@ !  Bookmark and Share 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


<<   wstecz

katalog Nepomuków
mapa stron nepomuckich


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

nawigację po Stronach Nepomuckich ułatwia menu dostępne w górnym pasku nawigacyjnym Posłuchaj: RYBA Jakub Jan: Chvalozpev ke
sv. Janu Nepomuckemu (1803)
- Jenon ctnost

 
Katalog Stron Nepomuckich

Zastosowano podział geograficzny, przy czym na Stronach Nepomuckich obowiązują województwa I Rzeczpospolitej, czyli sprzed 1772 roku. Taki podział wydaje się najsensowniejszy o ile chcemy zrozumieć, dlaczego na jakimś terenie Janów dostatek, a zaraz za miedzą czy strumykiem - posucha. Albo dlaczego w jednej wsi stoi piękny barokowy posąg JN, a w sąsiedniej jest grubo ciosana ludowa rzeźba Naszego Ulubionego Świętego. Granice województw odczytuję mozolnie z pracy Zygmunta Glogera "Geografia historyczna ziem dawnej Polski" (Kraków 1903), wynajdując zresztą błędy w tej monumentalnej pracy. Porządkowanie geograficzne Janów ciągle jest w toku, zauważycie na pewno, że jest jeszcze dużo do zrobienia...
 

 

 

 

ckie
link do strony link do mapy
Polskie Nepomuki:
 
Prowincja Śląsk
(podział na Śląsk Górny i Dolny, jako ahistoryczny, stosuję tylko dla wygody, niekonsekwentnie i niedokładnie...)
dolnośląskie Nepomuki
dolnośląskie Nepomuki - Jany Wrocławskie
dolnośląskie Nepomuki - Jany Kłodzkie (choć Hrabstwo Kłodzkie to nie całkiem Śląsk...)
dolnośląskie Nepomuki - Jany Gorzanowskie (j.w.)  
dolnośląskie Nepomuki - freski nepomuckie z zamku Sarny nad Ścinawką (j.w.)  
dolnośląskie Nepomuki - Jany Głogowskie i Żagańskie
dolnośląskie Nepomuki - Jan Głogowski Nowy  
dolnośląskie Nepomuki - Jan Cieplicki  
dolnośląskie Nepomuki - Jany Nyskie
dolnośląskie Nepomuki - Jany Głuchołaskie  
górnośląskie Nepomuki
górnośląskie Nepomuki - Jany Bytomskie
górnośląskie Nepomuki - Jany Cieszyńskie
górnośląskie Nepomuki - Jany Opolskie
górnośląskie Nepomuki - Jany Raciborskie
górnośląskie Nepomuki - Jany Jastrzębskie  
górnośląskie Nepomuki - Jan (?) Katowicki  
Prowincja Małopolska
małopolskie Nepomuki: Jany województwa krakowskiego, w tym częstochowskie
małopolskie Nepomuki: Jany X. Oświęcimskiego
małopolskie Nepomuki: Jany X. Zatorskiego
małopolskie Nepomuki - Jany podhalańskie, beskidzkie, orawskie
małopolskie Nepomuki - Jany Starostwa Spiskiego
sandomierskie, kieleckie i świętokrzyskie Nepomuki
sandomierskie, kieleckie i świętokrzyskie Nepomuki - Jan na freskach wąchockich
sandomierskie, kieleckie i świętokrzyskie Nepomuki - Jan Starachowicki i jego renowacja
lubelskie Nepomuki wraz z Ziemią Łukowską
podlaskie Nepomuki
bełzkie Nepomuki (zamojszczyzna)
ruskie Nepomuki - Jany karpackie i podkarpackie (dawne woj. ruskie, czyli Ruś Czerwona wraz z Ziemią Chełmską)
ruskie Nepomuki - Jany Jarosławskie  
kresowe Nepomuki (Ukraina: część woj. ruskiego poza dzisiejszą granicą RP, dawne województwa kijowskie, wołyńskie, podolskie, bracławskie, czernichowskie, Ziemia Halicka)  
Prowincja Wielkopolska
wielkopolskie Nepomuki: województwa poznańskie z Ziemia Wschowską, gnieźnieńskie, kaliskie oraz Jany pałuckie i - na doczepkę - lubuskie
wielkopolskie Nepomuki - Jany Kujawskie: inowłocławskie,  brzesko-kujawskie i łęczyckie
wielkopolskie Nepomuki - Jany sieradzkie
Nepomuki Mazowsza
mazowieckie Nepomuki (dawne woj. mazowieckie)
kurpiowskie Nepomuki  
warszawskie Nepomuki (m.st. Warszawa)
rawskie Nepomuki
płockie Nepomuki
pomorskie Nepomuki (dawne woj. pomorskie czyli pomorskie wraz z okręgami Lęborka i Bytowa oraz - na doczepkę - Pomorze Zachodnie - Brandenburskie)
Nepomuki Prus Królewskich (dawne woj. chełmińskie i malborskie wraz z X. Warmińskim)
chełmińskie Nepomuki
malborskie i warmińskie Nepomuki
Wielkie Xięstwo Litewskie
kresowe Nepomuki (Litwa, Białoruś)  
Lenna i posiadłości Rzeczpospolitej
Nepomuki Prus Książęcych

Inaczej podzielone Nepomuki


Zagraniczne Nepomuki:

Habsburskie Nepomuki i okolice Imperium

Francja i sąsiedzi

Kresy

Nowy Świat


O co tu chodzi?
 
 
O Nepomukach
 

 

<<   wstecz 


  Źródła>>
^