@ !  Bookmark and Share 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


<<   wstecz | dalej >>

Rzeczpospolita > Korona > Prowincja Małopolska > Województwo Ruskie > Ziemie: Lwowska, Przemyska, Sanocka, [Halicka], Chełmska

NEPOMUKI DAWNEGO WOJ. RUSKIEGO I RP
w części należącej dziś do III RP
wraz ze swą północną enklawą - Ziemią Chełmską


>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW

>>   STRONA JANÓW BEŁZKICH
>>   STRONA JANÓW SANDOMIERSKICH
>>   STRONA JANÓW LUBELSKICH
>>   STRONA JANÓW PODLASKICH

>>   STRONA JANÓW MAŁOPOLSKICH

>>>  Nepomuki Jarosławskie

>>   STRONA JANÓW KRESOWYCH

>>> album "Obrazy ludowe"

>>> album "Pejzaż frasobliwy"

Opisane tu tereny to część Rusi Czerwonej: Karpaty i Podkarpacie, Bieszczady, Łemkowszczyzna, Pogórze Wschodnie i Zachodnie... Do tego należąca administracyjnie do województwa ruskiego I RP Ziemia Chełmska oddzielona od niego województwem bełzkim

posłuchaj:
LINEK Jiri Ignac (1725-91)
 Jdete na hrad prazsky
(duet)

 

Nepomuki d.woj. ruskiego

....współtwórz tę mapę!....

Nepomuki d.woj. ruskiego - część w III RP

....współtwórz tę mapę!....


Gloger, 1903: Województwo Ruskie składało się z pięciu ziem: 1) Lwowskiej z powiatem Żydaczowskim, 2) Przemyskiej, 3) Sanockiej, 4) Halickiej i 5) Chełmskiej. Dwie ziemie ostatnie, to jest Halicka i Chełmska, rządziły się osobno, nadto ziemia Chełmska oddzielona była całkowicie od województwa Ruskiego przez województwo Bełzkie. Mówiąc zatem o granicach, należy oddzielnie uważać pierwsze cztery ziemie jako województwo Ruskie, które w roku 1772 weszło w skład Galicyi i Lodomeryi, a oddzielnie opisać granice ziemi Chełmskiej, która innym ulegała losom po rozbiorze. Województwo Ruskie graniczyło na północ z województwem Lubelskiem, Bełzkiem i Wołyńskiem, na wschód z województwem Podolskiem i Wołoszczyzną, gdzie znaczną część granicy między Karpatami i Dniestrem stanowiła rzeka Czeremosz. Granicę południowo-wschodnią z Węgrami stanowił łańcuch Karpat, zwany tu Beskidem wysokim lub Bieszczadami, ścianę zaś wschodnią stanowiły dwa województwa: Sandomierskie, od Sanu do rzeki Jasiolki, Krakowskie, oddzielone od województwa Ruskiego rzeką Jasiołką na podgórzu karpackiem.

Ziemia Chełmska stanowiła anklawę, czyli oddzielną przynależność województwa Ruskiego, będąc zupełnie od niego przegrodzoną [korekta: stykały się mniej więcej wzdłuż linii Tereszpol-Ciotusza, ten błąd został powielony w wielu opracowaniach] przez województwo Bełzkie. Graniczyła ona na północ z województwem Brzesko-litewskiem, a część tej granicy na lewym brzegu Bugu stanowiła rzeczka Włodawka. Na wschód, przechodząc daleko za prawy brzeg Bugu, graniczyła z Wołyniem. W części tej zabużnej leżał Opalin, Lubomla, Maciejów i najdalej, bo na samym krańcu północo-wschodnim ziemi, położone Ratno i Datyn. Południową jej granicę stanowiło województwo Bełskie, a zachodnią Lubelskie, Bug przecinał ziemię Chełmską na dwie nierówne części. Ziemia Chełmska składała się z dwóch powiatów: chełmskiego i krasnostawskiego, ze znaczącymi miastami: Chełmem, Krasnymstawem i Zamościem. Po pewnych zmianach do Ziemi Chełmskiej włączono włość hrubieszowską i kryłowską, które odtąd stanowiły enklawę tej Ziemi w województwie bełskim. Również prywatny powiat szczebrzeski zaliczany był do ziemi chełmskiej.

mapa województwa ruskiego I RP wraz z Ziemią ChełmskąK A T A L O G
316 + 60

Ziemia Sanocka (78 + 8) >> Ziemia Przemyska (126 + 22) >> Ziemia Lwowska (4) >> Ziemia Chełmska (108 + 30) >>
wschodnie części w/w Ziem oraz cała Ziemia Halicka - dziś w całości na Ukrainie, zobacz >>

 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Ziemia Sanocka województwa ruskiego - w jej skład wchodziły: powiaty sanocki, brzozowski, leski oraz część powiatów krośnieńskiego i turczańskiego (dziś na Ukrainie >>)

zobacz na mapie Google >>


Powiat Sanok (25 + 3)

zobacz na mapie google >>


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok pl. św. Jana 
 

W murowanej bielonej, pokrytej dachówką kapliczce przed zamkiem (dziś Muzeum Okręgowym) jest figura Jana N. Nie widać jej dokładnie zza oszklonego okna z czerwonymi szprosami, którym zabezpieczono półokrągłą wydłużona wnękę. Jest to drewniana polichromowana XIX-wieczna figura, dosyć statyczna, w birecie, z krzyżem, zapewne nieoryginalnym^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 

Drewniany Nepomuk w kapliczce brogowej z Nowej Wsi Czudeckiej (Pogórze), który niegdyś stał przy drodze Czudec-Strzyżów, a dziś rezyduje w Muzeum Budownictwa Ludowego, czyli w skansenie w Sanoku (>>). Według innego informatora figura w Sanoku jest kopią Nepomuka z Krajnej k. Birczy z XIX wieku (II połowa). Jan ten doczekał się nawet swoich portretów olejnych, co nie dziwi biorąc pod uwagę wyjątkową malowniczość tego obiektu. Jest to oczywiście aranżacja, lecz wykonana z pełnym wyczuciem i smakiem^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 

Drugi Nepomuk w tym samym skansenie (zobacz wyżej) znajduje się w bocznym ołtarzu poświęconym Janowi N. cerkwi św. Onufrego przeniesionej tam z Rosolina. Jest to spory obraz przedstawiający Jana N. w aureoli, z aniołkami u stóp. XVIII wiek


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 

Trzeci Nepomuk w tym samym skansenie (zobacz wyżej) wisi na ścianie w pokoju gospodyni w budynku plebani rzymsko-katolickiej z Ropy. jest to spory obraz z półpostacią Jana N., z krzyżem i świetlisto-gwiaździstą aureolą. W tym samym budynku wisi jeszcze jeden obraz z gołogłową postacią nepomukopodobną, jest to jednak zapewne inny święty


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Rybickiego 3 
 
 

Kolejny Nepomuk w tym samym skansenie (zobacz wyżej) to drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z Rybotycz z przełomu XIX/XX wieku. Drewno lipowe, wysokość 34 cm (nad: Pietrosul)

 

^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Zamkowa 2 
 

W jednym z programów TVPolonia dostrzegłem piękny duży obraz Jana N. z aniołkami eksponowany w zbiorach Muzeum Historycznego w sanockim Zamku (sygn. MHS/S/5353). Pochodzenie nieznane, XVIII wiek


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Zamkowa 2
 

W  tymże programie TVPolonia dostrzegłem też stojącego obok drugiego Jana N., tym razem jest to nieznanego pochodzenia drewniana rzeźba, barokowa z XVIII wieku, ze śladami polichromii, w kontrapoście, z uszkodzoną lewą dłonią i głowicą krzyża. Zbiory Muzeum Historycznego w sanockim Zamku (sygn. MHS/S/2536)


^
Sanok pow. Sanok gm. Sanok ul. Grzegorza z Sanoka 5 
 

W kościele Przemienienia Pańskiego, w bocznym ołtarzu, jest drewniana polichromowana figura Jana N. ze stułą, z początku XX wieku. Dosyć statyczna, układ rąk wskazuje, że niegdyś Jan dzierżył krzyż (nad: Bajarka) (nad: Bajarka, uzup. J.P.)


 • Mrzygłód (gm. i pow. Sanok): murowana bielona kapliczka z krępą kamienną polichromowaną ludową figurą Jana N. - dostrzegłem ją w albumie "Błękitny San" ze zdjęciami Adama Krzywki. Obiekt gruntownie wyremontowany w roku 2009, malowniczy, a rzeźba mimo odnowienia zachowała patynę i urok

 • Mrzygłód (gm. i pow. Sanok): murowana dwukondygnacyjna kapliczka z dwuspadowym zielonym daszkiem. W dolnej wnęce pomalowana na szaro figurka Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli (nad: Pietrosul)

 • Niebieszczany (gm. i pow. Sanok): w Niebieszczanach Jan N. mieszka w kapliczce pomalowanej na niebiesko. Jest to ładna polichromowana drewniana rzeźba, być może uszkodzona w dolnej części (co trudno stwierdzić z powodu oszklenia wnęki). Kapliczka słupowa z dwuspadowym daszkiem (nad: W.P.)

 • Międzybrodzie (gm. i pow. Sanok, ): współczesna drewniana płaskorzeźba przedstawiająca Jana. N. umieszczona w dwukondygnacyjnej, przedwojennej kapliczce (nad: W.P.)

 • - Srogów (gm. i pow. Sanok): w niszy nad wejściem XIX-wiecznej kaplicy umieszczono współczesną figurkę Jana N. w stylu ludowo-cepeliowskim, drewnianą i polichromowaną. Ostatnie doniesienia (kwiecień 2013) są jeszcze bardziej pesymistyczne - w niszy nie ma już Jana N., zastąpiła go figurka Chrystusa (uwaga: ustalić losy figurki Jana N.)

 • Kostarowce (gm. i pow. Sanok, ): na cmentarzu kamienna rzeźba Jana N. z początku XX wieku, wykonana przez kamieniarzy ze Starego Brusa. Grubociosana, o zwężającej sie ku górze sylwetce, nieco podobna do obiektu z Bażanówki (zobacz niżej). Niestety Jan ma utrąconą głowę (nad: Pietrosul)

 • Raczkowa (gm. i pow. Sanok): XIX-wieczna drewniana polichromowana ludowa rzeźba Jana N. w oszklonej wnęce nad wejściem do murowanej otynkowanej kapliczki domkowej z XIX wieku (nad: Pietrosul)


^
Falejówka pow. Sanok gm. Sanok  
 

Przy mostku na potoku Pijawka przecinającym główną drogę we wsi znajduje się drewniana polichromowana rzeźba Jana N. z roku 1828 w nowej szklano-metalowej kapliczce, wystawionej na miejscu starszej, XIX-wiecznej. Całość przypomina nieco budkę telefoniczną (nad: Pietrosul)

 • Bukowsko (gm. Bukowsko, pow. Sanok): przy drodze stoi murowana bielona kapliczka, a w niej za szklaną szybką ludowy, ubrany na niebiesko, najprawdopodobniej drewniany Jan N., w dobrym stanie (nad: Bajarka)

 • Bukowsko (gm. Bukowsko, pow. Sanok, ): w kościele Podwyższenia Krzyża Św. przechowywana jest rokokowa puszka z końca XVIII wieku. Na pokrywie przedstawienie m.in. św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)

 • Wola Sękowa (gm. Bukowsko, pow. Sanok): w siedzibie Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła Artystycznego przechowuje się współczesną drewnianą rzeźbę Jana N., zapewne autorstwa któregoś ze współpracujących z Uniwersytetem artystów. Jan jest ładny, smutny i wysmukły (uwaga: nie wiadomo, czy Nepomuk jest tam na stałe, czy tylko czasowo) (nad: W.P.)

 • Nowotaniec (gm. Bukowsko, pow. Sanok, ): w kościele św. Mikołaja, na zasuwie ołtarza św. Anny znajduje się malowany wizerunek Jana N. z XX wieku (nad: Pietrosul)

 • Tarnawa Górna (gm. Zagórz, pow. Sanok, : przy odejściu polnej drogi do Czaszyna XVIII-wieczna kapliczka św. Jana Nepomucena z nowszą drewnianą polichromowana figurą Jana N. Krzyż, stuła, palec przy ustach, ostro cięte szaty

 • ¿ Czaszyn (gm. Zagórz, pow. Sanok): niedawno wyremontowana barokowa XVIII-wieczna kapliczka przydrożna, arkadowa, ogzymsowana i zwieńczona spiczastym daszkiem, z nowszą figurą podobną do Jana N. Jest strój kanonika z biretem, jednak poważne wątpliwości co do identyfikacji nasuwa brak zarostu, układ rąk, w które wtórnie wetknięto krzyż oraz sandały - szczegół w Polsce niespotykany. Czyżby był to inny święty przerobiony na JN? Kapliczka pierwotnie zapewne była nepomucka...

 • Bażanówka (gm. Zarszyn, pow. Sanok, ): przy drodze na Długie, niedaleko mostu, stoi kamienna polichromowana figurka Jana N. na cokole, pochodząca z roku 1855. Grubociosana, o zwężającej sie ku górze sylwetce

 • Tyrawa Wołoska (gm. Tyrawa Wołoska, pow. Sanok, ): we wnęce na fasadzie kościoła św. Mikołaja umieszczono późnobarokową białą rzeźbę Jana N. (nad: Pietrosul)

 • Tyrawa Wołoska (gm. Tyrawa Wołoska, pow. Sanok, ): w kościele św. Mikołaja obraz z Janem N. z II połowy XVIII wieku (nad: Pietrosul) (uwaga: sprawdzić na miejscu)

 • Tyrawa Wołoska (gm. Tyrawa Wołoska, pow. Sanok): murowana bielona kapliczka z czterospadowym daszkiem. Wewnątrz, w oszklonej wnęce nowa drewniana figura Jana N., która zastąpiła starszą, w pięciogwiaździstej aureoli (nad: Pietrosul)

 • -/¿ Tyrawa Wołoska (gm. Tyrawa Wołoska, pow. Sanok): stara drewniana figura Jana N. pochodząca z kapliczki (zobacz wyżej). Data na podstawie wskazuje na rok 1868 jako moment wykonania. Nie są znane jej losy po usunięciu z jej pierwotnego miejsca (nad: Pietrosul) (uwaga: ustalić aktualne miejsce przechowywania)

 • Nieznana podkarpacka miejscowość: kamienny Jan N. w aureoli na sporym prostopadłościennym cokole dostrzeżony w albumie "Pejzaż Frasobliwy' A. Różyckiego i P. Szczegłówa (uwaga: należy podjąć próbę identyfikacji na podstawie porównania z innymi obiektami z katalogu)


 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Brzozów (21 + 2)

zobacz na mapie google >>

Zobacz też obiekty nepomuckie w sąsiednim województwie sandomierskim (>>)http://nepomuki.it.home.pl/nepomuki/mp/jn-mp-stara-wies1a.jpg

http://nepomuki.it.home.pl/nepomuki/mp/jn-mp-grabownica-starzenska1a.jpg
 • Brzozów (gm. i pow. Brzozów, ): murowana kapliczka z dwuspadowym daszkiem wykończonym gzymsikiem kostkowym, a w ciasnej półokrągłej wnęce drewniana polichromowana figura Jana N. , której cechę szczególną stanowi bosa stopa! Styl rzeźby jest ludowy, raczej naiwny

 • Stara Wieś (gm. i pow. Brzozów, ): okrągła murowana kapliczka fundacji Jana Jaszczura z 1810 roku; wewnątrz w oszklonej wnęce drewniana polichromowana figura Jana N. (nad: W.K.) Widziałem ją 13 października 2006 - jest w bardzo dobrym stanie

 • Stara Wieś (gm. i pow. Brzozów, ): we wnęce fasady zachodniej kościoła ustawiono ładną kamienna figurę Jana N, z krzyżem w rękach (nad: Pietrosul)

 • Zmiennica (gm. i pow. Brzozów, ): w parku dworu Zarębów i Czerwińskich, w pobliżu stawu usytuowana jest drewniana kapliczka z początku XIX wieku. Wewnątrz znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena

 • Turze Pole (pow. Brzozów, gm. i pow. Brzozów): kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się po lewej stronie szosy Rymanów-Brzozów, tuż przed kościołem. Jest to kapliczka domkowa, murowana, tynkowana, malowana na biało, pokryta czterospadowym, blaszanym daszkiem. W ścianie frontowej ma przeszklone drzwiczki, za którymi znajduje się drewniana, polichromowana figura Nepomucena. Jest to nieco rzadziej spotykane przedstawienie Jana - święty, w geście tajemnicy, trzyma palec na ustach, w drugiej ręce trzyma krzyż (nad: I.M.)

 • Grabownica Starzeńska (pow. Brzozów, gm. i pow. Brzozów, ): w kościele św. Mikołaja Biskupa i św. Józefa, w transepcie, znajduje się lewy boczny ołtarzyk o charakterze barokowym, pochodzący z pierwszej połowy XIX wieku, w zwieńczeniu którego jest owalny barokowy obraz świętego Jana Nepomucena z XVIII wieku. Jan N. z krzyżem i palmą w dłoniach stoi na tle krajobrazu z rzeką (nad: H.Jakóbczak)

 • Grabownica Starzeńska (pow. Brzozów, gm. i pow. Brzozów): w murowanej bielonej kapliczce drewniana ludowa rzeźba Jana N. z XIX wieku (nad: Pietrosul) (uwaga: stan aktualny wymaga sprawdzenia na miejscu!)

 

 • Haczów (gm. Haczów, pow. Brzozów): współczesna kapliczka Jana N. Wielokrotnie wieś nawiedzały powodzie. Zapisy tych faktów uwiecznione są na belkach słynnego drewnianego kościoła. Można je odczytać pod sobotami (nad: M.K.)

 • Haczów (gm. Haczów, pow. Brzozów, ): krzyż przydrożny z XIX wieku z kapliczką, w której XIX-wieczna ludowa rzeźba św. Jan Nepomucena (nad: Pietrosul) (uwaga: stan aktualny wymaga sprawdzenia na miejscu!)

 • Jabłonica Polska (gm. Haczów, pow. Brzozów, ): kapliczka św. Jana Nepomucena znajduje się przy trasie Domaradz-Dukla. Wykonana z cegły, tynkowana, z licznymi ubytkami tynku, pomalowana na biało. We wnęce kapliczki stoi ładny Nepomucen, o ludowym charakterze. Rzeźba wykonana jest z drewna, z licznymi śladami pęknięć. Nepomucen pomalowany jest w kolorach białym i czarnym, adoruje krzyż, ma wokół głowy aureolę przyozdobioną sztucznymi kwiatami. Jan smętnym wzrokiem wpatruje się w niebo. Kapliczka pokryta jest drewnianym, ładnie wykończonym, dwuspadowym daszkiem, na którego froncie widnieje obrazek z Chrystusem (nad: I.M.)

 

 • Jasienica Rosielna (gm. Jasienica Rosielna, pow. Brzozów, ): wizerunek Jana N. na feretronie stojącym w kruchcie kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (nad: H. Jakóbczak)

 • Jasienica Rosielna (gm. Jasienica Rosielna, pow. Brzozów): kapliczka z XIX wieku, murowana, pobielona, czworoboczna, o trzech kondygnacjach rozdzielonych gzymsami. W dolnej wnęce ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX wieku (nad: Pietrosul) (uwaga: stan aktualny wymaga sprawdzenia na miejscu!)

 • Blizne (gm. Jasienica Rosielna, pow. Brzozów): przy drewnianym kościele Wszystkich Świętych w Bliznem stoi kilka murowanych kaplic, a w jednej z nich figura Jana N. Jest to ładna barokowo-ludowa rzeźba, wygięta w  lekkim kontrapoście i dzierżąca zbyt duży, zapewne młodszy od niej krucyfiks. Ładnie oddano palce dłoni i szaty figury (nad: A.K. -> H. Jakóbczak)

 • Blizne (gm. Jasienica Rosielna, pow. Brzozów): we wnętrzu kościoła Wszystkich Świętych, w górnej kondygnacji bocznego ołtarza znajduje się barokowy w wyrazie obraz, na którym przedstawiono postać Jana N. w dosyć nietypowym ujęcia: Jan z głową opartą na ręku pisze lub wskazuje coś w otwartej księdze swą palmą męczeńską, a księga ta oparta jest na czaszce. O jego tożsamości świadczy pięć gwiazd dookoła głowy (nad: H. Jakóbczak)

 

 • - Krzemienna (gm. Dydnia, pow. Brzozów): w tej wsi ulokowanej przy stawach w dolinie Sanu, przed dworem Bobczyńskich, jest murowana pobielona kapliczka ponepomucka z figurką Chrystusa na miejscu XIX-wiecznej ludowej rzeźby św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)

 • Jabłonka (gm. Dydnia, pow. Brzozów): w murowanej bielonej kapliczce z dwuspadowym daszkiem, w dolnej wnęce rezyduje ciekawa drewniana polichromowana ludowa rzeźba Jana N. Nietypowe ujęcie stóp i palmy w dłoniach (nad: Pietrosul)

 • Witryłów (gm. Dydnia, pow. Brzozów): jest tu nietypowa murowana z łamanego kamienia kapliczka w formie fasady kościelnej z dwoma wieżami, z XIX wieku. We wnęce lewej wieżyczki drewniana polichromowana ludowa rzeźba Jana N. (nad: Pietrosul)


^
Temeszów pow. Brzozów gm. Dydnia  
 
 

Pod starym dębem, na terenie parku podworskiego, stoi kamienna bielona figura św. Jana Nepomucena na cokole (nad: Pietrosul)

 

^
  Wydrna pow. Brzozów gm. Dydnia  
 
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. w murowanej kapliczce (nad: Pietrosul)

 

^
  Domaradz pow. Brzozów gm. Domaradz  
 

Murowana domkowa kapliczka z czterospadowym gontowym daszkiem, z drewnianą polichromowaną ludową figurą Jana N. z XIX wieku. Rzeźba jest uszkodzona, brakuje jej nóg. Obiekt usytuowany jest na trasie planowanej drogi szybkiego ruchu S19, a stoi na miejscu poprzedniej kapliczki z XIX wieku (nad: Pietrosul)


^
- Domaradz pow. Brzozów gm. Domaradz  
 

Na brzegu Stopnicy stała niegdyś murowana kapliczka z roku 1838, zrujnowana i mogąca w każdej chwili runąć do rzeki. Wewnątrz była drewniana barokowo-ludowa figura Jana N. z XIX wieku. Napis fundacyjny głosi: "1838 / FUNDATOR / JEDRZEI STEC, I ANNA ŻONA" (uwaga: sprawdzić Domaradz-Zawodzie). W roku 2008 obiekt został poddany odbudowie, a figura wymieniona (zobacz niżej). Nie są znane losy starej figury

 

^
Domaradz pow. Brzozów gm. Domaradz  
 

Na brzegu Stopnicy postawiono, na miejscu starej (zobacz wyżej), nową kapliczkę i umieszczono w niej nową drewnianą rzeźbę Jana N. Remontem zajmował się pracownik interwencyjny gminy Domaradz Stanisław Marczak w 2008 roku, a figurę św. Jana Nepomucena wyrzeźbił Stefan Rogoz, ludowy rzeźbiarz z Domaradza. Pozostał tylko stary napis "1838 / FUNDATOR / JEDRZEI STEC, I ANNA ŻONA" (nad: Pietrosul)


^
Wesoła pow. Brzozów gm. Nozdrzec  
 

Murowana kapliczka z początku XIX wieku, pomalowana aktualnie na pastelowe kolory, z czterospadowym blaszanym daszkiem. W otwartej arkadowo górnej kondygnacji drewniana polichromowana ludowa rzeźba św. Jan Nepomucena z XIX wieku, wygięta w bardzo widowiskowym kontrapoście (nad: Pietrosul)


 
     <<   wstecz | dalej >>

 
Powiat Lesko (6 + 1)

zobacz na mapie google >>


^
  Lesko pow. Lesko gm. Lesko    
 

Kamienna polichromowana figura Jana N. przy drodze na Cisną, nad Sanem. Toczyły się tu ciężkie walki podczas I wojny i ten Jan znalazł się w pamiętnikach żołnierskich. Ma na szyi nieco zwichrowaną stułę. początek XX wieku (nad: Bajarka)


^
- Polańczyk pow. Lesko gm. Solina    
 

Stoi tu wymurowana z kamieni w końcu XVIII wieku (lub po roku 1848, na pamiątkę zniesienia pańszczyzny) kapliczka z namiotowym daszkiem, niegdyś z figurą Jana N. wewnątrz. Według Rocznika Oddziału Bieszczadzkiego TOnZ z 2000 roku (A. Sałapata) możliwe jest, że rzeźbę wykonał rosyjski żołnierz na pamiątkę zwycięstwa nad Austriakami w roku 1915. Kapliczka ta to najstarszy obiekt budowlany w Polańczyku (nad: P. Bielawski)


^
Górzanka pow. Lesko gm. Solina    
 

Współczesna drewniana rzeźba Jana N., umieszczona we współczesnej kapliczce kamiennej (nad: W.P.)


^
Myczków pow. Lesko gm. Solina DK nr 894  
 

W pobliżu hotelu, na skrzyżowaniu drogi do Polańczyka, figurka Jana N. w drewnianej kapliczce słupkowej, XIX/XX wiek


^
  Myczków pow. Lesko gm. Solina    
 

Św. Jan Nepomucen na ludowym obrazie eksponowanym w Gminnym Muzeum Kultury Bojków (nad: J.T.) 


^
Myczków pow. Lesko gm. Solina    
 

W kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, z lewej strony bocznego neogotyckiego ołtarza, jest drewniana polichromowana figura Jana N. ze stułą, trzymająca krzyż i palmę. Kościół, a więc zapewne również figurę, fundował w roku 1913 Jan Nepomucen Zatorski, właściciel Myczkowa (nad: Bajarka)


^
Stefkowa pow. Lesko gm. Olszanica DK nr 84  
 

W górnej części wsi figura, w miejscu gdzie droga zbliża się do potoku, stoi kamienny posąg św. Jan Nepomucena na murowanej kolumnie. Według tabliczki przyczepionej do postumentu obiekt wyremontowany przez mieszkańców wsi w roku 2012. Wtedy też zyskał polichromię (nad: J.T.)

 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Krosno (25 + 2)
(część w granicach Ziemi Sanockiej d. woj. ruskiego)

zobacz na mapie google >>

zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do województwa krakowskiego (>>) oraz do województwa sandomierskiego (>>) • Krosno (gm. i pow. Krosno, ): w farze przy ulicy Piłsudskiego jest kaplica św. Jana Nepomucena z polichromią z I ćwierci XVIII wieku. W kartuszach rozpoznać daje się sceny Kazania, Spowiedzi Królowej i herby

 • Krosno (gm. i pow. Krosno, ): w tej samej kaplicy JN w farze przy ulicy Piłsudskiego jest też obraz Jana N. z I ćwierci XVIII wieku. W połowie tego stulecia określano go jako cudowny, ubrany był w srebrną sukienkę

 • Krosno (gm. i pow. Krosno, ): przy ulicy Piłsudskiego 16, w Muzeum Podkarpackim, które ulokowało się w dawnym pałacu biskupim, odnaleźć można drewnianą polichromowaną figurę Jana N z połowy XVIII wieku. Uszkodzona, bez dłoni i atrybutów (nad: MCh)

 • Krosno (gm. i pow. Krosno, ): sporych rozmiarów kamienna figura Jana N. stoi na ogrodzeniu przed fasadą kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, należącego do zakonu kapucynów (nad: H.Jakóbczak)

 


 • Rymanów (gm. Rymanów, pow. Krosno): kamienny Nepomuk z palcem na ustach (nad: W.K)

 • Rymanów (gm. Rymanów, pow. Krosno): kapliczka św. Jana Nepomucena na "Murach" z 1790 roku. Inskrypcja nawiązuje do podwójnego patronatu Jana nad dobrą sławą i dobrą śmiercią "Święty Janie uproś nam / uszanowanie / w krzyżu boleściach konanie" (uwaga: sprawdzić czy nie jest tożsama z powyższą; istnieje też możliwość że informacja o napisie dotyczy kolejnej trzeciej figury)

 • Rymanów-Zmysłówka (gm. Rymanów, pow. Krosno): kapliczka z figurką św. Jana Nepomucena z 1825 roku

 • Posada Górna (gm. Rymanów, pow. Krosno, 49.556816° N, 21.854639° E): murowana kapliczka z wnęką, w niej drewniana ludowa figurka Jana N.

 • Ladzin (gm. Rymanów, pow. Krosno, ): przy ulicy Rzeszowskiej, obok domu numer 55, po prawej stronie drogi prowadzącej do Rymanowa stoi kamienna polichromowana figura Jana N. z masywnym krucyfiksem i uchylonymi ustami. Ciekawa pozycja - aby osiągnąć efekt kontrapostu rzeźbiarz zaopatrzył Jana w klockowaty schodek pod prawą stopą. Rokieta spięta równoramiennym krzyżem wiszącym na szyi (nad: W.P.)

 • Milcza (gm. Rymanów, pow. Krosno): murowana słupkowa bielona kapliczka Jana N. datowana na lata dwudzieste XIX wieku. Wewnątrz niewielka czarno-biała figura pokryta wieloma warstwami farby zacierającej szczegóły, w tym zarost. Bardzo malowniczy obiekt (nad: M.K.)

 
^
Klimkówka pow. Krosno gm. Rymanów  
 

Nieco powyżej kościółka Znalezienia Krzyża Świętego, w bliskości potoku zwanego Kościółkowa Woda, Klimkówka lub Potok Świętokrzyski, na kamiennym, dwukondygnacyjnym postumencie stoi kamienna figura Jana N., bardzo ludowa (nad: L.J., zobacz kartę obiektu). Rzeźba była bardzo uszkodzona, miała utrąconą głowę, lecz po 2007 roku ta wróciła na swe miejsce - nie wiem tylko czy jest oryginalna, czy jest to kopia. Miejsce to było celem masowych pielgrzymek chorych, którzy obmywali się w cudownym źródełku (dziś wyschniętym). Podobnie jak inna rzeźba z tej miejscowości (zobacz niżej) jest to obiekt bardzo ascetyczny i pierwotny. Obie figury są unikalne w swym rodzaju i przypominają pogańskie świątki (uwaga: tablica informacyjna przy kościele podaje, że na terenie parafii są już tylko dwa Nepomuki, dwa inne przeniesiono do muzeów. należy sprawdzić w terenie)


^
  Klimkówka pow. Krosno gm. Rymanów  
 

Murowana kapliczka słupowa, w jej wnęce polichromowana figura Jana N. z dużym równoramiennym krzyżem na piersi

 

^
Klimkówka pow. Krosno gm. Rymanów ul. Zdrojowa
 

Na kamiennej kolumnie z kapitelem stoi kamienna figura św. Jana Nepomucena. Podobnie jak inna rzeźba z tej miejscowości (zobacz wyżej) jest to obiekt bardzo dziki i ekspresyjny w swej ascetycznej pierwotności. Obie figury są unikalne w swym rodzaju i przypominają pogańskie świątki (nad: Pietrosul)


 • Korczyna (gm. Korczyna, pow. Krosno): przy drodze powiatowej nr 1966 Korczyna - Jabłonica stoi okazała kapliczka św. Jana Nepomucena z roku 1832. Kapliczka ta zbudowana jest z kamienia, kilka lat temu z zewnątrz i wewnątrz otynkowana i pobielona wapnem. Figura Jana N. jest wielkości około 1.5 m. W związku z modernizacją drogi planowane (2011) jest przesunięcie kapliczki za pobocze drogi, co może stanowić dla niej niebezpieczeństwo (nad: J.St.)

 • Kombornia (gm. Korczyna, pow. Krosno): murowana kapliczka z drewnianą figurą Jana N.

 • Kombornia (gm. Korczyna, pow. Krosno): w kościele parafialnym NMP, nad bramką z boku ołtarza głównego jest rokokowa rzeźba Jana N. pochodząca ze starego drewnianego kościoła, poprzednika obecnego (uwaga: są tu ciekawe w formie obeliskowe relikwiarze, należy sprawdzić czy są tam również relikwie JN)

 • Kombornia (gm. Korczyna, pow. Krosno): w tym samym kościele NMP, w ołtarzu, jest też obraz Jana N. w drewnianej sukience z około 1775 roku

 • - Lubatowa (gm. Iwonicz-Zdrój, pow. Krosno): w warszawskim Muzeum Etnograficznym (>>), w stałej ekspozycji na drugim piętrze jest Nepomuk z Lubatowa, XIX wiek

 • Rogi (gm. Miejsce Piastowe, pow. Krosno): kapliczka o formach późnobarokowych w pobliżu gospodarstwa agroturystycznego ze 150- centymetrową postacią św. Jana Nepomucena przeniesioną z dworu. U góry Chrystus Frasobliwy. Obie rzeźby dłuta J. Skowronka z przełomu XIX i XX wieku, restaurowane w 2002 roku

 • Targowiska (gm. Miejsce Piastowe, pow. Krosno, ): kamienna figura Jana N. z 1867 roku, na okazałym cokole, w aureoli o pięciu dużych złoconych gwiazdach

 • Targowiska (gm. Miejsce Piastowe, pow. Krosno, ): w murowanej kapliczce przy ogrodzeniu drewnianego kościoła, obłożonej tłuczonym kamieniem, nowej lub wybudowanej na wzór starej, znajduje się stara drewniana polichromowana figura Jana N. W dłoni palma, w drugiej nie ma już krzyża (nad: B.K.)

 • Szklary / Jaśliska (gm. Dukla, pow. Krosno): około 2 km na południowy wschód od Szklar znajduje się kapliczka zwana „U Jana”. Nieznana jest data powstania budowli ani nie wiadomo z czyjej inicjatywy została wzniesiona. Franciszek Kotula wysunął hipotezę głoszącą, że uczynił to pleban jaśliski ks. Marcin Nowakowski, żyjący w XVIII wieku (dzisiejsze cechy obiektu są charakterystyczne dla pierwszej połowy XIX wieku). Dawny wygląd kapliczki uległ zmianie. Płaskie kamienie otynkowano i pobielono, a dach z piaskowcowych płyt zastąpiono cementowym. Nie ma też starej rzeźby patrona - spłonęła. Przed powstaniem kapliczki na tutejszej górze odbywało się palenie sobótek – obrzęd, który wrósł głęboko w tradycje ludu. Na tej postawie F. Kotula stwierdził, iż było to miejsce przedchrześcijańskiego kultu. Od momentu wystawienia kapliczki obrzędy >> odprawiano ku czci św. Jana Nepomucena. Z miejscem tym związany był również zwyczaj oprowadzania bydła dookoła kapliczki, które prowadzono na sprzedaż z Jaślisk do Rymanowa. Handlujący na targu sprzedawca zachwalając swój towar informował, że oprowadził zwierzę wokół figury św. Jana. Miało to być gwarancją, że jest ono naprawdę dobre

 • Równe (gm. Dukla, pow. Krosno, ): ludowa czarno-biała figura Jana N. w murowanej kapliczce (nad: L.J., zobacz kartę obiektu)

^
Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz ul. Długa
 

Koło kościoła Wszystkich Świętych i w sąsiedztwie stawów i rzeczki, na cokole, lekko przekrzywiona stoi kamienna figura Jana N. z lat 1885-1895, dłuta Józefa Aszklara, urodzonego w Lubatowej, zamieszkałego w Iwoniczu a później Haczowie (nad: L.J., zobacz kartę obiektu)

 

^
Iwonicz pow. Krosno gm. Iwonicz ul. Długa
 

W kościele Wszystkich Świętych, w zwieńczeniu lewego ołtarza bocznego, umieszczono obraz z Janem N. (nad: M.Muryn)


^
Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 
 

Miejscowość ta była lokalnym ośrodkiem kultu Jana N. W kościele parafialnym św. Marcina w roku 1744 ufundowano ołtarz nepomucki, a w 1770 powstało aktywne Bractwo Nepomuckie (>>). Organizowane przez nie uroczystości 16 maja początkowo miały charakter bracki, potem parafialny. W archiwum zachowała się księga bracka z lat 1869-1914 z nazwiskami 1338 osób z Krościenka, ale również z Haczowa, Korczyny, Kombornik, Targowisk, Jasienicy, Jabłonicy, Łężan, Suchodołu i miejsca Piastowego, a nawet Niebylca, Brzozowa i Żyznowa. Niestety stary drewniany kościółek nad brzegiem Wisłoka został rozebrany około roku 1912 i nie jest jasne, czy jakaś część jego wyposażenia została przeniesiona do nowej neogotyckiej świątyni (uwaga: należy zeksplorować kościół w poszukiwaniu obiektów nepomuckich!)

 

^
Krościenko Wyżne pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne ul. Brzozowska
 

Na rozstajach, w pobliżu kościoła św. Marcina, murowana kapliczka nepomucka wystawiona staraniem proboszcza Andrzeja Nowiny-Ujejskiego i zapewne tutejszego Bractwa Nepomuckiego (>>) (zobacz wyżej). Wieczorami odbywały się tu śpiewy ku czci Jana N. Wewnątrz ładna drewniana polichromowana ludowa figura Jana N. z krzyżem i palmą


^
  - Iskrzynia pow. Krosno gm. Krościenko Wyżne  
 
 

Nieistniejąca już kaplica świętego Jana Nepomucena z 1750 roku

 
 

Powiat Jasło (część w granicach Ziemi Sanockiej d. woj. ruskiego)

(1)

zobacz pozostałe obiekty z tej okolicy, należące niegdyś do województwa krakowskiego (>>)

 • Warzyce (gm. i pow. Jasło): w tej miejscowości położonej tuż przy granicy dawnego województwa krakowskiego (>>), przy ulicy Rzeszowskiej 224, na sporym cokole z wnękami zaopatrzonymi w figury świętych, stoi kamienna rzeźba Jana N.

 
 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Ziemia Przemyska województwa ruskiego - w jej skład wchodziły powiaty: przemyski, jarosławski, przeworski oraz powiaty samborski, drohobyski i stryjski (dziś na Ukrainie >>). Dzisiejsze powiaty nie pokrywają się z dawnymi i tak na terenie dawnego województwa leżą dzisiejsze powiaty Łańcut i Leżajsk oraz części dzisiejszych powiatów Rzeszów, Nisko, Biłgoraj

zobacz na mapie Google >>


Powiat Przemyśl

zobacz na mapie google >>

(21 + 6)

 

^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Zamkowa  
 

W archikatedrze, w północnej nawie wisi obraz Jana N. (nad: Teo P.). Notowano tu dawny kult św. Jana Nepomucena i św. Jana Kantego, a od roku 1777 działało Bractwo Nepomuckie (>>)


^
Przemyśl pow: Przemyśl gm: Przemyśl ul. Jagiellońska / Mickiewicza  
 

W kościele franciszkanów-reformatów pod wezwaniem św. Antoniego, w prawym ołtarzu bocznym znajduje się silnie przemalowany obraz z Janem N., z przełomu XIX i XX wieku


 • Przemyśl (gm. i pow. Przemyśl, ): w dzielnicy Zasanie kamienna figura Jana N. przy moście na Sanie, na Placu Konstytucji 3 Maja, obok klasztoru sióstr benedyktynek. XVIII-wieczny barok. Jan jest sympatyczny, robi wrażenie nieco zadumanego i zasmuconego. Głęboko cięte szaty, nieco zatarty już koronkowy wzór komży, krucyfiks. Szczególną zwraca uwagę kunsztowna kokarda zawiązana na sznurze spinającym rokietę. Dłonie odtworzone znacznie później, nieco niezgrabnie, lub zniekształcone przez korozję. Rzeźba wykonaną w słynnej lwowskiej szkole rzeźbiarskiej

 • Przemyśl (gm. i pow. Przemyśl, ): jest tu również ulica Świętego Jana Nepomucena, a trójkątnym skwerku u jej zbiegu z ul. Biskupa Jakuba Glazera piękny Jan N. z roku 1908 fundacji mieszczan przemyskich, kunsztownie odkuty w kamieniu. Na podstawie informacja o rzeźbiarzu (J. Tracz), osobno o budowniczym postumentu (Majerski) oraz inskrypcje modlitewno-patriotyczne, z których jedna wzywa do opieki Jana nad ulica jego imienia i jej mieszkańcami (nad: Teo P.)

 • Przemyśl (gm. i pow. Przemyśl, ): podczas prac remontowych prowadzonych w 1999 roku w siedzibie budynku PKO przy ul. Mickiewicza 2 odkryto w fundamentach kamień węgielny z wizerunkiem św. Jana Nepomucena, pochodzący sprzed 100 lat. Wizerunek świętego został odnowiony i ponownie umieszczony w dawnym miejscu wraz z listem

 • Przemyśl (gm. i pow. Przemyśl, ): w katedrze Wniebowzięcia NMP i św. Jana Chrzciciela jest piękny relikwiarz Jana N. w kształcie Języka otoczonego pięcioma gwiazdami i wieńcem męczeńskim. Wykonano go w latach 1787-89 i zawiera także relikwie św. Stanisława i św. Szczepana. Zapewne opiekowało się nim działające tu  od roku 1777 Bractwo Nepomuckie (>>) (zobacz wyżej)

 • Przemyśl (gm. i pow. Przemyśl, ): przy ulicy Słowackiego, między szpitalem a posesją nr 81, po lewej stronie, idąc od centrum, stoi murowana kapliczka św. Jana Nepomucena. Figura Jana N. stoi za oszklonymi drzwiczkami, wykonana jest z drewna, polichromowana na kolor czarny i biały. Wyraźnie widać, że Janowi w okresie późniejszym dorobiono dłonie, umieszczając je na kanciastych "nadgarstkach" co wygląda bardzo nienaturalnie (nad: I.M.)

 • Krasiczyn (gm. i pow. Przemyśl, ): w parafii (na plebanii?) przechowuje się piękną dwumetrową XVIII-wieczną rzeźbę JN wykonaną w piaskowcu w słynnej lwowskiej szkole rzeźbiarskiej (zobacz też opis figury św. Jana Nepomucena w Przemyślu koło mostu na Zasaniu - powyżej). Przed II Wojną Światową stała ona na tzw. Komarze, przy drodze nieopodal dzisiejszej posesji Majchrowiczów. nieopodal tartaki i browaru Sapiehów (czyżby fundatorzy?). Zniszczona i zepchnięta do rowu przez Rosjan podczas ostatniej wojny, przeleżała tam do roku 1973, skąd została przewieziona na plebanię. Wymaga dorobienia całej głowy, ręki i podstawy. Niestety nie sfinalizowano zaawansowanych planów remontu figury, a w miejscu ponepomuckim ustawiono krzyż na kamiennym cokole, a następnie jej kopię (zobacz poniżej)

 • Krasiczyn (gm. i pow. Przemyśl, ): na Komarze, na miejscu starej barokowej rzeźby (zobacz powyżej) od 2005 roku stoi jej kopia wykonana z żywicy przez firmę Arkadia z Łowiec

 • - Krasiczyn (gm. i pow. Przemyśl, ): za zamku była niegdyś figura Jana N. . Zniszczona podczas najazdu moskiewskiego w 1726 roku. Według ówczesnego kronikarza wyglądało to tak: "Wjechali Moskale z Kozakami sławny zamek krasiczyński złupili, dla zdobycia żelaza mury rozwalili, okna powybijali, z ołowiu kule lali, drzwi i stoły łupali, wszelką galanterię popsuwszy w fosy wrzucali, staroświeckie obrazy wszystkich królów i panów rąbali, a inne zabrane po różnych wsiach, w Przemyślu sprzedawali. Basztę Papieską zburzyli, obrazy papieżów zabrali. Rozbiwszy na ostatek kaplicę złupili ją, srebra to jest: kielichy, monstrancje i ornaty wszystkie zabrali, obrazy i ołtarze poniszczyli, krzyże połamali, statuę św. Jana Nepomucena porąbali i w kawałki posiekli i wszystkie wsie spustoszyli i w niwecz obrócili"^
  Fredropol pow. Przemyśl gm. Fredropol  
 

Kamienna figura Jana N. w słupowej kapliczce z cegły, z resztkami tynku i z gniazdem bocianim na czubku. Teren jest obecnie w rekach prywatnych i ogrodzony (nad: W.P.)


^
  Sierakośce pow. Przemyśl gm. Fredropol  
 

Piękna słupowa przydrożna kapliczka z kamienną figurą JN z XVIII wieku, pomalowaną na intensywne kolory. Wrażenie robią oczy i usta postaci oraz rozwiana rokieta i komża. Cokół, na którym stoi Jan N., ma przekrój trójkąta równobocznego. Tuż nad głową świętego przebiegają przewody energetyczne


^
Babice pow. Przemyśl gm. Krzywcza  
 

W tutejszym kościele św. Trójcy ufundowanym przez hr. Jerzego Pnińskiego w roku 1791 jest boczny ołtarz przytęczowy, a w jego szczycie wielokątny obraz z Janem N. z lat 1776-80 (nad: H.Jakóbczak)


^
- Babice pow. Przemyśl gm. Krzywcza  
 
 

W tutejszym kościele św. Trójcy w 1722 r. był "medalik ze Św. Janem Nepomucenem z rubinem w materii" ofiarowany jako wotum przez Marcjannę Humniską z Piątkowej. Jego losy są nieznane (uwaga: zapytać w kościele) (nad: Pietrosul)

 

^
  Kopysno pow. Przemyśl gm. Fredropol  
 

Przydrożna kapliczka z 1848 roku z łamanego kamienia Wewnątrz popękana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena. Po tajemniczym zniknięciu latach 70. XX wieku figurka powróciła do kapliczki w 2004 roku. Święty ma na głowie metalową koronę (uzup: Pietrosul)


^
  Ruszelczyce pow. Przemyśl gm. Krzywcza  
 

Piękna kamienna figura Jana N. wykonana w manierze barokowej, w kontrapoście, o nietypowym geście rąk. Dostrzegłem ją w albumie "Błękitny San" ze zdjęciami Adama Krzywki. Niedawno odnowiona, ustawiona na cylindrycznym cokole, umiejscowiona przy szosie na wschodnim skraju wsi. Pierwsza tutejsza figura była drewniana i miały ją przynieść wody Sanu. Kolejny, kamienny Nepomuk – ufundowany zapewne przez właścicieli tutejszych dóbr – stoi tu co najmniej od 1852 roku. Według lokalnych opowieści, w 1944 roku sowiecki żołnierz odstrzelił świętemu biret, za co zginął w bójce już następnego dnia. Miał on zostać pochowany w pobliżu figury (uzup: Pietrosul)


^
  - Dubiecko pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 
 

W poprzednim drewnianym kościele św. św. Szymona i Judy Tadeusza, który stał tu w latach 1753-1926, w ołtarzu bocznym był obraz Jana N.  Ślad po nim zaginął "kiedy to został rozebrany i przeniesiony na nowe miejsce" (nad: Pietrosul)

 

^
  Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 

Znajduje się tutaj, w otoczeniu trzech świerków, niezbyt ładna murowana z białej cegły zakratowana kapliczka kryta ostrym dachem krytym czerwona blacha. Znajduje się w niej szablonowa figura Jana N. wykonana z tworzywa sztucznego w jednej z manufaktur, która została ufundowana przez proboszcza Franciszka Partykę i mieszkańców Nienadowej i uroczyście poświęcona w 2010 roku. Jednak miejsce to ma długą i burzliwą historię nepomucką - obecna rzeźba jest już czwartą (zobacz niżej) (uzup: Pietrosul)

http://it.home.pl/nepomuki/mp/jn-mp-nienadowa4f.jpg

^
  - Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 

W artykule z "Leksykonu kultury ludowej w Rzeszowskiem" Krzysztofa Ruszla, Rzeszów 2004, nad: K.I.) widnieje niewyraźna archiwalna fotografia brogowej kapliczki krytej gontem z drewnianą figurą Jana N. z XIX wieku, podpisana nazwą tej miejscowości. Widoczna tam figura została skradziona (>>) w II połowie XX wieku

 

^
  - Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 
 

Druga drewniana figura Jana N. umieszczona w starej kapliczce po kradzieży oryginalnej rzeźby (zobacz wyżej), została skradziona (>>) w II połowie XX wieku (nad: Pietrosul)

 

^
  - Nienadowa pow. Przemyśl gm. Dubiecko  
 
 

Trzecia drewniana figura Jana N. umieszczona w starej kapliczce po kradzieżach dwóch pierwszych rzeźb (zobacz wyżej), została skradziona (>>) zapewne na początku XXI wieku. Chronił ją drewniany daszek wsparty na czterech słupach. Są podejrzenia, że sprawcą kradzieży był tutejszy mieszkaniec, który niebawem zginął tragicznie. Figurę tę przeniesiono z Bachowa (gm. Krzywcza) ponieważ straciła one swoje miejsce na skutek poszerzenia drogi (nad: Pietrosul)

 

^
  Buszkowice pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

Wysoka polichromowana drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena w murowanej przydrożnej kapliczce ozdobionej profilowanym naczółkiem (nad: Pietrosul)


^
  Buszkowiczki pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

Na szczycie pagórka dominującego nad wsią, na jej skraju, niedaleko starorzecza Sanu, tuż za dawnym folwarkiem należącym do Sapiehów, znajduje się drewniana polichromowana figura Jana N. z I połowy XIX wieku umieszczona w nowszej w drewnianej kapliczce. Uwagę zwracają błękitne oczy Jana i jego z dezaprobatą skrzywione usta (nad: H.Jakóbczak)


^
  Bolestraszyce pow. Przemyśl gm. Żurawica  
 

Prosta kapliczka z malowanym wizerunkiem św. Jana Nepomucena zrealizowana w ramach I Festiwalu Ogrodowego w 2011 roku. Autorzy: Beata J. Gawryszewska, Jan Rylke, Janusz Skalski, Katedra Sztuki Krajobrazu SGGW w Warszawie. Jana ukazano na tle wzbierającej rzeki, w padającym deszczu, a nad nim umieszczono napis "OD WODY ZACHOWAJ NAS PANIE" (nad: Pietrosul)


^
Bircza pow. Przemyśl gm. Bircza ul. Wojska Polskiego
 

Opodal rynku, w murowanej kapliczce domkowej z końca XIX wieku, znajduje się obraz z wizerunkiem Jana N. Jest tu postać Jana z krzyżem i w aureoli, są dwa anioły (z palcem przy ustach oraz z biretem), jest Księga i scena Topienia (nad: Pietrosul)

http://it.home.pl/nepomuki/mp/jn-mp-bircza1d.jpg

^
  Łodzinka Górna pow. Przemyśl gm. Bircza  
 

W tej miejscowości niedaleko Posady Rybotyckiej, przy drodze stoi kamienny Jan N., przy którym dzieciaki odśpiewują majówkę na klęczkach. Zdjęcie nie jest pozowane. Modlące się dziewczynki nie wiedziały, że są sfotografowane. Figura pochodzi z 1904 roku (nad: M.K.)


^
Kuźmina pow. Przemyśl gm. Bircza DW890
 

Na prywatnej posesji, około 50 m przed drewnianym  kościołem (dawnej cerkwi), stoi kolorowa kapliczka domkowa kryta blachą, z baniastym zwieńczeniem z krzyżem. W nij polichromowana figura Jana N. (nad: B.K.)

 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Jarosław (13)

zobacz na mapie Google >>

(zobacz osobną stronę (>>) poświęconą freskom A. Swacha w kaplicy nepomuckiej w kościele klasztoru dominikanów)


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław pl. Piotra Skargi 2 
 

W kolegiacie p.w. Bożego Ciała (dawny kościół św. Jana Chrzciciela), w nawie głównej, po lewej stronie, tuż nad konfesjonałem, znajduje się obraz z Janem N. Przedstawia on zrzucenie przez żołnierzy św. Jana Nepomucena z mostu do Wełtawy. Nad Nepomucenem unosi się aniołek z gałązką palmową i wieńcem laurowym (nad: I.M.)


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Jana Pawła II 21 
 

W niedalekiej odległości od budynku Sądu Rejonowego i murów otaczających kościół pw. Trójcy Świętej i klasztor OO. franciszkanów-reformatów widzimy kapliczkę z około 1743 roku, z polichromowaną figurą św. Jana Nepomucena. Kapliczkę zaopatrzono w rodzaj arkady i profilowany szczyt, a sama figura stoi na cokole


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Jana Pawła II 
 

W kościele klasztornym Św. Trójcy franciszkanów-reformatów (zobacz wyżej) znajduje się ładna polichromowana figura Jana N. Figura jest bardzo podobna do tej która stoi w kapliczce naprzeciw murów klasztoru - być może wykonał ja ten sam twórca, być może jest to próbna realizacja figury z kapliczki (uwaga: sprawdzić w źródłach)


Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Zamkowa 
 

W Jarosławiu, przy ulicy Zamkowej wiodącej do Sanu, jest kapliczka z figurą Jana N. Murowana, profilowana w manierze barokowej, pomalowana na różowo, kryta dachówką. Wewnątrz ładna drewniana figura JN z poziomym krzyżem w rękach (nad: ruckus)


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Benedyktyńska 
 

W murowanej, zwieńczonej półokrągłym szczytem kapliczce zamkniętej na kłódkę, stojącej przed bramą wejściową na teren opactwa ss. benedyktynek, znajduje się drewniana, polichromowana figura Jana N. Kapliczka była remontowana na jesieni 2010 (nad: ruckus)


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Dominikańska 
 

Kaplica św. Jana Nepomucena w kościele klasztoru dominikanów, wyposażona jest w malowany ołtarz z postacią św. Jana Nepomucena. Na sklepieniu, ścianach i filarach polichromie wykonane przez pochodzącego z Moraw poznańskiego franciszkanina Adama Swacha ukazują sceny z życia świętego. Na zachodniej ścianie znajduje się duży fresk przedstawiający jego męczeństwo, tj. wrzucenie św. Jana do rzeki Wełtawy. Cała kaplica i zdobiący ją zespół fresków to jeden z najciekawszych obiektów nepomuckich w Polsce. Zobacz osobną stronę (>>) poświęconą tym freskom^
  Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Brodowicze 
 

Jan N. z dzielnicy Brodowicze - około 4 km na północ od centrum miasta, w bliskości stawów - to kamienna figura w stylu późnego XIX lub wczesnego XX wieku. Statyczna, o ograniczonej liczbie detali, majestatyczna (nad: W.P.)


^
Jarosław pow. Jarosław gm. Jarosław ul. Pełkińska 
 

Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z XIX w. o cechach ludowych, w murowanej kapliczce obok domu nr 93 (nad: Pietrosul)


^
  Rokietnica pow. Jarosław gm. Rokietnica    
 

Postument z figurą Jana N. z 1743 roku fundacji kanonika płockiego Jana Wiszniewskiego, proboszcza rokietnickiego. Na cokole stosowna inskrypcja poświadczająca fundację i odnowienie w roku 1885 (?)


^
  Wiązownica pow. Jarosław gm. Rokietnica  
 

Kapliczka z drewnianym Nepomukiem przemalowanym na kobietę tak gruntownie, że trudno dopatrzeć się kanonicznego zarostu Jana. O jego identyfikacji przesądza nakrycie głowy (nad: W.P.)


^
  Radawa pow. Jarosław gm. Rokietnica  
 

XIX-wieczna kapliczka z kamienną figurą Jana N. Nadano jej formę ozdobnej altany dodając ażurowe kraty na dole i nad łukami wieńczącymi otwory. Dach czterospadowy. Figura grubo pomalowana białą farbą, na cokole


^
  Surmaczówka pow. Jarosław gm. Wiązownica  
 

Tuż nad Lubaczówką, przy moście stoi drewniana szalowana kapliczka z sygnaturką na dwuspadowym dachu. W szycie ma oszkloną, zamkniętą półokrągło wnękę, w której umieszczono ładną, drewnianą polichromowaną figurę Jana N. w stylu ludowo-barokowym. Na wnęką wycięto okrągły otwór, w którym wstawiono gwiazdę tworzącą ażur (nad: W.P.)


^
Czerniawka pow. Jarosław gm. Laszki  
 
 

W nowej ceglanej kapliczce pod lasem od momentu poświęcenia, który miał miejsce 21 maja 2015 roku, rezyduje współczesna polichromowana figurka Jana N. (nad: Pietrosul)

 
 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Przeworsk (9 + 2)

zobacz na mapie google >>


^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Św. Jana 2
 

Piękny Nepomuk w niszy na fasadzie jednej z kamienic, blisko wejścia do bazyliki bożogrobców (nad: M.K.) Jest to najwyraźniej ta sama figura, która znalazła się na okładce "Spotkań z Zabytkami" z kwietnia 2001, lecz do tamtego zdjęcia wyjęto ją w jej wnęki. Innym wyjaśnieniem może być fakt, że Jan stał niegdyś na własnym prostopadłościennym cokole kilka metrów dalej na południe, przy ulicy Stolarskiej. Jeśli jego przeniesienie do wnęki miało miejsce po kwietniu 2001, to wykonanie takiego zdjęcia nie nastręczało żadnych kłopotów. W tym samym numerze, razem z nepomuckim rysunkiem Isi wydrukowano akwarelę przedstawiającą Jana N. z okolic Przemyśla.
Nieoceniona K.I. wynalazła w archiwach informację dotyczącą tekstu nabożeństwa do Jana Nepomucena "Obrońca sławy ludzkiej" z roku 1749. Autor był prepozytem klasztoru bożogrobców w I połowie XVIII wieku. Dowodzi to żywości kultu JN w tej okolicy w tych latach. K.I. jest również autorką zdjęć tego Jana umajonego z okazji Bożego Ciała (2010) przez opiekującą się figurą właścicielkę pobliskiego sklepu Jarzynka


^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Park 2
 

W rezydencji książąt Lubomirskich (obecnie Muzeum) znajduje się figurka Jana N. z XVIII-XIX wieku, znaleziona nad rzeczką Mleczką. Drewno polichromowane (nad: Krycha)


^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Park 2
 

W rezydencji książąt Lubomirskich (obecnie Muzeum) znajduje się drewniana polichromowana figurka Jana N. autorstwa Józefa Szypuły, pochodząca z lat 90. XX wieku. Numer ewidencyjny to MP-SL-107 (nad: H.Jakóbczak)


^
Przeworsk pow. Przeworsk gm. Przeworsk ul. Park 2
 

W rezydencji książąt Lubomirskich (obecnie Muzeum) znajduje się drewniana figurka Jana N. autorstwa Władysława Dubanika, pochodząca z lat 90. XX wieku. Numer ewidencyjny to MP-SL-20 (nad: H.Jakóbczak)

 • Nowosielce Przeworskie (gm. i pow. Przeworsk): kapliczka nepomucka z XVIII w. w sąsiedztwie świątyni, koło stawów (nad: M.K.)

 • Nowosielce Przeworskie (gm. i pow. Przeworsk): obraz z drewnianego kościoła. Świątynia pochodzi z 1595 roku, zaś wyposażenie wnętrza jest barokowe i rokokowe. Obraz znajduje się po prawej stronie ołtarza głównego. W sąsiedztwie świątyni są stawy, a przy samym kościele stoi kapliczka nepomucka. Czy można uznać, że to jest Jan ? Krzyż trzyma anioł w górze, u stóp świętego leży charakterystyczna czapka (nad: M.K.)

 • Świętoniowa (gm. i pow. Przeworsk, ): murowana kapliczka  datowana jest na pierwszą połowę XIX wieku. Usytuowana na krzyżowych drogach rozchodzących się w kierunkach: Gorliczyny, Grzęski i Bud Łańcuckich. Szczyt daszku zwieńczony jest podwójnym krzyżem patriarchalnym - symbolem Zakonu Kanoników Regularnych Stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Na ich pamiątkę postawiono kapliczkę, niedawno "wyremontowaną"; obecnie wewnątrz znajduje się w niej wątpliwej urody figura Serca Jezusa. Zaś w szczycie za szybą i kratą drewniana figura św. JN z interesującym krucyfiksem o dwóch poziomych belkach (nad: K.I.)

 • Gać (gm. Gać, pow. Przeworsk): kapliczka ze Św. Janem Nepomucenem (nad: M.Z.)

 • Sietesz (gm. Kańczuga, pow. Przeworsk, N49°59'56.70", E22°21'18.41"): w północnej części wsi, nad stawem dworskim, przy skrzyżowaniu szosy z Kańczugi do Łańcuta z główną drogą prowadzącą przez wieś do wsi Siedleczka stoi kapliczka budowana z cegły, lepiona gliną i bielona, pokryta blachą. Według miejscowej tradycji wybudowana została około połowy XIX wieku, po zniesieniu pańszczyzny, w miejscu gdzie dawniej był areszt, w którym właściciel dworu przetrzymywać miał chłopów. Pierwotnie była to kapliczka typu domkowego, z otworem wejściowym od frontu, pokryta gontem. Została poważnie przebudowana: wejście zamurowano, pozostały otwór przeszklono. Teren wokół kapliczki otoczony został metalowym płotkiem. Wewnątrz znajduje się drewniana pokryta farbą figura św. Jana Nepomucena (nad: K.I.)

 • - Krzeczowice (gm. Kańczuga, pow. Przeworsk, ): o  jednej z tutejszych kapliczek  lokalny informator powiedział K.I., że była tam w środku, ale skradli, figura Jana "MEPOMUCYNA". Kolejna strata (>>)! (nad: K.I.)

 • ? Rączyna (gm. Kańczuga, pow. Przeworsk): w murowanej domkowej kapliczce umieszczono drewnianą figurę duchownego. Nie ma biretu, inne atrybuty przepadły w ciągu wieków, a wetknięty w dłonie krzyżyk jest wtórny. Na długiej stule i komży wymalowano ozdoby - wici roślinne i kwiatki, lecz one też są zapewne młodsze niż sama figura (uwaga: upewnić się co do tożsamości świętego) (nad: W.P.)


 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Rzeszów (34 + 1)
(część należąca do Ziemi Przemyskiej d. woj. ruskiego)

zobacz na mapie google >>

zobacz obiekty z części powiatu leżącej w dawnym woj. sandomierskim (>>) • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): Jana N. zobaczyć można na Placu Farnym, we wnęce rzeszowskiej fary na zewnętrznej ścianie XV-wiecznego prezbiterium. Jan jest kamienny, z naiwną twarzą. Po remoncie fary zmieniło się wygląd figury - na pozbawionej już niepotrzebnych tynków ceglanej ścianie ładnie prezentuje się odświeżona jasna rzeźba (nad: TRojek)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): kamienna osiemnastowieczna figura Jana N. stała od lat na rzeszowskim Staromieściu, przy kościele. Niedawno (2007) rzeźbę odnowiono i przeniesiono na ul. Podwisłocze (róg Kopisto), niedaleko rzeki, mostu i zamku. Nie zrealizowano więc planu, aby ustawić Jana na drugim brzegu, na Podpromiu, gdzie specjalnie zasadzono cisy. Jan był już wielokrotnie przenoszony. W XVIII wieku stał przy moście zwodzonym prowadzącym do zamku, tam gdzie dziś kończy się ulica Kraszewskiego. Potem został przeniesiona na róg ulicy Unii Lubelskiej i Dąbrowskiego. Tablica na cokole głosiła:

  ŚW. JAN NEPOMUCEN UR. 1348 - 1393
  PATRON MOSTÓW - GROBLI PRZEPRAW RZECZNYCH I DOBREJ SŁAWY
  FIGURA TA ZOSTAŁA POSTAWIONA Z POCZĄTKU XVII W. PRZY GROBLI W POŁUDNIOWO- WSCHODNIEJ CZĘŚCI MIASTA RZESZOWA PRZY UL. PODZAMCZE - OBECNIE DĄBROWSKIEGO - SKĄD USUNIĘTO JĄ W ROKU 1969 I PORZUCONO NA CMENTARZU W STAROMIEŚCIU. NA TYM MIEJSCU POSTAWIONO JĄ 13 VIII 1981
  ŚW. JANIE MIEJ PIECZĘ NAD NASZYM MIASTEM

  Czy teraz dopisano tekst o nowej przeprowadzce? Niestety Jan zarasta różnymi banerami reklamowymi, niedawno dodano mu do towarzystwa koszmarną reklamę w kształcie bicykla

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ulicy Sokoła, w kościele bernardynów Wniebowzięcia NNMP, w ołtarzu św. Józefa, odnaleźć można późnobarokowy obraz Jana N. przedstawionego w przyklęku w scenie adoracji krzyża. Obok aniołek z palcem na ustach, na stole Księga, a w lewej części obrazu widoczny jest tajemniczy symbol kuli ziemskiej, globusa lub astrolabium sferycznego. Występuje on na przykład na obrazach z mazowiekiego Czerwińska i Łomży, Czudca (sandomierskie >>), Ostrożanów (podlaskie >>), Nowego Wiśnicza (krakowskie >>), Siedlec (lubelskie >>) oraz w figurach ze Szczuczyna czy Tarnowskich Gór (Górny Śląsk >>) i Bensheim w Niemczech (>>)

 • -/¿ Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w pijarskim kościele św. Krzyża jedna z południowych kaplic pochodząca z I połowy XVIII wieku (być może nawet z początku tego wieku) nosiła wezwanie Jana N. Kaplica ta połączona była z sąsiednimi tworząc amfiladę. Wszystkie przestały istnieć już w końcu wieku XVIII (uwaga: należy sprawdzić na miejscu, czy pozostały jakiekolwiek elementy dawnego wyposażenia kaplicy) (nad: H.Jakóbczak)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w tutejszym Muzeum Etnograficznym przechowywana jest drewniana figura Jana N. o lekkim kontrapoście i wysokim birecie, z resztkami polichromii, pochodząca z Wielopola-Sośnic (gm. Wielopole Skrzyńskie, pow. Ropczyce-Sędziszów), XIX wiek

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w tutejszym Muzeum Etnograficznym przechowywana jest drewniana polichromowana figura Jana N. z Rzeszowa, z fioletowa stułą i bez prawej dłoni, XIX wiek (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w tutejszym Muzeum Etnograficznym przechowywany jest olejny obraz nepomucki o cechach ludowych, pochodzący z Głogowa (Małopolskiego?), z I połowy XIX wieku (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w Muzeum Diecezjalnym przy ulicy Zamkowej 4 eksponowana jest barokowa drewniana polichromowana figura Jana N. przedstawiona w przyklęku na chmurce. Na szyi befka i krzyż maltański, goła głowa, brak krzyża  (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w Muzeum Diecezjalnym eksponowana jest drewniana polichromowana figura Jana N. pochodząca ze Sławęcina (gm. Skołyszyn, pow. Jasło, krakowskie >>). Uszkodzone dłonie, brak krzyża, wielkie migdałowe oczy. XVIII wiek (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w Muzeum Diecezjalnym eksponowana jest drewniana polichromowana (odcienie brązu) figura Jana N. pochodząca - tak jak wyżej opisana - ze Sławęcina (gm. Skołyszyn, pow. Jasło, krakowskie >>). Kontrapost, brak krzyża, uszkodzony dół. XIX wiek (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w Muzeum Diecezjalnym eksponowana jest kolejna (!) drewniana złocona figura Jana N. pochodząca ze Sławęcina (gm. Skołyszyn, pow. Jasło, krakowskie >>). Kontrapost, brak krzyża, złote szaty ze srebrnym wykończeniem, biret. XIX wiek (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów (gm. i pow. Rzeszów, ): w Muzeum Diecezjalnym eksponowana jest drewniana polichromowana figura Jana N. z nieznanej lokalizacji. Kontrapost, w rękach wtórny cienki krzyż, biret (nad: M.Muryn)

 • Rzeszów-Słocina (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ulicy Słocińskiej stoi trzypiętrowa kapliczka z figurą Jana N. w górnej wnęce, pochodząca z roku 1860 i z leżącej nad Wisłokiem dawnej wsi Drabinianki (dziś dzielnicy Rzeszowa), gdzie znajdowała się przeprawa promowa, a postawiona jako dziękczynienie za uwłaszczenia chłopów. Drewniana figura ma około 80 cm, a zakupiona została przez fundatora, Wojciecha Mikułę, na odpuście w Leżajsku. Kapliczka stała w miejscu, gdzie dziś znajduje się spółdzielnia mieszkaniowa i dąb, sadzony również przez Wojciecha Mikułę. Kapliczkę przeniesiono w roku 1975 przed nowy dom potomków fundatorów, rodzinę Złamańców, w związku z budową na miejscu dawnej wsi blokowiska Nowe Miasto (nad: H.Jakóbczak <- mariten.blog.onet.pl)

 • Rzeszów-Pobitno (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Polnej 8 (skrzyżowanie z Morgową), od roku 1880 stoi kamienna figura Jana Nepomucena z utrąconym krzyżem, biretem i długą stułą. Bardzo ładnie prezentuje się przy południowym słońcu, jest polichromowana - choć farba złazi płatami (nad: H.G.)

 • Rzeszów-Przybyszówka (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Dębickiej, przy schodach kościoła św. Mikołaja, stoi kamienna polichromowana figura Jana N. w czerwonej mozetcie. I połowa XIX wieku, lekki kontrapost

 • Rzeszów-Przybyszówka (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Dębickiej, w starym kościele św. Mikołaja, w zwieńczeniu lewego ołtarza bocznego poświęconego świętej Barbarze znajduje się owalny obraz Jana N. z palcem przy ustach. Drewniany ołtarz pochodzi z nieistniejącego krakowskiego kościoła świętego Szczepana, jednak wizerunek Jana Nepomucena został dodany już po przeniesieniu, podobno w roku 1929 (nad: H.Jakóbczak)

 • Rzeszów-Budziwój / Tyczyn (gm. i pow. Rzeszów, ): przy ul. Orkana, na granicy Tyczyna i Budziwoja (dziś dzielnicy Rzeszowa) stoi murowana i pobielona kapliczka św. Jana Nepomucena z początków XIX wieku, wzniesiona jako wotum za przekazanie mieszkańcom drogi dworskiej Budziwoj-Tyczyn. Wewnątrz drewniana ludowa figura Jana N., polichromowana

 • Tyczyn (gm. Tyczyn, pow. Rzeszów, ): przy ulicy Grunwaldzka 15, koło strugi i niedaleko pałacu Wodzickich stoi kapliczka Jana N., murowana, wzniesiona w 1872 roku na miejscu poprzedniej z 1768 roku, którą fundował hr. Wodzicki i ks. Leopold Olcyngier. Ponoć drewniana polichromowana figura o wyraźnie oddanych detalach powstała jako fundacja tyczynianina w podzięce za szczęśliwy powrót z Ameryki w roku 1918 - być może jednak dotyczy to nowej kapliczki, bo rzeźba sprawia wrażenie starszej

 • Hermanowa (gm. Tyczyn, pow. Rzeszów): przy drodze i przy szkole, w otoczeniu starych lip, stoi murowana kapliczka św. Jana Nepomucena z połowy XIX wieku z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. Peleryna Jana robi nieco batmańskie wrażenie

 • Hermanowa (gm. Tyczyn, pow. Rzeszów): jest tu ponoć druga figura Jana Nepomucena (źródło: "Tyczyn - dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna")

 • Borek Stary (gm. Tyczyn, pow. Rzeszów, ): w sanktuarium maryjnym w Borku Starym jest barokowy ołtarz św. Jacka Odrowąża. W zwieńczeniu maleńki drewniany polichromowany Jan N. z palmą męczeńska w ręce (nad: M.K.)

 • Borek Stary (gm. Tyczyn, pow. Rzeszów): jest tu też ponoć figura Jana Nepomucena (źródło: "Tyczyn - dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna". Uwaga: należy sprawdzić w terenie!)

 • Kielnarowa (gm. Tyczyn, pow. Rzeszów): przy domu nr 64, niedaleko kościoła i przystanku PKS jest murowana kapliczka, w której znajduje się piękna drewniana polichromowana figura Jana Nepomucena z palmą w ręku i z komżą skręcona wiatrem mistycznym. I połowa XIX wieku (źródło: "Tyczyn - dziedzictwo kulturowe. 635 lat Tyczyna")

 

 • Łąka (gm. Trzebowisko, pow. Rzeszów): Nepomuk znajduje się w pobliżu dawnego dworu - Domu Opieki Społecznej Sióstr Opatrzności Bożej, tuż przy stawach. W latach 1801 - 1819 właścicielem pałacu i Łąki był Ignacy Morski - z pochodzenia Czech. W majątku łąckim zatrudniał rodaków. To oni w początkach XX wieku postawili w pobliżu stawów kamienną surową w wyrazie figurę Jana (nad: M.K.)

 • Palikówka (gm. Krasne, pow. Rzeszów): skromna murowana kapliczka z oszklona wnęka, w niej drewniana figurka JN, XX wiek

 • Chmielnik (gm. Chmielnik, pow. Rzeszów): przy drodze do Rzeszowa kamienny, półtorametrowy Nepomuk pomalowany na biel i czerń, w kontrapoście i z krzyżem, w manierze barokowej

 • Świlcza (gm. Świlcza, pow. Rzeszów): koło remizy stoi piękna kamienna barokowa figura Jana N. Na cokole data 1798. Kolory: czerń, biel, cielisty i brąz. Lewy kontrapost, krzyż, biret. Jest to jeden z grupy podobnych obiektów, powstałych najprawdopodobniej w jednym warsztacie w latach 1743-98 wieku, rozsianych wzdłuż traktu Rzeszów-Kraków (Świlcza, Trzciana, Dąbrowa, Będziemyśl, Sędziszów), wiązanych z fundacjami Potockich

 • Bzianka (gm. Świlcza, pow. Rzeszów): obok szkoły podstawowej kamienny barokowy Jan N. z 1743 roku, 7 lat po "powodzi wieków", która nawiedziła Rzeszowszczyznę. Rzeszowski kronikarz pijarski zanotował "nastąpiło oberwanie chmury, lało z nieba jak z cebra prze 46 dni" (nad: K.A.S.)
 

^
Rzeszów pow. Rzeszów gm. Rzeszów Rynek 8  
 

W 2014 roku przed wejściem do sklepu z antykami stała ładna drewniana polichromowana figura Jana N. Najwyraźniej powierzono mu rolę przyciągania klientów. Przymknięte powieki, drobne rowki szaty, brak atrybutów, uszkodzone palce obu dłoni. Zapewne jest to tymczasowa lokalizacja tego Nepomuka. Przechodzących tamtędy uprasza się o wypytanie właścicieli o pochodzenie rzeźby i dokumenty dowodzące legalności jej pozyskania, przekazania informacji o ewentualnej sprzedaży Jana i jego nowej lokalizacji (nad: H.Jakóbczak)


^
Rzeszów-Staromieście pow. Rzeszów gm. Rzeszów ul. Bałuckiego / Robaka  
 

Na Staromieściu, przy skrzyżowaniu ulic, stoi trójkondygnacyjna murowana wnękowa kapliczka z przełomu XIX i XX wieku. W jednej z wnęk znajduje się figurka Jana N.

 

^
Rzeszów-Załęże pow. Rzeszów gm. Rzeszów ul.  Załęska / Rzecha  
 

Na prywatnej posesji w domkowej, murowanej, krytej dachówką kapliczce jest drewniana figura Jana N. Niestety urocza kapliczka musi konkurować z reklamami warsztatów i dilerów samochodowych

 

^
Boguchwała pow. Rzeszów gm. Boguchwała    
 

Piękna kamienna polichromowana figura Jana N. z XVIII wieku. Stoi ona przy ogrodzeniu kościoła i posiadłości należącej niegdyś do rodziny Lubomirskich, a następnie Skrzyńskich (nad: M.K.). Tej zapewne figury dotyczy przekaz, że kiedy w II połowie XIX wieku usunięto ją na strych jako starą i zniszczoną, w obejściu rozmnożyły się węże. Plaga ustała, kiedy za radą księdza rzeźbę odnowiono i ustawiono ponownie^
Boguchwała pow. Rzeszów gm. Boguchwała    
 

Ludowa figura Jana N. przy drodze do Lutoryża (nad: M.K.)

 

^
Lutoryż pow. Rzeszów gm. Boguchwała DK nr 9  
 

Kamienna figura Jana N. na cokole z herbem Ślepowron fundatora, którym był prawdopodobnie Paweł Starzyński (nad: L.J., zobacz kartę obiektu). Jest to piękna piaskowcowa rzeźba, w której sposób obróbki kamienia przypomina mi trochę barokową szkołę lwowską - głębokie, geometryzujące cięcia, duże płaszczyzny. Na cokole data 1774 (4 - odwrócona o 90 stopni ósemka). Cokół figury to zjawisko samo w sobie^
Babica pow. Rzeszów gm. Boguchwała DK nr 9  
 

Murowana wielokondygnacyjna kapliczka słupowa, na cokole której, w jednej z nisz, malowany ludowy wizerunek Jana N. (nad: M.K.)

 
     <<   wstecz | dalej >>

 
^

Powiat Łańcut (24 + 6)

zobacz na mapie Google >>

 • - Łańcut (gm. i pow. Łańcut): była tu, we wnęce naroża domu przy ul. Słowackiego, aż do chwili kradzieży (>>) w maju 1993 roku, rzeźba św. Jan Nepomucena wykonana z pnia drzewa, pomalowana farbą olejną. Lewa ręka ugięta w łokciu w poprzek tułowia, podtrzymywała dolne ramię krzyża. Prawa ręka uniesiona, zgięta w łokciu podtrzymywała krzyż w połowie. Szaty o drobnych pionowych schematycznie potraktowanych fałdach. Strój kapłański: czarna sutanna, spod której wystają czubki butów, biała komża oraz biała stuła, na ramionach czarna pelerynka zawiązana pod szyją, na głowie czarny biret, długie ciemne włosy. Głowę otaczał nimb z jaśniejącymi w nim czterema gwiazdami. Dół postaci nadpalony. Wykonana przed połową XIX wieku, 70 cm. Podczas okupacji hitlerowskiej, w czasie pacyfikacji miasta i Przedmieścia (dzielnicy Łańcuta) Niemcy dziwnym trafem nie zabrali mężczyzn tylko z tego domu. Oczywiście przypisano to zdarzenie wstawiennictwu św. Jana z wnęki. W podzięce  zapalono świece i nasiąknięta pokostem figurka zapaliła się. Zdołano ją jednak uratować od całkowitego zniszczenia. Wtedy ją odnowiono i naprawiono (nad: M.K., oraz materiały OOZP)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut): kopia skradzionej (>>) rzeźby zobacz powyżej) autorstwa artysty rzeźbiarza z Krynicy stoi na prywatnej posesji przy ul Słowackiego (naprzeciwko dawnej lokalizacji) śp. pana Romana Macha, który po kradzieży postarał się o odtworzenie figury. Nowa rzeźba jest nieco większa od zabytkowego pierwowzoru, ma ok. 110 cm wysokości (nad: M.K.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut): kolejny Jan N. stoi w ogrodzie domu przy ul. Grunwaldzkiej. W drewnianej kapliczce słupowej znajduje się figurka świętego wysoka na ok. 40 cm, ok. 100-letnia. Kapliczkę ufundował leśniczy lasów ordynacji łańcuckiej - Julian Chrzanowski (nad: M.K.)

  

^
Łańcut pow. Łańcut gm. Łańcut  
 

W farze znajduje się witraż z ładnym wizerunkiem Jana Nepomucena. Powstał on w pracowni wiedeńczyka Carla Geylinga i pochodzi z 1898 r., czyli z okresu ostatniej przebudowy fary (nad: Trojek, uzup.: M.K.) (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>)


^
- Łańcut pow. Łańcut gm. Łańcut  
 
 

W farze znajdował się niegdyś dzwon z 1908 roku, o średnicy 110 cm, z napisem: Św. Jan Nepomucen. Parafianie łańcuccy w roku wielkiego jubileuszu papieża Piusa X, ufundowany przez parafian, zarekwirowany przez Austriaków w roku 1917 (nad: H.Jakóbczak)


^
Łańcut pow. Łańcut gm. Łańcut  
 

W farze, jeden z ołtarzy bocznych flankuje wysoki postument, na którym ustawiono polichromowaną figurę Jana N. jan nie ma już krzyża w rękach, lecz układ rąk wskazuje, że kiedyś on istniał • Łańcut (gm. i pow. Łańcut): piękny kamienny Nepomuk stoi w w południowej części parku, przy dawnym Domu Zarządu Ogrodów (obecnie szkoła), od strony ul. Paderewskiego. To kamienna figura (ok. 415 cm wysokości - całość, sama postać św. Jana - ok. 180 cm), polichromowana, z ok. połowy XVIII wieku, barokowa, na cokole z płycinami, zwieńczonym gzymsem i z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w podstawie (nad: M.K.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut) / Czarna (gm. Czarna, pow. Ustrzyki Dolne): w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej, sygn. MZŁ-SZR-398) przechowywany jest drewniany Nepomuk o wymiarach 66x27 cm, z XIX wieku. Pochodzi z kapliczki w Czarenj koło Lutowisk. Początkowo w skansenie (>>) w Sanoku, w 1961 roku przekazany do Łańcuta. Ma utrącona prawą rękę i nos (nad: J.G.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut) / Żurawica (gm. Żurawica, pow. Przemyśl): w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej, sygn. MZŁ-SZR-514) przechowywany jest drewniany barokowo-ludowy Nepomuk z kapliczki przy dworze w Żurawicy koło Przemyśla, Wymiary: 125x42 cm,  XIX wiek. Przekazany do Muzeum przez M. Opackiego w 1970 roku (nad: J.G.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut) / Orelec (gm. Olszanica, pow. Lesko): w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej, sygn. MZŁ-SZR-494) przechowywany jest drewniany barokowo-ludowy Nepomuk z z cerkwi w Orelcu. Ciekawie postrzępiona szata i modna okrągłą bródka. Wymiary: 114x26 cm,  XIX wiek. Przekazany do Muzeum w 1967 roku (nad: J.G.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut) / Ujkowice (gm. i pow. Przemyśl): w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej, sygn. MZŁ-SZR-2323) od 1964 roku przechowywany jest drewniany Nepomuk z cerkwi w Ujkowicach. Bardzo ciekawy obiekt, w którym widać przetworzenie kanonu JN przez prawosławie - Jan ma kłobuk a nie biret, dziwne szaty i ogólnie przypomina Lorda Vadera z Gwiezdnych Wojen. Wymiary: 34x8 cm, początek XX wieku (nad: J.G.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut) / Lubatowa (gm. Iwonicz, pow. Krosno): w zbiorach Muzeum Zamku w Łańcucie (Dział Sztuki Cerkiewnej, sygn. MZŁ-SZR-494) przechowywany jest drewniany barokowo-ludowy Nepomuk pochodzący z Lubatowy. Ciekawie zarysowane włosy, trochę na modłę egipską. In situ do 14.07.1959, potem w skansenie (>>) w Sanoku, przekazany do Muzeum w 1961 roku, wypożyczony do skansenu (>>) w Lublinie (tam nr dep. 5) (nad: J.G.)

 • Łańcut (gm. i pow. Łańcut): w prywatnych zbiorach J.G. od marca 2007 znajduje się akwarela z lat 1918-20 autorstwa R. Matterna przedstawiająca Jana z Kowar na Dolnym Śląsku (>>)^
Sonina pow. Łańcut gm. Łańcut  
 

W centrum miejscowości, niedaleko mostu na Sawie, stoi duża murowana kapliczka słupowa z roku 1877, we wnęce jej trzeciej kondygnacji drewniana figura Jana N. w aureoli o dużych gwiazdach. Ustawiono ją w miejscu, gdzie ponoć zagubiony byk wykopał skarb monet z czasów Potopu, a fundował beneficjent znaleziska, oborowy Michał Teichman


^
Sonina pow. Łańcut gm. Łańcut DK nr 881 
 

Kapliczka, w  której znaleźć można kamienną figurę świętego Jana Nepomucena, pochodzi z 1907 roku i nosi wezwanie św. Sebastiana. Wybudowana została przez rodzinę Welców. Jest murowana z cegły, neogotycka, znajduje się przy tzw. "gościńcu na Kańczugę ", dziś drodze 881. Po drugiej stronie w zwieńczeniu kapliczki stoi św. Florian. Figury (dawniej było ich 4) ustawiono na ściętych narożach drugiej kondygnacji (nad: M.K.)


^
  Handzlówka pow. Łańcut gm. Łańcut  
 

W centrum miejscowości pięknie rozlokowanej po obu stronach rzeczki Husówki (dopływ Mleczki), w miejscu rozebranego w 1908 roku kościoła, obok remizy OSP znajduje się murowana neogotycka kapliczka Nepomucena, a w niej drewniana barokowo-ludowa figura Jana N. z palmą i krzyżem (nad: M.K.) • Albigowa (gm. i pow. Łańcut): obok kościoła parafialnego, u stóp wzgórza z czterech stron postawiono kamienne figury świętych - m. in. figurę Jana Nepomucena z palcem na ustach (nad: M.K.)

 • Kosina (gm. i pow. Łańcut): kapliczka na cmentarzu, w niej figura z połowy XVIII wieku

 • - Łysa Góra (gm. i pow. Łańcut): pan Zbigniew Trześniowski, autor zbioru regionalnych legend znad Wisłoka i Sanu pt. "Księża Góra" przekazuje ciekawą legendę o figurze św. Jana stojącej na Łysej Górze, w pobliżu Łańcuta, w kierunku na Albigową.
  Posąg świętego postawiono tam, bo miejsce cieszyło się złą sławą, ponadto w pobliżu płynie rzeka Sawa. Pewnego razu szły tamtędy dwie młode dziewczyny, Kasia i Jagienka, a że wracały z lasu, gdzie zbierały jagody, postanowiły odpocząć przy kapliczce otoczonej drzewami, bo skwar dokuczał im okrutnie, a to było na owej drodze jedyne miejsce, gdzie można było odpocząć w cieniu. Posąg świętego, wykonany w drewna lipowego, był prawie naturalnej wielkości, i dziewczętom się zdawało, że Jan przenikliwie na nie patrzy. Wpadły więc na pomysł, żeby mu zamalować oczy sokiem z jagód, a ostatecznie zatarły nawet bladą twarz świątka. Zadowolone z psoty poszły po chwili dalej nie odmówiwszy choćby krótkiej modlitwy, tak oto pogardę dla świętej rzeczy okazując. Kiedy obie znalazły się w Albigowej, w pobliżu swych chat, dostrzegły, że otacza je dziwna mgła, a one coraz gorzej widzą. Wnet przestały widzieć zupełnie. Nie chciały się przyznać do swego niecnego postępku, ale w końcu z żalem wyznały go na spowiedzi. Ksiądz doradził, by przeprosić świętego i odbyć pielgrzymkę pokutną do figury Jana. Tak też uczyniły. Poszły z rodzinami i sąsiadami, modląc się i śpiewając pieśni. Kiedy dochodziły na miejsce, powoli rozjaśniało się przed ich oczyma i oto pod figurą wzrok na nowo obie odzyskały. Twarz Jana była taka jak dawniej, a wszelkie ślady po soku z jagód znikły.
  Legendę tę opowiedziała p. Trześniowskiemu pani S. Łozowa z Handzlówki w 2000 roku. Autor wspomina, że o tej figurze św. Jana jest więcej podań. Jedna z figur Jana właśnie w tamtej okolicy została przed laty skradziona (>>). Zastąpiona jest teraz figurką Maryjną. Może o tej mowa w podaniu (nad: M.K.)

 • Głuchów (gm. i pow. Łańcut, ): w części tej miejscowości zwanej Zablesze, nieopodal trasy E4, rzeki Sawy i przy drodze do nowego kościoła, jest XIX - wieczna murowana i tynkowana na biało kaplica z drewnianą figurą św. Jana N. (nad: M.K.)

 • - Wysoka (gm. i pow. Łańcut): obok starej cegielni stoi stara XVIII - wieczna kapliczka. Wewnątrz figura Matki Boskiej, ustawiona w 1984 r. na miejscu skradzionej (>>) figury św. Jana Nepomucena (nad: M.K.)

 • Wysoka (gm. i pow. Łańcut): w tutejszym kościele parafialnym jest figura Jana N. z 2 połowy XVIII wieku, przedstawiona w kontrapoście, z krzyżem na lewym ramieniu, w aureoli w której pozostały tylko trzy gwiazdy

 • Wysoka (gm. i pow. Łańcut): kolejna kapliczka, z figurą Jana N. w szczycie, znajduje się przy budynku nr 146 (na pograniczu z Soniną). Jak głosi napis : 1905 rok, fundacja Zofii Szmuc (nad: M.K.)

 • Kraczkowa (gm. i pow. Łańcut): po północnej stronie drogi zagumnej, we wnęce murowanej kapliczki ufundowanej w latach międzywojennych przez Franciszka Międlara umieszczony jest obraz św. Jana Nepomucena,. Całość zwieńczy dwuspadowy daszek z ażurowym krzyżykiem

 • Malawa (gm. Krasne, pow. Łańcut): między Kraczkową a Malawą, w przysiółku Budy,  po prawej stronie drogi stoi ufundowana w 1956 roku przez Jana i Agnieszkę Nazimków murowana kapliczka NMP. Wewnątrz, na ołtarzyku, wśród innych stoi figurka św. Jana Nepomucena

 • Markowa (gm. Markowa, pow. Łańcut): kapliczka przy kościele, w niej figura z XVIII wieku

 • Husów (gm Markowa, pow. Łańcut, ): kapliczka z około 1833 roku, słupowa czworoboczna, z podokapowym fryzem z motywem rozet i girland, zwieńczona trójkątnym szczytem, nakryta dwuspadowym dachem niegdyś krytym gontem. Pierwsza ludowa rzeźba św. Jana, która znajdowała się w półkoliście zamkniętej wnęce, została skradziona (>>) w latach 70-tych XX wieku. Nową figurę wykonał Zdzisław Styś. Generalny remont wykonany w 2007 roku przez Tadeusza Szczepanika. Do tej kapliczki przez wiele lat odbywały się procesje w Boże Ciało

 • Rakszawa (gm. Rakszawa, pow. Łańcut): obok domu nr 435 jest kapliczka XIX - wieczna, w niej obrazy kilku świętych, w tym Jana N. Wszystkie obrazy autorstwa malarza z Leżajska  - Franciszka Ksawerego Stankiewicza

 • - Krzemienica (gm. Czarna, pow. Łańcut): znajduje się tu kapliczka pod wezwaniem JN z datą 1875. Stoi na wysepce na stawie, ma formę białego domku z czerwonym blaszanym dachem na czterech filarach i półokrągłymi łukami. Z jej powstaniem wiążą się dwie ciekawe legendy. Pierwsza mówi o tym, że dawnymi czasy stała tam karczma. Kiedyś odbywało się w niej weselisko i zdarzyło się, że jego uczestnicy w większości nie uszanowali Najświętszego Sakramentu przewożonego drogą przez kapłana. Z gniewu na grzeszników zatrzęsła się ziemia i karczmę wraz z ludźmi pochłonęło zapadlisko. Ocalał na wysepce tylko basista, który na odgłos dzwonka oznajmiającego przewożenie wiatyku uklęknął (inna wersja mówi, że to byli państwo młodzi). Druga legenda dotyczy Władysława Stadnickiego - syna słynnego Łańcuckiego Diabła Stanisława. Był okrutnikiem i grabieżcą nie gorszym od swego ojca. Udało się go w końcu ująć i osądzić. W pobliżu Łańcuta wykonano na winowajcy wyrok i pozbawione głowy ciało wrzucono do Wisłoka. Rzeka niosła zwłoki pod prąd aż do Krzemienicy i dopiero tutaj woda wyrzuciła je na brzeg. Władysława pochowano jako szlachcica i możnowładcę w wirydarzu klasztoru dominikańskiego w Łańcucie, a w Krzemienicy postawiono kapliczkę. Stoi ona do dziś w tym samym miejscu, przy starym korycie rzeki Wisłok, uformowanym obecnie w staw z wysepką (nad: M.K.). Dodam, że legenda wiąże się raczej z miejscem, niż z osobą Jana N., gdyż Diabeł Stadnicki żył w latach ok. 1551-1610, więc jego syn musiał być stracony długo przed upowszechnieniem się kultu Jana Nepomucena na tych terenach. W kapliczce obecnie nie ma figury świętego, została skradziona (>>) w latach 90-tych. Jest w niej obraz MB. Jan był sporych rozmiarów i niezłej klasy rzeźbą, z krucyfiksem w obu rękach i aureolą, zapewne uszkodzoną, w birecie i typowym ubiorze ozdobionym zawiązanym pod szyją sznurem i stułą. Charakter rzeźby - barokowy^
- Żołynia pow. Łańcut gm. Żołynia u. Raki / Górska 149
 

W bliskości stawów i potoku, na posesji Giżów, stoi drewniana szalowana kapliczka, wzniesiona w 1834 roku, odnowiona w roku 1871. Według innych źródeł powstała jednak znacznie później, a ufundować miał ją Maciej Kurek jako wotum za szczęśliwy powrót z frontów I wojny światowej. Początkowo stała na piaszczystej górce, tuż przy skrzyżowaniu ulic Raki i Górskiej, później przy okazji poszerzania dróg w latach 70. XX wieku została przesunięta w głąb posesji. Wewnątrz był niegdyś ołtarzyk ludowy, współczesny kapliczce, wykonany być może przez malarza leżajskiego Zachariasza Chodzińskiego, złożony z trzech obrazów - w środku Matka Boska Leżajska, z prawej Jan N. Niestety został on skradziony (>>) w roku 1992 (nad: H.Jakóbczak)

 

^
  * Żołynia pow. Łańcut gm. Żołynia  
 
 

W  zbiorach krakowskiego (>>) Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli jest drzeworyt nepomucki pochodzący z tego ośrodka, gdzie to rzemiosło było rozwinięte. Odbity na papierze, ręcznie kolorowany z końca XIX wieku. Rozmiary: 15x9.2 cm (numer katalogowy: 60012). Obiekt zaliczony do Janów Krakowskich, tu wspomniany celem kompletności informacji

 
 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Leżajsk (2)

zobacz na mapie google >>


^
Leżajsk pow. Leżajsk gm. Leżajsk pl. Mariacki 
 

Okazała kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1755 roku ustawiona jest na skraju terenu należącego do klasztoru bernardynów, przy murze. Rzeźba ma dobrą klasę i klasyczny kontrapost. Aureola, biret, kosmyk na czole, krucyfiks w rękach. Cokół w kształcie słupa ze skromnymi gzymsami ustawiony na znacznie szerszej podstawie


^
Łętownia pow. Leżajsk gm. Nowa Sarzyna  
 

Stoi tu drewniana oszklona kapliczka, ozdobiona sztucznymi kwiatami, z drewnianą polichromowaną ludową figurą Jana N. (nad: M.K.)

 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Powiat Nisko (1 + 2)

zobacz na mapie google >>

Tereny położone na granicy dawnych województw sandomierskiego (>>), ruskiego i lubelskiego (>>), dziś w województwie podkarpackim. Wschodnia część dzisiejszego powiatu zawierała się w granicach województwa bełzkiego (>>) 

^
Krzeszów pow. Nisko gm. Krzeszów ul. Kościelna
 

W tym granicznym miasteczku Ordynacji Zamojskiej, w tutejszym kościele objętym patronatem Zamoyskich, prawy ołtarz boczny, przylegający do ściany bocznej poświęcony jest św. Janowi Nepomucenowi. Jest to kolejna, po Zwierzyńcu, Tomaszowie Lubelskim, Potoku Górnym, Zamościu, Zamczysku, Kraśniku fundacja nepomucka ordynata Tomasza Antoniego Zamoyskiego i jego żony Anieli Teresy z Michowskich sprzed roku 1744. Wykonany jest z politurowanego na ciemny brąz drewna z nałożoną bogato złoconą ornamentyką. W centrum znajduje się malowany chiaroscuro na płótnie wizerunek klęczącego Świętego, wpatrzonego w trzymany krucyfiks. Pod ramą obrazu przedstawiono w złoconej płaskorzeźbie praski zamek i Most Karola. U dołu płaskorzeźbione antepedium z herbami fundatorów. Na górze anioły i putta, w tym jedno trzymające palec przy ustach. Centralnie - gloria Języka Promienistego. Kompozycja i regencyjny baldachim wieńczący centralną część wskazuje, że autor wzorował jest na ołtarzu św. Jana Nepomucena z kościoła w Schwarzenbergu (Niemcy)


^
- Harasiuki pow. Nisko gm. Harasiuki  
 

Kapliczka z 1861 roku, drewniana, na czterech słupach, daszek w jednej dwuspadowy, w drugiej czterospadowy, kryta dranicami, z trzech stron oszalowana. Wewnątrz rezydowała rzeźba św. Jana Nepomucena na słupie o tradycjach rokokowych z XIX wieku, ludowa. Ta figura miała burzliwe dzieje - kiedy nie wypełniła swej roli ochronnej i wieś zalała woda, mieszkańcy ukarali ją usunięciem z kapliczki! Według biłgorajskiego etnografa Romana Sokala figura została skradziona (>>) około 1975 roku


^
-/¿ Huta Krzeszowska pow. Nisko gm. Harasiuki  
 
 

Według Katalogu Zabytków w dzwonnicy (?) przykościelnej powinna być ludowa drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX wieku. Niestety wizja lokalna (Pietrosul, 2011) i rozmowa z księdzem nie potwierdziły istnienia tego obiektu (uwaga: do wyjaśnienia)

 
 
     <<   wstecz | dalej >>

 


Powiat Biłgoraj (część południowa i wschodnia) (20 + 5)

zobacz na mapie google >>

Trzy parafie: Potok Górny, Tarnogród i Łukowa, dziś bez wahania łączone z województwem lubelskim, należały do Ziemi Przemyskiej województwa ruskiego. To samo dotyczy parafii Górecko Kościelne i Józefów

 • Tarnogród (gm. Tarnogród, pow. Biłgoraj): nad stawem, w pobliżu cmentarza stoi kamienna figura Jana N. z 1848 roku (nad: Pietrosul)

 • Tarnogród (gm. Tarnogród, pow. Biłgoraj): w tutejszym kościele Przemienienia Pańskiego jest ołtarz barokowy z drugiej połowy XVII wieku rzeźbami śś. Jana Kantego i złoto-białą, niewielką i drewnianą Jana N., zapewne XVIII-wiecznymi

 • Tarnogród (gm. Tarnogród, pow. Biłgoraj): w tym samym kościele Przemienienia Pańskiego (zobacz wyżej), w wymienionym powyżej ołtarzu jest też obraz Jana N. z XVIII wieku, z  motywem Języka

 • - Płusy (gm. Księżopol, pow. Biłgoraj): drewniana, czworoboczna, oszalowana kapliczka nepomucka. Daszek dwuspadowy. Wewnątrz była niegdyś rzeźba Jana N. z XIX wieku, ludowa, lecz w roku 2010 nie było jej już w kapliczce. Nie są znane jej losy (kradzież? przeniesienie? remont?)

 • Korchów (gm. Księżopol, pow. Biłgoraj): oszklona współczesna kamienna rzeźba Jana N. obok boiska piłkarskiego, między wsią i cmentarzem (nad: Pietrosul)

 • Łukowa (gm. Łukowa, pow. Biłgoraj): nad wodą kaplica pod wezwaniem Jana N. z XIX wieku, remontowana w 1999 roku

 • Łukowa (gm. Łukowa, pow. Biłgoraj): przy drodze, naprzeciwko Urzędem Gminy, stoi bielona kamienna figura Jana N. sprzed z 1867 roku. Możliwe jest, na co wskazują podobieństwa stylistyczne, że rzeźby z Zamościa, Kalinowic i ta z Łukowej pochodzą z tego samego warsztatu (nad: Pietrosul)

 • Łukowa (gm. Łukowa, pow. Biłgoraj, ): ośmiokątny obraz en trois quarte Jana N. w ołtarzu bocznym w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (nad: Pietrosul)

 • Morgi (gm. Łukowa, pow. Biłgoraj): nowa kapliczka (zapewne na miejscu starej) z drewnianym polichromowanym Nepomukiem o długiej szyi przedstawionym w nieczęstej pozie przyklęku (nad: Pietrosul)

 • Potok Górny (gm. Potok Górny, pow. Biłgoraj): ołtarz główny barokowy z około połowy wieku XVIII, dwukondygnacyjny z ornamentacją regencyjną, rzeźbami śś. Anny, Ignacego Loyoli, a przede wszystkim Jana N., złoto-srebrną, z krzyżem trzymanym frontalnie w dłoniach. Najprawdopodobniej jest to fundacja krzewicieli kultu Jana N. w tych stronach, Tomasza Antoniego i Teresy Anieli z Michowskich Zamoyskich (zobacz fundacje w Zwierzyńcu, Tomaszowie Lubelskim, Krzeszowie, Zamościu, Zamczysku, Kraśniku)

 • - Lipiny (gm. Potok Górny, pow. Biłgoraj): kapliczka zapewne z pierwszej połowy XIX wieku. Drewniana, czworoboczna, z trzech stron oszalowana, z czwartej otwarta półkoliście. Daszek namiotowy z pazdurem. Wewnątrz jeszcze niedawno była rzeźba Jana N., ludowa, zniknęła w ostatnich latach (skradziona? zabezpieczona? - uwaga: do zbadania)

 • Józefów (gm. Józefów, pow. Biłgoraj): drewniana figura Jana N. z krzyżem w obu rękach, we wnęce wysokiej murowanej i bielonej kapliczki. Na cokole inskrypcja z Ewangelii wg św. Jana (8,12) "KTO ZA MNO IDZIE NIE BENDZIE W CIEMNOŚCI ALE BENDZIE MIAŁ ŚWIATŁO ŻYWOTA W ROZDZIALE U Ś.JANA 1905r"

 • Józefów (gm. Józefów, pow. Biłgoraj): kamienna rokokowa figura Jana N., bielona, z krzyżem. Jest to osiemnastowieczna figura przeniesiona w to miejsce sprzed kościoła w 1843 roku, na wtórnym cokole. Odnowiona - jak mówi napis na cokole - w 1908 roku przez Jana Brązka. Jest to zapewne najstarsza figura na tych terenach, a  jej fundator, ks. Błażej Kułażyński, tak uzasadniał jej ustawienie przed kościołem w Józefowie: "…była pijakom na przeszkodzie i hałasu nie czynili blisko figury" (nad: ruckus). Jej autorstwo przypisuje się kamieniarzowi zwanemu Mazurem. Jego miano powstało ze względu na odmienną mowę - razem z bratem przyjechał do Zamościa prawdopodobnie z Czech około połowy XVIII wieku i założyli warsztat, którego tradycja ciągle jest żywa. Trafili oni na józefowskie złoża, osiedlili się w Majdanie Nepryskim i zamieszkali u Waszczuka. Temu warsztatowi kamieniarskiemu przypisać można również autorstwo obiektów z Rudy Wołoskiej (1881) i Krasnobrodu (1882) (bełzkie >>)

 • Hamernia (gm. Józefów, pow. Biłgoraj): w przysiółku Czartowe Pole figura Jana N. z 1946 roku, wzniesiona jako wotum z okazji zakończenia wojny, dzieło józefowskiego kamieniarza, koło mostu na rzece Sopot. Jest to krępy kamienny Jan na okazałym bielonym cokole z inskrypcją:

  BOŻE BŁOGOSŁAW TEJ WSI
  FUNDATOR
  W. KNAP
  6.VI.1946

 • Hamernia (gm. Józefów, pow. Biłgoraj): przy polnej drodze z Józefowa do Hamerni stoi kamienny ludowy posąg Jana N., pomalowany kiedyś błękitną farbką (poprzednio stosowano inne pastelowe kolory), bardzo malowniczo zlokalizowany za płotkiem w kępie krzaków. W roku 2011 teren został uporządkowany, wycięte krzaki, a figura pomalowana

 • Górecko Kościelne (gm. Józefów, pow. Biłgoraj, ): na terenie przykościelnym, przy murze, rokokowa figura kamienna Jana N., na zdobionym i gzymsowanym postumencie, z XVIII wieku. Bardzo ciekawe ujęcie, Jana przedstawiono w przyklęku, bez biretu. Rzeźba przypisywana Jakubowi Maucherowi. Być może część większej kompozycji obejmującej, jak w podobnym obiekcie w Narolu (bełzkie >>), MB ze Starej Boleslavi z Dzieciątkiem

 • Górecko Kościelne (gm. Józefów, pow. Biłgoraj, ): na cmentarzu parafialnym, na nagrobku Jana Shapa (lub Schaba) z 1894 roku ustawiono na cokole z wnęką statyczną kamienna rzeźbę Jana N. Na długiej stule widać reszki polichromii

 • Górecko Kościelne (gm. Józefów, pow. Biłgoraj, ): w kaplicy na wodzie odnaleźć można feretron z wizerunkiem Jana N. przedstawionego na tle Wełtawy i mostu (nad: Pietrosul)

 • - Górecko Kościelne (gm. Józefów, pow. Biłgoraj): na jednej z zachowanych starych fotografii widoczna jest polichromowana figura Jana N. z krzyżem opartym na lewym ramieniu, w birecie. Cechą charakterystyczną są rowki imitujące fałdy komży. Obiekt ponoć juz nie istnieje, był być może związany z tutejszym kościołem (uwaga: kontynuować poszukiwania w źródłach, wyjaśnić losy zabytku, potwierdzić lokalizację) (nad: Pietrosul)

 • Tarnowola (gm. Józefów, pow. Biłgoraj): kamienna figura Jana N. z dosztukowaną głową o zatartych rysach, być może Chrystusa. Spory cokół z wydatnym gzymsem, drewniany płotek. W roku 2011 figura ponownie pobielona (nad: Pietrosul)

 • Bukowina (gm. Biszcza, pow. Biłgoraj, ): współczesna polichromowana figura Jana N. w niszy na zewnątrz kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Panny, na lewo od wejścia. Rzeźba ufundowana przez Państwową Wyższa Szkołę Zawodową w Zamościu jako zastępnik starej skradzionej figury (zobacz niżej), została poświęcona 21 września 2008 roku (nad: Pietrosul)

 • - Bukowina (gm. Biszcza, pow. Biłgoraj, ): w lewej niszy na zewnątrz kościoła Ofiarowania Najświętszej Marii Panny była niegdyś drewniana rzeźba Jana N. Została skradziona (>>) po roku 1950 (nad: Pietrosul)

 • -/¿ Księżpol (gm. Księżpol, pow. Biłgoraj): nieistniejąca już domniemana figura Jana N. nad Tanwią, znana tylko z tekstu Oskara Kolberga, który przytacza umieszczony na niej napis: "Jak drogie senatorskie życie, - Pan wie,/ bo go uchował od bystrej rzeki – Tanwie./ A że Pan Pana od śmierci – wybawił,/ przeto Pan Panu figurę – postawił". Ten sam tekst łączony jest z figurą z Narola (bełzkie >>) i odnosi się do zdarzenia wyratowania hrabiego Antoniego Feliksa Łosia z nurtu Tanwi. Ta dwoistość może świadczyć o pomyłce, nie jest też wcale pewne, że figura ta przedstawiała Jana N.

 • Majdan Nowy (gm. Księżpol, pow. Biłgoraj, ): w tej miejscowości, gdzie mieścił się zarząd należącego do Ordynacji klucza księżopolskiego, obok rządcówki stoi kamienna figura Jana N. Jest mocno zniszczona i umieszczona na zapewne nieoryginalnym cokole. Nie jest pewne, czy to jej oryginalna lokalizacja (nad: Pietrosul)^
Hedwiżyn / Panasówka pow. Biłgoraj gm. Biłgoraj DW 858
 

Na ostatniej stronie okładki "Spotkań z Zabytkami (>>)" z kwietnia 2001, razem z rysunkiem Isi wydrukowano akwarelę przedstawiającą Jana N. z  okolic Hedwiżyna (1907), na granicy z Panasówką, przy zakręcie drogi. Jest polichromowana i ma długą stułę (motyw zapoczątkowany figurą z kolumny w Zwierzyńcu). Zwana jest ona "partyzantem", bo w tym miejscu partyzanci dokonali wielu akcji dywersyjnych  Na froncie cokołu napis: "ŚWIĘTY / JANIE / MÓDL SIE / ZA NAMI // FUNDATOR / KAZIMISZ / RUGAŁA / 1907 R.". Do niedawna rzeźba miała rozkoszny błękitny kolor, jednak w okolicach roku 2015 została przemalowana na beżowo (choć niebieski miejscami przebija). Zaliczam ją do grupy niemal identycznych figur nazwanej roboczo "carską", jako że powstały po ukazie tolerancyjnym cara Mikołaja II z roku 1905 (Zwódne, Bodaczów, Hedwiżyn-Panasówka, Sitaniec Kolonia, Janówka Wschodnia), wykonanych być może przez jednego rzeźbiarza bądź warsztat (uwaga: miejsce ta leżało na styku woj. lubelskiego oraz Ziem Przemyskiej i Chełmskiej woj. ruskiego. Granica biegła wododziałem między dorzeczami Tanwi a Wieprza. Przynależność do którejś z tych jednostek administracyjnych należy dokładnie zbadać. Być może figura Jana N. wyznaczała po prostu punkt styku tych ziem

 
     <<   wstecz | dalej >>

 
Powiat Tomaszów (część zachodnia) (2)

^
Majdan Sopocki Drugi pow. Tomaszów gm. Susiec  
 

Na cmentarzu kamienna figura Jana N. umieszczona w półokrągłej niszy krzyża nagrobnego z piaskowca. Obiekt stoi na grobie Jana Hurkały zmarłego 6 grudnia 1921 roku (nad: Pietrosul)


^
Majdan Sopocki Drugi pow. Tomaszów gm. Susiec  
 

Na cmentarzu kamienna figura Jana N. umieszczona w zamkniętej trójkątnie niszy podstawy zwalonego krzyża nagrobnego z piaskowca. Obiekt stoi na grobie Jana Mazura zmarłego 13 lutego 1929 roku (nad: Pietrosul)

 
     <<   wstecz | dalej >>

 

Ziemia Lwowska województwa ruskiego - część w dzisiejszych granicach RP (zobacz część na dzisiejszej Ukrainie >>)Powiat Ustrzyki Dolne (bieszczadzki) (4)

zobacz na mapie google >>


^
  Nowosielce Kozickie pow. Ustrzyki Dolne gm. Ustrzyki Dolne    
 

W kościele św. Jerzego i św. Tekli barokowy obraz Adoracja Trójcy Św. przez Wszystkich Świętych, z około połowy XVIII wieku, pierwotnie w głównym ołtarzu (nad: Pietrosul) (uwaga: należy na miejscu sprawdzić stan aktualny)


^
  Jureczkowa pow. Ustrzyki Dolne gm. Ustrzyki Dolne    
 
 

Ludowa rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX wieku w murowanej kapliczce z 1800 roku, wzniesionej przez chorążynę z Czekanowskich Wisłocką (nad: Pietrosul) (uwaga: należy na miejscu sprawdzić stan aktualny)


^
Smolnik pow. Ustrzyki Dolne gm. Lutowiska    
 

Współczesny drewniany Jan N. w manierze ludowej na słupie z łamanego kamienia (nad: R.K.). Widziałem ją w październiku 2006 i ponownie w czerwcu 2013. Kapliczka powstała około 2003 roku z inicjatywy miejscowego proboszcza. Fundacja jest związana z budową mostu przy którym stoi kapliczka. Most umożliwia, jak wiadomo, na sucho przejechanie pod opieką św. Jana około 50 metrów z Pętli Bieszczadzkiej do cerkwi pozostałej po wsi Smolnik (uzup: P.T.)


^
  Posada Dolna pow. Ustrzyki Dolne gm. Lutowiska    
 
 

Figura Jana N. z 1897 roku autorstwa Pawła Hanusza (uwaga: sprawdzić, czy chodzi o tę Posadę Dolną spośród kilku w województwie ruskim!)

 
     <<   wstecz | dalej >>

 


ZIEMIA CHEŁMSKA
północna enklawa województwa ruskiego
zobacz na mapie google >>

(108 + 30)

Ziemia Chełmska składała się z dwóch powiatów: chełmskiego i krasnostawskiego, ze znaczącymi miastami: Chełmem, Krasnymstawem i Zamościem. Ponadto zaliczane do Ziemi Chełmskiej są wołości turobińska i szczebrzeska. Ta ostatnia w końcu wieku XIV została nadana Dymitrowi z Goraja, do rozbiorów funkcjonowała jako prywatny powiat szczebrzeski. Fakt, który zaważył decydująco o losach tej krainy to oczywiście utworzenie Ordynacji Zamojskiej na terenach dawnych wołości sulmickiej, szczebrzeskiej i turobińskiej - aby wymienić tylko te z Ziemi Chełmskiej. Więcej na temat związków Zamoyskich i ich Ordynacji poniżej, przy opisie obiektów z Zamościa (>>)

 
Powiat Chełm Ziemi Chełmskiej (29 + 9)

 • Chełm (gm. i pow. Chełm, ): przy ul. Lubelskiej, tuż przy przystanku kolejowym, przy moście na rzecze Uherce znajduje się wzniesiona w XIX wieku kapliczka. Wewnątrz rzeźba św. Jana Nepomucena - wygląda na współczesny wytwór sztuki ludowej, być może zastąpiła starszą figurę?

 • Chełm (gm. i pow. Chełm, ): w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Św. Mikołaja 4 przechowywana jest drewniana podniszczona figura Jana N. Pochodzi z kapliczki słupowej z Uścimowa (gm. Uścimów, pow. Lubartów, woj. lubelskie >>). Ma ślady polichromii, wysokość 94 cm, wiek XVIII (nad: M.S., uzup: Pietrosul)

 • Chełm (gm. i pow. Chełm, ): w Muzeum Ziemi Chełmskiej przy ulicy Św. Mikołaja 4 przechowywana jest drewniana figura Jana N., nieco mniejsza niż ta z Uścimowa (zobacz wyżej), przedstawiona w pozie bardziej dynamicznej (nad: M.S.)

 • Chełm (gm. i pow. Chełm, ): w Muzeum Ziemi Chełmskiej znajduje się uszkodzona (bez dłoni) drewniana figura Jana N. z II. połowy XIX wieku pochodząca z Michałówki (gm. Dorohusk, pow. Chełm). Wysokość 120 cm (nr kat. MCH/SD/M/207) (nad: Pietrosul)

 • Chełm (gm. i pow. Chełm, ): w Muzeum Ziemi Chełmskiej znajduje się drewniana figura Jana N. z 1975 roku, wykonana przez Romana Buczko pochodzącego z Czułczyc. Wysokość 71 cm (nr kat. E-590) (nad: Pietrosul)


^
Uher pow. Chełm gm. Chełm  
 

We wschodniej części wsi, przy drodze, znajduje się murowana kapliczka z przełomu XVIII i XIX wieku z piękną drewnianą figurą Jana N. Głowa bez nakrycia i aureoli, wzrok zwrócony na duży krzyż spoczywający na lewym ramieniu i podtrzymywany na piersi lewą dłonią. Prawa uszkodzona, być może niegdyś zaopatrzona w palmę lub trzymająca biret, odsunięta od ciała. Kontrapost (prawa noga), ładnie oddane szaty, zwłaszcza peleryna rozpościerająca się na plecach i zaopatrzona w kosmyki (nad: T.B.) (uwaga: wizja lokalna K.Z. w kwietniu 2016 roku wykazała, że figury BRAK na jej miejscu, pozostał jedynie pusty cokół w kapliczce. Mam nadzieję, że rzeźba została tylko przekazana do renowacji i wkrótce wróci, ale niestety równie prawdopodobny jest scenariusz negatywny. Do momentu wyjaśnienia sprawy pozostawiam wpis na liście)

 • Rudka (gm. i pow. Chełm): w tej wsi na zachodnich rubieżach Chełma, na granicy Zawadówki, nad strugą i w bliskości stawów stoi murowana bielona kapliczka domkowa z figurą św. Jana Nepomucena z 1903. Fundacja zapewne związana z tutejszym dworem rodziny Kuszów. Bardzo pięknie usytuowany obiekt z interesującą drewnianą rzeźbą wykonaną w manierze ludowego baroku, polichromowaną. Uszkodzony róg biretu i nos (nad: T.B.)


^
Rejowiec Fabryczny pow. Chełm gm. Rejowiec Fabryczny ul. Jana Pawła II
 

W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, za ołtarzem, stoi biała rzeźba św. Jana Nepomucena (nad: Pietrosul)

 • Rejowiec Fabryczny (gm. Rejowiec Fabryczny, pow. Chełm, ): przy ulicy Złotej murowana kapliczka z końca XX wieku z malowaną gipsową rzeźbą św. Jana Nepomucena wewnątrz (nad: Pietrosul)

 • - Rejowiec Fabryczny (gm. Rejowiec Fabryczny, pow. Chełm): nad źródłem stała kapliczka, która runęła w czasie wichury w Wielki Piątek 28 marca 1997 roku. W kapliczce była drewniana figura Jana N. (nad: Pietrosul) (uwaga: ustalić losy figury po tym wypadku!)

 • Pawłów (gm. Rejowiec Fabryczny, pow. Chełm): ładna figura Jana N. w kapliczce koło stacji benzynowej, XIX wiek. W 1879 roku pop Kaliniuk został posądzony o wykradzenie figurki Nepomucena, w miejsce której wstawiona została figurka prawosławnego św. Kiryły. Według podania Nikodem Kosz, mieszkaniec pobliskiej wsi porwał figurę Kiryły i spławił ją rzeczką, za co ukarany został przez władze carskie zsyłką, z której nie powrócił. Po I wojnie światowej wróciła natomiast figurka JN. Poleciłem go opiece pana nalewającego paliwo i podziałało - M.S., który odwiedził tego Jana później, zastał go w dobrym zdrowiu


^
Sawin pow. Chełm gm. Chełm ul. Wygon
 

Spora ceglana nepomucka neogotycka kapliczka przydrożna z 1905 roku, remontowana w 2006 roku. Wewnątrz dosyć wierna kopia figury Jana N. z kościoła, choć klasą ustępuje oryginałowi. Pojawiło się już pionowe pęknięcie korpusu. Oryginalna figura rezydowała tu przez ponad sto lat, ale w 2007 roku wróciła na swe pierwotne miejsce, do kościoła (zobacz niżej)


^
Sawin pow. Chełm gm. Chełm  
 

W kościele Przemienienia Pańskiego, na konsoli na pilastrze na południowej ścianie, zobaczyć można oryginalną drewnianą polichromowaną figurę Jana N. z II połowy XVIII wieku. Przez ponad sto lat figura rezydowała w kapliczce przy ulicy Wygon (zobacz wyżej), ale w 2007 roku, po restauracji wykonanej przez mgr Andrzeja Laska z Piaseczna, wróciła na swe pierwotne miejsce (nad: Pietrosul)

 
 • Łukówek (gm. Sawin, pow. Chełm): murowana bielona kapliczka z drewnianą polichromowaną figurą Jana N. z bosymi stopami (! - rzadkość). Rzeźba nieco uszkodzona - brak jednej dłoni, przez co trudno odczytać gest rąk zapewne trzymających niegdyś krzyż (uwaga: odszukać w archiwach zdjęcie, upewnić się co do identyfikacji)

 • Czułczyce-Przysiółek (gm. Sawin, pow. Chełm): na cmentarzu, w drewnianej kapliczce, za kratą, rezyduje wyjątkowy Jan N. Jego ręce zaopatrzono w stawy łokciowe, więc są ruchome! Bardzo ciekawe są motywy zamawiającego lub rzeźbiarza: czy figura miała grać role w jakichś misteriach nepomuckich?

 • - Chutcze (gm. Sawin, pow. Chełm): nad ciekiem wodnym na wschodnim krańcu wsi stoi drewniana pomalowana na brąz i błękit kapliczka ponepomucka z 1906 roku. Teraz jest w niej nowa drewniana rzeźba Jana Chrzciciela (na starym podwyższeniu) oraz będąca tu już wcześniej figurka Matki Boskiej (nad: Pietrosul)

 • - Puszcza (gm. Żmudź, pow. Chełm): kapliczka Jana N, murowana, z I połowy XIX wieku. Była tu niegdyś drewniana polichromowana figura z 1849 roku, lecz została przeniesiona do kościoła w Klesztowie (zobacz niżej). Nie wiem, czy zastąpiono ją kopią, czy też - jak to najczęściej bywa - kupioną w sklepie lub na odpuście figurą MB

 • Klesztów (gm. Żmudź, pow. Chełm): do tutejszego kościoła została przeniesiona drewniana polichromowana figura z 1849 roku z kapliczki w Puszcie (zobacz powyżej). Statyczna, ludowa, z krzyżem trzymanym poziomo w obu rękach

 • Dorohusk (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): na zakręcie drogi stoi drewniana (?) figura Jana N. na masywnym prostopadłościennym cokole kamiennym, niedaleko kościoła. Rzeźba pochodzi z XVIII wieku, z dawnego kościoła - poprzednika obecnego pod wezwaniem JN (zobacz niżej)

 • Dorohusk (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): jest tu kościół i parafia pod wezwaniem św. Jana Nepomucena, erygowana w 1768 roku. Należy do niej 16 miejscowości. Obecna świątynia została wybudowana w latach 1907-1912 z fundacji rodziny Suchodolskich (inne źródło: 1905-1909) w stylu neogotyckim, według projektu Stanisława Diehla. Zniszczona w czasie wojny, zaraz po jej zakończeniu została restaurowana. Na terenie parafii znajdują się liczne zabytkowe kapliczki i figury. Jest tu również również Florek. W kościele jest ołtarz z obrazem nepomuckim na zasuwie (zobacz spis kościołów pod wezwaniem JN >>)

 • Dorohusk (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): w tym samym kościele pod wezwaniem Jana N. jest też witraż nepomucki, przy wejściu do świątyni (o Szklanych Nepomukach - na osobnej stronie >>)

 • Dorohusk (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): w tym samym kościele pod wezwaniem Jana N., na filarze bocznym koło ambony, jest też obraz przedstawiający Jana N. Napisy głoszą: "SUB SECRETO" (wokół kłódki i języka), "TACUI" (na gwiazdach) oraz "Fuit Homo Missus a DEO Cui / Nomen [Erat] Ioannes" (czyli: "na dole Był człowiek posłany od Boga, któremu było imię Jan" (Jan 1,6; przekład J. Wujka) (nad: Pietrosul)

 • Dorohusk (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): w tym samym kościele pod wezwaniem Jana N., przy ołtarzu głównym, stoi polichromowana kamienna rzeźba  Jana N. Gdy znajdą się fundusze na postument, ma ponoć stanąć przed kościołem (nad: Pietrosul)

 • Brzeźno (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): drewniana figura Jana N. w konwencji barokowej. Stała niegdyś w drewnianej kapliczce przy drodze do dworskich zabudowań, a następnie w prywatnym domu. Potem przeniesiona do kapliczki murowanej a następnie do jednego z bocznych ołtarzy w tutejszym kościele. Rzeźba wolnostojąca, pełna, z lipowego drewna. Święty, stojący w kontrapoście, ma sutannę, komżę, pelerynkę i biret, prawą rękę, trzymającą krzyż, ma złożoną na piersi, głowę pochyloną na prawe ramię, twarz owalną, okoloną krótkim zarostem i falistymi włosami zaczesanymi do tyłu. Autorem jest miejscowy cieśla i rzeźbiarz Charyton Naumowicz, najprawdopodobniej około roku 1895. W czasie wojny uszkodzono rękę figury, co zostało naprawione podczas remontu w roku 2003 (Bartłomiej Pliszko) (źródło: Grzegorz Krysa, www)

 • Świerże (gm. Dorohusk, pow. Chełm, ): przy głównej ulicy przy moście na dopływie Bugu znajduje się murowana kapliczka z 1910 roku, a w niej drewniany Jan N. z długą stułą, krucyfiksem i palmą, o cechach ludowych

 • Białopole (gm. Białopole, pow. Świdnik): drewniany Jan bez atrybutów. Informacja niepotwierdzona z powodu braku atrybutów charakterystycznych dla Jana Nepomucena, ale według mieszkańców wsi jest to JN (uwaga: według Danuty Powiłańskiej-Mazur miejscowość ta jest w powiecie Hrubieszów, ale mapy nie wykazują tam takiej nazwy)

 • - Buśno (gm. Białopole, pow. Chełm, ): kapliczka brogowa z XIX wieku, ustawiona na czterech słupach, nad rzeczką, wyposażona w rodzaj ganku i ładne zwieńczenie. Drewniana, czworoboczna, nakryta daszkiem namiotowym. Wewnątrz była niegdyś rzeźba św. Jana Nepomucena oraz krucyfiks o charakterze ludowo-barokowym. Niestety, w lecie 2011 rzeźby nie było już w kapliczce. Z kolei w Muzeum Archidiecezjalnym w wieży Trybunalskiej w Lublinie (zobacz >>) przechowywany jest Jan N., według opisu pochodzący z kapliczki z Buśna, z XVIII wieku. Jest to ludowa drewniana rzeźba, pozbawiona już dłoni, mocno zniszczona, zapewne niegdyś polichromowana. Jan ma długą stułę na szyi. Jest prawdopodobne, że trafiła tu właśnie rzeźba z kapliczki, choć konkurencją dla tej teorii jest pochodzenie opisanej poniżej figury z kapliczki (zobacz niżej)

 • Buśno (gm. Białopole, pow. Chełm, ): drewniana polichromowana rzeźba św. Jana Nepomucena z XIX wieku, o cechach ludowych, przechowywana jest na tutejszej plebanii. Pochodzi z przydrożnej kapliczki. Jej ewentualny związek z opisaną powyżej kapliczką nie jest znany (zobacz wyżej) (nad: Pietrosul)

 • - Busieniec (gm. Białopole, pow. Chełm): drewniana kapliczka św. Jana Nepomucena, niestety według stanu na lato 2011 - już bez figury Jana N. Nie znane są fosy rzeźby (uwaga: miejscowość należała do starostwa hrubieszowskiego, zobacz niżej)

 • - Raciborowice (gm. Białopole, pow. Chełm): drewniana kapliczka z XIX wieku, konstrukcji słupowo-ramowej, oszalowana, pomalowana na niebiesko. Czworoboczna. Dach dwuspadowy, pobity gontem, wsparty od frontu na dwóch słupach. Nad szczytem ozdobny pazdur. Dawniej był tu ołtarzyk barokowo ludowy z XIX wieku oraz rzeźby ludowe, w tym Jan N. z wieku XIX, lecz w lecie 2011 roku figury nie było już w środku, jej losy są nieznane

 • ? Dubienka (gm. Dubienka, pow. Chełm): na cmentarzu kościelnym rzeźba św. Jana Nepomucena kamienna, ludowa z XIX wieku (uwaga: zweryfikować, odszukać źródło - wizyta Pietrosula w czerwcu 2012 nie wykazała istnienia obiektu)

 • Ochoża (gm. Wierzbica, pow. Chełm, ): kapliczka św. Jana Nepomucena z 1844 roku

 • - Natalin (gm. Kamień, pow. Chełm): przy trasie Chełm - Hrubieszów stoi drewniana kapliczka przydrożna ufundowana około 1904 roku przez miejscowego dziedzica. Znajdowała się w niej drewniana rzeźba św. Jana Nepomucena, która jesienią 1984 roku uległa nadpaleniu i została ponoć zabrana do renowacji. Niestety, wizja lokalna PS w maju 2012 dowodzi, że figura raczej nie trafi już na swe stare miejsce (uwaga: wyjaśnić dalsze losy figury!)

^
Kumów Plebański pow. Chełm gm. Leśniowice  
 

Drewniana polichromowana figura Jana N. w kapliczce z baniastym blaszanym daszkiem. Nad wejściem napis "DAR MŁODZIEŻY BIERZMOWANEJ W KUMOWIE 1995 r." - data zapewne odnosi się do remontu obiektu. Kolorystyka kapliczki i figury jest zmienna w czasie, wiosną 2016 był to ciepły brąz (nad: Waldemar Frąckiewicz, uzup: K.Z.)

 

^
Wojsławice pow. Chełm gm. Wojsławice  
 

Jest tu pięć kapliczek przy drogach wylotowych z miejscowości. Oprócz jednej nepomuckiej, zlokalizowanej w środku miejscowości, poświęcone były one św. Tekli,  św. Barbarze, św. Florianowi i Aniołowi Stróżowi. Z dwóch z nich ukradziono figury lecz wśród nich nie było Nepomuka. Kapliczka nepomucka to biała domkowa budowla z czterospadowym daszkiem, ozdobiona lizenami, usytuowana pod kasztanowcem na skrzyżowaniu pośrodku miejscowości. Wewnątrz umieszczony na cokole Jan N., bardzo ładny, drewniany, polichromowany, barokowo-ludowy, w czapce i z krzyżem. Kapliczki wystawiła Marianna z Daniłowiczów Potocka w 1762 roku (nad: T.B.) Dołączam też zdjęcie z około 1939 roku, znalezione w serwisie tnn.pl. Z obiektem tym wiąże się fascynująca i makabryczna historia wiążąca się konfliktem pomiędzy ortodoksyjnymi Żydami a frankistami. Ci ostatni, po przejsciu na katolicyzm, podburzani przez swego przywódcę Jakuba Franka, oskarżyła rabinów Sendera Zyskieluka i Herszka Józefowicza oraz Lejbę Moszkowicza zwanego Sienickim i Josa Szymułowicza wraz z całą gminą żydowską o rytualne zamordowanie dwuipółletniego Mikołaja, syna Marcina i Katarzyny ze wsi Czarnołozy. Sprawa trafiła do sądu w Krasnymstawie w roku 1761. Oględziny zwłok ofiary opisano w aktach "ciało zekrwawione, zsiniałe, y oprocz wyrażonych ran, skłote y zbite, że członka zdrowego niemasz". Torturowani Żydzi zeznawali także wiele innych przestępstw, w tym profanację Najświętszego Sakramentu i "niecnotliwy handel" niemowlętami podczas jarmarku. Zapadł wyrok skazujący. Kilku Żydów zdecydowało się na konwersję, za co przysługiwała im łaska w postaci ścięcia mieczem zamiast ćwiartowania i pogrzeb na cmentarzu. Rabin Herszko Józefowicz powiesił się w celi, a jego ciało wleczono przez miasto za końskim ogonem, spalono na stosie, a prochy rzucono na wiatr. Jak głosi legenda rabin tuż przed śmiercią zdążył rzucić na Wojsławice klątwę. Zapobiegając jej skutkom juz rok później dziedziczka Marianna Teresa z Daniłowiczów Potocka, ufundowała pięć kapliczek wotywnych znajdujących się u wylotów ulic podmiejskich, a wśród nich tę kapliczkę Jana N. Pamiątką całej sprawy jest przechowywany na plebanii obraz z przedstawieniem poranionych zwłok zamordowanego dziecka


^
- Putnowice Wielkie pow. Chełm gm. Wojsławice  
 

Przy drodze do Aurelina, nad ciekiem wodnym, stoi drewniana, prawdopodobnie ponepomucka kapliczka brogowa, z deskowymi ściankami i otworem od frontu, z około 1900 roku. Niestety nie ma w niej już figury Jana N. (nad: Pietrosul) (uwaga: być może miejsce to należy zaliczyć do przysiółka Przecinek)

 

^^
  Popławy pow. Chełm gm. Wojsławice  
 

Bardzo zniszczona niewielka drewniana figurka św. Jana Nepomucena, a właściwie jej relikt, w nowej kapliczce w formie szklanej klatki na słupie. Rzeźba to dziś tylko tułów postaci, z pionowym pęknięciem na całej wysokości, bez głowy, rąk, stóp i atrybutów  (nad: Pietrosul)


^
  Dryszczów pow. Chełm gm. Żmudź  
 

Drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena z 1857 roku w drewnianej, krytej gontem kapliczce domkowej stojącej nad źródłem. Brak już krzyża i palmy, dłonie Jana są puste. Na podstawie wyryta data "1857 R" (nad: Pietrosul)


Powiat Łęczna (część, dawniej w powiecie Chełmskim) (1)

zobacz Nepomuki w części powiatu należącej do woj. lubelskiego (>>)


^
Cyców pow. Łęczna gm. Cyców  
 

Na tutejszym cmentarzu, położonym w bliskości rzeki Świnki, znajduje się kamienna bezgłowa figura Jana N. Rzeźba jest niezłej klasy, ma cechy barokowe. Brakuje jej również główki i ramienia krzyża. Umieszczona na prostej plincie stoi wprost na ziemi. Lokalizacja obiektu jest mocno zagadkowa i z pewnością figura stała kiedyś w innym miejscu. Być może została tu przeniesiona aby ozdobić czyjś grobowiec, który też juz uległ zniszczeniu? Przyszłe losy tego obiektu mogą budzić niepokój - figura jest niezabezpieczona, łatwo dostępna i robi wrażenie niczyjej. O odnalezieniu głowy zapewne nie ma już co marzyć (uwaga: zapytać w tutejszej plebanii) (nad: P.Ku.)

 
 
     <<   wstecz | dalej >>

 
Powiat Włodawa Ziemi Chełmskiej (5)

 • Włodawa (gm. i pow. Włodawa, ): przy kościele klasztornym paulinów, po zewnętrznej stronie ogrodzenia, na pd. wsch. od kościoła znajduje się figura św. Jana Nepomucena z drugiej połowy XVIII wieku, na wysokim kwadratowym cokole o gzymsie przykrytym dachówką, o zaokrąglonych narożach, ujętym pilastrami, oraz na ostrosłupowym postumencie, również z krytym dachówką gzymsem. W kilku przewodnikach przedstawiana jest ona jako posąg św. Antoniego. Stan obiektu nie jest dobry (zobacz kartę obiektu)

 • Włodawa (gm. i pow. Włodawa): ładna drewniana kapliczka z XIX / XX wieku i drewniana figura Jana

 • Stary Brus (gm. Brus Stary, pow. Włodawa, ): drewniana polichromowana figura św. Jana Nepomucena o charakterze późnobarokowym z pocz. XIX w. Rzeźba początkowo wieńczyła daszek kostnicy cerkiewnej (rozebranej w latach 1955-56) stojącej niegdyś w południowo-zachodnim narożu cmentarza otaczającego cerkiew, będącą zarazem kaplicą dworską. Po 1875 roku cerkiew unicką zamieniono na prawosławną, a od 1918 roku jest to kościół katolicki Matki Boskiej Częstochowskiej. Z czasem figura świętego została zabrana do kościoła, skąd przeniesiono ją na plebanię. Fachowo odrestaurowana na przełomie XX i XXI wieku (uzup: Pietrosul)

 • Uhrusk (gm. Wola Uhruska, pow. Włodawa, ): koło bramy cmentarza drewniana kapliczka o konstrukcji słupowej, została wzniesiona w pierwszej połowie XIX wieku. Jest kwadratowa, z trzech stron oszalowana, od frontu otwarta, nakryta gontowym daszkiem namiotowym ze szczycikiem. Wewnątrz znajduje się, na kamiennym postumencie, drewniana ludowa rzeźba Jana N. (nad: L.J., zobacz kartę obiektu). Według później zdobytych informacji miejscowych jest to nowa rzeźba na miejscu starej, skradzionej (>>), odzyskanej i przekazanej do kościoła (zobacz niżej)

 • Uhrusk (gm. Wola Uhruska, pow. Włodawa, ): w kościele św. Jana Chrzciciela przechowywana jest drewniana figura Jana N. pochodząca z kapliczki przy cmentarzu (zobacz wyżej), wykonana zapewne w I połowie XIX wieku. Około 1997 roku została zabrana z kapliczki, odnaleziono ją w okolicy w krzakach. Około 2000 roku ponownie skradziona (>>), porzucona na torach kolejowych i uszkodzona przez pociąg. Pieczołowicie odrestaurowana (odtworzono ubytki) (uzup: Pietrosul)

 • Wereszczyn (gm. Urszulin, pow. Włodawa): na wschodnim krańcu wsi, w drewnianej, nowszej kapliczce znajduje się rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII wieku, o ładnym geście rąk

zobacz obiekty z tego powiatu należące do d.woj. brzesko-litewskiego >>