@ ! Bookmark and Share inne szuflady  LWOWSKA NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!

 

RUMUNIA

Dwa wyjazdy - jeden z cyklu "męskich podróży" (czerwiec 2008),
drugi w ramach szerszej wyprawy w lecie 2009

BUKOWINA

Arbore - cerkiew pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela z 1503 fundacji Luca Arbore i jego żony
Polki, możnowładcy Stefana Wielkiego. Malowidła zewnętrzne malował Dragoş z Jass (1541)

   
     

Baia - Biała Cerkiew, pod wezwaniem Zwiastowania. Zbudowana została w 1532 roku staraniem
hospodara Piotra Raresza

       

Bălineşti - cerkiew św. Mikołaja z 1493 z roku fundacji fundacji Iona Tăutu, kanclerza Stefana

         

Dragomirna - obronny monastyr z cerkwią Zesłania Ducha Świętego fundacji metropolity
mołdawskiego z lat 1607-1609. Obok, na cmentarzu, cerkiewka św. Eliasza
i Jana Teologa z 1602 roku. Założenie zdobyte w 1691 roku przez wojska polskie

 
 
 

Humor - cerkiew monastyru pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy z 1530 roku, fundacji
kanclerza Teodora Bubuioga, za panowania Piotra Raresza. Freski wykonał Tomę z Suczawy

 

(Vatra) Moldoviţa (Mołdowica) – monastyr z cerkwią pod wezwaniem Zwiastowania, ponownie
zbudowany w 1532 roku z fundacji hospodara Piotra Raresza. Freski 1537 roku, być może
autorstwa mistrza Tomę z Suczawy

 

Părhăuţi (Parchowce) - cerkiew Wszystkich Świętych z 1522 roku Wszystkich Świętych,
fundowana przez kanclerza-zdrajcę Piotra Raresza - Gavrila Trotuşanu

 

Pătrăuţi (Patrowce) - cerkiew Podniesienia Krzyża Świętego z 1487 roku, fundacji hospodara
Stefana Wielkiego

           

Putna - monastyr z cerkwią pod wezwaniem Zaśnięcia Bogurodzicy, fundacja i mauzoleum
hospodara Stefana Wielkiego oraz jego syna Bogdana III Ślepego i wnuka Ştefăniţă (Stefana
Młodego), lata 1466-69 i później

     

Rădăuţi (Radowce) - Monastyr Bogdana z cerkwią św. Mikołaja wzniesioną około 1360 roku
przez hospodara Bogdana I

       

Râşca, pisana też Rîsca (Raszka) - monastyr z cerkwią pod wezwaniem św. Mikołaja, z lat
1540–1542. Fundacja hospodara Piotra Raresza. Freski zewnętrzne wykonane przez Greka
Stamatello Cotronasa, 1551-1552

           

Siret (Seret) - cerkiew pw. Trójcy Świętej, zbudowana zapewne przez hospodara Piotra Muszata
(1375/1377–1391), lennika Jagiełły + stary kirkut + skit (pustelnia) św. Onufrego na
przedmieściu Mănăstioara, zbudowany na początku XVII wieku

       
 

Slatina - monastyr i cerkiew Przemienienia Pańskiego ufundowane przez
hospodara Aleksandra Lăpuşneanu, jego rezydencja i nekropolia, 1554–1558

Suceviţa (Soczewica) - monastyr i cerkiew Zmartwychwstania, zbudowane w latach 1581-1584,
freski zewnętrzne  z lat 1595-1596, fundowane przez ród Mohyłów: Jeremiego i Szymona
(przyszłych hospodarów) oraz Jerzego (przyszłego metropolitę)

         

Suceava (Suczawa) - monastyr św. Jana Nowego (Sf. Ioan Cel Nou) z XVI wieku, z cerkwią
św. Jerzego, fundacja (1514-22) hospodara Bogdana III Ślepego i jego syna Stefana Młodego
(Ştefăniţă). Relikwie św. Jana Nowego zostały wywiezione stąd przez Jana III Sobieskiego do
Żółkwi, powróciły jednak pod koniec XVIII wieku.
Monastyr ormiański "Zamca", powstały w XV wieku jako siedziba biskupa ormiańskiego,
z cerkwią św. Auksentego oraz murami obronnymi z zabudowaniami i kaplicą św. Grzegorza,
w latach 1690-1691 służył jako baza wojsk polskich operujących w Mołdawii.
Cerkiew św. Jerzego "Mirăuţi", wzniesiona w końcu XIV wieku jako cerkiew koronacyjna
hospodarów mołdawskich, zniszczona w wieku XVI, odbudowana w XIX i XX.
Cerkiew św. Demetriusza, ufundowana w XVI wieku przez hospodara Piotra Raresza.
Cerkiew Narodzin św. Jana Chrzciciela (Sf.Ioan Botezatorul) fundowana przez hospodara
Vasile Lupu w latach 1642-43.
Kościół katolicki pod wezwaniem Jana Nepomucena

Voroneţ (Woroniec) - cerkiew św. Jerzego w monastyrze, zbudowana w roku 1488, freski
zewnętrzne z 1547, fundacja hospodara Stefana Wielkiego, lennika Kazimierza Jagiellończyka
Bukowina - pejzaże, obrazki, polskie wsie
       

@ ! Bookmark and Share inne szuflady  LWOWSKA NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!