ULICA LWOWSKA W WARSZAWIE

Bookmark and Share

Wydział Architektury PW wraz z kamienicą Lwowska 17 tworzą wejście i bramę do jednego z najpiękniejszych wnętrz miejskich Warszawy, o unikalnym w stolicy autentycznym nastroju. Wyczuwa się genius loci tego miejsca. Czuje się trwanie i ciągłość: od alejki ogrodowej położonego na peryferiach miasta królewskiego pałacyku Koszyki aż do dzisiejszej śródmiejskiej ulicy.

Prawdziwym cudem ocalały tutaj piękne kamienice z przełomu wieków. Jest to prawdziwa oaza spokoju pośród ruchliwych placów i arterii. Cisza tuż koło metra, tras przelotowych, dziesiątek linii tramwajowych i autobusowych. Miejsce dla dzieci, studentów, profesjonalistów i emerytów z psami. Światowe firmy obok sklepiku z warzywami. Życie dobrze zakotwiczone w historii.

Mieszkało i nadal mieszka tutaj wiele wybitnych osób. Miały tu miejsce dramatyczne wypadki.

To moja ulica od dnia urodzenia. Miała swoje lepsze i gorsze lata. Ale przede wszystkim ta ulica ma swój charakter i swoją magię.

Lwowska 13