Tomasz Urzykowski 2.02.2000
 

Wstecz
Wiadomości Nepomuckie
Nepomuki Warszawskie

 

POMNIKI.

Warszawskie Nepomuceny

Figury św. Jana Welflina, od swej rodzinnej miejscowości Pomuk koło Pragi zwanego Nepomucenem, spotkać można w wielu krajach Europy. Stoją nad rzekami, przy mostach, groblach i przeprawach promowych, ale też na rozstajach dróg.
Czemu właśnie tam? Ponieważ św. Jan Nepomucen (1350-93) - praski kanonik i spowiednik królowej Zofii, którego za odmowę ujawnienia grzechów monarchini przed jej mężem Wacławem IV utopiono w Wełtawie - uznawany jest za patrona m.in.: wody, mostów, przepraw i podróżnych. Jest też opiekunem dobrej spowiedzi i dobrej sławy.
Posągi ubranego w sutannę brodatego duchownego w birecie na głowie i ze stułą na ramionach, trzymającego w rękach krucyfiks lub palmę, czasem też palcem wskazującym zasłaniającego usta, były bardzo popularne w okresie kontrreformacji. Później również. Kilka z nich przetrwało do dziś. Mijamy je co dzień - również na warszawskich ulicach.

TU


Wstecz
Wiadomości Nepomuckie
Nepomuki Warszawskie