NEPOMUKI SANDOMIERSKIE
wybór tekstów z "Tygodnika Starachowickiego" nr 20 i 26

 nadesłał: MB


powrót do strony Janów sandomierskich (>>)

Tygodnik Starachowicki nr 20 (333) 17.05.2000

Św. Jan Nepomucen na swoim miejscu

(...)

Starachowicka kapliczka została postawiona pod koniec XVIII w. na terenie posesji przy Al. Wyzwolenia 49. W tamtych latach teren był bardzo podmokły. Do tego stopnia, że nawet wozem konnym trudno było przejechać. Kiedy państwo Olesińscy postanowili się pobudować, potrzebna im była szczególna opieka. Lęk przed zalaniem towarzyszył im niemal każdego dnia. Ufali więc, że św. Jan orędownik, chroniący od powodzi, uchroni ich przed nieszczęściem. Na początku XIX w. drzewo, z którego zrobiona była kapliczka, zmurszało i trzeba było zrobić nową.

Nową kapliczkę, ale z tą samą figurką św. Jana przeniesiono około 50 m, stawiając ją na skrzyżowaniu dróg, obecnie Alei Wyzwolenia i Miodowej. Państwo Olesińscy uznali, że tu św. Jan bardziej jest potrzebny. Obecna ul. Miodowa była bardzo niebezpieczna. Trudno nazwać podłoże, po którym mieszkańcy musieli się poruszać. Ni to bagna, ni to mokradła. Ludzie ufali, że św. Jan pozwoli im bezpiecznie dotrzeć do swoich domów.**

Ponieważ kapliczka w zasadzie się rozpadła, a św. Jan był mocno sfatygowany, w listopadzie 1999 r. ks. prałat Stanisław Pindera, proboszcz parafii, wraz z Radą Parafialną postanowili przystąpić do rekonstrukcji kapliczki. Figura św. Jana została oddana do gruntownej konserwacji i odnowienia. Przystąpiono do budowy nowej kapliczki. W tygodniu przedświątecznym figura św. Jana Nepomucena wróciła na "stare miejsce", ale do nowej kapliczki. Wielu parafian przyczyniło się do tego, że prace zostały wykonane szybko i solidnie. Dzięki temu kapliczka z końca XVIII w. przetrwa jeszcze wiele lat, a pamięć o św. Janie Nepomucenie ocalała od zapomnienia. Na kapliczce widnieje napis: "Kaplica św. Jana Nepomucena sięgająca swoją historią końca XVIII wieku staraniem duszpasterzy i wiernych parafii p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy poddana gruntownej przebudowie dla uczczenia Jubileuszu 2000-lecia Chrześcijaństwa". Nieco dalej: "Św. Janie Nepomucenie módl się za nami!"

Poświęcenia kaplicy dokona biskup Ordynariusz w przededniu odpustu parafialnego, 26 czerwca br.

LIDIA MERGALSKA

(...)

** Podstawą do opisu kapliczki jest rozmowa przeprowadzona przez autora pracy z wnuczkiem p. Olesińskich - panem Marianem Olesińskim 8.03.98 r.

MB: Uzupełniając, na kapliczce wypisano osoby odpowiedzialne za "renowację" oraz że poświęcenia dokonał Biskup Ordynariusz Radomski Jan Chrapek w dniu 26.06.2000. Tydzień przedświąteczny wg określenia autorki, to tydzień przed świętami 1 - 3 Maja. Wracając do historii, w świetle powyższego artykułu jeżeli kapliczka zmieniła swoje położenie na początku wieku to musiała zmienić też ok.1860 r. (pisałem wcześniej o wytyczeniu nowej drogi).


Tygodnik Starachowicki nr 26 (339) 28.06.2000

Tychów Stary:

BISKUP POŚWIĘCIŁ KAPLICZKĘ

W piątek (23 czerwca) ksiądz biskup Edward Materski poświęcił kapliczkę św. Jana Nepomucena stojącą przed Szkołą Podstawową w Tychowie Starym. (...).

Figurkę św. Jana wystawili mieszkańcy Tychowa Starego. Stoi ona przed szkołą od 1931 roku. Wcześniej stała w starej kapliczce. Po zburzeniu starej szkoły figurę przeniesiono na jej ganek. Ganek został odremontowany i odnowiony.(...)

- Odnowione mury to fragment starego budynku szkolnego, w którym przez 70 lat kształciły się kolejne pokolenia mieszkańców (...) - powiedział podczas powitania dyrektor Szkoły Podstawowej (...). - Uznaliśmy za celowe, aby remontując ten fragment budynku pozostawić drzwi. Drzwi, przez które codziennie przez 70 lat przekraczało setki uczniów i dziesiątki nauczycieli.(...)

MoN.

MB: I ponownie uzupełniając, Tychów Stary położony jest przy trasie Radom - Wierzbica - Mirzec (tam też jest Nepomuk, o czym dowiedziałem się z Twojej strony) - Starachowice, ok. 9 km przed miastem. Niestety nie wiem jak to się prezentuje.


powrót do strony Janów sandomierskich (>>)