ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share
wybierz numer >>

1 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Lwowska 17

Poprzedni adres: (Nowo)Wielka 17

Druga z kamienic firmy budowlanej "Horn i Rupiewicz", wzniesiona w latach 1911-12, Projekt: architekt  pochodzenia szkockiego Artur Gurney, uczeń Bronisława Rogóyskiego, twórca m.in. kamienica Rostkowskiego przy Alejach Jerozolimskich 93 i sąsiedniego domu pod numerem 15.(według innego, mniej wiarygodnego źródła autorem jest nauczyciel Gurneya, Bronisław Rogóyski). Właściciele - Aleksander Robert Horn - niemieckiego pochodzenia właściciel garbarni na Woli oraz inni skoligaceni z nim garbarze warszawscy.  Budynek zbudowany przez spółkę "Biuro Budowlane", której udziałowcami byli Aleksander Robert Horn, Rupiewicz - majster kamieniarski oraz Bronisław Rogóyski - architekt. Spółka została zawiązana specjalnie w celu zabudowania tej narożnej parceli.

Architekt dał upust wyobraźni: dom przypomina zamek z Disneylandu. Różni się natomiast od niego, na korzyść, wyczuciem smaku. Pełno tu wykuszy, ceramicznych ozdób, balkonów. Kamienica postawiona została na bardzo płytkiej działce, przez co nie posiada dziedzińca, ani oficyn. Konstrukcja jest ceglana i posiada ogniotrwałe stropy. Piętro i parter pokryte są wielobarwną rustyką. Najbardziej rzucają się w oczy piękne mansardy. Zresztą inne budowle Rogóyskiego były równie fantazyjne. Wystarczy porównać neogotycki budynek przy Foksal czy słynny dom "Gebethnera i Wolfa" na Sienkiewicza. Kryzys lat międzywojennych nie ominął garbarstwa i zadłużony budynek został sprzedany w 1932 roku (za 367000 zł) małżeństwu Ludwikowi i Marii Pannenko.

Po zmianie przebiegu ul. Koszykowej dom nieoczekiwanie znalazł się na jej osi i pięknie zamyka perspektywę od placu Konstytucji. Jest to niewątpliwie jedna z najpiękniejszych kamienic warszawskich. Dom w czasie powstania warszawskiego utracił zwieńczenie narożnej wieży, które w nieco uproszczony sposób odtworzono w 1995 roku.

Według informacji R. Woźniaka uzyskanych od spadkobiercy dawnych właścicieli A. Pannenki, co najmniej od lat 40-tych (a być może od wybudowania domu) do przełomu lat 90-tych XX wieku na parterze domu mieścił się dwupoziomowy sklep mięsny, gdzie w latach gierkowskich okoliczni mieszkańcy (w tej liczbie i ja) spędzali długie godziny w oczekiwaniu na ochłapy.

W roku 2012 rodzina Pannenko odzyskała budynek w ramach reprywatyzacji i natychmiast (sierpień 2012) wystawiła go na sprzedaż (wrzesień 2012). Ogłoszenie pozwala na swego rodzaju inwentaryzację budynku: opiewa na kwotę 29 000 000 PLN (15 676 PLN/mkw, do negocjacji). Łączna powierzchnia to 1850 mkw, cena za metr domu to 15 675,68 PLN, liczba pokoi: 50, 18 lokali o powierzchni po 100-200 mkw, oraz sklepy na parterze. W kamienicy 3 lokale zostały sprzedane przez gminę przed reprywatyzacją. Pozostałe są wynajmowane na cele mieszkalne lub komercyjne. 6 pięter, nowa winda. Działka o pow. 490 mkw z podwórzem na działce 42 mkw.

W domu tym wydarzył się skandal związany z załatwieniem mieszkania przez radną - niestety trwa on ciągle!

Dom ten rozpoznacie w kryminale "Świadek koronny" (2007).

Poziom hałasu przy tym domu, od strony ulicy: 65-76 dB (pomiar z roku 2007)Kamienica firmy budowlanej “Horn i Rupiewicz"

Wzniesiona w latach 1911-12 wg proj. Artura Gurneya jest dwutraktowym narożnym budynkiem frontowym o sześciu, a w części o siedmiu kondygnacjach, wystawionym na bardzo płytkiej działce i w rezultacie pozbawionym dziedzińca i oficyn, jak opisany wyżej dom nr 15. W ścianie szczytowej, przyległej do domu przy ul. Koszykowej 59, zaprojektowano piony świetlików. Konstrukcja ceglana z ogniotrwałymi stropami. W 1944 budynek utracił zwieńczenie narożnej wieży, które odtworzono, niezbyt ściśle, w 1995.
Cokół budynku stanowi przedłużenie cokołu kamienicy nr 15 i jest pokryty takim samym rustykowaniem. Parter i piętro pokryto wielobarwną rustyką z płyt o nieobrobionym licu, różnej wielkości, nieregularnie zestawionych, sporadycznie wysuniętych przed lico płyt sąsiednich. Dekoracja ta utrzymana jest w odcieniach beżu, sieny, szarości i ceglastej czerwieni, skontrastowanych z bielą fugowania. Od góry zamykają wąski pas białej bordiury, poprzecinanej oknami drugiego piętra. Ponad tym pasem przeciągnięto szereg niepołączonych ze sobą kwadratowych plakiet o białych ramkach, wypełnionych czterema wielobarwnymi płytkami ceramicznymi o ornamentowanym licu. Górne kondygnacje budynku są gładkie, z wyjątkiem fragmentów boniowanych płytowo w partii dw6ch wykuszy (i). Rozbudowane, strome dachy: dwuspadowe, naczółkowe i namiotowe, mają ceramiczne pokrycie.
Krótsza, trójprzęsłowa elewacja od strony ul. Koszykowej oraz skrajna oś od Lwowskiej zawiera w parterze wielkie witryny, zamknięte łukiem odcinkowym. Narożnik jest ścięty tylko w przyziemiu, w którym przebito wąskie wejście do sklepu. Trzy półwałki tworzą ponad drzwiami zwężającą się ku górze służkę, podtrzymującą dwuboczny narożnik ponad jego ściętą partią. Na wysokości nadślemi okien pierwszego piętra widoczne są w obu ścianach pięciostopniowe służki, na których wspiera się narożny wykusz (erker) o czterech wąskich bokach, wypełnionych na każdej z trzech kondygnacji oknami jednoskrzydłowymi. Okna te otrzymały balustradki parapetowe (ruszty na skrzynki kwiatowe), dekorowane poziomymi prętami, a na skrajach blaszanymi plakietami z wyciętymi motywami liści, pod którymi osadzono pary pałąkowatych wsporników. Podobne balustradki w kilku wariantach dekoracji (pasy blachy trybowane i perforowane, spiralne zwitki na przemian z kilkoma szczebelkami itd.) oraz w różnej kombinacji, otrzymały też inne okna obu elewacji powyżej parteru oraz balkony wzdłuż górnej krawędzi.
Do wysokości belek ślemiowych okien dolnej kondygnacji wykusza sięga boniowanie, bordiura i pas plakiet z płytkami ceramicznymi. Górna kondygnacja wykusza jest lekko nadwieszona nad niższymi i pokryta boniowaniem płytowym o zmiennej wielkości płyt i ich pasów. Powyżej płytowego gzymsu widoczny jest pagodowy, namiotowy daszek ceramiczny. Oś sąsiadująca z narożnikiem od strony ul. Lwowskiej zawiera dwuskrzydłowe okna tylko na pierwszym i piątym piętrze, podczas gdy odpowiadająca jej oś od ul. Koszykowej ma na pierwszym piętrze parę takich okien, na trzech kolejnych kondygnacjach okna pojedyncze, a na piątym piętrze - trzy okna jednoskrzydłowe. Obie te osie wraz z erkerem współtworzą rodzaj narożnej wieży, wyższej o piętro od linii gzymsu koronującego kamienicy, który w tej partii jest przerwany. Szóste piętro wieży jest lekko nadwieszone i wsparte na ciągu drobnych kroksztynów. Ciąg ten przerywa się nad triadą wspomnianych okien jednoskrzydłowych piątego piętra, które na wysokości nadślemi ujęto i rozdzielono potężnymi trójkątnymi kroksztynami, dźwigającymi wykusz w południowym boku górnej kondygnacji wieżowej. Dolny jego pas przypomina balustradę balkonu z cokołami i stylizowanymi tralkami o ściętych bokach, górny zaś zawiera okno weneckie, dzielone parą filarów o toskańskich głowicach. Ten górny pas znacznie przewyższa płytowy gzyms główny wieży, przecinając go wraz z biegnącym poniżej fryzem (cztery płytki ceramiczne w kwadratowych ramkach, jak nad parterem). Wykusz ma własny, wyżej osadzony gzyms tego typu, ponad którym wznosi się stromy daszek trójspadowy, wbudowany w połać stromego namiotowego dachu wieży. Ten ostatni zwieńczono czworoboczną latarnią z parą wąskich okienek w każdym boku. Latarnię nakrywa ostrosłupowy hełm ceramiczny, po rekonstrukcji znacznie mniej smukły niż pierwotnie i pozbawiony wywinięcia podstaw połaci w efekcie zredukowania gzymsu.
Od strony wschodniej szóste piętro wieży zawiera szeroką wnękę z czterodzielnym oknem, rozczłonkowanym triadą krępych półkolumn o toskańskich głowicach. Wnękę osadzono tuż pod gzymsem, również tu przecinając wspomniany fryz płytkowy. W elewacji płd. z wieżą sąsiaduje przęsło, w którym ponad parterem osadzono szerokie okno trójskrzydłowe, zamknięte łukiem odcinkowym, a wyżej - pary okien dwuskrzydłowych, na piętrach 2-4 zaopatrzonych w balkony. Wszystkie wsparte są na trzech kroksztynach różnych kształtów i mają odmiennie opracowane balustrady, bez wyjątku murowane. Dolna z nich (dalej zwana typem pierwszym), ożywiona trzema cokołami od frontu, zawiera dwie pary dwustopniowych kwadratowych płycin, środkowa (typ drugi) różni się obniżeniem pól z płycinami, ponad którymi przebito wąskie przeźrocza, górna zaś (typ trzeci) powtarza rysunek podstawy górnego wykusza wieży (“tralki" o ściętych bokach). Identyczne w kształcie, lecz pojedyncze okna zastosowano na końcowym przęśle tej elewacji, wprowadzając balkonik typu drugiego przy górnym oknie. Oba końcowe przęsła zamyka silnie wysunięty płytowy gzyms koronujący, wsparty na kroksztynach i lekko zachodzący na górną kondygnację wieży.
Analogiczna sytuacja występuje od strony ul. Lwowskiej, gdzie w przyziemiu osadzono dwa okna dwuskrzydłowe, a na czterech kolejnych piętrach -triady zespolonych okien jednoskrzydłowych. Na drugim piętrze występują balkony z balustradami typu drugiego, a na trzecim - trzeciego. Ten ostatni typ powtórzono na piątym piętrze, gdzie balkon jest znacznie szerszy, wsparty na sześciu, a nie na trzech kroksztynach (na skrajach płyty po dwa sprzężone), a porte-fenetre liczy aż pięć wąskich przęseł, dzielonych filarami o toskańskich głowicach. Kolejne dwa segmenty tej elewacji (czwarty i piąty w kolejności) ożywiono wykuszami, sprzężeniem i układem bardzo przypominające wykusze w domu.
Wykusz przęsła czwartego wsparty jest na dwóch wydłużonych kroksztynach, wklęsłołukowych od czoła, flankujących niskie wejście do stróżówki. Na czterech kolejnych kondygnacjach zawiera on okna półpięter frontowej klatki schodowej, trójskrzydłowe, zaopatrzone w listwy parapetowe. Ponad dolnym oknem wykusz jest silniej wysunięty, wychodząc lekko przed lico wykusza sąsiedniego i wsparty na dwóch kroksztynach o przekroju przypominającym profilowany gzyms. Okno drugiego półpiętra zamknięto od góry pasem białej bordiury i pasem czteropolowych ceramicznych plakiet, wieńczących strefę rustyki na elewacjach. Piąta, górna kondygnacja jest lekko nadwieszona, z wyjątkiem partii płycinowego podokiennika półkoliście zamkniętego okna, dekorowanego trzema plakietami ceramicznymi. Kondygnację tę pokrywa delikatne boniowanie płytowe, jak w narożnym wykuszu, nie obejmujące strzępiastego pola nad klińcowym zwornikiem okna. Powyżej widoczne jest trapezowe zamknięcie wykusza z daszkiem naczółkowym.
W sąsiednim, piątym przęśle, ponad wejściem do sieni i oknem dwuskrzydłowym obok niego, zaprojektowano porte-fenetre piętra, trójskrzydłowy, zamknięty łukiem odcinkowym jak okno poniżej i zaopatrzonym w balkon o balustradzie typu pierwszego. Łukowi okna odpowiada wykrój podstawy wykusza, wspartego na dwóch kroksztynach, łukowo zaklęśniętych od czoła. Rustykowo-pasowa dekoracja elewacji kończy się tu w połowie wysokości okna dolnej kondygnacji wykusza (drugie piętro). Okna od drugiego do czwartego piętra są prostokątne, trójskrzydłowe. U podstawy otworu, na piątym piętrze, przeciągnięto na całej szerokości wykusza pas balustrady typu drugiego, stanowiącej przedłużenie wysuniętej względem niej balustrady balkonu w szóstym przęśle fasady, sąsiadującym z wieżą. Okno weneckie powyżej rozdzielono parą filarów o toskańskich głowicach, wyżej zaś osadzono belkę dekorowaną parą kwadratowych, ornamentowanych plakietek, na której wspiera się trójdzielne termalne nadświetle. Trapezowy szczyt z naczółkowym dachem, zamykający wykusz, przewyższa znacznie szczyt sąsiedniego wykusza i zachodzi za jego krawędź. W polu poniżej naczółka znajduje się prostokątne okno, dzielone parą filarów zaokrąglonych od frontu. Płyty boni na omawianej powierzchni są rozłożone tak samo jak w szczycie sąsiadującym.
Trzecie przęsło, flankujące wykusze od strony południowej, ma taki sam układ i rodzaj balkonów jak przęsło szóste po ich północnej stronie, ale odmienne okna: dwuskrzydłowe na parterze, trójskrzydłowe na czterech piętrach i dwa dwuskrzydłowe na piętrze piątym.
W przęśle drugim, powyżej pary dwuskrzydłowych okien przyziemia, znajduje się kolejny czterokondygnacyjny wykusz o łukowym rzucie poziomym. Na pierwszym piętrze zawiera on parę okien dwuskrzydłowych, na trzech kolejnych okno dwuskrzydłowe ujęte parą okien jednoskrzydłowych, natomiast na czwartym piętrze wykusz ma charakter loggii dzielonej na trzy przęsła parą kolumienek toskańskich. Ta kondygnacja jest lekko nadwieszona, boniowana płytowo, a murowana balustrada spięta została parą kwadratowych plakiet, imitujących bazy na osiach kolumn. Loggia stanowi podstawę dla łukowego balkonu piątego piętra o balustradzie typu drugiego, na który wychodzą dwa okna dwuskrzydłowe.
Ostatnie od południa, a w kolejności pierwsze przęsło, zawiera pary takich okien na dwóch górnych kondygnacjach oraz pojedyncze okna trójskrzydłowe na pozostałych. Oś ta jest lekko zryzalitowana nad parterem (pseudowykusz) i dodatkowo nadwieszona począwszy od czwartego piętra, w linii nadwieszenia kondygnacji sąsiedniego wykusza.

Drzwi wejściowe, sień i klatka schodowa wraz z okładzinami i stolarką są w zasadzie identyczne jak w dom nr 15, ale gorzej zachowane, brak bowiem dekoracyjnych wieńców na stropie sieni, zwierciadła na ścianie ją zamykającej oraz przepierzenia z drzwiami przed klatką schodową., na wysokości którego widoczna jest tylko wąska belka stropowa. U podstawy fasety wokół sieni zachował się wąski gzyms zdobiony perełkowaniem. Na cokole u podstawy dolnego biegu schodów przetrwała masywna kula.

Najefektowniejsza spośród zachowanych w Warszawie kamienic zaprojektowanych w duchu berlińskiego “kubicznego" modernizmu, o dynamicznym ukształtowaniu bryły, inspirowanym architekturą średniowiecza oraz efektownym detalu. Dom typowy dla twórczości A. Gurneya i jego mistrza - Bronisława Rogóyskiego.
 

Powyższy opis pochodzi z książki Jarosława Zielińskiego "Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy"
(tom IX, wydany przez Oficynę Wydawniczą Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Warszawa, w roku 2002)

Kod pocztowy

00-660 Warszawa

Firmy mające siedzibę w tym domu

Centrum Promocji Kobiet. Fundacja, 00-660 Warszawa, (0-22) m629 92 57
Dong Que. Bar orientalny, 00-658 Warszawa, (0-22) 622 45 88
Kowalczuk Małgorzata. Bieliźniarstwo, cerowanie garderoby, 00-660 Warszawa, (0-22) 629 28 61
Na Galeryjce. Złotnictwo, sztuka użytkowa. Łada K.L., 00-660 Warszawa, 0 501 75 70 27
Nauka i Wiedza. Fundacja, 00-660 Warszawa, (0-22) 626 83 02
Prokonsument. Sp. z o.o. Badanie jakości wyrobów spożywczych, 00-660 Warszawa, (0-22) 628 13 97