@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 
NEPOMUKI DOLNOŚLĄSKIE
Księstwo Głogowskie
podstrona Jana Głogowskiego Nowego>>    wstecz do
       NEPOMUKÓW GŁOGOWSKICH

 

>     GŁÓWNA STRONA NEPOMUKÓW
>>   STRONA JANÓW DOLNOŚLĄSKICH
>>> STRONA JANÓW WROCŁAWSKICH
>>> STRONA JANÓW HR. KŁODZKIEGO
>>   STRONA JANÓW X.GŁOGOWSKIEGO
>>> strona Janów Gorzanowskich
>>> strona Jana Cieplickiego

Członkowie Bractwa Nepomuckiego z Towarzystwa Ziemi Głogowskiej W.A. oraz R.R., doprowadzili do odtworzenia zaginionej podczas wojny figury z 1705 roku!

Decyzja ta poprzedzona była próbą odnalezienia starej figury w nurcie Odry 

Posłuchaj: RYBA Jakub Jan: Chvalozpev ke
sv. Janu Nepomuckemu (1803)
- Jenon ctnost
SONDA

Czy podoba Ci się
Jan Głogowski
Nowy?

TAK, jest odlotowy
tak sobie / nie mam zdania
NIE, jest paskudny
 

Niedziela Palmowa, 13 kwietnia 2003. Brat Wirtualny R.R. tak rozpoczął uroczystość odsłonięcia nowej figury JN w Głogowie:

 

Serdecznie witam wszystkich tu zgromadzonych na uroczystości odsłonięcia rzeźby św. Jana Nepomucena. Witam przedstawicieli władz Powiatu Głogowskiego, Miasta Głogowa i Kościoła. Przedstawicieli instytucji i urzędów Członków stowarzyszeń i organizacji. Przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Na początku chciałbym podkreślić, iż rzeźba ta powstała dzięki finansowemu wsparciu Gminy Miejskiej Głogów oraz Właściciela spółki KROLPOL – Sławomira Króla.
Pozwolą Państwo, że odczytam w tej chwili akt fundacyjny:

Dnia 13 kwietnia 2003r., z inicjatywy członków Towarzystwa Ziemi Głogowskiej oraz Bractwa św. Jana Nepomucena, ustawiono ten posąg na miejscu poprzedniego, zaginionego w roku 1945. Próba odnalezienia dawnej figury w nurtach Odry, podjęta w 2001 roku, nie dała rezultatu. Rzeźba św. Jana Nepomucena, po 58 latach wraca na swe miejsce, aby wzmacniać więź mieszkańców Głogowa z ich miastem i jego historią, upiększać je, chronić od powodzi, dopomóc w pomnażaniu dobrej sławy.

Niech patronuje nam na wieki!

W celu upamiętnienia tego faktu zgromadzono dokumenty z epoki i złożono je do tuby stalowej, wraz z zestawieniem jej zawartości i przed osadzeniem rzeźby św. Jana Nepomucena umieszczono w postumencie. Niniejszy dokument fundacyjny przed umieszczeniem w stalowej tubie własnoręcznie podpisały osoby uczestniczące w działaniach służących przywróceniu miastu Nepomuka, wchodzące w skład Komitetu Honorowego. Są nimi: Waldemar Ałdaś, Piotr Krzemiński oraz Rafael Rokaszewicz

Głogów, 13 kwietnia 2003 roku

Przy tej okazji, pragnę złożyć podziękowania: Dariuszowi Maściuchowi - twórcy tej rzeźby, Januszowi Owsianemu za ofiarowanie piaskowca na rzeźbę. Panu Romanowi Franczakowi który jest wykonawcą postumentu oraz Tomaszowi W., autorowi strony internetowej, poświęconej Nepomukom, w tym głogowskim. Również dziękuję za przychylność Prezydentowi Głogowa – Zbigniewowi Rybce, pracownikom: Służby Ochrony Zabytków, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta. Specjalne podziękowania składam na ręce Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie oraz Sekcji Płetwonurków Ochotniczej Staży Pożarnej, za pomoc w poszukiwaniach zaginionej rzeźby w nurtach Odry. Wreszcie dziękuję mediom głogowskim, które od samego początku towarzyszyły nam przy realizacji pomysłu. Oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej rzeźby, a których nazwisk nie wymieniłem. Zapewniam, że znajdują się one w stalowej tubie umieszczonej w postumencie rzeźby.

O dokonanie symbolicznego odsłonięcia rzeźby proszę Zastępcę Prezydenta Miasta Głogowa – Sławomira Bączewskiego oraz właściciela firmy KROLPOL - Sławomira Króla. Proszę teraz o poświęcenie pomnika przez księdza Marka

Dziękuję wszystkim za przybycie i uświetnienie uroczystości.


Relacje prasowe:

Gazeta Wrocławska, 31.03.2003
Gazeta Wrocławska, 14.03.2003
Gazeta Wrocławska, 11.04.2003, cz. I
Gazeta Wrocławska, 11.04.2003, cz. II

Gazeta Lubuska, 2.04.2003
Gazeta Lubuska, 14.04.2003
Gazeta Głogowska, 9.04.2003


Oto relacja z uroczystości z pierwszej ręki inicjatora akcji, Brata Wirtualnego R.R.:

Uroczystość odsłonięcia rzeźby poprzedzona była mszą świętą w kaplicy
kolegiackiej, po której ksiądz zaprosił wiernych do wzięcia udziału w
uroczystości. W międzyczasie rozstawiliśmy sprzęt nagłaśniający, włożyliśmy tubę z aktem fundacyjnym i dokumentami, oraz prowizorycznie zamontowaliśmy tablicę
pamiątkową. Ok. godz. 9.00 w miejscu, gdzie stoi rzeźba zebrał się tłum ludzi, było ok. 100 osób. Goście zaproszeni, wierni, przypadkowi ludzie. Uroczystość prowadziłem ja. Przywitałem zebranych, odczytałem akt fundacyjny (erekcyjny) a następnie podziękowałem wszystkim, którzy przyczynili się do powstania rzeźby. (w załączeniu treść mojego przemówienia) Poprosiłem przedstawicieli sponsorów o odsłonięcie rzeźby. Dokonali tego Sławomir Bączewski - Zastępca Prezydenta Głogowa oraz Sławomir Król - właściciel firmy Krolpol. Następnie poprosiłem księdza o dokonanie poświęcenia rzeźby. Na koniec jeszcze raz wyciągnęliśmy tubę z dokumentami, do której wrzucono kilka wizytówek osób będących podczas odsłonięcia oraz błękitną wstęgę z odsłonięcia rzeźby. Z taką zawartością tubę zamurowano a następnie zamocowano mosiężną tablicę pamiątkową (na śruby i klej).
Sponsor w osobie Sławomira Króla zaprosił kilkanaście osób na bankiet do pobliskiej restauracji w zamku, gdzie uroczyście szampanem uczciliśmy to nasze święto.
Podczas bankietu p. Król wpadł na pomysł, aby przeprowadzić kwestę na rzecz
konserwowania i utrzymania w czystości Nepomuka (w razie jakby go ktoś
pomalował itp...). Podczas kwesty zebrano 560 zł !!!
Przy takiej okazji warto trochę pobankietować, zwłaszcza, że połączono to ze zbiórką na pokrycie Jana powłoką anty-graffiti, co wykonano 22.05.2003
Praca twórcza i organizacyjna trwała długo...

Głównym sponsorem był jest Prezydent Miasta Głogowa, on to z pieniędzy gminnych ufundował samą rzeźbę. Sponsorem cokołu wraz z montażem jest Sławomir Król - Prezes firmy Krolpol sp. z o.o., który pracując w Wiedniu uczęszczał do kościoła pod wezwaniem JN. Po latach, gdy p. Król stał się zamożnym biznesmanem, to wspomnienie było dla niego impulsem do wsparcia akcji (link do stron sponsora: www.krolpol.com.pl)

Nowy Jan nie jest dokładną kopia starego, lecz Bracia Wirtualni dbają o kanoniczność postaci. Rzeźbiarz Dariusz Maściuch zaprojektował nowoczesną, wykonaną z piaskowca figurę. Sylwetka potraktowana jest schematycznie, natomiast twarz opracowano bardziej szczegółowo. Głowa, krzyż i guziki szaty wykonano ze stali. Ja już zaczynam lubić tego Nepomuka!

 


Zobacz relację Gazety Głogowskiej!

15 maja 2002 ukazał się kolejny artykuł na ten temat. Zobacz!@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©