu. Przedstawiam zdjęcia kapliczki przed i po remoncie i przywróceniu figury Jana N. (zabezpieczonej kratą). Ciekawy jest kształt kapliczki - ma ona przekrój trójkąta. A w parafii tutejszej, w niedzielę po 16.05 jest odpust św. Jana Nepomucena (nadesłał L.J.,  zobacz kartę obiektu). Oryginalna rzeźba została skradziona (>>)

 • Mełgiew-Podzamcze (gm. Mełgiew, pow. Świdnik): wypada więc w katalogu umieścić osobny wpis dotyczący figury Nepomuka, która zastąpiła skradzionego (>>) Jana N. z XVIII-to wiecznej kapliczki sprzed bramy wjazdowej do pałacu na Podzamczu. Nowa figura ma wyjątkowo młodą i kreolską twarz bez zarostu. Ośmielam się sformułować podejrzenie, którego trafność oceniam na 10%, że jest to figura innego świętego "przystosowana" do roli Nepomuka poprzez włożenie w jej ręce krucyfiksu
^
Powiat Lubartów (20 + 8)

zobacz Nepomuki tego powiatu na mapie Google >>
^
Lubartów pow. Lubartów gm. Lubartów ul. Słowackiego 6
 

W lewej nawie kościoła św. Anny fundacji Sanguszków jest ołtarz nepomucki z obrazem Jana N., z połowy XIX wieku. Bogata złota rama, obraz dobrej klasy - precyzyjnie oddane detale (zwłaszcza koronka komży)^
Lubartów pow. Lubartów gm. Lubartów ul. Słowackiego 6
 

W kościele św. Anny fundacji Sanguszków jest barokowa monstrancja promienista, z otokiem liści akantu i popiersiami Boga Ojca, św. Jana Nepomucena i św. Filipa Neri, z czterolistną, owalną stopą na której punce: imienna AH i miejska Lublina. Pochodzi z kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego w Rudnie (gm. Michów, pow. Lubartów). Data w źródłach - 1700 - wymaga sprawdzenia jako mało prawdopodobna (nad: Pietrosul) (uwaga: obiekt notowany poprzednio z lokalizacją Rudno)^
Lubartów pow. Lubartów gm. Lubartów ul. Słowackiego 6
 

W muzeum parafialnym przy kościele św. Anny (zobacz niżej) przechowywany jest jest drewniana figura Jana N. z XVIII wieku^
Lubartów pow. Lubartów gm. Lubartów ul. Słowackiego 6
 

W muzeum parafialnym przy kościele św. Anny (zobacz wyżej) przechowywany jest feretron z około 1740 roku z obrazem Jana N., w rokokowej ramie. Jest to dar właściciela Lubartowa, księcia Pawła Karola Sanguszki (1680-1750) dla kościoła św. Anny. Przedstawia on Jana klęczącego przed stołem, na którym leży biret, otwarta księga, trzymającego krzyż. Wokół głowy cienka bezgwiezdna aureola (nad: Pietrosul)

 • - Lubartów (gm. i pow. Lubartów, ): przy ul. Mickiewicza, na łąkach pomiędzy miastem a rzeką Wieprz, przy polnej drodze prowadzącej do mostku w okolicy dawnej garbarni, stoi czworoboczna kapliczka na wysokim cokole rozszerzającym się ku dołowi. Z trzech stron otwarta arkadami. Daszek czterospadowy. W nocy z 25 na 26 czerwca 2010 kapliczkę zdewastowano, lecz  została odnowiona jeszcze w tym samym roku. Niestety, już na początku XXI wieku skradziona (>>) z niej została rzeźba św. Jana N. z około połowy XIX wieku (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • Lubartów (gm. i pow. Lubartów, ): w kościele św. Wawrzyńca oo. kapucynów, w nadstawie ołtarza nawy bocznej, znajduje się olejny barokowy obraz Jana N. Przedstawia on Jana opartego o stół, na którym leży Księga, trzymającego krzyż. Jest to praca Szymona Czechowicza, jednego z najlepszych polskich malarzy barokowych, wykonana po roku 1741. Wymiary to 105x100 cm (inne jego obrazy nepomuckie do zobaczenia w Siedlcach i Warszawie)

 • Lubartów (gm. i pow. Lubartów, ): w kościele św. Wawrzyńca oo. kapucynów, w niszy ściennej w lewej nawie, znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. pochodząca z kapliczki stojącej przed klasztorem (zobacz niżej). Jana przedstawiono w lekkim kontrapoście, z dużym krzyżem w prawej ręce. Oryginalnie Jan trzymał krucyfiks prawie poziomo w obu dłoniach, na co wskazuje układ rąk i kierunek spojrzenia (nad: G.J. via H.Jakóbczak, uzup: Pietrosul)

 • - Lubartów (gm. i pow. Lubartów, ): przy ul. Lubelskiej 32, przed kościołem św. Wawrzyńca oo. kapucynów stoi ładna murowana bielona kapliczka ponepomucka o czteroszczytowym daszku, ozdobiona gzymsami i fryzem kostkowym i półkolumnami. Nie w niej już figury Jana N., która przeniesiona została do wewnątrz kościoła (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 • - Lubartów (gm. i pow. Lubartów, ): przy ulicy Lipowej murowana słupowa kapliczka ponepomucka z przełomu XVIII i XIX wieku, nie ma już w niej figury Jana N. Bardzo ładny obiekt, bogato profilowany, zwieńczony czterospadowym daszkiem z dachówki, nieco podobny w charakterze do bardziej rozbudowanych kapliczek w Siemieniu i Parczewie (zobacz wyżej)

 • - Lubartów (gm. i pow. Lubartów, ): w niszy fasady kaplicy cmentarnej przy ul. Szaniawskiego była kiedyś kamienna rzeźba Jana N. z I połowy XIX wieku. W drugiej niszy był św. Paweł (nad: Pietrosul)

 

 • - Majdan Kozłowiecki (gm. i pow. Lubartów): kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, I połowa XX wieku. Uwaga: mam potwierdzoną informację, że w kapliczce nie ma już figury JN! (uwaga: należy dotrzeć do informacji o losach rzeźby)

 • - Baranówka (gm. i pow. Lubartów): stała tu niegdyś drewniana kapliczka ponepomucka z 1868 roku, w której brak już było figury Jana N. Doniesienie z roku 2013 mówi jednak, że sama kapliczka też już nie istnieje. Nieznana jest nawet jej dokładna lokalizacja, na pewno nie była to kapliczka z figurką św. Antoniego, również już nieistniejąca (uzup: Pietrosul)

 • Wólka Rokicka (gm. i pow. Lubartów): w murowanej przydrożnej kapliczce domkowej znajduje się mała (około 12 cm wysokości) drewniana polichromowana figurka św. Jana Nepomucena bez jednej ręki. Styl ludowy (nad: Pietrosul)

 
 
 • Przypisówka (gm. Firlej, pow. Lubartów): kapliczka drewniana, z trzech stron oszalowana, czworoboczna. Wewnątrz rzeźba Jana N. zapewne z początku XIX wieku (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Kapliczka pierwotnie stała nieco wyżej, pod lipą, dziś na tym miejscu jest krzyż. Podobno w czasie wojny ukrywano w kapliczce broń (uzup.: Pietrosul) • Leszkowice (gm. Ostrówek, pow. Lubartów): przy drodze do Czemiernik kapliczka murowana, lata 80-te XX wieku, ze znacznie starszą drewnianą rzeźbą Jana N. wewnątrz (początek XIX wieku?) (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Pierwotna, XIX-wieczna kapliczka stała około 10 m dalej na północ (przy tym samym obejściu). Krata i duża kłódka ma chronić nie tyle przed złodziejami, co przed księdzem, który już raz zabrał figurę do kościoła (około 2005 roku), ale musiał oddać na Boże Ciało, by procesja nie zatrzymywała się przed pustą kapliczką. Rzeźba obcięta jest od dołu, przez co Nepomuk jest niższy. Z dwóch posadzonych przed kapliczką jarzębin roboty drogowe przetrwała tylko jedna (uzup.: Pietrosul)


 • Kamionka (gm. Kamionka, pow. Lubartów): Nepomuk z XIX wieku w kapliczce z XVIII wieku umieszczonej w murze kościelnym, otwartej do wewnątrz terenu kościelnego (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 
 • Krasne (gm. Uścimów, pow. Lubartów): po wschodniej stronie drogi przez wieś, przy domu nr 146, stoi drewniana kapliczka przydomowa z kolumienkami i figurą św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)


^
Głębokie pow. Lubartów gm. Uścimów  
 

Współczesna drewniana kapliczka nad stawem Głębokie z figurą Jana N. z 2007 roku, autorstwa tutejszego rzeźbiarza Hieronima Wołowicza. Figura ta stała wcześniej nad Stawem Żydówka w Starej Jedlance, koło Starego Uścimowa, na skrzyżowaniu dróg, na miejscu gdzie była niegdyś kapliczka słupowa z XVIII-wieczną rzeźbą św. Jana Nepomucena (stara rzeźba zabrana do Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie w roku 1954, zobacz niżej, zobacz też Ziemia Chełmska woj. ruskiego >>) (uzup: Pietrosul)
^
Stara Jedlanka pow. Lubartów gm. Uścimów  
 

Nad brzegiem Stawu Żydówka, który należy do Starej Jedlanki, na granicy ze Starym Uścimowem, obok krzyża na skrzyżowaniu dróg (do Ostrowa Lubelskiego, Jedlanki i Głębokiego),  stoi nowa drewniana kapliczka słupowa. W jej dolnej kondygnacji umieszczono płaskorzeźbioną figurę Jana N. autorstwa Tomasza Dudzika z Jabłonia. Postawiono ją w październiku 2015 roku na miejscu dwóch poprzednich (pierwsza jest w muzeum w Chełmie (Ziemia Chełmska woj. ruskiego >>), druga została przeniesiona do Głębokiego, zobacz wyżej) (uwaga: obiekt notowany poprzednio pod lokalizacją Stary Uścimów) (nad: Pietrosul)

 • Brzeźnica Książęca (gm. Niedźwiada, pow. Lubartów): przy mostku na potoku Piskornica współczesna kapliczka z drewnianą ludową rzeźbą Jana N. o długiej stule, z aureolą (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>). Z tyłu figury JN napis "GNIEW" i inicjały "ZP" (?). Obok kapliczka ponepomucka z bielonego łamanego kamienia, aktualnie z figurą MB (uzup.: Pietrosul)

 • Górka Lubartowska (gm. Niedźwiada, pow. Lubartów): obrazek nepomucki we współczesnej kapliczce przypominającej przystanek PKS (nad: L.J., zobacz kartę obiektu >>)

 • Górka Lubartowska (gm. Niedźwiada, pow. Lubartów, ): przy drodze na cmentarz stoi nowa, a właściwie gruntownie odnowiona stara drewniana kapliczka domkowa, przeniesiona z nieodległego miejsca tuż koło współczesnej kapliczki wymienionej powyżej (notowana tu poprzednio jako obiekt ponepomucki). Wewnątrz umieszczono starą figurę Jana N., która do 2012 roku przechowywana była w kościele. Jan jest barokowo-ludowy, o bujnym geście rąk, pomalowany na brąz, biel i czerń (nad: Pietrosul)
^
  - Pałecznica pow. Lubartów gm. Niedźwiada  
 

Kapliczka murowana na miejscu starszej drewnianej, w której była rzeźba św. Jana Nepomucena zapewne z końca XVIII wieku (nad: Pietrosul) (uwaga: ustalić losy figury)


^
Ostrów Lubelski pow. Lubartów gm. Ostrów Lubelski ul. Jana Pawła II
 

W kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w zwieńczeniu bocznego ołtarza, znajduje się obraz Jana N. z drugiej połowy XVIII wieku. Jest to obraz w typie apoteozy, z postacią Jana stojącą na chmurze i z dwoma aniołkami, z których jeden trzyma zapieczętowany list, a drugi palmę męczeńską (nad: Pietrosul)^
- Kaznów-Kolonia pow. Lubartów gm. Ostrów Lubelski  
 

Przy stawie kapliczka murowana na miejscu starszej drewnianej, w której była rzeźba Jana N. z I połowy XIX wieku. Dzisiaj rezyduje tu gipsowa figurka MB (nad: Pietrosul) (uwaga: ustalić losy figury)


^
Serniki pow. Lubartów gm. Serniki  
 

W kościele św. Marii Magdaleny w czasie prac remontowych w roku 1974 odkryto, pod nastawami dwóch ołtarzy bocznych, fragmenty iluzjonistycznych ołtarzy z II połowy XVIII wieku. Na jednym z nich znajduje się przedstawienie Jana N. Niestety, na codzień jest ono zasłonięte przez wyremontowany ołtarz i nie jest widoczne (nad: Pietrosul)


^
  Brzostówka pow. Lubartów gm. Serniki  
 

W murowanej kapliczce krytej dwuspadowym daszkiem, ufundowanej w 1902 roku przez bezdzietne małżeństwo Gryziów, znajduje się drewniana figura Jana N. pomalowana srebrna farbą. Na podstawie rzeźby napis: PAMIĄTKA DLA WSI BRZOSTUWKI OT TOMASZA I MARIANNY GRYZIÓW 1902 R. (nad: Pietrosul)^
Wola Blizocka pow. Lubartów gm. Jeziorzany  
 

Drewniana słupowa kryta gontem kapliczka. W szafce drewniana krępa figurka Jana N., polichromowana. Niedawno otoczenie kapliczki wyłożono kostką bauma, co nie wyszło jej na dobre. Uzasadnieniem lokacji jest pobliski Wieprz i kompleks stawów. Obiekt wygląda na współczesny, nic mi nie wiadomo o ewentualnym poprzedniku na tym miejscu^
Powiat Stalowa Wola (część w d. woj. lubelskim, 4 + 3)

zobacz na mapie google >>


zobacz część powiatu należącą do d.woj. sandomierskiego (>>)


^
Rzeczyca Długa pow. Stalowa Wola gm. Radomyśl nad Sanem nr 192
 

Po wschodniej stronie drogi nr 855, niedaleko miejsca, gdzie przechodzi ona nad rzeczką Łukawicą, w sąsiedztwie stawów i koło ocienionego starym dębem drewnianego domu stoi kamienna figura Jana N. na wysokim dwuczłonowym cokole z datą 1922 i inskrypcją fundacyjną mieszkańców gminy. Ponadto napis: "ŚWIĘTY JANIE NEPOMUCYNIE MÓDL SIĘ ZA NAMI". Pobielono ją i otoczono drewnianym płotkiem, identycznym jak ogrodzenie posesji. Obiekt powstał za pieniądze mieszkańców nieistniejącej już gminy Rzeczyca Długa. Jan ma długą stułę, krzyż, biret, wiązanie mozzety, buty, guziczki i brwi podkreślone brązowym malowaniem^
Zaklików pow. Stalowa Wola gm. Zaklików ul. Lubelska (DW 855)
 

Po zachodniej stronie ul. Lubelskiej (droga nr 855) stoi drewniana kapliczka, dziś kryta dachówką, dawnej zapewne gontem. Podczas remontu ustawiono ją na ceglanym cokole. Wewnątrz, odgrodzona metalową kratą, znajduje się piękna rzeźba św. Jana Nepomucena z II połowy XIX wieku, utrzymana w tradycji barokowej (nad: Pietrosul)^
Zaklików pow. Stalowa Wola gm. Zaklików ul. Lubelska (DW 855)
 

Obraz z Janem N. w zwieńczeniu bocznego ołtarza św. Anny Samotrzeć w kościele Trójcy Przenajświętszej (nad: Pietrosul)

 

^
Zaklików pow. Stalowa Wola gm. Zaklików ul. św. Anny
 

W odrestaurowanym kościele cmentarnym św. Anny umieszczono fotograficzną kopię na płótnie obrazu z Janem N. skradzionego stąd lata temu, który trafił do Muzeum Archidiecezjalnej Sztuki Religijnej w Lublinie (zobacz wyżej). Malowidło jest autorstwa Aleksandra Danielewicza i przedstawia Jana N. razem ze św. Andrzejem Apostołem, św. Katarzyną Aleksandryjską i być może ze św. Barbarą. Fundacja Jana i Katarzyny Oszustów z sąsiedniej wsi Lipy z 12 lutego 1840 roku. Uroczy obrazek w stylu naiwno-ludowym, bardzo kolorowy. Napisy na obrazie (pisownia uwspółcześniona): "Święty Andrzey Apostoł, Święty Jan Nepomucyn. Królu Nieba wysokiego użycz nam zbawienia wiecznego. Zmiłuy się nad nami Panie, wysłuchay modlitwy nasze. Roku Pańskiego 1840, dnia 12 Lutego. Fundatorowie Jan i Katarzyna Oszustowie z wsi Lipy" (nad: Pietrosul)

 

^
-/¿ Lipa pow. Stalowa Wola gm. Zaklików DW 855
 

Po południowo-wschodniej stronie drogi stoi murowana kapliczka o półokrągłym wejściu, z drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena o zamkniętych oczach i otwartych ustach, w stylu ludowym. Utrącone dłonie obu rąk, zniszczona część dolna. Niestety wiosną 2016 nadeszła wiadomość, że Nepomuka nie ma w jego kapliczce, a ona sama została przesunięta w głąb posesji w czasie przebudowy drogi. Los figury jest na razie nieustalony (nad: Pietrosul)^
¿ Antoniówka pow. Stalowa Wola gm. Zaklików  
 
 

Według "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (Tom XV) była tu drewniana kaplica Jana N. usytuowana na wyspie na stawie, fundacji Małachowskich z XVIII wieku (uwaga: do sprawdzenia!)

 

^
-/¿ Antoniówka pow. Stalowa Wola gm. Zaklików  
 
 

Na terenie dawnego folwarku murowana kaplica pod wezwaniem JN ufundowana w końcu XVIII wieku przez właścicieli dóbr Zaklikowsko-Zdzichowickich. W końcu XIX wieku - o zgrozo! - zmieniono jej wezwanie na Antoniego Padewskiego. Stan obecny został zweryfikowany przez Pietrosula - niestety negatywnie. Obecnie jest to - tak jak wspomniano wyżej - kaplica św. Antoniego, a wewnątrz są figury Antoniego i Huberta

 

^
Powiat Tarnobrzeg
(część w d.woj. lubelskim, 2)

zobacz na mapie Google >>

 

zobacz powiatu część należącą do dawnego województwa sandomierskiego (>>)

     

^