PODRÓŻE PO PODKARPACIU
i BIESZCZADACH

dawne województwo ruskie I RP
oraz
Ziemia Chełmska
(enklawa woj. ruskiego oddzielona odeń województwem bełzkim)

Dubne - cerkiewka

Województwo Ruskie


 

GLOGER (Kraków 1903): Województwo Ruskie składało się z pięciu ziem: 1) Lwowskiej z powiatem Żydaczowskim, 2) Przemyskiej, 3) Sanockiej, 4) Halickiej i 5) Chełmskiej. Dwie ziemie ostatnie, to jest Halicka i Chełmska, rządziły się osobno, nadto ziemia Chełmska oddzielona była całkowicie od województwa Ruskiego przez województwo Bełskie. Mówiąc zatem o granicach, należy oddzielnie uważać pierwsze cztery ziemie jako województwo Ruskie, które w roku 1772 weszło w skład Galicyi i Lodomeryi, a oddzielnie opisać granice ziemi Chełmskiej, która innym ulegała losom po rozbiorze. Województwo Ruskie graniczyło na północ z województwem Lubelskiem, Bełskiem i Wołyńskiem, na wschód z województwem Podolskiem i Wołoszczyzną, gdzie znaczną część granicy między Karpatami i Dniestrem stanowiła rzeka Czeremosz. Granicę południowo-wschodnią z Węgrami stanowił łańcuch Karpat, zwany tu Beskidem wysokim lub Bieszczadami, ścianę zaś wschodnią stanowiły dwa województwa: Sandomierskie, od Sanu do rzeki Jasiolki, Krakowskie, oddzielone od województwa Ruskiego rzeką Jasiołką na podgórzu karpackiem (...) Herbem województwa jest w polu błękitnem lew złoty w złotej koronie, wspinający się przedniemi łapami na skałę.

Ziemia Chełmska stanowiła anklawę, czyli oddzielną przynależność województwa Ruskiego, będąc zupełnie od niego przegrodzoną przez województwo Bełzkie. Graniczyła ona na północ z województwem Brzesko-litewskiem, a część tej granicy na lewym brzegu Bugu stanowiła rzeczka Włodawka. Na wschód, przechodząc daleko za prawy brzeg Bugu, graniczyła z Wołyniem. W części tej zabużnej leżał Opalin, Lubomla, Maciejów i najdalej, bo na samym krańcu północo-wschodnim ziemi, położone Ratno i Datyn. Południową jej granicę stanowiło województwo Bełskie, a zachodnią Lubelskie, Bug przecinał ziemię Chełmską na dwie nierówne części.

Ziemia Chełmska
 Bieszczady i okolice
Bieszczady, Połonina Caryńska: ja (2006-10-14) Dubne - cerkiewka Sanok (krośnieńskie) - skansen [SKOK DO STRONY SKANSENÓW] Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14)
Bieszczady: Połonina Caryńska (2006-10-14) Bieszczady - widok z Otrytu Bieszczady: Połonina Caryńska (2006-10-14) Bieszczady: cerkiew w Smolniku (2006-10-14)
Lesko - Synagoga z XIV w. Bieszczady: cerkiew w Smolniku (2006-10-14) Bieszczady: cerkiew w Smolniku (2006-10-14)
Bieszczady, Połonina Caryńska: ja (2006-10-14) Bieszczady, Połonina Caryńska: ja i Wicio (2006-10-14) JN-Podkarpacie-Smolnik: współczesny Jan N. w manierze ludowej (2006-10-14) Dubne - cerkiewka
Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Sanok (krośnieńskie) - skansen, cerkiew [SKOK DO STRONY SKANSENÓW]
Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14)
Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14) Wicio w Bieszczadach: cerkiew w Smolniku (2006-10-14)
Wicio w Bieszczadach: cerkiew w Chmielu i drabina (2006-10-14) Wicio w Bieszczadach: schronisko na Otrycie (2006-10-14) Wicio w Bieszczadach (Połonina Caryńskia, 2006-10-14)
     


^  !  + * inne szuflady  LWOWSKA PODRÓŻE NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!