@ ! Bookmark and Share inne szuflady  LWOWSKA NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!


wyjazd do Wołowca w Beskidzie Niskim
2010-05-01 do 05-06

Małopolska (>>)    Sandomierskie (>>)     Mazowsze (>>)

2010-05-01: Wisła, Sieciechów (opactwo), Zawichost (klasztor, Wisła), Grudek (JN), Tuchów (JN),
Czyżów Plebański i Szlachecki (JN, kościół, pałac), Koprzywnica (JN, klasztor), Trójca (JN),
Sandomierz (starówka, ulewa, tłum), Łoniów (JN), Rzepiennik Strzyżewski (JN), Wołowiec

     
 
 

2010-05-02: Wołowiec (spacer po górach w ulewie), Nowica (festiwal Innowica)

2010-05-03: Wołowiec (cerkiew, cmentarz), Nowica (cudowne źródełko, cerkiewka),
Leszczyny (cmentarz i cerkiew), Gładyszów (cerkiew, cmentarz wojenny, chyża),
Uście (cerkiew, cmentarz wojenny), Kunkowa (cerkiew)

2010-05-04: Czarne (cerkiew, kapliczki), Długie (przeprawa przez Ropę, kapliczki,
cerkwisko, cmentarz wojenny, cmentarz), Ożenna (cerkiew, cmentarz wojenny),
Krempna (cerkiew), Grab (chata, cmentarz wojenny), Wołowiec (oglądanie Lassie)

 
     
2010-05-05: Gorlice (JN), Biecz (JN), Siara (pałac), Sękowa (kościół), Czarna (cerkiew),
Hańczowa (cerkiew), Kunkowa (cerkiew), Kwiatoń (cerkiew), Skwirtne (cerkiew), Śnietnica (cerkiew),
Zdynia (cerkiew), Wołowiec (mgła)
     

2010-05-06: Tarnów (starówka, katedra, Muzeum Diecezjalne), Moszczenica (JN), Żabno (JN),
Zalipie (malowana wieś), Hubenice (JN), Lipiny (JN), Wola Łagowska (JN), Solec Stary (JN),
Stopnica (JN), Chybice (JN), Tuchów (klasztor), Nowy Korczyn (prom, JN, franciszkanie, synagoga)

         
filmik z przeprawy przez Ropę (>>)
 
@ ! Bookmark and Share inne szuflady  LWOWSKA NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!