PODRÓŻE PO LUBELSZCZYŹNIE
i ZAMOJSZCZYŹNIE

dawne województwa lubelskie i bełzskie I RP

Lubelskie-Radzyń Podlaski: herby na pałacu hetmana Potockiego (7-2005)

Lubelskie

GLOGER (Kraków 1903): Województwo Lubelskie, jako jedna całość z ziemią Łukowską, graniczyło: na północ i północo-wschód z województwem Podlaskiem, na wschód z ziemią Chełmską i małemi przestrzeniami województwa Brzesko-litewskiego i Bełzkiego, na południe z województem Ruskiem, na zachód z województwem Mazowieckiem i Sandomierskiem. Część tej granicy biegła Wisłą od ujścia Sanu do ujścia Wieprza i na małej przestrzeni dolnym Sanem, przy którego połączeniu się z Wisłą, oba brzegi do województwa Lubelskiego należały. Całe województwo dzieliło się na trzy powiaty: Lubelski, Urzędowski i Łukowski, nazywany zawsze „ziemią Łukowską”, oddzielony był bowiem od reszty województwa rzekami Wieprzem i Tyśmienicą, stanowiąc część jego północną. Przestrzeń całego województwa wynosiła mil kwadratowych 200 i 1/3.

Zamojszczyzna

(dawne województwo bełzkie I RP)

Zamojskie: Narol - pałac (Fot: D. Kętla)

Zamojskie: Narol - brama pałacu (Fot: D. Kętla)

Zamojskie: Narol - pałac i oficyna (Fot: D. Kętla)

Zamojskie: Narol - brama pałacu (Fot: D. Kętla)

 
     


^  !  + * inne szuflady  LWOWSKA PODRÓŻE NEPOMUKI FLORIANY SKANSENY ŚREDNIOWIECZE 'SPOTKANIA' RóD DZIECI DŹWIĘKI FOTO AUTOR!