ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share
wybierz numer >>

1 2a 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

Lwowska 13

Poprzedni adres: (Nowo)Wielka 13, nr hipoteczny 6725, rok budowy: 1911-12.

Zamawiający i pierwszy właściciel: Stanisław Filip Ursyn-Rusiecki. Kamienica z roku 1912. W tym samym czasie wzniesiono pałacyk w podwórzu. Projektantami byli najprawdopodobniej Józef Napoleon Czerwiński i Wacław Heppen - znana spółka budowlano-architektoniczna (twórcy tak znanych warszawskich kamienic jak te przy Śniadeckich 10, na rogu Poznańskiej i Hożej, Hożej 39 w Alejach Jerozolimskich 49, Chłodenj 20, Mokotowskiej 41, Czerwonego Krzyża 6 czy Bagatela 10. Przy kamienicy być może pracował też Kazimierz Prokulski. Wnętrza zdobiło wielu artystów, w tym Antoni Piotrowski - autor plafonów.

Dom wybudowano dla Ursyn-Rusieckich, rodziny ziemiańskiej z Ukrainy. Stanisław Ursyn-Rusiecki był znanym miłośnikiem sztuki i kolekcjonerem, zwłaszcza szkieł i zwierciadeł.

Wnętrza budynku są bogato zdobione motywami heraldycznymi rodziny właściciela. Jego dewiza herbowa głosiła: "Genus a Bohemie ducibus". Długo stanowiła ona zagadkę, dopiero u Zielińskiego przeczytałem, że odnosi się ona do czeskich książąt Wrszowców, hipotetycznych protoplastów właściciela. Od zachodu do posesji przylegał niewielki ogródek z fontanną i tarasem. Właściciel zmarł w czasie wojny i został pochowany na terenie posesji. Ekshumacji dokonano po wyzwoleniu. Być może pałacyk w oficynie przeznaczony był na te właśnie zbiory. Ostatecznie zasiliły one kilka polskich muzeów. Inna hipoteza głosi, że obiekt miał pomieścić zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, gdyż Rusiecki zasiadał w komitecie organizacyjnym wystawy TOnZP w 1913 roku. W roku 1914, na skutek zmian granic i zawieruchy I wojny światowej, Ursyn-Rusiecki stracił swoje majątki i musiał przeznaczyć na wynajem lokale w wykańczanym jeszcze domu. W roku 1932 sprzedał zadłużoną nieruchomość Ludwikowi i Marii Pannenko. Na parterze pałacyku umiejscowiła się prywatna klinika położnicza "Sano", będąca spółką wybitnych położników warszawskich (Maria Kasperowiczowa, Zofia Garlicka, Piotr Smolaga, Ludwik Jaźwiński, Władysław Janczewski, Józef Jankowski). Klinika istniała do 1944 roku. W Powstaniu czynny był tutaj szpital powstańczy. Zachowały się dwie relacje z tamtych dni związane z "Sano". Jedna, profesora Jana Zachwatowicza, dotyczy śmierci 25.IX.1944 roku jego współpracownika, Zygmunta Miechowskiego, rannego podczas akcji ratowania zbiorów sztuki wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej: "...odniósł ciężkie szarpane rany. Przenieśliśmy go do szpitala (dom "Sano") na Lwowskiej... Zrobiłem dla niego trumnę z dębowej szafy bibliotecznej" - wspominał profesor. Druga z nich opowiada o połączonych uroczystościach ślubu lekarza i pielęgniarki z "Sano" oraz pogrzebu innej sanitariuszki. Grała ta sama orkiestra...

Kamienica nie ucierpiała podczas wojny i Powstania, zasłonięta przez wyższe sąsiadki. Począwszy od 1954 roku w pałacyku siedzibę ma Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki, ostatnio awansowany do Federacji. Obecny użytkownik odnowił starannie obiekt - choć tylko od frontu - a w planach jest rewaloryzacja całego otoczenia posesji. Ciekawy jest też widok na pałacyk od strony zaplecza hali na Koszykach - niestety bardzo zaniedbany.

Na wysokości domów 11 i 13 w latach 60. podczas prac instalacyjnych wykopano dwa szkielety. Najprawdopodobniej byli to Niemcy zmarli podczas wojny w tutejszym szpitalu powstańczym.

Dom nie ma podłączenia do miejskiej sieci c.o., pali się w piecach pochodzących z lat budowy kamienicy lub - jak w przypadku pracowni malarskiej na górze, w kominku.

źródło: Jerzy Kasprzycki - "Warszawskie pożegnania nr 952"

Pałacyk w podwórzu wystąpił w filmie "Ile waży koń trojański?" Juliusza Machulskiego z roku 2008.

Poziom hałasu przy tym domu, od strony ulicy: 60 dB (pomiar z roku 2007)


Kamienica Stanisława Ursyn-Rusieckiego
 Kamienica, wzniesiona w latach 1911-12 wg projektu przypisywanego Józefowi N. Czerwińskiemu, składa się z dwutraktowego budynku frontowego o pięciu kondygnacjach i pary krótkich oficyn bocznych, jednotraktowych, nie powiązanych z pałacykiem. Konstrukcja ceglana z ogniotrwałymi stropami. Sześcioosiowa elewacja frontowa jest symetryczna, pasowo boniowana na dwu dolnych kondygnacjach. Okna parteru są trójskrzydłowe na osiach skrajnych i dwuskrzydłowe na pozostałych (wyjątek stanowi oś piąta z przejazdem bramnym), wszystkie zamknięte łukiem odcinkowym. Podobny układ otworów występuje na piętrze, ale okna dwuskrzydłowe są tu prostokątne, a szersze okna na skrajach zaopatrzono w balkony. Te ostatnie osadzono w szerokim pasie gładkiego fryzu, przeciągniętego nad listwą gzymsu kordonowego i sięgającego do parapetów okien piętra. Nieco powyżej tego pasa ciągnie się płaska listwa, poprzecinana przez otwory okienne i meandrowo wyginająca się ku dołowi pomiędzy kolejnymi osiami. W kwadratowych polach utworzonych przez te wygięcia nad i pod listwą osadzono plakietki ze sztukatorską winoroślą. Silnie zagęszczony motyw owoców i liści winorośli pokrywa murowane koszowe balustrady wspomnianych balkonów, zamknięte od góry profilowanym gzymsem. Gęstwina winorośli oplata też podstawę dwukondygnacyjnych wykuszy na opisywanych osiach skrajnych, półcylindrycznych, sięgających do czwartego piętra. Na obu kondygnacjach zaprojektowano triady okien jednoskrzydłowych, podkreślonych profilowanymi parapetowymi listwami kordonowymi. Okna niższej kondygnacji wykuszy otrzymały dodatkowo w nadprożu wąską wstęgę ornamentu kampanulowego (ciąg kielichów kwiatowych). Wykusze wieńczy wydatny gzyms z dwiema kostkami pod płytą, na wysokości cokołów balkonów czwartego piętra o półkolistych balustradach prętowych. porte-fenetry związane z tymi balkonami są szerokie, trójskrzydłowe, osadzone w znacznie większych polach płycin. Osie skrajne zamyka gzyms podbudowany rozprostowanym sznurem girlandy i dekorowany pod płytą plakietkami wypełnionymi wielopłatkowymi kwiatami.

W środkowej partii elewacji, pomiędzy oknami pierwszego piętra osadzono trzy masywne kroksztyny, ozdobione żłobkowaniem i czteroliściem od strony czoła, przepasane girlandami i zakończone u podstawy odwróconymi koszami, owiniętymi szarfą i wypełnionymi zwisającymi pękami liści i kwiatów. Kroksztyny dźwigają płytę balkonu o zaokrąglonych narożach, obejmującego cztery okna drugiego piętra (dwa środkowe to porte-fenetry). Cokoły na wysokości kroksztynów dzielą na przęsła prętową balustradę dekorowaną u podstawy rzędem C-owych krzywek. Okna opasano od góry oraz po bokach, w górnej połowie, wstęgą kampanul osadzoną w sfazowanych krawędziach ościeży. Dwa okna zewnętrzne układu otrzymały gzymsy parapetowe. Taka sama dekoracja występuje przy oknach trzeciego piętra, na czwartym zaś występują tylko parapetowe gzymsy. Okna na osiach zewnętrznych tej partii fasady rozdzielono płycinowymi ramami prostokątnymi. Z kolei okna dwu osi środkowych na obu górnych kondygnacjach otrzymały indywidualne balkony, słabo wysunięte i odcinkowo zaokrąglone od czoła, zaopatrzone w prętowe balustrady. Wszystkie cztery centralne osie rozdzielono na trzech górnych piętrach trzema pilastrami wielkiego porządku o żłobkowanych głowicach, dekorowanych triadami łodyg i główkami kwiatów. Pilastry dźwigają gzyms z wewnętrznym pasem fryzu wypełnionego zagęszczoną wicią roślinną, sięgający do wysokości gzymsu głównego nad osiami skrajnymi. Kompozycję uzupełniają dwie lizeny ujmujące cztery centralne osie, które na wysokości skrajów fryzu wzmocniono parami żłobkowanych kroksztynów, podpierających płytowe odcinki gzymsu. Gzymsy te są odcinkami rozerwanej podstawy monumentalnego szczytu wieńczącego partię elewacji akcentowaną lizenami i pilastrami. Szczyt jest zasadniczo dwuspadowy, ale ma silnie przełamane ramiona. Archiwolta zdobiona jest identycznie jak gzyms główny na osiach skrajnych. W tympanonie osadzono duży okulus w kształcie leżącej elipsy, okolony karbowaną opaską, spiętą u góry i u dołu kwiatowymi aplikacjami. Wokół otworu (od góry i po bokach) rozwinięto wstęgę podtrzymywaną przez cztery płaskorzeźbione putta unoszące się w przestrzeni. Dwuspadowy dach jest niewidoczny z poziomu ulicy.
Wlot i wylot przejazdu bramnego zamknięto łukiem odcinkowym, flankując je kulistymi odbojami. Wrota bramy są nowe, wykonane z prętów. Posadzkę pokryto czteropolowymi płytkami żółtej terakoty, wydzielając wąskie chodniczki wzdłuż ścian bocznych. W górnej partii tych ścian ciągnie się fryz złożony z liści kasztanowca. Strop podzielono na dwa prostokątne pola belką wspartą na filarach przyściennych. Każde z tych pól obiega szeroki pas wypełniony dwustopniowymi kasetonikami.
Za filarem po prawej stronie widoczne są dwuskrzydłowe drzwi mieszkania, które w górnej partii zawierają prostokątne płyciny wypełnione okienkami w kształcie pionowej elipsy, gęsto szprosowanymi. Dolne z trzech par płycin zawierają owalne płyty. Podobne drzwi przy wylocie po lewej różnią się przeszkleniem środkowej partii i prowadzą na klatkę schodową. Posadzki wykonano tu z białych płytek ceramicznych, przy ściętych narożach których osadzono ukośnie małe płytki szarej terakoty. Dwubiegowe powrotne schody oblicowano białym marmurem. W balustradzie poręczy pręty międzyprzęsłowe ujęto obustronnie krótszymi prętami, zakończonymi u góry i dołu gałkami. Wszystkie trzy spięto u góry kwadratowymi plakietami, z których co druga dekorowana jest rozetą. Supraporty nad drzwiami do mieszkań zamknięto dwuspadowe i wypełniono medalionami w kształcie leżącej elipsy, otoczonymi od góry girlandami.
Elewacja tylna liczy sześć osi, z których końcowa jest łukowo zaklęśniętym ukośnym łącznikiem z oficyną płd. W łączniku tym znajdują się wnęki loggii balkonowych z trójskrzydłowym i porte-fenetrami i prętowymi balustradami, w których środkowe przęsło wypełniono pionowymi prętami, przęsła boczne zaś ukośnymi prętami falistymi, a górny fryz na przemian pierścieniami i triadami pionowych szczebelków (identyczne balustrady występują w podwórzu kamienicy). Na czwartej osi zaprojektowano słabo wysunięty, zaokrąglony ryzalit klatki schodowej z dwuskrzydłowymi oknami na wysokości półpięter. Okna te osadzono w pionowym pasie płyciny, podobnie jak tego samego typu okna na pozostałych osiach powyżej parteru, przy czym na drugiej i trzeciej osi powyżej przejazdu bramnego płycina jest wspólna dla obu.
Oficyna płd. jest trójosiowa i ma schodkowy rzut o zaokrąglonych krawędziach stopni, pogłębiający się ku zachodowi. W najwęższym pierwszym przęśle występują okna trójskrzydłowe, w pozostałych zaś dwuskrzydłowe, osadzone w pasach płycin w przypadku przęsła końcowego  międzykondygnacyjne okna klatki schodowej, uzupełnione wejściem i górnym okienkiem w kształcie poziomej elipsy. Na klatce występują dwubiegowe powrotne schody o betonowych stopniach, prętowe balustrady poręczy oraz podesty obłożone płytkami tworzącymi ukośną biało-czerwoną szachownicę. Na każdym podeście piętra są tylko jedne drzwi do mieszkania, umieszczone po lewej stronie oraz po dwoje drzwiczek na wprost, kryjących schowki.
Oficyna płn. jest zespolona prostopadle z korpusem głównym i liczy cztery osie, z których pierwsza (zach.) to słabo wysunięty ryzalit klatki schodowej o identycznym układzie otworów jak w oficynie przeciwległej. Na dwu kolejnych osiach występują okna dwuskrzydłowe w pasach płycin, na końcowej zaś  trójskrzydłowe z łukowymi balkonami (balustrady  jw.). Powyżej profilowanego gzymsu głównego obiegającego trzy skrzydła budynku widoczne jest nadbudowane piąte piętro, sięgające od ryzalitu klatki korpusu głównego włącznie do ryzalitu klatki oficyny płn.

Kamienica o wysokich walorach kompozycji wczesnomodernistycznej fasady, z obfitym ornamentem łączącym cechy secesji, baroku i klasycyzmu.


Pałacyk w podwórzu kamienicy Stanisława Ursyn-Rusieckiego

Pałacyk wzniesiony w 1912 wg projektu przypisywanego Józefowi N. Czerwińskiemu, zbudowany został dla wybitnego kolekcjonera malarstwa, porcelany, fajansu i szkła polskiego, tkanin, mebli, ksiąg i precjozów (zbiór darowany w 1939 Muzeum Narodowemu w Krakowie). W okresie międzywojennym na parterze mieściła się klinika położniczo-ginekologiczna “Sano", a w czasie powstania warszawskiego  szpital polowy. W 1973 dokonano gruntownego remontu oraz konserwacji polichromii pod kier. Haliny Rudniewskiej.

Obiekt jest budynkiem ustawionym poprzecznie na zapleczu kamienicy frontowej, w głębi podwórza, dzielącym je na dwie części i sięgającym do obu boków posesji. Bryłę wieńczy dwuspadowy, łamany dach ceramiczny, a elewacje i reprezentacyjne pomieszczenia pokrywa ornamentyka w duchu neobaroku i neorokoka, w secesyjnomodernistycznej interpretacji. Układ wnętrza jest mieszany, na parterze zasadniczo dwutraktowy, z korytarzem międzytraktowym (tylne pomieszczenia w amfiladzie), na piętrze podobny tylko w południowej części budynku, natomiast w północnej  nieregularny, w części pasmowy. Konstrukcja ceglana, stropy zapewne ogniotrwałe. Dziewięcioosiowa fasada ma symetryczny układ trójstopniowy i jest w całości pasowo boniowana, także w partii lizen ujmujących obustronnie każdy z segmentów. Segmenty skrajne, najsilniej cofnięte, ożywiono jedynie parami wąskich jednoskrzydłowych okien na piętrze. Segmenty pośrednie, także dwuosiowe, zawierają wydłużone okna dwuskrzydłowe, z belkami ślemiowymi wygiętymi w formie strzeleckiego łuku oraz nadślemiami dzielonymi na osiem małych kwaterek. Gonie naroża otworów zaokrąglono, a u podstawy osadzono gzymsy parapetowe. Okna piętra różnią się zamknięciem w kształcie łuku odcinkowego, wzdłuż którego rozciąga się girlanda, spływająca na wąskie listwy ujmujące ościeża i upięta klińcowym zwornikiem. Ten ostatni, dekorowany roślinnym zwisem, styka się z rozbudowanym profilowanym gzymsem koronującym. Pod oknami osadzono gładkie prostokątne płyty oraz gzymsy parapetowe. Odstępy między otworami są bardzo niewielkie, toteż pasy ściany między nimi mogą być odczytywane jako boniowane lizeny. Na wewnętrznych osiach obu opisywanych segmentów osadzono w dachu blaszane facjatki o dwuspadowych zamknięciach, zwieńczonych kulą.
Środkowy, jednoosiowy segment fasady jest bardzo silnie wysunięty i w ślepych ścianach bocznych ujęty pilastrami, które flankują także frontową ścianę ryzalitu. Ta ostatnia jest wypukła w partii centralnej i zaklęśnięta na skrajach, przy pilastrach, których głowice wspierają rozerwaną podstawę szczytu, wyższego o kondygnację od pozostałych segmentów budynku. Szczyt ten, zwieńczony wazonem, zamknięty został łukiem, który przechodzi obustronnie w łagodnie zaklęśnięte spływy. Archiwolta jest profilowana, zdobiona ząbkowaniem, a pole szczytu, boniowane jak fasada, wypełnione oknem w kształcie pionowej elipsy, gęsto szprosowanym. Otwór obramowano ornamentowaną opaską z rocaillem u podstawy i zwornikiem w zamknięciu, upinającym nadwieszoną girlandę. Podobna girlanda obiega koszowy łuk zamknięcia balkonowego okna piętra, spływając na szerokie, wypełnione płycinami listwy ujmujące ościeża. Rozbudowany zwornik upinający girlandę ma postać broszy zdobionej wielopłatkowym kwiatem przypominającym słonecznik. Kamienny balkon o tralkowej balustradzie i narożnych cokołach spoczywa na płycie okolonej regularnym belkowaniem i wspartej na parze jońskich kolumn o wysokich bazach. Kolumny ustawiono na górnym z dwóch schodków wypukłowklęsłym rzucie, prowadzących do portalu wejściowego. Kształt otworu, opaska oraz girlanda są takie same jak w porte-fenetrze piętra, odmienny jest natomiast zwornik, pełniący rolę kartusza herbowego. W tarczy herbowej widoczna jest panna siedząca na niedźwiedziu (“Ursyn", zwany też “Rawa" lub “Rawicz") z monogramem: SUR, poniżej zaś na wstędze umieszczono dewizę: GENUS / A BOHEMIAE / DUCIBUS, odnoszącą się do czeskich korzeni rodu właściciela pałacu (Wrszowców).
Drzwi wejściowe są dwuskrzydłowe, pełne, płycinowopłytowe, o barokowych płynnych liniach obrysów pól. Przedsionek pełniący funkcję wiatrołapu jest bardzo płytki i zaokrąglony od czoła. Lastrykowa posadzka, szara, cętkowana, wypełniona została pośrodku ornamentem w postaci pary figur o sercowatym obrysie, utworzonym z krzywek zestawionych w układzie lustrzanym. Ornament oraz kwadraty i prostokąty w pasie bordiury mają kolor czarny i brązowy. Przedsionek odseparowany jest od holu przeszklonym, czterosegmentowym przepierzeniem, z wydzielonymi partiami nadświetli i dwuskrzydłowymi drzwiami pośrodku. Drewniane filary po obu stronach drzwi ozdobiono ponad cokołami kandelabrowym ornamentem panopliowym, ujętym obustronnie wstęgami z ornamentem cekinowym. Cekiny zdobią też listwę domykową drzwi, które, podobnie jak przęsła boczne przepierzenia, mają u dołu jajownikowo obramowane płyciny z płytami wewnątrz, równe wysokością cokołom filarów. Obie połowy nadświetla drzwi ujęto drewnianymi rocaille'ami na przedłużeniu filarów, a poszczególne przęsła przeszkleń tej partii flankowane są przez kanelowane słupki. Partie przeszklone drzwi, segmentów bocznych i nadświetli wypełnione zostały kratą, kutą w ciągi symetrycznych zwitek i esownic. W przeszkleniu lewego skrzydła drzwi centralnie osadzono złocony krzyż, którego ramiona, zakończone małymi krzyżykami greckimi, przecina okrąg. Jest to wcześniejsza wersja herbu “Rawicz", sprzed XIV w. (“Koło na Krzyżu"). Kompozycję tę ujmują czterostronnie złocone lilie, które otaczają też złocony monogram: SUR w drugim skrzydle. Monogram i krzyż z kołem powtórzono w zmniejszeniu i bez lilii w węższych bocznych przęsłach przepierzenia, w układzie odwrotnym.
Posadzka holu oraz podesty klatki schodowej, zlokalizowanej w jego wnętrzu, wykonane są z drewna, ale naśladują wzorem typową dla kamienic okładzinę ceramiczną. Tafle w naturalnym kolorze dębu mają ścięte naroża i tu osadzono ukośnie małe tafelki w kolorze hebanu. Drewniane dwubiegowe powrotne schody z prostokątną duszą łączą parter z piętrem. Dolny podest umieszczony jest nieco wyżej niż posadzka holu i poprzedzony został kilkoma schodkami. Segmenty drewnianej balustrady poręczy, także w biegu wyrównawczym, zaakcentowano masywnymi słupkami z p rycinami w bokach i wydzielonymi głowicami. Poszczególne odcinki balustrad wypełniono motywem plecionki tworzącej obrysy wydłużonych owali na przemian z małymi pierścieniami.
Obfita dekoracja sztukatorska holu i klatki schodowej jest znakomicie zachowana i utrzymana w kolorze białym, skontrastowanym z seledynowym kolorytem ścian oraz płaszczyzn w obrębie poszczególnych fragmentów kompozycji. Na lewej ścianie, tuż za wejściem osadzono ślepy sztukatorski portal, w polu którego umieszczono współcześnie tablicę informacyjną. Pilastry po bokach mają stylizowane głowice jońskie oraz ustawione na bazach płycinowe trzony, ujęte u podstawy liśćmi akantu i wypełnione ornamentem kandelabrowym. Łuk zamknięcia wypełniono rytmem krążków, spięto konsolowym zwornikiem i osadzono na tle uszakowej supraporty z rozetami w narożach. Supraportę zamknięto schodkowe, dwustopniowo, ornamentowanym wąskim gzymsem. Boczne stopnie otoczone są wicią akantu, środkowy zaś wypełniono nad zwornikiem kartuszowym medalionem z monogramem: SUR i wstęgami u podstawy. Stopień ten zwieńczono cokołem z wazonem, ujętym liśćmi akantu. Belka ograniczająca u góry drugi bieg schodów i strop nad dolnym podestem, została obustronnie podparta służkami o jońskich głowicach, ozdobionych u podstawy maską husarza z rozwiniętymi skrzydłami i gałązkami dębiny. Strop tego podestu ujęty jest wąską wygiętą fasetą z ornamentem języczkowym i wypełniony diagonalnie kwadratową, suto ornamentowaną ramą z czteroliściem pośrodku, kryjącym podczep żyrandola. Trójkątne pola narożne ozdobiono uskrzydlonymi główkami amorków. Ściana na wprost ożywiona została osadzonymi pośrodku dwuskrzydłowymi drzwiami płycinowopłytowymi, których górne płyty ozdobiono motywem czteroliścia z rozetką pośrodku. Drzwi uzyskały bogatą oprawę, na którą składają się lizeny z płycinami wypełnionymi ornamentem plecionkowym, fasetowo wygięty ornamentowany gzyms nadproża oraz rozbudowana supraporta. Jej centrum stanowi owalna tarcza z herbem “Rawicz" (jak przy wejściu), poniżej której widoczna jest kamea na tle kartusza, z monogramem: SUR oraz (poniżej) spływająca na gzyms nadproża wstęga z dewizą: GENUS A BOEMIE DUCIBUS. Herb nakryty jest baldachimem, spod którego aż na boki portalu spływają fałdy materii. Na gzymsie, po obu stronach tarczy, siedzą putta grające na złoconych trąbach.

Wejście prowadzi do trójokiennego salonu, zaprojektowanego w tylnym trakcie, dziś pozbawionego wystroju. W ścianach bocznych dolnego podestu znajdują się przejścia do korytarzy międzytraktowych, zaakcentowane identycznymi portalami. Ornamentowane listwy ościeży zamknięte są belką nadproża dekorowaną rytmem większych i mniejszych rozet. Wieńczący belkę profilowany, ząbkowy gzyms stanowi podstawę dla trzech cokołów, z których boczne, niższe, stanowią podstawę pod wazony. Masywniejszy i wyższy cokół środkowy zawiera kolejny kartusz z kameą opatrzoną monogramem (jw.), ujęty liśćmi akantu i zwieńczony wazonem flankowanym przez esownice.
Przęsła ścian wzdłuż biegu schodów oraz na podestach półpiętra i piętra rozczłonkowano korynckimi pilastrami, w płycinach trzonów których umieszczono panopliowy ornament kandelabrowy. Pola ścian pomiędzy pilastrami niemal w całości wypełniono panopliami, złożonymi z chorągwi, buńczuków, skrzydeł husarskich, przyłbic, szyszaków, karabeli, mieczy, tarcz, kolczug, pancerzy, pik, strzał, ryngrafów, buław itp., a także gałązek lauru i dębiny. Okno na zaokrąglonym podeście półpiętra, okolonym wielostopniowym ornamentowanym gzymsem, otrzymało gzyms parapetowy z motywem jajownika, pod którym umieszczono kroksztyny zdobione czteroliściami, a pomiędzy nimi datę na prostokątnej plakiecie: AD 1912., ujętąesownicarni.
Strop nad całym pomieszczeniem holu i klatki wypełniony jest trzema wielolistwowymi, ornamentowanymi ramami, z których środkowa, prostokątna, ma narożne uszaki wypełnione rozetami, a pośrodku większą rozetę z podczepem żyrandola. Para wici akantu, przecinająca krótsze boki ramy, ujmuje u podstawy tarczę herbową, stanowiącą zwornik ramy każdego z obu mniejszych, skrajnych pól. Pola te są czworoboczne, z dłuższymi bokami zaokrąglonymi, wypełnione sztukatorskimi panopliami. Pole nad podestem półpiętra zawiera przyłbicę z parą chorągwi i herbem “Kolo w Krzyżu" na tarczy, natomiast pole nad podestem piętra  szyszak, skrzydła husarskie oraz herb “Rawicz". Na tymże podeście po bokach osadzono po dwoje drzwi jednoskrzydłowych, w ścianie czołowej zaś  jedne, nieco odmienne. Boczne drzwi otrzymały identyczne oprawy, złożone z wąskich, uszakowych obramień oraz supraport z trójpolowym fryzem, o spływowych krawędziach bocznych dekorowanych liśćmi, profilowanym, ornamentowanym gzymsem oraz cokołem z wazonem w zwieńczeniu, ujętym dwiema esownicami. Każde z drzwi ma płycinowopłytową dekorację, przeciętą pośrodku pionowym pasmem ornamentu cekinowego z rozetą w połowie wysokości i stylizowaną głowicą koryncką w zwieńczeniu. Dwie górne, kwadratowe płyciny wypełniono motywem czteroliścia. Pierwsze drzwi po lewej prowadzą do pozbawionego dekoracji wąskiego pokoju jednookiennego w trakcie frontowym, drugie do korytarzyka międzytraktowego, trzecie, naprzeciw, do wąskiego pomieszczenia z wyjściem do loggii w elewacji tylnej, czwarte zaś  do saloniku o ściętych narożach w trakcie przednim. Drzwi w ścianie czołowej dekorowane są tylko dwiema płytami (górna zamknięta łukiem odcinkowym), ale mają bogatszą oprawę. Po bokach ujmują je pilastry toskańskie o płycinach wypełnionych ornamentem kandelabrowym, dźwigające profilowaną arkadę obiegającą blendę supraporty i spiętą konsolowym zwornikiem. W pachach nadłuczy widoczne są korony królewskie na tle wstęg i liści. Głowice pilastrów i pas nad drzwiami tworzą fryz dekorowany rozetkami o alteracyjnie zmiennej wielkości. Wejście prowadzi do salonu, stanowiącego najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie pałacyku.
Salon ma kształt leżącego prostokąta, trzy okna od zachodu naprzeciw wejścia oraz przejścia w krótszych ścianach bocznych: na lewo do gabinetu, a na prawo do domniemanej biblioteki. Wszystkie elementy stolarki otworowej mają odcień hebanu. Pomieszczenie pomalowane jest obecnie na kolor lazurowozielony i ma intarsjowaną taflową posadzkę o deseniu przecinających się ciemnych kwadratów na jasnym tle. W narożu płd.wsch. stoi kominek w drewnianej, ciemnobrązowej barokowej oprawie, ujęty obustronnie wydłużonymi wolutowymi spływami i zwieńczony nadstawą flankowaną przez kanelowane filarki. Na skraju ściany płn. od strony okien widoczny jest portal do aneksu salonu, dziś zaślepiony. Trzony filarów przy ościeżach pokryto zielonkawym, żyłkowanym stiukiem, nakładając na nie fantazyjne głowice z łebkami niedźwiedzi i rocaille'ami. Filary dźwigają łuk archiwolty z wstęgą częściowo złoconego jajownika oraz rocaillowym zwornikiem, przecinającym wstęgę kimationu (jaja złocone) u podstawy wygiętej fasety. Fasetę pokrywa w całości figuralny relief z dziesiątkami postaci, ilustrujący zapewne dzieje rodu Rawitów. Strop obiega złocona rama, wewnątrz której umieszczono ramę plafonu, także złoconą, ćwierćkoliście wyciętą w narożach, gdzie osadzono wielkie złocone rozety. Pole plafonu w całości wypełnione jest malowidłem, wykonanym w technice polichromii, ilustrującym legendę o początkach herbu Rawitów. Pośrodku widoczny jest lew walczący z niedźwiedziem, do karku którego uczepiona jest panna. Po prawej stronie scenie walki przygląda się grupa pieszych i konnych rycerzy, nad postaciami unoszą się Sławy z trąbami, a u podstawy kompozycji na purpurowym płaszczu spoczywa korona królewska. Autorem malowidła jest Antoni Piotrowski, którego sygnatura z datą: 1914 widoczna jest na plafonie.
Gabinet znajduje się po południowej stronie salonu i jest wąskim, jednookiennym pomieszczeniem doświetlonym od zachodu. W dłuższej ścianie płd. znajduje się przejście do sypialni, a w ścianie naprzeciw okna  do korytarzyka międzytraktowego. Pomieszczenie dekorowane jest w partii fasety i stropu. Faseta ujęta złoconymi pasami, od dołu jajownikiem, od góry zaś ornamentem języczkowym, wypełniona została ciągiem girland i wstęg, częściowo złoconych. Rama ze złoconym kimationem lesbijskim ogranicza plafon o trzech polach zamkniętych suto zdobionymi złoconymi oprawami. Środkowe pole o kształcie owalu zawiera polichromię wyobrażającą trzy gracje (dwie nagie, trzecia w powłóczystej szacie), natomiast malowidła w półkolistych polach skrajnych przedstawiają nagie postacie kobiece, odpowiednio: Jutrzenką i Noc. Części plafonu połączono złoconymi rozetami osadzonymi w wieńcach, ujętymi z dwóch pozostałych boków małymi polami dopełniającymi w formie trapezów o trzech wklęsło zaokrąglonych krawędziach, wypełnionych malowanymi obłokami. Przetrwała sygnatura: A. PIOTROWSKI, 1914.
Sypialnia za gabinetem kończy amfiladę pomieszczeń od południa. Przetrwała tu dekoracja stropu z niską wygiętą fasetą, wypełnioną rocaille'ami, wicią akantu i regencyjnym siatkowaniem. Podczep żyrandola umieszczono w połowie długości stropu, ale asymetrycznie, blisko ściany płd., tworząc tu sztukatorską kompozycję złożoną z koła i wychodzących zeń snopów promieni. Dwa naroża stropu ozdobiono diagonalnie polami eliptycznymi, otoczonymi perełkowaniem, wokół stropu zaś przeciągnięto silnie wijącą się wić roślinną.
Łazienka dostępna z sypialni składa się z trzech pomieszczeń: przedsionka oraz (po jego północnej stronie) właściwej łazienki i ubikacji. Ta ostatnia ma ściany wyłożone marmurem, sama łazienka otrzymała dekoracje ścienne w duchu antycznym, natomiast przedsionek, wąski, prostokątny, doświetlony oknem od wschodu, w całości pokryty jest dekoracją malarskosztukatorską o motywach łączących cechy stylistyki orientalnej, ludowej i secesyjnej. Malatura ścian przypomina wielobarwne dywany z plecionkowymi bordiurami oraz wypełnieniem \v postaci kwiatów, rozet, symetrycznych kompozycji abstrakcyjnych i arabesek. Przeważają kolory: sepia, czerwony, błękitny, granatowy i różne odcienie zieleni. Supraporty nad czterema wąskimi drzwiami (do sypialni oraz korytarzyka, łazienki i ubikacji  trzy ostatnie w ścianie pln.) mają łukowe zamknięcia typu “ośli grzbiet", spięte w zwieńczeniu wielobarwnymi liliami. W polach podłuczy dominuje ornament arabeskowy na czerwonym tle. Pomiędzy drzwiami do pomieszczeń sanitarnych osadzono czerwonozieloną kolumienkę ze złoceniami i liściastą, kielichową podstawą. Pośrodku ściany płd. wyróżnia się duże malowidło o wykroju zamkniętym łukiem mauretańskim, jedyne mające białe tło. Przedstawia ono orientalne wielobarwne lampy na tle niebieskawych kwiatów. Pomieszczenie obiega fryz ze stylizowanymi, różnokolorowymi palmetami, dzielonymi złoconymi tralkami. Te ostatnie podtrzymują dwustopniowy gzyms, w obu pasach pionowo żłobkowany i półkoliście zaklęśnięty pomiędzy poszczególnymi parami tralek. Strop jest płaski, bielony, natomiast lastrykowa posadzka, białoszara i cętkowana, ma mozaikową, plecionkowotreflową bordiurę w kolorach różowym i czarnym.
Biblioteka po północnej stronie salonu miała jeszcze w latach 80. XX w. belkowany strop, dziś nieistniejący. Od zachodu doświetlona jest porte-fenetrem loggii, podobnie jak drugie pomieszczenie, sąsiadujące z biblioteką od północy.
Jadalnia przylega do biblioteki od strony wschodniej. Jest to duże, kwadratowe pomieszczenie z dwoma oknami od wschodu, mające od tej strony ścięte narożniki wypełnione konchowymi niszami, w których osadzono drzwiczki (jedne z nich kryją szyb windowy). Nisze ponad drzwiczkami są sztukatorsko ornamentowane i zwieńczone rocaille'owa konchą. Dolny pas ścian oblicowano płytami boazerii. Winne grona na tle wstęg rozmieszczono na wszystkich ścianach pod fasetą, odciętą listwą sztukatorską. Strop obiega rama wypełniona owocami i roślinami. Intarsjowana posadzka złożona jest z sześciobocznych tafelek i obramowana bordiurą z precyzyjnie wykonanymi zwitkami akantu.
Pokój północny stanowi środkowe z trzech pomieszczeń kończących ciąg pokojów od północy. Sąsiaduje on z dawną łazienką od wschodu i pozbawionym dekoracji jednookiennym pokoikiem od zachodu. Zachowała się tu girlandowa dekoracja wygiętej fasety oraz drobna wić kwiatowoliściasta, uzupełniona taśmami i obiegająca strop.
Boczna klatka schodowa zlokalizowana jest na trzeciej osi przedniego traktu budynku i łączy piwnice ze strychem. Cementowe schody i prętowe balustrady poręczy kontrastują z ceramicznymi posadzkami podestów, ułożonymi z białych płytek, przy ściętych narożach których osadzono ukośnie żółte płytki terakotowe. Z piwnic jest wyjście na ogród, dostępny także z porte-fenetrów kilku pomieszczeń parteru.
Ogród otoczony jest z trzech stron wysokim, tynkowanym murem, boniowanym pasowo, z wyjątkiem szeregu arkadowych blend, rozczłonkowujących jego lico. Północną część ogrodu zajmuje taras, poprzedzony schodami łukowo rozszerzającymi się ku dołowi i ograniczony balustradą tralkowocokołową.
Elewacja zach. pałacyku wychodząca na ogród jest dwukondygnacyjna i ośmioosiowa. Jej skraje zaakcentowano pozornymi ryzalitami jednoosiowymi, a środek  podobnym ryzalitem dwuosiowym, zamkniętym trójkątnym frontonem ponad silnie rozbudowanym, ząbkowym, profilowanym gzymsem koronującym. Tympanon przepruto poziomym eliptycznym okulusem w kartuszowej oprawie, ujętym parą girland. Do ryzalitu dostawiono parterowy aneks o zaokrąglonych krawędziach i pasowo boniowanych ścianach, jak całe przyziemie. W ścianie czołowej, lekko wysuniętej względem narożników, osadzono okno weneckie, którego jednoskrzydłowe segmenty boczne mają ćwierćkoliste zamknięcie. Okna w narożnikach są jednoskrzydłowe, ale stosunkowo szerokie, mające zaokrąglone górne naroża. Przybudówkę wieńczy taras o tralkowocokołowej balustradzie, która łukowym, ćwierćkolistym aneksem łączy się z balustradą dwuprzęsłowej loggii na drugiej i trzeciej osi. Loggia ma postać głębokiej wnęki, w której każde ograniczone balustradą przęsło ujęto w licu elewacji parąjońskich kolumn z festonami podwieszonymi pod ślimacznicami. Cokoły balustrad są jednocześnie bazami kolumn. Widoczne w głębi bliźniacze trójskrzydłowe porte-fenetry są bardzo szerokie, ozdobione w pasie odcinkowego łuku zamknięcia girlandami, spływającymi na płyciny listew ujmujących ościeża. Konsolowe zworniki przepasano girlandami. Identycznie dekorowane są wszystkie pozostałe, węższe okna piętra, trójskrzydłowe w ryzalitach bocznych i dwuskrzydłowe na pozostałych osiach. Wspierają się one na pasie kordonowego gzymsu z wewnętrznym fryzem (w jego polu pary wsporników parapetowych), który stanowi przedłużenie balustrad balkonu i loggii i znajduje kontynuację w attykowym pasie wieńczącym mur ogrodu. Tak samo zróżnicowaną szerokość mają okna parteru o zaokrąglonych górnych narożach otworów i gzymsach parapetowych u podstawy, a także dwa porte-fenetry prowadzące na taras. Stolarka okienna jest taka sama jak opisana od frontu.
Najlepiej zachowana i najobficiej dekorowana rezydencja spośród nielicznych obiektów tego typu wzniesionych na terenie Warszawy w pocz. XX w. Unikatowy charakter wnętrz.

Powyższy opis pochodzi z książki Jarosława Zielińskiego "Atlas dawnej architektury ulic i placów Warszawy"
(tom IX, wydany przez Oficynę Wydawniczą Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, w roku 2002)

Kod pocztowy

00660 Warszawa

Firmy mające siedzibę w tym domu

Adamski Adam Bartłomiej, adwokat. Kancelaria, 00-660 Warszawa, (0-22) 626 90 73
Federacja Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki, 00-660 Warszawa, (0-22) 629 85 80
JAMPPOL. PW. Usługi elektroenergetyczne i teletechniczne, 00-660 Warszawa, (0-22) 625 40 71
Lubieńska Ludomiła. Kancelaria adwokacka, 00-660 Warszawa, (0-22) 626 90 73
Stoart. Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców, 00-660 Warszawa, (0-22) 621 47 09
Stomur. Stowarzyszenie Muzyków Rozrywkowych w Polsce, 00-660 Warszawa, (0-22) 621 47 09