@ ! 

INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::© 


 spis >> 

 

JAN NEPOMUCEN ŚWIĘTY PRZYDROŻNY

listopad 2003 - sierpień 2004


 


wystawa rzeźb Jana N. w:

+ Muzeum Podlaskim w Białymstoku
+ Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży
+ Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
 

ponadto


+ dawne zbiory parafii w Kadzidle
+ wystawa rzeźby ludowej w Muzeum w Tykocinie, 2005
 


>> zobacz stronę Nepomuków Mazowsza
>> zobacz stronę Nepomuków Kurpi
>> zobacz stronę Nepomuków Podlasia


Trzy muzea zrealizowały wystawę, która była efektem projektu badawczego z lat 2002-03. Eksponaty pochodziły z ich zbiorów, a ponadto Skansenu Kurpiowskiego w Nowogrodzie, Muzeum Okręgowego w Suwałkach, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, skansenu - Białostockiego Muzeum Wsi, Seminarium w Białymstoku, Archiwum Diecezjalnego w Drohiczynie, parafii w Bielsku Podlaskim, Czarnej Wsi Kościelnej, Dolistowie Starym, Domanowie, Lemanie, Wiźnie i Zabłudowie oraz kolekcji prywatnych, między innymi Krzysztofa Antoniuka, Tadeusza Klimaszewskiego, Jana Leończuka, Adolfa Siedleckiego i Józefa Wilczewskiego.

Badania objęły więc obszar północno-wschodniej części d. woj. mazowieckiego (Ziemia Łomżyńska >>, Ziemia Nurska >> Ziemia Wiska >>, Ziemia Ciechanowska >>), północnej części d. woj. podlaskiego (>>) i zachodniego skrawka d. woj. trockiego (>>). Większość obiektów pochodzi z terenów Kurpi (>>), ziemi związanej z dawną Puszczą Zieloną, pomiędzy rzekami Pisą, Narwią, Orzycem, Omulwią i dawną granicą Prus Wschodnich.

Scenariusz wystawy i tekst katalogu był dziełem Wojciecha Kowalczuka (Białystok) i Wiesławy Pawlak (Łomża). Z katalogu tego korzystałem obficie jako głównego źródła tej strony, uzupełniając wpisy szczegółami i zdjęciami znalezionymi w Katalogach Zabytków Sztuki w Polsce, książki "Na Mazowszu" Kazimierza Saysse-Tobiczyka i innych źródłach, zdjęciami nadesłanymi przez członków Bractwa Nepomuckiego i materiały własne. Wykorzystałem też niektóre zdjęcia zamieszczone w katalogu, a przedstawiające Nepomuki w ich naturalnym środowisku - archiwalne i aktualne.

 

Z niektórymi rzeźbami obecnymi na wystawie zetknąłem się już wcześniej, odwiedzając je w ich pierwotnych lokalizacjach. W latach 90. XX wieku proboszcz parafii w Kadzidle zebrał okoliczne figury (z Todzi, Golanki, Kadzidła, Szafarni, Piasecznia, autorstwa Łukasza Raczkowskiego, Andrzeja Kaczyńskiego i innych, XIX-XX wiek) w przykościelnym skarbczyku. Stały tam smutne i zakurzone, ale były! Uratowane od zagłady za cenę przeprowadzki - taki nepomucki dom starców. Właśnie tam zobaczyłem wiele z nich po raz pierwszy. Później figury trafiły do skanseniku Zagroda Kurpiowska (choć nie wszystkie), a następnie do muzeum w Ostrołęce. Widywałem je też na ilustracjach KZSwP, "Sztuki Ludowej", przewodników, albumów i książek mniej lub bardziej fachowych. Wystawa stała się pretekstem i pomocą w opracowaniu pełnego indeksu eksponowanych wtedy prac, a w uzupełnieniu poszczególnych stron nepomuckich tego serwisu (Mazowsze >> i Podlasie >>). Wszystkie notowane tu obiekty zamieszczone są również na tych podstronach i tam są policzone.

Obiekty opisuję szeregując je według [numeru katalogowego wystawy], następnie [numeru muzealnego], podając następnie miejsce pierwotnej lokalizacji i ewentualnie miejsce po translokacji.


^

Katalog
(62 obiekty)


^
 

[nr kat. 1] Bielsk Podlaski (gm. i pow. Bielsk Podlaski): drewniany, dawniej polichromowany Jan N. w kiepskim stanie, nieznanego autora, przechowywany w tutejszej parafii. Jest możliwe, że jest on tożsamy z Nepomukiem, który zniknął z kapliczki przy ulicy Ogrodowej. W każdym razie pochodzi z powiatu bielskiego. XVIII wiek, 54 cm

[nr kat. 2] Białystok (gm. i pow. Białystok): barokowy drewniany Jan, w aureoli z gwiazdami, adorujący krzyż. Poddany niedawno restauracji przez ADZ, która opublikowała pracę na ten temat, do zobaczenia w Wyższym Archidiecezjalnym Seminarium Duchownym. Był obecny na wystawie "Święty Przydrożny". W roku 1997 (J.Maroszek) pojawiła się mocna hipoteza, że jest to obiekt tożsamy z wyżej opisanym pierwotnym Janem z ulicy Świętojańskiej i Białego Kościoła

^
Białystok pow. Białystok gm. Białystok Rynek Kościuszki
 

[nr kat. 3][MB/E/4145] Drewniana nieco zniszczona figura Jana N. z XIX wieku pochodzący z z nieustalonej miejscowości białostocczyzny, dziś w muzeum w Białymstoku. Drewno polichromowane, wysokość 65 cm. Był obecny na wystawie "Jan Nepomucen Święty Przydrożny"^
Białystok pow. Białystok gm. Białystok Rynek Kościuszki
 

[nr kat. 4][MB/E/2959] Figura Jana N. z 1826 roku, pochodzący z nieustalonej miejscowości, na codzień w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Drewno polichromowane, wysokość 75 cm. Była obecna na wystawie "Jan Nepomucen Święty Przydrożny"^
Białystok pow. Białystok gm. Białystok Rynek Kościuszki
 

[nr kat. 5][MB/E/2576] Figura Jana N. z utrąconymi dłońmi pochodząca z nieustalonej miejscowości, dziś w Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Drewno polichromowane, XIX wiek, wysokość 30 cm. Była obecna na wystawie "Jan Nepomucen Święty Przydrożny"


 

[nr kat. 6] Domanowo (gm. Brańsk, pow. Bielsk Podlaski, ): drewniany polichromowany Jan N. nieznanego autora, na co dzień przechowywany w kościele św. Doroty Męczenniczki. II połowa XVIII wieku (nr rej. B-92, poz.2), remontowana w 2005 roku kosztem 5800 zł

 

^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 7][MB/E/6543] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest XIX-wieczna drewniana figura Jana N. o wysokości 111 cm. Polichromia (częściowo odtworzona) - zielonkawa peleryna i stuła, brązowa komża, czarna sutanna i wysoki biret. Uszkodzone obie dłonie trzymały niegdyś atrybuty. Pochodzi z miejscowości Tołwin (pow. i gm. Siemiatycze, podlaskie >>). Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 7]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/6543] (uzup: Pietrosul)^
Łomża pow. Łomża gm. Łomża ul. Dworna 22
 

[nr kat. 8][MPM/N/PN-446] W Muzeum Północno-Mazowieckim przebywa figura św. Jana Nepomucena z terenów wschodniej Puszczy Zielonej z 1892 roku. 100 cm. Poprzednio był w w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie (zobacz niżej) i zachował numer katalogowy tej placówki[nr kat. 9][MPM-N-E-9] Ciechanowiec (gm. Wysokie Mazowieckie, pow. Ciechanowiec, ): W Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka (skansenie) w Ciechanowcu, które to miasto jest granicznym grodem Mazowsza, przechowuje kamiennego Nepomuka z Drewnowa-Łubów (gm. Boguty-Pianki, pow. Ostrów Mazowiecka) z XIX wieku. Głowa jest rekonstruowana. Był obecny na wystawie "Święty Przydrożny"


[nr kat. 10][MOO/E/2865] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z XIX/XX wieku, autor nieznany, drewno polichromowane, wysokość 27 cm, dawniej w zakrystii kościoła w Kadzidle. Dziś pięknie odrestaurowany, choć nadal brak lewej dłoni. Gruba warstwa farby zmyliła mnie kiedyś na tyle, że sądziłem że wykonano go w technice ceramiki. Dziś bez polichromii, wysokość 27 cm^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 11][MB/E/8373] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figura Jana N. Ładna polichromia - brązowawa peleryna z rąbkiem zdobnym krzyżykami, biała komża (taki sam rąbek), czarna sutanna i wysoki biret. W prawej dłoni mały krzyżyk przyciśnięty do piersi, zapewne wtórny. Pochodzi z kapliczki w Choroszczy (zobacz niżej, w niej kopia) - miejscowości  położonej po drugiej stronie Białegostoku, jednak włączonej do woj. trockiego (>>) wskutek lobbingu Iwana Chodkiewicza u Zygmunta Starego (pow. i gm. Białystok). Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 11]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/8373] (uzup: Pietrosul)[nr kat. 12][MOS/E/1763] Suwałki (gm. i pow. Suwałki)/Strzelcowizna (gm. Płaska, pow. Augustów, dawne województwo trockie I RP >>): Nepomuk z XIX wieku, autor nieznany, drewno ze śladami polichromii, wysokość 89 cm. Przechowywany w Muzeum Okręgowym w Suwałkach


 

[nr kat. 13][MOO/E/2866] ¿ Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło/Jeglijowiec (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest nietypowy Nepomuk (są też głosy, że jest to jednak św. Piotr lub inny święty biskup, na co wskazywałyby dwa różne zapisy w KZSwP). Jeśli to św. Piotr, to pochodzi on z kapliczki w Jeglijowcu. Jeśli inny święty biskup - pochodzenie nie jest znane. Ja obstawiam wariant świętopietrowski. Przechowywany niegdyś w zakrystii w Kadzidle (i tego momentu dotyczą zapisy w KZSwP). Dziś jest pięknie odrestaurowany i odmalowany. Datowanie wysoce niepewne - według katalogu wystawy w Ostrołęce XVIII/XX wiek. Ma tiarę biskupią - ale może to być kłobuk, czapka ortodoksyjnego patriarchy - i krzyż na piersi. Takie noszące cechy prawosławne przedstawienia Jana Nepomucena zdarzają się raczej we wschodniej części białostocczyzny, między Białymstokiem a Bielskiem, i na terenach dawnego województwa trockiego. Na wystawie "Święty Przydrożny" zidentyfikowano go jako Jana N., choć już na wystawie pracownik muzeum pilnujący ekspozycji wspominał o wątpliwościach co do jednej z figur. Wątpliwości te wzmacnia drugi zapis w "Katalogu zabytków" -  podaje on, że w Kadzidle znajdowała się rzeźba "św. biskupa" (Nepomuceny wyszczególnione są w innym miejscu). Wydaje się zatem, że może chodzić o tę właśnie rzeźbę. Dużo wątków, dużo wątpliwości - to dlatego łowy nepomuckie są takie ciekawe!


   
   
   
   
   

^
Łomża pow. Łomża gm. Łomża ul. Dworna 22
 

[nr kat. 19][MPM/N/PN-447]. W Muzeum Północno-Mazowieckim przebywa figura św. Jana Nepomucena z terenów Puszczy Zielonej na Kurpiach z II połowy XIX wieku. Poprzednio był w w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie (zobacz niżej) i zachował numer katalogowy tej placówki^
Łomża pow. Łomża gm. Łomża ul. Dworna 22
 

[nr kat. 20][MPM/N/E-1264]. W Muzeum Północno-Mazowieckim przebywa figura św. Jana Nepomucena z II połowy XIX wieku pochodzący z miejscowości Czarnia (gm. Czarnia, pow. Ostrołęka). Drewno polichromowane, 74 cm. Poprzednio był w w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie (zobacz niżej) i zachował numer katalogowy tej placówki[nr kat 21] Drewniana figura Jana N. Łukasza Raczkowskiego pochodząca z Lemanu na wystawie 'Święty Przydrożny'. Przełom XIX i XX wieku, drewno ze śladami polichromii, 165 cm (zobacz również jego figury JN z miejscowości Białystok, Leman, Jazgarka, Brzozowy Kąt)

^
Wizna pow: Łomża gm: Wizna ul. Pawła z Wizny (?)
 

[nr kat. 22] Drewniana ludowa polichromowana figura Jana N. Była obecna na wystawie "Święty Przydrożny" (zobacz więcej >>). Wysokość 22 cm. Koniec XIX wieku. Nie mam o niej żadnych dodatkowych informacji prócz tego, że jest własnością parafii św. Jana Chrzciciela w Wiźnie, stąd jako lokalizację wskazuję dom parafialny

 

[nr kat. 23][MOO/E/690] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Zdunek (gm. Myszyniec, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z XIX wieku, wysokość 80 cm, drewno ze śladami polichromii. Obecnie znajduje się tam kolejna nowa kapliczka z figurą JN, już trzecią z kolei. Ponoć rzeźba została ukradziona (to wersja miejscowa, być może mowa o jej następczyni?), ale finalnie znalazła się w Muzeum w Ostrołęce
ZOBACZ OPIS PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OBIEKTU NA STRONIE NEPOMUKÓW KURPIOWSKICH >>

[nr kat. 24][MOO/E/2861] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Jan N. wyrzeźbiony przez Łukasza Raczkowskiego na przełomie XIX i XX wieku, swego czasu przechowywany w zakrystii kadzidlańskiego kościoła, gdzie widziałem go po raz pierwszy. Odnowiony i odmalowany. Wymiary to 95,5x27 cm. Był obecny na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (uzup: MWK) (zobacz również jego figury JN z miejscowości Białystok, Leman, Jazgarka, Brzozowy Kąt)

[nr kat. 25][MOO/E/2862] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Jan N. wyrzeźbiony przez Łukasza Raczkowskiego na przełomie XIX i XX wieku. Drewno, 115 cm, dawniej polichromowane. Był niegdyś przechowywany w zakrystii kościoła w Kadzidle (zobacz również jego figury JN z miejscowości Białystok, Leman, Jazgarka, Brzozowy Kąt)
 

 


[nr kat. 26][MOO/E/2863] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z początku XX wieku, niegdyś w zakrystii w Kadzidle. Dziś jest pięknie odrestaurowany i odmalowany. Wysokość 69,5 cm
[nr kat. 27][MOO/E/2858] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Golanka (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z II połowy XIX wieku z pięknym czerwonym płaszczem z wyrzezanymi w rozczulająco naiwny sposób ogonkami gronostajów, niegdyś w zakrystii w Kadzidle, potem jako jedyny został w Kadzidle po transferze innych Janów do muzeum i był eksponowany w tamtejszym miniskansenie - zagrodzie kurpiowskiej (>>). Cechą charakterystyczna jest uszkodzony nos. 139 cm
ZOBACZ OPIS PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OBIEKTU NA STRONIE NEPOMUKÓW KURPIOWSKICH >>
[nr kat. 28][MOO/E/1508] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/ Łacha (gm. Turośl, pow. Kolno) lub Dęby (gm. Łyse, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Jan N. wyrzeźbiony przez Andrzeja Kaczyńskiego w II połowie XIX wieku. Prawdopodobną pierwotna lokalizacją tego Nepomuka była kapliczka w Łasze, choć odkrycie A.B. w przedwojennym (lata 20. XX wieku, opr. arch. Rudolf Macura, wyd. Ministerstwo Komunikacji) wydawnictwie "Ziemia Kurpiów" kieruje podejrzenia raczej w stronę miejscowości Dęby (obiekt pozostawiam pod hasłem Łacha, lecz opisuję tam wątpliwości lokalizacyjne)
ZOBACZ OPIS PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OBIEKTU NA STRONIE NEPOMUKÓW KURPIOWSKICH >>

[nr kat. 29][MOO/E/2859] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło/Szafranki (gm. Łyse, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z II połowy XIX wieku pochodzący z Szafranek, wiele lat temu upolowany przeze mnie w zakrystii kościoła w Kadzidle
ZOBACZ OPIS PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OBIEKTU NA STRONIE NEPOMUKÓW KURPIOWSKICH >>

[nr kat. 30][MOO/E/2860] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Kadzidło/Jeglijowiec (gm. Kadzidło, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z XIX wieku z kapliczki w Jeglijowcu, niegdyś w zakrystii w Kadzidle. Drewno polichromowane, 87x31x31 cm. Był obecny na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (uzup: MWK)
ZOBACZ OPIS PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OBIEKTU NA STRONIE NEPOMUKÓW KURPIOWSKICH >>

[nr kat. 31][MOO/E/116] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, ): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z nieustalonej miejscowości w powiecie ostrołęckim (?) z XIX wieku. Drewno polichromowane, 95(78?)x26x22 cm. Podobny do Jana o nr kat. 28 z Jeglijowca (zobacz wyżej) oraz nieco do tego o nr kat. 19 z Łysego (zobacz niżej). Był obecny na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (uzup: MWK)
   

^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 33][MB/E/2362] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figura Jana N. Jest polichromowana, z fioletową peleryną i sutanną i ze złotym biretem. Puste dłonie trzymały niegdyś krucyfiks. Pochodzi z miejscowości Trzcianne (gm. Trzcianne, pow. Mońki, podlaskie >>). Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 33]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/2362] (uzup: Pietrosul)^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 34][MB/E/1606] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figura Jana N. z końca XIX wieku, umieszczona w słupowej kapliczce. Jest statyczna, w birecie. Mimo zniszczeń widać, że dłonie trzymają frontalnie i pionowo krucyfiks. Pochodzi z miejscowości Zabrodzie (gm. Suchowola, pow. Sokółka, trockie >>),. Obiekt - tylko figura, bez kapliczki, którą zapewne dorobiono lub wykorzystano inną - był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 34]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/1606] (uzup: Pietrosul)^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figurka Jana N. Jej cechą charakterystyczną są długie pionowe fałdy komży. Brak dolnej części i obu rąk. Pochodzi z powiatu Sokółka (trockie >>). Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 35]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/1087] (uzup: Pietrosul)^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 36][MB/E/215] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figurka Jana N. Jej cechą charakterystyczną są ręce sztywno ustawione prostopadle do tułowia, w lewej reszta atrybutu - krzyża lub palmy. Pochodzi, tak jak poprzednia, z Kalinówki Kościelnej (gm. Knyszyn, pow. Mońki, podlaskie >>). Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 36]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/215] (uzup: Pietrosul)^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 37][MB/E/213] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figurka Jana N. z około 1870 roku, autorstwa Wawrzyńca Kondziora z miejscowości Pogorzałki (gm. Dobrzyniewo Duże, pow. Białystok, podlaskie >>). Jest możliwe, choć żadne źródło na to nie wskazuje, że znajdowała w kapliczce stojącej do dzisiaj w Pogorzałkach koło domu nr 111. Drewno, ślady polichromii, 62 cm. Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 37]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/213] (uzup: Pietrosul)^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 38][MB/E/214] W dworze z Bobry Wielkiej (nr 25) w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej prezentowana jest wystawa "Sztuka Ludowa Podlasia". Jej częścią jest drewniana figurka Jana N. z utrąconymi dłońmi i zatartymi rysami twarzy, z dziwacznym biretem o dwóch czubkach. Pochodzi z Kalinówki Kościelnej (gm. Knyszyn, pow. Mońki, podlaskie >>). Według Wojciecha Kowalczuka jest to rzeźba autorstwa Jana Nowackiego. Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 38], kiedy to wkomponowano go w klatkę kapliczki słupowej, zapewne pochodzącej z innego miejsca. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/214] (uzup: Pietrosul)^
Wasilków pow. Białystok gm. Wasilków ul. Leśna
 

[nr kat. 39][MB/E/5981] Klatka z kapliczki słupowej z mocno zniszczoną drewnianą figurą Jana N. w skansenie - Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Pochodzi z miejscowości Suchowola (gm. Suchowola, pow. Sokółka, trockie >>), gdzie stała na rogu ul. Sportowej i Nowozielonej (uzup: Pietrosul). W skansenie jest prezentowana w spichlerzu ze Starej Wsi (nr 26) na wystawie "Dolinami rzek". Obiekt był prezentowany na wystawie "Jan Nepomucen  Święty Przydrożny" w roku 2004 [nr kat. 39]. Poprzednio w zbiorach Muzeum Podlaskiego [nr kat MB/E/5981] (uzup: Pietrosul)Destrukt drewnianej figury Jana N. z Zastocza (?)  
Destrukt drewnianej figury Jana N. z Penskiego (?)  

^
  Jasionówka pow. Mońki gm. Jasionówka  
 

[nr kat. 42] Na zbiorczym zdjęciu z wystawy "Jan Nepomucen Święty Przydrożny" (2003/2004) widoczna jest drewniana figura Jana pochodzącego z tej miejscowości. Jest to Nepomuk w niebieskim wdzianku, prawy górny, pochodzi z początku XX wieku, własność Krzysztofa AntoniukaJezierzysk (gm. Czarna Białostocka, pow. Białystok): na zbiorczym zdjęciu z wystawy nepomuckiej "Święty Przydrożny" ten w dolnym rzędzie, z wielkim krzyżem w prawej ręce to Jan N. z Jezierzyska autorska Siedleckiego, z początku XX wieku (własność Adolfa Siedleckiego)
[nr kat. 44] Drohiczyn (gm. Drohiczyn, pow. Siemiatycze, ): wysokość 35 cm, autor nieznany, drewno ze śladami polichromii, Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, aktualnie Muzeum Diecezjalne w Drohiczynie przy ul. Kraszewskiego  

^
  Wroceń pow. Mońki gm. Goniądz nr 31
 

[nr kat. 45] Figura Jana N. pochodząca z Wrocenia jest własnością parafii, dlatego lokalizację tego obiektu przypisuję do tutejszego kościoła (uwaga: źródło mówi o parafii z diecezji białostostockiej, nie precyzując o którą chodzi, należy sprawdzić na miejscu). Jest to ludowa drewniana rzeźba w płaszczu w krzyżyki, z małym krucyfiksem w prawej i palemką w lewej dłoni. Był obecny na wystawie "Święty Przydrożny"[nr kat. 46][MOO/E/2156] Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Wólka Kunińska (gm. Goworowo, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Nepomuk z kapliczki w Wólce Kunińskiej. Koniec XIX wieku. Drewno ze śladami polichromii, 65x20x20 cm. Był obecny na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
ZOBACZ OPIS PIERWOTNEJ LOKALIZACJI OBIEKTU NA STRONIE NEPOMUKÓW ZIEMI NURSKIEJ >>
   

[nr kat. 48] Płoszyce (gm. Lelis, pow. Ostrołęka): Nepomuk z II połowy XX wieku autorstwa mieszkającego tutaj Jana Sęka, dziś własność Jana Leończuka. Wysokość 40 cm. Prawie identyczny jak ten z Muzeum w Ostrołęce (nr kat. 53, MOO/E/2864 - zobacz niżej) - różni się od powyższego o krzyż w prawej ręce

 
 

^
Łomża pow. Łomża gm. Łomża ul. Dworna 22
 

[nr kat. 49][MPM/E-2571]. W Muzeum Północno-Mazowieckim przebywa figura św. Jana Nepomucena autorstwa Konstantego Chojnowskiego z 1938 roku pochodząca z miejscowości Jankowo-Młodzianowo (gm. Nowogród, pow. Łomża). Drewno polichromowane, 37,3x16x8,3 cm. Krzyż, biret stuła i palma. Na postawie napis: "ŚW. JAN"). Był obecny na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. We wrześniu 2018 nie było go w głównej ekspozycji (uzup: MWK)^
Łomża pow. Łomża gm. Łomża ul. Dworna 22
 

[nr kat. 50][MPM/E-2626]. W Muzeum Północno-Mazowieckim przebywa figura św. Jana Nepomucena z II połowy XIX bądź początku XX wieku pochodzący z okolic Łysego (gm. Łyse, pow. Ostrołęka) lub okolic Łomży. Drewno ze śladami gruntu po usuniętej polichromii, 47,5 x 17,5 x 13,5 cm). Był obecny na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce (uzup: MWK)^
Nowogród pow. Łomża gm. Nowogród ul. Zamkowa
 

[nr kat. 51][MPM/N/E-45]. W Skansenie Kurpiowskim znajduje się drewniana figura Jana N. autorstwa Franciszka Szymańskiego z 1964 roku pochodząca z miejscowości Turośl-Pieklik (gm. Turośl, pow. Kolno, Kurpie). Bardzo ciekawy jest przedmiot w lewej ręce Jana - ma to być zapewne palma, ale wygląda jak drewniane widły. Charakterystyczne dla tego rzeźbiarza żłobienia na stule i rodzaj krzyża. Całość wykazuje duże podobieństwo do obiektu w Cieciorach (zobacz >>)  - być może wskazuje to na tego samego twórcę i czas powstania. Jan ten był obecny na wystawie "Święty Przydrożny" (nr kat. 51). Drewno, polichromia zmyta z powierzchni rzeźby, wysokość 70 cm

 

^
Ostrołęka pow. Ostrołęka gm. Ostrołęka pl. gen. Józefa Bema 8
 

[nr kat. 52][MOO/E/2734]. Drewniana ludowa figura Jana N. z 1950 roku z miejscowości Płoszyce (gm. Lelis, pow. Ostrołęka) autorstwa mieszkającego tutaj Jana Sęka (zobacz poniżej inne jego Nepomuki). Wysokość 23 cm. Był obecny na wystawie "Święty Przydrożny" - zobacz (>>) [nr kat. 52]. Polichromowany, z żółtą stułą i palmą w prawej oraz krzyżykiem w lewej dłoni - oba trzymane pionowo. Rzeźbę umieszczono w starszej kapliczce z Łęgu Przedmiejskiego. Jako jedyny reprezentował na stałej ekspozycji zbiór Nepomuków Muzeum we wrześniu 2018^
Ostrołęka pow. Ostrołęka gm. Ostrołęka pl. gen. Józefa Bema 8
 

[nr kat. 53][MOO/E/2864]. Drewniana ludowa figura Jana N. z 1950 roku z miejscowości Płoszyce (gm. Lelis, pow. Ostrołęka) autorstwa mieszkającego tutaj Jana Sęka (zobacz poniżej inne jego Nepomuki). Niegdyś w zakrystii w Kadzidle. Wysokość 23 cm. Był obecny na wystawie "Święty Przydrożny" - zobacz (>>) [nr kat. 52] oraz na wystawie "Zwykli niezwykli. Kult świętych w diecezji łomżyńskiej" w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Wysokość 35,5x12,4x11,5 cm. Prawie identyczny jak ten z kolekcji Jana Leończuka (nr. kat 48, zobacz niżej). Polichromowany, z rąbkiem sutanny zdobionym malowanymi kwiatkami, ze stułą i pustymi już rękami   
[nr kat. 55][MOO/E/2446]  Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, )/Łyse (gm. Łyse, pow. Ostrołęka): w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest Jan N. z 1991 roku wykonany z drzewa lipowego przez Józefa Bacławskiego pochodzącego z Łysego. 50 cm
   
   
   

^
Łomża pow. Łomża gm. Łomża ul. Dworna 22
 

[nr kat. 59][MPM/E-4620] W Muzeum Północno-Mazowieckim przebywa figura św. Jana Nepomucena autorstwa Józefa Bacławskiego z Łysego (2003), która była obecna na wystawie "Święty Przydrożny" (zobacz >>). Drewno lipowe polichromowane, wysokość 98 cm, w rękach mały krzyżyk i palma, czerwona stuła, szara peleryna, biała komża, czarny biret i sutanna. Jest ona bardzo podobna do figury ze zrekonstruowanej kapliczki w Zagrodzie Kurpiowskiej w Kadzidle, różniąc się tylko nieznacznie inną pozycją krzyża (uzup: Pietrosul)   
  •  Ostrołęka (gm. i pow. Ostrołęka, ): poza katalogiem: w zbiorach Muzeum Kultury Kurpiowskiej jest destrukt figury Jana N. - uszkodzona twarz i dłonie. Drewno

 
  • Miejscowość niezlokalizowana, Kurpie lub Podlasie, własność prywatna. Jan N. był obecny na wystawie "Święty Przydrożny"

 

^^
JN-Mazowsze-mazowieckie-Ziemia Łomżyńska-Nowogród: współczesny Jan N. do kupienia na kiermaszu w skansenie (2005)

^
 

Obiekty ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Suwałkach

zobacz stronę dawnego województwa trockiego (>>)


 

^
 

Obiekty ze zbiorów prywatnych
Wystawa "Jan Nepomucen Święty Przydrożny" 2003/2004
Wystawa w muzeum w Tykocinie (2005)

(16)

na wystawie prezentowanej w Muzeum Podlaskim w Białymstoku, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce i Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży znalazło się sporo Janów Podlaskich (m.in. Kalinówka Kościelna, Wroceń, Jasionówka, Trzcianne, Białystok, Pogorzałki, Rudniki, Jezierzysk, Bielsk, Ciechanowiec/Drewnowo-Łuby, Strzelcowizna). Kilka opatrzono podpisami, kilka udało mi się rozpoznać, ale kilka pozostało niezidentyfikowanych. Część z nich na codzień rezyduje w w/w muzeach, kilka pochodziło z kolekcji prywatnych. Do tego dochodzi kilka fotografii obiektów in situ zamieszczonych w katalogu.

W Wikipedii znaleźć można zdjęcie przedstawiające cztery (plus fragment biretu piątego) drewniane, współczesne ludowe rzeźby Jana N. z wystawy "Święty przydrożny". Są to od lewej prace: N.N. (z kolekcji Jana Kalickiego, 2005), Piotra Szałkowskiego (1995), Józefa Wilczewskiego (2003) i tego samego twórcy z 2000 roku (zastosowanie nieczęstego motywu trójskrzydłowego biretu i ostro cięte rysy). Figurują w katalogu pod numerami: N.N., 56, 60, 57.

Dwa współczesne podlaskie Nepomuki z kolekcji Jana Kalickiego, w tym jednego widocznego również na zdjęciu powyżej, spotkał Piotr Teo na wystawie w muzeum w Tykocinie  w czerwcu 2005 roku. Jest to Jan z 2005 roku i drugi, z roku 2004.

 

 

 


  Źródła>>
^
@ Bookmark and Share INNE SZUFLADY :::LWOWSKA:::PODRÓŻE:::FOTO:::ŚREDNIOWIECZE:::AUTOR!:::STARE:::PRYWATNE:::©