opisano dotąd:
12 053
Nepomuków (+887)
w tym 6 046 w Polsce (+735)


2023-01-28

Zamieniam Bieleckie Młyny na Łabędziów, oznaczając ją jako potwierdzoną (sandomierskie >>)
Dodaję nową figurę z Czech w pow. krakowskim (krakowskie >>)
Dodaję nową kamienną figurę w pow. kieleckim (sandomierskie >>)
(TO DO: dorobić CzechyKrakow1.kml, Labedziow1.kml)


2023-01-27

Dodaję nową figurę z Korytnicy, nową figurę z Książnic Wielkich, nowe informacje o rzeźbie z Rogienic (sandomierskie >>)
Porządki na stronie powiatu radomszczańskiego (sieradzkie >>). jędzrejowskiego (krakowskie >>)
(TO DO: zmienić link zdjęcia w Wielgomlyny1.kml, dorobić Korytnica1.kml, Rogienice1.kml, znaleźć zdjęcia i uściślić lokalizację Książnic Wielkich, Korytnicy)


2023-01-23

Dodaję nowe figury z Książnic Januszowic, Zakrzowa, Jasienia i dodaję info o bulli papieskiej dotyczącej kultu JN w Smardzewicach (sandomierskie >>)
Z rozpędu dodaję kaplkkiczkę z innego Jasienia (sieradzkie >>)
(TO DO: klm Ksiaznice1, Januszowice1, Zakrzow1, JasienpowStaszow1, JasienpowRadomsko1 uzupełnić o dokładnoą lokalizację, zdjęcia, opis)


2023-01-16

Dodaję nową figurę z Pińczowa (sandomierskie >>) znalezioną podczas czerwcowego wyjazdu. I w ogóle mnóstwo fajnych zdjęć z tego wyjazdu - część już, część za chwilę.
Dodaję figurę z Brześców (sandomierskie >>)
(TO DO: klm Pinczow5, Brzescie1)


2023-01-15

Dodaję figurę z Czechowa (sandomierskie >>)
(TO DO: klm Czechow1)


2023-01-14

Dodaję kapliczkę z Woli Bliznowskiej (lubelskie >>)
Dodaję figurę z Walewic (rawskie >>), kapliczkę z Sobockiej Wsi / Urzecza (łęczyckie >>). Spore porządki wśród janów Kujawskich i rawskich.
(TO DO: klm WolaBliznowska1, Walewice1, SobockaWies1 zdobyć fotki z Woli Bliznowskiej)


2023-01-01

Stan na koniec roku 2022:

12 034 Nepomuków
(+886 nieistniejących lub niepewnych. W latach 2020-22 przybyło: 176)
w tym 6 058 w Polsce
(+734 nieistniejących lub niepewnych. W latach 2020-22 przybyło: 144)

zobacz starsze >>