PODRÓŻE W
PAŹDZIERNIKU 2001

Granica Mazowsza i Lubelszczyzny

Wyjazd na granicę Mazowsza i Lubelszczyzny 28.10.2001: Żelechów (rynek), Jarczew (dwór i park z I poł. XIX w.), Radoryż-Smolany (dwór i spichlerz albo zajazd), Krzywda (dwór w dobrym stanie - UG i park w gorszym) , Burzec (park podworski), Adamów (rynek i zajazd), Wola Gułowska (klasztor reformatów z k. XVII w., jakiś szary i smutny), Lipiny (chyba park podworski, kolumna), Okrzeja (kościół z 1790 na rynku), Jagodne (prywatny dwór i park), Kłoczew (kościół barokowy z Janem N., plebania, park krajobrazowy), Stare Zadybie (dwór w stylu willi włoskiej, park, gorzelnia, spichlerz), Miastków Kościelny (pałac i park z 1878 r. - degrengolada; nie znalazłem dworu z XVIII w.), Dłużew (dwór i park nad Świdrem z 1901 r.),

JN-lubelskie-Kłoczew: Jan na wieży kościoła (28-10-2001)
 

Lubelszczyzna : Jagodne - dwór (28-10-2001)
 

Mazowsze: Radoryż-Smolany - spichlerz (28-10-2001)
 

@ ! Bookmark and Share inne szuflady  LWOWSKA NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!