ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share
wybierz numer >>

1 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Lwowska 15

Poprzedni adres: (Nowo)Wielka 15

Kamienica firmy budowlanej "Horn i Rupiewicz", wzniesiona w latach 1911-12 według projektu architekta pochodzenia szkockiego Artura Gurneya, ucznia Bronisława Rogóyskiego, twórcy m.in. kamienica Rostkowskiego przy Alejach Jerozolimskich 93 i sąsiedniego domu pod numerem 17.
Elegancki szary dom, ze starannie opracowanym detalem i ciekawą urozmaiconą fasadą. Trochę klimatów neoromańskich, trochę modernizmu, ciut secesji. Głównym motywem jest umieszczony nad jednym z okien duży majestatyczny gołąb, którego zrobiłem ikoną tych stron.

Poziom hałasu przy tym domu, od strony ulicy: 60-61 dB (pomiar z roku 2007)


Kamienica firmy budowlanej “Horn i Rupiewicz"

Wzniesiona w latach 1911-12 wg proj. Artura Gurneya, jest dwutraktowym budynkiem frontowym, wystawionym na bardzo płytkiej działce i w rezultacie pozbawionym dziedzińca i oficyn. W tylnej ścianie szczytowej, przyległej do domu przy ul. Koszykowej 59, zaprojektowano piony świetlików. Konstrukcja ceglana z ogniotrwałymi stropami. Budynek kryty wysokim blaszanym (pierwotnie ceramicznym) dachem dwuspadowym liczy sześć kondygnacji i ma siedmioprzęsłową elewację frontową, zasadniczo symetryczną, ale niezwykle złożoną. Niski, wysunięty cokół elewacji pokryto trzema rzędami płytowego boniowania o groszkowanym licu. Dwie kolejne kondygnacje ozdobiono bardziej płaskim płytowaniem, pionowo drobno żłobkowanym. Gonie piętro, z wyjątkiem trzech centralnych przęseł z wykuszami, odcięto silnie wysuniętym gzymsem. Pierwsze przęsło wypełniono oknami trójskrzydłowymi, które na piętrach, podobnie jak otwory pozostałych osi z wyjątkiem porte-fenetrów, zaopatrzono w niskie żelazne balustradki parapetowe. Przeciwległe, siódme przęsło zawiera pary okien dwuskrzydłowych, które występują także w przęsłach drugim i szóstym (również w parach, w kilku przypadkach z tejże szerokości porte-fenetrami), począwszy od drugiego piętra. Balkony tej kondygnacji, spinające dwa otwory, wsparto na trzech gładkich kroksztynach, którym odpowiadają cokoły balustrady, wypełnionej rodzajem stylizowanych balasków o płaskich bokach. Wzdłuż górnej krawędzi balustrad osadzono niskie balustradki metalowe z alteracyjnym rytmem kolistych zwitek i triad szczebelków, z których środkowy jest grubszy i spiralnie skręcony wokół osi. Na trzecim piętrze w obu przęsłach występują balkony trójpodporowe, o prętowych balustradach oraz blaszanych “cokołach" (!), perforowanych motywami liści, podobnie jak blaszany fartuch nałożony na dolne partie prętów, dwukrotnie łukowo wcięty wzdłuż górnej krawędzi. Zwieńczenie balustrady ma postać rusztu na skrzynki kwiatowe, złożonego z gęsto zestawionych poziomych prętów. Na czwartym piętrze balkon zamontowano tylko w szóstym przęśle; ma trzy podpory oraz prętową balustradę z trzema pasmami na wysokości kroksztynów, dekorowanych geometrycznie. Ruszt na skrzynki kwiatowe wypełniono szeregiem ażurowych, kwadratowych plakietek. Na piątym piętrze brak balkonów.
W opisywanych przęsłach na dwóch dolnych kondygnacjach wstawiono odmienne rodzaje okien, z wyjątkiem piętra przęsła drugiego (dwa okna dwuskrzydłowe - jw.). Trzy wąskie okna jednoskrzydłowe widoczne są na parterze przęsła drugiego i na piętrze szóstego, a okno trójskrzydłowe - na parterze tego ostatniego przęsła.
Środkowy z trzech wykuszy zaczyna się tuż nad cokołem, ponad małymi drzwiami. Wsparty jest na belce przechodzącej w parę kostkowych kroksztynów i ma otwory na wysokości półpięter, zawiera bowiem frontową klatkę schodową. Powyżej pierwszego półpiętra wykusz ten wysuwa się znacznie silniej, występując lekko przed lico sąsiednich, wyżej podwieszonych wykuszy. Występ wsparty jest na dwóch gładkich kroksztynach stylizowanych na uproszczone konsole. Cztery kolejne kondygnacje wykusza zawierają okna trójskrzydłowe, z gzymsami parapetowymi. Okno dolnej kondygnacji, osadzone na tle boniowania, ma płycinę w nadprożu spiętą na skrajach, poza obrysem otworu, dużymi kwadratowymi plakietami. Na piątej kondygnacji występuje okno dwuczłonowe: w dolnej partii jak okna poprzednich kondygnacji, ale znacznie niższe, w górnej zaś, oddzielonej wąskim pasem muru - tej samej szerokości, niskie, zamknięte łukiem odcinkowym, zrównane nadprożem z zamknięciami okien piątego piętra elewacji. Ponad profilowanym gzymsem na wykusz nachodzą, bliźniacze szczyty wykuszy sąsiednich, które na osi symetrii układu stykają się ze sobą.
Przęsło piąte, sąsiadujące z opisanym wykuszem od północy, zawiera w przyziemiu wejście (para figur ptaszków przy górnych krawędziach), ponad którym wydzielono półkoliste nadświetle, a obok niego dwuskrzydłowe okno zamknięte łukiem odcinkowym. Na pierwszym piętrze znajduje się trójskrzydłowy porte-fenetre, także zamknięty łukiem odcinkowym oraz balkon o zaokrąglonych narożach, wsparty na dwóch stylizowanych konsolowych kroksztynach. Murowana balustrada z parą wąskich cokołów przepruta została arkadkowymi przeźroczami. Trzy konsole (dwie od strony płn. i jedna od strony środkowego wykusza) wspierają wykusz o łukowej podstawie, odpowiadającej wycięciem zamknięciu okna poniżej. Zwornikiem łuku podstawy jest duża płaskorzeźba orła z rozpostartymi skrzydłami, ujętego en face, umieszczona na tle płyt boni sięgających do parapetu okna na drugim piętrze (dolna kondygnacja wykusza). Znajduje się tu okno trójskrzydłowe, a na trzecim i czwartym piętrze - pary dwuskrzydłowych.
Powyżej górnej pary okien, na konsoli dekorowanej figurą delfina, wspiera się łukowy balkon. Jego balustrada z centralnym cokołem jest górą murowana, a poniżej, aż do płyty, ażurowa, prętowa, geometrycznie dekorowana. Zwieńczenie balkonu stanowi ruszt na skrzynki kwiatowe, złożony z poziomych prętów. Przedłużenie górnej murowanej krawędzi balkonu stanowi gzyms wieńczący wykusz, który na kolejnej kondygnacji wyraźnie cofa się, tworząc nieznacznie wysunięty ryzalit piątego piętra. Zabieg ten pogłębił opisywany balkon, który powiązano z wielkim czteroskrzydłowym porte-fenetrem, zamkniętym łukiem odcinkowym. Na skraj ryzalitu od strony północnej nałożony jest wykusz środkowy, znacznie względem niego wysunięty, natomiast skraj płd. ma krzywoliniową krawędź w rodzaju falistego spływu, łukowo podciętego u podstawy. Zwieńczeniem opisywanego ryzalitu jest stromy szczyt dwuspadowy o łukowym zamknięciu i falistych spływach, przepruty parą małych prostokątnych okienek podkreślonych wspólnym gzymsem parapetowym. Szczyt ten jest znacznie szerszy od ryzalitu i połową swej rozpiętości nachodzi nad wykusz środkowy. Tam styka się z bliźniaczym szczytem wykusza płd. (trzecie przęsło), o podobnym układzie, lecz odrębnych rozwiązaniach plastycznych. Zewnętrzny spływ krawędzi ryzalitu jest tu bardziej regularny (brak podcięcia), a balustrada balkonu płaska, trójcokołowa, z roślinnymi motywami wplecionymi w prętową balustradę. Trzy wsporniki mają formę maszkaronów, poniżej nich zaś lico wykusza na czwartym piętrze silnie cofnięto, tworząc loggię balkonową, wspartą na parze krępych kolumienek o pseudojońskich głowicach od południa i na jednej od strony środkowego wykusza (od północy). Pomiędzy drugą a trzecią kolumną rozpięto spłaszczoną arkadę, w tle której znajduje się trójskrzydłowy porte-fenetre, a przed nim łukowo wygięty balkon o murowanej balustradzie. Na trzecim i drugim piętrze występują podobne okna trójskrzydłowe, na pierwszym tejże szerokości, ale łukowo zamknięty porte-fenetre z balkonem (identyczny jak w wykuszu pm.) natomiast na parterze znajduje się tylko okno dwuskrzydłowe. Po zewnętrznych stronach obu szczytów wykuszy widoczne są wtórnie wstawione szerokie facjaty o płaskim zamknięciu.
Dwuskrzydłowe drzwi wejściowe przeszklone, w nadświetlu zaś osadzono kratę w formie koncentrycznych półkoli i radialnych promieni. Sień dzieli się na dwie części, z których frontowa, położona znacznie niżej, ma posadzkę z białego marmuru, którym oblicowano także wyrównawczy bieg schodów. Na górnym podeście ułożono ukośną szachownicę z płyt marmurowych, białych i szarych. Po lewej stronie dolnego podestu znajduje się przejście do stróżówki. Stropy nad obydwoma podestami ozdobiono pięcioma wieńcami w układzie “X". Lustro górnego podestu na wprost schodów wyrównawczych jest zamknięte łukiem koszowym w dębowej ramie. Po prawej znajduje się wejście do mieszkania, po lewej zaś przeszklone (kryształowe szybki), czteroskrzydłowe przepierzenie z dwuskrzydłowymi drzwiami pośrodku, oddzielające sień od klatki schodowej. Ta ostatnia ma posadzki identyczne jak górny podest oraz dębowe schody i balustrady poręczy. Balustrady te zestawiono w przęsła ograniczone masywniejszymi, pionowo żłobkowanymi cokołami, pomiędzy które pośrodku wstawiono pojedynczy szczebel, a po jego bokach - triady jeszcze węższych szczeblinek. Podniebienia dwubiegowych powrotnych schodów udekorowano w narożach wieńcami jak w sieni, powtarzając ten motyw (cztery wieńce w narożach) na podestach półpięter i pięter.

Kamienica typowa dla twórczości A. Gurneya i jego mistrza - Bronisława Rogóyskiego, łącząca motywy średniowieczno-romantyczne z secesyjno-modernistycznymi.
 

Powyższy opis pochodzi z książki Jarosława Zielińskiego "Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy"
(tom IX, wydany przez Oficynę Wydawniczą Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa, w roku 2002)

Kod pocztowy

00-660 Warszawa

Firmy mające siedzibę w tym domu

LIMBA. SP. Z O.O., - BUDOWLANE PRZEDSIĘBIORSTWA, LWOWSKA 15, fax: 625 64 51,
COMTRADE. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE, - INWESTYCJE - USŁUGI, LWOWSKA 15, fax:629 79 09,
COMMERCIAL BANKING APPLICATIONS, - KOMPUTERY - OPROGRAMOWANIE LWOWSKA 15, tel.:629 85 56,
WAGA. SPECJALISTYCZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY, - POMIAROWA APARATURA I URZĄDZENIA, LWOWSKA 15, tel. i fax: 621 32 35,
YMC INSTRUMENTS CO. LTD, - POMIAROWA APARATURA I URZĄDZENIA LWOWSKA 15 M 11, tel.: 621 90629,
MÓWIĄ WIEKI. SP. Z O.O. OFICYNA WYDAWNICZA, LWOWSKA 15,  tel.:629 72 52,
SIÓDEMKA. SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, LWOWSKA 15, tel.:629 47 87,
ALIZA (vel Liza) Witold Zagrożdżon, - Muzyczne instrumenty - strojenie, konserwacja, ul. Lwowska 15 m.15, tel. 0603796987
B-2 Sp. z o.o., - druk, ul. Lwowska 15 VI p., tel. (022) 6299895; fax. (022) 6291502
NA SKRAJU MIASTA S.A., ul. Lwowska 15/11, tel. (022)6292874
Elita. Klub towarzyski, 00-660 Warszawa, (0-22) 424 60 52