CHORWACJA (25 + 1)

zobacz na mapie Google >>

ALFABETYCZNIE


 ŽUPANIE:

 MIEJSCOWOŚCI:


^
Župania Zagrebačka (3)

   


^
Zagrzeb župania: Zagrebačka   ul. Kaptol 
 

W katedrze Wniebowzięcia NMP, w jednym z ołtarzy bocznych, jest figura Jana N. (nad: TRojek)


^
Zagrzeb župania: Zagrebačka   Trg  Josipa Langa
 

Przy ulicy stoi murowana kapliczka konchowa, bielona, zamknięta kratą, ozdobiona szczytem z tympanonem, pilastrami, kolumienkami i ornamentami. Wewnątrz polichromowana figura Jana N. w sześciogwiaździstej (!) aureoli, z małym krzyżykiem w ręku^
Velika Mlaka župania: Zagrebačka   ul. Svete Barbare 
 

W kościele św. Barbary znajduje się obraz Jana N. z krzyżem i palmą w promienistej aureoli (nad: J.B. z Kłodzka)


^
Župania Dubrovačko-neretvanska (1)

   


^
Dubrovnik župania: Dubrovačko-neretvanska   Bunićeva Poljana 
 

We wnętrzu katedry pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Dubrowniku (kościół zaczęto budować w 1671 roku – w 1667 istniejący kościół romański został doszczętnie zniszczony podczas trzęsienia ziemi) znajduje się późnobarokowy ołtarz św. Jana Nepomucena z 1758 roku Ołtarz jest zupełnie wyjątkowy – wykonany jest z lilowego marmuru w stylu nordyckiego baroku. Ołtarz ten jest darem biskupa Sremu, Nikole Josipa Gljovicia z Peljesca, który był radcą austriackiej monarchini Marii Teresy (nad: BJL, na podstawie opracowania Antuna Travirka)
 
^
Župania Splitsko-dalmatinska (5)

 


^
Omiš župania: Splitsko-dalmatinska općina:  Omiš Trg sv. Mihovila
 

W kościele św. Michała prawy boczny ołtarz poświęcony jest Janowi N. Głównym jego elementem jest polichromowana figura JN z krzyżem, palma i palcem przy ustach (nad: U.B.)^
  Stanići župania: Splitsko-dalmatinska općina:  Omiš  
 
 

W tym miasteczku rybackim, oddalonym 5 km od Omiša w kierunku Makarski i Dubrovnika, każdego 16 maja odbywa się Święto Nepomuckie. Musi tu być więc co najmniej jeden wizerunek Jana N.


^
Komiža (Comisa) župania: Splitsko-dalmatinska   Riva Svetoga Mikule 5
 

W tym miasteczku na zachodnim wybrzeżu wyspy Vis, w roku 2017, na nabrzeżu, przed kasztelem (Utvrda), postawiono nową kamienna figurę Jana N. Animatorem tego wydarzenia był Zdeněk Bergman, a figurę wyrzeźbił Petr Váňa. Jest to rzeźba o wysokości nieco mniejszej niż naturalna, o skręconych spiralnie szatach, krzyżem w lewej i palmą w prawej ręce. Na głowie biret (nad: Vojtech P.)^
Komiža (Comisa) župania: Splitsko-dalmatinska    
 

Na zdjęciach wykonanych w trakcie uroczystości poświęcenia nowej figury Jana N.  widać drewnianą polichromowaną figurę Jana N. w pięciogwiaździstej aureoli i błękitnej pelerynie, niesioną w procesji. Pochodzi zapewne z kościoła Matki Boskiej Pirackiej (Gusarica) (uwaga: należy się upewnić, nie jest całkiem wykluczone, że rzeźba ta przybyła na uroczystość z innego miejsca)

 

^
Komiža (Comisa) župania: Splitsko-dalmatinska    
 

Na zdjęciach wykonanych w trakcie uroczystości poświęcenia nowej figury Jana N.  widać chorągiew z wizerunkiem Jana N., niesioną w procesji. Pochodzi zapewne z kościoła Matki Boskiej Pirackiej (Gusarica) (uwaga: należy się upewnić, nie jest całkiem wykluczone, że obiekt ta przybył na uroczystość z innego miejsca)

 

^
Župania Šibensko-kninska (1)

     


^
Šibenik župania: Šibensko-kninska    
 
W głównym ołtarzu kościoła sv. Nikole umieszczono, być może wtórnie, białą figurę Jana N. z uszkodzoną ręką i krzyżem, w bezgwiaździstej aureoli


^
Župania Ličko-senjska (1)

     


^
  Senj (Segna, Zengg) župania: Ličko-senjska općina: Senj  
 

We wnętrzu tutejszego kościoła jest boczny ołtarz nepomucki z barokowym obrazem przedstawiającym Jana N. (nad: Mo.Ko.)


^
Župania Međimurska (1)

     


^
Čakovec župania: Međimurska   Trg Republike 
 

In the permanent exhibition of The Museum of Medimurje, Čakovec there have been identified baroque wooden sculptures of St. John of Nepomuk and two angels as the elements of the monument which has been standing in front of the Old Town of Cakovec. According to the picture of the Old Town, painted around 1840, the sculpture of the saint was placed on a tall wooden postament while the two angels were attached to its base. The monument was completely made of wood - the sculpture was covered with roof which was standing on four wooden columns. In the beginning of this century the sculpture was removed from its original position and placed in a niche of the fire-house. During the 2.World War the building was destroyed so the sculpture was removed. Czech martyr St. John of Nepomuk is the patron of the bridges and his sculptures are always placed in front of a bridge or beside a river or a stream. In Čakovec that is also the case - close to the original location, in front of the Old Town, there were two trenches filled with water. The second location of the sculpture (The fire-house) is also connected with water: the bridge over the stream Trnava was placed besides the building. These three baroque sculptures are product of an unknown subalpic workshop from the first half of the XVIII century. Today they are presented separately at the exhibition, so these new facts should be taken in the consideration for a new joint presentation (nad: Jasenka Ferber Bogdan, Zagreb, źródło: mahazu.hazu.hr/~arlikum/clan_cak.htm)^
Župania Primorsko-goranska (1)

     


^
Crikvenica župania: Primorsko-goranska općina: Crikvenica ul. Petak 
 

Kamienna statua bardzo brodatego Jana N. z 1735 roku, z krucyfiksem w ręku i na cokole, ustawiona przed wejściem do dawnego klasztoru paulinów - dziś hotelu Kaštel - tuż koło mostu na rzec Dubračina


^
Župania Varaždinska (5)

     


^
Varaždin (Warasdin, Varasd) župania: Varaždinska općina: Varaždin Stari grad 
 

Kamienny barokowy posąg Jana N. przed wejściem do zamku (Stari Grad). Przedstawiono go w pozycji półklęczącej na obłokach, obok putto z utrąconą głową. Na cokole herby fundacyjne. Brak aureoli i krucyfiksu, po którym zostały resztki metalowej konstrukcji w uszkodzonych dłoniach^
Varaždin (Warasdin, Varasd) župania: Varaždinska općina: Varaždin Stari grad 
 

Wewnątrz zamku (Stari Grad), w niszy muru na małym dziedzińcu, wtórnie ustawiono zniszczony wapienny posąg Jana N.^
Varaždin (Warasdin, Varasd) župania: Varaždinska općina: Varaždin ul. Uršulinska 
 

W kościele urszulanek, w jednym z bocznych ołtarzy, ustawiono typowy XIX-wieczny posąg Jana N., polichromowany


^
Varaždin (Warasdin, Varasd) župania: Varaždinska općina: Varaždin ul. Pavlinska 
 

Drewniana barokowa rzeźba Jana N. w bocznym ołtarzu katedry Wniebowzięcia NMP - dawnym kościele jezuitów. Złote szaty, biret i aureola z pięcioma złotymi gwiazdami^
Varaždin (Warasdin, Varasd) župania: Varaždinska općina: Varaždin Franjevački Trg 
 

Drewniana barokowa rzeźba Jana N. w bocznym ołtarzu franciszkańskiego kościoła Jana Chrzciciela. Złoto-srebrne szaty, goła głowa, w ręku długi krzyż, w drugim biret^
Župania Osječko-baranjska (5)

     


^
Osijek (Eszék, Esseg) župania: Osječko-baranjska općina: Osijek  
 

Kamienna bosonoga figura Jana N. przed kościołem kapucynów sv. Jakova w centrum miasta^
Osijek (Eszék, Esseg) župania: Osječko-baranjska općina: Osijek Trg Svetog Trojstva 
 

Biała kamienna figura Jana N. jest częścią okazałej barokowej kolumny Trójcy Świętej na placu jej imienia. Na postawie kolumny - chronostych (>>) - wskazuje on jednak datę wystawienia kolumny, a nie figury Jana, która została dodana nieco później, w roku 1789 (nad: M.O.)^
Osijek (Eszék, Esseg) župania: Osječko-baranjska općina: Osijek ul. Franjevačka 
 

W kościele św. Krzyża przy klasztorze franciszkanów, na jednym z ołtarzy bocznych po stronie prawej znajduje się złocona barokowa rzeźba przedstawiająca Jana N. (nad: M.O.)^
Osijek (Eszék, Esseg) župania: Osječko-baranjska općina: Osijek ul. Franjevačka 
 

W tym samym kościele św. Krzyża przy klasztorze franciszkanów (zobacz wyżej), na kolejnym ołtarzu po tej samej stronie, tuż obok ambony znajduje się barokowy ołtarz Jana N. Głównym elementem jest obraz przedstawiający Jana N. na chmurze w otoczeniu aniołków, z otwarta Księgą u stóp. Nastawę tworzy szafka w kształcie mostu (unikalne!), z dwoma filarami. Most jest jednocześnie rodzajem trumny, w prześwitach między filarami prezentowana jest leżąca figura martwego Jana (rzadkie i ciekawe ujęcie tematu!). Całość wieńczy baldachim i kolejne dwa aniołki (nad: M.O.)^
Osijek (Eszék, Esseg) župania: Osječko-baranjska općina: Osijek Trg Jurja Krizanica 
 

Na placu przed kościołem Sv. Mihovila Arkandego stoi, otoczona kamienną balustradą, barokowa figura Jana N. Jan ma gwiaździstą aureolę i niewielki krzyżyk w ręku. Drugą trzyma okrągły medalion z wizerunkiem MB ze Starej Boleslavi (rzadkość!). Na cokole jest wyryty napis "sv. Ivan Nepomuk" (nad: M.O.)^
Župania Vukovarsko-srijemska (1 + 1)

   


^
- Vukovar župania: Vukovarsko-srijemska općina: Vukovar 
 

Przy franciszkańskim kościele św. św. Filipa i Jakuba, w niewielkim parku soi barokowa kaplica po wezwaniem Jana N. Kościół i kaplica w 1990 roku zostały doszczętnie zniszczone przez wojska serbskie i oddziały czetników, wtedy też zniszczono wszelkie figury. Za kaplicą znajduje się cokół z wyrytymi trzema cyframi: 742. Jeżeli przyjmiemy, że brakuje im jedynki przodu, to możliwe (choć to tylko przypuszczenia), że był to cokół pod figurą Jana N. z kaplicy (nad: M.O.)^
Šarengrad župania: Vukovarsko-srijemska općina: Ilok D2 
 

Przy drodze krajowej nr 2, mniej więcej w połowie drogi między miejscowościami Šarengrad i Mohovo, przy Dunaju i mostku na rzeczce wpadającej do niego, stoi murowana tynkowana kapliczka. Wewnątrz znajduje się współczesna kolorowa figura Jana N., która jest identyczna z tymi wytwarzanymi w jednej z polskich wytwórni (zobacz np. Stare Kotowice w X. Opolskim >>). Na zdjęciach sprzed 2012 roku widać, że kapliczka jest pusta. Być może stara oryginalna figura padła łupem serbskich wandali podczas wojny w roku 1991 (zobacz Vukovar), a mieszkańcy zamówili jej następcę w Polsce? (nad: M.O.)


^
Župania Brodzko-posawska (1)

     


^
Slavonski Šamac župania: Brodzko-posawska općina: Slavonski Šamac Nazorova
 

Przy drodze prowadzącej do granicy z Bośnią, niedaleko rzeki Sawy, stoi murowana kapliczka domkowa z dwoma miniaturowymi wieżyczkami. Wewnątrz drewniana polichromowana figura Jana N o nieco bezradnym spojrzeniu i bardzo futrzastej pelerynie. W szeroko rozłożonych rękach dziś już brak krzyża (nad: M.O.)