NOWOŚCI SERWISU ŻYCIE JEST DZIWNE NA LWOWSKIEJ DUŻO SIĘ DZIEJE WIADOMOŚCI NEPOMUCKIE  DŹWIĘKI  FOTKI ^

 

 się dzieje na Lwowskiej 

 
 
Lwowska jest ulicą żywą! Mimo zabytkowego charakteru - a może właśnie dzięki niemu - miejsce to tętni życiem. Są tutaj emeryci wyprowadzający pieski, ale to nie oni nadają ton. Widać tu dużo ruchu i energii, są nowoczesne firmy, kręci się pełno studentów.
W tym miejscu witryny - w miarę wolnego czasu - notuję oznaki życia mojej ulicy oraz nowości, które znalazły się na stronach  Lwowskiej.


23.12.2009

Otrzymałem wiadomości dotyczące domu nr 9: firma PS DWZ Architekcji, najemca, robi właśnie projekt modernizacji elewacji domu na podstawie zdjęć z tej strony, obrobionych techniką komputerową.


1.12.2009

Śmierć przez zaczadzenie podczas kąpieli. Młody mężczyzna zmarł dziś rano w wyniku zaczadzenia w jednym z mieszkań przy ulicy Lwowskiej - informuje TVN Warszawa.


3.03.2009

Za stroną www.srodmiescie.warszawa.pl podaję szczegóły dotyczące uchwalonego w roku 2006 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego okolic ulicy Lwowskiej:

Granice planu są wyznaczone przez następujące linie:
- od północy - oś ulicy Koszykowej (pomiędzy ulicą Lwowską a placem Konstytucji), prześwity w budynkach stanowiących północną pierzeję placu Konstytucji oraz oś ulicy Pięknej (pomiędzy placem Konstytucji, a ulicą Mokotowską);
- od wschodu - oś ulicy Mokotowskiej, wschodnią pierzeję placu Zbawiciela i wschodnią pierzeję ulicy Marszałkowskiej;
- od południa - południową pierzeję ulicy Armii Ludowej oraz linię równoległą do południowej pierzei ulicy Armii Ludowej położoną 60m na południe (fragment Pola Mokotowskiego) na odcinku pomiędzy ulicą Waryńskiego, a ulicą Rektorską;
- od zachodu - zachodnią pierzeję ulicy Rektorskiej, zachodnią i północną pierzeję placu Politechniki oraz oś ulicy Lwowskiej.

Wychodzi na to, że planem objęte jest tylko pół ulicy Lwowskiej, ta parzysta
W kontekście Lwowskiej mowa jest o ew. rozbudowie Wydziału Architektury i związanym z tą inwestycją parkingu podziemnym, o szpalerze drzew i obustronnie wydzielonych miejscach parkingowych, o zachowaniu fasad budynków, o rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. I tak:

Dla domu nr 2a (>>): zachowanie istniejącej zabudowy; plan dopuszcza remonty, adaptacje i przekształcenia zachowujące bryłę budynku; zabudowę - przekrycie w parterze istniejącego podwórka; adaptację strychu (poddasza) na pomieszczenia użytkowe oraz przebudowę dachu, pod warunkiem dostosowania przebudowy do istniejącej bryły budynku.

Dla domu nr 8 (>>): zachowanie istniejącej zabudowy; zachowanie wewnętrznego podwórka, jako terenu niezabudowanego; likwidację istniejących garaży (boksów garażowych) na terenie podwórka, pod warunkiem zapewnienia zamiennych miejsc parkingowych w parkingu podziemnym; zachowanie elewacji od strony ul. Lwowskiej i ul. Śniadeckich oraz zachowanie istniejącej wysokości fasady tej elewacji w przypadku adaptacji strychu (poddasza); plan dopuszcza remonty, adaptacje i przekształcenia zachowujące bryłę budynku; adaptację strychu (poddasza) na pomieszczenia użytkowe oraz przebudowę dachu, pod warunkiem dostosowania przebudowy do istniejącej bryły budynku; plan zaleca realizację parkingu podziemnego pod płytą podwórka, przy czym maksymalna liczba miejsc w parkingu podziemnym nie powinna być większa niż 40 miejsc parkingowych; zachowanie istniejących na terenie podwórka drzew nie kolidujących z realizacją parkingu podziemnego; plan zaleca zabudowę i zagospodarowanie w sposób zorganizowany działek, terenu podwórka i zachodniej części wewnętrznego dziedzińca, a w szczególności realizację parkingu podziemnego.

Dla domu nr 10 (>>): zachowanie istniejącej zabudowy; zachowanie elewacji od strony ul. Lwowskiej oraz zachowanie istniejącej wysokości fasady tej elewacji w przypadku adaptacji strychu (poddasza); plan dopuszcza remonty, adaptacje i przekształcenia zachowujące bryłę budynku; adaptację strychu (poddasza) na pomieszczenia użytkowe oraz przebudowę dachu, pod warunkiem dostosowania przebudowy do istniejącej bryły budynku.

Ponadto mowa jest o zabudowie wolnej strony Pl. Politechniki z podkreśleniem Osi Stanisławowskiej, o przykryciu Trasy Łazienkowskiej, o podziemnych parkingach pod Pl. Konstytucji i Pl. Politechniki, pasażach handlowych pod tym pierszym placem, o przekładaniu instalacji (czekają nas wykopy!), o podziemnym połączeniu między gmachami PW pod Nowowiejską, nowych stacjach metra, ścieżkach rowerowych, kładce na Pole Mokotowskie na osi Rektorskiej, wyłączenia z ruchu wąskiej części Marszałkowskiej i wielu innych fajnych sprawach. Niestety fajne (w sensie poziomu i klimatu, nie architektury) przedszkole na Śniadeckich przeznaczono pod kilof.

zobacz tekst planu >>
zobacz rysunek planu >>


1.03.2009

Na Lwowskiej znowu kręcą: jak co tydzień kolejne odcinki BrzydUli, ale również jakiś film przy domu nr 17 i domu nr 2a. Na Pl. Politechniki wybudowano nawet filmową budkę z kebabami.


14.01.2009

Za stroną mapaakustyczna.um.warszawa.pl podaję poziom hałasu na ulicy Lwowskiej:

wylot na Plac Politechniki: 66-67 dB
odcinek Lwowska 1 - Lwowska 6: 60-62 dB
odcinek Lwowska 7 - Lwowska 15: 58-60 dB
odcinek Lwowska 17 - boczne skrzydło Wydziału Architektury PW: 61-64 dB
odcinek wzdłuż fasady bocznej Wydziału Architektury PW: 65-70 dB
skrzyżowanie Lwowska-Koszykowa: 72-76 dB
odcinek wzdłuż Norway House (Lwowska 19): 67-69 dB
skrzyżowanie Lwowska-Piękna: 60-67 dB


6.01.2009

Dodałem informację o Janie Rodowiczu "Anodzie", który mieszkał na czwartym piętrze domu Lwowska 7


© 2009 FIDEL