@ !  Bookmark and Share 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


<<   wstecz | dalej >>

Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Małopolska > Województwo Krakowskie, w tym Księstwa Oświęcimskie, Zatorskie, Siewierskie
Powiaty: Kraków, Proszowice, Lelów, Książ, Szczyrzyc, Sącz, Czchów, Biecz

NEPOMUKI WOJEWÓDZTWA KRAKOWSKIEGO I RP
wraz z Nepomukami Księstw
Oświęcimskiego, Zatorskiego, Siewierskiego


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW
>>   STRONA JANÓW PODHALAŃSKICH

>
>   INNE KRESY: SPISZ

>>> album "Obrazy ludowe"
>>> album "Kapliczki i krzyże
       przydrożne
" z 1958 roku
>>> album "Pejzaż frasobliwy"

>>> daszki nepomuckie

Gloger, 1903: Granice województwa Krakowskiego były następujące: na północ z województwem Sieradzkiem i ziemią Wieluńską, od której granica szła rzeczką Liczwartą, będącą dopływem lewego brzegu Warty. Od ujścia Liczwarty biegła granica krakowska aż do Karpat i źródeł Jasiołki w kierunku południowo wschodnim, przecinając rzekę Pilicę między Koniecpolem i Lelowem i od Pilicy rozgraniczając już województwa Krakowskie z Sandomierskiem w ten sposób, że Secemin, Sobków, Pińczów, Opatowiec, Szczurowa, Wojnicz (tu ZG chyba się pomylił), Tuchów, Brzostek, Kołaczyce i Jedlicze należały do województwa Sandomierskiego, a Lelów, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Koszyce, Szczepanów, Zakluczyn, Jodłowa, Jasło, Dukla i Jaśliska do województwa Krakowskiego. Na tej przestrzeni stanowiła granicę w niektórych miejscach górna Nida, a z pobliża Działoszyc do Wisły Nidzica, od Przemykowa do Brzezinki Uświca, a dalej lewy jej dopływ. Od Brzostka do okolicy Krosna rozgraniczała dwa województwa, Krakowskie i Sandomierskie, rzeka Wisłoka, z wyjątkiem małej przestrzeni powyżej Jasła, gdzie wsie Brzyszczki, Gorajowice i Hańkówka, do województwa Krakowskiego zaliczone, znajdowały się na prawym brzegu Wisłoki. Górna Jasiołka, od okolicy Krosna aż do granicy Węgier i grzbietu Karpat, z pod którego wypływała, stanowiła granicę między województwem Krakowskiem a ziemią Sanocką, do województwa Ruskiego należącą. Południową granicę krakowską stanowił grzbiet Karpat i Tatr od okolicy, w której leży na zachodzie źródło Wisły, i od granicy księstw śląskich aż po źródła Jasiołki i po ziemię Sanocką na wschodzie. Od południa przytykała do księstwa Krakowskiego, położona już za Karpatami, ziemia Spiska (...) Trzy księstwa [Siewierskie, Oświęcimskie, Zatorskie], które z dzielnicy krakowskiej odpadły w dobie podziałów (pod koniec wieku XII) do książąt Śląskich, zostały w wieku XV dla Polski odkupione pieniądzmi od ich potomków. Z tych zaś księstw dwa ostatnie, t, j. Zatorskie i Oświęcimskie, zostały przez Zygmunta Augusta roku 1564 urzędownie wcielone do Korony. Księstwa Oświęcimskie i Zatorskie stanowiły oddzielne dwa powiaty: Oświęcimski i Zatorski.

Strona ta zawdzięczają sporo osobom takim jak Agnieszka Fulińska, Hadrian Jakóbczak, T. Rojek, Marcin B., Pietrosul i innym, których zbiory fotografii zostały tu wykorzystane, lub którzy wykonywali zdjęcia i wyszukiwali informacje specjalnie na potrzeby Serwisu Nepomuckiego.

NEPOMUKI d.woj KRAKOWSKIEGO W

....współtwórz tę mapę!....

Posłuchaj: --RYBA Jakub Jan -
Chvalozpev ke sv Janu Nepomuckemu (1803) - Velebtez Boha

 

 

<<   wstecz | dalej >>


KATALOG

(659 + 64)
(+ Nepomuki Podhalańskie, Orawskie, Spiskie i Żywieckie ujęte na osobnej stronie >>)


^
Miasto Kraków (80 + 7)

(Cesarsko-Królewski Stołeczny Podwawelski Gród Kraka, Miasto Królów Polskich)

zobacz na mapie Google >>

W Spotkaniach z Zabytkami (8/2000) znalazłem informację, że w dzisiejszych granicach administracyjnych Krakowa znaleźć można 8 figur Jana Nepomucena. Mowa tylko o figurach "plenerowych". Z poniższego spisu widać, że liczba ta była znacznie zaniżona. Prócz tego przykładem kultu św. Jana Nepomucena mogą być jego kaplice pod jego wezwaniem w krakowskich kościołach. Najbardziej widoczny i wyrazisty obiekt kultu nepomuceńskiego w Krakowie to kaplica św. Jana Nepomucena (dziś niestety nosi imię bł. Wincentego Kadłubka) przy kościele św. Wojciecha na Rynku, o gzymsie ozdobionym kamienną figurą JN i z tablicą fundacyjną, zaopatrzona dawnej w ołtarz z rzeźbą i licznymi wotami, relikwie, monstrancję i ambonę - a wszystko to z wizerunkami Jana. Już od momentu kanonizacji rozwijał się tu bujnie kult JN popierany przez najwyższe czynniki kościelne


Nepomuki Krakowskie - miasto lokacyjne intra muros

(17 + 3)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): dawna kaplica nepomucka przy kościele św. Wojciecha w Rynku, z 1729 roku - a więc postawiona bezpośrednio i w związku z kanonizacją Jana. Pierwotnie drewniana, zamieniona w 1778 roku na murowaną. Już trzy lata po tej zmianie, to jest w roku 1781, zmieniono wezwanie kaplicy na bł. Wincentego Kadłubka. Pierwotny patron kaplicy wieńczy jej gzyms od strony ulicy Grodzkiej - jest to kamienna figura Jana N., która musiała powstać przed przebudową. Na zewnętrznej ścianie kaplicy, tuż pod opisana powyżej figurą, znajduje się kamienna tablica upamiętniająca ukończenie robót, z napisem IN HONOREM SANCTI IOANNIS NEPOMUCENI PATRONI BONÆ FAMÆ ERECTUM A.D. 1778

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w zakrystii tegoż kościoła św. Wojciecha znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli, z biretem o trzech skrzydłach, palcem przy ustach i palmie w prawej dłoni. Reprezentuje ona typ charakterystyczny dla końca XIX i początku XX wieku, więc raczej wykluczam, że jest to opisana poniżej zaginiona rzeźba JN, choć bardzo prawdopodobne, że przed zmianami w kaplicy w roku 1960 stała właśnie tam  (nad: H.Jakóbczak)

 • - Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tym samym kościele św. Wojciecha, w ołtarzu Jana Nepomucena, była figura Jana N. z roku 1727. W ołtarzu były liczne wota. Ołtarz zlikwidowano w roku 1960. Nie znam dalszych losów tej rzeźby, nie ma jej na zdjęciu z KZSwP

 • - Kraków (gm. i pow. Kraków, ):  w KZSwP znalazłem informację, że na korpusie ambony z połowy XVIII wieku w tym kościele znaleźć można było płaskorzeźby ze scenami z życia św. Jana Nepomucena. Niestety nie ma już tam ambony, a wraz z nią przepadły płaskorzeźby

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tym samym kościele św. Wojciecha jest również monstrancja z I połowy XVIII wieku, promienista z posążkiem Jana N. pod glorią

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tymże kościele św. Wojciecha w Rynku zachował się pochodzący z pierwszej połowy XVIII wieku relikwiarz (>>) św. Jana Nepomucena w kształcie herbu miasta, co tłumaczy się faktem, że ofiarowali go członkowie rady miejskiej

 • ¿/- Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w książce "Rynek Główny w Krakowie" autorstwa Waldemara Komorowskiego i Aldony Sudackiej znalazł się wielce ciekawy fragment dotyczący kamienicy Rynek Główny 14, zwanej "Pod Świętą Anną". Jej nazwa pochodzi od kamiennej figury, którą identyfikowano powszechnie ze św. Anną, choć w rzeczywistości była to płaskorzeźba świętego Jana Nepomucena. Podobno znajdowała się ona nad bramą wjazdową domu aż do końca XIX wieku. Jeśli ta wiadomość jest prawdziwa, to kamienica powinna nosić nazwę "Pod św. Janem Nepomucenem"! Nie znane jest niestety żadne zdjęcie tej figury, nie ma też informacji o tym, jakie były jej dalsze losy (uwaga: kontynuować poszukiwania fotografii w innych  źródłach) (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w Sukiennicach, w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego znajduje się obraz Maksymiliana Gierymskiego z figurą Jana Nepomucena w tle, zatytułowany "Obóz Cyganów I, 1867/68"  (nr inw. 5230 NI). Natomiast dwa szkice do tego obrazu przechowuje warszawskie (>>) MN

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): pierwsza południowa kaplica (I) kościoła Mariackiego w Krakowie nosi imię św. Jana Nepomucena. Ciekawe, że o kaplicy nie ma najmniejszej wzmianki w dosyć szczegółowym planie rozdawanym (po wykupieniu biletu) w kościele! Sądziłem więc, że musi więc tam być jakiś jego wizerunek. Przy następnej wizycie w Krakowie uparłem się odwiedzić tę kaplicę, zwłaszcza że jej ściany pokryte są freskami autorstwa Tetmajera. Bardzo miła pani bileterka wpuściła mnie bez biletu wymaganego aby obejrzeć kościół. Kaplica była zamknięta z powodu niedawnego najazdu żulerii, która zrobiła sobie z ciemnej kaplicy melinę, ale udało mi się wejść i zobaczyć obraz Jana N. Niestety, nie było mowy o zdjęciu z powodu braku światła, wyręczyli mnie JJK. Obraz ten jest prawie identyczny z przypisanym Szymonowi Czechowiczowi obrazowi z kościoła pijarów Przemienienia Pańskiego (zobacz niżej) i, choć fachowcy (Michał Rożek, KZSwP, inne) uchylają się od jednoznacznych stwierdzeń, można ze sporym prawdopodobieństwem wysnuć hipotezę, że jest to dzieło tego malarza z około 1745 roku, kiedy to pracował on przy wielkiej barokizacji kościoła prowadzonej przez archiprezbitera Jacka Łopackiego.  Prezentuje ono styl charakterystyczny dla innych płócien tego autora, a w dodatku trudno przypuszczać, żeby Łopacki, znawca sztuki, człowiek ambitny, dbający o jak najwspanialszy wystrój kościoła, zlecał wykonanie nowego dużego obrazu jakiemuś pośledniemu artyście, który byłby jedynie marnym naśladowcą, zwłaszcza kiedy miał u siebie mistrza (uzup.: H.Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w kaplicy św. Jana Chrzciciela (J) w kościele Mariackim, przy jej ścianie wschodniej, znajduje się ołtarz z obrazem Jana Chrzciciela flankowany figurami Jana Kantego i Jana Nepomucena

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Barbary przy Placu Mariackim, w ołtarzu głównym, stoi duża drewniana złocona rzeźba Jana N. Postać przedstawiona w lekkim kontrapoście, bez nakrycia głowy, a układ rąk i wzrok skierowany w puste obecnie miejsce przestrzeni wskazuje, że pierwotnie oburącz dzierżyła większy krzyż, przytulony do ciała (zobacz też figurę JN z warszawskiego kościoła Św. Krzyża >>). Dowodzą tego stare zdjęcie z roku 1900 - Jan trzymał dawniej krzyż w lewej ręce, w prawej natomiast dzierżył męczeńską palmę. Szkoda, że nie odtworzono pierwotnego układu przy niedawnym odnowieniu figury w związku z remontem wnętrza kościoła. Być może jest to również dzieło Dawida Heela, autora barokowych rzeźb Matki Boskiej Bolesnej, św. Jana Ewangelisty i św. Marii Magdaleny z roku 1721, zwykle zasłoniętych ruchomym obrazem patronki kościoła

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): na wystawie antykwariatu przy ul. Mikołajskiej 10 w styczniu 2013 roku znalazł się ładny drewniany polichromowany posąg Jana N. Datowany na wiek II połowę wieku XIX, pochodzący być może ze Śląska. W sprzedaży znalazł się na zasadzie komisu, trudno więc było pozyskać o nim bardziej szczegółowe dane. Jan trzyma biret w prawej dłoni, która zastała wykonana jako osobny element, połączony z ramieniem drewnianym trzpieniem. Brązowozłota peleryna z czerwona podszewką, czarna sutanna, buty bez ściętych nosków. Druga dłoń pusta, zapewne kiedyś dzierżąca krzyż i/lub palmę. Cena zaporowa. Lokalizacja jest zapewne chwilowa

 

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): kaplica Jana N. w kościele rektoralnym Przemienienia Pańskiego należącym do pijarów, z lat dwudziestych XVIII wieku (konsekracja 1728). Znajduje się w niej ołtarz wykonany ze sztucznego marmuru i stiuku przez Jakuba Hoffmana w 1733 roku, w antepedium którego umieszczono scenę Topienia. Wezwanie kaplicy zostało określone już w projekcie, co świadczy o planowym wdrażaniu kultu nepomuckiego w Polsce (nad: H. Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tej samej kaplicy Jana N. w pijarskim kościele Przemienienia Pańskiego, w tym samym ołtarzu znajduje się obraz "Wizja św. Jana Nepomucena" autorstwa zapewne Szymona Czechowicza z lat około 1729-30. W tle scena Spowiedzi królowej. W mensie umieszczono niewielką scenę Męczeństwa Jana. Obraz był prawdopodobnie namalowany w Rzymie, podczas studiów w Akademii św. Łukasza, i stamtąd przysłany do Krakowa (źródło: artykuł Mariusza Karpowicza "Krakowskie obrazy Szymona Czechowicza", choć autor uchyla się od jednoznacznego przypisania autorstwa uzasadniając to licznymi przemalowaniami). Obraz ten jest prawie identyczny z obrazem z Kościoła Mariackiego (zobacz wyżej), i ostrożna hipoteza (H.Jakóbczak) głosi, że oba malowidła (pijarskie i mariackie) są autorstwa Czechowicza, zwłaszcza że prezentuje ono styl charakterystyczny dla innych płócien tego autora

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w tej samej kaplicy Jana N. w pijarskim kościele Kościół Przemienienia Pańskiego, na jej sklepieniu, znajdują się freski przedstawiające apoteozę Jana N., a na ścianach bocznych wyobrażenia relikwiarza z językiem
  świętego i palmą męczeństwa (nad: H. Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): na podwórzu kamienicy przy ulicy św. Jana (Chrzciciela) 20 stoi kamienna figura Jana N. z XVIII wieku, mocno uszkodzona, bez rąk i krzyża. Jan Nepomucen tu został przeniesiony w latach 70. XX wieku znad stawów dworskich w majątku rodziny Popielów w Wójczy (gm. Pacanów, pow. Busko, d. woj. sandomierskie >>), co potwierdzają informacje pozyskane od właścicieli posesji, potomków Popielów po kądzieli. Fragmenty rzeźby leżały w krzakach. Na miejscu pozostała figura MB umieszczona na spiralnej kolumnie, z roku 1737. Figura Jana miała dawniej aureolę i krzyż, zniszczone w latach wojny. Kawałki rzeźby zostały scalone bez żadnych uzupełnień i ustawione na specjalnie wyrzeźbionej konsoli. Planowane jest dodanie elementu wodnego (fontanna, sadzawka) (nad: H.Jakóbczak, uzup.: J.S.)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, w jednym z pomieszczeń skarbca pośród różnych naczyń, sztućców i tym podobnych przedmiotów stoi sobie niewielka, złocona figurka Jana N. umieszczona na okrągłym profilowanym cokoliku (nad: H. Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): w sieni kamienicy przy ul. Wiślnej 3 znaleźć można kamienną figurę Jana N. ustawioną w półkolistej wnęce (nad: H.Jakóbczak)

 

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): gdzieś w Krakowie znajduje się drewniana ludowa figura Jana N. autorstwa Andrzeja Wawro, dawniej własność prof. Tadeusza Chrzanowskiego (1926-2006), przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa. Stała ona w jego mieszkaniu, a niemal intymny związek z nią Profesor opisał w tekście "Opisanie mojego Nepomuka" z tomu "Żywe i martwe granice". Twórca rzeźby (sygnatura na podstawie) to odkryty przez Emila Zegadłowicza samouk z Gorzenia Dolnego, Andrzej Wawro (1864-1937) (nad: M.K.)
^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków ul. Gołębia 3
 

W antykwariacie na ulicy Gołębiej jesienią 2014 roku wystawiono do sprzedaży drewnianą polichromowaną figurę Jana N. Ma on gołą głowę, nad nią aureole z pięcioma dużymi gwiazdami, lewą ręką przyciska do piersi mały złoty krzyżyk. Prawa ręka pusta, peleryna od wewnątrz czerwona. Ustawiony jest na profilowanym błękitnym cokoliku z gzymsem i złotym płaskorzeźbionym kwiatem na froncie (uwaga: należy sprawdzić status rzeźby, monitorować stan bieżący, a w razie sprzedaży pozyskać informacje o nowej lokalizacji) (nad: Pietrosul)

 

^

Nepomuki Krakowskie - Okół i Wawel (12)


^
Kraków-Okół pow. Kraków gm. Kraków ul. Poselska 23
 
 

W kaplicy zakonnej kościoła św. Józefa, przylegającej od północy do nawy kościoła, znajduje się ołtarz z obrazem św. Jana Nepomucena. Jest trudny do zauważenia, bo kaplica ta oddzielona jest od nawy ścianką, zaopatrzoną w drzwi i okna, i jedynie przez szyby można zobaczyć fragment wnętrza. W roku 2013 postanowiono o renowacji ołtarza (nad: H.Jakóbczak)

 

^

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): w kościele śśw. Piotra i Pawła przy Grodzkiej, na południowej ścianie prezbiterium  znajduje się olejny obraz z tłumem świętych. Wśród nich daje się zauważyć znajomą postać Jan N. w typowym stroju, z dużą befką, gołą głową i krucyfiksem w ręku. Wzrok ma wzniesiony w górę, a podłużna twarz okolona jest rzadkim rudym zarostem. Obraz powstał w roku 1763 z przeznaczeniem dla nieistniejącego już dzisiaj kościoła Wszystkich Świętych (zobacz też pozycje opisujące zabytki nepomuckie z Krakowa-Pleszowa poniżej >>) i jest, jak głosi sygnatura w rogu, dziełem krakowskiego malarza Łukasza Orłowskiego (a nie Szymona Czechowicza, wbrew temu, co piszą niektóre przewodniki) (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): barokowy kamienny Jan N. na bramce kościoła klarysek św. Andrzeja na Grodzkiej 54.  Zobacz ten obiekt na panoramie (>>). Niestety stale postępuje korozja materiału tej rzeźby

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): w wirydarzu klasztoru klarysek na Grodzkiej 54 stoi okazała figura Jana N., kamienna i polichromowana. Pani Genowefa Zań-Ograbek datuje tę rzeźbę na rok 1731 ("Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie"  w "Encyklopedii Krakowa"). Figura jest chroniona metalowym baniastym daszkiem (>>) opartym na wygiętych prętach i otoczona kamienną balustradą. Na profilowanym cokole płaskorzeźbiona i polichromowana scena Topienia przypominająca nieco herb Krakowa, okolona palmami, nad nią złoty otok z napisem. Rzeźba stoi na kłębach chmur. Jeśli data 1731 jest prawdziwa, to figura w swym życiu musiała przejść co najmniej jedną gruntowną renowację, bo barokowe cechy stylowe są mocno zatarte (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): w Pałacu Biskupa Erazma Ciołka (oddział Muzeum Narodowego), w Galerii "Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wiek" znaleźć można kaplerz z wieku XVIII z przedstawieniem Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej z wizerunkiem świętego Jana Nepomucena na rewersie (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Okół (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach Muzeum Archidiecezjalnego przy ul. Kanoniczej 19 znajduje się pochodząca ze Słowacji (>>) drewniana polichromowana figura Jana N. w wysokim birecie, z niewielkim krzyżem trzymanym pionowo w lewym ręku, sprawiająca wrażenie przygarbionej, Niestety, figura nie jest obecnie (2012) eksponowana

 

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): odkryciem wizyty w katedrze 1 lutego 2009 było tondo z wizerunkiem Jana N. w szczycie wykonanego z czarnego marmuru ołtarza św. Kazimierza w obejściu katedry wawelskiej. Jest to owalne barokowe malowidło utrzymane w ciemnej tonacji, tło rozświetlone nieco pięcioma gwiazdami nad głową Jana, który ciekawym gestem zaznaczył palcem stronę w czytanej właśnie Księdze. W drugiej ręce krucyfiks, goła głowa, biały kołnierzyk i mankiety, brązowa peleryna, pod nią czarna sutanna

W Zbiorach Wawelskich znaleźć można kilka interesujących zabytków nepomuckich:

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): wśród eksponatów wawelskiego Skarbca znajduje się posążek Jana Nepomucena z kości słoniowej i drewna wykonany dla Marii Józefy, córki króla Augusta III Sasa i żony Ludwika delfina Francji (najprawdopodobniej Drezno, około połowy XVIII wieku). Święty nie posiada charakterystycznych atrybutów - występuje bez palmy, krzyża i nakrycia głowy [nr inw. 4236]. Był pokazywany na wystawie "Pod jedną koroną" w Zamku Królewskim w Warszawie (nad: M.K.)

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 7678] znajduje się ładownica na 10 nabojów z połowy XVIII wieku z wizerunkiem Nepomuka. Wyrób polski, II ćwierć wieku XVIII. Była do obejrzenia na wystawie "Pod jedną Koroną" w Zamku Królewskim w Warszawie. W środkowym medalionie z karneolu postać św. Jana Nepomucena. Ładownice takie pełniły też rolę znaków identyfikacyjnych oddziału, w tym przypadku jednej z chorągwi jazdy polskiej autoramentu narodowego - kusząca jest perspektywa wyszukania nazwy tego oddziału, jego dowódców i szlaku bojowego! Bardzo podobny obiekt jest w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie (zobacz na stronie Nepomuków Warszawskich >>) - ciekawe, czy należał do kolegi z tej samej jednostki?

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 2829] znajduje się drewniany posążek Jana N. pozbawiony atrybutów, o wysokości 21 cm. Jana przedstawiono w malowniczym kontrapoście i rozwianej szacie - najprawdopodobniej dawniej trzymał on krzyż w prawej ręce, na co zdaje się wskazywać uduchowione spojrzenie zwrócone w tę właśnie stronę. Wykonano go gdzieś w Polsce w wieku XVIII (nad: H.Jakóbczak <- W.R.)

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 3949] znajduje się grupa rzeźbiarska "Wizja św. Jana Nepomucena" przedstawiająca Jana N. z lewą ręką na piersi, klęczącego na obłoku podtrzymywanym przez anioła, patrzącego natchnionym wzrokiem w niebo. Obok dwa amorki - jeden trzyma palec na ustach, drugi dzierży jakiś przedmiot, trudny do zidentyfikowania z powodu uszkodzenia. Uszkodzona jest też drugi amorek i figura Jana - brak prawej ręki. Wykonano gdzieś w Polsce w II ćwierci wieku XVIII (nad: H.Jakóbczak <- W.R.)

 • Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 6176/1] znajduje się srebrna monstrancja, gdzie w glorii promienistej ażurowa dekoracja m.in. z postacią Jana Nepomucena. Wykonana przez Christiana Hantke z Żagania w początkach wieku XVIII. Kilka lat temu monstrancja była w depozycie w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym, zobacz >> (nad: TeoP, uzup: H.Jakóbczak <- W.R.) (uwaga: Kraków-Wawel (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach wawelskich [nr inw. 6939] znajduje się tabliczka wotywna z wizerunkiem Jana N. w polu środkowym, autorstwa Johanna Georga Pfistera z Nysy, wykonana w 1738 roku. Ponieważ na stałe jest ona w depozycie w Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym [nr Dep MSZK/569] gdzie eksponowana jest na wystawie stałej,  to zostaje dopisana do katalogu Nepomuków Lubelskich (zobacz >>) - tu pozostawiam tylko tę wzmiankę (nad: M.K., uzup: Pietrosul))


^
Nepomuki Krakowskie - Stradom, Skałka, Kazimierz (21)

^
Kraków-Stradom pow. Kraków gm. Kraków ul. Stradomska 6
 

W kościele misjonarzy Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Stradomskiej 6 (zobacz też niżej) jest kaplica Jana Nepomucena. W niej znajduje się regencyjny ołtarz A. Frączkiewicza z II ćwierci XVIII wieku z obrazem Jana Nepomucena i ukazującą się mu Matką Boską z Dzieciątkiem, przypisywany Tadeuszowi Kuntze, malowany zapewne około roku 1758, odnawiany w 1796 oraz 1960 roku. W zwieńczeniu ołtarza inskrypcja z imieniem świętego JN, nad obrazem, na ścianie mieszczącej studnię świetlną - lustro.

Godny uwagi jest również fakt, że w dawnym kościele karmelitów bosych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP na Wesołej (zobacz niżej) znajduje się prawie identyczny obraz, zapewne kopia malowidła Kuntzego wykonana w niewiadomym momencie i przez nieznanego malarza


^


 • Kraków-Stradom (gm. i pow. Kraków, ): w klasztorze przy kościele misjonarzy Nawrócenia św. Pawła Apostoła przy ul. Stradomskiej 6 (zobacz też wyżej) przechowywany jest kielich w stylu regencji z roku 1726, fundowany z zapisu Piotra Janowskiego dla Arcybractwa Konania Pana Jezusa, kameryzowany, z symbolami Męki Pańskiej i medalionami z przedstawieniami wizji św. Ignacego Loyoli, św. Jana Nepomucena ze sceną męczeństwa w tle, św. Franciszka z Asyżu i półpostaciami śś. Antoniego Padewskiego (?) i Stanisława Kostki na stopie oraz datą zawartą w chronostychu (>>) (nad: H.Jakóbczak, na podstawie KZSwP, tom IV)

 • Kraków-Stradom (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Bernardyna ze Sieny (bernardynów, ul. Bernardyńska 2), w prawej nawie bocznej znajduje się ołtarz, którego pierwotne wezwanie mogło być nepomuckie. Wskazuje na to motyw Języka w glorii umieszczony w górnej kondygnacji. KZSwP pisze o tym ołtarzu jako o "ozdobionym w zwieńczeniu Palcem Bożym w glorii promienistej", ale ja zostaję przy mojej wersji

 • Kraków-Skałka (gm. i pow. Kraków): po prawej stronie w kościele paulinów na Skałce znajduje się nepomucki ołtarz boczny z lat 1749-1750 (A. Solari) wykonany w czarnym dębnickim marmurze przez rzeźbiarzy Tomasza Góreckiego i Franciszka Bielawskiego, ozdobiony dekoracją stiukową Wojciecha Rojowskiego, przedstawiciela nurtu rokokowego w rzeźbie krakowskiej II połowy XVIII wieku. W ołtarzu ładny obraz Jana N. autorstwa Władysława Rossowskiego, z roku 1900. Jan, z głową otoczoną gwiazdami, adoruje krzyż trzymany na lewym przedramieniu, w tle Most Karola i Hradczany, na dole koło młyńskie. Zobacz ten obraz na panoramie (>>).

 • Kraków-Skałka (gm. i pow. Kraków): w wymienionym powyżej ołtarzu Solariego obraz Rossowskiego zastąpił na tym miejscu obraz nepomucki Łukasza Orłowskiego, wykonany po 1751 roku. Nie do końca wiadomo, co stało się z tym barokowym obrazem, choć zapewne nie uległ zniszczeniu (vide niewyraźna fotografia). Być może przeniesiono go do klasztoru (zobacz poniżej) (uwaga: zweryfikować na miejscu informację z KZSwP)

 • Kraków-Skałka (gm. i pow. Kraków): w bocznej nawie kościoła klasztornego paulinów na Skałce znajduje się obraz "Wizja św. Jana Nepomucena", z przedstawieniem szatana, aniołów i scena męczeństwa w tle. Barokowy, z II połowy XVIII wieku. Jan trzyma język w prawej dłoni, głowę bez czapki otacza pięć gwiazd, u stóp powalony szatan. Natomiast w głównej nawie, ponad arkadą prowadzącą do miejsca, w którym stoi ołtarz z tym obrazem, znajdują się stiukowe wyobrażenia nepomuceńskich atrybutów - wszędzie latają anioły, a największy z nich trzyma palec przy ustach

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków): neogotycki obraz Jana N. w stallach w prezbiterium w augustiańskim kościele św. Katarzyny (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Kazimierz / Prądnik Czerwony (gm. i pow. Kraków): Jan Augustiański jest tożsamy z Janem Prądnickim. W przedsionku krużganków klasztornych w tym samym augustiańskim kościele św. Katarzyny stoi barokowa kamienna figura Jana N. Jan trafił tam w roku 1962. Widoczna jest rysa na szyi świadcząca o naprawie uszkodzenia (nad: M.K.) Źródło tak go opisuje: "...z ciosów piaskowca, na rzucie kwadratu, z kapliczką u góry. Na przedniej ścianie słupa wyrzeźbiony z kamienia unoszący się aniołek trzymający klucze, pod nim data 1764. Na ścianach bocznych płaskorzeźbione skręty. Całość barokowa. dobrego smaku i delikatnego wykonania. Na słupie stoi posąg św. Jana Nepomucena, niezła rzeźba kamienna barokowa". Artykuł "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie" Genowefy Zań-Ograbek w "Encyklopedii Krakowa" wymienia figurę Jana Nepomucena przy moście na Białusze, z roku 1764, którą przeniesiono do klasztoru augustianów. To właśnie Jan Augustiański, który poprzednio stał przy ogrodzeniu klasztoru sióstr albertynek niedaleko rzeki Białuchy, zwanej inaczej Prądnikiem. Potem przestawiono go bliżej Mostu Sierakowskiego, gdzie stał do roku 1962, kiedy to przebudowano skrzyżowanie Lubiańskiej i 29-go Listopada, rozbierając przy tym XVIII-wieczny most (uzup: M.S., www.republika.pl/towpradnik)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków): w potrynitarskim (potem bonifratrów) kościele Św. Trójcy na rogu ulic Krakowskiej i Trynitarskiej, w jednej z kaplic, w zwieńczeniu, jest owalne malowidło na tynku przedstawiające Jana N., z III ćwierci XVIII wieku (być może przemalowane)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków): w klasztorze potrynitarskim (potem bonifratrów) na ulicy Trynitarskiej, na parterze, odnaleźć można obraz "Św. Jan Nepomucen" z końca XVIII wieku

W zbiorach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli na Kazimierzu, przy ulicy Krakowskiej 46, znaleźć można:

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w ekspozycji MET - malowany na szkle obraz Jana N. (nad: JJK) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>) 

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach  MET - na szkle malowany obraz Jana N. wykonany prawdopodobnie w wieku XIX w ośrodku morawskim, o wymiarach 58,5x43,2 cm (nr 3147/MEK) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach MET - na szkle malowany obraz Jana N. wykonany prawdopodobnie w wieku XIX (uwaga: w zbiorach MET jest zapewne znacznie więcej nepomuckich obrazów na szkle niż trzy wymienione tutaj - wynika to ze znanych mi kilku darowizn i transakcji między kolekcjonerami a Muzeum z początku XX wieku) (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w magazynie MET - ludowa drewniana figura Jana N. z początków XX wieku (nad: JJK)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w ekspozycji MET znajduje się Jan N. na obrazie z blachy, olej, z pierwszej połowy XIX wieku, pochodzący z miejscowości Groniec (gm. Sławków, pow. Będzin, , dziś część Sławkowa, woj. śląskie) (nad: JJK)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach MET - drzeworyt nepomucki, odbity na papierze, ręcznie kolorowany z końca XIX wieku. Rozmiary: 15x9.2 cm. Drzeworyt z wizerunkiem Jana N. z głową pochyloną na lewo, w stroju kanonika: w czarnej sutannie, białej komży do kolan, pelerynce, okrywającej ramiona. Z szyi zwisa stuła, której fragmenty widoczne są na komży. Głowa okryta biretem, otoczona nimbem w formie obręczy z gwiazdkami. W prawej dłoni krucyfiks, w lewej palmę męczeńską. Święty stoi na postumencie, ukazanym na tle schematycznie przedstawionego mostu z dwoma obeliskami, zwieńczonymi kwiatami. Po bokach dwie kolumny, połączone łukiem z ornamentem roślinnym. W dolnej części kompozycji nieukończony napis. Drzeworyt ręcznie kolorowany farbami transparentnymi w kolorach niebieskim (ultramaryna) i ugrowym. Odbitka odnaleziona w 1982 roku w Żołyni u miejscowego stolarza wraz z innymi drzeworytami. Klocek datowany na lata 1842-1888, wiązany z warsztatem leżajskim, najprawdopodobniej powstał w warsztacie Bąkowskich (uzup: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (Zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 • Kraków-Kazimierz (gm. i pow. Kraków, ): w zbiorach MET - drewniana polichromowana figura Jana N. wysokości 69 cm, wykonana w stylu ludowym, z XIX wieku, pochodząca z Pisarzowic (gm. Wilamowice, pow. Bielsko-Biała, ). Jan ma biret, krucyfiks i zieloną palmę w ręku oraz ładnie wykończony koronkowy brzeg komży (numer katalogowy: 61621, uwaga: potwierdzić przypisanie pierwotnej lokalizacji w odniesieniu do tego obiektu)


^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można drewnianą i polichromowaną figurę Jana N. Jan ma czarny biret o lekko uszkodzonych skrzydełkach i urwaną pomalowaną na złoto dłoń, którą tymczasowo zawieszono mu na szyi. Złota peleryna, brązowy zarost (numer katalogowy: 61574) (nad: M.Muryn)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można drewnianą i polichromowaną figurę Jana N. Jan ma biret o utrąconych skrzydełkach i pelerynę z reszta błękitnej farby. Czarny zarost (numer katalogowy: 48964) (nad: M.Muryn)

 

^
Kraków-Kazimierz pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

W magazynach krakowskiego Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli znaleźć można ludową drewnianą i polichromowaną figurę Jana N. wykonaną w 1952 roku przez Jana Lamędzkiego z Dąbrowy Zielonej koło Częstochowy. Jan jest czarno-biały - ma czarny zarost, biret i sutannę, białą twarz i komżę. W ręku cienki krzyż (zawieszony na szyi numer katalogowy 24693 [?] jest ponoć błędny) (nad: M.Muryn)


^
Kraków-Kazimierz (?) pow. Kraków gm. Kraków ul. Krakowska 46
 

W dawnym Muzeum Przemysłu Artystycznego znajdował się obrazek na szkle z Janem N. w odmianie śląsko-podhalańskiej (zobacz stronę Szklanych Nepomuków >>), prawie identyczny jak ten o nr inwentarzowym 3147/MEK. Muzeum zlikwidowano w roku 1951, a zbiory uległy parcelacji. Stąd tylko przypuszczenie, że ten obiekt znalazł się w Muzeum Etnograficznym. Inna możliwa lokalizacja to Muzeum Narodowe (źródło: Józef Grabowski, "Ludowe malarstwo na szkle", Ossolineum, PAN, 1968, nad: Pietrosul)

 

^Nepomuki Krakowskie fuori le mura (14 + 2)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): na Wesołej, w kościele św. Mikołaja przy ulicy Kopernika znajduje się ołtarz z obrazem Jana N. Stoi on przy północnej ścianie prezbiterium, na lewo od ołtarza głównego. Obraz pochodzi najprawdopodobniej z wieku XVIII, przedstawia stojącego JN trzymającego krzyż i męczeńską palemkę, a na prawo od postaci świętego, w głębi, widoczna jest scena Topienia (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): na Wesołej, w dawnym kościele karmelitów bosych pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP, zwanym także od nazwy pobliskiego szpitala uniwersyteckiego przy ulicy Kopernika 19 kościołem św. Łazarza, znajduje się, ujęty w obramowanie z czarnego marmuru, barokowy ołtarz z obrazem Jana N. przedstawiającym klęczącego przed MB z Dzieciątkiem Jana. Dzieciątko trzyma palec przy ustach Jeden aniołek podaje mu męczeńską palmę, drugi fruwa na głową z gwiaździstą aureolą, widać też dwa skupiska główek anielskich. W tle scena Topienia lub wyłowienia z wody. Jest to najprawdopodobniej kopia malowidła Kuntzego z kościoła misjonarzy przy Stradomskiej 6 (zobacz wyżej) wykonana w niewiadomym momencie i przez nieznanego malarza (nad: M.Muryn) (uwaga: ustalić datę powstania i autora obrazu)

 • - Kraków-Kleparz (gm. i pow. Kraków, ): na starych fotografiach i rysunkach kościoła św. Floriana z końca XIX wieku widać mur odgradzający teren kościelny. Bramkę w tym murze flankują dwie figury: po prawej Jana N., po lewej Jana Kantego. Po ostatniej przebudowie, jeszcze przed końcem XIX wieku, wszystko to zniknęło, a los figur jest nieznany (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Piasek (gm. i pow. Kraków, ): przy ulicy Karmelickiej 19, w klasztornym muzeum karmelitów na Piasku stoi złociutki Jan N. Niestety nic nie wiadomo o jego pochodzeniu i losach. Jan jest w pełni barokowy, przedstawiono go w pozie nieomal tańczącej - w szeroko rozpostartych ramionach trzyma palmę i krzyż (nad: H.G., H. Jakóbczak)

 • - Kraków-Łobzów (gm. i pow. Kraków): w "Małej Encyklopedii Krakowa" Adamczewskiego Brat Wirtualny H.J. znalazł taki wpis: „[...] Przy kościele na Nowej Wsi (Łobzów) stoi figura św. Jana Nepomucena, która dawniej znajdowała się na Piasku koło mostu nad odnogą Rudawy tuż przy kościele karmelitów; pod nią od niepamiętnych czasów odgrywano religijną muzykę. Podczas porządkowania tej części miasta (wytyczenie ul. Karmelickiej) figurę przeniesiono do Nowej Wsi. [...]”. Otóż nie wiadomo, o co chodzi, bo przy kościele św. Szczepana w Łobzowie (Nowej Wsi) nie ma żadnego Jana, nie ma go również przy kościele misjonarzy przy Lea. H.J wysnuł więc jeszcze jedną teorię - utożsamiając tego Jana z Nepomukiem z ul. Czarnowiejskiej (zobacz poniżej)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): trójkondygnacyjna murowana tynkowana na różowo kapliczka wnękowa w narożniku Parku Krakowskiego, a w niej, w jednej z nisz najniższego poziomu, półplastyczna figura Jana N. Świeżo po remoncie (jesień 2007), przyciąga świeżością kolorów. Nad głową Jana siedem (!) złotych gwiazd. Janowi towarzyszą inni święci obu płci

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): murowana kapliczka z figurą (XVIII wiek?) Jana N. we wnęce, niedaleko Parku Krakowskiego. Figurka Jana znajduje się we wnęce kapliczki, która to kapliczka stoi przy skrzyżowaniu ulic Czarnowiejskiej 53 i Konarskiego, w ogródku Gimnazjum nr 16. Brak datowania. Nic nie wiadomo o tym, czy figura była tam od początku, czy pierwotnie stała w innym miejscu (może nad jakąś młynówką Rudawy? (nad: H.J.) Uwaga: istnieje śmiała teoria utożsamienia tego obiektu z figurą wymienioną w "Małej Encyklopedii Krakowa" Adamczewskiego jako Jan z Nowej Wsi (Łobzowa), zobacz poniżej. Kapliczka została pobielona już w XXI wieku, być może był to powrót do dawnego koloru. W 2007 roku figura i kapliczka została nieco uszkodzona na skutek pożaru - chcę wierzyć, że była to tylko nieostrożność w obchodzeniu się ze świeczką czy lampką, a nie celowe podpalenie. Następnie figura zniknęła - co wywołało nasze chwilowe zaniepokojenie - lecz wróciła po renowacji

^

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): Biblioteka Jagiellońska przy Al. Mickiewicza 22 przechowuje drzeworyt z wizerunkiem Jana N. (nr inw: I.11000 BJ) wydrukowany przez drukarnię Władysława Łazarskiego w roku 1921, z użyciem klocka drzeworytniczego z II połowy XVIII wieku autorstwa anonimowego "Mistrza N.M.P. z Mariazell". Odbitka ukazuje św. Jana Nepomucena z krucyfiksem i palmą męczeństwa, stojącego na niewysokim barokowym postumencie, otoczonego kwiatami i dwoma aniołami wzlatującymi z obłoków w górnych narożnikach kompozycji. Święty ma na sobie strój liturgiczny, tj. czarną sutannę, komżę w zielono-pomarańczowe pasy i biały mucet z granatowym podbiciem, a na głowie otoczonej żółto-pomarańczową aureolą ma czarny biret. Liczne partie drzeworytu posiadają gęste kreskowanie. Wizerunek został ujęty w czarną ramkę, górne narożniki ścięte. Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, Muzeum Mazowieckie w Płocku i Muzeum Narodowe w Warszawie przechowują inne odbitki z tego samego klocka (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (Zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 • Kraków (gm. i pow. Kraków, ): Biblioteka Jagiellońska przy Al. Mickiewicza 22 przechowuje drzeworyt z wizerunkiem Jana N. (nr inw: I.11061 BJ) wydrukowany przez drukarnię Władysława Łazarskiego w roku 1921, datowanie klocka drzeworytniczego 1751?-1800? Kompozycja sklejona z pięciu arkuszy papieru, odbita z czterech klocków drzeworytniczych, ręcznie kolorowana farbami wodnymi. U góry w centrum, na obłokach z dwoma anielskimi głowami, postać św. Józefa z Dzieciątkiem. Świętego trzymającego w lewej dłoni lilię otula płaszcz ozdobiony gronostajowymi "ogonkami". Otaczają go święci. Na pierwszym planie, po bokach, stoją: św. Jan Nepomucen i Ignacy Loyola. Św. Jan Nepomucen w konwencjonalnym stroju, ma głowę w birecie otoczoną aureolą z pięcioma gwiazdami. W prawej ręce trzyma krucyfiks, w lewej palmę męczeńską.  Jana N. przedstawiono w fioletowo-różowej pelerynce o podbiciu koloru oranżu, ma komżę wykończoną szlakiem w motywy kwiatowe na żółtym tle. Na jego aureoli obok czterech gwiazd w kolorze oranżu znalazła się jedna - brązowa. Inna odbitka z tych samych klocków do zobaczenia w  Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem oraz - we fragmencie - w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (Zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Muzeum Narodowe wystawia, w ramach stałej ekspozycji znanej pod nazwą Galeria "Broń i Barwa w Polsce", ładownicę polską niemundurową z pierwszej połowy XVIII wieku. Ma ona trzy wypukłe rozety, a na każdej postać: na środkowej Matka Boska, na bocznych św. Jana Nepomucen. Zrobiona została z drewna, mosiądzu, żelaza, czarnego szagrynu, skóry i nici srebrnej technikami haftowania, rytowania, niellowania oraz wycinania. Zagadka polega na tym, że w w starym (1908) przewodniku po muzeum (wtedy Muzeum im. hr. Emeryka Hutten-Czapskiego) ładownica opisana jest jako wykonana "ze srebra pozłacanego, grawirowana", co zupełnie nie pasuje do powyższego opisu. Czy zatem mowa o tym samy obiekcie, czy też raczej o innej ładownicy? (nad: H.Jakóbczak)


^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Muzeum Narodowe wystawia, w ramach stałej ekspozycji znanej pod nazwą Galeria "Broń i Barwa w Polsce", ryngraf konfederacki z drugiej połowy XVIII wieku, wykonany najprawdopodobniej w Częstochowie. Zrobiony został z blachy miedzianej malowanej farbą olejną, rytowanej i złoconej. W centralnej części przedstawienie Chrystusa ukrzyżowanego, a wśród postaci zgromadzonych u stóp krzyża widoczny święty Jan Nepomucen (nad: H.Jakóbczak)


^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Muzeum Narodowe przechowuje drzeworyt (nr inw. MNK III ryc. 29013) z wizerunkiem Jana N. stojącego na postumencie, ukazanego konwencjonalnie. Odbitka wykonana przez TM z klocka wykonanego przed tą datą.  Święty przedstawiony w całej postaci, frontalnie, z głową pochyloną i skierowaną na lewo. Ukazany w stroju kanonika: w czarnej sutannie, białej komży do kolan, niebieskiej pelerynce, okrywającej ramiona. Głowa Świętego okryta biretem, otoczona promienistym nimbem i pięcioma gwiazdkami. Twarz przedstawiona dość schematycznie. W prawej, uniesionej ręce św. Jan Nepomucen trzyma krucyfiks, w lewej palmę męczeńską. Postument, na którym stoi Święty ozdobiony ośmioramienną, niebieską gwiazdą z wpisanym monogramem Jezusa i schematycznie ukazanym sercem. Przed postumentem ustawione dwa niewielkie, kuliste flakony z tulipanowymi kwiatami. Po bokach symetrycznie dwa dwuuszne wazony z rozbudowanymi bukietami. W górnych rogach kompozycji podwieszone kotary. W dolnej części odbitki, na wydzielonym polu słabo czytelny napis z mocno stylizowanymi literami. Drzeworyt ręcznie kolorowany farbami w kolorach niebieskim, ugrowym, brązowym i czarnym. Na górnym i dolnym brzegu grafiki, poza odciskiem odręczny napis wykonany przez kolekcjonera Ambrożego Grabowskiego (1782 - 1868): "Drzeworyty wieyskie, przez włościan z okolic Krakowa. albo też robione w Krakowie przez lichych rzemieślników w dawnych czasach zwanych kołtryniarze. Przerobione z jakiegoś obrazka wydanego w Czechach z podpisem w tym języku" (nad: BSM, źródło: Wirtualne Muzeum Drzeworytów Ludowych przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie) (Zobacz osobną stronę poświęconą Nepomukom Papierowym >>)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Muzeum Narodowe przechowuje (nr inw. MNK IV-C-1455) fajansową białą figurkę Jana N., zdobioną u podstawy szachownicowym złoceniem, wykonaną w latach 1908-1914 przez artystyczną grupę rzemieślniczą Artěl z Pragi. Wysokość 15,5 cm (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

Galeria Rzemiosła Artystycznego w Muzeum Narodowym w gablocie "Zabytki konwisarstwa" prezentuje (nr inw. MNK-IV-M-54/1) odlana w cynie kropielniczka z wizerunkiem Św. Jana Nepomucena z wieku XVIII. Pochodzi ona ze zbiorów byłego Muzeum Przemysłowego w Krakowie. Stan dobry. Podobny, o ile nie identyczny obiekt prezentowany jest w muzeum w Nysie (zobacz >>) (nad: J.B. z Kłodzka)


^
Kraków pow. Kraków gm. Kraków al. 3 Maja 1
 

W Muzeum Narodowym przechowywany jest obraz Juliana Fałata "Kapliczka w Osieku" z roku 1913. Jest to akwarela na papierze o wymiarach 95,5 x 54 cm i przedstawia kapliczkę w formie skrzynki na słupie, z polichromowana figurką Jana N. w środku. Osiek (gm. Osiek, pow. Oświęcim) to miejscowość nieopodal Krakowa, gdzie Fałat bywał na letnisku u przyjaciół

 

^


 • Kraków (gm. i pow. Kraków): w roku 1745 pod klasztorem kapucynów przy ul. Loretańskiej podczas prac budowlanych wytrysnął strumień wody (dawniej płynął tędy zasypany i zapomniany strumień zwany Młynówką). Wdzięczni mieszkańcy uznali to za cud, ksiądz kanonik krakowski Maciej Lubieński ufundował kapliczkę usytuowaną na zewnętrznym narożniku Loretu. Figura wyrzeźbiona została z piaskowca pińczowskiego i przedstawia świętego w sutannie oraz w mucecie z frędzlami i ozdobną koronką u dołu. Głowa, ozdobiona długimi włosami, wysoko uniesiona w górę. W prawej ręce święty dzierżył dawniej krzyż, a w lewej trzyma palmę - atrybut męczeństwa. Figurę tę, podobnie jak poprzednią, wykonał w 1745 roku nieznany rzeźbiarz (według innych źródeł niejaki German). Podczas walk w okresie Konfederacji Barskiej statua została uszkodzona pociskami armatnimi. Dlatego też przeprowadzono w 1790 roku niezbędną konserwację. W 1817 roku odnowiono ją kosztem Antoniego Kuczkowskiego a w roku następnym ks. Jerzy Mieroszewski pokrył koszty ozdobienia figury farbą. Kolejne prace renowacyjne przeprowadzono w latach 1916 i 1995. Inna wersja powodu fundacji mówi, że obie figury umiejscowione przy Lorecie zostały ufundowane jako wypełnienie ślubu za ustąpienie niebezpieczeństwa zawalenia się Domku Loretańskiego zagrożonego wodami podskórnymi i obfitymi źródłami, których nie umiano powstrzymać w trakcie remontu w 1744 roku. Na cokole figury - chronostych (>>)

  INECTVS FVNDIS
  FVNDOS
  PATRON
  VS ABVNDIS
  PROTEGAT
  ILLÆ OS
  VT PIA
  VOTA PETVNT

 • Kraków (gm. i pow. Kraków): na wystawie antykwariatu przy ul. Retoryka w roku 2009 pojawiła się drewniana figura Jana N. Ten sam obiekt pojawił się również na aukcji internetowej w marcu 2009, gdzie przez sprzedającego opisany był jako rzeźba pochodząca ze spalonego (wraz z wyposażeniem!) w 2002 roku kościoła w Woli Justowskiej. Nasz list do parafii w Woli, z kopią do biskupa odpowiedzialnego w kurii za zabytki, z prośbą o sprawdzenie, wyjaśnienie i interpretację pozostał bez odpowiedzi i bez echa. Niedługo potem antykwariat zniknął z ulicy Retoryka, nie są wiec znane dalsze losy rzeźby. Tym niemniej fizycznie istnieje nadal, więc zostawiam ją w spisie (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Zwierzyniec (gm. i pow. Kraków): kamienny Jan N. z 1775 w południowo-wschodnim narożniku murów zwierzynieckiego klasztoru norbertanek, nad Rudawą. Został on przeniesiony z nadrzecznego odcinka murów w związku z jej regulacją. Odnowiona w 1903 roku

 • Kraków-Zwierzyniec (gm. i pow. Kraków): w kościele klasztornym norbertanek p.w. śś. Augustyna i Jana Chrzciciela na Zwierzyńcu, w zwieńczeniu późnobarokowego ołtarza odnaleźć można obraz Jana N. z połowy XVIII wieku

 • Kraków-Zwierzyniec (gm. i pow. Kraków): w zwierzynieckim klasztorze norbertanek przechowywany jest medal z Janem Nepomucenem z XVIII wieku^


Nepomuki Krakowskie z lewego brzegu Wisły, ciąg dalszy

(12)

 • Kraków-Bielany (gm. i pow. Kraków): w bogato ogzymsowanej niszy prawej wieży fasady kościoła kamedułów Wniebowzięcia NMP stoi kamienna rzeźba Jana N. w aureoli, z krzyżem (nad: H.Jakóbczak). Obok stoi Jan Kanty, a obie figury wykonał Józef von Car

 • Kraków-Bielany (gm. i pow. Kraków): w tym samym kościele kamedułów Wniebowzięcia NMP, w zwieńczeniu pięknego ołtarza z czarnego marmuru w kaplicy św. Sebastiana, zobaczyć można barokowy obraz Jana N. w aureoli, adorującego krzyż (nad: M.Muryn)

 • Kraków-Olszanica (gm. i pow. Kraków, ): w roku 1812 mieszkańcy Olszanicy Jan i Wiktoria Mołowie ufundowali i wybudowali kapliczkę na pagórku górującym nad wsią, spod którego biło źródło, i umieścili w niej drewniana figurę św. Jana Nepomucena. Od imienia św. Jana nazwę przyjął pagórek zwany powszechnie „Pod świętym Janem”. Po stu latach kapliczkę odnowiono zachowując starą figurę, a impulsem była epidemia tyfusy, którą przypisano złej wodzie i braku opieki św. Jana. Ta druga budowla była drewniana, oparta na czterech drewnianych kolumienkach i kryta blachą. Kolejny remont, a właściwie odbudowa kapliczki w nowym kształcie i renowacja rzeźby miały miejsce w roku 1971. Dziś kapliczka, usytuowana między ulicami Olszanicką, Leśmiana i Nad Źródłem, ma formę przeszklonej budki sklepionej półokrągło, z krzyżykiem na szczycie, ustawionej na betonowym postumencie. Figura wewnątrz pomalowana jest na spokojne kolory i trzyma w obu rękach nowszy krzyż. Biret, długie sznury od mozzetty o odchylonych brzegach (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Dąbie (gm. i pow. Kraków): na Dąbiu, przy ulicy Widok, znaleźć można typową kamienną figurę Jana N. nakrytą daszkiem. Na cokole jest data 1780, a pod nią druga, rok 1856, jako data przeniesienia figury. Napis głosi: R.P. 1780 DNIA II MAIA / W R. 1856. TA FIGURA PRZESTAWIONA ZA STARANIEM ZWIERZHNIKA TEJ GMINY SAWICKIEGO. Nie wiadomo jednak skąd ją przeniesiono (nad: P.C. -> H.Jakóbczak)

 • Kraków-Mogiła (gm. i pow. Kraków): niedaleko klasztoru cystersów (>>) na peryferiach Nowej Huty, przy ulicy Odmętowej stoi kapliczka domkowa z drewnianą figurą Jana N. w środku (nad: H.J.). Datowanie według Genowefy Zań-Ograbek to I połowa XIX wieku. Dawnej Jan stał na dębowym odciosku (dolna część pnia drzewa). Osłaniająca go kapliczka sporządzona była z czterech drewnianych słupów, na których wsparto prowizoryczny daszek. Za czasów probostwa ks. Zastawniaka Tadeusz Stelmachowski wykonał kapliczkę betonową, która przetrwała do dziś. Kiedyś na płycie betonowej położonej przed kapliczką była data jej wybudowania ale fragment ten nie dotrwał do naszych czasów. Obecnie inskrypcja zawiera tylko litery "RP ... +". Źródło www.nhmz.foxnet.pl przytacza legendę związaną z tą kapliczką. Ta historia zasłyszana w dzieciństwie przez Pana Stefana Żelichowskiego, opiekuna kapliczki, miała miejsce w czasie wielkiej powodzi, prawdopodobnie w 1903 roku. Wisła porwała dom pewnego mieszkańca Łęgu. Dom był konstrukcji węgłowej, przez co nie uległ zniszczeniu lecz płynął w całości z nurtem rzeki. Człowiek ten, ratując się przed zalaniem, wcześniej wspiął się na dach swego domu i tak dryfując na nim dopłynął do Mogiły. W pewnym momencie, przerażony beznadziejną sytuacją wezwał imię św. Jana Nepomucena, patrona powodzian. Krzyknął w rozpaczy : "Święty Janie, ratuj". Po chwili dom szczęśliwie osiadł przed okazałymi lipami. (przy okazji: autor strony www.nhmz.foxnet.pl na własnej działce miał postawić ponoć kapliczkę nepomucką)

 • Kraków-Mogiła (gm. i pow. Kraków): przy ulicy Kopaniec stoi ciekawa figura z pierwszej połowy XIX. Drewniana kapliczka, wykonana w stylu barokowo-ludowym, jest skrzynką umieszczoną na słupie,  z pięknie rzeźbioną drewnianą głowicą z czterema główkami aniołków. Sam słup był niegdyś drewniany, lecz - prawdopodobnie podczas remontu w 1928 roku -  został wymieniony na murowany. Wewnątrz dwie figury zwrócone do siebie plecami: Matki Boskiej Niepokalanej stojąca na kuli ziemskiej oraz - i tu zaczyna się zagadka! Jedne źródła i niektórzy Bracia Wirtualni mówią o Janie Kantym, a inne źródła (np. artykuł  "Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w Krakowie" Genowefy Zań-Ograbek w "Encyklopedii Krakowa") - o Janie Nepomucenie! Oglądam starannie zdjęcia i przychylam się raczej do tej drugiej wersji, między innymi z powodu wodnego: tuż obok niegdyś płynęły rzeki Wisła (zanim przesunęło się jej koryto) i Dłubnia. Zobacz też notkę dotyczącą tego problemu. (uwaga: rzecz do dokładnego zbadania i ostatecznego rozstrzygnięcia)

 • Kraków-Pleszów (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Wincentego przy ulicy Nadbrzezie 12, w górnej części barokowego ołtarza głównego, nad obrazem patrona kościoła, znaleźć można owalny obraz Jana N. Jest możliwe, że malowidło powstało w początkach XIX wieku przy okazji przenosin ołtarza z likwidowanego kościoła Wszystkich Świętych (zobacz powyżej >>) zapewne w pierwszej połowie XIX wieku, jest więc późniejsze niż sam ołtarz. W tle obrazu widzimy Most Praski, a głowę Jana otacza siedem (!) ośmioramiennych złotych gwiazd (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Pleszów (gm. i pow. Kraków, ): w kościele św. Wincentego przy ulicy Nadbrzezie 12 (zobacz wyżej >>) jest rokokowy lewy ołtarz boczny, najprawdopodobniej również pochodzący z nieistniejącego kościoła Wszystkich Świętych (zobacz pozycję dotyczącą obrazu w kościele śśw. Piotra i Pawła przy Grodzkiej >>), w którym to ołtarzu rezyduje drewniana figura Jana N. w towarzystwie Jana Kantego. Jan Nepomucen ma złote szaty, rumiane policzki i gołą głowę, a w dłoniach dzierży krucyfiks, zapewne wtórny (nad: H.Jakóbczak)

^


Nepomuki Krakowskie z prawego brzegu Wisły (7 + 1)

 • Kraków-Przewóz (gm. i pow. Kraków): w numerze "Spotkań z Zabytkami (>>)" z XI.2003 zamieszczono krótką informację autorstwa Pawła Kubisztala o Nepomucenie z krakowskiego Podgórza, z ulicy Pod Wierzbami. Ciekawostką jest fakt, że jest to podwójna figura Jana i Chrystusa złączonych plecami, wyrzeźbiona z jednego pnia dębu. Jest to unikalny układ, znam tylko kilka podobnych obiektów (Podraje, Kozłów, Skotniki Dolne). Jan oczywiście patrzy na rzekę. Rzeźba pochodzi prawdopodobnie z 1723 roku (data na cokole), kiedy to, jak głosi typowa nepomucka legenda, figura przypłynęła z nurtem Wisły i zatrzymała się w tym miejscu na terenie dawnej wsi Przewóz. Rzeczywiście, w tym właśnie roku miała miejsce duża powódź. Kapliczka ma daszek i otoczona jest parkanem. Remontowano ją w 1990 roku. Obraz St. Czajkowskiego przedstawiający tego Nepomuka wisi w sieni pałacu w Radziejowicach na Mazowszu (>>). Szkic do tego obrazu wypatrzyłem w kwietniu 2013 na warszawskim (>>) targu staroci na Kole. Z obrazu i szkicu wynika, że poprzednik dzisiejszego daszka był bardziej płaski, zwieńczony szpikulcem, a na cokole były płyciny. (chyba, że jest to tylko inwencja artysty)

 • ¿ Kraków-Stary Bieżanów (gm. i pow. Kraków): być może jest tu (lub była) figura Jana N., niestety wizje lokalne tego na razie nie potwierdzają (uwaga: obiekt do odnalezienia)
^
Kraków-Kosocice pow. Kraków gm. Kraków ul. Harcerzy Krakowskich 24
 

Za płotem prywatnej posesji stoi na cokole barokowa kamienna figura Jana N. z roku 1761. Biret, krucyfiks, kontrapost. Rzeźba ma dobrą klasę artystyczną. Stan dobry, widoczne jedynie naloty glonów (nad: An.P.)


^
 • Kraków-Łagiewniki (gm. i pow. Kraków, ): przy przystanku autobusowym na ulicy Fredry, pomiędzy Strumienną i Kwietną, w przydrożnej trójkondygnacyjnej kapliczce, we wnęce pierwszego poziomu znajduje się kamienny polichromowany Jan N.

 • Kraków-Kobierzyn (gm. i pow. Kraków): kamienna figura Jana N. w Kobierzynie, stoi na terenie prywatnej posesji przy skrzyżowaniu ulic Babińskiego i Piltza, dokładnie naprzeciw bramy szpitala psychiatrycznego; mocno zniszczony Jan stoi na wysokim kamiennym cokole z metalową latarenką; powiedzmy, że przy dużej dozie dobrej woli można powiedzieć, że ma aureolę (szczątkową). Brak śladów datowania, z wyjątkiem daty odnowienia 1966. Pani Zań-Ograbek wspomina o tej figurze datując na XVIII wiek. No chyba, że chodzi o jeszcze inną rzeźbę... (nad: H.Jakóbczak)

 • Kraków-Koło Tynieckie (gm. i pow. Kraków): w tym przysiółku koło Tyńca, przy ulicy Kolnej, nad starorzeczem Wisły odciętym od głównego nurtu w trakcie budowy obwodnicy i Stopnia Wodnego Kościuszko znajduje się kapliczka w formie niewysokiej kamiennej kolumny, na której stoi mocno zniszczona kamienna figura Jana N. Długo trwało szukanie tego Jana znalezionego przeze mnie lata temu w literaturze. W grudniu 2005 udało się to Bratu Wirtualnemu H.J., który podczas jednej z wycieczek dostrzegł go z okna autobusu. Wrócił w to miejsce, które okazało się nie być Tyńcem, lecz jego przysiółkiem, leżące nie na wałach wiślanych, lecz przy starorzeczu Wisły, aby sfotografować Jana

 • Kraków-Tyniec (gm. i pow. Kraków, ): przy ulicy Bolesława Śmiałego, niedaleko skrzyżowania z obwodnicą Krakowa, w 2008 ustawiono kamienną figurę Jana N. na cokole. Jest to kopia skradzionej (>>) w latach 90 rzeźby (zobacz niżej). Po kradzieży stał tu tylko kamienny krzyż. Tabliczka głosi, że obiekt został wyremontowany ze środków budżetu Miasta Krakowa, choć tak naprawdę remont polegał na renowacji cokołu i zastąpieniu utraconego obiektu kopią (nad: H.G. via H.Jakóbczak)

 • Kraków-Tyniec (gm. i pow. Kraków, ): we wrześniu 2012 odzyskano kamienną figurę Jana N. skradzioną (>>) w latach 90 z jej cokołu przy ulicy Bolesława Śmiałego. Właśnie tego obiektu dotyczy wpis w "Małej Encyklopedii Krakowa" J. Adamczewskiego - ulica B. Śmiałego jest przedłużeniem Tynieckiej. Data 1864 odnosiłaby się do powstania tej figury, a jej styl - choć nieco zatarty - nie jest sprzeczny z tą informacją. Sprzeczna jest z nią natomiast data wyryta na cokole - 1834. I tak, zagadka datowania rzeźby czeka w dalszym ciągu na ostateczne rozwiązanie. Przez lata na oryginalnym miejscu stała kopia  (zobacz wyżej). Figura zapewne wróci na swe miejsce, a gdzie trafi kopia - zobaczymy

^

Inne Nepomuki Krakowskie (1 + 1)
 • Kraków (gm. i pow. Kraków): odzyskana przy tej samej akcji policji co figura z Tyńca i Bugaja (zobacz wyżej)  drewniana rzeźba świętego Jana Nepomucena, najprawdopodobniej z XVIII-XIX wieku. Nieznany autor, pochodzenie, właściciel. Roboczo przypisana do Nepomuków Miasta Krakowa. Osoby mogące udzielić informacji proszone są kontakt z wojewódzką komendą Policji przy ul. Mogilskiej 9, tel.: 12 615 42 00

 • ¿ Kraków (gm. i pow. Kraków): Odzyskana przy tej samej akcji policji co figura z Tyńca i Bugaja (zobacz wyżej)  aureola z gwiazdami, która może być związana z kultem JN, choć możliwe są też konotacje maryjne. Nieznany autor, pochodzenie, właściciel. Roboczo przypisana do Nepomuków Miasta Krakowa. Osoby mogące udzielić informacji proszone są kontakt z wojewódzką komendą Policji przy ul. Mogilskiej 9, tel.: 12 615 42 00


^

 

Uwaga na Kantego!
W Małopolsce osobny problem stanowią figury św. Jana Kantego

łudząco podobne do Nepomuków. Różnią się układem rąk i brakiem krzyża, lecz czasem i ta reguła zawodzi. Jan Kanty był kanonikiem krakowskim i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, mniej więcej współczesnym Janowi Nepomucenowi. Urodził się w małopolskich Kętach. Stąd zwłaszcza - choć nie tylko - w Małopolsce łowcom Nepomuków mogą zdarzyć się takie pomyłki.

Zobacz przykłady innych obiektów nepomukopodobnych >>

Powiat krakowski

(33 + 9)

zobacz na mapie Google >>


^
  Czułów pow. Kraków gm. Kraków  
 

Urocza murowana kapliczka, w niej drewniana figura Jana N.


^
  Mników pow. Kraków gm. Kraków  
 

W sierpniu 2013 roku po 16 latach wróciła do Mnikowa figura Jana N. skradziona z kapliczki. Została zabezpieczona i poddana konserwacji. Uroczystość powitania przez mieszkańców na uroczystej mszy św. oraz przeniesienie do kapliczki odbyło się w maju 2014. Jest to drewniana rzeźba, kiedyś być może polichromowana, o cechach barokowych (nad: E.C.).
Ponadto Muzeum w Gliwicach (X.Opolskie >>) posiada, jeszcze z przedwojennych zbiorów Oberschlesische Museum, pochodząca z Mnikowa drewnianą figurkę Jana Nepomucena, bez polichromii, 38,5 cm (MGl/ET/1181, obiekt zaliczony do Nepomuków Opolskich)JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: H. Jakóbczak)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: P.M.)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: P.M.)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: Bajarka)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: Bajarka)
JN-Małopolska-Rząska: kamienny barokowy Jan (fot: Bajarka)
 • ¿/- Zabierzów (gm. Zabierzów, pow. Kraków): przy głównej drodze stoi ceglana słupowa kapliczka z wnęką, w której znajdował (znajduje?) się posąg Jana N. z 1 połowy wieku XIX (uwaga: należy sprawdzić na miejscu, brak wzmianki w monografii miejscowości skłania do ostrożności) (nad: H.Jakóbczak)

 • Aleksandrowice (gm. Zabierzów, pow. Kraków): stał tu mocno zniszczony Nepomucen kamienny, na cokole scena topienia (nad: H.J.). Ale ostatnio (lato 2004) zaszła zmiana: ta wpisana do rejestru zabytków ruchomych woj. małopolskiego (nr: B-404) figura z 1755 roku została odnowiona z inicjatywy mieszkańców Aleksandrowic. Ten wyjątkowo piękny i bogaty kamienny posąg św. Jana Nepomucena jest ustawiony na wysokim cokole i osłonięty metalowym daszkiem (>>) opartym na fantazyjnie wygiętych prętach. Na licowej ścianie cokołu widoczny kartusz z herbami fundatorów - właścicieli wsi: Korwin - Franciszka Ksawerego Kochanowskiego i Godziemba - jego żony Józefy z Dąmbskich. Poniżej płaskorzeźba przedstawiająca scenę męczeńskiej śmierci Świętego. Na cokole uwieczniona jest też data powstania figury. Informacja o remoncie pochodzi od jednego z owych zapaleńców (nad: M.K.)

A. 1755 D. 24 octobris

 • Rząska (gm. Zabierzów, pow. Kraków): na wzgórzu Pasternik w pobliżu Krakowa, które nosi zwyczajową, ludową nazwę Wróżna Góra, około 200 m od szosy Kraków-Katowice, po lewej stronie odbijającej od niej podrzędnej drogi do Zabierzowa, na skraju lasu przy cmentarzu i wreszcie obok poligonu Pasternik, stoi kamienna, pomalowana na biało figura Jana N., na wysokim cokole. Przełom XVIII i XIX wieku (nad: H.Jakóbczak)

 • Bolechowice (gm Zabierzów, pow. Kraków): ładny kamienny klasyczno-barokowy Jan N. na okazałym profilowanym cokole, koło gotyckiego kościoła. Na cokole w otoku napis ŚWIĘTY JAN NEPOMOCEN, poniżej inny, słabo czytelny oraz daty 1775 (79?) - fundacji, oraz 1901 - renowacji. W roku 1961 figura przeniesiona została na obecne miejsce, obok ogrodzenia kościoła, od strony południowej

 • ¿/- Młynka (gm Zabierzów, pow. Kraków): murowana tynkowana kapliczka z 1808 roku, zwieńczona krzyżem. W jednej z bocznych nisz na frontowej ścianie pierwotnie znajdowała się figura św. Jana Nepomucena (uwaga: ustalić losy figury po jej wyjęciu z niszy) (nad: H.Jakóbczak)

 • Rudawa (gm Zabierzów, pow. Kraków, ): przy drodze do Pisar (ulica Stanisława Polaczka), w pobliżu mostu na rzeczce Rudawce, stoi figura Jana N. Jest to ponoć trzecia figura na tym miejscu - dwie poprzednie nie spodobały się parafianom (jeden z nich utopił rzeźbę nr 1 w Racławce) i proboszczowi (odmówił poświęcenia figury nr 2). Dziś figura osłonięta jest daszkiem wspartym na czterech słupach. Stan bardzo dobry (nad: H.Jakóbczak)

 • Rudawa (gm Zabierzów, pow. Kraków): na ścianie młyna figura Jana N. umieszczona w półkoliście zamkniętej wnęce, ponad przybudówką mieszczącą turbinę. Pochodzi podobno z końca wieku XIX, a wyciągnięte ręce zdają się świadczyć o tym, że dawniej Jan trzymał w nich krzyż (nad: H.Jakóbczak)


 • Pieskowa Skała (gm. Sułoszowa, pow. Kraków): przepięknie usytuowany Nepomuk stoi na skalnym ostańcu nad rzeką i patrzy na zamek. Był w bardzo złym stanie, ale jesienią 2004 Jan został odremontowany i aż błyszczy bielą kamienia oraz złotem gwiazd w aureoli

 • Pieskowa Skała (gm. Sułoszowa, pow. Kraków): w kościółku figura Jana N.


 • Krzeszowice (gm. Krzeszowice, pow. Kraków, ): w parku Potockich, przy rzeczce Krzeszówce i nieopodal kościoła oraz starego pałacu Potockich, na cokole z oszkloną wnęką na światło, stoi kamienna figura Jana N.w aureoli. Resztka polichromii (nad: H.Jakóbczak) (uwaga: są doniesienia o bielonej kapliczce z półokrągłą wnęką, z prostą czarno-białą bezręką figurką JN w Zimnej Wodzie w krakowskiem. Taką nazwę nosi przysiółek Krzeszowic, ale również Świątników Górnych i innych miejscowości - należy zlokalizować)

 • - Krzeszowice-Żbik (gm. Krzeszowice, pow. Kraków, ): w tej części Krzeszowic, do niedawna samodzielnej osady, jest murowana i otynkowana kapliczka, w której rezydowała do niedawna figura Jana N. Niestety została ona niedawno skradziona (>>) i nie zachowała się nawet jej fotografia. O nepomuceńskości tego miejsca świadczy obecnie jedynie znajdująca się we wnętrzu kapliczki tablica z napisem: "NA WIECZNĄ / CZEŚĆ I CHWAŁĘ / BOGU W TRÓJCY JEDYNEMU / NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNIE / I HONOR / ŚW. JANA NEPOMUCENA / TĘ KAPLICZKĘ WYBUDOWALI / WOJCIECH I PETRONELA / WARCHALSCY R. P. 1843 / BY MODLIĆ SIĘ TU / ZA DUSZE / W CZYŚĆCU CIERPIĄCE". W małej wnęce nad wejściem jest kolorowa figurka Floriana (>>) (nad: H.Jakóbczak)

 • ¿ Dębnik (gm. Krzeszowice, pow. Kraków): krzyż osłonięty blaszanym daszkiem (>>), we wnęce drugiej kondygnacji figura Jana N. flankowana spiralnymi kolumnami. Zdjęcie pochodzi z książki (>>) wydanej w 1958 roku. Czy obiekt ten jeszcze istnieje?

 • Dubie (gm. Krzeszowice, pow. Kraków, ): na prywatnym terenie, w pobliżu rzeczki Racławki i zakrętu drogi stoi murowana, tynkowana na żółto kapliczka wnękowa. Na jej niemal płaskim, krytym dachówką dachu stoi polichromowana figura Jana N. osłonięta blaszanym daszkiem (>>)^
Nawojowa Góra pow. Kraków gm. Krzeszowice ul. Gwoździec / Cyganki
 

Przy skrzyżowaniu dróg i niedaleko potoku Krzeszówka stoi murowana kapliczka domkowa z polichromowaną figurą Jana N. na mensie ołtarzyka. Biret, krucyfiks (nad: Bajarka)


^
  Krzeszowice-Zimna Woda pow. Kraków gm. Krzeszowice  
 
 

W miejscowości Zimna Woda w krakowskiem jest murowana kapliczka z półokrągłą wnęką, w której znajduje się ludowa czarno-biała figurka Jana N. z oderwanymi dłońmi, umieszczona na schodkowej podstawie. Problem polega na tym, że nie wiem, o którą Zimną Wodę chodzi: w grę wchodzą Zimne Wody w gminach Stryszów, Koszarawa, Maków Podhalański, Świątniki Górne, Jodłownik, Łososina Dolna i Tarnów. Roboczo przyjmuję, że chodzi o część Krzeszowic (uwaga: ustalić lokalizację)

 


 • Iwanowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków, ): kamienny Jan z 1800 roku przy moście na Minóżce. Przekrzywiona aureola, obfite fałdy mantoletu, cokół z gzymsem. Jej powstanie związane jest z powodzią, która nawiedziła wieś pod koniec XVIII wieku

 • Iwanowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków, ): w prezbiterium kościoła w Iwanowicach wisi obraz nepomucki (nad: H.J.)

 • Iwanowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków, ): ołtarz główny flankuje figura Jana N.

 • Sieciechowice (gm. Iwanowice, pow. Kraków): Nepomuk nad Dłubnią, na placu przed kościołem. Jest to pięciokątna kapliczka z niebieskimi kolumienkami, kryta blachą, z drewnianą rzeźbą Jana N. wewnątrz (nad: H.Jakóbczak). Jan trzyma nowszy długi krzyż, jest mocno zniszczony, zwłaszcza polichromia, tym niemniej bardzo efektowny i poważny w wyrazie


 • - Tropiszów (gm. Igołomia-Wawrzeńczyce, pow. Kraków): przy drodze do osiedla Zakopane stała niegdyś drewniana kapliczka nepomucka, najprawdopodobniej o formie brogowej. Wewnątrz była drewniana ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena. Na zdjęciu widać jej część oraz fragment słupa z zawalonego zadaszenia (info ze strony via H.Jakóbczak)
 

 • Mogilany (gm. Mogilany, pow. Kraków, ): przy starej "Zakopiance", która jest osią wsi, od strony Myślenic, w połowie górki, na prywatnej posesji stoi kapliczka słupowa, którą zwieńcza piaskowcowa figurka Jezusa Frasobliwego. Po prawej stronie, w połowie wysokości postumentu znajduje się podpisana, malowana płaskorzeźba Jana N. (nad: G.K.)

 • Świątniki Górne (gm. Świątniki Górne, pow. Kraków, ): przy mostku, na granicy z Sieprawiem, na końcu ulicy św. Stanisława (nr 66) stoi piękna, niedawno (2010) wyremontowana kamienna figura Jana N. z 1836 roku. Na sporym cokole umieszczono napis fundacyjny: "ian i / mariana / kotarbo: / wie Fan / datorowie / Proszą O / Anielskie / Pozdrowie / nie Zaduse / zmarłe" Poniżej (rzadkość!) polichromowanej figury Jana stoją postacie MB i Chrystusa. Całość chroni blaszany daszek (>>)

 • Rzeszotary (gm. Świątniki Górne, pow. Kraków, ): przy głównej drodze, obok domu oznaczonego numerem 263, stoi kamienna kapliczka z figurą św. Floriana pod blaszanym daszkiem (>>). We wnęce na jednej ze ścian cokołu jest płaskorzeźbiony wizerunek Jana N., podpisany zresztą "ś. Jan". Napis fundacyjny głosi: "NA WIEKUISTĄ CZEŚĆ I / CHWAŁĘ PANA JEZUSA WYSTAWIEŁ / TĘ FIGURĘ MATELUS STRYSZO- / WSKI I WIKTOR GIBAŁA / PROSZĄ O WESTCHNIENIE / DO BOGA 1880". Obiekt odnowiony w roku 2007 staraniem OSP (nad: H.Jakóbczak) 
 • ¿/- Minoga (gm. Minoga, pow. Kraków, ): była tu XIX-wieczna kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena, zapewne fundacji tutejszego dworu. Była to kapliczka, wzniesiona około połowy tego wieku na kamiennym podwójnym cokole, osłonięta blaszanym daszkiem (>>) siodłowym, wspartym na czterech żeliwnych słupach połączonych żeliwnym belkowaniem z kratownicą (uwaga: najnowszy rejestr zabytków notuje ten obiekt z adnotacją: nie istnieje. należy sprawdzić na miejscu!). Istnieje sugestia (Grzegorz z Krakowa), że któraś z dwóch niezidentyfikowanych fotografii może przedstawiać tego właśnie Nepomuka. Figura zapewne skradziona
 

 • - Ojców (gm. Skała, pow. Kraków, ): przy szczycie dzisiejszego Domu pod Kazimierzem jeszcze w czerwcu 1946 roku stała piękna brogowa kapliczka z omszałym gontowym daszkiem. W niej, za płotkiem, duża drewniana figura Jana N. Nie wiem nic o jej późniejszych losach

 

^
Przeginia pow. Kraków gm. Jerzmanowice-Przeginia  
 
 

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i św. Jana Nepomucena. A w nim, w ołtarzu bocznym Jana N. znajduje się barokowy obraz JN. KZSwP podaje, że powstał w wieku XVII, ale nie bardzo w to wierzę. Wymienia go protokół z wizytacji parafii przeprowadzonej w 1783 roku, który wzmiankuje również o istniejącym tu Bractwie św. Jana Nepomucena (>>) założonym 17 lipca 1761 roku. Bractwo posiadało odpust św. Jana Nepomucena, który w 1848 roku bp. Łętowski przeniósł na niedzielę, a który odbywa się do dzisiaj każdego 21 maja (zobacz też niżej)

 

^
Przeginia pow. Kraków gm. Jerzmanowice-Przeginia  
 
 

W kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela i św. Jana Nepomucen (zobacz wyżej) co najmniej od roku 1848 znajdują się relikwie (>>) Jana N. które wystawiane są publicznie w dniu odpustu 21 maja każdego roku

  • Skawina (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): figura Pana Jezusa z płaskorzeźbami św. Anny i św. Jana Nepomucena z 1907 roku fundowana przez Jana i Annę Jeziorów

 • Skawina (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): kapliczka św. Jana Nepomucena. Sama  figura świętego pochodzi z II połowy XIX wieku i związana jest z nią typowa historia o jej przypłynięciu z nurtem rzeki

 • Radziszów: (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): przy ul. Jana Pawła II, w niszy obok tablicy upamiętniającej przejazd Ojca Świętego przez Radziszów rzeźba św. Jana Nepomucena

 • Radziszów: (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): przy ul. Skawińskiej, w zwieńczeniu kapliczki św. Floriana (>>) płaskorzeźba przedstawiająca Jana N. Inskrypcja głosi: "Ta Pamiątka Małżonków Marcina i Tekle Zapałowiczów w roku 1882 / Fundatorowie proszą przechodnich o westchnienie za dusze Zmarłych"

 • - Zelczyna (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): był tu drewniany posąg Jana N., przeniesiono go do Brzezinki (patrz niżej)

 • Wołowice (gm. Czernichów, pow. Kraków, ): w przysiółku Zawierzbie, przy drodze, obok domu oznaczonego numerem 186, przy wale wiślanym, pomiędzy głównym korytem Wisły, a jej starym zakolem, na dużym cokole stoi polichromowana figura Jana N. Rzeźba zabezpieczona jest szklaną klatką, która nieco psuje ogólne wrażenie estetyczne. Figura ozdobiona jest aureolą o dużych gwiazdach. Jan z Wołowic dobrze wpisuje się w ciąg nadwiślańskich kapliczek (Wołowice, Tyniec, Zwierzyniec, Dąbie, Mogiła, Przewóz) (nad: H.Jakóbczak, na podstawie info od P.K.)

 • Wola Radziszowska: (gm. Skawina, pow. Kraków, dawniej w pow. wadowickim): drewniana kapliczka kryta gontowym czterospadowym daszkiem, wewnątrz za płotkiem, figura Jana N. (uwaga: sprawdzić na miejscu)


^
Grabie pow. Kraków gm. Skawina nr 13
 

Na bokach trójkondygnacyjnego cokołu przydrożnego krzyża umieszczono płaskorzeźby świętych. Jeden środkowego piętra bok przyznano Janowi N. - jest to polichromowana statyczna postać w birecie, z krzyżem w ramionach

 

 • Czulice (gm. Kocmyrzów-Luborzyca, pow. Kraków, ): naprzeciwko kościoła św. Mikołaja w ogrodzie plebani stoi wapienna figura Jana N., wykonana w manierze barokowej, z wysokim biretem i ładną koronką komży

 

 • Nowa Wieś (gm. Słomniki, pow. Kraków): na końcu wsi drewniana polichromowana figura Jana N. we wnęce nad wejściem do murowanej kapliczki (uwaga: upewnić się, że chodzi o tę Nową Wieś)

 

 
 • ¿ / - Gdzieś w Krakowskiem, na początku XX wieku, stała sobie okazała kaplica św. Jana, ustawiona na palach wbitych w wodę i zaopatrzona w soboty. Znam ją z rysunku Józefa Smolińskiego zamieszczonego w książce Z. Glogera "Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce. T. 2". Zapewne nie ma jej już od dawna (uwaga: należy sprawdzić istnienie obiektu!)


 

^
Raciborowice pow. Kraków gm. Michałowice ul. św. Małgorzaty
 

W prezbiterium kościoła św. Małgorzaty, na lewo od wejścia do zakrystii, na zaplecku stall znajduje się obraz Jana N. w ośmiokątnej ramie (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Zerwana pow. Kraków gm. Michałowice  
 

W ogrodzie dworskim nad rzeką Dłubnią kaplica św. Jana Nepomucena, najprawdopodobniej fundacji E.H. Kitla - właściciela Wilczkowic od 1798 roku. Jest to budowla murowana z cegły, tynkowana, na rzucie sześcioboku. Pierwotnie ażurowa struktura z filarami w narożach, w drugim etapie budowy (rok 1861 lub 1891) została zamurowana z pięciu stron. Wewnątrz, na okazałym cokole, figura Jana N. z 1744 roku. Obiekt zabytkowy potencjalnie zagrożony powodzią według danych Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków. Wykonany w latach 2011-2015 remont konserwatorski kaplicy i figury świętego zakończył się jej poświęceniem w dniu 19 maja 2016. Na podstawie zachowanych resztek przywrócono oryginalne kolory polichromii, a przy pomocy lekarza odtworzono utrąconą dłoń, odsłonięto też napisy XIX-wiecznych wandali. Remont to inicjatywa właścicieli terenu, rodziny Jarzębińskich, wykonany przy pomocy i dotacjom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Gminy. Prace remontowo-konserwatorskie wykonała krakowska firma "Vibud" pod kierunkiem konserwatora dzieł sztuki Małgorzaty Wida. W prace włączyli się także prof. I. Płuska (ASP w Krakowie) i dr Stanisław Karczmarczyk (Politechnika Krakowska). Na uroczystość poświęcenia powstał nawet wiersz "U stóp Świętego Jana Nepomucena w Zerwanej" napisany przez E.Polanowską (zobacz >>)


^

Powiat Sucha Beskidzka (10)

zobacz na mapie Google >>

zobacz inne Nepomuki tego powiatu należące do regionu Podhala i Orawy >>

 
 • Śleszowice (gm. Zembrzyce, pow. Sucha Beskidzka): przydrożna figura Jana N. na słupie z przełomu XVIII i XIX wieku, rekonstruowanym po II wojnie

 • Zawoja (gm. Zawoja, pow. Sucha Beskidzka): w kapliczce na murze kościoła św. Klemensa znajduje się figura Jana N. z 1768 roku, ustawiona według tradycji na miejscu starszej, która stała na przykościelnym cmentarzu otaczającym pierwotny kościół. Obiekt remontowany w 2007 roku staraniem proboszcza. Jan ma siedem gwiazd w aureoli! Informacja znaleziona w sieci, a według Pietrosula odnosząca się właśnie do tego obiektu, mówi o przyznaniu Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w roku 2007 dla ks. Ryszarda Więcka za odrestaurowanie dwóch tutejszych świątyń oraz rzeźb cmentarnych i plenerowych, w tym "kapliczki z figurą św. Jana Nepomucena"

 • Zawoja (gm. Zawoja, pow. Sucha Beskidzka): w jednej z wnęk trzeciej kondygnacji kapliczki fundacji Makosiów znajduje się polichromowana figurka Jana N.

 • Zawoja-Markowa (gm. Zawoja, pow. Sucha Beskidzka, ): w Muzeum Babiogórskim - w skansenie im. Józefa Żaka, w chacie wisi oleodruk nepomucki przedstawiający figurę Jana N. na moście w Pradze. W narożnikach - neogotyckie maswerki (nad: B.K.) (uwaga: być może wśród etnograficznych  znajdzie się więcej wizerunków Jana N.)

 • Skawica (gm. Zawoja, pow. Sucha Beskidzka): przydrożna słupowa kamienna figura MB z Dzieciątkiem z 1819 roku, a na tymże słupie płaskorzeźby Jana N., Św. Apolonii i krucyfiks ze Św. Marią z Magdali (uwaga: sprawdzić!)

 • Targoszów (gm. Stryszawa, pow. Sucha Beskidzka, ): na wzgórzu Gronik pomiędzy Krzeszowem a Targoszowem stoi sobie kapliczka św. Barbary, a na bocznej ścianie cokołu jest też płaskorzeźba Jana Nepomucena (nad: H. Jakóbczak)
^
Zembrzyce pow: Sucha Beskidzka gm: Zembrzyce  
 
 

Przy drodze leśnej do Marcówki stoi kamienna polichromowana figura Jana N. Ustawiono ą na cokole ufundowana w 1859 r. przez Jana i
Annę Kopaczów, stojąca (nad: Pietrosul)

 

^
Zembrzyce pow: Sucha Beskidzka gm: Zembrzyce  
 
 

W kościele Jana Chrzciciela na suficie umieszczono malowidła, w tym wizerunek Jana N. (nad: J.D.)

 

^
  Bieńkówka pow: Sucha Beskidzka gm: Budzów  
 

Na kamiennym cokole figury św. Floriana (>>) umieszczono płaskorzeźbę Jana N. w półokrągłej wnęce, XIX wiek (nad: Bajarka)

 

^
Palcza pow: Sucha Beskidzka gm: Budzów  
 
 

W kapliczce domkowej nad Mytylowym Potokiem figurka Jana N., 1908 (nad: Pietrosul)

 

^
Powiat Miechów

(10)

zobacz na mapie Google >>

 • Miechów (gm. i pow. Miechów, ): przy bazylice (ul. Warszawska) znajduje się kamienna figura Jana N. z 1738 roku, przeniesiona z miechowskiego rynku w 1843 roku i odnowiona 1874. W aureoli tylko trzy gwiazdy. Ładny kontrapost i wertykalne fałdy szat. Na cokole inskrypcja:

D.O.M. GLORIÆ
S. JOANNIS
NEPOMUCENI
FAMÆ
PERICLITANTIUM
ATQUE LOCI
PATRONI
HONORI POSITUM
 • Miechów (gm. i pow. Miechów, ): w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie, przy filarze międzynawowym pomiędzy nawą główną a południową znajduje się barokowy ołtarz, a w ołtarzu stiukowa płaskorzeźba Jana N. Całość bardzo efektowna, utrzymana w czerwono-złotej tonacji. Obiekt wykonany przez Wojciecha Rojowskiego, jednego z najlepszych rzeźbiarzy/snycerzy działających około połowy wieku XVIII w Krakowie i okolicach

 • Miechów (gm. i pow. Miechów, ): przy ul. Piłsudskiego, na murze cmentarza ustawiona jest kamienna figura Jana N., barokowa, w kontrapoście, z krucyfiksem i w trójgwiaździstej aureoli. Cokół wmontowano w lico muru

 

 • Książ Mały (gm. Książ Wielki, pow. Miechów, ): Jan N. z tutejszego kościoła, wykonany przez krakowskiego rzeźbiarza Jerzego Hankisa około 1710-11 roku (nad: Tomek z Krakowa)

 

 • Tczyca (gm. Charsznica, pow. Miechów, ): ksiądz Jan Krzeczyk, pleban tutejszego kościoła św. Idziego od roku 1725, ufundował własnym kosztem ołtarz św. Jana Nepomucena w roku 1725, a więc jeszcze przed kanonizacją, płacąc za materiały 166 zł. W ołtarzu tym, w niszy, stoi figura Jana N. Do ołtarza fundator sprowadził relikwie św. Jana (>>) za pozwoleniem papieża Innocentego XI. Przy tym ołtarzu, w dniu 11 maja 1729 (tuż po kanonizacji!) zaprowadził Bractwo św. Jana Nepomucena (>>), czyniąc Tczycę aktywnym ośrodkiem kultu Jana N. O uroczystości poświęcenia tak mówi kronika:
  "W uroczystość poświęcenia kościoła dn. 4 września wprowadził Bractwo św. Jana do kościoła (...) przy asystencji bractw ze Szczekocin, Żarnowca. Wolbromia Miechowa, Uniejowa przy rezonacji armat i ręcznej strzelby (...) pocztowych chorągwi pancernej IW. Podczaszego Koronnego, celebrował W. I. X. Mieroszewski, kan. krakowski, zaś ks. kustosz Minchowski wprowadzał, X. oficjał Pilecki wotywę śpiewał. (...) Erygowano ołtarze ob concursum popali, było bowiem 12 000 (?) ludzi, kapłanów różnych stopni 72, była kapela pięcioraka, bramy tryumfalne z rozmaitemi inskrypcjami pięknie adornowane. Do Komunii św. przystąpiło 5283 ludzi, szlachty kilkaset, sto osób częstowano w domu, wozowni i stodołach, do czego wielką kuchnię wystawiono w ogrodzie. To wszystko kosztowało księdza 6233 zł., na co miał 451 zł. resztę zapożyczył. Kazań było 4: 1) przy wyprowadzeniu z dworu Szwojczan kazał ks. proboszcz z Zadroża; 2) powitalne ks Królikowski; 3) podczas summy X. Gwardjan Swięcicki (...); 4) na nieszporach X. Jan Kozłowski z Krakowa". Ksiądz Krzeczyk został pochowany pod ołtarzem swojej fundacji w roku 1751. Ksiądz Paweł Chęciński wyrobił indult na dwa odpusty na św. Jana Nepomucena. Kościół został przebudowany w początkach XX wieku w stylu neogotyckim, lecz prawy boczny ołtarz z figurą Jana N. został zachowany

 • Witowice (gm. Charsznica, pow. Miechów, ): przy mostku na Szreniawie drewniana kapliczka na słupie ze skromną drewnianą figurką Jana N. Styl ludowy, widoczne resztki polichromii (nad: Michał Pysz -> H.Jakóbczak)

 

 • Szreniawa (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): ładny barokowy kamienny posąg gołogłowego Jana N. z krzyżem w ręku posadowiony na wysokim cokole z wyrytą datą 1774 (1771?). Ciekawa jest jego forma - jest to półwalec ustawiony na ceglanym, schodkowym, sypiącym się postumencie. Dość dziwne zorientowanie rzeźby w stosunku do cokołu - wygląda jakby była obrócona o 90 stopni w stosunku do pierwotnego usytuowania - sugeruje, że Jan mógł stać dawniej w innym miejscu. Stan obiektu średnio zły (nad: H.Jakóbczak)

 • Szreniawa (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): przy wjeździe do miejscowości od strony drogi nr 783 Miechów-Wolbrom, na baniastym cokole stoi kamienna figura Jana N. z 1782 roku. Na miejscu pobliskiej podmokłej łąki był ponoć kiedyś staw rybny, co tłumaczyłoby usytuowanie obiektu (nad: H.Jakóbczak)

 • Czaple Wielkie (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): w kościele św. Bartłomieja Apostoła ołtarz przy południowej ścianie nawy, tuż obok bocznego wejścia, zaopatrzony jest w obraz przedstawiający Jana N. Oprócz obrazu jest tam też ozdobny kartusz z napisem, który datuje ołtarz (a tym samym zapewne i nepomuceński obraz) na rok 1878 (nad: H.Jakóbczak)

 • Ulina Wielka (gm. Gołcza, pow. Miechów, ): w pobliżu kościoła św. Katarzyny, przy ścieżce wiodącej do kościoła znajduje się polichromowana figura Jana N. umieszczona na betonowym cokole i nakryta daszkiem. Napis na przedniej ściance cokołu opatrzony jest datą 1954, nie wiadomo jednak czy w tym właśnie roku wykonano figurę, czy też wtedy została ona umieszczona w kapliczce. Sama figura jest z pewnością znacznie starsza. Jan trzyma w prawej dłoni zamkniętą Księgę, a gest lewej wskazuje na utratę krzyża w jakimś momencie w przeszłości  (nad: H.Jakóbczak, B.K.). Ten gest przekonuje mnie za identyfikacją figury jako Jana N., a nie Jana Kantego, choć dobrze by było potwierdzić to w źródłach^

JN-Małopolska-Chrzanów: Jan z muzeum (fot: Muzeum)

Powiat Chrzanów (10 + 1)

zobacz na mapie Google (>>)

 • Chrzanów (gm. i pow. Chrzanów): w tutejszym muzeum, przy ul. Mickiewicza 13, przechowywana jest drewniana figura Jana N. w typie ludowym

 • - Płaza (gm. i pow. Chrzanów): w centralnej części Płazy, naprzeciw cmentarza, tuż przy drodze do Płazy Dolnej stoi średniej wielkości kapliczka. Czterospadowy daszek zakończony jest krzyżem na szczycie. Kapliczka została wybudowana w XIX wieku. Pierwotnie znajdowała się w niej figurka św. Jana. Po zakończeniu II wojny światowej, gdy proboszczem w Płazie był ks. Wojciech Krzeptowski, figurka została wykradziona z kapliczki. Znaleziono ją potem na torach w Wapienniku. Obawiając się, że figurka św. Jana zostanie ponownie zbeszczeszczana, ks. Krzeptowski postanowił zastąpić ją figurką Matki Boskiej (uwaga: stara figurka powinna być do odnalezienia w kościele. Jest też możliwe, że przedstawiała ona innego świętego Jana)

 • Wygiełzów (gm. Babice, pow. Chrzanów): bardzo sympatyczny kamienny Jan N. z 1772 roku, z czapką w ręku, chroniony metalowym daszkiem (>>) (nad: H.J.)

 • Wygiełzów (gm. Babice, pow. Chrzanów, ): w skansenie (>>) Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego, w chałupie z Przegini Duchownej, zauważyć można wiszący nad drzwiami obraz (oleodruk) z wizerunkiem klęczącego Jana N.

 • Wygiełzów (gm. Babice, pow. Chrzanów, ): w skansenie (>>) Nadwiślańskiego Parku Etnograficznego, w kościele z Ryczowa (gm. Spytkowice, pow. Wadowice), zauważyć można drewnianą figurę Jana N. z krucyfiksem stojącą na wsporniku na szczycie bramki w boku ołtarza w prezbiterium

 • Alwernia (gm. Alwernia, pow. Chrzanów, ): w tutejszym kościele bernardynów jest obraz Jana N. z 1767 roku. Święty stoi w lekkim kontrapoście przyciskając do piersi krzyż, w tle fragment monumentalnej architektury z uchyloną kotarą i obłoki wraz z wyłaniającą się z nich Matką Boską z Dzieciątkiem. Prawdopodobnym autorem był Antoni Gruszecki. Być może podobny do wizerunku JN z kościoła w Różanymstoku (Podlasie >>), również autorstwa Gruszeckiego. Gruszecki (1734 – 1798), mnich bazyliański z Poczajowa, który przez znaczną część swego życia mieszkał i tworzył na ziemiach Podlasia i Grodzieńszczyzny, a którego bogaty żywot można by nazwać nieledwie awanturniczym, był uczniem Stanisława Stroińskiego, malował dla Rzewuskich w Podhorcach, misjonarzy na Stradomiu w Krakowie, krakowskich mieszczan i bernardynów w Alwerni (pod zmienionym nazwiskiem Dombrowski, ponieważ wystąpił wówczas z klasztoru bazylianów). Po powrocie do zakonu zamieszkał w Supraślu, gdzie brał udział w ozdabianiu cerkwi i monasteru. Był również na usługach króla Stanisława Augusta, dekorując pałac w Horodnicy i Nowy Zamek w Grodnie. Pewne jest także jego autorstwo cyklu obrazów ołtarzowych do kościoła bernardynów w Grodnie. W latach 1768–1770 i 1775–1798 pomagał mu uczeń, Filip Michałkiewicz. Jest nadzieja, że Jany N. z tego kościoła nie ucierpiały podczas pożaru w ziemie 2010/2011 (nad: H.Jakóbczak)

 • Alwernia (gm. Alwernia, pow. Chrzanów, ): w tutejszym kościele, w innym ołtarzu niż wspomniany wyżej obraz, jest też figurka Jana N. (nad: H.Jakóbczak)

 • Regulice (gm. Alwernia, pow. Chrzanów): przy ul. Chrzanowskiej stoi okazała murowana i bielona kapliczka z wieżyczkami w narożach. Wewnątrz polichromowana rzeźba Jana N. w nieco naiwnym kontrapoście, trzymająca poziomo krucyfiks

 • Poręba Żegoty (gm. Alwernia, pow. Chrzanów, ): przy dawnym pałacu Korycińskich, drodze w kierunku Alwerni, w zaroślach przy moście oraz wyschłych stawach rybnych stoi kamienny posąg JN na słupie, 1782 (nad: H.J.). Ten Nepomuk był obiektem warsztatów historyczno-plastycznych dla młodzieży ze szkoły w Brodłach, bardzo ciekawych zresztą. W efekcie powstał rodzaj komiksu nepomuckiego namalowany na batiku

 • Brodła (gm. Alwernia, pow. Chrzanów): koło mostu na Brodłówce i drodze nr 780 stoi kamienny posąg JN na słupie z 1783 roku, bliźniaczy do tego z Poręb Żegot, o rok późniejszy według inskrypcji na słupie (nad: H.J.)

 • Trzebinia (gm. Trzebinia, pow. Chrzanów, ): jest tu figura Jana N.
^


Powiat Bieruń (część należąca dawniej do woj. krakowskiego, 4 + 1)

zobacz Nepomuki tej części powiatu Bieruń na mapie Google >>

W 1391 roku Imielin wraz z okolicami przekazany został przez księcia raciborskiego Jana II Żelaznego biskupowi krakowskiemu Janowi Radlicy jako odszkodowanie za napad na dobra biskupie klucza sławkowskiego i lipowieckiego. Odtąd do rozbiorów stanowił własność biskupów krakowskich, którzy sprawowali tutaj także władzę zwierzchnią. Z tego powodu do końca I RP nie był zaliczany do składu Śląska. Zobacz Nepomuki śląskiej części powiatu bieruńskiego (>>)

 • Imielin (gm. Imielin, pow. Bieruń, ): barokowa figura św. Jana Nepomucena stojąca na murze przykościelnym przy ul Imielnickiej, poprzednio znajdowała się na tzw. Grunaldze (na Stoku), gdzie obecnie znajduje się parking. Niegdyś było tam źródło, a nad nim kapliczka słupowa z wnęką. Ze źródła korzystała ludność, czerpiąc z niego wodę. W czasie wojny Niemcy chcieli go usunąć, ale figurę uratował ks. Kulok umieszczając ją na plebanii. Na murze kościelnym znalazła się w latach 80. Zabytek pochodzi prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Rzeźba jest kamienna, ma 7-gwiaździstą aureolę (!), a w rękę włożono jej nieoryginalny metalowy krzyż, niezgodnie z pierwotnym układem

 • Imielin (gm. Imielin, pow. Bieruń, ): przy ul. Aptecznej, naprzeciwko kościoła figura Jana N. w aureoli na nowoczesnym cokole-schodach, które są jednocześnie stopniami wodnymi. Jest to szablonowa figura z warsztatu z Piekar Śląskich

 • Imielin (gm. Imielin, pow. Bieruń): duża przydrożna kaplica św. Jana Nepomucena, murowana z kamienia, wybudowana w 1870 roku nad źródłem. Murowana, tynkowana, z dzwonnicą nad wejściem, na którym jest również wnęka z krucyfiksem. Zdobiona gzymsami i płycinami. Nie mam informacji o jej aktualnym wyposażeniu, w tym o wizerunkach Jana N.

zobacz obiekty z części powiatu w d. X. Bytomskim (>>)

 

^
Imielin pow. Bieruń gm. Imielin ul. ks. Ściegiennego
 

Kapliczka przydrożna, słupowa pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, usytuowana jest przy ul. Ściegiennego, przy źródle. Jest ona kwadratowa, zbudowana z kamienia łupanego, potynkowana. Na frontowej ścianie jest wnęka, na pozostałych ślepe wnęki. Każda ściana zakończona jest trójkątnym szczytem, dach zakończony ostrosłupem. Kapliczka została zbudowana prawdopodobnie przez górników kopalni galmanu w połowie XIX wieku. We wnęce nowa polichromowana szablonowa figurka Jana N. umieszczona tu po remoncie obiektu w roku 2015 (?). Niegdyś stała tu figurka Jana N. z wieczną lampką, wskazującą drogę w nocy-  zniknęła z kapliczki dawno temu i jej losy są nieznane (zobacz niżej) (uzup: J.Ku.)


^
- Imielin pow. Bieruń gm. Imielin ul. ks. Ściegiennego
 

W słupowej kapliczce przydrożnej przy źródle (zobacz wyżej) stała niegdyś figurka Jana N. z wieczną lampką, wskazującą drogę w nocy -  zniknęła ona z kapliczki dawno temu i jej losy są nieznane. Obecnie na jej miejscu nowa szablonowa rzeźba

 

^

Powiat Staszów (1)
 • Wiśniowa (gm. i pow. Staszów): drewniany Jan N. w kapliczce, za kratą


^Powiat Proszowice (10 + 1)

zobacz na mapie Google >>

 • Kadzice (gm. i pow. Proszowice, ): figura św. Jana Nepomucena wykonana z wapienia ustawiona na cokole w formie kanelowanej kolumny stojącej na kamiennej podstawie. Na trzonie kolumny znajduje się napis: "Boże błogosław tej wsi 1849". Fundacja mieszkańców wsi Kadzice

 • Bobin (gm. i pow. Proszowice, ): w kościele parafialnym, na strychu plebanii, figura Jana N. z XVIII wieku

 • Biórków Wielki (gm. Koniusza, pow. Proszowice, ): w drewnianej kapliczce na słupie mała polichromowana figura Jana N.

 • Wierzbno (gm. Koniusza, pow. Proszowice, ): na północnym skraju miejscowości, przy drodze do Posądzy, stoi pomalowana na biało kamienna figura Jana N. ustawiona jest na wysokim postumencie. Na przedniej ścianie zatarty napis ze słabo czytelną datą 1778 (?). Rysy postaci mocno już zatarte (nad: H.Jakóbczak)

 • ¿ Przemęczany (gm. Radziemice, pow. Proszowice): pomiędzy Przemęczanami a Radziemicami, w sporej ceglanej kapliczce ozdobionej szczytem znajduje się polichromowana figura św. Jana, czego dowodzi napis na cokole: "ŚWIĘTY JANIE - PATRONIE NASZ / MÓDL SIĘ ZA NAMI". Pytanie brzmi: którego Jana? Strój postaci (z wyjątkiem biretu i komży) nie wskazuje na praskiego kanonika, tym bardziej jedyne w swoim rodzaju atrybuty: kropielnica i naczynie z wodą święconą. Układ rąk figury może (ale nie musi) wskazywać, że święty niegdyś trzymał w nich krucyfiks. Obiekt usytuowany jest w bliskości rzeczki, ale można to powiedzieć o całej wsi, która rozciąga się wzdłuż lewego dopływu Szreniawy. Zarost pasuje do kilku świętych o tym imieniu. Rzeźbę zaopatrzono w sztuczne włosy! Czy jest to Jan N., czy raczej Jan Kanty albo Jan Sarkander? A może Jan Macias, którego przedstawia się z czasem z naczyniem na wodę święconą? Być może nie trzeba jednak szukać tak egzotycznych dla podkrakowskiej wsi skojarzeń i jest to przykład specyficznego synkretyzmu, a postać łączy w sobie cechy kilku świętych Janów, w tym Jana Chrzciciela i Jana Nepomucena? (nad: H.Jakóbczak)

 • Hebdów (gm. Nowe Brzesko, pow. Proszowice, ): barokowy obraz Jana N. kościele w ponorbertańskim opactwie w Hebdowie. Przedstawia Jana klęczącego przed ołtarzem z krucyfiksem, z Księga w ręku. Drewniana rama ołtarzowa o niecodziennych kształtach i wymiarach (feretron?). Według dyrektora ośrodka jest to dzieło XVII-wieczne (raczej mało możliwe, choć Hebdów był filią słynnego praskiego opactwa norbertanów-premostratensów na Strahovie [zobacz >>], gdzie jest kilka wizerunków JN, więc wymiana duchowo-artystyczna z Czechami mogła trwać), autor nieznany (nad: Allirioduo) (uwaga: ustalić wiek obiektu)

 • Koszyce (gm. Koszyce, pow. Proszowice): biała wapienna figura przydrożna z początku XIX wieku

 • Rachwałowice (gm. Koszyce, pow. Proszowice, ): w tej wsi na granicy dawnego województwa sandomierskiego (>>), przed drewnianym kościołem, stoi kamienna figura Jana N. z XVIII wieku, na cokole z kamieni, zapewne wtórnym. Jan w dużych niezgrabnych dłoniach trzyma krzyż

 • Sokołowice (gm. Koszyce, pow. Proszowice, ): trzysta metrów od drogi Koszyce - Szczurowa, w szczerym polu, stoi biała kamienna figura Jana N. na cokole zwieńczonym gzymsem. U stóp Jana - putta. Utrącone górne ramię krzyża (nad: Krzysztof Karwas-Król)

 • Morsko (gm. Koszyce, pow. Proszowice, ): okazała kamienna barokowa figura Jana N. fundacji dworskiej, na prostokątnym cokole zwieńczony gzymsem i chmurkami z puttami, mocno pobielona. Inskrypcja głosi: "A.I.O.CH / Dnia 16 października RP 1769". Rzeźba ma utrąconą prawą rękę i dolne ramię krzyża. Była translokowana, obecnie stoi w miejscu zwanym "Zamczysko"


^
Piotrowice pow: Proszowice gm: Koszyce DK 79
 

Przydrożny biały wysmukły posąg św. Jana Nepomucena usytuowany niedaleko mostu na Nidzicy, na północnym krańcu wsi, na granicy woj. krakowskiego i sandomierskiego (>>). Kamienny, z krzyżem w rękach, o cechach barokowych, ustawiony na gzymsowanym cokole, 1767 (data na cokole, choć pewne źródło mówi o roku 1788)^

Powiat Tarnów - część należąca do dawnego woj. krakowskiego (26 + 3)

zobacz Nepomuki tej części powiatu Tarnów na mapie Google >>

zobacz inne Nepomuki Tarnowskie z d. woj sandomierskiego >>JN-Małopolska-Wesołów: kamianna figura nad Dunajcem (fot: www.zakliczyn.com)
 • Zakliczyn (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów, ): przy ulicy Mickiewicza, 20 metrów od kościoła parafialnego w stronę rynku, stoi wyjątkowo piękna kapliczka postawiona z fundacji Jana Tarły, wojewody sandomierskiego. Barokowa, z cegły, otynkowana, kryta blachą w kształcie płytkiej absydy ujętej zwielokrotnionymi pilastrami, otwarta do wnętrza arkadą zamkniętą półkoliście, z profilowanym szczytem w wolutami. Dach półstożkowy. Wewnątrz drewniana rzeźba Św. Jana Nepomucena, późnobarokowa z 1729 roku, w aureoli pozbawionej gwiazd, z krzyżem i palmą w rękach. Na rynku jest też kapliczka z figurą Floriana

 • Zakliczyn (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów, ): przy ul. Jagiellońskiej barokowa czworoboczna murowana kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. przedstawioną w kontrapoście i o pustych dziś dłoniach, bez aureoli, być może wzorowana na tej z ulicy Mickiewicza (zobacz wyżej). Wnętrze oddzielone balustradą, w nim drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z  roku 1885. Dach dwuspadowy, zasłonięty półokrągłym szczytem

 • Zakliczyn (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów, ): przy ulicy Klasztornej obok klasztoru franciszkanów-reformatów dwukondygnacyjna kapliczka stanowiąca obudowę umieszczonej na kamiennym cokole polichromowanej figury Jana Nepomucena. Wzniesiona w formach XVIII-wiecznych przez mieszkańców Zakliczyna i Kończysk. Wybudowana z cegły, kwadratowa, o dwóch kondygnacjach, dolna kondygnacja otwarta z czterech stron arkadami, górna - jedynie od frontu; po bokach kondygnacji górnej woluty; dach dwuspadowy. Za plecami Jana znajduje się okrągły otwór doświetlający rzeźbę - bardzo barokowy efekt. Na umieszczonym na stopniach postumencie data 1858 roku. Data ta dotyczy być może remontu obiektu, który pochodzi z wieku XVIII

 • Zakliczyn (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów, ): w kościele św. Idziego, w ołtarzu z 1768 roku wykonanym być może przez Piotra Korneckiego jest rzeźba Jana Nepomucena

 • Olszowa (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów): kamienna, tynkowana, kryta dachówką kapliczka z 1915 roku ufundowana przez Justynę i Macieja Fiorów. W środku XIX-wieczna rzeźba Jana N. w stylu ludowym

 • Wesołów (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów): pod dużym dębem kamienna rzeźba Jana N. z XIX wieku (1813?), ustawiona na cokole, w często spotykanej pozie adoracji krzyża trzymanego na lewym ramieniu.  Figura od roku 1935 stoi niedaleko Dunajca, a związana jest z nią legenda z typowym motywem przyniesienia przez rzekę w roku 1864

 • Stróże (gm. Zakliczyn, pow. Tarnów): drewniana, szalowana kapliczka dwuszczytowa. Wewnątrz posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVIII wieku i barokowy posąg św. Jana Nepomucena, umieszczony tam wtórnie. Szata pomalowana na błękitno, brak krzyża


^
  Wola Stróska pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
 

Płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. na cokole kamiennej figury Matki Bożej z Dzieciątkiem z roku 1850 fundacji Jana Sebastiana Maślanki

 

^
  Lusławice pow: Tarnów gm: Zakliczyn  
 
 

Przy bocznej uliczce odchodzącej od drogi Zakliczyn – Janowice, w bliskości wałów Dunajca stoi kamienna figura Jana N. z roku 1872 ufundowana na pamiątkę biskupiej wizytacji wsi. Jest to niezłej klasy rzeźba umieszczona na kamiennym czworobocznym postumencie. Widoczne resztki polichromii

 

^
Szerzyny-Podlesie pow: Tarnów gm: Szerzyny nr 20
 

W pobliżu strumienia stoi drewniana kapliczka domkowa z dwuspadowym dachem, z roku 1875. Wewnątrz, za oszklonymi drzwiami, drewniana polichromowana figura Jana N. w rokiecie o wywiniętych brzegach, w aureoli. Wpisana do rejestru zabytków (nad: Basia)^
  Ołpiny pow: Tarnów gm: Szerzyny  
 

W przysiółku Nagórze Północne, niedaleko dworu i stawów dworskich, stoi kamienna figura Jana N. z 1823 roku. Posąg umieszczony na gzymsowanym cokole, na którym znajduje się inskrypcja fundacyjna z inicjałami I.W.T.R., co wskazuje na właścicielkę dworu Teresę Rudnicką. Inicjały H.L. należą do rzeźbiarza^
Swoszowa pow: Tarnów gm: Szerzyny nr 67
 

Przy zakręcie drogi, pod starą lipą, stoi murowana kapliczka Jana N. z roku 1830, wyremontowana gruntownie w roku 2016. Wewnątrz drewniana polichromowana figura z krzyżem wzniesionym w prawej ręce, z równoramiennym krzyżykiem zawieszonym na szyi na grubym łańcuchu, w birecie i w pięciogwiaździstej aureoli. Lekki kontrapost, stuła, befka. Biel, czerń, czerwień, złoto i cielisty kolor twarzy i rąk. Obiekt wpisany do rejestru zabytków^
Czermna pow: Tarnów gm: Szerzyny  
 
 

Obok starego i nowego kościoła kapliczka Jana N. z wieku XIX, wpisana do rejestru zabytków

 

^
Rzepiennik Strzyżewski pow: Tarnów gm: Rzepiennik Strzyżewski  
 

W murowanej kapliczce przy głównej drodze, na granicy z Rzepiennikiem Marciszewskim, nad strugą i przy mostku, znajduje się polichromowana figura Jana N. o cechach ludowego baroku, w birecie, bez aureoli, w kontrapoście i z krzyżem na lewym ramieniu^
Rzepiennik Biskupi pow: Tarnów gm: Rzepiennik Strzyżewski  
 

Drewniana rzeźba Jana N. w bardzo ładnym piętnastowiecznym kościołku Jana Chrzciciela. Polichromowana, styl ludowy, ciekawy kształt biretu (nad: Basia)^
- Turza pow: Tarnów gm: Rzepiennik Strzyżewski koło nr 11
 

Na rozstajach murowana kapliczka ponepomucka z roku 1890. Niestety figurę Jana N. skradziono (>>) w roku 1996 (nad: Pietrosul)

 

^
Ryglice pow: Tarnów gm: Ryglice ul. ks. Jakuba Wyrwy 23
 

Na wschód od kościoła, nad rzeczką Szwedką, znajduje się kamienna figura św. Jana Nepomucena, ustawiona na rozbudowanym, wielostopniowym cokole. Rzeźbę świętego osłania metalowy daszek, a na przedniej ścianie postumentu widoczna jest inskrypcja: "PANU BOGU / NA CZEŚĆ / Wystawiona sta / tuła Świętego / JANA NEPOMUCYNA / Kosztem Wawrzyńca / i (?) Katarzyny Mazurów / AD. 1862" (uwaga: tędy biegła granica między dawnymi woj. krakowskim i sandomierskim (>>), jednak w odróżnieniu od kapliczki nepomuckiej z Ryglic ta figura stoi po krakowskiej stronie rzeki i granicy) (nad: Pietrosul; uzup: H.Jakóbczak)

 

^
Joniny pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

W tej miejscowości leżącej na granicy z dawnym województwem sandomierskim (>>), niedaleko skrzyżowania z drogą na Wymyśle i mostu na Szwedce stoi drewniana kapliczka z początku XIX wieku, z półokrągłym otworem wejściowym, a w niej drewniana polichromowana figura Jana N. na wolutowym cokole. Na nim, pod koroną szlachecką, umieszczono napis fundacyjny "IGNACY PAN GŁOWACKI WYSTAWIŁ STATUE JANA NEPO. ROK PAŃSKI" (data zatarta, datowanie ks. Rzepy to rok 1807)^
Uniszowa pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

Na południe od centrum Uniszowa, na granicy z przysiółkiem Galia Górna należącym już do Ryglic, jest malutka figurka Jana N. w niszy w zwieńczeniu kapliczki (uwaga: 100 m na wschód biegła granica między dawnymi woj. krakowskim i sandomierskim (>>), jednak w odróżnieniu od kapliczki nepomuckiej z Ryglic ta kapliczka stoi krakowskiej stronie rzeki i granicy) (nad: Basia, uzup: H.Jakóbczak)^
Bistuszowa pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

Murowana kapliczka znajduje się przy głównej drodze z Tuchowa do Ryglic, naprzeciwko szkoły, na południowym brzegu Szwedki będącej granica z d. województwem sandomierskim (>>). Wzniesiona została najprawdopodobniej w pierwszej połowie XIX wieku. We wnętrzu figura Chrystusa na krzyżu, a po lewej stronie ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena, również datowana na wiek XIX (nad: H.Jakóbczak)^
Bistuszowa-Podlesie pow: Tarnów gm: Ryglice  
 

U podnóża Brzanki, w przysiółku Podlesie, znajduje się kapliczka domkowa z umieszczoną we wnętrzu, po lewej stronie, figurą św. Jana Nepomucena (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Tuchów-Kielanowice pow: Tarnów gm: Tuchów ul. Owocowa / Rzeczna
 

Nieopodal mostu na Szwedce znajduje się okazała kapliczka domkowa. We wnętrzu zamkniętym metalową kratą umieszczono polichromowaną współczesną (?), jak się wydaje, figurę św. Jana Nepomucena. Do kraty przymocowana jest tabliczka z obszerną notką na temat postaci świętego, jego atrybutów i kultu, brak niestety choćby krótkiej informacji na temat samej kapliczki i znajdującej się w niej figury (nad: Piotr Firlej -> H.Jakóbczak)Kasztelania (później starostwo) wojnicka razem z miastem Wojnicz według Glogera należały do województwa sandomierskiego (>>), lecz w tym przypadku pan Zygmunt chyba się pomylił, o czym świadczy wpis w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (Tom XIII)

 • Wojnicz (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): w tej miejscowości, leżącej tuż przy granicy dawnego województwa krakowskiego, figura Jana N. z około 1870 roku stoi w niszy ozdabiającej budynek szkoły podstawowej, która stoi w rynku. Mają tu też niezłego Floriana >> (nad: M.K.)

 • Wojnicz (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): w kościele św. Wawrzyńca jest obraz Jana N. z XVIII wieku (nad: R.K., sieć)

 • Więckowice (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): przy drodze z Wojnicza do Zakliczyna, przy skrzyżowaniu i na granicy z Wojniczem, w miejscu, gdzie od głównej drogi oddziela się aleja wiodąca do dworu w Więckowicach, na wolutowym, ogzymsowanym postumencie stoi Jan N., którego parą jest Florian (>>) stojący w centrum wsi. Jan ma daszek (>>), a na dole cokołu wyryto datę 1816, choć źródła mówią o roku 1818 jako fundacji Jordanów . Rzeźba odnowiona staraniem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wojnickiej w 1997 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie( nad: H. Jakóbczak)

 • Wielka Wieś (gm. Wojnicz, pow. Tarnów): kamienna barokowa figura Jana N. z II połowy XVIII wieku przy głównej szosie Wojnicz - Zakliczyn, w centrum miejscowości. Zaopatrzono ją w daszek (>>), gwiaździstą aureolę i kartusz herbowy właścicieli tutejszego dworu - Stadnickich - którzy ja fundowali (Szreniawa odmiana Drużyna) na cokole (nad: H. Jakóbczak)

 
 • Gromnik (gm. Gromnik, pow. Tarnów, ): barokowa rzeźba Jana N. w kościele św. Marcina Biskupa (nad: Pietrosul)

 • ¿ Chojnik (gm. Gromnik, pow. Tarnów, ): przy drodze i nad potokiem stoi murowana kapliczka, która jest wymarzonym miejscem dla Jana N. Zdaje się, że go tu (już?) nie ma, należy sprawdzić w źródłach


^
- Brzozowa pow: Tarnów gm: Gromnik  
 
 

Zaginiona figura Jana N., która do 1974 roku ulokowana była w kaplicy cmentarnej (nad: Pietrosul)

 

^

Obiekty na granicy d. województw: krakowskiego oraz sandomierskiego (>>) i ruskiego (>>)

Dziś w województwach świętokrzyskim lub podkarpackim. U Glogera [1903] stoi: "Secemin, Sobków, Pińczów, Opatowiec, Szczurowa, Wojnicz, Tuchów, Brzostek, Kołaczyce i Jedlicze należały do województwa Sandomierskiego, a Lelów, Jędrzejów, Działoszyce, Skalbmierz, Koszyce, Szczepanów, Zakluczyn, Jodłowa, Jasło, Dukla i Jaśliska do województwa Krakowskiego. Na tej przestrzeni stanowiła granicę w niektórych miejscach górna Nida, a z pobliża Działoszyc do Wisły Nidzica, od Przemykowa do Brzezinki Uświca, a dalej lewy jej dopływ. Od Brzostka do okolicy Krosna rozgraniczała dwa województwa, Krakowskie i Sandomierskie, rzeka Wisłoka, z wyjątkiem małej przestrzeni powyżej Jasła, gdzie wsie Brzyszczki, Gorajowice i Hańkówka, do województwa Krakowskiego zaliczone, znajdowały się na prawym brzegu Wisłoki. Górna Jasiołka, od okolicy Krosna aż do granicy Węgier i grzbietu Karpat, z pod którego wypływała, stanowiła granicę między województwem Krakowskiem a ziemią Sanocką, do województwa Ruskiego należącą"

Niektóre inne miejscowości wymienionych powyżej powiatów włoszczowskiego, jędrzejowskiego, pińczowskiego i kazimierskiego, które dziś leżą w województwie świętokrzyskim, dawniej należały do województwa sandomierskiego. Obiekty z miejscowości takich jak np.:

Małogoszcz, Lipnica, Złotniki, Węgleszyn

opisano więc na stronie Nepomuków Sandomierskich >>

Ponadto dzisiejsza siedziba gminy w powiecie brzeskim (dzisiejsze woj. małopolskie), miejscowość Szczurowa, położona była na granicy woj. krakowskiego i sandomierskiego (>>), lecz po stronie tego ostatniego. Tam zaliczam też oddalone o 2,5 km na zachód Rajsko. Zobacz stronę Nepomuków Sandomierskich (>>)


^ 
Powiat Włoszczowa (7)
(część leżąca w d. woj. krakowskim)

zobacz Nepomuki tej części powiatu na mapie Google >>

zobacz część powiatu leżącą w granicach d. woj. sandomierskiego >>
 


^
Moskorzew pow: Włoszczowa gm: Moskorzew  
 

Biało-zielona kamienna figura Jana N. przeciw dworu Potockich, nad zaglonionym stawem, z którego biją źródła dające początek Białej Nidzie. Podobna do tej z Mrowiny (zobacz wyżej)


^
Chycza pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

Przy polnej drodze z Brzóstek do Chyczy, po lewej stronie, w zaroślach, jest resztka zniszczonego częściowo w 2007 roku przez wandali krucyfiksu, na cokole którego,  widnieją płaskorzeźby Jana N. i Floriana (>>) (nad: Falbanka)


^
Dzierzgów pow: Włoszczowa gm: Radków  
 
 

W kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w jednym z ołtarzy bocznych, znaleźć można XVIII-wieczny obraz Jana Nepomucena przeniesiony z pierwotnej świątyni (nad: J.D.)

 

^
Radków pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

W tej miejscowości leżącej nad Białą Nidą (za która rozciągało się już d. woj. sandomierskie (>>), przy drodze do Sulikowa, obok niewielkiego stawu dworskiego, stoi murowana domkowa kapliczka z dwuspadowym dachem, z umieszczoną we wnętrzu drewnianą figurą św. Jana Nepomucena. Na ścianie frontowej, na prawo od wejścia, napis: "Ś. JAN ZNALEZIONY / w SADZAWCE 1844 r. / PRZEZ / RUDOLFA / ŻYCIEŃSKIEGO" (nad: H.Jakóbczak)


^
Mękarzów pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

Koło stawów ustawiono krępą kamienną polichromowaną (biel i błękit) figurę Jana N. i otoczoną płotkiem z drągów. Rzeźba stoi na cokole. Przy skrzyżowaniu jest tu też równie malownicza figura Floriana (>>) (nad: Pietrosul)

 

^
Kwilina pow: Włoszczowa gm: Radków  
 
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. w kapliczce w parku dworskim wyrzeźbiona w 1997 roku przez Zbigniewa Purchałę z pobliskiego Kossowa (nad: Pietrosul)

 

^
Kwilina-Sosna pow: Włoszczowa gm: Radków  
 

W przysiółku Sosna, należącym dziś do wsi Kwilina, stoi stara drewniana kapliczka (>>) z dwoma kolumienkami na froncie, dawnej kryta gontem a dziś płytkami eternitowymi, z drewnianą polichromowaną rzeźbą św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XVIII wieku. Obiekt ustawiony bezpośrednio na potoczku, który przepływa pod stopami Jana. Zapewne jest to fundacja Michałowskich, ówczesnych właścicieli tutejszego majątku. Ośrodek ich dóbr znajdował się w Słupii (zobacz niżej), gdzie również jest figura Jana N.


^

Powiat Jędrzejów (11 + 1)
(część leżąca w d. woj. krakowskim)

zobacz Nepomuki tej części powiatu Jędrzejów na mapie Google >>

zobacz część powiatu leżącą w granicach d. woj. sanomierskiego >> • Jędrzejów (gm. i pow. Jędrzejów, ): kamienny Jan N. przed kościołem parafialnym św. Trójcy, na prostopadłościennym cokole ze skromnym gzymsem. Z szyi Jana wystaje ułamany pręt - resztka aureoli

 • - Jędrzejów (gm. i pow. Jędrzejów) / Kielce (gm. i pow. Kielce): druga z figur Jana N., która ciągle jeszcze stoi w kieleckim parku nad stawem, jest rokokowa, wyrzeźbiona z pińczowskiego piaskowca przez kielczanina Jakuba Korneckiego i jest uznawana za arcydzieło sztuki XVIII wieku. Stała kiedyś na dziedzińcu klasztoru cystersów w Jędrzejowie (>>), a do Kielc sprowadził ją Tomasz Zieliński. Na cokole data odnawiania - rok 1914 (nad: K.L.). Bardzo ciekawy jest rzadko spotykany motyw kuli (astrolabium sferyczne?), na której Jan trzyma stopę. Podobne przedmioty znane są z obrazów nepomuckich z pogranicza Mazowsza (>>) i Podlasia (>>). Interpretacja tego symbolu jest ciągle otwarta

 • Łysaków (gm. i pow. Jędrzejów): jest tu Nepomuk, o którym trudno mi coś powiedzieć, ponieważ długo myliłem go z Janem z Łysakowa na Podkarpaciu >>

 • Klimontów (gm. Sędziszów, pow. Jędrzejów): nepomucka kapliczka drewniana z XIX wieku

 • Mstyczów (gm. Sędziszów, pow. Jędrzejów): nepomucka kapliczka drewniana z końca XIX wieku

 • Sędziszów (gm. Sędziszów, pow. Jędrzejów): nepomucka kapliczka murowana z XIX wieku

 • Raszków (gm. Słupia Jędrzejowska, pow. Jędrzejów): nepomucka kapliczka murowana, XIX/XX wiek

 • Wodzisław (gm. Wodzisław, pow. Jędrzejów): niedaleko mostka kapliczka murowana 1903, w niej figura Jana N. z XVIII wieku. Według "Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" (Tom XIII) powinna tu być "śród osady (...) figura św. Jana Nepomucena, wzniesiona przez Macieja Lancokorońskiego r. 1720". Nie można wykluczyć że jest rzeźba z kapliczki (zobacz powyżej), zabezpieczona w ten sposób przez niszczeniem (uwaga: poszukać w źródłach). Jeśli nie - mielibyśmy ślad po drugim, zaginionym Janie Wodzisławskim

 • Niegosławice (gm. Wodzisław, pow. Jędrzejów): figura przydrożna z 1736 roku

 • Piotrkowice (gm. Wodzisław, pow. Jędrzejów, ): figura z XVIII wieku (uwaga: czy jest tożsama z figurą figurującą w Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce jako "Piotrowice: figura przydrożna z pocz. XIX wieku"?)

 • Słupia (gm. Słupia, pow. Jędrzejów, ): w centrum miejscowości, przy stawie, stoi kamienna figura Jana N. z końca XVIII wieku na masywnym cokole. Polichromia, oczywiście późniejsza

^
Dąbrowica pow. Jędrzejów gm. Słupia  
 

Przy bocznej droga do Obiechowa, niedaleko rzeki Pilicy, znajduje się współczesna ceglana, kryta blachą kapliczka (być może zastąpiła starszą) ze statyczną polichromowaną figurą Jana N. z długą stułą


^

Powiat Pińczów - część należąca do d. woj. krakowskiego (6)

zobacz Nepomuki tej części powiatu Pińczów na mapie Google >>

zobacz część powiatu należącą do woj. sandomierskiego I RP (>>)
 • Działoszyce (gm. Działoszyce, pow. Pińczów, dziś woj. świętokrzyskie, ): figura przydrożna Jana N. z I połowy XIX wieku

 • Dziekanowice (gm. Działoszyce, pow. Pińczów): barokowy kamienny Jan N. w kontrapoście (nad: Bajarka)

 • Sancygniów (gm. Działoszyce, pow. Pińczów, ): kamienna figura przydrożna Jana N. z 1756 roku (uwaga: na zdjęciu figura wygląda na młodszą, XIX-wieczną, być może data dotyczy figury Floriana (>>) sprzed pałacu, ale wymagane jest śledztwo. Nie podjąłem go z powodu zakopania się samochodu)

 • Sancygniów (gm. Działoszyce, pow. Pińczów, ): w kościele parafialnym św. Piotra i Pawła obraz nepomucki z II połowy XVIII wieku

 • Sędowice (gm. Michałów, pow. Pińczów, ): kamienna barokowa figura Jana N. z 1736 roku przechylona w pięknym kontrapoście. Jeden z Pięknych Janów, w które obfituje ta okolica^
  Szczotkowice pow: Pińczów gm: Działoszyce  
 
 

Kamienna bielona niewielka figura przydrożna Jana N. na profilowanym postumencie

 

^

Kazimierza Wielka (część leżąca w d. woj. krakowskim, 5)

zobacz Nepomuki tej części powiatu Kazimierza Wielka na mapie Google >>

zobacz część powiatu należącą do woj. sandomierskiego >>


^
Skorczów pow. Kazimierza Wielka gm. Kazimierza Wielka DW 776
 

Przy drodze i mostku nad dopływem rzeczki Małoszówki stoi kamienna rzeźba Jana N. ustawiona na wysokim cokole. Całość otacza metalowy płotek. Jak niemal wszystkie figury w okolicy, także i ten Jan pomalowany został na biało. Obiekt jest nieco zniszczony czasem, a także nieco ukryty - stoi poniżej poziomu drogi, zasłonięty roślinnością (nad: H.Jakóbczak)


^
Donosy pow. Kazimierza Wielka gm. Kazimierza Wielka  
 

Przy bocznej drodze, prowadzącej niegdyś do dworu, a biegnącej groblą pomiędzy stawami, stoi kamienna, pobielona jak wszystkie w tej okolicy figura Jana Nepomucena. Rysy Jana są nieco zatarte przez czas (nad: H.Jakóbczak)


^
Skalbmierz pow. Kazimierza Wielka gm. Skalbmierz ul. Porucznika Brzozy II
 

W kościele św. Jana Chrzciciela przechowywany jest barokowy relikwiarz z relikwiami (>>) Jana N. Nie jest on ozdobiony jakimiś jednoznacznie nepomuceńskimi atrybutami, ale niewątpliwie należy go zaliczyć do obiektów nepomuckich (nad: H.Jakóbczak)

 

^
Topola pow. Kazimierza Wielka gm. Skalbmierz  
 

Kamienna figura Jana N. na cokole z inskrypcją fundacyjną "SOBESTIAN (!) I MAGDALENA NOKCZYŃSCY 1811" oraz informacją o odnowieniu (1981, Nowakowie). Jan nie ma nóg - zamiast tego wprawiono go w ciężki blok kamienia, Jest wykonany z innego kamienia niż zdobiony girlandą cokół, stąd pewna wątpliwość co do oryginalności zestawu cokół-figura. Rzeźba ma utrąconą prawą dłoń, w lewej trzyma krzyż (nad: Bajarka)


^
Kijany powiat: Kazimierza Wielka gm: Bejsce nr 21a
 

Po prawej stronie drogi, przy skręcie do Rachwałowic i w kępie drzew stoi kamienna pobielona figura Jana N. Biret, krzyż z palmą w ramionach, kontury nieco zatarte. Obiekt bardzo podobny do tego z Bejsc położonych za Nidą, a więc w sandomierskiem (zobacz >>). Po drugiej stronie drogi towarzyszy mu figura innego świętego

 

^

Powiat Krosno (7 + 1)
(część należąca dawniej do woj. krakowskiego I RP)

zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do województw ruskiego (>>) i sandomierskiego (>>)
zobacz Nepomuki tej części powiatu na mapie Google >>


^
Dukla pow. Krosno gm. Dukla Trakt Węgierski 18 (DK19)
 

Przy mostku, przed fasadą plebanii kościoła farnego św. Marii Magdaleny stoi okazała kamienna piaskowcowa barokowa figura Jana N. o sympatycznej twarzy, z biretem w ręku, krzyżem i palmą w drugim, ustawiona w kontrapoście i z nieco rozwianymi lokami. Stała dawniej w parku pałacowym, co czyni prawie pewnym fundację Mniszchów - jak wiadomo związanych z kultem nepomuckim w Polsce. Najprawdopodobniej jej autorem był rzeźbiarz wykonujący również figury z ołtarza w kościele farnym^
  Iwla pow. Krosno gm. Dukla  
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. w białej murowanej kapliczce. Ciekawa rzeźba, z czerwonym pomponem na birecie i intrygującym spojrzeniu (nad: J.D.)^
Żarnowiec pow. Krosno gm. Jedlicze  
 

W tej miejscowości leżącej nad Jasiołką, a więc tuż przy granicy dawnego woj. sandomierskiego, w sieni dworku - muzeum Marii Konopnickiej, jest drewniana polichromowana figura Jana N. prawie naturalnej wielkości. Duży biret, puste ręce dziś już bez krucyfiksu, stan dobry^
Zręcin pow. Krosno gm. Chorkówka ul. Kościelna / Łukasiewicza
 

W centrum wsi murowana kapliczka z czterospadowym daszkiem zwieńczonym krzyżem, z 1869 roku. Wewnątrz drewniana polichromowana ludowa figura Jana N. wykonana w tradycji barokowej, w aureoli i z palmą, być może nawet z XVIII wieku. Na wewnętrznych ścianach i sklepieniu kapliczki były ścienne malowidła ze scenami z życia Jana Nepomucena, jednak w trakcie gruntownego odnowienia (poświęcenie 15 sierpnia 2015 roku) malowidła zostały zamalowane (!). Nowe malowanie kapliczki jest zbyt jaskrawe (niebieskie półkolumny, gzymsy i tympanonik!). "Podanie głosi, że podczas powodzi przyniosły ją wody Jasiołki i tu pozostawiły. W miejscu, gdzie figurę znalazł mieszkaniec Zręcina, Ignacy Trybus cała gmina Zręcin własnym kosztem w 1869 roku wystawiła tą kapliczkę. Podczas II wojny światowej, 8 września 1944 roku Armia Czerwona wyparła ze Zręcina wojska niemieckie. Żołnierze rosyjscy tu stacjonujący w pobliżu kapliczki urządzili kuchnię polową. Celem rozpalenia ognia wyrwali drzwi z kapliczki, a z jej wnętrza dwie rzeźby przedstawiające aniołów, oraz odłamali wraz z palcem palmę trzymaną przez Jana. Później oddali kilka strzałów w stronę kapliczki, jeden z pocisków przestrzelił pelerynę św. Jana (...)" (nad: Tombspider, uzup: Pietrosul) (zobacz film poświęcony temu obiektowi >>)^
Faliszówka pow. Krosno gm. Chorkówka nr 160
 

Figura Jana N. w przydrożnej kapliczce o owalnym otworze i dwuspadowym daszku. Drewniana, malowana na czerń i biel, w birecie i srebrnej aureoli o pięciu gwiazdach, z nieoryginalnym krzyżem w ręku (nad: Pietrosul)^
  Kobylany pow. Krosno gm. Chorkówka
 

Figura Jana N. w niszy nad wejściem do murowanej kapliczki. Krępa, o cechach ludowych, bardzo kolorowa, z dużym prostym krzyżem w rękach (nad: Pietrosul)^
Żeglce pow. Krosno gm. Chorkówka ul. Żeglecka 83
 

Figura Jana N. w dolnej kondygnacji arkadowej kapliczki. Duża, polichromowana, o uduchowionym spojrzeniu skierowanym w górę, z dużym krucyfiksem w obu rękach (nad: Pietrosul)^
-/¿ Wola Niżna pow. Krosno gm. Jaśliska nr 47
 
 

W tej miejscowości na Jasiołką, czyli na granicy d. woj. ruskiego (>>), w ołtarzu bocznym w prezbiterium w tutejszym kościele filialnym (dawnej cerkwi greckokatolickiej) według Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce miała być figura Jana N. z I połowy XIX wieku, przeniesiona zapewne z kapliczki w Jaśliskach. Niestety wizja lokalna tego nie potwierdza - losy obiekty są nieznane (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Jasło (23 + 5)
(część należąca dawniej do woj. krakowskiego I RP)

zobacz Nepomuki tej części powiatu na mapie Google >>
Zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do województwa
sandomierskiego (>>)

W Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie (ruskie >>) jest aż pięć figur Jana N., z tego aż trzy pochodzą ze Sławęcina (gm. Skołyszyn, pow. Jasło). Wygląda na to, że kościół św. Katarzyny w tej miejscowości był żywym ośrodkiem kultu nepomuckiego. Wypada sprawdzić przy najbliższej okazji, czy zachowały się tam inne obiekty nepomuckie


^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło Rynek
 

Na rynku kamienna kolumna z figurą Jana N. z 1770 roku. Krępa barokowa figura o ładnie ciętych szatach, w birecie, z krzyżem. U stóp aniołek z palcem na ustach^
- Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. Konopnickiej 42
 

Przy ulicy i na błoniach Wisłoki stoi murowana bielona kapliczka domkowa z dwuspadkowym (dawnej siodłowym) dachem krytym dachówką. Pochodzi z roku 1843, lecz została odbudowana w roku 1900 po spaleniu. Ufundowała ją rodzina Lupów w miejscu największego zasięgu wód powodziowych pobliskiej Jasiołki. Wewnątrz do roku 1973 stała drewniana figura Jana N. z przełomu XVIII i XIX wieku, zabrana do Muzeum Regionalnego (zobacz niżej)

 

^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. St. Kadyiego 11
 

W Muzeum Regionalnym od roku 1973 przechowywana jest drewniana figura Jana N. z przełomu XVIII i XIX wieku zabrana z kapliczki przy ulicy Konopnickiej 42 (zobacz wyżej). Jest to drewniana rzeźba z utrąconą lewą dłonią i częścią nosa, pozbawiona krzyża. Polichromowana - czerwony spód peleryny

 

^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. St. Kadyiego 11
 

W tym samym Muzeum Regionalnym (zobacz wyżej) obejrzeć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z Załęża (gm. Osiek Jasielski, pow. Jasło), z wieku XIX. Uszkodzone dłonie, brak atrybutów, gładka szata, statyczna poza, lekko pochylona głowa^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. St. Kadyiego 11
 

W tym samym Muzeum Regionalnym (zobacz wyżej) obejrzeć można drewnianą figurę Jana N. z Krasnej (gm. Korczyna, pow. Krosno). Brak dłoni i stóp, resztki polichromii. XIX/XX wiek (nad: Pietrosul)

 


^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. St. Kadyiego 11
 

W tym samym Muzeum Regionalnym (zobacz wyżej) obejrzeć można drewnianą figurę Jana N. z XIX wieku. Ślady polichromii, palma, w dłoni trzon krzyża (nad: Pietrosul)

 

^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. St. Kadyiego 11
 

W tym samym Muzeum Regionalnym (zobacz wyżej) obejrzeć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z Błażkowej (gm. Brzyska, pow. Jasło). Profilowana podstawa, krzyż i palma. XIX wiek (nad: Pietrosul)

 

^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. St. Kadyiego 11
 

W tym samym Muzeum Regionalnym (zobacz wyżej) obejrzeć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z Jabłonicy (gm. Skołyszyn, pow. Jasło. Na podstawie napis: "St. / JAN 1866 / NEPOM.". Stuła i sznur związujący niebieską pelerynę. Brak dłoni  (nad: Pietrosul)

 

^
Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. Mickiewicza
 

Bezpośrednio przy moście na rzece Wisłoce, niedaleko ujścia Jasiołki, przy wałach, na wysokiej kolumnie stoi współczesna figura Jana N., z tablicą fundacyjną. Postawiona po wielkiej powodzi z 2010 roku, która znacznie spustoszyła miasto Jasło staraniem parafii MB Częstochowskiej i poświęcona w 2012 roku. Wykonana najprawdopodobniej z żywicy, pomalowana na kolor brązu (nad: T.B.)^
- Jasło pow. Jasło gm. Jasło ul. Konopnickiej 42
 
 

Według inwentarza z 1792 r. w kościele farnym Wniebowzięcia NMP, po lewej stronie nawy, znajdowały się trzy ołtarze: MB, NMP i św. Jana Nepomucena (fot: Pietrosul)

 

^
Wolica pow. Jasło gm. Jasło  
 

Na końcu Wolicy-Walowic stoi kapliczka ufundowana przez właścicieli tutejszego majątku Przyłęckich i zwrócona w kierunku ich dworu. Murowana, dziś niestety obłożona sidingiem i kafelkami, z dwuspadowym dachem krytym blachą. Wewnątrz, między słupami, drewniana polichromowana figura Jana N. W 1945 roku we dworze stacjonowała Armia Czerwona i zdarzało się, że żołnierz wypasający konie koło kapliczki, chcąc schronić się przed deszczem, wystawiał Jana na zewnątrz, a sam chronił się w środku. Podczas tych operacji oderwano rękę i zagubiono krzyż figury. Dorobiony krzyż zginął ponownie później. W 1995 roku Jan Suski i Marek Kmiecik zainicjowali remont obiektu, co nie wyszło mu na dobre. Rzeźbę restaurowała Wiesława Pankiewicz. Przy kapliczce każdego 24 czerwca odbywały się obrzędy świętojańskie^
Krempna pow. Jasło gm. Krempna  
 
 

W  dawnej cerkwi wizerunek Jana N. znaleźć można na chorągwi procesyjnej (nad: Pietrosul)

 

^
- Grab pow. Jasło gm. Krempna  
 

W książce "Boży ludzie" autorstwa Moniki Bułaj dawno temu znalazłem fotografię przedstawiającą kamienna bezgłową figurę Jana N. na cokole o skromnym gzymsie. W tle - cmentarz, być może prawosławny - i wysokie świerki. Długo sądziłem, że chodzi o miejscowość Owczary (gm. Sękowa, pow. Gorlice), jednak Pietrosul wskazał inną lokalizację - właśnie wieś Grab, na cmentarzu łemkowskim położonym za kościołem filialnym Matki Bożej Śnieżnej (postawionym na miejscu cerkwi Kosmy i Damiana). Niestety to uściślenie przyszło razem z informacją, że Jana co najmniej od początku XXI wieku nie ma już w tym miejscu - a więc najpierw utracił on głowę, a potem zniknął zupełnie. Figura pochodziła zapewne z II połowy XIX wieku (1861?, 1890?) (uwaga: należy podjąć próbę ustalenia dalszych losów figury)^
Skołyszyn pow. Jasło gm. Skołyszyn  
 

Figura św. Jana Nepomucena z 1787 roku. Barokowa, kamienna, polichromowana, zaopatrzona w ośmiogwiaździstą (!) aureolę i jedno uszkodzone putto u stóp. Drugie być może flankowało kiedyś drugą stronę figury. Jan stoi na chmurce. Obiekt odnowiony staraniem Czytelni Ludowej w związku z 500 rocznicą bitwy grunwaldzkiej^
Bączal Dolny pow. Jasło gm. Skołyszyn  
 

Kapliczka wnękowa, murowana z cegły, pochodząca z około 1860 roku, zdobiona prostymi pilasterkami, z dwuspadowym daszkiem. Dawniej błękitna, dzisiaj biała. Wewnątrz polichromowana figura Jana N. w aureoli, z małym nieoryginalnym krzyżykiem w ręku^
Święcany pow. Jasło gm. Skołyszyn  
 

Na skraju parkingu przy kościele śśw. Anny i św. Jana Nepomucena (zobacz niżej) ustawiono białą szablonową figurę Jana N., zapewne pochodząca z warsztatu Shafferów z Piekar Śląskich (zobacz >>). Jest również Florian (nad: B.K.)^
Święcany pow: Jasło gm: Skołyszyn  
 

W kościele pod wezwaniem św. Anny jest kaplica Jana N. z roku 1683. Według długoletniego proboszcza, ks. prałata Jana Kulpy (w Święcanach od 1961 roku) za podnoszonym obrazem Serca Jezusowego w ulokowana jest rzeźba św. Jana Nepomucena. Od kilkudziesięciu lat nie była pokazywana. Próba odsłonięcia rzeźby 21 sierpnia 2016 r. nie powiodła się z tzw. przyczyn technicznych. Nie wiadomo też, jaki obraz był na miejscu dzisiejszego portretu św. Maksymiliana Kolbe (uwaga: kontynuować badania) (nad: Pietrosul)

 

^
Przysieki pow. Jasło gm. Skołyszyn DK 28, nr 11
 

Murowana otwarta kapliczka z I połowy XIX wieku, nieco podobna do tej z Bączala Dolnego (zobacz wyżej), w niej polichromowana figura Jana N. Po remoncie drogi kapliczka "zapadła się" i nad chodnik wystaje tylko jej połowa^
Nowy Żmigród pow. Jasło gm. Nowy Żmigród ul. Dukielska (DW 993) / Wałowa
 

Przy drodze do Dukli i remizie figurka Jana N. w białej murowanej kapliczce pod lipą (nad: Pietrosul)^
  -/¿ Makowiska pow: Jasło gm: Nowy Żmigród  
 
 

Wg zapomnianego źródła ma tu być murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z 1890 roku. Wizja lokalna ani inne źródła tego nie potwierdzają. Czy chodzi o inną miejscowość o tej lub zbliżonej nazwie (uwaga: wyjaśnić) (uzup: Pietrosul)

 

^
Osiek Jasielski pow. Jasło gm. Osiek Jasielski  
 

W centrum wsi, na prywatnej posesji, stoi murowana kapliczka z drewnianą, pomalowaną na słodkie ludową kolory figurą Jana N. w półokrągłej wnęce. Urocze naśladownictwo kontrapostu oddanego poprzez skłon głowy figury. Brak krucyfiksu, zapewne ukradzionego w nieustalonym czasie (nad: W.P., J.P) (uwaga: przez pewien czas obiekt ten zdublowany był wpisem lokalizacji Dębowiec (gm. Dębowiec, pow. Jasło)^
Mrukowa pow. Jasło gm. Osiek Jasielski  
 

Koło szkoły (zapewne dawnego dworu), w  murowanej kapliczce o dwóch masywnych kolumnach flankujących wejście i dosyć niezgrabnym szczytem ze sterczynami, jest drewniana polichromowana figura Jana N. z palcem na ustach, z palmą i ze stułą na szyi. Dawnej ocieniały ja dwa drzewa, ale zostały po nich tylko karpy w charakterze kwietników^
Dąbrówka pow. Jasło gm. Brzyska nr 20
 

W tej miejscowości leżącej koło Kołaczyc, przy skrzyżowaniu dróg do Brzysk i Bączala Dolnego i koło remizy znajduje się zadbana murowana kapliczka domkowa z półokrągłym otworem oddzielonym płotkiem, wzniesiona w 1983 roku, kilka metrów od swej starszej poprzedniczki, która stała bliżej drogi. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N. o niebieskich oczach, ze stułą na szyi i krzyżem w obu rękach, w stylu ludowym, 107 cm. Rzeźbił Jan Janowiec^
  Błażkowa pow. Jasło gm. Brzyska  
 

W murowanej kapliczce z parą kolumienek flankujących wejście rezyduje figura Jana N. Drewniana, polichromowana, z krzyżem na prawym ramieniu i brązowym obramieniem szat (nad: Pietrosul)^
  Błażkowa pow. Jasło gm. Brzyska  
 

W XIX-wiecznej kapliczce o ostrołukowym wejściu znajduje się drewniana polichromowana figurka Jana N. Biret, w rękach wetknięty prosty krzyżyk (nad: Pietrosul)^
Lipnica Dolna pow. Jasło gm. Brzyska nr 114
 

W kapliczce znajduje się figura Jana N. Napis fundacyjny głosi "FUNDATOR / ANNA I PAWEŁ / WNĘK / ROK 1906" (nad: Pietrosul)^
Ujazd pow. Jasło gm. Brzyska nr 106
 

W murowanej kapliczce, remontowanej we wrześniu 2012, znajduje się figura Jana N. (nad: Pietrosul)^
- Dębowiec pow. Jasło gm. Dębowiec  
 
 

W kościele nieistniejące już malowidło z Janem N. w niszy z północnej strony nawy, autorstwa Jana Bogdańskiego. Zamalowane w 1923 roku (nad: Pietrosul)

 

^

Powiat Myślenice

(54 + 4)

zobacz na mapie Google >>
 • Myślenice (gm. i pow. Myślenice, ): kamienna XIX-wieczna figura Jana N., przy moście (>>) na rzece Bysince (dziś już uregulowanej), u zbiegu ulic T. Kościuszki i J. Słowackiego. Rzeźba pochodzi z roku 1894 (choć jedno ze źródeł podaje 1896). Pod figurą latarnia umarłych, herb miasta i następujący napis:

  Obywatele z dobrowolnych składek 1894

  Jest to to dzieło warsztatu kamieniarskiego Gubałów z Borzęty (Jakub, Piotr, Józef, a w drugi pokoleniu bracia Piotr i Jan, urodzeni w 1856 roku). W roku 2007 przeprowadzono renowację figury, a w 2012 Jan został obudowany nowym rondem, co dało niekorzystny efekt; ucierpiała też otaczająca niegdyś Jana zieleń. Nie podzielam więc zdania starosty, który stwierdził, że dobrą pogodę w trakcie inwestycji "chyba nam wymodlił sam św. Jan Nepomucen od wieków czuwający nad tym miejscem". Jest tu też urodzaj Florianów (>>)

 • Myślenice (gm. i pow. Myślenice, ): w kościele Narodzenia NMP jest barokowy ołtarz z otaczanym kultem obrazem Matki Bożej Myślenickiej, na zasuwie (?) którego umieszczono duży obraz przedstawiający Jana N. (uwaga: należy się upewnić, czy lokalizacja nie była tymczasowa)

 • Myślenice (gm. i pow. Myślenice, ): na Dolnym Przedmieściu, przy ulicy Kazimierza Wielkiego, obok domu oznaczonego numerem 176 znajduje się murowana kaplica pod wezwaniem Trzeciego Upadku Chrystusa, zbudowana około roku 1785. W rzeczonej kaplicy, pośród kilku innych rzeźb i obrazów, znajduje się też stojąca na przyściennej półce drewniana polichromowana figura Jana Nepomucena z krzyżem i palemką w dłoniach (nad: H.Jakóbczak)

 • Borzęta (gm. i pow. Myślenice): płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. w polichromowanej na błękitno płytkiej wnęce cokołu figury. Podpis: S. IAN

 • Jasienica (gm. i pow. Myślenice): kolejny płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. odnaleziony przez Agnieszkę Fulińską we wnęce cokołu bardzo okazałej i zdobnej figury MB

 • Zawada (gm. i pow. Myślenice, ): figura Jana N. z roku 1815. Na wniosek opiekuna, Jana Kity, obiekt ma być wyremontowany w roku 2013 kosztem 11 tysięcy zł pochodzących z budżetu województwa

 • Droginia (gm. i pow. Myślenice, ): barokowa figura św. Jana Nepomucena z I połowy XVIII wieku, wykonana z piaskowca, ustawiona wtórnie w roku 1997 przed nowym kościołem

 • Zasań (gm. i pow. Myślenice): tuż poniżej Przełęczy Zasańskiej, z potężnym masywem Kamiennika w tle, stoi kapliczka słupowa, którą zwieńcza krzyż. W połowie wysokości postumentu, od frontu, w niszy znajduje się godna uwagi piaskowcowa figurka Jana N. (nad: G.K.)

 • Trzemeśnia (gm. i pow. Myślenice, ): przy bocznej drodze wiodącej wzdłuż wsi i rzeczki Trzemeśnianki stoi kamienna figura Jana N.

 • pomalowana na rozkoszne kolory (różowa sutanna!), zadbana i ładnie  przyozdobiona sztucznymi kwiatami. Jan ma aureolę, biret i krucyfiks, a na pięcioczłonowym wolutowym cokole ozdobionym muszlą napis fundacyjny wskazuje na rok 1846 jako datę powstania (nad: H. Jakóbczak)

  KAZIMIERz
  KATARZYNa
  MAXELON
  Fondatorowie
  Proszą O troie
  Pozdrowienia
  za wszystKie
  dusze Zmarłe

  R.P. 1846


   
 • Poręba (gm. i pow. Myślenice): jest tu, nad potokiem Porębianka, czteroczłonowa kamienna kapliczka osłonięta blaszanym daszkiem, świeżo wyremontowana. W bocznej wnęce trzeciej kondygnacji umieszczono płaskorzeźbę Jana N. z podpisem: Ś Jan Nepomucen

 • Krzyszkowice (gm. i pow. Myślenice, ): niewielka kamienna rzeźba, chroniona ozdobnym daszkiem opartym na słupkach, na masywnym cokole, ustawiona przed bramą dworskiego parku. Miejsce dobrane zostało zapewne nieprzypadkowo, gdyż tuż obok przepływa rzeczka Głogoczówka, jest też staw i mostek. Obiekt remontowany w 2011 roku przez konserwatorów A.Wieciech-Szymoniak oraz W.Podczerwińskiego, na wniosek radnego S.S.Cichonia. Zadanie zrealizowane zostało przez UMiG Myślenice w oparciu o środki unijne (koszt 23248 zł). Na podstawie archiwalnych fotografii zrekonstruowane zostało zwieńczenie sygnaturki z zamykającym je stalowym krzyżem, zmieniona też została lokalizacja kapliczki, zapewne znad stawu położonego nieco na północ na bardziej eksponowane miejsce w centrum wsi (nad: H.Jakóbczak)
^
Głogoczów pow. Myślenice gm. Myślenice nr 51
 
 

W dzielnicy Piesaki, nad Głogoczówką i przy drodze, stoi ciemnożółta murowana kapliczka domkowa z II połowy XIX wieku, o dwuspadowym dachu zwieńczonym sygnaturką, fundowana przez rodzinę Pobożniaków ocaloną przed zarazą cholery w roku 1855. Wersja alternatywna - na pamiątkę rodziny, która zginęła na skutek osunięcia się ich domu do rzeki podczas powodzi. Wewnątrz była kiedyś drewniana figura Jana N. złej jakości, skoro została usunięta z tego powodu przez proboszcza jeszcze w wieku XIX. Jej dalsze losy są nieznane. Długo rezydował tam obraz NMP z kościoła, który był kradziony i odzyskiwany. Kapliczka cierpiała podczas wylewów rzeki, ale po ostatnim remoncie w latach 90. XX wieku wprowadzono do niej szablonową figurę Jana N. o długiej befce, wykonaną w pracowni Andrzeja Burkota z Górek Wielkich (gm. Brenna, pow. Cieszyn, X.Cieszyńskie >>) (nad: H.Jakóbczak)

 

^
- Głogoczów pow. Myślenice gm. Myślenice nr 51
 
 

Dla porządku notuję tu również zaginioną dawno temu drewnianą figurę Jana N. usuniętą z powodu złej jakości przez proboszcza jeszcze w wieku XIX z istniejącej do dzisiaj kapliczki nad Głogoczówką (zobacz wyżej) (nad: H.Jakóbczak)

 

^
  Głogoczów pow. Myślenice gm. Myślenice  
 
 

Relief z Janem N. w płytkiej niszy na cokole pomnika MB. Napis brzmi: "FUNDATOROWIE TEJ / FIGURY JAN I TERESA / ŁĘŻNIAKOWIE / R. 1910" (nad: Pietrosul)

  • Tokarnia (gm. Tokarnia, pow. Myślenice): znana w literaturze kamienna figura Jana N. z 1805 roku, świeżo odnowiona, opatrzona daszkiem (>>)

 • Tokarnia (gm. Tokarnia, pow. Myślenice): przy drodze do Łętowni stoi piękna, murowana, kryta gontem kapliczka z sygnaturką, mieszcząca figurę św. Jana, wybudowana w 1828 roku

 • Krzczonów (gm. Tokarnia, pow. Myślenice): krzyż z płaskorzeźbą JN stoi przy głównej drodze przez wieś. Jan jest bardzo sympatyczny, kolorowo pomalowany i ma rudą brodę (nad: H. Jakóbczak)

 • Sułkowice (gm. Sułkowice, pow. Myślenice, ): kamienne figury JN (1790 rok) i Floriana (>>) (1828 rok) na murze kościelnym flankują bramę. Jan jest statyczny i monumentalny, w birecie i z krucyfiksem, w lekkim kontrapoście. Zdjęcia, które robiłem temu obiektowi podczas wycieczki 4.05.2002 poszukiwałem dłuższy czas. Znalazłem je pięć lat później... na sąsiedniej stronie tego serwisu dotyczącej Janów Podhalańskich (>>)! Cóż, skleroza nie boli. Na cokole napis, który w tłumaczeniu brzmi: Bogu Najlepszemu, Najwyższemu / Pamięci Św. Jana Nepomucena / Opiekunowi dobrej opinii / Wystawił ze względu na ślub, z czcią / Na wieczną pamiątkę / Dziekan Myślenic / Parafii Sułkowice / 14 sierpnia 1790:

D.O.M.
Honori S: Ioanni Nepom.
Patrono Bonae Famae
Posuit ex voto
In perennem Veneratione
Decanus Myslenice
Parochus Sulkovicensis
14 Augusti 1790

 • Sułkowice (gm. Sułkowice, pow. Myślenice): drugi tutejszy Jan N. stoi przy głównej drodze, chroniony jest daszkiem (>>). Datowany na 1831 rok, fundacja: Jakub Radoń, "restauracja" na rok 1906 (nad: Bajarka)

 • Krzywaczka (gm. Sułkowice, pow. Myślenice, ): koło drogi nr 52 kamienna polichromowana płaskorzeźba Jana N. we wnęce cokołu żółtej figury Chrystusa. Obiekt pochodzi z roku 1936 (wg innego źródła z wieku XIX), a fundatorem był niejaki Buraczek. Barwy są zmienne w czasie, ale zwykle pozostają w tonacji żółtobrązowej (nad: Bajarka)

 • Krzywaczka (gm. Sułkowice, pow. Myślenice, ): w pobliżu kościoła, przy mostku. Kamienna figura stoi na wysokim cokole, niestety mimo osłaniającego ją daszku jest mocno zniszczona. Na cokole inskrypcja: "Kanty / i Katarzyna / Szafrańcowie / Fundatorowie / proszą o po / zdrowienie / Anielskie / za dusze / zmarłe", poniżej inskrypcji, w osobnym obramieniu, napis "R. P. 1843", w górnej części cokołu widoczna data 1934 (nad: H.Jakóbczak)

 • - Krzywaczka-Brzezina (gm. Sułkowice, pow. Myślenice, ): w tym zachodnim przysiółku Krzywaczki, przy dawnym gościńcu cesarskim z Wiednia do Lwowa, w miejscu gdzie przecina on strumyk Leśnica, stała niegdyś figura Jana N. Do dziś starsi mieszkańcy miejsce to nazywają „Przy Świętym Janie”. Obiekt ten widoczny jest na mapach z końca XIX wieku i z roku 1911 (nad: H.Jakóbczak)

 

 • Dobczyce (gm. Dobczyce, pow. Myślenice): ludowa figura św. Jana Nepomucena we wnęce murowanej kapliczki

 • Dobczyce (gm. Dobczyce, pow. Myślenice): w kaplicy zamkowej zobaczyć można drewnianą rzeźbę JN w ciemnym kolorze, zapewne na skutek wydobycia go z wody. Obok umieszczono wykopaną w okolicy głowę pogańskiego posągu Swarożyca(?) (nad: M.K.)

 • Dobczyce (gm. Dobczyce, pow. Myślenice): inna figura z 1768 roku niegdyś wskazywała prawą stronę rzeki Raby przy wjeździe na most. W 1907 roku przeniesiono je na szczyt schodów ze wzgórza zamkowego i od tamtej pory "wprowadza" na dziedziniec

 • Dobczyce (gm. Dobczyce, pow. Myślenice): figura św. Jana Nepomucena stoi obok "starego młyna. Rzeźba utrzymana w stylu barokowym, wykonana została z  piaskowca w 1782 roku; odnowiona w 1993 roku. Na cokole, pod oryginalną datą ufundowania, tablica informująca:

  W grudniu 1942 r.
  hitlerowscy
  żandarmi: Pulowski
  i Szymański - Drachenberg.
  we furji
  germańskiej
  świętokradzką
  ręką zbeszcześcili
  i uszkodzili
  tę figurę.
  Zrekonstruowano
  ją w kwietniu 1946
  r.


 • Dziekanowice (gm. Dobczyce, pow. Myślenice): płaskorzeźbiona polichromowana figurka Jana N. we wnęce cokołu kapliczki. U stóp napis "Ś.JAN"

 • Dziekanowice (gm. Dobczyce, pow. Myślenice): polichromowana figurka Jana N. we wnęce cokołu kapliczki

 • Dziekanowice (gm. Dobczyce, pow. Myślenice, ): na terenie przykościelnego cmentarza starego kościoła stoi kamienna figura Jana N. ustawiona cokole. Pełni ona funkcję kamienia nagrobnego, na co wskazuje inskrypcja "Jan Przychocki / 1716-1790" (nad: J.K.)

 • Brzączowice (gm. Dobczyce, pow. Myślenice, ): kamienna kapliczka Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej znajduje się przy drodze, naprzeciw południowej elewacji kościoła parafialnego. Na lewej ścianie cokołu widoczna płaskorzeźbiona postać świętego Jana Nepomucena. W prawej ręce święty trzyma niewielki krzyż, palec lewej ręki kładzie na ustach w geście nakazującym milczenie. W dolnej części postumentu inskrypcja: "FONDATOROWIE / Józef Wiktorya Jan / MANIECCY / 1906". Według informacji na stronie gminy kapliczka ta została przeniesiona z terenu zalanego obecnie wodami Jeziora Dobczyckiego (nad: H.Jakóbczak)

 • Brzączowice (gm. Dobczyce, pow. Myślenice, ): na Jałowcowej Górze, w przysiółku odciętym od pozostałej części Brzączowic zatoką Jeziora Dobczyckiego, stoi kapliczka Floriana (>>) z wnęką, w której umieszczono kamienną figurę Jana N. Na cokole, poniżej wnęki z postacią Jana i płaskorzeźby przedstawiającej Upadek Chrystusa pod Krzyżem, umieszczone zostały dwie inskrypcje: "Oculi Domini / super juslos & / aures ejus in / preces / eorum." (w tłumaczeniu "Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie." - jest to fragment Ps 34, 16, właściwie w tekście łacińskim powinno być chyba "justos") a niżej: "Fundatorowie / Jan Salawa / Jan Sarafin / Mateusz Sarafin / R. P. 1863". Obiekt remontowany w latach 2004-07. Aureola Jana jest urwana i luźno zawieszona na ramieniu (uzup: H.Jakóbczak)

 • Nowa Wieś (gm. Dobczyce, pow. Myślenice, ): przy mostku na rzeczce Młynówce, w pobliżu boiska klubu sportowego "Orzeł" stoi kapliczka nepomucka. Ma formę wysokiego postumentu zwieńczonego krzyżem. Na przedniej ścianie widoczne są dwie nisze zamknięte konchami. W górnej ustawiona została figura Matki Bożej, dolną wypełnia płaskorzeźbiony i polichromowany wizerunek świętego Jana Nepomucena z krzyżem w dłoniach, opatrzony podpisem: "ŚW. JAN". Poniżej tabliczka z inskrypcją fundacyjną: "JAN I WIKTORYA KANIA / Z BIENKOWIC / PROSZĄ BOGA O UKOŃCZENIE WOJNY / BŁOGOSŁAWIENSTWO BOŻE DLA NICH / I CAŁEJ RODZINY / 1917." Ciekawostką jest to, że wszystkie znaki L i Ł w napisie są odwrócone (nad: H.Jakóbczak)

 • Raciechowice (gm. Raciechowice, pow. Myślenice): ocalała resztka (biust) kamiennej barokowej figury Jana N. stojącej na ołtarzu polowym przy drewnianym kościele św. Jakuba Apostoła (nad: C. Anioł)

 • Poznachowice Górne (gm. Raciechowice, pow. Myślenice): jest tu murowana bielona kapliczka podwójnie nepomucka - w środku są aż dwie figury Jana N.! Pierwsza to duża drewniana rzeźba, polichromowana, o cechach barokowych (nad: C. Anioł)

 • Poznachowice Górne (gm. Raciechowice, pow. Myślenice): jest tu murowana bielona kapliczka podwójnie nepomucka - w środku są aż dwie figury Jana N.! Druga to duża drewniana rzeźba, polichromowana, o cechach barokowych, trzymająca krzyż i wpatrzona w przestrzeń (nad: C. Anioł)

 • Gruszów (gm. Raciechowice, pow. Myślenice, ): poniżej drewnianego XVI-wiecznego kościoła, przy mostku nad małym ciekiem wodnym, stoi ogrodzona kapliczka słupowa zwieńczona oszkloną figurą NMP Niepokalanie Poczętej. Po lewej stronie w połowie postumentu, w delikatnie zaakcentowanej niszy znajduje się malowana płaskorzeźba Jana N. (nad: G.K.)

 • Żerosławice (gm. Raciechowice, pow. Myślenice): po południowo-zachodniej stronie drogi przez wieś znajduje się dworskie założenie parkowe ze stawem i drewnianą kapliczką Jana Nepomucena, przełom XIX i XX wieku (wpis do rejestru zabytków nr A-489 z 29.06.1984)


 • Glichów (gm. Wiśniowa, pow. Myślenice, ): pomiędzy kościołem a "Mostem Glichowskim", na prywatnej posesji znajduje się kapliczka słupowa, którą zwieńcza postać Jezusa. Poniżej we frontowej wnęce stoi piaskowcowa, częściowo malowana figurka Jana N. Jan dzierży w ręku zarówno krzyż jak i palmę. Na głowie spoczywa czarny biret, natomiast jego włosy oraz zarost są pomalowane nie na czarno. Odkrywca obiektu, Brat Wirtualny G.K. określił to (jak na daltonistę przystało) jako ciemny blond (nad: G.K.)

 • Wierzbanowa (gm. Wiśniowa, pow. Myślenice, ): na granicy wsi, na Przełęczy Wierzbanowskiej tuż obok przystanku autobusowego, za ogrodzeniem stoi kapliczka słupowa, którą zwieńcza figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Po lewej stronie, we wnęce w połowie wysokości postumentu, znajduje się polichromowana płaskorzeźba Jana N. Jan jest przedstawiony bez brody, lecz może to być efektem jej zamalowania ta samą farbą co resztę twarzy

 • Wierzbanowa (gm. Wiśniowa, pow. Myślenice, ): tuż za wsią kamienny wesoło pomalowany Jan N. z 1847 roku. Inskrypcja fundacyjna głosi:

  Maciej i
  Regina Fod
  dator Ro
  Kos Proszi
  O Anielskie
  Pozdrowie
  nie Zaduse
  Zmarłych

 

^
Wiśniowa pow. Myślenice gm. Wiśniowa  
 

W środkowej części cmentarza parafialnego (zobacz niżej), na prawej ścianie cokołu jednego z nagrobków z przełomu XIX i XX wieku znajduje się płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. z palmą i krzyżem w rękach. Podpis głosi "ś. JAN". Niestety nie da się już odczytać inskrypcji umieszczonej na ścianie frontowej pomnika, trudno zatem powiedzieć, kiedy dokładnie został wykonany. Ciekawostką natomiast jest widoczny na samym dole napis "OFIARODAWCY z AMERYKI" odnoszący się do fundatorów nagrobka bądź też sponsorów którejś jego późniejszej renowacji (nad: nad: H.G., H.Jakóbczak)


^
Wiśniowa pow. Myślenice gm. Wiśniowa  
 

W środkowej części cmentarza parafialnego (zobacz wyżej) znaleźć można niewielką płaskorzeźbę we wnęce jednego z nagrobków, tym razem na frontowej ścianie pomnika nagrobnego. Postać wprawdzie bez palmy i krzyż jakby nieco mniejszy, ale charakterystyczny strój i podpis "S JAN" wydają się nie pozostawiać wątpliwości co do jej tożsamości. Poniżej płaskorzeźby napis "D O M / W TMY GROBIE SPOCZY- / WAJĄ ZWŁOKI JANA / DOMINIKA ZMARŁ 26 / LISTOPADA 1878 ŻYŁ / PUPIĘTA ROKU" (nad: H.G., H.Jakóbczak)


^
Wiśniowa pow. Myślenice gm. Wiśniowa  
 

Na cmentarzu parafialnym (zobacz wyżej) znaleźć można płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. umieszczony w podwójnej wnęce cokołu nagrobka razem ze świętym Marcinem, patronem tutejszego kościoła. Obie postacie podpisane (nad: H.G., H.Jakóbczak)

 

^
¿ Wiśniowa pow. Myślenice gm. Wiśniowa  
 

Na cmentarzu parafialnym (zobacz wyżej) znaleźć można płaskorzeźbiony wizerunek postaci podobnej do Jana N. umieszczony we wnęce nagrobka. Nie ma niestety wystarczających przesłanek, żeby stwierdzić bez wątpliwości, że jest to Jan Nepomucen, choć postać ma biret na głowie i krzyż w rękach (nad: H.G., H.Jakóbczak)

 

^
Kobielnik-Ciepciówka pow. Myślenice gm. Wiśniowa nr 625
 

W tym przysiółku (dziś części Kobielnika), niedaleko skrzyżowania drogi 964 z lokalną do właściwego Kobielnika, tuż za mostem na potoku Krzyworzeka, po południowej stronie, przed pierwszym domem, stoi przy drodze, pod drzewem, biała murowana kapliczka, a w niej duża drewniana niefachowo polichromowana figura Jana N. o cechach ludowych. Dłonie ma doczepione wtórnie (bądź po prostu naprawione po latach uszkodzenia), jednak krzyża w nich brak. Wielkie wymalowane oczy, biret, dziwaczne zapięcie peleryny (nad: K.P.)
 • Lubień (gm. Lubień, pow. Myślenice, ): nieco na uboczu wsi stoi kamienna figura Jana Nepomucena z roku 1776, jak głosi rozbudowana inskrypcja na prostokątnym cokole. Jest ona nieco zaniedbana i malowniczo zarośnięta mchem, zarazem jest to najstarszy zabytek wsi. Górną część cokołu zdobią woluty i główka putta. Trwają poszukiwania finansów na remont obiektu (nad: A.R.)

 • Krzeczów (gm. Lubień, pow. Myślenice, ): w tej miejscowości (choć GPS włącza to miejsce do części Lubienia - Kuśmidrowej), na skarpie drogi po jej północnej stronie, dojrzycie sporego kamiennego Nepomucena stojącego pod metalowym daszkiem (>>), tuż przy Zakopiance. Kiedyś stał on po drugiej stronie szosy, przy strumieniu i odjeździe bocznej drogi. Robiłem mu wtedy fotkę ryzykując, że ktoś mi wjedzie w zderzak, niestety gdzieś się zapodziała, sesję powtórzyłem w lutym 2011. Jan jest w stylu barokowo-ludowym, nieco zniszczony (zwłaszcza stopy, które są dosłownie wymyte do szerokości szyi figury), o wydłużonej twarzy, z krzyżem w rękach. Napis na cokole nieczytelny. Szczęśliwie nie zaszkodziły mu roboty drogowe prowadzone przy DK7, choć szkoda odsunięcia obiektu od strumyka, który był przyczyną jego postawienia


 • Siepraw-Wieś Pierwsza (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): w tej części Sieprawia usytuowana jest kamienna figura Jana N. na wysokim dwuczłonowym cokole, w którego płycinie płaskorzeźba św. Katarzyny. Są to patroni fundatorów, czego dowodzi napis:  "Fandator / JAN CYRAN / Katarzyna / Żona / 1889" (nad: J.K., uzup: H.Jakóbczak)

 • Siepraw-Wieś Pierwsza (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): w tej części Sieprawia płaskorzeźbiony wizerunek Jana Nepomucena znajduje się na bocznej ścianie cokołu kapliczki należącej do świętego Floriana i Matki Boskiej. Umieszczona na ścianie przedniej inskrypcja datuje kapliczkę, a tym samym zapewne i Jana, na rok 1871, a jej pełny tekst brzmi: "Jan i Kata / rzyna Sudro / wie Fondato / rowie Roku P / 1871" (nad: H.Jakóbczak)

 • Łyczanka (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): kamienna kapliczka z figurą świętego Floriana stoi przy skrzyżowaniu dróg na granicy Łyczanki i Świątnik Górnych, obok domu nr 21. Na przedniej ścianie cokołu widnieje płaskorzeźbiona postać świętego Jana Nepomucena ujęta ozdobną bordiurą, opatrzona podpisem "Ś. JAN". Jeszcze niżej widoczne jest przedstawienie Upadku Chrystusa pod Krzyżem i inskrypcja: "FONDATOR / JAN KYRC I MARY / JANNA ŻONA PROSZĄ / O WESTCHNIENIE / DO BOGA". Kapliczka ta datowana jest we wszystkich napotkanych źródłach na rok 1882 (nad: H.Jakóbczak)

 • Zakliczyn (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): w głównym ołtarzu drewnianego kościoła Wszystkich Świętych znajduje się osiemnastowieczny obraz przedstawiający Trójcę Świętą w otoczeniu świętych. W centrum kompozycji, poniżej postaci Michała Archanioła, widać wychylającą się zza pleców świętych biskupów Stanisława i Ambrożego główkę, należącą najprawdopodobniej do świętego Jana Nepomucena, choć z racji umieszczenia na dalszym planie brak typowych dla tego świętego atrybutów (nad: H.Jakóbczak)

 • Zakliczyn (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): w zwieńczeniu prawego rokokowego ołtarza bocznego drewnianego kościoła Wszystkich Świętych (zobacz wyżej) znajduje się obraz z Janem N. pochodzący z wieku XVIII (nad: H.Jakóbczak)

 • - Zakliczyn (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): na przykościelnym (zobacz wyżej) cmentarzu znajdowała się niegdyś figura Jana N., jak donosi strona internetowa parafii (nad: H.Jakóbczak)

 • Czechówka (gm. Siepraw, pow. Myślenice, ): przy skrzyżowaniu drogi z Wieliczki do Dobczyc z lokalną drogą prowadzącą w stronę Sieprawia i Zakliczyna, pod starą lipą, stoi kapliczka z figurą Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Na prawej ścianie cokołu widoczna płaskorzeźbiona postać świętego Jana Nepomucena opatrzona podpisem: "S. JAN". Z przodu, poniżej płaskorzeźby wyobrażającej Upadek Chrystusa pod Krzyżem, inskrypcja fundacyjna: "PIOTR I REGINA / CZYGANOWIE / FONDATOROWIE / TEI FIGURY / PROSĄ OTROIE / POZDROWIENIA / ANIELSKIEGO ZA / DUSE ZMARŁYCH / 1871" (nad: H.Jakóbczak)^
Tenczyn pow. Myślenice gm. Lubień nr 422
 

Kapliczka znajduje się przed prywatną posesją, podpis głosi, że pochodzi z 1897 roku. Na cokole, w płytkiej wnęce umieszczono płaskorzeźbiony wizerunek Jana N. z krzyżem i podpisano: "Ś. JAN" (nad: Alirioduo)


^
Tenczyn pow. Myślenice gm. Lubień nr 444
 

Szablonowa figura Jana N. pochodząca z wytwórni Shafferów z Piekar Śląskich ustawiona we wnęce Domu Rekolekcyjnego ojców kapucynów (nad: Alirioduo)


^
Pcim pow. Myślenice gm. Pcim Żółty Szlak
 

Przy żółtym szlaku na Krzywicką Górę, przy asfaltowej drodze (rola Mizerówka/Mizery), nad potokiem Krzywiczanka stoi kamienna figura Floriana, chroniona blaszanym daszkiem (>>). Na froncie cokołu, w najniższej kondygnacji, we wnęce umieszczono polichromowaną płaskorzeźbę Jana N. opatrzoną stosownym podpisem. Inskrypcja fundacyjna informuję, że obiekt ufundowany został w roku 1875 przez Macieja i Magdalenę Muniaków (nad: K.P.)
 


^
Pcim pow. Myślenice gm. Pcim nr 2
 

Obraz świętego Jana Nepomucena w zwieńczeniu prawego ołtarza bocznego w kościele św. Mikołaja. W tle widoczna scena Topienia, a w rzece zapewne aureola z pięciu gwiazd (nad: H.Jakóbczak)

 

^
  Trzebunia pow. Myślenice gm. Pcim  
 

Na kamiennym cokole figury św. Floriana (>>) umieszczono płaskorzeźbę Jana N. w półokrągłej wnęce, XIX wiek (nad: Bajarka)

 

^

Powiat Wieliczka (38 + 4)

zobacz na mapie Google >>

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): stojąca w wodzie figura w komorze Piłsudskiego (czasem zwanej Jeziorem Piłsudskiego) w kopalni soli to oczywiście Nepomuk. Została ona wykonana w roku 1829 przez górnika Józefa Grabowskiego, a trafiła tu z zagrożonej zawałem komory Przykos

 • - Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): w książce Antoniego Jodłowskiego "Żupa Solna w Wieliczce" znajduje się informacja (potwierdzona w innym miejscu tej samej książki), że na I poziomie kopalni, w poprzeczni Blum, koło szybiku Mirów, istniała kaplica świętego Jana Nepomucena, która powstała około roku 1730 (uwaga: do ustalenia czy, i jakie relikty kaplicy i jej wyposażenia przetrwały do dnia dzisiejszego) (nad: H.Jakóbczak)

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): od południowej strony kościoła św. Klemensa, u szczytu schodów, stoi murowana solidna kapliczka nepomucka. Zbudowana w latach 1855 - 1860, gdy proboszczem był ks. Leopold Bieniek. Wewnątrz znajduje się bezbroda (!) figura Jana N. z krucyfiksem, w birecie i ze stułą, drewniana i polichromowana, o wysokości o wysokości 200 cm. Według przewodnika po kościele figurę tę ponoć już w roku 1834 przeniesiono z innej kapliczki, która jakoby mieściła się w Rynku Górnym. Nie jest tam natomiast wprost napisane, czy kapliczka JN przy kościele istniała już wcześniej, czy przeniesienie było równoznaczne z jej powstaniem. Nie ma też mowy o tym, czy obecna kaplica jest pierwszą, czy już kolejną budowlą w tym miejscu, a z poprzednio zebranych informacji wynika, że raczej kolejną. Ale za to w kolejnym zdaniu możemy przeczytać, że rzeźba JN, która obecnie stoi w rzeczonej kaplicy, w latach 1859-1881 znajdowała się w ołtarzu głównym kościoła św. Klemensa, co potwierdza też drugi przewodnik. Kapliczka odnowiona w roku 1942. Odnaleziona na strychu, odnowiona i ustawiona na dzisiejszym miejscu staraniem proboszcza Zbigniewa Gerlego w roku 1988. Przed wojną, i okresowo równiez później, w dzień św. Marka Ewnagelisty, odbywała się tu procesja dookoła kościoła ku czci Jana N. Jest tu też Florian (>>) (uwaga: należy kontynuować poszukiwania w źródłach celem ustalenia losów tej figury, jej poprzedniczki i obu kapliczek) (nad: B.H., uzup: H.Jakóbczak)

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): w kościele reformatów pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, w zwieńczeniu ołtarza św. Antoniego Padewskiego znajduje się XVIII-wieczny obraz Jana Nepomucena. Jest krzyż, jest palemka, jest i aureola z pięciu gwiazd, a po bokach polatują uskrzydlone anielskie (?) główki (nad: H.Jakóbczak)

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): przy skrzyżowaniu ulicy Rożnowskiej z ulicą Czubinów znajduje się kapliczka domkowa z figurą Jana N. wewnątrz. Święty w typowym dla JN stroju, w lewej ręce trzyma księgę, w prawej prawdopodobnie resztki krzyża. Rzeźba, której nie udało się zobaczyć podczas wizji lokalnej, jeśli oczywiście nadal tam jest, znajduje się we wnęce od strony przyległej ogrodzonej posesji i nie da się jej zobaczyć z ulicy, a sama kapliczka jest otoczona trudnym do sforsowania metalowym płotkiem. Dodatkowo sprawę utrudnia fakt, że cała kapliczka została niedawno owinięta folią (!) a zatem chwilowo nie da się w żaden sposób zajrzeć do wnętrza ani wykonać jego zdjęcia. Identyfikację potwierdza artykuł (>>) Bogusława Krasnowolskiego na temat sąsiedniej wsi Siercza, którego autor wspomina o pochodzącej z końca XVIII wieku kapliczce św. Jana Nepomucena na Czubinowie (nad: H.Jakóbczak). Nawiązał się kontakt z przedstawicielem rodziny, która od 50 lat opiekuje się kapliczką i stara się o jej remont. Można spodziewać się zdjęć obiektu, co ostatecznie potwierdzi identyfikację

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): przy zbiegu ulic Krzyszkowickiej i Różanej stoi trójkondygnacyjna kapliczka. We wnękach płaskorzeźby świętych, a na szczycie kamienna polichromowana figura Jana N. chroniona blaszanym daszkiem (>>) (nad: H.Jakóbczak)

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): w kościele św. Sebastiana, w głównym ołtarzu, znajduje się drewniana złocona figura św. Jana Nepomucena, pochodząca zapewne, podobnie jak cały ołtarz z wieku XVIII. Brak jej jednoznacznych atrybutów nepomuckich (mały krzyżyk w prawej dłoni zapewne włożono wtórnie), ale określenie tej rzeźby w przewodniku po kościele, gest i postawa Jana, wyczucie odkrywcy, a także sąsiedztwo stojącej z drugiej strony figury Jana Kantego, który w Małopolsce często towarzyszy JN, zdaje się potwierdzać taką identyfikację (nad: H.Jakóbczak)

 • Wieliczka (gm. i pow. Wieliczka, ): w tym samym drewnianym kościele św. Sebastiana (zobacz wyżej), na prawej ścianie, jest owalny obraz Jana N. w bogatej ażurowej ramie. Z lewej strony, w tle, widać scenę Topienia, a z prawej mocno zatarta scena Spowiedzi (?) (nad: B.K.)
^
Strumiany pow. Wieliczka gm. Wieliczka ul. Nowy Świat / ks. Kalemby
 

W bocznej niszy środkowej kondygnacji kamiennej trzypiętrowej kapliczki Chrystusa znajduje się polichromowana półplastyczna figurka Jana N. z krzyżem w rękach. Aktualne malowanie dało Janowi coś w rodzaju złotej opaski na głowie i siedem (!) gwiazdek. Podpis głosi: SW. JAN (nad: M.O.)^
Kokotów pow. Wieliczka gm. Wieliczka  
 

Przy bocznej drodze do Śledziejowic, niedaleko przystanku MPK 'Kokotów II', stoi murowana kapliczka z dwuspadowym daszkiem. W niej kamienna polichromowana figura Jana N. o cechach barokowych, w nietypowej aureoli - dwie najniższe gwiazdy wyposażono w warkocze, jakby to były komety. W połączeniu z wąskimi białymi oczami o niebieskich tęczówkach robi nieco szatańskie wrażenie. Nieco dziwne jest też zamocowanie aureoli w formie opaski nałożonej na biret, ale całość ma niezłą klasę (nad: H.Jakóbczak)

 • Janowice (gm. i pow. Wieliczka): siedmiogwiaździsty (!) Jan N. z kapliczki na słupie z 1853 roku (nad: Bajarka)

 • Czarnochowice (gm. i pow. Wieliczka, ): niedaleko kościoła, przy drodze do Śledziejowic, w niszy środkowej kondygnacji kamiennej trzypiętrowej kapliczki z krzyżem na czubku znajduje się polichromowana figura Jana N. Oprócz rozlicznych figurek świętych na cokole widoczne są dwa mocno zatarte napisy, przy samej ziemi: "FUNDATOROWIE BŁAŻEJ I MARYANNA GRÓCHA [...] REGINA [...] PROSZĄ [...]" a powyżej: "ODNOWIONA w r. 1988" (nad: H.Jakóbczak)

 • Koźmice Wielkie (gm. i pow. Wieliczka, ): przy skrzyżowaniu lokalnych dróg, na granicy Koźmic Wielkich i Janowic (przysiółek Podjanowice), w pobliżu mostu na Wildze, stoi kamienny polichromowany Jan N. na prostym cokole, zaopatrzony w prosty blaszany daszek (>>). Inskrypcja objaśnia, że ufundował go Jan Holewa w roku 1827 (nad: H.Jakóbczak <-- H.G.)

 • Podstolice (gm. i pow. Wieliczka, ): we wschodniej części wsi, przy skrzyżowaniu lokalnych dróg, obok domu oznaczonego numerem 74, stoi wieloczłonowa kamienna kapliczka z polichromowaną sceną Koronacji NMP na szczycie, pod daszkiem (>>). We wnękach cała kolekcja rzeźb i płaskorzeźb, wśród nich, na tylnej (:() ścianie cokołu półplastyczny wizerunek Jana N., kolorowany, podpisany "S. JAN". Na cokole inskrypcja: "FANDATOROWIE / MATEUSZ i AGNIESKA / CHLEBDOWIE / PROSZA / O WESTHNIENIE / DO BOGA. / 1872." Smutkiem napawa niewątpliwie kiepski stan zachowania kapliczki. Jak widać z porównania starszych i nowszych zdjęć obiekt jest czasem niefachowo przemalowywany

 • Podstolice (gm. i pow. Wieliczka, ): murowana kapliczka domkowa o czterospadowym daszku, z umieszczona we wnętrzu drewnianą polichromowaną i ludową figurą świętego Jana Nepomucena znajduje się w przysiółku Zamłynie, przy skrzyżowaniu lokalnych dróg i w pobliżu mostu na Wildze, naprzeciwko domu o numerze 27. Tablica informacyjna umieszczona w zabytkowym kościele Ducha Świętego datuje ją na wiek XVIII, co należy potwierdzić (nad: H.Jakóbczak)

 • Rożnowa (gm. i pow. Wieliczka, ): na granicy Rożnowej i Wieliczki, przy skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej numer 964 z drogami lokalnymi, obok domu numer 12 stoi wieloczłonowa kamienna i polichromowana kapliczka św. Floriana, a we wnęce na przedniej ścianie pierwszego piętra cokołu znalazła się rzeźbiona postać Jana N. Poniżej inskrypcja: "MARYIANNA / PŁATKOWA FONDA / TORKA PROSI / PRZECHODZĄCZEGO / O POZDROWIENIE / ANIELSKIE / R. P. 1874.". Z boku słabo czytelna wzmianka o odnowieniu kapliczki w roku 1991 (nad: H.Jakóbczak)

 • Siercza (gm. i pow. Wieliczka, ): na skwerku, przed przylegającą do dawnego dworu (dziś klasztor urszulanek) kaplicą stoi na cokole polichromowana figura Jana N. chroniona przed opadami eternitowym daszkiem na dwóch słupach (nad: H.Jakóbczak)

 • Byszyce (gm. i pow. Wieliczka, ): przy drodze z Wieliczki do Myślenic, na granicy Byszyc i Sieprawia, znajduje się kapliczka z figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Na przedniej ścianie cokołu widoczna jest płaskorzeźbiona postać świętego, którego przy dużej dozie dobrej woli można uznać za Jana Nepomucena. Za taką atrybucją świadczyłby jego strój, krzyż trzymany w dłoniach i umieszczony poniżej podpis "S. Jan". Wątpliwości budzić może jednak dość dziwaczne, jednolicie czarne malowanie szaty okrywającej postać świętego. Na kapliczce umieszczona została również inskrypcja: "1866 / Józef Siatka / s. p. i Jan", której dalszy ciąg: "i Walanty i Maryanna" wyryto w dolnej części postumentu. Na samym dole jeszcze jeden napis: "Chudaszek Antonina / r. 1998", odnoszący się najprawdopodobniej do odnowienia kapliczki (nad: H.Jakóbczak)

 • Mietniów (gm. i pow. Wieliczka, ): czterokondygnacyjna kapliczka, stojąca przy skrzyżowaniu dróg w centrum Mietniowa i w bliskości rzeczki Wilga, należy wprawdzie zasadniczo do świętego Floriana, ale we wnęce na przedniej ścianie postumentu jest też płaskorzeźbione przedstawienie świętego Jana Nepomucena. Święty ubrany jest w charakterystyczny strój, w obu rękach trzyma krzyż. Brak wprawdzie innych typowych atrybutów nepomuceńskich, jednak umieszczony poniżej postaci podpis "S Jan." zdaje się przesądzać jej identyfikację (nad: H.Jakóbczak)

 • Mietniów (gm. i pow. Wieliczka, ): na prywatnej posesji, przy głównej drodze przez wieś stoi inna (zobacz wyżej) wielokondygnacyjna kapliczka zwieńczona posągiem świętego Floriana. Płaskorzeźbiony wizerunek świętego Jana Nepomucena znajduje się na prawej ścianie postumentu. Święty ubrany jest w charakterystyczny strój, oburącz trzyma krzyż, a w prawej ręce dodatkowo szarą palemkę. Wnęka z Janem Nepomucenem ozdobiona jest w górnej części sześcioma słabo widocznymi gwiazdami, natomiast poniżej konsoli, na której stoi postać świętego, umieszczono napis: "S. JAN". Na przedniej ścianie cokołu, tuż nad ziemią, widoczna inskrypcja: "FONDATOROWIE / MICHAŁ I ZOCHWIJA NIZIEŃSCZY / NAJSWIĘTSZA MARYIO PANNO / WSTAW SIĘ ZANAMI / DO SYNA SWEGO. / 1892" (nad: H.Jakóbczak)

 • ¿ Mietniów (gm. i pow. Wieliczka, ): trzecia (!) kapliczka świętego Floriana stoi na prywatnej posesji, przy głównej drodze, w pobliżu granicy Mietniowa i Chorągwicy. Na lewej ścianie postumentu widoczna płaskorzeźbiona postać z krzyżem. Zapewne nie jest to Jan N., w każdym razie tajemnicza postać ma zdecydowanie za mało atrybutów, aby można było tak twierdzić. Również ubiór nie jest typowy dla kanonika - brak rokiety i biretu. Klasyfikacja: Pseudonepomuk (>>) (nad: H.Jakóbczak)

 • Grajów (gm. i pow. Wieliczka, ): kapliczka Matki Bożej Różańcowej stoi w północnej części wsi, przy skrzyżowaniu dróg na granicy Grajowa i Dobranowic. Po obu stronach figury Matki Bożej znajdują się mniejsze postacie św. Jana Nepomucena i św. Tekli (?). Cała grupa umieszczona została na wysokim postumencie zwieńczonym ozdobnym gzymsem i osłonięta blaszanym daszkiem. Na przedniej ścianie cokołu widoczna inskrypcja: "Jan i TeKla / CaicyKowie / Fondator.wie / proszą o pozdro / wienie AnielsKie / do M. B. Różań / cowiey / zadusze / zmarłych.", a poniżej, nad samą ziemią, data: "R. P. 1856" (nad: H.Jakóbczak)

 • Dobranowice (gm. i pow. Wieliczka, ): kapliczka Matki Bożej Niepokalanie Poczętej znajduje się na środku skrzyżowania, w pobliżu szkoły i kościoła parafialnego. Na tylnej ścianie wysokiego postumentu, w półkoliście zamkniętej wnęce, znajduje się figura świętego Jana Nepomucena z krzyżem w dłoniach, opatrzona podpisem: "S. IAN". Na przedniej ścianie kapliczki widoczna inskrypcja: "FUNDATOROWIE. / WOICIECH I MARIANNA / KUCHARSCY. / PROSZĄ O WSTHNIENIE / ZA DUSZE ZMARŁYCH / DO BOGA.", a z lewej strony słabo czytelne napisy: "RO 1862. KU. / REN 1956 B" (nad: H.Jakóbczak)


 

 • Niepołomice (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): przy rozstajach ulic Kolejowej i Moczydło, koło stawu, na postumencie stoi przydrożny posąg św. Jana Nepomucena pochodzący z I połowy XIX wieku. Ładna ozdobna trójkątna krata-płotek, nad rzeźbą wygięty blaszany daszek (>>). Obiekt nieco podobny do drugiego Nepomuka Niepołomickiego (zobacz niżej)

 • Niepołomice (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): na rozstajach i przy cieku wodnym, przy drodze nr 964 na Wolę Batorską (ul. Stefana Batorego), stoi piaskowcowy Jan N. w aureoli z 1901 roku. Obiekt nieco podobny do pierwszego Nepomuka Niepołomickiego (zobacz wyżej), choć prostszy w formie (nad: Bajarka). Na cokole inskrypcja fundacyjna:
   

  BOGU
  NAHWAŁE
  FÓNDATOROWIE
  JAN I KATARZYNA FIEMOWIE
  ROK 1901

   

 • Niepołomice (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): w prezbiterium kościoła Dziesięciu Tysięcy Męczenników przy ulicy Pięknej 2 są stalle ozdobione obrazami przedstawiającymi świętych Filipa Neri, Walentego, oraz Jana Nepomucena. Jana przedstawiono jako starszego mężczyznę, w tle umieszczono scenę Spowiedzi Królowej oraz most. Zobacz ten obraz na panoramie (>>)

 • Chobot (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): przy skrzyżowaniu drogi numer 964 z drogą lokalną, na granicy wsi Chobot i Wola Zabierzowska stoi ceglana kapliczka w formie czworobocznego filara, ozdobiona na szczycie blaszanymi ząbkami i trzema gwiazdami. Pochodzi z XIX wieku, we wnęce znajduje się drewniany polichromowany posąg św. Jana Nepomucena. Jest to zapewne kolejne wcielenie tego obiektu - figura pochodzi z wieku XVIII, źródło wspomina o wieku XIX, a napis na tabliczce wskazuje na rok 1989 (zapewne data remontu lub odbudowy): "FUNDATORZY KAPLICZKI ŚWIĘTEGO JANA SOWOWIE ROK 1989" (nad: H.Jakóbczak)

 • Chobot (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): kapliczka słupowa z typowymi dla okolic Krakowa płaskorzeźbionymi postaciami świętych w półkoliście zamkniętych wnękach. Jest tam Florian, Tomasz z Akwinu, Katarzyna ze Sieny, jest też płaskorzeźba podpisana "S. T. JAN". Jeżeli do tego dodamy typowy strój, krzyż i palemkę, to nie może być wątpliwości, że chodzi o Jana N. Inskrypcja głosi "FONDATOROWIE TOMASZ I KATARZYNA KĘPOWIE R. P. 1896" (nad: H.Jakóbczak)

 • Zabierzów Bocheński (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): przy skrzyżowaniu lokalnych dróg, na granicy Zabierzowa Bocheńskiego i Woli Zabierzowskiej, w bliskości cieku wodnego stoi kamienna figura Jana N. z krzyżem w ramionach, na cokole, pod blaszanym daszkiem (>>), otoczona metalowym płotkiem. Bardzo przypomina obie figury nepomuckie z Niepołomic (zobacz wyżej), tym bardziej, że wszystkie trzy zostały niedawno odnowione (nad: H.Jakóbczak <- G.J.)

 • Staniątki (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka): jest tu kapliczka św. Jana Nepomucena zwana "Jonek" - figura na ceglanym cokole, pod blaszanym daszkiem (>>) na prętach. Niedaleko - Florian

 • Staniątki (gm. Niepołomice, pow. Wieliczka, ): w Muzeum Klasztornym przy klasztorze benedyktynek eksponowana jest drewniana rzeźba Jana N., zwana przez siostry "Nepomucenem ogrodowym". Zapewne stał w wirydarzu lub w ogrodach przy klasztorze. Pochodzi ponoć z XVII wieku, ale tak wczesne datowanie byłoby baaaardzo wyjątkowe i wymaga sprawdzenia. Jan ma palec przy ustach, resztki polichromii i brakuje mu atrybutów (krzyża, palmy) (nad: Alirioduo)

 

 • Biskupice (gm. Biskupice, pow. Wieliczka, ): przy skrzyżowaniu dróg w centrum wsi, koło remizy straży pożarnej stoi figura Jana N. Osłonięta metalowym daszkiem (>>) rzeźba stoi na cokole ozdobionym ostrołukowo zamkniętymi wnękami. We wnęce na przedniej ścianie cokołu napis: "O BYLE CIEŃ MA ŻAL / CZŁOWIEK DO CZŁOWIEKA / A ŻYCIE JAK OSIOŁ UCIEKA / A WIECZNOŚĆ CZEKA", na ścianie z lewej strony: "FUNDA / TORO / WIE / H. MIERO / SZOWSCY", a z prawej: "ŚW. / JANIE / NEPOMU / CYNIE / MÓDL SIĘ / ZA NAMI / 1899" (uzup: H.Jakóbczak)

 

 • Gdów (gm. Gdów, pow. Wieliczka, ): przy moście na Rabie na postumencie znajduje się piękna, piaskowcowa, odnowiona figura (około 1,2 m wysokości) Jana N. pod blaszanym daszkiem (>>) na czterech metalowych prętach, wdzięcznie wygiętych i uzupełnionych na górze kutą wicią roślinną. Ciekawie opracowane futerko peleryny. Na cokole kartusz z datą 1868 i monogramem G.G. Podczas niedawnego (2008?) remontu Jana oczyszczono z farby. Obiekt nieco podobny do obu Nepomuków Niepołomickich i Jana z Zabierzowa (zobacz wyżej) (nad: Bajarka)

 • ¿ Gdów (gm. Gdów, pow. Wieliczka): skrajna rzeźba w rzędzie kamiennych figur wieńczących prezbiterium kościoła parafialnego mogłaby być Janem N., lecz Księga trzymana w dłoniach wskazuje raczej na Jana Kantego lub innego świętego kanonika. Sprawa wymaga zbadania (zobacz też niżej) (nad: H.Jakóbczak)

 • ¿ Gdów (gm. Gdów, pow. Wieliczka): polichromowana figura we wnętrzu kościoła parafialnego mogłaby być Janem N., lecz Księga trzymana w dłoniach wskazuje raczej na Jana Kantego lub innego świętego kanonika. Sprawa wymaga zbadania (zobacz też wyżej) (nad: H.Jakóbczak)

 • Winiary (gm. Gdów, pow. Wieliczka): przy drodze 967 czteropiętrowa kamienna polichromowana kapliczka. Na samej górze - krzyż, na dole - tablica inskrypcyjna świadcząca, że obiekt ufundowała rodzina Augustyna i Anny Zająców w roku 1863. W jeden z wnęk drugiej kondygnacji półplastyczny wizerunek Jana N., z krzyżem i w birecie, pomalowany na czarno i niebiesko, wielkimi czerwonymi guzikami sutanny (nad: Pietrosul)

 • Niegowić (gm. Gdów, pow. Wieliczka, ): wiadomość o odzyskaniu skradzionej (>>) figury Jana. Kapliczka murowana, z boków są płaskorzeźby Św. Wojciecha i Św. Stanisława, usytuowana nad stawami dworskimi, jednocześnie przy mostku na Królewskim Potoku i na rozstajach dróg. Rzeźba malowana. Na cokole inskrypcje:

D.O.M.
Święty Janie Nepomudzki
 tyś Patronem
Nędzy ludzkiej
Nie daj, Nie daj
zginąć

Miej w pamięci
Wielmożnego
Pana
Atanazego
Bożego dziecka
Niegowickiego
" 1828 "

Odnowiono
2005

Drewno, XIX wiek, na cokole data 1828. Fundacja Niegowickich. W tej parafii w latach 1948-49 wikarym był Karol Wojtyła, który zapewne odprawił tu jakieś nabożeństwo. Zobacz artykuł z Dziennika Polskiego autorstwa W.R. (>>). Obiekt remontowany w 2005 roku, usunięto wtedy malowanie kapliczki^
Kunice pow. Wieliczka gm. Gdów  
 

Kamienna polichromowana figura św. Jana Nepomucena z 1902 roku ufundowana przez Andrzeja Bednarskiego. Na cokole wizerunki świętych
(Matka Bożej Nieustającej Pomocy, św. Andrzej, św. Katarzyna, św. Rozalia) (nad: Pietrosul)

 

^
Bilczyce pow. Wieliczka gm. Gdów nr 29
 

W jednej z nisz kapliczki z 1863 roku, usytuowanej na południowym skraju wsi, koło ronda, znajduje się figura Jana N. Fundatorką kapliczki była Klara Wojciechowa Czambina, wdowa po kasztelanie, który zginął podczas powstania styczniowego (uwaga: sprawdzić stan aktualny) (nad: Pietrosul)^
Kłaj pow. Wieliczka gm. Kłaj ul. W.Wójtowicza / Gęsiarnia
 

Przy skrzyżowaniu dróg w zachodniej części wsi znajduje się kamienna kapliczka Matki Bożej Różańcowej. Na lewej ścianie kapliczki, w półkoliście zamkniętej wnęce widnieje postać św. Jana Nepomucena z krzyżem w dłoniach, u dołu opatrzona podpisem: "Św Jan". Na ścianie frontowej inskrypcja: "Jan i Małgorzata / Wojasowie / Fundatorowie / z Kłaja proszą o / pozdrowienie / Anielskie do M.B. / Różańcowej." A nieco niżej ciąg dalszy: "Za dusze / Zmarłych / R.P.1855" (nad: H.Jakóbczak)^
Targowisko pow. Wieliczka gm. Kłaj DK 75 
 

Przy drodze, na wyjątkowo nieprzyjemnym, bardzo ruchliwym odcinku stoi typowa dla tamtych stron wielopiętrowa kamienna kapliczka słupowa ozdobiona wnękami z płaskorzeźbionymi wizerunkami świętych, zwieńczona sceną Ukrzyżowania. W najniższej wnęce po prawej stronie znajduje się płaskorzeźba Jana Nepomucena podpisana "S. JAN.". Na froncie cokołu inskrypcja "Fondatorowie / Jozef i Rozalia / Rzepkowie / 1878." (nad: H.Jakóbczak)^
Dąbrowa pow. Wieliczka gm. Kłaj ul. Centralna / Brzezka
 

Przy skrzyżowaniu dróg w południowej części wsi znajduje się kamienna kapliczka z figurą Matki Bożej. Na lewej ścianie kapliczki, w płytkiej wnęce, umieszczona została płaskorzeźbiona postać św. Jana Nepomucena z krzyżem w dłoniach. Ciekawostką jest to, że otaczająca głowę świętego aureola składa się aż z dziewięciu gwiazd, zaznaczonych w schematyczny sposób za pomocą krzyżyków wyciętych w powierzchni kamienia. Na frontowej ścianie postumentu widoczny napis: "DOM / Jan Franciszka / Kaliccy Fundator / 1858" (nad: H.Jakóbczak)^

Powiat Bochnia (66 + 3)

zobacz na mapie Google >> • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): są tu relikwie (>>) św. Jana Nepomucena sprowadzone do kościoła dominikanów, który stał na miejscu dzisiejszego Sądu Rejonowego. Po opuszczeniu przez nich Bochni w 1778 roku wyposażenie kościoła przeniesiono do kościoła św. Mikołaja (patrz niżej)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): w kościele św. Mikołaja znajduje się ołtarz św. Jana Nepomucena z 1765 roku, umieszczony przy pierwszym filarze północnym, pod arkadą międzynawową, koło ambony, wykonany w warsztacie Piotra Korneckiego z Gdowa. Pracował on razem z synami Janem, Ignacym i Stanisławem, bratem Stanisławem oraz Franciszkiem Kozickim i Piotrem Małeckim oraz Franciszkiem Jaworskim. Są w nim dwa przesuwane obrazy: św. Izydora Oracza i św. Jana Nepomucena, a jego antepedium (podstawa ołtarza) przedstawia scenę utopienia JN na tle srebrnej panoramy Pragi. Wydaje się, że w niszy w centrum ołtarza umieszczona była niegdyś figura Jana N., przy której Kornecki jeszcze w 1769 roku wykańczał ornamenty. Ołtarz flankują - co ciekawe - figury innych Janów: Chrzciciela i Ewangelisty. Fundatorami byli najprawdopodobniej konfederaci barscy pod dowództwem Cypriana Kieniewicza z pobliskiego obozu w Krzęczkowie. Relikwie (>>) Jana N. przeniesiono z likwidowanego kościoła dominikanów (patrz wyżej) w uroczystej procesji dnia 15 maja 1773 roku. Na środku kościoła ustawiono ołtarz a między nim a ołtarzem głównym zbudowano 5 bram udekorowanych atrybutami świętego. Brzmiała muzyka symfoniczna i strzelano z moździerzy (uwaga: w źródłach daje się znaleźć wzmianka o polichromowanej rzeźbie JN z roku 1773 w tym ołtarzu - należy sprawdzić czy taki obiekt jest w tym lub w innym bocheńskim kościele, czy też zapis odnosi się do figur innych Janów)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): znajduje się tu kościół Św. Jana Nepomucena (co prawda niezbyt piękny). Po prawej stronie ołtarza głównego znajduje się ołtarz boczny z z połowy XVIII wieku rzeźbą JN przeniesioną z pobliskiej kaplicy przydrożnej po renowacji w roku 1999 (zobacz niżej)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): przy ulicy Św. Jana, przy skrzyżowaniu z Brzeźnicką, pomiędzy dwiema starymi lipami, na grobli nieistniejących dziś stawów wójtowskich, w dolinie potoku Łopianka, wypływającego ze źródła na Murowiance, stoi dosyć obrzydliwa współczesna kapliczka w formie szklanej klatki pod drewnianym daszkiem na słupach, a w niej znacznie ciekawsza figura Jana N., drewniana, polichromowana, w aureoli. Jest to kopia barokowej figury z połowy XVIII wieku - oryginał przeniesiono do kościoła po renowacji w roku 1999 (zobacz wyżej). Natomiast nie jest wykluczone, że ciekawa w formie podstawa rzeźby jest oryginalna (nad: Bajarka)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): w kościele Św. Jana Nepomucena jest cykl 5 witraży przedstawiających żywot Jana N. (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>) (uwaga: sprawdzić czy nie u św. Mikołaja, ale chyba nie)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): w kościele Św. Jana Nepomucena jest 200 kilogramowy dzwon Jan Nepomucen (uwaga: sprawdzić czy nie u św. Mikołaja, ale chyba nie)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): jest tu, pomiędzy ulicami św. Jana, Murowianka, Brzeźnicką i obwodnicą, osiedle mieszkaniowe Św. Jana Nepomucena, nazwane tak z racji opisanych powyżej kapliczki i kościoła

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): na plantach, nad dawnym stawem salinarnym, na cokole stoi kamienny polichromowany Jan N. pod wyjątkowo ozdobnym blaszanym daszkiem (>>) wykonany w 1905 roku przez najbardziej chyba rozchwytywanego spośród tutejszych kamieniarzy - Wojciecha Samka, właściciela bocheńskiego Zakładu Rzeźby Artystycznej - na zamówienie c.k. Zarządu Salinarnego. Pierwsza figura Jana N. stanęła w tym miejscu przed rokiem 1763 z fundacji podżupka bocheńskiego Bętkowskiego. Kolejna została ufundowana przez górników około 1863 roku, podobno nad kaplicą Świętego Krzyża, która znajduje się w tym samym miejscu pod ziemią (zobacz niżej). Jan właściwie nie stoi, a klęczy, co jest przedstawieniem znacznie rzadszym niż typowe, a wokół głowy ma nieczęsto spotykany rodzaj aureoli z wielkim gwiazdami. Całość nosi cechy barokowe, mimo późnej według źródeł daty powstania. Remont w 1999 roku

 • - Bochnia (gm. i pow. Bochnia): w tym samym miejscu do niedawna przy fontannie na tyłach Kasztelanii istniała inna figura Jana N. - chodzi tu najprawdopodobniej o figurę z 1863 roku ufundowaną przez górników bezpośrednio nad podziemną kaplicą Św. Krzyża w kopalni. Jeszcze wcześniej na tym miejscu stała figura Jana N. ufundowana przed rokiem 1763 przez podżupka bocheńskiego Bętkowskiego. Nie wiadomo, co się z nimi stało (zobacz wyżej)

 • Bochnia (gm. i pow. Bochnia): drewniana kapliczka przy ul. Sienkiewicza domkowa zawiera ludową rzeźbę Jana N. z końca XVIII wieku. Kapliczka ufundowana przez Antoniego Kłuska i Wojciecha Pacha po wojnie


^
Bochnia pow: Bochnia gm: Bochnia  
 

Nepomuka z soli umieszczono w podziemnej kaplicy Bł. Kingi kopalni soli w towarzystwie śś. Tomasza i Wojciecha. Popularność Jana N. wśród górników tłumaczyć można zagrożeniem kopani przez wody podziemne - wszak w kopalni w Wieliczce jest również figura Jana


^
Bochnia pow: Bochnia gm: Bochnia Rynek 20
 

W Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera znajduje się figurka Jana N. nr 1, drewniana i polichromowana, w wysokim birecie i prostym krzyżykiem w prawej dłoni (nad: M.Muryn)


^
Bochnia pow: Bochnia gm: Bochnia Rynek 20
 

W Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera znajduje się figurka Jana N. nr 2, drewniana i polichromowana, z krzyżem w prawej ręce przytulonym do piersi, z utrąconą lewą ręką (nad: M.Muryn)


^
Bochnia pow: Bochnia gm: Bochnia Rynek 20
 

W Muzeum im. Prof. Stanisława Fischera znajduje się pochodząca z Zarzecza figurka Jana N. nr 3, drewniana i polichromowana, z pustymi już rękoma, w czerwonej pelerynie (nad: M.Muryn)


^