Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Małopolska > Województwo Krakowskie, w tym Księstwa Oświęcimskie, Zatorskie, Siewierskie
Powiaty: Kraków, Proszowice, Lelów, Książ, Szczyrzyc, Sącz, Czchów, Biecz

NEPOMUKI WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO I RP
wraz z Księstwami
Oświęcimskim, Zatorskim, Siewierskim


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW
>>   STRONA JANÓW PODHALAŃSKICH

>
>   INNE KRESY: SPISZ

>>> album "Obrazy ludowe"
>>> album "Kapliczki i krzyże
       przydrożne
" z 1958 roku
>>> album "Pejzaż frasobliwy"

>>> daszki nepomuckie

Nepomuki Podhalańskie, Orawskie i Spiskie, choć wszystkie te tereny należały do dawnego województwa krakowskiego,  ze względu na ich specyfikę ujęto na osobnej stronie (>>)

Gloger, 1903: Granice województwa Krakowskiego były następujące: na północ z województwem Sieradzkiem i ziemią Wieluńską, od której granica szła rzeczką Liczwartą, będącą dopływem lewego brzegu Warty. Od ujścia Liczwarty biegła granica krakowska aż do Karpat i źródeł Jasiołki w kierunku południowo wschodnim, przecinając rzekę Pilicę między Koniecpolem i Lelowem i od Pilicy rozgraniczając już województwa Krakowskie z Sandomierskiem w ten sposób, że Secemin, Sobków, Pińczów, Opatowiec, Szczurowa, Wojnicz (tu ZG chyba się pomylił), Tuchów, Brzostek, Kołaczyce i Jedlicze należały do województwa Sandomierskiego, a Lelów, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Koszyce, Szczepanów, Zakluczyn, Jodłowa, Jasło, Dukla i Jaśliska do województwa Krakowskiego. Na tej przestrzeni stanowiła granicę w niektórych miejscach górna Nida, a z pobliża Działoszyc do Wisły Nidzica, od Przemykowa do Brzezinki Uświca, a dalej lewy jej dopływ. Od Brzostka do okolicy Krosna rozgraniczała dwa województwa, Krakowskie i Sandomierskie, rzeka Wisłoka, z wyjątkiem małej przestrzeni powyżej Jasła, gdzie wsie Brzyszczki, Gorajowice i Hańkówka, do województwa Krakowskiego zaliczone, znajdowały się na prawym brzegu Wisłoki. Górna Jasiołka, od okolicy Krosna aż do granicy Węgier i grzbietu Karpat, z pod którego wypływała, stanowiła granicę między województwem Krakowskiem a ziemią Sanocką, do województwa Ruskiego należącą. Południową granicę krakowską stanowił grzbiet Karpat i Tatr od okolicy, w której leży na zachodzie źródło Wisły, i od granicy księstw śląskich aż po źródła Jasiołki i po ziemię Sanocką na wschodzie. Od południa przytykała do księstwa Krakowskiego, położona już za Karpatami, ziemia Spiska (...) Trzy księstwa [Siewierskie, Oświęcimskie, Zatorskie], które z dzielnicy krakowskiej odpadły w dobie podziałów (pod koniec wieku XII) do książąt Śląskich, zostały w wieku XV dla Polski odkupione pieniądzmi od ich potomków. Z tych zaś księstw dwa ostatnie, t, j. Zatorskie i Oświęcimskie, zostały przez Zygmunta Augusta roku 1564 urzędownie wcielone do Korony. Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie stanowiły oddzielne dwa powiaty: Oświęcimski i Zatorski.

Majętność ziemska zwana Państwem Żywieckim powstała na terenie Księstwa Oświęcimskiego (>>) w 1467 roku i razem z nim weszły w skład Małopolski i dawnego woj. krakowskiego I RP.

Strona ta zawdzięczają sporo osobom takim jak Agnieszka Fulińska, Hadrian Jakóbczak, T. Rojek, Marcin B., Pietrosul i innym, których zbiory fotografii zostały tu wykorzystane, lub którzy wykonywali zdjęcia i wyszukiwali informacje specjalnie na potrzeby Serwisu Nepomuckiego.

Uwaga na Kantego! W Małopolsce osobny problem stanowią figury Jana Kantego. Są łudząco podobne do Nepomuków. Różnią się układem rąk i brakiem krzyża, lecz czasem i ta reguła zawodzi. Jan Kanty był kanonikiem krakowskim i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, mniej więcej współczesnym Janowi Nepomucenowi. Urodził się w małopolskich Kętach. Stąd zwłaszcza - choć nie tylko - w Małopolsce łowcom Nepomuków mogą zdarzyć się takie pomyłki (zobacz przykłady innych obiektów nepomukopodobnych >>)
 

 

Posłuchaj: --RYBA Jakub Jan -
Chvalozpev ke sv Janu Nepomuckemu (1803) - Velebtez Boha

 

 

 

dawne województwo krakowskie >>


W TYM w skład dawnego województwa wchodziły również trzy księstwa uwzględnione na tej stronie:


X. Oświęcimskie >>
wraz z Państwami Żywieckim >> i Suskim >>

X. Siewierskie >>

X. Zatorskie >>


 
 
    

 

Województwo Krakowskie (807 + 76)
razem z Księstwami Siewierskim, Zatorskim i Oświęcimskim
(w tym Państwa Suskie i Żywieckie)
ale z wyłączeniem Podhala, Orawy i Spisza

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE (do uzup.)


 POWIATY:


 MIEJSCOWOŚCI:^

Powiat Kraków - Miasto Kraków (135 + 7)

(Cesarsko-Królewski Stołeczny Podwawelski Gród Kraka, Miasto Królów Polskich :)

zobacz na mapie Google (>>)

 

W Spotkaniach z Zabytkami (8/2000) znalazłem informację, że w dzisiejszych granicach administracyjnych Krakowa znaleźć można 8 figur Jana Nepomucena. Mowa tylko o figurach "plenerowych". Z poniższego spisu widać, że liczba ta była znaaaacznie zaniżona. Prócz tego przykładem kultu św. Jana Nepomucena mogą być jego kaplice pod jego wezwaniem w krakowskich kościołach. Najbardziej widoczny i wyrazisty obiekt kultu nepomuceńskiego w Krakowie to kaplica św. Jana Nepomucena (dziś niestety nosi imię bł. Wincentego Kadłubka) przy kościele św. Wojciecha na Rynku, o gzymsie ozdobionym kamienną figurą JN i z tablicą fundacyjną, zaopatrzona dawnej w ołtarz z rzeźbą i licznymi wotami, relikwie, monstrancję i ambonę - a wszystko to z wizerunkami Jana. Już od momentu kanonizacji rozwijał się tu bujnie kult JN popierany przez najwyższe czynniki kościelne   

Nepomuki Krakowskie - miasto lokacyjne intra muros (16 + 3)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): dawna kaplica nepomucka przy kościele św. Wojciecha w Rynku, z 1729 roku - a więc postawiona bezpośrednio i w związku z kanonizacją Jana. Pierwotnie drewniana, zamieniona w 1778 roku na murowaną. Już trzy lata po tej zmianie, to jest w roku 1781, zmieniono wezwanie kaplicy na bł. Wincentego Kadłubka. Pierwotny patron kaplicy wieńczy jej gzyms od strony ulicy Grodzkiej - jest to kamienna figura Jana N., która musiała powstać przed przebudową. Na zewnętrznej ścianie kaplicy, tuż pod opisana powyżej figurą, znajduje się kamienna tablica upamiętniająca ukończenie robót, z napisem "IN HONOREM SANCTI IOANNIS NEPOMUCENI PATRONI BONÆ FAMÆ ERECTUM A.D. 1778". Powstało tu pierwsze w Polsce Bractwo św. Jana Nepomucena i przybrało formę konfraterni literackiej. Starszyzna tej konfraterni wybrała św. Jana Nepomucena na drugiego patrona już w 1730 roku (uwaga: JBT ustaliła w wywiadzie z kościelnym, że ówczesny główny architekt Krakowa, znany profesor i popularyzator zabytków, w latach 60. kazał zabrać stąd ołtarz, ambonę i jeszcze inne elementy wyposażenia, które trafiły do składnicy i ich dalszy los jest nieznany. Faktem jest, że obiekty te ostatecznie nie wróciły do kościoła. nie wiemy, czy były wśród nich nepomucenalia, zobacz więcej >>)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w zakrystii tegoż kościoła św. Wojciecha znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli, z biretem o trzech skrzydłach, palcem przy ustach i palmie w prawej dłoni. Reprezentuje ona typ charakterystyczny dla końca XIX i początku XX wieku, więc raczej wykluczam, że jest to opisana poniżej zaginiona rzeźba JN, choć bardzo prawdopodobne, że przed zmianami w kaplicy w roku 1960 stała właśnie tam  (nad: H.Jakóbczak)

 • - Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tym samym kościele św. Wojciecha, w ołtarzu Jana Nepomucena, była figura Jana N. z roku 1727. W ołtarzu były liczne wota. Ołtarz zlikwidowano w roku 1960. Nie znam dalszych losów tej rzeźby, nie ma jej na zdjęciu z KZSwP

 • - Kraków (gm. i pow. Kraków, ):  w KZSwP znalazłem informację, że na korpusie ambony z połowy XVIII wieku w tym kościele znaleźć można było płaskorzeźby ze scenami z życia św. Jana Nepomucena. Niestety nie ma już tam ambony, a wraz z nią przepadły płaskorzeźby

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tym samym kościele św. Wojciecha jest również monstrancja z I połowy XVIII wieku, promienista z posążkiem Jana N. pod glorią

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tymże kościele św. Wojciecha w Rynku zachował się pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku relikwiarz (>>) św. Jana Nepomucena w kształcie herbu miasta, co tłumaczy się faktem, że ofiarowali go członkowie rady miejskiej

 • ¿/- Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w książce "Rynek Główny w Krakowie" autorstwa Waldemara Komorowskiego i Aldony Sudackiej znalazł się wielce ciekawy fragment dotyczący kamienicy Rynek Główny 14, zwanej "Pod Świętą Anną". Jej nazwa pochodzi od kamiennej figury, którą identyfikowano powszechnie ze św. Anną, choć w rzeczywistości była to płaskorzeźba świętego Jana Nepomucena. Podobno znajdowała się ona nad bramą wjazdową domu aż do końca XIX wieku. Jeśli ta wiadomość jest prawdziwa, to kamienica powinna nosić nazwę "Pod św. Janem Nepomucenem"! Nie znane jest niestety żadne zdjęcie tej figury, nie ma też informacji o tym, jakie były jej dalsze losy (uwaga: kontynuować poszukiwania fotografii w innych  źródłach) (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w Sukiennicach, w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego znajduje się obraz Maksymiliana Gierymskiego z figurą Jana Nepomucena w tle, zatytułowany "Obóz Cyganów I, 1867/68"  (nr inw. 5230 NI). Natomiast dwa szkice do tego obrazu przechowuje warszawskie (>>) MN

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): pierwsza południowa kaplica (I) kościoła Mariackiego w Krakowie nosi imię św. Jana Nepomucena. Ciekawe, że o kaplicy nie ma najmniejszej wzmianki w dosyć szczegółowym planie rozdawanym (po wykupieniu biletu) w kościele! Sądziłem więc, że musi więc tam być jakiś jego wizerunek. Przy następnej wizycie w Krakowie uparłem się odwiedzić tę kaplicę, zwłaszcza że jej ściany pokryte są freskami autorstwa Tetmajera. Bardzo miła pani bileterka wpuściła mnie bez biletu wymaganego aby obejrzeć kościół. Kaplica była zamknięta z powodu niedawnego najazdu żulerii, która zrobiła sobie z ciemnej kaplicy melinę, ale udało mi się wejść i zobaczyć obraz Jana N. Niestety, nie było mowy o zdjęciu z powodu braku światła, wyręczyli mnie JJK. Obraz ten jest prawie identyczny z przypisanym Szymonowi Czechowiczowi obrazowi z kościoła pijarów Przemienienia Pańskiego (zobacz niżej) i, choć fachowcy (Michał Rożek, KZSwP, inne) uchylają się od jednoznacznych stwierdzeń, można ze sporym prawdopodobieństwem wysnuć hipotezę, że jest to dzieło tego malarza z około 1745 roku, kiedy to pracował on przy wielkiej barokizacji kościoła prowadzonej przez archiprezbitera Jacka Łopackiego.  Prezentuje ono styl charakterystyczny dla innych płócien tego autora, a w dodatku trudno przypuszczać, żeby Łopacki, znawca sztuki, człowiek ambitny, dbający o jak najwspanialszy wystrój kościoła, zlecał wykonanie nowego dużego obrazu jakiemuś pośledniemu artyście, który byłby jedynie marnym naśladowcą, zwłaszcza kiedy miał u siebie mistrza (uzup.: H.Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Barbary przy Placu Mariackim, w ołtarzu głównym, stoi duża drewniana złocona rzeźba Jana N. Postać przedstawiona w lekkim kontrapoście, bez nakrycia głowy, a układ rąk i wzrok skierowany w puste obecnie miejsce przestrzeni wskazuje, że pierwotnie oburącz dzierżyła większy krzyż, przytulony do ciała (zobacz też figurę JN z warszawskiego kościoła Św. Krzyża >>). Dowodzą tego stare zdjęcie z roku 1900 - Jan trzymał dawniej krzyż w lewej ręce, w prawej natomiast dzierżył męczeńską palmę. Szkoda, że nie odtworzono pierwotnego układu przy niedawnym odnowieniu figury w związku z remontem wnętrza kościoła. Być może jest to również dzieło Dawida Heela, autora barokowych rzeźb Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny z roku 1721, zwykle zasłoniętych ruchomym obrazem patronki kościoła

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): na wystawie antykwariatu przy ul. Mikołajskiej 10 w styczniu 2013 roku znalazł się ładny drewniany polichromowany posąg Jana N. Datowany na wiek II połowę wieku XIX, pochodzący być może ze Śląska. W sprzedaży znalazł się na zasadzie komisu, trudno więc było pozyskać o nim bardziej szczegółowe dane. Jan trzyma biret w prawej dłoni, która zastała wykonana jako osobny element, połączony z ramieniem drewnianym trzpieniem. Brązowozłota peleryna z czerwona podszewką, czarna sutanna, buty bez ściętych nosków. Druga dłoń pusta, zapewne kiedyś dzierżąca krzyż i/lub palmę. Cena zaporowa. Lokalizacja jest zapewne chwilowa • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): kaplica Jana N. w kościele rektoralnym Przemienienia Pańskiego należącym do pijarów, z lat dwudziestych XVIII wieku (konsekracja 1728). Znajduje się w niej ołtarz wykonany ze sztucznego marmuru i stiuku przez Jakuba Hoffmana w 1733 roku, w antepedium którego umieszczono scenę Topienia. Wezwanie kaplicy zostało określone już w projekcie, co świadczy o planowym wdrażaniu kultu nepomuckiego w Polsce (nad: H. Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tej samej kaplicy Jana N. w pijarskim kościele Przemienienia Pańskiego, w tym samym ołtarzu znajduje się obraz "Wizja św. Jana Nepomucena" autorstwa zapewne Szymona Czechowicza z lat około 1729-30. W tle scena Spowiedzi królowej. W mensie umieszczono niewielką scenę Męczeństwa Jana. Obraz był prawdopodobnie namalowany w Rzymie, podczas studiów w Akademii św. Łukasza, i stamtąd przysłany do Krakowa (źródło: artykuł Mariusza Karpowicza "Krakowskie obrazy Szymona Czechowicza", choć autor uchyla się od jednoznacznego przypisania autorstwa uzasadniając to licznymi przemalowaniami). Obraz ten jest prawie identyczny z obrazem z Kościoła Mariackiego (zobacz wyżej), i ostrożna hipoteza (H.Jakóbczak) głosi, że oba malowidła (pijarskie i mariackie) są autorstwa Czechowicza, zwłaszcza że prezentuje ono styl charakterystyczny dla innych płócien tego autora

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tej samej kaplicy Jana N. w pijarskim kościele Kościół Przemienienia Pańskiego, na jej sklepieniu, znajdują się freski przedstawiające apoteozę Jana N., a na ścianach bocznych wyobrażenia relikwiarza z językiem
  świętego i palmą męczeństwa (nad: H. Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): na podwórzu kamienicy przy ulicy św. Jana (Chrzciciela) 20 stoi kamienna figura Jana N. z XVIII wieku, mocno uszkodzona, bez rąk i krzyża. Jan Nepomucen tu został przeniesiony w latach 70. XX wieku znad stawów dworskich w majątku rodziny Popielów w Wójczy (gm. Pacanów, pow. Busko, d. woj. sandomierskie >>), co potwierdzają informacje pozyskane od właścicieli posesji, potomków Popielów po kądzieli. Fragmenty rzeźby leżały w krzakach. Na miejscu pozostała figura MB umieszczona na spiralnej kolumnie, z roku 1737. Figura Jana miała dawniej aureolę i krzyż, zniszczone w latach wojny. Kawałki rzeźby zostały scalone bez żadnych uzupełnień i ustawione na specjalnie wyrzeźbionej konsoli. Planowane jest dodanie elementu wodnego (fontanna, sadzawka) (nad: H.Jakóbczak, uzup.: J.S.)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w jednym z pomieszczeń skarbca pośród różnych naczyń, sztućców i tym podobnych przedmiotów stoi sobie niewielka, złocona figurka Jana N. umieszczona na okrągłym profilowanym cokoliku (nad: H. Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w sieni kamienicy przy ul. Wiślnej 3 znaleźć można kamienną figurę Jana N. ustawioną w półkolistej wnęce (nad: H.Jakóbczak)^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków Rynek Główny
 

W kaplicy św. Jana Chrzciciela (na planie literka J) w kościele Mariackim, przy jej ścianie północnej, znajduje się ołtarz z obrazem Jana Chrzciciela flankowany figurami Jana Kantego i Jana Nepomucena. Rzeźba Jana N. jest jednolicie złocona, w lekkim kontrapoście, z pustymi już niestety rękami

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków ul. Gołębia 3
 

W antykwariacie na ulicy Gołębiej jesienią 2014 roku wystawiono do sprzedaży drewnianą polichromowaną figurę Jana N. Ma on gołą głowę, nad nią aureole z pięcioma dużymi gwiazdami, lewą ręką przyciska do piersi mały złoty krzyżyk. Prawa ręka pusta, peleryna od wewnątrz czerwona. Ustawiony jest na profilowanym błękitnym cokoliku z gzymsem i złotym płaskorzeźbionym kwiatem na froncie (uwaga: należy sprawdzić status rzeźby, monitorować stan bieżący, a w razie sprzedaży pozyskać informacje o nowej lokalizacji) (nad: Pietrosul)

 

Nepomuki Krakowskie - Okół i Wawel (13)


^
Kraków-Okół pow. Kraków gm. Kraków ul. Poselska 23
 
 

W kaplicy zakonnej kościoła św. Józefa, przylegającej od północy do nawy kościoła, znajduje się ołtarz z obrazem św. Jana Nepomucena. Jest trudny do zauważenia, bo kaplica ta oddzielona jest od nawy ścianką, zaopatrzoną w drzwi i okna, i jedynie przez szyby można zobaczyć fragment wnętrza. W roku 2013 postanowiono o renowacji ołtarza (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Kraków-Okół pow. Kraków gm. Kraków ul. Kanonicza 17
 

[MNK I-718] W Pałacu Biskupa Erazma Ciołka - oddziale Muzeum Narodowym, w Galerii "Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wiek" - przechowywany jest kaplerz z Janem N. wykonany olejem na blasze pochodzący z wieku XVIII. Wysokość: 12 cm, szerokość: 10 cm. Ma kształt owalny, z zawieszką. Na awersie przedstawienie Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej, na rewersie Jan N. klęczy z krzyżem, a aniołek trzyma atrybuty (nad: H.Jakóbczak, uzup: Pietrosul)^


 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): w kościele śśw. Piotra i Pawła przy Grodzkiej, na południowej ścianie prezbiterium  znajduje się olejny obraz z tłumem świętych. Wśród nich daje się zauważyć znajomą postać Jan N. w typowym stroju, z dużą befką, gołą głową i krucyfiksem w ręku. Wzrok ma wzniesiony w górę, a podłużna twarz okolona jest rzadkim rudym zarostem. Obraz powstał w roku 1763 z przeznaczeniem dla nieistniejącego już dzisiaj kościoła Wszystkich Świętych (zobacz też pozycje opisujące zabytki nepomuckie z Krakowa-Pleszowa poniżej >>) i jest, jak głosi sygnatura w rogu, dziełem krakowskiego malarza Łukasza Orłowskiego (a nie Szymona Czechowicza, wbrew temu, co piszą niektóre przewodniki) (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): barokowy kamienny Jan N. na bramce kościoła klarysek św. Andrzeja na Grodzkiej 54.  Zobacz ten obiekt na panoramie (>>). Niestety stale postępuje korozja materiału tej rzeźby

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): w wirydarzu klasztoru klarysek na Grodzkiej 54 stoi okazała figura Jana N., kamienna i polichromowana. Pani Genowefa Zań-Ograbek datuje tę rzeźbę na rok 1731 ("Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie"  w "Encyklopedii Krakowa"). Figura jest chroniona metalowym baniastym daszkiem (>>) opartym na wygiętych prętach i otoczona kamienną balustradą. Na profilowanym cokole płaskorzeźbiona i polichromowana scena Topienia przypominająca nieco herb Krakowa, okolona palmami, nad nią złoty otok z napisem. Rzeźba stoi na kłębach chmur. Jeśli data 1731 jest prawdziwa, to figura w swym życiu musiała przejść co najmniej jedną gruntowną renowację, bo barokowe cechy stylowe są mocno zatarte (nad: H.Jakóbczak)

 Kraków-Okół: Muzeum Archidiecezjalne (2)
[gm. Kraków, pow. Kraków]: w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego im. kardynała Karola Wojtyły przy ul. Kanoniczej 19 znaleźć można następujące obiekty nepomuckie:
 

^
Kraków-Okół pow. Kraków gm. Kraków ul. Kanonicza 19
 

W zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego znajduje się pochodząca ze Słowacji (>>) drewniana polichromowana figura Jana N. w wysokim birecie, z niewielkim krzyżem trzymanym pionowo w lewym ręku, sprawiająca wrażenie przygarbionej, Niestety, figura nie jest obecnie (2012) eksponowana

 

^
Kraków-Okół pow. Kraków gm. Kraków ul. Kanonicza 19
 

W zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego, eksponowana w narożu jednej z sal, znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. wielkości nieco mniejszej niż naturalna, ustawiona na postumencie. Jan ma puste ręce, których gest wskazuje, że kiedyś trzymały krzyż (nad: Pietrosul)

 


 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): odkryciem wizyty w katedrze 1 lutego 2009 było tondo z wizerunkiem Jana N. w szczycie wykonanego z czarnego marmuru ołtarza św. Kazimierza w obejściu katedry wawelskiej. Jest to owalne barokowe malowidło utrzymane w ciemnej tonacji, tło rozświetlone nieco pięcioma gwiazdami nad głową Jana, który ciekawym gestem zaznaczył palcem stronę w czytanej właśnie Księdze. W drugiej ręce krucyfiks, goła głowa, biały kołnierzyk i mankiety, brązowa peleryna, pod nią czarna sutanna

   
Kraków-Wawel: Muzeum Wawelskie (5)
[gm. Kraków, pow. Kraków]: w zbiorach wawelskich o oficjalnej nazwie Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki jest co najmniej pięć obiektów nepomuckich
 


 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): wśród eksponatów wawelskiego Skarbca znajduje się posążek Jana Nepomucena z kości słoniowej i drewna wykonany dla Marii Józefy, córki króla Augusta III Sasa i żony Ludwika delfina Francji (najprawdopodobniej Drezno, około połowy XVIII wieku). Święty nie posiada charakterystycznych atrybutów - występuje bez palmy, krzyża i nakrycia głowy [nr inw. 4236]. Był pokazywany na wystawie "Pod jedną koroną" w Zamku Królewskim w Warszawie (nad: M.K.)

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 7678] znajduje się ładownica na 10 nabojów z połowy XVIII wieku z wizerunkiem Nepomuka. Wyrób polski, II ćwierć wieku XVIII. Była do obejrzenia na wystawie "Pod jedną Koroną" w Zamku Królewskim w Warszawie. W środkowym medalionie z karneolu postać św. Jana Nepomucena. Ładownice takie pełniły też rolę znaków identyfikacyjnych oddziału, w tym przypadku jednej z chorągwi jazdy polskiej autoramentu narodowego - kusząca jest perspektywa wyszukania nazwy tego oddziału, jego dowódców i szlaku bojowego! Bardzo podobny obiekt jest w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (zobacz na stronie Nepomuków Warszawskich >>) - ciekawe, czy należał do kolegi z tej samej jednostki?

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 2829] znajduje się drewniany posążek Jana N. pozbawiony atrybutów, o wysokości 21 cm. Jana przedstawiono w malowniczym kontrapoście i rozwianej szacie - najprawdopodobniej dawniej trzymał on krzyż w prawej ręce, na co zdaje się wskazywać uduchowione spojrzenie zwrócone w tę właśnie stronę. Wykonano go gdzieś w Polsce w wieku XVIII (nad: H.Jakóbczak <- W.R.)

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 3949] znajduje się grupa rzeźbiarska "Wizja św. Jana Nepomucena" przedstawiająca Jana N. z lewą ręką na piersi, klęczącego na obłoku podtrzymywanym przez anioła, patrzącego natchnionym wzrokiem w niebo. Obok dwa amorki - jeden trzyma palec na ustach, drugi dzierży jakiś przedmiot, trudny do zidentyfikowania z powodu uszkodzenia. Uszkodzona jest też drugi amorek i figura Jana - brak prawej ręki. Wykonano gdzieś w Polsce w II ćwierci wieku XVIII (nad: H.Jakóbczak <- W.R.)

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 6176/1] znajduje się srebrna monstrancja, gdzie w glorii promienistej ażurowa dekoracja m.in. z postacią Jana Nepomucena. Wykonana przez Christiana Hantke z Żagania w początkach wieku XVIII. Kilka lat temu monstrancja była w depozycie w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, zobacz >> (nad: TeoP, uzup: H.Jakóbczak <- W.R.) (uwaga: Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 6939] znajduje się tabliczka wotywna z wizerunkiem Jana N. w polu środkowym, autorstwa Johanna Georga Pfistera z Nysy, wykonana w 1738 roku. Ponieważ na stałe jest ona w depozycie w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym [nr Dep MSZK/569] gdzie eksponowana jest na wystawie stałej,  to zostaje dopisana do katalogu Nepomuków Lubelskich (zobacz >>) - tu pozostawiam tylko tę wzmiankę (nad: M.K., uzup: Pietrosul)Nepomuki Krakowskie - Stradom, Skałka, Kazimierz (25)


^
Kraków-Stradom pow. Kraków gm. Kraków ul. Stradomska 6
 

W kościele misjonarzy Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Stradomskiej 6 (zobacz też niżej) jest kaplica Jana Nepomucena. W niej znajduje się regencyjny ołtarz A. Frączkiewicza z II ćwierci XVIII wieku z obrazem Jana Nepomucena i ukazującą się mu Matką Boską z Dzieciątkiem, przypisywany Tadeuszowi Kuntze, malowany zapewne około roku 1758, odnawiany w 1796 oraz 1960 roku. Górną część kompozycji wypełnia aniołek z pięciogwiaździstą aureolą w dłoniach i główki anielskie. Za Janem umieszczono strukturę architektoniczną z kolumną owiniętą zieloną draperią, dalej widok na Most Karola ze sceną Topienia. Na pierwszym planie aniołek wręcza (lub odbiera) palmę Janowi klęczącemu w postawie adoracji. Po lewej stronie kolejne trzy główki anielskie. W zwieńczeniu ołtarza inskrypcja z imieniem świętego JN, nad obrazem, na ścianie mieszczącej studnię świetlną - lustro.

Godny uwagi jest również fakt, że w dawnym kościele karmelitów bosych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej (zobacz niżej) znajduje się prawie identyczny obraz, zapewne kopia malowidła Kuntzego, wykonana w niewiadomym momencie i przez nieznanego malarza^
 
 • Kraków-Stradom (gm. i pow. Kraków, ): w klasztorze przy kościele misjonarzy Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Stradomskiej 6 (zobacz też wyżej) przechowywany jest kielich w stylu regencji z roku 1726, fundowany z zapisu Piotra Janowskiego dla Arcybractwa Konania Pana Jezusa, kameryzowany, z symbolami Męki Pańskiej i medalionami z przedstawieniami wizji św. Ignacego Loyoli, św. Jana Nepomucena ze sceną męczeństwa w tle, św. Franciszka z Asyżu i półpostaciami śś. Antoniego Padewskiego (?) i Stanisława Kostki na stopie oraz datą zawartą w chronostychu (>>) (nad: H.Jakóbczak, na podstawie KZSwP, tom IV)

 • Kraków-Stradom (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Bernardyna ze Sieny (bernardynów, ul. Bernardyńska 2), w prawej nawie bocznej znajduje się ołtarz, którego pierwotne wezwanie mogło być nepomuckie. Wskazuje na to motyw Języka w glorii umieszczony w górnej kondygnacji. KZSwP pisze o tym ołtarzu jako o "ozdobionym w zwieńczeniu Palcem Bożym w glorii promienistej", ale ja zostaję przy mojej wersji

 • Kraków-Skałka (gm. i pow. Kraków): po prawej stronie w kościele paulinów na Skałce znajduje się nepomucki ołtarz boczny z lat 1749-1750 (A. Solari) wykonany w czarnym dębnickim marmurze przez rzeźbiarzy Tomasza Góreckiego i Franciszka Bielawskiego, ozdobiony dekoracją stiukową Wojciecha Rojowskiego, przedstawiciela nurtu rokokowego w rzeźbie krakowskiej II połowy XVIII wieku. W ołtarzu ładny obraz Jana N. autorstwa Władysława Rossowskiego, z roku 1900. Jan, z głową otoczoną gwiazdami, adoruje krzyż trzymany na lewym przedramieniu, w tle Most Karola i Hradczany, na dole koło młyńskie. Zobacz ten obraz na panoramie (>>).

 • Kraków-Skałka (gm. i pow. Kraków): w wymienionym powyżej ołtarzu Solariego obraz Rossowskiego zastąpił na tym miejscu obraz nepomucki Łukasza Orłowskiego, wykonany po 1751 roku. Nie do końca wiadomo, co stało się z tym barokowym obrazem, choć zapewne nie uległ zniszczeniu (vide niewyraźna fotografia). Być może przeniesiono go do klasztoru (zobacz poniżej) (uwaga: zweryfikować na miejscu informację z KZSwP)

 • Kraków-Skałka (gm. i pow. Kraków): w bocznej nawie kościoła klasztornego paulinów na Skałce znajduje się obraz "Wizja św. Jana Nepomucena", z przedstawieniem szatana, aniołów i scena męczeństwa w tle. Barokowy, z II połowy XVIII wieku. Jan trzyma język w prawej dłoni, głowę bez czapki otacza pięć gwiazd, u stóp powalony szatan. Natomiast w głównej nawie, ponad arkadą prowadzącą do miejsca, w którym stoi ołtarz z tym obrazem, znajdują się stiukowe wyobrażenia nepomuceńskich atrybutów - wszędzie latają anioły, a największy z nich trzyma palec przy ustach

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków): w potrynitarskim (potem bonifratrów) kościele Św. Trójcy na rogu ulic Krakowskiej i Trynitarskiej, w jednej z kaplic, w zwieńczeniu, jest owalne malowidło na tynku przedstawiające Jana N., z III ćwierci XVIII wieku (być może przemalowane)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków): w klasztorze potrynitarskim (potem bonifratrów) na ulicy Trynitarskiej, na parterze, odnaleźć można obraz "Św. Jan Nepomucen" z końca XVIII wieku

 

^
Kraków-Kazimierz / Prądnik Czerwony pow. Kraków gm. Kraków ul. Augustiańska 7
 

Jan Augustiański jest tożsamy z Janem Prądnickim. W przedsionku krużganków klasztornych w tym samym augustiańskim kościele św. Katarzyny stoi barokowa kamienna figura Jana N. Jan trafił tam w roku 1962. Widoczna jest rysa na szyi świadcząca o naprawie uszkodzenia (nad: M.K.) Źródło tak go opisuje: "...z ciosów piaskowca, na rzucie kwadratu, z kapliczką u góry. Na przedniej ścianie słupa wyrzeźbiony z kamienia unoszący się aniołek trzymający klucze, pod nim data 1764. Na ścianach bocznych płaskorzeźbione skręty. Całość barokowa. dobrego smaku i delikatnego wykonania. Na słupie stoi posąg św. Jana Nepomucena, niezła rzeźba kamienna barokowa". Artykuł "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie" Genowefy Zań-Ograbek w "Encyklopedii Krakowa" wymienia figurę Jana Nepomucena przy moście na Białusze, z roku 1764, którą przeniesiono do klasztoru augustianów. To właśnie Jan Augustiański, który poprzednio stał przy ogrodzeniu klasztoru sióstr albertynek niedaleko rzeki Białuchy, zwanej inaczej Prądnikiem. Potem przestawiono go bliżej Mostu Sierakowskiego, gdzie stał do roku 1962, kiedy to przebudowano skrzyżowanie Lubiańskiej i 29-go Listopada, rozbierając przy tym XVIII-wieczny most. Figura jest wyremontowana i zadbana (uzup: M.S., JBT, www.republika.pl/towpradnik)^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Augustiańska 7
 

Neogotycki obraz Jana N. w stallach w prezbiterium w augustiańskim kościele św. Katarzyny (nad: H.Jakóbczak)

 


Kraków-Kazimierz: Muzeum Etnograficzne (14)
[gm. Kraków, pow. Kraków]: W zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli na Kazimierzu, przy ulicy Krakowskiej 46, znaleźć można:
 


 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w ekspozycji MEK - malowany na szkle obraz Jana N. (nad: JJK) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) 

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach  MEK - na szkle malowany obraz Jana N. wykonany prawdopodobnie w wieku XIX w ośrodku morawskim, o wymiarach 58,5x43,2 cm (nr kat. MEK 3147) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach MEK - na szkle malowany obraz Jana N. wykonany prawdopodobnie w wieku XIX (uwaga: w zbiorach MET jest zapewne znacznie więcej nepomuckich obrazów na szkle niż trzy wymienione tutaj - wynika to ze znanych mi kilku darowizn i transakcji między kolekcjonerami a Muzeum z początku XX wieku) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w ekspozycji MEK znajduje się Jan N. na obrazie z blachy, olej, z pierwszej połowy XIX wieku, pochodzący z miejscowości Groniec (gm. Sławków, pow. Będzin, , dziś część Sławkowa, woj. śląskie) (nad: JJK)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach MEK - drzeworyt nepomucki, odbity na papierze, ręcznie kolorowany z końca XIX wieku. Rozmiary: 15x9.2 cm. Drzeworyt z wizerunkiem Jana N. z głową pochyloną na lewo, w stroju kanonika: w czarnej sutannie, białej komży do kolan, pelerynce, okrywającej ramiona. Z szyi zwisa stuła, której fragmenty widoczne są na komży. Głowa okryta biretem, otoczona nimbem w formie obręczy z gwiazdkami. W prawej dłoni krucyfiks, w lewej palmę męczeńską. Święty stoi na postumencie, ukazanym na tle schematycznie przedstawionego mostu z dwoma obeliskami, zwieńczonymi kwiatami. Po bokach dwie kolumny, połączone łukiem z ornamentem roślinnym. W dolnej części kompozycji nieukończony napis. Drzeworyt ręcznie kolorowany farbami transparentnymi w kolorach niebieskim (ultramaryna) i ugrowym. Odbitka odnaleziona w 1982 roku w Żołyni u miejscowego stolarza wraz z innymi drzeworytami. Klocek datowany na lata 1842-1888, wiązany z warsztatem leżajskim, najprawdopodobniej powstał w warsztacie Bąkowskich (uzup: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach MEK - drewniana polichromowana figura Jana N. wysokości 69 cm, wykonana w stylu ludowym, z XIX wieku, pochodząca z Pisarzowic (gm. Wilamowice, pow. Bielsko-Biała, ). Jan ma biret, krucyfiks i zieloną palmę w ręku oraz ładnie wykończony koronkowy brzeg komży (numer katalogowy: 61621, uwaga: potwierdzić przypisanie pierwotnej lokalizacji w odniesieniu do tego obiektu)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w magazynie MEK - ludowa drewniana figura Jana N. z początków XX wieku (nad: JJK)

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 
 

W grudniu 2019 roku w odremontowanej kapliczce w podkrakowskich Zielonkach (zobacz niżej) umieszczono replikę polichromowanej XIX-wiecznej drewnianej figury Jana N. z krzyżem i palmą na lewym barku, w birecie. Według informacji Izby Regionalnej w Zielonkach oryginał znajduje się w zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego. Ponieważ żadna ze znanych nam dotąd rzeźb ze zbiorów MET nie odpowiada temu opisowi, to wypada dodać do spisu nepomuckiego z tego muzeum kolejną figurę JN (nad: H.Jakóbczak) (uwaga: potwierdzić w Muzeum)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

[nr kat. MEK 61574] W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można drewnianą i polichromowaną figurę Jana N. Jan ma czarny biret o lekko uszkodzonych skrzydełkach i urwaną pomalowaną na złoto dłoń, którą tymczasowo zawieszono mu na szyi. Złota peleryna, brązowy zarost (nad: M.Muryn)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

[nr kat. MEK 48964] W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można drewnianą i polichromowaną figurę Jana N. Jan ma biret o utrąconych skrzydełkach i pelerynę z reszta błękitnej farby. Czarny zarost (nad: M.Muryn)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

[nr kat. MEK 24693?] W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można ludową drewnianą i polichromowaną figurę Jana N. wykonaną w 1952 roku przez Jana Lamędzkiego z Dąbrowy Zielonej koło Częstochowy. Jan jest czarno-biały - ma czarny zarost, biret i sutannę, białą twarz i komżę. W ręku cienki krzyż (zawieszony na szyi numer katalogowy jest ponoć błędny) (nad: M.Muryn)^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

W ekspozycji krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znajduje się wycinanka typu kodra z roku 1978 autorstwa Wandy Brzozowskiej ze Sromowa (pow. Łowicz, gm. Kocierzew Południowy, d.woj. rawskie >>) przedstawiająca kapliczkę z figurą Jana N. i księdza błogosławiącego zwierzęta gospodarskie. Jest jedyna możliwa identyfikacja pomimo mylnej informacji pracownika MEK (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>) (nad: M.Muryn)^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

[nr kat. MEK 82988] W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można odbitkę graficzną (2007) na papierze przedstawiającą Jana N. Klocek wykonał Włodzimierz Ostoja-Lniski z Czerska na Kaszubach. Wymiary to 18x10,7 cm. Drzeworyt odciśnięty brunatną farbą przedstawia Jana N. ukazanego w półpostaci, w stroju kanonika: w białej komży i pelerynce, okrywającej ramiona. Z szyi zwisa stuła, której fragmenty widoczne są na komży. Głowa okryta biretem z białym krzyżem, otoczona nimbem w formie obręczy z pięcioma gwiazdkami. Twarz ujęta schematycznie. W prawej dłoni św. Jan Nepomucen trzyma palmę męczeńską, w lewej krzyż. U dołu odręczny napis i sygnatura autorska (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

[nr kat. MEK 83883] W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można obraz na szkle (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) z podłożonym drzeworytem przedstawiający Jana N. autorstwa Włodzimierza Ostoi-Lniskiego z Czerska na Kaszubach. Drzeworyt wykonany czarną farbą i przycięty, został centralnie umieszczony w kompozycji i obwiedziony grubą, czarną linią. Święty jest ukazany w półpostaci, w białej komży i czarnej pelerynce okrywającej ramiona. Z szyi zwisa stuła, której fragmenty widoczne są przy dłoniach. Długowłosy święty ma na głowie czarny biret z białym krzyżem pośrodku. Wokół widnieje nimb w postaci obręczy z pięcioma czarnymi gwiazdami. W prawej dłoni Jan trzyma palmę męczeńską, w lewej krucyfiks. Tło kompozycji na szkle jest błękitne. Wokół wizerunku namalowano wielobarwny, stylizowany ornament roślinny. Składa się z parzyście i symetrycznie rozmieszczonych ciemnozielonych liści, kwiatów wielopłatkowych (barwy oranżu i cynobru), tulipanów cynobrowych i koloru oranżu oraz drobnych ciemnoniebieskich kwiatków. Po lewej u dołu znajduje się sygnatura autorska, zaś po prawej data: 2015. Na rewersie znajduje się odautorski napis mówiący o wykonawcy i czasie powstania obrazu. Całość jest oprawiona w płaska ramę drewnianą koloru brązowego. Wymiary: 37x24 cm (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków-Kazimierz (?) pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

W dawnym Muzeum Przemysłu Artystycznego znajdował się obrazek na szkle z Janem N. w odmianie śląsko-podhalańskiej (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>), prawie identyczny jak ten o nr inwentarzowym 3147/MEK. Muzeum zlikwidowano w roku 1951, a zbiory uległy parcelacji. Stąd tylko przypuszczenie, że ten obiekt znalazł się w Muzeum Etnograficznym. Inna możliwa lokalizacja to Muzeum Narodowe (źródło: Józef Grabowski, "Ludowe malarstwo na szkle", Ossolineum, PAN, 1968, nad: Pietrosul)

 

Nepomuki Krakowskie fuori le mura (63 + 2)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): na Wesołej, w kościele św. Mikołaja przy ulicy Kopernika znajduje się ołtarz z obrazem Jana N. Stoi on przy północnej ścianie prezbiterium, na lewo od ołtarza głównego. Obraz pochodzi najprawdopodobniej z wieku XVIII, przedstawia stojącego JN trzymającego krzyż i męczeńską palemkę, a na prawo od postaci świętego, w głębi, widoczna jest scena Topienia (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): na Wesołej, w dawnym kościele karmelitów bosych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanym także od nazwy pobliskiego szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika 19 kościołem św. Łazarza, znajduje się, ujęty w obramowanie z czarnego marmuru, barokowy ołtarz z obrazem Jana N. przedstawiającym klęczącego przed MB z Dzieciątkiem Jana. Dzieciątko trzyma palec przy ustach Jeden aniołek podaje mu męczeńską palmę, drugi fruwa na głową z gwiaździstą aureolą, widać też dwa skupiska główek anielskich. W tle scena Topienia lub wyłowienia z wody. Jest to najprawdopodobniej kopia malowidła Kuntzego z kościoła misjonarzy przy Stradomskiej 6 (zobacz wyżej) wykonana w niewiadomym momencie i przez nieznanego malarza (nad: M.Muryn) (uwaga: ustalić datę powstania i autora obrazu)

 • - Kraków-Kleparz (gm. i pow. Kraków, ): na starych fotografiach i rysunkach kościoła św. Floriana z końca XIX wieku widać mur odgradzający teren kościelny. Bramkę w tym murze flankują dwie figury: po prawej Jana N., po lewej Jana Kantego. Po ostatniej przebudowie, jeszcze przed końcem XIX wieku, wszystko to zniknęło, a los figur jest nieznany (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Piasek (gm. i pow. Kraków, ): przy ulicy Karmelickiej 19, w klasztornym muzeum karmelitów na Piasku stoi złociutki Jan N. Niestety nic nie wiadomo o jego pochodzeniu i losach. Jan jest w pełni barokowy, przedstawiono go w pozie nieomal tańczącej - w szeroko rozpostartych ramionach trzyma palmę i krzyż (nad: H.G., H. Jakóbczak)

 • - Kraków-Łobzów (gm. i pow. Kraków): w "Małej Encyklopedii Krakowa" Adamczewskiego Brat Wirtualny H.J. znalazł taki wpis: „[...] Przy kościele na Nowej Wsi (Łobzów) stoi figura św. Jana Nepomucena, która dawniej znajdowała się na Piasku koło mostu nad odnogą Rudawy tuż przy kościele karmelitów; pod nią od niepamiętnych czasów odgrywano religijną muzykę. Podczas porządkowania tej części miasta (wytyczenie ul. Karmelickiej) figurę przeniesiono do Nowej Wsi. [...]”. Otóż nie wiadomo, o co chodzi, bo przy kościele św. Szczepana w Łobzowie (Nowej Wsi) nie ma żadnego Jana, nie ma go również przy kościele misjonarzy przy Lea. H.J wysnuł więc jeszcze jedną teorię - utożsamiając tego Jana z Nepomukiem z ul. Czarnowiejskiej (zobacz poniżej)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): trójkondygnacyjna murowana tynkowana na różowo kapliczka wnękowa w narożniku Parku Krakowskiego, a w niej, w jednej z nisz najniższego poziomu, półplastyczna figura Jana N. Świeżo po remoncie (jesień 2007), przyciąga świeżością kolorów. Nad głową Jana siedem (!) złotych gwiazd. Janowi towarzyszą inni święci obu płci

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): murowana kapliczka z figurą (XVIII wiek?) Jana N. we wnęce, niedaleko Parku Krakowskiego. Figurka Jana znajduje się we wnęce kapliczki, która to kapliczka stoi przy skrzyżowaniu ulic Czarnowiejskiej 53 i Konarskiego, w ogródku Gimnazjum nr 16. Brak datowania. Nic nie wiadomo o tym, czy figura była tam od początku, czy pierwotnie stała w innym miejscu (może nad jakąś młynówką Rudawy? (nad: H.J.) Uwaga: istnieje śmiała teoria utożsamienia tego obiektu z figurą wymienioną w "Małej Encyklopedii Krakowa" Adamczewskiego jako Jan z Nowej Wsi (Łobzowa), zobacz poniżej. Kapliczka została pobielona już w XXI wieku, być może był to powrót do dawnego koloru. W 2007 roku figura i kapliczka została nieco uszkodzona na skutek pożaru - chcę wierzyć, że była to tylko nieostrożność w obchodzeniu się ze świeczką czy lampką, a nie celowe podpalenie. Następnie figura zniknęła - co wywołało nasze chwilowe zaniepokojenie - lecz wróciła po renowacji

Kraków-Krowodrza: Biblioteka Jagiellońska (2)
[gm. Kraków, pow. Kraków]: W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej przy Al. Mickiewicza 22 do tej pory namierzyliśmy:
 

^
Kraków-Krowodrza pow. Kraków gm. Kraków Al. Mickiewicza 22
 

[nr inw. I.11000 BJ] Biblioteka Jagiellońska przechowuje drzeworyt z wizerunkiem Jana N. wydrukowany przez drukarnię Władysława Łazarskiego w roku 1921, z użyciem klocka drzeworytniczego z II połowy XVIII wieku autorstwa anonimowego "Mistrza N.M.P. z Mariazell". Odbitka ukazuje św. Jana Nepomucena z krucyfiksem i palmą męczeństwa, stojącego na niewysokim barokowym postumencie, otoczonego kwiatami i dwoma aniołami wzlatującymi z obłoków w górnych narożnikach kompozycji. Święty ma na sobie strój liturgiczny, tj. czarną sutannę, komżę w zielono-pomarańczowe pasy i biały mucet z granatowym podbiciem, a na głowie otoczonej żółto-pomarańczową aureolą ma czarny biret. Liczne partie drzeworytu posiadają gęste kreskowanie. Wizerunek został ujęty w czarną ramkę, górne narożniki ścięte. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Mazowieckie w Płocku i Muzeum Narodowe w Warszawie przechowują inne odbitki z tego samego klocka (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków-Krowodrza pow. Kraków gm. Kraków Al. Mickiewicza 22
 

[nr inw: I.11061 BJ] Biblioteka Jagiellońska przechowuje drzeworyt z wizerunkiem Jana N. (nr inw: I.11061 BJ) wydrukowany przez drukarnię Władysława Łazarskiego w roku 1921, datowanie klocka drzeworytniczego 1751?-1800? Kompozycja sklejona z pięciu arkuszy papieru, odbita z czterech klocków drzeworytniczych, ręcznie kolorowana farbami wodnymi. U góry w centrum, na obłokach z dwoma anielskimi głowami, postać św. Józefa z Dzieciątkiem. Świętego trzymającego w lewej dłoni lilię otula płaszcz ozdobiony gronostajowymi "ogonkami". Otaczają go święci. Na pierwszym planie, po bokach, stoją: św. Jan Nepomucen i Ignacy Loyola. Św. Jan Nepomucen w konwencjonalnym stroju, ma głowę w birecie otoczoną aureolą z pięcioma gwiazdami. W prawej ręce trzyma krucyfiks, w lewej palmę męczeńską.  Jana N. przedstawiono w fioletowo-różowej pelerynce o podbiciu koloru oranżu, ma komżę wykończoną szlakiem w motywy kwiatowe na żółtym tle. Na jego aureoli obok czterech gwiazd w kolorze oranżu znalazła się jedna - brązowa. Inna odbitka z tych samych klocków do zobaczenia w  Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz - we fragmencie - w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

Kraków: Muzeum Narodowe (51)
[gm. Kraków, pow. Kraków]: W zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego przy Alei 3 Maja 1, znaleźć imponujący zbiór nepomucenaliów. Są to w większości ryciny różnych technik i z różnych czasów, a niektóre z nich - z uwagi na unikalne motywy ikonograficzne mogą być bardzo archaiczne:
 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Muzeum Narodowe wystawia, w ramach stałej ekspozycji znanej pod nazwą Galeria "Broń i Barwa w Polsce", ładownicę polską niemundurową z pierwszej połowy XVIII wieku. Ma ona trzy wypukłe rozety, na środkowej Matka Boska, na bocznej św. Jana Nepomucen. Zrobiona została z drewna, mosiądzu, żelaza, czarnego szagrynu, skóry i nici srebrnej technikami haftowania, rytowania, niellowania oraz wycinania. Zagadka polega na tym, że w w starym (1908) przewodniku po muzeum (wtedy Muzeum im. hr. Emeryka Hutten-Czapskiego) ładownica opisana jest jako wykonana "ze srebra pozłacanego, grawirowana", co zupełnie nie pasuje do powyższego opisu. Czy zatem mowa o tym samy obiekcie, czy też raczej o innej ładownicy? (nad: H.Jakóbczak)^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Muzeum Narodowe wystawia, w ramach stałej ekspozycji znanej pod nazwą Galeria "Broń i Barwa w Polsce", ryngraf konfederacki z drugiej połowy XVIII wieku, wykonany najprawdopodobniej w Częstochowie. Zrobiony został z blachy miedzianej malowanej farbą olejną, rytowanej i złoconej. W centralnej części przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, a wśród postaci zgromadzonych u stóp krzyża widoczny święty Jan Nepomucen (nad: H.Jakóbczak)^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK I-451] W Muzeum Narodowym przechowywany jest kaplerz malowany olejem na blasze, datowany między 1750 i 1850 rokiem, wysokość: 11,5 cm, szerokość: 9,5 cm. Przedstawia stojącą sylwetkę Jana N. na tle mostu. Widoczna mała figurka Jana N. spadającego do rzeki (nad: Pietrosul) (uwaga: inny kaplerz z Janem N. ze zbiorów MNK o nr inw. I-718 prezentowany jest w oddziale muzeum w pałacu Erazma Ciołka na Kanoniczej [Kraków-Okół, zobacz wyżej])

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK I-988] W Muzeum Narodowym przechowywana jest drewniana polichromowana rzeźba Jana N. Data powstania to 11 września 1794, szerokość: 37 cm, głębokość: 20,5 cm, wysokość: 108,5 cm. Jana zaopatrzono w gruszkowaty cokolik-wspornik. Kontrapost, biret, uszkodzone dłonie już bez krzyża (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III ryc.-29013] Muzeum Narodowe przechowuje drzeworyt z wizerunkiem Jana N. stojącego na postumencie, ukazanego konwencjonalnie. Odbitka wykonana przez TM z klocka wykonanego przed tą datą.  Święty przedstawiony w całej postaci, frontalnie, z głową pochyloną i skierowaną na lewo. Ukazany w stroju kanonika: w czarnej sutannie, białej komży do kolan, niebieskiej pelerynce, okrywającej ramiona. Głowa Świętego okryta biretem, otoczona promienistym nimbem i pięcioma gwiazdkami. Twarz przedstawiona dość schematycznie. W prawej, uniesionej ręce św. Jan Nepomucen trzyma krucyfiks, w lewej palmę męczeńską. Postument, na którym stoi Święty ozdobiony ośmioramienną, niebieską gwiazdą z wpisanym monogramem Jezusa i schematycznie ukazanym sercem. Przed postumentem ustawione dwa niewielkie, kuliste flakony z tulipanowymi kwiatami. Po bokach symetrycznie dwa dwuuszne wazony z rozbudowanymi bukietami. W górnych rogach kompozycji podwieszone kotary. W dolnej części odbitki, na wydzielonym polu słabo czytelny napis z mocno stylizowanymi literami. Drzeworyt ręcznie kolorowany farbami w kolorach niebieskim, ugrowym, brązowym i czarnym. Na górnym i dolnym brzegu grafiki, poza odciskiem odręczny napis wykonany przez kolekcjonera Ambrożego Grabowskiego (1782 - 1868): "Drzeworyty wieyskie, przez włościan z okolic Krakowa. albo też robione w Krakowie przez lichych rzemieślników w dawnych czasach zwanych kołtryniarze. Przerobione z jakiegoś obrazka wydanego w Czechach z podpisem w tym języku" (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-16934] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt odbity na papierze przedstawiający klęczącego Jana N. adorującego MB z Dzieciątkiem. Łacińska inskrypcja z datą 1722 (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-16935V] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt odbity na papierze przedstawiający zwrócone w lewo popiersie Jana N. z gołą głową adorującego krucyfiks (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-16936] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt odbity na papierze przedstawiający zwrócone w prawo popiersie Jana N. w birecie adorującego krucyfiks trzymany w rękach. Pięć gwiazd, medalion z MB na szyi, niemiecka inskrypcja (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-16938] W Muzeum Narodowym przechowywana jest cynkografia (?) odbita na papierze przedstawiający klęczącego Jana N. z biretem u stóp. Polska inskrypcja (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-31104] W Muzeum Narodowym przechowywany jest rewers karty tytułowej starodruku przedstawiający apoteozę Jana N. wśród aniołów. W tle scena Zrzucenia. Łaciński napis z chronostychem (>>) dającym rok 1728: "Depignant alij proprios Iconibus actus, Icon virttutis NE:POMUCENUS adest. Fulget in eximio probitatis norma IOANNE. Qui ftygis & carnis mira trophea tulit. MVnDVs ConVICtVs Vera probItate PatronI Illi conferri ferta jubet." (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-16937] W Muzeum Narodowym przechowywany jest staloryt odbity na papierze przedstawiający Jana N. w rozmowie z królem Wacławem. Polska inskrypcja. Jest on wzorowany na obrazie F. Smuglewicza znajdującym się w katedrze w Wilnie (Litwa >>) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-18236] W Muzeum Narodowym przechowywany jest staloryt odbity na papierze przedstawiający Jana N. w rozmowie z królem Wacławem.  Prawie identyczny jak staloryt MNK III-ryc.-16937 oraz 20724 (zobacz wyżej). Polska inskrypcja informuje, że jest on wzorowany na obrazie F. Smuglewicza znajdującym się w katedrze w Wilnie (Litwa >>) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-18237] W Muzeum Narodowym przechowywana jest chromolitografia odbita na papierze przedstawiająca Jana N. w rozmowie z królem Wacławem.  Prawie identyczny jak staloryty MNK III-ryc.-16937 i 38 oraz 20724 (zobacz wyżej) i nic dziwnego - jak głosi podpis jest ona również wzorowana na obrazie F. Smuglewicza znajdującym się w katedrze w Wilnie (Litwa >>) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-20724] W Muzeum Narodowym przechowywany jest staloryt odbity na papierze przedstawiający Jana N. w rozmowie z królem Wacławem.  Prawie identyczny jak staloryt MNK III-ryc.-16937 oraz kilka innych, np. inny MNK III-ryc.-18236 (zobacz wyżej). Polska inskrypcja informuje, że jest on wzorowany na obrazie F. Smuglewicza znajdującym się w katedrze w Wilnie (Litwa >>) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-12531] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający Jana N. w sutannie, trzymającego palec przy ustach przed królem Wacławem. Obok leżą kajdany i inne narzędzia męki. Podpis: "S. Johan von Nep.". Poniżej niemiecki napis (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-18238] W Muzeum Narodowym przechowywana jest akwaforta odbita na papierze przedstawiająca Jana N. stojącego z palcem przy ustach. U dołu zarys mostu (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-18634] W Muzeum Narodowym przechowywany jest rysunek Jana Rembowskiego odbity na papierze, odwzorowujący ludowy obrazek Jana N. na szkle w typie MNK IV-mal-142 (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-9787] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt odbity na papierze przedstawiający Jana N. klęczącego na chmurze, z gwiazdami i aniołkami, z banderolą "S. IOANNES NEPOMUCENUS" oraz sylwetą mostu w rogu (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>) (zobacz niżej)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-9788] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt odbity na papierze przedstawiający Jana N. klęczącego na chmurze, z gwiazdami i aniołkami, z banderolą "S. IOANNES NEPOMUCENUS" oraz sylwetą mostu w rogu. Jest to powiększona wersja ryciny MNK III-ryc.-9787 (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-9874] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt odbity na papierze przedstawiający gołogłowego Jana N. klęczącego na chmurze i adorującego Trójcę Świętą (unikalny  motyw!). Poniżej klęcząca królowa Zofia i narzędzia męki (? znowu unikat!) - jakieś tasaki i piły (?) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-10123] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze ze świętymi Janem N. i Antonim Padewskim. Jan po lewej stronie, niżej pośrodku tondo ze sceną zrzucenia z mostu. Na banderoli podpis po polsku, poniżej herb Jastrzębiec z kapeluszem kardynalskim i dalsze inskrypcje (łacińskie?) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-10856] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający pomnik Jana N. na cokole z Językiem, z czterema aniołkami dźwigającymi atrybuty, po dwóch z prawej (krzyż, korona) i lewej (biret, palma) strony. Święty w postawie stojącej, z szeroko rozłożonymi ramionami, z nimbem o pięciu gwiazdach. Poniżej napis "EFFIGIES S.IOANNIS NEPOMUCENI". Sygnatura "Georgi Wielawski Sc. Leopoli", zapewne obiekt pochodzi ze lwowskiej pracowni. To jeden z trzech wariantów tej ryciny w zbiorach MNK (zobacz niżej) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-10857] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający pomnik Jana N. na cokole z Językiem, z czterema aniołkami dźwigającymi atrybuty, po dwóch z prawej (krzyż, korona) i lewej (biret, palma) strony. Święty w postawie stojącej, z szeroko rozłożonymi ramionami, z nimbem o pięciu gwiazdach. Poniżej napis "EFFIGIES S.IOANNIS NEPOMUCENI". Sygnatura "Georgi Wielawski Sc. Leopoli". To drugi z trzech wariantów tej ryciny w zbiorach MNK (zobacz wyżej i niżej) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-10858] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający pomnik Jana N. na cokole z Językiem, z czterema aniołkami dźwigającymi atrybuty, po dwóch z prawej (krzyż, korona) i lewej (biret, palma) strony. Święty w postawie stojącej, z szeroko rozłożonymi ramionami, z nimbem o pięciu gwiazdach. Poniżej napis "EFFIGIES S.IOANNIS NEPOMUCENI". Sygnatura "Georgi Wielawski Sc. Leopoli". To trzeci z wariantów tej ryciny w zbiorach MNK (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-28777] W Muzeum Narodowym przechowywana jest litografia kredką na papierze przedstawiająca pomnik Jana N. z Mostu Karola w Pradze. Widoczne nieistniejące latarnie na cokole, płaskorzeźbione sceny, panorama Hradczan z rzeką (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-20725] W Muzeum Narodowym przechowywany jest kolorowany miedzioryt na papierze przedstawiający pomnik Jana N. na cokole ze sceną Topienia i dwoma aniołkami (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-18239] W Muzeum Narodowym przechowywany jest drzeworyt na papierze gazetowym przedstawiający pomnik Jana N. na Pl. Trzech Krzyży w Warszawie (>>) autorstwa Jana Jerzego Plerscha. Widoczny imponujący, a nieistniejący dzisiaj, pałąk latarni (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-20004] W Muzeum Narodowym przechowywany jest kolorowany miedzioryt na papierze przedstawiający Jana N. głoszącego kazanie z ambony do tłumu mieszczan, zapewne u św. Gawła (sv. Havel) w Pradze. Niemiecki podpis głosi: "S. Johan v. Nepomuck", niżej sygnatura praskiej pracowni: "Prag bei Joh. Pachmeyer" (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-20005] W Muzeum Narodowym przechowywany jest kolorowany miedzioryt na papierze przedstawiający stojącego Jana N. świetlistym w ona tle mostu ze sceną Topienia. Obok modlitwa nepomucka w języku polskim (zobacz stronę twórczości nepomuckiej >>). Podpis głosi: "S. Joannes (N)epomucenus" (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-20006] W Muzeum Narodowym przechowywany jest kolorowany miedzioryt na papierze przedstawiający podtrzymywane przez cztery aniołki  dzierżące atrybuty popiersie Jana N. w otoku z gwiazdami. Obok modlitwa nepomucka w języku czeskim z licznymi błędami (zobacz stronę twórczości nepomuckiej >>). Podpis głosi: "S. Joannes Nepomucen", niżej sygnatura miedziorytnika: "bej Wenzel Langhammer", co oznacza, że twórcą w drugiej połowie XVIII wieku był Václav (Wenzel) Langhammer z Vrchlabí (Hohenelbe) (nad: Pietrosul, uzup: J.Kv.) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-29019] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający miedzioryt na papierze przedstawiający Jana N. z aniołkami stojącego na posadzce z szachownicowych kafli (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-12032] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający przedstawiający popiersie Jana N. w promienistym nimbie z gwiazdami, z krzyżem, otwartą księgą i czaszką (?). Ubiór nieco nietypowy, z dużą befką i kołnierzem układającym się w kształt podobny do kaptura. Być może Jan nie ma zarostu (rzadkie!). Otok z aniołkami, palmą i gałązką laurową spiętymi wstęgą na której kłódka i klucz. Poniżej napis "Effigies / S.IOANNIS NEPOMUCENI M. / Drout (?) ad Sepulcrum ejus, in Altari Venerati / ...one exposita. Joan.Baut(?)... fecit". Ostatnie wyrazy to sygnatura twórcy (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-13510] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający przedstawiający popiersie Jana N. w promienistym nimbie z gwiazdami, z krzyżem, otwartą księgą i czaszką. Otok z aniołkami, palmą i gałązką laurową spiętymi wstęgą na której kłódka i klucz. Poniżej cytat z Listu do Hebrajczyków: "Sanctus, innocens, impollutus, / Segregatus a peccatoribus. / Hebr. 7.v.26.". Jeszcze niżej sygnatura twórcy: "Mauber Sc. et. exe in AD (?)" (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-12576] W Muzeum Narodowym przechowywana jest akwaforta na papierze przedstawiająca przedstawiający popiersie Jana N. w aureoli z gwiazdami, z krzyżem. Poniżej napis "EFFIGIES S.IOANNIS NEPOMUCENI M.". Poniżej sygnatura twórcy (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-13523] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający przedstawiający popiersie Jana N. z gwiazdami wokół głowy, z krzyżem i otwartą księgą. W rogu draperia z wisiorem. Podpis: "S.IOANNES NEPOMUCENUS.P.SL". Jeszcze niżej sygnatura twórcy: "Cl(?) Kohl sculp. Vienna" (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-42069] W Muzeum Narodowym przechowywana jest litografia na papierze przedstawiającą konfesję Jana N. w katedrze praskiej. Niemieckojęzyczny podpis: "Grabmal des St. Johann von Nepomuk" . Obiekt pochodzi z firmy Gustav Taubert w Dreźnie (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-13696] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający konfesję Jana N. w katedrze praskiej. Łaciński podpis: "Sacrum S.IOANNIS Nepomuceni Sepulchrum". Sygnatura: "I.E. Wodnianski ..." (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK III-ryc.-9789] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze przedstawiający trzypiętrową architektoniczną konstrukcję z tondem z popiersiem Jana N. z gwiazdami wokół głowy i z krzyżem oraz ze sceną Topienia poniżej. Podpis: "S. / IOANNES NEPOMUCEN.". Jeszcze niżej sygnatura twórcy: "Balcewicz (?) sc. Vilnius" (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 
 

[MNK III-ryc.-16939] W Muzeum Narodowym przechowywana jest grafika (cynkografia?) na papierze z Janem N. (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 
 

[MNK III-ryc.-29269] W Muzeum Narodowym przechowywana jest mezzotinta na jedwabiu z Janem N. (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 
 

[MNK III-ryc.-249/2] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze z Janem N. (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 
 

[MNK III-ryc.-249/17] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze z Janem N. (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 
 

[MNK III-ryc.-249/82] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze z Janem N. (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 
 

[MNK III-ryc.-249/136] W Muzeum Narodowym przechowywany jest miedzioryt na papierze z Janem N. (nad: Pietrosul) (zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

W Muzeum Narodowym przechowywany jest obraz Juliana Fałata "Kapliczka w Osieku" z roku 1913. Jest to akwarela na papierze o wymiarach 95,5 x 54 cm i przedstawia kapliczkę w formie skrzynki na słupie, z polichromowana figurką Jana N. w środku. Osiek (gm. Osiek, pow. Oświęcim) to miejscowość nieopodal Krakowa, gdzie Fałat bywał na letnisku u przyjaciół

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK IV-mal-31] W Muzeum Narodowym przechowywana jest tempera na szkle przedstawiającą Jana N. w obramowaniu architektoniczno-roślinnym (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK IV-mal-109] W Muzeum Narodowym przechowywana jest tempera na szkle przedstawiającą Jana N. z kwiatami maków (?), według wzoru znanego z innych licznych obrazków (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK IV-mal-142] W Muzeum Narodowym przechowywana jest tempera na szkle przedstawiającą Jana N. w odmianie śląsko-podhalańskiej (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>), prawie identyczny jak ten z Muzeum Etnograficznego o nr inwentarzowym 3147/MEK i inny, ze zbiorów dawnego Muzeum Przemysłu Artystycznego (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK IV-mal-149] W Muzeum Narodowym przechowywana jest tempera na szkle przedstawiającą Jana N. z kwiatami, na zielonkawym tle (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) (nad: Pietrosul)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK IV-C-1455] Muzeum Narodowe przechowuje fajansową białą figurkę Jana N., zdobioną u podstawy szachownicowym złoceniem, wykonaną w latach 1908-1914 przez artystyczną grupę rzemieślniczą Artěl z Pragi. Wysokość 15,5 cm (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

[MNK-IV-M-54/1] Galeria Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w gablocie "Zabytki konwisarstwa" prezentuje odlana w cynie kropielniczka z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena z wieku XVIII. Pochodzi ona ze zbiorów byłego Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Stan dobry. Podobny, o ile nie identyczny obiekt prezentowany jest w muzeum w Nysie (zobacz >>) (nad: J.B. z Kłodzka)^


 • Kraków (gm. i pow. Kraków): w roku 1745 pod klasztorem kapucynów przy ul. Loretańskiej podczas prac budowlanych wytrysnął strumień wody (dawniej płynął tędy zasypany i zapomniany strumień zwany Młynówką). Wdzięczni mieszkańcy uznali to za cud, ksiądz kanonik krakowski Maciej Lubieński ufundował kapliczkę usytuowaną na zewnętrznym narożniku Loretu. Figura wyrzeźbiona została z piaskowca pińczowskiego i przedstawia świętego w sutannie oraz w mucecie z frędzlami i ozdobną koronką u dołu. Głowa, ozdobiona długimi włosami, wysoko uniesiona w górę. W prawej ręce święty dzierżył dawniej krzyż, a w lewej trzyma palmę - atrybut męczeństwa. Figurę tę, podobnie jak poprzednią, wykonał w 1745 roku nieznany rzeźbiarz (według innych źródeł niejaki German). Podczas walk w okresie Konfederacji Barskiej statua została uszkodzona pociskami armatnimi. Dlatego też przeprowadzono w 1790 roku niezbędną konserwację. W 1817 roku odnowiono ją kosztem Antoniego Kuczkowskiego a w roku następnym ks. Jerzy Mieroszewski pokrył koszty ozdobienia figury farbą. Kolejne prace renowacyjne przeprowadzono w latach 1916 i 1995. Inna wersja powodu fundacji mówi, że obie figury umiejscowione przy Lorecie zostały ufundowane jako wypełnienie ślubu za ustąpienie niebezpieczeństwa zawalenia się Domku Loretańskiego zagrożonego wodami podskórnymi i obfitymi źródłami, których nie umiano powstrzymać w trakcie remontu w 1744 roku. Na cokole figury - chronostych (>>)

  INECTVS FVNDIS
  FVNDOS
  PATRON
  VS ABVNDIS
  PROTEGAT
  ILLÆ OS
  VT PIA
  VOTA PETVNT

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): na wystawie antykwariatu przy ul. Retoryka w roku 2009 pojawiła się drewniana figura Jana N. Ten sam obiekt pojawił się również na aukcji internetowej w marcu 2009, gdzie przez sprzedającego opisany był jako rzeźba pochodząca ze spalonego (wraz z wyposażeniem!) w 2002 roku kościoła w Woli Justowskiej. Nasz list do parafii w Woli, z kopią do biskupa odpowiedzialnego w kurii za zabytki, z prośbą o sprawdzenie, wyjaśnienie i interpretację pozostał bez odpowiedzi i bez echa. Niedługo potem antykwariat zniknął z ulicy Retoryka, nie są wiec znane dalsze losy rzeźby. Tym niemniej fizycznie istnieje nadal, więc zostawiam ją w spisie (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Zwierzyniec (gm. i pow. Kraków): kamienny Jan N. z 1775 w południowo-wschodnim narożniku murów zwierzynieckiego klasztoru norbertanek, nad Rudawą. Został on przeniesiony z nadrzecznego odcinka murów w związku z jej regulacją. Odnowiona w 1903 roku

 • Kraków-Zwierzyniec (gm. i pow. Kraków): w kościele klasztornym norbertanek p.w. śś. Augustyna i Jana Chrzciciela na Zwierzyńcu, w zwieńczeniu późnobarokowego ołtarza odnaleźć można obraz Jana N. z połowy XVIII wieku

 • Kraków-Zwierzyniec (gm. i pow. Kraków): w zwierzynieckim klasztorze norbertanek przechowywany jest medal z Janem Nepomucenem z XVIII wiekuNepomuki Krakowskie z lewego brzegu Wisły, ciąg dalszy (8)


 • Kraków-Bielany (gm. i pow. Kraków): w bogato ogzymsowanej niszy prawej wieży fasady kościoła kamedułów Wniebowzięcia NMP stoi kamienna rzeźba Jana N. w aureoli, z krzyżem (nad: H.Jakóbczak). Obok stoi Jan Kanty, a obie figury wykonał Józef von Car

 • Kraków-Bielany (gm. i pow. Kraków): w tym samym kościele kamedułów Wniebowzięcia NMP, w zwieńczeniu pięknego ołtarza z czarnego marmuru w kaplicy św. Sebastiana, zobaczyć można barokowy obraz Jana N. w aureoli, adorującego krzyż (nad: M.Muryn)

 • Kraków-Olszanica (gm. i pow. Kraków, ): w roku 1812 mieszkańcy Olszanicy Jan i Wiktoria Mołowie ufundowali i wybudowali kapliczkę na pagórku górującym nad wsią, spod którego biło źródło, i umieścili w niej drewniana figurę św. Jana Nepomucena. Od imienia św. Jana nazwę przyjął pagórek zwany powszechnie „Pod świętym Janem”. Po stu latach kapliczkę odnowiono zachowując starą figurę, a impulsem była epidemia tyfusy, którą przypisano złej wodzie i braku opieki św. Jana. Ta druga budowla była drewniana, oparta na czterech drewnianych kolumienkach i kryta blachą. Kolejny remont, a właściwie odbudowa kapliczki w nowym kształcie i renowacja rzeźby miały miejsce w roku 1971. Dziś kapliczka, usytuowana między ulicami Olszanicką, Leśmiana i Nad Źródłem, ma formę przeszklonej budki sklepionej półokrągło, z krzyżykiem na szczycie, ustawionej na betonowym postumencie. Figura wewnątrz pomalowana jest na spokojne kolory i trzyma w obu rękach nowszy krzyż. Biret, długie sznury od mozzetty o odchylonych brzegach (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Dąbie (gm. i pow. Kraków): na Dąbiu, przy ulicy Widok, znaleźć można typową kamienną figurę Jana N. nakrytą daszkiem. Na cokole jest data 1780, a pod nią druga, rok 1856, jako data przeniesienia figury. Napis głosi: R.P. 1780 DNIA II MAIA / W R. 1856. TA FIGURA PRZESTAWIONA ZA STARANIEM ZWIERZHNIKA TEJ GMINY SAWICKIEGO. Nie wiadomo jednak skąd ją przeniesiono (nad: P.C. -> H.Jakóbczak)

 • Kraków-Pleszów (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Wincentego przy ulicy Nadbrzezie 12, w górnej części barokowego ołtarza głównego, nad obrazem patrona kościoła, znaleźć można owalny obraz Jana N. Jest możliwe, że malowidło powstało w początkach XIX wieku przy okazji przenosin ołtarza z likwidowanego kościoła Wszystkich Świętych (zobacz powyżej >>) zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, jest więc późniejsze niż sam ołtarz. W tle obrazu widzimy Most Praski, a głowę Jana otacza siedem (!) ośmioramiennych złotych gwiazd (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Pleszów (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Wincentego przy ulicy Nadbrzezie 12 (zobacz wyżej >>) jest rokokowy lewy ołtarz boczny, najprawdopodobniej również pochodzący z nieistniejącego kościoła Wszystkich Świętych (zobacz pozycję dotyczącą obrazu w kościele śśw. Piotra i Pawła przy Grodzkiej >>), w którym to ołtarzu rezyduje drewniana figura Jana N. w towarzystwie Jana Kantego. Jan Nepomucen ma złote szaty, rumiane policzki i gołą głowę, a w dłoniach dzierży krucyfiks, zapewne wtórny (nad: H.Jakóbczak)


^
Kraków-Mogiła pow. Kraków gm. Kraków ul. Odmętowa 14
 

Niedaleko klasztoru cystersów (>>), nad potokiem na peryferiach Nowej Huty stoi kapliczka domkowa z drewnianą figurą Jana N. w środku. Datowanie według Genowefy Zań-Ograbek to I połowa XIX wieku. Dawnej Jan stał na dębowym odciosku. Osłaniająca go kapliczka brogowa sporządzona była z czterech drewnianych słupów, na których wsparto daszek. Za czasów probostwa ks. Zastawniaka Tadeusz Stelmachowski wykonał kapliczkę betonową, która przetrwała do dziś. Kiedyś na płycie betonowej położonej przed kapliczką była data jej wybudowania ale fragment ten nie dotrwał do naszych czasów. Obecnie inskrypcja zawiera tylko litery "RP ... +". Źródło www.nhmz.foxnet.pl przytacza legendę związaną z tą kapliczką. Ta historia zasłyszana w dzieciństwie przez Pana Stefana Żelichowskiego, opiekuna kapliczki, miała miejsce w czasie wielkiej powodzi, prawdopodobnie w 1903 roku. Wisła porwała dom pewnego mieszkańca Łęgu. Dom był konstrukcji węgłowej, przez co nie uległ zniszczeniu lecz płynął w całości z nurtem rzeki. Człowiek ten, ratując się przed zalaniem, wcześniej wspiął się na dach swego domu i tak dryfując na nim dopłynął do Mogiły. W pewnym momencie, przerażony beznadziejną sytuacją wezwał imię św. Jana Nepomucena, patrona powodzian. Krzyknął w rozpaczy: "Święty Janie, ratuj". Po chwili dom szczęśliwie osiadł przed okazałymi lipami. (przy okazji: autor strony www.nhmz.foxnet.pl na własnej działce miał postawić ponoć kapliczkę nepomucką) (nad: H.J., uzup: A.Ł.)^
Kraków-Mogiła pow. Kraków gm. Kraków ul. Kopaniec 2 / Powiatowa
 

Ciekawa figura z pierwszej połowy XIX. Drewniana kapliczka, wykonana w stylu barokowo-ludowym, jest skrzynką umieszczoną na słupie,  z pięknie rzeźbioną drewnianą głowicą z czterema główkami aniołków. Sam słup był niegdyś drewniany, lecz - prawdopodobnie podczas remontu w 1928 roku -  został wymieniony na murowany. Wewnątrz dwie figury zwrócone do siebie plecami: Matki Boskiej Niepokalanej stojąca na kuli ziemskiej oraz - i tu zaczyna się zagadka! Jedne źródła i niektórzy Bracia Wirtualni mówią o Janie Kantym, a inne źródła (np. artykuł  "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie" Genowefy Zań-Ograbek w "Encyklopedii Krakowa") - o Janie Nepomucenie! Oglądam starannie zdjęcia i przychylam się raczej do tej drugiej wersji, między innymi z powodu wodnego: tuż obok niegdyś płynęły rzeki Wisła (zanim przesunęło się jej koryto) i Dłubnia. Zobacz też notkę dotyczącą tego problemu (uwaga: rzecz do dokładnego zbadania i ostatecznego rozstrzygnięcia)Nepomuki Krakowskie z prawego brzegu Wisły (7 + 1)

 • Kraków-Przewóz (gm. i pow. Kraków): w numerze "Spotkań z Zabytkami (>>)" z XI.2003 zamieszczono krótką informację autorstwa Pawła Kubisztala o Nepomucenie z krakowskiego Podgórza, z ulicy Pod Wierzbami. Ciekawostką jest fakt, że jest to podwójna figura Jana i Chrystusa złączonych plecami, wyrzeźbiona z jednego pnia dębu. Jest to unikalny układ, znam tylko kilka podobnych obiektów (Podraje, Kozłów, Skotniki Dolne). Jan oczywiście patrzy na rzekę. Rzeźba pochodzi prawdopodobnie z 1723 roku (data na cokole), kiedy to, jak głosi typowa nepomucka legenda, figura przypłynęła z nurtem Wisły i zatrzymała się w tym miejscu na terenie dawnej wsi Przewóz. Rzeczywiście, w tym właśnie roku miała miejsce duża powódź. Kapliczka ma daszek i otoczona jest parkanem. Remontowano ją w 1990 roku. Obraz St. Czajkowskiego przedstawiający tego Nepomuka wisi w sieni pałacu w Radziejowicach na Mazowszu (>>), a inna jego redakcja (1919) była wystawiana w warszawskiej (>>) Zachęcie. Szkic do tego obrazu wypatrzyłem w kwietniu 2013 na warszawskim (>>) targu staroci na Kole. Liczne są kopie/wersje tego obrazu, jeszcze liczniejsze szkice do niego, są też reprodukcje. W tej chwili znamy dziewięć wersji, a niektóre z nich od czasu do czasu pojawiają się na aukcjach (>>), giełdach i w antykwariatach (Radziejowice, Warszawa, Płock, Gdańsk). Istnieją również dwa inne obrazy Czajkowskiego przedstawiające kapliczki nepomuckie. Z obrazu i szkicu wynika, że poprzednik dzisiejszego daszka był bardziej płaski, zwieńczony szpikulcem, a na cokole były płyciny (chyba, że jest to tylko inwencja artysty) (uzup: Pietrosul)


^
  ¿ Kraków-Stary Bieżanów pow. Kraków gm. Kraków  
 
 

Być może jest tu (lub była) figura Jana N., niestety wizje lokalne tego na razie nie potwierdzają (uwaga: obiekt do odnalezienia)

 

^
Kraków-Kosocice pow. Kraków gm. Kraków ul. Harcerzy Krakowskich 24
 

Za płotem prywatnej posesji stoi na cokole barokowa kamienna figura Jana N. z roku 1761. Biret, krucyfiks, kontrapost. Rzeźba ma dobrą klasę artystyczną. Stan dobry, widoczne jedynie naloty glonów (nad: An.P.)^
 • Kraków-Łagiewniki (gm. i pow. Kraków, ): przy przystanku autobusowym na ulicy Fredry, pomiędzy Strumienną i Kwietną, w przydrożnej trójkondygnacyjnej kapliczce, we wnęce pierwszego poziomu znajduje się kamienny polichromowany Jan N.

 • Kraków-Kobierzyn (gm. i pow. Kraków): kamienna figura Jana N. w Kobierzynie, stoi na terenie prywatnej posesji przy skrzyżowaniu ulic Babińskiego i Piltza, dokładnie naprzeciw bramy szpitala psychiatrycznego; mocno zniszczony Jan stoi na wysokim kamiennym cokole z metalową latarenką; powiedzmy, że przy dużej dozie dobrej woli można powiedzieć, że ma aureolę (szczątkową). Brak śladów datowania, z wyjątkiem daty odnowienia 1966. Pani Zań-Ograbek wspomina o tej figurze datując na XVIII wiek. No chyba, że chodzi o jeszcze inną rzeźbę... (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Koło Tynieckie (gm. i pow. Kraków): w tym przysiółku koło Tyńca, przy ulicy Kolnej, nad starorzeczem Wisły odciętym od głównego nurtu w trakcie budowy obwodnicy i Stopnia Wodnego Kościuszko znajduje się kapliczka w formie niewysokiej kamiennej kolumny, na której stoi mocno zniszczona kamienna figura Jana N. Długo trwało szukanie tego Jana znalezionego przeze mnie lata temu w literaturze. W grudniu 2005 udało się to Bratu Wirtualnemu H.J., który podczas jednej z wycieczek dostrzegł go z okna autobusu. Wrócił w to miejsce, które okazało się nie być Tyńcem, lecz jego przysiółkiem, leżące nie na wałach wiślanych, lecz przy starorzeczu Wisły, aby sfotografować Jana

 • Kraków-Tyniec (gm. i pow. Kraków, ): przy ulicy Bolesława Śmiałego, niedaleko skrzyżowania z obwodnicą Krakowa, w 2008 ustawiono kamienną figurę Jana N. na cokole. Jest to kopia skradzionej (>>) w latach 90 rzeźby (zobacz niżej). Po kradzieży stał tu tylko kamienny krzyż. Tabliczka głosi, że obiekt został wyremontowany ze środków budżetu Miasta Krakowa, choć tak naprawdę remont polegał na renowacji cokołu i zastąpieniu utraconego obiektu kopią (nad: H.G. via H.Jakóbczak)

 • Kraków-Tyniec (gm. i pow. Kraków, ): we wrześniu 2012 odzyskano kamienną figurę Jana N. skradzioną (>>) w latach 90 z jej cokołu przy ulicy Bolesława Śmiałego. Właśnie tego obiektu dotyczy wpis w "Małej Encyklopedii Krakowa" J. Adamczewskiego - ulica B. Śmiałego jest przedłużeniem Tynieckiej. Data 1864 odnosiłaby się do powstania tej figury, a jej styl - choć nieco zatarty - nie jest sprzeczny z tą informacją. Sprzeczna jest z nią natomiast data wyryta na cokole - 1834. I tak, zagadka datowania rzeźby czeka w dalszym ciągu na ostateczne rozwiązanie. Przez lata na oryginalnym miejscu stała kopia  (zobacz wyżej). Figura zapewne wróci na swe miejsce, a gdzie trafi kopia - zobaczymy

Inne Nepomuki Krakowskie (3 + 1) • Kraków (gm. i pow. Kraków): odzyskana przy tej samej akcji policji co figura z Tyńca i Bugaja (zobacz wyżej)  drewniana rzeźba świętego Jana Nepomucena, najprawdopodobniej z XVIII-XIX wieku. Nieznany autor, pochodzenie, właściciel. Roboczo przypisana do Nepomuków Miasta Krakowa. Osoby mogące udzielić informacji proszone są kontakt z wojewódzką komendą Policji przy ul. Mogilskiej 9, tel.: 12 615 42 00

 • ¿ Kraków (gm. i pow. Kraków): Odzyskana przy tej samej akcji policji co figura z Tyńca i Bugaja (zobacz wyżej)  aureola z gwiazdami, która może być związana z kultem JN, choć możliwe są też konotacje maryjne. Nieznany autor, pochodzenie, właściciel. Roboczo przypisana do Nepomuków Miasta Krakowa. Osoby mogące udzielić informacji proszone są kontakt z wojewódzką komendą Policji przy ul. Mogilskiej 9, tel.: 12 615 42 00

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): gdzieś w Krakowie znajduje się drewniana ludowa figura Jana N. autorstwa Andrzeja Wawro, dawniej własność prof. Tadeusza Chrzanowskiego (1926-2006), przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Stała ona w jego mieszkaniu, a niemal intymny związek z nią Profesor opisał w tekście "Opisanie mojego Nepomuka" z tomu "Żywe i martwe granice". Twórca rzeźby (sygnatura na podstawie) to odkryty przez Emila Zegadłowicza samouk z Gorzenia Dolnego, Andrzej Wawro (1864-1937) (nad: M.K.)^
  Kraków pow. Kraków gm. Kraków  
 

Reprodukcja obrazu "Świątek przydrożny" Stanisława Czajkowskiego znalazła się w Ilustrowanym Kurierze Codziennym w roku 1928. Wnioskujemy z tego o istnieniu obrazu przedstawiającego figurę Jana N. na cokole, być może konkretną. NAC przypisał ilustrację do Krakowa (miejsce zamieszkania malarza?) i to jest powód, dla którego ta pozycja znalazła się w tym miejscu (zobacz też inne obrazy z motywem nepomuckim tego malarza - Radziejowice, Warszawa, Płock, aukcje internetowe) (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Kraków (36 + 7)

zobacz na mapie Google (>>)

 

poza terytorium miasta^
  Czułów pow. Kraków gm. Kraków  
 

Urocza murowana kapliczka, w niej drewniana figura Jana N.


^
  Mników pow. Kraków gm. Kraków  
 

W sierpniu 2013 roku po 16 latach wróciła do Mnikowa figura Jana N. skradziona z kapliczki. Została zabezpieczona i poddana konserwacji. Uroczystość powitania przez mieszkańców na uroczystej mszy św. oraz przeniesienie do kapliczki odbyło się w maju 2014. Jest to drewniana rzeźba, kiedyś być może polichromowana, o cechach barokowych (nad: E.C.).
Ponadto Muzeum w Gliwicach (X.Opolskie >>) posiada, jeszcze z przedwojennych zbiorów Oberschlesische Museum, pochodząca z Mnikowa drewnianą figurkę Jana Nepomucena, bez polichromii, 38,5 cm (MGl/ET/1181, obiekt zaliczony do Nepomuków Opolskich)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: H. Jakóbczak)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: P.M.)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: P.M.)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: Bajarka)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: Bajarka)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: Bajarka)
 • ¿/- Zabierzów (gm. Zabierzów, pow. Kraków): przy głównej drodze stoi ceglana słupowa kapliczka z wnęką, w której znajdował (znajduje?) się posąg Jana N. z I połowy wieku XIX (uwaga: na zdjęciach satelitarnych z lipca 2014 figury nie było w kapliczce! należy sprawdzić na miejscu, brak wzmianki w monografii miejscowości skłania do ostrożności) (nad: H.Jakóbczak, uzup: S.Zobniów)

 • Aleksandrowice (gm. Zabierzów, pow. Kraków): stał tu mocno zniszczony Nepomucen kamienny, na cokole scena topienia (nad: H.J.). Ale ostatnio (lato 2004) zaszła zmiana: ta wpisana do rejestru zabytków ruchomych woj. małopolskiego (nr: B-404) figura z 1755 roku została odnowiona z inicjatywy mieszkańców Aleksandrowic. Ten wyjątkowo piękny i bogaty kamienny posąg św. Jana Nepomucena jest ustawiony na wysokim cokole i osłonięty metalowym daszkiem (>>) opartym na fantazyjnie wygiętych prętach. Na licowej ścianie cokołu widoczny kartusz z herbami fundatorów - właścicieli wsi: Korwin - Franciszka Ksawerego Kochanowskiego i Godziemba - jego żony Józefy z Dąmbskich. Poniżej płaskorzeźba przedstawiająca scenę męczeńskiej śmierci Świętego. Na cokole uwieczniona jest też data powstania figury. Informacja o remoncie pochodzi od jednego z owych zapaleńców (nad: M.K.)

A. 1755 D. 24 octobris

 • Rząska (gm. Zabierzów, pow. Kraków): na wzgórzu Pasternik w pobliżu Krakowa, które nosi zwyczajową, ludową nazwę Wróżna Góra, około 200 m od szosy Kraków-Katowice, po lewej stronie odbijającej od niej podrzędnej drogi do Zabierzowa, na skraju lasu przy cmentarzu i wreszcie obok poligonu Pasternik, stoi kamienna, pomalowana na biało figura Jana N., na wysokim cokole. Przełom XVIII i XIX wieku (nad: H.Jakóbczak)

 • Bolechowice (gm Zabierzów, pow. Kraków): ładny kamienny klasyczno-barokowy Jan N. na okazałym profilowanym cokole, koło gotyckiego kościoła. Na cokole w otoku napis ŚWIĘTY JAN NEPOMOCEN, poniżej inny, słabo czytelny oraz daty 1775 (79?) - fundacji, oraz 1901 - renowacji. W roku 1961 figura przeniesiona została na obecne miejsce, obok ogrodzenia kościoła, od strony południowej

 • ¿/- Młynka (gm Zabierzów, pow. Kraków): murowana tynkowana kapliczka z 1808 roku, zwieńczona krzyżem. W jednej z bocznych nisz na frontowej ścianie pierwotnie znajdowała się figura św. Jana Nepomucena (uwaga: ustalić losy figury po jej wyjęciu z niszy) (nad: H.Jakóbczak)

 • Rudawa (gm Zabierzów, pow. Kraków, ): przy drodze do Pisar (ulica Stanisława Polaczka), w pobliżu mostu na rzeczce Rudawce, stoi figura Jana N. Jest to ponoć trzecia figura na tym miejscu - dwie poprzednie nie spodobały się parafianom (jeden z nich utopił rzeźbę nr 1 w Racławce) i proboszczowi (odmówił poświęcenia figury nr 2). Dziś figura osłonięta jest daszkiem wspartym na czterech słupach. Stan bardzo dobry (nad: H.Jakóbczak)

 • Rudawa (gm Zabierzów, pow. Kraków): na ścianie młyna figura Jana N. umieszczona w półkoliście zamkniętej wnęce, ponad przybudówką mieszczącą turbinę. Pochodzi podobno z końca wieku XIX, a wyciągnięte ręce zdają się świadczyć o tym, że dawniej Jan trzymał w nich krzyż (nad: H.Jakóbczak)


 • Pieskowa Skała (gm. Sułoszowa, pow. Kraków): przepięknie usytuowany Nepomuk stoi na skalnym ostańcu nad rzeką i patrzy na zamek. Był w bardzo złym stanie, ale jesienią 2004 Jan został odremontowany i aż błyszczy bielą kamienia oraz złotem gwiazd w aureoli

 • Pieskowa Skała (gm. Sułoszowa, pow. Kraków): w kościółku figura Jana N.
 • ¿ Dębnik (gm. Krzeszowice, pow. Kraków): krzyż osłonięty blaszanym daszkiem (>>), we wnęce drugiej kondygnacji figura Jana N. flankowana spiralnymi kolumnami. Zdjęcie pochodzi z książki (>>) wydanej w 1958 roku. Czy obiekt ten jeszcze istnieje?

 • Dubie (gm. Krzeszowice, pow. Kraków, ): na prywatnym terenie, w pobliżu rzeczki Racławki i zakrętu drogi stoi murowana, tynkowana na żółto kapliczka wnękowa. Na jej niemal płaskim, krytym dachówką dachu stoi polichromowana figura Jana N. osłonięta blaszanym daszkiem (>>)

 • Krzeszowice (gm. Krzeszowice, pow. Kraków, ): w parku Potockich, przy rzeczce Krzeszówce i nieopodal kościoła oraz starego pałacu Potockich, na cokole z oszkloną wnęką na światło, stoi kamienna figura Jana N.w aureoli. Resztka polichromii (nad: H.Jakóbczak) (uwaga: są doniesienia o bielonej kapliczce z półokrągłą wnęką, z prostą czarno-białą bezręką figurką JN w Zimnej Wodzie w krakowskiem. Taką nazwę nosi przysiółek Krzeszowic, ale również Świątników Górnych i innych miejscowości - należy zlokalizować)

 • - Krzeszowice-Żbik (gm. Krzeszowice, pow. Kraków, ): w tej części Krzeszowic, do niedawna samodzielnej osady, jest murowana i otynkowana kapliczka, w której rezydowała do niedawna figura Jana N. Niestety została ona niedawno skradziona (>>) i nie zachowała się nawet jej fotografia. O nepomuceńskości tego miejsca świadczy obecnie jedynie znajdująca się we wnętrzu kapliczki tablica z napisem: "NA WIECZNĄ / CZEŚĆ I CHWAŁĘ / BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU / NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE / I HONOR / ŚW. JANA NEPOMUCENA / TĘ KAPLICZKĘ WYBUDOWALI / WOJCIECH I PETRONELA / WARCHALSCY R. P. 1843 / BY MODLIĆ SIĘ TU / ZA DUSZE / W CZYŚĆCU CIERPIĄCE". W małej wnęce nad wejściem jest kolorowa figurka Floriana (>>) (nad: H.Jakóbczak)^
  Krzeszowice-Zimna Woda pow. Kraków gm. Krzeszowice  
 
 

W miejscowości Zimna Woda w krakowskiem jest murowana kapliczka z półokrągłą wnęką, w której znajduje się ludowa czarno-biała figurka Jana N. z oderwanymi dłońmi, umieszczona na schodkowej podstawie. Problem polega na tym, że nie wiem, o którą Zimną Wodę chodzi: w grę wchodzą Zimne Wody w gminach Stryszów, Koszarawa, Maków Podhalański, Świątniki Górne, Jodłownik, Łososina Dolna i Tarnów. Roboczo przyjmuję, że chodzi o część Krzeszowic (uwaga: ustalić lokalizację)

 

^
Nawojowa Góra pow. Kraków gm. Krzeszowice ul. Gwoździec / Cyganki
 

Przy skrzyżowaniu dróg i niedaleko potoku Krzeszówka stoi murowana kapliczka domkowa z polichromowaną figurą Jana N. na mensie ołtarzyka. Biret, krucyfiks (nad: Bajarka) • Iwanowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków, ): kamienny Jan N. z 1800 roku przy moście na Minóżce. Przekrzywiona aureola, obfite fałdy mantoletu, cokół z gzymsem. Jej powstanie związane jest z powodzią, która nawiedziła wieś pod koniec XVIII wieku

 • Iwanowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków, ): w prezbiterium kościoła w Iwanowicach wisi obraz nepomucki (nad: H.J.)

 • Iwanowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków, ): ołtarz główny flankuje figura Jana N.


^
Sieciechowice pow. Kraków gm. Iwanowice  
 

Piękny Nepomuk niedaleko rzeczki Dłubni, na placu przed kościołem. Jest to pięciokątna kapliczka z drewnianymi kolumienkami (dawniej niebieskimi) kryta blachą, z drewnianą polichromowaną rzeźbą Jana N. wewnątrz (nad: H.Jakóbczak). Jan N. trzyma nowszy długi krzyż, był mocno zniszczony, zwłaszcza polichromia, tym niemniej bardzo efektowny i poważny w wyrazie. W ostatnich latach (2011?) doczekał się renowacji • - Tropiszów (gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. Kraków): przy drodze do osiedla Zakopane stała niegdyś drewniana kapliczka nepomucka, najprawdopodobniej o formie brogowej. Wewnątrz była drewniana ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena. Na zdjęciu widać jej część oraz fragment słupa z zawalonego zadaszenia (info ze strony via H.Jakóbczak)
 

 • Mogilany (gm. Mogilany, pow. Kraków, ): przy starej "Zakopiance", która jest osią wsi, od strony Myślenic, w połowie górki, na prywatnej posesji stoi kapliczka słupowa, którą zwieńcza piaskowcowa figurka Jezusa Frasobliwego. Po prawej stronie, w połowie wysokości postumentu znajduje się podpisana, malowana płaskorzeźba Jana N. (nad: G.K.)

 • Świątniki Górne (gm. Świątniki Górne, pow. Kraków, ): przy mostku, na granicy z Sieprawiem, na końcu ulicy św. Stanisława (nr 66) stoi piękna, niedawno (2010) wyremontowana kamienna figura Jana N. z 1836 roku. Na sporym cokole umieszczono napis fundacyjny: "ian i / mariana / kotarbo: / wie Fan / datorowie / Proszą O / Anielskie / Pozdrowie / nie Zaduse / zmarłe" Poniżej (rzadkość!) polichromowanej figury Jana stoją postacie MB i Chrystusa. Całość chroni blaszany daszek (>>)

 • Rzeszotary (gm. Świątniki Górne, pow. Kraków, ): przy głównej drodze, obok domu oznaczonego numerem 263, stoi kamienna kapliczka z figurą św. Floriana pod blaszanym daszkiem (>>). We wnęce na jednej ze ścian cokołu jest płaskorzeźbiony wizerunek Jana N., podpisany zresztą "ś. Jan". Napis fundacyjny głosi: "NA WIEKUISTĄ CZEŚĆ I / CHWAŁĘ PANA JEZUSA WYSTAWIEŁ / TĘ FIGURĘ MATELUS STRYSZO- / WSKI I WIKTOR GIBAŁA / PROSZĄ O WESTCHNIENIE / DO BOGA 1880". Obiekt odnowiony w roku 2007 staraniem OSP (nad: H.Jakóbczak) 
 • ¿/- Minoga (gm. Minoga, pow. Kraków, ): była tu XIX-wieczna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, zapewne fundacji tutejszego dworu. Była to kapliczka, wzniesiona około połowy tego wieku na kamiennym podwójnym cokole, osłonięta blaszanym daszkiem (>>) siodłowym, wspartym na czterech żeliwnych słupach połączonych żeliwnym belkowaniem z kratownicą (uwaga: najnowszy rejestr zabytków notuje ten obiekt z adnotacją: nie istnieje. należy sprawdzić na miejscu!). Istnieje sugestia (Grzegorz z Krakowa), że któraś z dwóch niezidentyfikowanych fotografii może przedstawiać tego właśnie Nepomuka. Figura zapewne skradziona


^
Smardzowice pow. Kraków gm. Skała  
 

W kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Smardzowicach, pośród wizerunków świętych i błogosławionych zdobiących ściany nawy głównej, znaleźć można również malowane przedstawienie Jana N. (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Przeginia pow. Kraków gm. Jerzmanowice-Przeginia  
 
 

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i św. Jana Nepomucena. A w nim, w ołtarzu bocznym Jana N. znajduje się barokowy obraz JN. KZSwP podaje, że powstał w wieku XVII, ale nie bardzo w to wierzę. Wymienia go protokół z wizytacji parafii przeprowadzonej w 1783 roku, który wzmiankuje również o istniejącym tu Bractwie św. Jana Nepomucena (>>) założonym 17 lipca 1761 roku. Bractwo posiadało odpust św. Jana Nepomucena, który w 1848 roku bp. Łętowski przeniósł na niedzielę, a który odbywa się do dzisiaj każdego 21 maja (zobacz też niżej)

 

^
Przeginia pow. Kraków gm. Jerzmanowice-Przeginia  
 
 

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i św. Jana Nepomucen (zobacz wyżej) co najmniej od roku 1848 znajdują się relikwie (>>) Jana N. które wystawiane są publicznie w dniu odpustu 21 maja każdego roku

  • Skawina (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): figura Pana Jezusa z płaskorzeźbami św. Anny i św. Jana Nepomucena z 1907 roku fundowana przez Jana i Annę Jeziorów

 • Skawina (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): kapliczka św. Jana Nepomucena. Sama  figura świętego pochodzi z II połowy XIX wieku i związana jest z nią typowa historia o jej przypłynięciu z nurtem rzeki

 • Radziszów (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): przy ul. Jana Pawła II, w niszy obok tablicy upamiętniającej przejazd Ojca Świętego przez Radziszów rzeźba św. Jana Nepomucena

 • Radziszów (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): przy ul. Skawińskiej, w zwieńczeniu kapliczki św. Floriana (>>) płaskorzeźba przedstawiająca Jana N. Inskrypcja głosi: "Ta Pamiątka Małżonków Marcina i Tekle Zapałowiczów w roku 1882 / Fundatorowie proszą przechodnich o westchnienie za dusze Zmarłych"

 • - Zelczyna (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): był tu drewniany posąg Jana N., przeniesiono go do Brzezinki (patrz niżej)

 • Wołowice (gm. Czernichów, pow. Kraków, ): w przysiółku Zawierzbie, przy drodze, obok domu oznaczonego numerem 186, przy wale wiślanym, pomiędzy głównym korytem Wisły, a jej starym zakolem, na dużym cokole stoi polichromowana figura Jana N. Rzeźba zabezpieczona jest szklaną klatką, która nieco psuje ogólne wrażenie estetyczne. Figura ozdobiona jest aureolą o dużych gwiazdach. Jan z Wołowic dobrze wpisuje się w ciąg nadwiślańskich kapliczek (Wołowice, Tyniec, Zwierzyniec, Dąbie, Mogiła, Przewóz) (nad: H.Jakóbczak, na podstawie info od P.K.)

 • Wola Radziszowska (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): drewniana kapliczka kryta gontowym czterospadowym daszkiem, wewnątrz za płotkiem, figura Jana N. (uwaga: sprawdzić na miejscu)


^
Grabie pow. Kraków gm. Skawina nr 13
 

Na bokach trójkondygnacyjnego cokołu przydrożnego krzyża umieszczono płaskorzeźby świętych. Jeden środkowego piętra bok przyznano Janowi N. - jest to polichromowana statyczna postać w birecie, z krzyżem w ramionach

 

^
Czulice pow. Kraków gm. Kocmyrzów-Luborzyca  
 

Naprzeciwko kościoła św. Mikołaja w ogrodzie plebani stoi wapienna figura Jana N., wykonana w manierze barokowej, z wysokim biretem i ładną koronką komży

 

^
  Nowa Wieś pow. Kraków gm. Słomniki  
 

Na końcu wsi drewniana polichromowana figura Jana N. we wnęce nad wejściem do murowanej kapliczki (uwaga: upewnić się, że chodzi o tę Nową Wieś)

 

^
  Czechy pow. Kraków gm. Słomniki  
 

Przy moście stoi figura Jana N. z białego kamienia. Najprawdopodobniej XIX wiek. Piękna lokalizacja na brzegu rzeki Szreniawy^
Raciborowice pow. Kraków gm. Michałowice ul. św. Małgorzaty
 

W prezbiterium kościoła św. Małgorzaty, na lewo od wejścia do zakrystii, na zaplecku stall znajduje się obraz Jana N. w ośmiokątnej ramie (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Zerwana pow. Kraków gm. Michałowice  
 

W ogrodzie dworskim nad rzeką Dłubnią kaplica św. Jana Nepomucena, najprawdopodobniej fundacji E.H. Kitla - właściciela Wilczkowic od 1798 roku. Jest to budowla murowana z cegły, tynkowana, na rzucie sześcioboku. Pierwotnie ażurowa struktura z filarami w narożach, w drugim etapie budowy (rok 1861 lub 1891) została zamurowana z pięciu stron. Wewnątrz, na okazałym cokole, figura Jana N. z 1744 roku. Obiekt zabytkowy potencjalnie zagrożony powodzią według danych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. Wykonany w latach 2011-2015 remont konserwatorski kaplicy i figury świętego zakończył się jej poświęceniem w dniu 19 maja 2016. Na podstawie zachowanych resztek przywrócono oryginalne kolory polichromii, a przy pomocy lekarza odtworzono utrąconą dłoń, odsłonięto też napisy XIX-wiecznych wandali. Remont to inicjatywa właścicieli terenu, rodziny Jarzębińskich, wykonany przy pomocy i dotacjom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy. Prace remontowo-konserwatorskie wykonała krakowska firma "Vibud" pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Małgorzaty Wida. W prace włączyli się także prof. I. Płuska (ASP w Krakowie) i dr Stanisław Karczmarczyk (Politechnika Krakowska). Na uroczystość poświęcenia powstał nawet wiersz "U stóp Świętego Jana Nepomucena w Zerwanej" napisany przez E.Polanowską (zobacz >>)^
Zielonki pow. Kraków gm. Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 49
 

Na prywatnej posesji przylegającej do rzeki Prądnik stoi ceglana kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. wewnątrz. Pochodzi z II połowy XIX wieku, a w grudniu 2019 zakończył się jej remont. Kapliczka jest kryta dachówką i zwieńczona krzyżem, wnętrze widoczne przez trzy oszklone otwory pomalowano na niebiesko. Figura to współczesna replika XIX-wiecznej rzeźby ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie (nad: H.Jakóbczak)^
Powiat Częstochowa
(część w d.woj. krakowskim lecz poza X.Siewierskim, 12 + 3)

zobacz na mapie google >>

 

Zobacz część powiatu należącą do X.Siewierskiego >>
Tereny powiat leżą dziś w województwach śląskim i łódzkim. Zobacz strony Janów Górnośląskich >> oraz Janów Sieradzkich >>

W Częstochowie, na Jasnej Górze na język polski przetłumaczona została przez Stanisława Wincentego Jabłonowskiego herbu Prus III, urodzonego w 1694 roku, zmarłego 25 września 1754 w Lubartowie, księcia na Ostrogu, Bułszowie, Niżniowie, Krzywinie, Płużnem, starostę międzyrzeckiego od 1731, białocerkiewskiego od 1722, wojewodę rawskiego od 1735 (zobacz więcej >>) klasyczna pozycja "Historya zycia, męczenstwa, y cudow S. Iana Nepomucena Kanonika Pragskiego. Dlá Sákrámentálnego Spowiedźi Sekretu nie przełamánym státkiem. Dochowanego w rzece Mołdáwie utopionego. Z pozwoleniem starszych. Ná stárey Prádze, w Drukárni Karola Iana Hrábá. Drukiem podana. Roku 1729. A teraz z Łáćińskiego po Polsku przetłumaczona y Na Iásney Gorze Częstochowskiey Roku 1740 wydrukowana"

Tajemnicza postać nepomukopodobna stoi w Częstochowie, nieopodal Jasnej Góry. Jest to święty w szatach księdza lecz bez biretu, z krzyżem. Depcze on jakąś nagą postać. Jest to najprawdopodobniej figura św. Prokopa z Sazawy (nad H.J., uzup. M.K.). Zobacz przykłady innych obiektów nepomukopodobnych >>)^
Częstochowa pow. Częstochowa gm. Częstochowa ul. Kordeckiego 2
 

W Muzeum Sześćsetlecia w klasztorze na Jasnej Górze eksponowany jest relikwiarz (>>) św. Jana Nepomucena, Niemcy, Augsburg, przed 1727. Wymiary: 23x19x37,5 cm; przerobiony został ze czworobocznej szkatułki darowanej klasztorowi przez Marysieńkę Sobieską z IV ćwierci XVII wieku.  Wsparta na kryształowych kulach, z czterema posążkami alegorycznymi na narożnikach i grupą św. Jana na wieku, posiada punce miejskie Augsburga i monogram DP. Świadczą one o powstaniu w najaktywniejszym chyba środowisku złotniczym w środkowej Europie, które zasilało swoimi wyrobami duże obszary tego kontynentu. Podobnie jak i w XVII stuleciu wyroby augsburskie dostawały się do Polski także w wieku XVIII, dopóki nie położyły temu kres tragiczne losy Rzeczypospolitej zniszczonej przez wojny i podzielonej na zabory. Posążek św. Jana Nepomucena, przedstawionego w ożywionej pozie i posążki aniołków, które przysiadły u jego stóp trzymając atrybuty męczennika: krzyż, biret i palmę męczeńską, wskazują na zaawansowaną fazę baroku. Wyraża się ona w skomplikowanych ruchach postaci, wymownych gestach, poruszonych szatach świętego, a przede wszystkim w ogromnej ekspresji. Figurki Jana N. oraz aniołków są dziełem brata Makarego Sztyftowskiego, złotnika paulińskiego, z roku 1732. Najprawdopodobniej relikwiarz (>>) związany jest z ołtarzem JN w bazylice (zobacz niżej), na co wskazuje symbol trumny namalowany na obrazie w tym ołtarzu.
W środku relikwiarza widać kostki - wygląda na to, że są to rzeczywiście relikwie (>>) Jana Nepomucena!
Przegląd zabytków związanych z osobą św. Jana Nepomucena na terenie Polski wskazuje, że relikwiarz (>>) jasnogórski posiada spośród nich specjalne miejsce z uwagi na swą wysoką wartość artystyczną, z którą idzie w parze bogata kameryzacja.
Relikwiarz św. Jana Nepomucena, Niemcy, Augsburg, przed 1727 r.; srebro złocone, kryształ górski, kamienie szlachetne i półszlachetne, wysokość 38 cm (źródło tekstu i fotki - album "Skarby Jasnej Góry")^
Częstochowa pow. Częstochowa gm. Częstochowa ul. Kordeckiego 2
 

Lewy ołtarz boczny Bazyliki Jasnogórskiej, czyli kościoła pw. Znalezienia Krzyża Św. I Narodzenia NMP, poświęcony jest Janowi N. Umieszczono w nim obraz "Apoteoza św. Jana Nepiomucena" wykonany w "obrazowni" jasnogórskiej w latach 1731-1739. W tle obrazu scena Topienia (zrzucenie z mostu), w glorii ołtarza widoczna trumienka symbolizująca relikwiarz (>>), który aktualnie znajduje się w Muzeum Sześćsetlecia w klasztorze (zobacz opis powyżej). W latach 1999-2010 czasowo zastąpiono JN obrazem św. Jadwigi Królowej . W 2012 r. po remoncie wrócił (nad: A.K.) (zobacz fiszkę obiektu >>)^
Częstochowa pow. Częstochowa gm. Częstochowa Rynek Wieluński
 

W mieście odnalazłem też inną figurę Jana N. ustawioną na kolumnie. Styl bardziej ludowy, choć nie pozbawiony artyzmu. Dziś otoczenie Jana to targ/parking autokarów dla pielgrzymów. Miejsce nazywa się Rynek Wieluński, a niegdyś płynął tam strumień^
Częstochowa pow. Częstochowa gm. Częstochowa ul. Klasztorna
 

Na dawnym Rynku Jasnogórskim u stóp klasztoru znajduje się barokowa kamienna figura Jana N. na takimż postumencie. Ładnie kuta, precyzyjny detal szat, biret, złota aureola, w cokole osłonięty metalową ażurową kratą otwór na światło umarłych (nad: Trojek). Na cokole jest napis: 'RESTAURATA 1860'. Ciekawy jest fakt, że to 60 wygląda jakby było przekute z innej daty. 1827? (nad: H.J.) Jest to dzieło znakomitego rzeźbiarza Johanna Georga Urbansky'ego wykonane na zamówienie królewicza Jakuba Sobieskiego z roku 1726 (inne źródło, mylnie: króla Jana III) i bardzo przypomina inne dzieło tego twórcy - Nepomuka sprzed wrocławskiego kościoła św. Macieja (>>) z 1723 roku. Czy fundacja ta była częścią programu politycznego królewicza zwanego Fanfanikiem? (zobacz >>)^
¿ Częstochowa pow. Częstochowa gm. Częstochowa św. Rocha 79
 

W kościele śśw. Rocha i Sebastiana, w szczycie ołtarza bocznego, jest mała figurka Jana N. (nad: Trojek) (uwaga: pierwotne doniesienie mówiło o kościele św. Zygmunta przy pl. I. Daszyńskiego, jednak tam proboszcz zaprzeczał, a i wizje lokalne nie potwierdzały istnienia JN. Wątpliwości powiększa niepewna informacja o zabraniu jakiejś figury JN przed 2007 rokiem do Warszawy do konserwacji, bez jakichkolwiek dokumentów - oczywiście nie wrócił dotąd na swe miejsce. J.S. sugeruje, że może to być Jan Konserwatorski z Warszawy (zobacz >>), ale nie ma zbyt mocnych podstaw takiego twierdzenia. Podsumowując: należy upewnić się na miejscu)

 

^
Częstochowa pow. Częstochowa gm. Częstochowa ul. Wręczycka / Wielkoborska
 

Na skrzyżowaniu stoi kamienny bielony posąg Jana N. ustawiony na cokole w formie sztucznej skały (nad: J.P.)^
¿/- Częstochowa-Zawodzie pow. Częstochowa gm. Częstochowa ul. Przyjemna / Gościnna
 

Na południowo-zachodnich peryferiach miasta, na skrzyżowaniu DW 908 natknąłem się na piękną brogową kapliczkę pomalowaną na niebiesko (kolor zmienny, w 2013 był zielony), z daszkiem zaopatrzonym w sygnaturkę. Nie ma w niej figury Jana N., ale kto wie jak było w przeszłości? Podobała mi się tak bardzo, że postanowiłem o niej wspomnieć mimo braku sygnałów o nepomuckości obiektu - oczywiście poprzedzając wpis ?/-

 

^
¿/- Częstochowa-Zawodzie-Dąbie pow. Częstochowa gm. Częstochowa ul. Mirowska
 
 

Według "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (Tom XIV, 1880-1914) tu, przy drodze do Mstowa i drewnianym moście przez Wartę wiodącym do Częstochowy, stała murowana kaplica Jana Nepomucena, wybudowana na miejscu Bożej Męki poświadczonej na planie z 1748 roku, opatrzona napisem fundacyjnym "Skutkiem ustanowienia nowego traktu, starodawna kaplica S. Jana Nepomucena, nowo wybudowana przez małżonków Jana i Nepomucenę Gryczmańskiego na cześć i chwałę Pana Boga i uczczenie". Najwyraźniej kaplica ta kontynuowała tradycję starszego obiektu (uwaga: sprawdzić stan obecny i ew. dalsze losy figury)

 

^
  NN pow. Częstochowa gm. Częstochowa Warszawa, ul. Koło
 

Na warszawskim bazarze na Kole odnalazłem i sfotografowałem drewnianego polichromowanego Nepomuka pochodzącego, według zeznań handlarza, spod Częstochowy. Umieszczam go tutaj niejako symbolicznie, bo nie są znane jego dalsze losy

 

^
Mstów pow. Częstochowa gm. Mstów ul. Kościelna
 

Na południowym brzegu Warty, przy żelaznym moście, znajduje się ceglana kapliczka św. Jana Nepomucena z XIX wieku. Wewnątrz polichromowana figura Jana N. w kontrapoście (uwaga: miejsce to leżało na styku ziem sieradzkiej, wieluńskiej i krakowskiej, a północny brzeg Warty to już dawne województwo sieradzkie (>>), gdzie zanotowałem Jana z kościoła w Mstowie-Wancerzowie)

 

^
Złoty Potok pow. Częstochowa gm. Janów  
 

Na prywatnej posesji przy bocznej drodze do Janowa - skrzyżowaniu ul. Kosynierów i Powstańców Styczniowych, przy stawach na Wiercicy stoi kamienna figura Jana N. na wysokiej kolumnie, 1815 rok. Uszkodzona aureola z pięcioma gwiazdkami, palma. Niedaleko rzeźby miała miejsce zwycięska potyczka powstańców styczniowych z kozakami^
Zrębice pow. Częstochowa gm. Olsztyn  
 

Feretron z uszkodzoną drewnianą rzeźbą św. Jana Nepomucena w kościele św. Idziego (nad: S.Zobniów)^
Nakło pow. Częstochowa gm. Lelów DK 46
 

Przy drodze do Szczekocin, w narożniku przypałacowego parku, stoi piękna rzeźba Jana N. o cechach barokowo-ludowych z XIX wieku ustawiona na pobielonym, prostym i solidnym cokole. Ta ma tylko pięć widocznych guziczków sutanny, mantolet, sutannę, krzyż i palmę (!) pomalowaną na fioletowo (uwaga: kolory zmienne w czasie). Jan jest dobrze utrzymany, choć widoczne są uszkodzenia dolnej części (figura nieco skrócona), biretu i uszu, a zarost pomalowano na kolor twarzy i w efekcie Jan stracił brodę i wąsy (uwaga: malowanie zmienia się dosyć często). Strój tradycyjny. Oburącz trzyma duży krzyż przy lewym ramieniu, przy prawym szara palma. Całość osłonięta nową brzydką kapliczką pseudo-brogową, to chyba specjalność tutejszych spawaczy (zobacz niżej). Autor i czas powstania nie są znane^
Nakło pow. Częstochowa gm. Lelów  
 

Przy pierwotnej drodze do Zawadki, blisko bramy przypałacowego parku, stoi polichromowana (kolory zmienne w czasie) kamienna barokowo-ludowa figura nepomucka z końca XVIII wieku. Jana przedstawiono w tanecznym kontrapoście i charakterystycznym gestem dłoni przyciskającej krzyż przy piersi. Lewa dłoń odtworzona współcześnie, piękny kontrapost, złote chwosty związujące mantolet, dziewięć guziczków sutanny widocznych poniżej komży. Niestety, ładna brogowa kapliczka padła ofiara modernizatorów, jej następczyni to smutna wąska budka na dwóch metalowych rurach^
Rudniki pow. Częstochowa gm. Rędziny ul. Częstochowska 14 / Dworcowa
 

Przy skrzyżowania ulic, niedaleko dworu i w pobliżu nieistniejących dziś stawów, stoi murowana z kamienia kapliczka, a w niej drewniana figura Jana N. z XIX wieku, Obiekt remontowany w roku 2017. Rzeźba jest polichromowana, o pustych już dłoniach. Brakuje dolnej partii. Jeszcze w II połowie XIX wieku figura stała na niewysokiej kolumnie, być może morowej. Dopiero w latach 30. XX wieku powstała z wapienia kapliczka i przeniesiono do niej rzeźbę. Metalową kratę wykonał wówczas (w latach 1936-38) miejscowy kowal Marcin Bartnik, na którego posesji znajdował się ten obiekt (nad: Pietrosul)

 

^
Powiat Sucha Beskidzka
(część poza Podhalem i X.Oświęcimskim czyli bez Państwa Suskiego, 6)

zobacz na mapie google >>

 

tereny wokół stolicy powiatu (Sucha Beskidzka, Zembrzyce, Stryszawa, Lachowice, Tarnawa, Krzeszów, Kurów, Kuków, Zdzieble, Śleszowice, Marcówka) przez 350 lat stanowiły tak zwane Państwo Suskie - latyfundium Komorowskich, a potem Wielopolskich, Branickich i Tarnowskich. Nominalnie należące do X. Oświęcimskiego (zobacz >>) wchodzącego w skład d.woj.krakowskiego (była tu nawet komora celna), została opisana tu celem zmniejszenia stopnia komplikacji geograficzno-historycznej

zobacz inne Nepomuki tego powiatu w częśći należącej do X.Oświęcimskiego >>
zobacz inne Nepomuki tego powiatu uwzględnione na stronie Podhala i Orawy >>^
Zawoja pow: Sucha Beskidzka gm: Zawoja  
 

W kapliczce na murze kościoła św. Klemensa znajduje się figura Jana N. z 1768 roku, ustawiona według tradycji na miejscu starszej, która stała na przykościelnym cmentarzu otaczającym pierwotny kościół. Obiekt remontowany w 2007 roku staraniem proboszcza. Jan ma siedem gwiazd w aureoli! Informacja znaleziona w sieci, a według Pietrosula odnosząca się właśnie do tego obiektu, mówi o przyznaniu Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w roku 2007 dla ks. Ryszarda Więcka za odrestaurowanie dwóch tutejszych świątyń oraz rzeźb cmentarnych i plenerowych, w tym "kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena"^
Zawoja-Śmietany pow: Sucha Beskidzka gm: Zawoja  
 

W prawej z wnęk środkowej kondygnacji kapliczki fundacji Makosiów znajduje się półpełna figurka Jana N. Po odnowieniu kapliczka pozbawiona polichromii. Napis: "Fundatorowie / Błazei Makos i / Katarzina żąna / prosi przechodzącich / o westnie do Boga / 1873" (uzup: Pietrosul)^
Zawoja-Markowa pow: Sucha Beskidzka gm: Zawoja nr 1009
 

W  Muzeum Babiogórskim - w skansenie im. Józefa Żaka, w chacie wisi oleodruk nepomucki przedstawiający figurę Jana N. na moście w Pradze. W narożnikach - neogotyckie maswerki (nad: B.K.) (uwaga: być może wśród zbiorów etnograficznych znajdzie się więcej wizerunków Jana N.)

 

^
  Skawica pow: Sucha Beskidzka gm: Zawoja  
 
 

Przydrożna słupowa kamienna figura MB z Dzieciątkiem z 1819 roku, a na tymże słupie płaskorzeźby Jana N., Św. Apolonii i krucyfiks ze Św. Marią z Magdali (uwaga: sprawdzić!)

 

^
  Bieńkówka pow: Sucha Beskidzka gm: Budzów  
 

Na kamiennym cokole figury św. Floriana (>>) z roku 1876 umieszczono płaskorzeźbę Jana N. w półokrągłej wnęce. Napis: "Jan Malina / i żona jego Anna / Fundatorowie / Tej Figury prosą / o pozdrowienie / Anielskie zaduse / zmarłych" (nad: Bajarka, uzup: Pietrosul)

 

^
Palcza pow: Sucha Beskidzka gm: Budzów  
 
 

W kapliczce domkowej nad Mytylowym Potokiem figurka Jana N., 1908 (nad: Pietrosul)

 

^
Powiat Miechów (12)

zobacz na mapie google >>

 

 • Miechów (gm. i pow. Miechów, ): przy bazylice (ul. Warszawska) znajduje się kamienna figura Jana N. z 1738 roku, przeniesiona z miechowskiego rynku w 1843 roku i odnowiona 1874. W aureoli tylko trzy gwiazdy. Ładny kontrapost i wertykalne fałdy szat. Na cokole inskrypcja:

D.O.M. GLORIÆ
S. JOANNIS
NEPOMUCENI
FAMÆ
PERICLITANTIUM
ATQUE LOCI
PATRONI
HONORI POSITUM
 • Miechów (gm. i pow. Miechów, ): w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, przy filarze międzynawowym pomiędzy nawą główną a południową znajduje się barokowy ołtarz, a w ołtarzu stiukowa płaskorzeźba Jana N. Całość bardzo efektowna, utrzymana w czerwono-złotej tonacji. Obiekt wykonany przez Wojciecha Rojowskiego, jednego z najlepszych rzeźbiarzy/snycerzy działających około połowy wieku XVIII w Krakowie i okolicach

 • Miechów (gm. i pow. Miechów, ): przy ul. Piłsudskiego, na murze cmentarza ustawiona jest kamienna figura Jana N., barokowa, w kontrapoście, z krucyfiksem i w trójgwiaździstej aureoli. Cokół wmontowano w lico muru
 • Książ Mały (gm. Książ Wielki, pow. Miechów, ): Jan N. z tutejszego kościoła, wykonany przez krakowskiego rzeźbiarza Jerzego Hankisa około 1710-11 roku (nad: Tomek z Krakowa)

 

^
Tczyca powiat: Miechów gmina: Charsznica nr 165
 

Ksiądz Jan Krzeczyk, pleban tutejszego kościoła św. Idziego od roku 1725, ufundował własnym kosztem ołtarz św. Jana Nepomucena w roku 1725, a więc jeszcze przed kanonizacją, płacąc za materiały 166 zł. W ołtarzu tym, w niszy, stoi figura Jana N. Do ołtarza fundator sprowadził relikwie św. Jana (zobacz więcej >>) za pozwoleniem papieża Innocentego XI. Przy tym ołtarzu, w dniu 11 maja 1729 (tuż po kanonizacji!) zaprowadził Bractwo św. Jana Nepomucena (zobacz więcej >>), czyniąc Tczycę aktywnym ośrodkiem kultu Jana N. O uroczystości poświęcenia tak mówi kronika:
"W uroczystość poświęcenia kościoła dn. 4 września wprowadził Bractwo św. Jana do kościoła (...) przy asystencji bractw ze Szczekocin, Żarnowca. Wolbromia Miechowa, Uniejowa przy rezonacji armat i ręcznej strzelby (...) pocztowych chorągwi pancernej IW. Podczaszego Koronnego, celebrował W. I. X. Mieroszewski, kan. krakowski, zaś ks. kustosz Minchowski wprowadzał, X. oficjał Pilecki wotywę śpiewał. (...) Erygowano ołtarze ob concursum popali, było bowiem 12 000 (?) ludzi, kapłanów różnych stopni 72, była kapela pięcioraka, bramy tryumfalne z rozmaitemi inskrypcjami pięknie adornowane. Do Komunii św. przystąpiło 5283 ludzi, szlachty kilkaset, sto osób częstowano w domu, wozowni i stodołach, do czego wielką kuchnię wystawiono w ogrodzie. To wszystko kosztowało księdza 6233 zł., na co miał 451 zł. resztę zapożyczył. Kazań było 4: 1) przy wyprowadzeniu z dworu Szwojczan kazał ks. proboszcz z Zadroża; 2) powitalne ks Królikowski; 3) podczas summy X. Gwardjan Swięcicki (...); 4) na nieszporach X. Jan Kozłowski z Krakowa". Ksiądz Krzeczyk został pochowany pod ołtarzem swojej fundacji w roku 1751. Ksiądz Paweł Chęciński wyrobił indult na dwa odpusty na św. Jana Nepomucena. Kościół został przebudowany w początkach XX wieku w stylu neogotyckim, lecz prawy boczny ołtarz z figurą Jana N. został zachowany^
Tczyca powiat: Miechów gmina: Charsznica nr 165
 

Na dachu kościoła, nad ołtarzem Jana N. (zobacz wyżej), jakby sygnalizując jego obecność wewnątrz budynku, umieszczono kamienną figurę Jana N. Rzeźba jest nieco skorodowana, zwłaszcza twarz. Ma krucyfiks trzymany na lewym barku (nad: JBT)

 

^
Tczyca powiat: Miechów gmina: Charsznica  
 

Przy głównej drodze wiodącej przez wieś, na północ od kościoła, na sporym cokole stoi kamienna figura Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli. Całość bielona, zabezpieczona metalowym płotkiem (nad: S.Zobniów) • Witowice (gm. Charsznica, pow. Miechów, ): przy mostku na Szreniawie drewniana kapliczka na słupie ze skromną drewnianą figurką Jana N. Styl ludowy, widoczne resztki polichromii (nad: Michał Pysz -> H.Jakóbczak)
 • Szreniawa (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): ładny barokowy kamienny posąg gołogłowego Jana N. z krzyżem w ręku posadowiony na wysokim cokole z wyrytą datą 1771 (1774?). Ciekawa jest jego forma - jest to półwalec ustawiony na ceglanym, schodkowym, sypiącym się postumencie. Dość dziwne zorientowanie rzeźby w stosunku do cokołu - wygląda jakby była obrócona o 90 stopni w stosunku do pierwotnego usytuowania - sugeruje, że Jan mógł stać dawniej w innym miejscu. Stan obiektu był średnio zły, ale doczekał się on renowacji w roku 2016 (nad: H.Jakóbczak)

 • Szreniawa (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): przy wjeździe do miejscowości od strony drogi nr 783 Miechów-Wolbrom, na baniastym cokole stoi kamienna figura Jana N. z 1782 roku. Na miejscu pobliskiej podmokłej łąki był ponoć kiedyś staw rybny, co tłumaczyłoby usytuowanie obiektu (nad: H.Jakóbczak)

 • Czaple Wielkie (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): w kościele św. Bartłomieja Apostoła ołtarz przy południowej ścianie nawy, tuż obok bocznego wejścia, zaopatrzony jest w obraz przedstawiający Jana N. Oprócz obrazu jest tam też ozdobny kartusz z napisem, który datuje ołtarz (a tym samym zapewne i nepomuceński obraz) na rok 1878 (nad: H.Jakóbczak)

 • Ulina Wielka (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): w pobliżu kościoła św. Katarzyny, przy ścieżce wiodącej do kościoła znajduje się polichromowana figura Jana N. umieszczona na betonowym cokole i nakryta daszkiem. Napis na przedniej ściance cokołu opatrzony jest datą 1954, nie wiadomo jednak czy w tym właśnie roku wykonano figurę, czy też wtedy została ona umieszczona w kapliczce. Sama figura jest z pewnością znacznie starsza. Jan trzyma w prawej dłoni zamkniętą Księgę, a gest lewej wskazuje na utratę krzyża w jakimś momencie w przeszłości  (nad: H.Jakóbczak, B.K.). Ten gest przekonuje mnie za identyfikacją figury jako Jana N., a nie Jana Kantego, choć dobrze by było potwierdzić to w źródłach
^
Powiat Chrzanów (10 + 1)

zobacz na mapie google >>

 


JN-Małopolska-Chrzanów: Jan z muzeum (fot: Muzeum)
 • Chrzanów (gm. i pow. Chrzanów): w tutejszym muzeum, przy ul. Mickiewicza 13, przechowywana jest drewniana figura Jana N. w typie ludowym

 • - Płaza (gm. i pow. Chrzanów): w centralnej części Płazy, naprzeciw cmentarza, tuż przy drodze do Płazy Dolnej stoi średniej wielkości kapliczka. Czterospadowy daszek zakończony jest krzyżem na szczycie. Kapliczka została wybudowana w XIX wieku. Pierwotnie znajdowała się w niej figurka św. Jana. Po zakończeniu II wojny światowej, gdy proboszczem w Płazie był ks. Wojciech Krzeptowski, figurka została wykradziona z kapliczki. Znaleziono ją potem na torach w Wapienniku. Obawiając się, że figurka św. Jana zostanie ponownie zbeszczeszczana, ks. Krzeptowski postanowił zastąpić ją figurką Matki Boskiej (uwaga: stara figurka powinna być do odnalezienia w kościele. Jest też możliwe, że przedstawiała ona innego świętego Jana)


^
Wygiełzów pow: Chrzanów gm: Babice ul. Oświęcimska / Lipowiecka
 

Przy rondzie stoi bardzo sympatyczny kamienny Jan N. z 1772 roku, z czapką w ręku. Jest to kamienna, polichromowana  rzeźba umieszczona pod półkolistym, metalowym daszkiem (>>) zamocowanym na prętach utwierdzonych w postument. Święty w postawie stojącej, ma położony na piersiach, na ukos, pochylony na prawy bark krucyfiks, którego o dziwo nie podtrzymuje(!). Ku krucyfiksowi Jan obraca głowę i adoruje go wzrokiem. W lewej dłoni, nachwytem, trzyma czarny biret. Na frontowej ścianie postumentu płaskorzeźbiony aniołek, czy putto, trzymające paluszek przy zamkniętych ustach. Na tylnej ścianie postumentu inskrypcje dokumentujące burzliwe dzieje figury: "Przeniesiono (?)1942", a więc w czasie II Wojny Światowej i napis w języku polskim (?) oraz tabliczka "Przeniesiono 2006 r.". (nad: H.Jakóbczak, uzup: J.B. z Kłodzka)^
Wygiełzów pow: Chrzanów gm: Babice ul. Podzamcze
 

W skansenie (>>) Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego, w chałupie z Przegini Duchownej, zauważyć można wiszący nad drzwiami obraz (oleodruk) z wizerunkiem klęczącego Jana N.

 

^
Wygiełzów pow: Chrzanów gm: Babice ul. Podzamcze
 

W skansenie (>>) Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego, w kościele z Ryczowa (gm. Spytkowice, pow. Wadowice), zauważyć można drewnianą figurę Jana N. z krucyfiksem stojącą na wsporniku na szczycie bramki w boku ołtarza w prezbiterium

 • Alwernia (gm. Alwernia, pow. Chrzanów, ): w tutejszym kościele bernardynów jest obraz Jana N. z 1767 roku. Święty stoi w lekkim kontrapoście przyciskając do piersi krzyż, w tle fragment monumentalnej architektury z uchyloną kotarą i obłoki wraz z wyłaniającą się z nich Matką Boską z Dzieciątkiem. Prawdopodobnym autorem był Antoni Gruszecki. Być może podobny do wizerunku JN z kościoła w Różanymstoku (Podlasie >>), również autorstwa Gruszeckiego. Gruszecki (1734 – 1798), mnich bazyliański z Poczajowa, który przez znaczną część swego życia mieszkał i tworzył na ziemiach Podlasia i Grodzieńszczyzny, a którego bogaty żywot można by nazwać nieledwie awanturniczym, był uczniem Stanisława Stroińskiego, malował dla Rzewuskich w Podhorcach, misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, krakowskich mieszczan i bernardynów w Alwerni (pod zmienionym nazwiskiem Dombrowski, ponieważ wystąpił wówczas z klasztoru bazylianów). Po powrocie do zakonu zamieszkał w Supraślu, gdzie brał udział w ozdabianiu cerkwi i monasteru. Był również na usługach króla Stanisława Augusta, dekorując pałac w Horodnicy i Nowy Zamek w Grodnie. Pewne jest także jego autorstwo cyklu obrazów ołtarzowych do kościoła bernardynów w Grodnie. W latach 1768–1770 i 1775–1798 pomagał mu uczeń, Filip Michałkiewicz. Jest nadzieja, że Jany N. z tego kościoła nie ucierpiały podczas pożaru w ziemie 2010/2011 (nad: H.Jakóbczak)

 • Alwernia (gm. Alwernia, pow. Chrzanów, ): w tutejszym kościele, w innym ołtarzu niż wspomniany wyżej obraz, jest też figurka Jana N. (nad: H.Jakóbczak)

 • Regulice (gm. Alwernia, pow. Chrzanów): przy ul. Chrzanowskiej stoi okazała murowana i bielona kapliczka z wieżyczkami w narożach. Wewnątrz polichromowana rzeźba Jana N. w nieco naiwnym kontrapoście, trzymająca poziomo krucyfiks

 • Poręba Żegoty (gm. Alwernia, pow. Chrzanów, ): przy dawnym pałacu Korycińskich, drodze w kierunku Alwerni, w zaroślach przy moście oraz wyschłych stawach rybnych stoi kamienny posąg JN na słupie, 1782 (nad: H.J.). Ten Nepomuk był obiektem warsztatów historyczno-plastycznych dla młodzieży ze szkoły w Brodłach, bardzo ciekawych zresztą. W efekcie powstał rodzaj komiksu nepomuckiego namalowany na batiku

 • Brodła (gm. Alwernia, pow. Chrzanów): koło mostu na Brodłówce i drodze nr 780 stoi kamienny posąg JN na słupie z 1783 roku, bliźniaczy do tego z Poręb Żegot, o rok późniejszy według inskrypcji na słupie (nad: H.J.)

^
Trzebinia pow: Chrzanów gm: Trzebinia  
 

W pobliżu kościoła św. Piotra i Pawła, po jego lewej stronie i przy parkingu, stoi kamienna figura Jana N. Jest polichromowana, ma pięciogwiaździstą aureolę, mały krzyż w lewej ręce. Wyraźny kontrapost. Cokół prosty, z niewielkim gzymsem. Odnawiana w 2015 roku (uzup: JBT)^
Powiat Bieruń (część w d.woj. krakowskim, 4 + 1)

zobacz na mapie google >>

 

W 1391 roku Imielin wraz z okolicami przekazany został przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy jako odszkodowanie za napad na dobra biskupie klucza sławkowskiego i lipowieckiego. Odtąd do rozbiorów stanowił własność biskupów krakowskich, którzy sprawowali tutaj także władzę zwierzchnią. Z tego powodu do końca I RP nie był zaliczany do składu Śląska. Zobacz Nepomuki śląskiej części powiatu bieruńskiego, w X.Bytomskim (>>)


      • Imielin (gm. Imielin, pow. Bieruń, ): barokowa figura św. Jana Nepomucena stojąca na murze przykościelnym przy ul Imielnickiej, poprzednio znajdowała się na tzw. Grunaldze (na Stoku), gdzie obecnie znajduje się parking. Niegdyś było tam źródło, a nad nim kapliczka słupowa z wnęką. Ze źródła korzystała ludność, czerpiąc z niego wodę. W czasie wojny Niemcy chcieli go usunąć, ale figurę uratował ks. Kulok umieszczając ją na plebanii. Na murze kościelnym znalazła się w latach 80. Zabytek pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Rzeźba jest kamienna, ma 7-gwiaździstą aureolę (!), a w rękę włożono jej nieoryginalny metalowy krzyż, niezgodnie z pierwotnym układem

 • Imielin (gm. Imielin, pow. Bieruń, ): przy ul. Aptecznej, naprzeciwko kościoła figura Jana N. w aureoli na nowoczesnym cokole-schodach, które są jednocześnie stopniami wodnymi. Jest to szablonowa figura z warsztatu z Piekar Śląskich

 • Imielin (gm. Imielin, pow. Bieruń): duża przydrożna kaplica św. Jana Nepomucena, murowana z kamienia, wybudowana w 1870 roku nad źródłem. Murowana, tynkowana, z dzwonnicą nad wejściem, na którym jest również wnęka z krucyfiksem. Zdobiona gzymsami i płycinami. Nie mam informacji o jej aktualnym wyposażeniu, w tym o wizerunkach Jana N.
^
Imielin pow. Bieruń gm. Imielin ul. ks. Ściegiennego
 

Kapliczka przydrożna, słupowa pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, usytuowana jest przy ul. Ściegiennego, przy źródle. Jest ona kwadratowa, zbudowana z kamienia łupanego, potynkowana. Na frontowej ścianie jest wnęka, na pozostałych ślepe wnęki. Każda ściana zakończona jest trójkątnym szczytem, dach zakończony ostrosłupem. Kapliczka została zbudowana prawdopodobnie przez górników kopalni galmanu w połowie XIX wieku. We wnęce nowa polichromowana szablonowa figurka Jana N. umieszczona tu po remoncie obiektu w roku 2015 (?). Niegdyś stała tu figurka Jana N. z wieczną lampką, wskazującą drogę w nocy-  zniknęła z kapliczki dawno temu i jej losy są nieznane (zobacz niżej) (uzup: J.Ku.)


^
- Imielin pow. Bieruń gm. Imielin ul. ks. Ściegiennego
 

W słupowej kapliczce przydrożnej przy źródle (zobacz wyżej) stała niegdyś figurka Jana N. z wieczną lampką, wskazującą drogę w nocy -  zniknęła ona z kapliczki dawno temu i jej losy są nieznane. Obecnie na jej miejscu nowa szablonowa rzeźba

 

^
Powiat Proszowice (12 + 1)

zobacz na mapie google >>

 


 • Kadzice (gm. i pow. Proszowice, ): figura św. Jana Nepomucena wykonana z wapienia ustawiona na cokole w formie kanelowanej kolumny stojącej na kamiennej podstawie. Na trzonie kolumny znajduje się napis: "Boże błogosław tej wsi 1849". Fundacja mieszkańców wsi Kadzice

 • Bobin (gm. i pow. Proszowice, ): w kościele parafialnym, na strychu plebanii, figura Jana N. z XVIII wieku

 

^
Piekary pow: Proszowice gm: Piekary  
 

Przy stawie kamienna figura Jana N., remontowana w roku 2017, co zdaje się mocno zmieniło wyraz dzieła. Rzeźba jest szeroka, z ciekawie oddaną brodą - jest to rodzaj sznura wykutego w kamieniu. Pięć dużych gwiazd w aureoli, cokół z gzymsem i uszakami po bokach. Na froncie płaskorzeźba Dzieciątka. Krzyż, palma i biret

 


 • Biórków Wielki (gm. Koniusza, pow. Proszowice, ): w drewnianej kapliczce na słupie mała polichromowana figura Jana N.

 • Wierzbno (gm. Koniusza, pow. Proszowice, ): na północnym skraju miejscowości, przy drodze do Posądzy, stoi pomalowana na biało kamienna figura Jana N. ustawiona jest na wysokim postumencie. Na przedniej ścianie zatarty napis ze słabo czytelną datą 1778 (?). Rysy postaci mocno już zatarte (nad: H.Jakóbczak)
 • ¿ Przemęczany (gm. Radziemice, pow. Proszowice): pomiędzy Przemęczanami a Radziemicami, w sporej ceglanej kapliczce ozdobionej szczytem znajduje się polichromowana figura św. Jana, czego dowodzi napis na cokole: "ŚWIĘTY JANIE - PATRONIE NASZ / MÓDL SIĘ ZA NAMI". Pytanie brzmi: którego Jana? Strój postaci (z wyjątkiem biretu i komży) nie wskazuje na praskiego kanonika, tym bardziej jedyne w swoim rodzaju atrybuty: kropielnica i naczynie z wodą święconą. Układ rąk figury może (ale nie musi) wskazywać, że święty niegdyś trzymał w nich krucyfiks. Obiekt usytuowany jest w bliskości rzeczki, ale można to powiedzieć o całej wsi, która rozciąga się wzdłuż lewego dopływu Szreniawy. Zarost pasuje do kilku świętych o tym imieniu. Rzeźbę zaopatrzono w sztuczne włosy! Czy jest to Jan N., czy raczej Jan Kanty albo Jan Sarkander? A może Jan Macias, którego przedstawia się z czasem z naczyniem na wodę święconą? Być może nie trzeba jednak szukać tak egzotycznych dla podkrakowskiej wsi skojarzeń i jest to przykład specyficznego synkretyzmu, a postać łączy w sobie cechy kilku świętych Janów, w tym Jana Chrzciciela i Jana Nepomucena? (nad: H.Jakóbczak)


 • Hebdów (gm. Nowe Brzesko, pow. Proszowice, ): barokowy obraz Jana N. kościele w ponorbertańskim opactwie w Hebdowie. Przedstawia Jana klęczącego przed ołtarzem z krucyfiksem, z Księga w ręku. Drewniana rama ołtarzowa o niecodziennych kształtach i wymiarach (feretron?). Według dyrektora ośrodka jest to dzieło XVII-wieczne (raczej mało możliwe, choć Hebdów był filią słynnego praskiego opactwa norbertanów-premostratensów na Strahovie [zobacz >>], gdzie jest kilka wizerunków JN, więc wymiana duchowo-artystyczna z Czechami mogła trwać), autor nieznany (nad: Allirioduo) (uwaga: ustalić wiek obiektu)

 


 • Koszyce (gm. Koszyce, pow. Proszowice): biała wapienna figura przydrożna z początku XIX wieku

 • Rachwałowice (gm. Koszyce, pow. Proszowice, ): w tej wsi na granicy dawnego województwa sandomierskiego (>>), przed drewnianym kościołem, stoi kamienna figura Jana N. z XVIII wieku, na cokole z kamieni, zapewne wtórnym. Jan w dużych niezgrabnych dłoniach trzyma krzyż

 • Sokołowice (gm. Koszyce, pow. Proszowice, ): trzysta metrów od drogi Koszyce - Szczurowa, w szczerym polu, stoi biała kamienna figura Jana N. na cokole zwieńczonym gzymsem. U stóp Jana - putta. Utrącone górne ramię krzyża (nad: Krzysztof Karwas-Król)

 • Morsko (gm. Koszyce, pow. Proszowice, ): okazała kamienna barokowa figura Jana N. fundacji dworskiej, na prostokątnym cokole zwieńczony gzymsem i chmurkami z puttami, mocno pobielona. Inskrypcja głosi: "A.I.O.CH / Dnia 16 października RP 1769". Rzeźba ma utrąconą prawą rękę i dolne ramię krzyża. Była translokowana, obecnie stoi w miejscu zwanym "Zamczysko"
^
Piotrowice pow: Proszowice gm: Koszyce DK 79
 

Przydrożny biały wysmukły posąg św. Jana Nepomucena usytuowany niedaleko mostu na Nidzicy, na północnym krańcu wsi, na granicy woj. krakowskiego i sandomierskiego (>>). Kamienny, z krzyżem w rękach, o cechach barokowych, ustawiony na gzymsowanym cokole, 1767 (data na cokole)^
  Książnice Wielkie pow: Proszowice gm: Koszyce  
 
 

Kamienna figura Jana N.

 

^
Powiat Tarnów (część w d.woj. krakowskim, 27 + 4)

zobacz na mapie google >>

 

Kasztelania (później starostwo) wojnicka razem z miastem Wojnicz według Glogera należały do województwa sandomierskiego (>>), lecz w tym przypadku pan Zygmunt chyba się pomylił, o czym świadczy wpis w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (Tom XIII)

zobacz inne Nepomuki Tarnowskie z d. woj sandomierskiego >>^
Zakliczyn pow: Tarnów gm: Zakliczyn ul. Mickiewicza 33
 

20 metrów od kościoła parafialnego w stronę rynku, stoi wyjątkowo piękna kapliczka postawiona z fundacji Jana Tarły, wojewody sandomierskiego. Barokowa, z cegły, otynkowana, kryta blachą w kształcie płytkiej absydy ujętej zwielokrotnionymi pilastrami, otwarta do wnętrza arkadą zamkniętą półkoliście, z profilowanym szczytem w wolutami. Dach półstożkowy. Wewnątrz drewniana rzeźba Św. Jana Nepomucena, późnobarokowa z 1729 roku, w aureoli pozbawionej gwiazd, z krzyżem i palmą w rękach. Na rynku jest też kapliczka z figurą Floriana^
Zakliczyn pow: Tarnów gm: Zakliczyn ul. Jagiellońska 20
 

Barokowa czworoboczna murowana kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. przedstawioną w kontrapoście i o pustych dziś dłoniach, bez aureoli, być może wzorowana na tej z ulicy Mickiewicza (zobacz wyżej). Wnętrze oddzielone balustradą, w nim drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z  roku 1885. Dach dwuspadowy, zasłonięty półokrągłym szczytem^
Zakliczyn pow: Tarnów gm: Zakliczyn ul. Klasztorna 2
 

Obok klasztoru franciszkanów-reformatów dwukondygnacyjna kapliczka stanowiąca obudowę umieszczonej na kamiennym cokole polichromowanej figury Jana Nepomucena. Wzniesiona w formach XVIII-wiecznych przez mieszkańców Zakliczyna i Kończysk. Wybudowana z cegły, kwadratowa, o dwóch kondygnacjach, dolna kondygnacja otwarta z czterech stron arkadami, górna - jedynie od frontu; po bokach kondygnacji górnej woluty; dach dwuspadowy. Za plecami Jana znajduje się okrągły otwór doświetlający rzeźbę - bardzo barokowy efekt. Na umieszczonym na stopniach postumencie data 1858 roku. Data ta dotyczy być może remontu obiektu, który pochodzi z wieku XVIII^
Zakliczyn pow: Tarnów gm: Zakliczyn ul. Klasztorna 2
 
 

W klasztorze reformatów znajduje się barokowy obraz Jana N. (nad: Pietrosul)

 

^
Zakliczyn pow: Tarnów gm: Zakliczyn ul. Mickiewicza 37
 

W kościele św. Idziego Opata, w ołtarzu z 1768 roku wykonanym być może przez Piotra Korneckiego, jest rzeźba Jana Nepomucena. Jan ma jednolicie złote szaty i biret, a w prawej ręce palmę.  W lewą wetknięto mu cienki krzyżyk, być może nieoryginalny, bo nie pada na niego wzrok świętego

 

^
  Olszowa pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
 

Kamienna, tynkowana, kryta dachówką kapliczka z 1915 roku ufundowana przez Justynę i Macieja Fiorów. W środku XIX-wieczna rzeźba Jana N. w stylu ludowym

 

^
  Wesołów pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
JN-Małopolska-krakowskie-Wesołów: kamianna figura nad Dunajcem (fot: www.zakliczyn.com)

Pod dużym dębem kamienna rzeźba Jana N. z XIX wieku (1813?), ustawiona na cokole, w często spotykanej pozie adoracji krzyża trzymanego na lewym ramieniu.  Figura od roku 1935 stoi niedaleko Dunajca, a związana jest z nią legenda z typowym motywem przyniesienia przez rzekę w roku 1864

 

^
  Stróże pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
 

Drewniana, szalowana kapliczka dwuszczytowa. Wewnątrz posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII wieku i barokowy posąg św. Jana Nepomucena, umieszczony tam wtórnie. Szata pomalowana na błękitno, brak krzyża

 

^
  Wola Stróska pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
 

Płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. na cokole kamiennej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem z roku 1850 fundacji Jana Sebastiana Maślanki

 

^
  Lusławice pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
 

Przy bocznej uliczce odchodzącej od drogi Zakliczyn – Janowice, w bliskości wałów Dunajca stoi kamienna figura Jana N. z roku 1872 ufundowana na pamiątkę biskupiej wizytacji wsi. Jest to niezłej klasy rzeźba umieszczona na kamiennym czworobocznym postumencie. Widoczne resztki polichromii

 

^
Szerzyny-Podlesie pow: Tarnów gm: Szerzyny nr 20
 

W pobliżu strumienia stoi drewniana kapliczka domkowa z dwuspadowym dachem, z roku 1875. Wewnątrz, za oszklonymi drzwiami, drewniana polichromowana figura Jana N. w rokiecie o wywiniętych brzegach, w aureoli. Wpisana do rejestru zabytków (nad: Basia)^
  Ołpiny-Nagórze Północne pow: Tarnów gm: Szerzyny  
 

W przysiółku Nagórze Północne, niedaleko dworu i stawów dworskich, stoi kamienna figura Jana N. z 1823 roku. Posąg umieszczony na gzymsowanym cokole, na którym znajduje się inskrypcja fundacyjna z inicjałami I.W.T.R., co wskazuje na właścicielkę dworu Teresę Rudnicką. Inicjały H.L. należą do rzeźbiarza^
Swoszowa pow: Tarnów gm: Szerzyny nr 67
 

Przy zakręcie drogi, pod starą lipą, stoi murowana kapliczka Jana N. z roku 1830, wyremontowana gruntownie w roku 2016. Wewnątrz drewniana polichromowana figura z krzyżem wzniesionym w prawej ręce, z równoramiennym krzyżykiem zawieszonym na szyi na grubym łańcuchu, w birecie i w pięciogwiaździstej aureoli. Lekki kontrapost, stuła, befka. Biel, czerń, czerwień, złoto i cielisty kolor twarzy i rąk. Obiekt wpisany do rejestru zabytków^
Czermna pow: Tarnów gm: Szerzyny  
 
 

Obok starego i nowego kościoła kapliczka Jana N. z wieku XIX, wpisana do rejestru zabytków

 

^
Rzepiennik Strzyżewski pow: Tarnów gm: Rzepiennik Strzyżewski  
 

W murowanej kapliczce przy głównej drodze, na granicy z Rzepiennikiem Marciszewskim, nad strugą i przy mostku, znajduje się polichromowana figura Jana N. o cechach ludowego baroku, w birecie, bez aureoli, w kontrapoście i z krzyżem na lewym ramieniu^
Rzepiennik Biskupi pow: Tarnów gm: Rzepiennik Strzyżewski  
 

Drewniana rzeźba Jana N. w bardzo ładnym piętnastowiecznym kościołku Jana Chrzciciela. Polichromowana, styl ludowy, ciekawy kształt biretu (nad: Basia)^
- Turza pow: Tarnów gm: Rzepiennik Strzyżewski koło nr 11
 

Na rozstajach murowana kapliczka ponepomucka z roku 1890. Niestety figurę Jana N. skradziono (>>) w roku 1996 (nad: Pietrosul)

 

^
Ryglice pow: Tarnów gm: Ryglice ul. ks. Jakuba Wyrwy 23
 

Na wschód od kościoła, nad rzeczką Szwedką, znajduje się kamienna figura św. Jana Nepomucena, ustawiona na rozbudowanym, wielostopniowym cokole. Rzeźbę świętego osłania metalowy daszek, a na przedniej ścianie postumentu widoczna jest inskrypcja: "PANU BOGU / NA CZEŚĆ / Wystawiona sta / tuła Świętego / JANA NEPOMUCYNA / Kosztem Wawrzyńca / i (?) Katarzyny Mazurów / AD. 1862" (uwaga: tędy biegła granica między dawnymi woj. krakowskim i sandomierskim (>>), jednak w odróżnieniu od kapliczki nepomuckiej z Ryglic ta figura stoi po krakowskiej stronie rzeki i granicy) (nad: Pietrosul; uzup: H.Jakóbczak)

 

^
Joniny pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

W tej miejscowości leżącej na granicy z dawnym województwem sandomierskim (>>), niedaleko skrzyżowania z drogą na Wymyśle i mostu na Szwedce stoi drewniana kapliczka z początku XIX wieku, z półokrągłym otworem wejściowym, a w niej drewniana polichromowana figura Jana N. na wolutowym cokole. Na nim, pod koroną szlachecką, umieszczono napis fundacyjny "IGNACY PAN GŁOWACKI WYSTAWIŁ STATUE JANA NEPO. ROK PAŃSKI" (data zatarta, datowanie ks. Rzepy to rok 1807)^
Uniszowa pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

Na południe od centrum Uniszowa, na granicy z przysiółkiem Galia Górna należącym już do Ryglic, jest malutka figurka Jana N. w niszy w zwieńczeniu kapliczki (uwaga: 100 m na wschód biegła granica między dawnymi woj. krakowskim i sandomierskim (>>), jednak w odróżnieniu od kapliczki nepomuckiej z Ryglic ta kapliczka stoi krakowskiej stronie rzeki i granicy) (nad: Basia, uzup: H.Jakóbczak)^
Bistuszowa pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

Murowana kapliczka znajduje się przy głównej drodze z Tuchowa do Ryglic, naprzeciwko szkoły, na południowym brzegu Szwedki będącej granica z d. województwem sandomierskim (>>). Wzniesiona została najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku. We wnętrzu figura Chrystusa na krzyżu, a po lewej stronie ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena, również datowana na wiek XIX (nad: H.Jakóbczak)^
Bistuszowa-Podlesie pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

U podnóża Brzanki, w przysiółku Podlesie, znajduje się kapliczka domkowa z umieszczoną we wnętrzu, po lewej stronie, figurą św. Jana Nepomucena (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Tuchów-Kielanowice pow: Tarnów gm: Tuchów ul. Owocowa / Rzeczna
 

Nieopodal mostu na Szwedce znajduje się okazała kapliczka domkowa. We wnętrzu zamkniętym metalową kratą umieszczono polichromowaną współczesną (?), jak się wydaje, figurę św. Jana Nepomucena. Do kraty przymocowana jest tabliczka z obszerną notką na temat postaci świętego, jego atrybutów i kultu, brak niestety choćby krótkiej informacji na temat samej kapliczki i znajdującej się w niej figury (nad: Piotr Firlej -> H.Jakóbczak)


 • Wojnicz (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): w tej miejscowości, leżącej tuż przy granicy dawnego województwa krakowskiego, figura Jana N. z około 1870 roku stoi w niszy ozdabiającej budynek szkoły podstawowej, która stoi w rynku. Mają tu też niezłego Floriana >> (nad: M.K.)

 • Wojnicz (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): w kościele św. Wawrzyńca jest obraz Jana N. z XVIII wieku (nad: R.K., sieć)

 • Więckowice (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): przy drodze z Wojnicza do Zakliczyna, przy skrzyżowaniu i na granicy z Wojniczem, w miejscu, gdzie od głównej drogi oddziela się aleja wiodąca do dworu w Więckowicach, na wolutowym, ogzymsowanym postumencie stoi Jan N., którego parą jest Florian (>>) stojący w centrum wsi. Jan ma daszek (>>), a na dole cokołu wyryto datę 1816, choć źródła mówią o roku 1818 jako fundacji Jordanów . Rzeźba odnowiona staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w 1997 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie( nad: H. Jakóbczak)

 • Wielka Wieś (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): kamienna barokowa figura Jana N. z II połowy XVIII wieku przy głównej szosie Wojnicz - Zakliczyn, w centrum miejscowości. Zaopatrzono ją w daszek (>>), gwiaździstą aureolę i kartusz herbowy właścicieli tutejszego dworu - Stadnickich - którzy ja fundowali (Szreniawa odmiana Drużyna) na cokole (nad: H. Jakóbczak)

 
^
Gromnik pow: Tarnów gm: Gromnik  
 
 

Barokowa rzeźba Jana N. w kościele św. Marcina Biskupa (nad: Pietrosul)

 

^
¿ Chojnik pow: Tarnów gm: Gromnik  
 
 

Przy drodze i nad potokiem stoi murowana kapliczka, która jest wymarzonym miejscem dla Jana N. Zdaje się, że go tu (już?) nie ma, należy sprawdzić w źródłach

 

^
- Brzozowa pow: Tarnów gm: Gromnik  
 
 

Zaginiona figura Jana N., która do 1974 roku ulokowana była w murowanej kapliczce w kształcie absydy, która stoi przed cmentarzem wojennym nr 184 (nad: Pietrosul)

 

^
  - Rzepiennik Marciszewski pow: Tarnów gm: Gromnik  
 
 

Nieistniejąca kaplica św. Jana Nepomucena, zbudowana przed rokiem 1767, zniszczona przed 1875 rokiem (nad: Pietrosul)

 

^
Powiat Włoszczowa (część w d.woj. krakowskim, 8)

zobacz na mapie google >>

 

zobacz część powiatu leżącą w granicach d. woj. sandomierskiego >>


^
Moskorzew pow: Włoszczowa gm: Moskorzew  
 

Biało-zielona kamienna figura Jana N. przeciw dworu Potockich, nad zaglonionym stawem, z którego biją źródła dające początek Białej Nidzie. Podobna do tej z Mrowiny (zobacz wyżej)^
Kuczków pow: Włoszczowa gm: Secemin  
 

W tej miejscowości leżącej blisko granicy dawnych województw krakowskiego i sandomierskiego (>>), na łące przy kościele stoi drewniana kapliczka domkowa kryta dachówką. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N. w mantolecie związnym sznurem, w birecie, już bez krucyfiksu^
Chycza pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

Przy polnej drodze z Brzóstek do Chyczy, po lewej stronie, w zaroślach, jest resztka zniszczonego częściowo w 2007 roku przez wandali krucyfiksu, na cokole którego,  widnieją płaskorzeźby Jana N. i Floriana (>>) (nad: Falbanka)^
Dzierzgów pow: Włoszczowa gm: Radków  
 
 

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w jednym z ołtarzy bocznych, znaleźć można XVIII-wieczny obraz Jana Nepomucena przeniesiony z pierwotnej świątyni (nad: J.D.)

 

^
Radków pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

W tej miejscowości leżącej nad Białą Nidą (za która rozciągało się już d. woj. sandomierskie (>>), przy drodze do Sulikowa, obok niewielkiego stawu dworskiego, stoi murowana domkowa kapliczka z dwuspadowym dachem, z umieszczoną we wnętrzu drewnianą figurą św. Jana Nepomucena. Na ścianie frontowej, na prawo od wejścia, napis: "Ś. JAN ZNALEZIONY / w SADZAWCE 1844 r. / PRZEZ / RUDOLFA / ŻYCIEŃSKIEGO" (nad: H.Jakóbczak)^
Mękarzów pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

Koło stawów ustawiono krępą kamienną polichromowaną (biel i błękit) figurę Jana N. i otoczoną płotkiem z drągów. Rzeźba stoi na cokole. Przy skrzyżowaniu jest tu też równie malownicza figura Floriana (>>) (nad: Pietrosul)

 

^
Kwilina pow: Włoszczowa gm: Radków  
 
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. w kapliczce w parku dworskim wyrzeźbiona w 1997 roku przez Zbigniewa Purchałę z pobliskiego Kossowa (nad: Pietrosul)

 

^
Kwilina-Sosna pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

W przysiółku Sosna, należącym dziś do wsi Kwilina, stoi stara drewniana kapliczka (>>) z dwoma kolumienkami na froncie, dawnej kryta gontem a dziś płytkami eternitowymi, z drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XVIII wieku. Obiekt ustawiony bezpośrednio na potoczku, który przepływa pod stopami Jana. Zapewne jest to fundacja Michałowskich, ówczesnych właścicieli tutejszego majątku. Ośrodek ich dóbr znajdował się w Słupii (zobacz niżej), gdzie również jest figura Jana N.^
Powiat Jędrzejów (część w d.woj. krakowskim, 13)

zobacz na mapie google >>


zobacz część powiatu leżącą w granicach d. woj. sandomierskiego >>^
Jędrzejów pow. Jędrzejów gm. Jędrzejów ul. Jana Pawła II 2
 

Kamienny posąg Jana N. przy kościele parafialnym św. Trójcy, na prostopadłościennym cokole ze skromnym gzymsem. Z szyi Jana wystaje ułamany pręt - resztka aureoli
(uwaga: druga z jędrzejowskich figur Jana N. aktualnie stoi w kieleckim parku nad stawem, jest rokokowa, wyrzeźbiona z pińczowskiego piaskowca przez kielczanina Jakuba Korneckiego i jest uznawana za arcydzieło sztuki XVIII wieku. Stała kiedyś na dziedzińcu klasztoru cystersów w Jędrzejowie (>>), a do Kielc sprowadził ją Tomasz Zieliński. Na cokole data odnowienia - rok 1914. Bardzo ciekawy jest rzadko spotykany motyw kuli (astrolabium sferyczne?), na której Jan trzyma stopę. Podobne przedmioty znane są np. z obrazów nepomuckich z pogranicza Mazowsza (>>) i Podlasia (>>). Interpretacja tego symbolu jest ciągle otwarta. Obiekt opisany na stronie Nepomuków Sandomierskich >>)^
Jędrzejów pow. Jędrzejów gm. Jędrzejów ul. Bartosza Głowackiego 65a
 

W prywatnym ogrodzie posesji przylegającej do rzeki Jasionki znajduje się kamienny posąg Jana N. Stoi w kontrapoście na swym cokole, ma ładnie kute szaty z widocznymi siedmioma guzikami sutanny, biret i befkę. Niestety ułamana jest górna część krucyfiksu złożonego na prawym przedramieniu, a cała rzeźba pokryta jest mchem (nad: Z.L.)^
  Łysaków pow. Jędrzejów gm. Jędrzejów  
 
 

Jest tu Nepomuk, o którym trudno mi coś powiedzieć, ponieważ długo myliłem go z Janem z Łysakowa w d.woj. ruskim (>>)

 

^
  Klimontów pow. Jędrzejów gm. Sędziszów  
 
 

Nepomucka kapliczka drewniana z XIX wieku

 

^
  Mstyczów pow. Jędrzejów gm. Sędziszów