ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share
wybierz numer >>

1 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Lwowska 16

Poprzedni adres: (Nowo)Wielka 16, róg Pięknej 39, nr hip. 5028

Nieistniejąca kamienica narożna, oznaczona adresem Piękna 39. Wzniesiona około roku 1900 lub tuż przed tą datą, czteropiętrowa, o neorenesansowej ornamentyce.

Poziom hałasu przy tym domu, od strony ulicy: 62-68 dB (pomiar z roku 2007)


 

Kod pocztowy

00-658 Warszawa

Firmy mające siedzibę w tym domu

Brak - dom nie istnieje.